Starlett spør: Underberetninger – Sannhet eller OVERTRO?

31 aug


Overtro eller underfulle hendelser?

Som et lite apropos til de mange religionsdebatter både på VGB og i samfunnet forøvrig, presenterer jeg her et lite dikt, (eller kanskje hjertesukk) av den danske lyrikeren

Halvdan Rasmussen:

NOGET OM TROENS RINGE BÆREEVNE.

Beklageligvis er jeg ikke politisk begavet

og tilhører ikke den flokk, som kan vandre på havet.

Jeg prøvede på det engang.Men var nær ved å dø,

Det er noget i veien med vandet i Gentofte sø!

Dessverre er det noget i veien med vannet i Saltenfjorden også i så måte. Det går fint an  å gå i vannet (tråkke vannet) hvis man ikke er avhengig av sommerlige badetemperaturer, men ikke , med mindre fjorden er islagt, noe den meget sjelden er.

Jeg undres:

Tror du på underberetningene i Bibelen? Tror du på fortellinger om undre og mirakuløse helbredelser? Har noen opplevd noe uforklarlig? Eller er det bare overtro? Har tilsynelatende overnaturlige hendelser en rasjonell forklaring?

Jeg stiller meg åpen for undringen, og er spent på synspunkter!Foto: Saltenfjorden med Børvasstindene og brua over Saltstraumen i bakgrunnen.

67 kommentar til “Starlett spør: Underberetninger – Sannhet eller OVERTRO?”

 1. Silje august 31, 2006 kl. 4:07 pm #

  Kristendom, tro, overtro.
  Alle er de en form for tro, er de ikke?

  Men hva man velger å tro på er ikke så viktig som troen i seg selv har jeg hørt. Det er mye god trøst i en god tro.

  Selv er jeg ingen tilhenger av noen av delene du nevner, men jeg bruker å si at det er mer mellom himmel og jord enn det blotte øyet kan se.

  Hva dette mer er derimot, det vet jeg ikke.

  Kanskje jeg er en smule overtroisk?
  Eller kanskje jeg bare innser at vi mennesker er mindre viktige enn vi liker å tro?

 2. Starlett august 31, 2006 kl. 4:13 pm #

  #1 Kommentar fra Silje:

  Hei, Silje!

  Jeg tror ikke jeg har sett deg før, så jeg ønsker deg velkommen på bloggen min! :o)

  Du sier bl.a
  ______
  Kristendom, tro, overtro.
  Alle er de en form for tro, er de ikke?
  ______

  Ja, det er jeg enig med deg i.

  ________
  Eller kanskje jeg bare innser at vi mennesker er mindre viktige enn vi liker å tro
  ______

  Det var et interessant synspunkt. Vi har lett for å tenke oss at menneskene på planeten Tellus (Vår blå jord) er hele Universets mening.

 3. adolph august 31, 2006 kl. 4:18 pm #

  Synes ikke det spiller noen rolle, egentlig.
  Hvis man nå tror at det sitter en personlig gud og skaper alt dette fra ingenting, alt fra hoggorm til hest, stein og George Bush, synes jeg ærlig talt ikke at en mann som fødes av en jomfru for så å spasere på vannet er stort å skryte av.

 4. gamle-gauder august 31, 2006 kl. 4:26 pm #

  Hvorfor helberedes aldri mennesker for amputasjoner?

  http://www.vgb.no/610

  Fyller du kritriene for å komme til himmelen?

  http://www.vgb.no/610

  Forøvrig syns jeg det er lettere å gå i vannet enn å gå på det.

 5. Starlett august 31, 2006 kl. 4:30 pm #

  #3 Kommentar fra adolph:

  Hei, adolph,

  Du kan få sagt det! :o)

  Nei, i forhold til mange andre underfulle hendelser, er vel ikke det å gå på vannet det mest oppsiktsvekkende.

  Insekter går jo på vannet så lett som ingenting.

  Jeg skulle ha satt inn et fint bilde fra Saltenfjorden her, men det forsvant, ergo er det noe muffens.
  Hmmmm….

 6. Silje august 31, 2006 kl. 4:31 pm #

  Mens vi er inne på temaet overtro må jeg bare vise til et innlegg jeg leste her inne for ikke så lenge siden.

  Blogginnehaveren sier hun ikke tror på spøkelser, men allikevel foregår det noe uforklarlig hjemme hos henne.

  Og som jeg har forstått det finnes det ingen rasjonell forklaring.

  http://www.vgb.no/806

 7. Starlett august 31, 2006 kl. 4:35 pm #

  #4 Kommentar fra gamle-gauder:

  Amputasjoner er kanskje mer krevende enn andre helbredelser.
  Mer HÅNDFAST, så å si.

  Og DA blir det nok betydelig vanskeligere å vise til resultater, – tenker jeg.

  (Jeg skal lese det hos deg senere.)

 8. Starlett august 31, 2006 kl. 4:39 pm #

  #6 Kommentar fra Silje:

  Jeg har bare klikket såvidt på lenken, og ser det er Lykke-Lisa som forteller.
  Og da kan man vente seg de mest utrolige overraskelser. – DET vet jeg fra før. :ø)

  Så det gleder jeg meg til å lese.
  Og så får jeg se om jeg finner noen rasjonelle forklaringer. 😉

 9. Andreas august 31, 2006 kl. 4:56 pm #

  Det var helt vanlig å gjøre under på Jesu tid. Mange gjorde under og helbredet syke.

  Så det de kranglet om, var om det var Gud eller djevelen som sto bak undrene.
  Jeg kjenner mange som er blitt friske når de har fått forbønn.

 10. Starlett august 31, 2006 kl. 5:02 pm #

  #9 Kommentar fra Andreas:

  Har du noe belegg for det du sier?
  Kanskje «underne» rett og slett var tilfriskning fra sykdommen av naturlige årsaker.

  Legevitenskapen sto nok ikke så sterkt blant jødene for 2000 år siden.

  Du sier:

  ———-
  Jeg kjenner mange som er blitt friske når de har fått forbønn.
  ——–

  Ja, det tviler jeg ikke på.
  Spørsmålet er bare: Ble de friske pga forbønnen?
  Eller pga medisin, immunforsvar og motstandskraft?

 11. Timeline august 31, 2006 kl. 6:14 pm #

  Mirakler skjer hele tiden. Eller rettere: uforklarlige hendelser skjer hele tiden. Slik må det være, fordi grensene for vår viten hele tiden er grenser mot ny viten.

  Historien er full av «overtro», som siden har blitt tro og viten.

  Og ikke minst er tankens kraft undervurdrt som grunnlag for hendelser og opplevelser som ikke uten videre finner sin forklaring i dagens kunnskap.

  Om det ligger en guddommelig kraft bak, se det er en trosposisjon. Og trosposisjoner kan aldri bevises, heller aldri motbevises. Derfor er en åpen, undrende, holdning det mest rasjonelle og vitenskapelige vi kan besitte.

  Og vi skal huske: Vitenskapelige sannheter (som altså ike er overtro), har ofte meget korte levetider. De erstattes ofte av det som kort tid i forveien var overnaturlig og derfor overtro.

  Spennende felt. Håper diskusjonen ikke blir ødelagt av en diskusjon omkring tro, det er et begrep der man ikke kan diskutere seg frem til en konklusjon. For om man konkluderer, er det like uvitenskapelig uansett hva konklusjonen blir.

 12. Starlett august 31, 2006 kl. 6:30 pm #

  #11 Kommentar fra Timeline:

  Hei,Timeline!

  Hyggelig å se deg igjen! :o)

  Jeg siterer deg på dette:
  ——–
  Om det ligger en guddommelig kraft bak, se det er en trosposisjon. Og trosposisjoner kan aldri bevises, heller aldri motbevises. Derfor er en åpen, undrende, holdning det mest rasjonelle og vitenskapelige vi kan besitte
  ___________

  Det er jeg helt enig med deg i. jeg sier bare:
  Tiltredes!

  Og:
  ___

  Og ikke minst er tankens kraft undervurdrt som grunnlag for hendelser og opplevelser som ikke uten videre finner sin forklaring i dagens kunnskap
  ____

  Ja, det er sant.
  Jeg har i blogginnlegget mitt «Jakten på Antikrist» som i utgangspunktet var en problematisering av ulike tolkninger av Johannes Åpenbaring, i en av de siste kommentarene mine redegjort om at jeg ikke kan støtte meg til en ren empitistisk posisjon, som f.eks David Hume er en eksponent for.

  Rasjonalistene har også mye å fare med.

  Jeg er også enig i at det er mye «forstanden ikke forstår» – og i det du sier:
  ____
  Vitenskapelige sannheter (som altså ike er overtro), har ofte meget korte levetider. De erstattes ofte av det som kort tid i forveien var overnaturlig og derfor overtro.
  ____

  Takk for en meget god kommentar!

 13. Starlett august 31, 2006 kl. 6:37 pm #

  #11 Kommentar fra Timeline:

  Trykkfeil, sorry.

  Empiristisk posisjon, skulle det stå.

  Jeg synes Kants filosofi er interessant, uyen at jeg vil definere meg som kantianer.

  Mitt standpunkt om tro på en Guddom har jeg redegjort for ved flere anledninger:

  Gud kan verken bevises eller motbevises.

  Og min agenda med dette blogginnlegget er heller ikke en diskusjon omkring tro i seg selv.

  (Men jeg vet samtidig at man aldri kan vite på forhånd hva en tråd utvikler seg til.)

 14. Timeline august 31, 2006 kl. 6:46 pm #

  #12 Starlett

  «Hyggelig å se deg igjen!»
  Tja, noe må vel drifte bloggen når så mange møtes og fester bak bloggen. Vi tar ansvar. Hehe.

  Kant, ja. Jeg bekjenner meg ikke til noe, men han er fascinerende, og han illustrerer vel akkurat den åpenheten overfor viten og fortolkninger som det kanskje kan være sunt å ha med i vår mentale verktøykasse.

 15. Starlett august 31, 2006 kl. 7:17 pm #

  #14 Kommentar fra Timeline:

  Ja, vi får holde skansen når de andre fester. 😉


  illustrerer vel akkurat den åpenheten overfor viten og fortolkninger som det kanskje kan være sunt å ha med i vår mentale verktøykasse.

  Det kan jeg bare være helt enig med deg i.
  Jeg tror åpenhet, undring og lydhørhet er godt å ha med seg når vi skal orientere oss i verden. 🙂

 16. Andreas august 31, 2006 kl. 8:14 pm #

  #10 Starlett

  Jeg husker ikke akkurat hvor det står, men det står en plass at de som var mot Jesus også trodde på at syke ble friske, men de trodde det var mirakler som kanskje onde krefter sto bak.
  Men alle trodde at det skjedde noe overnaturlig.

  Jeg har en kjenning som legene ikke trodde skulle leve. Så ble han bedt for. Da ble han frisk.
  Jeg tror det var Gud som grep inn.

 17. Sirenia august 31, 2006 kl. 8:24 pm #

  Starlett: Hei, fint å se deg på bena igjen, eller handa??

  Leste en gang et spennende essey av Åsmund Brynhildsen om Tro og viten. For mennesker som levde før vitenskapen kom, var mirakeler eller undere vanlig. Men, etter at vitenskapen begynte å dominere manges måte å tenke på, har troen på det ikke bevisbare blitt mindre.

  Det som er spennende er at det er de som er tvilere og skeptikere og åpne til ny erkjennelse, det er som bringer også vitenskapen framover da denne hele tida må revurderes. Noen allmenngyldige sannheter for evig og alltid, finnes det vel igrunnen lite av.

  Så jeg tror på mye jeg, er åpen for alt som kan utfordre både tankene, følelsene og sinnet.

 18. Starlett august 31, 2006 kl. 9:10 pm #

  #16 Kommentar fra Andreas:

  Jeg skjønner hvilke bibelsteder du sikter til, men i farten husker jeg ikke hvor det står. Kan kanskje prøve å finne det fram senere.

  Fariseerene betvilte ikke at helbredelsene fant sted, men de betvilte at Jesus helbredet i Guds navn, – i følge NT.

  Det var fint at slektningen din ble frisk! :o)

 19. VIND_9 august 31, 2006 kl. 9:15 pm #

  At Jesus gikk på vannet,var pågrunn av at han vandret i hennrykkelse, Da blir man uten vekt.
  Han var Ånd og sannhet. Han er Ånd og sannhet.
  Jo tro kan flytte fjell, hvordan få slik tro? Jo troen kommer av budskapet som er Guds ord.
  Jeg tror at jo mer Guds ord vi har i oss jo mer åndelig liv,under vil skje.Jeg vet det av erfaring, jeg er slik selv som tar meg slike langturer i Ånden.

  klem

 20. Starlett august 31, 2006 kl. 9:20 pm #

  #17 Kommentar fra Sirenia:

  Hei, Sirenia!

  Jeg tror du er inne på mange interessante tanker der.

  Jeg siterer deg på dette:

  Det som er spennende er at det er de som er tvilere og skeptikere og åpne til ny erkjennelse, det er som bringer også vitenskapen framover da denne hele tida må revurderes. Noen allmenngyldige sannheter for evig og alltid, finnes det vel igrunnen lite av.
  ____

  Det er jeg helt enig med deg i.

  Allmenngyldige sannheter som ikke forandrer seg og som alle kan enes om, tror jeg ikke det finnes mye av, i alle fall ikke når man kommer inn på metafysiske eller tilsynelatende uforklarlige hendelser.
  For jeg tror mange har hatt opplevelser som de ikke kan forklare rasjonelt, men som likevel skjedde.

  Jeg har også hatt opplevelser som beviselig har skjedd, men som jeg ikke kan forklare rasjonelt.

  Takk for en god kommentar! :o)

 21. Starlett august 31, 2006 kl. 9:28 pm #

  #19 Kommentar fra VIND_9:

  Hei, Vind!

  Hyggelig å se deg, – en stund siden sist. :o)

  Ja, jeg vet ikke jeg hva jeg skal tro, men som jeg sa til Sirenia, så har også jeg opplevd ting som jeg ikke kan forklare vitenskapelig.

  Om Jesus gikk på vannet?

  Hvis han _virkelig_ var Guds Sønn, vekket døde til livet sto opp fra de døde selv, var det sikkert lett å gå på vannet.

  Om det skjedde?

  DET vet jeg ikke. (Derfor er jeg agnostiker, – en som ikke vet.)

  Jeg skulle gjerne visst hvordan slike langturer i Ånden foregår.

  Klem til deg også, Vind. 🙂

  Jeg skulle ha kommentert flere av innleggene dine, bl.a om anoreksi, (viktig problem),men klarer ikke å skrive så mye akkurat nå, så jeg er ikke kommet så langt.

 22. MorHubro august 31, 2006 kl. 9:56 pm #

  Sludder og vrøvl!

  Dette tror jeg ikke på!
  Mens gresset gror dør kua.

  Hva mener jeg med det?

  Jeg mener: Mens predikanten ber, dør pasienten.
  Han skulle ha vært på sykehus og fått legehjelp.

  De tar penger fra folk og lurer dem i stry. Dyre helbredere som svake mennesker tror på og blakker seg for å bli frisk.

  Blir de frisk?

  NEI!

  De _dør_ hvis de ikke kommer til behandling.

  Her er jeg kompromissløs.
  Det er en skam.

  Starlett: Du burde ikke lage sånne innlegg. Du narrer folk i stry!

  Ingen må la seg narre!

 23. Timeline august 31, 2006 kl. 10:09 pm #

  #16 Andreas
  Matteus 12.22
  Bare til orientering. Det ligger søkefunksjon på bibelen.no

 24. Johannes august 31, 2006 kl. 10:14 pm #

  God kveld, Starlett.

  Det gleder meg at du åpner for helbredelse ved underfulle hendelser.
  Vi i Kirken (den katolske, for ikke underrettete), ser ikke etter ytre trosbevis. Derfor er ikke helbredelse ved bønn noe vi vektlegger i vår forkynnelse, men vi er overbevist om at Gud kan gripe inn å helbrede.

  Det største mysterium er dog Troens mysterim og kommunionens mysterium i den hellige Eukaristi.

  Livet etter døden er uendelig mye viktigere enn antall leveår på denne planet.

  Jeg kan forøvrig henvise interesserte til Lourdes.

 25. adolph august 31, 2006 kl. 10:25 pm #

  #24
  Hva da med de andre helbredelsene? De helbredelsene indianer og neger med mere utfører med risting av knokler i skinnposer, banking på trommer og stamping i bakken?

 26. Starlett august 31, 2006 kl. 11:36 pm #

  #22 Kommentar fra MorHubro:

  Hei, MorHubro,

  Hyggelig å se deg! :o)

  Jeg er enig med deg i at syke mennesker må få kompetent legehjelp.
  Det er fint at vi kan få medisinsk behandling når vi trenger det.

  Jeg har aldri tatt til ordet for at man skal erstatte medisinsk behandling med bønn.

  Hvis du leser det inn i mitt innlegg har jeg uttrykt meg dårlig.

  Og jeg synes det er tragisk om noen dør fordi de i sin Gudstro avstår fra legehjelp.
  Selvfølgelig.

  Jeg stiller i grunnen bare spørsmål om noen har opplevd noe uforklarlig.

  «Jeg spørger kun, mitt kall er ei å svare.» 🙂

 27. Starlett august 31, 2006 kl. 11:38 pm #

  #23 Kommentar fra Timeline:

  Takk, Timeline, for at du opplyste om hvor bibelstedet var.

  Jo, jeg vet at søkefunksjonen ligger på bibelen.no, men hadde den ikke fremme i øyeblikket, og husket ikke akkurat hvor det var.

  Fint at du sa fra! :o)

 28. Starlett august 31, 2006 kl. 11:43 pm #

  #24 Kommentar fra Johannes:

  Hei, Johannes!

  Takk for at du likte innlegget mitt.

  Jeg har ingen autoritet til å «åpne for helbredelse ved underfulle hendelser», dessverre.

  Men, – hvem vet?

  Ja, eukaristien, (nattverden) er et mysterium, det er sant.

  Lourdes. Ja, der har jeg vært. Det er fint der. :o)

  Men jeg må innrømme at jeg var der som vanlig turist.

 29. Starlett august 31, 2006 kl. 11:47 pm #

  #25 Kommentar fra adolph:

  Ja, du kan så si. Hva med dem?

  Jeg vet i grunnen veldig lite både om medisinmenn og regndans.

  Men har man ikke slike riter i de fleste kulturer og ber man ikke sine guder i de fleste kulturer der man tror på utenomsanselige guddommer?

  Det ser ut til å være noe allmennmenneskelig på tvers av tro og kulturer.

 30. Artemisia august 31, 2006 kl. 11:53 pm #

  Om jeg har opplevd noe uforklarlig? Små ting, som sikkert er naturlige, men nok til å stille meg undrende til at vi ikke har rasjonelle svar på alt. Har også hørt mange fortelle om uforklarlige ting, og jeg kan ikke tro de lyver, selv om jeg kan tro at en del legger litt for mye i ting, uten å tenke rasjonelle forklaringer først. Jeg kan vel si at jeg var mye mer åpen for mirakler og overnaturlige ting tidligere i livet, men har blitt mer og mer skeptisk etterhvert som tiden har gått. Særlig fordi det har poppet opp så mye på dette markedet de siste årene, og jeg har sett altfor mange ukritisk tro på hva som helst, og altfor mange som vil kurse seg til hva som helst innenfor alternativmarkedet–
  Tja, kanskje dro jeg det litt på viddene..kanskje blir jeg litt mer klar i hodet i morgen. Det er egentlig mye å skrive om dette temaet, så kanskje kommer jeg tilbake. Ha en riktig god natt! 🙂

 31. Starlett september 1, 2006 kl. 12:00 am #

  #30 Kommentar fra Artemisia:

  Hei, Artemisia!

  Så hyggelig å se deg på besøk!

  Du sier bl.a
  ____________
  Har også hørt mange fortelle om uforklarlige ting, og jeg kan ikke tro de lyver, selv om jeg kan tro at en del legger litt for mye i ting, uten å tenke rasjonelle forklaringer først.
  ______

  Ja, det har jeg også. Jeg tror ikke vi er istand til å finne rasjonelle forklaringer på alt.

  Så er du blitt mer skeptisk nå, bl.a fordi

  det har poppet opp så mye på dette markedet de siste årene, og jeg har sett altfor mange ukritisk tro på hva som helst, og altfor mange som vil kurse seg til hva som helst innenfor alternativmarkedet–
  —-

  Ja, det er helt sant.
  Det er mange useriøse aktører på helbredelsesmarkedet, tror jeg.

  Hvem kan si hva som er hva? Det er lett å gå seg vill.

  Jeg synes IKKE du dro det ut på viddene. Tvert i mot synes jeg det var en innsiktsfull analyse.

  Takk for en god kommentar!

  God natt til deg også!

 32. dunkman september 2, 2006 kl. 3:08 pm #

  Heisann. Startet på en kommentar til temaet, men den ble så lang at jeg la den ut som en egen blogg:

  http://www.vgb.no/436

  Har lagt igjen en trackback til deg, også.

 33. Minimor_hubro 1 september 2, 2006 kl. 3:19 pm #

  Jeg har selv opplend noe spesielt, der å da var det bare godt og vakkert å trøst.

  Da mamma gikk bort. Etter noen dager ble jeg forfulgt av en måse, vær kveld kom måsen å sette seg utenfor mitt stuevindu etter jeg hadde lagt sønnen. Jeg satt og snakket om dagen med den måsen å følte en slaks nærhet… Innerst inne vet jeg jo at dette hva tilfeldig, men med savn var det så godt.

  Jeg måtte ta over mammas butikk rett etter og jeg følte hun var der, jeg hørte henne lo når jeg hadde noen gode foretninger.. Det gjorde så godt. Hver dag tente jeg et hvit lys som sto ved kassen.

  Troen ga meg som sakt trøst…..

 34. MorHubro september 2, 2006 kl. 6:24 pm #

  #26 Starlett

  Da har jeg misforstått. Jeg tar selvkritikk. Men du er så _utydelig_ så du forsvinner i en tåkedott.

  _Nesten_ like tvetydig som _adolph_.

  Men han har et hjerte av gull og forklarer meg _tydelig_hva han mener. Han sier vi er degenererte fordi vi er redde for muslimer.

  Det må du og alle lese på min blogg om _horekundene_.

 35. MorHubro september 2, 2006 kl. 6:25 pm #

  #32 Dunkman

  Nå skal jeg forflytte meg til din blogg og lese hva som står der.

 36. Johannes september 2, 2006 kl. 6:42 pm #

  #28 Starlett og dem det måtte angå:

  Jeg vil sterkt anbefale alle troende og tvilende å lære om det underfulle som hendte i Lourdes.

  Dere må lese denne dokumentaren:

  http://www.katolsk.no

  Den forteller om da en pike som het Bernadette møtte jomfru Maria og fikk vite om den uplettete unnfangelse.

  Hvert år kommer pilegrimer fra hele verden til Lourdes, og mange blir helbredet i den hellige grotte.

  Kirken undersøker hver helbredelse nøye og bruker de fremste vitenskapsmenn og leger, og de aller fleste får naturlige forklaringer, som placeboeffekt, immunforsvar og naturlig tilfrisknig.

  Likevel er det noen helbredelser som blir kategorisert som _under_ fra Gud, fordi ingen leger eller vitenskapsmenn kan forklare dem.

  Dette vil jeg i all ydmykhet gjøre oppmerksom om.

 37. Sandri september 2, 2006 kl. 7:45 pm #

  For 7 år siden hadde min svigermor kreft i magen med spredning til 3 andre indre organer. Operasjon var planlagt 4 uker etter siste utredning.

  Svigermor er selvsagt fortvilet og villig til å prøve det meste forut for operasjon. Hun oppsøker en healer jeg kjenner inngående. Hun går til healeren 5 ganger før operasjonen. Samtidig melder jeg svigermor på 3 ulike internasjonale healinggrupper. Disse formidler fjernhealing som det heter.

  Svigermor føler noe skjer, men vet jo ikke hva. Operasjonsdagen kommer. Hun blir snittet opp fra høyre til venstre – hele buken sprettes opp. De har planlagt en 6 timers operasjon.

  På overvåkningen sitter jeg ved svigermors side i det hun våkner og er vitne til en rimelig stressa og merkelig lege som løper bort til henne. Han forteller oppkavet at de fant ingenting. Ingen kreft overhodet og de fatter faktisk ingenting heller. Han er tydelig forundret og oppkavet og forvirret. Igjen gjentar han at de ikke fant tegn til kreft og at hun er frisk og operasjonen var altså unødvendig.

  -Jeg har vært hos healer, snøvler svigermor.

 38. Starlett september 2, 2006 kl. 9:29 pm #

  #32 Kommentar fra dunkman:

  Hei, Dunkman, fint å se deg! 🙂

  Takk, Dunkmann, for en interessant artikkel på din blogg og for trackback!

  Jeg kommer nok til å kommentere fyldigere senere, både på min og din blogg.
  Men at placeboeffekten kan være sterk, er det vel ingen tvil om, særlig der det psykiske har stor betydning for helbredelsen.
  Jeg er på ingen måte ekspert på dette, siden jeg ikke har mitt arbeid i helsevesenet.

  Men: Selv om jeg ikke har en blogg som omhandler mitt privatliv, kan jeg jo fortelle at jeg har Diabetes type 1, mao den insulinavhengige form for diabetes. (Det kan man forøvrig avlese av listene jeg har på bloggforsiden min, der Diabetesforeningen er nevnt som en av organisasjonene jeg er aktiv i.)
  Og: På Diabetes hjelper nok ikke placebo. Her trenges insulin.

  Det samme gjelder kreft. (Selv om jeg ser en intressant kommentar fra Sandri.)

  Såvidt jeg vet, rammes både forsøk på å helbrede diabetes og kreft med overnaturlige midler av kvakksalverloven, dersom det avholder pasienten fra å søke skolemedisinsk behandling.

  Angående endorfiner: Ja!
  Som mange titalls tusen, kanskje flere hundre tusen nordmenn, har jeg hatt skiveprolaps og ryggtrøbbel ved noen anledninger. Og jeg har erfart hvor effektivt trening kan være, – vel å merke adekvat trening, man bør vite hva man gjør. For det første hjelper det direkte fysisk, men samtidig frigjøres endorfiner, populært kalt kroppens morfin, og man får en merkbar smertelindring. Jeg har klart meg med trening når ryggen har kranglet, og har sluppet operasjon.

  Derimot: Hvis menisken går, hjelper etter min erfaring ingen trening i verden. man kan jo ikke bevege seg når menisken ryker AUUUU. (Straffen for å ha spilt håndball i ungdommen, he,he.)
  Bare en ting å gjøre: Operasjon.

  Mennesket er et hele. Hvordan det fysiske og det psykiske samspiller, vet jeg ikke, men AT det gjør det, er det vel ingen tvil om.
  Mange lidelser, som er helt reelle, og ikke «innbilning», er jo av psykosomatisk karakter.

  Mer metafysiske spørsmålsstillinger får jeg komme tilbake til senere.

 39. Starlett september 2, 2006 kl. 9:42 pm #

  #33 Kommentar fra Minimor_hubro 1:

  Hei, Minimor_hubro,

  Hyggelig å se deg. Men litt forandret nick, også, ser jeg.;)

  Jeg synes det var en fin fortelling du kom med. Når vi mister noen som står oss nær, trenger vi trøst. Det vet jeg også av erfaring.

  Og så tenker jeg på ordtaket, som egentlig stammer fra GT i Bibelen:
  «Som dine dager er, skal din styrke være»

  Jeg tror det ligger en dyp sannhet og en fortrøstning der, for jeg tror at vi mennesker er i stand til å mobilisere uante krefter når vi må.

  Hvis jeg skulle bedt om noe, måtte det bli om at folk i sorg måtte få styrke til å bære sorgen og tapet og til igjen å bli i stand til å leve et godt liv.

 40. Starlett september 2, 2006 kl. 9:48 pm #

  #34 Kommentar fra MorHubro:

  Jeg beklager at jeg fremstår som utydelig. jeg stilte som sagt bare et spørsmål her, og som jeg har fortalt, så er jeg agnostiker, – ikke ateist.

  Ja, jeg har lagt merke til at du og adolph er blitt godvenner. Det er hyggelig. Det er alltid fint når mennesker som har misforstått hverandre, etterpå kan bli venner. :o)

  Jeg har lest ditt innlegg – men muligens ikke kommentert.

 41. Starlett september 2, 2006 kl. 10:00 pm #

  #37 Kommentar fra Sandri:

  Hei, Sandri!

  Det er en virkelig utrolig historie du forteller. men jeg tror deg selvsagt.

  Det måtte ha vært en helt fantastisk opplevelse både for svigermor og dere rundt henne. jeg har hørt om slike tilfeller før, Men som regel hjelper det vel ikke? Vet om mange som har prøvd alternativ behandling og dødd.

  Hvilke krefter er på ferde når en slik helbredelse skjer?

  Jeg skjønner det ikke.

  Men jeg vet at healing er et fellesbegrep for veldig mye, og at det finnes både seriøse og useriøse aktører på markedet.

  Jeg kjenner en seriøs healer. Han er både skolemedisiner og antroposofisk lege, men så har han studeret videre, og bruker bl.a chakrameditasjon, fargemeditasjon, MUSIKK, blomstermedisin, homeøpatisk medisin og drømmetydning, – og hendene. I tillegg ER han som sagt skolemedisiner, og driver også vanlig skolemedisin, men han sier at han er mye mer fornøyd når pasienten blir bra av meditasjon , blomstermeditasjon og healing enn når han må ty til reseptblokka.

  Og jeg har sett mange bli friske gjennom hans virksomhet.

  Hvorfor, -nei, det vet jeg ikke.

  Jeg har skrevet navnet hans et annet sted på bloggen der jeg spurte om du kjente til ham. 😉

 42. Sandri september 2, 2006 kl. 10:49 pm #

  #41 Starlett

  Ja, kvakksalverloven forbyr forsøk på helbredelse av kreft og diabetes via bl.a healing. Det er her jeg ler litt i mitt stille sinn fordi det forteller alt om hva legevitenskapen ikke skjønner av prinsippene rundt healing. Her har dunkman vært inne på holistisk tenkning i sitt innlegg, noe det meste vi putter i sekkebegrepet «alternative medisin» tar utgangspunkt i. Hjerne og kropp og sjel/sinn (for de som tar med det alternativet) =) Alt henger sammen.

  Healing – slik jeg arbeider med det og kjenner det – er energioverføring eller kopling av energi som setter i sving energier vi har i vår egen kropp som har blitt trege eller blokkerte eller passive om du vil. Energien går dit den trengs i kroppen til den som mottar og setter i gang prosesser til selvhelbredelse. Energien selv er ikke intelligent og stopper ikke ved en kreftsvulst og tenker – opps her må det tas en omvei ellers blir vi tatt av kvakksalverloven. Jepps vi får ile videre til den betente albuen heller. Skjønner? Derfor kan en healer glatt si( og SKAL si) – jeg jobber ikke med kreft og diabetes, men healingenergien og mottaker kan fint bli helbredet likevel.

  Alternative behandlere skal IKKE forespeile eller love å helbrede noe som helst. Egentlig en grei sak for de setter kun i gang selvhelbredelse i likhet med skolemedisinen men med ulike plattformer.

  Det eneste vi vet er at vi alle skal dø en dag.Derfor kan vi dø av sykdom uansett hvilken behandlingsmetode vi benytter oss av. Hvorfor noen dør og noen ikke – vel det er en annen diskusjon Starlett =)

 43. Starlett september 2, 2006 kl. 10:59 pm #

  #42 Kommentar fra Sandri:

  Ja, her kan jeg bare være enig med deg. Det er slik jeg også oppfatter healing. Og han healeren jeg henviste til, – en ekstraordinær mann – kan føle blokkeringer av energi hos folk, – uten å vite at det er noe galt der, og bare ved å «føle på auraen» med hendene.

  Jeg vet det kan høres rart ut for mennesker som ikke har opplevd det, men jeg MÅ jo tro på det jeg ser med mine egne øyne?

  Dette er holistisk tenkning.

  MEN: Skolemedisinen må også være der.

  Driver du selv med healing?

 44. Sandri september 2, 2006 kl. 11:10 pm #

  #43 Starlett

  Man må selvsagt ikke tro på noe som helst, men å stenge ute muligheten for at det fins prosesser og mekanismer vi per i dag ikke har en forklaring på, men likevel fungerer, mener jeg er uintelligent. Ved at mennesker våger å tenke og oppleve utenfor en definert tilværelse og boks, kaller jeg pionervirksomhet. En dag kan det tenkes det fins forståelige forklaringer på mye av det vi kaller mirakler, mystisk, placebo, tilfeldig, overnaturlig. Inntil da jobber mange videre med dette uforklarlige som likevel har forklaringer allmenheten ikke aksepterer.

  Ja, jeg har jobbet med energi i snart 15 år nå. Jobber aller best med remote healing= fjernhealing som skeptikere ler ennå mer av enn hands on healing. Igjen fordi de ikke skjønner minste fnugg av prinsippet. Om du bor i Japan og jeg her, er det bare å finne din frekvens og vips så kan du koples like godt som om du satt rett foran meg =)

 45. Starlett september 2, 2006 kl. 11:23 pm #

  #44 Kommentar fra Sandri:

  Jeg synes du har veldig mange interessante tanker.

  Du sier bl.a
  ____________
  . En dag kan det tenkes det fins forståelige forklaringer på mye av det vi kaller mirakler, mystisk, placebo, tilfeldig, overnaturlig. Inntil da jobber mange videre med dette uforklarlige som likevel har forklaringer allmenheten ikke aksepterer.
  _________

  Ja, det tror jeg også på.
  Og du har nok rett i at fjernhealing virker ennå mer uforståelig.

  Jeg innrømmer at jeg ikke begriper det.

  Men jeg kjenner folk som er blitt friske av fjernhealing, uten at jeg skjønner noe av det. Har du opplevd ofte at folk har blitt friske?

  Det er veldig spennende å høre om disse erfaringene fra noen som har førstehåndskunnskap. 🙂

 46. Sandri september 2, 2006 kl. 11:38 pm #

  #45 Starlett


  Men jeg kjenner folk som er blitt friske av fjernhealing, uten at jeg skjønner noe av det. Har du opplevd ofte at folk har blitt friske?

  Ja folk har blitt bedre og friske, ellers gadd jeg nok ikke drive med det =) Hvorfor så frø om de ikke gror? Jeg er så heldig å ha flere hundre mail med tilbakemeldinger etter å ha drevet en gratis fjernhealinggruppe i over 4 år. Selvsagt er ikke det bevis i seg selv, men det har vært en motivasjon til å fortsette. Jeg gir hands on healing og da mange foretrekker å se et menneske som faktisk arbeider med dem.

  Kanskje jeg tar opp tema i en blogg en dag. Vi er flere her «inne» som driver med dette og lignende mystiske saker 😉

 47. Starlett september 2, 2006 kl. 11:44 pm #

  #46 Kommentar fra Sandri:

  Du sier bl.a
  ______________
  Jeg er så heldig å ha flere hundre mail med tilbakemeldinger etter å ha drevet en gratis fjernhealinggruppe i over 4 år. Selvsagt er ikke det bevis i seg selv, men det har vært en motivasjon til å fortsette. Jeg gir hands on healing og da mange foretrekker å se et menneske som faktisk arbeider med dem.
  —-
  Det sier jo det meste. Og det gjør det veldig spennende for andre å høre.

  Det hadde vært interessant å se et innlegg om det.

  Kanskje skriver jeg en mail til deg en dag. :o)

 48. Sveinemannen september 2, 2006 kl. 11:54 pm #

  Starlett.
  For et fint bilde! Jeg skjønner hvor du har tatt det.

  Jeg er i utgangspunktet ikketroende. Ikke kristen. Likevel har jeg sett mennesker bli friske av alternativ medisin.

  Jeg vet ikke om skyldes placeboeffekt, psykosomatikk eller har andre årsaker, men det er et spennende felt.

 49. Sveinemannen september 2, 2006 kl. 11:57 pm #

  #44 m.fl.Sandri

  Jeg blir facinert av det du har fortalt. Har sittet og lest her på tråden og la spesielt merke til dine kommentarer. Jeg skjønner ikke at energi kan gå gjennom kroppen slik, men jeg tror heller ikke du lyver.

  Er det en effekt som ligner på akupunktur?

 50. Starlett september 3, 2006 kl. 12:04 am #

  #48 Kommentar fra Sveinemannen:

  Det skjønner du nok. Du er jo kjent i Bodø-området. Jeg skal snart lage et par fotoblogger, tenker jeg.

  Du sier bl.a
  _______________
  Jeg vet ikke om skyldes placeboeffekt, psykosomatikk eller har andre årsaker, men det er et spennende felt.
  ___________

  Så fint at du er åpen for fenomener du ikke forstår! At du er åpen og søkende.
  Alternativ medisin er ikke avhengig av religiøs tro, – tror jeg. 🙂

 51. Starlett september 3, 2006 kl. 12:11 am #

  #49 Kommentar fra Sveinemannen:

  Jeg kan svare som bloggeier hvis ikke sandri ser dette, og jeg må nok dessverre si:

  Jeg vet ikke.
  Håper du har en fin kveld!

 52. Sandri september 3, 2006 kl. 12:34 am #

  #49 Sveinemannen


  Jeg skjønner ikke at energi kan gå gjennom kroppen slik, men jeg tror heller ikke du lyver.

  Er det en effekt som ligner på akupunktur?

  Hva skjer om du putter hånden din i en mikrobølgeovn og setter den på? =) Uten sammenligning forøvrig, kan energi gå gjennom kroppen. Radiobølger går tvers gjennom kroppen vår hele tiden. Elektromagnetisme likeså. Har du en sender og en mottaker og finner frekvensen, har du kontakt. Enkelt fortalt.

  Akupunktur jobber utfra samme type prinsipp. En nål settes i en meridian for å åpne en blokkering. Poenget er å oppnå fri energiflyt igjen. Det jobbes direkte og fysisk med punkter som har forbindelse med hverandre i akupunturen.

  Energioverføring/healing kan og dirigeres til områder, men vil i sin natur flyte strømme gjennom hele materien/systemet. Støter det på blokkeringer vil det forsøke å forsere, uten at det alltid skjer. For noen krever det da flere omganger overføring. For andre hjelper ingenting for de er blokkerte av andre grunner.

  Lyve har jeg ingen grunn til. Vettuge forklaringer skorter det heller på 😉

  #51 Starlett
  Send mail når du måtte ønske. Og nei, man må selvsagt ikke ha en tro for å dra nytte av alternative behandlingsmetoder. Må man det for å gå til en lege? 😉

 53. MorHubro september 3, 2006 kl. 6:12 pm #

  #40 Starlett
  Jeg var uheldig og forsto ikke adolph. men har tatt selvkritikk.
  _Alle_ som krangler på dette bloggforum bør ta selvkritikk.
  Jeg vil ikke bli mer involvert i personkrangel, men holde meg til saker.

 54. MorHubro september 3, 2006 kl. 6:22 pm #

  #52 Sandri

  Jeg skjønner at du er klok. Det har jeg lagt merke til på flere blogger. Du skammer deg nesten over ditt kjønn fordi bloggere på _begge_ sider av frontlinjen fotsetter en destruktiv krangel med hverandre.

  _Jeg_ vil ikke kakle og delta mer i personstrid, og nå _må_ det bli stilt i hønsegården, ellers må jeg skifte kallenavn og bli Hønsehauken. Men det går visst ikke an å skifte kallenavn.

  Jeg vil vite mer om healing. Jeg har regnet med at det er overtro, men jeg tror ikke du er overtroisk.

  Hvilke energier er det som strømmer? Er det noen mennesker som har energi og kan _dele ut_ til andre som er syke?

  Jeg spiser hvitløktabletter, multivitamintablett med Omega 3 og er nøye med å spise frukt og grønt. Dessuten sykler jeg og går tur.

  Derimot skyr jeg treningssentre som pesten!
  Tredemøllene bruker mye energi, og vi har energiknapphet i verden. Dessuten tar de seg ublu betalt. Det er skammelig.

  Bruk naturen, sommer som vinter!

  Det er _mitt_ motto!

 55. Sandri september 3, 2006 kl. 6:40 pm #

  #54 MorHubro

  Jeg vil gjerne besvare dine spørsmål som best jeg kan utfra den kunnskap og erfaringer jeg har på området; energikopling/-overføring. ALLE har i seg evne til selvhelbredelse og energioverføring/-kopling, men det krever trening for de fleste og å åpne sinnet for en ny tenkemåte( uavhengig av tro/religiøsitet).

  Nå syns jeg Starletts blogg her ble veldig ensrettet mot healing, så jeg lager heller snart et innlegg om emnet i egen blogg. =)

 56. Johannes september 3, 2006 kl. 7:46 pm #

  Starlett

  Jeg tror du har oversett min kommentar der jeg henviste til Lourdes, nr. 38. Der henviste jeg til katolsk.no fortelling om den hellige Bernadette.
  Det som hendte med henne, var i sannhet underfullt og kan ikke begripes med den verdslige forstand.

  Hun møtte den hellige jomfru Maria. Maria fortalte da om den uplettetde unnfangelse, og mange under er siden forekommet.

  Alle må lese denne nettsiden. Nederst får dere se bilder.

  Jeg vil også henlede oppmerksomheten mot mer opplysning om den hellige Bernadette. Det finner dere på følgende nettside.

  http://www.catholicpi

  Ved å lese den og alle pekerne, vil dere oppleve mysterienes kraft.

  Maria ble tatt levende opp til Gud. Hun har ved visse anledninger vist seg og talt med utvalgte mennesker. Jeg tror det mest kjente tilfellet er hendelsene i Lourdes.

  Hit valfarter pilegrimer fra hele verden. Det er et vidunderlig sted.

  Her tror jeg mange ateister vil komme til tro og således få en dypere og rikere dimensjon i tilværelsen.

  Alle mennesker vil komme til Gud etter døden, så for å bli frelst trenger man ikke å tro selv om tiden i Purgatorium blir lenger og mer smertelig.
  Livet er rikere for en troende enn en ateist, og så er det mye annet man slipper å tro på når man har sin lit til Gud.

 57. Johannes september 3, 2006 kl. 7:56 pm #

  #32 Dunkman
  Du må lese det jeg skrev i forrige kommentar. Den er særlig rettet til deg og andre ateister som en utstrakt hånd.

  #53 MorHubro

  Du må også lese min forrige kommentar. Jeg involverer meg ikke ikke personstridigheter for jeg ønsker fred i alle hjerter. Jeg mener likevel at du formidler et nestekjærlig syn i din kommentar.

  #55 Sandri

  Gud kan nok virke også gjennom healing. Du er en utvalgt kvinne som har denne gaven.

  Dette må dere lese for å få dypere inlevelse i undrene om den hellige Bernadette:

  http://www.catholicpi

  http://www.katolsk.no

 58. Sandri september 3, 2006 kl. 8:12 pm #

  #57 Johannes

  Altet er en del av Alt =)

 59. Starlett september 3, 2006 kl. 11:49 pm #

  #52 Kommentar fra Sandri:

  Det er veldig fascinerende! 🙂

 60. Starlett september 3, 2006 kl. 11:56 pm #

  #54 Kommentar fra MorHubro:

  Du sier bl.a
  —-
  Hvilke energier er det som strømmer? Er det noen mennesker som har energi og kan _dele ut_ til andre som er syke?
  —–

  Det kan kanskje Sandri forklare deg, enten her eller på sin egen blogg, for det ligger utenfor mitt kompetanseområde å svare på det.
  Videre:
  _____________
  Jeg spiser hvitløktabletter, multivitamintablett med Omega 3 og er nøye med å spise frukt og grønt. Dessuten sykler jeg og går tur.
  ____

  Det høres veldig fornuftig ut etter mitt skjønn. :o)
  Jeg prøver noe tilsvarende.

  Så:
  _________
  Derimot skyr jeg treningssentre som pesten!
  Tredemøllene bruker mye energi, og vi har energiknapphet i verden. Dessuten tar de seg ublu betalt. Det er skammelig.
  —-

  Jeg har faktisk lest et sted om at treningsapparater er energikrevende, men det KAN jo være et godt alternativ i den verste vinterkulda og for folk som ikke har anledning til å trene utendørs, ikke sant?

  Flere treningsapparater kan nok også brukes for mennesker med forskjellige muskel-og skjellett-plager eller amdre sykdommer, så for mange kan kanskje treningsapparater være nyttige?
  Bruk naturen, sommer som vinter!

  Det er _mitt_ motto!

 61. Starlett september 4, 2006 kl. 12:02 am #

  Angående forrige kommentar
  #60

  jeg var litt uheldig med klipping og liming

  De siste ordene

  «Bruk naturen, sommer som vinter!

  Det er _mitt_ motto»

  var limt fra MorHubros innlegg, – men det er jo et fornuftig råd. 🙂

 62. Starlett september 4, 2006 kl. 12:05 am #

  #55 Kommentar fra Sandri:

  Du sier bl.a
  ———-
  ALLE har i seg evne til selvhelbredelse og energioverføring/-kopling, men det krever trening for de fleste og å åpne sinnet for en ny tenkemåte( uavhengig av tro/religiøsitet).
  ——-

  Ja, jeg tror også det, enten vi kaller det immunforsvar eller hva vi kaller det.

  Det blir spennende å lese innlegg om healing! 🙂

  Kommer du til å poste det her på VGB eller på din private blogg?

 63. nalleballe september 4, 2006 kl. 12:13 am #

  Jeg er nesten glad du spør. For er det noe jeg ikke utstår, så er det «ting som ikke kan forklares». Jeg er sterk tilhenger av kjemiske, fysiske og matematiske lover, dvs naturlover. Det er nemlig slik jeg oppfatter verden etter å ha studert. Jeg sverger ved døden at det ikke finnes noe som heter mirakler. Jeg har aldri opplevd noe uforklarlig. Beretningene i Bibelen vet jeg er billedlig ordspråk. Det kan vi leke med her og nå. Likevel er jeg ikke så tilhenger av å lete etter rasjonelle forklaringer, pga at vi har ikke forklaringer på alle ting i verden. Vi kan kun ta små steg av gangen.

 64. Starlett september 4, 2006 kl. 12:25 am #

  #63 Kommentar fra nalleballe:

  Hei, nalleballe, det var så hyggelig å få deg på besøk at jeg svarer deg først:

  Ja, jeg SPØR bare jeg. 🙂

  Du sier bl.a
  _______
  Jeg er sterk tilhenger av kjemiske, fysiske og matematiske lover, dvs naturlover. Det er nemlig slik jeg oppfatter verden etter å ha studert. Jeg sverger ved døden at det ikke finnes noe som heter mirakler.
  _______

  Ja, jeg er også tilhenger av naturlover, men jeg har jo ikke studert realfag. Er du ferdig med studiene, eller er du i gang med nytt studieår?

  Du er bastant i din overbevisning, – det skal du ha. 😉

  Men så sier du:
  ——
  Likevel er jeg ikke så tilhenger av å lete etter rasjonelle forklaringer, pga at vi har ikke forklaringer på alle ting i verden. Vi kan kun ta små steg av gangen
  ____

  Ja, det er jeg enig med deg i. Som jeg har sagt tidligere: Det er mye «forstanden ikke forstår».

  Det finnes virkelig mange fenomener som foreløpig virker uforklarlig.

 65. Starlett september 4, 2006 kl. 12:33 am #

  #56 Kommentar fra Johannes:

  Jeg beklager om jeg overså din kommentar.

  Fortellingen om tildragelsene i Lourdes er spennende lesning.

  Du avslutter denne kommentaren med å si:
  ________
  Alle mennesker vil komme til Gud etter døden, så for å bli frelst trenger man ikke å tro selv om tiden i Purgatorium blir lenger og mer smertelig.
  ____

  Ja, dette er nettopp det jeg ikke VET. 🙂

  Men de er fint at _alle_ kommer til Gud.

  (For ordens skyld: «Purgatorium» er det ordet katolikker bruker for «skjærsilden», og det forstår jeg godt, for ordet «skjærsilden» gir jo ganske mange assosisjoner til middelalderen og til Dantes Inferno i «Den Guddommelige komedie.)

  Så sier du:
  ______
  Livet er rikere for en troende enn en ateist, og så er det mye annet man slipper å tro på når man har sin lit til Gud.
  ____

  Det er ikke sikkert alle ateister vil være enige med deg, men det er godt at du har et rikt liv. Og det er jo sant at når du tror på Gud, så slippe du å tro på mye annet rart.

  Det hadde jeg faktisk ikke tenkt på før. 🙂

 66. - september 6, 2008 kl. 4:16 pm #

  Heia Starlett:)

  Kjekk at du er tilbake med friskt mot. Synes du er kjempeflink til å imøtekomme andres tankar og meiningar.

  klem frå nøkkerosa:)

  Hei nøkkerosa

  Ja, nå er jeg tilbake. Har vært bortreist siden april. men er motivert for å blogge litt igjen.
  Så kanskje vi kan se frem til noen spennende diskusjoner? 🙂

  Klem tilbake,

Trackbacks/Pingbacks

 1. Absolut Dunkman - september 2, 2006

  inkludert immunforsvaret.Blandt de kjemiske systemene som reguleres av hypotalamus finner vi et stort utvalg av neuropeptider. Ett av disse er de etterhvert så mye omtalte endorfinene – kroppens egen morfin. Neuropeptider har den egenskapen at

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

%d bloggere liker dette: