NIB – KJERRINGØY handelssted.

1 jun


Velkommen til Kjerringøy Handelssted! Her er kaien der gjestene kom på land, og her sto vertskapet og tok imot. Handelsstedet ble grunnlagt på slutten av 1700-tallet.
Kjerringøy Handelssted drev handel på et stort omland, og gjestgiveri for reisende. Etter hvert vokste Kjerringøy til det rikeste handelsstedet i Nordland.  Det fikk stor betydning for folket i nærmiljøet og for handelen mellom Nord-Norge og resten av  landet..


Kjerringøy Handelssted ligger lunt ved et grunt sund, beskyttet av øygarden utenfor, og det var derfor velegnet som trygg havn for båtene før de skulle legge ut på den veldige Vestfjorden og Lofotfisket, dra på handelstur til Bergen eller ta turen opp til Finnmark eller Russland. Handelen mellom Nord-Norge og Russland var betydelig på denne tiden.
Første store handelsmann på Kjerringøy var Christian Sverdrup, som eide stedet fra 1803 til sin død i 1829. Han hadde tidligere drevet handel på Hundholmen i Bodø. Han solgte Bodø og kjøpte Kjerringøy, og det var en klok investering i seilskipenes og Nordlandsbåtenes tid. Kjerringøy lå mye nærmere fiskefeltene i Lofoten enn Hundholmen gjorde.  Med Sverdrup startet oppgangstida på Kjerringøy.
Husene står tett sammen, noe vi får inntrykk av her, når vi ser mot noe av det som må betegnes som selve hjertet på Kjerringøy Handelssted, nemlig Heimbrygga.
Her har jeg tatt et bilde mot handelsstedet fra fjæra på motsatt side. Vi ser Heimbrygga, kramboden, hovedhuset og.litjnaustet.


Et orienteringskart står ved inngangen til Kjerringøy Handelssted, som nå er drevet av Salten Museum. Det er femten bygninger som er bevart, og de er holdt i den stand de var i under storhetsperioden. Mye av informasjonen om Kjerringøy Handelssted har jeg hentet fra nettsidene til Salten Museum.

 


Hovedbygninga skiller sjøtunet fra hagetunet. Den er oppført i 1834 i sin helhet slik vi ser den i dag. Bygningen restaurert tilbake til ca 1850, handelsstedets viktigste ekspansjonsperiode..
Hovedbygninga var boligen til handelsmannens familie, og noen av tjenerne. Når en går gjennom den får en et godt inntrykk av klasseskillet på 1800-tallet. I første etasje ligger storstua, dagligstua, kjøkkenet, bårstua og tingstua, blant annet. Bårstua var tjenestefolkenes oppholdsrom og i tingstua ble det holdt rettsaker og avsagt dommer. I andre etasje er der i hovedsak soverom av ulik standard. Inventaret er originalt og stort sett fra 1850-1900 .
Det var kjøp og salg av fisk og fiskeprodukter som la grunnlaget for rikdommen og ekspansjonen.. Handelsmennene på Kjerringøy kjøpte fisk i Lofoten og andre steder i Nordland. Så tørket eller saltet de den, og solgte den videre – blant annet i Bergen. I retur brakte de varer og utrustning som ble solgt fra krambua på Kjerringøy eller i Lofoten.

 


Her er vi i hagen på baksiden av hovedhuset. Vi legger merke til den vakre okerfargen. Hvit maling var nemlig svært dyrt og eksklusivt, så det ble bare brukt på fasadene som vendte ut mot fjorden. På baksiden nøyde man seg med oker -maling.

 


Fløybygningen er bygd sammen med hovedbygningen. Den ble oppført av Sverdrups datter og Kjerringøys herskerinne Anna Elisabeth Ellingsen i 1852. Her ble det oppbevart utstyr til husholdningen, og her var arbeidsrom og bolig for tjenere. I første etasje var det et snekkerverksted.
Inntil hovedbygningen lå «Kontoret» eller utedoen. Flere steder i bygningen ser en detaljer som vinduer, dører eller bjelker som er gjenbrukt fra betydelig eldre hus.

Anna Elisabeth ble gift med Jens Nicolai Ellingsen. Han tok over virksomheten, og investerte med stort hell i fiskehandel.  Det var han som virkelig bygde opp stedet til den rikdom og posisjon det fikk. Her ser vi fra finstua med tapet fra Frankrike.


Ellingsen dødde i 1849. Enka Anna Elisabeth drev da virksomheten videre, etter hvert med sterk støtte i den unge handelsbetjenten Erasmus B. K. Zahl. I 1859 giftet de seg. Med Zahl kom Kjerringøys storhetstid. Zahl samlet umåtelige rikdommer, og satte i noen tiår sitt preg på Nordlands næringsliv.  Her er spisestua der herskapet spiste, og på veggen ser vi malerier av Anna Elisabeth og Zahl.

Zahl var mye på reisefot og på sine turer så han mye fjongt i den store verden som han brakte hjem til Kjerringøy.  Blant annet så han møbler med løveføtter i Frankrike, og det syntes han var storveies, så han ba den lokale snekker lage møbler med løveføtter. Problemet var bare det at snekkeren aldri hadde sett noen løvefot, så «løveføttene» i møblementet ligner mistenkelig på kalveføtter. Flotte er de uansett, og snekkeren var dyktig.Her er eksklusivt porselen til seksti personer.

 


Heimbrygga står nesten uforandret slik den ble bygget i ca 1820, og er et av de eldste husene på området. Den har to tømrede etasjer med loft over, og ble brukt som lagerplass for varer. Legg merke til hvor hvit sanda på Kjerringøy er.

 


Her ser vi litt av ildhuset til venstre og det store stabburet til høyre.
Ildhuset står vegg i vegg med Nystua. Den er blant de eldste på anlegget, bygget før 1820. Her ble det kokt og bakt og vasket klær. I andre etasje er det sovebeller for reisende.


Stabburet er svært stort. Det ble bygget ca 1855. På stabburet finnes ei utstilling av arbeidsredskaper til bearbeiding av husdyrprodukter. Her ser vi stabburet fra hagen.
Gammel vevstol. Fiskerne hadde med seg vevde ryer i båten. Det var viktig for å holde varmen og holde seg så tørr som mulig, og mange ryer ble vevd på Kjerringøy.   
Bakeriet er en av de yngre bygningene, oppført ca. 1865. Her kunne mange brød bakes på en gang, og det var nødvendig, for det var mange mennesker som skulle ha mat, både de som bodde her fast og alle tilreisende. På loftet er det et lite soverom for bakeren.

 


Litjnauset til høyre og nystua til venstre. Nystua kalles også Stasjonsbygninga. .Huset var bolig for tjenere, seinere telefon- og telegrafstasjon. Den ble oppført ca 1850.
Her ser vi mot kramb
oden, et av handelsstedets samlingssteder.


Det var mye arbeid for tjenestefolket på Kjerringøy, men det var en ettertraktet plass å få arbeid, for kom du til Kjerringøy, fikk du mat og klær nok nok, bra boforhold etter den tids standard for fattigfolk, og du ble kjent
med mange andre mennesker og fikk nye venner.


Den store komfyren i kjøkkenet var en pryd og en prektig gjenstand etter datidens forhold. Man kunne til og med varme vann inne i den, slik at herskapet kunne få varmt vaskevann når de sto opp om morgenen.

Dette bildet er tatt fra låvebrua ved den gamle stallen.


Nyfjøset ble oppført i 1997, som en tilnærmet kopi av det fjøset som stod på samme sted mellom 1857 og 1892. Den inneholder publikumsfasiliteter, resepsjon, Kjerringøy kafe, verksted og gjenstandslager. Her vises også lysbildespillet «Anna Elisabeth av Kjerringøy» i Storsalen i andre etasje. 


Blikk mot Heimbrygga og smia fra det store båthuset. Smia ligger ved Stornaustet.  I den delen som nå er revet var det kokehus for tilreisende.
Stornauset. Et viktig bygg, der de verdifulle båtene hadde god beskyttelse i all slags vær.  


To godt bevarte Nordlandsbåter i Stornaustet.


Utsyn til Kjerringøy kirke. Kjerringøy var både et Handelssted og et Kirkested.  


Krambua ble bygget i 1842, og påbygd i 1884.Den har butikk og kontor i første etasje
og lager i andre og tredje etasje.  


På kontoret førte Zahl regnskapene sine. Han lånte ut penger, og selv om han var en drivende forretningsmann, var han ikke uten sosial samvittighet. Ingen av dem han lånte penger til, mistet husene sine selv om de ikke klarte å betjene lånene.
Og det var Zahl som finansierte den unge og fattige Knut Hamsun i starten av hans forfatterkarriere. Her ser vi en statue av forfatteren og nobelprisvinneren i litteratur som har udødeliggjort Kjerringøy Handelssted i romaner som ”Rosa og Benoni” og ”Pan”.


På krambua kunne man få kjøpe det meste man hadde bruk for, og i dag finnes det enkelte souvernirer, drops , brente mandler og andre godsaker i sortimentet .

Alkoholholdige drikkevarer kunne du også kjøpe på krambua, så her kunne det gå livlig for seg til tider.

 


Atmosfære fra en annen tid i krambua.  


Kjerringøy havn var perfekt i seilbåttiden, men fordi den var så grunn, tapte den terreng da de motoriserte fartøyene overtok hegemoniet. Da Zahl døde, i år 1900, hadde virksomhet og inntjening i et par tiår vært nedadgående på Kjerringøy, på samme måte som for de fleste andre nordnorske handelssteder.  


Her ser vi fra kaia og over til Kjerringøy brygge, et anlegg som nettopp er åpnet. Gammel og ny tid møtes og danner en perfekt symbiose. Det lønner seg å ha god tid på Kjerringøy, slik at du kan bli kjent både med handelsstedet og det øya ellers har å by på.


Det var – og er – mange gårdsbruk på Kjerringøy. Like ved handelsstedet er et av fjøsene omgjort til kunstgalleri. Det er oppkalt etter Zahl, så derfor synes jeg det passer å vise i denne reportasjen.

Zahl-fjøsen er et spennende sted å besøke, og mange kunstnere holder utstilling der.  


Her ser vi igjen Knut Hamsun skue ut mot havna. Hans velgjører Zahl ble modell for ham da han skapte sin fargerike væreier-skikkelse Mack.
På loftet på heimbrygga var det også plass for mange fiskere og andre som kunne overnatte der. Det kunne bli folksomt i sesongene.

 

 

Første juni i hagen og løvet er ungt. Fremdeles venter mesteparten av sommerens blomster med å springe ut.  


Stallen er en av de to opprinnelige bygningene i fjøstunet. Deler av den er svært gammel, fra ca 1820. Den er flere ganger sterkt ombygd, siste gang i 1884. Stallen var opprinnelig det første fjøset på stedet. Da det nye fjøset.

 

 


Nordlandsmuseet kjøpte handelsstedet i 1959. Det hadde da vært ingen eller liten virksomhet på anlegget i mange år, og bygningene var sterkt forfalt. Her er krambua i all si prakt. Den hvite sandstranda er deilig å gå på.  
Takk  til Salten Museum som har gjort en utmerket innsats for å sette bygningene og området i den stand det var og for å holde det ved like. Takk for følget på Nord-Norges største, viktigste og best bevarte handelssted fra 1800-tallet!

Ditt anbefalte reisemål: Eidfjord i Hardanger

43 kommentar til “NIB – KJERRINGØY handelssted.”

 1. Naturglede juni 6, 2007 kl. 8:47 am #

  Du har vært tidlig på idag?Har du jobba i hele natt? Dette var igjen aldeles vakkert. Så flott sted! Jeg hadde bare sett det på TV, lest om det og hørt om stedet. Så fint du har skildret det i tekst og bilder:)

 2. Artemisia juni 6, 2007 kl. 10:02 am #

  Kjempefint, Starlett! Det er jo vakkert, og litt vemod over å se gamle tider presenterrt slik..Tenker på Wassmos Dina, filmen- og en serie derfra. Vard et Hamsuns bok som ble filmatisert der? den hukommelsen du..men Kjerringøy har man hørt mye om og sett.

  Flott Nib-sak.Thumbs up!

 3. snurremegrundt juni 6, 2007 kl. 10:22 am #

  Du er virkelig en drivende NIB`er! For noen faqrger det er nordpå, jeg glemmer det mellom hver gang…
  Veldig kjekt å se disse stedene med så fine farger og så godt fortalt! Keep up the good work.

  Takk for titt og tur!

 4. MorHubro juni 6, 2007 kl. 1:03 pm #

  Jeg skal reise til Kjerringøy og se herlighetene med egne øyne! Det var et klassesamfunn, men det kunne ha vært verre. Jeg husker Mack og badestampen.

 5. Harald juni 6, 2007 kl. 1:11 pm #

  Fine bilder, Starlett! Artig å få vite om historien.

 6. LillePersille juni 6, 2007 kl. 1:32 pm #

  Tusen takk for kjempefine bilder fra Kjerringøy! Jeg synes du gjør en stor innsats for området.

 7. Starlett juni 6, 2007 kl. 6:12 pm #

  Jeg var ute i natt i den flotte Nordlandssommeren, og innlegget lå ferdig i Kladd, så jeg postet det bare før jeg la meg. 🙂

  Ja, dt er vakkert i Kjerringøy. Takk for hyggelige ord! 🙂

 8. LarienCarnesir juni 6, 2007 kl. 6:26 pm #

  Utrolig bra Starlett, her var det virkelig mye innhold. Gjett om jeg har mange steder jeg ønsker å besøke nå etterhvert :O))

  Tenk deg bakeriet du, med egen seng for bakeren, og krambua, med den gamle vekta, og alle de gode gamle varene, helt herlig å se.

  Tenk deg hvilken utvikling, jeg sa det nettopp til en mann jeg traff på butikken. Nå gidder vi ikke en gang å skjære opp brødet vårt selv lenger, for nå gjør vi det på butikken.

  Ja, det er jammen meg blitt andre tider nå, litt skremmende egentlig, hvor late vi blir, med alle hjelpemidlene vi har.

  Dette var et flott innlegg Starlett, tommelen opp, for dette innlegget :O)

  Ha en flott kveld.

 9. Starlett juni 6, 2007 kl. 6:26 pm #

  Dinabøkene er det Herborg Wassmo som har skrevet, men bøkene om Rosa og Benoni og om Pan er det Knut Hamsund som skrev, så både Wassmo og Hamsund er blitt filmatisert på Kjerringøy. 🙂

  Ja, det er både spennende og vemodig å gå inn i livet på 1800-tallet, og jeg vil tro at Kjerringøy Handelssted er et av de stedene i Norge som kan gi oss et mest autentisk bilde av forholdene den gang.

 10. Starlett juni 6, 2007 kl. 6:37 pm #

  Takk skal du ha! Trivelig å lese. 🙂 Ja, det er fine og klare farger her nord, og nå har vi jo hatt så fint vær i lang tid. Derfor har det blitt ekstra mye fotografering på meg i det siste, og jeg legger nok ut et nytt NIB-innlegg snart, enten i kveld eller i morgen. 🙂

 11. gamle-gauder juni 6, 2007 kl. 6:38 pm #

  Igjen en utrolig flott billedserie Starlett.

  Flotte motiver, farger og masse «væreier»-historie. Hamnsun Mack er jo i og for seg beskrevet både på godt og vondt, – tøft gjort det i og for seg!
  Men, – står Hamsunbysten virkelig slik den synes å stå?
  – På en ustelt jordvoll? Er det virkelig mulig?

 12. Starlett juni 6, 2007 kl. 6:46 pm #

  Hei MH, hyggelig å se deg! Long time, no see…

  Ja, jeg synes absolutt du skulle ta deg en tur til Kjerringøy. Det kan jo passe å kombinere med den fisketuren du planlegger til Saltstraumen.

  Joda, han Mack og badekaret er velkjent, men OBS: MACK var en ROMAN-figur, og selv om Hamsund nok har lånt enkelte trekk av Zahl, så er han et produkt av Hamsunds fantasi og skaperkraft.

 13. Starlett juni 6, 2007 kl. 6:47 pm #

  Takk skal du ha, Harald. Enig med deg i at det er spennende å bli kjent med historien. 🙂

 14. Starlett juni 6, 2007 kl. 6:50 pm #

  Takk for fin tilbakemelding, LP! 🙂

 15. Starlett juni 6, 2007 kl. 7:03 pm #

  Takk skal du ha, LarienCarnesir 🙂

  Ja, dette med historie og tradisjoner er jo vldig spennende, og jeg opplever det på omtrent samme måte som du. Ditt innlegg om Byrkjedalstunet forteller jo også mange spennende historier om menneskelig virksomhet og utvikling.

 16. Starlett juni 6, 2007 kl. 7:19 pm #

  Takk skal du ha, gamle_gauder!

  Ja, når det gjelder Hamsundbysten så har jeg også reagert på plasseringen av den. Det er i grunnen det eneste jeg har å sette fingeren på ¨når det gjelder Kjerringøy. Jeg vet ikke hvorfor bysten har fått en så perifer plassering, men kan gjette på at det kommer av at Hamsund ikke var viktig for stedet den gang det var på høyden, og ikke hadde noe med livet på Kjerringøy å gjøre.

  Bøkene hans og filmatiseringene har gjort stedet kjent i _ettertid_. Og så har jo nordmenn tradisjonelt et ambivalent forhold til Knut Hamsund.

  Dette blir bare gjetning fra min side. Uansett synes jeg at bysten kunne ha blitt plassert en annen plass. Enig med deg i det.

 17. Lavina juni 6, 2007 kl. 7:44 pm #

  En beundringsverdig reportasje fra et vakkert sted. Har aldri vært der, men nå fikk jeg lyst å farte dit!
  Tommelen opp fra meg også.. Mack og badestampen husker jeg, he, he.. Benoni og Rosa, og Dina.. Storslåtte filmer som jeg gjerne skulle ha sett igjen..

  Nordland er vakkert, ingen tvil!

 18. Starlett juni 6, 2007 kl. 8:04 pm #

  Takk skal du ha, Lavina! 🙂

  Ja, hvis du kjører forbi langs E6, vil jeg anbefale deg å ta turen til Bodø og Kjerringøy. Jeg tror ikke du vil angre.
  Ja, Mack og badestampen var kostelig. Jeg husker også det godt. 😉

  Skulle gjerne ha sett igjen både Rosa og Benoni og Dina, ja.

  Det var veldig flott å se dine reportasjer fra Hillesøy. Dit har jeg lyst til å dra. Det er fint i Nordland, men jammen er det flott i Troms også! 🙂

 19. adolph juni 6, 2007 kl. 8:07 pm #

  Handelssted her, handelssted der. Er så lei av alt dette kjøpepresset.

 20. Starlett juni 6, 2007 kl. 8:23 pm #

  Kjøpepress? Nå får du bare litt drops og noen få souvernirer der, men tidligere kunne du få alt det du trengte og enda litt til. 😉

 21. Riskymor juni 6, 2007 kl. 8:25 pm #

  Du overbeviste meg for lenge siden, allerede før Kjerringøy, nå bare MÅ jeg nordover og se alt dette vakre.

  Fargene er så klare og flotte, du må jo ha vært utrolig heldig med været på de siste innleggene dine også da.

  Du får alle mine tomler opp i dag (men det er vel bare en som virker her på bloggen), vil se mer av den vakre landsdelen din :O)

 22. gamle-gauder juni 6, 2007 kl. 9:11 pm #

  Nå må du gi deg, Starlett, – Mack og badestampen var vel ikke akkurat «koselig»?

  (Og så syns jeg du skal gå igjennom hele greia og fjerne noen -d-er i navnet til vår store forfatter!)

  Ha en fortreffelig kveld!

 23. Starlett juni 6, 2007 kl. 9:31 pm #

  Ja, du må komme nordover, vet du. 🙂

  Vi har hatt flott vær i den senere tid og har det fremdeles, og nå har jeg nettopp postet et nytt NIB-innlegg, – denne gang fra innlandet, fra Saltdal og Saltfjellet. Det er vakkert der også, – på en annen måte.

  Tusen takk for rosenede ord, som jeg gir tilbake til deg. Jeg har stor glede av dine innlegg, både om ragdollen, NIB-innlegg og andre fine innlegg. 🙂

 24. Starlett juni 6, 2007 kl. 9:36 pm #

  Hehe, – ikke «koselig», men «kosTelig»

  Legg merke til T-en! (Men kanskje «kostelig» er et dialekt-uttrykk her nord. Jeg vet sant å si ikke.)

  Du har helt rett med hensyn til Knut Hamsun. Jeg følte at noe skurret hele tiden, og tror jeg HELT skal slutte å bruke Word når jeg skriver innlegg, for jeg skrev selvsagt Knut Hamsun uten d, men fikk røde streker hele tiden, så da jeg føyet til en «d» ble det «riktig», selv om jeg innerst inne visste at det var helt galt. Jeg kan ikke rette opp de feil jeg må ha begått i løpet av kommentarene, for jeg aner ikke hvordan man gjør det, men jeg skal rette opp feil i hovedinnlegget.

  Takk for at du sa fra, og en fortreffelig kveld til deg også! 🙂

 25. gamle-gauder juni 6, 2007 kl. 9:39 pm #

  😉

 26. ARGUS37 juni 6, 2007 kl. 10:31 pm #

  Fantastiske bilder fra et øysamfunn «fra gammel tid», men (se mail) det er noe rart her…
  Og så har du et stort «hull» i reportasjen din omtrent midtveis (omtrent på størrelse med et bilde)

  Jeg må studere den i detalje senere for det har kommet en del flere her…

 27. Starlett juni 6, 2007 kl. 10:40 pm #

  Jeg skal se på mail, og skjønner at du har det travelt nå. JEG kan ikke se noe hull, men jeg husker en annen gang da det vat noe rart med et innlegg. Da kunne jeg se det på en annen maskin. Men akkurat nå har jeg noe tull med routeren, så jeg får ikke sett dette innlegget fra laptopen.

  Pussige saker.

 28. Starlett juni 6, 2007 kl. 10:43 pm #

  Ser du også et stort hull på midten? Argus ser det, men jeg ser det ikke selv. Jeg har rettet opp navnefadesen i innlegget, men så at jeg delvis hadde skrevet Knut Hamsun riktig, og delvis hadde vært «lydig» mot Word. Fullstendig inkonsekvent, altså.

  Ha en fin kveld. 🙂

 29. Inger Johanne juni 6, 2007 kl. 11:09 pm #

  Et flott innlegg!! Jeg har virkelig gledet meg til dette, og det svarte så absolutt til forventningene og egentlig mye, mye mer enn det! Flotte bilder og masse interessant lesing :-D.
  Tommelen opp, all ære og god klem fra meg!

 30. Starlett juni 6, 2007 kl. 11:21 pm #

  Det var virkelig hyggelig å lese, Inger Johanne. Jeg var spent på om du kom til å like innlegget.

  Regner med at du kjente deg godt igjen, både når det gjelder tekst og bilder.

  Takk skal du ha og god klem igjen! 🙂

 31. Breiflabben juni 8, 2007 kl. 12:13 pm #

  Et fantastisk NIB av Nordlands store datter. Du kommer til å sette spor etter deg som NIB’forfatter like store som Knut Hamsun gjorde som forfatter.

  Trodde jeg hadde sett dette innlegget før, men det var jo et tidligere fra Kjerringøy.

  Det jeg mente med skjevheten av kameraet i forrige innlegg starlett, er at horisonten di har en tendens til å henge på venstre siden. Du må med andre ord ta kameraet bittelitt ned på venstresiden.
  Det var mye bedre nå og det er bare prik fra min side. Men kan det bli enda bedre, ja da blir det perfekt. Det inntreffer hyppigst ved litt fjern horisont og hvor du tar bilder ut etter fjorden.

  Igjen så tar jeg av meg hatten og bøyer meg i støvet. Du topper sammen med et par andre flotte damer NIB statistikken min.
  Flinke er dere 😉

 32. gollat juni 8, 2007 kl. 12:31 pm #

  Ahhh…no lengta æ virkeli heim igjen:D e nemli fra Kjerringøya æ:D

 33. Starlett juni 8, 2007 kl. 9:43 pm #

  Tusen takk, Breiflabben, det er nesten så jeg rødmer her jeg sitter. Veldig trivelig å få så flott tilbakemelding av Sandefjords, Stavanger og hele verdens omreisende gentleman nummer en. 🙂

  Det er dessuten veldig fint å få korreksjon og rettledning. Jeg er jo ikke noe særlig flink å fotografere, men jeg er en amatør både på den ene og den andre måten, OGSÅ på den måten at jeg gjør det av kjærlighet. (Det ligger jo i amatørbegrepet.)

  Ønsker deg en god helg og skal snart inn å finlese din siste historie fra Holland. Lurer på hvordan det gikk. 😉

 34. Starlett juni 9, 2007 kl. 9:02 pm #

  #17 Kommentar fra gollat

  Så artig! Da KAN det jo hende at jeg kjenner deg eller noen av dine slektninger og eller familie. Jeg er nemlig godt kjent på Kjerringøy, jeg også, selv om jeg ikke bor der. 😉
  Kommer du fra området rundt handelsstedet, fra Fjære, Alsos eller andre vakre steder? (Har forståelse for om du av diskresjonshensyn ikke vil svare, men er jo litt nyskjerrig..)

 35. ilmy juni 18, 2007 kl. 11:12 am #

  Dette var nok et vakkert innlegg, og på neste tur nordover må nok dette legges til som reisemål!
  Tommelen opp, koste meg masse med denne turen.

 36. ilmy juni 18, 2007 kl. 11:14 am #

  HJELP! Trykket på stoppskiltet istedenfor tommelen…hva skjer da?
  Det var absolutt ikke meningen,sory,sorry,sorry!

 37. Starlett juni 20, 2007 kl. 11:30 pm #

  Ja, hvis du skal nordover, MÅ du absolutt dra til Kjerringøy!
  I Bodø-området er det et must, synes jeg. En fantastisk bygd. Jeg elsker å være der og er lommekjent 🙂

 38. Gullhjerte juni 23, 2007 kl. 8:42 pm #

  Bildene og husene er vakre og du er flink å ta bilder, men har du tenkt på at det var stor forskjell på folk og fe?

 39. Starlett juli 12, 2007 kl. 10:01 pm #

  Det skjer ingenting, Ilmy. Så du trenger ikke å være sorry.

  Unnskyld sent svar!

  Håper du har en fin sommerfeire!

 40. Starlett desember 27, 2007 kl. 4:04 pm #

  Det var et annerledes samfunn. Et klassesamfunn, ja.
  Men arbeidsfolket på Kjerringøy hadde det bedre enn de fleste, og de hadde trygghet for mat, hus og klær og et trivelig miljø.
  Ikke lite bare det i den tiden.

 41. carpe50 juni 13, 2008 kl. 9:40 pm #

  så flott et sted! Jeg har hørt om Kjerringøy, ja.. men aldri vært der – ennå!

  Kjerringøy er fantastisk, carpe.

  Det er et av Norges «must» – mener jeg, og kommer du til Nordland, MÅ du bare ta deg tid til å besøke Kjerringøy.
  Det er en kort tur fra Bodø by i nydelig natur. 🙂

 42. Berta67 juni 16, 2008 kl. 12:57 am #

  Kjempereportasje!

  Bildene dine er som alltid helt rå! Du har et flott perpektiv i bildene.

  Eg har vært på Kjerringøy sjøl, og det er helt spesielt å gå rundt i et annet århundre…

  For de som tenker å reise til Bodø-distriktet, vil eg absolutt anbefale et besøk på Mjelle også…

  Har du vært der, Starlett?

 43. Starlett mars 15, 2009 kl. 11:00 pm #

  Hei Berta

  Jeg er veldig glad for at du likte denne reportasjebm Berta! 🙂

  Ja, det er sant, det er helt spesielt å gå rundt i en levende historie, og det blir stadig mer å se og være med på utenfor selv handelsstedet også-

  Mjelle er et eventyr, og jeg har vært der ofte, både på sen kveld og natt, og på dagtid, og jeg har også laget eget innlegg om Mjelle.

  http://8978.vgb.no/2007/05/25/nib-mjelle-og-lofotveggen-i-midnattssol/

  Det er tatt en forsommernatt i 2007.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

%d bloggere liker dette: