NIB – NYHOLMEN SKANDSE. Farlig åpent la de byen.

21 mai


I dag vil jeg la hovedfokus for vår vandring i byen ligge på vakre og historisk viktige Nyholmen Skandse i Bodø.

Nyholmen Skandse som ligger ved innløpet til Bodø havn, ble bygget i 1810 for å beskytte faktoriet på Hundholmen, som Bodø den gang het, mot angrep fra de engelske krigsskip.

Noen av kanonene  på Skandsen i nærbilde.

Skansen på Nyholmen er det eneste byggverk som er bevart fra Bodøs første år som by. Det ligger nær et av Bodøs industriområder på Burøya. I den forbindelse kan jeg nevne:

  

20. mai 1816 fattet Stortinget det endelige vedtaket som ga Bodø kjøpstadsrettigheter. Tanken om en egen kjøpstad i Nordland var gammel og arbeidet med å få realisert prosjektet hadde pågått i flere år – med Nordlandenes første biskop, Mathias Bonsak Krogh, som den store ildsjelen. Fra å telle 55 (!) mannlige innbyggere i 1816, vokste byen veldig sakte fram til midten av 1860-årene. Her ser vi dagens politiske sentrum i Bodø, nemlig Bodø Rådhus.

Utsyn mot  Skandsen fra  stranda ved  Pelle Molins plass .

Ytterste del av Bodøs bebyggelse. Helt her ute blir det nå reist nye boliger. Jeg vil i stor grad la bildene fra Skandsenanlegget  og byen forøvrig tale for seg selv og gi et riss av Skandsens betydning, for det meste  basert på Ola Sæthers informasjon på Skandsens hjemmesider. Mer informasjon om Skandsen, historien og gjennoppbyggingen finner du her:

Hundholmen, forløperen for Bodø, ble en viktig havn og opplagsplass for russisk korn under krigen Kornforsyningene fra Kvitsjøen fikk vital betydning for Nord-Norge under den engelske blokaden, og bidro i stor grad til å berge landsdelen fra hungersnød.
Også militære forsyninger kom fra Russland via Kvitsjøen, krutt, våpenmateriell.  Her ser vi mot Skandsen  og fyret.
Under krigen 1807-14 ble det bygget ca hundre provisoriske kystfort langs Norskekysten som støttepunkter for kystfarten. I Nordnorge ble bygget to fort, det ene på Nyholmen, det andre ved Hammerfest i Finnmark. Her fra Nyholmen mot Børrvasstindene.

I den lange fredsperioden for Norge før 2. verdenskrig var det krigen mot Sverige og England 1807-14 som var selve KRIGEN for generasjoner av nordmenn, vår Fedrelandskrig, da vi vant selvstendighet og fikk vår frie konstitusjon. Vestfjorden var da som nå, viktig for folket i nord.
Kystbefolkningen og nødsåra under blokaden fikk også sin symbolfigur, udødeligghjort i Henrik Ibsens dikt Terje Vigen.
I denne nasjonale mytologi har krigsåra i Nord-Norge kommet noe i bakgrunnen.


Tjenesten for de utkalte fiskerbønder i kystvernet var viktig, og den var hard.
Underernærte og dårlig kledd møtte de om våren etter en sjø reise på i opptil 70-80 mil i åpen båt. Så tjeneste i egne klær, med elendig kost og innkvartering, til de kunne dra heim utpå høsten, ofte i storm og uvær. Et forsvar av hjemstedet, familien og levebrødet.

Tjenesten i kystvernet ga resultater. Motstanderen fikk ikke satt seg fast på kysten, vårt eget forsvar fikk brukbare støttepunkter. Kornfarten på Russland ble  holdt i gang og bidro til at land et og landsdelen kom helskinnet gjennom nødåra.


Med sine 12 kanoner og en besetning på inntil 150 mann var fortet på Nyholmen et forsvarsanlegg å regne med for en angriper. Skansen kom ikke i kamp så lenge krigen varte, de engelske krigsskip holdt seg unna og viste seg ikke i farvatnene ved Hundholmen.

I 1818, etter at krigen var slutt og skansen på Nyholmen var overført til de sivile myndigheter, fikk Skansen en rolle å spille under en affære med engelske smuglere.
Hele denne affæren, som i ettertid er kjent som Bodøsaken, fikk internasjonale ringvirkninger, og førte til komplikasjoner i forholdet til Sverige.

Etter at Nyholmen Skanse ble endelig nedlagt som kystfort i 1835 gikk forfallet raskt.  Her ser vi ytterste del av Skandsenanlegget, litt av småbåthavna og ytterste del av moloen.

Da arbeidet for å bevare og gjenoppbygge Skandsen ble tatt opp i slutten av 1960-åra, framsto Skansenanlegget som ruin på toppen av Nyholmen. Her står en orienterinstavle om selve prosjektet.

Like i nærheten sto et annet verdifullt kulturminne i forfall, det første innseilings-fyret til Bodø fra 1875.

Til et fyr hører det en fyrvokterbolig.

 


I dag er fyrbygningen restaurert og Nyholmen Skandse gjenoppbygget.

Inngangen til Nyholmen Skandse slik den ser ut i dag.

Kanonene er av autentisk modell og størrelse, og kanonmannskapene i tidsriktige uniformer sørger for salutt fra festningen på høytidsdager og ved arrangementer.

Fylkeshovedstaden Bodø er i dag som en ny by. Det meste av en gamle trebebyggelsen i sentrum gikk tapt under tyskernes angrep i 1940. Her ser vi mot moloen som beskytter  store deler av byen når vinterstormene raser.

27. mai 1940 ble Bodø lagt i ruiner av tyske bombefly. På 2 1/2 time var det meste av gamle Bodø lagt i grus. Mer enn 400 av byens ca. 600 bygninger ble totalt ødelagt. På noen få etterkrigsår ble Bodø gjenreist. Og ikke bare ble bybildet totalt forandret. Byen har gjennomgått en rivende utvikling og vekst .


Den gjenoppbygde skansen er det eneste intakte av de omlag hundre kystfort som ble bygget under Englandskrigen 1807-14, og et minnesmerke over de nordlandske fiskerbønders innsats i kystvernet.


Skansen har også en historie å fortelle om godt naboskap over grensa i nord , og om den verdifulle støtte Nordnorge hadde fra Russlansd med kornforsyningene i nødsåra.  Her ser vi et bilde fra Skandsen inn mot byen som anlegget skulle beskytte.


Det gamle kystfort har nå fått en ny tilværelse som levende kulturminne, landemerke, og populært samlingssted under arrangementer.  Fin utsikt mot en hurtigbåt og Børvasstindene.

Her ser vi Nyholmen Skandse fra vest.

. Her ser vi stien opp mot Skandsen.

 

I Nord-Norge trengte  man en kombinasjon av en sjøgående eskadre og støttepunkter i befestede havner for nordnorske farvann. Som støttepunkter pekte Hundholmen i Nordland og Hammerfest i Finnmark seg ut, begge steder knutepunkter i handelen og med gode havneforhold, hvor skip kunne samles i konvoi før etappen over Vestfjorden og Østhavet..

Faktoriet på Hundholmen fikk stor betydning for handelen og det var viktig med sterk beskyttelse.

Hundholmen hadde god havn, og to innløp så det kunne seiles uansett vindretning. Men stedet lå åpent til ut mot Vestfjorden, her kunne en angriper seile rett inn uten å behøve los.

Samtidig var stedet viktig som opplag og transitthavn, besøkt av et stort antall fartøyer, både norske og utenlandske.  Bodø er også i dag et meget viktig trafikk-knutepunkt.

Den engelske blokaden gjorde at seilingssesongen langs Nordlandskysten ble utvidet. Ennå midtvinters 1808/09 kom det mange skip til Hundholmen, fra Vestlandet og Trøndelag, og også fra Russland

Også høsten 1809 lå et stort antall fartøyer på havna i Hundholmen og ventet på kornskutene fra Arkhangelsk.
Frykt for de engelske krigsskip etter aksjonene mot Kola, Hasvik og Hammerfest gjorde at russerskipperne lot være å seile vestover, før 38 skuter gikk ut fra Arkhangelsk mot slutten av seilingssesongen.

Denne flåten kom ut i en voldsom storm, og bare 11 av skutene nådde Norge med kornlast. Den høsten forliste også faktoriets galeas på veg til Arkahangelsk, hele mannskapet omkom.

All ære til ildsjelene som har satt Nyholmen Skandse i stand igjen. bevisstgjort oss denne delen av kysthistorien og gjort området trivelig å ferdes på.

Her kommer en liten småbåt i solgangsbrisen.

På en av kanonene finnes en inskripsjon med minneord over ildsjelen for gjenoppbyggingen, Jon Arne Blomseth, som var leder av foreningen Nyholmen Skandse.

Langt bak Landegode kan man se Lofotveggen i klarvær. Neste stopp for hurtigruta er Stamsund i Vestvågøy kommune.

På Nyholmen Skandse er det mange idyller og man finner benker og rolige steder der man kan sitte og tenke over historien eller bare slappe av og nyte livet og utsikten.

På Skandsens nordside har man godt utsyn til Bodøs landemerke mot nord, Landegode.

Her er også et minne fra  Bodøs historie: Kirkegård mot havet. I juni 1884 søkte Bodø Bystyre om tillatelse til oppføring av ny kirke og anleggelse av kirkegård i Breivika. Den var omkranset av et torvgjerde og beplantet med bjørk, rogn og selje.

Gravstøtten over Pelle Molin finnes her.


På kirkegården ligger det gravlagt i alt 745 personer,
av dette hele 318 barn i alderen 0-5 år.
Kirkegården i Breivika ble ikke brukt særlig lenge. Det viste seg nemlig at jordsmonnet var ugunstig for gravlegging.

Nå bygges det vest for den gamle kirkegården. Storhavet rett utenfor, og ny bebyggelse blir oppført i tillit til fred og oppgangstider i nord.  

HER kan du lese om BODØ – bombet og gjenoppbygget ,og  her finner du også Bodøsangen som  Bernt Lie har skrevet:


Farlig åpent la de byen
ut imot sørvest,
alt hvad vær der brast av skyen
rammet her som best!

slik som storm og hav i hundre
år vår by har slått,
kan det bare bent ut undre
oss – at den har stått!

Sten på sten vi bar og bygget
skjerm mot storm og hav,
arbeidsfred og flid betrygget,
vern om fedres grav;

 


vi har sett det gro så stille
som det led og skred,
vi har visst at kraftens kilde
er vår kjærlighet.   

Men så vet vi; Ingen finner
slikt et hjem på jord
som imellom disse tinder
og den blanke fjord!


Fra den stund vårt barneøye
møter dette dikt,
slår det tempelbuer høye
om vår dåd og plikt. 

 

Og vi elsker denne byen
som har tatt seg frem
under allslags vær i skyen
til vårt sterke hjem,

til en fremtidsdag vel verdig
lys og sund og god,
– la den komme! Vi står ferdig
til å ta imot!

Ditt neste reisemål: BØRTEVANN SARPSBORG

41 kommentar til “NIB – NYHOLMEN SKANDSE. Farlig åpent la de byen.”

 1. Starlett mai 29, 2007 kl. 3:55 pm #

  Jeg ser at skrift-typene varierer her, og det skal jeg rette på senere, forhåpentligvis i morgen.
  Nyolmen Skandse var altså en viktig faktor for å forsvare Nord-Norge, og i dag er det blitt en av mange perler i Bodø, Nordlands vakre fylkeshovedstad.

 2. btidag mai 29, 2007 kl. 4:38 pm #

  vakkert….vakkert :)))

 3. Starlett mai 29, 2007 kl. 4:39 pm #

  Nå er det visst riktig skrifttyper, så det som finnes av små skjønnhetsfeil, får jeg ordne senere. Nå er været nydelig i Bodø og alt ser lyst ut på alle måter. 🙂

 4. Starlett mai 29, 2007 kl. 4:42 pm #

  Tusen takk, btidag! 🙂
  Ja, det er vakkert her nord i midnattsolens rike.

 5. ARGUS37 mai 29, 2007 kl. 5:04 pm #

  Bernt Lie må ha vært en stor patriot. Her har du virkelig lagt din sjel i arbeidet og dette har tatt tid, men – flott har det blitt!

  En skikkelig presentasjon av Nyholmen Skandse!
  Godt jobba!

 6. tankespire mai 29, 2007 kl. 5:12 pm #

  Jeg er nok blitt en skikkelig Bodø-patriot 🙂

  Kjempefine bilder fra byen vår, Starlett 🙂 Både disse og alle andre innlegg du har hatt.

  Ps. Du skulle lagt inn et stormbilde av moloen 🙂

 7. Starlett mai 29, 2007 kl. 5:31 pm #

  Takk skal du ha, ARGUS! 🙂

  Ja, Bernt Lie var nok en patriot, og det kan hende at teksten virker litt i overkant sentimental i dag, men vi Bodøværinger er glad både i byen vår og i Bodøsangen, og det ER jo sant: De la den virkelig farlig åpent, byen vår, men vakker er den likevel.

  Dette er det NIB-innlegget jeg har lært desidert mest av å arbeide med. Det er jo utrolg mye interessant historie knyttet til Skandsen, ikke bare lokalhistorie, men historie som var viktig for hele landsdelen og for Norge.
  Mesteparten av historien liggere i lenkene.
  Og tenk på at Bodø ble bombet i 1940 og at nesten hele byen ble ødelagt!
  Men vi står han a’ her nord. 🙂

  Oversiktsbildene har jeg tatt fra Rønvikfjellet. Jeg har bevisst valgt å bruke bilder med skyet vær der, for å illustrere at været skifter, men at det ikke legger noen demper på oss.

  Bodøsangen har egen melodi, men den blir ofte sunget på samme melodi som «Ja, vi elsker».

 8. Starlett mai 29, 2007 kl. 5:35 pm #

  Tusen takk, tankespire!
  Stormbilde fra moloen var en god ide! Jeg har andre stormbilder i arkivet på pcen, men ikke fra moloen, så enten får jeg vente til det blir storm, eller så kan jeg legge inn stormbilde fra et annet sted i byen.

  Takk for tipset! 🙂

 9. Riskymor mai 29, 2007 kl. 6:26 pm #

  Dette var både interessant og lærerikt og jeg skjønner at det ligger masse arbeid bak. All ære til deg, det ble veldig bra.

  Pussige de kanonene, ser nesten litt lektøyaktige ut med den røde og gule fargen.

 10. Odd Inge mai 29, 2007 kl. 6:43 pm #

  Mange fine bilder Starlett:)

 11. Svein mai 29, 2007 kl. 7:06 pm #

  Jeg måtte bare inn en tur til deg og gi deg ros for et kjempeflott arbeid!
  Jeg liker Bodøsangen vår og blir rørt av den.
  Så skal jeg ta meg god tid med artikkelen din. Jeg kjenner mesteparten av historien, men det er fint å få den på NIB.

 12. Starlett mai 29, 2007 kl. 7:13 pm #

  Takk skal du ha, Riskymor! Du har jo selv laget så mange flotte NIB-reportasjer.

  Det var morsomt og lærerikt å lage denne reportasjen om Skandsen. Lærte mye av det selv, og det er jo ansporende.

  Ja, kanonene SER litt leketøyaktige ut. Det har slått meg også, men de er virkelige nok. 🙂

 13. Starlett mai 29, 2007 kl. 7:20 pm #

  Takk skal du ha, Odd Inge!
  Og så er det mye interessant historie her også hvis du ser nøyere etter. OG en god dose politikk. 🙂

 14. LillePersille mai 29, 2007 kl. 7:25 pm #

  Det var en veldig fin fortelling og mange gode bilder. Du er veldig flink og det er mange NIBfotografer som er det.

 15. ilmy mai 29, 2007 kl. 7:26 pm #

  Et kjempeflott innlegg hvor du har lagt ned masse arbeid.
  Veldig interessant lesestoff og masse vakre bilder! Absolutt tommelen opp for dette!

  ilmy:-)

 16. Starlett mai 29, 2007 kl. 7:29 pm #

  Jeg blir også litt rørt av Bodøsangen når byen vår viser seg fra sin aller beste side slik den gjør nå i kveld.

  Skulle gjerne vært ute i kveld med kameraet, men det lar seg ikke gjøre.
  Takk for fin tilbakemelding. Kanskje du selv skulle reåpne blogen din og presentere noen foto-innlegg? Du har jo mange bilder.

 17. snurremegrundt mai 29, 2007 kl. 7:32 pm #

  Å fy for en produktivitet – og for noen herlige farger…. Ingenting er som sommerfargene i Nord… NYDELIG NIB….

 18. Artemisia mai 29, 2007 kl. 7:34 pm #

  Tusen takk for flott innlegg, Starlett.

  Mange flotte bilder og spennende historie.

  Tenk at byen brant nesten ned under krigen. Ja flere byer langs kysten gjorde det.
  Thumps up! Bra jobba, du imponerer stadig! 🙂

  Fin kveld til deg!

 19. Starlett mai 29, 2007 kl. 7:39 pm #

  Takk for det, og jeg vil fremheve at det er MANGE som lager flotte innlegg.

  Kanskje en ide å søke på «nib» og du vil finne massevis av flotte reportasjer fra Norge. 🙂

 20. Starlett mai 29, 2007 kl. 7:44 pm #

  Tusen takk, Ilmy! 🙂

  Jeg syntes det var ekstra spennende at du hadde artikkelen fra Langesund nå, som var veldig lærerik.

  Og Artemisia fra Stiklestad.

  Så vi damer har befattet oss med krig i de siste reportasjene.
  Klem til deg! 🙂

 21. Starlett mai 29, 2007 kl. 7:48 pm #

  Jeg har holdt på en stund, så det kan virke som om jeg er mer produktiv enn jeg er. Noen av innleggene laget jeg delvis ferdig i fjor, og så oppgraderte jeg dem til NIB da det ble aktuelt.
  Veldig artig at du er kommet med i prosjektet, og Vøringsfossen er virkelig et spektakulært stykke Norge.

  Men enig i at sommerfargene i nord er flotte, og håper å dra ut og fotografere i morgen.

 22. Starlett mai 29, 2007 kl. 7:59 pm #

  Ja, det er rart å tenke på at omtrent hele Bodø brant ned, og det var jo ikke den eneste, selv om den kanskje var den som ble hardest rammet. Bortsett fra Finnmark som ble utsatt for den brente jords taktikk, selvsagt. Egentlig er det imponerende hvor fort byen reiste seg som fugl Fønix av asken.

  Bodø har fått en del kritikk pga deler av sin arkitektur, men da må man ta i betraktning at det var tusenvis av mennesker som trengte et hjem i full fart, og nå synes jeg faktisk at femtitallsarkitekturen har sin sjarm og forteller en viktig historie om pågangsmot og beluttsomhet i en vanskelig tid.

  Jeg er utrolig imponert over dine flotte reportasjer, Artemisia.

  Nå håper jeg at jeg snart kan ta meg en tur ut til Kjerringøy. Der er jeg godt kjent og har vært mye, så det blir ikke en «vanskelig» reportasje å lage. Jeg har mange bilder fra Kjerringøy, men de er ENTEN tatt med vanlig kamera, ELLER så er de befolket med mange gjenkjennelige mennesker som ikke vil figurere på NIB, og derfor er de ubrukelig til NIB-formål.

  Men det gjør ingenting, for da har jeg en god grunn til å ta en ny tur til Kjerringøy i nærmeste fremtid.

  Og nå er det sommer i nord! 🙂

  Ha en fin kveld, du også, Artemisia!

 23. MorHubro mai 29, 2007 kl. 8:32 pm #

  Bodø er en militærby nå også. Jeg tror den er meget amerikansk, men din artikkel er god. Jeg har ikke tid til å lese alt nå og ikke tid til å svare mine opponenter. Jeg har lært å si _opponenter_ av SolemsLee og Stiftemaskin. Jeg skal besøke flere NIBere.

 24. Gullhjerte mai 29, 2007 kl. 9:40 pm #

  Jeg synes at du er veldig flink og det var mange fine bilder, men jeg tror ikke det er krutt i kanonene og det er bra, for jeg er pasifist.

 25. Leif mai 30, 2007 kl. 1:30 am #

  Dette var en god serie med spennende lesestoff!

 26. Harald mai 30, 2007 kl. 4:45 am #

  Det var flotte bilder og mye bra!

 27. nisselue mai 30, 2007 kl. 5:07 am #

  Bildet over «vi har sett det gro så stille» var veldig fint. Storslått kystlandskap rundt Bodø

 28. Naturglede mai 30, 2007 kl. 7:20 am #

  Flott satt sammen med tekst og bilder. Ha en fin dag:)

 29. Starlett mai 30, 2007 kl. 10:36 pm #

  Det stemmer at Bodø er en forsvarsby nå også ja. Landet vårt trenger et forsvar.
  Håper du får tid å lese mer senere, da.

 30. Starlett mai 30, 2007 kl. 10:37 pm #

  Takk for det. 🙂 Kanonene tjener nok bare fredelige formål nå.

 31. Starlett mai 30, 2007 kl. 10:38 pm #

  Hyggelig at du likte det. Takk skal du ha! 🙂

 32. Starlett mai 30, 2007 kl. 10:43 pm #

  Takk skal du ha, Harald! 🙂

 33. Starlett mai 30, 2007 kl. 10:45 pm #

  Ja, det er et bilde jeg også er veldig gld i fra et nydelig sted utenfor sentrum. Takk for hyggelig besøk på bloggen min, nisselue! 🙂

 34. Starlett mai 30, 2007 kl. 10:46 pm #

  Takk skal du ha! Jeg skal snart legge ut et nytt NIB-innlegg nå, med fin natur. Fin kveld ønsker jeg deg. 🙂

 35. von_splittoffen mai 31, 2007 kl. 3:21 am #

  Bildene er som vanlig kanon!

 36. Starlett mai 31, 2007 kl. 11:32 pm #

  Hei von_splittoffen, DER var du! 🙂

  Kjempehyggelig å se deg. Har savnet deg på VGB, men nå har jeg allerede bokmerket den nye bloggen din.

  Kjempegreier! Gleder meg til å bli med på spennende astralreiser. 😉

 37. Breiflabben juni 1, 2007 kl. 8:27 am #

  Igjen et flott produkt fra din hånd Starlett.
  Takk for alt det fine arbeidet du legger ned i dine NIB’er.

  Skal prøve å få lagt inn min HIB (Holland i bilder) i kveld.

  Ha en fin dag 😉

 38. Starlett juni 3, 2007 kl. 1:52 pm #

  #20 Kommentar fra Breiflabben

  Takk skal du ha, Flabben!

  Gleder meg veldig til å ta din HIB nærmere i øyensyn! 🙂

 39. Kjartan Alvestad august 24, 2007 kl. 9:01 am #

  Dette var en reportasje som traff på flere plan. Vi ser viktigheten av å bevare gamle fort, og hva de kan gi av perspektiver til oss idag. Dine bilder traff meg på et ømt punkt: Jeg er svak for nordnorsk natur og den naturen der oppe er helt fantastis. Bildet fra kirkegården var flott og diktet passet flott inn. Håper det er mange som oppdager den skatten som NIB-ene har blitt. Tommel fra meg !

  Fin sensommer til deg !

 40. Starlett september 9, 2007 kl. 6:35 am #

  Hei Kjartan,

  Takk for godord! 🙂

  Ja, historien er viktig, og den må vi ta vare på.

  Håper også at folk får øye på NIB-skatten.

  Sorry for sen respons. Er bortreist og har bare begrenset tilgang på nett.

  Men senere i høst kommer jeg nok til å legge ut flere NIB-reportasjer OG bli mer aktiv med kommentarer rundt om på bloggene.

  Fin uke ønsker jeg deg!

 41. Kjartan Alvestad november 17, 2009 kl. 1:42 am #

  Dette var en lærerik reise med hele spekteret. Fra fine sommerdager til krigens brutalitet. Slutten med diktet og fine motiver ble en fin avrunding av denne NIB reportasjen.

  En riktig fin november til deg også 🙂

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

%d bloggere liker dette: