NIB – BLODVEIEN: Tragediene i Salten.

6 jun

 
Dette er et bilde fra Kvænfloget, et kjent  og vakkert område mellom Fauske og Rognan i Salten. I dag vil jeg med ord og bilder minne om et dystert kapittel i den norske historie. En fortelling om tvangsarbeid, pinsler, sult, mishandling, død og drap i Nordland.


Landskapet er  dramatisk, og fjellet stuper  bratt ned i fjorden. Strekningen har vært svært rasfarlig, men nå er veien lagt om, og moderne tunneler skjærer inn i fjellet der de mest rasfarlige partiene tidligere var.


 Ved den gamle veien, like ved Rognan, står det et minnesmerke over jugoslaver som døde her i tidsrommet 1943-45. Det minner oss på at det ligger en dyster historie bak tilblivelsen av denne veistrekningen. Mange mennesker ga sitt liv under arbeidet på veien. Det var krigsfanger, for det meste jugoslaviske, men også russiske og polske.
La oss plassere Blodveien geografisk: Den ligger mellom marmorbyen Fauske, her representert ved herredshuset,
ved et bilde med utsikt  fra Fauske mot Saltdal og Saltfjellet,
 


 –og en ny rundkjøring i utkanten og i retning Blodveien , flankert av marmorstatuer

og Rognan, blant annet kjent for sin trelastvirksomhet, sin båtbyggerkunst og sin gamle trehusbebyggelse og for å være kommunesenteret i vakre Saltdal..

Her ser vi et glimt fra Rognan med hotellet i forgrunnen.

Og her et bilde tatt fra hotellbrygga og inn i foajeen. Alt ånder hygge og idyll, og det er ikke lett å forstå hvilke redsler som utspant seg her under andre verdenskrig.

Veistrekningen mellom  Saltnes og Botn i Saltdal ble tidlig omtalt som  Blodveien.
6. mai 1995 fikk denne betegnelsen offisiell status. 
 Da tyskerne invaderte Norge i 1940 hadde de av flere årsaker.store vanskeligheter under framrykningen nordover  Til sjøs var de utsatt for stadige angrep fra engelske sjøstridskrefter og fly. Nordlandsbanen var ferdig bare til Mosjøen og veiene var dårlige . En rekke ferjeforbindelser lå  som flaskehalser i forbindelsen nordover.  De trengte jernbane og nye veier.  
Etter offensiven i Norge og Frankrike begynte tyskerne  å forberede seg på neste oppgave, nemlig operasjon ”Barbarossa”, angrepet på Russland. I strategien inngikk angrep fra Finnmark mot Murmansk. Et ledd i forberedelsene var videreføringen av Nordlandsbanen og utbygging av veinettet. Enorme ressurser, både sivile og militære, ble satt inn for å realisere de forskjellige prosjektene. Etter hvert ble et stort antall krigsfanger satt inn. I tidsrommet 1942 – 1945 kom det således i alt 14.500 fanger alene til baneanlegget Mo – Fauske. Av disse var 11.500 sovjetiske. Dessuten jugoslaviske og polske. De jugoslaviske fangene omfattet mest serbere.Derfor ble også fangeleirene med jugoslaviske fanger gjerne omtalt som serberleirer.  
Saltdal var en av de kommuner som ble sterkest preget av denne anleggsvirksomheten. Ikke mindre enn 18 fangeleirer ble anlagt fra Saltfjellet i sør til Setså i nord. Den mest beryktede av disse var fangeleiren i Botn. Den er blitt betegnet som en ren tilintetgjørelsesleir. 

 
Ved denne tid var det lengst inne i Saltdalsfjorden ferjeforbindelse mellom Langset og Rognan. Nå skulle det bygges vei på denne strekningen, noe som medførte mye sprengningsarbeide. Arbeidet ble utført i regi av Vegvesenet.   Først ble det satt opp brakker til de som skulle arbeide på anlegget. Brakkeleiren ble anlagt omtrent en kilometer fra sjøen ved Botn. Til å begynne med trodde de som deltok i dette arbeidet at brakkene var beregnet på vanlige arbeidere. Da det også ble bygget vakttorn og kom opp piggtråd forsto de at leiren  var beregnet på fanger.   
I juni/juli 1942 kom de første jugoslaviske fangene med båt til Rognan. Det var 472 mann, de fleste serbere men også noen kroater.  Fangene som kom var magre og forpinte,  kledd i loslitte og elendige fangeklær. Alle ble satt til arbeide på veianlegget. De ble utsatt for  vold og grusomheter fra vaktmannskapenes side. Blant  SS-vaktmannskapene var der også noen norske. Disse var like brutale som de tyske.  
Regelrett skyting av fanger forekom. Allerede straks etter at serberne var kommet til leiren ble de to første skutt.   I denne perioden, mens SS ennå hadde voktholdet, skjedde også to rene massakre. Den første skjedde like før jul 1942. Da ble 70 fanger skutt på en og samme dag. Ved en senere anledning, dette var i februar 1943, ble så 50 av de svakeste fangene tatt ut og skutt. Retterplassen var like ved leiren.   
Tragedien  som gav navnet til Blodveien skjedde på en vanlig arbeidsdag, 14. juli 1943. To fanger som arbeidet på veganlegget ble skutt samtidig av en beryktet SS-offiser. Wehrmakt hadde på dette tidspunkt overtatt vaktholdet, men SS-folk foretok fortsatt sine inspeksjoner. Den ene av fangene som ble skutt var Milos Banjac, som også hadde en bror tilstede. Av blod fra Milos, som lå død på bakken, tegnet broren et kors på en stein like ved. Likene av de to som var skutt ble etterpå lagt nedenfor vegen og fangene ble kommandert ned i liggende stilling. Slik ble de liggende en hel time. Korset ble senere tegnet med maling på berget like ved og er i ettertid blitt vedlikeholdt.
Her er skiltet til den jugoslaviske kirkegården i Botn.

 


Her er bautaen over de juguslavene som mistet livet under arbeidet på Blodveien.


Vi ser den kanskje klarere på dette bildet, men det var motlys da jeg var der, så bildekvaliteten er ikke optimal.
Det er så stille på kirkegården i Botn, og det hviler en helt egenartet atmosfære over stedet. Man fornemmer de tragediene som har funnet sted her.
 Det som kan se ut som heller på en sti, er noe langt annet. Det er gravmonumenter over døde jugoslaviske krigsfanger. Kirkegården er anlagt der fangeleiren var.
Ikke bare jugoslaver satte livet til. Også mange russere døde men det finnes ingen kirkegård for dem. Like utenfor den jugoslaviske kirkegården finner vi minnesteinen over de sovjetiske soldatene som mistet sitt liv i Norge og som ble gravlagt i Botn.


Men det finnes også en tysk kirkegård i Botn, for det døde mange tyskere også.

 


Som vi ser av denne tavlen som finnes inne i kapellet inn til den tyske kirkegården, ble den tyske kirkegården opprettet i årene 1956-1960 i samarbeid mellom norske og tyske, men ikke nazistiske myndigheter. 


Dette ble gjort i fredens og forsoningens ånd på slutten av femtitallet, men har til dels møtt sterk motstand, særlig fra dem som fikk lide mest under nazistenes åk og dem som kjente best til lidelsene og barbariet i Botn og de andre fangeleirene.

Her ser vi et nærbilde av det tyske hovedmonumentet.

Her er enkelte gravstøtter, men i likhet med det vi så på den jugoslaviske kirkegården,  er også  de fleste tyske soldatene gravlagt under heller på bakken.
 Den tyske kirkegården er symmetrisk anlagt, og det er tydelig at den tyske stat har hatt flere midler å bruke på sin kirkegård enn Jugoslavia, eller nåværende Serbia, har hatt.
 Men inne i skogen, mellom bjørkeløvet like ved kirkegården, finner vi det store hvite korset, omgitt av stillhet.  Det er reist til minne om alle som ble drept både på dette retterstedet  i skogen og av forholdene i leiren forøvrig.

I denne artikkelen skriver  Einar Kr. Steffenak  blant annet:  
I1942 begynte tyskerne å sende jugoslaviske krigsfanger til Norge. Det var primært politiske fanger, men også barn ned til 13-14 år var med. Majoriteten var serbere, noen var kroater. Fra Stettin ankom de Bergen og ble sendt til fem leirer i nord, den nordligste i Karasjok, en i Beisfjord ved Narvik, en tredje i Botn ved Rognan i Saltdalen, de to siste sør for Saltfjellet i Osen og i Korgen. Forholdene i leirene gir det samme hovedbilde, i dommen fra Eidsivating lagmannsrett fra 1947, som Parelius gjengir, heter det om leirene i Osen, Korgen og Botn: «Det synes utvilsomt at man her står overfor rene tilintetgjørelsesleire og at formålet var systematisk å utrydde samtlige fanger. Ved sult, mishandling og hårdt arbeid ble fangenes helse planmessig nedbrudt, hvoretter de enten døde eller ble avlivet som ubrukelige». 
Rundt 2500 fanger kom til leirene i 1942. Professor Nils Christie som analyserte stoffet etter krigen, kom til at 1747 ble borte første året. I en rapport fra Sentralkontoret for krigsgraver etter krigen ble det funnet 1836 døde i leirene. Odd Storteig, en av forfatterne til ett av Blodveismuseets særtrykk (1997) opererer med 750 gjenlevende sommeren 1943. De eksakte tall er nær umulig å finne. Uansett, dødsraten er på høyde med det vi fant i de verste tyske leirene på kontinentet. 
Det var norske fangevoktere i leirene. I juni 1942 kom første pulje på 123 mann, tidlig i august kom nye 60. De tilhørte «Hirdvaktbataljonen», nesten alle var medlemmer av NS. I november ble disse avløst av 180 mann fra SS Vaktbataljonen, hvorav rundt halvparten var NS-ere. Fra midten av april trekkes norske vakter ut, leirene ble overtatt av tyske Wehrmacht. Etter dette blir ikke forholdene verre, de blir bedre. I Botn ble fangene satt til veiarbeid, de skulle være blant de mange som skulle bygge den delen av riksvei 50 (senere E 6) kjent som Blodveien. Fangene møtte forferdelige arbeidsforhold, de var dårlig kledd og kraftig underernært. Under stadig mishandling fra de norske vaktene ble de drevet frem. En veiarbeider har satt ord på det. «Mishandlingen bestod i slag, spenn, steinkasting, slag med geværkolben og stikk med bajonett». En annen kunne berette: «Den behandlingen som de norske vaktene gav fangene i Botnleiren var av den art at om jeg ikke hadde sett det selv, hadde jeg ikke trodd at slike ting kunne foregå. At nordmenn kunne behandle vergeløse fanger på den måten, hadde jeg ikke trodd var mulig».
Jeg anbefaler deg å lese hele kronikken du finner i lenken. Det forteller oss at handlinger som de fleste av oss mener er onde, kan begås av folk fra alle nasjoner, også av nordmenn. Vi vet hva som har skjedd i moderne tid på Balkan og serbernes deltakelse i krig og etnisk rensning.


På den bakgrunn må vi vel tåle at også unge tyske soldater som møtte sin død i Botn har fått sitt gravmonument her? Mange var utkommandert mot sin vilje.
Dette er veien i Botn slik den ser ut i dag. Her er utkjørselen fra både den jugoslaviske og den tyske gravlunden, fra minnesmerket over de russere som mistet livet og fra den dystre hvite erindringskorset  for de døde.


Med ved selve blodveien, like utenfor Rognan sentrum, finner vi minnesmerke over de jugoslaviske partisanene som døde i fangeleiren, og her er et nærbilde av det.
Du kan lese mer om Blodveien her, Nettsiden til Salten Museum og avdelingen for Blodveismuseet på Rognan, finner du her. Jeg anfaler deg absolutt å klikke deg inn på siden til Salten museum, for ved et ekstra klikk, får du se en kort FILM fra Blodveien.

Takk for at du tok deg tid til å lese om det som skjedde i Saltdal og Botn under andre verdenskrig, og takk for følget i disse naturskjønne omgivelsene mellom Fauske og Rognan!
Ditt neste reisemål:  GLOMMA-STIEN

141 kommentar til “NIB – BLODVEIEN: Tragediene i Salten.”

 1. Viljen juni 7, 2007 kl. 11:09 pm #

  Det skjuler seg mange tragiske historier i vårt langstrakte land. Desverre!! Og de fleste om muligens nærmeste stammer fra 2.verdenskrig.

  Bestemor har fortalt mye fra mine hjemtrakter…de var overalt, tyskerne…

  Atter en fabelaktigf reise, Starlett!! 🙂

  Jeg kan ikke styre unna og legge merke til hvor sinnsykt mye tid du må bruke på dine innlegg!! Så er resultatene deretter også 😀
  Herlig 😀

 2. Starlett juni 7, 2007 kl. 11:26 pm #

  #1 Kommentar fra Viljen

  Ja, det skjuler seg mange tragedier, og dine hjemtrakter var i Finnmark, var de ikke? Det som hendte der den siste vinteren med den brente jord og tvangsevakueringen var jo helt ubeskrivelig.
  I fangeleiren i Botn var det dessverre ikke bare tyske vakter som mishandlet og drepte krigsfanger. Norske nazister var _minst_ like brutale, så dett går nok mer på mentalitet og ideologi enn på nasjonalitet.

  Om innlegg og tid: _Noen_ innlegg bruker jeg mye tid på og andre lite tid på. Politiske innlegg uten bilder skriver jeg oftest i full fart, men fotoinnlegg tar mer tid. Men jeg legger bilder i «Kladd» når jeg har ledige stunder, og før eller siden blir innleggene ferdig til publisering. Det er altså sjelden eller aldri at jeg lager et fotoinnlegg ferdig i _en_ økt. 🙂

  Og så er det slik at jeg ikke publiserer særlig mange innlegg. I løpet av 15 måneder har jeg bare publisert rundt 110 innlegg. Siden jeg poster såvidt sjelden, kan jeg heller ta meg tid til å få innleggene slik jeg ønsker. Det er slik _jeg_ prioriterer, men det er jo en smaksak og en kilde til stadig debatt på blogg, har jeg lagt nerke til. 😉

  Takk for hyggelig tilbakemeldimg. Viljen!

 3. Nordlandmann juni 8, 2007 kl. 12:12 am #

  Dette var storartet arbeid, Starlett! Jeg tror at det er mange som ikke kjenner den fryktelige historien i Saltdal. Jeg så at du nevnte det i det forrige innlegget også. Det er viktig å få fram. Jeg har lest hurtig gjennom nå og ser at alt er riktig. Så skal jeg lese nøye i morgen. Du har fått tommel fra meg for dette arbeidet.
  Nazismen plikter vi å huske, og også torturen som nordmenn sto for.

 4. Starlett juni 8, 2007 kl. 12:30 am #

  Takk skal du ha! Ja, redslene fra Botn har vi rett og slett ikke lov til å glemme.

 5. Wolfgang juni 8, 2007 kl. 12:36 am #

  Det er viktig å bli minnet på historien. Takk for det.

 6. Artemisia juni 8, 2007 kl. 12:42 am #

  Kjempegreier, Starlett!
  Dette er sterk kost å lese. Krig er en skam!
  Flotte bilder og veldig bra reportasje, som jeg skal lese enda en gang i helga. I morra blir jeg borte fra nettet hele dagen og kvelden, regner jeg med.
  Takk for flott sak! :)Og tomling blir det, vettu.:)

  Ha en riktig fin helg!

 7. phalloides juni 8, 2007 kl. 1:20 am #

  Hei Starlett!

  Ryddig og informativ som alltid. Takk for turen, fine bilder og god tekst.

  Tyskerne er selvsagt ikke mer voldelige av natur enn andre. Det er bare at 1940-45 henger ved dem i manges minner og bilder, også i dag, nærmest som en latent identitet. Samme vrangforestilling har mange om norske vikinger, og det må historiebøkene fra tidligere ta mye av skylden for. Ja, noen av dem dro på tokt og herjet, plyndret og voldtok, men de var fremfor noe annet stolte og dyktige håndverkere.

  Det skremmende er hvordan mange nordmenn (NS) håndterte fanger, ikke minst sine egne landsmenn. Det sier meg at bestialiteter ikke handler om nasjonalitet men om personlighet.

 8. Naturglede juni 8, 2007 kl. 9:30 am #

  Takk for informasjon om ei vond tid i landet. Du har vist det med både andakt og følelse.God helg Starlett:)

 9. takeshi saitoh juni 8, 2007 kl. 10:02 am #

  Starlett,

  virkelig fine bilder du har i din foto-samling. Thank you so much for sharing with us.

  Takeshi

 10. takeshi saitoh juni 8, 2007 kl. 10:06 am #

  Starlett,

  naar skal folk endelig slutte aa krige? Bare se hvor fint det er ute.

  Takeshi

 11. tankespire juni 8, 2007 kl. 10:50 am #

  Nydelige bilder, som vanlig. Er ikke så mye mer å si om det 🙂

  Krigsårene finner jeg nesten ikke ord for. Jeg har vært i Botn på kirkegårdene, og det var en sterk opplevelse. Var også ved det hvite korset i skogen. Jeg kjenner at bildene og historien berører sterkt, som den også burde. Jeg skjønner ikke hvordan mennesker kan oppføre seg sånn mot andre. Får bare vondt i hele kroppen.. Jeg anbefaler alle å dra innom Botn om de reiser forbi!
  Takk for reportasjen, Starlett

 12. Breiflabben juni 8, 2007 kl. 11:04 am #

  Tusen takk for en flott reportasje igjen Starlett.
  Fantastisk flink er du til å formidle både med ord og bilder.

  En fin helg ønskes deg og dine.

 13. Lavina juni 8, 2007 kl. 2:21 pm #

  Dette berører, og Blodveien har jeg ferdes på. Men kirkegårdene har jeg ikke vært. Til det blir energiene så sterke, og det samme med følelsene. Det ligger mye igjen, og dette er noe som ikke kan minnes nok..
  Flotte bilder, og tekst som gav meg tårer i øynene og tommelen opp.

 14. MorHubro juni 8, 2007 kl. 2:49 pm #

  Krigens gru har mange ansikter. Dette var meget interessant! Jeg er blitt en sann NIB-leser!

 15. MorHubro juni 8, 2007 kl. 3:06 pm #

  Vi må tilgi gamle synder. Det var en fryktelig tragedie. Jeg visste ikke at det forgikk så _mye_ forferdelig, men jeg tror jeg er sterk nok til å besøke stedet i egen person.

 16. Starlett juni 8, 2007 kl. 5:21 pm #

  Ja, historien kan hjelpe oss til å forstå nåtiden og til å gjøre vårt for en bedre framtid. Jeg mener historien er viktig å få med seg.

 17. Starlett juni 8, 2007 kl. 5:48 pm #

  #5 Kommentar fra Artemisia

  Takk skal du ha, Artemisia. 🙂

  Ja, det å besøke Botn ER sterk kost, noe kanskje ikke bildene klarer å formidle. Det som skjedde der var omtrent like ille som i Nacht und Nebel-leirene i Tyskland og Polen.
  Men vi snakker ikke så mye om det.

  Av og til undres jeg over om redslene fra fangeleirene i Saltdal og alle dem som mistet livet der, er glemt og visket ut av den felles historiske bevisshet? Er det for ubehagelig at så mange nordmenn deltok i torturen? Jeg mener at denne tragedien bør være en del av vår kollektive norske hukommelse.

 18. Starlett juni 8, 2007 kl. 5:51 pm #

  Hyggelig å få deg på besøk, phalloides! 🙂
  Helt enig i ditt hovedpoeng: Bestialitet er IKKE avhengig av nasjonalitet, og BJørneboe har jo problematisert dette i trilogien om Bestialitetens historie.

 19. Catalyzator juni 8, 2007 kl. 5:54 pm #

  Denne reportasjen likte jeg godt nå…… Massevis med deilig kjølende vann som trøster en sommersvett stakkar….. Takk for omvisningen 🙂

 20. Starlett juni 8, 2007 kl. 5:58 pm #

  Takk for fin tilbakemelding som jeg satte stor pris på!

 21. Sofie juni 8, 2007 kl. 6:00 pm #

  Jeg fikk sterke følelser. Vakker natur og mennesker som gjør kriminelle handlinger.

 22. Starlett juni 8, 2007 kl. 6:04 pm #

  Tusen takk skal du ha. Det er veldig trivelig å få bloggbesøk fra deg som bor langt fra Norge. 🙂

 23. Starlett juni 8, 2007 kl. 6:05 pm #

  Ja, det er virkelig kanskje det viktigste spørsmålet noen kan stille. Skulle ønske det gikk an å vite svaret.

 24. Starlett juni 8, 2007 kl. 6:40 pm #

  Takk for en meget god kommentar, tanlespire! Jeg føler på samme måte som du.

 25. Starlett juni 8, 2007 kl. 6:41 pm #

  Takk for en hyggelig kommentar, Breiflabben! Glad for at du likte reportasjen.

  God helg til deg i Holland! 🙂

 26. btidag juni 8, 2007 kl. 6:49 pm #

  Bilder og tur av vanlig høy klasse 🙂

  Hvor kommer forstavelsen Salt i alle stedsnavn fra (Saltfjellet,Salten,Saltneset, Saltstraumen osv…)
  Hva er liksom utgangspunktet… ??

 27. Starlett juni 8, 2007 kl. 7:00 pm #

  Jeg kan godt skjønne hvorfor du ikke hat vært på kirkegårdene, Lavina, for det ER sterke energier der, og atmosfæren henger i luften på en måte. Det er fryktelig sterkt å være der og det berører veldig dypt.

  Jeg ble rørt over denne kommentaren, kjære Lavina.

 28. Starlett juni 8, 2007 kl. 7:02 pm #

  Så sant, MH! Glad for at du har oppdaget verdien ved NIB-innleggene som mange legger stort arbeid i! 🙂

 29. Starlett juni 8, 2007 kl. 7:12 pm #

  Det var fint om du gikk vite noe nytt. Da føler jeg at jeg har lykkes. Jo, det foregikk MYE forferdelig!

 30. Starlett juni 8, 2007 kl. 7:14 pm #

  Det var hyggelig å lese, Catalyzator! Håper at du ikke har det altfor varmt!

 31. Johannes juni 8, 2007 kl. 7:24 pm #

  Vi skal aldri glemme tilgivelsens nådegave. Din artikkel var meget veloverveid og god og viste den rette ånd.
  Kjærlighet er tilgivelse og nåde.

 32. Riskymor juni 8, 2007 kl. 7:32 pm #

  Denne var annerledes. Bildene er flotte som vanlig, men historien maner til ettertanke.

  Det er så vanvittig varmt i dag (godt over 30 i skyggen bak huset), så tankene er ikke helt med. Må nok komme tilbake og lese teksten skikkelig senere.

  Ønsker deg en flott helg Starlett!

 33. ElGringo_7 juni 8, 2007 kl. 7:37 pm #

  Ett bra blogginnlegg – rett og slett.

 34. LillePersille juni 8, 2007 kl. 7:43 pm #

  Dette var velig bra jobba. Jeg må lese nøyere etter. Krig er fryktelig og mye kan skje selv om naturen er fin.

 35. Svein juni 8, 2007 kl. 7:59 pm #

  Innlegget ditt blir enda bedre når man leser nøyere etter. Dette er sterkt å lese.Kontrasten mellom naturens skjønnhet, stillheten på kirkegården som du beskriver og som jeg kan bekrefte er slik, og forbrytelsene som skjedde, er veldig stor.

 36. Nordlandsmann juni 8, 2007 kl. 8:06 pm #

  #1 Viljen

  Glem ikke at nordmennene var _minst_like ille som tyskerne i leirene. Det er en viktig historisk sannhet som kommer tydelig fram i denne artikkelen.

 37. Starlett juni 8, 2007 kl. 8:38 pm #

  Ja, det er en absurd kombinasjon.

 38. Starlett juni 8, 2007 kl. 8:40 pm #

  Takk skal du ha, btidag . 🙂

  Jeg skal prøve å finne ut hva Salt kommer av. Kanskje fordi Saltenfjorden er ekstra salt? Jeg vet ikke, men skal prøve å undersøke. Spennende spørsmål!

 39. Starlett juni 8, 2007 kl. 8:59 pm #

  Forsoning etter krig er viktig. Nå er det over 60 år siden andre verdenskrig, og verden har opplevd mange fryktelige kriger i mellomtiden, med den forskjellen foe _oss_ at Norge ikke hat vært blandet inn.

  Tilgi, ja.
  Glemme. – nei!

  Kan hende kan man lære noe av historien?

 40. Starlett juni 8, 2007 kl. 9:00 pm #

  Ja, det er en sterk og tragisk histotie, det står ikke til å nekte.

  Kos deg i sommervarmen, Riskymor. Du har gjort en kjempeinnsats for NIB!

  Flott helg ønsker jeg deg!

 41. - juni 8, 2007 kl. 9:03 pm #

  Mennesker er forskjellig i alle land

 42. Starlett juni 8, 2007 kl. 9:07 pm #

  Takk skal du ha, ElGringo! Jeg og mange flere bloggere prøver å legge inn historie, politikk og eventuell samfunnsrelaterte ting i NIB-innleggene, så det er ikke BARE bilder. 🙂
  Men denne er jo kanskje mer et tekstinnlegg, – med bilder. Det kan nok oppleves forskjellig av ulike lesere, vil jeg tro.

 43. Viljen juni 8, 2007 kl. 9:07 pm #

  #24
  Får du inntrykk av at jeg ikke har fått med meg det!? 🙂

  Bestemoren min var ikke i leirene, så de beretninger hun forteller er fra tyskernes inntog i deres hjem og hverdag, der var ei nordmenn blant disse!

 44. Riskymor juni 8, 2007 kl. 9:37 pm #

  Artig at du fikk så mange tomler at du havnet på forsiden!

 45. Starlett juni 8, 2007 kl. 9:50 pm #

  Takk for det! Ja, jeg håper du kommer inn igjen og leser nøyere etter.

 46. Starlett juni 8, 2007 kl. 9:52 pm #

  Tusen takk for gode ord og fin tilbakemelding, Svein! Det setter jeg pris på, vet du. 🙂

  Det er mange flere NIB-bloggere som jeg vil anbefale deg å bli bedre kjent med.
  Søk på søkeordet «nib» og du vil finne mye flott!

 47. Starlett juni 8, 2007 kl. 10:03 pm #

  Jeg ser at Viljen gar svart deg. Tror du misforsto henne litt. 🙂

 48. Starlett juni 8, 2007 kl. 10:17 pm #

  Ja, det er sant.

 49. Nordlandsmann juni 8, 2007 kl. 10:21 pm #

  #26 Viljen
  Unnskyld meg, Viljen! Det er klart at din bestemor ikke var i leirene, og det var ganske riktig mange tyskere her. Var det i Nord-Norge din bestemor bodde?

 50. gamle-gauder juni 8, 2007 kl. 10:22 pm #

  Det ble tommel igjen det, Starlett.

  Flotte bilder og fin reisereportasje!

  Mht grusomhet og bestialitet, så er nok denne verken grusommere eller bedre hos noen folkegrupper.

  Mennesket er ulver i en fantastisk verden, nazister, tyskere eller nordmenn for den saks skyld.
  Mht tyskere, før nazismens tid, har det nylig kommet en bok på merkedet i forhold til tysk grusomhet i afrikanske kolonier (Namibia) tidlig i forrige århundre. http://www.hlsenteret

  Men tyskerne var nok ikke stort verre enn andre, – det er bare så forb**** lett å få gjennomslag for å presentere deres grusomhet pga 2. verdenskrig.
  Vi må alltid huske at det er seierherrene som skriver historien, – og derfor vil tapernes grusomhet, – og seierherrenes tapperhet og edelhet få uriktige dimensjoner i den generelle framstillingen…

  Mht norske nazister, – er det viktig å huske at de norske nazister ikke var mindre opplyste enn folk flest, – snarere tvert imot, faktisk. Strømningene i mellomkrigstidas politikk opplevde en polarisering i forhold til den russiske revolusjon, – og mange fant tilhørighet i sosialismens/kommunismens motpol pga frykt for den store bjørnen i øst- Stalin kom tross alt til makten allerede i 1924.

  Dessverre forteller historiebøkene i liten grad noe om dette.

  En annen ting som er interessant er jo i hvilken grad det tyske regimet i Norge dannet grunnlaget for opprettholdelse av mye av den bosettingen vi fortsatt har langs kysten, – infrastrukturbyggingen har aldri vært i nærheten verken før eller etter…

 51. Rubberduck-81 juni 8, 2007 kl. 10:23 pm #

  Hei Starlett, tommel opp for dette. En sterk og gripende reportasje… *grøss* Er imponert over arbeidet du har lagt ned i dette, takk. Og gratulerer med forsiden!

  God natt!

 52. ARGUS37 juni 8, 2007 kl. 10:52 pm #

  Det er et paradoks at så vakkert natur kan kombineres med så mye død og elendighet, men krig er en vederstyggelighet. Vedtatte lover og regler brytes hver eneste dag og ewgentlig er det bare tapere – på begge sider. For man må ikke glemme etterhistorien om hat, mistenksomhet og andre vonde følelser. For ike å snakke om de som ble født som følge av fraternisering med fienden.

 53. Starlett juni 8, 2007 kl. 10:58 pm #

  Jeg skjønner det, men også blant tyskere var det jo forskjell blant folk, og også _utenfor_ leirene var det mange norske nazister og krigsprofitører, så jeg tror vi begår en historisk tankefeil hvis vi deler dette med skyld og gale handlinger bare inn etter nasjonaliteter. Jeg kan jo blant annet henvise til en kommentar, #29, som jeg ser
  gamle-Gauder har skrevet. Jeg synes han treffer spikeren på hodet.

  Så må vi ikke glemme hvor mange kriger, startet og ført av hele andre enn tyskere, som har skjedd ETTER andre verdenskrig, ikke minst dem som to nasjoner som var ofre for nazismen, nemlig Israel og Serbia, dessverre har ført. Bildet er med andre ord veldig nyansert.

 54. Starlett juni 8, 2007 kl. 11:07 pm #

  Alltid morsomt å få anerkjennelse for et arbeid man har gjort, men hadde det vært opp til meg, skulle både du og flere andre NIB-bloggere fått like mange tomler!
  Jeg synes du har gjort en strålende innsats, Riskymor, og jeg er generelt imponert over det høye nivået flere av NIB-innleggene har. En kjempeflott jobb.

 55. Starlett juni 8, 2007 kl. 11:08 pm #

  Så er det avklart. 🙂 Ha en god kveld!

 56. adolph juni 8, 2007 kl. 11:17 pm #

  #31 Kommentar fra ARGUS37

  Vi skal heller ikke glemme de kvinnene som først ble voldtatt av tyske soldater, og dermed I GODE NORDMENNS ØYNE var luddere gode nok til at de kunne knulles fritt av alle gode nordmenn etter krigen?

 57. Starlett juni 8, 2007 kl. 11:42 pm #

  #29 Kommentar fra gamle-gauder

  I din kommentar, som jeg oppfatter som meget god, sier du blant annet:
  ————
  Mht grusomhet og bestialitet, så er nok denne verken grusommere eller bedre hos noen folkegrupper.
  ———-

  Det er jeg helt enig med deg i, og det er nok mitt hovedpoeng i denne reportasjen, – ved siden av å vise bilder og å fortelle historien.

  Tusen takk for tipset om den boken! Jeg har allerede kikket på lenken og lest nok til at jeg har bestemt meg for å kjøpe den.

  Du sier videre:
  ————-
  Men tyskerne var nok ikke stort verre enn andre, – det er bare så forb**** lett å få gjennomslag for å presentere deres grusomhet pga 2. verdenskrig.
  ———-
  Helt klart, særlig her i Europa, fordi vi allierte eller okkuperte europere, (eller våre forfedre, jeg opplevde jo ikke krigen og ikke du heller,) har hatt førstehånds erfaring med den andre verdenskrig, og det har jo de fleste av oss IKKE hatt med alle de krigene som har blitt ført senere på andrre kontinenter, men OGSÅ i Europa. ( Balkan.)

  ————-
  Vi må alltid huske at det er seierherrene som skriver historien, – og derfor vil tapernes grusomhet, – og seierherrenes tapperhet og edelhet få uriktige dimensjoner i den generelle framstillingen…
  ———-
  Det er sant. Nå må det sies at jeg tar sterkt avstand fra nazismen og er veldig takknemlig for at den ble slått, men de allierte hadde også mange svin på skogen. Tenk bare f.eks på bombingen av Dresden, for ikke å snakke om Hiroshima og Nagasaki. Skampletter i den allierte krigshistorien.

  ————–
  Strømningene i mellomkrigstidas politikk opplevde en polarisering i forhold til den russiske revolusjon, – og mange fant tilhørighet i sosialismens/kommunismens motpol pga frykt for den store bjørnen i øst- Stalin kom tross alt til makten allerede i 1924.
  ———
  Dessverre også sant. Den politiske polariseringen i mellomkrigstiden var adskillig hardere enn vi kanskje riktig kan forstå, og mange sluttet seg jo til nazismen mer av redsel for Sovjet og Stalins terrorvelde enn av hengivenhet for nazistenes ideologi.
  Mange ble jo faktisk frontkjempere av idealistiske grunner. Jeg er ikke ENIG med deres valg og mener det var helt forfeilet, men jeg _kan_ forstå at disse unge guttene «leste» samtiden som de gjorde. DE hadde ikke «fasiten» da de tok sine valg.
  ———–
  Dessverre forteller historiebøkene i liten grad noe om dette.
  ———-
  Det er også sant. Det virker som om det er lettere å se en sak i sort/hvitt enn i de gråfarger og det fargespekter som virkelig fantes. Selv om man kan finne mer nyansert litteratur i dag enn tidligere. Likevel så finnes det i liten eller ingen grad i historiebøkene til skolebruk.

  At tyskeren sto for mye infrastrukturbygging er jo også tilfellet, men MÅTEN det ble gjort på, og med de store menneskelige omkostningene, gjør at det hefter en forferdelig bismak ved disse infrastrukturforbedringene.
  18 fangeleire bare i Rana-Saltdal.
  Men ja: Jernbanen ble ferdigstillet til Lønsdal, og i etterkrigstiden har rike Norge ikke klart å få den lenger enn til Fauske, hvis vi tenker _nordover_, og til Bodø vestover.

  Takk for en innsiktsfull kommentar!

  PS: Leste du den lenken jeg henviste til i innlegget, her: ?

  <a href="http://www.aftenposten.no/meninger/kronikker/article806274.ece?service=print» target=»_blank»>http://www.aftenposte

  (Da nordmenn mishandlet fanger i krig.)

 58. Starlett juni 8, 2007 kl. 11:44 pm #

  Takk skal du ha, gamle_gauder! 🙂 Jeg har tatt ut svaret fra «svarboksen» og svart deg i en egen kommentar, #33. Jeg pleier å gjøre det med enkelte kommentarer av stor generell interesse.

 59. Inger Johanne juni 8, 2007 kl. 11:58 pm #

  Du har laget mange flotte NIB-innlegg Starlett, men dette er i en særklasse! Tommelen opp! Hadde jeg hatt fler å gi skulle du virkelig ha fått dem alle.
  Gratulerer med forsiden… virkelig velfortjent!!

  Klem

 60. Viljen juni 9, 2007 kl. 12:02 am #

  #26,5
  Det er klart vi ikke skal glemme noen av krigene både før eller etter 2.verdenskrig! Krig er grusomt uansett!

  Det som berører meg mest med 2.verdenskrig er nettopp grusomheten. Grusomheten som ikke bare levde i dette ene mennesket som førte denne krigen, men i hans likesinnede maktmennesker og tilhengere. Så berørte denne krigen Norge voldsomt (og andre land selvsagt) men vi har denne på vårt historiske minne, og det gjør 2.verdenskrig mye «nærmere» enn flere andre kriger.
  Jeg har ikke evne til og forstå slik ondskap, som bor i mennesker som en krig kan føre til at noen blir….ond. Krig blir som en trigger for alt det onde som bor i noen mennesker.

  Jeg og helt klart veldig menge klarer ikke følge med i nyansene i flere av de pågående, eller andre kriger rundt i verden. Daglig tiker det inn bombemeldinger, og vi er uberørt…det er så fjernt.
  Det vil ikke si at vi ikke bryr oss, men media er med på og herde oss med store headinger, og lite innhold og nyanser.
  Det er skremmende!
  For det gjelder ikke oss…
  Men pr dags dato har jeg aldri møtt noen som ikke har noe på hjertet om 2.verdenskrig. Alle føler noe for den krigen!

  #28 Nordlandsmannen
  Jeg skjønte nok du tok litt feil, men måtte jo si ifra likevel 🙂

  Min bestemor er fra Finnmark. Hun har fortalt mye, men jeg vil ikke går så veldig inn i detaljer annet enn at de ble frarøvet sine liv i den perioden tyskerne kom. De tok over hus og bygd, tok over alt.
  Men bestemor fortalte at disse ungene guttene kom, og de var så hyggelige, de sa ikke så mye ( slik en bestemor forteller 😀 ). De ville bare ha mat og ei seng og sove i, de gjorde ikke dem noe osv.
  Men bestemor bodde ikke i by den gang, bare i ei knøttliten bygd (som selvsagt var adskillig mere befolket da enn nå!) i et knøttlite hus, og jeg husker jeg tenkte at det huset var så lite at jeg skjønte ikke at de gadd bo der, tyskerne altså. Huset (som vi kaller hytte) har ett soverom, et lite kjøkken og ei lita stue, samt matbod og utebod og entre.
  Jeg husker og at hun fortalt at de kom gående, i flokker, og der er avstander i Finnmark, så jeg husker jeg syntes de var helt på jordet som gadd gå så langt 🙂
  Var liten jente da hun fortalte, men husker godt og vet nå og plassere historien der den hører hjemme.
  Finnmark brente under krigen…

 61. Starlett juni 9, 2007 kl. 12:08 am #

  Takk for godord. Rubberduck-81, og jeg returnerer dem gjerne til deg! Spennende å bli kjent med ditt distrikt, og jeg har nettopp linket et av mine innlegg til et av dine. Jeg skal komme inn på innlegget senere og kommentere.
  Huff, ja, Blodveien er ikke noe lystig historie, men SÅNN var det. Dessverre.

 62. Gullhjerte juni 9, 2007 kl. 12:27 am #

  Jeg er rystet! Det er fryktelig at det bor så mye ondskap i menneskene. Jeg er pasifist og buddhist og er imot all krig! Det er perverst!

 63. Starlett juni 9, 2007 kl. 12:42 am #

  Ja, det er sant. Det er et stort paradoks, og en krig har jo bare tapere. «Når den er over, har alle tapt, og ingen husker hva den egentlig handlet om,» sier et ordtak, og det er mye sant i det.

  Det tar tid å lege sårene, hatet og mistenksomheten etter en krig.

 64. Arte juni 9, 2007 kl. 12:57 am #

  «15.,5

  Ja, Starlett.
  Jeg tror vi nordmenn drukner i selvgodhet. Det er så lett å distansere seg: «De andre..tyskerne…» osv..Vi kan se filmen «Ondskan» av Jan Guiloou, – våre svenske naboer, – så ser vi at dette bor i oss også…

  Vi trenger å påminnes historien mer enn noen gang. En generasjon, har ikke forhold til dette-

  Snakkes mer om dette.;)

  Jeg har, følelsmessig- tenkt på kontrastene mellom den vakre naturen du viser- og historiens grusomhet.

  Mine foreldre har alltid vært opptatt av krigshistorien, så jeg har hørt om Blodveien. Men minner viskes ut, og det var sterkt å få det slik fremstillt.

  Kanskje fordi vi å begge er blondiner og skriver om kriger, som Mor Hubro sier, – men nei, ikke bare det—-Det er sterk kost i vår historie, som vi trenger å minnes.:)

  God helg, Starlett! 🙂

 65. Nunzio juni 9, 2007 kl. 1:11 am #

  Fantastisk presentasjon, og utrolig lærerikt!!!:)

  Dette var godt jobbet starlett:) Slikt liker jeg å se vettu:)

  Har bare et ord: GLIMRENDE!

  Mvh Nunz:)

 66. Starlett juni 9, 2007 kl. 1:30 am #

  Både sjebnen til kvinner som ble voldtatt av tyskere og til kvinner som ble forelsket i tyske gutter helt uten at de hadde politiske motiver, er en vanvittig tragisk historie, – for veldig mange i alle fall.
  Det kunne det skrives MYE om.

 67. Starlett juni 9, 2007 kl. 1:55 am #

  Tusen takk, Inger Johanne!
  Stor klem og god helg til deg! 🙂

 68. Henry juni 9, 2007 kl. 5:09 am #

  Dette er vanvittig bra. Her har du fått med både fine bilder, en vanvittig bra histotie og mye å tenke på!

  Sosialisnme og ikke stalinisme. Det er en stor forskjell. Nei til nazisme!

 69. Herry juni 9, 2007 kl. 5:38 am #

  Egenlig er Hottestlisa noe tull, men når noen skriver innlegg om hvor mange sidevisninger de får, kan lista være bra. Du blir lest av veldig nange, men du skryter ikke av det. Bra!

 70. nalleballe juni 9, 2007 kl. 9:31 am #

  Interessant.

  Mange perler der oppe i nord.

 71. Starlett juni 9, 2007 kl. 8:46 pm #

  #35 Kommentar fra Viljen

  Jeg er enig i det du skriver, Viljen. Nå går det ikke en eneste dag uten at vi hører om drepte i Irak.
  Hver måned blir det drept like mange sivile i Irak som det ble i World Trade Senter, Pentagon og med det fjerde flyet 9/11 2001. Vi hører om det, men jeg tror det er vanskelig å forstå hvor vanvittig stor den irakiske tragedie er. Når vi legger til at det er enda flere som blir skadet enn som blir drept og at det er flere millioner irakere på flukt, enten som eksternflyktninger, eller som internflyktninger, kan man _kanskje_ danne seg et bilde av tragedien.

  I disse dager er det 40 – FØRTI – år siden seksdagerskrigen som førte til at Israel folkerettsstridig okkuperte palestinsk land, og det såkalte verdenssamfunnet har ennå ikke klart å gjøre det som er nødvendig for å stanse forbrytelsene og for å gi folket som i realiteten er i fangenskap på Gazastripen, levelige forhold. Disse forbrytelsene blir altså begått av den nasjonen med det folkeslag som mest av alle led under nazistenes åk, Et kolossalt og tragisk paradoks. Jeg tror stadig flere tar avstand fra Israels handlinger mot sivile palestinere som ikke får lønn, ikke får de viktigste livsnødvendigheter og lever i konstant utrygghet, for ikke å si redsel, men forstår vi _egentlig_ hvordan livene deres er?

  Ja, det er jo kjent at tyskere rekvirerte boliger og tok inn hos privatfolk og på gårder, Det gjorde de her i Nordland også, så de som hadde gårder, fikk tett naboskap med tyskere enten de ville eller ikke. Og min bestemor, (på en gård i Nordland) fortalte at de var ganske ”heldige” med ”sine# tyskere, altså de som inntok bårstua, (huset for tjenestefolk). Det var soldater fra Østerrike, og bestemor fortalte at de likte godt å synge Østerrike folkesanger flerstemmig og at hun likte sangene, selv om hun tok avstand fra nazismen, og at noen av de unge guttene var høflige og hyggelige som _enkelpersoner_ og at de lengtet hjem til Østerrike.

  Barna pleide å spørre det klassiske spørsmålet: ”Hast Du Bonbon”, og da kunne det vanke noen drops på barna som ikke var vant med den slags. Så besteforeldrene mine sa at selv om det var ubehagelig å ha representanter for Wehrmacht boende på gården, var det til å leve med.

  Mye verre enn disse guttene var jo Gestapo og norske angivere og torturister.

  Spennende å høre fra Finnmark. Jeg kjenner en kvinne som ble født på flukt i e huke den siste krigsvinteren 1944. Familien hennes valgte å rømme til fjells framfor å etterkomme tyskernes ønsker om å evakuere Finnmark før de brente fylket. Det var tøft av familien å velge en hule på fjellet med en nær forestående fødsel.

  Nå beveget jeg meg langt bort fra utgangspunket, fangeleiren i Botn og det som skjedde der, men jeg syntes din gode og interessante kommentar innbød til det. 🙂

 72. Starlett juni 9, 2007 kl. 8:49 pm #

  Har svart deg i egen kommentar utenom «kommentarboksen #43, for jeg syntes svaret ditt hadde allmenn interesse.:)

 73. Starlett juni 9, 2007 kl. 9:15 pm #

  Ja, det er ganske rystende, men det har skjedd mye grusomt i mamge kriger. Jeg vet at du er pasifist. Er du vegetarianer også? Jeg husker ikke nå.
  Likte du bildene, og hva synes du om gravlundene til minne om de døde?

 74. Starlett juni 9, 2007 kl. 9:26 pm #

  Tusen takk, Nunz! Sånt setter jeg pris på å få høre fra deg, vet du. 🙂

  I løpet av kort tid skal jeg inn til deg for å se hva du har publisert i det siste, men jeg har et HÅPLØST tastatur der jeg er nå i kveld. Det er svart og mange bokstaver er visket ut.

  Ønsker deg en god fortsettelse på helga! 🙂

 75. Starlett juni 9, 2007 kl. 9:27 pm #

  Jo takk, men jeg forstår ikke helt hva du mener?

 76. nalleballe juni 10, 2007 kl. 12:44 pm #

  Her har jeg lest i gjennom. Merkelig at det var sånn fokus på de relativt få jugoslavene som døde i starten. Det kan jo ha noe med etnisk rensning å gjøre. Selv om russerne ikke hadde egen kirkegård, var det nok de som led flest tap i denne leiren (??) og store tap under andre verdenskrig generelt. Ris!

  Ellers er det mye flotte bilder her og du har gjort god research. Har faktisk aldri hørt om blodveien i Salten før. Jeg liker spesielt landskapsbildene fra Kværnfloget og Saltdalen/S.jorden. Det er sikkert enda bedre med tlhørende lukter og frisk luft. Jeg har ikke vært der, men jeg noterer meg stedsnavnene. Ros!

 77. Sandri juni 10, 2007 kl. 1:12 pm #

  Hei Starlett i sola? 🙂

  Dette berører! Mer enn jeg liker å kjenne på. Til tross for de vakre bildene i nydelig natur, får jeg en vond klump i magen.

  Noe vondt hviler i energien, og det står i sterk kontrast til det billedskjønne.

  Takk for opplysende tur, med viktige påminnelser! Mer klarer jeg ikke si.

  Ønsker deg en flott dag! 🙂

 78. btidag juni 10, 2007 kl. 11:02 pm #

  jeg vet det er fotografen som teller – men hva slags kamera bruker…. skal bytte selv :))

 79. Starlett juni 11, 2007 kl. 6:32 pm #

  Dette syntes jeg virket litt inkonsekvent. Er du identisk med den som skrev under et nesten likedan nick like før deg?

 80. Starlett juni 11, 2007 kl. 6:34 pm #

  Ja, det er mange naturperler i nord, men BAK enkelte naturperler, f. eks her i Salten, står det opprørende og tragiske historier, som i dette tilfellet.

 81. btidag juni 11, 2007 kl. 6:52 pm #

  hei der

  ser hos Arte at du kommer med ny NIB idag –
  gleder meg….

  har du hatt tid til å finne ut noe om Salt-
  forstavelsen…….
  nei , det har du nok ikke som dere jobber nå..

  kan du legge inn svaret på en av mine innlegg en gang det passer så jeg ikke går glipp av det… ha en fiin kveld… :)))

 82. Starlett juni 11, 2007 kl. 6:53 pm #

  Vel, det er ikke _jeg_ som fokuserer mer på jugoslavene enn russerne, men det ER slik i Botn at jugoslavene har egen gravlund, men russerne IKKE har det, og det kan jeg ikke få gjort så mye med. Både jugoslaver og russere led veldig under andre verdenskeig.
  Du sier bl.a. (om Kvænfloget)):
  ———-
  Det er sikkert enda bedre med tlhørende lukter og frisk luft.
  ___________

  Så sant, så sant. Vi har jo fem sanser, og på blogg kan vi verken smake, lukte eller høre, men vi kan kanskje tenke oss den friske lufta og lukta av salt sjøvann?

 83. Starlett juni 11, 2007 kl. 6:56 pm #

  Jeg skal BÅDE prøve å finne ut som Salten OG fortsette diskusjonen om klimakvoter med deg, (jeg HAR lest ditt oppklarende svar )for jeg har ikke glemt den, men det er mulig at det ikke blir i kveld. Tidsskjemaet mitt har vært og er ganske stramt av flere grunner akkurat nå. 😉

 84. btidag juni 11, 2007 kl. 7:00 pm #

  take it easy, starlett

  we’ll always meet somewhere……:)

 85. Starlett juni 11, 2007 kl. 7:18 pm #

  #44 Kommentar fra Sandri

  Nå har temperaturen sunket i nord og vi har lett skydekke, men dere har det vel fremdeles fryktelig varmt? Jeg håper det går bra i varmen, at du får kjølet deg ned!

  Ja, jeg kjenner også veldig godt det du definerer som _energien_ når jeg er i Botn. Det hviler noe særegent over stedet som det er vanskelig å sette ord på, en blanding av ærefrykt for livet, bunnløs sorg – og repspekt for de avdøde. Jeg opplever det som en slags renselsesprosess å tre inn i den store stillheten som råder der.

  Av og til trenger man ikke si så mye, og av og til er det vanskelig å si noe. Jeg forstår, kjære Sandri, for jeg har det på lignende måte. Jeg ønsker deg en fin kveld og en god uke, og at du får kjølet deg ned.

  Kanskje hadde du likt temperaturen i Nordland bedre? 🙂

 86. Starlett juni 11, 2007 kl. 10:43 pm #

  Jeg har et Olympus kamera, men jeg skal bytte snart, for det begynner å bli et «veterankamera» nå. 🙂
  Vet ikke om jeg skal kjøpe samme merke eller et annet. Må lese litt forbrukerstoff først, men er ikke kommet så langt ennå.

 87. Starlett juni 11, 2007 kl. 10:45 pm #

  Jeg svarte deg i egen kommentar utenfor kommentarboksen. Så at tropevarmen er på retur i Oslo, så da blir det nok bedre for alle som ikke trives i 30 grader + i skyggen.
  Varme tanker sørover til deg!

 88. Blåmann juni 11, 2007 kl. 10:50 pm #

  Alle har skyld og jeg er enig med deg. Dette var et godt innlegg!

 89. MorHubro juni 12, 2007 kl. 12:00 am #

  Jeg så denne på forsida, og det var morsomt. Nå skal jeg se på det nyeste du har laget. Du må ikke slite deg ut!

 90. mare nostrum juni 13, 2007 kl. 12:41 am #

  Gracias mi amiga…..

  Vi glemmer ikke, men hva med de kommende generasjoner?

 91. Starlett juni 13, 2007 kl. 1:53 pm #

  Det var hyggelig at du var enig med meg og likte innlegget, Blåmann.

 92. Starlett juni 13, 2007 kl. 2:10 pm #

  Vel, jeg synes ikke dette er en morsom historie. Det er jo en stor tragedie, men jeg tror jeg forstår hva du mener, MH.
  Takk for omtanken!

 93. Eva juni 13, 2007 kl. 8:19 pm #

  Takk for mye å tenke på. Hvem kan dømme?

 94. Starlett juni 13, 2007 kl. 10:19 pm #

  Gracias, mi amigo! (Blir det riktig??

  Det var hyggelig å se deg på VGB igjen, selv om emnet i innlegget er alt annet enn hyggelig. Nei, vi glemmer ikke, og jeg mener at skolen har en plikt til å formidle disse kunnskapene til de kommende generasjoner. Ved å kjenne fortiden, kan man handle bedre med tanke på framtiden.

 95. - juni 14, 2007 kl. 4:56 pm #

  Jeg klarer ikke å tenke på all ondskapen. Horfor blir noen så onde?

 96. Starlett juni 14, 2007 kl. 9:30 pm #

  Vi kan i alle fall håpe på at vi kan lære noe av den tragiske hisorien.

 97. Starlett juni 15, 2007 kl. 10:52 pm #

  Jeg tror dessverre det er en del av krigens dynamikk. Vi har sett det i mange land gjennom mesteparten av historien, så det som skjedde på Blodveien, var ikke enestående. Beklagelig, men sant.

 98. NutteOgLurven juni 16, 2007 kl. 12:16 pm #

  Så flott bilder og kommentarer..

  En god helg ønskes din vei.. 🙂

 99. NutteOgLurven juni 16, 2007 kl. 12:17 pm #

  Hmm… glippet visst litt i hodet og på tastaturet, jeg mente STERKE bilder og kommentarer..

 100. MorHubro juni 16, 2007 kl. 12:26 pm #

  Det var en fryktelig tragedie, og du har skrevet godt om den. Jeg har lest det før.
  _Nå_ må vi fokusere på de lidende på Gaza og andre steder!

 101. Starlett juni 16, 2007 kl. 6:31 pm #

  Takk skal du ha, – og god helg til deg også! 🙂

 102. Starlett juni 16, 2007 kl. 6:33 pm #

  Ja, jeg skjønte det. Bildene i seg selv er kanskje ganske fredelige, men det er en sterk og tragisk historie.

 103. -snoopy- juni 17, 2007 kl. 12:14 am #

  Her lærte jeg masse..
  Et kjempeinnlegg Starlett.. Det beste NIB-innlegget jeg har lest til nå..
  Tommelen opp fra meg også.

 104. Starlett juni 17, 2007 kl. 4:35 pm #

  Ja, det var det. Vi skal ikke glemme historien, men vi må også fokusere på de afghanske flyktningene, på palestinere, irakere, somaliere og mange flere i dag. Det har du helt rett i, MH.

 105. Starlett juni 17, 2007 kl. 6:37 pm #

  Tusen takk -snoopy-!
  Det var veldig hyggelig tilbakemelding å få, selv om det er en dyster historie som fortelles.

 106. Andreas juni 17, 2007 kl. 7:09 pm #

  Husk at man skal tilgi sine fiender og be for dem som forfølger oss.
  Det var tankevekkende og fint med korset for de døde.

 107. Rut juni 17, 2007 kl. 7:21 pm #

  Her var veldig mye å lære og gripende var det. Takk for det.

 108. Starlett juni 17, 2007 kl. 9:47 pm #

  Ja, av og til er det viktig å tilgi, men glemme skal vi ikke. Takk for besøket!

 109. Starlett juni 17, 2007 kl. 10:23 pm #

  Hei, Rut!
  Takk for fin tilbakemelding!

 110. Gaute juni 18, 2007 kl. 12:51 am #

  Hjertelig takk for en vandring på en krigskirkegård.

 111. Willy juni 18, 2007 kl. 12:57 am #

  Denne var fin. Den likte jeg. Det er riktig å fortelle historien til de unge.

 112. LillePersille juni 18, 2007 kl. 1:30 pm #

  Gratulerer med dagen!

 113. Starlett juni 20, 2007 kl. 11:14 pm #

  Jeg er glad for at du satte pris på det, gaute, selv om historien er dyster.

 114. Starlett juni 20, 2007 kl. 11:17 pm #

  Ja, jeg er enig i at det er viktig å formidle historien slik den var videre. Takk for kommentaren!

 115. Starlett juni 20, 2007 kl. 11:33 pm #

  Takk skal du ha. 🙂

 116. MorHubro juni 21, 2007 kl. 4:28 pm #

  Jeg blir meget beveget når jeg ser denne en gang til Du er klok og flink, selv om du av og til er _tvetydig_.

 117. nalleballe juni 24, 2007 kl. 3:52 pm #

  #43

  Nei, den friske lufta må oppleves først!

  Og gjennoppminnes! Tenk hvis du drar fra den, da forsvinner alle minnene.

 118. Else juni 27, 2007 kl. 2:24 pm #

  Jeg har vært på den kirkegården, og det besøket satte uslettelige spor.
  Veldig fint innlegg og bilder!

 119. Starlett juni 27, 2007 kl. 9:20 pm #

  Tusen takk, MorHubro. Dette med tvetydigheten vil jeg ikke drøfte på denne tråden.

 120. Starlett juni 28, 2007 kl. 5:36 pm #

  Det har du helt rett i, nalleballe.

 121. Starlett juni 28, 2007 kl. 5:44 pm #

  Ja, det er sant, Else. Et slikt besøk blir sittende i minnet og setter spor. Jeg føler akkurat det samme.

  Takk for at du besøkte bloggen min!

 122. Starlett juni 28, 2007 kl. 5:46 pm #

  65 Kommentar fra Else

  Det er sant, Else. Når man har vært på denne kirkegården, glemmer man det ikke. Det blir sittende i minnet. Veldig sterkt. Jeg føler akkurat det samme som deg.
  Takk for at du besøkte bloggen min!

 123. MadamMix juli 21, 2007 kl. 1:58 pm #

  Hva kan man skrive etter å ha sett bildene dine fra Blodveien og lest teksten?

  Sitter her med mange tanker, blandt annet med tristhet over hvor grusomme mennesker kan bli.

  Tusen takk for reisen, du har gjort et stort og grundig innlegg her. =)

  Madammen

 124. Starlett september 9, 2007 kl. 6:39 am #

  Nei, det er sant. Mot en så tragisk bakgrunn er det vanskelig å finne ord.
  Takk for kommentaren, og beklager at jeg ikke har sett den før.

  Jeg ønsker deg en fin ny uke!

 125. Arnt Helge juni 6, 2008 kl. 2:37 am #

  Jeg besøkte Botn gravplassene forrige uke. Var alene, det gjorde inntrykk å gå rundt der.
  Har lest endel krigshistorie fra andre verdenskrig. Det ligger 2700 tyskere i Botn, har alle disse falt i Nordland? Eller har de blitt fraktet fra andre steder?

 126. Liljerød juli 13, 2008 kl. 11:48 pm #

  Virkelig dystert. Hva nazistene stelte i stand. Det er rart å tenke på at serbere og jøder som led mye under nazistene, ble voldelige selv.
  Takk til Argus for at jeg fant dette innlegget.
  Jeg har funnet ut at du har skrevet mange gode innlegg før jeg fikk blogg, så jeg skal lese mer av dine produkter.

 127. Asterixa juli 13, 2008 kl. 11:55 pm #

  Du har laget fine bilder fra en fryktelig tragedie. Jeg er enig med Liljerød. Det er underlig at de som led slik under nazistisk åk, nå selv opptrer som terrorstater og ikke har lært av sin egen historie.

 128. Zahiren august 17, 2008 kl. 4:07 pm #

  Fantastisk artikkel, igjen:). Har reist over saltfjellet men har desverre ikke vært på kirkegårdene. Tror det må bli en tur. Får jo da også en unnskylding for å reise over hammarøya:). Ett av verdens nydeligste steder

 129. Ingrid august 17, 2008 kl. 4:16 pm #

  Det er en uhyggelig historie du forteller Starlett, og det er viktig at vi får vite om den.
  Takk for påminnelsen og for fine bilder!

 130. Geirr Tangstad-Holdal august 17, 2008 kl. 4:25 pm #

  Takk for fine bilder og din historie.

  Nå er det nok Rv. 80 mellom Bodø og Fauske som kan kalles blodveien!

  Nordland opplever en skremmende utvikling i antall dødsulykker. Med dødsulykken ved Kistranda har 11 mennesker omkommet så langt i år. En motorsyklist fra Salten i 40-årene omkom i en frontkollisjon med et vogntog den 12. august i år.

  Tre av disse dødsulykkene har skjedd på riksvei 80, og siden 1999 har ni blitt drept på denne strekningen.

 131. LillePersille august 17, 2008 kl. 8:31 pm #

  Det er bestandig seierherrene som skriver historien.
  Det var mye lidelse i alle leire.

 132. Asterixa august 17, 2008 kl. 8:38 pm #

  #73 LillePersille

  Det var nazistene som lot jugoslavene slite seg til døde på blodveien.
  Jeg vet at de allierte gjorde mye som ikke tåler skarpt lys, men blodveien var Hitlers verk!

 133. LillePersille august 17, 2008 kl. 9:26 pm #

  #74 Asterixa
  På blodveien var det nazistene som var de skyldige, men husk at de allierte også ville okkupere Norge, bare det at tyskerne kom dem i forkjøpet.
  Alle de som førte krig, trengete jernmalm. og Norge var strategisk.
  Tragediene forteller sin dystre historie.

 134. mairmog_8 august 17, 2008 kl. 9:57 pm #

  Jeg ser at jeg ikke har kommentert dette fantastisk flotte innlegget tidligere! Duverden så godt det er -og så skremmende og trist…. At folk kan bli så vonde! Jeg har kjørt på Blodveien mange ganger på min barndoms sommerferier i Røsvik, og pappa snakket stadig om krigsfangene han så slepe seg avsted her….

  Jeg skrev et innlegg om blodveien jeg også, for en tid tilbake. Hvis du vil kan du jo svippe innom for å lese! 😉 http://www.vgb.no/923

  Ha en fin kveld videre!

 135. Johansen august 17, 2008 kl. 10:07 pm #

  Takk for skremmende innlegg om den nære historie!
  La oss ikke glemme!

 136. Starlett februar 5, 2009 kl. 9:36 am #

  Arnt Helge

  Ja, det gjør inntrykk. Jeg tror at allr som ligger i Botn, falt på Blodveien.

  Liljerød

  Ja, det er dystert, men det er viktig å huske.
  Som vi vet, fortsetter krigens grusomheter mange steder i verden.

  Asterixa

  jeg deler ditt syn.

 137. Starlett februar 5, 2009 kl. 9:38 am #

  Zahiren

  Takk skal du ha!

  Jeg vil anbefale en tur til Botn og på krigsmuseet hvis du er på de traktene.

  —-

  Ingrid

  Det er en historie om en av krigens mange uhyggelige aspekter.

 138. Starlett februar 8, 2009 kl. 12:28 am #

  Her er enda en link som kom inn hit som kommentar.

  Men Blodveien er absolutt et anbefalt reisemål!

 139. Eugeniusz Luczynski mars 25, 2010 kl. 10:48 pm #

  Sznowni Panstwo !

  Moj ojciec Kazimierz Luczynski byl wiezniem nr 57846
  w obozie jenieckim w Rotelva w latach 1943-44. Pracowal w kamieniolomie zakladal dynamit do rozsadzania skal.
  Mam zdjęcia i dokumenty z tamtego czasu. Tato zmarl w 1972 r, czesto opowiadal mi o Norwegii i o trudnych czasach ktore tam spedzil.
  Bardzo chcialbym otrzymac wiecej informcji i zdjec
  z tamtych okolic gdzie przebywal moj tato.
  Moim marzeniem jest zobaczyc odwiedzic te miejsca, ale nie wiem czy to nastapi bo mam juz 60 lat, a wyprawa jest daleka i kosztowna.Ale nie trace nadziei, moze sie to odbedzie.Prosze o jakiekolwiek informacje lub zdjęcia dotyczące tamtych czasow.Ja mogę wyslac zdjecia i inne dokumenty oraz listy.
  Pozdrawiam – Eugeniusz Luczynski
  Poland Sanok

  ————-
  Thank you for visiting me. But I’m afraid that I don’t understand. Could you translate?:)

 140. Andrew Zemek august 20, 2010 kl. 11:35 pm #

  Does anybody know the location of the ROTELVA prisoners’ of war camp? My uncle (Polish) was there during the war. It had a Feldpost No. 44728A. His prisoner number was 54035P. Any assistance will be appreciated.

  (There was similar question posted on 25/3/2010 in Polish by Mr Eugeniusz Luczynski).

  Many Thanks
  Andrew Zemek, London.

Trackbacks/Pingbacks

 1. NIB - JOSTEDALSBREEN NP | ARGUS - 37 - februar 6, 2009

  […] Anbefalt reisemål er:  BLODVEIEN (Salten)  […]

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

%d bloggere liker dette: