LIVSSYNSFAG , biskoper og julesanger.

8 des

Endelig: Regjeringen har besluttet atKRL-faget i norsk skole skal erstattesmed faget Religion, Livssyn og Etikk. Det var på høy tid.Den europeiske Menneskerettsdomstolen har slått fast at KRL-faget strider mot Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen, og regjeringen har tatt konsekvensen av dommen.

Riktignok vil det neppe foreligge nye lærebøker når neste skoleår begynner, men kristendommen skal ikke ha noen særstilling,og kristen forkynnelse er ikke tillatt lenger.I et pluralisisk samfunn med mange livssyn er det på høy tid at favoriseringen av lutherske dogmer opphører ved kongerikets skoler.

Undervisningen skal fra nå være deskriptiv, og læreren skal ikke legge normative føringer i undervisningen.

KrF reagerer selvfølgelig. Partiet frykter for at den oppvoksende slektikke skal bli kjent med den kristne kulturarv, som de uttrykker det.

”Nå utsletter man Norges tusenårige historie med kristendommen som en stor del av vår kulturarv”, sier KrFs nestleder, stortingsrepresentant Dagrun Eriksen.

Dette opplever jeg som en overreaksjon. KrF synes å sette sine særstandpunkter høyere enn menneskerettighetene.
Selvsagt skal elevene få lære om vår kulturarv, OG om andres kulturer. Men la oss ikke glemme at den norske kultur er mer enn den lutherske kultur. Reformasjonen ble påtvunget folket utenfra av den danske kongen, og det var politiske årsaker til konfesjonsskiftet.Og som vi vet, hadde Norge en kulturhistorie før Norge ble tvangskristnet. Dessuten har det alltid vært mange parallell -kulturer i Norge.
For øvrig mener jeg at det er viktig og verdifullt for nordmenn, inkludert norske elever, lærer mer om andre kulturer på jorda. Norge er ikke verdens navle, og vi trenger å få oppgradert vår forståelse av andre menneskers tenkemåte.

 

Høyres Ine Marie Eriksen Søreidemener at ”Regjeringen går for langt” og frykter at det nye faget vil føre til at vi igjen får to religionsfag slik det var før 1997, altså et kristendomsfag og et livssyn. Jeg begriper ikke hennes argumentasjon. Hovedpoenget med det nye faget er nettopp at alle barn kan samles i samme livssynsundervisning uten at noen blir diskriminert, og at barna skal lære hverandres religioner å kjenne.

Dessuten: Høyre fremhever stadig individets ansvar for egne liv. Da bør vel partiet ha tillit til at foreldrenes vilje og evne til å sørge for sine barns trosopplæring?Det som imidlertid forundrer meg eller mest, er biskopenes unisone negative reaksjon. Ja, de går så langt at de mener at denne beslutningen vil gjøre Norge til en ateistisk stat, noe som for biskopene selvfølgelig oppleves som en stor trussel.

Men ærlig talt:
Selv om skolenes undervisning blir livssynsnøytralt, så skal vel ikke kirkene stenges?
Har geistligheten så liten tiltro til sin egen gjennomslagskraft og forkynnelse at de tror at bare skolen kan holde kristendommens fane hevet?
Foreldre i Norge står helt fritt i å oppdra barna sine i den kristne tro og til å ta dem med på gudstjenester eller sende dem på søndagsskoler og andre kristelige arenaer.Tro er ikke et offentlig statlig anliggende, og når nå KRL-faget forsvinner fra norsk skole, opplever jeg det som et skritt i riktig retning mot en sekulær, mangfoldig stat. Trosfriheten er selvsagt ikke truet.

Man kan selvfølgelig lære barna vakre salmer i musikktimene i en livssynsnøytral skole, og man kan lære dem sanger fra andre livssyn. Ja, det BØR lærerne etter min mening gjøre, for vi har en sangskatt som vi må ta vare på, og som forteller noe om de forskjellige dikteres tanker og om kulturstrømninger i samfunnet vårt.

Jeg vil ikke slutte å glede meg over diktningen til Petter Dass og Elias Blix, selv om mitt livssyn avviker fra deres.

Jeg vil avslutte dette innlegget med en julesang som jeg er veldig glad i, og som er skrevet av en visesanger og kulturarbeider som jeg setter stor pris på, som døde for 20 år siden, 49 år gammel, som det var en stor glede for oss unge å få samarbeide med, og som jeg fremdeles kan gripe meg i å savne,Trygve Hofffra Rognan her i Salten.Elementenes herjinger, de lange vintrene og store avstandene, nødvendigheten av båt i allslags vær og de usikre kår for fiskeren og bonden er nok en av grunnene til at folketroen lå og ligger sterk i mange nordlendingers sinn, bak humoren, latteren og en barsk opptreden.

Nordnorsk julesalme kan oppfattes både som en salme og som en kjærlighetserklæring til Nord-Norge og folket her i mørketidslandet. Det kommer an på øynene som leser og ørene som lytter.

Velsigna du dal over fjordan,
velsigna du lys over land.
velsigna de evige ordan,
om håp og ei utstrakt hand.
Verg dette lille du ga oss
den dagen du fløtta oss hit,
så vi kjenne du aldri vil la oss
førkomme i armod og slit.

Vi levde med hua i handa
mæn hadde så stærk ei tru,
og ett har vi visseleg sanna
vi e hardhause vi som du.
No har vi den hardaste ria
vi slit med å kare oss fram
mot lyset og advensti’a
d’e langt sør te Betlehem.

Guds fred over fjellet og åsen
la det gro der vi bygge og bor
Guds fred over dyran på båsen
og ei frossen og karri jord.
Du ser oss i mørketidslande
du signe med evige ord
husan og fjellet og vannet
og folke som leve her nord. 

  

Livssynsnøytralitet og glede over vår norske kulturarv står ikke i motsetning til hverandre.

Leve mangfoldigheten og fortsatt god førjulstid!

(Starlettbilder fra mørketiden)

 

 

198 kommentar til “LIVSSYNSFAG , biskoper og julesanger.”

 1. Starlett desember 8, 2007 kl. 11:13 pm #

  Jeg klarte ikke å få denne lenken inn i innlegget, så derfor setter jeg den inn her:

  http://www.trygveshof

  Der er en del stoff om Trygve Hoff.

  En gruppe som kaller seg Trygves Hoff gjør en stor innsats for at vi ikke skal glemme denne store nordlandske visedikteren.

 2. Nordlandsmann desember 8, 2007 kl. 11:36 pm #

  Vi kunne ikke regne med noen annen reaksjon fra Krf, men jeg stusset over Høyre. Jeg tviler på at partiet har et samlet syn.

  Takk for en god analyse.
  Nå går vi lysere tider i møte på mange måter.

  Jeg kjenner meg igjen på bildene. 😉

 3. Liljerød desember 8, 2007 kl. 11:38 pm #

  Langt å lese, men jeg er enig. Jeg trodde ikke biskopene var like ille som mørkemennene.
  Hva vet vi om taterne?

 4. Starlett desember 8, 2007 kl. 11:43 pm #

  Jo, jeg synes man kan regne med en annen reaksjon av KrF.

  Tro er en privat sak, og jeg kan ikke se at kristne trenger å frykte for trosopplæringen av sine barn.
  Det klarer de selv, og dessuten får de opplæring i kristendom, de får det bare ikke på samme måte som før.

  Jeg synes det er merkelig at KrF ikke respekterer menneskerettighetene, men setter sine særstandpunkter over.

  Tenk deg om, Svein!

 5. grethe56 desember 8, 2007 kl. 11:46 pm #

  Siden jeg har inntatt en del cognac kommer jeg tilbake i morgen for seriøs kommentar ;))) Ha ei deilig natt Starlett ;)))

 6. Nordlandsmann desember 8, 2007 kl. 11:50 pm #

  #2.5 Starlett

  Jeg er enig i at det er en gal handlemåte fra Krf, men du vet at Krf er et utbryterparti fra Venstre, og det er kristendom som er grunnfjellet i partiet.Når grunnfjellet blir truet, glemmer de både solidaritet og menneskerettigheter. Det er den viktigste grunnen til at det er vanskelig for Arbeiderpartiet å samarbeide med dem i regjering.

  Var du på minnekonserten over Trygve Hoff? Jeg så deg ikke.

 7. Norwonk desember 8, 2007 kl. 11:50 pm #

  Kjedelig å si at man er enig. Men jeg er jo det, så da får du heller unnskylde en kjedelig kommentar.;)

 8. Starlett desember 8, 2007 kl. 11:55 pm #

  Jeg klarte ikke å få det kortere, for jeg ville så gjerne ha Nordnorsk julesalme av Trygve Hoff med.
  Bra at du er enig. Regnet i grunnen med det.

  Nei, biskopenes reaksjon forundret meg.
  Det virker som de ikke tror at religionen deres klarer seg uten skolens hjelp, og det må jo være nærmest en falitterklæring for dem.

 9. starmite desember 9, 2007 kl. 12:17 am #

  Flott innlegg Starlett!
  Kirken har lenge hatt et slags eierforhold til etikk og moral. At KrF sturer over tapet er således forståelig. Kristen etikk og moral er tuftet på urgamle omgangsformer utviklet gjennom generasjoner. Dette handler ikke om å utslette en tusenår gammel kristen tradisjon, det handler mer om å frata kirken eierskapet til de moralske og etiske begrepene som menneskeheten rettmessig er eier av. Et eierskap kirken tilranet seg for knappe to tusen år siden.

 10. Starlett desember 9, 2007 kl. 12:20 am #

  Cognacen er deg vel unt, Grethe. 🙂

  Kos deg med den. Jeg skal snart ta kveld nå.
  Flott natt til deg. 🙂

 11. Nordlandsmann desember 9, 2007 kl. 12:26 am #

  Starlett
  Jeg er helt enig med deg. Jeg mener også at krf må sette menneskerettighetene over sine kristne dogmer, men jeg er ikke forundret over det. Det er bare det jeg vil understreke.
  De viser her sitt sanne ansikt.
  Dagfinn Høybråten vil sette i gang en underskriftskampanje blant foreldrene mot beslutningen.
  Samtidig forlanger de flere religøse privatskoler.
  De vil ha i pose og sekk, prøve å vise seg som et moderne parti, men når det kommer til stykket er de stokk reaksjonære i verdispørsmål.
  Det var dette jeg ville si.

 12. Starlett desember 9, 2007 kl. 12:32 am #

  Jeg VET at KrF i sin tid brøt ut fra Venstre, fordi Venstre var for liberalt for dem, men det er lenge siden, Svein, og en viss modernisering av partiet skulle en vel regne med?

  Jeg mener at enten man er kristen, humanetiker eller muslim, så må det være mulig å sørge for å gi barna den livssynsopplæring man ønsker uten skolens hjelp.

  Jeg ønsker en konfesjonsfri skole, og jeg ønsker skille mellom kirke og stat.

  Dessuten vil jo kristendommen bli vektet tyngre enn de andre religionene i undervisningen, nettopp fordi det er den mest innflytelsesrike religionen i Norge.

  KrF snakker veldig mye om menneskerettigheter, og da er det oppsiktsvekkende at de ikke viser det i praksis.

 13. Starlett desember 9, 2007 kl. 12:34 am #

  Vi vet at taterne har litt svært diskrininert i Norge, og forfulgt, og vi vet at samene også har blitt utsatt for en diskriminering som er helt utrolig for oss i dag.

  (Jeg så ikke spørsmålet ditt i sted.)

  Men er det noe spesielt du tenker på angående taterne?

 14. Rosenbusken desember 9, 2007 kl. 12:41 am #

  Kirka kan ikke styre staten, så jeg er helt enig. Fint innlegg, og jeg liker Trygve Hoff.

  Det er sant at kirken må ha dårlig selvtillit.
  I motgangstider for kirka var de kristne mer engasjerte.

 15. Starlett desember 9, 2007 kl. 12:43 am #

  Jeg er glad at du er enig, Norwonk, og «unnskylder» så gjerne kommentaren. 😉

  Med andre ord, jeg satte pris på den.

 16. Starlett desember 9, 2007 kl. 1:01 am #

  Til dem som måtte lese dette:

  Egentlig hadde jeg tenkt å skrive et eget innlegg om Trygve Hoff, men siden jeg ikke fikk tid, så skrev jeg litt om han her og linket til en side om ham, (#1)

  Og så vil jeg dele en annen mørketidssang fra hans hånd, nemlig Kjærlighetsvise i mørketid, som jeg har referert til her:

  http://www.vgb.no/897

  Vi går langs brøytekajnten og ser lysan neri Verre’,
  det mørkne fort i dag, men vi e’ vant tel ailt det derre..
  Så går vi der og veit at her e’ plassen kor vi bor,
  men hajnna di ligg varmt i mi, så treng vi ikkje ord.

  Refr:
  Vi to ska gå i motvijnn imot nattsvart mørketi’
  men æ e’ kje redd for mørke når du hoille hajnna mi..

  Førr alle oss som bor her e’ det nokka som e’ vikti’
  at det vi driv og kjempe førr som vanli’ folk e riktig’
  at vi kajn bygg og være trygg om mørkemaktan rår
  fordi vi sloss og kjenn oss litt sterkar’ år førr år

  Refr: Vi to ska gå i motvijnn osv..

  Men lysan’ neri Verre’ blir et muntert broderi
  i ettermiddagsmørke’ som fortell’ at her bor vi..
  Ei lukt så fresk av hav og fesk og nå’t som ligne sang
  fra kaian driv – jo, her e’ liv i kveill som mang en gang

  Refr: Vi to skal gå i motvijnn osv..

  Du stryke vekk en hårlokk som e’ ruska vekk av vij’n
  da må æ snuse på dæ litt: du e’ kaill om ki’n…
  No ska vi snu, det kainn du tru, kom, ska’ æ varme hajnna…
  Du har jo mæ og æ har dæ så treng vi ikkje ajnna..

  Refr:
  Og vi to skal gå i motvijnn
  imot nattsvart mørketi’
  Men æ e’kje redd førr mørke’når du hoille hajnna mi..

  ——

  Jeg tilføye at Trygve Hoff var en kulturarbeider jeg satte særlig stor pris på, og jeg hadde gleden av å samarbeide med ham ved flere anledninger.
  han betydde mye for oss som kom i neste generasjon og deltok i musikklivet i Nordland.

  Han gjorde mye for nordnorsk musikkliv, og dessuten hadde han stor glede av å arbeide sammen med de fleste, amatører som profesjonelle.

  Veldig trist at han døde så ung.

  Det er rart å tenke på at han hadde blitt 70 år til neste år om han hadde fått leve.

 17. Starlett desember 9, 2007 kl. 1:05 am #

  Hei Starmite,

  Tusen takk for en flott kommentar. Jeg deler synet ditt fullt og helt!

 18. ARGUS37 desember 9, 2007 kl. 1:13 am #

  Jeg har observert denne utviklingen fra sidelinjen med en viss humor (typisk norsk).

  De skal altså ta anmerkningene fra EU ad notam, og skal ikke lenger kalle det KRL-fag, men – elevene skal lære det samme som før. Og de finner ingen grunn til å endre selve stoffet eller lærebøkene.

  Var det det man mente fra EU’side mon? Så vi kan f.eks. kalle det «Grunnfag nr 1» og alt er OK? Og jeg som trodde det hadde noe med obligatorisk undervisning av mennesker med annet livssyn og/eller annen tro?

  Jeg har en snikende følelse av at det snart kommer et nytt brev fra sør….

 19. Artemisia desember 9, 2007 kl. 1:38 am #

  Ja, dette har vi diksutert her hjemme i dag også, siden avisene i går..

  Jeg er så glad for at dette skjer. Ungene mine også.

  Og Høybråtens underskrifter blir nok ikke så lange.

  Jeg kommer tilbake, etter å ha lest det mer grundig det du skrev. Jeg er så trøtt nå. Jeg driver og skriver på rockmans forfatterblogg om dagen..

  Ha en god natt.:)

 20. kristen desember 9, 2007 kl. 2:38 am #

  Norge er et kristent land. Nesten alle står i kirka. landet er i fare. Ungdommen vender seg bort fra Gud og vantroen rår. De norske verdiene står på spill. Det er ikke nok med gudstjenestene.Det er mange som ikke gidder å møte.Ungene går på skolen hver dag, men det gjør de ikke i kirka. Landet blir avkristnet hvis sosialistene får viljen sin. Skolen har ansvar for kristen oppdragelse. Muslimene skal ikke overta Norge, så vær på vakt.
  Biskopene og KRF er modig de sier som sant er. Nå skal ikke ungene gå på skolegudstjeneste og landet forfaller.
  Andre kan ikke bestemme hvordan det skal være i Norge.
  Jesus er veien sannheten og livet.

 21. Gullhjerte desember 9, 2007 kl. 3:29 am #

  Nå blir det mer rettferdighet i Norge. Biskopene er trangsynte.
  Jeg likte innlegget godt. Du tenker på oss som tenker annerledes enn alle andre.
  Jeg er ikke dummere enn andre selv om jeg er buddhist, og hvis alle lever som buddhister, kan vi redde jorda.
  Sangene var veldig fine. Jeg tror at nordlendinger er varmblodige mennesker.

 22. Gullhjerte desember 9, 2007 kl. 3:35 am #

  #11 ARGUS37
  Det er litt sant, men ikke helt sant, for det blir bedre nå. De har ikke lov til å si at kristendommen er bedre enn buddhismen, men det blir ikke helt rettferdig før det kommer nye skolebøker, og lærene må lære seg mer, men det tar sikkert tid å skrive mange nye bøker.Jeg synes regjeringen har vært flink.
  Vi kan ikke bryte menneskerettighetene.

 23. Siri desember 9, 2007 kl. 3:46 am #

  Å, jeg elsker trygve hoff-sangene. Takk for tekstene!

 24. Liselotte desember 9, 2007 kl. 5:48 am #

  Klart at vi må følge lovene, men nå må regjeringen følge opp slik at vi kan se at innholdet blir annerledes.

 25. Breiflabben desember 9, 2007 kl. 8:15 am #

  Flott innlegg Starlett, med dine velbegrunnede standpunkt og opplysning.

  Jeg forstår Krf jeg, fra deres ståsted. De har en tro som er tuktet på bibelen, nærmest bokstavelig, og da er f.eks. muslimene ikke akkurat de nærmeste «vennene» vi har.
  Og jeg vil ikke hoppe så lett bukk over den norske kulturarv som jeg faktisk syns du gjør her. I tusen år, pluss noen hundre, har vi utviklet oss til det vi er i dag og den største innflytelsen på det har selvfølgelig vært de siste parhundre årene eller tiårene.
  Jeg er ingen kirkemann, syns faktisk lite om kirken, men den har betydd enormt for det norske folk og særlig langs kysten fra sørlandet og langt nord for deg. Krf er redde, og kanskje med rette for å miste grepet, og det er jo feil, men de er redde for hva de ser truer dem fra øst og for hvem som skal formidle livssynsfagene i skolen.
  En skole hvor lærere nå har blitt så frigjorte (og blåøyde) at de heller vil «forkjynne» Koranens tro. Ja da, jeg vet det er en overdrivelse.
  Men Krf burde ønske dette velkomment og stole på at deres egen tro vil overleve dette.

  Hvorfor mange i Høyre reagerer, er pga mye av det samme som Krf, men jeg tror det ligger mye i det at de ser en utvanning av holdninger blant folket, en utvanning som for det meste har skjedd gjennom en skole som har gått fra å være en god skole, takket være Venstre og senere arbeiderpartiet til en regelrett dårlig holdningsløs skole takket være Det Norske Arbeiderpartiet.

  Det er frykten for å miste de _norske_ kulturarver som skinner gjennom, frykten for å miste det lille vi har igjen av lusekofta og frykten for at vi ikke har sterke nok lærerkrefter til faktisk å utøve en nøytral livssynslære.

  Jeg er ikke så veldig stolt av å være norsk, jeg er faktisk ganske så «internasjonal», jeg ville gjerne vært med i Europa. Men jeg er veldig stolt av den arven som min bestefar sjøkapteinen har gitt meg, farfaren min bonden, noen i familien din kanskje, fiskeren. Jeg er stolt over å synge Norge i Rødt, hvitt og blått. Litt naivt kanskje, men mye av det kommer gjennom minnorske arv som er sterkt forbundet til den kristne tro enten vi liker det eller ikke.

  Gud som jeg ønsker at Kristin Clemet skal styre utdanningen vår 😉

 26. - desember 9, 2007 kl. 8:26 am #

  Ikke fornøyd, religion har ingen plass i skolen. Bort med det, bortkastet tid. Religion kan ungene lære hjemme. Hva buddister, muslimer og kristne eller jøder tror på er deres problem, ikke mitt eller mine barns.

  Gud har ikke noe i skolen å gjøre, hva han nå enn velger å kalle seg. God natt.

 27. Sandri desember 9, 2007 kl. 10:50 am #

  Dette er en utvikling jeg har ventet på lenge, så det blir spennende å se hva som faktisk skjer av endringer.

  Jeg syns det er helt på sin plass å opplyse om ulike livssyn. Uansett hva vi personlig måtte mene om religion og tro, tror majoriteten av verdens befolkning fortsatt, og disse ulike trosretningene i verden på mange ulike plan, er ivevd de fleste kulturer. Om man velger å oppdra sine barn i en bestemt tro eller ikke, er en privatssak. Vår kulturarv er felleseie.

  At kristne røster ikke liker denne utviklingen har jeg forståelse for, uten at jeg støtter derers frykt. Hvis eneste måte å opprettholde den kristne tro( eller annen tro for den del) er gjennom frykt og trusler, er tiden overmoden for løsrivelse. Og ser vi historisk på hvordan bla. Norge ble kristnet, var det jo nettopp gjennom vold og tvang og frykt.

  Å tvinge folk til en tro, er like forkastelig som å ville forby tro.

  Fint innlegg Starlett!
  Ønsker deg og dine en flott søndag! 🙂

 28. bondekone desember 9, 2007 kl. 12:08 pm #

  Jeg hadde aldri kristen dom på skolen jeg hadde det som på den tiden hett livsyn og vet godt at jeg lærte mer en de somhadde kristendomsfag. Vi lærte så mye om etikk og moral og hvordan de forskjellige religionene var, Og to ganger i året så skulle vi skrive en særoppgave om enten religion, etikk eller moral.De minste søskene mine kom innen for den nye reformen så de fikk ikke livsyn husker hvor sint pappa var når han fikk brevet at de måtte være med i kristendomstimen og så lærerbøkene dems, som helle tiden henviste til at kristendomen var den beste og alt det andre var negtivt.

 29. Asterixa desember 9, 2007 kl. 12:17 pm #

  Regeringen har begynt godt, men de må gjøre mer. Alle som skal undervise i det nye faget, må kurses. Du kan ikke forvente at lærerne sak suge kunnskap ut av seg selv, og så må en ny plan på plass.
  Jeg vil se planen før jeg jubler, men innlegget ditt er godt.

  #15 Breiflabben

  Jeg synes du tenker for kort. Dette har ingenting med stolthet over forfedrene å gjøre eller fedrelandskjærlighet.
  Det er diskrimineringen og forkynnelsen som skal ut av skolen.
  Ungene skal fortsatt lære om kristendom, men på linje med andre religioner.

  Er alle nordmenn kristne?

  Vi må følge menneskerettigheten. Det tror jeg at Kristin Clemet også mener.
  Skolen ble ikke bedre med henne. Lærerne var lite fornøyde, og elevene ble ikke flinkere.

 30. - desember 9, 2007 kl. 12:24 pm #

  Saken er at kristendommen er nødvendig for å verne landet mot islam. Regjeringa tabber seg ut.

 31. Viljen desember 9, 2007 kl. 12:38 pm #

  Jeg vet Norge ikke stammer fra kristendommen opprinnelig. At den ble «påtvunget» folket. Vel, folket har her nå et valg. Ingen MÅ lengere være tro mot kirken og kristendommen.
  Jeg mener likevel at det norske folk kommer fra kristendommen! Vi har «pleid» denne tro i mange år nå.

  Jeg har nevnt noe av dette i et tidligere innlegg du og kommenterte.
  http://www.vgb.no/223

  Jeg er ikke like belest i emnet som deg, ei heller like flink, men jeg skriver nå bare hva jeg mener:)

  Jeg er skeptisk til religionsundervisning i skolene HVIS de skal være belærende og predikerende.
  Jeg synes på mange måter lære om tro holder ved og kun gi kristendomsundervisning (basert på det jeg sa over her). Det har da blitt mennesker av oss som kun hadde det og!

  Jeg synes det går et skille mellom religion og kultur eller livssyns undervisning!
  Jeg synes og vi skal lære oss toleranse om andre lands og menneskers levesett og tradisjoner.
  Men mye av det vi ser rundt i verden er jo dype tradisjoner som vi hele tiden krangles og uenes om stammer fra gammel tro eller gammel tradsijon. De som utøver ditten og datten vet vel knapt selv hva som er deres tro eller tradisjon.
  Derfor synes jeg og lære om andre levesett er viktig, men jeg synes ikke religionene deres trenger og utdypes.
  Jeg har ikke behov for og forstå andres tro. Jeg aksepterer andres tro, det holder for meg.

  Forsår du hva jeg mener?

  Jeg synes ikke livet berikes av og vite og eller forstå religion. Men jeg vil berikes av og kjenne mennesket.
  Alle er individuelle!
  Om det er religionen jeg må forstå for og forstå mennesket…nei, det tror jeg ikke.

  Jeg er ateist, men har full aksept for at andre tror!

  Er religion og kultur det samme? Kultur bygges nok rundt den tro man har, men tiden går og tiden forandres. Religion består, men kultur endres…religion endres aldri!

 32. Breiflabben desember 9, 2007 kl. 1:32 pm #

  #19 til Asterixa.
  Hvis jeg tenker for kort, syns jeg du drar slutninger for fort.
  Det står ingen steder i min kommentar at jeg er imot denne endringen, heller ikke har jeg uttalt at Kristin Clemet er i mot den. Jeg har bare synset om hvorfor jeg tror Krf er imot og noen i høyre.

  Jeg ber derimot redd for at skolen som vi har idag ikke løser denne nye oppgaven slik den skal løses.

  Du sier at skolen ikke ble bedre med Kristin Clemet og lærerne ikke likte henne.
  Har du sett resultatene av hvordan vår skole er kvalitetsmessig i det siste. Har du hørt lederen til lærerne i det siste (husker iike hva hun heter nå). Jeg skal ikke legge meg inn på en dypere debatt om skolen her, da må jeg lese meg litt opp først. Men vi har gått rundt i mange år og trodd at vi har så fin skole mens sannheten er at vi har en skole hvor ingen, bortsett fra i noen høyrekommuner, tar ansvar og kaller en spade for en spade. Hvor disiplin er borte og hvor vinnerne er blitt taperne. Fra syttiårene har DNA rævkjørt den norske skolen med sin ryggløse likhetstanke. Alle skal være like alle skal integreres og alle og alt skal på død og liv forstås og ansvarfraskrives.

  Men dette er en debatt som sosialister aldri vil innrømme noe feil i.

  Vinne i skisporet og heie på Norge og uttrykke slike Gro-utsagn som «Det er typisk norsk å være best» det kan sosialdemokratene gjøre. Slå seg¨på brystet i bravur og hovmodighet i utlandet, mens vi bruker hviskelær og farger oss i gråtoner hjemme på steinrøysa.

  Kristin Clemet var på rett vei, DNA kjører fremdeles den unlatende linjen i skolen.
  Tenk at Oslo har landets beste skole, den er litt sur å svelge for sosialistene.

  Fy deg Flabben du lovte deg selv ikke å hovere i dette anliggende.

 33. Starlett desember 9, 2007 kl. 3:39 pm #

  Ja, da er vi vel omtrent enige.
  Du spurte om jeg var på minnekonserten. Nei, dessverre. Jeg skulle dit, men noe kom i veien. Det er jeg veldig lei meg for.

 34. Starlett desember 9, 2007 kl. 3:50 pm #

  ————–
  I motgangstider for kirka var de kristne mer engasjerte.
  ————

  Tenker du på noe spesielt? Mener du at kirken er i motgangstider nå?

  Ellers ser jeg at vi er enige.

  Ja, Trygve Hoff var en flott musiker.

  Hyggelig å se deg igjen, Rosenbusken. 🙂
  Det er en tid siden sist . Ønsker deg en god ny uke!

 35. Starlett desember 9, 2007 kl. 4:10 pm #

  Du setter absolutt fingeren på noe her, Argus. Jeg vurderte å ta denne problematikken inn i innlegget, men fant ut at det da ville bli for langt, for jeg var mest opptatt av kirkens og KrFs reaksjon.

  Humanetikerne og de som i utgangspunktet gikk til sak mot staten, sier at dette er et fremskritt som de er glad for, og at de er glad for regjeringens beslutning, selv om der ikke erhelt fornøyd ennå, så det blåser på regjeringen fra alle kanter.

  Skal forandringen bli helt gjennomført og være tilfredsstillende for alle, trenges nye lærebøker, men «Ting tar tid».

  Først må man definere hva som skal være innholdet i det nye faget. Så må flere lærebokforfattere med livssyn, etikk, religion og filosofi som spesialemne, skrive lærebøker, og så må de enkelte kommunene vurdere de nye bøkene som konmmer og velge den de mener er best.

  Og valgets kval av lærebøker kan være stort.

  Til sist, og ikke minst:
  Lærerkorpset trenger viderutdanning og skolering for det nye faget. Det er dessverre ikke slik at det er noen selvfølge at norske lærere er spesielt kunnskapsrike på disse områdene, så KRL-faget har blitt undervist på mange forskjellig måter.

  Dessuten må kompetanse i det nye faget være noe man for fremtiden får i selve læreutdannelsen.

  Men nå har vi en begynnelse: Kristendom, enn si, lutherske dognmer, skal ikke favoriseres lenger, og nå hviler det et stort ansvar på den enkelte skole og den enkelte lærer for at alle livssyn blir likestilt og ingen skal oppleve seg diskriminert.

  Vi får håpe at foreldrene følger med i undervisningen og klager hvis de merker overtramp.

  Jeg vil tro at Den europeiske Menneskerettsdomstolen har forståelse for at Rom ikke ble bygget på en dag.

  Det jeg IKKE forstår, er hvordan kirken og enkelte partier ikke vil følge menneskerettighetene fordi de vil tviholde på sine egne fordeler.

  Takk for interessant og betimelig innspill!

 36. Starlett desember 9, 2007 kl. 4:22 pm #

  Bra å høre at det er glede i heimen,
  Artemisia. 🙂

  Nei, jeg kan ikke tro at Høybråtens lister blir lange, men i enkelte strøk i bibelbeltet kan han nok få mange underskrifter.

  MEN: Der går jo elevene ofte på private religiøse skoler.

  Er detpå forfatterbloggen du holder til for det meste? Kommer du poste mer der enn på din egen blogg?

  Fin søndagskveld til deg! 🙂

 37. Starlett desember 9, 2007 kl. 4:42 pm #

  Det er mange nominelt kristne, og nominelt staskirkekristne, og det henger nok sammen med at mange ikke ser det bryet verdt å melde seg ut av kirken.

  Jeg er omtrent allergisk overfor uttrykket
  «de norske verdiene».

  DET kunne jeg godt tenke meg å skrive utførlig om en gang.

  Hva i all verden er det for noe?

  Har vi et spseifikt verdisett som er felles for alle nordmenn?

  Hva er «norsk» og hva er «verdier»?

  Når du ikke kan definere det, blir det bare tomme ord for meg, og da blir det umulig å debattere, bortsett fra at jeg mener at uttrykket gjenspeiler et nasjonalistisk hovmod og overbevisning om egen fortreffelighet.

  Ikke «gidder» å møte?

  Hva er det for slags utsagn?

  Det er vel frivillig om man vil gå i kirken.

  Dette har ingenting med «sosialistene» i Norge å gjøre.
  Slik er det i Europa nå:

  I skolen skal man ha livssynsnøytral undervisning. Det er tvert i mot slik at Norge har vært sinker til å ta dette inn over seg.

  Jeg kunne ha sagt mye om islam versus kristendom, og det har jeg sagt i mange andre innlegg, men her nøyer jeg meg med å si at dette har ingenting å gjøre med hvem som skal «overta» hva.
  Norge må bli et sekulært land, og så kan kristne, muslimer, hinduer og jøder dyrke sine guder og utøve sin religion i sine egne gudshus.

  Men de ulike livssyn skal ikke influere skolene og det offentlige liv.

  Så KrF og biskopene er forvaltere av sannheten, mener du?

  De forvalter SIN sannhet, (eller sine fordommer), men jeg ikke se at det er noen allmenngyldig sannhet som en hver kan slutte seg til.
  Snarere tvert i mot.

  De som ønsker å gi sine barn en kristen oppdragelse, står HELT fritt til å gjøre det.

  Landet forfaller?

  Jeg synes det er utrolig at du mener at det at folk ikke er så ivrige kirkegjengere, fører til «landets forfall.»

  DNK har ikke enerett på etikk.

  Kanskje man må se seg om etter andre årsaker til uheldige tendenser i Vesten?

  (Dette problematiserer jeg IKKE i denne kommentaren.)

  DIN sannhet om Jesu betydning er _din_.
  Andre har en annen tro.

  Er det så vanskelig å akseptere?

 38. Skeptisk desember 9, 2007 kl. 5:05 pm #

  Jeg er skeptisk. Prestene har grunn til å være på vakt. Enig med nummer 23.
  Jeg er ikke kristen, men pass på ytingsfriheten.

 39. MorHubro desember 9, 2007 kl. 5:16 pm #

  Jeg skal melde meg til debatt senere. Nå er det pause i håndballkampen. Du burde se håndball, Starlett!
  og så skiløping i trange skidresser. Etterpå skal jeg spise kveite.

  Religion ut av skolen nå!
  Du får min tommel for ditt standpunkt.

  #25 Breiflabben.

  Du er en sann hedersmann og globetrotter, men du må ikke være nasjonalistisk.

  Jeg er _bare_ nasjonalistisk når jeg ser vinteridrett og håndball.

  Prøvene på skolen kom som resultat av de blås politikk, og Høyres medisin var meget dårlig og vanskelig fordøyelig. Resultatene kom _nå_. men det er lenge siden prøvene ble holdt.

  Alle skal ha lik rett til den beste utdanning.

  Nå begynner andre omgang. Det er spennende!

 40. MorHubro desember 9, 2007 kl. 6:25 pm #

  #25 Breiflabben!

  Jeg roper til deg!

  Norske jenter har stål i hjerte og armer!

  Norge vant over Kroatia, men det så meget betenkelig ut etter første omgang, og de vant over Russland!

  _Jeg spør: _Hvorfor_ vant de?

  De vant fordi Marit Breivik styrer sitt lag etter de beste sosialistiske prinsipper.
  Laget kommer først, og spilleren gjør hverandre gode.
  Marit Breivik inkluderer alle i et _rødt_ og hjertelig fellesskap.

  Jeg liker ikke multiimeperialistisk fotball, og på _dette_ felt har Starlett en ubetydelig svakhetsflekk, men _hvem_ har vært Norges beste fotballtrenere?

  Det er Eggen og Drillo!

  Jeg spør: Er de høyreorienterte?

  Jeg svarer: _Nei_!!

  Eggen er i AP og Drillo i RV.

  Skal man få en god skole, må man satse på fellesskap og sosidaritet og dra _alle_ med.

  Det hjelper ikke med to rike, egoistiske stjernespillere hvis de andre går for lut og kaldt vann.

  Sann mine ord!!

  _Nå_ skal jeg spise forsinket middag med kveite og hvitvin.

  Starlett

  Etterpå skal jeg delta i den religiøse debatt!

 41. Peder Ås desember 9, 2007 kl. 6:30 pm #

  Avskaff julen!

  Feiringen av overforbruk, sløsing og materialisme. Et ekte miljøtiltak som virkelig ville virkning.

  Deretter kan man avskaffe alle de andre helligdagene som påske, pinse og kristi himmelfartsdag.

  Koden i feltet er forresten: Liysu – men med litt dysleksi så trodde jeg det stod livsyn først 😉

 42. adeleide desember 9, 2007 kl. 7:45 pm #

  «Kristin Clemet var på rett vei, DNA kjører fremdeles den unlatende linjen i skolen.
  Tenk at Oslo har landets beste skole, den er litt sur å svelge for sosialistene»
  Breiflabben. Så vidt jeg har skjønt har Høyre som regjerer i Oslo både norgest beste by og Norges dårligste by( husker ikke navnet)

  Det er latterlig forresten å si at Oslo gjorde det så bra. De tre eller fire første plassene hadde Akershus og Bærum og DETTE VAR PRIVATSKOLER…
  Det går ikke AN å vurderes opp mot skoler der de rike foreldrene betaler for at ungene skal få opplæring. Hvordan tror du det er i en slik privatskoleklasse? Garantert flinke lærere med høyere lønn enn normalt og snittet på skolen der blir helt sikkert høyt. I disse klassene er det neppe svake elever med store faglige vansker som «trekker snittet ned».

  Når det gjelder dette med religionsundervisning så har jeg aldri drevet med forkynnelse og de siste årene har det vært lik vekt på Kristendom, andre religioner og livssyn/ etikk…
  Det er ikke slik som i gamle dager heldigvis.Men når det er sagt så synes jeg det er mer matnyttig med mer kroppsøving, teknologi, andre fremmedspråk,filosofi,, SLØYD og Skolekjøkken enn å ha 2 timer religion i uka i 12-13 år.

 43. Asterixa desember 9, 2007 kl. 7:50 pm #

  #25 Breiflabben
  Du dømmer skolen, men du vet ikke hva du dømmer. Vil du ha en elite skole for de rike og en underklasse skole for de fattige?
  Du er ærlig og sier at du må lese deg opp fordi du ikke vet noe om skolen, men da burde du ikke uttale deg om ting du ikke vet og hovere fra uvitenhet.
  Erling Lae har sagt at det ikke er kommunens ære at det går ganske bra i Oslo, og han vet at det er i de rike bydelene det går best. I mange fattige bydeler går det dårlig.
  De rike kommuner og strøk og de beste skolene tiltrekker seg de beste lærerne, og der har elevene de mest ressurssterke foreldrene.
  Når lærerne er gode og foreldrene følger opp, kommer resultatene.
  Hvorfor ble ikke skolen bedre under Willoch, Syse og begge Bondevikregjeringene?
  Det er nonsens å skylde på sosialistene.

  Det er dumt å spytte ut propaganda som man hører fra en statsråd og som blir gjentatt til du tror det og ikke undersøke selv først.
  Jeg sluker ikke sånne påstander når du ikke kan gi eksempler. Det er bare ferdigtygd propaganda.
  Dessuten tok Klemet feil.

 44. Asterixa desember 9, 2007 kl. 8:01 pm #

  #28 adeleide

  Akkurat. Sånn er det, men det er det mange høyrefolk som ikke forstår.
  Dessuten forteller undersøkelsene som Klemet er forelsket i, bare litt om skolen. Den forteller ikke noe om hva elevene kan i sløyd, håndarbeid, kroppsøving, musikk og historie, og den forteller ikke om elevene er flinke til å samarbeide og om de trives på skolen. Den forteller ikke hvor mange som fullfører 13 års skolegang i forhold til andre land eller hvor mange som studerer i forhold
  tilandre land.
  Dessuten vil Høyre ikke bevilge pengene som kommunene trenger til en god skole, og det nytter ikke med store ord når man ikke følger opp med penger.

  En time med det nye faget i uka er nok.

  #25 Breiflabben
  Denne er til deg også.

 45. Afrodite desember 9, 2007 kl. 8:06 pm #

  Jeg synes prestene, Krf og Høyre er helt bortreist. Dette er år 2007.
  Hvordan er det mulig å overse menneskerettighetene?
  Skam på høyre, KrF og alle biskoper!

  Takk til deg starlett.

 46. Hollobollo desember 9, 2007 kl. 8:24 pm #

  Jeg trur desverre ikke noen navneendring betyr at faget forandrer seg på noe annen måte enn i oppfattningen til folk.

  I min erfaring er ikke KRL-faget hverken forkynnende eller påtvunget kristendom på noe måte, men heller et fag som fokuserer på å gi kjenneskap til religionshistorie, livssyn, kulturellpåvirkning fra disse og etikken og filosfien bak dem, med hovedvekt på kr.dom siden det er den religonen vi i vår kultur har mest med å gjøre.

  Derimot opplever jeg at mange ungdommer(min erfaring som underviser er hovedsaklig fra ungdomskolenivå) blir veldig negative så fort det er snakk om at de skal ha kjennskap til tekster i Bibelen, mens andre religiøse tekster ofte går litt lettere inn, men Koranen er også etterhvert sett negativt på. Siden jeg også har undervisning i fag hvor litteratur spiller en stor rolle prøver jeg å forklare hvor viktig det er å ha kjennskap til enkelte historier, det være seg antikke greske eller bibelske for å forstå litterære verk og til og med filmer fullt ut og tolke dem.

  Men er du dum nok som lærer å si at kr.dom har hatt en dominerende rolle i Europa de siste 1500 åra og derfor vært en stor påvirking, da ropes det plutselig: «Forkynnelse!».

  At noen lærere underviser i KRL med bakgrunn i sin tro, og ikke sin utdanning innen religon,historie og livssyn er et problem, men etterhvert begynner det å bli mer vandrehistorier fra en svunnen tid enn fakta. Om noen lærere holder på sånn fortsatt så må vi heller finne disse, og få dem til å slutte med dette, ikke bare skifte navn på faget og late som at faget er noe helt annet enn hva det er.

  Jeg mener fortsatt at kristendom må ha en ledende rolle i et religionsfag i vest-europa, fordi uten store kjenneskaper til den kan en ikke forstå sin egen kultur og dens historiske utvikling fult ut. Jeg mener faktisk at ved å ta bort kunnskaper om dette så tar vi fra våre barn og ungdommer et verktøy som er nødvendig for å forstå hvordan samfunnet vårt har blitt hva det er i dag.

  Det er selvfølgelig ikke noe i veien for at elevene skal få forståelse for og innblikk i andre religoner også, men kristendomen må ha en hovedrolle siden vi desverre ikke har noe eget historiefag i ungdomsskolen eller barneskolen, hvor kristendomens rolle i vår historie kunne fått en plass.

  Men uansett tror jeg ikke en navneendring får gjort noe med holdningsproblemet ovenfor forskjellige religioner som enkelte har. Foreldre kommer fortsatt til å rope ut høyt for at barna skal få slippe å få kunnskap om en gudstjeneste, at barna skal få se på en Bibelen eller en Koran og lese i den og at de skal synge salmer eller andre sanger som kan oppfattes som religiøse.

  Jeg tror det er mange, selv med en total sekulær undervisning i religion, kommer til å være negative til at barna deres skal få kunnskaper om religion eller andres religion i det hele tatt.

 47. Starlett desember 9, 2007 kl. 9:12 pm #

  Den nye reformen kommer i alle fall til å gjenspeile at vi lever i et pluralistisk samfunn og ikke i et homogent luthersk land.

  Nordlendinger, varmblodige – ja, vi må jo holde ut mørketida, vet du. 😉

 48. Starlett desember 9, 2007 kl. 9:17 pm #

  Jeg lar mitt svar til Argus være mitt svar til deg også.

 49. Starlett desember 9, 2007 kl. 9:18 pm #

  Ja, det gjør jeg også. Kanskje du er nordlending?

  Hyggelig at du satte pris på å få tekstene.

 50. Starlett desember 9, 2007 kl. 9:19 pm #

  DET må regjeringen gjøre, ja, Liselotte!

 51. Starlett desember 9, 2007 kl. 9:47 pm #

  Hei Breiflabben

  Det er mulig at jeg uttrykte meg litt klossete i innlegget, for jeg mente ikke å si at vi ikke skal lære om vår kulturarv og kulturhistorie.

  Men man trenger ikke å forkynne en luthersk dogmatikk for å gi barna opplæring i norsk historie.
  For å være ærlig så synes jeg det skorter ganske mye på historiekunnskaper både hos voksne og barn i dag, og det er jo uansett ikke KRL-faget sin oppgave å formidle disse.

  Jeg skulle ønske meg filosofi eller idéhistorie som eget fag i skolen. Det er en kjepphest jeg har.

  Hvis du leser HELE innlegget mitt, så vil du se at jeg har skrevet litt om Trygve Hoff, formidlet hans nordnorske julesalme og skrevet noen setninger om de kår som nordlendinger levde under, og at dette var en medvirkende årsak til folketroen som ligger dypt i mange nordlendingers sinn.

  Nå er jeg veldig fristet til å skrive MYE, for her er vi jo NESTEN midt inne i mitt yrkesmessige kjerneområde, men like lite som du skriver om din spisskompetanse om olje, vil jeg skrive for fagorientert her på bloggen.

  Selvfølgelig skal lærene ikke forkynne islam, jødedom eller andre religioner.
  Poenget er at skolen skal gi en DESKRIPTIV undervisning, helt uten forkynning.

  Selvsagt skal elevene lære om kristendommen, og kristendommen får større vekting enn de andre religionene fordi det er den religionene som har hatt størst innflytelse på godt og ondt i Norge.

  EN ting er sikkert: Lærerne i grunnskolen må få opplæring slik at de kan mestre det nye faget. Her er det MYE å gå på og mye som mangler ennå.
  Lærerhøyskolens fagplaner må legges om.

  Lærerkreftene er ikke sterke nok overalt til å utøve nøytral livssynslære, men for å si det som det er, så er det mange som ikke er kompetente til å undervise i KRL heller, men som må gjøre det likevel, fordi det ikke finnes utdannete faglærere på skolen.

  Dette gjelder nok mest på små skoler, der klasselæreren må undervise i omtrent alt og være som poteten.

  Du sier bl. a at

  de (Høyre)
  —————–
  ser en utvanning av holdninger blant folket, en utvanning som for det meste har skjedd gjennom en skole som har gått fra å være en god skole, takket være Venstre og senere arbeiderpartiet til en regelrett dårlig holdningsløs skole takket være Det Norske Arbeiderpartiet.
  ———
  DETTE, Breiflabben, vil jeg gjerne at du skal utdype. Jeg er helt uenig med Høyre i dette, og det er slett ikke bare fordi jeg er sosialdemokrat, men mest på grunn av min faglige erfaring gjennom et langt yrkesliv både her hjemme og i utlandet. Man kan vel si at skolepolitikken er en av grunnene til at jeg mener at AP er et bedre valg for landet enn Høyre.

  Når var denne gode skolen som Høyre tenker på og som «sosialistene», altså sosoialdemokratene, (for sosialister har det vært lite av i regjeringskontorene), har ødelagt?

  Før 1936?

  Den tid allmuen fikk fem års skolegang, og en liten økonomisk elite fik høyere utdannelse?

  Man kan forøvrig ikke beskylde ett politisk parti for dårlige holdninger blant befolkningen. Det er ansvarsfraskrivelse.

  Kanskje disse holdningene kommer av stadig mer rikdom og egoisme og foreldre som ikke riktig vet hvordan de skal oppdra sine barn?

  Stress, tidsmangel, konkurransementalitet, at alt gåt så fort, og mye blir overfladisk?

  Eller mangel på solidaritet, empati og omsorg for hverandre.

  Grunnene kan være mange.

  Med alle sine mangler, er skolen i dag vesentlig bedre enn på 60-tallet og 70- tallet.

  Det kan jeg belegge, men gjør det ikke her i denne kommentaren.

  Kanskje jeg må skrive et eget innlegg om den norske skole, men det blir ikke før jul.)

  PISA-undersøkelsen har mange metodefeil og usikkerhetsfaktorer, men det kan jeg eventuelt drøfte senere.

 52. Starlett desember 9, 2007 kl. 9:56 pm #

  Vil du heller at man skulle ha erstattet Religion, livssyn og etikk med filosofi?

  Livssyn og etikk er vel verdslig, ikke sant?

  Jeg er ikke enig med deg i at elevene ikke skal få lære hva som er kjernepunktene i de forskjellige religionene, for det har hatt stor kulturell og politisk betydning, og uten å forstå religionene er det vanskelig å forstå mye rart her i verden, men jeg skulle gjerne ha sett at idéhistorien ble vektlagt, slik at det var like naturlig å lære om Platon, Kopernikus Mao og Voltaire som om hva Muhammed skrev.

 53. Rolf desember 9, 2007 kl. 9:59 pm #

  #29 Peder Ås

  Jeg går ikke med på å avskaffe jula. Feir jul uten å fråtse og slutt med julebord i hele desember.

 54. Starlett desember 9, 2007 kl. 10:07 pm #

  Hei Sandri,

  Tusen takk for en kommentar som jeg synes er usedvanlig god og treffer midt i blinken.

  Jeg må bare si at vi er fullstendig enig her.

  Ønsker deg en ny fin adventsuke! 🙂

 55. Starlett desember 9, 2007 kl. 10:23 pm #

  Hei bondekone, og velkommen på bloggen min!
  Fint å høre at du var heldig med livssynslæreren og fornøyd med undervisningen.

  Du nevner jo også problemet ved KRL: For det første at kristendommen var overrepresentert, og for det andre er det kristendomslærere som stort sett underviser i KRL, og de kan gjerne mye om kristendom, men lite om andre livssyn, og dermed blir skjevfordelingen enda større enn lærebøkene la opp til.

  De som underviste i livssyn, var som regel ikke kristendomslærere.

 56. Starlett desember 9, 2007 kl. 10:28 pm #

  —————-
  Regeringen har begynt godt, men de må gjøre mer. Alle som skal undervise i det nye faget, må kurses. Du kan ikke forvente at lærerne sak suge kunnskap ut av seg selv, og så må en ny plan på plass.
  ————-

  Det er sant. Planer er ikke nok. Det må følges opp med handling.

  Jeg går ikke inn på ditt tilsvar til Breiflabben, men jeg er enig med deg at Krisin Clemet bommet på virkemidlene når det gjelder skolen. Derfor hadde hun massiv motbør fra et nesten samlet lærerkorps.

  La meg si det slik: Det er langt mellom høyrevelgerne blant skolefolk, og de som jobber i skolen, vet best hvor skoen trykker.

 57. Starlett desember 9, 2007 kl. 10:51 pm #

  Jeg er ikke enig med deg.

  Hvis man må ha en obligatorisk forkynning i EN religion for å hindre en annen, er det noe feil et sted.
  Kristendom og islam er til forveksling lik hverandre, og det kommer jeg kanskje tilbake til, enten i en ny kommentar til deg her, eller i et nytt innlegg.

 58. LillePersille desember 9, 2007 kl. 10:53 pm #

  Jeg støtter deg mot kristelig folkeparti og Høyre.
  De synes egoisme er viktigere enn menneskerettigheter og tror at de selv har rett i alt.
  De røde er mye åpnere.

 59. Artemisia desember 9, 2007 kl. 10:55 pm #

  Breiflabben: Var det ikke trønderskolene (Trondheim) som gjorde det best på de nasjonale prøvene nettopp da? Ranheim skole var til og med på riksnyhetene fordi de var best. Og her har vi AP-bastion, som du vet. 🙂

  —-

  Over til religionsfaget.:
  Starlett: Innlegget var bra. Jeg har lest det , det var slik jeg trodde, omtrent.

  Jeg syns ikke det er rart at KRF er redde. De føler seg jo truet. Men folk blir jo ikke mindre kristne om de endrer faget, og kulturarven vår får vel ungene lære nok om lell. Tror jeg.

  All smak av forkynnelse må bort. Og kristen formålsparagraf må ut av skolen.

  I år får eleven velge om de vil gå i skolegudstjeneste. Takk og lov.

  En skole i trondheim (Flatåsen), skal ikke gi elevene fri til gudstjeneste før jul i år. Det er så mye annet de har å gjøre før jul, mener rektor.

  Det ble jo ramaskrik blant en del foreldre.

  Jeg sier som min sønn: De kan vel gå på gudstjeneste i fritiden. Helt rett. Det er ikke skolens oppgave å ararngere gudstjenester i skoletiden, slik jeg ser det.

  —-
  I det siste har jeg skrevet noen innlegg på forfatterbloggen. Må teste ut litt, vet du. Man får annen type respons der, enn om man skriver samme type innlegg på egen blogg. De forholder seg til tekstene, og det man skriver på en saklig måte, uten at så mye annet blandes inn. Og det liker jeg. I den sammenhengen.

  —-
  Ha en fin uke, Igjen.:)

 60. Starlett desember 9, 2007 kl. 11:23 pm #

  Hei Viljen.
  Jeg tar fatt i noe av det du skriver:

  ———————–
  Jeg er skeptisk til religionsundervisning i skolene HVIS de skal være belærende og predikerende.
  ————-

  Det er vi helt enige i, og det er forbudt fra nå av, så det er bra!

  ———————-
  Jeg synes på mange måter lære om tro holder ved og kun gi kristendomsundervisning (basert på det jeg sa over her). Det har da blitt mennesker av oss som kun hadde det og!
  —————-
  Det er jeg ikke enig med deg i, og jeg skal kort si hvorfor:
  Vi lever i et samfunn med stadig flere elever som kommer fra land der andre religioner dominerer, i tillegg til at vi også blant opprinnelig norske har et stort livssynsmangfold.
  Dessuten har vi mange aktive humanetikere-

  Alle disse ble diskriminert i den gamle undervisningen, og en religion ble fremhevet på bekostning av de andre.

  Dette oppleves urettferdig og kanskje til og med krenkende for mange.
  Dessuten er det i mange klasser elver fra vist forskjellige religoner og kulturer, og mange misforståelser og mye mistenksomhet kunne vært unngått om elevene hadde fått vite hva som var det viktikste i de forskjellige religionene.
  Barn er i utgangspunktet mye mindre fordomsfulle enn voksne, men de kan jo lett bli indoktrinert av fordomsfulle foreldre eller andre fordomsfulle voksenpersoner.

  (Med «fordomsfull» mener jeg her det som ligger i begrepet, altså det å felle dommer på forhånd, før man vet hva som er de faktiske forhold. Engelsk prejudice (fordom) og «prejudiced# (fordomsfull), viser kanskje bedre at ordet har forbindelse med rettssalen. Dommeren kan ikke felle dommer før hun kjenner så mye som mulig til hendelsesforløpet.

  Vi feller stadig dommer ut fra hva vi TROR, og ikke fra det vi vet. Det er allmenn-menneskelig.

  Men jo mer vi vet, dess færre forhåndsdommer feller vi. da gjør vi oss opp en mening på grunn av viten, og ikke tro, og det er en vesensforskjell.

  ————–
  Jeg synes det går et skille mellom religion og kultur eller livssyns undervisning!
  ————-
  Jeg synes også at kulturhistorie kunne ha hatt en egen plass, men jeg er ikke helt sikker på hva du mener.

  Religionsundervisningen skal bare BESKRIVE religionene. ikke felle dommer over dem.

  —————-
  Jeg synes og vi skal lære oss toleranse om andre lands og menneskers levesett og tradisjoner.
  —————-

  ENIG. Men for å lære oss det, trenger vi å vite noe om det, og VITE hva vi tolererer.

  Og enig at det kan være vanskelig å vite hva som er tro og hva som er tradisjon.
  Omskjærimg har f.eks ingenting med islam å gjøre, men er en barbarisk stammeskikk i deler av Nordøst-Afrika som islam ikke ennå har greid å utrydde, selv om islamsk råd arbeider for å opplyse somaliere (særlig dem.)

  Tvangsekteskap er heller ikke islamsk, men noe som praktiseres i enkelte miljøer som OGSÅ er islamsk, f.eks på den fattige pakistanske landsbygda.

  Det er ikke veldig lenge siden arrangerte ekteskap var normen, og ikke unntaket her også, i det lutherske Norge.
  SÅNNE misforståelser er det greit å få oppklart, og i skolen, så elevene lærer det, og så kan man i etikkundervisningen ta for seg slike vanskelige spørsmål.

  Jeg forstår hva du mener, og jeg synes også det viktigste er åbli kjent med enkeltmennesker, for vi er alle individuelle, men samtidig står vi innenfor en kulturkrets.

  Religion og kultur er ikke det samme, men det er mer eller mindre sammenvevd med hverandre. I VELDIG vid forstand betyr «Kultur» det som mennesket har laget – altså i motsetning til «natur», og det hersker ulike oppfatninger om hvor bredt man skal definere kultur.

  Kulturen er i endring, ja.
  Jo, religionene endres nok noe, men kjernen i religionene består, og det finnes MANGE motstridende varianter både av kristendom og islam, for ikke å snakke om hinduisme.

  Hvordan tenker du deg et nytt livssynsfag?

  Takk for en spennende og fyldig kommentar! 🙂

 61. Starlett desember 9, 2007 kl. 11:36 pm #

  Viljen

  Jeg må bare beklage alle trykkfeilene. Bokstavene i kommentarfeltet er små, og så skriver jeg litt i forteste laget, men jeg håper at du skjønner hva som står der tross skrivefeil.

  Jeg kunne selvfølgelig ha slettet kommentaren og skrevet alt på nytt, men skriver heller dette.

  Flott ny uke til deg! 🙂

 62. Liljerød desember 10, 2007 kl. 1:02 am #

  #25 Breiflabben

  Du skulle ikke uttale deg skråsikkert om ting du ikke vet noe om.
  Tror du at vi som står for solidaritet ikke kan ta selvkritikk når noe er galt?
  Fei for høyres dør!
  Den største feilen med Kritin Clemet og Høyre er at de ikke vil bevilge penger til skolen og kommunene.
  Det hjelper ikke med store ord og fett valgflesk når man ikke følger opp med penger.
  I mange høyrestyrte kommuner drar de inn lærerstillinger fordi de heller bruker penger til prestisjeprosjekter, fine fasader og skattelette til dem som har altfor mye fra før. Færre lærere gir dårligere undervisning og det går ut over kunnskapen.

  Det trenges mange flere lærere og de skal ha en god lønn. De trenger mer lønn enn de får nå. Så blir det mer fristende å bli lærer.
  Hvis Norge skal fortsette med en god skole, må staten bruke mange flere penger på skolen.
  Den rødgrønne regjeringa har økt overføringene til kommunene, og den blå regjeringa tvangssultet dem.

  Det er rart at du stemmer på Høyre, for du har mange sympatiske trekk.
  Nå har regjeringen gjort en stor innsats for regnskogen. Den handler til alles beste!

 63. Ikkeborg desember 10, 2007 kl. 1:04 am #

  (nydelige mørketidsbilda)

 64. Liljerød desember 10, 2007 kl. 1:04 am #

  #34 Hollobollo
  Jeg tror at mange er negative fordi de har fått tredd forkynnelse ned gjennom halsen.

 65. Knut desember 10, 2007 kl. 1:08 am #

  Bravo for vedtaket og innlegget!

 66. Gullhjerte desember 10, 2007 kl. 3:10 am #

  Jeg mente det ikke som en spøk. Jeg tror dere er mere forståelsesfulle når dere lever i harde kår om vinteren.

 67. Morten desember 10, 2007 kl. 5:53 am #

  Religionene forfører og lurer folk. Bort med dem og stor takk for innlegget!
  Kristenfolket stoler ikke på sin egen religion og må ha staten til hjelp.
  Reddharer.

 68. Johannes desember 10, 2007 kl. 6:31 am #

  God morgen og en velsignet dag!

  Dette er en gledes tid for hårdt prøvede mennesker av god vilje.
  Kirken ble strøket ut av den norske historie med et pennestrøk og aktverdige og fromme prester måtte kjempe en tapt kamp. Se mot island!

  Det er lenge siden jeg har skrevet på din blogg, så jeg presenterer meg herved på nytt.
  Kirken er Den Katolske, den universelle allminnelige Kirke for alle folkeslag.
  Den er ikke fordømmemde og den vet at alle Guds skapninger vil havne etter målet med Herrens plan.
  Tiden i purgatorium vil dog variere.

  Kirken er villig til arbeide for enhet mellom troende og ta de frafalne brødre i troen tilbake.

  Enhetens mål er Guds indre liv, som Gud ønsker at vi alle skal ta del i.

  Enheten finnes i Gud, men den er ikke synlig i Hans Kirke slik Han ønsker det. Splittelsen, reformasjones ugjerning, holdes vedlike av gamle fordommer og sekters hat.

  Statsskolen har ved sin løgnpropaganda forledet arme sjeler til å tro på løgnaktige dogmer om predestinasjon og fortapelse.
  Intet menneske greier å bygge noen enhet av seg selv, men at alt avhenger av Gud og at vi på ny må overgi oss til Ham. Vi må erkjenne kristnes synder både i fortid og nåtid. Vi er bundet sammen i Kristi mystiske legeme, og bærer fortiden med oss.

  Mennesket er skapt for å gi seg selv til hverandre og til Gud. Derfor trenger mennesket dialog som middel på veien til denne menneskelige selvrealisering og innebærer mer enn utveksling av meninger og ideer. I dialogen står menneskets søken og kjærlighet til sannheten sentralt, vi skal hjelpe hverandre å finne sannheten, å finne Gud. Mennesket kan bare søke Gud i _frihet_, derfor har Kirken en grunnleggende respekt for _enkeltmenneskets_ samvittighet. Kirken, den katolske, har tatt de første steg i den økumeniske dialog er å bringe partene inn i denne indre åndelige sfære hvor Kristus, ved den Hellige Ånd, leder alle til å granske seg selv foran Faderen og spørre seg selv om de har vært trofaste mot hans plan for Kirken.

  Kristus tok også synden mot enheten på seg da han døde på korset. Selv etter alle de synder som er begått gjennom historien, er det derfor mulig å oppnå kristen enhet, forutsatt at vi ydmykt innrømmer vår synd og vårt behov for omvendelse. Dialogen er møter og utveksling mellom mennesker. Det er en overgivelse til Ham som selv er vår forsoning og den eneste som, ved den Hellige Ånd, kan lede oss til Sannheten slik han har lovet, og virkeliggjøre enheten.

  Kirken er et sakrament, gitt til verden som et tegn og et redskap for alle menneskers enhet med Gud.Kristus skjenket Kirkens enhet og den nye pakts rikdommer til apostelkollegiet med Peter som leder, og at denne enheten og fylden finnes i den Katolske Kirke med Peters etterfølger og biskopene i kommunion med ham. Denne Kirken er den _universelle_ hjelp til frelse, og her finnes fylden av Guds gaver. Visst finnes det elementer av denne fylden, av hellighet og sannhet, også utenfor Kirkens struktur. Disse elementene er gaver som også tilhører Kristi Kirke, og som derfor har en indre dynamikk som drar mot full enhet. Vi tror altså at det i den Hellige Ånd allerede finnes en ufullstendig enhet mellom alle kristne, la denne vokse mot full enhet i sannhet og kjærlighet. Den fulle enhet i troen er betingelsen for å ta del i eukaristien som er enhetens sakrament.

  Petersembedet og biskopene i kommunion med det, er etablert av Kristus som et varig og synlig prinsipp og fundament for enheten. Dette er ikke en autoritet grunnlagt på makt og styrke, men grunnlagt på Peters svik og Kristi tilgivelse, på avmakt og svakhet overgitt til Gud. Paven skal være et tegn på Kristi nåde, og være Servus Servorum Dei, Guds tjeneres tjener. Kirkenes enhet med Kirken i Roma og med Peters etterfølger er nødvendig for full og synlig enhet.

  Sektenes tilbakevending til Kirken henger sammen med Guds frelsesplan for hele verden. Splittelsen mellom de kristne er en synd som forhindrer Gud å fullføre sin plan om å samle alle mennesker i Kristus.

  Kirken vokser hurtigere enn noen reformerte i Norge, og opphevelsen av skolens urett viser en åndelig vårløsning mirdt i den svarte vinter.

 69. - desember 10, 2007 kl. 6:43 am #

  #42 Johannes

  Hjælp!
  Hva er dette?
  Skolen skal ikke bli katolsk.
  Den skal avkristnes og bli verdslig.
  Sølibat og skilsmisseforbud.
  Hvem vil ha det?
  Kvinnediskriminering.
  Nei, nei!

 70. JanJ desember 10, 2007 kl. 6:46 am #

  Det var jeg som skrev til Johannes.
  Likte artikkelen din.

 71. Heidi desember 10, 2007 kl. 7:17 am #

  Det var jammen meg på tide! Supert at du har skrevet et så bra innlegg om det. Jeg er hjertens enig i det du skriver.

  Som barn lærte vi så godt som bare kristendom på skolen. Jeg hadde et par innvandrer-venner, og ble nysgjerrig på andre religioner og kulturer. Jeg spurte læreren om det, men det var ikke snakk om å lære noe om det, mer enn det som sto i læreboka. 90% av livssynsboka dreide seg om kristendom, også var det tre-fire linjer om hver av de andre religionene. Alle spørsmål rundt disse ble hardt slått ned på. Jeg hadde allerede mine tvil om at det fantes noen gud, og var veldig nysgjerrig på alt om religion. Jeg var sinna fordi kristendommen skulle ha slik stor dominans, når det fantes folk med andre religioner – eller ingen i det hele tatt. Jeg var også sinna på læreren for hennes mangel på vidsyn.

  Jeg har alltid ment at vi bør lære om ALLE religioner, ikke bare den kristne. Å la barn lære om alle religioner gir dem mulighet til å tenke selv og er med på å skape toleranse og forståelse for andres livssyn.

  KrF er nok bekymret for at kirken mister sitt fotfeste, og forsøker forsvare sin religion med nebb og klør. Men man kan ikke «klubbe» religion i hodet på folk. Vi må bestemme selv. Vi vet selv best hva vi tror og ikke tror.

  Jeg leste at religiøse går hardt ut mot en film som har kommet (Det Gyldne Kompasset). Så vidt jeg har forstått kommer det i denne filmen noen andre skapelsesteorier. Filmen er forøvrig eventyr, likevel føler religiøse seg truet. Er de redd for at menneskene skal tenke nytt og kanskje ikke tro på kristendommen lenger? Det samme fenomenet skjedde da boka DaVinci-koden ble gitt ut, samt filmet.

  Folk tror forskjellig, og det må de få lov til. Jeg forstår ikke denne frykten for at andre tror annerledes enn seg selv. Hadde ikke denne frykten eksistert, hadde det ikke vært så mye krig i verden.

  Vi mennesker har en lang vei å gå når det gjelder toleranse.

 72. takeshi saitoh desember 10, 2007 kl. 8:49 am #

  til # 13 kristen,

  gudesoennen er veien til sannheten og livet? Si meg hva som er sant her. Hvem har sagt at joeden har eksistert? Det er ikke annet enn loeyn alt sammen. Oppdikta eventyrfortellinger fra joedeland som ikke har noe med virkeligheten aa gjoere. Hvordan kan dere gaa god for ham naar selv joedene ikke gjoer det?

  Maa dere absolutt be til noen guder, saa vil jeg anbefale Tor og Odin. For de var ekte norske. Nordmennene har mye, mye fint naar det gjelder kultur og tradisjoner. Det er noe boer vaere stolte av. Det er saa helt forkastelig aa hente en religion fra saa fjerne stroek. En religion som er satt sammen av noen skrullete stammefolk ute i oerkenen.

  Takeshi

 73. Starlett desember 10, 2007 kl. 12:33 pm #

  Det som Kristin Clemet dessverre «glemte» – ekker som Per Kristian Foss ikke ga klarsignal til, var at en god skole trenger bevilgninger som er store nok.
  Vi SKAL gi opplæring i skolen tilpasset den enkeltes evner, men dessverre er det vanskelig i praksis fordi vi har for dårlig lærertetthet.

  Det er umulig for lærerne å gi hvaer enkelt elev en nødvendige individuelle oppfølgning, og det gjelder i hele utdannelsesløpet, fra førskolen fram til universtites- og høyskolenivå.

  Jeg kan kanskje kommentere fyldigere dette senere, men siden denne tråden hovedsaklig omhandler forandinger fra KRL til et livssynsnøytralt fag, lar jeg det bli med det.

  Jeg kjenner meg ikke igjen i den beskrivelsen du gir av APs skolepolitikk.

 74. Starlett desember 10, 2007 kl. 12:34 pm #

  Pass på ytringsfriheten?

  Jeg skjønner ikke hva du mener….

 75. Starlett desember 10, 2007 kl. 12:35 pm #

  Lik rett til best mulig utdanning for alle, ja!

 76. Starlett desember 10, 2007 kl. 12:37 pm #

  Jeg gleder meg til din deltakelse i den religiøse debatten. 😉

  Ja, håndball er morsomt, og DET ER FOTBALL OGSÅ.

 77. Starlett desember 10, 2007 kl. 12:43 pm #

  Hei PederÅs, og velkommen på bloggen min!
  Hyggelig å se deg her. 🙂

  Jeg tror ikke på å avskaffe julen, men ellers er jeg enig med deg angående overforbruk, sløsing og materialisme. Og jeg er enig i at om vi legger om vårt forbruksmønster i forbindelse med julen, så vil det være
  » ekte miljøtiltak som virkelig ville virkning.»

  Jeg har skrevet om dette her tidligere:

  http://www.vgb.no/897

  Vet du at vi bruker 33 MILLIARDER kroner på julegaver?

  Med andre ord elleve ganger mer enn det som staten nå setter inn i arbeidet for å redde regnskogen?

  Det er absurd.

 78. Hollobollo desember 10, 2007 kl. 12:47 pm #

  #40 Kommentar fra Liljerød

  Det er nok mange som har opplevd forkynnelse i skoleverket, kanskje spesielt gjelder dette de eldre. Men som sagt; i dagens skoleverk trur jeg du må lete lenge etter en lærer som faktisk holder på slik.

  Derimot trur jeg ikke du må lete lenge for å finne elever, eller foreldre til elever som mener at de blir forkynnt til. Enkelte mener jo det er et overgrep mot dem at det er religiøse skrifeter som Bibelen og Koranen på skolebibelioteket. Du kan jo da selv tenke deg hvordan de reagerer når du ber dem lese i dem for å få kunnskap om tekstene ved å gå til kilden og tenke selv i stedet for å bli fortalt hva som er der.

  Jeg mener det er helt tullete at vi lar enkeltes vrangforestillinger om faget være det som bestemmer hvordan faget skal utvikles. Fordi at enkelte kristne, muslimer og ateister trur at ved å få kunnskap om andre livssyn enn sine egne så blir barna deres forkynnt til og konventert er noe som i min erfaring kun finnes i den enkelte overbeviste foreldre (uavhengig av livssyn) sitt hode, syntes jeg at vi må slutte å drive å late som at det fortsatt er forkynnelse i norsk skole.

  Mer om andre relgioner? Ja, takk, men kr.domen har fortsatt en dominerende rolle i utviklingen av vår kulturarv og historie, og våre barn må også få mulighet til å forstå vår kulturarv og historie i lys av dette. Ikke noe er så trist som de som i sin overbevsning vil slette historie for at den skal passe med deres overbevisning.

 79. Starlett desember 10, 2007 kl. 12:51 pm #

  Hei, adeleide,

  Takk for en god og saklig kommentar som gjenspeiler virkeligheten og som jeg bare kan slutte meg helhjertet til. 🙂

 80. Fishface desember 10, 2007 kl. 2:07 pm #

  Nå er det jo slik at mange skole-elever ser på KRL som et svært kjedelig fag. Og det er svært få som faktisk var ineressert i å få vite noe om de forskjellige religionene, det var fordi de aldri lærete noe nytt. Det var bare repitisjoner på det samme gamle hele tiden. Jeg tror ikke at det vil ikke bli noen forandring etter dette.

 81. zamoyski desember 10, 2007 kl. 2:22 pm #

  Bra innlegg, mange invitasjoner til polemikk.

  På 60 /70 tallet i Polen var religion undervisning i skolen forbudt og de som ville fikk » religion» i kirken dvs. katolsk troslære.

  I dag er religion et ikke obligatorisk fag i skolen i Polen. De som ønsker kan få karakter på vitnemålet. Vet ikke om andre religioner og livsyn er med i curriculum.

  Mitt pointe er at kristendomm kunne ha vært et valgfag i norsk skole.

 82. Starlett desember 10, 2007 kl. 3:05 pm #

  Jeg tror ikke jeg tilføyer så mye her.
  Det er egentlig ikke dette tråden handler om, men det er ufruktbart å krangle om hvem som har mest «skyld» i at skolen ikke er enda bedre enn den er.

  Vi må se fremover og bli enige om hva vi sammen kan gjøre for å bedre skolen vår.

  Men ja: penger til nok lærere. bedre lærerutdanning, bedre og flere læremidler, mer etterutdanning og gratis lærebøker i videregående skole koster penger, og det var disse pengene Høyre ikke var villig til å bevilge da de satt i regjering.

  Det er et faktum som etter mitt syn er udiskutabelt.

  Forhåpentligvis har Høyre gått i seg selv og er villige til å bevilge mer fra nå av.

  Privatøkonomien til de velstående er allerede mer enn sterk nok, og forbruket ikke bærekraftig, så skjerp skattene og sats på fellesoppgaver!

  Så kan AP gå i seg selv of se hav vi kan gjøre bedre.

  Men skolen er MYE bedre enn sitt rykte, for PISA-rapporten forteller bare en flik av sannheten.

 83. Starlett desember 10, 2007 kl. 3:08 pm #

  Enig i at praktisk-estetiske fag er viktige.
  HELE mennesket skal utvikles i skolen.

 84. Starlett desember 10, 2007 kl. 3:22 pm #

  De forsvarer det DE mener er viktig, men jeg skjønner ikke hvorfor de er så angstbiterske.
  Hvis de mener at toren har bærekraft, skulle det være unødvendig med den offentlige skolen som støttehjul.

  Enig i at menneskerettighetene må komme LANGT foran særstandpunkter til enkeltpartier og et enkelt kirkesamfunn.

 85. Starlett desember 10, 2007 kl. 4:11 pm #

  Hei Hollobollo

  Jeg tar utgangspunkt i noe av det du har skrevet:

  Du skriver;
  ————–
  I min erfaring er ikke KRL-faget hverken forkynnende eller påtvunget kristendom på noe måte, men heller et fag som fokuserer på å gi kjenneskap til religionshistorie, livssyn, kulturellpåvirkning fra disse og etikken og filosfien bak dem, med hovedvekt på kr.dom siden det er den religonen vi i vår kultur har mest med å gjøre.
  —————–

  Ja, det var slik den var ment å være da Gudmund Hernes var arkitekten for faget. Det skulle kunne virke samlende på alle elever, men praksis har vist at det ikke gikk sånn, og det er fordi lærebøkene har for sterkt fokus på kristendom og fordi mange lærerer rett og slett ikke er kompetente til å undervise i faget. Når man er ukjent med andre religioner og må følge barnas lærebøker for å undervise og mangler den elementære fagkompetanse som man forutsetter av for eksempel norsklærere og mattelærere, ja, da blir undervisningen dårlig.
  NB: Dette er ikke en kritikk av alle KRL-lærere, men en problematisering av et utbredt problem, og det skyldes for en stor del at lærerne kke er blitt utdannet med hensyn på KRL. (unntatt de seneste kullene)

  Videre
  ——————–

  Derimot opplever jeg at mange ungdommer(min erfaring som underviser er hovedsaklig fra ungdomskolenivå) blir veldig negative så fort det er snakk om at de skal ha kjennskap til tekster i Bibelen, mens andre religiøse tekster ofte går litt lettere inn, men Koranen er også etterhvert sett negativt på. Siden jeg også har undervisning i fag hvor litteratur spiller en stor rolle prøver jeg å forklare hvor viktig det er å ha kjennskap til enkelte historier, det være seg antikke greske eller bibelske for å forstå litterære verk og til og med filmer fullt ut og tolke dem.

  ——————–

  Ja, dette er jo en erfaring som også livssynslærere før 1997 gjorde seg. Elevene syntes det var greit å lære om andre religioner enn kristendommen, for disse religionene angikk dem ikke. Dette var før den store muslimskrekken feide over landet.
  Men straks det aktuelle livssynet på læreplanenm var kristendom, var det mange som reagerte. De ville ikke anerkjenne atkr.dom var et livssyn på linje med alle andre. Men særlig av det de mest aktivistiske foreldrene som var kritiske.
  Det er et paradoks. Å lære om Gud i muslimsk og jødisk skikkelse, var greit, men den samme guden i kristen skikkelse var ”forkynnelse”.

  Jeg tror at mange av disse foreldrene har hatt traumatiske minner fra sin egen skolegang den gang de ble tvangsforet med pugging, katekisme og salmevers og forkynnelse, og derfor fikk et irrasjonelt negativt syn på den deskriptive undervisningen av kristendom.

  —————–
  Men er du dum nok som lærer å si at kr.dom har hatt en dominerende rolle i Europa de siste 1500 åra og derfor vært en stor påvirking, da ropes det plutselig: «Forkynnelse!».
  ——————–

  Man bør nok også snakke om de andre kulturstrømningene i Europa som har hatt stor påvirkning, f.eks islam, renessansen, de store filosofer, både rasjonalister , empirister og eksistensialister, store politiske systemer som liberalismen og marxismen, de industrielle revolusjon, opplysningstida, psykoanalysen, etc. etc.

  Det har vært mange parallelle kulturstrømninger.

  Ved å vektlegge kristendommen for sterkt, øver man vold på sannheten og gjør seg selv som lærer en bjørnetjeneste og gjør undervisningen kjedeligere og mer forutsigbar for elevene.

  Men selvsagt skal ikke kristendommen, på godt og VONDT, forties, inkludert inkvisasjonm hekse-og kjetterprosesser, tvangsreformasjonen og det faktum at annerledes troende måtte emigrere på grunn av konventikkelplakaten
  (Og glem ikke den norrønne tro og kultur)

  —————————- ——-
  At noen lærere underviser i KRL med bakgrunn i sin tro, og ikke sin utdanning innen religon,historie og livssyn er et problem, men etterhvert begynner det å bli mer vandrehistorier fra en svunnen tid enn fakta.
  —————————- –

  Hva mener du her? Jeg skjønner ikke riktig….

  Jeg er enig med deg i at elevene skal få solid undervisning i kirkehistorie og i kristendommens grunnsetninger, men ALDRI som forkynnelse.

  Man burde få et sterkt historiefag i grunnskolen, der også åndsstrømninger, idéhistorie og filosofi tilpasset elevenes nivå fikk plass, for DA ville man ha mulighet for å forstå mer av sin kultur.

  Jeg synes du vektlegger kristendommen for sterkt.

  Det er selvfølgelig ikke noe i veien for at elevene skal få forståelse for og innblikk i andre religioner også, men kristendommen må ha en hovedrolle siden vi dessverre ikke har noe eget historiefag i ungdomsskolen eller barneskolen, hvor kristendommens rolle i vår historie kunne fått en plass.

  Du hevder:
  ——————
  Foreldre kommer fortsatt til å rope ut høyt for at barna skal få slippe å få kunnskap om en gudstjeneste, at barna skal få se på en Bibelen eller en Koran og lese i den og at de skal synge salmer eller andre sanger som kan oppfattes som religiøse.
  —————-

  NOEN foreldre. Et lite mindretall.
  Men poenget er at vi skal respektere mindretallet.
  MEN: Jeg mener absolutt at elevene skal lære å synge de store salmene, men da må de også lære sanger fra andre religioner og kulturer, og i musikkundervisninga kan man lære elevene mye hvis man vil

  Hovedspørsmålet som du ikke har berørt her, er:

  Mener du, eller mener du ikke, at det er riktig med et nytt fag?
  Mener du, eller mener du ikke, at det er riktig av regjeringen å følge menneskerettsdomstolen?

  Takk for en spennende kommentar og et interessant innspill, Hollobollo!

 86. Starlett desember 10, 2007 kl. 4:19 pm #

  En liten feil i kommentaren snek seg inn.
  Dette er ditt utsagn, men det fremstår som mitt i kommentaren:
  ———————-
  Det er selvfølgelig ikke noe i veien for at elevene skal få forståelse for og innblikk i andre religioner også, men kristendommen må ha en hovedrolle siden vi dessverre ikke har noe eget historiefag i ungdomsskolen eller barneskolen, hvor kristendommens rolle i vår historie kunne fått en plass.
  ————-

  Og jeg HAR svart på det i den foregående kommentaren. 🙂

 87. Liljerød desember 10, 2007 kl. 5:08 pm #

  #49 Hollobollo
  Du kan ikke bestemme hva som er vrangforestillinger. Jeg tror ikke på at jesus var sønn til Gud, men jeg respekterer dem som tror det. Du burde respektere oss andre.
  Jeg tror at hvis foreldrene og elevene reagerer så er det fordi læreren forkynner uten at han vet det.

  Det høres ut som du er mot menneskerettighetene. Så udemokratisk må du ikke være.

 88. Starlett desember 10, 2007 kl. 11:24 pm #

  Enig at man kan feire jul uten overdrevent forbruk, men det er på tide å ta forbruksmønsteret vårt opp til seriøs vurdering.

 89. Starlett desember 10, 2007 kl. 11:32 pm #

  Menneskerettighetene må gjelde også i Norge.

 90. Starlett desember 10, 2007 kl. 11:38 pm #

  Jeg kan bare konstentere at vi tenker likt om disse spørsmålene.

  Jeg skal etter hvert lese det du skriver på forfatterbloggen.
  Er det bare skjønnlittratur som skrives der, eller kan man skrive om hva som helst?

  Ha en fin uke, Artemisia!:)

 91. Starlett desember 10, 2007 kl. 11:57 pm #

  Jeg vil ikke bruke denne tråden til en ansvarsfordeling rindt skolens sterke og svake sider.
  De siste 30 år har vi hatt 16 år med AP-regjeringer, og 14 år med såkalt borgerlige regjeringer, og vi har hatt mange reformer som statsråder fra ulike regjeringer har stått bak.

  Det er en kompleks materie.
  Bevilgninger er en viktig faktor, men læreplaner, pedagogiske idéer, lærerkrefter og mange andre variabler kommer også inn.

  Men fri oss fra kommersielle friskoler som Clemet åpnet for!

 92. Starlett desember 10, 2007 kl. 11:59 pm #

  Hei ikkeborg

  Hyggelig å se deg her.

  Så trivelig at du likte mørketidsbildene mine.:)
  De er tatt hjemme i utkanten av hagen min.

 93. Starlett desember 11, 2007 kl. 12:00 am #

  Det kan sikkert stemme for mange.

 94. Starlett desember 11, 2007 kl. 12:09 am #

  Bra vedtak, ja!

 95. Starlett desember 11, 2007 kl. 12:11 am #

  Vi nordlendinger er nok nokså mangfoldige og forskjellig innbyrdes.

  Heldigvis.

  Vi er ingen klisjé formet av «søringa»;)

 96. Starlett desember 11, 2007 kl. 12:15 am #

  Ja, hvis kristendommen ikke klarer seg uten skolen, står den på vaklende føtter.

 97. Starlett desember 11, 2007 kl. 12:36 am #

  Hei Johannes.
  Hyggelig å se deg igjen, og jeg har lest kommentaren din, men jeg ber om forståelse for at jeg ikke går inn på enkelthetene i den, men bare konstanterer at du ut fra din tro er glad for det nye vedtaket.

 98. Peder Ås desember 11, 2007 kl. 12:43 am #

  #29.1

  Det store spørsmålet – blir vi noe glade for disse julegavene, eller er det bare penger rett ut av vinduet.

  Kjøpt heller noe til noen en annen gang. En gang han/hun setter pris på det.

 99. takeshi saitoh desember 11, 2007 kl. 2:42 am #

  til # 51 Zamoyski

  Valgfritt fag paa skolen? Er du sproe? Har unger noe saerlig godt av aa vite om hevnlystne guder og pedofile engler? Gabriel fikk jo jomfruen paa tjukken.

  Som barn kunne jeg bibelen helt utenat. Og jeg ble en hengiven ateist. Saann kan det gaa naar man tvinger smaa barn til aa lese om masse tull og toeys.

  Takeshi

 100. takeshi saitoh desember 11, 2007 kl. 3:23 am #

  til # 20 Sandri,

  hvorfor det er galt aa forby religion?
  Du sier ja til hjernevask, lureri, pedofili, naalstikking i voodoo-dukker, selvmordsbombere osv.?

  Da mener du sikkert at det er helt OK aa sniffe kokain, aa ta heroinsproeyter ogsaa da hva?

  Takeshi

 101. takeshi saitoh desember 11, 2007 kl. 6:34 am #

  til # 44 av Johannes

  pisspratet ditt om arvesynd er direkte motbydelig. Du staar ikke ansvarlig for hva din far har begaatt av synder. Det er du alene som staar for det du gjoer. Saa kom ikke her og fortell oss at vi skal svi for hva joedene gjorde.

  Men hva gjorde forresten Adam og Eva? Bedrev de ikke ogsaa med incest? Kan tenke meg at det var en del av arvesynden. Og dette skal folk sitte stille og tro paa?

  Takeshi

 102. Starlett desember 11, 2007 kl. 8:34 am #

  Skolen skal bli sekulær, ja. Egentlig er den i prinsippet sekulær nå, men på grunn av KRL-fagets uklarhet, virker det ikke alltid etter hensikten.

 103. Hollobollo desember 11, 2007 kl. 12:42 pm #

  #52 Kommentar fra Liljerød

  Jeg skjønner da hva som er vrangforestillinger eller ikke, jeg snakker ikke om religiøse overbevisninger, jeg snakker om vrangforestillinger om hva som foregår i klasserommet.

  Som sagt: Enkelte foreldre vil ikke at barna deres skal ha kunnskap om andres livssyn, kulturer eller religioner fordi de innbiller seg at det vil føre til at barna deres skal plutselig konventere til Hinduismen, Buddhismen, Ateisme, Kristendom, Islam eller en eller annen antikk religion som vi har snakket om. Det er en vrangforestilling fra foreldrenes side at om barna får kunnskap så vil de automatisk bli konventert.

  Jeg vil faktisk våge å påstå at det å støtte et slikt syn, hvor foreldrene skal få lov til å nekte barna sine kunnskap, er mer mot menneskerettighetene og udemokratisk enn det jeg har.

  Jeg er i mot forkynnelse i timene, om det foregår så må vi bli kvitt lærere som driver med det, men jeg mener ikke at vi skal gå så langt at en skal nekte barna kunnskap basert på foreldrenes frykt for kunnskapen med bakgrunn i at mange roper «forkynnelse, forkynnelse» (ulv, ulv) hver gang de må lære om noe som de ikke vil ha om.

  La meg for å få poenget mitt gjennom kjøre scenarioet til et annet fag, matte: Hva om jeg bare kunne pluss og gange, og mente det var alt mitt barn skulle kunne, noe mer kunnskap utover det har jeg aldri hatt brukt for, og derfor ville jeg ta barnet mitt ut av undervisningen så fort et minustegn eller deletegn eller noe annen matte enn pluss og gange ble undervist i. Læreren mente at minus og andre ting var abselutt nødvendig for å forstå matte, men jeg tror ikke på han og krever at mitt barn skal ha fritak.

  Burde samfunnet akseptert at foreldre kunne gjør sånn for å forme barna slik de ønsket seg dem? Burde en kommunist kunne ta barnet ut fra historieundervisningen for å sørge for at Sovjet ikke ble kjent for barnet? Burde en facist eller kunne nynazist gjøre det samme?

 104. Hollobollo desember 11, 2007 kl. 1:08 pm #

  #34,5 Starlett

  Jeg mener det er unødvendig med et nytt fag da KRL-faget, selv om det har en skjevdeling, veier opp for enkelte alvorlige mangler i historiefaget innpakket i miksen samfunnsfag.

  Jeg skjønner at du kan mene at jeg gir kr.domen en for stor rolle, men jeg mener fortsatt at elevene er nødt å ha mest om kr.dom. Det er ikke uten grunn, det er tross alt den, og Islam ,som springer ut fra Jødedom, som er blant de mest nærliggende religionen i vårt samfunn.

  At elevene skal lære om antikken, filosofier derfra, og hvordan dette har påvirket utviklingen, i religonene og i samfunnet forøvrig er jo også klart.

  Men jeg kan ikke få understrekt det nok, kristendom har vært en hovedleverandør for religion i Europa de siste 1500 år og en betydlig maktfaktor og kulturell premiss leverandør, blant annet ved å ha tilnærmet monopol på utdanning frem til nyere tid. At elevene skal lære like mye om den som om noen andre religioner syntes jeg ikke passer helt inni i bildet over hvor mye av vårt samfunn som er basert med bakgrunn i denne utviklingen.

  At andre ting har påvirket kulturen vår også, selvfølgelig, men vi må ikke undervudere kristendommens rolle av den grunn.

  For å gjøre det enkelt: Prioriteringen i eldre europeisk historie ved UiO var slik at kristendommen, med sin påvirking fikk en ca 30% av faget, Islam ble derimot bare nevnt i bisetninger.

  Det er en grunn til at en gjør slike valg. Selv om jeg er kristen, vil jeg ikke ha noe forkynnelse av den i skoleverket, men fordi jeg brenner for historie og kulturforståelse så syntes jeg det er idiotisk å prioritere slik det er snakk om fremover. Uten den historike bakgrunn og religonskjennskap jeg fikk med meg fra KRL-faget i kirkehistorie og kristendomshistorie, ville jeg hatt store problemer med å fullføre studier innen historie og litteratur fordi jeg hadde manglet helt elementære kunneskaper innenfor dette.

  Jeg syntes heller vi kan ta kr.dom, grundig, litt lettere med Islam og Jødedom siden de er i slekt med den og nærliggende i historien og samfunnet forøvrig og heller ha mindre om andre religoner. Å ta alle like mye ender bare opp med at elevene sitter igjen med «litt» om alt, som oftest så lite at det er på kanten til å være vranglære slik som for.eks undervisnigen i Buddhisme er i dag.

  Men for å svare på dine spørsmål til slutt:

  Mener du, eller mener du ikke, at det er riktig med et nytt fag?

  Ja, det er riktig med et nytt fag, om jeg hadde fått viljen min hadde det vært: «Historie og kultur» og det hadde tatt ut historien fra samfunnsfaget, spist opp KRL-faget og tatt litt fra norsk og engelskfagene. Det faget vi antaglig får nå blir en overfladisk kjenneskap til samtlige livssyn og vil ikke være godt nok. Og det mener jeg at vi kan være foruten.

  Mener du, eller mener du ikke, at det er riktig av regjeringen å følge menneskerettsdomstolen?

  Kommer helt annpå. Visst menneskerettighetsdomstolen vil unngdå forkynnelse, så må regjeringen ta grep og få undersøkt og gjort så godt den kan for å fjerne forkynnelse. Jeg tror ikke det beste er å ta en enkel løsning ved å bare lage faget om til et overfladisk fag om det meste. Om menneskerettighetsdomstolen mener at foreldre har rett til å nekte barna sine kunnskap med bakgrunn i sin overbevisning, da lurer jeg på hva slags domstol dette er, for jeg kan ikke se at det er en menneskerett å nekte barna sine kunnskap fordi en ikke liker kunnskapen.

 105. Starlett desember 11, 2007 kl. 4:01 pm #

  Veldig god og kvalifisert motkommentar, Hollobollo. Vi er ikke så veldig uenige.
  Jeg skal svare deg og de andre senere. Akkurat nå _kan_ jeg ikke, og jeg vil gi deg et ordentlig, gjennomtenkt svar som denne og de andre kommentarene dine virkelig fortjener.:-)

 106. Starlett desember 11, 2007 kl. 7:33 pm #

  OK.

 107. Starlett desember 11, 2007 kl. 7:56 pm #

  Hei Heidi

  Jeg opplever at det du her forteller om KRL-faget, (eller hadde du LIVSSYN før 1997?, når gikk du på skolen. – er litt i tvil her), veldig klart illustrerer KRL-fagets hovedproblem.

  For det første at kristendom er altfor overrepresentert i lærebøkene, og for det andre at mange lærere dessverre er avvisende til å undervise i de andre store religionene, enten det er fordi de mangler kompetanse eller fordi de av personlige årsaker vil formidler mest mulig kristendom og minst mulig av andre livssyn.

  Dersom du hadde LIVSSYN, altså faget for barn hvis minst en av foreldrene ikke var medlem av statskirka, er det du skriver intet mindre enn oppsiktsvekkende og bryter med alle forutsetninger for dette faget..
  En livssynslærer skulle IKKE favorisere kristendom, men være en nøytral formidler av livssyn, religion, etikk og idéhistorie.

  Faget «livssyn» forsvant ut av norsk skole i 1997, da vi fikk KRL-faget, og man den gang mente at dette faget ville gjøre livssyn unødvendig, noe mange foreldre protesterte på, med rette, har det vist seg.

  I denne saken sto muslimer, humatetikere og Jehovas vitner med flere sammen mot departementet.

  Jeg vet dessverre at slike trangsynte lærere som du nevner, finnes, og de gjør mye ugagn i skolen. (Det var mange kristendomslærere som var sterkt imot i å undervise i noe annet enn «Guds klare ord», altså sin egen oppfatning av kristendommen.

  Du skriver:
  ——————
  Jeg har alltid ment at vi bør lære om ALLE religioner, ikke bare den kristne. Å la barn lære om alle religioner gir dem mulighet til å tenke selv og er med på å skape toleranse og forståelse for andres livssyn.
  ___________

  HELT enig med deg. Dette er og har vært et hovedanliggende for meg i årevis. Om man hadde lært flere religioner bedre å kjenne, ville mange skadelige fordommer forsvinne.
  Fordommer som i sin tur kan skape grobunn for hat, stigmatisering og forakt for hele folkegrupper og som gjør landet vårt til et vanskeligere samfunn å leve i.

  OG disse fordommene kan også medvirke til at vi rett og slett ikke forstår de konflikter som finnes i verden og setter dem inn i en religiøs kontekst, mens årsaken er noe helt annet.

  ————-
  Men man kan ikke «klubbe» religion i hodet på folk. Vi må bestemme selv. Vi vet selv best hva vi tror og ikke tror.
  ———

  GODT SAGT!

  Den tid er forbi da det var forbudt å forkynne tro som avvek fra den offisielle lutherske. (Konventikkelplakaten)

  Dette at NOEN kristne går så hardt ut mot filmer og bøker som motsier deres tro, viser at de ikke stoler nok på det de selv tror på.

  Ja, folk må få lov til å være forskjellige, og det er sikkert at vi har en lang vei å gå når det gjelder toleranse.

  Takk for en god og velbegrunnet kommentar, Heidi! 🙂

 108. Starlett desember 11, 2007 kl. 8:01 pm #

  Tor og Odin?

  Hmmm..
  Tror ikke det er noen stor gruppe som tilber dem.

  Det kunne vært interessant å høre om ditt inntrykk av den vanlige japaners tro/livssyn, forresten.

  Man kan godt mene at jesus fantes uten å tro at han var en gud.

  Jeg vet at Hitler og Stalin fantes, men jeg tror ikke på deres dogmer.

  En søkt sammenligning kanskje, men jeg kan ikke se hvorfor det skulle være så vanskelig å erkjenne at den historiske Jesus har levd.

  Det finnes det mange belegg for.

  Husk at Israel på den tid var en del av det mektige Romerriket, og fra denne tiden finnes det mye historieskrivning, ikke eventyr og sagn altså.

  Men om han var guddommelig, er jo en HELT annen sak.

 109. takeshi saitoh desember 11, 2007 kl. 8:23 pm #

  til Liljeroed

  Blir helt gal av aa hoere om respekten din. Du respekterer vel disse unge selvmordsbombere som er blitt hjernevaska og lurt til aa drepe folk ute paa gaten ogsaa da hva?

  Jeg har ogsaa stor respekt for folk som sniffer kokain og som bruker heroin. Hva synes du om dem?

  Takeshi

 110. Starlett desember 11, 2007 kl. 8:46 pm #

  Jeg er i det store og hele enig i det jeg tror du vil formidle om ditt primære standpunkt, men det står ikke til å nekte at mange kristne lærere som har undervist i kristendom lenge før KRL-faget, verken ville eller kunne omstille seg til det nye faget og fortsatte mer eler mindre i samme spor som før.

  Du kan jo lese #27 Heidi der hun forteller om sine erfaringer.

  Samtidig vet jeg om mange ekstreme kristne, konsevative, karismatikere og zionister adventister læstadianere etc. som ikke tolererer at barna får undervisning i islam og ikke vil at de skal høre utdrag fra Koranen, så intoleransen går begge veier.

  Og det går ut over majoriten av elevene og alle lærerne som vil gjøre en skikkelig jobb, slike som du.
  —————–
  og våre barn må også få mulighet til å forstå vår kulturarv og historie i lys av dette. Ikke noe er så trist som de som i sin overbevsning vil slette historie for at den skal passe med deres overbevisning.
  ———

  Det er jeg enig i, men det kan de få selv om man får et livssynsnøytralt fag. Ja, det kan kanskje bli lettere å formidle kulturhistorie og politisk historie når det nye faget har «satt» seg, og barn/foreldre kan erfare at skolen nå er blitt sekulær.

 111. Starlett desember 11, 2007 kl. 8:47 pm #

  Jeg er i det store og hele enig i det jeg tror du vil formidle om ditt primære standpunkt, men det står ikke til å nekte at mange kristne lærere som har undervist i kristendom lenge før KRL-faget, verken ville eller kunne omstille seg til det nye faget og fortsatte mer eler mindre i samme spor som før.

  Du kan jo lese #27 Heidi der hun forteller om sine erfaringer.

  Samtidig vet jeg om mange ekstreme kristne, konsevative, karismatikere og zionister adventister læstadianere etc. som ikke tolererer at barna får undervisning i islam og ikke vil at de skal høre utdrag fra Koranen, så intoleransen går begge veier.

  Og det går ut over majoriten av elevene og alle lærerne som vil gjøre en skikkelig jobb, slike som du.
  —————–
  og våre barn må også få mulighet til å forstå vår kulturarv og historie i lys av dette. Ikke noe er så trist som de som i sin overbevsning vil slette historie for at den skal passe med deres overbevisning.
  ———

  Det er jeg enig i, men det kan de få selv om man får et livssynsnøytralt fag. Ja, det kan kanskje bli lettere å formidle kulturhistorie og politisk historie når det nye faget har «satt» seg, og barn/foreldre kan erfare at skolen nå er blitt sekulær.

 112. takeshi saitoh desember 11, 2007 kl. 8:58 pm #

  til Hollobollo

  Det som staar i begge testamentene kan barna vaare godt klare seg uten. Det er eventyrfortellinger som er blitt gjennom tidene redigert om og om igjen av menneskene. Og de gjorde det saa klart for aa herske over andre.

  Vaer saa snill og ikke bland kr.dom fag med historie. For ingenting som staar i bibelen er sant. Det har niks med vaar virkelighet aa gjoere.

  Til slutt. Vi, mennesker har ingen behov for en aandskapsfull og hevnlystig gud.

  Takeshi

 113. Hollobollo desember 11, 2007 kl. 10:08 pm #

  #60 Takeshi Saitoh

  Kødder du med meg? Jeg minnes en episode på VGS hvor en elev leste en tekst i norsken hvor det ble brukt lignelser til historier i Bibelen, noe som forsåvidt er helt normalt i litterære tekster i Norge og vesten, og personen ikke skjønnte bæret fordi han hadde ikke hatt KRL-undervisning siden foreldrene var ateister.

  Kjenneskap til Bibelen og dens tekster er elementær kunnskap for å forstå hvilket felles referanseverk mange av forfattere, politikere og andre viktige personer har hatt her i vesten. Akkurat som det er viktig å ha kjennskap til Koranen om du skal forstå referanser i politisk retorikk, litteratur og ander lignende ting i den Islamske verden i dag og tidligere.

  At det som står der ikke er fakta, har jeg heller ikke sagt, jeg har god kjennskap til den historiske sammensetningen av Bibelen med dens mange redaktører, redigeringer og utvelgelser og jeg ville aldri drømme om å lære bort Bibelen som faktahistorier. Meg jeg ser like liten grunn til å fjerne bibelhistoriene fra pensum, som å fjerne norske eventyr fra pensum.

 114. Starlett desember 11, 2007 kl. 10:09 pm #

  Hollobollo

  Du sier:
  ——————-
  Jeg mener det er unødvendig med et nytt fag da KRL-faget, selv om det har en skjevdeling, veier opp for enkelte alvorlige mangler i historiefaget innpakket i miksen samfunnsfag.
  ——————–

  Jeg skjønner ditt syn, men kan du ikke se at dette oppleves diskriminerende for alle dem som ikke er kristne?
  Jeg mener at det man HELLER burde gjøre, er å styrke historiefaget, og legge inn den norske idéhistorie og krikehistorie der, slik at alle elevene lærer den norsk-lutherske kultur å kjenne og forstår hvilke virkninger det har hatt på vårt moderne samfunn.

  Hvor vidt islam springer ut av jødedom, kan diskuteres. Har du lest Koranen? I så fall ser du jo at Muhammed slett ikke var konsekvent. I enkelte perioder lå han nærmere jødedom, i andre nærmere kristendom. Han hadde j ganske stor kontakt både med arabiske kristne og jøder ifør han formet sin religion.
  I begynnelsen var han betydelig mer velvillig innstilt mot disse religionene enn senere, og mange av suraene kan leses som direkte reaksjoner på hva han hadde opplevd av motbør fra kristne eller jøder.

  Men selvsagt: I det at han bare opererer med EN Gud, slik som jødene, kan man ha belegg for å si at islam lå nærmere jødedommen, noe som imidlertid IKKE avspeiles i dagens politiske klima, (jamfør Israel versus palestinere og iranere, men også andre arabiske land.)

  .
  ——————-
  At elevene skal lære om antikken, filosofier derfra, og hvordan dette har påvirket utviklingen, i religonene og i samfunnet forøvrig er jo også klart.
  ————————–

  Ja, det BURDE være klart, men spørsmålet mitt er: Gjør de det? I liten grad, er jeg redd.

  At kirken har vært en maktfaktor, tjener ikke bare kristendommen til ære, jamfør grunnloven av 1814; at jøder og jesuitter ble nektet adgang til riket, diskrimineringen av diverse sekter og utbrytergrupper, konventikkelplakaten og hekse/kjetterprosessene.
  Er ikke dette mer et tema som burde komme mye sterkere inn i historieundervisningen?

  Den katolske kirken hadde tilnærmet monopol på universitetsutdannelse fram til renessansen, men i Norge fant man ikke universiteter.
  Og selvsagt skal elevene få lære at skole for almuen i Norge var motivert ut fra at alle skulle kunne lære katekismen, bibelhistorie og forberedes til konfirmasjon.
  Men dette er HISTORIE, eller til nød kirkehistorie.

  Nei, vi skal ikke undervurdere kristendommens rolle, men vi skal heller ikke overfokusere på den.
  Jeg mener at det er en svakhet ved norsk skole og norsk tenkning og viten generelt at man vet altfor lite om andre kulturer, og grunnlaget for en slik viten må legges i skolen.
  Så globalisert som verden er blitt, er dette en nødvendig. (men ikke tilstrekkelig) forutsetning for å ha mulighet til å forstå hverandre.

  ——————
  For å gjøre det enkelt: Prioriteringen i eldre europeisk historie ved UiO var slik at kristendommen, med sin påvirking fikk en ca 30% av faget, Islam ble derimot bare nevnt i bisetninger.
  —————–

  Synes du det var en RIKTIG prioritering? Jeg mener at det viser at UiO og andre høyere læresteder OGSÅ må revurdere sin undervisning.
  ————————-

  ——————
  . Uten den historike bakgrunn og religonskjennskap jeg fikk med meg fra KRL-faget i kirkehistorie og kristendomshistorie, ville jeg hatt store problemer med å fullføre studier innen historie og litteratur fordi jeg hadde manglet helt elementære kunneskaper innenfor dette.
  ——————-

  DET vil jeg gjerne at du skal utdype. Som sagt, jeg er ikke ute etter å frata de nye generasjoner elementære kunnskaper om kristendom, men det må gjøres i en annen kontekst enn i dag.
  (Jeg må tilføye at jeg jo studerte kristendom før jeg hoppet av og over til noe annet, i første omgang fordi jeg fikk den lutherske dogmatikken i vrangstrupen, men gjennom studiene og all eksegeseskriving fikk jeg jo denne kunnskapen med som ”gratis” bagasje til mine andre studier og i mitt videre arbeid og liv. Derfor er jeg ikke den rette til å vite hvordan det er å studere historie uten elementær kristendomskunnskap)

  Hvis undervisningen i dag er ”på kanten av vranglære”, så er det opp til lærebokforfatterne å forandre på den feilen.
  Lærebøkene må bli annerledes og bedre, lærerne må videreutdannes for å være i stand til å undervise i det nye faget, og hver religion må undervises i litt lengre bolker, slik at man ikke har kristendom i EN uke, og så hopper over til f.eks buddhisme i neste.

 115. Starlett desember 11, 2007 kl. 10:11 pm #

  Hollobollo

  Jeg måtte dle kommentaren i to deler, for den var for lang å sende.

  Her kommer resten:

  Jeg er enig i at det kreves betydelig faglig og pedagogisk kompetanse for å lage et fag som elevene LÆRER av og som bare ikke blir til en forvirrende lapskaus.
  ”Historie og kultur” kunne vært et fag jeg også ville gått for. 🙂

  Men så er du altså skeptisk til menneskerettsdomstolen.
  Hollobollo, jeg VET at det ved mange skoler har vært lærere som bevisst eller ubevisst har forkynt og gitt kristendommen altfor stor forrang.
  Særlig kan hende i barneskolen, der det er færrest lærere med eksplisitt fagkompetanse på området. Når elevene kommer til ungdomsskolen, er nok mange så fed up av dårlig KRL-undervisning at de dårlige erfaringene fra barneskolen medfører negativ holdning til KRL

  ————————
  , for jeg kan ikke se at det er en menneskerett å nekte barna sine kunnskap fordi en ikke liker kunnskapen.
  —————————- —
  Nei, det kan jo det jo være et poeng i, så lenge det er KUNNSKAP det er snakk om.
  Men hva med alle kristne sekter som nekter barna sine vitenskapelig kunnskap og derfor trekker dem ut av offentlig skole for å kunne forkynne sine særoppfatninger av kristendom?

  ER kristenfolkets særoppfatninger i Norge overordnet menneskerettighetene?

  (Og det er jo heldigvis ikke alle kristne som setter seg på bakbeina)

  For den troende kristne må vel ha stor nok tillit til at troen skal være sterk nok uten at en statlig skole skal hjelpe til?

  For all del: jeg er ikke ute etter å frata folk den tro de har, men jeg ønsker like vilkår for alle, og at skolen skal være en nøytral møteplass for alle barn,
  Det er den ikke i dag.

  Men jeg er helt enig i at det ikke er nok å forandre navnet på faget.
  Det må omfattende forandringer til for å få et fag som er både lærerikt og meningsfullt, så nå har lærebokforfattere i livssyn og tro i Norge en STOR utfordring. 🙂

  Dessuten: Filosofi som fag inn i skolen!

 116. Hollobollo desember 11, 2007 kl. 10:19 pm #

  #57,5

  Ja, jeg tror vi egentlig er ganske enige. Forskjellen måtte kanskje være størrelsen og innholdet i faget.

  At skolen skal være sekulær, og livssynsnøytral er jeg helt enig i, KRL-faget kunne for min del vært «Religon- og livssynskunnskap med etikk», men innholdet burde fortsatt ha fokusert mest på kr.domen pga dens rolle i vår kulturs historie, og det er vel kanskje det eneste vi er uenige om slik jeg ser det, egentlig.

  Men jeg vil bare legge til igjen, at vi må fokusere på de mest nærliggende kulturene og religonene (Kr.dom,Ateisme,Islam og Jødedom). Jeg frykter at det nye faget blir for mange emner med for lite dybe.

 117. Heidi desember 12, 2007 kl. 7:12 am #

  #47.5

  Takk for godt og utfyllende svar.

  For å avklare spørsmålet ditt om KRL/Livssyn/Annet:
  Jeg gikk på barneskolen på begynnelsen av 80-tallet. Episoden med den vrangsynte læreren er fra sjetteklasse. Jeg tror faget bare het kristendom, husker ikke helt. Men jeg husker læreboken inneholdt noen få linjer om hva de andre religionene sto for, men det var en meget liten andel av boka. Læreren holdt seg til kristendom.

  Vi kunne få fritak fra kristendomstimene dersom foreldre ga sin godkjennelse – med grunnlag at man ikke er kristne. Jeg diskuterte aldri dette med mine foreldre, og fulgte timene som vanlig. Vi er ikke kristne, så jeg hadde sikkert fått fritak om jeg ville, men jeg likte å lære, og det ville vært kjedelig med en fritime helt alene midt på dagen.

 118. Viljen desember 12, 2007 kl. 7:57 am #

  Jeg går på full maks maskin mot jul, og er ikke på bloggmodus. Jeg må trekke meg tilbake for her har vi det travelt nå, men jeg kan si litt.

  #24,5
  Religionsundervisningen skal bare BESKRIVE religionene. ikke felle dommer over dem
  —–
  DET synes jeg er en setning som binder det hele sammen, og på mange måter sier alt i greie korte ord!
  Men de som er «rund» i kantenen om religion ser nok dette mye klarere enn en personlig kristen, om det er en muslim eller en kristen. DET er det største problemet, og den største utfordringen! For de vil gå kritisk inn i religionsundervining om annen tro enn deres!

  Hvordan tenker du deg et nytt livssynsfag?
  —–
  Jeg har ikke tatt stilling til det. Jeg har ikke hatt barn i skole, og har ikke slev gått i skole på veldig mange år.
  Nå skal vi dit rett rund thjørnet, og da skal vi se om dette spørsmål dukker opp igjen.
  Jeg vet jo ikke hva skaloenen gjør pr i dag, og har mye og sette meg inn i.

  Jeg tror at siden jeg ikke tror har jeg et svært nykternt forhold til religion. Jeg tar muligens lett påd et.
  Jeg er ikke interessert og sette meg inn i de forskjellige annet enn på et overfladisk nivå, for jeg _har_ikke_behov for det!
  Det er nok derfor jeg heller ikke ser nødvendigheten med religionsundervisning for jeg ser ikke vikitgheten ved det, og ikke kan jeg se at vi berikes ved og vite mere heller.

  Jeg skjønner flere har tro, og de om det! Det er alles personlig valg (håper jeg!!), og det respekterer jeg.

  Jeg kan og se at undervisning kan føre til større toleranse, men jeg synes og igjen at vi legger for mye i og vite hva andre tror.
  Jeg tror faktisk ikke at det er informasjon som sørger for toleranse, men heller holdninger.
  Om holdningene endres ved informansjon? Nei, det tror jeg ikke.

  En som er anti homofili, vil ikke slutte og vær det fordet om han/hun for informasjon om det, og prøver finne ut _hvorfor_ noen blir det.

  Informasjon hjelper kanskje, men det er holdninger man må endre først og fremt, Lære og forstå at _alle_ tenker forskjellig. At alle er ulik.

  Og la en antimuslim (feks) lære seg basisen i den muslimske tro, vil jo ikke endre hans/hennes syn på en muslim, og heller sannsynlig ikke få han/henne til og forstå _hvorfor_ noen er muslim.
  Men og undervise i landets kultur og forskjellen fra det samfunn vi selv lever i, DET har jeg mye større tro på.
  Mulig det er dette som heter livssyn:))
  I så fall har jeg svart på det og! 🙂

  Nei, jeg vil ha all religion ut av skolene og heller satt som et valgfag.
  *
  Jeg skal stikke innom og si god jul etterhvert og skal gi ut hvertfall et juleinnlegg før jul, men nå må jeg løpe for vi har det travelt i disse dager. Lange kvelder, og mye på tapetet både privat og jobb.
  Men vi hørs før jul :O)

 119. MorHubro desember 12, 2007 kl. 3:34 pm #

  Jeg er ateist og vil ikke ha religion, men jeg skjønner at de små må få lære litt om hva overtroen går ut på.

  Jeg støtter det nye faget, men jeg hopper over en fordypning.
  Det er ikke _mitt_ område!

 120. Starlett desember 12, 2007 kl. 11:05 pm #

  Jeg tror også at KRL kan fortone seg kjedelig,men jeg mener også at det skyldes både dårlige lærebøker og det faktum at få lærere har fått nok utdanning i faget.
  Når vi nå skal få et nytt fag, håper jeg at vi får skikkelige lærebøker og lærere som vet hva de underviser i.
  Velkommen på bloggen min! 🙂

 121. Starlett desember 12, 2007 kl. 11:12 pm #

  Hei zamoyski

  Kommer du fra Polen eller har bodd i Polen?
  Det var interessant å høre at du har erfaring derfra.
  Jeg har også erfaring fra katolske land.
  Det kunne selvsagt være en idé å gjøre kristendom valgfritt, men skal vi da også ha valgfri undervisning i alle de andre religioner også?

  Det tror jeg ikke kan la seg løse i praksis.

  Om man har et rent opplysningsfag om religioner og etikk, så kunne det samle alle elever, slik at de kunne få en felles kunnskapsmessig referanseramme.

  Nå har jo menneskerettsdomstolen talt: Vi er derfor nødt til å forandre faget og det er ikke lov å forkynne i den offentlige skolen.
  Jeg lurer på om ikke de samme reglene gjelder i Polen nå?

 122. Starlett desember 12, 2007 kl. 11:25 pm #

  Jeg har en følelse av at du ikke oppfattet det Hollobollo mente å si.

 123. Starlett desember 12, 2007 kl. 11:32 pm #

  Ja, egentlig er jeg enig med deg i det.
  Innerst inne, noe jeg jo har skrevet i andre innlegg, og ikke minst fordi dette overforbruket rett og slett ikke er bærekraftig og er en belastning for klima og miljø.

  Gledefølelese eller følelse av lykke og velvære er IKKE proporsjonal med antall gaver eller av forbruk, og ofte kan det være motsatt.
  Undersøkelser viser også at barna setter større pris på hyggelig samvær god od mat enn på julegavene.

  Men å avskaffe jula er jo urealstisk i Norge.
  Derimot kan vi forme jula slik at den gir mening for oss.

 124. Starlett desember 12, 2007 kl. 11:34 pm #

  Har Liljerød sagt at hun respekterer selvmordsbombere?

 125. Starlett desember 12, 2007 kl. 11:57 pm #

  Myter er en del av kulturen, når det formidles som myter.
  Er det ikke spennende å høre om Odin og Tor, Ask og Embla, Balder og Loke, Idun og Frøya, Zews, Athene, poseidon og alle de andre?

  Og dessuten så har du ikke belegg for å si at alt som står i Bibelen er usant.

  Jeg tviler for eksempel ikke på at den historiske Jesus har levd, ei heller på at Palestina var underlagt Romerriket og en stor del andre historiske fakta, mens andre ting anser jeg som myter.

 126. takeshi saitoh desember 13, 2007 kl. 1:50 am #

  til Heidi og Morhubro,

  hva kan vi laere av kr.dummen? Hva har en oppdikta joedisk gudesoenn med oss andre aa gjoere? Ingen verdens ting. Kan ikke falle meg inn aa bli snill og god etter aa ha lest bibelen. Derfor hva skal man med et saant fag?

  Er ikke det bedre aa bruke tiden til aa laere om baking eller aa lage noen fine JULEPYNT? Det naermer seg jul naa, ikke sant? Jul har selvfoelgelig ingenting med joedene aa gjoere.

  Takeshi

 127. takeshi saitoh desember 13, 2007 kl. 2:24 am #

  til # 29 av Peter Aas

  du tok ordene fra min munn. Det er et haan mot oss moderne mennesker aa kalle en fridag for saann som » Kristi Himmelfartsdag «. Han som foreslo det, kan ikke ha hatt saa mye vett i huet.

  Farter hvor? Med eller uten jetmotorer?
  En halvnaken joede som floey til vaers?
  Du store min!!!

  Takeshi

 128. Starlett desember 13, 2007 kl. 8:43 am #

  Du sier:
  ——————
  Kjenneskap til Bibelen og dens tekster er elementær kunnskap for å forstå hvilket felles referanseverk mange av forfattere, politikere og andre viktige personer har hatt her i vesten. Akkurat som det er viktig å ha kjennskap til Koranen om du skal forstå referanser i politisk retorikk, litteratur og ander lignende ting i den Islamske verden i dag og tidligere.
  ———————

  Det er jeg enig med deg i.

 129. Starlett desember 13, 2007 kl. 8:46 am #

  Jeg regner med at kristendom får størst vekting.

  Det er som i historie: Vi lærer mer om det nærliggende, og det tror jeg kommer til å skje i det nye livssynsfaget også.
  Dermed ser det ut til at vi har diskutert oss fram til enighet. 🙂

 130. Starlett desember 13, 2007 kl. 8:50 am #

  Jo, da var det kristendom du hadde, og jeg synes det er veldig synd at det finnes slike lærere som du beskriver.

  Og innstillingen din om at du likte å lære selv om du ikke trodde, liker jeg. 🙂

  Din historie viser manglende kompetanse og vidsyn hos mange kristendomslærere.

  For all del: Det finnes mange dyktige lærere OGSÅ, men med et nytt fag kan man pålegge lærerne klarere normer for hva undervisningen skal bestå i.

 131. - desember 13, 2007 kl. 9:31 am #

  Det ble i meste laget for meg dette, så det er godt mulig jeg er seint ute med denne malurten, – men den bør med i debatten selv om den kan være servert tidligere:

  I HEFs nettavis http://www.fritanke.n… kan vi blant annet lese følgende:

  «HEFs fagsjef Bente Sandvig har kjempet mot KRL-faget siden 1997. Hun er redd KRL-endringene departementet varsler i dag bare blir et nytt lag kosmetikk…»

  «Statssekretær Lisbet Rugtvedt forsikret på fredag NRKs lyttere om at det ikke blir store endringer i KRL-faget. – Ikke betryggende, sier Bente Sandvig.»

  Så var kanskje seieren bare blår i øynene på oss blå(!)øyde?

  God Jul/Solsnu/Midtvintersfeirin g!

 132. gamle gauder desember 13, 2007 kl. 9:33 am #

  Siste kommentar var fra gamle gauder (som av forskjellige årsaker har sletta bloggen sin, og derfor ble anonym…).

 133. MorHubro desember 13, 2007 kl. 3:54 pm #

  #69 gamle gauder

  Er du forsvunnet fra forumet? Det er _meget_ beklagelig. Jeg liker deg og du er en hederlig ateist.
  Du må komme tilbake snart!

  Du bringer debatten ned på landjorda.
  Jeg står skulder til skulder med deg.
  Hva hjelper kosmetikk når det ser stygt ut når masken er fjernet?

  Jeg spør:
  Er det nye faget en _maskerade_?

  _Det_ burde debattantene ha tenkt på!

  Jeg skulle ønske at man kunne gi _kommentarer_ tomler.
  Da skulle du fått en!

 134. Athene_1 desember 13, 2007 kl. 4:30 pm #

  God Aften Starlett

  Trygve Hoff var jeg så heldig at jeg kjente. Han var en god venn av min familie. Jeg var i hans bryllup, og ikke lenge etter – hans begravelse. Han var en flott og varm mann.

  Jeg er helt enig at tradisjonell kristendomsundervisning skal ut av den norske skolen. Jeg ønsker meg flere fag inn i skolen, nemlig kommunikajon og filosofi.

 135. Heidi desember 14, 2007 kl. 5:08 pm #

  #66 takeshi saitoh

  Det er alltid noe å lære av religion. Jeg er ikke religiøs selv, men jeg synes det er interessant å lære om hvorfor andre tror som de gjør, og hva som skille de forskjellige religioner. Å ville lære om noe betyr ikke nødvendigvis at man tror på eller står inne for det man leser/lærer. Men jeg tror man får et større perspektiv på menneskene og livet dersom man tillater seg selv å lære om andre som tenker annerledes enn seg selv.

  Da jeg lærte mer om kristendommen – det var den gang jeg skulle stå som konfirmant – da fant jeg ut at dette trodde jeg ikke noe på. Hadde jeg ikke lest og lært i den tiden, hadde jeg kanskje vært en tviler i dag. Sånn sett er det også fint å lære mer om religion – for da blir det lettere å se hvor man selv står.

  Dårlige holdninger og fordommer er ofte et resultat av uvitenhet. Jeg ønsker ikke å ha dårlige holdninger eller være fordomsfull. Derfor ønsker jeg å lære mest mulig om andre menneskers måte å tenke på – eller deres tro – slik at jeg forhåpentligvis kan bli et bedre menneske.

 136. Starlett desember 14, 2007 kl. 9:13 pm #

  Skjønner tankegangen din, Viljen.

  Men siden det ikke er et valgfag, er det jo bedre at det er livssynsnøytalt, så vi er jo egentlig enige.

  Riktig god tur til Finnmark og en flott juleferie ønsker jeg deg og dine der oppe i det VIRKELIGE mørketidslandet.

  (Her i Bodø er ikke mørketiden slik som i Finnmark, noe vi nordlendinger og finnmarkinger vet.)

 137. Starlett desember 14, 2007 kl. 9:14 pm #

  Helt greit, MH.

  Flott helg til deg! 🙂

 138. Starlett desember 14, 2007 kl. 9:18 pm #

  Det nye faget skal handle om livssyn generelt.
  Man kan i grunnen lære litt av hvert av kr.dommen, f.eks mye bra etikk.
  Nei, jul har ingenting med jøder å gjøre.

  Det har enten med vintersolhverv, juleblot, den romerske midtvintersfest eller med feiringen av en kristen frelser å gjøre, alt etter hva man tenker eller hva man tror.

  Eller det handler om at vi alle trenger et pusterom og en ferie midt på vinteren, 8eller sommeren, alt etter hvor på jorda man befinner seg.)

  Baking og julepynt er helt OK, og jeg vil gjerne at barna skal lære mer matlaging på skolen.

  OG ha mer estetikk.

 139. Starlett desember 14, 2007 kl. 9:23 pm #

  Du ser det for deg, merker jeg.

  Kristelig Himmelfartsdag er også etter min mening en tvilsom fridag.

  Jeg tror denne himmelfarten må oppfattes rent mytisk, og det blir den nok gjort av de fleste kristne også.

  Har du lest dette innlegget mitt:

  http://www.vgb.no/897

  Hva synes du om å bytte ut en kristen fridag med Eid/Id? 😉

 140. Starlett desember 14, 2007 kl. 9:29 pm #

  Gamle Gauder

  Jeg er klar over denne malurten, men jeg valgte å ikke ta det med i innlegget fordi jeg syntes det ble for langt da, og fordi jeg var mest irritert over reaksjonene fra kristent hold.

  Det har vært drøftet tidligere i tråden, men ikke så mye.
  Argus har bl.a vært inne på det.

  Reaksjonene fra HEF har tross alt vært at dette er et fremskritt, men jeg er helt enig med deg, og har skrevet det flere ganger i tråden:
  Faget må bli REELLT annerledes.
  Det hjelper lite bare med navneendring.

  Men det tar jo tid å skrive nye og GODE lærebøker og å gi lærerne den opplæring som trenges, så vi kan kanskje være enige om at grunnlaget for et bedre livssynsfag i skolen nå er på plass?

  Riktig god jul til deg også, Gamle_gauder! 🙂

 141. Viljen desember 15, 2007 kl. 7:46 pm #

  Er du her da?

 142. Starlett desember 15, 2007 kl. 11:07 pm #

  Til Viljen og dere andre som jeg ikke har svart ennå.

  Jeg hensviser til dete innlegget hos lillevanilje

  http://www.vgb.no/126

  Jeg lar en kommentar jeg skrev der nettopp og Lillevaniljes tilsvar tale for seg:

  #24 Kommentar fra Starlett (svar):
  lillevanilje

  EGENTLIG har jeg tatt pause fra VGB nå, men jeg måtte bare inn for å støtte dette innlegget.

  Vil man ha pjatt og likegyldigheter, eller vil man ha bloggere med integritet som er meningsbærende, og bloggere som kan argumentere for sine syn på en skikkelig måte?

  En av de STORE, de ALLER største for meg, går det ikke an å kommentere hos i dag. Vi var midt i en interessant og UTFORDRENDE debatt om ateisme versus agnostisisme, og jeg skulle komme med et tilsvar. Jeg har prøvd, men kommentarene forsvinner.
  Vi vet av erfaring hva det betyr.

  Jeg mistenker at enkelte som er satt til å moderere denne portalen, ikke kan lese en tekst og forstå dens meningsinnhold, dens kontekst.

  Kan man ikke diskutere personhets?

  Når en blogger har «Personangrep» som overskrift i et innlegg, bør det ringe noen bjeller for moderatorene.
  Man skulle tro at journalister var i stand til å fortolke en tekst, men det ser dårlig ut.

  Hvem var det som snakket om ytringsfrihet under en viss karikaturstrid?

  Hvem definerer ytringsfrihet, og for hvem gjelder denne friheten?

  Gjelder den bare så lenge man er føyelige og forusigbare lam?

  Svar fra lillevanilje (svar):
  Det har igrunnen ingen hensikt å fortsette her på vgb. Når moderator kan utestenge den bloggeren som topper over mest saklig blogger blir kastet ut, ja da kan man bare begynne å pakke sammen for å forlate det synkende skipet.

  Det gjør jeg.
  Jeg skal ta vare på innleggene min ved å skrive dem ut/lagre dem som webarkivfil. Og så sletter jeg. Jeg har allerede begynt.

  Nok er nok!

  takk for en konstruktiv og viktig kommentar, Starlett. Håper NOEN kan lese den og ta til seg meningsinnholdet. Men jeg har ikke så store forhåpninger om at det kommer til å skje.

  ————-

  Jeg pakker ikke sammen riktig ennå, men jeg avstår fra å kommentere på egen og andres blogger nå.

  Så håper jeg at de som skal moderere denne portalen, lære seg å lese.
  Det er ikke nok å knekke lesekoden.
  Man må forstå betydninge av det man leser.
  Ellers er man funksjonelle analfabeter.

  Og journalister bør ideelt sett IKKE være funksjonelle analfabeter.

  Det er lov å erkjenne feil, – OGSÅ i Akersgata!

 143. Starlett desember 15, 2007 kl. 11:09 pm #

  Og jeg må lære meg å få færre trykkfeil…

  God helg!

 144. Viljen desember 15, 2007 kl. 11:41 pm #

  Enig!
  God Helg!:)

 145. Viljen desember 15, 2007 kl. 11:46 pm #

  hehe..altså ikke enig med #75 men med #74.
  Skrivefeil får vi da leve med! 🙂 Jeg mest da….

 146. Asterixa desember 18, 2007 kl. 2:54 pm #

  #74 Starlett
  Jeg er helt enig. Hva er det som skjer?
  Kom tilbake snart likevel.

 147. btidag desember 18, 2007 kl. 5:48 pm #

  hei Starlett….

  kommentarrekken hos Athene er nettopp stengt – og det samtidig som jeg trykket enter på mitt svar.
  Gjentar hovedpunktene :

  til din 122

  » Mitt anliggende var å angripe den oppmerksomhetssyke intimiserende og personfokuserte måten det ofte diskuteres og kommenteres på »

  Dunkman og andre kan mene hva de vil om disse innleggene/kommentarene – de er en del av mangfoldet de også.

  Når det gjelder Mod viser jeg til mine tidligere innlegg og er helt enig med deg. Det mangler retningslinjer m/takhøyde,
  konsekventhet og ankemulighet, som da skal være like for alle.

 148. MorHubro desember 18, 2007 kl. 8:47 pm #

  Du kan komme tilbake nå.
  Jeg har skrevet dikt, og det har _mange_ lag!

 149. Gullhjerte desember 19, 2007 kl. 3:15 am #

  Starlett

  Jeg syns at du skal komme tilbake snart, og moderatoren er uvitende, men det hjelper ikke at du blir borte.

  Jeg savner deg.

 150. takeshi saitoh desember 20, 2007 kl. 7:10 am #

  til Heidi,

  la oss bare ta de 10 bud. Hva er det vi kan laere av? Du skal ikke ha noen andre guder eller nisser enn meg? Snakk om aa ha litt selvtillit, denne joedeguden. Du skal holde helligdagen hellig? Skal vi holde sengen paa soendagene, alle mann eller? Det er klin kokos, dette her.

  Det har ingenting med min holdning eller mine fordommer aa gjoere, naar jeg sier at vi skal henge Asahara saa fort som mulig. Starlett vet ogsaa at jeg i prinsipp er imot doedstraff. Men ingen
  regel uten unntak. Det er ikke noe vits i aa holde ex-guruen i live saa lenge. Jeg hater tjukkasen som pest.

  Takeshi

 151. Starlett desember 21, 2007 kl. 8:33 pm #

  Sletta bloggen?
  Huff, dårlige nyheter.
  Får vi ikke se deg mer på VGB da?

  God jul til deg i alle fall, og takk for mange fine innlegg og kommentarer. 🙂

 152. Starlett desember 21, 2007 kl. 10:09 pm #

  Jeg ser absolutt ditt og gamle_ Gauders poeng, MH.

 153. Starlett desember 21, 2007 kl. 10:13 pm #

  Ja, han bodde jo ikke så langt fra der jeg tror at du holder til.
  Enig i at han var en varm og flott mann.

  Jobbet jo på folkehøyskolen på Darbu.
  Veldig trist at han døde så ung, og så uventet.

  Ellers er jeg helt enig i at filosofi og kommunikasjon skulle ha vært fag i skolen.
  I det nye faget burde man i alle fall gi idéhistorie og filosofi plass.

  Ønsker deg en flott helg! 🙂

 154. Starlett desember 21, 2007 kl. 10:21 pm #

  Pedofile engler var dog nytt for meg. 😉

 155. Starlett desember 21, 2007 kl. 10:22 pm #

  Takk for en kommentar som jeg bare kan si meg enig i. 🙂

 156. Starlett desember 21, 2007 kl. 10:24 pm #

  NÅ er jeg her, og hvis du leser dette før jul, så ønsker jeg deg en flott julefeiring der oppe i det høye nord! 🙂

 157. Starlett desember 21, 2007 kl. 10:25 pm #

  Nå har de hatt en gjennomgamg i VGnett, Mod ser ut til å legge om modereringen noe, Dunkman er tilbake, så nå er min lille bloggstreik avblåst.

 158. Starlett desember 21, 2007 kl. 11:03 pm #

  I’m back. Er du?

 159. Starlett desember 21, 2007 kl. 11:05 pm #

  Men det er Dunkmans rett å mene det, ikke sant?

  Det er OGSÅ en del av mangfoldet å kunne si sin mening, selv om mange er uenige.

  Jeg håper at Mod har lært nå, og at vi får en bedre og mer logisk moderering i framtiden.

 160. Starlett desember 21, 2007 kl. 11:05 pm #

  Hehehe….

  VELDIG fint dikt, det må jeg si. 😉

 161. Starlett desember 21, 2007 kl. 11:06 pm #

  Dine anmodninger er tatt til følge. 🙂

 162. Starlett desember 21, 2007 kl. 11:11 pm #

  Når det gjelder de ti bud, så er de delt opp i to deler:
  De tre første er spesifikt religiøse.

  De sju siste er etikk som angår livet menneskene i mellom.

  Jeg vet at du er motstander av dødsstraff, og derfor forstår jeg ikke at du vil gjøre unntak.

  Min motstand mot dødsstraff er absolutt.

  Man kan ikke kreve dødsstraff for mennesker man hater.

  Selv om jeg forstår ditt sinne mot Asahara, forstår jeg IKKE at du er villig til å bryte ditt eget prinsipp.

  For meg blir det ulogisk.

 163. LillePersille desember 22, 2007 kl. 1:13 am #

  #82 takeshi saitoh

  Du skal aldri være med på dødsstraff!
  Det er barbarisk. Skyt noen elger hvis du må drepe. Da redder du klimaet, og ta ikke fly.

 164. Breiflabben desember 23, 2007 kl. 6:42 pm #

  Bare innom for å ønske god jul Starlett.

  Jeg har skrevet et eget innlegg som svar på kommentarene i dette innlegget, men vi tar det etter jul.

  Håper du får en fin julefeiring med familien 😉

  Juleflabbekinn er sendt med gode ønsker nordover.

 165. Kristian desember 23, 2007 kl. 11:05 pm #

  Hei Starlett!
  God Jul!

 166. takeshi saitoh desember 25, 2007 kl. 8:56 am #

  Hei Starlett,

  fikk du mange fine presanger til jul? Jeg forspiste meg igaar. Saa jeg maa begynne paa slankekur igjen.

  Nei, det kan ikke vaere greit for noen aa undervise i kr.dummen. Ta for eksempel, hun jomfruen som ble gravid. Kolliderer ikke det med sexundervisningen paa skolen? Og hva med han gudesoennen som gikk paa vannet? Kanskje han hadde paa seg skjulte vannski? Skulle aldri forundre meg.

  Det har endelig gaatt opp for meg at det koster oss skattebetalere for mye aa holde eks-guruen i livet. For tjukkasen gidder ikke aa jobbe for seg. Spoersmaalet blir jo da hva man skal gjoere med ham. Kanskje du har noen gode forslag? Skal vi ta aa sende ham til Norge kanskje?

  Takeshi

 167. takeshi saitoh desember 26, 2007 kl. 1:32 am #

  til # 83 av LillePers,

  jeg er ingen KILLER. Saa hvorfor skal jeg gaa ut i skogen og jakte paa noen elger. Nei, vi maa beskytte dyrene so lever ute i naturen.

  Det begynner aa koste flesk aa holde Asahara bak murene. For tjukkasen har sittet inne over 10 aar. Og han gidder ikke aa jobbe for seg. Eks-guruen er ikke FIT til aa jobbe, sies det. For noe tull og toeys. For aa slippe aa betale mer for drittsekken, saa foreslo jeg at vi tok og hengte ham med en gang.

  Jeg ser ingen forskjell paa aa henge ham naa eller aa henge ham om 10 eller 20 aar. Ser du?

  Takeshi ( the animal lover )

 168. takeshi saitoh desember 26, 2007 kl. 2:18 am #

  til # 6 av Hollobollo,

  beklager sen reaksjon her. Men jeg koedder ikke. Kr.dum-undervisning maa bort.

  Askeladden og kongeriket hans er OK. For det er norsk. Og 100% norsk ogsaa. Det er en viktig del av den norske kulturen. Det er det samme med Tor og Odin. Er alle enige i at alle barn som er foedt i Norge maa laere seg norsk paa skolen? Og ikke arabisk eller arameisk, hva?

  Det er saa tullete aa briefe barna om eventyrfortellinger dikta opp av nomader som levde langt ute i bushen. Om saanne som jomfrufoedsler, himmelfarter og dommedager. Hva tar vi barna vaare for?

  Takeshi

 169. MorHubro desember 26, 2007 kl. 6:32 pm #

  #87 takeshi saitoh

  Er det dødsstraff i Japan?
  Har Japan religion ?
  Jeg mener at guruen ikke må avlives, men man kan sette ham på _slankekur_ og tvinge ham til å gjøre arbeid til beste for befolkningen.

  Jeg tror det er fornuftig at man lærer om alle overtroer som finnes, for da er det lettere å diskutere med dem. Når man vet hva de tenker.

  Jeg hadde et fag som hette bibelhistorie da jeg gikk på skolen. Jeg husker boka. Der lærte jeg at engelen kom med bud om at Maria slulle bli med barn, men det sto ikke at engelen besvangret henne.

  Jeg tror ikke at engler er utstyrt med kjønnsorganer, så derfor kan de ikke bli bifil eller pedofil.
  Jeg tror ikke engler finnes, men _hvis_ man skulle tro på¨Bibelen, så ser de _kjønnsløse_ ut.

  _Jeg_ tror at Maria ble gravid av et tilfeldig seksuelt forhold med en alminnelig mann, og så viste Josef storsinn og kjærlighet og tok på seg farskapet.

  Er du vegetarianer?
  Man må skyte noen dyr for å holde balansen i naturen og å få god og næringsrik kjøttmat.

 170. Asterixa desember 26, 2007 kl. 8:26 pm #

  #88 takeshi saitoh

  Man må møte det man ikke støtter med bedre argumenter.
  Det er idiotisk at man skal lære om Odin, Tor og Askeladden fori de er norske, men ikke om Jesus.

  Skal vi bare lære norgeshistorie?
  Vi må lære mye mer verdenshistorie og vite hva som blir tenkt rundt i verden.

  Hvis du bor i Japan, må du lære noe om hvordan japanerne tenker. Det hjelper ikke med Askeladden da.

 171. LillePersille desember 26, 2007 kl. 11:26 pm #

  #87 takeshi saitoh

  Er du dyreelsker? Betyr det at du er vegetarianer?
  Jeg synes du er for lite tolerant, og du kan lese det siste jeg har skrevet.
  Jeg tolererer det meste, og det kan gi fred på jorda, men jeg er redd Jehovas vitner.

  Vi må skyte noen elger fordi de spyr ut metangass som er farlig for klimate.

  Klimaet i Japan er veldig dårlig.
  Dere tar alt for mange fly og kjører for mye bil.

  Han skal ikke henges i det hele tatt. Det er jeg imot.

 172. Gullhjerte desember 27, 2007 kl. 5:03 am #

  #82 takeshi saitoh
  Du må aldri drepe andre, ikke mennesker og ikke dyr. Husk at du kan bli et dyr i din neste inkarnasjon. Da er set ikke morsomt hvis dine etterkommere dreper deg.
  Du må ha respekt for alle religioner. Mennesker vil søke sin fortid og framtid.
  Jeg liker Starlett best av alle som har blogg her, for hun er snill, og var grei mot meg da jeg hadde kjærlighetsblogg og fikk mange stygge kommentarer, så jeg slettet bloggen, men hun er litt for hard mot religionene.

 173. Starlett desember 27, 2007 kl. 4:36 pm #

  Er elg det eneste som kan få dødsstraff?

 174. Starlett desember 27, 2007 kl. 4:39 pm #

  Vel overstått jul, Flabben og gode romjulsdager.
  Regner med at det er om skolen generelt du vil skrive, ikke om det som egentlig er hovedpoenget i DETTE innlegget, nemlig livssynsfaget, for jeg husker at det var noen diskusjoner om skolens kvalitet lenger oppe i tråden.

 175. Starlett desember 27, 2007 kl. 8:41 pm #

  Takk i lige måde, – litt forsinket, Kristian.
  Og god romjul til deg. 🙂

 176. Starlett desember 27, 2007 kl. 8:52 pm #

  Hei takeshi

  Har du lest dette innlegget:

  http://www.vgb.no/897

  Da vet du at jeg ikke fikk mange presanger til jul, bortsett fra fornyete medlemskap i noen organsiasjoner, litt gode ting å spise, g noen bøker og plater, bla en bok skrevet av paven. Den heter «Jesus fra Nasaret», er veldig lærd, men fryktelig provoserende på noen punkter.

  Maria ble IKKE besvangret av noen engler. Det finnes ikke belegg for sånt i Bibelen.

  Jeg skjønner at du er en av de mest prinsippfaste ateister her på VGB, og det har jeg respekt for. (Så deg bl.a hos marocjenta)

  I motsetning til visse andre debattanter gjør du ikke forskjell på kristendom og islam, og det vil jeg gi deg honnør for.

  Jeg kan også gå på vannet når det er islagt. 😉

  I jula har jeg lest gjennom evangeliene for å bli HELT sikker på det jeg visste fra før: Jesus har aldri uttalt seg negativt om homofile, og han har heller ingen helvetesutmalinger.
  Dette er det Paulus, den overaktive kolerikeren, som har mye av skylda for.

  Jeg skjønner at du er rasende på denne drapsguruen, men jeg synes ikke det er grunn til å hevde at alle troende er idioter.

  Jeg kan ikke tenke meg at det skal falle folkerike Japan for dyrt å holde denne mannen i fengsel.

 177. Starlett desember 27, 2007 kl. 8:54 pm #

  Poenget med dette innlegget er at vi skal få en NY undervisning på skolen, livssyn og etikk, ikke gammeldags kristendomsundervisning og ikke undervisning der elevene blir indoktrinert til tro.
  Er ikke det bra?

 178. Starlett desember 27, 2007 kl. 9:02 pm #

  takeshi

  Jeg oppdaget en kommentar fra deg her:

  http://www.vgb.no/897

  Og nå har jeg besvart den.

  Himmelfart har en mikroskopisk plass i evangeliene, jeg tror ikke du finner mer enn tre linjer om den, og det er helt underordnet.

  Men altså: Det blir nå et NØYTRALT livssynsfag i skolen, og jeg spør igjen: Er ikke det bra?

 179. Starlett desember 27, 2007 kl. 9:04 pm #

  Forresten, forspist deg på juleflesk?

  Da kan det vel ikke være verre å spise elg? 😉

 180. takeshi saitoh desember 28, 2007 kl. 6:30 am #

  til Starlett,

  gaa paa vann, sier du?

  Joeden reiste til joedeland paa pilgrimsferd. Da han kom til Genesaretsjoen fikk han tilbud om aa krysse den med motorbaat. Hva koster turen da, spurte joeden. 50 dollar, svarte mannen med baaten. Det er da vel litt for mye for en saa kort tur, mente joede. Vel, glem ikke at det er en helt uvanlig sjoe. Jesus gikk over den. Det skjoenner jeg vel med de blodige prisene dere tar her, svarte joeden.

  Takeshi

 181. Starlett desember 28, 2007 kl. 10:48 am #

  Hehehe 😉

  Motorbåt og dollar.

  Kreativ tolkning.

  Se på min siste tråd om islam og kristendom.

  Det må da være interessant for en nøytral ateist som deg. 😉

 182. takeshi saitoh desember 29, 2007 kl. 3:00 am #

  til Starlett,

  nei, ikke mer tull og toeys naar det gjelder valg av fag paa skolene naa. Man gaar paa skolen for aa bli klokere. Og for aa laere seg folkeskikk. Hva tenker barna vaare naar de faar hoere om jomfrufoedsler, himmelfarter, dommedager og pedofile profeter? Og om reinkarnasjoner hvor man kan bli en insekt i neste liv etter aa ha vaert slem? HJELP! Er dere virkelig alvorlige her?

  Jeg har spist reinsdyrbiff oppe i Finnmark. Det var saa som saa. Elg har jeg aldri smakt. Men jeg nekter plent aa dra paa elgjakt. Men, vi kan gaa paa fisketur, Starlett.

  Takeshi

 183. takeshi saitoh desember 29, 2007 kl. 11:55 pm #

  til Starlett,

  hvor mye fikk denne NORDMANNEN med seg av religionstimene paa skolen i Norge, mon tro?

  Forresten, gikk mannen paa skole i Norge? Hva gjorde han i Mekka? Var han i fast jobb eller var han en medlem av A-gjengen paa heltid?

  Er det noe rart at det dannes A og B-gjenger naar Norge slipper hvem som helst inn til landet? Innvandringsstopp som Norge har innfoert, er til aa flire av. Skal man gi opphold til hele slekta bare fordi en av familien jobber i landet?

  Jeg syns synd paa folk i Norge som maa slite med saann soeppel.

  Takeshi

 184. Starlett desember 30, 2007 kl. 10:45 am #

  Jeg ser heller ikke for meg engler dom seksuelt aktive vesener. 😉

 185. MorHubro desember 30, 2007 kl. 11:59 am #

  takeshi
  Du har ikke svart meg!!

 186. MorHubro desember 30, 2007 kl. 11:59 am #

  takeshi
  Du har ikke svart meg!!

 187. takeshi saitoh desember 30, 2007 kl. 9:38 pm #

  til MorHubro,

  det var pussig. Jeg svarte deg men kommentaren ble ikke med her. Kan ikke skjoenne hvorfor. Det var ikke det minste provoserende det jeg skrev. Vel kanskje jeg trykket paa feil knapp.

  Anyway, her er jeg igjen:

  Ja, det er doedsstraff her i Japan. Og det skjer ved henging og i all stillhet. De etterlatte faar en beskjed pr. post om at det er blitt fullbyrdet. Boedlene faar trykke paa flere knapper samtidig. Og det er ingen som vet hvilke knapp som utloeste selve prossessen. Jeg syns at det er en grei maate aa gjoere det paa.

  Det er litt av hvert her. Men det er mindre halleluja-folk her enn i Korea. Og det er jeg veldig glad for. Jeg vet ikke om man kan kalle Shintoisme for den offisielle religionen her i Japan. Og jeg gaar ut i fra at buddhisme er mest utbredt. Det er i hvert fall veldig mange templer her. Og munkene tar godt betalt for det de gjoer. De drikker, gaar paa barer, paa Pachinko ( japanske kasinoer ), paa horehus, you name it.

  Tvinge Asahara til slankekur? Det vil vaere samme som aa kommandere jesus til aa gaa paa vannet en gang til det da. Hahaha… Fra spoek til alvor, det er ingen av dere der borte som gidder aa komme til Japan for aa pleie tjukkasen. Men aa henge ham, det vil dere ikke, hva?

  Saa du mener vi har mye aa laere av jomfrufoedsler, av flyvende lasaroner og engler, av dommedager, hva? Diskutere med HVEM og om HVA?

  Morhubro, du maa ikke tro saa mye. Vi maa vite. Vi vet at Gabriel var den eneste som kom naer jomfruen. Det er saa klart beistet hadde utstyret sitt in Ordnung. For jomfruen ble jo med en gang gravid. Men det staar i den hellige boken at barnet nedstammer fra David. Forstaa den som kan…

  Jeg er ikke vegetarianer. Jeg spiser kjoett som bare det. Men jeg er feig og gaar ikke paa jakt. Jeg vil heller gaa paa fisketur.

  Takeshi

 188. Starlett desember 30, 2007 kl. 11:21 pm #

  takeshi

  Jeg skal svare deg skikkelig på alle kommentarene. Men nå er jeg veldig opptatt på denne tråden:

  http://www.vgb.no/897

  Har du noen synspunkter der?

  Det gjør ingenting om vi er uenige.

  Håper at du får et flott nytt år!

  Tastes snart! 🙂

 189. takeshi saitoh desember 31, 2007 kl. 7:06 am #

  til Starlett og Morhubro,

  jeg har sluttet aa si «God Jul» til folk for at de ikke skal misforstaa. I’m the most devoted atheist on earth. Hehehe… Men Godt Nyttaar oensker jeg dere begge.

  La oss diskutere igjen i aar 2008!

  Takeshi

 190. Starlett januar 2, 2008 kl. 5:13 pm #

  La oss lære både verdenshistorie og Norgeshistorie, men Askeladden er nå en flott kar, da! 🙂

 191. Starlett januar 2, 2008 kl. 8:57 pm #

  Jeg kan fordikre deg på tro og ære at JEG ikke har sensurert noen kommentar fra deg, men det skjer litt av hvert på VGB, og noen kommentarer forsvinner bare.
  Håper at denne feilen blir eliminert.

  Synd at Japan ikke har kvittet seg med dødsstraff.

  Vel, vel, jeg tror IKKE at Gabriel er direkte innblandet i fødselen av Jesus, men håndfaste beviser har jeg jo ikke. 😉

 192. Starlett januar 2, 2008 kl. 10:18 pm #

  Jeg tror ikke de henger folk i Japan, men dødsstraff har de.

  I skogen min blir det skutt en elgkvote hvert år, og det er en kvote som er bestemt av andre enn meg.

 193. Starlett januar 2, 2008 kl. 10:19 pm #

  Hard mot religionene?
  Hva mener du med det?

  Jeg har fått så hatten passer, (hvis jeg hadde hatt hatt) på det siste innlegget mitt fordi jeg er for «snill» mot islam.

  Akk ja.

 194. Starlett januar 2, 2008 kl. 10:22 pm #

  Morsom vits. 😉

  I Nord-Norge er det et ordpråk som sier at med sterkt tro og gode kalosjer kan man gå trygt over Vestfjorden, det harde havstykket som tar fire timer å reise over med hurtigruta.

 195. Starlett januar 2, 2008 kl. 10:27 pm #

  Jeg tror nok at jomfrufødselen og himmelfarter vil få en SVÆRT underordnet rolle i det nye faget, hvis det da i det hele tatt blir nevnt.

  Pedofile profeter?

  Jeg mener ikke at Muhammed var pedofil.
  Husk at mange var gift i årevis før de hadde sex, særlig fordi noen ble giftet bort som spebarn, og generelt fikk kvinner barn i mye lavere alder den gang enn nå.

  Maria skal ha vært bare 14 år da hun fødte jesus.

  Jeg går ikke på elgjakt, for jeg kan ikke skyte, men elggryte smaker godt.

  Fisketur er morsomt.

  I Japan spiser dere jo mye fisk, hvis jeg er riktig underrettet.

 196. Starlett januar 6, 2008 kl. 8:33 pm #

  Nå har takeshi svart.

 197. Starlett januar 14, 2008 kl. 1:09 pm #

  Godt nytt år, og la oss diskutere i dette nye året! 🙂

 198. Asterixa april 6, 2008 kl. 12:09 pm #

  Det var et veldig godt innlegg. Jeg kan ikke huske om jeg har skrevet her før, men jeg så det på min blogg.
  Nå blir det nytt religionsnøytralt fag, og det er bra.Ingen skal diskrimineres og skolen skal ikke lenger gi kristen oppdragelse.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

%d bloggere liker dette: