Velger du POPULISME og ANTISNILLISME eller HUMANISME?

5 junDEN HUMANISTISKE BYRÅKRAT

I Norge ble den største krisen mellom våre politikere og deres byråkrater utløst av påstander om at UDI-ansatte har vært for snille mot to hundre mennesker i mulig nød. Antisnillisten Bjarne Håkon Hanssen har vært livredd for å ikke fremstå resolutt og streng nok. Det gikk så fort i svingene at han fikk en Graver-rapport med alvorlige mangler. Mange kastet seg på Gravers kritikk de første dagene. Nå er en rekke eksperter kritiske til rapporten og bruken av den.
Eivind Smith har minnet om at lovens utgangspunkt er at UDI og UNE ikke er underordnet departementet ved avgjørelser av utlendingssaker. Mens en annen jurist, Alf Petter Høgeberg, mener forskriften fra Erna Solberg, som i 2005 ga departementet instruksjonsrett over direktoratet, er lovstridig. Og en tredje, Terje Einarson, har tatt til orde for at det heller er Erna Solberg som burde granskes – for maktmisbruk. En interessant sak for Sivilombudsmannen.
Men smålige innvendinger har ikke hindret at Erna Solberg, som et gufs fra fortiden, fra å advare mot å «åpne dette landet for fri innvandring» ved å gi opphold til folk «fordi de klarer å klamre seg fast her i landet». Solbergs måte å snakke om «disse menneskene» på, minner om det klimaet hun skapte som kommunalminister.
«Hvis politikerne lokalt vil gjøre Trondheim til Somalias største by, så vær så god,» sa ministeren i 2004 – og fjernet midlertidig arbeidstillatelse, botilbud og støtte til livsopphold for ureturnerbare asylsøkere som hadde fått avslag på søknadene.
Solberg og Bondevik II-regjeringen brøt FNs anbefalinger for både irakere og somaliere, det er en lite ærerik historie.
Morgenbladet ga i fjor støtte til Trygve Nordby på lederplass, etter at han som UDI-leder hadde trosset Erna Solberg, og anbefalte midlertidig oppholds- og arbeidstillatelse for den gruppen av ureturnerbare asylsøkere som av ulike grunner ikke kunne sendes tilbake med tvang. Behandlingen av denne gruppen opprørte mange av oss under Solbergs regime.
En god byråkrat skal gjøre det politikerne vil. Men ikke alltid. Det finnes også noe som er for viktig til å overlates til politikerne. Dette «noe» er en lovfestet rettighet, og den heter – også i UDI – «sterke menneskelige hensyn».
Dersom våre politikere får det for seg at sterke populistiske – eller fremmedfiendtlige – hensyn skal veie tyngre enn menneskelige hensyn, trenger vi den humanistiske byråkrat som arbeider langsommere enn populistiske stemningsskifter og tar samvittighetsfullt ansvar for de menneskeskjebnene han har ansvar for. Den humanistiske byråkrat strekker seg langt for å unngå noe ulovlig, men unntakene finnes, eller burde finnes, som da mennesker før ble deportert til utryddelsesleirer – eller i dag sendes ut til fare for liv og sikkerhet. Den humanistiske byråkrat er en samvittighetsfull buffer mot uansvarlige politikere. Som Kafka bruker han sitt mye omtalte handlingsrom, i tråd med ett overordnet perspektiv: sterke menneskelige hensyn.
(Fra lederen som Alf van der Hagen skrev i Morgenbladet sist uke.)

Så til slutt et hjertesukk:

Hvem kan føre en humanistisk asyl-og flyktningepolitikk her i Norge?

Bondevik 2-regjeringen gjorde det ikke.

De rødgrønne har med Bjarne Håkon Hanssen i spissen har skuffet stort.

(Jens og Jonas, hvor er dere? Er det ikke på tide dere tar ansvar når Bjarne Håkon Hanssen ikke er oppgaven voksen?)

Frp er verre enn begge disse alternativene tilsammen. De vil straffeforfølge humanisten Nordby!

Må humaniske sosialdemokrater virkelig  konvertere til RØD VALGALLIANSE for å få en anstendig asylpolitikk i dette landet?


Blomster til UDI og Trygve Nordby!

58 kommentar til “Velger du POPULISME og ANTISNILLISME eller HUMANISME?”

 1. lillevanilje juni 5, 2006 kl. 11:14 am #

  Du skriver:
  ——————
  I Norge ble den største krisen mellom våre politikere og deres byråkrater utløst av påstander om at UDI-ansatte har vært for snille mot to hundre mennesker i mulig nød.
  ——————

  Jeg er ikke helt enig med deg i denne påstanden.

  Sett i et historisk perspektiv, så var det også krise da Trygve Norby ble tilsatt som direktør i UDI. Restansen og saksbehandlingstiden var så lang at direktoratet ble kalt for ”utilgjengelighetsdirektoratet”, ref. utsagn fra Marianne Ecker i høringen. Hun sa også: ”Det var en uholdbar situasjon da også, som gjorde at Trygve Nordby helt åpenbart fikk i oppdrag å rydde opp.”

  Et betimelig spørsmål er hvem ga Nordby oppdraget å være ”ryddegutt”? Det kunne vel ikke være politikerne?

  Et resultat av dette arbeidet var at saksbehandlerstandarden ble satt til ”Godt nok”, og er det tvil, la tvilen komme asylsøkeren til gode.

  De som jobber i offentlig virksomhet kjenner seg nok igjen i de beskrivelsene som de tillitsvalgte i UDI ga. Effektivitethensynet kan gå på bekostningen av grundigheten i saksbehandlingen når kvantitet teller mer enn kvalitet.

  Stein Wiik, representanten for juristforbundet sa: […at kvantiteten har gått på bekostning av kvaliteten. Det er et veldig høyt produksjonspress. Det er det mine medlemmer melder tilbake til meg om. Da snakker jeg særlig om dem i asyl- og oppholdsavdelingen, som jobber med produksjon av enkeltvedtak. De føler at de måles kun på kvantiteten, ikke på kvaliteten. For eksempel i oppholdsavdelingen, hvor jeg jobber, har vi telleskjemaer. Du må rapportere hver fredag ettermiddag hvor mange vedtak du har fattet i løpet av uken. Det er det som teller, det er antallet som teller. Det er kvantiteten som teller.]

  Dette er intet mindre enn villet politikk. Det skurer derfor i mine ører når politikerne først gir et oppdrag, og så strekker den de ga oppdraget til fordi han har utført oppdraget.

  Min oppfatning er at Trygve Nordby har blitt gjort til syndebukk i et politisk spill og at MUF saken i denne sammenheng blir brukt som brekkstang.

 2. Starlett juni 5, 2006 kl. 11:29 am #

  #1
  lillevanille

  Jeg kan ikke annet enn å være enig med din innvending mot min noe lettvinte påstand. 🙂

  Du skriver:

  «Sett i et historisk perspektiv, så var det også krise da Trygve Norby ble tilsatt som direktør i UDI. Restansen og saksbehandlingstiden var så lang at direktoratet ble kalt for ”utilgjengelighetsdirektoratet”, ref. utsagn fra Marianne Ecker i høringen. Hun sa også: ”Det var en uholdbar situasjon da også, som gjorde at Trygve Nordby helt åpenbart fikk i oppdrag å rydde opp.”

  Et betimelig spørsmål er hvem ga Nordby oppdraget å være ”ryddegutt”? Det kunne vel ikke være politikerne? »

  Ja, helt enig.
  Og spørsmålet er svært betimelig.

  Og videre:

  «Dette er intet mindre enn villet politikk. Det skurer derfor i mine ører når politikerne først gir et oppdrag, og så strekker den de ga oppdraget til fordi han har utført oppdraget.

  Min oppfatning er at Trygve Nordby har blitt gjort til syndebukk i et politisk spill og at MUF saken i denne sammenheng blir brukt som brekkstang. »

  Det er jeg enig i.

  Og også i at kvantitetspresset er altfor stort i UDI.

  Det jeg egentlig ville, var å fokusere på det som har skjedd NÅ i det siste.

  Jeg synes det er merkelig at dette med kurderne i det hele tatt ble en _sak_.

  Mat for tabloidpressen.

  Alle mine antenner sier at det er umoralsk å sende disse kurderene ut.
  Folk som har bodd i årevis i Norge.

  Der ER du som har bloggen HVIS DU SPØR MEG,SÅ?
  Fin blogg!
  :o)

  Du har virkelig innsikt i denne problematikken!

  Mitt håp er at stemningen i landet må snu, at UDI ikke gjøres til syndebukk når de egentlig har handlet riktig her, og at politikerene viser mot til å la kurderne få permanent opphold.

 3. Starlett juni 5, 2006 kl. 11:55 am #

  #1

  Jeg planlegger å begynne lesingen av høringen i dag, – dvs i kveld.

  Veldig bra at du la den lenken ut!
  Jeg håper at flere tar seg tid til å lese den!

 4. lillevanilje juni 5, 2006 kl. 12:27 pm #

  Jeg har brukt morgenen på å lese de delene av høringen jeg ikke fikk sett.

  Og det er klart man gjør seg noen refleksjoner. En del utsagn kunne vært utdypet mer, særlig fordi det kunne nyansert bildet mer. Men utspørerene viste (igjen) at de bare var interessert i å høre om det som kunne bekrefte deres forhåndsoppfatning. Tråder som kunne satt saken i et annet lys ble oversett og ikke nøstet videre samtidig som utsagn som bekreftet utspørrerenes antagelser ble forfulgt lengre enn langt. PÅ den måten oppstår det et forvrengt bilde av sannheten.

  Særlig synes jeg Terje Skjeggstad fra UNE forklaring er nyttig i å forstå litt av problemetikken.
  http://www.stortinget

 5. lillevanilje juni 5, 2006 kl. 12:40 pm #

  #4
  Jeg skrev [ PÅ den måten oppstår det et forvrengt bilde av sannheten. ]

  Det hadde vel vært mer korrekt å skrive at det «på den måten oppstår det et forvrengt bilde av VIRKELIGHETEN.]

 6. Somle juni 5, 2006 kl. 3:16 pm #

  Hvis du vil ha en human innvandringspolitikk må Venstre få mer makt 🙂

  Når det gjelder denne saken er jeg uenig i at embedsverket kan ta egne beslutninger. Ja, selv om det handler om «sterke menneskelige hensyn». Det er udemokratisk og umoralsk. Vi kan ikke ta avgjørelser på om folk får bli i Norge basert på «graden av menneskelighet» til UDI. Akkurat i slike saker er det nødvendig med klare retningslinjer så man minsker «synsingen» i disse meget viktige beslutningene.

  Slik jeg har forstått det er det sosialdemokrater og FrP som er de største bremsene mot høyere innvandring, og de har nok folket med seg på det punktet. Venstre, SV og RV vil ha åpnere grenser. Og i Høyre er det intern murring mot den strenge innvandringspolitikken under Bondevik II da store deler av partiet er liberalister.

 7. UngeLien juni 5, 2006 kl. 3:44 pm #

  Hovudproblemet som skapte heile denne debatten, er at norsk asylpolitikk er basert på eksempelets makt. Den politiske leiinga er ofte så redd for at det å gje asyl i ei sak kan gje ringverknader til andre saker, at dei gjev signal om ein utilbørleg streng praksis. Difor er det viktigare for politikarane å syna at dei vil avgrensa adgangen og søknadsbunken (48-timarsregel for grunnlause søknader, reklamefilmar om at asylsøkjarar ikkje har det lett her i landet), enn å ta omsyn til det individuelle i kvar einskild sak. Dette pressar fram eit politisk sjølvstende hjå byråkratiet som eigentleg ikkje skulle vera naudsynt.

 8. - juni 5, 2006 kl. 5:07 pm #

  #5 lillevanille

  Flott at du la inn lenken her! :o)
  »
  Men utspørerene viste (igjen) at de bare var interessert i å høre om det som kunne bekrefte deres forhåndsoppfatning. Tråder som kunne satt saken i et annet lys ble oversett og ikke nøstet videre samtidig som utsagn som bekreftet utspørrerenes antagelser ble forfulgt lengre enn langt»

  Jeg er aå enig, så enig!

 9. - juni 5, 2006 kl. 5:11 pm #

  #5
  lillevanille

  Jeg kom akkurat nå innom pcen og glemte at jeg ikke var innlogget. men det er

  Starlett

  Som har skrevet
  #8

 10. Starlett juni 5, 2006 kl. 5:24 pm #

  #6

  somle

  «Når det gjelder denne saken er jeg uenig i at embedsverket kan ta egne beslutninger. Ja, selv om det handler om «sterke menneskelige hensyn».

  Sier du.

  Og akkurat her er ikke vi helt enige 🙂
  Fordi det er nettopp dette spørsmålet som ennå ikke er avklart.

  Og jeg sitter med en fornemmelse av at mange politikere skyver ansvaret over på embetsverket i denne saken.

  Utdrag fra innlegget

  «Eivind Smith har minnet om at lovens utgangspunkt er at UDI og UNE ikke er underordnet departementet ved avgjørelser av utlendingssaker. Mens en annen jurist, Alf Petter Høgeberg, mener forskriften fra Erna Solberg, som i 2005 ga departementet instruksjonsrett over direktoratet, er lovstridig. Og en tredje, Terje Einarson, har tatt til orde for at det heller er Erna Solberg som burde granskes – for maktmisbruk.»

  Verken BHH eller E Solberg har vært overbevisende i denne saken, og siden jeg er sosialdemokrat. er jeg mest skuffet over min partifelle BHH.

  » Venstre, SV og RV vil ha åpnere grenser.»

  sier du.

  JA, sier jeg, enig.

  Derfor mitt hjertesukk om jeg virkelig må konvertere til RV. 😉

  For Venstre må jo følge den øvrige borgerlige politikken støttet av Frp.

  Og SV må jo følge de rødgrønne.

  Men innad i Ap er det jo mange nyanserte syn, og jeg kan ikke tro at BHH sender ut noen av disse kurderne, – ikke før jeg ser det..

 11. Starlett juni 5, 2006 kl. 5:30 pm #

  #7

  UngeLien

  Helt ening i hele kommentaren din. :o)

  «Difor er det viktigare for politikarane å syna at dei vil avgrensa adgangen og søknadsbunken (48-timarsregel for grunnlause søknader, reklamefilmar om at asylsøkjarar ikkje har det lett her i landet), enn å ta omsyn til det individuelle i kvar einskild sak. Dette pressar fram eit politisk sjølvstende hjå byråkratiet som eigentleg ikkje skulle vera naudsynt.»

  Ja, og som lillevanille var inne på , – kvaliteten i arbeidet synker fordi kravet til kvantitet er så sterkt.

  Og dem som får svi, er den svakeste part, asylsøkerne.

 12. trine06 juni 5, 2006 kl. 6:22 pm #

  Det er vel ingen tvil om at ting har skjedd som ikke burde skjedd i UDI, men paa den annen side saa kan det ikke ha vaert enkelt aa jobbe med politikere som har uttalevegring for alt som smaker av immigrasjon, fordi det kan snus til beskyldninger om rasisme, forskjellsbehandling, setting av standard for fremtidige saker, rykte om at Norge har «aapne» grenser osv.
  Samtidig som at det er et umenneskelig arbeidspress med vekt paa kvantitet (som sagt tidligere) og ikke kvalitet.

  Og til sist: dette er da ingen krise. Det er medieskapt fra ende til annen. Dette har ikke blitt oppdaget naa, det ble oppdaget naa av avisene.

 13. Starlett juni 5, 2006 kl. 7:27 pm #

  #12
  Hei, trine, hyggelig å se deg her! 🙂

  Takk for et godt innlegg!

  Du avslutter ned å si:

  »
  Og til sist: dette er da ingen krise. Det er medieskapt fra ende til annen. Dette har ikke blitt oppdaget naa, det ble oppdaget naa av avisene.»

  Ja, helt enig med deg i det.
  Men når tabloidene, ikke minst Norges mest leste avis, hyler, da er det mange som TROR at dette er noe nytt, spennende og farlig.

  Og dette kjøret mot UDI synes jeg er feigt.

  (Ser at du gjengir Nina Witozeks artikkel i Aftenposten på din blogg. En interessant artikkel, men jeg mener hun forfeiler målet noe.)

  Imidlertid er jeg enig med henne i dette poenget:

  «Jeg tror virkelig ikke at islam er et problem i Norge i dag. Det virkelige problemet er at det liberale demokratiets forsvarsmekanismer er svake som aldri før.»

  Det kan jeg si meg helt enig i.

  Og etter min overbevisning burde en viktig kvalitet ved det liberale demokratiet NETTOPP være å føre en human flyktninge- og asylpolitikk.

  Det betyr ikke at vi skal fire på våre demokratiske prinsipper eller hate oss selv for våre kjerneverdier.

 14. MariaMariaOslo juni 5, 2006 kl. 7:31 pm #

  En leder av UDI MÅ forholde seg til de norkse lover og til politiske beslutninger fattet i Stortinget, vårt folkevalgta organ.

  Denne saken har INGENTING med humanisme å gjøre, men med grov tjenesteforsømmelse.

  Ingen i embedsverket kan ta loven i egne hender fordi de er uenige i lovforeskriftene. Nordby suger, mener jeg, og kommer altfor lett unna

 15. lillevanilje juni 5, 2006 kl. 7:38 pm #

  #14 mariamaria
  Den aktuelle paragrafen i utlendingloven, med forskrifter ligger her: http://www.vgb.no/801

  Det er merkelig hvordan enkelte klarer å vri denne saken til at udi har «tatt loven i egne hender». Hvis det hadde vært slik, så burde vel også fremtredende jurister se det på den måten – hvorfor gjør de ikke det?

 16. Starlett juni 5, 2006 kl. 7:47 pm #

  #14

  Hei, Maria

  Poenget er at det slett ikke er sikkert at Trygve Nordby har begått noen tjenesteforsømmelse, snarere tvert imot.

  Graver-rapporten får nå kritikk fra mange hold.

  Her er uttalelse fra noen av landets mest skarpskodde jurister:

  »
  Eivind Smith har minnet om at lovens utgangspunkt er at UDI og UNE ikke er underordnet departementet ved avgjørelser av utlendingssaker. Mens en annen jurist, Alf Petter Høgeberg, mener forskriften fra Erna Solberg, som i 2005 ga departementet instruksjonsrett over direktoratet, er lovstridig. Og en tredje, Terje Einarson, har tatt til orde for at det heller er Erna Solberg som burde granskes – for maktmisbruk. En interessant sak for Sivilombudsmannen.»

  Så denne saken er nok langt fra så enkel som den så ut til i tabloidavisen VG.

  At noen ikke ønsker at kurderne får bli, er jo en annen sak.

  I mitt forrige blogginnlegg, «Ros til Trygve Nordby for mot og humanisme,» vil du se forskjellige synspunkter på dette temaet.

 17. MariaMariaOslo juni 5, 2006 kl. 7:49 pm #

  #15
  Det er jo klart de gjør, hvis ikke hadde det jo ikke blitt noen sak overhode og heller ingen granskning…

 18. Starlett juni 5, 2006 kl. 7:55 pm #

  #15
  lillevanille

  Takk for at du la ut lenken til ditt innlegg! :o)

  Jeg skal lese det nøye senere.

  Jeg sakser bare fort fra din blogg:

  «Når sterke menneskelige hensyn taler for det, eller når utlendingen har særlig tilknytning til riket, kan arbeidstillatelse eller oppholdstillatelse gis selv om vilkårene ikke er oppfylt.»

  JA!

  Erna Solbergs opptreden i saken var høyst kritikkverdig, og BHH har hittil opptrådt både feigt og populistisk, mener jeg.

  Og selvsagt: De som ikke ønsker innvandring til Norge, får jo vann på mølla.

  Hagen & co vil straffeforfølge Nordby.

  Det er jo helt tullete! Eier ikke Frp skam i livet?

 19. Starlett juni 5, 2006 kl. 7:58 pm #

  #17
  Maria

  Jeg skjønte ikke denne kommentaren.

  Mener du at disse juristene tross alt har rett og at politikerne har vært feige, skjøvet ansvaret fra seg og stilt den som handlet etisk forsvarlig i gapestokken?

 20. lillevanilje juni 5, 2006 kl. 8:09 pm #

  #18 Starlet
  Det kan vel egentlig ikke kalles et innlegg det innlegget jeg viste til. Det er bare loven med forskriftene (og lenker videre) jeg la ut. Tanken var at det kan være greit å se hva loven sier også – om noen tar seg bryderiet å sette seg så mye inn i saken.

 21. MariaMariaOslo juni 5, 2006 kl. 8:19 pm #

  #19

  Når KRIPOS må inn i bildet, så er faktisk ikke tingene som det de burde være…

  http://www.vg.no/pub/

 22. Starlett juni 5, 2006 kl. 8:23 pm #

  #20
  lillevanille

  OK. Sorry
  Du har rett.
  Men det er fint at du legger ut loven ,ed lenker videre. :o)

  For vi er mange som trenger å sette oss mer inn i dette store sakskomplekset.

  Jeg har jo ennå mine 132 A4-sider som du ga meg å lese. :o)

  Men det tar vel sin tid.

 23. Starlett juni 5, 2006 kl. 8:32 pm #

  #21

  Maria

  Ay Kripos, eller noen annen politimyndighet undersøker en sak, betyr ikke at de nødvendigvis finner noe kriminelt.

  «Granskingskommisjonen undersøker nå i hvilken grad UDI har begått lovbrudd og drevet en praksis i de såkalte MUF-sakene som var i strid med de politiske signalene fra kommunalminister Erna Solberg.» (VG 21.mai)

  Vel, nå foreligger granskningsrapporten, høringen er overstått, og som vi vet får granskningsrapporten omfattende kritikk av både jurister og politikere.

  (Men VG har jo kjørt denne saken som en føljetog MOT Trygve Nordby, og har derfor etter min mening spilt seg litt utover sidelinjen når det gjelder å være seriøs meningsbærer her. De andre tabloidene er mer «edruelige» i så måte. )

  Jeg skal legge inn en annen lenke til deg, må bare finne den først.

 24. lillevanilje juni 5, 2006 kl. 8:36 pm #

  Starlet

  Fant denne kommentaren i Nasjonen..
  http://www.nationen.n

 25. Starlett juni 5, 2006 kl. 8:41 pm #

  #21
  maria

  Dette er sakset fra en kommentar jeg hadde i mitt forrige innlegg, og det er i all hovedsak et intervju med en såkalt MUF-er.
  Synes du han bør sendes ut av landet fordi han tilfeldigvis var arbeidsløs på et gitt tidspunkt våren 2005?

  Synes du virkelig det? Etter alle årene han har vært i Norge?

  »
  Hvordan ble du en MUF-er?
  – Vi var nesten 2000 irakere som kom til Norge i 1999 og søkte om asyl. Jeg husker ikke akkurat datoen, men jeg tror det var 20. eller 25. februar 2000 den nye loven om at vi bare får opphold for ett år av gangen kom. Jeg er usikker på hvorfor. Jeg tror det var noen kosovoalbanere som skulle sendes hjem, og UDI hadde ikke så mange folk som jobbet, så vår sak ble forsinket. Jeg tror det var en grunn til at vi fikk en slik oppholdstillatelse. For før var det ikke sånn, vi var de første som fikk MUF.

  – MUF er byråkratbetegnelsen på en gruppe asylsøkere som har fått avslag på søknaden, men innvilget midlertidig opphold uten familiegjenforening. Du står i sentrum for UDI-saken, hva tenker du om den?

  – Jeg vet ikke hva jeg tenker egentlig, jeg er jo en av MUF-erne. I november 2005 hadde de bestemt seg for å gi oss opphold. 19. april fikk jeg vite at 182 personer hadde fått feilaktig opphold. Jeg gikk og spurte på UDI, og de sa at «du er en av dem». Men jeg visste ikke hvorfor. Det visste ikke de heller. Så de sa at kanskje noen av dem er kriminelle, noen har ikke hatt jobb, forskjellige ting.

  – Og hvilken «ting» var det for deg?
  – På den tiden jeg leverte søknaden min, i juli 2005, var jeg registrert hos Aetat; arbeidsledig. Men samtidig hadde jeg registrert denne butikken i mitt navn. Så jeg driver min butikk, jeg har drevet siden 15. eller 16. juni i fjor. Men fordi jeg ikke hadde jobb våren 2005, ble jeg en av dem som de snakker om i aviser og på tv.

  – Sakens kjerne er altså at kommunaldepartementet laget en forskrift der en skulle gi de av nordirakerne som hadde fast arbeid våren 2005 opphold, og nå kritiseres UDI for å ha tolket den forskriften for vidt.

  – Jeg tror det er litt dumt av Erna Solberg: Hun kan ikke lage en forskrift basert kun på om man har hatt jobb de siste tre–fire månedene etter april 2005. De må jo regne de siste årene jeg har bodd her. Jeg flyttet til Oslo i 2000. Jeg jobbet hele 2000, 2001 og 2002. Jeg har betalt rundt 200 000 kroner i skatt. Det er ikke lett å finne jobb med en gang. Det finnes jo nordmenn også som går på Aetat.

  – Hvordan ble du arbeidsledig?
  – Jeg var sykemeldt, og så ble jeg permittert, og så kom jeg på Aetat. Men jeg prøvde å finne en annen jobb. Jeg hadde deltidsarbeid. Men jeg fikk ikke noen annet. Men så begynte jeg med denne butikken i fjor.
  – Og det går bra?
  – Ja, det går kjempefint.
  – Hva skjer videre med oppholdstillatelsen din nå?

  – Det vet jeg ikke, det er jo UDI og myndighetene som bestemmer hva som skjer i fremtiden. Så man vet ingenting.

  – Hvorfor dro du fra Irak?

  – Det er jo private ting. Man har hatt problemer der, det er derfor man flykter. Du kjenner jo situasjonen i Irak siden 1991, og dere leser aviser og ser på tv. Det er selvmordsbombere akkurat nå, og det skjer masse rare ting i hele Irak. Det er ikke bare i sør og i hovedstaden. Det skjer ting i Nord-Irak også. For to år siden var det en selvmordsbomber i min by, Arbil. Så problemene finnes ikke bare i Bagdad. Det gjelder i hele Irak, og meg som er kurder.
  – Så det er ikke noe særlig sted å dra tilbake til?
  – Nei. Nei.
  – Hvorfor kom du til Norge?
  – Jeg vet ikke, kanskje det var flaks at jeg havnet i Norge
  – Nå er det jo slik at Trygve Nordby og Manuela Ramin-Osmundsen får sterk kritikk fordi UDI har tøyd forskriften fra regjeringen om hvem som skulle få opphold. Synes du de fortjener kritikk? Burde de heller stått opp mot Erna Solberg og sagt at disse reglene er helt umulige?

  – Som jeg sa i begynnelsen: Erna Solberg kan ikke kun ta hensyn til om man har hatt fast jobb de siste månedene. Jeg har jo jobbet og betalt skatt. Jeg har ikke fått penger fra sosialen – jeg vil ikke ha sosialhjelp heller.
  – Men du var arbeidsledig i fjor?
  – Ja, jeg tror jeg var uheldig på den tiden, at jeg var arbeidsledig akkurat da vi leverte søknaden om opphold i fjor.

  – Nå er avisene fulle av at «197 nordirakere» fikk opphold på feil grunnlag. Tror du det vil presse politikerne til å være tøffere når de nå skal behandle søknadene igjen?
  – Det tror jeg ikke. Jeg tror at det er politisk krangel nå, mellom Arbeiderpartiet og Høyre og de andre. Jeg tror det, men man vet jo ikke. Men jeg tror heller ikke det var noe feil i UDI.

  – Nei vel?
  – De som har vært kriminelle, får ikke opphold. Og det er greit, har man vært kriminell, kan man ikke få opphold. Men de andre, vi har alle samme bakgrunn. Så hvorfor slår de ned på 197 personer uten grunn? For å snakke om meg selv:

  Jeg har ikke vært kriminell. Grunnen var bare at jeg var arbeidsledig i _den perioden_, men fra juni bidro jeg med mitt eget firma.


  – Hvordan påvirker det livet ditt i dag, at du ikke vet om du får opphold videre?
  – Man får jo ikke lyst til å jobbe. Man vet ikke hva som skjer i morgen.
  – Har du tenkt på det?
  – Jeg har vært hos UDI to–tre ganger og spurt om det er noe nytt om vår sak, og de sier dere må jo vente på hva myndighetene bestemmer. Man kan jo ikke gjøre noe da, bare vente og se hva som skjer.
  – Hvordan håper du livet ditt er ett år fra nå?
  – Man håper selvsagt på alt godt i livet sitt, men det skjer jo noe vondt – så man må regne med det også.

  ——————-
  —————————

  Jeg synes dette innblikket i en MUFers hverdag kan gi oss alle noe å tenke på!

  Hvis man var arbeidsledig på et gitt tidspunkt i fjor, skal man altså sendes ut nå, – til tross for at man har arbeid.

  Og etter alle år med usikkerhet.

  Jeg finner det meningsløst. »

 26. Starlett juni 5, 2006 kl. 8:46 pm #

  #24
  lillevanille

  Kjempefint! :o) Tusen takk!

  (Den burde kamskje noen legge ut som eget blogginnlegg i håp om å få åpnet øynene på noen.)

  Jeg tar like godt og bretter hele lenken ut:

  Sitat fra Nasjonen:
  Politikernes tapte ære i UDI-saken

  «Frp er protestpartiet som vokser hver gang politikerne og byråkratiet gjør noe dumt. Det har vært gjort og sagt mye uklokt i UDI-saken. »

  UDI-saken er den sørgelige historien om 197 kurdiske flyktninger, en historie som utviklet seg til å bli en farse om norsk politikk og forvaltning. I dag starter Stortingets åpne høring om saken. Vi får håpe at farsen der ikke utvikler seg videre til en politisk tragedie. Det kan fort skje, hvis folks respekt for politikerne får enda et dolkestøt.

  Det er ingen tvil om at regjeringens hovedgrunn for å blåse asylssaken så stort opp, var å vise styrke i innvandringspolitikken. Man ville overbevise verden om at man til tross for et tvilsomt og rødgrønt rykte, sto støtt i den økende Frp-vinden. Rødgrønt måtte ikke forveksles med svakhet.

  Saken har i så måte virket mot sin hensikt: Mektige politikere, også utenfor regjeringen, har de siste ukene spilt ut sine minst imponerende sider. Rykter og skittkasting, manglende forvaltningsmessig og juridisk forståelse, helomvendinger og heksejakt på enkeltpersoner – dette har vært alt annet enn tillitvekkende. Og Frp har, som så ofte før, kunnet sitte ganske stille og glede seg, fordi vanlige folk gremmes. Frp er protestpartiet som vokser hver gang den politiske og byråkratiske eliten gjør noe dumt. Det har vært gjort og sagt mye uklokt i denne saken.

  Dette har hendt, som man pleier si i litt langdryge føljetonger: Flere hundre irakere hadde siden 2000 «midlertidig oppholdstillatelse uten rett til familiegjenforening» i Norge. Herav betegnelsen MUF’ere. Men i 2005 krevde daværende statsråd med ansvar for asylsaker, Erna Solberg, at bare de av irakerne som var i fast arbeid skulle få bli. Resten måtte reise.

  Det var etter denne avgjørelsen, og Utlendingsdirektoratets (UDI) oppfølging av Solbergs forskrift, at 197 ble et rødt tall i norsk asylpolitikk. 197 irakere fikk nemlig forlenget sitt opphold i Norge selv om de ikke hadde jobb. UDI-ledelsen mente det var «sterke, menneskelige hensyn» som talte for å ta en slik avgjørelse, og at direktoratet hadde lov og anledning til å vise slike hensyn.

  Erna Solberg var ikke enig da hun fikk kjennskap til saken. Hun mente hennes intensjoner ikke var fulgt opp. Dessuten mente hun ganske sikkert at dette var en god markeringssak for en Høyre-leder i opposisjon. Men Solbergs raseri over UDI ulydighet i kurdersaken, har etter hvert ført til de merkeligste utspill. Hun har fortalt om rykter hun hørte fra ansatte i UDI langt tilbake i tid, men som hun altså ikke gjorde noe med som ansvarlig statsråd. Det eneste hun gjorde var å forby SVs Heiki Holmås og gå «ut og inn» hos UDIs Trygve Nordby. Slike utidigheter ville statsråden ikke vite noe av.

  Den sittende innvandringsstatsråden, Bjarne Håkon Hanssen, har heller ikke vært imponerende konsekvent i UDI-saken. Til tross for at Justisdepartementets lovavdeling mente UDI ikke gjorde noe juridisk galt da man viste skjønn overfor kurderne, bestilte Hanssen likevel en granskning. Mange mener han fikk den konklusjonen han hadde bestilt. UDI’s handlemåte og interne kultur ble slaktet. Men både statsråden og granskningskommisjonen sa for øvrig at det faktum at de 197 fortsatt fikk bli i Norge, ikke var så galt i seg selv. Det var måten de fikk bli på, som er skandale.

  Javel. Og her må vi skyte inn, som alle andre ansvarlige kommentatorer, at selvfølgelig er det viktig at embetsverket følger politikernes vilje. Men forstår folk flest at det er nødvendig med tunge kommisjoner og offentlige hekseprosesser for å slå fast det? Neppe. I tillegg er nok mange blitt i stuss de siste dagene, når den ene juristen etter den andre har stått fram og slaktet granskningskommisjonens slakt. Hvordan er det med rettssikkerheten her i landet da?

  I opinionen er nok tvilen etter hvert kommet UDI-leder Nordby til gode. Han innrømmer at han burde har kommunisert bedre med departementet. Men han står fast på at kurderne burde få bli. Men også Nordby gjør seg liten når han dolker tidligere medarbeidere i ryggen på tv-direkten. Mange seere krymper seg når ellers flotte ledere gjør sånt.

  Listen over smålig, inkonsekvent og lite tillitvekkende oppførsel i denne saken, fra folk som har makt og myndighet her i landet, kunne vært gjort enda lenger. Ikke minst i alt snakket om rettsforfølgelse av UDI-ledelsen. Når den ene truer med rettssak, vil den andre ikke være dårligere. Frp, Høyre og Ap løper i beina på hverandre og skifter mening daglig. Og ingen lytter til lovavdelingen i Justisdepartementet. Hva slags styre og stell og forvaltning er dette?

  Sånn tror jeg de spør seg, de som har orket å følge denne saken fra sidelinjen gjennom mange forvirrende medieuker. Derfor hadde det vært bra om de fikk noen oppklarende og tillitvekkende svar i løpet av dagens stortingshøring. Her er det mer enn en tidligere og en nåværende statsråds stolthet som står på spill. Det står om respekten for både politikerne og byråkratiet blant folk flest.

  Drude Beer er kommentator i Nationen.

  Sitat slutt

 27. lillevanilje juni 5, 2006 kl. 8:49 pm #

  […UDIs omdømme var i fritt fall, og nærmest all medieomtale var negativ og skandalepreget. Forvandlingen som fulgte etter ansettelsen av Nordby, var rask, iøynefallende og imponerende. UDI behandler 70.000 innvandringssaker i året. Når Nordby nå skal korsfestes, skyldes det uenighet om 200 av disse saken? Neppe.]

  <a href="http://www.depesjer.no/saker/den-politiske-korsfestelsen-av-trygve-nordby/» target=»_blank»>http://www.depesjer.n

 28. Starlett juni 5, 2006 kl. 9:05 pm #

  #27
  lillevanille

  Veldig god kronikk! 🙂

  (Jeg har lest den tidligere, men veldig flott at du la den ut, slik at andre kan lese den. Jeg hadde helt glemt den av.)

  Og jeg synes nettstedet

  http://depesjer.no/

  er meget interessant. Det står som en av mine Favoritter i nettleseren min. :o)

  Den kronikken du henviser bør flest mulig få med seg!

 29. MariaMariaOslo juni 5, 2006 kl. 9:35 pm #

  Det var kjent at de hadde FALSK IDENTITET, og man får vel ikke statsborgerskap og opphold da vel?

 30. Starlett juni 5, 2006 kl. 10:18 pm #

  #29
  Maria

  Jeg er enig med deg i at falske identiteter og menneskesmugling er et problem man skal ta alvorlig, og jeg mener slett ikke at man skal ha fullstendig «fri» innvandring. På ingen måte.

  Men når det gjelder disse kurderne, så var det vel noe politiet trodde og ikke visste?

  «UDI gjorde i forhold til kurdersakene som politiet _mente- var basert på falske dokumenter.»

  For øvrig mener jeg at falske dokumenter ikke _i seg selv_ er god nok utvisningsgrunn, for i noen tilfeller har folk falske dokumenter av begrunnet frykt for de regimer de flykter fra. Likevel er det jo viktig å få brakt den riktige identiteten fram i lyset.

  Men helt klart: menneskesmugling er et stort og vanskelig problem, og de største synderne er etter mitt syn ikke først og fremst de som blir lurt til å betale alt de har av penger og kanskje selge det de har for i desperasjon å komme unna, men BAKMENNENE som kynisk og utspekulert tjener gode penger på denne trafikken.

  Og disse 197 enkeltpersonene har altså bodd og arbeidet i Norge i mange år allerede.

  Er du flink med PCer? Min verktøylinje, som skal ligge nede på maskinen, har av en eller annen merkelig grunn forflyttet seg på høykant på høyre side, og jeg får ikke til å dra den på plass .

  Irriterende!

  (Men dog et lite problem i forhold til hva mange har å stri med.)

 31. Johannes juni 5, 2006 kl. 10:56 pm #

  Starlett

  Det er noen dager siden jeg sist gjestet din blogg. Vi har feiret messe nå i pinsen og i den forbindelse har vi hatt mye å gjøre og opplevd mangfoldige gleder.

  Jeg må få komme med en replikk fra en praktiserende katolikks synavinkel:

  Det er ubarnhjertig og ukristelig å sende disse våre medmennesker ut av landet.

  Jeg henviser forøvrig interesserte til min omtale av hellige hedninger, der troende muslimer hos oss har en fremtredende plass.

  Kirken har under overveielse å kanonisere, dvs helgenkåre, utvalgte muslimer.

  Saladin var et utmerket menneske og et lysende eksempel til etterfølgelse for oss alle.

  Jeg ønsker deg og andre lesere hjertelig velkommen til messe i en av våre kirker!

 32. Olga juni 5, 2006 kl. 11:05 pm #

  Og hvem er denne ubarberte mannen?

 33. Sveinemannen juni 5, 2006 kl. 11:29 pm #

  Starlett

  Jeg tror at jeg i den forrige artikkelen din sa meg enig i at kurderne må få bli i Norge.

  Fra et juridisk synspunkt er jeg overbevist om at UDI handlet korrekt, og det tror jeg vil bli stående som den endelige konklusjon.

  Som sosialdemokrat er jeg som du frustret over Bjarne Håkon Hanssens oppurtunisme.

  Men vær snill, bli i partiet og flytt ikke over til RV!

  Du må bruke din innflytelse innad i partiet, og ikke hoppe av når en statsråd dummer seg ut.

 34. Starlett juni 5, 2006 kl. 11:46 pm #

  #31

  Johannes

  Hyggelig å se deg igjen!

  Det er bra at katolikkene har en inkluderende holdning overfor annerledes troende.

  Har du forøvrig noe synspunkter på UDI versus politikerne her?

  Hva angår «hellige hedninger» har du kanskje rett, men jeg er ikke rett person til å vurdere slike vektige katolske spørsmål.

  Saladin var jo en relativt human kriger i hine hårde dager, men hvor hellig han var, har jeg ingen synspunkter på.

  Mer «hellig» enn de kristne krigerne som stengte inne og brente alle jøder og muslimer, både voksne og barn, til døde i Jerusalem, i alle fall.

  En skjenselsgjerning!

  #32
  Olga

  På bildet, mener du?

  Jo, det er selveste stridens kjerne, den avsatte Trygve Nordby, han som er slengt ut til ulvene for å fortæres sammen med tabloidavisene og ettermiddagskaffen.

 35. Starlett juni 6, 2006 kl. 1:59 am #

  #33
  Sveinemann

  Godt å se deg igjen!

  Skjønner du ikke at jeg er frustrert over at regjeringen er så feige som de er?

  Spesielt når vi vet at SV, Sp og store deler av Ap er imot BHHs politikk.

  Lurer på om han er redd for at Frp skal få mer vann på mølla?

  Det synes jeg i såfall er synd.
  Man bør ikke snu kappa etter vinden, men holde fast ved sine grunnverdier.

  Og det synes jeg ikke BHH har gjort i denne saken.

  Men å melde overgang til RV, det var å sette saken på spissen selvfølgelig.

  Jeg vil fortsette mitt arbeid på venstre fløy i Arbeiderpartiet, selv om jeg akkurat nå er temmelig frustrert.

 36. Starlett juni 6, 2006 kl. 7:18 am #

  Hagens utspill i UDI-saken vekker forøvrig ikke akkurat begeistring hos alle borgerlige partier.

  Snarere tvert imot!

  http://www.vg.no/pub/

 37. MariaMariaOslo juni 6, 2006 kl. 3:01 pm #

  http://www.vg.no/pub/

 38. MariaMariaOslo juni 6, 2006 kl. 3:16 pm #

  http://www.vg.no/pub/

 39. Starlett juni 6, 2006 kl. 5:03 pm #

  #37 #38

  Senere, maria.

  Skal se på lenkene of finne ut hva som står der.
  Har ikke tid akkurat nå. :o)

 40. sulliken_8 juni 6, 2006 kl. 10:27 pm #

  Les startmailen din, er du snill =)

 41. Starlett juni 7, 2006 kl. 7:16 pm #

  #37
  #38
  Maria

  Det er jo en kjent sak at mange homofile gifter seg med en av motsatt kjønn – ikke minst i land der det er farlig å være homofil.

  Selv her i Norge er det mange homofile som lever eller har levd i heterofile ekteskap.

  Men jeg skjønner ikke egentlig hva det har med UDI versus politikerne å gjøre… ?

  Jeg vil anbefale deg å lese #1, #15, #25, #26. #27 i denne tråden, og dessuten #6 som helt korrekt fremhever synet til partiet Venstre.

  (Jeg mener du har sagt at du er Venstrekvinne.)

  Beklager at jeg deg svarer sent, men akkurat disse dagene har jeg det veldig travelt.

 42. Starlett juni 7, 2006 kl. 7:29 pm #

  #40

  Oppdrag utført, men får ikke tid til å skrive mail i kveld.

 43. Starlett juni 7, 2006 kl. 10:03 pm #

  #69

  Dette skriver Anders Horn, og jeg er enig med ham.

  Skandalen Hanssen

  FLAT: Arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen har lagt seg flat for Erna Solbergs politiske linje.
  For mellom seks og åtte år siden kom det en gruppe irakiske kurdere til Norge og søkte om opphold i riket. Etter UDIs vurdering fylte ikke mange av dem vilkårene for asyl, men mange fikk likevel opphold på humanitært grunnlag etter utlendingslovens paragraf 8 annet ledd:

  «Når sterke menneskelige hensyn taler for det, eller når utlendingen har særlig tilknytning til riket, kan arbeidstillatelse eller oppholdstillatelse gis selv om vilkårene ikke er oppfylt.»

  Omslaget kom i februar 2000, da Odd Roger Enoksen var statsråd. På bakgrunn av tilstrømmingen av kurdiske irakere året før ble praksisen strammet inn. Men siden det var umulig å returnere kurderne til det «trygge» Irak, bestemte han at i overkant av 2000 irakiske kurdere skulle innvilges midlertidig opphold i ett år av gangen – de ble såkalte «MUF-ere».

  En måned seinere gikk Bondevik-regjeringen av, og Sylvia Brustad (Ap) overtok ansvaret for flyktninge- og asylpolitikken. Hun avviklet ordningen, og etter hvert som de midlertidige tillatelsene gikk ut, søkte irakerne om arbeids- og oppholdstillatelse. De fleste fikk nei, og ble bedt om å reise hjem. I påvente av at de kunne dra, fikk likevel mange en midlertidig arbeidstillatelse, slik at de kunne forsørge seg selv.

  Det satte Erna Solberg foten ned for sommeren 2003, et halvt år etter at Irak-krigen hadde tvunget henne til å innføre et moratorium for MUF-erne. Selv om retur var umulig, skulle irakerne ikke få forsørge seg selv.

  Under ett år senere mente Erna at situasjonen i Nord-Irak igjen var trygg. Mange irakere søkte likevel om å få bli på humanitært grunnlag, og UDI vektla ofte den lange botiden i Norge som en «særlig tilknytning til riket». Det utløste reaksjoner fra utlendingsforvaltningens sterke mann og vokter, Utlendingsnemdas leder Terje Sjeggestad. Ikke overraskende ga Erna Solberg Sjeggestad rett.

  Så langt hadde MUF-erne vært gjennom en rekke ulike regimer med tanke på om de fikk opphold eller ble bedt om å reise, om de fikk arbeide eller ikke. Det hele var en floke som flere statsråder måtte ta ansvaret for, men som nå hadde ført til at en stor gruppe kurdiske irakere befant seg i Norge uten lovlig opphold og uten lovlig arbeid. Noe måtte gjøres.

  Erna Solberg valgte en strategi som kanskje var ment å rydde opp, men som skapte enda større kaos: Høsten 2004 bestemte hun at MUF-ere som tidligere hadde hatt arbeid i Norge med over ett års varighet, og som ikke var «kriminelle», kunne få arbeids- og etter hvert bosettingstillatelse i Norge.

  For de fleste av de rundt 2000 MUF-erne var dette gode nyheter. For de som av en eller annen grunn ikke hadde vært i arbeid – på grunn av sykdom, alder eller annet – var det bare nedslående. De måtte regne med et nytt avslag.

  Igjen kom UDI med et faglig råd: Reglene måtte praktiseres fleksibelt og skjønnsomt, slik at eksempelvis personer som ufrivillig hadde stått uten arbeid ikke ble rammet. Men Erna sa nei.

  Det var dette nei-et UDI-direktør Trygve Nordby fant en omvei rundt, da han la opp til følgende praksis: Først skulle man vurdere om MUF-erne kunne få arbeidstillatelse på grunnlag av spesialordningen Solberg hadde lagt opp til. Hvis svaret på det var nei, skulle man vurdere om de likevel burde få opphold etter § 8 annet ledd – altså sterke menneskelige hensyn.

  Og dermed fikk 197 MUF-ere som ikke oppfylte betingelsene i Ernas unntaksregler likevel opphold på humanitært grunnlag. Igjen var det vaktbikkja i UNE, Terje Sjeggestad, som slo alarm. Igjen var det Sjeggestad som fikk rett på politisk hold. Da var det Aps Bjarne Håkon Hanssen som hadde overtatt ansvaret. To dager før julaften 2005 sender Sjeggestad en e-post til UDIs direktør der han protesterer mot praksisen, og antyder at UDI ikke har informert departementet.

  Kort tid senere havner saken hos Verdens Gang. Der får den rulle og gå i uker og måneder. Bjarne Håkon Hanssen ber justisdepartementets lovavdeling om å vurdere hvorvidt UDI hadde gått ut over sitt mandat.

  Deres vurdering er ikke til å ta feil av: UDI var i sin fulle rett til å vurdere om MUF-erne som ikke oppfylte Ernas spesialregler hadde rett til opphold på annet grunnlag, for eksempel § 8 annet ledd. Det var en full «frifinnelse» av UDI.

  Der kunne saken endt, hvis Bjarne Håkon Hanssen hadde ønsket det. UDI hadde gjort det som er jobben deres, nemlig å praktisere regelverket slik at alle søkere får en lik behandling av sine saker, i tråd med gjeldende lover, forskrifter og instrukser. Lett hadde det ikke vært, fordi politisk ledelse i departementet hadde forsøkt å forme reglene i strid med allmenne rettsstatsprinsipper om likebehandling og forutsigbarhet. Det var et smult farvann for UDI – derfor brukte de også, til Sjeggestads irritasjon, noe tid på å finne ut hvordan de skulle håndtere sakene.

  Men Bjarne Håkon Hanssen kunne latt nåde gå for rett. I stedet valgte han og den rødgrønne regjeringen å stå fast på Erna Solbergs radbrekking av forvaltningsrettslige prinsipper.

  Det, og at ikke ett menneske i Arbeiderpartiet, SV eller Senterpartiet har åpnet munnen mot Hanssens knefall for Erna Solberg, er skandalen som har rystet Norge denne våren.

  Husk loven:

  «Når sterke menneskelige hensyn taler for det, eller når utlendingen har særlig tilknytning til riket, kan arbeidstillatelse eller oppholdstillatelse gis selv om vilkårene ikke er oppfylt.»

 44. Starlett juni 7, 2006 kl. 10:05 pm #

  Maria

  Her er et lite knippe lenker om UDi fra andre aviser enn VG, som jo er den avisen som har slilt seg (negativt) ut ved å komme med bombastiske utsagn mot UDI, – mener jeg.

  http://www.nationen.n

  http://www.aftenposte

  http://www.dagbladet….

  http://www.klassekamp

  http://depesjer.no/sa

  http://www.aftenposte

  Så kan vi jo diskutere med et litt bredere utgangspunkt enn VG! :O)

 45. lillevanilje juni 10, 2006 kl. 6:55 pm #

  Tilliten til Røde Kors er svekket etter at Trygve Norby ble tilsatt som Generalsekretær.

  http://www.adressa.no

  «Nordby er skadelig for Røde Kors gjallet det ut av morgennyhetene 24. mai. Skadelig? Hit har vi altså kommet – en mann som gir midlertidig opphold til 180 mennesker av «menneskelige hensyn» er altså skadelig fo rNorges største humanitære organisasjon?? »

  http://www.antirasist

 46. Starlett juni 10, 2006 kl. 8:35 pm #

  #45
  lillevanilje

  Takk igjen for gode lenker! :o)

  Ja, det er helt vanvittig.

  Man mister altså tillit i vår største humanitære organisasjon i Norge hvis man tar medmenneskelige hensyn.

  Det logiske ville selvsagt vært det motsatte.

  Jeg går ut fra at det er FRP-segmentet som medvirker til disse skuffende og oppsiktsvekkende tallene.

  Men det er skammelig at så mange her i vårt utrolig priviligerte land skal være så sneversynte og egoistiske.

  Hvor er empatien og humanismen?
  Solidariteten?

  Det er nesten slik at jeg skammer meg over å være norsk.

  Hørte du at FNs høykommisær for flyktninger har gått ut internasjonalt og refset Norge i saken om de afghanistanske flyktningene?

  Jeg forventer nå at regjeringen ikke opptrer like hjerteløst som man forventer av Frp-ere, og at de lar flyktningene, i alle fall de som ikke er fra Kabul, bli!

  Hørte signaler som tydet på det nettopp.

 47. lillevanilje juni 10, 2006 kl. 9:04 pm #

  #46 Starlett

  Det er et paradoks at RødeKors mister tillit i denne saken. Likevel er jeg ikke forundret over at det skjer. Og grunnen er etter min mening, den tendensiøse og negative vinklingen og dekningen UDI saken har fått. En så langvarig negativ vinkling som denne saken har hatt, og ikke minst det som har blitt Trygve Norby til del, vil helt klart påvirke leserene oppfatninger på en slik måte at de blir mindre mottakelig for opplysninger og bevis som måtte bevise det motsatte eller nyansere bildet.

  Ja, det er et paradoks at det å vise menneskelig hensyn skal telle negativt for en generalsekretær i en humanintær organisasjon.

  Jeg har fått med meg at FNs generalsekretær har innsigelser mot norges behandlig av afganerene. Men det er ikke første gangen Norge er i søkelyset for ikke å følge opp internasjonale forpliktelser. Torturkommisjonen har ved anledninger ment at norge bryter reglene ved behandligen av fanger.

  Jeg er enig med deg at noen ganger er det ikke like hyggelig å si at man er norsk. Vi er slett ikke så gode som vi liker å tro – nordmenn flest er bare selvgode.

 48. Starlett juni 10, 2006 kl. 9:36 pm #

  #47
  lillevanilje

  Ja, egentlig trenger jeg ikke si noe annet enn at jeg er helt enig med deg.

  Jeg håper at vinklingen på Trygve Nordby kan snu seg, og at flere klarer å se realitetene her.

  Jeg har også lagt merke til at det er flere bloggere som nå forlanger afghanerene ut og på første fly hjem.

  Deprimerende.

  Men jeg forstår det slik at i alle fall de som ikke kommer fra Kabul, får bli.
  Og det er i alle fall et skritt i riktig retning.

  Du sier dette så godt så jeg trenger ikke gjenta det med mine ord:

  «Men det er ikke første gangen Norge er i søkelyset for ikke å følge opp internasjonale forpliktelser. Torturkommisjonen har ved anledninger ment at norge bryter reglene ved behandligen av fanger.

  Jeg er enig med deg at noen ganger er det ikke like hyggelig å si at man er norsk. Vi er slett ikke så gode som vi liker å tro – nordmenn flest er bare selvgode. »

  JA, sant.

  Tiltredes!

  Av en eller annen grunn tror vi at vi ER bedre fordi vi HAR det bedre enn andre.

 49. lillevanilje juni 10, 2006 kl. 9:42 pm #

  Du skriver:
  Av en eller annen grunn tror vi at vi ER bedre fordi vi HAR det bedre enn andre.
  —-

  Spørsmålet om vi HAR det så mye bedre enn andre, eller om det også er bare noe vi tror?

  En ting er for sikkert, materielle goder har ihvertfall ikke gjort oss lykkeligere og mer fornøyde.

 50. Starlett juni 10, 2006 kl. 9:48 pm #

  #49
  Lillevanilje

  Helt sant.

  Jeg har jo bodd en del år utenlands, og jeg syntes folk var lette å bli kjent med, blidere og åpnere enn her.
  To av landene var riktignok europeiske, men med lavere økonomisk levestandard.

  Derimot synes jeg at _livsstandarden_ (eller hva man skal kalle det). livskvaliteten, var bedre.

 51. ARGUS37 juni 10, 2006 kl. 9:57 pm #

  Jeg ser du driver frem en kampanje til fordel for Trygve Nordby og Manuela Ramin-Osmundsen.

  I den anledning vil jeg fremføre følgende:

  1. – Hverken Trygve Nordby eller Manuela Ramin-Osmundsen ble tilsatt i sine respektive stillinger for å være «snille», eller for å følge sine egne humanistiske prinsipper og synspunkter.

  2. – Deres mandat var tvert imot å lede UDI iht norsk lov og etter de retningslinjer som til enhver tid ble trukket opp av Arbeids- og Inkluderingsdepartementet under ledelse av ansvarlig statsråd.

  Ettertiden har vist at det har de ikke gjort. De har tvert imot iverksatt sine egne former for saksbehandling i direkte motsetning til føringer fra ansvarlig departement og til tross for at de gang på gang fikk departementets intensjoner presisert.

  Og slik kan ikke forvaltningen fungere i Norge. Ikke i UDI opg ikke i noe annet departement. Man må ha en sikkerhet for at embedsverket til enhver tid lojalt følger departementets retningslinjer. Og når så ikke skjer, bør de berørte parter finne seg noe annet å gjøre!

 52. Starlett juni 10, 2006 kl. 10:08 pm #

  #51
  ARGUS

  Nå er det imidlertid svært mye som tilsier at de holdt seg _innenfor_ norsk lov.

  Graverutvalget er utsatt for skarp kritikk fra flere skarpskodde jurister, og stadig flere stiller spørsmålstegn ved utvalgets mandat og den korte tidsfristen.

  Hvis du leser diverse lenker, – og (og jeg tror de fleste er på bloggen Ros til trygve Nordby), så vil du finne hvor divergerende oppfatningen er blant fagfolk og også i ulike aviser.

  VG har selvsagt tatt standpunkt. Det er jo nesten «deres» sak.

  Jeg vet at dunkman bl.a har utfordret deg, – tror det var på det andre blogginnlegget, og bl.a. lillevanilje har kommet med flere meget interessante lenker til lovverket, også i bloggen min om Manuela Ramin osmundsen.

  Kanskje ser du etter studier av viktige lenker til andre media og flere kunnskapsbaser at bildet ikke er så entydig som man skulle tro ved første øyekast…

  Jeg tror historiens dom vil bli at de handlet riktig og innenfor regelverket.

 53. MorHubro august 26, 2006 kl. 7:45 pm #

  Jeg har skrevet om somalierne som revisjonistene i AP sender ut.
  Det gleder meg at du vil begynne i Rød Valgallianse.

  Hva skal du blant pingler å gjøre?
  _Det_ spørsmålet stiller jeg meg.

  Pølsehanssen er redd for FRP og sender somalierne ut. til livsfare Og i Somalia er det farlig og mange som kriger.

  Les min blogg!

  Da skjønner du at jeg har rett!

  Jeg likte å lese dette innlegget.
  Du _kan_ når du _vil._

 54. Starlett august 29, 2006 kl. 12:08 am #

  #53 Kommentar fra MorHubro:

  Hei, MorHubro

  Beklager at jeg ikke så denne kommentaren før nå.
  Du har nok misforstått meg litt.
  Jeg vil ikke melde overgang til Rød Valgallianse.

  Men jeg synes at vi har for restriktiv asylpolitikk, og jeg er ikke enig med Bjarne Håkon Hansens linje.

  Jeg har svart på ditt innlegg. Det har du sett nå.
  Og i denne saken er jeg enig med deg.

  Men jeg protesterer på at jeg er blant «pingler» selv om jeg skjønner hvorfor du sier det. Jeg tror BHH blir nødt til å forandre den linja han nå fører, for han har mye opposisjon innad i AP, for ikke å snakke om SV og også Sp.

  Hele regjeringa kan faktisk gå i oppløsning pga den interne uenigheten om innvandrerpolitikken.

 55. Starlett november 11, 2006 kl. 5:12 pm #

  #51 Kommentar fra ARGUS37:

  NÅ har heldigvis regjeringa tatt til vettet, og nå får MUF-erne bli.

  Det var et hjerteløst feilgrep å ville sende dem ut. De har vært kasteballer i det norske systemet altfor lenge, og særlig barna er jo fullstendig sosialisert inn i norsk skole og husker vel knapt nok Irak. Mange er jo også født her.

  Det er en skandale at man har skaltet og valtet med disse menneskene i åresvis, det var en vanvittig beslutning av Erna Solberg, og det var skammelig at ikke Bjarne Håkom Hanssen skar gjennom med en gang han ble kjent med saken.

  Men rettferdigheten seiret til slutt, og nå håper jeg at Trygve Nordby og Manuela Osmundsen får oppreisning og HONNØR for at de ikke ønsket å sende MUFerne ut.

  De handlet etisk riktig, – hele tiden.

 56. Liljerød februar 24, 2009 kl. 2:04 pm #

  Får MUF-erne bli?
  Det kommer en rettsak, og der _må_ myndighetene være fornuftig og gi dem varig opphold.

  Bare se På Siv jenssen nå!
  Hun har gått fra konseptene og spyr muslimhat ut over landet, med løgn og misbruk av forskning.

Trackbacks/Pingbacks

 1. Depesjer.no - Nyheter som teller - juni 14, 2006

  I Norge ble den største krisen mellom vÃ¥re politikere og deres byrÃ¥krater utløst av pÃ¥stander om at UDI-ansatte har vært for snille mot 200 mennesker i mulig nød. Antisnillisten Bjarne HÃ¥kon Hanssen har vært livredd for Ã¥ ikke fremstÃ¥ resolu…

 2. MUF-erne fra Irak. Tragisk og skammelig utvisningsvedtak av regjeringen. Er lefling med Frp viktigere enn solidaritet og humanisme? | Starlett - (delvis til stede) i Trollmannens hatt - mars 9, 2009

  […] Velger du populisme  eller humanisme? […]

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

%d bloggere liker dette: