Norge -verdens mest ISRAELSFIENTLIGE land?

25 sep

Til min forferdelse  hørte jeg nettopp på radio Israels ambassadør si til NRK at Kåre Willoch og Jostein Gaarder kan ha medvirket til terrorplaner mot isralske mål i Norge.

Ambassadør Miryam Shomrat sier til NRK at artikler som er skrevet av de to, kan ha inspirert terrorplanene som politiet mener å ha avslørt i Oslo Hun kritiserer også blant annet Kongehuset for ikke å ha kommet med støtte til jødene etter angrepet på synagogen i Oslo.

Jostein Gaarder skrev en artikkel i sommer som han fikk mye kritikk for og som enkelte oppfattet som antisemittitistisk.Kåre Willoch har ved flere anledninger prøvd å skape forståelse for palestinernes situasjon og har vært en uredd kritiker av israelernes blodige krigføring som han selv har sett resultatene av og av USA og Bush-administrasjonens aksept av denne krigføringen.

«Det «er så fryktelig at jeg mangler ord for å beskrive det», sier Kåre Willoch i et intervju med Vårt Land. Sammen med en delegasjon fra Flyktningerådet har den tidligere statsministeren besøkt Israel og de palestinske selvstyreområdene. Og klarere enn han nok hadde ønsket har Kåre Willoch de siste dagene blitt øyenvitne til den brutalitet en okkupasjon fremelsker.  Vi får nesten daglig illustrert at hovedproblemet er et israelsk okkupasjonsregime som ikke bare knuser ethvert håp om at palestinerne kan få sin egen stat, men som også fører en politikk som er nødt til å gi næring til mer vold og økende terrorisme. Dette siste var et av Kåre Willochs klare budskap etter besøket i Midtøsten «

Etter mitt syn har Jostein Gaarder og Kåre Willoch bidratt til å sette søkelyset på hva israelsk undertrykking og krigføring medfører av tragedier og lidelser for dem som er ofrene i konflikten, og jeg kan ikke med min beste vilje skjønne at Israels ambassadør kan mene at dette er antisemittiske uttalelser eller at det inspirerer til vold og terror. Hennes kritikk av Kongehuset har jeg heller ingen forståelse for.

Man må kunne være i stand til å skjønne at berettiget kritikk av et politisk regime ikke er det samme som  jødehat, for ikke å si oppfordring til terror mot israelske mål i Norge!

Jeg har i mitt forrige blogginnlegg advart mot antisemittisme, altså hat mot jøder som gruppe, men man må kunne ha flere tanker i hodet samtidig. Det må være  lov til å være motstander av Israels politikk uten å bli stemplet som antisemitt. En slik sammenblanding av begreper kan bidra til å kneble en viktig demokratisk debatt. Staten Israel må tåle kritikk for sine handlinger uten at israelerne skal prøve å målbinde kritikerne med å trekke fram antisemittisme-beskyldninger.

Jeg  mener at Israels ambassadør begikk skivebom ved å tillegge Kåre Willoch og Jostein Gaarder meninger de ikke har og til og med beskylde dem for å bidra til terror, og jeg håper hun trekker uttalelsene tilbake. Å beskylde Kåre Willoch for oppfordring til terrorisme, og å kritisere kongehuset for manglende sympati, er mildt sagt udiplomatisk!

Jeg er glad for at Jonas Gahr Støre tok til motmæle mot dette utspillet.

Etterord onsdag 27. seprember:

I dag kan man lese i Israels største avis at Norge er det  landet i verden som er mest fientlig innstilt til Israel. Det er nesten så man ikke tror det man hører og leser.  Er virkelig Norge fullpakket med jødehatende forfattere, exstatsministre, kongelige, regjeringsmedlemmer og mediehus?

Er det norske folk mer fientlig innstilt til Israel enn alle araberstatene, dessuten  erkefiendene Hizbollah, Hamas og Iran tilsammen?

Med en slik virkelighetsforståelse og  sånne utspill  mister staten Israel enda mer troverdighet. Hvordan kan man stole på noen som kommer med slike åpenbare løgner?

215 kommentar til “Norge -verdens mest ISRAELSFIENTLIGE land?”

 1. adolph september 25, 2006 kl. 6:46 pm #

  Det er åpenbart, at ambassadør Miryam Shomrat er personlig ansvarlig for skytingen mot synagogen, og som medskyldig i en terrorhandling må hun øyeblikkelig sendes ut av landet. Vi har da nok svineri her til lands som vi har. Ut med søppelet.

 2. Starlett september 25, 2006 kl. 6:52 pm #

  #1 Kommentar fra adolph:

  Jeg tror nok ikke hun er det. Men Kåre Willoch er jo ikke mer skyldig enn henne.

  Derimot kan jo en stats brutale krigføring vekke sinne hos mange. Og dessuten er ingen ennå dømt for terrorplaner.

  Man er uskyldig inntil det motsatte er bevist.

 3. adolph september 25, 2006 kl. 7:01 pm #

  Ambassadør Miryam Shomrat er i Norge som representant for en stat grunnlagt med terrorisme, basert på terrorisme, som har terrorisme som sitt eneste utenrikspolitiske virkemiddel. Miryam Shomrat er terrorismens ansikt utad.

  Desverre har dette uvesenet diplomatisk immunitet, så send pakket hjem. Det er måte på hva vi skal ha i norske gater.

 4. Starlett september 25, 2006 kl. 7:07 pm #

  #3 Kommentar fra adolph:

  Er det ikke bedre å ha diplomatiske forbindelser med Israel og prøve å komme med det norske synet på Israels politikk?

  Du kjenner jo mitt syn på Israels kriger mot nabostatene, men jeg mener jo at man må annerkjenne deres rett til å leve fredelig og trygt innenfor grensene som FN har definert.

  Men å gå til angrep på hedersmannen Kåre Willoch, til og med en Høyremann som er gammel nok til å huske 2. verdenskrig, det var drøyt. Jeg SKVATT da jeg hørte det på radio!

 5. adolph september 25, 2006 kl. 7:42 pm #

  Nå har den siviliserte verden forsøkt diplomati der nede siden denne kreftsvulsyten ble opprettet, det har ikke nyttet før.

  På tide med sterkere lut.

 6. Sveinemannen september 25, 2006 kl. 7:46 pm #

  Bra innlegg, Starlett!

  Jeg så Willoch på Dagsrevyen.

  Der avvisre han ambassadørens beskyldninger og påpekte at han _aldri_ har skrevet noe som kan oppfattes som antisemittisk.
  Han reagerte også sterkt på vegne av kongehuset.

  Dette utspillet var overilet av den israelske ambassadøren. man kan undre seg over hvorfor hun sa det?
  Var det gjennomtenkt eller var det en glipp?

 7. Starlett september 25, 2006 kl. 7:49 pm #

  #5 Kommentar fra adolph:

  Jeg tror nøkkelen ligger hos administrasjonen i USA.
  Den luten som skal til, er at USA innser at nok er nok, og slutte å støtte israelerne på ktigstokt.

 8. Starlett september 25, 2006 kl. 7:53 pm #

  #6 Kommentar fra Sveinemannen:

  Jeg går ut fra at en ambassadør tenker gjennom hva hun sier, men jeg skjønner jo godt at du stiller deg spørsmålet.

  Det er ikke hver dag at det norske kongehus og em av Norges tidligere statsministre, til og med fra Høyre, blir beskyldt for å medvirke til terrorisme.

  Jeg synes det var uhyrlig.

 9. Christopher Briggs september 25, 2006 kl. 7:53 pm #

  Jeg bekymrer meg for rettsikkerheten i denne post 911-verdenen.

  Før var man uskyldig til man var funnet skyldig; i dag virker det som om det er det omvendt som gjelder i dag. Det er skremmende likehetstrekk mellom den såkalte terrorplanen i Storbritania og det som angivelig skal ha skjedd her til lands.

  Min første innvending er «sub judice». FØR hadde man en absolutt regel at én ikke diskuterte noe som helst i media inntil saken hadde vært gjennom rettsvesenet. I Storbritannia trykker man derimot opp ALLE de siktedes navn og bopel, og med det media-oppsinnet har jeg vankselig å se hvordan dette kommer til å hjelpe dem i å få en rettferdig behandling.

  Så mye altså for «even the criminal is entittled to a fair trial», som vi før var så stolte av.

  For det andre synes jeg «beviset» – både i den britiske saken og denne her til lands – er meget tynt. Hvordan skulle disse smulgle eksposiver på et fly når de fleste som er fengslet ikke hadde pass en gang, og når det gjelder denne norske saken har jeg blitt forferdet over hvor dårlig beviset er, i alle fall fra det vi er fortalt. Jeg tar forbehold om at myndighetene vet noe mer. Vi får se.

  Til sist er jeg sjokkert over behandlingen til TV2-journalisten. Altså SMS-meldingene som jeg har lest ikke sier meg noe mer enn at «kjæresten» (hvis at han virkelig er kjæreste) ville forberede seg å være borte fra den han var glad i. Men nei… her tolker vi en terrorhandling!

  Men uansett var kvinnen ikke mistenkt i saken. Dette forstod jeg fra politiets uttalelse, og hvis ikke politiet har noe mot henne synes jeg det er en skandal at hun likevel riskikere å miste jobben sin pga en annen person.

  Nei jeg gidder ikke skriver mer. Er meget skuffet at også her til lands slutter folk å tenke, resonere, bruke rettsvesen og saksgangen på den måten den demokratiske og siviliserte tradisjonen tilsier – og istedenfor gir vi oss over til hysteriet, og en heksejakt som er startet av president Bush.

 10. - september 25, 2006 kl. 7:58 pm #

  Gaarders artikkel var angrep på jødene. Han hånet dem. Les artikkelen!
  Willoch er blitt en naiv sosialist på sine gamle dager. Ensporet og ser alt bare fra palestinernes side. Han har glemt at USA reddet oss under krigen og utryddelsen av jødene.

 11. Starlett september 25, 2006 kl. 8:07 pm #

  #9 Kommentar fra Christopher Briggs:

  Hei, Christopher!

  Fint å se deg igjen. 🙂

  Ellers er jeg helt enig med deg i det du sier.

  Den såkalte «kampen mot terrror» har jo øket faren for ny «terror», siden folk har en tendens til å slåss mot dem som angriper landene deres.

  Det har til og med CIA skjønt.

  Du sier bl.a
  ____________________
  Er meget skuffet at også her til lands slutter folk å tenke, resonere, bruke rettsvesen og saksgangen på den måten den demokratiske og siviliserte tradisjonen tilsier – og istedenfor gir vi oss over til hysteriet, og en heksejakt som er startet av president Bush.
  ___________

  Tiltredes!

  Og dessuten er ingen skyldig i noe som helst før man er dømt i en domstol.

  Uansett om det gjelder «vanlige» forbrytelser eller «terrorplaner» – enten de er virkelige eller uvirkelige.

  Hva mener du om den israelske ambassadørens uttalelser?

  Takk for en meget god kommentar!

 12. Starlett september 25, 2006 kl. 8:21 pm #

  #10 Kommentar fra : (ukjent)

  Jeg har lest Gaarders kronikk, både da den ble skrevet og på nytt nå.

  Jeg kan ikke finne noe antisemittisme der, men derimot antisionisme – nemlig: Man kan ikke drive sionistisk politikk, altså tilrane seg land som man ikke har rett til og som tilhører andre, på bakgrunn av en religiøs forestilling fra GT om at et bestemt folkeslag er «Guds utvalgte folk.»

  Det er en drøy påstand å si at ett folkeslag er utvalgt av Gud og står over alle andre i verden.

  Å imøtegå en slik verdensforståelse er vel ikke antisemittisme?

 13. Sveinemannen september 25, 2006 kl. 8:36 pm #

  #8 Starlett

  Hvis ambassadøren kom med et gjennomtenkt utspill og virkelig mente at Willoch, Gaarder og kongehuset har ansvar for noe vi ikke _vet_ er terrorplaner, mener jeg at israelerne har en ambassadør uten diplomatisk fingerspissfølelse.

  Jeg er enig med deg i at det var skivebom.
  Disse uttalelsene er det motsatte av diplomati.

  Forøvrig er ingen i Norge dømt for terrorisme eller planer om terrorisme.

  Man må _aldri_ forhåndsdømme noen personer. Det er en bærebjelke i et rettssamfunn!

  Dessverre er det altfor mange lekkasjer, for mye spekulasjoner i pressen så man mister realitetene av syne for virkeligheten.

 14. shalom september 25, 2006 kl. 8:43 pm #

  #12 Starlett

  Nr 10 var fra meg.
  Gaarder fordømmer jødenes religion. Husk hva som står i Bibelen. Gud førte sitt folk ut fra Egypt. Gud har gitt jødene løfter om Israel.
  Les bibelen.
  Der finner du sannheten. Ikke hos Gaarder.

  Willoch har sviktet og du holder med ham.

 15. Christopher Briggs september 25, 2006 kl. 8:53 pm #

  «Hva mener du om den israelske ambassadørens uttalelser?

  Takk for en meget god kommentar!»

  Å, unnskyld, jeg tror det var klart fra sammenhengen. Jeg mener det hele er oppspinn. Det er falskt, en del av «spillet» som de nå kaller «krigen mot terroren», og så er det opplagt at den israelske ambassadørens kommentarer må forståes i denne sammenhengen.

  Stakkers Kåre Willoch er bare kommet på «feilsiden» av dette spillet. Og la det sies, jeg har faktisk ikke alltid vært enig i hans uttalelser, men det som nå foregår bør vi ALLE være redd for.

  Det neste blir jo amerikanske tilstander når vi kan fengsles uten grunn, bare «mistanke». Men uansett er det viktig for den som styrer dette «spillet» å ha en busemann i denne såkalte «krigen»… og ve dem som mistenkes å være sånn.

  Kåre er en busemann, antagelig!

 16. Erkebergenser september 25, 2006 kl. 8:56 pm #

  Israels ambassadør er en tragedie for Israel. Debatten om Muhammed-tegningene gikk ut på at vi har ytringsfrihet, og bør sammenliknes med debatten om Gaarders artikkel. Gaarders artikkel var ikke antisemmittisk – men definitivt antisionistisk. Det er dypt tragisk at Israel holder seg med en ambassadør som klarer å sause sammen to så forskjellige begreper. Det blir like tåpelig som å hevde at det å forsvare ytringsfrihet skulle innebære noen som helst mangel på respekt for islam og muslimer i sin alminnelighet. Likevel klarte store deler av den muslimske verden å få seg til å tro at det var det vi i Vesten drev med.

  Jeg kan ikke se noe annet enn at vi i Vesten og Israels (og de muslimske lands) ambassadører befinner seg på forskjellige kloder. Og jeg tillater meg å forlange at noen snart begynner å respektere den kloden jeg befinner meg på.

 17. UngeLien september 25, 2006 kl. 8:57 pm #

  Eg kan ütmerka godt forstå at ambassadøren både som privatperson og representant for den israelske staten er uroa over ein situasjon der jødar og jødiske seremonilokale vert truga, men dette åtaket er openbert lite gjennomtenkt. Kåre Willoch har teke det palestinske folket i forsvar mot ein brutal okkupasjon, og han har forsvart retten som einkvar forfattar har til å skrive slurvete og spissformulert om eit sårt tema. Det skal han rosast for. Den opne samtalen _hindrar_ terrorisme.

 18. Starlett september 25, 2006 kl. 9:00 pm #

  #13 Kommentar fra Sveinemannen:

  Du sier bl.a:
  ________________
  Man må _aldri_ forhåndsdømme noen personer. Det er en bærebjelke i et rettssamfunn
  ______________

  Det er jeg enig med deg i!

  Takk for kommentaren!

 19. Starlett september 25, 2006 kl. 9:03 pm #

  #14 Kommentar fra shalom:

  Jeg mener at man ikke kan basere dagens politikk på GT.

 20. Starlett september 25, 2006 kl. 9:09 pm #

  #15 Kommentar fra Christopher Briggs:

  Ja, jeg tror du er inne på noe vesentlig her.

  Du sier bl.a
  ___________________
  Stakkers Kåre Willoch er bare kommet på «feilsiden» av dette spillet. Og la det sies, jeg har faktisk ikke alltid vært enig i hans uttalelser, men det som nå foregår bør vi ALLE være redd for.

  _________

  Ja, jeg har heller slett ikke vært enig med Kåre Willoch i alt. Han er Høyremann, hvilket jeg ikke jeg er. 🙂

  Men i Midt-Østenkonflikten har Willoch vært tydelig, synes jeg.
  ________________
  Det neste blir jo amerikanske tilstander når vi kan fengsles uten grunn, bare «mistanke».
  ________

  Det får vi håpe ikke skjer. Rettsikkerheten i USA er virkelig under enhver ktitikk!

  Takk for oppklaringen og en ny god kommentar! 🙂

 21. Starlett september 25, 2006 kl. 9:14 pm #

  #16 Kommentar fra Erkebergenser:

  Hei, Erkebergenser, og velkommen på min blogg! Tror ikke jeg har sett deg før her, og vi nordlendinger er jo glad i bergensere. 🙂

  Du sier bl.a
  ____________
  Israels ambassadør er en tragedie for Israel. Debatten om Muhammed-tegningene gikk ut på at vi har ytringsfrihet, og bør sammenliknes med debatten om Gaarders artikkel. Gaarders artikkel var ikke antisemmittisk – men definitivt antisionistisk. Det er dypt tragisk at Israel holder seg med en ambassadør som klarer å sause sammen to så forskjellige begreper.
  ________

  Det er jeg HELT enig med deg i.

  Takk for en ggod kommentar! 🙂

 22. dunkman september 25, 2006 kl. 9:14 pm #

  Det er bare maktspråk. Intet nytt under solen. Hvorfor så overrasket?

 23. Starlett september 25, 2006 kl. 9:23 pm #

  #17 Kommentar fra UngeLien:

  Jeg kan godt skjønne at ambassadøren kan føle seg truet, men jeg mener det er helt galt å gå løs på Willoch, Gaarder oh Kongrhuset.

  Jeg så akkurat nå nyhetene på NRK, og der var Jonas Støre med en uttalelse jeg var helt enig med ham i.

  Han kritiserte ambassadøren, og påpekte at Kongehuset ikke KAN svare på angrep, OG at er regjeringen har hatt god kontakt med ambassaden og Israel hele tida.

  Så du det?

  Vi får nok se/ høre det i senere nyhetssendinger.

  Du sier bl.a
  _____________
  Kåre Willoch har teke det palestinske folket i forsvar mot ein brutal okkupasjon, og han har forsvart retten som einkvar forfattar har til å skrive slurvete og spissformulert om eit sårt tema. Det skal han rosast for. Den opne samtalen _hindrar_ terrorisme.
  _____________

  Det er jeg helt enig med deg i! 🙂

  Og dessuten har Willoch i lang tid sagt mye helt uavhangig av Jostein Gaarder. han har bl.a vært i Palestina og sett elendigheten med egne øyne.

 24. Starlett september 25, 2006 kl. 9:33 pm #

  #22 Kommentar fra dunkman:

  Hei, dunkman! Veldig fint å se deg her på vgb, det må jeg virkelig si! 🙂

  Hva mener du med «bare maktspråk?»

  Det skulle jeg gjerne ha en begrepsdefinisjon av.

  Jeg har jo skrevet X antall innlegg og kommentarer om Midt-Østen, og jeg blir ikke lenger overrasket over hva det israelske maktapparatet gjør der nede, men at en ambassadør i Norge beskylder Kongehuset og Willoch for medansvarlig for terrortanker, det var noe av det drøyeste jeg har hørt på lenge.

  Fikk omtrent SJOKK da jeg hørte det på radio i ettermiddag.

  Derfor skrev jeg dette blogginnlegget på tross at jeg er flere kommentatorer svar skyldig på andre tråder. (Men jeg SKAL svare der – i løpet av uka . Promise – håper jeg.)

  Når jeg forsvarer palestinere, gjør jeg det SELVSAGT ikke fordi de er _muslimer_, men fordi de er ofre for en brutal overmakt.

  Det samme gjelder irakerne.

  ( HER er jeg nok blitt litt misforstått av mange, og det er sikkert jeg som har kommunisert dårlig.)

 25. Morten september 25, 2006 kl. 10:01 pm #

  #16 erkebergenser
  ____________

  Jeg kan ikke se noe annet enn at vi i Vesten og Israels (og de muslimske lands) ambassadører befinner seg på forskjellige kloder. Og jeg tillater meg å forlange at noen snart begynner å respektere den kloden jeg befinner meg på
  ____________

  Hva mener du? Er du for eller mot Israel?
  Jeg støtter Israls rett til å eksistere og forsvare seg mot terrorister, men Kåre Willoch er uskyldig.

 26. Sveinemannen september 25, 2006 kl. 10:11 pm #

  #22 dunkman

  Jeg stiller samme spørsmål som starlett.
  Man må forvente at det ligger substans bak en ambassadørs offentlige uttalelse til NRK.

  Hun uttaler seg ikke ofte offentlig i de dominerende etermedier, så man må regne med at hun hadde en mening med det.

  Det var en uklok handling. Lite egnet til å bedre relasjonene mellom israel og Norge.

  Forøvrig må jeg minne om at ingen er _dømt_ for terrorisme. Det foreligger kun _mistanker_, og man kan diskutere hvor _begrunnete_ disse mistankene er.

  Det _kan_ skyldes politiets ønske om å finne en gjerningsmann for skuddene mot synagogen. I den forbindelse kan jeg minne om Palmedrapet og den mislykkede etterforskningen fordi man gikk seg vill i kurdersporet som førte ut i ingenting.

 27. dunkman september 25, 2006 kl. 10:19 pm #

  #24 Starlett
  #25 Sveinemannen

  Israel har da ofte spilt på at deres kritikere nærer opp under jødehat. Det er en enkel, og hittil ganske effektiv, måte å stagge kritikk på.

  «Se hva dere har stelt istand. Er dere fornøyd nå.»

  Ser også at Mona Levin er ute i samme ærend.

  Misforstå meg rett, jeg har ikke sansen for den type retorikk i det hele tatt. Men forbauset? Nah.

 28. Per september 25, 2006 kl. 10:20 pm #

  #17 UngeLien

  Jeg tror ikke ambassadøren gikk ut fordi hun va redd. Hun hadde sikkert skjulte motiver.

 29. adolph september 25, 2006 kl. 10:28 pm #

  #26
  Her, er jeg enig, dunkman.

  Dette er et meget vel gjennomtenkt utspill, og nøyaktig hva man kunne forvente fra den kanten.

 30. MorHubro september 25, 2006 kl. 10:32 pm #

  Starlett

  _Her_ står jeg skulder ved skulder med deg og Willoch.
  Willoch er bevis på at man blir klok når man blir _moden_ og ser sammenhenger.

  #26 Dunkman

  Har Mona Levin vært ute igjen? Det forbauser ikke _meg._
  Hvor så du det? Det vil jeg også lese.

  Du er en _herdet_ mann, Dunkman.
  Jeg blir heller ikke forbauset for jeg kjenner lusa på gangen.
  Det er hersketeknikk. De tror at de kan gjøre hva de vil fordi deres forfedre var utsatt for nazistene. Nå er de like gale selv.
  Det er en skam!

 31. MorHubro september 25, 2006 kl. 10:36 pm #

  #27 adolph

  Hva mener du? Kan du forklare det? Jeg vet at du har ekspertise på feltet.

 32. adolph september 25, 2006 kl. 10:46 pm #

  #29
  Se #26.
  Målet er å gi alle som er kritiske til israel dårlig samvittighet, og presse oss til å holde kjeft. For vi vil vel ikke være antisemittiske, vil vi vel? Det er Kåre og Jostein som fører til jødehat, ikke israels politikk, ikke sant?

  Se også #10 & #14, dette er et glimrende eksempel på ferdigtygd møl som mailes til forbundsfeller verden over. Du finner nøyaktig de samme bullshitkommentarene over hele verdsveven, utsendt fra propagandaministeriet i Tel Aviv.

 33. Afrodite september 25, 2006 kl. 10:48 pm #

  Enig med deg Starlett.

  Jeg leste på VGNett at Støre tar avstand fra kritikken mot de kongelige.

  Jeg tror at alle nordmenn er enige om at ambassadens utspill var meget ukloke.

  #27 adolph

  Hvis dette var gjennomtenk, undres jeg hvordan ambassadøren tenker.
  Jeg tror det var ubetenksomt sagt.

  Jeg synes det er en majestetsfornærmelse å kritisere kongehuset. Fy!

 34. dunkman september 25, 2006 kl. 10:51 pm #

  #31 Afrodite

  – – – – – – – – – –
  Jeg synes det er en majestetsfornærmelse å kritisere kongehuset.
  – – – – – – – – – –

  Ja, det synes du. Israel synes det er jødefornærmelse å kritisere Israel. Fy.

 35. - september 25, 2006 kl. 10:51 pm #

  Hei.
  Så nyhetene og intervjuet,ambassadøren hjelper ikke akkurat sine egne med slike provoserende uttalelser som gjest i et fremmed land. Skikkelig provoserende uttalelser!
  Sirenia.

 36. dunkman september 25, 2006 kl. 10:53 pm #

  #28 MorHubro

  http://www.aftenposte

 37. adolph september 25, 2006 kl. 10:54 pm #

  #31
  «Hvis dette var gjennomtenk, undres jeg hvordan ambassadøren tenker.
  Jeg tror det var ubetenksomt sagt.»

  Du, har mye å lære.

 38. Shalom september 25, 2006 kl. 11:00 pm #

  #32 Dunkman

  ____
  Israel synes det er jødefornærmelse å kritisere Israel.
  ______
  Ja, sånn er det. Jødene blir fotulempet av hele verden. Du har forstått min mening.

  #31 Afrodite

  Du har ikke skjønt noe.
  Hør på Dunkman

  #39 adolph

  Jeg er ikke utsendet fra Tel Aviv. Du fornærmer jødene. har du glemt Holocaust?

 39. Afrodite september 25, 2006 kl. 11:08 pm #

  #32 Dunkman

  Jeg synes sammenligningen halter. Kongehuset har ikke drevet krig mot noen. De kan ikke svare. Jeg synes ambassadøren var ufin.

  #34 adolph

  Hvis det var med vilje, var det enda verre, men kan en diplomat være så infernalsk?
  En god diplomat må ikke bli uvenner med folk og kongehus i landet hun er.

 40. MorHubro september 25, 2006 kl. 11:12 pm #

  #33 Dunkman

  Takk for tipset!

  #30 adolph

  Likevel er det påfallende at selveste ambassadøren faller ned på det samme nivået. Det kan ikke tolereres.

  Jeg forstår ikke hva hun ville oppnå.
  Neppe sympati, for nordmenn er ikke idioter.
  Audun Lysbakken er en bra mann. Jeg liker ham.

 41. Skeptiker september 25, 2006 kl. 11:20 pm #

  Israel kjemper mot terrorrister. Dere må forstå ambassadøren. Israel kjemper med ryggen mot veggen. Hamas vil jage dem på havet. Hezballah får våpen fra Syria og Iran og skyter raketter mot sivile. Iran bygger atombomber og vil utrydde jødene. Vi skyter på synagogen og har terrorplaner.

  Jeg skjønner at hun kritiserte Willoch. Han har skuffet mange tilhengere og kong Harald kunne kommet til dem og vist sympati.

 42. Artemisia september 25, 2006 kl. 11:24 pm #

  Jeg har ikke fått med meg nyhetene i kveld, jeg- Men utfra det du skriver så godt om, Starlett, så er det hårreisende. Og det er virkelig en trussel mot ytringsfriheten og kritisk tenkning, mener jeg- ved å henge ut folk som Gaarder og Willoch på denne måten, og gjøre dem til syndebukker for noe de selv-Israel-er anvsarlig for.
  Det virker jo helt latterlig, men i dagens klima, er det ikke bare greit å bli hengt ut slik. Stakkars gamle Willoch, nå blir han vel hengt ut i hele verden han også.
  God natt der i nord! Bra at du engasjerer deg og skriver vettuge innlegg, Starlett. Støttes av u.t.

 43. Starlett september 25, 2006 kl. 11:31 pm #

  #25 Kommentar fra Morten:

  Jeg kan ikke svare for erkebergenser.

  Jeg støtter også Israels rett til å leve i fred innenfor fastsatte grenser, men Israel drev en angrepskrig i sommer.

  Og naturligvis reagerer mange på det.

  Likevel var ambassadørens utspill upassende!

  For å si det diplomatisk.

 44. Starlett september 25, 2006 kl. 11:35 pm #

  #26 Kommentar fra Sveinemannen:

  Du sier bl.a
  ________________
  Forøvrig må jeg minne om at ingen er _dømt_ for terrorisme. Det foreligger kun _mistanker_, og man kan diskutere hvor _begrunnete_ disse mistankene er.

  Det _kan_ skyldes politiets ønske om å finne en gjerningsmann for skuddene mot synagogen. I den forbindelse kan jeg minne om Palmedrapet og den mislykkede etterforskningen fordi man gikk seg vill i kurdersporet som førte ut i ingenting.
  _________

  SElv om dette er litt på siden av hovedinnlegget mitt, synes jeg du tar opp et viktig aspekt her.

  Vi MÅ ikke glemme rettsikkerheten i lutter terror-hysteri. USA er for tiden et skrekkens eksempel, som Christophet Briggs sier i en kommentar.

 45. Starlett september 25, 2006 kl. 11:41 pm #

  #27 Kommentar fra dunkman:
  ________________
  Israel har da ofte spilt på at deres kritikere nærer opp under jødehat. Det er en enkel, og hittil ganske effektiv, måte å stagge kritikk på.
  _______

  Jeg skjønner ikke at diplomaten ikke skjønner at dette kortet er brukt opp nå.
  Folk har jo faktisk fulgt med i hva Israel har foretatt seg i det siste.

  Når ambassaden kommer med slike utspill, tolker jeg det som mangel på gode argumenter.

  Jeg tror IKKE israelerne får nye venner i Norge etter dette utspillet.

 46. Erkebergenser september 25, 2006 kl. 11:46 pm #

  #25 Kommentar fra Morten:
  Hva mener du? Er du for eller mot Israel?
  Jeg støtter Israls rett til å eksistere og forsvare seg mot terrorister, men Kåre Willoch er uskyldig.

  Jeg støtter også Israels rett til å eksistere. Jeg kan ikke se at Jostein Gaarder eller Kåre Willoch har tatt til orde for å frata Israel dets rett til å eksistere. Men akkurat som jeg mener at det PLO og Hamas må anerkjenne Israel mener jeg at Israel må godta opprettelsen av en palestinsk stat. Alt annet er utilstrekkelig. I motsetning til israels ambassadør vil jeg INSISTERE på at dette ikke er et antisemittisk standpunkt.

  Det redselsfulle ved Israels ambassadør er at hun blander sammen begrepene antisemittisk og antisionistisk. Det er ikke bare unøyaktig, men direkte uredelig.

 47. Starlett september 25, 2006 kl. 11:54 pm #

  #28 Kommentar fra Per:

  Hvilke skjulte motiver mener du at hun hadde? Å skaffe Israel mer sympati?

  Jeg er redd hun bommet der. Dessuten kan det tenkes at hun utilsiktet kan nøre opp om det som måtte finnes av antisemittisme her i Norge, og da har hun begått et selvmål.

 48. Tor september 25, 2006 kl. 11:58 pm #

  Jeg er ikke enig med USA og Israel. De nører opp om terror, men de må forsvare seg mot islamistisk terrorrisme. Islam må bekjempes. Det forstår ikke dere sosialister. Det er en dårlig religion.

 49. Starlett september 26, 2006 kl. 12:01 am #

  #29 Kommentar fra adolph:

  Hadde du virkelig forventet det? Mulig jeg er naiv, men DETTE hadde jeg IKKE forventet.

  Hvordan kan du mene at en DIPLOMAT – av ALLE – skulle komme med noe så fjollete?

 50. Starlett september 26, 2006 kl. 12:04 am #

  #30 Kommentar fra MorHubro:

  Bra du er enig, MH! 🙂
  Det hadde jeg også regnet med.

  Du sier bl.a
  __________
  Det er hersketeknikk. De tror at de kan gjøre hva de vil fordi deres forfedre var utsatt for nazistene.
  ________

  Jeg tror du er inne på noe der, ja.

 51. Starlett september 26, 2006 kl. 12:15 am #

  #32 Kommentar fra adolph:

  Skjønner selvsagt denne begrunnelsen, – men igjen: Fra en ambassadør?

  Jeg er sjokkert. Ærlig og oppriktig.

  Også blande kongehuset inn?

  Det er direkte oppsiktsvekkende.

  (Jeg har redigert hovedinnlegget mitt med et par setninger.)

 52. palestina september 26, 2006 kl. 12:23 am #

  #17 UngeLien
  _________
  Eg kan ütmerka godt forstå at ambassadøren både som privatperson og representant for den israelske staten er uroa over ein situasjon der jødar og jødiske seremonilokale vert truga,
  ________

  Jeg kan ikke forstå det og ikke forstå det som ble sagt. har lest mye av deg og liker deg, men jeg forstår ikke når du sier det.

  Det er mine venner i gaza som trenger å føle seg truet.

  Du aner ikke hvordan det er der. Det er forferdelig. Willoch er klok.

 53. adolph september 26, 2006 kl. 12:26 am #

  AMBASSADØR JA MEN (obs) slike er nå representanter for sine regjeringer, og med det blodtørstige svineriet som sitter på toppen i israel, hvorfor skulle vi forvente en anstendig ambassadør?

  De er:
  http://www.imdb.com/title/tt0057480/
  og
  http://www.imdb.com/title/tt0064939/ !

 54. Starlett september 26, 2006 kl. 12:27 am #

  #33 Kommentar fra Afrodite:

  Jeg tror også de fleste nordmenn ble forbløffet, og jeg er enig med deg i at det var uklokt å blande kongehuset inn.

  Med fare for å virke fryktelig naiv, (og kanskje jeg ER naiv), så skjønner ikke jeg heller hvorfor hun blandet kongehuset inn. Snakk om selvmål.

  Lurer på hva kong Harald tenker om utspillet.
  Kongehuset KAN jo ikke uttale seg.
  Dette var dumt.

 55. Starlett september 26, 2006 kl. 12:34 am #

  #52 Kommentar fra adolph:

  (Benytter bloggeiers ptivilegium til å «hoppe» i kommentarene.)

  Jeg ser poenget ditt. Er det linker til 2 filmer om Israel?

  Jeg er i tvil om jeg skal brette dem ut, men til alle interesserte: Det er bare å kopiere og lime inn i adressefeltet, så ser dere nettstedene.

  Av erfaring vet jeg at adolph har det med å komme med interessante lenker. 🙂

  Men uansett: En ambassadør skal jo være diplomatisk og tale sitt lands sak på best mulig måte, og du er vel enig i at hun bommet her?

 56. Trist_1 september 26, 2006 kl. 12:35 am #

  Orker ikke å snakke mere om isreal og deres politikk.. Her nokk israelere på universitetet som diskuterer mere enn gjerne. Men bra du setter fokus på viktige ting i sammfunnet.

  En liten ting til slutt. Staten israel har så lenge de har eksistert brukt dette som sitt forsvar…

 57. UngeLien september 26, 2006 kl. 12:40 am #

  #51 palestina: Det har _aldri vore mitt poeng å underspele kva lidingar palestinarane vert utsett for av ei brutal okkupasjonsmakt. Poenget her var rett og slett å seie at eg i utgangspunktet forstår at representantar for det offisielle vert forferda over at det vert planlagt attentat mot ambassaden.

  Dette tyder ikkje at eg ikkje meiner at ambassadørens anklager mot Willoch er aldeles uforståelege, for det er dei. Viss terskelen for kritikk av staten Israels politikk vert særleg lægre no, er det snart ikkje rom att for kritikk.

  Og du har veldig rett i at Willoch er ein klok mann, som evner å ha augo festa på det palestinske folkets vanskelege situasjon i ei tid då det meste handlar om andre kriser.

  Sjå elles mine andre innlegg om Midtausten, og du vil finne at vi er samde om mykje.

  http://www.vgb.no/192

  http://www.vgb.no/192

  http://www.vgb.no/192

  http://www.vgb.no/192

  http://www.vgb.no/192

 58. adolph september 26, 2006 kl. 12:42 am #

  #54
  Nei, men titlene på disse filmene er litt lødigere enn jeg mener å kunne ordlegge meg her…

 59. Starlett september 26, 2006 kl. 12:44 am #

  #55 Kommentar fra Trist_1:

  Hyggelig å se deg igjen, Trist. (Blir glad når trist kommer på besøk.)

  Du er vel i Ungarn nå?

  Nei, dette hovedinnlegget et i grunnen ikke om israels Midt-Østenpolitikk i utgangspunket. Jeg har skrevet mange innlegg om det tidligere.

  Dette innlegget er om ambassadørens utspill i norske medier i dag. Jeg synes det var å gå langt over streken.
  __________
  Staten israel har så lenge de har eksistert brukt dette som sitt forsvar…

  _______

  Så sant som det er sagt! Er helt enig med deg i det.

  Får du inn norske medier i Ungarn? Der er det vel mye diskusjon om demonstrasjonene i den siste tiden. Lurer på om det preger dere på universitetet.
  ________
  Men bra du setter fokus på viktige ting i sammfunnet.
  ______

  Takk skal du ha!
  Det blir jeg glad for å høre. 🙂

 60. Starlett september 26, 2006 kl. 12:52 am #

  #57 Kommentar fra adolph:

  Skjønte det. 😉

 61. Starlett september 26, 2006 kl. 12:54 am #

  #34 Kommentar fra dunkman:

  Men det siste er vel det verste?

  Å kneble debatt om Israels politikk ved å rope om jødehat til enhver tid?

 62. dunkman september 26, 2006 kl. 12:58 am #

  Jeg tror dere tenker alt for lokalt på dette, det er en større helhet. Ambassadørens ytringer blir ikke bare hørt i Norge, de blir hørt verden over. For veldig mange mennesker – og særlig mennesker som ikke kjenner norske forhold, kongehusets symbolstilling og de aktuelle debattinnleggene – er ambassadørens kritikk det eneste de får med seg. Og selvfølgelig at utenriksministeren vår ikke liker kritikken. De fleste har sannsynligvis fått med seg konsentrasjonsleirtegningene også.

  Om hun senere må komme med en presisering, som i praksis mildner kritikken, er dette noe som stort sett bare vil merkes her hjemme.

  Slik blir vi brikker i et internasjonalt spill om oppmerksomhet, opinion og sympati. Og det virker ikke som om tanken har slått dere engang.

 63. Starlett september 26, 2006 kl. 1:00 am #

  #35 Kommentar fra Sirenia

  Hei Sirenia, fint å få deg på besøk. 🙂

  Du sier bl.a
  _____________

  ambassadøren hjelper ikke akkurat sine egne med slike provoserende uttalelser som gjest i et fremmed land. Skikkelig provoserende uttalelser
  __________

  Det er jeg enig med deg i.
  Takk for en god kommentar! 🙂

 64. dunkman september 26, 2006 kl. 1:00 am #

  #61 Starlett

  Sett med israelske øyne er det jo et gode hvis det kritiseres minst mulig. 🙂

 65. Starlett september 26, 2006 kl. 1:11 am #

  #62 Kommentar fra dunkman:

  (Hopper igjen i kommentarene)

  Her bringer du inn noe vitkelig nytt i diskusjonen.

  Det er absolutt et interessant poeng. jeg innrømmer blankt at jeg ikke har tenkt den tanken før jeg leste din kommentar, men når du sier det, kan det virke logisk.

  Jeg siterer:
  _________________
  For veldig mange mennesker – og særlig mennesker som ikke kjenner norske forhold, kongehusets symbolstilling og de aktuelle debattinnleggene – er ambassadørens kritikk det eneste de får med seg. Og selvfølgelig at utenriksministeren vår ikke liker kritikken.
  ________________

  Det har du kanskje rett i. Men jeg må innrømme at den perioden jeg har vært online i kveld, har jeg vært så opptatt med å kommentere at jeg ikke har fått lest meg opp på nye nyheter, – bare hatt TVen på og fått med meg nyhetssendingene der.

  Vet du noe konkret om at det har blitt hørt i andre land?

  ___________
  De fleste har sannsynligvis fått med seg konsentrasjonsleirtegningene også.
  _________

  Hmmmfffff… hmmfffff……

  Jeg får her assosiasjoner til en _annen_ sak, for jeg regner med at det ikke foreligger noen konsentrasjonsleirtegninger fra ambassadørens side.

  Så derfor må jeg spørre: ER dette utspillet blitt oppfattet i noe annet land?

  Hva er fleip og hva er fakta her, Dunkman? 😉

 66. Starlett september 26, 2006 kl. 1:13 am #

  #64 Kommentar fra dunkman:

  he,he…

  You’ve a point there. 😉

 67. Starlett september 26, 2006 kl. 1:17 am #

  #38 Kommentar fra Shalom:

  Jeg mener at verken Holocaust eller GT kan rettferdiggjøre Israels sionisme og jeg er ikke sikker på om du har forstått Dunkman rett.

 68. dunkman september 26, 2006 kl. 1:20 am #

  Det er hverken ment som fleip eller fakta, det er en prediksjon, og en spekulasjon i motivene bak. Dette er ikke noe hun har funnet på helt selv, dette er klarert og en del av en strategi. Det er ikke som om det vil føre til headlines verden over, men det vil bli bredt omtalt, og det føyer seg inn i rekken av små drypp om hvordan jødehat blir stadig sterkere i Europa.

  Og ja, tegningene har blitt lagt godt merke til. Google litt og se selv.

 69. Starlett september 26, 2006 kl. 1:22 am #

  #39 Kommentar fra Afrodite:

  Jeg siterer dette:
  _____________
  Hvis det var med vilje, var det enda verre, men kan en diplomat være så infernalsk?
  En god diplomat må ikke bli uvenner med folk og kongehus i landet hun er
  ________

  Ja, du kan så si.

  Jeg skjønner ikke heller hva hun tenkte på. Det må ligge noe bak, tror jeg.

 70. Starlett september 26, 2006 kl. 1:30 am #

  #68 Kommentar fra dunkman:

  Jeg tror deg. Det er nok det som kommer til å skje.

  Det er en meget kritikkverdig strategi, det må jeg få lov til å si.

  Lurer på om folk i andre land biter på kroken?

  Verstinglandet Norge, fullpakket av jødehatende forfattere, ex-statsministre, kongelige og regjeringsmedlemmer.

  Også _internasjonalt_ MÅ jo dette bli for urimelig.

  Jeg hadde ikke hørt om noen konsentrasjonsleirtegninger. Mener du at de blir publisert i sammenheng med disse uttalelsene?

  Dette ble mye på en gang å fordøye.

  (Du skjønte nok hvorfor jeg stusset. :))

 71. dunkman september 26, 2006 kl. 1:32 am #

  #69 Starlett

  – – – – – – – – – –
  Det må ligge noe bak, tror jeg.
  – – – – – – – – – –

  En siste ting, som kanskje også bør vurderes, er om hun har en skikkelig slem PMS gående. I så fall kan det være en formildende omstendighet. 🙂

  (Ja MorHubro, det sier jeg kun fordi hun er kvinne, hadde hun vært mann ville jeg ikke sagt noe slik. Jeg bruker faktisk kjønnet hennes mot henne. Og jeg koser meg mens jeg gjør det 😉

 72. dunkman september 26, 2006 kl. 1:35 am #

  #70 Starlett

  Joda, det har du. Det var vel Finn Graff som tegnet den israelske statsministeren som en leirkommandant, hvis jeg ikke husker feil. Det er uavhengig av denne saken, men har også blitt brukt for hva det er verd, på samme måte som dette vil det. Denne siste greia er bare mer utspekulert.

 73. Starlett september 26, 2006 kl. 2:03 am #

  #72 Kommentar fra dunkman:

  Javisst husker jeg det nå.

  Men jeg nekter å tro at det var jødehat bak Finn Graffs tegning. Det var en legitim kritikk av Israels krigføring , men ble misbrukt og (bevisst) mistolket.

  Dette siste – fra en DIPLOMAT – er hårreisende, synes jeg!

 74. Starlett september 26, 2006 kl. 2:08 am #

  #52 Kommentar fra palestina:

  Jeg skjønner at du er trist pga det som skjer i Gaza og det er jeg helt sikker på at UngeLien også skjønner.

  Han har i dag postet et glimrende innlegg om samme sak som vi diskutrer på denne tråden, og det kan jeg varmt anbefale alle å lese.

  UngeLien og jeg er enige her, ja. 🙂

 75. MorHubro september 26, 2006 kl. 12:30 pm #

  #71 dunkman

  Jeg tåler en støyt og blir ikke fornærmet. Forøvrig er _jeg_ kvitt denslags uregelmessigheter. Jeg kom gjennom overgangsalderen uten plett og lyte.

  Jeg synes du er klok og skjønner at du og Adolph står for godhjertet humor i hverdagen.
  Jeg har forøvrig til hensikt å åpne en sex-og samlivsspalte på den nye bloggen vi får lov til å åpne hvis jeg kan overkomme det. Da skal jeg ta opp maktmenns avgjørelser. Jeg mistenker Bush for å være _impotent_ og bruke våpnene som _pensisforlenger._

  Våpen er _menns_ penisforlengere, men våpengny og orgasmeslyder er _ikke_ det samme.
  Husk det!

  Krigene forsvinner dersom _seksuallivet_ er godt. Når maktmennene har_andre_ hobbyer blir det ingen _tid_ til krig. Sann mine ord!

  Jeg spør meg selv:

  Er Condaliza Rice er premenstruell _hele_ tiden?

  _Mye_ tyder på det.

 76. palestina september 26, 2006 kl. 12:52 pm #

  #57 UngeLien

  Unnskyld at jeg misforsto deg. Jeg er lei meg.
  Vet du at ambassadøren har beklaget?

 77. Anonym september 26, 2006 kl. 1:07 pm #

  #75 MorHubro

  Går det helt rundt for deg?
  ______________________
  Våpen er _menns_ penisforlengere, men våpengny og orgasmeslyder er _ikke_ det samme.
  Husk det!

  Krigene forsvinner dersom _seksuallivet_ er godt. Når maktmennene har_andre_ hobbyer blir det ingen _tid_ til krig. Sann mine ord!
  ___________

  Rødstrømpedrømmer og kommunistisk propaganda. Tror du politikere mangler sexliv?

  Makan til sprøyt.

  Starlett, enig med at klage på kongefamilien var for drøyt, men Willoch og Gårder fortjente det de fikk.

 78. UngeLien september 26, 2006 kl. 1:32 pm #

  #76 palestina: Eg såg orsakinga frå ambassadøren. Den var på sin plass.

 79. dunkman september 26, 2006 kl. 4:22 pm #

  Jepp, der kom den første beklagelsen, ikke direkte fra ambassadøren, men formidlet til det mosaiske trossamfunn.

  http://www.nrk.no/nyh

  Det er fristende å si «I rest my case», men som jeg forutsa tidligere kommer den lokale brannslokningen rolig og stille, og drukner dermed i støyen fra det opprinnelige, som er det resten av verden får med seg.

 80. adolph september 26, 2006 kl. 4:35 pm #

  Som jeg har sagt før, kast ut svineriet.

 81. MorHubro september 26, 2006 kl. 5:18 pm #

  #78 dunkman
  Jeg synes det er en _ynkelig_ beklagelse. Det er synagogen, og _hva_ beklager de?

  _Det_ spør jeg meg selv om?

  Er det majestetsfornærmelsen?
  De torde ikke noe annet.

  Men har de beklaget overfor Willoch og Gaarder?

  _Det_ er spørsmålet.

  De er noen lurendreiere.

  Sann mine ord!

 82. MorHubro september 26, 2006 kl. 5:23 pm #

  #79 adolph

  Du har et hjerte av gull, men jeg synes du tar for hardt i.
  Det er dumt å bryte diplomatiske forbindelser, for da kan vi ikke snakke dem tilrette.

  Man må bruke mange midler.

  Dunkman koste seg da han skrev at jeg var premenstruell og jeg koste meg da jeg skrev mitt tilsvar om impotente statsledere og penisforlengere. Det skal jeg ta opp i min sex-og samlivsspalte hvis jeg kan overkomme den. Det må ikke gå ut over politikken og mitt eget seksualliv som er meget tilfredsstillende.

  Min mann er meget samarbeidsvillig.

 83. Morten september 26, 2006 kl. 5:40 pm #

  #79 adolph

  Det er frekkt å kalle andre for svineri.
  Du eier ikke respekt for et helt folk.
  Det er jødehat. Det kan du ikke nekte for.

 84. Afrodite september 26, 2006 kl. 5:45 pm #

  #77UngeLien
  #78 Dunkman

  Unnskyldningen var på plass, men det var altfor svak unnskyldning.

  Jeg synes MorHubro har rett.

  Hun burde selv kommet ut med personlig unnskyldning til alle.
  Jeg føler meg ikke trygg.

 85. adolph september 26, 2006 kl. 5:54 pm #

  #81
  MorHubro vet vel at PMS (Premenstrual Syndrome) ble valgt fordi MCD (Mad Cow Disease) allerede var tatt?

 86. dunkman september 26, 2006 kl. 5:59 pm #

  #81 MorHubro

  Hehe, jeg har da aldri skrevet at _du_ var premenstruell 🙂

 87. dunkman september 26, 2006 kl. 6:07 pm #

  #80 MorHubro

  Selvfølgelig er det en ynkelig beklagelse. De kommer til å beklage seg etappevis, og nøyaktig så lite som nødvendig for å brannslokke lokalt. Les hva jeg skrev i #62 og #68 en gang til, jeg skrev bl.a.: «Om hun senere må komme med en presisering, som i praksis mildner kritikken, er dette noe som stort sett bare vil merkes her hjemme.»

  Det er hele poenget med denne type taktikk. Snakk med store bokstaver som blir lagt bredt merke til, og kom med forsiktige beklagelser til de som føler seg støtt lokalt etterpå. Resultatet er at in the big picture har du underbygget «sannheten» om at jødehatet øker i Europa. Det er slike små drypp som dette som hele tiden bygger opp under det.

  Husk, det er ikke hva som er virkelig som teller, men hvordan virkeligheten oppfattes av hver enkelt av oss. Det er denne oppfatningen kampen står om. Det er jo så gjenomskuelig – jeg fatter ikke at dere ikke ser det, og er indignerte over den spake liksombeklagelsen.

  Det virkelig opprørende er jo den sleipe overlagtheten i hele dette velregisserte stuntet. Og dette er bare et av mange stunt.

  Wake up – smell the coffee.

 88. Sveinemannen september 26, 2006 kl. 7:12 pm #

  #85 Dunkman

  Enig med deg, men:

  Ambassadøren har ikke beklaget uttalelsene i det hele tatt. Hun har beklaget _inntrykket_ uttalelsene skapte, i følge Dagsrevyen. Hun står altså fast på sin kritikk.

  Jo Benkow, Anne Sender og andre jøder tar avstand fra hennes uttalelse.

  Det hun gjør, er å blande kritikk av Israel med jødenes forhold i Norge. Derfor er det bra at _norske_ jøder tar offentlig avstand fra dette.

 89. dunkman september 26, 2006 kl. 8:10 pm #

  #87 sveinemannen

  – – – – – – – – – –
  Ambassadøren har ikke beklaget uttalelsene i det hele tatt. Hun har beklaget _inntrykket_ uttalelsene skapte, i følge Dagsrevyen. Hun står altså fast på sin kritikk.
  – – – – – – – – – –

  Det er jo akkurat det som er poenget mitt: «De kommer til å beklage seg etappevis, og nøyaktig så lite som nødvendig for å brannslokke lokalt.» (#85 megselv)

  Det er akkurat det vi er vitne til her.

  Hva kan vi lære av det? At det ikke er noe poeng i å be om beklagelser iallfall, dersom man da ikke har en eller annen pervers nytelse av å spille krenket og å høre unnskyldninger fra en som ikke mener noe med det.

  Det beste ville vært hvis sånne utspill ikke ble viet noen oppmerksomhet i det hele tatt. Tenkt så kult hvis ingen hadde brydd seg. Tenk så kult hvis Støre hadde sagt at den slags fyllerør gidder han ikke kommentere, og ellers ignorert dama i lang tid fremover.

  Ville de forsøkt å vri det også til sin fordel? Sikkert. Ville de klart det? Kanskje, men uten noen som helst støtte fra norske jøder ville det vært vanskelig.

 90. MorHubro september 26, 2006 kl. 8:52 pm #

  #88 Dunkmann
  Du er klok.

 91. Afrodite september 26, 2006 kl. 8:59 pm #

  #88

  Jeg er ikke enig. Vi må bry oss. Vi må fortelle at Israel er en røverstat som gjør mye galt og at de skjuler det når ambassadøren klager på jødehat og begår majestetsfornærmelse.
  Jeg så at Willoch hadde tårer i øynene på TV. Det gikk inn på ham. Så ikke dere det?

 92. Afrodite september 26, 2006 kl. 8:59 pm #

  #88

  Jeg er ikke enig. Vi må bry oss. Vi må fortelle at Israel er en røverstat som gjør mye galt og at de skjuler det når ambassadøren klager på jødehat og begår majestetsfornærmelse.
  Jeg så at Willoch hadde tårer i øynene på TV. Det gikk inn på ham. Så ikke dere det?

 93. Starlett september 26, 2006 kl. 10:07 pm #

  #41 Kommentar fra Skeptiker:

  Hvem Israel kjemper mot og hvorfor, vil jeg ikke gå inn på her, men henviser til tidligere tråder.

  Men Willoch og Kongehuset støtter vel ikke terror.

 94. Starlett september 26, 2006 kl. 10:09 pm #

  #42 Kommentar fra Artemisia:

  Enig med deg. Takk for en god kommentar! 🙂

 95. Starlett september 26, 2006 kl. 10:13 pm #

  #46 Kommentar fra Erkebergenser:

  I din gode og fyldige kommentar sier du bl.a:
  _______________
  I motsetning til israels ambassadør vil jeg INSISTERE på at dette ikke er et antisemittisk standpunkt.

  Det redselsfulle ved Israels ambassadør er at hun blander sammen begrepene antisemittisk og antisionistisk. Det er ikke bare unøyaktig, men direkte uredelig.

  ____________

  Meget godt sagt. synes jeg. Tiltredes! 🙂

 96. Starlett september 26, 2006 kl. 10:37 pm #

  #57 Kommentar fra UngeLien:

  Takk for en god kommentar med lenker til dine interssante innlegg!

  Jeg må si at det var skuffende at ambassadøren ikke tok skikkelig selvkritikk i dag, men bare beklaget at folk misforsto henne.
  Slik jeg forstår, står hun fasr på sin kritikk av kongehuset, Willoch og Gaarder, og det er oppsiktsvekkende.

 97. Starlett september 26, 2006 kl. 10:42 pm #

  #75 Kommentar fra MorHubro:

  Jeg ser fram til sex-spalten din med forventing. 🙂

  Ellers noterer jeg meg dine teotier.;)

 98. Starlett september 26, 2006 kl. 10:46 pm #

  #77 Kommentar fra Anonym:

  Kanskje MH har humoristisk sans? En senere kommentar av henne tyder på det.

 99. Starlett september 26, 2006 kl. 10:49 pm #

  #79 Kommentar fra dunkman:

  Hun beklaget bare at mediene og det norske folk misforsto henne, – gjennom synagoden.
  Ikke særlig imponerende.

  #80 adolph

  Utvise henne, mener du? Tror ikke det er noem god ide. Da blir saken VIRKELIG hausset opp, tror du ikke?

 100. Starlett september 26, 2006 kl. 10:55 pm #

  #83 Kommentar fra Morten:

  Dette er til
  #79 adolph, ser jeg, men jeg svarer deg. likevel.

  Jeg tror du misforstår adolph.

  Og her er vi ved kjernepunktet: Forskjellen mellom antisemittisme og antisionisme.

  Kanskje du heller ikke ser forskjellen helt?

 101. Starlett september 26, 2006 kl. 11:04 pm #

  #89 Sveinemannen
  #90 dunkman
  #91 MorHubro

  Det ser ut som dere er enige, og jeg slutter meg til dere ved å si meg enig i Dunkmans kommentar.

 102. adolph september 27, 2006 kl. 12:15 am #

  #83
  Nå har jeg ikke sagt at alle jøder skal ut av landet, jeg ser bare ikke noe poeng i å ha slike naut som Miryam Shomrat her. Hun kan ta med seg A&B-gjengen og hute seg hjem.

  Miryam Shomrat er en bråkmaker, hennes jobb i Norge er åpenbart å provosere frem bråk med det formål å fremstille Norge som et nazistisk rottereir. Derfor, bør hun fjernes.

 103. UngeLien september 27, 2006 kl. 12:17 am #

  #97 Starlett: Ambassadørens orsaking er urovekkjande indirekte, og gjev sterkare inntrykk av at ho fossror vekk frå reaksjonane, enn at ho eigentleg beklager utsegnene.

 104. Starlett september 27, 2006 kl. 4:51 pm #

  #103 Kommentar fra adolph:

  Hennes uttalelser vitner enten om

  1) totalt manglende Fingerspitsgefühl

  2)En bevisst handling klarert ac de israleske myndigheter, noe uttalelser fra Israel i dag _kan_ vekke mistanke om.

  Begge delene er høyst beklagelig.

  (Se også neste kommentar – til UngeLien)

 105. Starlett september 27, 2006 kl. 5:09 pm #

  #104 Kommentar fra UngeLien:

  Det er jeg helt enig med deg i.

  Dessuten:
  Når Israels største avis ifølge NRK sier at Norge er det landet i verden som er mest fientlig innstilt til Israel, blir det helt surrealistisk.

  Vi er altså mer fientlig innstilt enn alle «muslimene», alle araberland, Hamas, Hizbollah og Iran til sammen?

  Dette vil sikkert finne veien ril mange media rundt om i verden.

  Jeg synes det er tragisk og uforståelig.

  http://www.nrk.no/nyh

  Jeg har vært inne på å poste et nytt innlegg om denne siste vendingen som saken har tatt, men i dag er jeg ikke motivert til det. For det er jo dette aom denne tråden handler om, bare at det er blitt enda verre i dag.

  Jeg sier som Dunkman:

  «Same shit, new wrapping»

  OG enda litt til.

  Kopierer meg selv fra en tidligere kommentar:

  Lurer på om folk i andre land biter på kroken?

  Verstinglandet Norge, fullpakket av jødehatende forfattere, ex-statsministre, kongelige og regjeringsmedlemmer.

  (OG media)
  . . . . . . . . . . . . . .

  Etter Israels utspill i dag er det enda sterkere grunn til å lure enn da jeg skrev kommentaren for etpar dager siden.

 106. dunkman september 27, 2006 kl. 5:23 pm #

  #106

  Damn, they’re good! 😉

 107. Starlett september 27, 2006 kl. 5:33 pm #

  #107 Kommentar fra dunkman:

  Ja, du kan så si.

  Jeg har nettopp føyet til noen setninger på slutten av hovedinnlegget.

  Du hadde nok rett i dine spådommer her om dagen.

 108. adolph september 27, 2006 kl. 5:43 pm #

  #105
  Først, man kan ikke skylde på pressen, når samtlige presseorganer, norske som utenlandske, høyrevridde, venstrevridde og uavhengige, er enige om hva hun sa, og tolker det likt.

  Men, en israelsk ambassadør er noe annet enn de resirkulert kontorfolkene og det vrakete politikerrasket Norge sender ut. De gjør ikke slike feil som dette. Naturligvis er det godkjent på høyere hold, det er diktert fra høyere hold. Det er derfor jeg mener vi bør be henne pakke seg hjem, ikke bare for hennes del, men for å fortelle kjeltringene i israel at slikt piss som dette vil vi ikke ha noe av.

  Kunne så PST offentliggjort noe av det materialet de sitter på om mossads aktiviteter her i landet, hadde det gjort susen.

  Det hadde gjort både usa og israel forbannet, men hva så? Er det fortsatt noen som er så naive at de tror usa kommer oss til hjelp dersom vi blir angrepet av Sverige? Ikke tale om, usa kommer for å hjelpe dersom det er i usas interesse, å hjelpe oss. Venn – uvenn er ikke en del av spillet. Usa handler utelukkende ut ifra egeninteresse.

  Fredsprosess i midøsten? Den er død, og har aldri vært noe annet. En vits fra starten, israel har ikke deffinert sine egne grenser, de vil ikke fortelle verden HVA israel er. Eller HVOR det er.

  Her er noe av grunnen til det:

  http://www.american.edu/ted/ice/litani.htm

  israel regner med Litani når de beregner vannreservene sine, likevel forventer VI at Libanon skal ha et vennskapelig forhold til dem? Det er som om Sverige regnet oljen i Nordsjøen med til den svenske nasjonalformuen.

  En avtale med israel er ikke verdt papiret den er skrevet på, det er bortkastet tid. Som det heter, man forhandler ikke med terrorister.

 109. Starlett september 27, 2006 kl. 6:00 pm #

  #109 adolhp
  Svarer om en stund. 🙂

 110. adolph september 27, 2006 kl. 6:02 pm #

  island?

 111. Starlett september 27, 2006 kl. 6:34 pm #

  #111 Kommentar fra adolph:

  He, he …….

  Takk for tipset, det er ikke alltid så greit.
  Av og til kan det gå litt rundt i hodet til mor. 😉

  Nei, la oss holde våre gode naboer vest i havet utenfor.
  Det er vel ikke noe «torskekrig» i sikte med det første?

 112. Starlett september 27, 2006 kl. 7:17 pm #

  #109 Kommentar fra adolph:

  Siterer litt fra kommentaren:
  ____________________
  man kan ikke skylde på pressen, når samtlige presseorganer, norske som utenlandske, høyrevridde, venstrevridde og uavhengige, er enige om hva hun sa, og tolker det likt.
  __________

  ENIG!

  Legger ut artikkelen du henviser til:

  http://www.american.e

  Har lest den relativt raskt gjennom og synes det er en meget god og interessant artikkel.
  Vannressursene på jorda blir generelt stadig viktigere, (vanskelig å forstå for oss i Norge kanskje), og i tørre områder, som f.eks Midt-Østen er vann naturligvis en knapphetsressurs.

  Derfor er det liten tvil om at Israel vil ha størst mulig kontroll med Litani-elven, og jeg tror det var en sterkt medvirkende faktor til OMFANGET av krigen i sommer.

  Du sier:

  ____________
  israel regner med Litani når de beregner vannreservene sine, likevel forventer VI at Libanon skal ha et vennskapelig forhold til dem? Det er som om Sverige regnet oljen i Nordsjøen med til den svenske nasjonalformuen.

  ___________

  Jeg ser parallellen.

  Jeg hørte på Dagsnytt 18 en diskusjon og der kastet Vebjørn Selbekk seg inn i debatten og etterlyste en BALANSERT dekning av av Midt-Østen-konflikten.

  Selbekk – av alle, som er redaktør i en svært ubalansert avis, med nær tilknytning til alle «Israelsvenner», som vil «hjelpe jødene hjem», som fører en «åndskamp» mot muslimene og som lar sin avis være et talerør for Ulf Ekman!!!

  http://www.magazinet….

  Beklager å si det: Jeg har _ikke_ tillit verken til Selbekk, Magazinets «nøytralitet» eller Selbekks motiver når han hevder å forsvare ytringsfriheten.

  Forresten: Hvis han er så varm forsvarer av den samme ytringsfrihet, hvorfor er han da så opprørt over andre medias dekning av Midt-østenkonflikten?

  For de har vel ytringsfrihet, de også?

  Så lurer jeg på: Hvordan hadde overskriftene i avisene vært og innslagene i TV og radio vært dersom Hamas hadde kidnappet en stor del av Israels regjeringsmedlemmer og bortført dem?

  Det er nærmest glemt i mediene i dag.

  Min påstand er at norske medier fremdeles er for pro-israelsk, men ikke fullt så servile som de var inntil for ca 15 år siden. Det var vel under Israels 22 års lange okkupasjon av Libanon at synet på Israel ble mer nyansert.

 113. tor september 27, 2006 kl. 8:07 pm #

  #113
  Den med vannet tror jeg ikke gjelder lenger.Israel har ingen adgang til Litani.Tror den artikkelen er skrevet før 2000.

 114. Starlett september 27, 2006 kl. 8:18 pm #

  #114 Kommentar fra tor:

  Hei Tor,

  Hvorfor tror du da at israelerne absolutt ville ødelegge alt sør for Litani og derfor proklamerte at alle som befant seg sør for Litani var legitime mål?

  For det kunne jo ikke ha noe med bekjempelse av Hizbollah å gjøre?

  På denne tråden:

  http://www.vgb.no/897

  og i kommentar #339 vil du finne en definisjon av Hizbollah og også en lenke til et av mine innlegg der jeg drøfter Hizbollahs voksende popularitet med utgangspunkt i en kronikk av Jahn Otto Johansen.

  Hva mener DU om ytringene fra Israels presse?

  Troverdige?

  Kanskje like (lite) troverdige som de var i sin virkelighetsbeskrivelse av krigen mot Libanon og stadig er om folk i Gazas liv.

 115. adolph september 27, 2006 kl. 8:24 pm #

  #13
  Nei, tor. israel har ikke, og har aldri hatt tilgang til Litani.

  Tiltross for det, regner altså israel Litani med, når de beregner hvor mye vann de må resirkulere, utvinne fra sjøvann og pumpe opp av grunnen. Det er derfor jeg bruker svenskene og oljen som eksempel. Selv om israel skulle gjennoppta okkupasjonen av Libanon, er det i strid med internasjonal lov å tappe vann fra Litani og føre det til israel.

  Å regne med vannet fra Litani, betyr i klartekst at israel VIL angripe Libanon igjen, og at planer for et slikt angrep finnes. Min påstand, er at krigen i sommer var et forsøk på å ta kontroll over Litani. Noe israels opprinnelige «fredsplan» også tyder på, hvilket var at israel skulle ha styrker stående i sørlibanon, og det område de skulle besette fulgte Litani. Ikke opp til, Litani, men like nord for Litani. Et åpenbart forsøk på vannran.

 116. tor september 27, 2006 kl. 8:32 pm #

  #116
  Du kan sikkert tillegge israel mye rart,men akkurat det der tror jeg ikke noe på.Hvorfor ikke bare bli stående nå da,istedenfor å trekke seg ut?

 117. MorHubro september 27, 2006 kl. 8:45 pm #

  Jeg ser på TV nå. Stakkars Willoch blir hudflettet av folk som ikke ser forskjell på rett og galt.
  Willoch er klok selv om han er Høyremann. Det gir håp for fremtiden.

  Selbekk er i manesjen igjen.
  Hva har han der å gjøre?
  Han er en hykler!

  Israel lyver og bedrar og Norge er _altfor_ _vennlig_ mot Israel!

  #117 tor

  Er du på parti med Selbekk?
  Det sitter en kvinne på TV og klager på Willoch og SV.

  Hun kjenner ikke folkeretten.
  Skammelig!

 118. MorHubro september 27, 2006 kl. 8:50 pm #

  #86 dunkmann

  _Jeg_ er _postmenstruell._

  #112 Starlett Er du adolphs _mor_?

  #116 adolph

  Her står vi skulder ved skulder. Jeg er 100% enig. Israels synder er fryktelige.

  Er du starletts _sønn_?

 119. adolph september 27, 2006 kl. 8:54 pm #

  #119
  Nei, Starlett er ikke min mor.

 120. tor september 27, 2006 kl. 9:13 pm #

  #118
  Jeg er aldeles ikke noen tilhenger av selbekk.Han forsvarer Israel med bakgrunn i religion,og det har jeg ingen sans for.Når det gjelder Willoch,så er han blitt veldig pro palestinsk på sine gamle dager.Han er en klok mann,men jeg synes han drar den litt langt til tider.

  Anngående det siste nå,så tror jeg det nok er myntet på annet enn den Norske opinionen.Det er nok endel innad i Israel som ikke ønsker Norge som part i eventulle forhandliger bla,og derfor har sine grunner for å sverte Norge og våre motiver.

  Jødehatet i Europa øker stadig,og jeg liker ikke helt utviklingen for tiden.Det virker som om venstresiden i politikken har «adoptert» fiendebildet til muslimene bla.Du sier jo at ikke noe av det som skjer er religion,men politikk.Det tror jeg ikke er riktig,for det synes som om hvor enn i verden det er konflikter hvor muslimer er innvolvert,så ser man ikke på dette som noe regionalt,men som «et angrep på den Islamske nasjon».Det er jo hellige krigere fra snart alle muslimske land i diverse konfliktområder.jeg er helt sikker på at utviklingen er kommet for langt til å snu den.Krigene i Afganistan og Irak er kriger som ikke KAN vinnes rett og slett pga den økende rekrutteringen blant alle muslimer.Dette kommer uungåelig til å føre til konflikter også her.

 121. Artemisia september 27, 2006 kl. 11:52 pm #

  Til etterodet!
  Ja, jeg så dette selv i kveld, og trodde heller ikke nesten mine egne ører.
  Det er aldeles for dumt. Og naturligvis helt feil.
  Jeg så også debatten i Holmgang hvor Kåre Willock deltok, og et par Isrealvenner, bl.a ei dame som jeg ikke husker navnet på. Hun var bortimot trakasserende overfor Willoch. Noe jeg syns var helt forferdelig, selv om han taklet det bra. Det undrer meg virkelig at det skal være så vanskelig å se en sak fra flere sider, og at man ikke kan lytte til hva folk sier, istedet for å tilegge dem hensikter som de ikke har. At man ikke kan skille når en person er så tydelig i sin kritikk av Staten Israel og så tydelig på at det ikke er jødene som folk han vil til livs, som Willoch.
  Vet du, jeg tenkte så mye i løpet av kvelden, men nå er jeg så trøtt, at tankene har nesten smuldret bort..
  Ha en god natt!

  P.S. Også skulle jeg kommentere noe MorHubro skrev om at hvis folk hadde godt sexliv, så hadde det vært fred i verden, men nå orker jeg ikke å skrolle meg oppover. Jeg tror hun har et poeng. Hvis hun mener nærhet og det, ikke tekniske nummer, bare…Hvis folk er tilknytningsskadet, er de ikke gode mot andre mennesker. Den eneste evidensbaserte terapien som en vet virker, mot barn som har tiilknytningsforstyrrelser- er noe de kaller tilknytningsterapi, bl.a noe som heter «Holding time»- hvor det gjelder å holde ungene, gi mye nærhet,m.m. .så slutter de å bli så sinte og aggressive—og det er håp om å reparere følelsesmessige skader. Så det er nok noe der… Bush er nok et barn han også..
  Men nu kaller sengen! 🙂

 122. MrZews september 27, 2006 kl. 11:59 pm #

  Vi kan takke SU og AUF for at Norge er blitt så Israel fiendtlig som landet faktisk er. Mange «gamle» auf ere og Su ere sitter på tinget i dag…. Begkymringsverdig.

  Hilen tidligere AUF’er, nå FRP’er.

 123. UngeLien september 28, 2006 kl. 1:21 pm #

  #123 MrZews: Eg er AUF-medlem. Skammar meg ikkje nemneverdig. Det er skilnad på kritikk og antisemittisme. Tør eg spørje kva du ein gong i tida følte du hadde sams med sosialdemokratiet?

 124. CAHammer september 28, 2006 kl. 10:55 pm #

  Hei Starlett.
  Som alltid et fint innlegg fra deg.

  Jeg gjorde meg noen tanker om dette selv i min egen blogg uten å være klar over at du hadde skrevet noe om det samme. Jeg prøver der å se etter en forklaring på vårt dårlige forhold til Israel som stat.

  cah

 125. Starlett september 29, 2006 kl. 2:14 pm #

  #116 Kommentar fra adolph:

  Siterer:
  _____________
  Min påstand, er at krigen i sommer var et forsøk på å ta kontroll over Litani. Noe israels opprinnelige «fredsplan» også tyder på, hvilket var at israel skulle ha styrker stående i sørlibanon, og det område de skulle besette fulgte Litani. Ikke opp til, Litani, men like nord for Litani. Et åpenbart forsøk på vannran.
  __________

  Det er SVÆRT mye som tyder på at du har rett!

 126. Starlett september 29, 2006 kl. 2:19 pm #

  #119 MorHubro
  #120 adolhp

  Jeg ler her jeg sitter. God mosjon for magemusklene.

  MH, – jeg forsikrer deg: adolph er IKKE min sønn (brutus)

  Har du lagt merke til alderen hans?

  Jeg fikk ikke barn før jeg var kjønnsmoden.

  Det får være måte på fremmelighet uti erotikkens irrganger. 😉

 127. Starlett september 29, 2006 kl. 3:17 pm #

  #121 Kommentar fra tor:

  Jeg ser at dette egentlig er et svar til MH. men jeg vil likevel kommentere det:

  Først:
  ______
  .Når det gjelder Willoch,så er han blitt veldig pro palestinsk på sine gamle dager.Han er en klok mann,men jeg synes han drar den litt langt til tider.
  _______

  Feil: Han er ikke blitt «propalestinsk», men han ser virkeligheten objektivt som den ER og legger folkeretten til grunn: Og da er det egentlig bare EN konklusjon for klok politisk mann. Willoch har helt rett i sin situasjonsbeskrivelse og sin kritikk.

  Videre:
  _____
  Anngående det siste nå,så tror jeg det nok er myntet på annet enn den Norske opinionen
  ________

  Enig. Israel hadde nok en videre agenda. Spørsmålet er bare: Hva?

  (Jeg tror jeg vet svaret.)

  Så sier du:
  ________
  Det virker som om venstresiden i politikken har «adoptert» fiendebildet til muslimene bla.Du sier jo at ikke noe av det som skjer er religion,men politikk.Det tror jeg ikke er riktig
  _______

  Dette er jeg grunnleggende uenig med deg i. Jeg tror de fleste, unntatt FrP og ekstremt kristenkonservative,ser galskapen i Irak og at det etterhvert begynner å gå opp for de fleste at krigen i Afghanistan både er

  a) gal sett fra en etisk synsvinkel
  b) en militærstrategisk tabbe

  Al Quida har sitt utspring i det
  pro-amerikanske regimet Saudi-Arabia og er forøvrig spredt rundt omkring i verden.
  Selvfølgelig er det politikk og ikke religion.

  ——–
  «.Det er jo hellige krigere fra snart alle muslimske land i diverse konfliktområder.jeg er helt sikker på at utviklingen er kommet for langt til å snu den.Krigene i Afganistan og Irak er kriger som ikke KAN vinnes rett og slett pga den økende rekrutteringen blant alle muslimer.
  ———

  En helt gal virkelighetsoppfatning, slik jeg ser det.

  Er følgende så vanekelig å skjønne:

  Det er slik at de områdene som de mest krigerske stater på jordkloden, nemlig USA og Israel, for tiden kriger mot, ER stater med muslimsk majoritetsbefolkning.

  Tror du ikke irakere og palestinere ville ha kjempet mot brutal okkupasjonsmakt uansett religion? Tror du ikke mange nordmenn hadde blitt rektuttert til motstandskamp om USA hadde begått samme ugjerninger ,UTEN GRUNN til og med, her hos oss i Norge?

  De kjemper ikke fordi de er _muslimer_, men fordi de er okkupert og voldtatt av krigsherrer som ikke har noe der å gjøre og som bryter folkeretten og menneskerettighetene.

  Både krigen i Afghanistan og i Irak _kan _nok vinnes – men IKKE av amerikanerne.

  Din setning er skrevet ut fra et amerikansk ståsted. Det er mange som har et helt annet ståsted enn USA og «koalisjonen av villige.»

  Dessuten er det ikke rekruttering blant «alle muslimer.»
  Som i alle kriger i verden er det rekruttering mot en overmektig fiende.

  Om man sier:

  In God we trust

  Gott mitt uns

  eller

  Insh’Allah

  så er det likevel POLITIKK.

  (religion kan brukes for å styrke moralen og/eller lgitimere krigen for mange, men vi må ikke la oss forblinde av det: Husk: Før USAs invasjon i sekulære Irak så man verken bilbomer eller selvmordsaksjoner der. Det er et RESULTAT av vestlig aggresjon, og ikke ÅRSAK.

  Jeg skjønner ikke at det skal være så vanskelig å forstå.
  Det er jo rett og slett slik de faktiske forhold er.

  (Som et apropos og en digresjon: Det er feltprester også i norske tropper, men vi anser vel ikke norsk krigsdeltakelse som et utpreget _religiøst_ fenomen?).

 128. MorHubro september 29, 2006 kl. 5:43 pm #

  #127 Starlett

  Det fryder meg at du fikk en morsom stund.
  Nå har jeg opprettet ny samlivsblogg. Den må du lese og følge med i.

  Der skal jeg ta opp aktuelle samlivsspørsmål.

  #121 Tor

  Les det starlett sier.

  Her står jeg skulder ved skulder med henne og mener det samme, så da slipper jeg å skrive mer i denne kommentaren.

 129. adolph september 29, 2006 kl. 6:01 pm #

  #121

  En nær slektning av meg var i Bosnia, og han er fullstendig fucked up mentalt. Fordi, han sloss sammen med folk som åpent sto fram som al qaeda. De var våre allierte i den krigen, eller fredsoperasjonen, whatever. Han, som en svoren DET NATO OG USA SIER ER RETT ER RETT blir naturligvis forvirret av slikt, men hvorfor la seg overraske av denslags? Al qaeda oppstod i Afghanistan, med våpenhjelp og økonomisk støtte fra CIA, go figure.

 130. MorHubro september 29, 2006 kl. 6:13 pm #

  #130 adolph

  Det vet jeg også. Her er vi 100 % enige.

  USA har vært Al Quidas økonomiske bidragsytere og de slåss sammen mor seberne.

  Her er min nye samlivsspalte. Den må du lese. Føreløpig er det bare en programerklæring, men jeg skal ta opp flere emner der.

  http://www.vgb.no/app…&pos=0&y=0&m=0&k=0

 131. MorHubro september 29, 2006 kl. 6:15 pm #

  Jeg gjorde noe feil. Husk at jeg er en moden kvinne.
  _Her_ er min samlivssblogg:

  http://www.vgb.no/144

 132. adolph september 29, 2006 kl. 6:38 pm #

  #128
  Nå skal vi heller ikke glemme, at midtøsten ikke er delt opp av midtøsten, men av London. Iran og Irak er skapt i London, interessant nok går grensene nord-sør, mens befolkningsgruppene bor øst-vest.

  Min påstand, grensene ble trukket, for å gjøre området politisk ustabilt. Iran ble mot alle odds stabilt, og hva som skjedde da kan vi lese om her ( http://www.globalpolicy.org/empire/history/2000/0416ciairan.htm ), husk at på 70 tallet gikk Afghanske kvinner i miniskjørt. Det var før vesten pumpet penger inn i de fundamentalistiske undergrunnsbevegelsene. DA reagerte Sovjet, og helvetet for Afghanistan var i gang.

  VI (les vesten) knuste demokratiet i Iran.
  VI (les vesten) brukte Afghanske ekstremister til å tvinge sovjetunionen til å reagere mot Afghanistan. By the way, CIA skryter av akkurat dette på sine sider, gå dit.

  Mor Hubro, jeg har funnet din sexblogg, og det var tafatte greier så langt. jeg skal nok heve tempen etterhvert. ;D

 133. tor september 29, 2006 kl. 6:50 pm #

  #128
  Poenget her er at det ikke bare er Irakere som sloss mot USA i Irak,men folk fra en hel haug muslimske land. Det samme er tilfellet i Somalia,Sudan,Afganistan osv.Man kaller ikke lenger ikke lenger dette for krig mellom stater,men mer og mer som «forsvar av den islamske nasjonen».Mener du fortsatt at religion ikke spiller noen rolle?

  jeg har forresten aldri støttet noen krig i Irak og er ikke kristen eller FRP,er.jeg synes bare du har en UTROLIG naiv holdning til faren den muslimske ekstremismen representerer for våre samfunn i dag,og ikke minst fremover.Dere driver rett og slett med samme unnfallenhet overfor Islamistene som venstresiden hadde overfor Hitler.Det tror jeg vi kommer til å svi for framover.Synes ikke du ytringsfriheten er under press for tiden?

 134. Sveinemannen september 29, 2006 kl. 6:50 pm #

  #133 adolph

  God kommentar!
  Bør leses, for slik er det.
  Jeg husker godt Afghanistan fra 60- og 70-tallet.
  Vesten har trukket mange kunstige grenser. Se bare på Afrikakartet.

  #132 MorHubro
  Jeg har funnet din nye blogg, og det blir spennende å se hva som skjer der. 🙂

 135. Starlett september 29, 2006 kl. 7:14 pm #

  #122 Kommentar fra Artemisia:

  Takk for en flott kommentar! 🙂

  Tiltredes!

 136. nalleballe september 29, 2006 kl. 7:21 pm #

  Det er ikke bevist at noen i Norge har medvirket til terror mot jøder bosatt i Norge, og det er ikke opprettet noe straffesak.

  Å rettmessig kritisere Israel som stat, er ikke å kritisere jøder, siden det ikke er gitt at Israel som stat er jøder.

  Glad vi slipper selvmordsbombere og andre terrorister som vår «støtte» til et land islamistiske ekstremister ikke liker.

 137. adolph september 29, 2006 kl. 7:31 pm #

  #135
  akkurat afrika har jeg advart mot på en annen blogg, som jrg ikke finner igjen. Men gud bedre, der kommer det til å smelle skikkelig.

  Og enda verre, vi har ikke engang israel å krangle om der. Bare falske grenser. Enda bedre, vi krever demokrati i samfunn der bare brøkdeler av befolkningen kan lese og skrive…

 138. Sveinemannen september 29, 2006 kl. 8:04 pm #

  #138 adolph

  Det har du rett i. Grensene i Afrika er tegnet opp på europeiske tegnebrett.

  Europa og USA tror de for alltid kan sette premissene for all verdens folk. Vi vil oppdage at den tiden er forbi og bør innse det nå.
  ___________
  Enda bedre, vi krever demokrati i samfunn der bare brøkdeler av befolkningen kan lese og skrive…
  _______

  Sant.

  Kan vi i det hele tatt kreve hvilken styreform _andre_ land i andre verdensdeler skal ha?

 139. Sveinemannen september 29, 2006 kl. 8:07 pm #

  #137 nalleballe

  Det er et veldig viktig poeng.
  Ingen er skyldig før det er bevist og rettskraftig dom foreligger. Derfor er den nye loven i USA forkastelig.

  Vi må slutte å forhåndsdømme.

 140. nalleballe september 29, 2006 kl. 8:21 pm #

  #140 Er det en ny terrorlov du snakker om? I så fall hvilken? Jeg er ikke så oppdatert.

 141. Starlett september 29, 2006 kl. 8:46 pm #

  #123 Kommentar fra MrZews:

  Dette er en påstand uten grunngivning.

  Dessuten er det ikke sant.

  jeg skal svare deg om du kommer med en begrunnet kommentar.

 142. Starlett september 29, 2006 kl. 8:51 pm #

  #141 Kommentar fra nalleballe:

  Jeg regner med at han snakker om det nye vedtaket i kongressen i USA som republikanerne har tvunget gjennom. Rettsikkerheten blir betydelig dårligere, og er et brudd med menneskerettighetene. Skal se om jeg finner em lenke til det.

  Det er republikansk terror-paranoia ute og går blant republikanerne. Demokratene tar sterkt avstand fra dette, og det samme gjør den norske justisminister.

  Det er i strid med menneskerettighetene. Fint å se deg tilbake. 🙂

 143. Starlett september 29, 2006 kl. 8:54 pm #

  124 Kommentar fra UngeLien:

  «Det er skilnad på kritikk og antisemittisme. »

  Selvsagt!

  Så spør du Mr.Zews:
  ________
  Tør eg spørje kva du ein gong i tida følte du hadde sams med sosialdemokratiet?

  _________

  MEGET godt spørsmål.

  Jeg tviler på om vedkommende kan svare!

 144. adolph september 29, 2006 kl. 8:55 pm #

  #123
  Neida. Mr.Zevs kan aldri begrunne sine påstander, pffff, overse slike … åpenbare sjekketriks. Mr,Zevs vil bare i buksa di han. Latterlig.

 145. Starlett september 29, 2006 kl. 8:59 pm #

  #125 Kommentar fra CAHammer:

  Hei, cah,

  Jeg henviser til ditt meget gode blogginnlegg her:

  http://www.vgb.no/540

  Og anbefaler alle å lese det. 🙂

  Godt å se deg tilbake på bloggen!

  Godt å se at ikke ALLE interessante bloggere flagger ut, men at du, adolph, nalleballe, UngeLien, Sveinemannen, MorHUbro , Zardo. Aetemisia, Kjartan og mange flere velgere å bli! 🙂

 146. Starlett september 29, 2006 kl. 9:02 pm #

  #145 Kommentar fra adolph:

  Ha, he….

  Men DIT kommer han nok ikke! 😉

 147. Starlett september 29, 2006 kl. 9:13 pm #

  #129 Kommentar fra MorHubro:

  Jeg synes du skriver mye morsomt, og jeg har lagt merke til at du har opprettet samlivsblogg.

  Gleder meg til å kikke på den. 🙂

  Og glad for at vi er enige i at det er skivebom å kalle Norge Israelsfientlig. 🙂

 148. Starlett september 29, 2006 kl. 9:38 pm #

  #130 Kommentar fra adolph:

  Yes!

  To the point! 🙂

  Jeg lurer på hvor mange det er som er KLAR over samrøren mellom USA, Al Quida, taliban, Saudi-Arabia etc…

  Det virker som om mange rett og slett ikke kjenner de faktiske forhold. :/

 149. adolph september 29, 2006 kl. 10:01 pm #

  #149
  De faktiske forhold, er det ikke mange som kjenner. Mrn som en av disse forferdelige konspitatørene over i USA så treffende påpekte, hvis du har et puslespill med 1000 biter i, og 10 biter mangler når du har lagt alle du har fått, så har du uansett en «pretty good» oppfatning av hva som er avbildet på de bitene du mangler. Og du vet hvordan de fleste av dem ser ut.

  Problemet er at så mange velger å ikke legge de bitene de har. Ikke minst pressen.

 150. tor september 29, 2006 kl. 10:15 pm #

  #150
  Jeg ser du har ganske mange teorier om mangt og mye,og en god del stemmer,men du synes ikke at du er litt «ensporet» her?Det finnes da vitterlig mange andre i området som sitter med sin egen agenda både regionalt og globalt.Tror du ikke Kina,Russland,Iran mfl også besitter en god del interresser som ikke kommer fram i lyset?

 151. Starlett september 29, 2006 kl. 10:38 pm #

  #151 Kommentar fra tor:

  Bare et lite spørsmål: jeg har forstått deg slik at det er _muslimske_ land du er motstander av?

  Men Kina og Russland er jo befriende ateistisk.

  Kina er riktignok verdens verste stat når det gjelder dødsstraff, og bryter menneskerettighetene i stor stil, men islamister er de IKKE:

  http://www.vgb.no/897

  Kina står for 80 % av henrettelsene i verden.

  Dessuten er DENNE lenken nyttig:

  http://www.amnesty.no

  Den står fast på bloggforsiden min, siden jeg er medlem der, men nå setter jeg den inn i kommentaren. Der finner du mye interessant lesestoff, bl.a om den nye terrorloven som USA har vedtatt.

  Den er hårreisende!

  Selv om USA ikke er et muslimsk land.

 152. nalleballe september 29, 2006 kl. 10:42 pm #

  #143 En uke med fest og moro. Å være tilbake er ikke sant. For å være ærlig.

  Men et lyspunkt likevel! Jeg tror nok at alt som har med svekkelse med rettsikkerhet å gjøre, betyr at uskyldige blir dømt og at skyldige i ettertid blir behandlet for dårlig. Så jeg er enig.

 153. Starlett september 29, 2006 kl. 10:46 pm #

  #131 Kommentar fra MorHubro:

  Du, jeg og adolph er enige om mye, selv om du tilhører RV, jeg er sosialdemokrat og adolph er liberalist. 😀

  Det viser vel med all tydelighet at motstanden mot Israels krigføring er fordelt i hele det politiske landskapet, og det samme er reaksjonen på ambassadørens uttalelse og avisoppslagene i Israel.

  Jeg har merket meg samlivsbloggen din. 🙂

 154. Starlett september 29, 2006 kl. 10:50 pm #

  #153 Kommentar fra nalleballe:
  Godt med fest og moro-uker. 🙂

  Du lurte på terrorlover.

  De kan du lese om du på linken til Amnesty på #152

  Du sier:
  ___________
  Jeg tror nok at alt som har med svekkelse med rettsikkerhet å gjøre, betyr at uskyldige blir dømt og at skyldige i ettertid blir behandlet for dårlig
  ___________

  Ja, det er jeg enig med deg i, og det er mange land som har stygge synder på samvittigheten.

  Det ferskeste skrekkeksempelet er de nyeste lovene i USA.

 155. adolph september 29, 2006 kl. 10:52 pm #

  tor, problemet ditt, er at du overser kina, Russland, Iran, og la meg ta med Japan, Korea og India i samme slengen. JEG overser dem ikke, jeg er redd for at du gjør det. Det er disse landene som vil gjøre bombing av Iran til et helvete. De har ikke interesser i Iran, vet du. De er avhengige av Iran. Og de kan ikke leve med en energiprising diktert av usa, og tilgang til enegi diktert fra usa. Så nei, jeg har ikke oversett dem, men jeg er redd du undervurderer dem.

 156. Sandri september 29, 2006 kl. 11:09 pm #

  Dette er patetisk rett og slett. Jeg har aldri vært rasist i hele mitt liv, men jeg diskriminerer handlinger. Med det mener jeg at jeg tillater meg å si at jeg er dypt uenig med Israels politikk på en rekke områder og jeg tillater meg å kalle deres krigføring mot Libanon for terror, mens de holder i lanken til superterroristene USA og sipper om sympati fra resten av verden.

  Hvor står det skrevet at kritikk av handlinger er ensbetydende med rasisme/antisemittisme? Og hva er sionisme? Dobbeltmoralen lenge leve.

  Jeg kjøper ikke sånt sludder og mener vi burde overse slike «diplomatiske» utspill totalt for det faller på sin egen urimelighet. Det fortjener virkelig ikke oppmerksomhet faktisk.

  Mitt eneste spørsmål er, hadde denne diplomatfruen PMS og skravlet vel mye på en dårlig dag, eller legger hun til rette for en sverting av Norge med hensikt?

 157. tor september 29, 2006 kl. 11:14 pm #

  #156
  Tror du mistolker meg nå.Det er jo nettopp der faren ligger.Jeg er IKKE for bombing av Iran.Hvor har du det fra?Jeg ser jo at Iran er livsfarlig for alle med vettet i behold,men jeg ser jo også at det ville være politisk katasrofe å bombe dem nettopp pga overnevnte.De er jo ikke bare importører av Irans Olje,men også betydelige våpeneksaportører sammen med Russland bla.Det jeg sier er at det ikke bare er USA som har interresser eller ambisjoner her i verden.Når det gjelder Iran så blir det pest eller kolera uansett.

 158. nalleballe september 29, 2006 kl. 11:14 pm #

  #157 Det er følelsesladede utspill, og diplomater bør ikke komme med den slags. Det er lite ryddig.

 159. Starlett september 29, 2006 kl. 11:16 pm #

  #133 Kommentar fra adolph:

  Jeg er enig i din kommentar, og siterer følgende:
  __________________
  vesten pumpet penger inn i de fundamentalistiske undergrunnsbevegelsene. DA reagerte Sovjet, og helvetet for Afghanistan var i gang.
  _______

  Det er et faktum

  _________
  VI (les vesten) knuste demokratiet i Iran.
  VI (les vesten) brukte Afghanske ekstremister til å tvinge sovjetunionen til å reagere mot Afghanistan. By the way, CIA skryter av akkurat dette på sine sider, gå dit.
  ______________

  Det er også sant, og det kan man ikke diskutere seg bort fra. Så kan man jo diskutere om man synes det var RIKTIG å gjøre det.

  JEG synes ikke det.

  Og med hensyn til grensene i Midt-Østen:

  Helt sant.

  Tenk bare på shia-muslimene i Irak og Iran og tenk for en påkjenning det var for mange shiaer i Iran-Irak-krigen. Jeg har selv gode venner som forlot Irak fordi de var i den alderen at de ville bli innkalt til å kjempe mot iranske shiaer, og det var umulig for dem.

  Likevel er de sterke motstandere av det som NÅ skjer i Irak, og de føler seg aldeles ikke «befridd» fra Baath-regimet av Bush, – snarere tvert imot.

  Av flere onder var Saddam bedrre enn det som foregår nå pga Bush. Det er en dyp tragedie som berører meg dypt i hjerterøttene.

  Lenken du henviste til er her:

  (Skal lese den senere, har tittet og ser at jeg kan finne mye som er verdt å lese der.)

  http://www.google.com…(+www.globalpolicy.org%2fempire%2fhistory%2f2000%2f0416ciairan.htm

 160. Starlett september 29, 2006 kl. 11:18 pm #

  #157 Kommentar fra Sandri:

  TILTREDES!

  Takk for en utmerket kommentar! 🙂

 161. Starlett september 29, 2006 kl. 11:23 pm #

  #158 Kommentar fra nalleballe:

  Helt enig i at diplomater ikke skal komme med slike utspill!

  Men var det følelsesladet eller var det bevisst strategi klarert med Israel?

  DET er spørsmålet.

  Norge ble jo beskyldt for å være verdens mest israelfientlige land i israelske aviser, til og med den mest leste!

  Vi er altså «verre» enn de landene de vanligvis definerer som sine erkefiender, nemlig araberlandene og Iran.

  De mister jo all troverdighet med slike utspill!

 162. nalleballe september 29, 2006 kl. 11:28 pm #

  #152 Den med muslimsk land er å skjære alle over en kam. Du har ikke tenkt på at det finnes moderne muslimske stater? De fleste er ikke som Saudi-Arabia, ultrakonservativt. Du må nok gå litt dypere innpå problemstillingene skal du forstå hva som ligger bak.

  Den nye amerikanske terrorloven, etter at jeg leste om de negative sidene, er forkastelig! Virkelig forkastelig! Jeg fatter ikke at det går an å vedta slike lover i dagens opplyste samfunn. Spesielt når terroristene som rammet dem så hardt sist, faktisk var deres egne. Er man ikke fra USA og ser skummel ut, da er du terrorist. Får USA satt inn noen forbrytere og torturert dem, da blir de fornøyd. Da får de hamlet opp med spøkelsene sine, og havner i troen at rettferdigheten seiret til slutt.

 163. tor september 29, 2006 kl. 11:28 pm #

  #152
  Jeg er ikke motstander av noen «land» som sådanne,men jeg er MOT Islam som sådann av tidligere nevnte grunner.jeg er kort sagt MOT alle ekstreme ideer som kommunisme,nazisme,rasisme,idiotiske religioner osv.Merk deg dette.Jeg er imot dårlige ideer helt enkelt.Ideer som IKKE setter ytringsfrihet og demokrati øverst kan jeg ikke støtte.Jeg er MOT å relativisere dårlige ideer.Hvorfor skal jeg det?

 164. nalleballe september 29, 2006 kl. 11:36 pm #

  #161 Nei, jeg tror nok ikke en diplomat, selv fra Israel, er så på trynet at de hadde en annen strategi enn å prøve å rette opp deres eget skeive forhold til Norge.

  Vi er faktisk helt nøytrale i forhold til Israel når det gjelder konflikten med Palestina. Det betyr ikke noe hva som står i avisene. Norge kom med berettiget kritikk av angrepet på Libanon. Og faktisk, naboen vår satt faktisk fast i sør-Libanon. De bombet alt de så. Du kunne ikke bevege deg verken om dagen eller natta. De tenkte ikke over sivile tap da de bombet et helt hus med sivile i filler.

 165. - september 29, 2006 kl. 11:36 pm #

  #163
  Jeg vet jeg generaliserer endel,men jeg skriver jo ikke bok heller.Blir begrenset i en Blogg.De fleste land med muslimsk flertall har IKKE sekulære lover som fungerer i praksis.Saudi er jo skrekkeksemplet,men du finner omtrent ikke ETT ENESTE slikt land hvor feks kvinner har like rettigheter i PRAKSIS.

 166. nalleballe september 29, 2006 kl. 11:37 pm #

  Faen, #162, ikke 152…

 167. Starlett september 29, 2006 kl. 11:37 pm #

  #164 Kommentar fra tor:

  Jeg er MOT det meste FrP står for og jeg er også VELDIG mot endel farlige kristne sekter, men jeg annerkjenner deres rett til å eksistere og komme med sine ytringer, og jeg vil ikke utvise dem fra Norge eller ta fra dem statsborgerskapet.

  Men jeg prøver å bruke MIN ytringsfrihet til å si hva jeg mener om dem og prøver å hjelpe folk ut av sekter.

  Er alle forbryterske krigshandlinger OK og alle tåpelige partiprogram OK bare det seiler under samlebegrepet «demokratisk»?

  Hvor «demokratisk» tror du EGENTLIG USA er?

  Har du hørt om Mc-Carthy-tiden i USA?

  Skal man være relativistiske overfor alt som skjer i demokratiets navn?

 168. Starlett september 29, 2006 kl. 11:43 pm #

  #165 Kommentar fra nalleballe:

  Du sier bl.a
  ___________

  Norge kom med berettiget kritikk av angrepet på Libanon. Og faktisk, naboen vår satt faktisk fast i sør-Libanon. De bombet alt de så. Du kunne ikke bevege deg verken om dagen eller natta. De tenkte ikke over sivile tap da de bombet et helt hus med sivile i filler.
  ____________

  Så du har altså hørt øyenvitneskildringer?

  Jeg er enig med deg.
  Norge kom virkelig med berettiget kritikk. Hva hadde skjedd om palestinerne hadde kidnappet flere israelske regjeringsmedlemmer slik israel gjorde med de palestinske regjeringsmedlemmene?

  Da hadde nok oppslagene i avisene her i Norge vært mye større og fordømmelsen mye sterkere, og det viser bare at Norge i alle fall IKKE er subjektiv i palestinsk favør. Snarere tvert imot.

 169. adolph september 29, 2006 kl. 11:57 pm #

  Ett eller annet sted oppi her, tor,

  les litt historie, sett deg inn i hva som HAR skjedd, så kan jeg krangle med deg, Nå er det meningsløst. Jeg kan bruke timer på å grave fram fakta til deg, linke deg rett inn i CIA’s arkiver, men det er bortkastet tid. En sau er en sau, gåt dit gjeteren befaler deg. Kall meg massa, selv den går over hodet på deg.

 170. tor september 30, 2006 kl. 12:00 am #

  #167
  Joda,jeg har hørt og lest om mc carthy.USA er faktisk ganske så demokratisk ja,og amerikanere flest er ikke idioter,selv om dagens President ikke akkurat er broren til Einstein.Disse nye lovene han innførte kan jo også misbrukes til gangs og det gjør dem sikkert også allerede.

  Med et moderne demokrati så ligger selvfølgelig menneskerettighetene i bunnen i min definisjon iallefall.

  Jeg er også mot ekstreme kristne sekter,men de «sekter» vi har i Norge er jo stort sett bare rare,og lever mest i sin egen verden.For min del må folk gjerne tro på julenissen.Poenget er vel at disse ekstreme kristne lar seg kritisere,men det gjør IKKE ISLAM.kristne løper ikke rundt for å drepe redaktører,regissører,forfattere og paver bare fordi noen synes det dem tror på er tull,eller kanskje synes man burde revurdere tolkningen av gamle bøker litt.

  Er det ikke et problem at det ikke eksisterer kritisk diskusjon om Islam i samfunnsdebatten i dag?Det er i grunnen rart at man blir mer forarget og går fra konseptene over noen tegninger og taler,enn det man blir over det som har skjedd i Allahs navn av terror?

 171. Starlett september 30, 2006 kl. 12:02 am #

  #134 Kommentar fra tor:

  Egentlig er det israels forbrytelser og hårreisende beskyldninger vi diskuterer på denne tråden.

  Staten israel begår terrorhandlinger mot sine naboer, som forsvarer seg.

  USA har en vanvittig krig gående i Afghanistan, og selvsagt er det da motstandsgrupper i sving.

  Prøv å sett deg ned å finne ut hva som er ÅRSAK og hva som er VIRKNING!

  Da vil du se at det «muslimene» gjør, er VIRKNING av det overgriperne gjør.

  Det er ikke «muslimene» som kriger i «kristne» land, men det er omvendt.

  (Dessuten er religion fullstendig irrelevant her.)

  Hvis du vil kjøre 2.verdenskrig-parallellen, så er det mer adekvat å sammenligne okkupasjonsmakten israel med Tyskland og libanesere og palestinere med nordmenn og andre okkuperte land.

  Men jeg vil ikke bruke den parallellen som du trekker fram.

  Ellers synes jeg du skal lese kommentaren til
  #157 Sandri .

  Hun sier det godt! 🙂

 172. tor september 30, 2006 kl. 12:04 am #

  #170
  Har du forspist deg på «Makten bak makten» og «Loose Change»?Jeg har da lest endel historie,men jeg tolker tydeligvis ting anderledes enn deg.

 173. Starlett september 30, 2006 kl. 12:12 am #

  #170 Kommentar fra adolph:

  Det kan hendde at noen rett og slett ikke VIL vite sannheten og bli klar over fakta.

  Da kaller de oss som faktisk har giddet å finne ut mer enn du kan lese i tabloidavisene, for naive og kunnskapsløse, – i mangel på egne kunnskaper.

  Eller kommuniskiske og andre STYGGE,STYGGE ord. 😉

  Men du er jo liberalist, så selv om du kanskje er den mest kunnskapsrike bloggeren som er aktiv på vgb nå, blir det vanskelig å kalle deg naiv eller med slike fyord.

  Ikke er du jente, muslimtøs, negerhore eller premenstruell heller. Du slipper lett unna. ;o)

 174. Starlett september 30, 2006 kl. 12:17 am #

  #138 Kommentar fra adolph:

  Afrika er virkelig noe å se nærmere på. Det er nesten blitt «det glemte kontinent» selv om det er det kontinentet som er aller hardest rammet.

  Jeg kommer nok til å skrive om Afrika senere.

  Hvis du har skrevet om Afrika, håper jeg du kan finne det fram!

 175. adolph september 30, 2006 kl. 12:20 am #

  #173
  jeg har forlest meg. ikke på ferdigtygd drøv, jeg har gått til kilden. jeg har forlest meg i FBI og CIAs arkiver. Noen av oss tar oss det bryet, for at slike som deg skal kunne ha talefrihet.

 176. tor september 30, 2006 kl. 12:25 am #

  #176
  Da må vel jeg stakkars kunnskapsløse takke deg for at du har skjenket meg talefriheten:-)

 177. nalleballe september 30, 2006 kl. 12:30 am #

  #169 Det stod i avisen. Jeg vil ikke plage naboene mine med dumme spørsmål. Han fortalte til avisen at bomben falt kanskje 100m fra han da han forsøkte å flykte, og at naboen ble truffet av en rakett da han gikk opp i stua.

  http://www.aftenposte

  eller uten http://www...

  aftenposten.no/nyheter/uriks/midtosten/article1389758.ece

  Berettighet kritikk mot Israel angrep på Libanon stod regjeringen for. Dette er faktisk helt virkelig.

  Jeg synes ikke jeg skal kommentere hva som kunne ha skjedd. Det er for hypotetisk.

 178. tor september 30, 2006 kl. 11:01 am #

  #174
  Jeg ser at du og Adolph har lest så mye at dere har funnet «sannheten».Det er godt noen har monopol på vettet og kan fortelle oss uvitende on livets realiteter.Jeg bryr meg ikke om å være politisk korrekt,og jeg ser da hva dette multikulturalistiske prosjektet holder på å føre til.Ting blir nok heller verre enn bedre og det begynner heldivigs folk å oppdage.Du kan sikkert hyle deg grønn om årsaker og virkninger og at vi ikke forstår hvos fæle vi i vesten er og hvor geniale de stakkars muslimene er,men det skjer nok ting som ingen av oss er herre over i den store sammenheng og VIRKNINGENE av det merker vi jo alle.For min del kan dem kremere hverandre så mye dem vil pga ære og hevn,men jeg synes overhodet ikke vi trenger å importere «virkningene» hit.
  Denne møkkareligionen kalt Islam er gått ut på dato for mange hundre år siden,men de land som dyrker den i dag har ikke klart å innse det og har dermed blitt tapere på alle områder,mens resten av verden har gått framover.

 179. ARGUS37 oktober 1, 2006 kl. 11:07 am #

  At Norge skulle ha blitt «verdens mest Israel-fiendtlige land» sånn over natten, er vel en påstand de fleste skjønner ikke holder vann?

  Og om noen skulle være i tvil: Det er Iran! Deretter følger en rekke islamistiske stater som Indonesia, Sudan, Malaysia, Irak og Somalia (i vilkårlig rekkefølge)

  Men at nordmann generelt kan ha blitt noe mer kritiske til israelsk utenrikspolitikk gjennom det siste 10-året, tror jeg er korrekt! Det er likevel langt igjen til å finne dekning for ordet «israel-fiendtlig»!

 180. Starlett oktober 2, 2006 kl. 1:01 am #

  #179 Kommentar fra tor:

  he, he…

  Jeg hevder ikke å ha monopol på sannheten. Dersom jeg hadde det, – hvorfor skulle jeg da diskutere på VGB?

  (Svarer mer på din kommentar og de andre kommentarene senere, forhåpentligvis i morgen.) 😉

 181. MrZews oktober 2, 2006 kl. 1:10 pm #

  # 142
  —–
  #123 Kommentar fra MrZews:

  Dette er en påstand uten grunngivning.

  Dessuten er det ikke sant.

  jeg skal svare deg om du kommer med en begrunnet kommentar.
  —–

  Mener du virkelig at det ikke er sant at flere av våre stortingsrepressentanter tidligere har vært med i AUF og SU? Stakkars menneske. Da må jeg opplyse deg. Vår statsminister er faktisk en tidligere AUF’er…. Jeg pleier å kalle vår statesminister for en forvokst AUF’er som fremdeles liker å leke politikk slik han gjorde som AUF’er.

  Selvfølgelig har Jens tatt med seg sine holdninger fra AUF inn i AP. I tilegg påvirker AUF AP til en hver tid. AUF er nemlig veldig kjekt å ha på sin side, da AUF hjelper AP under valget.

  Det som også er litt spesielt med AUF VS AP er at AUF er litt i opprør mot sitt moderparti, sånn er det med unger. AUF Ligger lengre til venstre enn AP, spesielt før i tiden. Men nå har jo selveste moderpartiet gått mere i retning venstre sett med mine øyne, vel å merke.

  Når det gjelder min korte tid i AUF, så var nok hovedgrunnen til at jeg meldte meg inn AUF pga at jeg var lit politisk interessert, og at jeg var en AP velger. Men etter å ha vært medlem i AUF og sett på den totale vranglære, og manipulasjon som bedrives i partiet så ble det nok for meg. Ja jeg kom litt under huden på AP også, så jeg vet hva jeg snakker om, nemlig mennesker som tror på IDEOLOGIER.

  Jeg blir kvalm.

 182. MariaMariaOslo_2 oktober 2, 2006 kl. 2:40 pm #

  Hei Starlett, jeg er tilbake nå forresten .o) til orientering

  Maria

 183. Starlett oktober 2, 2006 kl. 8:09 pm #

  #139 og
  #140 Sveinemannen

  Enig både i at Afrika-kartet er unaturlig trukket opp og at ingen er skyldig før det foreligger en rettskratig dom.

  Det burde også Bush-regimet tenke på.

 184. Starlett oktober 2, 2006 kl. 8:13 pm #

  #156 Kommentar fra adolph:

  Helt klart. Og disse landene er i ferd med å overta det økonomiske og industrielle hegemoni i verden. Det er på tide det begynner å gå opp for oss også.
  Står en lang artikkel om det i Morgenbladet for sist uke.

 185. Starlett oktober 2, 2006 kl. 8:23 pm #

  #163 Kommentar fra nalleballe:

  Du advarer mot å skjære alle over en kam, og det er jeg selvsagt helt enig med deg i. Den største feilen vi begår, er å definere mennesker ut fra religiøse grupper.

  Nå har vi nettopp hatt en fryktelig skytetragedie i USA og et tragisk trippelmord i Oslo. i USA var gjerningsmannen sekterisk kristen og i Oslo var han av pakistansk bakgrunn.
  Det betyr IKKE at de fleste kristne eller pakistanere er potensielle massedrapsmenn.
  Vi MÅ slutte å putte befolkningsgrupper i bås!

  Så sier du bl.a:
  __________________
  Den nye amerikanske terrorloven, etter at jeg leste om de negative sidene, er forkastelig! Virkelig forkastelig! . Er man ikke fra USA og ser skummel ut, da er du terrorist. Får USA satt inn noen forbrytere og torturert dem, da blir de fornøyd. Da får de hamlet opp med spøkelsene sine, og havner i troen at rettferdigheten seiret til slutt.
  ___________________

  Helt enig med deg.
  Disse nye terroristlovene gjør USA til et kaldere samfunn og et farligere samfunn, og lovene bryter med menneskerettighetene.

 186. Starlett oktober 2, 2006 kl. 8:53 pm #

  #171 Kommentar fra tor:

  Manglende REELT demokrati i USA er et stort problem.

  I dag har vi nettopp fått høre om en tragedie i USA med utspring i en ekstrem kristen sekt. samtidig har vi hatt et trippeldrap i Oslo.

  Jeg tipper at trippeldrapet blir satt inn i en religiøs kontekst og at man begynner å snakke om «æresdrap» når en sinnsforvirret mann begår drap,
  mens man ikke setter drapene i USA inn i en kristen eller systemkritisk kontekst.

 187. Starlett oktober 2, 2006 kl. 8:59 pm #

  #177 Kommentar fra tor:

  Er det adolph som utsteder ytringsfrihet her på bloggen?
  Det var nytt for meg:

  Jeg har et inntrykk av at M-teamet tar seg av _den_ biffen. 😉

 188. Starlett oktober 2, 2006 kl. 9:02 pm #

  #178 Kommentar fra nalleballe:

  Nalleballe, takk for at du viste oss denne lenken og fortalte dette!
  Det setter jeg stor pris på.

 189. Starlett oktober 2, 2006 kl. 9:31 pm #

  #179 Kommentar fra tor:

  Jeg synes dette blir litt for mye synsing om min person og hva jeg menerr til at jeg orker å bruke for mye tid på å svare på det.

  Kan bare si at du ikke har helt rett i din synsing.

 190. nalleballe oktober 2, 2006 kl. 9:35 pm #

  #189 Søkfunksjonen nyttig på denne bloggen også… jeg er litt overrasket at du ikke visste hva som hadde skjedd i Libanon, ut i fra hva jeg tror. For du er jo en menneskerettighetsforkjemper av et slag, og regjeringen kritiserte jo Israel på grunnlag av brudd på nettopp menneskerettighetene. Jødehat finnes lite av i Norge. Det er en gruppe som heter Vigrid. Kanskje Israel skal sende soldater hit, og ta dem av dage. Nei, det var en spøK!

 191. Starlett oktober 2, 2006 kl. 9:42 pm #

  #180 Kommentar fra ARGUS37:

  Jeg er enig i at både ambassadøren og den israelske pressen tok altfor hardt i.

  Det de sier, er rett og slett ikke sant, og man kan jo undre seg på hvilket motiv de har for å komme med slike uhørte påstander.

  Du sier bl.a
  ____________
  Men at nordmann generelt kan ha blitt noe mer kritiske til israelsk utenrikspolitikk gjennom det siste 10-året, tror jeg er korrekt! Det er likevel langt igjen til å finne dekning for ordet «israel-fiendtlig»!
  ___________

  Ja, det er sant.

  Mediene er ikke så til de grader subjektive i israelsk favør som tidligere, og det kommer selvsagt av Israels handlinger de senere tiår.

  Det første omslaget kom vel da Israel folkerettsstridig okkuperte Libanon i 22 år, fra 1982.

  Deretter alt som har skjedd etter Oslo-prosessen.

  Det er jo så åpenbart at Israel begår systematiske brudd på folkeretten, ikke minst med sin virksomhet på Vestbredden og i Gaza. Folk ser jo palestinernes håpløse situasjon, forårsaket av sionister i Israel, og selvsagt får Israel da berettiget kritikk fra FN, Amnesty, de fleste land i verden, OG Norge.

 192. Starlett oktober 2, 2006 kl. 9:49 pm #

  #191 Kommentar fra nalleballe:

  Hei, nalleballe,

  Jo, jeg visste jo hva som har skjedd i Libanon, og jeg har skrevet flere innlegg om det da du hadde sommerferie fra bloggen.

  Men jeg syntes det var fint at du MINNET alle leserne på Libanon-krigen og ofrene for den, for nå da den foreløpig er «over», er jeg redd at terroren til USA og israel vil gå i glemmeboka og at vi får lese masse negativt om alle muslimer, og GLEMME at _ofrene_ og ikke _angriperne_ i Libanon, Irak og Palestina var muslimer.

  De som angrep, vat jøder og kristne, men vi setter jo ikke alle jøder og kristne i bås av den grunn.

  Derfor synes jeg det var VIKTIG og GODT at du kom med denne påminnelsen! 🙂

  Den kan vi alle trenge nå.

 193. Starlett oktober 2, 2006 kl. 9:54 pm #

  #182 Kommentar fra MrZews:

  Jeg skjønner fremdeles ikke agendaen med denne kommentaren. Selvsagt har mange AP-folk vært med i AUF og SV-ere i SU, akkurat som mange FrP-ere sikkert har vært med i FrPu (eller hva de nå kaller seg) og Høyrefolk har vært med i Unge Høyre.

  Det er jo en kurant sak.

  Men hva i all verdens navn har det med temaet for denne tråden å gjøre?

  Denne tråden handler om Israels urimelige utsagn om Norge.

  Synes du virkelig at Israel har rett?

 194. Starlett oktober 2, 2006 kl. 9:59 pm #

  #183 Kommentar fra MariaMariaOslo_2:

  Hei, Maria!

  Det var hyggelig å se deg tilbake til bloggen etter en god og lang sommerferie.

  Det er mange gode politiske bloggere som har fotlatt VGB i det siste, og da er det ekstra fint å se deg på plass igjen. 🙂

  Jeg regner med at vi kommer til å få noen friske debatter i framtiden. 😉

 195. MariaMariaOslo_2 oktober 2, 2006 kl. 10:00 pm #

  #187

  Må si jeg er meget forundret over at du kaller trippeldrapet i Oslo idag ikke grunnet i religiøs, islamsk og pakistansk kultur. Du mener det ikke har noe med (æres)drap å gjøre… du burde kanskje sette deg litt mer inn i saken først? få litt mer info om historien og livet disse tre jentene levde i før du ene og alene fraskriver virkeligheten og nærmest forsvarer morderen ved å kalle ham en stakkars sinnslidende mann?

  Nå tror jeg alle som dreper andre er gærne i hodet, likevel bør man forholde seg til virkeligheten, Starlett. Prøv å legge de kristne sektene til side av og til, og se på hva annet som rører seg i samfunnet…

 196. MariaMariaOslo_2 oktober 2, 2006 kl. 10:03 pm #

  #195

  Takk for det Starlett :o) greit å se at du fortsatt var her inne iallefall

 197. nalleballe oktober 2, 2006 kl. 10:10 pm #

  #193 Jeg er sikker på at vi kommer til høre mindre og mindre negativt om muslimer. Vi nordmenn trenger mer kunnskaper om andre forhold enn det som skjer i Norge, så vel som andre land. Vi kunne kanskje sagt at de land som praktiseres æresdrap burde fått mer kunnskap om at denne skikken er skikkelig gammeldags.

  Det har vært kollektiv straff av kvinner på bakgrunn av et æresdrap. Det er ikke bra. Hvordan kunne verden vært hvis folk flest i verden økte sin kunnskap?

 198. Starlett oktober 2, 2006 kl. 10:20 pm #

  #196 Kommentar fra MariaMariaOslo_2:

  Når det gjelder trippeldrapet i Oslo, så kan det godt hende at det har noe med en foreldet kultur på den pakistanske landsbygda å gjøre.

  Men dette VET vi jo ikke ennå. Gjerningsmannen er såvidt jeg forstår innlagt på sykehus og er i psykisk ubalanse, så noe motiv for drapet har vi ikke fått.

  Det skjer forøvrig dessverre mange drap på ektefeller og kjærester begått av etniske nordmenn i Norge. Kanskje de synes det går på æren løs når kjæresten/kona forlater dem, men vi kaller det ikke «æresdrap».

  Normale muslimer tar jo like mye avstand fra «æresdrap» som normale kristne vil ta avstand fra familiefarens drap i den kristne sekten i Pennsylvania.

  Du sier bl.a
  ______________________

  Nå tror jeg alle som dreper andre er gærne i hodet, likevel bør man forholde seg til virkeligheten, Starlett. Prøv å legge de kristne sektene til side av og til, og se på hva annet som rører seg i samfunnet…

  ________

  He,he….

  Du har vært på sommerferie, Maria, mens jeg har vært trofast på VGB. (Fikk kansellert sommerferien pga sykdom.)

  Jeg har ikke skrevet et eneste innlegg om kristne sekter i sommer og knapt nok omtalt dem, unntatt når andre har blåst liv i gamle tråder.

  Tvert i mot har jeg i høy grad vært opptatt av det som rører seg i samfunnet. Derfor har jeg skrevet 6,7 eller 8 innlegg om krigen i Midt-Østen, som har vært det viktigste og mest tragiske som har skjedd i sommer.

  Og det ser du helt sikkert også: Det er palestinere, iraker og libanesere som er ofrene i den blodige terroren fra Israels og USAa side.
  (
  (Selv om de er muslimer.)

  Hva mener du om den israelske ambassadørens angrepet på Willoch og kongehuset og israelske avisers utpeking av Norge som «verdens mest israel-fientlige land?»

  Det er over-kill, og det er du nok enig i.
  …………………

  Det er fint å se deg på banen igjen, Maria, det mener jeg virkelig! Har savnet deg.

  Vi kommer nok til å være uenige i mye, men kanskje enige i noe?

  Fint ar en politisk blogger mønstrer på VGB-skuta! Det trenger den! 🙂

  Da blir jeg også mer motivert til å fortsette.
  Har jo fått meg hybel på blogspot i høst.

 199. Starlett oktober 2, 2006 kl. 10:22 pm #

  #197 Kommentar fra MariaMariaOslo_2:

  Ser fram til friske debatter, Maria! 🙂

 200. nalleballe oktober 2, 2006 kl. 10:25 pm #

  Nå begynner jo det programmet om ytringsfrihet på tv2…

  En av menneskerettighetene!

 201. Starlett oktober 2, 2006 kl. 10:29 pm #

  #198 Kommentar fra nalleballe:

  Jeg er helt enig med deg at vi alle trenger mer kunnskap om hverandre, både vi i vest og de som kommer til landet vårt.

  Og jeg håper og tror at vi får høre mindre negative ting om muslimer, men at man konsentrerer seg om det bittelille mindretallet som praktiserer foreldete skikker – uansett hvilken religion de tilhører.

  Jeg er veldig opptatt at vi – som du sier så godt i en annen kommentar – ikke skjærer alle over en kam, men ser på hvert enkeltindivid som det er, – uten fordommer.

  Forresten må jeg få gi deg ros for din artikkel om ekstremvær. Ingen tvil om at du har store kunnskaper i fysikk og realfag.

  Det var interessant lesing. 🙂

  Kan varmt anbefales!

 202. nalleballe oktober 3, 2006 kl. 12:37 am #

  #202 Takk takk! Jeg forstår at ekstremvær er interessant i Nord-Norge. Her på Østlandet får bladene på løvtrærne liten drahjelp.

  Det programmet var en karikatur av karikaturstriden, forresten. Gahr Støre var ute å rodde på havet i stormen. Helt komisk!

 203. Starlett oktober 3, 2006 kl. 4:07 pm #

  #203 Kommentar fra nalleballe:
  ____________
  Jeg forstår at ekstremvær er interessant i Nord-Norge. Her på Østlandet får bladene på løvtrærne liten drahjelp.

  _______

  Ja, du har så lett. jeg har opplevd folk på innlandet på Østlandet klage over «sterk vind» bare bladene såvidt løfter litt på seg 🙂

  Men her i nord kan det gå livlig for seg.
  Det er spennende å lese det du skriver.

  Jeg synes nå alt om denne karikatursaken er blitt en eneste stor karikatur av seg selv.

  Jeg synes at særlig Vebjørn Selbekk opptrer som en karikatur.

  Han prøver å fremstå som om han fronter ytringsfrihet, men det har han ALDRI vært kjent for før, snarere tvert i mot. Han hadde nok en annen agenda.

  Nå også med egen bok, sikkert med anklager av mange andre, men uten særlig selvkritikk, vil jeg tippe.

  JOnas Gahr Støre hadde mange hensyn å ta under krisen i vinter. DET må vi ikke glemme.

 204. Starlett oktober 9, 2006 kl. 9:14 pm #

  #196 Kommentar fra MariaMariaOslo_2:

  Maria, jeg vet ikke om du leser dette siden det er en stund siden jeg har kommentert her, men:

  Når det gjelder det tragiske trippeldrapet, tyder ALT på at det var en psykisk syk mann som begikk det.

  Jeg synes vi heller skulle sette søkelys på psykriatrien istedet for å komme med forhastede slutninger når gjerningsmannen ikke er etnisk norsk.

  (Sorry for at jeg ikke har svart før.)

 205. - april 18, 2007 kl. 12:53 am #

  Ønsketenkning fra deg om det var sånn vel?

 206. Nordlandsmannen desember 28, 2008 kl. 1:54 am #

  Norge er Israelspudler.

 207. Christian_ desember 28, 2008 kl. 10:43 am #

  Norge gir da vitterlig hundrevis av millioner til Hamas,og er det eneste landet i den vestlige verden som har anerkjent Hamas http://no.wikipedia.o

  denne terrororganisasjonen som lovlig valgt regjering. Jeg anbefaler også å se videosnuttene fra palestisk barne-tv, som er ren propaganda, og som lærer småbarn at de skal drepe jøder. Denne TV.stasjonen, eiet av Hamas, mottar norske bistandspenger indirekte, da våre pengegaver gis uten krav om hva de skal brukes til, eller av hvem.

  http://www.youtube.co
  http://www.youtube.co

 208. Undring II desember 28, 2008 kl. 11:03 am #

  Disse landene er i krig med hverandre og media Norge har valgt side. Ekstremt Israelfientlig og pro Hamas. I Norge er dette den verste krigen i verden og har vært slik i mange år. Se på nyhetene i disse dager og reflekter over hvilken krig journalister er mest opptatt av.

  Av og til lurer jeg på hvorfor det ble slik. Fientligheten hos en person som Adolph (blogger)er grusom der han igår skrev at Isral burde teppebombes.

 209. Starlett desember 28, 2008 kl. 4:11 pm #

  Hva skulle være ønsketenkning?
  Ønsketenkningen for meg er om Israel får en politikk som begynner å bli tilnærmet sivilisert, men det ser mørkt ut nå.

  Israel har ingen rett til å massakrere sine uskyldige naboer som de har sultet ut og gjort livet håpløst for i åresvis.

  Norge er tvert i mot for tvetydig når de kritiserer israel.
  Norsk UD burde ha talt ut mindre tvisynt enn de gjør, – men de er vel redd for det diplomatiske forholdet til storebror over Atlanteren.

 210. Starlett desember 28, 2008 kl. 5:08 pm #

  Kanskje ikke verre enn mange andre land, men jeg mener at Raymond Johansen kunne ha vært mye tydeligere enn han var tidligere i dag.

 211. Liljerød desember 28, 2008 kl. 5:15 pm #

  Ser dere på palestinerne som fienden?
  Jeg ser på Israel som den store farlige fiende.
  Det er en nasjon av forbrytere.
  De har tatt land som ikke tilhører dem.
  De er rovfuglene.
  Hamas er myggene.
  Tenk dere om!

 212. Starlett desember 28, 2008 kl. 5:29 pm #

  Christian, jeg synes at du skulle forholde deg til det som virkelig skjer, og ikke til gammel propaganda.

  Spør deg selv:

  HVEM blir drept av hvem?

  Hvem har drept over 280 uskyldige mennesker og såret over 700 uskyldige mennesker i løpet av de to siste dagene?
  Er det Israel som har bombet palestinerne eller omvendt?

  Er det på Gazastripen eller i Tel Aviv at sørgende nå må finne restene av sine døde, sørge og gravlegge dem?

  Når du har funnet svaret på dette spørsmålet, vil du forstå hvem som er aggressiv og bryter mennekserettighetene og hvem som er ofre.

  Valget der Hamas skulle vinne var for øvrig ypperlig regissert av Israel med sin splitt og hesrk-taktikk samt USA.

  Hamas har ikke militære muskler, men lille Israel er verdens fjerde eller femte sterkeste våpenmakt.

  Tenk selv, Christian, og prøv å la være å tenke i religiøse baner og fordommer, men på livet slik det er for folket som bor der.

  For meg har dette ingenting med religion å gjøre.

  (Jødedom og islam er forresten til forveksling like religioner, men det burde være en annen sak.)

  For øvrig er det fullt forståelig at frustrerte palestinske ungdommer kaster stein på israelske tanks.
  Hvordan ville du ha likt om Norge ble okkupert av en like brutal overmakt sm Israel er?

  Jeg tipper at mange modige unge nordmenn hadde kjempet mot overmakten med det lille de hadde av våpen.

 213. Starlett desember 28, 2008 kl. 5:43 pm #

  HELE sikkerhetsrådet i FN har skarpt fordømt Israelsk brutalitet og udådene i går og i dag.

  Det ER israel som har massakrert palestinere, ikke sant?
  Det er IKKE palestinere som har drept nesten 300 israelere og såret 700 siden i går.

  Jeg mener det er et godt tegn når opinionen reagerer på overgriperen og ikke på offeret.

  Israel er overgriper.
  Palestina er offer.

  Vi burde være enda klarere i talen enn vi er!

 214. Starlett januar 5, 2009 kl. 6:47 pm #

  Krigen er en tragedie for begge parter, men det Er og BLIR israel som må ta hovedsansvaret.

  Det er jo bare å følge med på hva som skjer i gaza nå, så SER man jo det.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

%d bloggere like this: