Benazir Bhutto. ISLAM versus Kristendom. VI og DEM!

27 des

 

Nå i romjulen, da kristne, humanetikere og andre har feiret jul. solsnu eller kristmesse, har vasket, bakt, hamstret mat, vin og brennevin, utvist storstilt kjøpeinnsats i alskens kjøpesentre, deltatt i mer eller mindre bisarre julebord og forhåpentligvis nå er glade og fornøyde, og kanskje litt forspiste etter feiringen av mysteriet om Jesu inkarnasjon, synes jeg det kan være på sin plass å se på grunnpilarene i en annen monoteistisk skriftbasert verdensreligion, nemlig Islam, en verdensreligion som er kommet oss tettere inn på livet siden vi har fått mange muslimske nordmenn, men som mange kristne agnostikere og ateister dessverre har fått tegnet et skjevt bilde av.

Særlig aktualisert opplever jeg at dette blir nå når Pakistans opposisjonsleder Benazir Bhutto ble så tragisk drept.

I følge VG var det skaden hun fikk i ryggraden etter at hun ble skutt i nakken som drepte henne.Denne tragedien vil ramme pakistanerne hardt og det kan destabilisere regionen. Pakistanerne sørger nå, og trenger vår støtte, ikke vår fordømmelse

.I denne situasjonen er det viktig at alle politiske ledere tenker konstruktivt og ikke bruker denne katastrofen som ammunisjon mot religionen Islam, men heller prøve å nøste opp årsaken til tragedien.

Politiske drap har fulgt hele menneskehetens historie, både i kristne, ateistiske og jødiske sivilisasjoner.

Islam forbyr å drepe kvinner, så drapsmannen brøt et av Islams viktigste bud.Benazir Bhutto visste at hun utsatte seg for stor fare ved å vende tilbake til Pakistan, men hun trodde at hennes trosfeller ville respektere Islam.

Dette er en kortversjon av Islam:

Islams trospraksis utkrystalliserer seg i de såkalte Fem søyler:

1. Trosbekjennelsen. ”Det er ingen Gud uten Gud, og Muhammed er hans profet.” Dette er de første ordene nyfødte muslimske barn får høre av sine foreldre

2. Bønnen. Den skal utføres fem ganger daglig vendt mot byen Mekka, som var Muhammeds fødested og er muslimenes hellige by

3. Almissen. En rituell avgift, 2,5 % av inntekten etter at skatt og faste avgifter er betalt, går til fattige og hjelpetrengende.

4. Fasten. Det skjer i niende måned hvert år, og siden månedene følger MÅNEN og ikke vår kalender, forskyves fastetiden fra år til år.Man skal ikke spise når det er lyst nok til å kunne se forskjell på en hvit og en sort tråd, så måltidene legges til natten. Syke, gamle, barn, gravide kvinner og folk på reise unntas fra fastekravet. Etter fasten har muslimene en stor fest

5. Pilegrimsreise til Mekka, islams religiøse sentrum, ELLER andre religiøse byer en gang i livet, dersom man har råd og god nok helse til det.

Islamsk tro kan i kortform oppsummeres i de følgende syv tesene.

 1. Troen på at Gud finnes og at det ikke finnes noen annen guddom
 2. Troen på Guds engler
 3. Troen på Guds profeter
 4. Troen på Guds bøker
 5. Troen på Dommedag
 6. Troen på forutbestemmelsen
 7. Troen på livet etter døden

Med andre ord:

Kristendom og Islam er nesten til forveksling identiske.

Praktiserende kristne tror på EN Gud, (som riktignok opptrer i tre variasjoner, Far, Sønn og Hellig Ånd), de ber, og i ortodokse og katolske kirker er tidebønner vanlige.Kristne er pålagt å gi ”tiende”. Altså en tidel av det de eier til kirken. De faster mellom Karneval og Påske (carna vale” betyr ”Farvel til kjøttet”, de feirer påskefest etter fastetiden, og mange reiser på pilegrimsferd. Nå vil mange innvende at det ikke er mange i Norge som faster, gir tiende eller drar på pilegrimsreise, og det er riktig, men det kommer av at Norge er et relativt sekulært land selv om vi holder oss med statskirke.I praksis er det også svært mange muslimer som heller ikke etterlever alle de fem ”bud”. Det ser man dersom man ferierer i et muslimsk land i fastetiden.

Den klassiske kristendom har alle disse fem elementer.

Og alle de syv elementene som er hovedteser i islam, gjenfinnes i kristendommen, men i tillegg tror kristne på at Jesus ikke er et menneske, men både sant Gud og sant menneske.

Den største forskjellen mellom disse to søskenbarnreligionene er altså at Islam ikke anerkjenner Jesus fra Nasaret som Guds sønn, men ser på ham som fullt menneske og en stor profet, og de avviser det kristne dogmet om tre-enigheten som ulogisk. Det gjorde også den kristne italienske tenker Giordano Bruno , og for denne anskuelse ble han brent på bålet som kjetter i år 1600.

Jeg tror at forståelse mellom øst og vest er viktig om fredelige forhold skal bli mulig, og da kan det være fruktbart å fokusere på likhetene mellom våre religioner i stedet for å overdrive de marginale forskjeller.

Vi trenger ikke å kategorisere menneskeheten inn i VI og Dem!

892 kommentar til “Benazir Bhutto. ISLAM versus Kristendom. VI og DEM!”

 1. Starlett desember 27, 2007 kl. 10:35 pm #

  Mørketidsbildet har jeg tatt 22. desember på årets mørkeste dag. De andre bildene er fra VGnett.

 2. Norwonk desember 27, 2007 kl. 10:57 pm #

  Islam er som andre religioner: et tilnærmet blankt lerret, som de troende kan fylle med stort sett hva de vil. Men det er dessverre for mange muslimer i våre dager som fyller det med blod og gørr. Så problemet er ikke hvilken tro de tilhører, men hvordan de praktiserer den. For noen århundrer siden var kristendommen også en svært voldelig religion, men den har endret seg, så man får håpe at islamsk praksis også kan forbedre seg.

 3. Pistolero desember 27, 2007 kl. 11:03 pm #

  Drapet på Bhutto er først og fremst en politisk handling som skal destabilisere Pakistan ytterligere. I kampen om makten i Pakistan (mis)brukes religion som motivasjonsfaktor for å mobilisere massene.

  Man skal ikke undervurdere betydningen av radikalisert, politisert islam. Samtidig må alle oppegående mennesker som ikke ønsker å bære bensin til bålet unngå å stigmatisere det store flertallet av verdens muslimer som ikke støtter voldsbruk eller islamisering av verden.

  Viva, Starlett

 4. Starlett desember 27, 2007 kl. 11:27 pm #

  Jo, du har mye rett i det.
  Men også i vår tid har det foregått mange politske drap og voldshandlinger i andre kulturkretser.
  Tenk på drapene på John og Robert Kennedy, på attentatet mot Ronald reagan, attentatet mot den forrige paven, drapen på Rabin av jødiske fundamentalister, drapene på Olof Palme og Anna Lindh.
  Drapet på Indira Gandhi.
  For eksempel.
  Hvordan vil du forklare det?

  Drapet i dag var POLITISK motivert, og det er et nett av årsaker bak det.

  Derfor må vi ikke blande religion inn i det.

  Det er jo Pakistans problemer etter kollapsen i Afghanistan som ligger som et bakteppe.
  Det tror jeg vi kan regne med selv om vi ennå ikke vet det sikkert.

 5. Starlett desember 27, 2007 kl. 11:31 pm #

  Jeg kjøper ikke den selvgode vestlige holdningen at kristendommen per se er noe bedre enn islam, og husk: Det er kristne arméer som har ødelagt muslimske Irak og muslimske Afghanistan og satt muslimske Pakistan under press.

  Og dagens katastrofe var politisk motivert.
  DET kan vi vel være enige om?

 6. Liljerød desember 27, 2007 kl. 11:33 pm #

  Drapet var politisk. De som sier noe annet, forstår ikke sammenhengen.
  Islam får skylda for det meste.

 7. Starlett desember 27, 2007 kl. 11:36 pm #

  Takk for en veldig god kommentar, Pistolero.
  Jeg støtter den helt og fullt.

  Og velkommen på bloggen min, forresten.

  (Trr ikke jeg har sett deg her før.)

 8. Norwonk desember 27, 2007 kl. 11:38 pm #

  #2.5 Det er en viss forskjell på de attentatene du nevner der og det som skjer i Pakistan nå. Kennedy ble ikke drept av religiøse grunner, men av politiske (det vil si, han ble selvsagt drept av en galning. Men det er ingen grunn til å tro at motivene hadde noe med religion å gjøre). Det samme gjelder attentatene på Reagan, Palme og Lind. Paven ble riktignok skutt av religiøse grunner – av en muslim. Og drapet på Rabin understreker nettopp problemet i Midtøsten: man klarer ikke (eller ønsker ikke) å skille mellom politikk og religion.

  Derfor kan man ikke unngå å «blande religion i det» når man diskuterer det som foregår i Midtøsten i dag, akkurat som man ikke kan forklare Tredveårskrigen eller den engelske borgerkrigen uten å komme inn på striden mellom katolikker og protestanter. Problemet i mange muslimske land i dag er nettopp at mange ikke ønsker noe skille mellom politikk og religion. Det finnes slike folk blant kristne også, men de har langt mindre innflytelse (iallfall i vår del av verden).

 9. Breiflabben desember 27, 2007 kl. 11:44 pm #

  Et godt nökternt bilde Starlett.
  Et politisk, men fundamentalistisk mord kanskje, som kun vil fremtvinge strengt «vakthold» fra styresmaktene.

  Aktuelt med en millitär leder igjen?

  Syns forövrig Pistolero har en fin kommentar.

  Helt enig at vi ikke skal se på «VI og Dem!» Men det er farlige store ustabile grupper der ute.

  Dette var ikke bra. Kommer til å bli brukt av «begge leire».

  Fortsatt god jul.

 10. Norwonk desember 27, 2007 kl. 11:45 pm #

  #2.6 Jeg er ikke kristen, så noen selvgodhet på vegne av kristendommen finner du ikke hos meg. Derimot er jeg faktisk veldig glad for at jeg bor i et sekularisert samfunn, der religiøse gruppers innflytelse er blitt sterkt redusert. Og dit har ikke landene i Midtøsten nådd ennå. Derfor er skillet ditt mellom politiske og religiøse handlinger ikke alltid anvendelig på det som skjer i den delen av verden. Islamske fundamentalister godtar ikke noe slikt skille.

  Dette skyldes ikke at islam er en dårligere religion enn kristendommen, det skyldes historiske og kulturelle forskjeller mellom land som Norge og landene i Midtøsten. I mine øyne er alle religioner like åpne for å bli kapret av fanatikere, og således like ille alle sammen. Men akkurat nå skaper islamske fanatikere mer trøbbel enn kristne fanatikere.

 11. Pistolero desember 27, 2007 kl. 11:50 pm #

  #3,5 – Takk, Starlett. Hyggelig å være her. Pistolero will return! 🙂

 12. Starlett desember 27, 2007 kl. 11:51 pm #

  Jeg mener heller ikke at drapene på brødrene Kennedy var religiøst motivert, ei heller de andre drapnene, bortsett fra attentatet på paven.

  Mitt poeng er at det drapet vi har opplevd i dag, HELLER IKKE er motivert av religion, men av politikk og makt, dvs AVMAKT.

  SElvsagt er det i Palestina, som jødene har okkupert, et sterk innslag av religiøst fiendskap, men dette er Pakistan, og Pakistan er et land med veldig blandet kultur.

  Vi vet jo ennå ikke den konkrete grunnen til drapet, men la meg spørre deg:

  Støtter du USA og medløperenes ødeleggelse av Irak?

  Ser du at forholdene i Afghanistan aldri har vært verre enn de er nå, og skjønner du at det er vanskelig for vanlige fattige afghanere å forstå hvorfor DE skal få livet sitt ødelagt fordi noen saudiarabere krasjet to fly i Twin Towers?

  USAs problem er at de militært KAN arealkrig, men når det kommer til assymetrisk krigføring med terrorceller som kan være hvor som helst, spiller de falitt.

  Min mening er at det var en etisk fiasko og feil og gå inn i Afghanistan.

  I Irak- spørsmålet mener jo nesten alle det samme som jeg har sagt fra dag 1.

  Og ISLAM kan ikke lastes for denne massive ødeleggelsen fra vest.

  I dag er det de sørgende pakistanerne som har min sympati, og la oss ikke gjøre situasjonen verre for demv ed å blande tro og politikk og nøre opp om det ulmende muslimhatet.

 13. Starlett desember 28, 2007 kl. 12:08 am #

  Hei Breiflabben,
  Ja, det var definitivt ikke bra.
  Nå blir det tre dagers landesorg i Pakistan.
  Spørsmålet er jo hva som skjer nå.
  Mitt poeng er at dette var et politisk, ikke religiøst , attentat.

  Men selvfølgelig finnes det ustabile grupper, som er ustabile av flere grunner.

  Nå blir det spennende å se hva som videre kommer til å skje i Pakistan.
  En modig kvinne er drept, på tross av islams ettertrykkelige forbud mot kvinnedrap.

  Får vi vite motivet?
  Og vil de demokratiske kreftene vinne fram tross dette anslaget?

  Fortsatt god romjul på en trist kveld!

 14. Starlett desember 28, 2007 kl. 12:13 am #

  Jeg vet at du ikke er kristen, Nowonk, og min forrige kommentar må du ikke lese som et angrep på DEG.

  Men det er en generell tendens til å forklare drap og vold i muslimske land med religion, og drap og vold i vestlige land med politikk eller gale gjerningsmenn.

  Hva med alle skoledrapene i USA?
  Hvordan forklarer du dem?

  (Jeg VET at du kan MYE om amerikansk politikk.)

  Poenget mitt er bare at slik jeg ser dette, er det et politisk drap som har funnet sted, en politisk terrorhandlimg, noe som de fleste statsledere også mener.

  Deretter ser jeg jo sammenhengen mellom all dramatikken som har funnet sted i regionen, ikke minst etter 2001, OG alle urolighetene, som nå kulminerte i denne tragedien.

  Og så lurer jeg på:

  Hva vil NÅ skje?
  Vil demokratiseringsprosessen bli svekket eller styrket av drapet i dag?

 15. CaptRedman desember 28, 2007 kl. 12:16 am #

  Sitat:
  Islam forbyr å drepe kvinner, så drapsmannen brøt et av Islams viktigste bud.Benazir.

  Hva mener du med dette, kvinner og barn blir jo steinet ihjel nesten daglig.

  Hva mener du?

 16. Starlett desember 28, 2007 kl. 12:17 am #

  Jeg er enig med deg i det, Liljerød.

 17. Starlett desember 28, 2007 kl. 12:20 am #

  Og jeg vil komme tilbake til din blogg.:-)

  Lurer på om du begynte å blogge her i den lange perioden jeg omtrent var fraværende fra blogg…

 18. Loredanafabel desember 28, 2007 kl. 12:22 am #

  Islam forbyr å drepe kvinner, sier du – men da bryter jo en hel haug muslimer dette budet daglig… Jeg sier som #9 CaptRedman – hva mener du?

 19. Asterixa desember 28, 2007 kl. 12:24 am #

  Det er en klok, demokratisk og modig politiker som i dag har falt for drapsmenns kuler og satt Pakistan i unntakssituasjon.
  Men det er politikk som ligger bak. Glem religionen.

  #7 Norwonk

  Norge er ikke sekulært, og det er slettes ikke USA.
  Hva skulle de gjøre i Afghanistan?
  Oljen kalte og den pakistanske presidenten ble en medløper for USA.

 20. SissyFoss desember 28, 2007 kl. 12:25 am #

  # 7 Jeg er enig med deg. Konfliktene og skillelinjene går mellom de moderate Islamister og de ortodokse Islamister. Det er her konfliktene kommer til å skjerpes.

  Ortodokse Islamister sier at man kan ikke skille politikk og relgion. I mange Arabiske land er det mer krig og totur innen landene enn mellom Vesten og dem. Det er mer dødelig å være dem mot dem enn mellom oss og dem.

  Det jeg mener er at den største polariseringen er innen disse landene.

 21. Starlett desember 28, 2007 kl. 12:32 am #

  Jeg mener det jeg sier, og NB: Det er ikke JEG som har skrevet Koranen.

  Dessverre blir kvinner drept i noen land, men det er helt galt å si at muslimske kvinner blir steinet daglig.
  I Iran og Saudi-Arabia hender det dessverre, og i deler av Nigeria.
  Men ikke ofte.
  Derfor slås det opp i norske medier de gangene det dessverre skjer.
  Ellers er det uvanlig.

  Kristendommen har også et forbud mot å drepe, nedfelt i dekalogen, (de ti bud), og som de altså har til felles med jødene, men se hvordan det står til i USA, ta en titt på dødscellene der, indersøk via Amnesty International, og du vil se at kristne, muslimer og jøder ryter det absolutte imperativ om ikke å drepe.

  Dessverre.

  Se på for en gigantisk drapsmaskin det amerikanske militærvesen er, – med en selverklært kristen ved roret, og støttet av de amerikanske kristenfundamentalister.

  Poenget mitt er:
  RELIGIONEN forbyr det, men likevel dreper både jøder, kristne og muslimer.

  Hva kan man gjøre for å stanse blodbadet?

 22. Norwonk desember 28, 2007 kl. 12:40 am #

  #7.5, 11 Beklager, men her nytter det ikke å «glemme religionen».:)

  Pakistan er ikke Palestina, men de deler et problem med de fleste landene i den delen av verden: muslimske fundamentalister står sterkt der. Pakistan ville i det hele tatt ikke eksistere dersom ikke landets muslimske innbyggere fant det umulig å leve fredelig sammen med Indias hinduer, så vi kan trygt slå fast at religion ikke er en faktor uten betydning i dette landet.

  Foreløpig vet vi ikke hvem som tok livet av Bhutto. Mitt tips er at det var en person med tilknytning til islamske ekstremister, kanskje i forståelse med elementer som støtter Musharraf. Deres teori later til å være at det var en sekulær drapsmann med utelukkende politiske motiver. OK, greit nok; tiden vil vise hvem som har rett (om vi da noensinne får vite det).

  Og når jeg knytter det til religiøse ekstremister, betyr det selvsagt ikke at jeg ikke ser at det også var et politisk drap. Det er der hele poenget mitt ligger: i denne delen av verden er religion og politikk håpløst sammenfiltret. Fattigdom spiller en rolle i disse konfliktene, og det samme gjør vestlige overgrep. Men det faktum at fattigdom og amerikansk utnyttelse ikke har ført til en tilsvarende terrorbølge i Brasil eller Mexico, er neppe helt tilfeldig. Min påstand er at Midtøsten har en ukultur som den må få bukt med, og den ukulturen omfatter bl.a. ekstreme utgaver av islam.

  Og invasjonen i Irak har jeg aldri støttet. Men når norske soldater tjenestegjør i Afghanistan, må vi vel være enige i at det faktisk har bittelite grann med Osama bin Laden og Talibanregimet å gjøre, også? Og de er altså muslimer, uansett hvor mye andre muslimer måtte mislike å innrømme det. De handler også ut fra sin forståelse av hvordan gode muslimer bør handle. Jeg vet at det er fullt mulig å tolke islam på andre måter (det er derfor jeg kaller religionene et blankt lerret). Men de tolker den på en måte som fører til terrorangrep på Vesten, og da må Vesten nødvendigvis reagere på en eller annen måte. Man må ikke bli så forblindet av sin skepsis mot USA at man omfavner alle som kjemper mot dem helt ukritisk. Her er det nok kritikkverdig opptreden til at alle kan få sin del av kritikken.

  Jeg vet også at de fleste muslimer ikke er terrorister. Problemet er at sørgelig mange terrorister er muslimer. Det er derfor jeg ser på islam som et problem. Vi gjør ikke de sekulære kreftene i Pakistan noen tjeneste ved å feie disse tingene under teppet!

  Jeg mener heller ikke å påstå at islamske land har noe monopol på vold og terror. Men i Vesten er det ikke lenger vanlig å høre folk begrunne voldshandlinger med bibeltolkninger. Den dagen KrF’s medlemmer begynner å sprenge seg i lufta i Guds navn med samme regelmessighet, kan jeg love dere at jeg vil være akkurat like kritisk mot alle kristne som ikke tar klart avstand fra dem.

 23. Starlett desember 28, 2007 kl. 12:41 am #

  Se mitt svar til CaptRedman.

  For øvrig:

  Har du belegg for å si at «muslimer bryter dette budet daglig»?

  DEN dokumentasjonen må du vise meg, eller du må begrunne din påstand, for dersom du ikke begrunner den, avviser jeg den som usann og en myte som ikke har rot i virkeligheten, men i fordommenes verden.

  Ja, dessverre forekommer drap både blant muslimer, kristne, jøder og ateister, men like fullt strider det mot både islam og kristendom, og muslimske kvinner lever jevnt over trygge liv.
  UNNTAKENE blir selvfølgelig slått stort opp i norsk presse.

 24. Starlett desember 28, 2007 kl. 12:51 am #

  Jeg er jo enig med Norwonk i at politikk og religion til en viss grad er sammenfiltret.
  Husk at Pakistan jo ble til som en utbryterstat fra det overveiende hinduistiske India, men samtidig spiller all den politiske ustabilitet og alt krigen i Afghanistan har medført for vanlige folk, en vesentlig rolle.

  Jeg er spent på Musharrafs rolle opp i alt dette.
  Men først of fremst er dette en veldig trist dag.

  OG: Islam er IKKE lik den terroren vi ser.
  Det er folk som misbruker islam til politiske formål, radikale, militante islamister.

  Spørsmålet man må stille seg er: HVORFOR har denne militante islamismen oppstått?

  Det mener jeg langt på vei kan forklares ut fra vestens behandling av flere muslimske stater.

 25. Asterixa desember 28, 2007 kl. 12:55 am #

  #13 Norwonk
  Snakket ikke Bush om korstog, og ble ikke muslimer sperret inne og mihandlet i USA bare fordi de var muslimer?

  Har de funnet Osama bin Leden i Afghanistan?

  Terroristen i New York kom fra Saudi-Arabia, men dit kunne Bush ikke dra, for han er godvenn med landet der.

  Jeg har hørt at det var amerikanerne selv dom sto bak terroren i USA, og da ser du hvem som er syndebukken.

 26. Starlett desember 28, 2007 kl. 1:02 am #

  Kan du definere hva du mener med moderate islamister og ortodokse islamister?
  Jeg synes det er litt vanskelig å diskutere når jeg ikke vet hva en debattant legger i begrepene.

  ————-
  Ortodokse Islamister sier at man kan ikke skille politikk og relgion
  ————-
  Kan du begrunne det eller belyse det nærmere?
  Er det militante islamister du egentlig mener?

  Jeg mener helt klart at det går et klart skille etter 2001, og særlig etter 2003, og etter voldtekten av Irak.

  Før Vestens voldtekt av Irak fantes det ikke militant islamisme i Irak.

  Jeg mener således at din analyse er feil, og vil i alle fall se en god begrunnelse og et belegg for det før jeg kan gå med på dette.

  Mellom hvilke arabiske land er konfliktene så store?

  Det som er skjedd, er jo at militante islamister fra bl.a Saudi har valfartet til Irak for å skape uro.

  Er det dette du mener?

  Jeg spør fordi jeg ikke SKJØNNER hva du egentlig mener å si.

 27. Starlett desember 28, 2007 kl. 1:10 am #

  Sissy Foss

  Jeg er for øvrig svært opptatt av irakernes sistuasjon, og jeg har bl.a skrevet disse innleggene tidligere:

  http://www.vgb.no/897

  http://www.vgb.no/897

  De vil kanskje kaste litt lys over mitt ståsted.
  I tillegg finnes en rekke Midt-Østen-innlegg listet opp til høyre på bloggforsiden min.

  Men ingen om Pakistan.

 28. Norwonk desember 28, 2007 kl. 1:29 am #

  #14 Joda, Asterixa, Bush-administrasjonen har gjort mye galt. Og det har jeg skrevet en del om på bloggen min også. Men i dag kritiserer jeg de islamske fundamentalistene, og de moderate muslimene som ikke tar avstand fra dem.:)

 29. NotisBlogg desember 28, 2007 kl. 2:05 am #

  «Vi trenger ikke å kategorisere menneskeheten inn i VI og Dem!»

  Så godt å lese, så enig.

 30. Gullhjerte desember 28, 2007 kl. 2:48 am #

  Det er bare sørgelig og jeg gråter. Stakkars pakistanere og tenk på de pårørende.

  Vi skal ikke være stygg mot andres tro.
  Vi må ikke blande det politiske med det dype i menneskeånden.
  Indira Gandhi ble myrdet av noen sikher, men alle sikhene er ikke onde.

  #15 Norwonk
  Du kan ikke kritisere dem som er uskyldige. Det kan være jøder bak eller agenter for Bush.
  Det vet ingen.

 31. Ahmed desember 28, 2007 kl. 3:54 am #

  Takk for ord som gir håp om forståelesesfulle nordmenn.
  Jeg er så forferdelig lei av at jeg må svare for alt som hender i muslimske land.
  Jeg er norsk og snakker norsk perfekt, og lever norsk, men likevel får jeg høre mye når noe hender i Asia.
  En forferdelig hendelse som rammer oss.
  Og mange nordmenn fortsetter med fordømmelse.
  Takk igjen!

 32. Heidi desember 28, 2007 kl. 4:01 am #

  Sitat fra Starlett sitt innlegg:
  «Jeg tror at forståelse mellom øst og vest er viktig om fredelige forhold skal bli mulig, og da kan det være fruktbart å fokusere på likhetene mellom vårer religioner i stedet for å overdrive de marginale forskjeller.»

  Innholdet i sitatet er nøkkelen til fred, slik jeg ser det!

  Skulle ønske alle kunne ta til seg de ordene og leve etter dem.

  Med ønske om en fredelig verden og respekt for hverandres religioner.

 33. Ahmed desember 28, 2007 kl. 4:01 am #

  Vi behandler kvinnene våre med respekt. og det er strengt forbudt å mishandle eller drepe kvinner. De som sier noe annet, kjenner ikke vår tro og moral.
  Muhammed tillot fire koner fordi det var mange døde menn i Arabia. Kvinnene trengte noen som tok seg av dem.
  I Norge klarer vi oss med en kone.

 34. Provosert desember 28, 2007 kl. 5:16 am #

  #15 Norwonk

  Hva vet du om hva moderate muslimer gjør?
  Jeg tar avstand fra drap og terror, og jeg er en god muslim. Jeg er mot alle drap i pakt med min religion.
  Du dømmer folk uten grunn.
  Jeg synes at Starlett forstår hva det handler om.

 35. Afrodite desember 28, 2007 kl. 5:42 am #

  God morgen og takk for kloke ord.
  Jeg kan ikke veldig mye om islam, og hva de tror på, men jeg vet at du ikke lyver, og nå er jeg enig i at vi må sørge over den avdøde, men aldri kritisere andre religioner.

  Feriehilsen fra Thailand.

 36. Mohammed desember 28, 2007 kl. 6:47 am #

  Vi sørger og vil at de sjyldige blir tatt.
  Ingen moslim liker drapet.
  Jeg og min fanile er sjokkert.
  Vi er ikke onde dyr.
  Vi er vanlige mennesker.
  Du forstår det.

 37. Mohammed desember 28, 2007 kl. 6:50 am #

  Jeg skal skrive til deg på mail og fortelle hvor dan det er.
  Nordmenn forstår ikke, men du forstår.

 38. Aisha desember 28, 2007 kl. 6:53 am #

  Du er en modig helt.

 39. MorHubro desember 28, 2007 kl. 7:52 am #

  Jeg tror ikke på engler, men du er en jordisk engel.
  Den som blander religion inn i politkk, forstår ingenting.
  Jeg er en lykkelig ateist, og om noen dager skal vi ha stor navnefest for
  Sol Ragnhild Linnea.
  Min øyensten.

  Nå har jeg ikke tid mer, men jeg melder meg senere til debatt.
  Du er en modig maur, og fortjener min høythengende tommel.
  mvh

  MH

 40. MorHubro desember 28, 2007 kl. 7:59 am #

  SissyFoss,
  CaptRedmann
  Loredanafabel

  forstår ikke hva det handler om

  Derfor tør de ikke å svare deg.
  Sann mine ord!

  Men Breiflabben er en sann menneskeelsker og gentleman som ikke forstår at han er i feil parti.

  Han er en _sann_ sosialist!

  Jeg er meget begeistret for Breiflabben!

  Selv om han sier at han er høyremann.

  Han er en stor humanist og en sann matkjenner.

 41. - desember 28, 2007 kl. 8:14 am #

  Hjelp oss! Forstå oss.

 42. Norwonk desember 28, 2007 kl. 8:17 am #

  #17 Jeg hadde riktignok ventet at noen ville legge skylden for dette drapet på jødene og amerikanerne, men det skuffer meg at det skulle komme fra deg, Gullhjerte. Jeg velger å tro at det var tilfeldig valgte eksempler, om enn litt uheldige valg, fra din side.:)

  Men for sikkerhets skyld, om andre skulle gjenta de forslagene: selv om det er en populær tradisjon å legge skylden for alt som går galt på jødene, så har Israel ingen interesse av å ta livet av en moderat muslimsk politiker (selv om den teorien utvilsomt allerede går sin seiersgang gjennom Midtøsten). Og man skal ha svært god fantasi (eller lite kunnskap) for å tro at amerikanerne står bak dette. Amerikanerne har jobbet knallhardt for å forsøke å presse Musharraf til å inngå en allianse og dele makten med Bhutto, så de hadde overhodet ingen interesse av å drepe henne. For å si det slik: Jeg tror selv George W. Bush innser at Bhuttos sjanser til å bli Pakistans statsminister ikke blir bedre av at hun nå er død.

  Når det gjelder din påstand om at man «ikke skal være stygg mot andres tro», kan jeg ikke si annet enn at jeg er uenig. Hvis vi støter på folk som bruker religionen sin til å rettferdiggjøre undertrykkelse og drap, har vi ikke bare lov til å kritisere dem – vi har en moralsk plikt til å gjøre det. Forøvrig har jeg sagt mitt om respekt for andres tro her:

  http://www.vgb.no/258

 43. Per desember 28, 2007 kl. 8:19 am #

  MorHubro
  Du bør forstå hva forfalsket religion kan lede til.
  Jeg forstår ikke hvorfor en ateist ikke kan tenke logisk om andre religioner.

 44. ElGringo_7 desember 28, 2007 kl. 8:50 am #

  Hensikten med mordet er nok destabilisering.

  http://www.youtube.co

  Al Qaida tar på seg vanæren for drapet, og denne gruppa er jo beryktet for sitt ønske om global jihad.

  Al Qaida har få medlemmer og støttespillere, men er til stadighet fremme i media.
  Denne terrorgruppa er en slags ondskapens svar på mediehor, for de skriker jo konstant etter oppmerksomhet.

  Det er det det handler om for terroristene: Jeg dreper, altså er jeg.

 45. Borgeren desember 28, 2007 kl. 8:59 am #

  Hvor er de buddhistiske/jødiske/kristne selvmordsbomberne?

 46. Nordlandsmann desember 28, 2007 kl. 9:09 am #

  #23 ElGringo

  Vi er begge sosialister og jeg er ateisist.
  Kall meg gjerne dum, men jeg forsto ikke videoen.Kan du forklare den?
  Jeg liker best å få lese det skriftlig. 😉

 47. Nordlandsmann desember 28, 2007 kl. 9:15 am #

  #24 Borgeren

  Spør heller hva de jødiske og kristne krigere har ødelagt for mennesker som lever i muslimske land.

  Jøder og kristne har forårsaket mye mer død og elendighet enn noen undertrygt muslim kan klare.
  Marie ser sammenhenger. Gjør du?

 48. ElGringo_7 desember 28, 2007 kl. 9:26 am #

  Til Nordlandsmann #25:

  Jeg tok en musikkvideo fra fashionhelvede (også kalt 1980-tallet) som handlet om denne tidens hevnmotiverte gatekamper mellom rivaliserende gjenger.

  Jeg ville egentlig få frem at slike problemer ikke er «typisk muslimske» eller «lite vestlige».

  Hevn og kamp «gir mening» og får sin egen logikk for de involverte.

  Du er ikke dum, men jeg er sær 🙂

 49. MissTella desember 28, 2007 kl. 9:28 am #

  Jeg må umiddelbart si meg enig med Norwonk sine synspunkter, og også jeg synes det er klare paraleller mellom religion og politikk her, så klare sådan at skal man se etter årsaker og motivasjoner vil man være blind om man ikke ser på både religion og politikk.

  For ordens skyld;

  Islamisme er betegnelse på politiske ideologier basert på islam.
  Islam er religonen som skal tros på, og praktiserers av muslimer, og i forlengelsen av dette er det også et politisk system som muslimer bør tvinge staten til å innføre. En ikke islamistisk muslim vil på sin side ikke søke drive frem en revolosjon for å få staten til å bli en islamsk stat.

  Dette skillet mellom ISLAM og ISLAMIST har dukket opp de siste 40 årene eller så, da det på 18 hundre tallet var synonymer og alle muslimer ble omtalt som islamister.

  Altså; Når vi snakker om en islamist snakker vi om en muslim med en politisk ideologi basert på islam. En muslim er en som er en som praktiserer religionen islam.

  Til sist må jeg trekke frem et argument som Norwonk kom med som jeg mener er viktig;
  «Men det faktum at fattigdom og amerikansk utnyttelse ikke har ført til en tilsvarende terrorbølge i Brasil eller Mexico, er neppe helt tilfeldig»
  – med dette menes at kultur og religon spiller en viktig rolle for hvordan et land, et folk, en religiøs eller politisk grupppe vil handle.

 50. Starlett desember 28, 2007 kl. 10:14 am #

  Hei til ALLE:

  Jeg merker meg alle synspunkter, og er glad for at så mange har reagert.

  Jeg skal svare alle, men det er ikke sikkert at jeg klarer å gjøre det i dag.

  Jeg begynner der jeg slapp i går. og så har jeg også interessante kommentarer å svare på i andre tråder.

  Dette er viktig for meg, og derfor setter jeg ekstra stor pris på tilbakemeldinger, også de som er uenige med meg.

  Starlett

 51. lordmarius desember 28, 2007 kl. 10:29 am #

  Dette er virkelig ikke tiden for islamapologisme. Det er tragisk å lese folk skrive at drapet på Bhutto ikke har noe med religion å gjøre, men kun er politisk motivert. Dette har selvfølgelig ALT med religion å gjøre, og den aktuelle religionen ER islam.

  Sekulære politiske aktivister begår ikke selvmordsangrep for saker som kontantstøtte eller for den saks skyld valgkamp. Det er det gærne religiøse som gjør. I dette tilfellet, som alltid ellers, er det makt til de religiøse som er motivasjonen. Som alle andre monoteister har muslimer en sterk tendens til å ville kontrollere alle andre rundt seg. De besitter sannheten, de vet hvordan et samfunn skal styres i takt med religionen. De som har slike tendenser innen islam begår selvmordsangrep fordi de er hellig overbevist om at de vil bli belønnet av Allah etter sin død, med paradis og 72 jomfruer.

  Du skriver at islam forbyr drap på kvinner. Det er en utrolig naiv virkelighetsbeskrivelse som er typisk for den norske apologismen for islam. Joda, islam forbyr drap på kvinner såvel som menn. Men det er MANGE tusen sider i Koran og hadith, og en gærn muslim kan finne nok av rettferdiggjøring for å drepe hvem han enn måtte ønske, kvinne eller mann, muslim eller vantro. Å hevde det motsatte er å lyve eller å være grensesprengende uvitende.

  Og ja, kristendommen og islam er veldig like på veldig mange måter. Det er bare én veldig viktig forskjell: Kristendommen har blitt kuet av sekulære verdier. Vi ser de samme tendensene i våre hjemlige troende kristne som man ser i de troende muslimer: De vil gjerne kontrollere alle. Men de aller, aller fleste kristne er ikke egentlig særlig kristne, og der skiller de seg fra den jevne muslim: Den jevne muslim tror VIRKELIG på religionen sin. Og da er det veldig farlig, for når folk generelt sett er veldig religiøse er det mange, mange fler innen den religionen som vil kontrollere alle andre, og det resulterer i slike angrep som det vi ser nå igjen og igjen.

  Jeg gjentar: Dette var IKKE en rent politisk handling. Dette var helt klart en religiøst motivert handling. Dette var MUSLIMER som mener at Pakistan skal være et strengt muslimsk samfunn, og at det er dem selv som skal ha makten.

 52. Starlett desember 28, 2007 kl. 10:32 am #

  Dette var vel ikke rettet til meg, men likevel:

  Du kjenner redslene i Vietnamkrigen.

  Du kjenner redslene fra Røde Kmer.

  Du kjenner Baden-Meinnhof-terroren.

  Du kjenner IRAs anslag mot England. (Og jeg forstår at de ikke vil være en del av England, men ikke terroren.

  Du kjenner de baskiske seperatisters terror.

  Du kjenner all den terror som ulike amerikanske regimer har begått mot forskjellige land i Latin-Amerika.

  Du kjenner den jødiske terror som stadig pågår, mot bl.a palestinere og libanesere.

  Dette er bare eksempler som kan mangedobles.

  Alt dette, og mye mer, er skjedd i moderne tid.

  Muslimskrekken ble ikke en realitet i Vesten før Sovjet falt.

  Man trenger alltid en ytre fiende.

  Husk også at Taliban er sprunget ut av Muhajedin som var trenet og økonomisk støttet av USA i kamp mot fiendes fiende, som den gang var Sovjet.

  Og husk at Saddam var USAs lydige løpegutt i den forferdelige åtte års lange blodbadet mot Iran.

  (Jeg er særlig opptatt av og kan mye mer om Irak enn om Pakistan, se mitt svar til SissyFoss.)

  Dette er politikk, – selv om noen legitimerer det religiøst.

 53. Starlett desember 28, 2007 kl. 10:34 am #

  Joda, Bush bruker også religiøse metaforer.

 54. Nordlandsmann desember 28, 2007 kl. 10:40 am #

  #38 lordmarius

  Du er helt utrolig. Dette er renspikket rasisme.
  Du vil og kan ikke se forskjell på politikk og religion. Jeg gjetter at du er svært ung og ikke har opplevd terrorisme fra alle slags hold.

 55. Starlett desember 28, 2007 kl. 10:43 am #

  Så fint å se at vi er enige. 🙂

 56. Starlett desember 28, 2007 kl. 10:57 am #

  HER er jeg kvalifisert uenig med deg.
  Moderate muslimer tar i aller høyeste grad avstabd fra voldshandlinger.
  Hvordan kan du hevde noe annet?

  (Vel, du skrev det i går. Det er der forklaringen må ligge.)

 57. lordmarius desember 28, 2007 kl. 10:57 am #

  #39: I ALLE DAGER! Kaller du meg RASIST?!?!?! DITT JÆVLA SVIN! Du er et helvetes svin og et JÆVLA RASSHØL!

  Sånn, var vi ferdig med personangrepene da? Kan vi diskutere SAKLIG i stedet for å komme med de VERSTE jævla skjellsordene som fins da? Er det GREIT med en saklig debatt lissom? Fint.

  Fortell meg nå, nøyaktig HVORDAN er dette angrepet politikk og ikke religion. Hvilken politisk sak var det de kjempet for de som begikk det? Hvilke midler brukte de? Hvilke sekulære politiske aktivister er det som bruker slike midler? Fortell meg nå, du som er så utrolig jævla vis mens du KOMMER MED JÆVLA FUCKINGS DRØYE PERSONANGREP PÅ MEG!

 58. Starlett desember 28, 2007 kl. 10:59 am #

  Ja, det er til å gråte over, men skyldspørsmålet vil jeg ikke spekulere i.

 59. ElGringo_7 desember 28, 2007 kl. 11:01 am #

  Fear is the path to the dark side lord marius…

 60. ElGringo_7 desember 28, 2007 kl. 11:03 am #

  Nordlandsmannen kalte, slik jeg ser det, ikke LM for rasist, men hevdet at LM sine meninger om islam er rasistiske.

  Der finnes en forskjell her, som noen av oss ser.

 61. lordmarius desember 28, 2007 kl. 11:03 am #

  #41: Hehe, jeg frykter ikke uvitende tullinger som ikke gidder å lese eller tenke. Men det får være GRENSER for hvilken jævla trakassering man skal ta fra idioter som tror at religiøse maniacs som sprenger seg sjøl i lufta IKKE er motivert av religion. Det får være GRENSER for uvitenhet og politisk korrekthet. Hvor usaklig piss skal man godta fra slike igoramuser egentlig?

 62. ElGringo_7 desember 28, 2007 kl. 11:04 am #

  Ser moddene forskjellen?

 63. Starlett desember 28, 2007 kl. 11:04 am #

  lordmarius

  Hadde det ikke vært fordi jeg vet at Nordlandsmann tåler slike angrep, hadde jeg slettet denne kommentaren, – siden jeg har redaktøransvar på egen blogg.
  Sammenlign din egen tekst med nordlandsmanns tekst, og prøv å finne ut hvilken som er mest krenkende.

  Men slike kommentarer som du gir her, styrker min påstand om at enkelte nordmenn er fordomsfulle, ikke bare mot muslimer. men også mot dem som ser litt utover sin egen nasjonale selvgode nesetipp.

 64. Starlett desember 28, 2007 kl. 11:07 am #

  Du tok poenget.
  Ære være deg.:-)

  Og unnskyld til alle dem jeg har hoppet over og skal svare senere.

  Jeg tror at Svein er på jobb nå, men han svarer nok senere.

 65. lordmarius desember 28, 2007 kl. 11:09 am #

  Det er det verste jeg har lest, starlett. Nordlandsmann kalte meg RETT FRAM rasist! Er du klar over hvor DRØYT angrep det er? Fins det egentlig noe STYGGERE man kan kalle noen i Norge i dag? Du kan fint slette min kommentar, men da skal du faen klype ta og slette kommentaren jeg svarte på. Å kalle folk RASIST er faen meg SÅ JÆVLI DRØYT!

  HVIS NOEN VIL KOMMENTERE MIN FØRSTE KOMMENTAR KAN DE SE Å HOLDE SEG SAKLIGE!

 66. lordmarius desember 28, 2007 kl. 11:11 am #

  #42: Hva er en person som besitter rasistiske meninger og som ytrer seg rasistisk? Antirasist?

 67. MissTella desember 28, 2007 kl. 11:14 am #

  #39 Jeg liker så godt å gjenta meg selv;

  Altså; Når vi snakker om en islamist snakker vi om en muslim med en politisk ideologi basert på islam. En muslim er en som er en som praktiserer religionen islam.

  I forbindelse med terrorhandlinger gjort av militante islamister, eksempelvis Bin laden er det EN DIREKTE KORRELASJON MELLOM POLITIKK OG RELIGION. Å ikke klare se denne forbindelsen, hindrer også evne til å se saken i rette lys.

 68. lordmarius desember 28, 2007 kl. 11:18 am #

  #47: Så du mener at dette angrepet ble begått av en politisk aktivist som tilfeldigvis var muslim, og ikke hadde noe som helst med religion å gjøre, men kun politiske motiver?

 69. ElGringo_7 desember 28, 2007 kl. 11:18 am #

  Til LM #46

  Om en mening er rasistisk er *også* noe som kan diskuteres.
  Synet på *hva* som er, eller ikke er, rasisme varierer stort.

  Til og med jeg sjøl, som ser på meg sjøl som en urasistisk person, blir jamt og titt beskyldt for rasisme og rasistiske meninger.

  Slikt må man bare lære seg å leve med, for folk er forskjellige på godt og vondt 🙂

 70. lordmarius desember 28, 2007 kl. 11:23 am #

  #49: Hvordan skal jeg tolke det når noen kommenterer mitt lange, saklige og velformulerte innlegg med setningene «Du er utrolig. Dette er renspikket rasisme»?

  Kan jeg på NOEN som helst måte tolke det som noe annet enn et personangrep?

  Hvordan er det MULIG å tolerere en slik debattform for så å gå på MEG fordi jeg begår personangrep i selvforsvar mens jeg SAMTIDIG maner til saklig debatt heller enn slike personangrep? Det får være GRENSER, hvorfor skal lista ligge høyere for meg enn for Nordlandsmann?

 71. ElGringo_7 desember 28, 2007 kl. 11:26 am #

  Til LM #50:

  Greit nok…da starter vi den saklige debatten igjen før moddefaen kommer 😀

 72. Starlett desember 28, 2007 kl. 11:28 am #

  Jeg forstår deg veldig godt, og jeg kan bare si at jeg sympatiserer med deg.

  DU skal ikke brennemerkes for noe andre har begått!

 73. Starlett desember 28, 2007 kl. 11:32 am #

  lordmarius

  Jeg vil prøve å svare i kronologisk rekkefølge, men nå prioriterer jeg deg, nettopp for å si at på min blogg ligger lista høyt for alle.

  Jeg oppfatter at du har et ensidig negativt og usaklig syn på muslimer, men jeg vil gi deg din demokratiske rett ti å uttrykke det.

 74. ElGringo_7 desember 28, 2007 kl. 11:34 am #

  Lord Marius har forresten rett i at religion har ett problem med å takle maktmisbruk.
  Dette er dog felles over hele verden, og ikke spesielt i Pakistan.

  De fleste religiøse mennesker foretrekker nok at kvinner tier i forsamlingen også, men min bakgrunn som Karmøybu i bedehusland forteller meg også at de fleste religiøse forakter dypt dreping og mord, spesielt på kvinner.

  At mange religiøse (KRF for eksempel) helst ser tradisjonelle kjønnsrollemønster praktisert, betyr *ikke* at de samme religionsmennesker fryder seg over at kvinner myrdes, snarere tvert imot.

 75. Starlett desember 28, 2007 kl. 11:36 am #

  Vi er helt på linje her.
  Takk for enda en flott kommentar. 🙂

 76. Nordlandsmann desember 28, 2007 kl. 11:42 am #

  #45 lordmarius

  Jeg kalte deg ikke rasist, men jeg sier at du har meninger som grenser mot rasisme.
  Det vitner dine egne ord om.
  Du mener at religion er årsaken til alt ondt.
  Jeg mener at det er politikk.

  Jeg regner med at du er betydelig yngre enn meg, og at du ikke kjenner historien fra de siste 50 år.

 77. Starlett desember 28, 2007 kl. 11:44 am #

  Du har rett. Alt må settes inn i historisk kontekst.

 78. MissTella desember 28, 2007 kl. 11:46 am #

  #48 I alle dager, det er jo alkkurat det jeg ikke mener. Starlett valgte i sine kommentarer å fokusere på at det er et skille mellom religion og politikk og at islam ikke må dras ned i sølen på grunn av en politisk handling en militant muslim gjorde. Jeg fremehevet at det er umulig å skille politikk og religion i dette, at religionens (Islamiasme)tanke er nettopp OGSÅ politisk, at det hele begynner som et ønske å presse frem en revolusjon for å skape en islamsk stat. MEN jeg ser også at den gjense muslim ikke nødvendigvis har denne tanken, og jeg bifaller så klart ideen om å ikke dra alle under en kam. Om du leste det jeg skrev i mine to kommentarer burde du ha sett poenget mitt, i stedet for å lange ut etter alle omkring deg. Vi er ikke alle ute etter å diskutere alt annet en saken….

 79. Starlett desember 28, 2007 kl. 11:54 am #

  Takk for fint svar.
  Thailand?

  Ferie, går jeg ut fra?

 80. snaxy desember 28, 2007 kl. 11:56 am #

  Jøjje meg, Starlett, så mange du har klart å engasjere…
  Du er kjempeflink og høres ut som et svært reflektert og fornuftig menneske!
  Du høres nesten ut som en ekspert på Islam! Likte innlegget ditt veldig godt, utrolig forfriskende å lese slikt 🙂
  Jeg vil spesielt stresse par fakta om Islam;
  -Ja, det er ikke lov å skade/drepe kvinner (eller menn for den saks skyld!!) i Islam.
  -Ja, det er stooore likheter mellom Islam og Kristendommen.
  -Selvmordbombing er FORBUDT i Islam.
  -Ja, det er muslimer som bryter Islamsk lov…men hvor brytes det ikke lover??

  Og for dere som har gått glipp av store poeng her og som tydeligvis har liten innsikt i pakistansk politikk;
  Dette drapet, som forøvrig er svært trist og forferdelig, hadde ingenting med hennes kjønn å gjøre!! Benazir ble sett på som en demokratisk leder. IKKE en kvinne som «utfordrer» Islam. Tvert imot, var hun svært respektert i det muslimske miljøet i Pakistan når det gjaldt hennes kjønn!! Les litt pakistansk politisk historie før dere hopper inn for å kritisere noe dere ikke vet så mye om!
  Starlett, til deg, min kjære;
  STÅ PÅ!!!

 81. Starlett desember 28, 2007 kl. 11:57 am #

  Hei, provosert,

  Takk for innspill.

  Jeg tror du målbærer den vanlige muslims tanker og frustrajoner, og VIT at jeg sympatiserer fullt og helt med deg!

 82. Starlett desember 28, 2007 kl. 12:00 pm #

  Jeg føler med dere i sorgen, og selvfølgelig vet jeg at dere er minst like bra mennesker som andre.

  Klemmer fra Starlett

 83. lordmarius desember 28, 2007 kl. 12:02 pm #

  #53 Nordlandsmann: «Du er utrolig. Dette er renspikka rasisme». Er dette virkelig slik du ser for deg at seriøs, saklig debatt skal foregå? Er det virkelig din mening at å forsøple det jeg skriver med r-ordet og så trekke fram jeg-kalte-deg-ikke-rasist-ko rtet er intellektuelt ærlig? Narr meg ikke til å le! Du valgte frivillig å fucke opp alt som kan ligne på saklig debatt med det drøye angrepet ditt.

  Jeg skrev en lang, saklig og velformulert kommentar. Du valgte å karakterisere meg med det STYGGESTE ordet man kan bruke om folk i dagens Norge.

  Du velger også å bruke godt kjente hersketeknikker når du insisterer på å trekke fram min alder som noe argument for at jeg tar feil, selv om du ikke veit en DRITT om hvem jeg er, hva jeg er og hva min bakgrunn for å uttale meg er. Det er så intellektuelt uærlig at det er til å grine av.

  Det ENSTE du ikke gidder å bry deg med er å komme med ARGUMENTER. Du kunne holdt deg saklig og, om du er så forferdelig kunnskapsrik, slått mine argumenter ned i søla. Det gadd du ikke, du valgte å ty til karakteristikker og hersketeknikker.

  Skjerp dritten din og diskuter saklig, eller DRIT i å diskuter i det hele tatt.

 84. Pistolero desember 28, 2007 kl. 12:15 pm #

  Hvor utrolig det enn høres ut synes jeg ikke at man skal avfeie LordMarius’ synspunkter totalt, selv om han forfekter dem veldig firkantet.

  Dersom attentatet mot Bhutto ble utført av islamister var det en politisk handling med klare religiøse overtoner. Det finnes kretser i Pakistan som vil inføre sharia-lovgivning, og er villige til å gå langt for å nå sine politisk/religiøse mål. For disse eksisterer det ikke et skille mellom religion og politikk. Vi, som oversvatører, kan likevel analytisk se at de har politiske mål som de pakker inn i, og forsøker å selge til massene, ved hjelp av religiøs retorikk.

  Dersom mordet ble begått av President Musharrafs folk/tilhengere for å fjerne en farlig utfordrer i valgene som etter planen skulle avholdes i januar, er det vanskelig å se at ytterliggående islamister hadde noenting som helst med saken å gjøre.

  Pistolero vet ikke hvem som sto bak, men fastholder at attantatet var politisk av natur, men muligens motivert av en ytterligående og politisert islamisme.

  Dersom det siste er tilfellet skal man likevel IKKE angripe alle muslimer for å stå bak dette, for å støtte dette eller på noe som helst vis være tilhengere av slike POLITITISKE virkemidler.

  Bhutto var vel selv muslim, og brukte såvidt meg bekjent aldri vold?

  #8,5 – Pistolero dukket opp for to-og-en halv/tre måneder siden, og trives godt.

  😉

 85. lordmarius desember 28, 2007 kl. 12:21 pm #

  #50,5 Starlett: Når har jeg noensinne uttrykt noe ensidig negativt bilde av muslimer? Er jeg nødt til å skrive i alle innlegg at «Å nei, de vestliginspirerte sekulære muslimer, samt de muslimer som har inkorporert humanistiske verdier i sin religionsutøvelse er snille» i alle innlegg for at jeg ikke skal tolkes som en rasist av verste støpning?

  Faktum er at islam består av koran og hadith. Faktum er at koran og hadith er fascistiske, menneskefiendtlige tekster som er STAPPFULLE av forordninger om hvordan folk skal leve livene sine, samt hvilken straffedom som skal ramme de som bryter med dem. Det er fakta, IKKE fordommer.

  Du skriver om den «gjengse muslim» som om den gjengse muslim ikke er en person som tar koran og hadith slik det står, som om den gjengse muslim har det samme forholdet til sin religion som den gjengse kristne. Det er 1,3 milliarder mennesker i verden i dag som er muslimer, og blant dem er det veldig mange som ikke skiller mellom religion og politikk. Det er veldig mange som mener at et samfunn skal styres etter islam med sharialover. Det er veldig mange av dem som er drøye fascister. Men selvfølgelig fins det jo også mange som er vestligorienterte, sekulære og/eller humanistiske.

  Men det MÅ være lov å sette halen på grisen. Det var ikke politiske aktivister som kjempet for en sekulær politisk sak som drepte Benazir Bhutto. Det VAR religiøse maniacs. Hvem andre er det som sprenger seg selv i lufta? De eneste som sprenger seg selv i lufta er klin gærne muslimer som mener de dor i jihad, og dermed er sikret paradis og 72 jomfruer. Det må være lov å påpeke det faktum UTEN at folk så begynner å bruke stygge ord om en.

  Vi må slutte å være så snevre i Norge at man enten er ond eller god, enten PK eller rasist, enten ser på alle muslimer som godheten selv, eller som onde islamister.

  Og vi MÅ slutte å se på islam som fredens religion. Islam er et politisk system og en religion, dens tekster er helt klart fascistiske og autoritære. Men den jevne muslim kan selvfølgelig være like humanistiske som den jevne kristne. Problemet er bare at det er så mange flere som ikke er det blant muslimene enn de kristne.

 86. MorHubro desember 28, 2007 kl. 12:35 pm #

  #56 lordmarius

  Nå må en moden kvinne si sin mening midt i sin lumsjpause.
  Du blir sint fordi andre sier som sant og rett er, du forfekter rasistiske syn.
  Men ikke vær redd:
  Bor du i Oslo?
  Jeg kan gi deg den bestes seksuelle opplæring, og du vil være like glad i alle mennesker.
  Erotikk er sinnets smørning.

  _Jeg_ er en hederlig ateist, erotiker og sosialist.

  Jeg liker _ingen_ religioner, men jeg liker alle mennesker, røde, hvite, svarte, brune, gule og blå.

  Du _må_ se forskjell på politikk og religon.
  Selv om noen sier at de gjør noe på grunn av religion, så er det politikk.

  Tror du Olav Digre tvangskristnet oss på grunn av religion?

  Nei, det var politikk!

  Islamisme er _motstandspolitikk_ mot ytre fiender.

  Sann mine ord!

  Jeg pleier å ha rett!

 87. MorHubro desember 28, 2007 kl. 12:40 pm #

  #57 Pistolero

  Du er en meget tiltrekkende mann.
  Jeg skal sette deg på min favorittliste.

  Husk at alle som yter motstand mot overmakten, må finne på en grunn.

  Det kan hete islamisme, kommunisme, sosialisme. jødisme, men det er samme skitten pakket i forskjellige innpakninger.

  Sann mine ord!

 88. Pistolero desember 28, 2007 kl. 12:43 pm #

  For en enkel og lettforståelig oppklaring av forskjellem på muslimer og islamister kan man klikke her

  http://no.wikipedia.o

  Islam er IKKE lik islamisme.

 89. ElGringo_7 desember 28, 2007 kl. 12:46 pm #

  Heisann, vi begynner å få meninger og diskusjoner på VGB igjen 🙂

  Dette vil nok ikke moddefaen like, så vi dæljer til med litt avvæpnende humor:

  http://www.vgb.no/260

 90. Pistolero desember 28, 2007 kl. 12:47 pm #

  #60,5 – Pistolero liker kloke, erotiske kvinner 😉

 91. Fru_Blom desember 28, 2007 kl. 1:13 pm #

  Jeg har aldri hørt om noen religion som oppfordrer til vold og det er veldig synd at noen bruker religion som unskyldning for vold og den slags.

  Muslimer er folk de også, det er bare det at finnes ekstremistiske grupper som bruker Islam som unskyldning for sine politiske meninger. Slike finnes i alle «religioner», det er bare det at det er disse grupperingene vi hører mest om.

  Noen mennesker får desverre et voldsomt sig etter makt, og noen kan yte vold for og få det – det er disse menneskene som ikke er bra og det er enkeltmennesker det er snakk om, ikke en hel religion. Men man må huske på; folk flest er gode mennesker, unasett hvor de er født i verden:o)

  PS: God jul!:-)

 92. Starlett desember 28, 2007 kl. 1:24 pm #

  Det må du gjerne.

 93. Starlett desember 28, 2007 kl. 1:26 pm #

  Modig, jeg?
  Jeg tipper at du, om du er muslim i Norge, er MYE modigere enn meg.

 94. Starlett desember 28, 2007 kl. 1:30 pm #

  Nydelig navn. 🙂

 95. Starlett desember 28, 2007 kl. 1:36 pm #

  Vel, dette får de angjeldende mennesker svare på.

  Jeg deler din oppfatning om at Breiflabben står frem som usedvanlig sympatisk, helt uavhengig av politikk. 🙂

 96. Liljerød desember 28, 2007 kl. 1:39 pm #

  #58 lordmarius

  Jeg tror at du er hjernevasket.
  Har du undersøkt jødedom og kristendom like nøye?

 97. Starlett desember 28, 2007 kl. 1:42 pm #

  Jeg prøver. Har mange muslimske venner. Du kan maile meg hvis du vil.

 98. MissTella desember 28, 2007 kl. 1:48 pm #

  Inger Hagerup har skrevet et dikt som heter «Den korsfestede sier»
  Det er et fantastisk vakkert dikt som for over tredve år siden ble beskyldt for å være blasfemisk.
  All diktning kan tolkes forskjellig, det samme kan virkeligheten, oppfattelsen av den, religion og tolkning av den.( se bare i kommentarene her)
  Jeg leser dette diktet som et ønske om skille lidelse og religion, og den urett vi mennesker gjør hverandre med bibel og koran i hånd, gjemt bak religion og ekstremistiske tolkninger. Utad fremstår islam som en voldelig og agressiv tro, når folk sprenger seg selv og 20 uskyldige med troen i hjertet som styrker dem. Det er vanskelig da å se skillet mellom politkk og religion når terroristens egne løpegutter ( de på «nederste plan» i terrorcellene som faktisk utfører attentatene og sprenger bombene) ikke gjør det. De handler utfra religiøse motiver som de er blitt ledet til å tro er de rette av politisk motvierte ledere, terrorister.

  ( du får fjerne dette diktet om du mener det tar for stor plass, Starlett. 🙂 )

  Den korsfestede sier

  Ta meg ned. Det er på tide.
  Trodde jeg jeg kunne lide
  det som millioner led.
  Dachau, Buchenwald og Belsen,
  Hvor var jeg og hvor var frelsen?
  Ta meg ned.

  Menneskene har bedratt meg.
  Gud og djevel har forlatt meg.
  Ta meg ned og bær meg bort.
  La den siste bleke jøde
  vidne om de andre døde
  bedre enn jeg kunn gjort.

  Ta meg ned. Det er på tide.
  Lansegapet i min side,
  Tornekronen – hva var det?
  Nylig slo et barnehjerte
  hjelpeløst av angst og smerte
  i en gassovn. Ta meg ned.

  Ta meg ned. Jeg var der ikke.
  Redselen i barneblikket,
  Morens gråt gikk meg forbi.
  Knus mitt kors som ikke kunne
  Redde den som gikk til grunne.
  Ta meg ned. Gjør verden fri.

 99. ElGringo_7 desember 28, 2007 kl. 1:50 pm #

  Vakker poesi…

 100. Starlett desember 28, 2007 kl. 1:52 pm #

  Jeg skal senere se på det innlegget du referte til.

  Spørsmålet er jo om ikke den katastrofale situasjonen i Afghanistan kan ha vært en medvirkende årsak til drapet. Og da må altså okkupantene og ødeleggerne ta sin del av ansvaret.

  (Jeg har tidligere flagget hva jeg mener om voldtekten av Afghanistan, og jeg er enda mer sikker nå enn for fem, seks år siden på at det var galt å invadere landet.)

 101. Starlett desember 28, 2007 kl. 1:54 pm #

  Skjønner ikke hva du mener.

 102. btidag desember 28, 2007 kl. 2:17 pm #

  «Vi trenger ikke å kategorisere menneskeheten inn i VI og Dem!»

  men hva er det vi gjør ?
  nettopp dette…

  det finnes ekstremister på begge sider som aldri vil godta/godkjenne/avtale noe med «de andre»… slik er også tro –
  når den er kunnskapsløs….

 103. Starlett desember 28, 2007 kl. 2:19 pm #

  Ja, det er MULIG at det er dem.

  Spørsmålet er:
  Har de noe rasjonelt motiv?

  Like rasjonelt som de som myrdet Olof Palme, Anna Lindh og Rabin?
  Eller Kennedybrødrene og Indira Gandhi?

  Når man skal se på politiske mord, kan det være fruktbart å heve blikket ut over det i vesten så stigmatiserte Asia.

  Også for oss på venstresiden.

 104. Starlett desember 28, 2007 kl. 2:24 pm #

  Kan du utdype hva du mener med spørsmålet?

  Det finnes ALTFOR mange jødiske og kristne drapsmenn, jamfør Palestina, Libanonm Irak, Afghanistan, men de har for gode våpen, så de trenger ikke sprenge seg selv i lufta.

  De dreper DE ANDRE,

  og sparer seg selv.

 105. Starlett desember 28, 2007 kl. 2:32 pm #

  Notert.

 106. NotisBlogg desember 28, 2007 kl. 2:34 pm #

  #16.5

  Det er, i mitt syn, nettopp den setningen jeg gjentok som det til syvende og sist bunner i. Til slutt er det ikke snakk om oss eller dem. Vi er et fellesskap, enten vi liker det eller ikke, så er vi alle «menneskeheten».

  Jeg har lest noen av kommentarene her nå. Og drapet på Bhutto er mye mer politisk motivert enn religiøst, selv om politikk og religion går for mye hånd i hånd i dagens verden. I en bisetning er jo det årsaken til at jeg ønsker å avvikle statskirken.
  Det er ingenting i mine øyne som taler for at drapet var på religiøse grunnlag. Og bare se på kommentarene Starlett har fått fra det som må antas å være muslimer (formulert slik, da jeg ikke kjenner personene bak signaturen, ingen fornærmelse ment overhode!), som har bedre kjennskap til sin religion enn mange nordmenn har til kristendommen.
  Det som skremmer meg mest i det hele, er vestlige menn og kvinners manglende evne til selv å sette seg inn i materien, men stoler på at CNN og BBC gir de all info de trenger. Beklager, men noen av dere gikk glipp av noe essensiellt på grunnskolen..

  Ingen religion i verden forherliger vold. Det er først når religion forveksles med politikk….

 107. Starlett desember 28, 2007 kl. 2:35 pm #

  Enig.

  Nei, vi kan vel knapt vente oss at Borgeren skal hoste opp en sammenheng.

  Det vil forbløffe meg.

  KAN han det?
  Det er jo spørsmålet.

 108. Starlett desember 28, 2007 kl. 2:36 pm #

  Hehe

  «Sær» med mening…..

 109. ElGringo_7 desember 28, 2007 kl. 2:39 pm #

  Til Starlett #31 B:

  Al Qaida har skrytt på seg det å ha utført drapet, da det i deres merkelige tankebaner er en «ære» å myrde ubevæpnede kvinner med ett nakkeskudd.

  Selvsagt har vi ikke annet enn Al Qaidas egne ord som grunnlag for å tro noe her, men jeg ser ikke helt hvorfor terrorgruppa skulle si de gjennomførte mordet, dersom de egentlig ikke gjorde det.

  Men du har rett: Vi *vet* egentlig ingenting ennå.

  Ekstremister kan ofte fremstå irrasjonelle, men er egentlig ganske forutsigbare.

  De følger nesten alltid en kodex, en sær kodex riktignok, men…en kodex…

 110. ElGringo_7 desember 28, 2007 kl. 2:52 pm #

  Dette begynner *virkelig* å minne om gode gamle VGB før moddefaen fikk PMS-syndrom 😀

 111. Nordlandsmann desember 28, 2007 kl. 3:14 pm #

  Lordmarius

  (gidder ikke å sitere numrene)

  må lære seg å lese, og må lære seg å vise toleranse.

 112. Nordlandsmann desember 28, 2007 kl. 3:20 pm #

  #71 ElGringo

  Jeg sørger over drapet, men fryder meg over litt temperatur igjen på bloggen.

  Men de som jeg utfordrer, tør visst ikke svare.?

 113. lordmarius desember 28, 2007 kl. 4:43 pm #

  #65: Så, jeg er hjernevasket ja. Flott! Møt for all del ikke det jeg skriver med argumenter og resonementer. Tilbakevis for all del ikke det jeg skriver. Forklar meg for all del ikke hvor jeg tar feil. Nei, det DU velger å gjøre er å tilføre nok et totalt verdiløst «innspill» til «debatten». Du kunne like gjerne skrevet «BRENN HEKSA!», det ville vært like mye intellektuelt verdiløst.

  Men ok, siden du insisterer på å begå et personangrep mot meg, uten å møte noen motstand fra de andre apologistene her, så skal jeg gjengjelde tjenesten: DU er et verdiløst menneske, en skjendig liten apekatt og papegøye som kun gjentar det du fortelles av «tolerante» og «forståelsesfulle» apologister. DU er en av dem som ville stått og heilet i Tyskland på 30-tallet, eller for den saks skyld deltatt i trakasseringen av jødene i alle andre europeiske land rundt den samme tid, for den tids politiske korrekte tanke var at jødene var onde, grådige parasitter. Jepp, der hitlet jeg deg. Men du begynte, og INGEN har sagt noe som helst mot det, din papegøye.

  Og JA, jeg HAR god oversikt over kristendom og jødedom, og dens hat og menneskefiendtlighet. Jeg skal fortelle deg to ting kristendommen har som ikke islam har:

  1. En guds sønn som setter volden og råskapen til side med «La den som er uten synd kaste den første sten». Islam har bare «Kast sten!».

  2. En humanistisk tradisjon der sekulære, humanistiske verdier har klart å trumfe det ortodokse religiøse hat og den religøse undertrykkelse. Hvor er islams Jesus? Alt de har er mer og mer hatefulle og voldsromantiserende hadither skrevet etter «profetens» død.

  Men det har jo selvfølgelig ikke hindret kristne religiøse maniacs i å begå lignende overgrep som det muslimske religiøse maniacs gjør i dag.

  NOEN FLERE SOM VIL KOMME MED PERSONANGREP OG KARAKTERISTIKKER HER?

 114. lordmarius desember 28, 2007 kl. 4:49 pm #

  #59:

  «Du _må_ se forskjell på politikk og religon. Selv om noen sier at de gjør noe på grunn av religion, så er det politikk.»

  NEI, religion og politikk ER nøyaktig det samme! Den monoteistiske religion er av natur ikke en personlig religion, det er en POLITISK religion. De monoteistiske hellige bøkene er STAPP FULLE av lover og forordninger som de som tilfeldigvis skulle befinne seg under dens vold MÅ følge, og den er like STAPP FULL av den ene groteske straff etter den andre for de som nekter å følge den hellige gudens lover.

  «Tror du Olav Digre tvangskristnet oss på grunn av religion?»

  Høna eller egget? Tror du han som sprang seg selv etter å ha skutt Benazir Bhutto gjorde det for SELV å få makt i den materielle verden? NEI, han gjorde det SELVFØLGELIG for å få sin martyrdom og sine lovede 72 jomfruer for hans fall i Jihad, den hellige krig. Hvordan er dette mulig å misse?

  «Nei, det var politikk!Islamisme er _motstandspolitikk_ mot ytre fiender.»

  MOTSTANDSPOLOTIKK?!?!?! Mot hva da? Andre muslimer? HVEM er det egentlig som dør når disse «politikerne» sprenger seg selv og alle i nærheten, er det YTRE FIENDER eller er det ANDRE MUSLIMER?

  «Sann mine ord! Jeg pleier å ha rett!»

  Her er du desverre håpløst fanget på en dybde du ikke kan svømme opp fra.

 115. Artemisia desember 28, 2007 kl. 4:51 pm #

  Jeg ble svært trist av å lese om drapet på Bhutto i går.

  Jeg har tenkt på det hele det siste døgnet. Og jeg har lest det jeg har kommet over, samt at jeg så en flott dokumentar om Pakistans historie på NRK2 i går kveld.

  Jeg har selv tenkt å skrive om det i bloggen min, men har enda ikke hatt tid.

  Et tap for de som kjemper for demokratiet. Og det er bekymringsfullt med tanke på videre utvikling i regionen. Men tiden får vise. Vi får håpe at situasjonen stabiliserer seg, selv om jeg føler meg noe pessimistisk akkurat nå.

  Nå har Al-Qaida tatt på seg skylden, men vi vet jo enda ikke om det er sant.

  Jeg skal lese innlegget ditt enda en gang, før jeg eventuelt kommenterer det direkte. Litt senere.

  Ha en god romjul, Starlett!

 116. lordmarius desember 28, 2007 kl. 4:56 pm #

  #72: Oppfordrer du MEG til å vise toleranse? ÆRLIG TALT, jeg er en ganske så frittalende liberalist. Mitt grunnsyn er at det er FRIHET som skal gjelde. Jeg driter i hvem du er, om du er neger eller hvit, muslim eller ateist. Du skal få leve NØYAKTIG det livet du selv ønsker på NØYAKTIG den måten du ønsker så lenge du ikke krenker andres frihet. Så ikke kom her og snakk til meg om toleranse!

  Men det kommer til et punkt der toleranse blir «toleranse», der respekt blir apologisme, der ens eget ønske om å ikke fornærme noen gjør at man må sensurere sine medmennesker og redigere historien, da sannheten må lide for ens egen veikhet. Og det punktet er vi på nå!

  For ikke lenge siden ble de britiske ministre FORBUDT av Blair å kalle muslimske terrorister for muslimer, av frykt for å fornærme muslimene i UK. På samme vis er det her; dere LATER SOM om ikke denne aksjonen var religiøst motivert, og dere LATER SOM om religion og politikk ikke er en og samme sak for virkelig troende monoteister. Der er så utrolig politisk korrekte at dere kommer med personkarakteristikker av meg fordi jeg NEKTER å delta i den samme «toleranse»-gangbange dere fråtser i.

  Sorry for at jeg er en kjetter, men dette attentatet framstår for meg som HELT KLART religiøst motivert, OG politisk motivert. Hvem andre enn religiøse maniacs har selvmordsbombing som en del av sin politiske «aktivisme»?

  Det går an å kalle en spade for en spade uten å hate og fordømme alle muslimer, akkurat som man kan kalle en voldtekt en voldtekt uten å hate og fordømme alle menn. Er du, og for den saks skyld dere andre PK-ister her så voksne?

 117. lordmarius desember 28, 2007 kl. 5:00 pm #

  #73: Å vise fram sin egen kunnskapsløshet og idioti ved å møte lange, velformulerte og kloke kommentarer med «Du er utrolig. Dette er renspikka rasisme»,for så å smile uskyldsrent og trekke jeg-kalte-ikke-DEG-rasist-ko rtet er IKKE å skape temperatur på bloggen. Det er direkte usaklig, et angrep under beltestedet som viser hvor lite du selv har å fare med.

  INGEN argumenterer mot det jeg sier, alle bare gjentar den samme, gamle, forslitte PK-ismen.

  DETTE ANGREPET VAR HELT KLART RELIGIØST MOTIVERT. FOR STERKT TROENDE MONOTEISTER ER RELIGION OG POLITIKK NØYAKTIG DET SAMME!

 118. lordmarius desember 28, 2007 kl. 5:20 pm #

  #57: Firkantet? De som forfekter noe som helst firkantet her er de Hellige PK-ister som mener at man skal lukke øynene for religionens ondskap med «toleransens» og apologismens valium.

  For oss sekulære vestlige er det veldig vanskelig å tro at noen faktisk kan TRO på de sprø historiene som serveres i de monoteistiske skrifter. Så vanskelig at man velger å kalle det noe annet når man ser de grusomme konsekvensene å følge disse skriftene har. Men faktisk: De aller fleste mennesker i denne verden er religiøse og TROR. Og en god bunke med dem tror såpass sterkt at de vil kjempe for «sannheten», og med det kjøper de monoteistiske religionenes skrifter om vold mot de vantro.

  Men faktisk: Disse folka ER religiøse. Det går ikke an å stikke under en stol i «toleransens» navn. En religiøs person som blander religion og politikk, fordi religion faktisk ER politikk innenfor monoteismen, er fortsatt en religiøs jævla maniac. Så enkel er den saken, uansett hvor mye historieforfalskning PK-istene som ser på meg som så farlig fordi jeg forteller sannheten, klarer å servere.

 119. ElGringo_7 desember 28, 2007 kl. 5:23 pm #

  Jeg synes da bestemt at LM får cirka 25% rett (og 75% feil) i #52?

  Jeg ser ike på LM som farlig i det hele tatt 😀

 120. lordmarius desember 28, 2007 kl. 5:28 pm #

  #80: Kan du da, i motsetning til de andre papegøyene her, fortelle meg HVA det er jeg har skrevet som er feil, og HVORFOR det er feil? Eller ønsker du kun å delta i det politisk korrekte gangbanget og brenninga av den kjetterske heksa? Tenkte meg det ja….

 121. ElGringo_7 desember 28, 2007 kl. 5:31 pm #

  Tjaa…jeg gir deg da rett i at religioner generelt har ett problem med å utarte seg i maktmisbruk?

  Deretter minner jeg om at religiøse flest har en dyp uvilje mot drap?

  Er det heksebrenning da?

 122. ElGringo_7 desember 28, 2007 kl. 5:32 pm #

  Min siste # var ment til LM…

 123. lordmarius desember 28, 2007 kl. 5:34 pm #

  #82: Ja, vi ser jo helt klart tilfeller av denne vidunderlige motstanden i Norge. Fikk du kanskje med deg at Islamsk råd nektet å uttale seg om sin religions foreskrevne dødsstraff for homser, og i STEDET for å følge den humanistiske tradisjon ved å fordømme denslags SPURTE det europeiske fatwarådet om hva de skulle mene om saken? Er det DETTE som er de fleste religiøses motstand mot drap?

 124. ElGringo_7 desember 28, 2007 kl. 5:39 pm #

  #84 LM:

  Det er alltid noen som vil kverke homsene, og ikke bare religiøse forresten.

  Bhutto var forresten kvinne, og de fleste konservative menn som mener kvinner burde tie i forsamlingen, mener også at det er mannens «jobb» å dø for «saken».

 125. ElGringo_7 desember 28, 2007 kl. 5:41 pm #

  De religiøse jeg kjenner hater mord og drap.

 126. lordmarius desember 28, 2007 kl. 5:43 pm #

  #85: Så… jeg tar altså feil… fordi jeg har rett? Dette ble vanskelig.

 127. ElGringo_7 desember 28, 2007 kl. 5:45 pm #

  Stikkord: gre alle under en kam?

 128. ElGringo_7 desember 28, 2007 kl. 5:47 pm #

  Religiøse har ofte ett stygt syn på homofili, men nesten ingen vil drepe homsene, de vil (selvsagt) omvende dem til Jesus kjer-LM.

 129. lordmarius desember 28, 2007 kl. 5:47 pm #

  #86: De fleste religiøse jeg kjenner også. Men det betyr ikke at alle er sånn, og det betyr HELLER ikke at de som fordømmer drap følger sine religiøse skrifter.

 130. lordmarius desember 28, 2007 kl. 5:48 pm #

  #89: Hva sier de monoteistiske skrifter at man skal gjøre med homser. Skal man omvende dem… eller skal man steine dem?

 131. ElGringo_7 desember 28, 2007 kl. 5:50 pm #

  Man bør aldri bry seg så mye om hva ledere sier, heller ikke religiøse ledere.

  De fleste ledere har ett snev av maktgalskap innebygget i hjertet tror jeg, og man bør heller lytte til skikkelige folk og det disse sier.

 132. ElGringo_7 desember 28, 2007 kl. 5:52 pm #

  Det gamle testamente fordrer homsedrap, men Jesus/det nye testamente fordrer tilgivelse.

  Så enkelt…

 133. ElGringo_7 desember 28, 2007 kl. 5:53 pm #

  Muslimer ærer Jesus og hans ord.

 134. lordmarius desember 28, 2007 kl. 6:02 pm #

  Så derfor må Islamsk råd spørre det europeiske fatwarådet om hva de skal mene om dødsstraff for homofili, fordi saken er såååå enkel og grei som du antyder, gringo?

 135. lordmarius desember 28, 2007 kl. 6:04 pm #

  #93: I det nye testamentet foreskrives også dødsstraff for homoseksuelle handlinger. Det er klart og tydelig.

 136. lordmarius desember 28, 2007 kl. 6:34 pm #

  Så, hvor tar jeg feil? Er selvmordsbombere som regel religiøse maniacs eller «bare» politiske aktivister?

 137. zamoyski desember 28, 2007 kl. 7:11 pm #

  Kommer senere.

 138. ketil_r desember 28, 2007 kl. 7:20 pm #

  Her er det så mye idioti at jeg blir alvorlig redd.

  Jeg trodde sløret begynte å lette, men om deltagerene her er representative for hva som rører seg i Norge så har jeg vansker med å se hva som skal få folk til å se at islam er en usunn religion.

  Jeg har tidligere skrevet at islam er en mislykket religion, men det stemmer ikke islam er en særdeles velykket religion, den har en innebygd ekspansiv kraft som har gjort at den med vold har bredd seg ut over store deler av verden. Det som har stoppet dens fremmarsj i europa har vært millitært forsvar.
  Og dere snille, snille mennesker på vgb som forsvarer islam, kan prise dere lykkelig for at islam er slik en usunn samfunnsform slik at de muslimske land er så tilbakestående som de faktisk er. For idelogien, koranen og Muhammeds ord(morder,krigsforbryter,vo ldtektsmann og pedofil) er for alle troende muslimer like gyldige i dag som for 500 år siden.
  De muslimske krigerene har utført 10 262 dødelige terrorangrep siden 9/11, så hvis noen av dere tror det er viljen og ikke evnen det står på for at dere ikke er under sharia lover, er dere i sannhet noen blinde klovner.

  mer…
  http://www.vgb.no/237

  (LordMarius IKKE inkludert, og fy for noen tåpelige kommentarer han ble møtt med)

 139. Starlett desember 29, 2007 kl. 12:29 am #

  Kan du definere «idioti» for oss da?

  Ditt tolkningsforsøk av islam er uriktig.
  Sannhten er at islam betydde et stort kulturelt fremskritt på den arabiske halvøya som var herjet av indre strid mellom stammer og klaner.

  EN mann har drept Bhutto, og i stedet for å sette deg inn i den sørgende pakistanske befolknings situasjon, benytter du anledningen til din vendetta mot en religion du ikke forstår, men som du er indoktrinert til å mislike.

 140. Starlett desember 29, 2007 kl. 12:35 am #

  Hei MissTella

  Du sier:
  ————
  Islamisme er betegnelse på politiske ideologier basert på islam.
  ————-

  Det er en helt korrekt distinksjon, men så må jeg tilføye: Islamist er IKKE det samme som å være militant.
  En islamist kan være både militant og ikke-militant.

  Så er det jo slik at islamisme har vokst fram som et svar på vestlig aggresjon og ødeleggelse av muslimske land.

  Det kan være vanskelig for oss i trygge Norge å fatte hvilke kår mange muslimer lever under, som følge av diverse kriger.

  Oljen er mange muslimske lands forbannelse.

  Takk for interessant innspill!

 141. Starlett desember 29, 2007 kl. 12:40 am #

  Drapet på Bhutto var en politisk handling. Et grusomt terrorangrep.

  Begått av EN mann.

  Hun ble SKUTT.
  Ikke offer for selvmordsangrep.

  Pakistanerne, også muslimer, sørger over hennes død.

  Når selv de mest basale fakta blir gale i din tolkning, er det vanskelig å diskutere.

  Endetidsvisjonene for muslimer og kristne er til forveksling like, og myten om alle disse jomfruene har fått satt seg så godt i norsk forståelse av islam at du og dine likesinnete tror det.

 142. Starlett desember 29, 2007 kl. 12:42 am #

  Jeg vil heller si at det er en mistolkning av islam, en fatal mistolkning av islam , den typen mistolkning som er med på å gjøre livet for muslimer vanskelig i Norge.

  Hvem har interesse av å indoktrinere unge mennesker med løgn?

 143. Starlett desember 29, 2007 kl. 12:44 am #

  Vel, jeg skal ikke benekte den observasjonen.

 144. Starlett desember 29, 2007 kl. 12:51 am #

  Dette viser et lavmål av «diskusjonsteknikk».
  Angrep er det beste forsvar, – sier man, men jeg opplever at du med slike angrep som dette med all tydelighet viser de fordommene du har, og fordommer er basert på uvitenhet, på at man feller dommer og gjør seg opp meninger uten å etterprøve sannhetsgehalten.

  Har du hatt lengre opphold i islamske land?
  Mange muslimske venner?

  Jeg vet av erfaring i livet mitt at folk i muslimske land stort sett er hyggelige mennesker, akkurat som folk i Norge, men jeg opplever nok en større varme og gjestfrihet i muslimske land enn i Norge.

  Skjønner du virkelig ikke at drapet på Bhutto var POLITISK terror?

  Hvordan karakteriserer du drapene på Anna Lindh, Olof Palme, brødrene Kennedy og Indira Gandhi?

  Hvorfor ble DE drept?

 145. Starlett desember 29, 2007 kl. 12:53 am #

  Slapp av!
  Litt må du nok tåle når du debatterer på mine tråder. 😉

 146. Starlett desember 29, 2007 kl. 12:54 am #

  Jeg tror det.

 147. Per desember 29, 2007 kl. 1:30 am #

  Jeg kan ikke si annet enn at jeg slutter meg til det du har skrevet Starlett. Veldig godt og reflektert.

  —————————- ————-

  Kommentar #30 er ikke fra meg.

 148. LillePersille desember 29, 2007 kl. 1:42 am #

  Jeg er helt enig med Per og Starlett.

  DEt står klart og tydelig hva som er islam, og jeghar lest teksten godt.
  Du satte det opp lettforståelig.

  Men jeg tror at noen bare har hoppet over det du skrev fordi de hater alle muslimer.

 149. LillePersille desember 29, 2007 kl. 1:50 am #

  #99 ketil_r
  Både kristendommen og islam har hatt den store utbredelse.
  Kristendommen ble tredd ned over hodene på folk i alle land.
  I Afrika og til Amerika kom europere og tvangskristnet de som bodde der og stjal landet deres.
  Vi ble også tvangskristnet.
  For meg er det akkurat det samme om Norge er kristent eller muslimsk.

  Jeg tror ikke på noen av delene, men det er omtrent det samme.
  Hvem innbiller deg og lordmarius så mye rart?
  Jeg tror at noen bleke nordmenn, gutter som ligner deg, er sjalu på mørke og fine menn med brune øyne som er mer spennende for oss å være sammen med.

  Derfor sier dere mye stygt om muslimer.
  Sjalusi. Det er det som er saken.

 150. lordmarius desember 29, 2007 kl. 2:04 am #

  #102 LillePromille: Wow, dette tar virkelig kaka når det kommer til usaklige kommentarer. Det er virkelig INGEN som klarer å tilbakevise noe av det jeg har skrevet, og ei heller det ketil_r har skrevet. Dette er sørgelige saker, misunnelse på kjekke brunøyde menn?

  Min forlovede var i Egypt på ferie for noen år tilbake. Da hun var der så hun praktisk talt ikke ÉN enslig kvinne på gata. De kvinnene hun så som ikke var dekket til var vestlige. De kvinnene hun så som var arabiske var helt tildekket. Hun måtte faktisk selv tildekke seg, for hvis hun gikk ut utildekt ble hun utsatt for trakassering hele tiden. Aaaav… de kjekke brunøyde menn.

  Lyst på en kjekk brunøyd mann? 🙂

 151. lordmarius desember 29, 2007 kl. 2:17 am #

  #99,5: Nøyaktig hva var det ketil_r skrev i sin kommentar som ikke stemmer? Nevn bare én, eneste ting. Jeg kan ikke finne en.

  Jepp, islam ble spredd AGGRESSIVT og MED VOLD, det var derfor den fikk så utrolig stor utbredelse over så utrolig kort tid.

  Jepp, islam er en vellykket religion, men de samfunnene der islam er dominerende er totalt mislykket på alle områder fra velstand til menneskerettigheter.

  Jepp, den vidunderlige profeten muhammed var en voldtektsmann, landeveisrøver og pedofil. Han ledet en bande landeveisrøvere, dette står i klartekst i koranen, og han giftet seg med en ni år gammel jente (Aisha). Dette står også i koranen. Hvorvidt han voldtok kan jeg ikke si at jeg husker noe om, men det er et faktum at islam klart og tydelig aksepterer voldtekt mot de kvinner en har i sitt eie, altså koner, konkubiner og tjenerinner. Og ja, selvfølgelig også alle kvinner i dar al-harb, altså krigens hus; alle land der islam ikke er ved makten. Dette er faktuelt riktig, look it up!

  Til gjengjeld har du delvis rett i noe: Muhammeds lære ga kvinnenes rettigheter et kvantesprang i forhold til hvordan kvinnene hadde det under den gamle nomadiske kulturen. De fikk bl.a. arverett, noe de aldri hadde hatt før. Islam var praktisk talt en feministisk spydspiss under Muhammed. Men det er klart; verden og den humanistiske tradisjon har beveget seg LANGT siden 600-tallet, og islam har ikke fulgt etter. Du vet jo åssen det er med de hellige skrifter: De er hellige og kan ei forandres. Kjipern det, lissom…

  Du skjønner det, min godeste starlett… Det du har gjort i ditt innlegg er det som på godt norsk kalles for «cherrypicking» av data. Du har valgt ut de dataene som passer deg fra datasettet, og ignorerer alle andre data. Det gjør det mye enklere å sørge for at ens egne kognitive dissonans lindres en smule, men det holder ikke i lengden.

  Og ja, det er fantastisk at mange muslimer, som kristne, kaster mye av menneskefiendtligheten islam har å by på på båten, og heller omfavner den humanistiske tradisjon. Det fins INGENTING som er bedre enn det. Men en må kunne tillates å stille seg spørsmålene om hvor mange dette gjelder og hvor dypt det stikker når Norges muslimers største organisasjon ikke engang gidder å ta avstand fra dødsstraff for homsing før de har spurt Onkel Fatwaråd hva de skal mene.

  Så, er det noen som har tenkt å tilbakevise dette jeg nå har skrevet, eller er det flere som ønsker å kalle meg hjernevasket, rasist, fordomsfull, hevde at jeg har et ensidig negativt bilde av muslimer eller lignende.

  Fyr løs, I’m all ears.

 152. LillePersille desember 29, 2007 kl. 2:17 am #

  #103 Lordmarius
  Ikke Promille. Persille.

  Jeg er sammen med en brunøyd og mørk mann fra Istanbul. Han er muslim, men han lever akkurat som jeg.
  Jeg ser ikke veldig mange tildekkede kvinner når vi besøker Istanbul.
  Gjør det deg noe at kvinner har sjal på hodet? De gjør det fordi de har lyst.
  Jeg liker hijab og synes det er vakkert, men kjæresten og jeg tror ikke på Gud, så da vil jeg ikke gå med sjal.

  Det er ikke usaklig at kristendommen ble overført alle folk med tvang
  De kolonialiserte Afrika og Amerika og røvet eiendommene og skattene og de tvangskristnet oss.
  De dro i glupske flokker på korstog, og da var Istanbul en viktig by.
  Jødene har ødelagt livene til palestinerne og alle i nærheten. De er et farlig folkeferd.

  Hvis man tror på Gud, faster, ber, gir almisse og drar til Mekka, da er man fullkommen muslim. Kjæresten min gjør det ikke, men han blir regnet som muslim likevel.
  De norske gutta er sjalu på at muslimske gutter får tak på de flotteste jentene.

  Tror du muslimske jenter vil bli oppvartet av jomfruer?
  Dere tror visst at alle muslimer er menn.

 153. adolph desember 29, 2007 kl. 2:32 am #

  Pervez Musharraf har i alle fall ingen interesse av kaos i pakistan nå, han er presset mellom amerikanske interesser og store deler av befolkningen allerede (man behøver ikke være militant muslim for å ønske USA til helvete ut av regionen, Pakistan har heller ingen interesse av å være under amerikansk kontroll, USA handler aldri internasjonalt for å være snille), han har neppe noe med dette å gjøre. Han hadde nok heller satset på å ta henne for korrupsjon og vanstyre siden. Eller lignende floskler. En leder i krise vil forsøke å finne en ytre fiende som er svakere enn en selv, ikke få i gang indre uroligheter. Det siste han trenger.

  Al-Qaida, vel. Inntil eksistensen av Al-Qaida blir sansynliggjort ser jeg helt bort fra dem. Har de plutselig en felles ledelse igjen nå? Morsomt, for ikke så lenge siden var de farligere enn noen gang fordi de IKKE hadde en ledelse, det var bare spredte grupper med sporadisk kontakt. Man får pinadø bestemme seg her. RAF, IRA og PLO sammarbeidet til en viss grad, ingen kalte dem en organisasjon, hvorfor skal Al-Qaida (dersom det er spredte grupper med kontakt seg i mellom være en organisasjon)? Ja jeg vet at CIA hevder at de har bevis (som vi ikke kan få se…) men de hadde sikre beviser på at Irak hadde masseødeleggelsesvåpen også, de visste til og med hvor de hadde dem. Sorry, 0 grunn til å ta noe som helst som kommer derfra seriøst. Bevis det, eller hold kjeft.

  Taliban, tja. Det er en mulighet, nå som nordaliansen (som knappest kan kalles en alianse da de ikke er enige om noe annet enn å henge sammen inntil disse helvetes skjeggløse natofolkene pakker seg ut) har kontroll over nordafghanistan og resten av landet er detaljovervåket av spionfly og satelitter begynt å dyrke opium i stor stil også. Du verden, spørsmålet er om det er noe egentlig Taliban, eller om det bare er sinte afghanere. En ting er sikkert, Nato vet hvor opiumen dyrkes, og hvem som dyrker den, det er ikke Taliban (hvordan skulle de kunne greie det?), det er våre venner i nord det. Det kan vi ikke si, da vil de ikke være venner med oss mer.

  Så skål da, for en god opiumshøst. For en gangs skyld en krig der det dør flere vesterlendinger på hjemmebane enn der ute, er det rart man er full?

  Carola!!!

 154. lordmarius desember 29, 2007 kl. 3:44 am #

  #105 LillePromille: Jeg ser av det du skriver at du har unnlatt å lese det jeg opprinnelig skrev. Som min kjære fortalte meg om sin tur til Egypt, jeg dobbelsjekket det med henne og ba henne om tillatelse til å bruke det i kommentaren, var det ikke direkte FRIVILLIG at hun dekket seg til under hennes opphold der. Det var rett og slett for å unngå trakassering. Er det like stor grad av frivillighet som dette når du skriver at muslimske kvinner dekker seg til frivillig?

  Jeg forstår ikke helt hvorfor du trekker inn kristendommen i dette. Jepp, de kristnes synderegister er langt som et vondt år, men det har intet med saken å gjøre, det vi diskuterer her er ISLAM. Kristendommen og islam er potensielt sett like farlig. Bøkene er like lange og inneholder nøyaktig like mye menneskefiendtlighet og faenskap.

  Du skriver at din kjæreste anses som muslim, og det er vel og bra. Men er din muslimske kjæreste kanskje en av dem som må spørre Onkel Fatwaråd om hjelp til å forstå hva de skal mene om hvorvidt man skal drepe homser eller ikke, som Islamsk råd? Si det. Og ville den unge herremannen som først skjøt Benazir Bhutto for så å detonere en bombe han hadde festet til seg selv se på ham som en muslim? Kanskje ikke?

  Alt jeg har forsøkt å gjøre i denne såkalte «debatten» er å peke på at det er veldig stor sannsynlighet for at drapet på Bhutto skjedde av religiøse årsaker. For en god del muslimer er nemlig dette med religion og politikk nøyaktig det samme. For det har jeg blitt møtt med det ene personangrepet etter det andre. Jeg blir kalt rasist, jeg blir kalt hjernevasket, det påstås at jeg har et ensidig negativt bilde av muslimer.

  Alt dette sinnet, alle disse angrepene kun fordi jeg PEKER PÅ DET ÅPENBARE. Jeg velger å IKKE lukke øynene for sannheten, selv om den er ubehagelig, selv om den viser oss en verden der det er plagsomt mange mennesker som basert på et idealistisk verdensbilde vil begå vold mot alle oss som de anser som vantro. Mot alle oss som kun ønsker å leve våre liv i fred.

  Preker de også i moskeer i Norge? Jeg vet ikke, men jeg vet at de preker i moskeer i UK og Danmark. Jeg vet at deres hat førte til terrorangrep i London og Madrid. Jeg vet at det var unge, hyggelige, hjemmeavlede muslimer som ingen hadde den fjerneste mistanke til at var noe annet enn moderate «muslimer i gata». Så kan vi være så snille å få lov til å stille de ubehagelige spørsmålene uten å få slengt jævelskap og personangrep i ansiktet? Er det virkelig ikke lov å peke på DET SOM FAKTISK SKJER HER I VERDEN?

  Det at du totalt unnlater å nevne historien om min forlovedes Egyptbesøk med så mye som et eneste lite ord forteller meg VELDIG mye om at den ikke passet inn i ditt verdensbilde, og derfor ble ignorert.

  Jeg har ingenting mot din mann fra Tyrkia. Jeg gir faen i hvem folk er, jeg gir faen i hva folk tror, jeg vil faen i hvilket liv de vil leve og hvordan de vil leve det. Jeg møter alle som krysser min vei med nøyaktig den samme åpenhet. Jeg er en liberalist, og FRIHET er det som er det aller viktigste for meg UANSETT hvilken farge man måtte ha.

  Men jeg må få LOV til å stille spørsmål. Og jeg må få LOV til å peke på virkeligheten og på den virkelige historie.

 155. Redneck desember 29, 2007 kl. 3:53 am #

  Vi mot dem, beibi. Vi mot dem.

 156. Erik desember 29, 2007 kl. 4:54 am #

  #107 lordmarius

  Adolph har rett.
  Det er griske, grådige og krigerske amerikanere og jøder som er den store trusselen.
  De vil ha olje og narkotika og velte seg i penger.

  Islamistene fører forsvarskrig.
  Det er enkelt å forstå.

  #106 adolph

  Din kommentar er den beste og riktigste beskrivelsen av virkeligheten.

  Jeg er spent på om lordmarius og kjetil forstår den.

 157. Norwonk desember 29, 2007 kl. 6:57 am #

  Her går det hett for seg, Starlett!;)

  Fikk lyst til å si noe mer, men jeg klarte som vanlig ikke å fatte meg i korthet, så jeg la det ut på bloggen min i stedet.

 158. lordmarius desember 29, 2007 kl. 1:34 pm #

  Sett sånt! Det er visst flere hjernevaskede rasister med ensidig negativt bilde av muslimer her i verden…

  http://www.vg.no/nyhe

 159. ketil_r desember 29, 2007 kl. 3:19 pm #

  LillePromille, du skriver så mye rart, det kan få stå uimotsagt. Men jeg kan forelle deg hvorfor du ikke ser så mange tildekte kvinner i Istanbul. Tyrkia er en sekulær stat(enn så lenge) og bruk av religiøe symboler er forbudt på offentlige steder.
  Kanskje det er derfor Tyrkia er en forholdsvis velfungerende stat.

 160. ElGringo_7 desember 29, 2007 kl. 3:32 pm #

  Det er ingen som forsvarer det avskyelige mordet på Benazir Bhutto her.

  Det *går ann* å se dette, dersom man ikke da på forhånd har bestemt seg for å aldri få øye på det…

 161. lordmarius desember 29, 2007 kl. 5:31 pm #

  #112: Jepp, du har helt rett. Tyrkia, i motsetning til Norge, har en grunnlov som skiller stat og religion ganske klart. Dette blir håndhevet av den tyrkiske hæren, som rasler med sablene når dette viktige skillet anses som truet. I norske medier heter selvsagt dette «trusler om kupp», ikke «sikkerhetsventil mot fascistiske religiøse svin».

 162. lordmarius desember 29, 2007 kl. 5:34 pm #

  #109: Dette her virkelig HELT utrolig! Her driver fascistiske religiøse en angrepskrig til og med MOT SINE EGNE FOLK, de henger, skyter, steiner og halshogger SINE EGNE trosfeller og landsmenn, og det blir av apologister som dere ansett som en FORSVARSKRIG mot den onde vestlige satan. Dette er så uvirkelig at det er til å gråte av. De aller, aller, aller fleste som drepes av de militante fascistiske religiøse har INTET med den Vestlige Satan å gjøre. Det er fascister som kjemper for egen makt, og for å innføre sin egen fascistiske religion i sitt land. Snakker om å ha en virkelighetsforståelse som er ute å kjøre på grunn av selvhat!

 163. Starlett desember 29, 2007 kl. 5:35 pm #

  Dette er en avsporing av debatten. Jeg hevder ikke at du er rasistisk, men ensidig negativ og til dels løgnaktige angrep på EN gruppe. kan oppfattes rasistisk.
  Sette

  Sett deg inn i folk med muslimsks bakgrunn sine følelser når de får høre den propaganda slike du og dine likesinnede fører.
  Slike uttalelser er med på å vanskeliggjøre livet for norske muslimer OG å mane til konfrontasjon i stedet for gjensidig aksept.

  LESTE du forresten hovedinnlegget mitt?
  Det var en enkel deskriptiv innføring i hva religionen Islam ER. – ingen personlig synsing om saken.

  (Beklager sent svar. Jeg har mange julegjester på besøk, Skal svare alt i kronologiske rekkefølge.)

 164. Pistolero desember 29, 2007 kl. 5:36 pm #

  #112 – Det er selvfølgelig tillatt med religiøse symboler på offentlig sted i Tyrkia, men ikke på offentlige arbeidsplasser som skoler, statsforvaltning osv. Tro meg – jeg har vært masse i Istanbul

 165. lordmarius desember 29, 2007 kl. 5:37 pm #

  #113: Jo, ALLE som anser de fascistiske religiøses ondskapsfulle kamp her som en «forsvarskrig mot den onde vestlige satan» forsvarer drapet på Bhutto og absolutt alle andre feige og usle angrep mot egne landsmenn og trosfeller. Jeg blir helt SJOKKERT av å lese hvor utrolig laber virkelighetsforståelsen blant enkelte er.

 166. Pistolero desember 29, 2007 kl. 5:40 pm #

  #115 – Lord Marius forsvarer altså bruk av militærmakt mot et potensielt folkeflertall som ønsker å endre landets grunnlov? Interresant.

  Forøvrig er det tyrkiske forsvaret en gjennomfascistoid organisasjon med nære bånd til tyrkisk mafia.

 167. Pistolero desember 29, 2007 kl. 5:41 pm #

  Mente #114

 168. Artemisia desember 29, 2007 kl. 5:47 pm #

  Det er visst her det foregår, ja..

  #106, Adolph: Hvordan kan du være sikker på at Musharraf ikke har noen interesse her? De merkelige forklaringene fra hans regjering hvor de bortforklarer at hun ble skutt, synes jeg virker særlig lite overbevisende. I tillegg har Al-Quida nå nektet for at de har noe med dette å gjøre..Det at regeringen tilsynelatende satt med bevis på at det var Al-Quida, uten å fremlegge beviset, var heller ikke særlig troverdig..

  Bhutto selv har uttalt at var svært redd for krefter innad i regeringen. Om det ikke var Musharraf selv som sto bak det, så har jeg en ubehagelig følelse av at det er noen i hans krets.

  Men tiden får kanskje vise..Jeg syns det er svært vanskelig å sette seg inn i logikken til de folka der nede.

  Starlett: Jeg har lest innlegget ditt igjen, og jeg syns det var en fin sammenlignende fremstilling av islam og kristendom. Jeg er også opptatt av at folk må skape broer, istedet for gap og hat mot andre folkegrupper.

  Jeg har dessuten skrevet to innlegg i sakens anledning. Et slags minneord, og noen andre tanker som går mer på det personlige planet for de som rammes av drap.

 169. Starlett desember 29, 2007 kl. 5:47 pm #

  Islamisme finnes, og må ikke forveksles med religionen islam.
  Man kan imidlertid godt forstå HVORFOF islamisme oppsto:

  Det er både impulsene fra Det muslimske brorskap og inspirasjonen fra Iran som har bidratt til å danne bevegelsene Hamas, Hizbullah og Islamsk Jihad, som er de mest kjente islamistgruppene i Midtøsten i dag. Imidlertid er det vel så viktig at man husker på SITUASJONEN de er grunnlagt i, nemlig ISRAELSK okkupasjon og INVASJON av arabisk (eller, som de sier selv, muslimsk) jord. Palestinere og andre arabere har blitt drept og undertrykt av den militært overlegne israelske staten siden 1948, og snur seg mot islamistene av flere grunner. For det første har andre, sekulære alternativer blitt prøvd uten at de har levert varene (PLO er for eksempel en sekulær organisasjon).

  For det andre er islamistiske organisasjoner gjennomgående ukorrupte, og for det tredje, og kanskje viktigst, snakker de et språk som har følelsesmessig gjenklang hos folk. De begrunner synspunktene sine med et islamsk vokabular istedenfor en vestlig importert ideologi som for eksempel marxismen. Dette vil ikke automatisk si at innholdet i politikken deres er helt ulikt vestlige ideologier – det er ordene og referansene fra islamsk historie de bruker som gir dem en slags symbolsk legitimitet

  . På mange måter kan disse organisasjonene betraktes som en muslimsk versjon av __frigjøringsteologien_ i Latin-Amerika, selv om situasjonene er ganske ulike. Men grunnleggende trekk har de felles: Islamistene bekjemper undertrykkelse og utnyttelse med begrunnelse i en bestemt tolkning av sin religion.

 170. Starlett desember 29, 2007 kl. 6:11 pm #

  Islamisme er en moderne religiøs og politisk bevegelse som har røttene sine i 1920-tallets Egypt. I 1928 stiftet skolelæreren Hasan al-Banna organisasjonen Det muslimske brorskap, som arbeidet for å bevisstgjøre egyptere om islam og dens potensiale og betydning i den moderne verden. På denne tiden var europeisk imperialisme sterk. De arabiske og muslimske landenes nasjonale og religiøse stolthet ble såret av det sekulære Europas militære og teknologiske overlegenhet. Islamismen var på mange måter et forsøk på å bli med i den moderne verden uten å miste egen identitet.

  Derfor var islamistene nasjonalistiske antiimperialister, framskrittsvennlige og dypt religiøse på samme tid.

  Politikk og religion henger sammen for islamistene, men islamisme er politikk på religionenes grunn, og islamisme er motivert fra kolonialisering, undertrykking og vold fra overlegne vestlige makter.

  Sammenlign med latinamerikansk frigjøringsteologi, sprunget ut av den katolsk kirke.

 171. Starlett desember 29, 2007 kl. 6:16 pm #

  De som er innvandringmotstandere av frykt for andre kulturer, pleier å si. «Jeg er ikke rasist, men…… (og så fritt valg om disse forferdelig «utlendingene»…..»

  Vel, kanskje ikke rasister, når det går på hudfarge, men fiendlig innstilling til mennesker fra andre kulturkretser enn den norske, representerer for meg en nasjonal selvgodhet og et negativt menneskesyn og en «Være seg selv nok»- mentalitet, ikke ulik trollene i Peer Gynt.

 172. Starlett desember 29, 2007 kl. 6:17 pm #

  Jepp.

 173. ketil_r desember 29, 2007 kl. 6:21 pm #

  #116
  Jeg tror deg. Jeg aner ikke hvordan ordlyden er i loven, men du forstod hva jeg mente.

 174. Starlett desember 29, 2007 kl. 6:21 pm #

  Det er jo riktig, og jeg for min del har skrevet flere innlegg om problemene i karismatiske kristne bevegelser, der Livest Ord fremstår som den Skandinavias farligste for meg.

  Politiske Islamisme kan forstås på bakgrunn av den voldtekt vestlige land har bedrevet mot land i den muslimske verden.

  Militant islamisme er noe annet.

  Men begge deler er politikk, og er ikke nedfelt i religionen Islam.

 175. lordmarius desember 29, 2007 kl. 6:21 pm #

  #120: De broene som må bygges er broene mellom sekulære og religiøse humanister. Sekulære humanister må SLUTTE å ta en hver kritikk av en viss religion som rasisme og trangsynthet, og religiøse humanister må SLUTTE å ta en hver kritikk av religionen sin som et angrep på dem selv, rasisme og fordommer.

  Slik det er nå brennes broende av «forståelsesfulle» og «tolerante» sekulære sosialister som angriper et hvert kritisk blikk på de brune, og fordømmer de de mener er angripere som våre dagers hekser og kjettere.

  De religiøse kan IKKE fortsette å lukke øynene for sin religions mørke sider, og det kan heller ikke de såkalt «forståelsesfulle» og «tolerante».

  Et godt eksempel på brenning av broer er muslimenes tapre men middelalderske forsøk på ytringsfrihetsdrap og sensurinnføring i etterkant av Muhammedkarikaturene, og også etter den svenske «runkjøringshundsaken». Muslimene i den vestlige verden har vist at de står på de religiøse MANIACSENE sin side, og ikke vi som ønsker sekularitet, frihet, ytringsfrihet og pluralisme. Ved å tolke disse hendelsene som angrep på dem selv er det DE som skaper en oss-mot-dem-stemning, og det er DE som er de intolerante fascistene som bør fordømmes som rasister.

 176. Starlett desember 29, 2007 kl. 6:22 pm #

  Vi lar den ballen ligge død nå, ikke sant, Nordlandsmann?

 177. lordmarius desember 29, 2007 kl. 6:23 pm #

  #118 Pistolero: Det riktige spørsmålet her er vel om DU støtter at et flertall skal fjerne ALLE frihetene til et annerledestenkende mindretall med våpenmakt.

 178. Starlett desember 29, 2007 kl. 6:24 pm #

  Fin kommertar, MissTella.
  Takk for den 🙂

 179. Starlett desember 29, 2007 kl. 6:29 pm #

  Hei snaxy

  Tusen takk for en kommentar jeg setter stor pris på. 🙂

  Du skriver bl.a:

  —————-
  Jeg vil spesielt stresse par fakta om Islam;
  -Ja, det er ikke lov å skade/drepe kvinner (eller menn for den saks skyld!!) i Islam.
  -Ja, det er stooore likheter mellom Islam og Kristendommen.
  -Selvmordbombing er FORBUDT i Islam.
  -Ja, det er muslimer som bryter Islamsk lov…men hvor brytes det ikke lover??
  ——————–

  Du har så rett så rett, og jeg forstår at du kjenner islam og vet hva religionen er.

  ——————
  Og for dere som har gått glipp av store poeng her og som tydeligvis har liten innsikt i pakistansk politikk
  ———-

  Helt sant, og det ser vi tydelige eksmpler på her i denne tråden.
  Manger nordmenn har forbløddende liten kunnskap om islam.

  Hjernevasket av tabloidmedier og av Propagandaen og demoniseringen fra Bush og andre sterke krefter.

 180. lordmarius desember 29, 2007 kl. 6:30 pm #

  #38,5: Starlett, du har virkelig ikke klart å få med deg DEN MINSTE TING i denne saken. Ja, Bhutto ble skutt, hvorpå (sannsynligvis) drapsmannen detonerte en bombe festet til seg selv. Er det virkelig mulig å misse en SÅ ELEMENTÆR BIT av denne saken og fortsatt mene at man bør uttale seg om den? Ærlig talt, du må virkelig se å skjerpe deg!

  JEG VENTER FORTSATT SPENT PÅ AT DU ELLER NOEN ANDRE, GJERNE DERE SOM HAR KALT MEG HJERNEVASKET, RASIST OG EN MED ET ENSIDIG NEGATIVT SYN PÅ MUSLIMER SKAL TILBAKEVISE ETT JÆVLA ORD AV DET JEG HAR SKREVET MED NOE SOM KAN I DET HELE TATT KAN MINNE OM ET JÆVLA RESONNEMENT ELLER ET ARGUMENT!

  «Når selv de mest basale fakta blir gale i din tolkning, er det vanskelig å diskutere», skriver du, og det skriver du til og med når du ikke har fått med deg en dritt om hva som virkelig har skjedd i denne saken.

  HVIS JEG TAR SÅ JÆVLI FEIL KAN FOLK VISE MEG NØYAKTIG _HVA_ SOM ER FEIL, OG _HVORFOR_ DET ER FEIL MED EN JÆVLA GANG. ELLER SÅ KAN DERE ALLE HOLDE KJEFT FRA NÅ AV OG OPPFØRE DERE SOM VOKSNE MENNESKER.

  Takk for meg. Jævla svin.

 181. Starlett desember 29, 2007 kl. 6:33 pm #

  Vel, vi legger den ballen død nå.
  Det har jeg også skrevet i kommentarfeltet til Nordlandsmann.
  Hvis du liker begrepet «rasisme» så dårlig, bør du kanskje tenke deg om når du fremfører dine kollossale angrep på en religon som teller mer enn en milliard mennesker.

  Det KAN tenkes at noen av disse ikke føler seg særlig bekvemme med måten du omtaler deres religion på.
  Hvor mange kriger pågår i kristendommems navn, ELLER med overveiende kristne og/eller jødiske aktører og massedrapsmenn?

 182. ElGringo_7 desember 29, 2007 kl. 6:34 pm #

  Vær voksne jævla svin?

  Den var ny 😀

 183. Starlett desember 29, 2007 kl. 6:37 pm #

  Det er forskjell på muslimer,politiske islamister og militante islamister.

  Jeg har berøsrt det i flere kommenterer og kommer fyldigere tilbake til det.
  Det er i DISSE distinksjonene du bommer, lordmarius.

 184. Starlett desember 29, 2007 kl. 6:40 pm #

  Så du liker svin like dårlig som muslimene?

  Unnskyld fleipen, jeg klarte ikke å dy meg.;-)

  Jeg skal gi deg fyldige svar, men vil svare i kronologisk rekkefølge, altså ettersom kommentarene er kommet inn.

 185. Pistolero desember 29, 2007 kl. 6:43 pm #

  Marius: Du må akseptere at mange ikke er enige med deg uten å ty til fullstendig irrasjonelt bråk.

  Er du en sekulær humanist? Postet ikke du en religiøs Jolehilsen i din blogg for en snau uke siden? Hva har Odin og Frøya med sekulær humanisme og gjøre? Var ikke den ene skålen til Odin for visdom og den andre til Frøya for jjærlighet? Hvor er din visdom og din kjærlighet nå?

  Dessuten – du bærer bensin til bålet når du setter likhetstegn mellom islam og islaminsme. De som lider mest under islamistenes terror er de so trenger vår støtte, vår visdom og vår kjærlighet. Disse menneskene stigmatiserer du når du argumenterer som du gjør, og det er synd du ikke ser det.

  Jeg kan ikke se at du har argumentert rasistisk i denne tråden, du har angrepe islam og muslimer, og det å være muslim er ikke en etnisk eller rasemessig betegnelse, derfor har du ikke argumentert rasistisk hvis man definerer dette veldig snevert, men du har likevel argumentert på en måte som kan kalles «kultur-rasistisk», og det er nesten like ille. Det er ikke det som bkjemper islamisme i hvert fall.

 186. lordmarius desember 29, 2007 kl. 6:50 pm #

  #126: Her tar du feil i ALLE dine påstander.

  Jeg har ikke tydd til irrasjonelt bråk, jeg har SVART PÅ PERSONANGREP med personagrep. Det er KUN JEG som har fått påpakning fra noen som helst på grunn av personangrep, selv om det er JEG som ble angrepet FØRST og drøyest. Alt jeg har gjort galt er å ta tilbake med samme mynt, å nekte å rulle meg rundt for fascistene som serverer INJURIERENDE påstander om meg.

  Og jepp, jeg er en sekulær humanist. Som alle andre i jula lata jeg litt som jeg var religiøs, jeg bare valgte en naturreligion som har litt mer med virkelighetens verden å gjøre enn kristendommen, da den kun setter navn på naturfenomener og menneskelige karaktertrekk.

  Jeg stigmatiserer INGEN med det jeg skriver. Jeg har angrepet islam, IKKE muslimer. Islam er en ondskapsfull og menneskefiendtlig religion, AKKURAT som kristendommen. Når derimot sekulære og humanistiske verdier får forrang framfor de menneskefiendtlige religiøse budene, slik man ser blant de fleste av Norges kristne, og forhåpentligvis blant de fleste av Norges muslimer, da er det en helt annen sak.

  Er det NOE jeg ikke er så er det «kultur-rasist». Jeg driter i hva din kultur er, eller for den saks skyld en hvilken som helst muslim. Jeg bare NEKTER å være blind for at religiøse fascister er religiøse fascister selv om de har brun hud.

  En ting skal jeg gi deg rett i forresten, og det er at jeg ikke er rasist.

 187. Starlett desember 29, 2007 kl. 6:50 pm #

  Denne kommentaren fra deg, Pistolero, har jeg ingen problemer med å slutte meg til.

  I ettertid kan jeg se at jeg kanskje ikke skulle ha skrevet en elementær innføring i islam koblet opp til drapet på Bhutto, for da blir dikusjonen sprikende.

  Politisk islamisme i land som er blitt undertrykkket av kristne og jødiske regimer, er forståelige og det er jo som en konsekvens av kolonialiseringen. Oppsto først som det egyptiske brorskap.

  Men jeg tar selvfølgelig avstand fra selvmordsbomber, akkurat som jeg tar avstand fra Israels utslipp av klaseminer på libanesisk jord eller USA med villiges ødeleggelse av Irak for å ta noen aktuelle eksempler.

  Selvmordsbombingen forekommer jo først og fremst der vestlige makter har invadert muslimske land, og jeg ser på det som en militær forsvarshandling fra mennesker som ikke har andre våpen, som et ledd i assymetrisk krigføring, men selvsagt tar jeg avstand fra det og opplever det avskyelig når uskyldige mennesker blir trukket inn i døden.
  ————————-

  Vel, da dukket Pistolero opp da Starlett var bortreist, men nå er jeg veldig glad for å ha oppdaget deg og bloggen din. 🙂

 188. Pistolero desember 29, 2007 kl. 6:52 pm #

  Hvorfor strekker du ikke ut en kjærlig og vis hånd til alle muslimer som lider under undertrykkende strukturer da, i stedet for å sette likhetstegn mellomdem og de som undertrykker dem?

 189. lordmarius desember 29, 2007 kl. 6:55 pm #

  #128: Hvilke muslimer skal jeg rekke ut en kjærlig hånd til da? Det er jo det jeg lurer på. Skal jeg rekke den ut til Islamsk råd som NEKTER å ta avstand fra at det er riktig å drepe homser før de har fått lov av Onkel Fatwaråd, eller skal jeg strekke den ut til de norske muslimene som demonstrerte i gatene for å fjerne den norske ytringsfriheten etter Muhammedkarikaturene? Til de som brente våre ambassader og drepte på grunn av dem? Eller skal jeg strekke den ut til de som omskjærer sine jentebarn? Eller skal jeg strekke den ut til de som sprenger seg selv og sine egne landsmenn og trosfeller? Hvem skal jeg rekke ut den kjærlige hånda til?

 190. Pistolero desember 29, 2007 kl. 6:55 pm #

  Og forresten – når du bruker CAPS og kaller de som er unige med deg for jævla svin, så er det irrasjonelt bråk.

 191. Pistolero desember 29, 2007 kl. 6:59 pm #

  Du kan rekke den ut til islamske homofile, du kan rekke den ut omskårne jentebarn, mødre som ikke vil omskjære sine døtre og trnger støtte for å stå på sin avgjørelse, du kan rekke den ut til alle de som ikke brant ambassader, de som ser behovet for å modernisere islam, alle de som arbeider hver dag for å vaske våre toaletter, kjøre våre trikker og busser, står i opvasken på restauranter natten lang og bare vil det beste for sine barn. De kan du rekke ut en kjærlig og vis hånd til Marius. Du er ikke dum, du er en belest ung mann som kan forandre verden til det bedre hvis du vil, men du må ville.

 192. lordmarius desember 29, 2007 kl. 6:59 pm #

  #130: Hvorfor anklager du ikke de som har kommet med alvorlig injurie påstander om meg for å komme med irrasjonelt bråk? Er jeg fritt vilt fordi jeg nekter å delta i det politisk korrekte gangbanget?

 193. LarienCarnesir desember 29, 2007 kl. 7:00 pm #

  Jeg slutter meg til dine ord Starlett, og gir deg en tommel for dette innlegget…

  Du setter søkelyset på et tema, som virkelig er verdt det. Tommelen opp :O)

 194. lordmarius desember 29, 2007 kl. 7:01 pm #

  #131: Eh, ligger det ikke implisitt at jeg forsvarer de du nevner når jeg går til frontalangrep på de religiøse fascistene?

 195. Pistolero desember 29, 2007 kl. 7:03 pm #

  Nei. Du stmpler dem fordi de er muslimer.

 196. lordmarius desember 29, 2007 kl. 7:10 pm #

  #135: Hvis dette er ditt inntrykk har du fått med deg utrolig lite av det jeg har skrevet. Og du har glemt det enkle faktum at mitt aller første innspill i denne «debatten» var en konstatering at dette attentatet var religiøst motivert. Jeg trodde denne distinksjonen lå implisitt i og med at OFRENE FOR ATTENTATET I STOR GRAD VAR HUMANISTISKE MUSLIMER!

 197. Starlett desember 29, 2007 kl. 7:22 pm #

  Du spør:
  ————-
  Når har jeg noensinne uttrykt noe ensidig negativt bilde av muslimer?
  ————–
  Du karakteriser islam som en menneskefientlig religion, og siden det er mannesker som har denne religionen, er det lett å anta at du mener at disse menneskene må inneha de kvaliteter du anklager religionene for. Men jeg kan ikke se at du begrunner dine påstander.

  Jeg er ikke enig i din beskrivelse av islam. Rent bortsett fra at jeg selv ikke deler den islamske tro, så ser jeg ingen problemer med de islamske grunnteser..
  ————-
  Faktum er at islam består av koran og hadith. Faktum er at koran og hadith er fascistiske, menneskefiendtlige tekster som er STAPPFULLE av forordninger om hvordan folk skal leve livene sine, samt hvilken straffedom som skal ramme de som bryter med dem.
  ——————

  Lordmarius, tro meg, jeg har lest Koranen, ikke EN gang, men flere ganger. Det henger sammen med min utdannelse og det faktum at mitt arbeid har ført meg til islamske land. Jeg snakker altså både ut fra kjenneskap til islamske tekster OG med bakgrunn i erfaring fra levd liv.

  Derfor VET jeg at du tar feil
  Du vet vel hvordan du skal lese Koranen?
  For å si det svært enkelt, nærmest overforenklete, så må du begynne på slutten og lese deg framover i boks, bortsett fra første kapittelet.
  Og selvfølgelig ser man store forskjeller på tekstene utover, påvirket av de erfaringer Muhammed hadde i disse årene.

  Vi ser en stor forandring fra Mekka- til Medina- tekstene..

  I begynnelsen prøvde egentlig Muhammed bare å skape en slags fortsettelse av jødedom og kristendom, for han ble kjent med menge jøder, men også kristne, og disse gjorde et dypt inntrykk på ham.
  Forordringene i Koranen gjorde livet for folk utrolig mye sikrere og bedre enn det var tidligere.
  Vi befinner oss et sted der ørkenes harde lov herjet.

  HAR du lest forordringene i GT?
  Og GT er en stor del av den kristne bibel.

  Skal du kritisere Koranens forordninger, må du rette skytset like hardt mot kristne og jødiske forordninger.

  De FÅ som ønsker sharialover, ønsker dem hovedsakelig innen familiære anliggender, men ikke for å styre noen stat. Og om muslimske land ønsker familiære sharialover, så er det jo deres business.
  Den norske majoritet har et forfeilet bilde av hva sharia er.

  Vi vet ikke hvem som drepte Benazir Bhutto, som for øvrig OGSÅ var muslim.
  Det kan tenkes at det var en militant islamist, en av dem som utøver assymertrisk krigføring mot den vestlige militære overmakt i de land som USA & co har ødelagt.

  Klarer du ikke ås e at radikal islamisme er en reaksjon på vestlige overgrep i regionen.
  Er det islamister som har invadert og ødelagt USA og England, eller er det USA og andre vestlige land som har invadert islamske land?

  DER du hvem som må bære hovedansvaret for elendigheten?
  Det er dessverre ”VI”.

  Islam er en religion.
  Islamisme er politikk.
  .
  Og drapet på Bhutto var tragisk.

 198. Starlett desember 29, 2007 kl. 7:27 pm #

  Unnskyld noen trykkfeil.

  Det skal bl.a stå

  SER du, – ikke der du.

  Og jeg er spent på om jeg får et begrunnet svar på dette med noe annet enn påstander om hvor forferdelig islamisme er.

 199. Starlett desember 29, 2007 kl. 7:30 pm #

  ————–
  Islamisme er _motstandspolitikk_ mot ytre fiender.
  ———–

  MEGET korrekt observert av en som ikke er interessert i religion.

  Sjerne i Starletts lille bok, MH. 🙂

 200. Starlett desember 29, 2007 kl. 7:31 pm #

  Forskjellige folk motiverer sin politikk i forskjellige politiske og/eller religiøse ideologier.

 201. Starlett desember 29, 2007 kl. 7:36 pm #

  Helt sant, og her kommer litt til om islamisme:

  Islamismen har vært et forsøk på å bli med i den moderne verden uten å miste egen identitet. Hvorfor får islamistene ofte rollen som talsmenn for de underprivilegerte i samfunnet, når Vesten utpeker dem til terrorister som står i veien for freden?

  Islamisme er en moderne religiøs og politisk bevegelse som har røttene sine i 1920-tallets Egypt. I 1928 stiftet skolelæreren Hasan al-Banna organisasjonen Det muslimske brorskap, som arbeidet for å bevisstgjøre egyptere om islam og dens potensiale og betydning i den moderne verden. På denne tiden var europeisk imperialisme sterk. De arabiske og muslimske landenes nasjonale og religiøse stolthet ble såret av det sekulære Europas militære og teknologiske overlegenhet. Islamismen var på mange måter et forsøk på å bli med i den moderne verden uten å miste egen identitet.

  Derfor var islamistene nasjonalistiske antiimperialister, framskrittsvennlige og dypt religiøse på samme tid.

  . Etter at Egypt ble uavhengig i 1952, røk Det muslimske brorskap uklar med den nasjonalistiske og sekulære regjeringen i landet. En av de islamistiske ideologene, Sayyid Qutb, utviklet etter hvert en ekstrem form for islamisme, der verden var delt i to: Muslimer og ikkemuslimer. Qutb ville ha en stat som var strengt styrt etter lover og prinsipper man fant i Koranen og tradisjonene om profeten Muhammads ord og gjerninger. Han mente at så lenge staten ikke var islamsk, var det ingen som virkelig var muslimer, selv om de kalte seg det. Qutb ville at de dedikerte få som hadde sett lyset skulle trekke seg ut av samfunnet og danne sitt eget rene fellesskap. Så skulle de bygge seg opp intellektuelt og militært og føre krig mot det ugudelige samfunnet til målet om et perfekt muslimsk fellesskap var nådd.

  Qutb var også påvirket av antiimperialismen i den tredje verden på dette tidspunktet og hadde brodd mot både USA og Sovjetunionen. Likevel endte han altså i en ekstrem religiøs ideologi som hadde mer til felles med fascismen enn noe annet. Selv om bare noen få grupper tok ham bokstavelig (for eksempel de som myrdet den egyptiske presidenten Anwar Sadat i 1981) var det mange som ble påvirket av Qutbs krav om en islamsk stat styrt etter islamske lover og hans kamp for sosial rettferdighet og mot global urettferdighet. Qutb fikk enorm betydning som en generell inspirator for islamister.

  Særlig fra 50-tallet og utover bredte islamismen seg fra Egypt til både Nord-Afrika og Midtøsten. Nå har det lenge eksistert mange slike organisasjoner i den arabiske og islamske verden, og det er til dels store forskjeller dem imellom. Alle ønsker at islam skal bli mer dominerende i politikken, men de legger forskjellige ting i dette. Noen er veldig moderate, andre er mer ekstreme. Regjeringene i de fleste muslimske land har hindret islamistene i å oppnå innflytelse ved bruk av grove og undertrykkende metoder, og siden mange av disse landene er fattige og preget av korrupsjon, har islamistene ofte fått rollen som talsmenn for de underprivilegerte i samfunnet. I Iran klarte imidlertid islamistene å ta makten da

  Khomeini ble landets øverste leder etter en kaotisk revolusjon i 1979 der den vestligorienterte sjahen av Iran ble styrtet. Dette var en enorm inspirasjon for islamister rundt omkring, og selv om Khomeini og Irans muslimer tilhører shia-minoriteten i islam, ble han støttet av både sunni- og shia-muslimer i den arabiske verden. Dette skyldtes ikke minst at han førte en klar anti-israelsk politikk, noe mange arabiske regimer som var kjøpt og betalt av USA ikke kunne gjøre. Khomeini angrep disse regimene for deres unnfallenhet, og ble dermed en helt for de mange fattige og undertrykte i disse landene. Han erklærte at han ikke ville la seg støtte hverken av øst eller vest, altså hverken Sovjet eller USA.

 202. Starlett desember 29, 2007 kl. 7:40 pm #

  ÅHHHH, de elgene!

  Jeg har jo noen elger i min skog, men ikke fullt så grelle. 😉

 203. Starlett desember 29, 2007 kl. 7:41 pm #

  Den gjensidige sympati er etablert,
  ser jeg. 😉

 204. Starlett desember 29, 2007 kl. 7:44 pm #

  Takk for en god og avbalansert kommentar. 🙂

  I mesteparten av de siste to tusen år er det jo kristendommen som har blitt misbrukt til militære overgrep.

  Islamisme, som er en politisk retning, MÅ ikke forstås som islam.

  Det er dessverre her så mange nordmenn bommer.

  God romjul og godt nyttår til deg! 🙂

 205. Starlett desember 29, 2007 kl. 7:45 pm #

  Jeg har spurt lordmarius om det samme, men han har ikke svart.

 206. Starlett desember 29, 2007 kl. 7:45 pm #

  Jeg har spurt lordmarius om det samme, men han har ikke svart.

 207. Asterixa desember 29, 2007 kl. 7:49 pm #

  #124 lordmarius
  Du må diskutere uten å bli sint og usaklig.
  Starlett har skrevet mange steder og svart deg, men du vil visst ikke lese det og svare på det.
  Du bare durer i vei om hvor forferdelig islam er og slenger rundt det med massevis at karakteristikker som ikke stemmer.

  Er du med i et slags antimuslimsk nettverk?

 208. lordmarius desember 29, 2007 kl. 7:54 pm #

  #137: Jeg har ikke «blitt» usaklig. Jeg har svart usaklig på de usakligheter som har blitt sagt til meg. Om du hadde minst en halv hjerne ville du klart å se det.

  Kan du forklare meg NØYAKTIG hva det er jeg har skrevet som ikke stemmer? Du fortsetter i den samme leia som alle de andre verdiløsre «debattantene» her ved å kritsere meg personlig eller det jeg skriver UTEN å faktisk vise HVA jeg skriver som er feil. Er du voksen nok til å være saklig? Er du voksen nok til å peke på EN ENESTE TING JEG HAR SKREVET som er feil?

  Det starlett har skrevet lider av den store misoppfatning av selve islam og en «islam» som egentlig er humanistiske og sekulære verdier i forkant, med islam i bakkant.

 209. Starlett desember 29, 2007 kl. 7:54 pm #

  Det er et godt dikt av Inger Hagerup.

  Veldig godt.
  Muslimene er på vei til å bli våre dagers jøder.

  Når løgn og skev fremstilling om muslimer får vinne fotfeste, kan man risikere at muslimene blir demonisert og at muslimske liv blir mindre verdt enn andreliv.
  Vi ser dessverre tendensen til det i Midt-Østen og i de land som er okkupert av Gods own country over havet.

 210. Starlett desember 29, 2007 kl. 7:56 pm #

  Og VIKTIG poesi, – som godt kan overføres til nåtidens jøder, – nemlig muslimene.

 211. Starlett desember 29, 2007 kl. 8:00 pm #

  Vi har en tendens til å gjøre det, men det er noe vi må arbeide mot.

  Ubegrunnet muslimhat ser man dessverre mye av i Norge, og det må vi andre bekjempe.

  Mange som «hater» islam, vet ikke hva det er.
  Der hører om selvmordsbombere og tror at DET er islam.

  Var nazismen- (Gott mit uns) et utslag av kristendom?

  Er USAS ødeleggelse av Irak (god bless America) et utslag av kristendom?

  Ser man at alle religioner kan bli misbrukt?

 212. Asterixa desember 29, 2007 kl. 8:07 pm #

  #138 lordmarius
  Du sier at islam er facistisk og menneskefientlig og at det er fryktelige lover muslimene må følge.
  Det er løgn.
  Du har ikke skrevet akkurat hvor lovene står, og i hvilke surer jeg må lete for å finne dem.
  Starlett har svart deg. Det har jeg sett.
  Men jeg tror ikke du klarer å motsi henne.
  Det er usaklig når du sier at om jeg hadde minst emn halv hjerne.
  Det er ikke sånn man møter dem man er uenig med.

  Muslimer som tror og følger koranen skal du ha like stor respekt for som muslimer som ikke tror.

  Derfor er du intolerant.

 213. Starlett desember 29, 2007 kl. 8:10 pm #

  Takk for en meget god kommentar Notisblogg. Jeg har ikke noe å tilføye, for vi er helt enige.

 214. Starlett desember 29, 2007 kl. 8:13 pm #

  Jeg ser ikke bort fra et det er islamister som står bak drapet på Bhutto, og det er da heller ikke mitt poeng.

  Mitt poeng er at islamisme IKKE er det samme som islam, men en samlebetegnelse på flere politiske bevegelser som først oppsto som det egyptiske brorskap, og siden har hatt sin utbredelse i de land som har vært særlig truet og maltraktert av vestlig overmakt.

 215. Starlett desember 29, 2007 kl. 8:14 pm #

  Hehe…;)

 216. lordmarius desember 29, 2007 kl. 8:15 pm #

  #43,5 Starlett: Du skriver at JEG viser et lavmål av diskusjonsteknikk samtidig som du applauderer det JÆVLA SVINET som helt uten noen form for dokumentasjon kaller meg rasist. Er du klar over hvilken DRØY beskyldning det egentlig er? Eller hva sier du til det skitne svinet som kalte meg «hjernevasket»? Sannsynligvis ingenting, for du skriver jo selv at jeg har et «ensidig negativt og usaklig» syn på muslimer, en påstand du ikke har EN DRITT dekning for å komme med.

  Du er et jævla svin. Du aksepterer personangrep på meg fordi du er uenig med meg, og irettesetter meg når jeg synker ned på det samme nivået som de jævla svina som angriper meg usaklig. Derfor er også du et jævla svin!

  Du skriver at livet er rosenrødt og fint i muslimske land. Kan du fortelle meg hvordan det står til med menneskerettigheter, kvinners rettigheter, politisk og religiøst annerledestenkende i de landene som er dominert av muslimer? Hvordan har kvinner det i Saudi-Arabia? Hva skjer med religiøst annerledestenkende i Irak? Kan du komme med en lengre utgreining om menneskerettighetenes kår i NOE land som er dominert av muslimer?

  Drapet på Bhutto var RELIGIØS OG POLITISK TERROR! Hvor mange sekulært motiverte poltiiske aktivister SPRENGER SEG SELV I LUFTA OG FORSØKER Å TA SÅ MANGE SOM MULIG MED SEG? Kan du nevne EN JÆVLA EN? Ikke det nei, det er RELIGIØSE MANIACS SOM UTFØRER SLIKE HNDLINGER.

  Var det en selvmordsbomber som drepte Anna Lindh? Var det en selvmordsbomber som drepte Olof Palme? Var det selvmordsbombere som drepte brødrene Kennedy eller Indira Ghandi?

 217. Starlett desember 29, 2007 kl. 8:16 pm #

  Vet ikke akkurat hva du mener med dette siden du ikke har henvist til en spesiell kommentar.

 218. Starlett desember 29, 2007 kl. 8:19 pm #

  Det kan synes som at verken kjetil eller lordmarius inners inne forstår hva islam er.
  Ei heller ikke islamisme, og i hvilke kontekster islamisme har oppstått.

  Da kan man vel ikke forlange at de skal klare å gi en saklig begrunnenelse for dette irrasjonele islamhatet sitt.

  Jeg har jo sett mange løgnaktige påstander fra dem, og det finnes jo mange kanaler og nettsteder som forfører unge menn.

 219. lordmarius desember 29, 2007 kl. 8:26 pm #

  #139:

  Ta en kikk på http://www.carm.org/i… og kos deg med vold og drap.

  Det er forøvrig totalt akseptabelt med personangrep på denne bloggen, det har bloggeier gjort klart og tydelig mange, mange ganger når jeg har blit utsatt for dem. Så hold kjeft.

 220. Starlett desember 29, 2007 kl. 8:27 pm #

  Hva i all verden er dette for slags kommentar?

  Hva hjelper det å tro på en Jesusskikkelse når ingen har begått så mange drap og så mye vold som kristne, helt fra tidligere tider og fram til i dag?

  Islamisme er faktisk et svar og en reaksjon på kristenhetens overgrep mot muslimske land.

 221. MorHubro desember 29, 2007 kl. 8:36 pm #

  #141 lordmarius

  Jeg må gripe inn.
  Det er bare _du selv_ som angriper andre.Se på alt du selv skriver om starlett og mange flere.
  Svin, halve hjernehalvdeler, lille promille samt mye mer.
  Nordlandsmannen snakket om rasistiske uttalelser.
  Og fra da av har du hele tiden klaget for at du er utsatt for usakligheter, men se dine _egne_ usakligheter flommer over på dnne blogg.

  Du _har_ ikke forklart ditt hat mot andre mennesker.

  Starlett

  Jeg melder meg senere til videre debatt.

  De fleste debattanter har vært meget saklige i en vanskelig diskusjon.

 222. Starlett desember 29, 2007 kl. 8:45 pm #

  Jeg konstanterer at du ikke vil eller kan se forskjell på religion og politikk.

  Selvsagt finnes det politisk islamisme, og det finnes OGSÅ voldelig politisk islamisme, men islamismene er oppstått i en politisk og historisk kontekst, og det er dette du har vanskelig med å fatte.

  Koranens endetidsbeskrivelser er farget av at menneskene bodde i ørkenen, og da var selvfølgelig grønne hager med rennende vann metaforer på paradistilstander.

  Islamister kjemper en assymetrisk politisk kamp mot overmakten, ikke ulik geriljaen i Vietnam som klarte å bringe USA ut av den redselsfulle krigen gjennom sitt mot og sin kampvilje vant mot inntrengerne.

  Vi vt ennå ikke hvem som skjøt Bhutto.

 223. Starlett desember 29, 2007 kl. 8:49 pm #

  Ja, det var svært trist.
  Hun visste jo at hun var meget kontroversiell, men siden Koranen har et uttrykkelig forbud mot å drepe kvinner og fordi hun eide et stort mot, stilte hun til valg.

  Dessverre hadde hun militante motdtander som ikke respekterer religionen Islam.

  Hvem som står bak, gjenstår på se.

  Fortsatt god romjul til deg også.

 224. Starlett desember 29, 2007 kl. 8:55 pm #

  Du blander islam og islamisme.
  Jeg skal forklare deg hva islamisme er i en senere kommentar.

  Det er litt vanskelig når du er så fortørnet over EN liten kommentar.

  Du må ha levd
  et fredelig liv på din blogg.

  Jeg får ofte så det flagrer rundt ørene, men jeg skriver da ikke den ene rasende kommentaren etter den andre av den grunn.

 225. Starlett desember 29, 2007 kl. 8:57 pm #

  Jeg hopper fort over de kommentarene der du beklager deg over Nordlandsmanns kommentar.

 226. Starlett desember 29, 2007 kl. 8:59 pm #

  Du forteller IKKE sannheten.
  Det er sannheten.

  Islamister kan kanskje være religiøse, og de BEGRUNNER sin politikk religiøst, men islamisme er politiske organisasjoner.

  Når jeg kommer til en av dine kommentarer med annen substans enn utskjelling av andre debattanter, skal jeg gå nærmere inn på det.

 227. Starlett desember 29, 2007 kl. 9:06 pm #

  Den som ikke kan argumentere, tar til uttrykket PK.
  Jeg smiler hver gang det dukker opp i kommentarfeltene, for det sier meg at den som diskuterer må bruke dette begrepet for å skjule sin egen uvitenhet.

  Du har ikke vist til bestemte steder i Koranen.
  Du har ikke påvist HVA som er så forferdelig ved muslimsk levevis.

  Du har totalt hoppet over årsakene til islamisme, som er et svar på den kristne verdens ufattelige brutalitet gjennom de siste 1000 år.

  Korstog.
  Kolonialisering av Afrika.
  Ødeleggelse av de rike indianerkulturene.. både i Mexiko og Peru.
  To verdeskriger

  Vietnamkrigen.
  To golfkriger
  Koreakrigen

  DEn bestialske krigen i Algerie

  Apartheid

  Og liste goes on and on.

  Det er den KRISTNE kulturkrets som virkelig har blod på hendene, men selvfølgelig kan man ikke legge all skyld på kristendommen eller vanlige kristne.

  Demrer det en lten parallell her?

 228. Starlett desember 29, 2007 kl. 9:08 pm #

  Bortsett fra at syn som han gjør seg til talsmann for blir farlig hvis mange nok blir forledet til å tro på det samme og går til handling, altså trakkasering og i verste fall drap av muslimer.

 229. Starlett desember 29, 2007 kl. 9:12 pm #

  Det har du jo rett i.

  Kristendommen leder suverent når det gjelder drap på andre som bunner i tro.

  Zionismen har også mange drap og ufattelig mye elendighet på samvittigheten.

  Selvmordsbombere var omtrent helt ukjent inntil før tusenårskiftet, og er oppstått som en reaksjon mot de angrep folkene i de angjeldende land er blitt utsatt for.

  Det er jo så innelysende at en hver, OGSÅ lordmarius, burde kunne forstå det.

 230. Starlett desember 29, 2007 kl. 9:13 pm #

  KOranen er MOT drap.
  Det betyr IKKE at det ikke finnes problemer i den islamske praksis, akkurat som i den kristne.

 231. Starlett desember 29, 2007 kl. 9:15 pm #

  Så sant.

 232. Starlett desember 29, 2007 kl. 9:16 pm #

  Ja, vanlige religiøse, både muslimer og kristne gjør jo det.

 233. Starlett desember 29, 2007 kl. 9:21 pm #

  NEI! NEI!

  Du tar radikalt feil her!

  Det er IKKE klart og tydelig.

  Du kan lese alle de fire evangelier, ord for ord, og dessuten Apostelens gjerninger, og du vil finne at Jesus fra Nasaret ALDRI sa et eneste negativt ord om homofile.

  Han refset intoleanse,han refset dem som ikke ville omgås mennesker med annen tro, f.eks samaritanere og romere, han refset gjerrighet og pengepuging og først og fremst FORDØMMELSE av andre, men han sa ALDRI noe negativt om homofile.

  At Paulus ved to-tre anledninger brukte synet på homofile som en slags demarkasjonslinje mot den greske filosofi som var fremherskende blant eliten, er en HELT annen sak.

 234. lordmarius desember 29, 2007 kl. 11:05 pm #

  BARE JEG SELV SOM ANGRIPER ANDRE? Nå må du faen meg skjerpe deg! Jeg veit ikke hvor du kommer fra, men hvis det er så sinnssykt jævla normalt med rasisme der at det ikke er en alvorlig sak å beskylde folk for å være rasister, så er det et sted jeg IKKE vil oppholde meg veldig lenge. JEG ER FAEN MEG FRITT VILT HER! Folka kan kalle meg rasist, hjernevasket og hva FAEN de vil uten at noen sier noe på det. Men så fort JEG melder usakligheter tilbake, ja det er faen meg helvete løs.

  VEIT DU HVILKET JÆVLA KJIPT ANGREP UNDER BELTESTEDET DET ER Å KALLE NOEN RASIST? HÆ? ER DET EN JÆVLA KUL TING Å SI TIL FOLK?

  Og hvilket HAT mot andre er det jeg skal begrunne? Jeg hater for faen ingen, men tydeligvis hater folk meg nok til å gå til jævli alvorlige ubegrunnede angrep på meg.

  Dra til hælvete!

 235. Starlett desember 29, 2007 kl. 11:43 pm #

  lordmarius

  Siden jeg ser at jeg ikke har mulighet til å besvare alle kommentarene i kveld, hopper jeg i kommentarrekkefølgen og prioriterer å svare deg., siden du tydeligvis er den blant kommentatorene her som er mest uenig med meg.
  .
  Først: Jeg har en liberal praksis på bloggen min, og jeg mener at både du og Nordlandsmann har rett til å si deres mening.
  Jeg konstaterer at du synes det er mange svin, papegøyer og halvveis hjernedøde her.
  Jeg er ikke enig med deg, men du har rett til å hevde det.
  Hvis du tar deg så forferdelig nær av den ene kommentaren, som jeg ikke er enig i, KAN jeg jo naturligvis slette den, men hvis du har sett alle angrep som jeg har fått mot meg, vil du nok skjønne at dette er peanuts.

  Les for eksempel den kommentaren mot meg som jeg refererer til i følgende innlegg:

  http://www.vgb.no/897

  JEG forlanger ikke denslags slettet, og derfor har jeg vanskelig for å forstå din hårsårhet.

  Jeg sier IKKE at alt er bra og rosenrødt i alle land med muslimsk flertall. Det er en kapital misforståelse av mitt innlegg, og jeg er hellerikke apologet for noen relgion.

  Jeg prøvde kun å gi en meget elementær innføring av hva religionen Islam er.

  Legg merke hvordan muslimer over hele verden sørger og har minnestunder etter drapet på Bhutto.

  Og som sagt: Jesus har aldri kritisert homofile.
  For øvrig må du prøve å sette de forskjellige religioner inn i historisk og samfunnsmessig kontekst.

  Spania er for øvrig det landet som kanskje mest er hjemsøkt av kvinnedrap, vel og merke av kristne partnere.
  71 spanske kvinner ble drept av sine ektefeller i år.
  Hører vi om DET i mediene?

  Men OBS: Like lite som jeg legger skylden på kristendommen for denne triste tendensen i Spania, legger jeg skylden på Islam dersom en mann av muslimsk herkomst dreper sin kone av HELT andre grunner enn religion.

  SÅ skal jeg i neste kommentar skissere hva islamisme er.

 236. Starlett desember 29, 2007 kl. 11:47 pm #

  Første del av en deskriptiv gjennomgang av Islamsme, som ikke må forveksles med religionen islam:

  Islamismen har vært et forsøk på å bli med i den moderne verden uten å miste egen identitet. Hvorfor får islamistene ofte rollen som talsmenn for de underprivilegerte i samfunnet, når Vesten utpeker dem til terrorister som står i veien for freden?

  Islamisme er en moderne religiøs og politisk bevegelse som har røttene sine i 1920-tallets Egypt. I 1928 stiftet skolelæreren Hasan al-Banna organisasjonen Det muslimske brorskap, som arbeidet for å bevisstgjøre egyptere om islam og dens potensiale og betydning i den moderne verden. På denne tiden var europeisk imperialisme sterk. De arabiske og muslimske landenes nasjonale og religiøse stolthet ble såret av det sekulære Europas militære og teknologiske overlegenhet. Islamismen var på mange måter et forsøk på å bli med i den moderne verden uten å miste egen identitet.

  Derfor var islamistene nasjonalistiske antiimperialister, framskrittsvennlige og dypt religiøse på samme tid.

  . Etter at Egypt ble uavhengig i 1952, røk Det muslimske brorskap uklar med den nasjonalistiske og sekulære regjeringen i landet. En av de islamistiske ideologene, Sayyid Qutb, utviklet etter hvert en ekstrem form for islamisme, der verden var delt i to: Muslimer og ikkemuslimer. Qutb ville ha en stat som var strengt styrt etter lover og prinsipper man fant i Koranen og tradisjonene om profeten Muhammads ord og gjerninger. Han mente at så lenge staten ikke var islamsk, var det ingen som virkelig var muslimer, selv om de kalte seg det. Qutb ville at de dedikerte få som hadde sett lyset skulle trekke seg ut av samfunnet og danne sitt eget rene fellesskap. Så skulle de bygge seg opp intellektuelt og militært og føre krig mot det ugudelige samfunnet til målet om et perfekt muslimsk fellesskap var nådd.

  Qutb var også påvirket av antiimperialismen i den tredje verden på dette tidspunktet og hadde brodd mot både USA og Sovjetunionen. Likevel endte han altså i en ekstrem religiøs ideologi som hadde mer til felles med fascismen enn noe annet. Selv om bare noen få grupper tok ham bokstavelig (for eksempel de som myrdet den egyptiske presidenten Anwar Sadat i 1981) var det mange som ble påvirket av Qutbs krav om en islamsk stat styrt etter islamske lover og hans kamp for sosial rettferdighet og mot global urettferdighet. Qutb fikk enorm betydning som en generell inspirator for islamister.

  Særlig fra 50-tallet og utover bredte islamismen seg fra Egypt til både Nord-Afrika og Midtøsten. Nå har det lenge eksistert mange slike organisasjoner i den arabiske og islamske verden, og det er til dels store forskjeller dem imellom. Alle ønsker at islam skal bli mer dominerende i politikken, men de legger forskjellige ting i dette. Noen er veldig moderate, andre er mer ekstreme. Regjeringene i de fleste muslimske land har hindret islamistene i å oppnå innflytelse ved bruk av grove og undertrykkende metoder, og siden mange av disse landene er fattige og preget av korrupsjon, har islamistene ofte fått rollen som talsmenn for de underprivilegerte i samfunnet. I Iran klarte imidlertid islamistene å ta makten da

  Khomeini ble landets øverste leder etter en kaotisk revolusjon i 1979 der den vestligorienterte sjahen av Iran ble styrtet. Dette var en enorm inspirasjon for islamister rundt omkring, og selv om Khomeini og Irans muslimer tilhører shia-minoriteten i islam, ble han støttet av både sunni- og shia-muslimer i den arabiske verden. Dette skyldtes ikke minst at han førte en klar anti-israelsk politikk, noe mange arabiske regimer som var kjøpt og betalt av USA ikke kunne gjøre. Khomeini angrep disse regimene for deres unnfallenhet, og ble dermed en helt for de mange fattige og undertrykte i disse landene. Han erklærte at han ikke ville la seg støtte hverken av øst eller vest, altså hverken Sovjet eller USA.

  Islamisme som frigjøringsideologi
  Det er både impulsene fra Det muslimske brorskap og inspirasjonen fra Iran som har bidratt til å danne bevegelsene Hamas, Hizbullah og Islamsk Jihad, som er de mest kjente islamistgruppene i Midtøsten i dag. Imidlertid er det vel så viktig at man husker på situasjonen de er grunnlagt i, nemlig israelsk okkupasjon og invasjon av arabisk (eller, som de sier selv, muslimsk) jord. Palestinere og andre arabere har blitt drept og undertrykt av den militært overlegne israelske staten siden 1948, og snur seg mot islamistene av flere grunner. For det første har andre, sekulære alternativer blitt prøvd uten at de har levert varene (PLO er for eksempel en sekulær organisasjon).

  For det andre er islamistiske organisasjoner gjennomgående ukorrupte, og for det tredje, og kanskje viktigst, snakker de et språk som har følelsesmessig gjenklang hos folk. De begrunner synspunktene sine med et islamsk vokabular istedenfor en vestlig importert ideologi som for eksempel marxismen. Dette vil ikke automatisk si at innholdet i politikken deres er helt ulikt vestlige ideologier – det er ordene og referansene fra islamsk historie de bruker som gir dem en slags symbolsk legitimitet. På mange måter kan disse organisasjonene betraktes som en muslimsk versjon av frigjøringsteologien i Latin-Amerika, selv om situasjonene er ganske ulike. Men grunnleggende trekk har de felles: Islamistene bekjemper undertrykkelse og utnyttelse med begrunnelse i en bestemt tolkning av sin religion.

 237. Artemisia desember 29, 2007 kl. 11:55 pm #

  Lord Marius:

  Jeg føler for å si noe..
  jeg har prøvd å lese deg med et åpent sinn, og synes ikke du er rasist. Dine meninger er like interessante og like mye verdt som andres.

  Men jeg råder deg til ta ned temperaturen noen hakk. Å kalle andre stygge ting i en debatt, fører ikke noe godt med seg. Budskapet ditt drukner, og bare en sint ung mann står igjen…

  Jeg som er en godt voksen dame, tillater meg å være litt «moderlig». 😉

  Hev deg over at noen kalte dine ord rasistiske, og debatter på et mer saklig vis. Det er mitt råd.

  Jeg er sikker på at du har mye å fare med.

 238. Starlett desember 29, 2007 kl. 11:58 pm #

  Hizbullah – Guds parti
  Hizbullah (Guds parti) er en libanesisk shia-muslimsk gerilja og politisk parti som ble dannet på begynnelsen av 1980-tallet som en reaksjon på revolusjonen i Iran, Israels invasjon av Libanon i 1982 og shia-muslimenes generelle undertrykte situasjon i Libanon. Hizbullah er det sterkeste av de islamistiske partiene i regionen i dag. Partiets generalsekretær heter Hasan Nasrallah, og partiets viktigste inspirasjonskilder er Khomeini og den anerkjente libanesiske skriftlærde Muhammad Husayn Fadlallah. Iran gir viktig økonomisk støtte. Hizbullah har helt siden begynnelsen drevet utstrakt velferdsarbeid (skoler, sykehus, apotek osv).

  Partiet kjempet mot mange libanesiske militser i tillegg til Israel under borgerkrigen som varte fram til 1991. Etter det har imidlertid Hizbullah endret seg. Nå har partiet 12 representanter i det libanesiske parlamentet og forsvarer demokrati og moderne politiske reformer. Det har fremdeles en islamsk stat som ideal, men har sagt at en slik stat bare kan gjennomføres uten tvang og hvis et stort flertall av befolkningen ønsker det. Derfor er det ikke aktuelt i Libanon. Hvis man skal dømme etter Hizbullahs valgprogram fra 2000, ville deres islamske stat vært temmelig liberal om den noen gang hadde blitt realisert.

  Hizbullah nyter stor respekt blant de fleste libanesere fordi geriljaen ofret mye for å drive den israelske hæren ut av landet (Israel trakk seg ut i 2000). Men partiets aktive støtte til islamistiske organisasjoner i Palestina truer Libanons sikkerhet og er derfor veldig omdiskutert. Hizbullah nekter å debattere denne politikken og sier at Palestina er en hellig sak. Det støtter selvmordsaksjoner (martyroperasjoner, som det selv kaller dem), og hevder at det ikke finnes sivile i Israel – alle er potensielle soldater. Derfor er det legitimt å ta livet av folk i busser og på kafeer. Alt i alt framstår Hizbullah som et dialogorientert og reformvennlig parti innad i Libanon, mens utenrikspolitikken er fastlåst og kompromissløs.

  Hamas – Arafats mektigste rival
  Hamas er en sunni-muslimsk organisasjon som har røtter i en avlegger av Det muslimske brorskapet, og den ble dannet kort tid etter at den første intifadaen brøt ut i 1987. Hamas mener at Palestina er islamsk jord som ikke kan styres av andre enn muslimer, og at militær motstand er den eneste måten å bekjempe Israel på. Bortsett fra at organisasjonen er sunni-muslimsk, har den mange fellestrekk med Hizbullah, og de samarbeider sannsynligvis ofte. Den politiske lederen heter Abdel Aziz Rantissi, og den åndelige autoriteten er den gamle og syke Sheikh Yasin, som stadig har vært på vestlige TV-skjermer. Som Hizbullah er Hamas delt inn i en politisk og en militær del. Sistnevnte kalles Izz al-din al-qassam-brigadene. Den militære delen organiserer selvmordsaksjoner og andre angrep mot israelske militære og sivile. Hamas ønsker også en islamsk stat og er Arafats mektigste rival. Oppslutningen om organisasjonen blir sterkere etter hvert som Arafats posisjon svekkes. Hamas var sterkt imot Osloprosessen helt fra begynnelsen, fordi de mente at den var et altfor dårlig tilbud og ville svekke og splitte palestinerne enda mer. Selv om Hamas betrakter Arafat som en korrupt og dårlig leder, har de bestemt seg for å bilegge striden foreløpig og konsentrere seg om å samarbeide for å frigjøre det palestinske folket. Hamas driver som Hizbullah flere skoler hvor partiets ideologi blir innprentet i elevene, i tillegg til helsestasjoner og andre velferdstilbud.

  Islamsk Jihad
  Islamsk Jihad er en liten gruppe, grunnlagt på Gaza-stripen på 1970-tallet. Den har ingen betydelig rolle i palestinsk politikk og samfunnsliv. Lite er kjent om gruppen, som begrenser seg til å utføre spektakulære voldelige aksjoner og ikke driver noe utstrakt sosialt arbeid. Hovedbasen er i Damaskus, og Islamsk Jihad støttes visstnok økonomisk av Syria og Iran. Selv om Islamsk Jihad har politiske visjoner og ønsker en islamsk stat, er sannsynligvis deres ideologi mye mindre utviklet og omfattende enn både Hizbullahs og Hamas. Fathi Shaqaqi var gruppens leder inntil han ble myrdet på Malta i 1995, og siden da har den hvert år forsøkt å foreta terroroperasjoner på minnedagen for hans død. Islamsk Jihad har utført angrep i Israel, Jordan og Libanon.

  På tross av den kompromissløse retorikken til både Hizbullah og Hamas, har begge gruppene vist seg å være pragmatiske og orientert mot praktiske løsninger. Derfor er det slett ikke utelukket at de vil kunne leve side om side med en israelsk stat så lenge palestinerne får hva de betrakter som et rettferdig tilbud om fred og sin egen stat. Moderasjonen som ledende personer innenfor disse bevegelsene viser, blir imidlertid oversett av israelske og amerikanske maktsentra som er opptatt av å fremstille organisasjonene utelukkende som «terrorister». Det gir et mer korrekt bilde å betrakte dem som religiøse frigjøringsbevegelser med en ideologi som inneholder mange negative punkter, men som er åpen for moderasjon og forandring.

 239. Starlett desember 30, 2007 kl. 12:07 am #

  Det er jo denne generaliseringen og trang til å sette folk i bås jeg også reagerer på.

  Jeg mener selvfølgelig at det finnes problemer i mange muslimske land, akkurat som det finnes mange problemer i kristne og ateistiske land.

 240. Starlett desember 30, 2007 kl. 12:09 am #

  Mange religiøse har det, til tross for at det ikke står ETT eneste negativt ord om homofile i evangeliene.

  Hmmmm…

  Dette tror jeg at jeg skal skrive et blogginnlegg om.

 241. Starlett desember 30, 2007 kl. 12:10 am #

  De fleste fordømmer eller fordømmer ikke homofile?

 242. Starlett desember 30, 2007 kl. 12:14 am #

  For Paulus var det viktig å ta avstand fra den greske filosofi som var rådende blant intellektuelle, og på spørsmålet om homofili fant han en demarkasjonslinje mot grekerne som hadde et meget positivt syn på homofili.
  Derfor finnes det noen få setninger der homofili er ramset opp som en av mange synder for Paulus.

  Men han som kristendommen bære navn etter, nemlig Jesus, var ikke negativt innstilt til homofile.

  Dette har heldigvis vunnet stadig mer aksept blant norske kristne, og vi får håpe at de reaksjonære kommer etter.

 243. Starlett desember 30, 2007 kl. 12:17 am #

  Det er riktig.

  En av årsakene til Muhammeds nyorientering mot en ny religion, var jo nettopp hans beundring for og hans venneskap med mange kristne, som han opplevde som mer siviliserte enn det han så rundt omkring på silkeveien og på markedsplassene i den arabiske ørken.

 244. Starlett desember 30, 2007 kl. 12:19 am #

  Dessverre finnes det reaksjonære i homofilsynet både blant kristne, jøder og muslimer, OG blant helt sekulære.

  «Homo» er dessverre et skjellord blant mange fotballsupportere.
  For eksempel.

 245. Starlett desember 30, 2007 kl. 12:26 am #

  Selvmordsbombere er MILITANTE islamske aktivister og ekstremister.
  Jeg går ut fra at de fleste har et slags religiøst syn, men det harmonerer IKKE med Islam, etter som selvmord er en stor synd for muslimer.
  Akkurat som kvinnedrap er det.

  Men som sagt: Militant islamisme er en del av en assymetrisk krigføring mot store vestlige og israelske inngrep i regionen.

  Dette er en faktisk beskrivelse, og betyr selvdagt ikke at jeg ikke tar avstand fra selvmordsbombere, akkurat som jeg tar avstand for Israels sionsime, drap og APARTHEID OG vestlige makters ødeleggelse av bl.a Irak, basert på en løgn og på noe de MÅTTE vite var en løgn.

  Men utsikt til olje og makt i regionen ble nok for fristende.

  Det er de kristne drapsmenn og de jødiske apartheidforkjempere som har mest blog på hendene, og det er denne sammenhengen jeg skulle ønske at du og dine meningsfeller kunne skjønne.

 246. Starlett desember 30, 2007 kl. 12:27 am #

  Venter i spenning…

 247. Starlett desember 30, 2007 kl. 12:34 am #

  Hvor mange mennesker er drept av vestlige militære og av israeler i samme periode?

  Du vil se et LANGT styggere tall.

  Hva legger du i sharialover?

  Hvor i all verden kan du skrive disse påstandene om Muhammed?

  Det var helt vanlig at jenter ble giftet tidlig bort den gang, og slett ikke bare i islam, og det kommer jeg tilbake til senere.

  Hovedgrunnen til at muhammed tok mange koner, var jo at det var et svært stort kvinneoverskudd den gang etter diverse kriger og blodfeide som IKKE var muslimske, men som skjedde av ikkemuslimer, og for å sikre disse kvinnenes kår, ble det vanlig med flergifte.

  Noe som forøvrig også jødene praktiserte.

  SE på alle drapene som er begått MOT muslimer, og da vil du ser at det går an å ha så store bjelker i øynene våre at vi ikke klarer å se sammenhengene.

 248. Starlett desember 30, 2007 kl. 12:35 am #

  Takk skal du ha, Per!:-)

 249. Fatima desember 30, 2007 kl. 12:38 am #

  Islam er en god religion for alle. For kvinner også.
  Vi blir møtt med mye uforstand, men du er en som forstår. Det takker jeg for.

 250. Starlett desember 30, 2007 kl. 12:39 am #

  Takk for støtte, LillePersille. 🙂

 251. Starlett desember 30, 2007 kl. 12:41 am #

  ——————–
  Kristendommen ble tredd ned over hodene på folk i alle land.
  I Afrika og til Amerika kom europere og tvangskristnet de som bodde der og stjal landet deres.
  Vi ble også tvangskristnet.
  ————

  Godt poeng.

  Man glemmer så lett alt hva som har skjedd av negative ting i egen kulturkrets.

 252. Nordlandsmann desember 30, 2007 kl. 12:49 am #

  #143 lordmarius

  Jeg tar tilbake kommentaren du reagerte på.
  Jeg er likevel motstander av en demonisering av andre religioner.
  Hetsen mot muslimer bekymrer meg, og det er mye uvitenhet blant muslimbekjempere.
  Jeg mener at du ikke har redegjort troverdig for at islam er verre enn andre religioner.

  Du skriver at det står mye facistisk diverse steder, men du har ikke vist det fram.
  Ei heller har du skrevet om volden i bibelen.

  For ordens skyld tilføyer jeg at jeg er ateist.
  Så kan du ta til deg Artemisias siste kommentar.

 253. olepetter_9 desember 30, 2007 kl. 12:50 am #

  #141 1/2:
  «Islamismen har vært et forsøk på å bli med i den moderne verden uten å miste egen identitet»

  Det er jo akkurat det islamisme IKKE er. Islamisme er «politisk Islam»/fundamentalistisk Islam, med mål om islamsk revolusjon (som i Iran) med konservativt prestestyre og lover basert direkte på Koranen og krig mot alle «vantro».

 254. Starlett desember 30, 2007 kl. 12:55 am #

  Jeg har i alle fall tilbakevist det i flere kommentarer, men det slår meg at du ikke har svart på disse kommentarer.

  For meg er det ikke noe problem at en kvinne tildekker hodet sitt.
  Og et feriebesøk i Egypt gir nok ikke den helt store innsikten i islam, er jeg redd.

  Først og fremst kan man vel si at deler av Egypt er en turistfelle, men ja, det finnes noen problematiske forhold i Egypt, som i Russland, Zimbabwe, ISA, Kina og mange andre land.

  Du må ikke se deg blind bare på islam.
  DER begår du din største feil, mener jeg.

 255. olepetter_9 desember 30, 2007 kl. 1:02 am #

  Men det er viktig å skille islamisme fra moderate muslimer. Mange muslimske land hadde en mye mer åpen og moderat holdning før.

 256. olepetter_9 desember 30, 2007 kl. 1:06 am #

  «Mot slutten av 1970-årene fikk begrepet sin moderne betydning, da franske forskere fant at man trengte et ord for å betegne den politiske formen for islam som ble tydeliggjort gjennom den iranske revolusjon.» – fra wikipedia:
  http://no.wikipedia.o

  Det vi kaller islamisme i dag er et ganske nytt fenomen, som har spredd seg de siste 30 årene. Den iranske revolusjonen er forbildet.

 257. Starlett desember 30, 2007 kl. 1:12 am #

  Jeg er klar over at islam hadde en ekspansjonsperiode for godt over tusen år siden, og at den fikk raskt overtak i Nord-Afrika, først og fremst fordi araberne hadde bedre hester og fant opp stigbøylen.
  Og araberne hadde en overlegen kultur i flere hundre år, da det sto dårlig til i gamle Europa.

  Men jeg er også klar over at kristendommen ble spredd aggressivt og med vold, og da må jeg nesten gjenta meg selv:

  Korstogene, begrunnet i religion, men også jakt på materielle goder.

  Kolonialiseringen av mesteparten av Afrika, der europerne plyndret landene og kristnet dem med tvang.

  Kolonialiseringen av flere asiatiske land, bl.a India, som Pakistan tidligere var en del av.

  Kolonialisering og tvangskristning av Latin- og Mellom-Amerika.

  En forferdelig krig i Algerie.

  De «tapre» menn som kjempet mot de svartes egen bestemmelsesrett i bl.a Rhodesia og Belgisk Kongo.

  Vietnamkrigen.

  Voldtekten av Irak.

  Krigen mot Afganistan som selv mange amerikanere nå skjønner var en tabbe.

  For ikke å snakke om palestinernes lidelser og usle kår som følge av en israelsk zionisme.

  For å gå noen hundre år tilbake i historien, kan jeg jo nevne hekse-og kjetterbrenningene.

  Med andre ord: Jeg opplever at det er DU som bare plukker om data som passer inn i det verdensbildet du har, og som jeg mener er forfeilet.

  Man MÅ se ting i kontekst.

  Jeg kan ikke se at vanlig troende muslimer er menneskefientlig. Det er ikke min erfaring, og jeg kjenner faktisk mange muslimer, fra flere land.
  Tvert i mot mener jeg at mange muslimske skikker kan være noe vi i vår selvgodhet og materielle overflod kan lære av.

  Å snakke om min «indre kognitive dissonans» ER jo en form for usaklighet, som jeg selvsagt ikke tar meg nær av, men som forteller meg at du muligens har lett for å felle dommer over mennesker du ikke kjenner, enten det er muslimer eller mennesker med et annet syn enn deg.

  I et såkalt humanistisk demokrati må du da tåle uenighet?

 258. olepetter_9 desember 30, 2007 kl. 1:30 am #

  Er ellers enig i poenget du kommer med i svaret på #2, med at dette var politisk. Religion og ideologi blir ofte brukt som en spydspiss for å motivere folk, men det er politiske konflikter og maktkamp det egentlig handler om.

 259. Per desember 30, 2007 kl. 2:17 am #

  Kommentarene i #128 og #131 synes jeg var bra.

 260. Per desember 30, 2007 kl. 2:17 am #

  Kommentarene i #128 og #131 synes jeg var bra.

 261. Per desember 30, 2007 kl. 2:37 am #

  Jeg prøver igjen (detbegynner å bli sent på kvelden).

  Kommentarene i #128 og #131 synes jeg var bra. Hvorfor skal vi ikke rekke ut en kjærlig hånd, vise at vi er medmennesker som bryr oss? Og er ikke nettop det et av budskapene i det Starlet skriver?

  Sorry Deres Nåde, Lord Marius; Retorikken din, dine ovefølsomme reaksjoner, alle de voldsomme utfallene dine mot muslimsk-troende medmennesker og meningsmotstandere her inne er så til de grader langt i fra en kjærlig hjelpende hånd jeg kan tenke meg.

 262. Gullhjerte desember 30, 2007 kl. 3:30 am #

  #153 Per
  Jeg synes det samme.
  Vi skal vise kjærlighet og respektere hverandre, og vi skal ikke håne andre på blogg eller andre steder eller håne andre folkeslag.
  Muslimene trenger vår sympati i sin sorg.

 263. ketil_r desember 30, 2007 kl. 4:11 am #

  Å bli kalt rasist er alvorlig.

  Om dere finner rasisme i Lordmarius kommentar har dere problemer med tekstforståelse, eller dere vet rett og slett ikke hva rasisme er. Siste årsak, «rasist» blir brukt som hersketeknikk og til diskvalifisering av menigsmotstander.

  Neste gang det klør i rasistrefleksen bør du tenke over hva slags lys det stiller deg i før du sender ut en slik melding.

  Så til Lordmarius, jeg tror han er så trygg på sine verdier at rasisme beskyldninger har lite injurerende kraft på ham. Men han prøver å vise hvor ødeleggende slike påstander er for en nødvendig debatt.

  Hele samfunnet, fra borettslaget til topp politikken er lammet av frykten for å bli beskyldt for rasist. Og kjære dere, det er noen ting å ta tak i ang islam slik den fremstår i dag. Tusener av kvinner fødes og dør hver dag i undertrykkelse. Mange hundre millioner muslimer lever et ufritt liv hver eneste dag, og dette er offrene, muslimene selv.
  Neste gang dere avsporer debatten med slike beskyldninger, neste gang dere utsetter oppgjøret med islam slik den fremstår, med en eneste dag, tenk på en av disse hundremillioner enkeltskjebnene. Det er dem som er ofrene, Marius og jeg klarer oss.

  Jeg tror selvfølgelig dere har de beste intensjoner, vi vil jo alle være snille og forståelses fulle. Vi har lært det på skolen og i utallige holdningskampanjer, det sitter i ryggmargen på oss at vi ikke skal kritisere og dømme. Men det er forskjell på rett og galt, godt og vondt. Jeg er redd dere er medskyldige i å forlenge lidelsen.

  Så av kjærlighet til mennesket, står jeg opp og sier i fra. Jeg blir beskyldt for ondskap og hat. På nettet går det greit, men jeg har også kjent på det i nære relasjoner og da gjør det virkelig vondt.
  For noen kan det være ødeleggende for karriere og sosial anseelse. Det koster å velge denne siden, men jeg kan ikke sitte stille å tåle så inderlig vel.

  Det er en forskjell på å være snill og å være god. Er du snill vil du ikke fornærme noen, kritisere noen. Er du snill så forstår du de krenkede imamer, så forstår du islamistene som roper høyest. Klarer du å se de hundre millioner som lider i taus undertrykkelse bakenfor, så må du våkne. La dem bli fornærmet, la dem brenne flagg og ambassader. Tål ubehaget ved å velge det gode fremfor å være snill. Javisst gjør det ondt når knoppar brister.

  Så forventer jeg ikke at alle skal stille seg i første rekke som noen modige kvinner og menn gjør, der de risikere å måtte betale med sitt liv. Men dere skal som anstendige mennesker ikke kvele en nødvendig debatt, eller utsette oppgjøret en eneste time lenger, for det er noen som betaler prisen(de fleste av dem er muslimer) for at dere skal få føle dere tollerante, flinke og snille. Gjør du dette fordi du ikke har kunnskap nok om islam er du like fullt medskyldig.

  Kristendommen har gjort mye fælt…

  tikk takk

  det står mye fint i koranen…

  tikk takk

  det står mye fælt i bibelen

  tikk takk

  det gjelder ikke alle muslier…

  tikk takk

  skjære alle over en kam…

  tikk takk

  noen går med slør frivillig…

  tikk takk

  du er rassist..

  tikk takk

  korstog….

  tikk takk

  Usa og jødene ….

  tikk takk bla bla

  Noen betaler dyrt for at du skal føle deg snill og tolerant og alle andre honnør ord. Se ET av disse livene som leves i udertrykkelse, ta innover deg en av disse skjebnene. Vær så snill åpne øynene og tenk selv. Tiden går.

  Gjør du det fordi du oppriktig mener at mennesket har det like godt i den muslimske kulturkrets som i den vestlige så får du si det.
  Gjør du det fordi du vet at Islam betyr underkastelse og du tror det er veien til lykken, så for all del spre ditt budskap.

 264. adolph desember 30, 2007 kl. 4:14 am #

  Bibelen er verdens ondeste bok, det er et ordtak som går på å lese noe som fanden leser Bibelen, men gjør du det leser du rett. Det er hans bok. Drap, hevngjerrighet, uforsonlig og humørsyke guder, forferdelig.

 265. Doktor Jervel desember 30, 2007 kl. 5:27 am #

  Flott blogg. Stå på.

  Doktor Jervel
  Dr. Med. Psyk. S.Y.K. Alc. Theol.

 266. Rødhette desember 30, 2007 kl. 7:38 am #

  #155 ketil_r

  Det er fryktelig at du gir blaffen i all ondskap som jødene og kristne har begått. Du hører ikke på det som forklares deg og henger deg opp i en kommentar som er blitt tatt tilbake.

  Jeg synes at du og lorden fremmedfientlige og fri for forståelse for hvordan verden er skrudd sammen.
  Hvilken bevegelse er dere med i?
  Hvilke nettsteder pugger dere og tror at er sannheten?
  Hvis noen hadde ødelagt ditt land, kan det hende at du hadde satt deg til motverge.
  Det er det folk i krigstrøtte land gjør nå. Du og lordmarius er sikkert for ung til at dere har peiling på all krig og elendighet som skjedde i det forrige århundre som muslimene er helt uskyldige i.

  Nå legger du all skyld på muslimene.
  Men du klarer ikke å se på hva kristne og jødene har gjort mot muslimene.

  Stå på, Starlett!
  Du har en flott blogg og stor tålmodighet med dem som æreskjeller deg.

 267. nalleballe desember 30, 2007 kl. 10:05 am #

  Jo, det er nettopp det vi trenger. Vi kategoriserer mennesker for å gjøre det enklere for oss å tenke. Men vi skal ikke dømme folk, hvilket er et fastlåst standpunkt. Det er mye likheter mellom islam og kristendom i seg selv. Derimot inndeles kristne inn i mange kulturer og likeså muslimer. Bare religioner er kulturer i seg selv. Videre har man språkforskjeller, geografiske forskjeller, ulike miljøer og identiteter… Det er lett å dele verden opp i vi og dem. Det kalles stereotypisering. Men det gir ikke et riktig bilde. Og det må vi utvikle, ikke være fastlåst. Ikke dømme.

 268. Starlett desember 30, 2007 kl. 10:36 am #

  LillePersille

  Du skriver
  ————
  Det er ikke usaklig at kristendommen ble overført alle folk med tvang
  De kolonialiserte Afrika og Amerika og røvet eiendommene og skattene og de tvangskristnet oss.
  De dro i glupske flokker på korstog, og da var Istanbul en viktig by.
  Jødene har ødelagt livene til palestinerne og alle i nærheten. De er et farlig folkeferd.

  Hvis man tror på Gud, faster, ber, gir almisse og drar til Mekka, da er man fullkommen muslim
  ————

  Det har du helt rett i.
  Forresten trenger man ikke dra en gang i livet til Mekka. Det er bare dersom man har helse, tid og økonomi til det.

 269. Starlett desember 30, 2007 kl. 10:41 am #

  BRAVO, Adolph!

  Dette kaller jeg en kvalitetskommentar fra en som vet hva han snakker om!

  Forresten: Har folk glemt IRA og alle andre organisasjoner som benytter seg av terror?

  Jeg støtter forøvrig synest på at hele Irland burde vært forenet, selv om jeg ikke støtter IRAS terrorvirksomhet.

  Kan man si at alle katolikker er terrorister på grunnlag av IRAS virksomheter, eller at alle ateister er drapsmenn, fordi Kina har verdensrekord i eksekverte dødsstraffer?

 270. Starlett desember 30, 2007 kl. 10:53 am #

  Selvfølgelig er det lov å peke på alt som skjer i hele verden.
  Det som jeg opplever er ditt, Kjetilr og ders likesinnetes problem, er at dere BARE ser skyld hos muslimer for alt som er vondt og vanskelig, og er helt blinde for at det mindretallet av muslimer som er politiske islamister, og dermed bryter islamske påbud for politikkens skyld, er det som FØLGE av vestlig krigføring, kolobisering, drap og tortur.

  Hvis din eneste erfaring med islamske land er en feietur din forlovede har gjort, slår jeg ganske enkelt fast at du ikke kjenner islamske land.

  Ikke noe galt i det, men man bør ikke uttale seg skråsikkert om ting man ikke vet.

  Om du er på en ukes besøk i Brussel, har du ikke lært belgia å kjenne.

  Men om du bor og arbeider i islamske land, lærer du islam og muslimer å kjenne.

  Og husk at de som nå virkelig sørger over drapet på den muslimske kvinnen benazir Bhutto, selv er muslimer.

  Du gjorde et poeng av at drap på mange andre politikere ikke er begått med utgangspunkt i islamisme, og det var mitt hovedpoeng.

  Drap er drap, uansett hvilken isme den er begrunnet i, og det ene er ikke bedre eller verre enn det andre.

  Har norske muslimer gjort mange terrorhandlinger i Norge, forresten?

 271. Starlett desember 30, 2007 kl. 10:54 am #

  Leve Nordland, og skitt i Norge, mener du? 😉

 272. Starlett desember 30, 2007 kl. 10:57 am #

  Ja, det er helt riktig.

 273. Starlett desember 30, 2007 kl. 11:00 am #

  Enig i at Adolph leverte en kvalitetskommentar av de sjeldne,ja.

 274. Starlett desember 30, 2007 kl. 11:01 am #

  Jeg har lest det.
  Saklig og fint, men jeg er nok ikke enig med deg.
  Ikke fullt og helt.

  Jeg synes du misser ved det at du ikke setter islamisme inn i historisk og politisk kontekst.

 275. Starlett desember 30, 2007 kl. 11:02 am #

  Jeg skjønner ikke hva du mener her.

 276. Starlett desember 30, 2007 kl. 11:05 am #

  Jeg har ikke kalt deg for en hjernevasket rasist, og jeg utelukker ikke at drapet er begått av islamistiske ekstremister.

  Men man må alltid spørre seg HVORFOR folk blir militante ekstremister, enten det er jødiske, kristne, islamistiske, ateistiske eller andre.

  Muslimene sørger over dette drapet.

 277. Starlett desember 30, 2007 kl. 11:08 am #

  Helt korrekt at Tyrkia er en sekulær stat, akkurat som Irak og mange, mange andre stater med en muslimsk majoritetsbefolkning.

  Men hvor politisk vellykket Tyrkia er, kan man virkelig diskutere.

  Siden det ikke er tema i denne tråden, lar jeg det foreløpig ligge.

 278. zahira desember 30, 2007 kl. 12:04 pm #

  Flott innlegg Starlett!

 279. MorHubro desember 30, 2007 kl. 12:07 pm #

  #143 lordmarius

  Jeg tror ikke på Helvete, for jeg er en lykkelig og frimodig sosialist.
  Du må besinne deg og skrive om saken. Unge menn må ikke bli fornærmet for filleting.
  Jeg kunne ha medvirket til en passende oppgragelse.

  Mine fire barn har fått den beste oppdragelse og er gode sosialister.

  Den som blir fortørnet på alle han ikke er enig med, har nok ikke rent mel i sin toleransepose.

  Du er nok ung, og har ikke opplevd Vietnam eller Røde Khmer og den kalde krigen.
  Det har _jeg_, og Europa fant alltid sine fiender.
  Så sprakk den kalde krigen, og militærgigantene måtte finne noen andre fiender, slik at militærindustrien kunne fortsette.

  _Da_ pekte de ut de uskyldige muslimer.
  _Det_er sannheten.
  I et nøtteskal.

  Multiimperialisme og umettelig pengebegjær, scull og bones.

  Adolph er _ekspert_ på de skumle ting bak fasadene!

 280. MorHubro desember 30, 2007 kl. 12:14 pm #

  #155 ketil_r

  Hva har muslimene gjort deg?
  Din kommentar bærer preg av den uvitendes forsvarslinjer.

  Du kunne gjøre noe annet enn å anklage andre, men der kunnskapen svikter, slipper anklagene og beskyldningen til.

  Hvor ung er du?

  #159 nalleballe

  Du er en god og snillung mann, og du fordømmer ikke, men jeg er meget uenig hvis du vil at vi skal si at vi er bedre enn andre.
  Du er noe utydelig i konturene, så jeg finner ikke kjernen i din tankebane.

  #106 adolph

  Du er meget klok, og _her_ kan alle lære hvor David kjøpte ølet!!

  Vi står skulder til skulder i denne sak!

 281. MorHubro desember 30, 2007 kl. 12:24 pm #

  Starlett, lordmarius, kjetil og andre:

  Jeg så meg nødt til å skrive en ny kommentar, for nå har jeg lest at Bhutto ikke mente at islamister kom til å drepe henne, men sikkerhetsvakter eller politiske rivaler!

  http://www.vg.no/nyhe

  Nå nå det bli slutt på islamfobi og forhåndsdømming!

  Når det skjer noe i Pakistan, tenker mange at det _må_ være islamister, men så er det noen helt andre.

  Merk dere det!

  Norwonk, du også.

  På forhånd takk!!

 282. Pistolero desember 30, 2007 kl. 1:06 pm #

  Bhuttos mørke sider:

  http://www.nettavisen

  Hun var ingen engel.

 283. ketil_r desember 30, 2007 kl. 1:09 pm #

  MorHubro, siste først. Jeg har ikke begitt meg ut på noen spekulasjoner om Bhuttos død.

  Muslimene har ikke gjort meg noe. Men det gjør vondt å se andres lidelse, de som lider mest under islam er muslimene selv.

  Beskyldniger om uvitenhet.
  Vi er nok uenige, men kjære deg, jeg er ikke uvitende. Og alder? Er det virkelig slik du ønsker å debattere? Dette er da ikke argumenter, men hersketeknikker. Du som er voksen skjønner jo dette? Er det slik du ønsker å fremstå?

  Lordmarius er virkelig i stand til å svare for seg selv. Men siden hans form er blitt et tema her skal jeg si hvordan jeg leser han.
  Hans skarpe tone er en kommentar til nivået på debatten her, han blir møtt med beskyldninger uten rot i hans tekster. Svarer så med samme usakelige mynt, og da blir det plutselig et tema hva slags tone som er akkseptabel debattteknikk. Jeg tror virkelig ikke Lordmarius sitte og fråder og drar seg i håret over tastaturet.
  Han avkler dere. Og hver gang dere bruker tid på å kommentere det uten å se poenget, drar han dere i benet.

  Dere burde ta en titt på LillePersille sine uttalelser.
  Der står det at jeg hater muslimer fordi jeg er en blek nordmann, som er missunnelig på de mørke kjekke utlendingene. Jeg er sjalu for at de med mørkt hår og mørke øyne stikker av med de flotteste norske jentene. Dette får stå helt uimotsagt, men hun er jo tross alt på den rette siden. Dere rammer bare dere selv.

 284. nalleballe desember 30, 2007 kl. 1:29 pm #

  #162 MH

  Vi kategoriserer. Deler verden opp i kategorier. Hvordan hadde verden vært om du ikke førte ting opp på lister? Starlett skriver kategorisere, men hun mener å Å DØMME.

 285. Starlett desember 30, 2007 kl. 1:29 pm #

  Nei, det er jo ikke det, og det må det jo gå an å se.

 286. Starlett desember 30, 2007 kl. 1:32 pm #

  Så alle kurdere er «facistiske religiose svin», mener du?

  Det er godt at de fleste ser noe mer nyansert på den politiske virkelighet enn du gjør.

 287. Starlett desember 30, 2007 kl. 1:34 pm #

  Dine kommentarer blir ikke mer troverdige at din stadige bruk av begrepet «facistste svin» om dem du ikke liker.

  Et godt råd: Ikke få deg arbeid i utenrikspolitikken!

  Du VET ennå ikke hvem som drepte Bhutto.

 288. Starlett desember 30, 2007 kl. 1:37 pm #

  Det er jo helt korrekt.
  Det enste som er problematisk, er slør, etter som Atatyrk sa at bare prostituerte kunne bære slør.

  Men hijab og andre religiøse klesplagg kan man fritt bære unntatt i enkelte sammenhenger.

 289. Starlett desember 30, 2007 kl. 1:40 pm #

  Dette er bare tull.
  Jeg snakker ikke om noen «Satan, men påpeker at flere mulimske land er blitt utsatt for okkupasjon, krig, nød og ufattelig lidelse på grunn av diverse vestlige interesser.

  Noe som er i overensstemmelse med sannheten.

 290. Starlett desember 30, 2007 kl. 1:44 pm #

  Ja, det er både interessnt og avslørende.
  Forøvrig deler jeg ditt synspunkt på det tyrkiske forsvaret, og tyrksisk politikk har jo vært preget av mye korrupsjon.

 291. Starlett desember 30, 2007 kl. 1:47 pm #

  Vi vet jo ikke hvem som står bak drapet, og nå viser det jo seg at BHutto selv har skrevet mail der hun navngir tre potensielle drapsmenn som hun fryktet, ingen av dem religiøse fundamentalister, men politiske motstandere.

 292. Starlett desember 30, 2007 kl. 1:57 pm #

  Du sier bl.a
  —————-

  . Muslimene i den vestlige verden har vist at de står på de religiøse MANIACSENE sin side, og ikke vi som ønsker sekularitet, frihet, ytringsfrihet og pluralisme. Ved å tolke disse hendelsene som angrep på dem selv er det DE som skaper en oss-mot-dem-stemning, og det er DE som er de intolerante fascistene som bør fordømmes som rasister.
  ———

  Sr du ikke selv hvor fordømmemde du er i den stadige hakkingen og gjentakelsen om religiøse maniacser, hva du nå mener med det.

  Har norske muslimer forsvart frapet på Bhutto?
  De har tvert i mot hatt minnemarkeringer over henne.
  Har norske muslimer drevet facistisk terrorvirksomhet?

  Har ikke europeiske muslimer stort sett funnet seg godt til rette i Europa der de lever normale liv?

  Dessverre gjør mennesker med dine holdninger livet vanskeligere for dem.

  Kan du FORKLARE hva norske muslimer og europeiske muslimer gjør som er så uspiselig, og som er så mye verre enn det kristenfundamentalister og de høyrekristne i USA gjør?

  SER du virkelig ikke at den største faren og detsom bringer mest terror er «krigen mot terror» iverksatt av høyrehaukene til Bush, som i stor grad nå har forlatt The White House i vanære?

  KJENNER du internasjonal politikk i det hele tatt, eller er du bare opptatt av dette uforståelige hatet du viser fram mot muslimer?

  Svar meg konkret:

  Hva mener du om voldtekten av Irak?
  Hva mener du om Israels forbrytelsermot palestinere og libanesere?

  Kan du gi meg et _begrunnet_ svar uten personkarakteristikker av oss som er uenig med deg, ville jeg se på det som et fremskritt for deg.

 293. Starlett desember 30, 2007 kl. 1:59 pm #

  Frykter du for at et mindretall i Tyria skal kuppe landet?

  Det kan du ikke mene seriøst.

 294. Starlett desember 30, 2007 kl. 2:00 pm #

  Nøff, nøff.

  Jeg overlevde jula, og ble ikke juleribbe. 😉

 295. Starlett desember 30, 2007 kl. 2:02 pm #

  Denne kommentaren støtter jeg fullt og helt, Pistolero.

  Takk for at du klarer å sette ting på plass.

  Jeg viste ikke hvilket ord jeg skulle bruke på slike syn som lordmarius forfekter, med «kultur-rasistisk» oppfatter jeg som dekkende.

 296. Starlett desember 30, 2007 kl. 2:05 pm #

  Jeg opplever ikke at du viser fram den store humanismen i din argumentasjon.
  Snarere tvert i mot.

  Jeg , Psitolero og flere har gitt deg flere saklige og begrunnete svar, men bare fått illsint respons fra deg.

  Uenighet er ikke det samme som personangrep, og du må tåle at folk er uenige i så ekstreme påstander som du fremmer.

 297. Starlett desember 30, 2007 kl. 2:06 pm #

  Et MEGET betimelig spørsmål, Pistolero, som jeg fullt ut deler!

 298. MissTella desember 30, 2007 kl. 2:19 pm #

  Lordmarius har hatt et viktig poeng som ikke er blitt poengtert, Et poeng jeg også nevnte en gang et sted oppi her…
  Det er viktig å forstå at de som utfører terroraskjonene, sprenger selvmordsbombene og utfører attentatene gjør dette med en sterk religiøs overbevisning. I et hierarki er de for løpegutter og kvinner å regne og utfører som de er bedt om i overbevisning om at vil ligge ære i det de gjør. Du får ikke et menneske til å sprenge seg selv med bakgrunn i politisk makt. Han selv skal jo dø, hva bryr han seg om politikk ??- etter livet derimot, ære til han og sine foreldre. Dermed utnyttes religionen til å vinne politisk makt på særdeles brutalt vis. Utdad medfører det av vi i vesten har vanskelig for å se at det er noe skille mellom politikk og religion og dermed dømmmer vi det vi frykter; muslimen og hans voldelige islam – fordi dette er det vi ser!

  Starlett; jeg vet at også kristne har en skyldregister langt som et vondt år, jeg ser derimot ikke dette som et argument for å forklare, eventuelt, unnskylde de terrorhandlinger som blir begått i dag. Ole skal ikke unnslippe å komme til rektor for å ha dyttet Heidi av husken, fordi Arne har dyttet Ole mange ganger før. Ok, dårlig dårlig lignelse, men måtte koke det ned litt. Oppramsing av ulike kriger virket bare tåkeleggende på selve diskusjonen. Terroren skal ikke unnskyldes. Ja, mye bygger fra frustrasjon og undertrykkelse, men det gjør ikke handlingen mindre ond. Et barn uten grenser er et ulykkelig barn…

  Forøvrig synes det svært skremmende at Islam som i sin tid ble sett på som en avært liberal religion,nå har tatt helomvending og blitt den mest restriktive, den har sluttet utvikle seg og skyr modernisering som pesten. Bare se i Norge 2007 når Kadra gikk ut og på en skalig måte ønsket debatt om muligheten for å sette seg ned og lese Koranen med et åpent sinn i forhold til kvinnesynet og kvinners rett til liv og rettigheter. Hun ble angrepet av sine trosfeller, kvinner og menn. Skal islam gå fremover må kvinner få rett til eget liv, og utdannelse. Land med større andel utdannede kvinnelige muslimer er land med mer ro, både politisk og religiøs. Men nå brenner Taliban skolene i Afghanistan og dreper kvinnelige lærerer. Islam er i tilbakegang. Men det er dog en annen diskusjon…

  Til sist må jeg si meg enig med #165, om uttalelsene til LillePersille. Jeg reagerte på at hun kalte jøder en farlig folkeferd («DET er en farlig folkeferd») og Starlett svarte; så rett, så rett.
  Er mon tro ikke det å dra alle under en kam? Eller er bare islam beskyttet?

 299. lfn desember 30, 2007 kl. 2:26 pm #

  Flott innlegg, det er mye likt i kristendommen og islam (og andre religioner). Men en viktig forskjell er Sharia, lovene som i noen samfunn gjør islam til religionspolitikk. Sharia, som er utviklet i ettertid at islam oppstod, forfekter ikke likestilling mellom kjønnene. Dessverre er det en del fundamentalister som er veldig opphengt i dette, og dette var en av grunnene til at Benazir Bhutto ble drept.
  Kristendommen har også mange forferdelige lover, feks at homofile skal steines til døden, men svært få kristne i dag tolker disse lovene bokstavlig.

 300. nalleballe desember 30, 2007 kl. 2:56 pm #

  #167 MissTella

  Å sprenge seg selv i lufta er en militær operasjon eller vold. Selv sterkt religiøse har også (militære) mål. De som gjør det er passe hjernevasket. Akkurat som noen trekker ut på gaten og blir gjengmedlemmer, er det enkelte som rekrutteres til terrorisme. Jeg tviler sterkt på at folk gjør dette utelukkende av religiøs overbevisning. Det er lederne som står bak terrormotivet.

 301. ketil_r desember 30, 2007 kl. 3:17 pm #

  MissTella, du skriver klart, enkelt og tydelig. Det vtner om et klart hode. Du skjærer gjennom alt tåkeprat og kommer til poenget. Et eksempel til etterfølgelse.

  nalleballe, mener du at det religiøse aspektet i dagens terror er så lite signifikant av vi er mest tjent med å se bort fra det? Og hva mener du er lederenes mål ved å bruke selvmordsbombere? Er det ikke (religiøst motivert) å opprette en islamsk stat?

 302. Starlett desember 30, 2007 kl. 3:19 pm #

  De norske muslimene som demonstrerte i gatene for å fjerne den norske ytringsfriheten etter Muhammedkarikaturene brukte SIN ytringsfrihet for å proteste mot noe DE mente var krenkende, og jeg er ikke i tvil om at kristenfundamentalisten og FrPeren Vebjørn Selbekk. som vil ha palestinerne ut av Palestine og diasporajødene «hjem» til «det lovede land» trykket dem i den hensikt å provosere dem.

  Muslmer i mange land demonstrerte bl.a ved flaggbrenning, og de «angrep» ambassaden i Syria, ikke ulikt mange andre gjør mot regimer de er uenige i.

  Jeg kan ikke huske at noen ble drept av muslimer i denne anledningen, men jeg husker at en uskyldig muslim ble knivstukket og drept i Norge BARE fordi han var muslim, ikke fordi han demonstrerte, og i egenskap av muslim var han derfor en torn i øyet på kristenfundamentalister og folk med ekstremt muslimhat.

  De som omskjærer unge jenter, for øvrig en ufyselig praksis, gjør det stikk i strid med Koranens bud eller med islam. Det er en grotesk skikk blant noen stammer på Afrikas horn, særlig i det lut fattige Somalia, og har ingenting med islam å gjøre.
  Og det er reaksjonære _kvinner_ som først og fremst vil holde på denne skikken.
  Men heldigvis arbeides det godt i det somaliske miljø og blant muslimer for å komme denne forferdelige praksisen til livs.
  Hvis du kjente islam, burde du vite det.

  De militante islamister som bruker selvmordbomber som våpen, er ikke representive for muslimer.
  Men tenk litt på hvorfor noen griper til så radikale tiltak.

  Jeg beynner å lure på om du i det hele tatt kjenner noen muslimer personlig.

  Rekk ut hånda til de vanlige muslimer, og prøv å forstå hvordan det er å bli møtt med så mye mistro og falske forestillinger.
  DA kan du kanskje en gang i fremtiden kalle deg humanist.
  Vanlige muslimer trenger mer enn noen gang vestens støtte, og som sagt: Kristendom og islam er omtrent til forveksling like religioner, bortsett fra at islam ikke annerkjenner Jesus som Gud, men bare som den største profeten før Muhammed.

  Jo mer jeg leser av det du skriver , jo mer overbevist blir jeg at du baserer deg på doxa i stedet for viten, og at du får din «informasjon» fra meget spesielle kilder.

 303. Starlett desember 30, 2007 kl. 3:20 pm #

  Enig!

 304. Starlett desember 30, 2007 kl. 3:21 pm #

  Ja, det er mange å rekke ut hånda til, dersom viljen er til stede, men da må man prøve å se virkeligheten fra flere synsvinkler.

 305. Starlett desember 30, 2007 kl. 3:26 pm #

  Jeg kan ikke se at noen kommer med injurierende påstander om deg.
  Nordlandsmann har til og med trukket tilbake sin kommentar som jeg oppfattet som helt uskyldig i en opphetet debatt.

  Jeg oppfatter at du selv tåler veldig lite før du blir fornærmet og sint, men samtidig hagler det med personkarakteristikker fra deg mot dem du ikke er enig med OG mot muslimer.

  Du må jo kunne tåle at folk sier deg i mot.

  Og som sagt: «Politisk korrekt» oppfatter jeg som et foreldet meningsløst begrep, som ytre høyre bruker i mangel på fornuftige argumenter.

  Jeg skrev i grunnen bare en deskriptiv forklaring av hva islam var, og kunne ikke drømme om at det kunne falle deg så tungt for brystet.

 306. Starlett desember 30, 2007 kl. 3:27 pm #

  Tusen takk for en støtte jeg setter stor pris på, Larien, og riktig godt nytt år! 🙂

 307. Starlett desember 30, 2007 kl. 3:28 pm #

  Hvor har du lært mantraet om «religiøse facister»?

 308. MissTella desember 30, 2007 kl. 3:29 pm #

  #169 Nalleballe

  For meg synes det åpenbart at terrorledere utnyttersitt folks religiøse overbevisning for å få dem til å gjøre som de vil. Ja, kanksje til og med hjernevaske dem.

  Du husker kanskje hele «mohammed-karikatur» hendelsen. Husker du da kanskje sinnet som tred tusenvis på tusenvis ut i gatene, ambassader som ble brent, bynginger som ble angrepet? Så tar du dette sinnet, denne følgelsen av æreskrenkelse, følelsen av å være den enste rettenkende i en verden av hedninger og kanaliserer den hos rette person, så setter du en bombe på ham og ber han gå ut i din guds navn og for dine trosfeller og sin mor og gjøre det eneste rette for å redde sitt folk fra vestens undertrykkelse….

  Det er lederene som står bak, og handler som de gjør i politisk overbevisning, men folket leder og samler de med religiøs overbevisning.

 309. MissTella desember 30, 2007 kl. 3:30 pm #

  #171 forts.
  Motivene i seg selv kan i realiteten være strengt politiske, men utad fremstår de som religiøse og medfører denne økende frykten vi i vesten har for islam.

 310. Starlett desember 30, 2007 kl. 3:34 pm #

  Slik oppfatter jeg det også.

 311. nalleballe desember 30, 2007 kl. 3:37 pm #

  #171 MissTella

  Er det så åpenbart for deg, når forskere ikke finner ut av tilbøyeligheten for å bli rekruttert til terrorisme? Det er så mange årsaksforhold å trekke inn, at religion på langt nær kan være eneforklarende.

  Du må ikke blande karikaturstriden og terrorisme. Det er milevis avstand mellom de to fenomenene.

 312. Starlett desember 30, 2007 kl. 3:41 pm #

  Nå vet vi ikke motivet til det tragiske drapet.
  Dem Bhutto selv fryktet, var IKKE islamister med religiøse motiver.

  Men hva mener du med begrepet «humanistiske muslimer»?

  Er det synonymt med ikke-troende muslimer?

  Mener du at alle muslimer som tror, er facistiske galninger?

  I så fall befinner du deg på en annen forståelsesplanet enn jeg gjør.

  Jeg har flere gode muslimske troende venner og bekjente, både her og i andre land, men jeg oppfatter dem i høy grad som humanister med mye varme og empati, og noen av dem med stor kunnskap og intellektuell kapasitet.

  Man frykter gjerne det ukjente, og det synes for meg som om moderate troende muslimer er ukjent for deg, altså at du ikke har muslimske bekjente og venner, såmm at du uttaler deg uten å vite hva du snakker om.

 313. Starlett desember 30, 2007 kl. 3:42 pm #

  Takk for en støttende kommentar!

  Jeg venter på et langt, saklig og godt begrunnet svar fra lordmarius, som er blottet for personangrep.

 314. Starlett desember 30, 2007 kl. 3:49 pm #

  Jeg har svart deg før angående alt om de fryktelige svinene på bloggen min.
  Jeg sensurerer ikke deg og heller ikke de som er uenig med deg.

  Så sier du:

  ————-
  Var det en selvmordsbomber som drepte Anna Lindh? Var det en selvmordsbomber som drepte Olof Palme? Var det selvmordsbombere som drepte brødrene Kennedy eller Indira Ghandi?
  ————

  Nei, og det var ikke selvmordsbombere som drepte Martin Luther King, Allende, Rabin eller andre kjente politikere heller. Det var ikke selvmordsbombere som innførte juntastyre i Hellas eller holdt fasismen i live i Spania eller kriget i Vietnam, men drapene ble ikke hederligere av den grunn.

  Drap er drap og vold er vold, enten drapsmannen tar sitt eget liv eller ikke.

  Jeg er mest opptatt av konsekvensene av handlinger for mange mennesker, ikke av hvilken tankegang eller tro eller isme som ligger bak.

 315. Starlett desember 30, 2007 kl. 3:50 pm #

  Nei, noe kvalifisert svar har ennå ikke kommet fra lordmarius.

 316. Starlett desember 30, 2007 kl. 3:56 pm #

  Kan du ikke lutte å sutre om hvor verdiløse andre debattanter er og at vi er svin uten hjerner og konsentrere deg om saken?

  —————–
  Det starlett har skrevet lider av den store misoppfatning av selve islam og en «islam» som egentlig er humanistiske og sekulære verdier i forkant, med islam i bakkant.
  ———

  Hva i all verden mener du med det?
  Islam er i utgangspunktet en misnt like humanistisk religion som kristendom.

  Men både den og kristendom blir brukt av mennesker som har politiske motiver.

  Jeg har forsøkt å forklare deg hva islamisme er, i motsetning til religionen islam, jeg har forsøkt å forklare deg bakgrunnen for politisk islamisme, og jeg legger merke til at etter at jeg gjorde det, har du ikke kommentert.

  Kan det bety at den som tier,samtykker?

  At du har forstått det jeg har prøvd å formidle?

 317. MissTella desember 30, 2007 kl. 3:57 pm #

  #173 Selvfølgelig blander jeg karikaturstiden inn. Det er ikke milevis avstand da det er de samme føringene som ildner opp massene med dette sinne, denne forargelsen, denne æreskrenkælsen, dette hatet til vesten.

  For meg så er det åpenbart, og i akkurat denne diskusjonen er dette et viktig moment, da jeg tenker jeg er rimelig gjennomsnitts avisleser, liberal, utdannet, oppvakt men ikke altfor opplest i denne saken person. Synsen linkingen terror-religion så åpenbar for meg, er den sikkert det for andre. Og det er det som blir problemet (Vi og Dem) for muslimene er at hva vi i vest ser, ikke nødvendigvis hva som er virkelighet. Og når selvmordsbomberen sprenger seg selv i sin guds navn ( og avisen da slår dette opp i en artikkel der moren hans forhærliger hans død fordi den bringer ære til familien) og vi leser dette er det naturlig å trekke paraleller.

  I mange situasjoner og diskusjoner som denne er det viktig å se på hva som er oppfattet virkelighet, kanskje mer en hva som er faktisk virkelighet. Og når da vesten oppfatter terrorhandlinger til å komme fra religiøst handlepunkt, fremfor politisk vil dette skape store avstander mellom «oss og dem» istedet for å bygge broer. skal man da søke å finne løsninger på problemet, der problemet som vi diskuterer her er vestens syn på islam og muslimer, må man også handle utfra den oppfattede virkelighet. Denne oppfatningen utradrerer den egetnlige årsaken.

  Forøvrig har jeg aldri sagt at religion er eneforklarende, men jeg tror dette er et hovedårsaken.

 318. Starlett desember 30, 2007 kl. 3:59 pm #

  Takk for kommentar!
  Jeg har nettopp prøvd å si omtrent det samme, men med litt andre ord.

  Heldigvis vet jeg at du er usårbar på blogg og står for en støyt. 🙂

 319. Starlett desember 30, 2007 kl. 4:04 pm #

  Kan du forklare meg hva du mener om den store majoritet av TROENDE moderate muslimer, og hva er det i Koranen som er så mye mer uspiselig enn alt som står av forordninger i Bibelen, særlig GT?

  Jeg venter spent.

  Og for din egen troverdighet råder jeg til å spare litt på de verste angrepene på debattantene her.

  Det tar fokus bort fra saken, og hvordan skal du bli trodd i dine voldsomme utfall mot islam når du samtidig kommer med urimelige beskrivelser av mange debattanter som skriver her?

  Husk at man forteller ubevisst mye om seg selv og sitt menneskesyn i det man skriver.

 320. Starlett desember 30, 2007 kl. 4:06 pm #

  Jeg kjøper ikke kristenfundamentalistisk hatpropaganda og jeg tillater meg å skrive på min egen blogg.

 321. Starlett desember 30, 2007 kl. 4:08 pm #

  Jeg bare kvitterer for at jeg har lest dette. Synes ikke det fortjener noen kommentar.
  Ordene taler for seg selv.

 322. Starlett desember 30, 2007 kl. 4:11 pm #

  Et godt råd, Artemisia.

  Men når man fremmer kultur- imperialistiske standpunkter og skjeller ut den ene etter den andre, må jeg må heller si at jeg synes det er flott at de andre debattantene hver seg over alt de får servert om seg selv.

  Fordommer om med-debattanter og fordommer om andre folkegrupper kan henge sammen. Det har jeg opplevd svært ofte.

 323. Starlett desember 30, 2007 kl. 4:12 pm #

  Hei Fatima,
  Takk for en hyggelig kommentar som jeg satte ekstra stor pris på, og riktig godt nytt år til deg! 🙂

 324. Starlett desember 30, 2007 kl. 4:15 pm #

  Takk for denne kommentaren!

  Fint gjort av deg.:-)

  Det burde legge ballen om «rasismeinjurier» død.

  Ellers er jeg jo enig med deg.

 325. Starlett desember 30, 2007 kl. 4:19 pm #

  Hei olepetter

  La meg presisere:

  Bli med i den moderne verden på SINE premisser, altså ikke være kasteballer og ofre for koloniherrer, undertrykkere og krigere, men en reisning for selv å definere sin identitet OG for å ta makten i eget land.

  Akkurat som vi nordmenn gjerne ville ha makten i Norge, vil palestinske islamister ha en egen stat og det samme gjelder islamister over alt der de er aktive.

  Og husk at der er forskjell på politisk islamisme og militant islamisme.

 326. nalleballe desember 30, 2007 kl. 4:25 pm #

  #174 Miss Tella

  Skal du også bringe opp hele det anstrengte forholdet mellom Østen og Vesten? Jeg synes det er litt for konstruert. Det er viktig å skille ting fra hverandre fordi ting ikke er så åpenbart. Havet ser blått ut, mens vann er fargeløst. Det er lett å blande sammen.

  Det må innrømme at det er ganske vanskelig å ikke linke terrorisme med religion, men det synes bare å være åpenbart og ikke virkelig.

  Jeg har forresten laget et tidligere innlegg, så slipper jeg å ramse ting opp igjen.

  http://www.vgb.no/473

 327. Starlett desember 30, 2007 kl. 4:26 pm #

  Jeg vet ikke eksakt hva du tenker på, men f.eks Irak var jo et sekulært land med vestlige sympatier.
  Så ble det utsatt for to golfkriger og nå ødelagt av vestlige krigsmakter. Da kan man vel ikke vente så veldig stor kjætlighet for angriperne og ødeleggerne.

  I Afghanistan kunne man rundt 1970 gå helt moderne kledt, men så kom invasjonen av Sovjet, og så begynte CIA å trene opp muslimske geriljasoldater, muhajedin, som etter hvert ble til Taliban, og så fikk vi krigen der.

  Klart dette har styrket islamismen.

  I Palestina er det jo Israels tyveri av palestinsk land og deres drap og utsulting av sivile, og deres rasisme som har gitt en islamistisk reaksjon.

  Med andre or: DEr muslinske land blir angrepet og folk drept og skadet, reagerer de.

  Og det synes jeg er fullt forståelig.

  Noe annet hadde vært merkelig.

 328. Starlett desember 30, 2007 kl. 4:30 pm #

  Den iranske revolusjonen var nok ikke forbildet.
  Det startet med det muslimske brorskap, men den iranske revolusjonen var jo en islamistisk revolusjon, og Iran er i dag et teokrati, altså en religiøs, i dette tilfellet islamsk stat.

  Det er ikke vanskelig å forstå at mange mennesker ønsket revolusjon i Iran, for sjahens styre hadde skapt store økonomiske og sosiale forskjeller, men det var jo så synd at det mange øsnket skulle bli en sosial revolusjon, endte opp med å bli et islamistisk diktatur.

  Det er noe som heter at «revolusjonen spiser sine barn.»

  Det så vi jo også i Sovjet.

 329. lordmarius desember 30, 2007 kl. 4:38 pm #

  Så langt siden 11. September 2001 har muslimer begått hele 10.270 dødelige terrorangrep. Dette er altså angrep, IKKE antall døde. Fredens religion i praksis.

  Dette går hånd i hanske med islams historie generelt sett. Fredens religions aller første spredning, fra Medina til Mekka skjedde ved vold. Muhammed og hans hær kastet ut polyteistene som hadde makt over byen, og etablerte sitt religiøse sentrum der de hadde hatt deres. Selvfølgelig, da som i alle tider og også i dag, gikk religion og politikk hånd i hånd. For ikke å si religion og økonomi. Muhammeds vendetta mot de som hadde kastet ham og hans spirende verdensreligion ut av Mekka var motivert av hat og grådighet. Fredens religion i praksis.

  Islam spredte seg som en pest. Lik som kristendommen og zoroastrismen, de to hovedkonkurrentene til islam på den tiden, gikk de religiøse symbolene og sverdene hånd i hånd. Islam var en meget vellykket krigsreligion, noe Koranen bærer sterkt preg av, og den oppnådde en voldsom spredning. Med sverd. Fredens religion i praksis.

  Hovedargumentet for å spre islam med vold er å finne i koranen. I sure etter sure formanes det om hvilken skjebne som skal møte de vantro.

  Sura3 3:64: “Verily Allah has cursed the Unbelievers (whom he defined as Christians in the 5th surah “Believers, take not Jews and Christians for your friends.) and has prepared for them a Blazing Fire to dwell in forever. No protector will they find, nor savior. That Day their faces will be turned upside down in the Fire. They will say: ‘Woe to us! We should have obeyed Allah and obeyed the Messenger!’ ‘Our Lord! Give them double torment and curse them with a very great Curse!’”

  I takt med Islams rolle som krigsreligion, blir de kristne og jødene definert som de mest fryktede og hatede vantro. De som Allah hadde spesielt sterk avsky for. Og hva skal man gjøre med de vantro?

  Sura 4:89 “seize them and slay them wherever you find them: and in any case take no friends or helpers from their ranks.”

  Klare ord, klare bud, fra skaperen av fredens religion.

  4:101 “When ye travel through the earth, there is no blame on you if ye shorten your prayers, for fear the Unbelievers May attack you: For the Unbelievers are unto you open enemies.” 4:102 “For the Unbelievers, Allah has prepared a humiliating punishment.”

  8:19 “(O Unbelievers!) if ye prayed for victory and judgment, now hath the judgment come to you: if ye desist (from wrong), it will be best for you: if ye return (to the attack), so shall We. Not the least good will your forces be to you even if they (were multiplied: for verily God is with those who believe!”
  8:59-60 “Let not the unbelievers think that they can get the better (of the godly): they will never frustrate (them). Against them make ready your strength to the utmost of your power, including steeds of war, to strike terror into (the hearts of) the enemies, of God and your enemies, and others besides, whom ye may not know, but whom God doth know. Whatever ye shall spend in the cause of God, shall be repaid unto you, and ye shall not be treated unjustly.”

  Her er altså ordene som PK-istene som kommenterer denne bloggen velger å tro at ikke eksisterer. Budet om å drepe de vantro, ordene som igjen og igjen trekkes fram av muslimer for å forsvare sine groteske handlinger. Dette er ikke ord som «fundamentalister» trekker ut av sammenheng, dette er en viktig del av kjernen til krigsreligionen islam. Ordene er klare og tydelige, ordene tas til følge av sterkt troende muslimer som ønsker å «kjempe for sin religion». Både mot medmuslimer og andre vantro. Ja, for fredens religion brukes også for å drepe andre muslimer, fordi de selvfølgelig er muslmer på litt feil måte.

  Bare i går drepte jihadister 14 andre muslimer, irakere, og skadet sekstifire andre med en bilbombe.

  I uka 15.-21. desember ble det begått 34 muslimske terrorangrep. 210 ble drept, 315 ble såret. Som alle andre terrorangrep er de fleste av disse (har ikke det totale antallet, men den generelle trenden forsvarer antakelsen) muslimer som dreper andre muslimer. Ikke muslimer som dreper Den Store Vestlige Satan i en forsvarskrig, som noen av dere ignorante barbarer er sinnssyke nok til å kalle det.

  Disse angrepene begås av muslimer og rammer stort sett andre muslimer. Som regel har de en tendens til å ramme muslimer på tvers av sektgrensene. Shiaer dreper sunnier, sunnier dreper shiaer. Alle dreper ahmadiyyaer. De vantro skal slaktes ned når man treffer dem på sin vei, for slik er fredens religion.

  Vi ser de samme tendensene her i Norge, men heldigvis ikke like alvorlige. P2s Sånn er livet hadde fredag en reportasje om hva som skjedde da en butikk på Furuset skiftet eiere. De nye eierne var ikke sunnimuslimer som de forrige, men
  ahmadiyyamuslimer. Dette var for drøyt for butikkens vanlige kunder å akseptere. HALLO! Man kan jo ikke kjøpe halalkjøttet
  sitt av vantro! Oppfordringer til boikott ble sendt ut bla. gjennom forumet på islam.no. Sånn er livets reportere snakket med mange muslimer på Furuset som kjente til denne boikotten, så dette var nok ikke en løsrevet hendelse som ikke hadde noen virkning.

  Hatet de fornuftige norske muslimene føler mot hverandre her i snille Norge, der fredens religion praktiseres humanistisk og sekulært er sjokkerende og lite kjent. I følge islam.nos Basim Ghozlan er det for eksempel utenkelig for en sunni å gifte seg med en ahmadiyya. De er jo vantro, må vite!

  Vi så jo også de norske, vidunderlige muslimers tanker og tro i aksjon da Kadra Yusuf ble banket opp av en gruppe unge muslimer fordi hun var så utrolig FREKK at hun brukte sin ytringsfrihet til å oppfordre til en nytolkning av fredens religions hellige skrifter med tanke på kvinners rettigheter.

  Jeg har blitt møtt med diverse «argumenter» fra folk som har vært på besøk i den muslimske verden, og der har møtt helt vidunderlige forhold. Ja, den totale lykke må vel å leve i et muslimdominert land som kvinne, annerledestroende eller homofil. For de muslimdominerte land er de landene i verden som har kommet aller lengst med likestilling, respekt for «avvikende» seksuelle legninger og religionsfrihet. Dette er jo selvfølgelig bare piss og propaganda. Når så du sist en gay pride-parade avholdt et sted i den muslimske verden? Er det fordi det ikke fins homser der, eller er det fordi de trangsynte og hatefulle muslimene utsetter dem for alvorlige konsekvenser om de skulle våge å vise fram hvem de er? Koranen sanksjonerer dødsstraff for homoseksuelle handlinger. Islamsk råd i Norge, paraplyorganisasjonen for norske muslimske organisasjoner, ble nylig spurt om de tok avstand fra dødsstraff for homofili. DET NEKTET DE Å GJØRE! De valgte i stedet å spørre det europeiske fatwarådet hva de skulle mene om saken. Er dette de fantastiske norske tilhengerne av fredens religion vi ikke skal være noe som helst skeptiske til?

  “If two men among you commit indecency, punish them both.” – 4:16. This follows a possible reference to lesbians who are to be confined for life.

  “You lust after men instead of women. Truly, you are a degenerate people.” – 7:81.

  “Do you commit indecency with your eyes open, lustfully seeking men instead of women? Surely you are an ignorant people.” – 27:54-55.

  «O Prophet, tell your wives and your daughters and the woman of the believers to bring down over themselves (part) of their outer garments. That is more suitable that they will be known (as free respectable women) and not be abused. And ever is Allaah Forgiving and Merciful.» [Quran 33:59]

  Dette er verset som gjør at kvinner i den muslimske verden skal dekke seg til. En kvinne MÅ dekke seg til for å kunne regnes som en respektabel kvinner, gjør hun det ikke er hun fritt vilt for en hver trakassering av den mu
  slimske mann. Dette opplevde min forlovede selv da hun var i Egypt. Hun ble utsatt for så mye seksuell trakassering av de kjekke brunøyde menn i Egypt at hun ble nødt til å dekke seg til. Dette sier litt om hvilken verdi en kvinne har som individ, det sier også litt om hvilken frihet hun har til å kle seg som hun vil. Hvor mange av dere tror egentlig at en kvinne bærer sin hijab frivillig?

  Islam er en religion som ikke bare aksepterer, men oppfordrer til voldtekt.

  Quran 24.33: Force not your slave-girls to whoredom that ye may seek enjoyment of the life of the world, if they would preserve their chastity. And if one force them, then (unto them), after their compulsion, lo! Allah will be Forgiving, Merciful.

  Bukhari, Volume 3, Book 34, Number 432:
  Narrated Abu Said Al-Khudri:
  that while he was sitting with Allah’s Apostle he said, «O Allah’s Apostle! We get female captives as our share of booty, and we are interested in their prices, what is your opinion about coitus interrupt us?» The Prophet said, «Do you really do that? It is better for you not to do it. No soul that which Allah has destined to exist, but will surely come into existence.

  Sura 23:5-6: 5 [Most certainly true believers] . . . guard their private parts scrupulously, 6 except with regard to their wives and those who are legally in their possession, for in that case they shall not be blameworthy. (Sayyid Abul A’La Maududi, The Meaning of the Quran, vol. 3, p. 237)

  Sura 4:24: And forbidden to you are wedded wives of other people except those who have fallen in your hands (as prisoners of war) . . . (Maududi, vol. 1, p. 319). (See also Suras 4:3 and 33:50)

  Disse versene forklarer klart og tydelig at det er tillatt å voldta kvinner man eier. KVINNER MAN EIER! Fredens religion opererer med kvinner som menns eiendom.

  Så, nå tror jeg ikke at jeg gidder å skrive så mye mer. Det er MER ENN NOK å ta av. Dere kan selv gjøre litt research heller enn å skryte mer av det pisset Starlett serverer i denne tråden opp i skyene. Islams historie består av vold, drap, slaver og undertrykking. Og vi ser nøyaktig det samme hat og den samme undertrykking blant muslimer her hjemme som man har gjort i hele islams historie i «land vi ikke liker å sammenligne oss med».

  Al Qutb og hans «islamistiske» kumpaner vekket til live islams sanne kjerne. Og «islamisme» er uansett et veldig villedende begrep. Islam har i alle år vært dominerende som samfunnsstyringsform i alle de muslimdominerte land, UANSETT hvor mye dere «forståelsesfulle» og «tolerante» apologister prøver å late som det motsatte.

  Jeg utfordrer hvem som helst av dere til å komme opp med ETT ENESTE MUSLIMSK LAND der de ha noe I NÆRHETEN av vår likestilling, vår ytringsfrihet, vår religionsfrihet, vår respekt for menneskerettighetene, vår respekt for de med «avvikende» seksuell legning.

  Jeg krever en UNNSKYLDNING fra dere som har kommet med personangrep mot meg, dere som har støttet personangrepene mot meg, og dere som har kritisert mine selvforsvarspersonangrep.

  I november 2007 ble det begått 207 terrorangrep som endte med drap av muslimer. De skjedde i 13 land. De Endte med 1138 døde. De endte med 1358 kritisk skadde. I fredens religions navn. ALLAHO AKHBAR!

 330. nalleballe desember 30, 2007 kl. 5:15 pm #

  Det er forresten bare tull å skrive at en kommentar er renspikket rasisme. Bare fordi innholdet er ytterliggående?

 331. ElGringo_7 desember 30, 2007 kl. 5:15 pm #

  Nøyaktig *hva* ønsker egentlig Lord Marius og Ketil å kjempe for?

  Ett forbud mot religion generelt?
  Og islam spesielt?

  Mange mennesker er religiøse, og sånn er det bare…

 332. lordmarius desember 30, 2007 kl. 5:26 pm #

  #178 Gringo: Nei, jeg er som jeg har sagt et UTALL ganger før, liberalist. Jeg ønsker at alle skal kunne leve sine korte liv slik de selv ønsker, tro hva de vil, mene hva de vil, ytre hva de vil og tilbe hva de vil. Jeg er ikke tilhenger av Norges rasistiske innvandringspolitikk, en innvandringspolitikk som stenger grensene for alle som er brune i huden og slipper inn alle som er ariske og fine, jeg ønsker åpne grenser for mennesker og handel.

  Det ENESTE som er formålet med min deltakelse i denne debatten er at man skal SLUTTE å late som at islams religiøse skrifter er gode, tolerante og forståelsesfulle. Man skal SLUTTE å late som om muslimene på verdensbasis generelt sett er åpne, tolerante og forståelsesfulle mennesker. Man skal SLUTTE å late som at ikke den volden vi i dag ser er religiøst betinget. All denne informasjonen må ut i den åpne samfunnsdebatten, og man må åpent kunne spørre norske muslimer hva de faktisk mener om disse voldsromantiserende tekstene som har tillatt så utrolig mye lidelse verden over.

  Og man må slutte å late som at ikke religion og politikk er to sider av samme mynt. OG MAN MÅ FOR FAEN SLUTTE Å KALLE FOLK FOR RASISTER BARE FORDI MAN IKKE ØNSKER Å VÆRE APOLOGIST.

 333. Starlett desember 30, 2007 kl. 5:32 pm #

  Hei per, og velkommen på bloggen min! 🙂

  Du har forstått meg riktig.
  Gleder meg til å bli kjent med din blogg.

 334. ElGringo_7 desember 30, 2007 kl. 5:33 pm #

  En kulturimperialist vil stappe sin egen kultur ned gjennom halsen på andre.

  Liberalismen til LM er *også* en slags kultur.

 335. Starlett desember 30, 2007 kl. 5:33 pm #

  De trenger definitivt vår sympati, ja.

 336. lordmarius desember 30, 2007 kl. 5:35 pm #

  #180: Kan du si i klartekst hva du beskylder meg for, gringo?

 337. ElGringo_7 desember 30, 2007 kl. 5:42 pm #

  Ingen beskyldninger her.
  Jeg klargjør noen poeng.
  Ateisme og liberalisme har også ett religiøst preg til tider.

  Viljen til å ville «omvende» andre til sin egen «kultur» er ikke spesifikt for kristne eller muslimer.
  Det er en alminnelig «drive» i alle kulturer, det å «misjonere» for sin egen filosofi.

  Jeg utvider kulturbegrepet litt her, for at LM og andre kanskje skal kunne se verden fra andre vinkler enn bare sin egen.

 338. Starlett desember 30, 2007 kl. 5:43 pm #

  —————–
  Tusener av kvinner fødes og dør hver dag i undertrykkelse. Mange hundre millioner muslimer lever et ufritt liv hver eneste dag, og dette er offrene, muslimene selv
  ———

  Har du konkret belegg for det?
  Hva med alle de som lever undertrygt i kristnenfundamnetalistiske familier, som opplever djevelutdrivelser, incest, voldtekter og utfrysninger i den kristne Guds navn?
  Hva med alle dem som blir drept av våpen som mennesker fra den kristne kulturkrets bruker?

  HVA mener du om den ødeleggende krigen i Irak?

  Hva mener du om de palestinske ofrene?
  Hva mener du om de afghanske ofrene?

  Som er blitt ofre på grunn av vestlige lands hunger etter olje, penger og makt.

  TELLER ikke de?

  Jeg har aldri sagt at det ikke også finnes provlemer blant muslimer, men jeg sier at dere kulturimperialister fullstendig feier under teppet alle de alvorlige problemer vi har med vold og kvinneundertrykkelse, med drap og minkende respekt for menneskeverdet, men fremmedgjøring og selvmord, her i VÅR egen kultur.

  Og HVA med menneskerettighetene i f.eks. Kina?

  Du må ikke stirre deg blind på EN religion og EN kultur.

  Det gjør at du ikke forstår verden.

  Selvfølgelig har muslimer også rett til å uttrykke seg når de blir krenket. De har også ytringsfrihet, en ytringsfrihet som jeg gir deg og lordmasrius her på bloggen min.

  Jeg er IKKE naiv, og jeg kjenner islamske land fra innsiden.

  DERFOR vet jeg av PRAKTISk erfaring at din virkelighetsbeskrivelse er gal.

 339. Starlett desember 30, 2007 kl. 5:44 pm #

  Vel. det var nå litt spissformulert, men GT viser en hevnlysten Gud, ja.

 340. Starlett desember 30, 2007 kl. 5:45 pm #

  Takk skal du ha, dr. Jervel!

 341. Starlett desember 30, 2007 kl. 5:47 pm #

  Du målbærer et syn som jeg i stor grad kan være enig i.

  Det finnes problemer i en hver kultur, inkludert den rotnorske.

 342. lordmarius desember 30, 2007 kl. 5:47 pm #

  #182: Å kalle ateisme for religion er som å kalle å ikke samle på frimerker en hobby, sa James Randi en gang.

  Så du mener at jeg ønsker å konvertere alle andre til min ateisme og liberalisme? Hvilke maktmidler tror du jeg har tenkt å ta i bruk for å oppnå dette?

 343. ElGringo_7 desember 30, 2007 kl. 5:48 pm #

  Det er liksom litt naturlig da, at folk som holder med Liverpool, ikke vil gå på hjemmekamp med ei trøye fra Manchester United.

 344. Starlett desember 30, 2007 kl. 5:49 pm #

  Jo, vi kan godt kategorisere, slik at vi skjønner hva vi snakker om, men derfra til å dømme og si at VI er bedre enn dem, er en farlig vei å gå, uansett hvem som sier det.

  Litt ydmykhet overfor andre kulturer er viktig for freden på denne hardt plagete planet.

  Hyggelig å se deg på bloggen min, nalleballe. 🙂

 345. lordmarius desember 30, 2007 kl. 5:50 pm #

  #184: Kan du si i klartekst hva du beskylder meg for, gringo?

 346. Anergy desember 30, 2007 kl. 5:53 pm #

  #182 El Gringo

  «Jeg utvider kulturbegrepet litt her, for at LM og andre kanskje skal kunne se verden fra andre vinkler enn bare sin egen.»

  Wow. That’s the pot calling the kettle black!
  Du får gå i bresjen du da, som er så dyktig på å se verden fra andres vinkel. Åh, sånn rent bortsett fra de «andre» som innehar en annen mening enn din egen, da.
  Og jeg går ut ifra at du kun er med i denne debatten for å ta innover deg andres syn på verden, ikke for å legge frem ditt eget.

 347. ElGringo_7 desember 30, 2007 kl. 5:58 pm #

  El Gringo kan ikke se at han her beskylder Lord Marius for noe stygt som helst.

  Gringofanten forsøker å spre lys og visdom inn i Lord Marius og Ketils liv, slik at de skal oppnå indre fred og lykke.

  Nesten litt *religiøst* altså, blir det jo 😀

 348. ketil_r desember 30, 2007 kl. 6:01 pm #

  #178 elgringo
  nøyaktig «hva» er du lurer på i noe av det jeg har skrevet?

 349. lordmarius desember 30, 2007 kl. 6:02 pm #

  #186: Er da din antydning om at jeg er «kulturimperealist» kun en antydning du ikke mener noe med, men gjerne bruker for å redusere min kredibilitet, eller for å antyde at jeg lyver om noe?

 350. Starlett desember 30, 2007 kl. 6:27 pm #

  Takk skal du ha, zahira!
  Jeg er veldig glad for å høre det fra deg. 🙂

 351. Doktor Jervel desember 30, 2007 kl. 6:35 pm #

  In nomine Patri Et Hokus Et Pokus Et Filiokus Spiritus Aqua Vita Sancti Amen!

 352. Starlett desember 30, 2007 kl. 6:36 pm #

  Nå har jeg svart deg mange ganger, men kan ikke se noe direkte tilsvar til meg fra deg.
  Jeg hadde ønsket meg en respons på mine svar.
  Det er oppmuntrende å lese at du ønsker muslimer velkommen til Norge.

  Men mitt spørsmål er: HVA i Koranen opplever du som verre enn diverse skrifter i Bibelen, særlig GT?

  HVA gjør islam til en verre religion en kristendom?

  Er mesteparten av volden vi ser i dag betinget av islam, eller av vestelige overmakters profitt-og maktbegjær?

  HVA mener du om Irak-krigen?
  Hva mener du om Palestinaspørsmålet?
  Hva mener du om Afghanistan?

  Har det slått deg at det kun er i et lite fåtall muslimske land at man finner selvmordsbombere?

  Og kan du se at det er i de landene som er hærtatt av kristne supermakter eller israelske rasister?

  Nå prioriterer jeg å svare deg her først, for jeg vet at jeg ikke får tid til å svare alle kommentarene i kveld.

  For all del: jeg ser også problemer knyttet til islam, akkurat som jeg ser problemer knyttet til andre religioner og andre regimer.

  Men jeg kan ikke se at islam er grunnen til de store krigene som har herjet verden etter andre verdenskrig.

  Kan du svare meg på dette?

 353. Starlett desember 30, 2007 kl. 6:37 pm #

  Jeg forstår dine betenkeligheter, ja.

 354. Starlett desember 30, 2007 kl. 6:39 pm #

  Kjøpte David øl?

  Hvor gjorde han det, mon tro? 😉

 355. Asterixa desember 30, 2007 kl. 6:46 pm #

  #176 lordmarius

  Angrepene fra islamister er svar på angrep fra kristne og jøder.
  Det er det du ikke forstår.

  Du har kalt folk både det ene og det andre, og så krever du unnskyldning.
  Du er kulturimperialist og så ser det ut til at du samtidig er en selvimperialist som tror at du har rett og alle de andre tar feil.

  Ingen religioner er fredens religion.
  Starlett har fortalt at islam og kristendom er nesten det samme, men de kristne har drept mange flere enn muslimene.
  Hvis du er tilhenger av ytringsfrihet, må du godta at folk sier deg imot, ellers så er du ikke tilhenger av ytringsfrihet, og da lyver du.

 356. Starlett desember 30, 2007 kl. 6:52 pm #

  Ja, det er slett ikke sikkert at det er religiøse motiver bak drapet på Bhutto.
  Hun trodde det ikke selv, så det er synd at denne debatten om islam versus kristendom har utviklet seg til en debatt om selvmordsbombere, som virkelig er et marginalt fenomen, men som selvsagt blit slått stort opp når det skjer.

 357. Starlett desember 30, 2007 kl. 6:58 pm #

  Nei, og det har vi jo ikke berørt i denne tråden. jeg legger lenken ut, for jeg vet av erfaring at mange ikke bryr seg om å åpne lenker. Takk for den!
  Det er ikke sikkert at benazir Bhutto hadde vært den rette til å lede pakistan. men hennes død er jo like fullt tragisk.
  ———————-

  Benazir Bhutto hylles som en demokratiets forkjemper. Men kritiske røster tegner et mer sammensatt bilde av en «føydal prinsesse» som mislyktes i sitt politiske prosjekt.

  Den muslimske feministen Irshad Manji sier til CNN at Bhutto skuffet moderate og moderne pakistanere med sin føydale politikk.

  «I dagene etter at Benazir Bhutto ble drept, er det fristende å trekke to forhastede konklusjoner: At hun var Pakistans siste store håp, og at hennes geopolitisk sentrale land har vist seg å være grunnleggende håpløst. Jeg har et annet standpunkt i på begge disse punktene,» skriver Manji i en kommentar på CNN .

  Utfordret ikke
  Ifølge Manji var mange pakistanske kvinner frustrerte over Bhuttos selvpålagte konformitet. Årsaken er at da Bhutto hadde sjansen, unnlot hun å utfordre bakstreverske krefter i landet. For eksempel gikk hun ikke ut mot Pakistans kvinnefiendtlige straffelov i forhold til voldtekt og utroskap, skriver Manji og avslutter med følgende bønn:

  «Jeg ber om at Benazir Bhutto gjennom sin død vil bli en katalysator for et dypere demokrati enn det hun forsvarte da hun var i live.»

 358. Starlett desember 30, 2007 kl. 7:03 pm #

  Her følger resten. Artikkelen var for lang, så jeg måtte dele den opp.

  Howard Chua-Eoan skriver i en artikkel i TIME at Benazir Bhutto var usedvanlig dyktig til å kreve sin rett til å styre. I et mannsdominert islamsk samfunn klarte hun å hevde seg som sin fars etterfølger og ble to ganger valgt til statsminister.

  «Men når det kom til stykket, var Bhutto flinkere til å samle folk rundt tanken om sitt styre enn til å inspirere dem gjennom sin ledelse, skriver han. »

  Kombinasjonen av faren Zulfikar Ali Bhuttos karisma og hennes aristokratiske kurdiske mor, Nusrat Ispahan, gjorde Bhutto til en fascinerende politisk leder. Som en muslimsk kvinnelig leder ble hun nærmest et ikon i Vesten.

  «Men hennes faktiske karriere som statsleder var preget av store populistiske oppvisninger og små resultater,» skriver Chua-Eoan.
  – Jeg er ikke en av de lederne som selger løgner og kjøper tid, uttalte hun til TIME på 1990-tallet. – Ingen leder, ingen diktator, kunne gjort det jeg har gjort.

  Men sluttresultatet var en syklus av eksil, husarrest, makt og avsettelser. «Mye lyd, og liten betydning,» mener Chua-Eoan.
  Lite handlerom
  Bhutto har fått lite positiv omtale for sin innsats som statsminister i Pakistan. Etter at hun ble statsminister for første gang i 1988, fikk ikke regjeringen gjennomslag for noen andre lover enn budsjettloven. Mye tid og krefter gikk med på å krangle med opposisjonen.

  Det første Bhuttos parti gjorde etter å ha kommet til makten, var å bestikke og true parlamentarikere i Punjab for å få dem til å kaste Mian Nawaz Sharif, Bhuttos største rival. I august 1990 ble regjeringen kastet av presidenten på grunn av korrupsjonsanklager.

  Da hun ble statsminister igjen i 1993 etter at Sharif ble kastet på grunn av sin egen korrupsjonsskandale, fikk hun gjort svært lite ettersom hun ikke kunne støtte seg til et flertall i parlamentet. Bhutto hevet skattene for å betale landets gjeld til Verdens Internasjonale Pengefond, men klarte ikke å generere nok inntekter. Etter kort tid ble Bhutto kastet igjen uten å ha oppnådd de omveltningene hun lovet.

  Hadde ikke skjegg
  Også Sør-Asia-eksperten William Dalrymple avviser beskrivelsene av Benazir Bhutto som en martyr for demokratiet.

  I en artikkel i The Observer hevder han at Bhutto var elsket i Vesten på grunn av «alt det hun ikke var».

  «Hun var ikke en religiøs fundamentalist, hun hadde ikke skjegg, hun organiserte ikke massedemonstrasjoner der alle roper: ’Død over Amerika’, og hun utstedte ikke fatwaer mot prisbelønnede forfattere,» skriver Dalrymple.

 359. Starlett desember 30, 2007 kl. 7:05 pm #

  Og tredje del:
  Omgitt av uforutsigbare statsledere, krigsherrer og opiumslangere var Bhutto «en av oss». Utdannet ved Harvard og Oxford snakket hun engelsk bedre enn urdu og sindhi.

  -London er som et andre hjem for meg. Jeg vet hvor kinoene er, jeg vet hvor butikkene er, jeg vet hvor frisørene er, fortalte Bhutto til Dalrymple under et intervju.

  – Noen ganger pleide jeg å kjøre hele veien fra Oxford bare for å kjøpe en iskrem og så kjøre tilbake igjen. Det var min forestilling om hva synd var, betrodde hun seg.

  «Solen skinner ikke riktig»
  Samtidig som Bhutto elsket klær og neglelakk, easy listening fra 1970-tallet, smusslitteratur og biografier om kongelige, hadde hun ifølge Dalrymple en selvbevisst majestetisk side.

  «Hun gikk og snakket på en kalkulert og majestetisk måte. Da jeg skulle intervjue henne brukte hun tre hele minutter på å tilbakelegge de 100 meterne over plenen som lå mellom statsministerens bolig og stolene der jeg satt. Da hun kom fram,

  Kommenterte Benazir at solen ikke skinte akkurat på den måten hun ønsket seg.

  -Solen står i feil retning, sa hun til meg, forteller Dalrymple og sammenligner henne med en romersk prinsesse.

  En føydal prinsesse
  Benazir var kjent for å lede regjeringsmøter som varte i tolv stime timer, klarte seg med fire timers søvn og nektet å gi etter for trusler og selvmordsaksjoner.

  Men «kanskje mer enn noe annet var Benazir en føydal prinsesse med en aristokratisk fornemmelse av eiendomsrett som kommer med å eie store deler av landet,» skriver Dalrymple.

  Han tilskriver hennes sofistikerte framtoning og politiske stil hennes tilhørighet i den jordeiende klassen som har fostret fram flere pakistanske politikere.

  «Ekte demokrati har aldri blomstret i Pakistan, delvis fordi jordeierne er den viktigste sosiale basen som politikerne springer ut av.»

  – Ville stemt på en hund
  Den utdannede, men jordløse, middelklassen er i stor grad ekskludert fra den politiske prosessen. Særlig i de mindre utviklede delene av landet forventer de føydale jordeierne at folk skal stemme på deres utvalgte kandidater, skriver Dalrymple og siterer forfatteren Ahmed Rashid: «I noen valgkretser ville en hund fått 99 prosent av stemmene dersom de føydale hadde fremmet den som sin kandidat.»

  Dalrymple beskriver et Pakistan styrt av en allianse mellom militæret, industrifolk og jordeiere som passer på hverandres interesser, men ikke på de fattige. Det offentlige skolevesenet er knapt fungerende, og en rettferdig rettergang er noe de fattige kan se langt etter.

  Ifølge statsviteren Ayesha Siddiqa har verken de politiske partiene eller militæret klart å skape et miljø der de fattige kan få det de trenger fra staten. Dette vil på sikt skape stadig større handlerom for fundamentalister.

  Mistenkelig dødsfall
  De første 20 månedene som statsminister klarte ikke Bhutto å sørge for at en eneste sentral lov ble vedtatt. Amnesty International beskyldte i sin tid hennes regjering for å ha verdens verste rulleblad når det gjelder dødsfall i fengslene, drap og tortur.

  Som partileder utropte hun seg selv til PPP-leder for livstid og nektet å la seg utfordre av sin bror, Murtaza. Etter at han nektet å gi seg ble han skutt under svært mystiske omstendigheter utenfor familiens hjem. Hans hustru, Ghinwa og datter Fatima – og også Benazirs egen mor – sier de er overbeviste om at ordren kom fra Benazir, skriver Dalrymple.

  Så sent som denne høsten verken sa eller gjorde Benazir Bhutto noe for å forhindre president Pervez Musharraf fra å beordre hennes rival, Nawaz Sharif til Saudi-Arabia og dermed fjerne en av sine største konkurrenter. Mange av hennes tilhengere så på maktdelingsavtalen med Musharraf som et forræderi mot alt partiet hennes sto for.

  En del av problemet
  Islamistene har klart å framstille denne eliten som rik, korrupt, dekadent og vestlig. Benazir selv var beryktet for korrupsjon, og under hennes styretid utpekte organisasjonen Transparency International Pakistan til ett av verdens tre mest korrupte land, skriver Dalrymple.

  «Benazir Bhutto var en modig, sekulær og liberal kvinne. Men sorgen over denne modige kampklare kvinnens bortgang bør ikke tilsløre det faktum at som en provestlig føydal leder som gjorde lite for de fattige, var hun like mye en del av Pakistans problemer som hun var en del av løsningen.»

 360. Starlett desember 30, 2007 kl. 7:08 pm #

  ————————
  de som lider mest under islam er muslimene selv.
  ————-

  Og hvem er det som har fortalt deg dette da?
  Det er ren spekulasjon og rene antagelser.
  Vanlige muslimer er stort sett minst like fornøyd med sin tro som vanlige kristne.

  Hvordan kan du som nordmann sitte å uttale deg om noe du ikke har greie på, og uten den miste begrunnelse?

 361. Starlett desember 30, 2007 kl. 7:09 pm #

  Ja, slik jeg leser deg, er jeg enig med deg i det.

 362. Starlett desember 30, 2007 kl. 7:28 pm #

  For å ta det siste først: Hvis jeg i full fart har skrevet noe som kan tolkes som at jeg mener at jødene er et farlig folkeferd, så tar jeg det tilbake. Det har jeg ikke ment, men med mange kommentarer å besvare, går det litt fort i svingene for meg nå.

  Men _staten Israel_ begår kontinuerlig krigsforbrytelser, og disse krigsforbrytelsene kan ikke på noen måte unnskyldes. Deres fremferd mot sine naboer, først og fremst palestinere, men også libanesere, i over 50 år, men aller verst etter 1967, er kriminalitet, og DET burde man heller slå ned på, for det er Israels apartheidpolitikk som er det opprinnelige grunnlaget for den radikale islamismen vi ser i dag. Det er et faktum som er udiskutabelt.

  Så : Se på i hvilke land man finner selvmordsbombere: Det er Irak,Afganistan, Palestina og til dels Pakistan.

  I ALLE de andre muslimske land finner man IKKE selvmordsbombere, og før 2003 fant man det aldri i sekulære Irak.
  Ei heller i Afghanistan.

  Så hva er grunnen til disse selvmordsaksjonene?

  JO, det er FORSVARSHANDLINGER, eller det militære eksperter kaller assymetrisk krigføring mot de hyperpotente supermaktene som har invadert landene deres.
  Uten invasjonen i Irak og Afghanistan hadde vi ikke sett selvmordsaksjoner i disse landene.

  Det er DENNE sammenhengen det er så vanskelig å få mange til å forstå.

  Vietnameserne vant over USA med sin geriljakrig som jo var selvmorderisk fordi de ikke var redde for å ofre livet, og USA vil aldri klare å vinne nen krig over Afghanistan eller Irak, et faktum som de etterhvert begynner å skjønne selv.

  Ja, noen av de som tør å ofre livet, tror nok på Gud og på ære, men de ofrer livet i militær kamp mot en overmektig fiende.
  Og det poenget har ikke lordmariuas foreløpig forstått.

  Men du forstår det sikkert?

  Terror skal ikke unnskyldes.
  Da regner jeg med at du tenker på den islamistiske teroren.

  Men den mye sterkere terroren som forårsaker islamistisk gjenterror, kal HELLER ikke unnskyldes.

  Det er de pengegriske, oljetørste og maktkåte vestlige maktene som må bære hovedansvaret for elendigheten.

  De er såkalte demokratiske land med _nominell_ ytringsfrihet.

  Men det hjelper ingenting i de store etiske spørsmål.

  Dessverre.

 363. btidag desember 30, 2007 kl. 7:35 pm #

  Off topic……
  hei Starlett 🙂

  dette vepsebolet er vel neppe rette plassen – men –

  jeg ønsker deg et godt nytt år med mange glansbilder – du leverer perler på rekke og rad – og det er det ikke mange som gjør – du sier du bare knipser – men jeg vet…..

  Et riktig godt nytt foto-år, Starlett..

  jeg regner med mange flotte stunder også i 2008 !

  klem 🙂

 364. Starlett desember 30, 2007 kl. 7:37 pm #

  Hei ifn, og velkommen på bloggen min. 🙂

  Ja, det er riktig at det finnes NOEN islamistiske land, som Iran og Saudi-Arabia, der man har sharialover, og det synes selvsagt jeg også er beklagelig.
  Men nå har det vært en dek studentopptøyer i Iran i den senere tid, så vi kan jo håpe på en vårløsning?
  Sharia er forresten et mangetydig begrep, etter som det kan påvirke hele samfunnet som i Iran, eller bare deler av familielivet.

  Vi vet ennå ikke hvorfor Benazir Bhutto ble drept. Hun var jo kontroversiell, og hun har vørt statsminister i Pakiatan før, så kvinnelig statsminister er ikke nytt for pakistan.

  Heldigvis er det ikke vanlig å steine homofile til døden, verken for kristne eller muslimer.

  Jesus har forresten aldri uttalt seg negativt om homofile. Det er helt sant. Du kan lese gjennom alle fire evangeliene, men du finner ingenting om homofili der.

  Det står et par steder at Johannes var den disippel Jesus elsket og som lå ved hans bryst, og noen har tolket det slik ar Jesus og Johannes hadde et kjærlighetsforhold, men det er sannsynligvis en overfortolkning.

 365. Starlett desember 30, 2007 kl. 7:43 pm #

  Det er militær operasjon, ja, og hvor mye vi enn tar avstand fra det, så må vi klare å se konteksten, og skjønne at det er svar på den volden som landene blir utsatt for, se mitt svar til MissTella.

  Uten krig i Afghanistan og Irak, og uten Israels rasistiske apartheidpolitikk, hadde det ikke vært grobunn for selvmordsangrep.

  Denne sammenhengen plikter vi å forstå, selv om vi føler avsky for selvmordsbombing som tar mange uskyldige med i døden.

 366. Starlett desember 30, 2007 kl. 7:49 pm #

  Det religiøse motivet er totalt underordnet. Det kan være med å styrke folk og gi dem mot før de sprenger seg selv og andre, men det som er viktig her, er det militære aspektet, jamfør mine tidligere svar til MissTella og nalleballe.

  Det er DENNE sammenhengen som er så viktig å kommunisere til dere som ennå ikke har forstått det.

  Selvmordsbombing er i realiteten helt uvanlig i den muslimske kulturkrets, og det er forbudt etter islamsk lov å ta livet av seg selv.

  Men de ekstraorinære forholdene etter år 2001 har ført til en forandring i de land som er berørt av militær invasjon og ødeleggelse.

  Se på alle de andre muslimske land rundt om i verden, og du vil oppdage at selvmordsbombere er ukjent og uakseptert.

  Slik er de FAKTISKE forhold.

 367. lordmarius desember 30, 2007 kl. 7:52 pm #

  #191: Hvordan i alle helveters navn kan du kalle MUSLIMER SOM DREPER OG UNDERTRYKKER ANDRE MUSLIMER for svar på angrep fra kristne og jøder? HVORDAN ER DET MULIG Å UTTRYKKE NOE SÅ HEMNINGSLØST LATTERLIG??!?!?!?!?!

 368. Starlett desember 30, 2007 kl. 8:04 pm #

  Jeg tror også at lederne spiller på religion for å få folk til å ofre livet i selvmordsangrep i de land som er invadert og ødelagt av fiender.

  Men det er militære forsvarsmotiver som ligger bak. Selv om vi finner metoden avskyelig, noe jeg også gjør, så må vi huske på at de bruker de båpen de har mot overmektige fiender.

  Husk at selvmordsangrep generelt er helt uvanlig i alle de andre muslimske land.

  At muslimer demonstrete mot noe de opplevde som krenkende er uproblematisk for meg.
  De brukte SIN ytringsfrihettil å uttrykke sin mening, og det må de da ha lov til?

  Man kan le av dem og synes de er latterlige, men akkurat Muhammedtegninger, og særlig ondskapsfulle karikaturer, er noe som virker veldig negativt på troende muslimer, og dessuen var det i en sammenheng der de opplevde utrolig mye diskriminering i Danmark.

  Alle folkeslag har tabuer.

  Nordmenn kvier seg for å spise hunder, katter og svalereir, men det er helt greit i andre land.

 369. Starlett desember 30, 2007 kl. 8:08 pm #

  DET var et godt poeng, og det ser vi jo i praksis.

  Vi i Vesten mistolker disse militære forsvarsoperasjonene, og tror de er religiøst motivert.

  (Nå snakker jeg ikke om drapet på Bhutti, som vi fremdeles ikke vet årsaken til)

 370. Starlett desember 30, 2007 kl. 8:09 pm #

  Her er jeg enig med deg, nelleballe.
  jeg skal svare MissTella siden.

  Nå må jeg faktisk ha en pause fra PCen.

 371. lordmarius desember 30, 2007 kl. 8:32 pm #

  To tenåringer henrettet for homoseksualitet i Iran. Et KLART forsvar mot angrep fra kristne og jøder:

  http://en.wikinews.or

  Tre menn henrettet for homoseksualitet i Saudi-Arabia. Et KLART forsvar mot angrep fra jøder og kristne:

  http://findarticles.c

  Afghansk kvinne henrettet for utroskap. Et KLART forsvar mot angrep fra kristne og jøder:

  http://www.peacewomen

  Iransk kvinne henrettet for utroskap. Et KLART forsvar mot angrep fra kristne og jøder.

  http://www.amnesty.or

  Pakistanere henrettet for utroskap. Et KLART forsvar mot angrep fra jøder og kristne:

  http://news.bbc.co.uk

  Pakistaner dømt til døden for blasfemi. Et KLART forsvar mot angrep fra jøder og kristne:

  http://www.washington…&nod e=&contentId=A36108-2002May1 7&notFound=true

 372. lordmarius desember 30, 2007 kl. 8:45 pm #

  179,5 Starlett:

  * Koran og bibel er akkurat like jævli menneskefiendtlige drittbøker. Men at én religions skrifter er kjipe betyr ikke at en annen religions skrifter IKKE er det.
  Forskjellen er bare at det er flere folk som lever opp til islams jævelskap enn kristendommens. Det er en forskjell du IKKE kan lyve bort på noen som helst måte.

  * Mesteparten av volden vi ser i dag er betinget av islam. Det sier de som angriper klart og tydelig selv, hvorfor skal vi ikke tro dem? Hvorfor skal man stikke under en stol at de som sprenger seg selv i lufta skriker ALLAHO AKHBAR før det smeller, og ofte har spilt inn videoer i forkant hvor de forklarer KLART OG TYDELIG at de gjør det på grunn av sin religion? Hvordan kan du påstå at når muslimer dreper andre muslimer fordi de har brutt koranens vanhellige og menneskefiendtlige regler så er det pga. «vestlig profittbegjær»?

  * Vesten må ut av Irak og Afghanistan, og Israel/Palestina må deles i to stater. Det må skje NÅ. Kan jeg få spørre deg tilbake om du mener at Taliban er vidunderlige, tolerante, fantastiske muslimer, og om uskyldige israelske barn fortjener å bli blåst i fillebiter av sinnssyke religiøse maniacs?

  * Selvmordsbombing har forekommet i HELE 30 LAND! I alle muslimdominerte land brytes menneskerettighetene SYSTEMATISK, og folk drepes kontinuerlig fordi de ikke følger religionens bud. Kan jeg spørre deg tilbake om du mener at det viser et tolerant og vidunderlig islam?

  * Og kan du se at det er RELIGIONEN og dens lovnader om paradis og 72 jomfruer som får folk til å SPRENGE SEG SELV MIDT I FOLKEMENGDER? Hadde muslimene VIRKELIG vært villige til å føre krig som anstendige mennesker hadde de angrepet militære mål, de hadde angrepet sine ANGRIPERE, og IKKE uskyldige sivile.

  Kan du forresten kommentere de vidunderlige resultatene vi i Norge har sett av den fantastisk snille, hyggelige og tolerante religionen islam? Jeg sikter da til tolerante og snille handlinger som oppbankingen av Kadra Yusuf, Islamsk råds nektelse av å ta avstand fra dreping av homser, sinnssyke muslimers krav om at den norske ytringsfriheten må fjernes osv, og komme med et lite innspill om hvilke konklusjoner om norske muslimer dette bør føre til?

 373. lordmarius desember 30, 2007 kl. 9:13 pm #

  Og Starlett, hvorfor er det KUN muslimer som bruker selvmordsbombing med drap av sivilister som formål som middel i krigføring? Hvorfor er det INGEN andre som gjør det? Kan du forklare hvorfor? Kan det HENDE at det er på grunn av at de er muslimer, og at islam er en religion som tillater denslags?

  La meg forklare: I koranen står det ingenting om å drepe de vantro soldater, det står kun at man skal drepe DE VANTRO. Om de er sivilister, kvinner eller barn spiller ingen trille. Og en hver som dør i kampen for sin religion kommer til paradis og får 72 jomfruer. Det er DET som skaper selvmordsbombing. Hadde islam IKKE sanksjonert denslags ville muslimene, siden de er STERKT troende, valgt andre måter å kjempe på.

 374. olepetter_9 desember 30, 2007 kl. 9:23 pm #

  #196: Nja. Dette har jeg diskutert før. Jeg fant en kommenterar jeg skrev i 11. juli 2006 🙂
  http://www.vgb.no/120
  Den gikk sånn:

  «Kjøper ikke den at de fleste terrorister er muslimer…

  Hvis du går tilbake noen ti-år og videre bakover, så ser du at dette ikke stemmer.

  Hørt om IRA? Badher-Meinhoff? ETA? RAF?
  Hva med spanske og russiske anarkister tidlig 1900-tallet? Eller jødiske nasjonalister rundt 1950?

  Eller hva med verdens første brevbombe? Den var sendt av den svenske Martin Ekenberg (født 1870)…

  Terrorisme er ikke noe som muslimene fant på. Det er nok heller noe de har lært fra oss.»

 375. Capricorny desember 30, 2007 kl. 9:34 pm #

  Starlett, jeg sympatiserer med anliggendet ditt og er med på mange av hovedtankene. Jeg må likevel peke på endel problematiske ting.
  1. Definisjon. Du behandler kristendom og islam som om dette var veldefinerte størrelser. Som en kan jamføre og konkludere om. Jeg mener det ikke går. Og de fundamentalistiske kreftene i de to religionene har mye bedre støtte i Koranen enn i evangeliene.
  2. Konfesjon vs humanisme: Det er en ENORM spenning i forholdet til humanisme mellom det Gamle og Nye Testamente (I evangeliespråk, ‘den gamle’ og ‘den nye pakt’) . Som jeg synes du hopper veldig lett over. Jødedom og gammeltestamentlig orientert kristendom er på mange vis veldig lik islam, ‘lydighetens vei’. Men det kan en ikke uten videre si om en kristendom som baserer seg på f.eks Johannes-evangeliet. Bruker en Thomasevangeliet, blir kontrasten enda klarere, og mye tyder på at flere av formuleringene her ligger nærmest til det Jesus egentlig sa.
  3. Interne kamper, utvikling. Historisk har det vært kamp mellom ulike strømninger i begge religionene. Disse har fått ulikt utfall, og er nok endel av forklaringen på hvorfor islamske og kristne står såvidt ulikt plassert overfor sivilisasjonens utfordringer.
  4. Teologisk: En kan ikke se bort fra kontrasten mellom evangeliets «mitt rike er ikke av denne verden» og Koranens direkte opplegg til lovgivning. Begge religionene lar seg (mis)bruke til undertrykkende politikk, og slik må vi kanskje regne med at enhver religion vil bli (forsøkt) utnytta. Men tekstgrunnlaget gir svært ulike hjemler for dette.
  5. Religionssosiologisk: Fundamentalister innen begge religioner (samt innen jødedommen) tenderer lett mot å være anti-demokratiske og krigerske, og i det hele tatt oppføre seg ikke så ulikt. Men er det i praksis, som borger i et moderne samfunn, like ‘lett’ å bli fundamentalist i disse tre religionene? Se f.eks på 9/11-tilfellet Mohammed Atta.

 376. Starlett desember 30, 2007 kl. 9:34 pm #

  Jeg oppfatter karikaturstriden som noe annet.
  Det var i en tid da muslimene ble enda mer ydmyket enn vanlig, da palestinerne gjennomlevde store lidelser som følge av Israels overgrep og som følge av Irak- og Afghanistantragediene, da vi fikk oppleve at det «really is something rotten i the state of Denemark» med sin veldige fremmedfientlighet.

  Jeg blir ikke provosert av å se tegninger av Muhammed med en turban formet som en bombe, men jeg forstår at troende muslimer blir det, og mens ytringsfrihetsfundamentalist ene i Norge gikk løs på både muslimer og diplomater, innrømmet de ikke muslimer samme rett til ytringer.

  Ingen muslimer i Norge begikk voldshandlinger som følge av dette, men det forekom voldshandlinger, ja enda drap på uskyldige norske muslimer.

  Jeg er overbevist om at religion ikke er hovedårsaken til de kamikazehandlingene vi ser fra muslimer i angrepne land, men forsvar mot overmakt. Det betyr IKKE at jeg støtter selvmordsbomber, for det rammer så mange uskyldige.

 377. ketil_r desember 30, 2007 kl. 9:42 pm #

  Mye fælt har skjedd i fjern og nær historie.

  Nå er islam det største problemet.

  Alt utenomsnakk forlenger og øker lidelsen.

  Se dere rundt og tenk selv.

 378. Starlett desember 30, 2007 kl. 9:44 pm #

  Jeg er enig at diplomati og dialog er veien å gå, og «dialog» er ikke koseprat mellom venner, men samtaler der man klargjør sine posisjoener og prøver å finne en form for fredelig sameksistens.

  Jeg skal se på innlegget ditt senere.

 379. Starlett desember 30, 2007 kl. 10:22 pm #

  La det være sagt at jeg aldri har hevdet at islam er Fredens religion, og jeg kan ikke se at noen andre på tråden har hevdet det. Jeg kjenner ikke antallet på antall dødelige terrorangrep fra muslimer de siden 2001, og kan derfor verken verifisere eller falsifisere dine påstander.

  Men det er meget interessant at du stresser årstallet 2001. For før den tid var nemlig selvmordsangrep fra muslimer omtrent ukjent, og i alle fall ytterst uvanlig.

  Du skjønner helt sikkert hvorfor disse selvmordsangrepene har eskalert i de senere år?
  Uten det halseløse angrepet på Afghanistan eller den kriminelle invasjonen i Irak, ville dette ikke ha skjedd.

  Jeg utfordrer deg på nytt:

  Hva mener du om Israels rasistiske drapspolitikk mot palestinerne?
  Hva mener du om invasjonen, okkupasjonen og ødeleggelsen av Irak?

  Hva mener du om den krigen i Afghanistan som gjør at det før så upopulære Taliban er blitt det siste håp for mange mennesker der som har fått familiemedlemmer drept og lemlestet, som har mistet sine hjem, er omtrent uten mat og medisiner og lever i konstant utrygghet?

  Du er flittig til å finne ut hva islamistiske forsvarsstyrker har gjort, men har du regnet på de ufattelige lidelser som disse menneskene er blitt utsatt for av representantene for liberalismens høyborg og de som vil overta rikdommene i disse landene?

  Du KAN ikke at islamistiske handlinger ut av kontekst!
  I motsetning til Jesus, som fremsto som en slags opposisjonell omstreifer, var jo Muhammed i høyeste grad en mann av denne verden, og hans liv er bedre historisk dokumentert enn livet til Jesus fra Nasaret.

  Muhammed var både politiker, militær og religionsstifter. Det har du helt rett i. Og for ham var det viktig å utbre sin lære, bl.a fordi han ville få bukt med alles kamp mot alle, kvinnene svake stilling og all plyndring og alle blodfeider som var så vanlige i den arabiske ørkenen.
  Muhammads liv slik det skildres i klassiske arabiske kilder, inneholder følgende hovedtrekk: Han ble tidlig foreldreløs, og en onkel, Abu Talib, tok hånd om ham. Som ung mann forsøkte Muhammad seg med hell som handelsmann. Han kom i kjøpmannsenken Khadijas tjeneste; da han var 25 år giftet den 15 år eldre Khadija seg med ham. Og han tok ingen nye hustruer før hun døde.

 380. Starlett desember 30, 2007 kl. 10:23 pm #

  Kommentaren var for lang for VGB, så jeg måtte dele den i to.

  Her kommer resten:

  I 610, i måneden ramadan, fikk Muhammad sitt profetkall, en opplevelse som ifølge tradisjonen er gjengitt i Koranen, sure 96. Denne suren åpner med Guds befaling til Muhammad: «Forkynn i din Herres navn.» Muhammad forkynte læren om én Gud og en dommens dag. I Mekka vakte hans forkynnelse motstand, og etter mer enn ti år blant mekkanerne tok han beslutningen om å utvandre med sine tilhengere til byen Yatrib, senere kalt Medina (medina al-nabi, ‘Profetens by’). Profetens hijra, dvs. hans utvandring eller eksil i 622, markerer bruddet med det gamle stammesamfunnet og derved med jahiliyya, «hedendommens tid». Hijra ble også utgangspunktet for islams tidsregning. I Medina fant det nye religionssamfunnet sin form; i tillegg til det religiøse budskapet inneholdt Muhammads forkynnelse fra Medina-perioden lover og forordninger av sosial og politisk karakter.
  Muhammad var en inspirert forkynner og en dyktig hærfører og politiker. Etter et oppgjør med de jødiske stammene i Medina fikk han en rekke beduinstammer under kontroll. Litt etter litt måtte også mekkanerne gi tapt. Etter slaget ved Badr i 624 vokste profetens ry; året etter fulgte det mislykkede slaget ved Uhud, som gikk forut for fredsavtalen med mekkanerne i Hudabiya 628. Derved kunne profeten og hans tilhengere foreta pilegrimsferden til Kabaen i Mekka. Slik knyttet Muhammad den før-islamske pilegrimsferden til den nye religionen islam.
  Muhammad drog mot Mekka i 630, inntok byen og renset Kabaen for gudebilder og det som minnet om «hedendommens tid». I 632 foretok han sin siste pilegrimsferd, som ble forbildet for hvordan de troende skal utføre pilegrimsritualet. Samme år døde han. Muhammad og Khadijas datter Fatima ble gift med profetens fetter Ali, og Fatima og Ali ble samlende for tilhengere av en dynastisk arvefølge. Etter Khadijas død hadde Muhammad tatt flere andre hustruer. Yndlingshustruen Aisha var en markant skikkelse, og ifølge tradisjonen føres 1200 hadither (normerende beretninger om profeten) tilbake til henne.

  Når det gjelder sure, har du funnet fram surer som viser islams negative sider, men som jeg tidligere har sagt: Koranen ble til over lang tid, og dersom man ikke tror at ordene er dirkete inspirert av Gud, vil man lett se at surene skifter karakter i takt med Muhammeds biografi.

  I tider der han er vel forlikt med kristne/jøder, skriver han positivt om “skriftfolket”, men når han har hatt store uoverstemmelser med representanter for dem, nedfeller også det seg I Koranen. Høyst menneskelig, altså.
  Mannlige muslimer kan uten problemer gifte seg med kristne kvinner, for muslimer regner kristne som en del av skriftfolket som tror på det samme, bare på en litt annen måte. Og i moderate muslimske kretser kan også muslimske kvinner gifte seg med kristne menn.
  Jeg er altså ikke apologet for islam, men hvis du sammenligner Koranen med GT, vil du se at GT, som er viktig skriftmateriale for jødene og ganske viktig for kristne, så vil du se at GT opererer med en langt mer fiendtlig og hevngjerrig Gud overfor alle som ikke er jøder.
  Du kan jo f.eks bare lese Exodus, 2. Mosebok.
  Også i NT, og særlig i Johannesevangeliet, diverse Paulusbrev og for ikke å snakke om Johannes Åpenbaring, vrimler det av eskatologi, der de vantro, altså de som ikke tror på Jesus som Gud og frelser, forespeiles evig fortapelse.

  Med andre ord kan det synes som disse tre store religionene er gjensidig ekskluderende, og både kristendom og islam er misjonerende religioner, og konkurrerer så å si på det samme markedet.

  Koranen gir intet entydig belegg om kvinners påkledning. Man vet ikke hvor skikken med hijab kom fra, om det var fra persisk mote eller om det kom av at folk dekket seg om ørkensolen og ørkenstormene.
  Jeg vet ikke om jeg skal finne fram Koranvers til deg. Det hadde vært fristende, siden du har tatt deg bryet med å finne vers som setter islam i et dårlig lys, men som sagt: Koranen skifter karakter flere ganger, i pakt med Muhammeds liv. Og les det bakfra og forover, med det i bakhodet at du leser tekster som er blitt til i harde ørkenvilkår i senantikken der det hersket spenning mellom flere religioner og stammer.
  Så vil jeg gjerne vite hva du mener om de kriger jeg har nevnt, og samtidig må du si fra dersom det er noe mer du ønsker at jeg skal klargjøre for deg.

 381. Lise desember 30, 2007 kl. 10:29 pm #

  Fine og sanne ord.

 382. Starlett desember 30, 2007 kl. 10:31 pm #

  Ja, liberalisme er også en kultur.
  Jeg synes «åndsliberalisme» er bra, men markedsliberalisme er ikke min tekopp, – som du vet. 😉

 383. lordmarius desember 30, 2007 kl. 10:33 pm #

  197: Muslimske sinnssyke gærninger har begått 10.270 terrorhandlinger siden 11. September 2001.

  Hvor mange har Rote Armee Fraktion/Bader Meinhof begått? 0!

  Hvor mange har IRA begått? 0!

  Hvor mange har ETA begått? Ganske mange.

  Men muslimske terrorister har begått 10.270 angrep, ANGREP!

  Det enorme antallet angrep, og spesielt selvmordsangrep, begått av muslimer i forhold til noen andre viser at det er noe heeelt spesielt med dem. Og det er religionen deres.

 384. lordmarius desember 30, 2007 kl. 10:36 pm #

  En kjapp liten artikkel om æresdrap. http://news.nationalg

  Hvem begår æresdrap? Jo, muslimer, selvfølgelig. Hvorfor gjør de det? På grunn av deres livsfarlige religion, selvfølgelig.

  Nei, unnskyld, jeg glemte meg: De gjør det som forsvar mot angrep fra jøder og kristne. Sånn, var jeg flink gutt nå?

 385. Starlett desember 30, 2007 kl. 10:38 pm #

  Nå har jeg nettopp gitt deg et fyldig svar som var så langt at jeg måtte dele det i to, så da kan du kanskje svare meg på det først?

 386. Starlett desember 30, 2007 kl. 10:40 pm #

  Meningsytringer trenger ikke å være synonymt med beskyldninger, lordmarius.

 387. nalleballe desember 30, 2007 kl. 10:55 pm #

  Jeg finner det lite sannsynlig at det har vært 10270 terrorangrep siden 11. september, hvis det ikke er en pålitelig kilde et sted. Det skal tilsvare 3-4 angrep hver eneste dag. Så ofte hører vi ikke om Al Quaida. Uansett er selvmordsbombing moderne krigføring og antall angrep er kanskje mer et tegn på uro og krig.

 388. Slyyy desember 30, 2007 kl. 10:59 pm #

  http://bux.to/?r=Slyy

  Tjen penger…

 389. Slyyy desember 30, 2007 kl. 11:00 pm #

  http://bux.to/?r=Slyy

  Tjen penger…

 390. lordmarius desember 30, 2007 kl. 11:07 pm #

  Tror du du hører om absolutt alt kjipt som skjer i verden, nalle? Det kan sikkert forklare en del av uvitenheten om hvor mange drap muslimer begår på grunn av sin relgion hver eneste dag: Det står ikke i Dagbladet og VG.

  Tallet har jeg fra http://www.thereligio… og det virker ganske så troverdig.

  Men husk: Hver ENESTE voldshandling som begås av en muslim skjer som svar på angrep fra jøder og kristne. Og religion og politikk har aldri noe med hverandre å gjøre.

 391. Starlett desember 30, 2007 kl. 11:17 pm #

  Så sant, så sant.

  Det finnes mange som har gjort mye rart i forskjellige ismets tegn.

  Var det 30 millioner som ble utryddet under Stalin?

  Vanvittig å tenke på.

 392. nalleballe desember 30, 2007 kl. 11:31 pm #

  #206

  Men er du ikke kritisk til kilden? Hvor har denne internettsiden kildene sine fra?

  Faktisk finner jeg at det ble begått 11000 terrorangrep i 2005 og 14000 terrorangrep i 2006.

  De fleste av disse angrepene og ikke minst dødsfallene er fra land som Irak, Afghanistan og Libya. Dette er krigsherjede land og dette er en moderne form for krigføring.

 393. nalleballe desember 30, 2007 kl. 11:33 pm #

  #206

  Det hørtes mye ut i starten, men altfor lite i forhold til fakta. 🙂

 394. lordmarius desember 30, 2007 kl. 11:48 pm #

  #198: Du må bare forvente at ingen vil svare på ditt saklige innlegg, du vil kun bli kalt rasist, hjernevasket eller lignende.

 395. Starlett desember 31, 2007 kl. 12:11 am #

  Det kan jo hende at en kommentar er rasistisk, men hittil har ingen vært det her.

  Muslimfiendlig, ja, men det er ikke rasisme.

 396. Starlett desember 31, 2007 kl. 12:12 am #

  Hvilke maktmidler har en vanlig muslim? Du har ennå ikke svart på min lange kommentar til deg.

 397. Starlett desember 31, 2007 kl. 12:14 am #

  Ja, og vi som heier på Bodø/Glimt, går ikke i Vikingtrøyer. 😉

 398. Starlett desember 31, 2007 kl. 12:16 am #

  Uenighet er ikke det samme som bekyldninger. Du kvier deg ikke for å karakterisere både meningsmotstandere og muslimers tro svært så negativt. Da må du tåle saklig uenighet.

 399. Starlett desember 31, 2007 kl. 12:18 am #

  Alle er meningsberettighet, inkludert Anergy og ElGringo.
  Hva er det ElGringo har sagt som er så anstøtelig?

 400. Starlett desember 31, 2007 kl. 12:18 am #

  En folkeopplyser og lysspreder. 🙂

 401. nalleballe desember 31, 2007 kl. 12:24 am #

  #175

  Det innlegget har du sett på med korreks. 😉

 402. Starlett desember 31, 2007 kl. 12:36 am #

  Hva har du skrevet, da?
  Og hvordan stiller du deg til okkupasjonen av Palestina, Irak og Afghanistan?
  Jeg spør og spør, men enten vil dere ikke, eller så kan dere ikke eller så TØR dere, (du og lordmarius) ikke svare.

  Da henger ALT det andre dere sier kontekstløst i løse lufta.

 403. Starlett desember 31, 2007 kl. 12:39 am #

  Jeg oppfatter at du er så forblindet i din islamkritikk at du ikke er i satand til å se de store perspektiver, og jeg spør på nytt:

  Hva mener du om okkupasjonen av Irak?’
  Hva mener du om Israels okkupasjon av Vestbredden og Gaza?

  Hva mener du om krigen i Afghanistan?

  Før du kan svare på det, henger alle dine uttalelser om islam i løse lufta uten noen virkelighetsnær kontekst.

 404. Starlett desember 31, 2007 kl. 12:40 am #

  Ja, de sa så, prelatene som ikke var helt stø i latin, men som måtte få almuen til å tro at de hadde full oversikt. 😉

 405. Starlett desember 31, 2007 kl. 12:41 am #

  Ja, det har du rett i.

 406. Starlett desember 31, 2007 kl. 12:44 am #

  Et lite vepsebol i ny og ne er bare stimulerende. Jeg har hørt at vepsestikk skal være godt for gikta;-)

  Derfor er jeg giktfri… (hehe)

  Riktig godt nytt år til deg også, btidag! 🙂

 407. Starlett desember 31, 2007 kl. 12:48 am #

  Selvmordstaktikkens største problem er at den dreper uskyldige, noe også kirurgiske angrep fra amerikanske bombefly gjør.

  De fleste ofrene i krig, er sivile.

  Det er krigens harde lov.

  Om Vestmaktene kommer seg ut av Afghanistan og Irak, skal du se at det blir slutt på selvmordsangrepene.

  Jeg venter fremdeles svar på de spørsmål jeg har stillet deg, de spørsmål som utvider perspektivet litt.

 408. Starlett desember 31, 2007 kl. 12:54 am #

  Lordmarius

  Jeg er fullstendig klar over at det forekommer fullstendig uakseptable henrettelser i Iran og Saudi-Arabia, akkurat som i mange andre land, f.eks USA og Kina.

  Jeg er konsekvent motstander av all dødsstraff og aktiv i Amnesty.

  Jeg arbeider aktivt for frigiving av fanger, så dette er ikke nyheter for meg.

  Men vi som er aktiv i Amnesty, vet at summasriske dommer og henrettelser ikke er et typisk islamsk fenomen, men er utbredt i mange land.

  Men du har rett i at Iran og Saudi er blant de fire verste landene. De andre to er USA og Kina, og det ateistiske Kina er i særklasse verst.

  Men Iran og Saudi er ikke representative for islam, og Kina ikke for ateisme.

  Du gjør den feilen at du bare leter etter EN forklaringsmodell, og den heter islam.

  Du virker som en relativt intelligent gutt, så det er synd at du ikke tillater deg å vide ut horisonten din og se HELE verden som den er.

 409. Starlett desember 31, 2007 kl. 1:02 am #

  Dette er udokumenterte fordommer.

  Se på Israels terror gjennom mer enn femti år!
  SE på alle likene som ligger i fotsporene til de vestlige supermakter.

  Les historie, og noe mer enn de nettsider du pugger for å ha skyts mot EN religion, og så benter jeg svar på #176.

  JEG ser på hva som reellt har skjedd de siste 100 år, og så ser jeg på hvem som har utøvet udådene.

  Og da ser jeg jo at islam, med alle dens svakheter, ikke når til knærne på de systemer og land som virkelig er ansvarlig for mange uskyldige menneskers død.

 410. lordmarius desember 31, 2007 kl. 1:49 am #

  #176,5: Du kunne spart deg Muhammedbiografien din, den kjenner jeg veldig godt fra før. Jeg har faktisk, tro det eller ei, lest ganske mye om islam, og jeg har foretrukket ord skrevet av muslimer selv eller andre som har vært positivt innstilt til religionen.

  Problemet med biografiskrivingen din er at det ikke er relevant. Muhammed definerte de kristne og jødene som sine argeste fiender, og koranen er stappfull av surer som forteller hvilken horrible skjebne som skal bli de vantro til dels. Og ja, som jeg før har skrevet, det er snakk om de vantro og ikke de vantros soldater. De vantro, væpnet som uvæpnet, menn, kvinner og barn. Det er dette de gode muslimer tar notis av, og det er dette som gjør at de har NULL problemer med å drepe, drepe og drepe igjen.

  Jepp, muhammed var virkelig litt av en kvinnesksforkjemper. Han var den reneste OTTAR på 600-tallet, det er bare SYND det ikke er relevant lenger: For selv om 600-tallets islam var progressivt i forhold til kvinners rettigheter, så er 2007-tallets islam, NØYAKTIG DEN SAMME, noe av det mest regressive vi kjenner. Og det er DET som gjør at kvinner ikke er verdt en DRITT i den muslimske verden, uansett hvor mye du måtte late som det motsatte.

  Jepp, koranen preker i sannhet at de homoseksuelle må straffes med døden. Det står i klartekst og svart på hvitt; de må drepes. Jeg forstår det slik at du anser det som HELT uproblematisk at de norske muslimer representert ved paraplyorganisasjonen Islamsk råd ikke engang kan ta avstand fra denne helt sinnssyke og menneskefiendtlige praksis, og MÅ SPØRRE det europeiske fatwarådet hva de skal mene om saken. Mhm, helt nydelig.

  Allikevel forventer du altså at jeg og vi skal TRO på at islam ikke er problemet. Du forventer at vi skal anse den jevne muslim, som er en uutdannet tølper fra bygda i et land vi ikke liker å sammenligne oss med, er et enestående sekulært eller i det minste humanistisk inspirert menneske som ser på verden akkurat som deg og meg.

  Å nei du. Jeg har vist deg koranversene som gir de gode muslimer ordre om å drepe for fote. Og vi se daglig at de følges. Vi ser daglig korrelasjonen mellom budene som gir de rettroende ordre om å drepe de vantro, DERIBLANT SIVILE KVINNER OG BARN, samt de terrorhandlinger som gjør nøyaktig det.

  Vi ser en nordmann bli skutt i ryggen på grunn av en fatwa utstedt med bakgrunn i islams klare og tydelige forbud mot blasfemi. Vi ser hvordan de samme bud brukes til å dømme «blasfemikere» til døden i muslimske land. Vi ser en sterk, modig kvinne bli banket opp på åpen gate I OSLO, I NORGE, fordi hun ytret sin mening om islams middelalderske kvinnesyn, og vi ser reaksjonen på det fra Islamsk råd igjen; beskyldninger om løgn. Og du mener FORTSATT at det ikke er religionen som er problemet.

  Jaja, oppover her vil du se en BUNKE linker som viser til hvordan folk har blitt henrettet fordi de har brutt med din fantastiske feminist av en profets bud. DE MENNESKENE ER DØDE UANSETT HVOR MYE DU FORSØKER Å LATE SOM DE IKKE ER DET.

  Så fortsett med din apologisme. Fortsett å skrive innlegg der du på magisk vis tryller vekk koran og hadiths menneskefiendtlighet, for hvis andre apologister klapper deg på skuldrene og skryter deg opp i skyene mens de hyler om at JEG er rasist og hjernevasket. Fortsett å gratulere personangrep mot meg mens du irettesetter meg for å si noe som helst tilbake.

  Fortsett å late som om alt er såre vel, og fortsett å late som det ikke dreier seg om religion når en SELVMORDSBOMBER dreper den eneste troverdige halvsekulære kandidat til Pakistans presidentembete.

  Jeg kan ikke tvinge deg til å være fornuft eller til å innse sannheten, men du kan fortsette å gjemme deg for den så lenge du vil. Men klarer du det når den første selvmordsbomben går av i Oslo? Klarer du det når de hjerneløse sosialistene på stortinget endelig lykkes i å innføre de sinnssvake sharialovene her i Norge, og dermed sannsynligvis kommer til å ende opp med å tvinge uskyldige kvinner til å fortsette å leve i ekteskap med menn som innehar koranens syn på kvinner som menns eiendom som kan voldtas når som helst?

  Tiden vil vise.

 411. Gullhjerte desember 31, 2007 kl. 3:41 am #

  #211lordmarius
  Du lyver. Muslimske kvinner har det trygt og godt hvis de ikke lever i krigssoner.
  Dessuten er det sant at mange tror på krigen mot terror, men det er den krigen mot terror som ødelegger.

  Se bare her
  http://www.vg.no/nyhe

  De kamuflerer drapet som et religiøst drap fordi alle har hørt om krigen mot terror, men så er det andre grunner til drapet.

  Jeg har homofile muslimske venner som lever godt sammen og ler til det hvite nordmenn tror.

 412. Randi desember 31, 2007 kl. 6:22 am #

  Jeg forstår ikke at noen ikke forstår fprskjell mellom poltkk og relgion.
  Skam dere kjetil og marius!

 413. - desember 31, 2007 kl. 6:38 am #

  Du lærer nordmenn noe, selv om noen gjør alt for å ødelegge.
  Fortell mer, Ikke bry deg om selvgode norskinger.

  Selvgode nordmenn aom ikke har bodd i Arabia gir jeg ikke noe for.
  Det er frekt å påstå at jeg er undertrykket av min nann!

  Nordmenn vet nesten ingenting om islam.

  Jeg forlater aldri min gode tro og våre koselige familieskikker!

 414. lordmarius desember 31, 2007 kl. 7:11 am #

  «Se bare her»? Den linken hadde ikke en dritt med verken kvinnfolk eller homser å gjøre.

  Kommentaren din er så absurd at jeg bare ble sittende og se på den og gape. Tror du virkelig selv på det du skrev? Jepp, muslimske kvinner har det trygt og godt, SÅ LENGE DE GJØR SOM DE FÅR BESKJED OM! Det er først når de vil ha styring over eget liv problemene begynner.

  Og muslimske homser, hæ? HVOR?!?!?! HVOR ER DE MUSLIMSKE HOMSENE SOM HAR KOMMET UT AV SKAPET?!?!? De er INGEN STEDER! Og hvorfor ikke? Fordi det er GØY å sitte i skapet?

  JÆVLA KJØTTHUE!

 415. adolph desember 31, 2007 kl. 7:47 am #

  Morsomt. Alle angrep på amerikqanske eller amerikanskstøttede eller USA-baserte styrker er pr deff terror, flott. Lord Maria har ikke lest bibelen, ser jeg. Like greit, de færreste kristne har lest den. Og godt er det, den er blodigere enn koranen.

  Så var det dette med caps lock, nå er vi inne på siden til en dame de fleste av oss vet hvem er, her er hun litt anonym.

  Skriking hjelper deg ikke hos Starlett, ser du. Det er ikke kassadama på Bunnpris dette. Intet galt sagt om kassadamer på Bunnpris, men Starlett VET hva hun snakker om.

  DU bør lese mer bibel.

 416. ElGringo_7 desember 31, 2007 kl. 9:02 am #

  Siden vi nå har streifet innom ett sidespor i debatten, altså islam og homsing that is, kan jeg nevne kjapt at Kandahar er asias homsehovedstad, og at ryktet sier selv fuglene må dekke til analen med den ene vingen, når tha birds flyr over Kandahar.

  Slike ting vet selvsagt mange opplyste folk, men de er ikke så vulgære som meg, og nevner det derfor ikke for å være høflige.

  Men surprise surprise: homsing forekommer også innen muslimske områder.

 417. ketil_r desember 31, 2007 kl. 12:11 pm #

  #214 adolph, debatten om hvem som er værst av Bibelen og koranen er fullstendig meningsløs. Du burde vite at kristendommen slik den blir praktisert i dag er basert på Jesus kjærlighets budskap.

  Matteus 5,43Dere har hørt det er sagt: ‘ Du skal elske din neste og hate din fiende.’ 44 Men jeg sier dere: Elsk deres fiender, *velsign dem som forbanner dere, gjør godt mot dem som hater dere,† og be for dem som *krenker dere og† forfølger dere. 45 Slik kan dere være barn av deres Far i himmelen. For han lar sin sol gå opp over onde og gode og lar det regne over rettferdige og urettferdige. 46 Om dere elsker dem som elsker dere, er det noe å lønne dere for? Gjør ikke tollerne det samme? 47 Og om dere hilser vennlig på deres egne, er det noe storartet? Gjør ikke hedningene det samme? 48 Vær da fullkomne slik deres himmelske Far er fullkommen.

  Dette er de ord som har størst innflytelse i den kristendommen som er representativ i dag. Og dypest «kristne» av dem alle er dere supertollerante, humanetiske multikulti kulturrelatevister som stritter i mot envær ærkjennelse av at det er forskjell på rett og galt. Uansett hvor innlysende det er.

  Så lenge det ikke er lignende ord fra Muhammed(kjent for voldtekt, mord, krigsforbyrtelser og pedofili) som er toneangivende innen islam i dag, er islam den største trusselen mot menneskeheten nå.

  Du kan selvfølgelig være uenig i dette, Adolph. Du kan også mene at det samfunn og den kultur som har vokst frem under islam ikke står noe tilbake for hva som har vokst frem i skyggen av kristendommen.

  På samme måte som velutdannede mennesker har holdt frem Sovjet, DDR, Albania, Pol Pot og Mao før deg. De utviste samme glødende egasjement som mange viser her, men tok like fult gnistrende og skammelig feil. Noen av dem har høyst motvillig innrømmet at de tok feil, andre driver fremdeles med bortforklaringer. Noen har skiftet jaktmarker og forfekter nå med samme glød islams fortreffeligheter og også denne gangen er det dem som sitter med sannheten. Merkelig hvordan noen mennesker blir tiltrukket av totalitære samfunnsformer.

  Så til at Starlett skal «være noe». Hennes eventuelle posisjon og utdanning imponerer ingen. Her blir du vurdert etter hva du skriver. Hennes akademiske uredelighet her taler for seg selv. Om jeg har et år mer eller mindre høyere utdanning en Starlett er fullstendig likegyldig. Slike påstander er bare støy i debatten. Slutt med sånt.

  ElGringo; hvem tror du du overasker med at det fins homofile i den arabiske verden?

 418. Pistolero desember 31, 2007 kl. 12:33 pm #

  Revolvermannstomler deg Starlett for alt arbeidet du har lagt ned i å svare debattantene her. Du har svart seriøst, saklig og grundig selv om ikke alle kommentarene har fortjent det.

  Stao nao pao, som de sier i Sogn

 419. Ontologen desember 31, 2007 kl. 1:16 pm #

  LordMarius. Ikke gidd å hisse deg opp. Disse apologetene tror tilsynelatende mer på islam enn det muslimene gjør. Jeg begynte å skrive på et innlegg, men fant fort ut, klok av skade, at man ikke kommer noen vei mot «sannheten» som er gitt.

  Vi kan snakke om islam som må diskutere om homser skal drepes eller ikke, vi kan snakke om vers i Koranen der mennesker skal ydmykes, drepes, helles kokende vann over eller være slaver. Vi kan forklare at muslimer til forskjell fra kristne er pålagt å tolke teksten sin ord for ord, i og med at Koranen er identisk med den evige Koranen som Allah har i himmelen, vi kan påpeke samsvar mellom islam og muslimers utallige hatefulle handlinger over hele verden. Problemet er bare at Starlett og vennene hennes, og det er tydelig noen av de, må oppleve hatet før de kan innse det. Vi kan innse at alle ideer er menneskeskapte og at merkelapper som religion, politikk eller filosofi bare er merkelapper og intet annet.

  Enten så ønsker en ide noe godt for andre eller så ønsker den noe vondt. Allah skal helle kokende vann over de vantro i helvete. Det sier alt om han. Du og jeg slåss av kjærlighet for det som er bak oss, mange muslimer slåss mot det de hater som er foran dem. Det er forskjellen på oss. Jeg har gått i fella mange ganger. Du kommer ingen vei mot islamapologeter. Du skriver godt og fonuftig, men form kan komme i veien for innhold.

  Fortsett det utrøttelige arbeidet med å kjempe mot den totalitære ideen islam og alle andre fremtidige totalitære ideer. Det kommer nye. Ikke mist humøret. Le heller for hver nye naivistiske og apologetiske nyvinning:) Det er mange og flere kommer! Naivitet og apologetisme har ingen grenser.

  Til dere andre : Dere er morsomme:) Håper dere slipper å måtte oppleve konsekvensene av deres tanker og handlinger. Det kan bli en dårlig dag. Spør alle som har blitt utsatt for konsekvensene av islam i hele verden. Islam er hva islam viser seg å være i praksis gjennom summen av muslimers handlinger. Uten muslimer, ingen islam. Med muslimer – islam i praksis. Godt nyttår.

  Ontologen

 420. Pistolero desember 31, 2007 kl. 1:25 pm #

  En liten faktaopplysning.

  Ifølge SSB var det drøyt 72 000 medlemmer i muslimske trossamfunn i Norge i 2006. Norges befolkning er på drøyt 4,6 millioner.

  You do the math.

 421. Per desember 31, 2007 kl. 2:13 pm #

  Jeg er heldig. Jeg har reiset mye i forbindelse med jobb og truffet mennesker fra ulike land, ulik etnisk og relligiøs tilhørighet. Mine kolleger og jeg har alltid opplevd medmennesker med masse varme og gjestfrihet som langt overgår det vi nordmenn gir. Dette har lært meg veldig mye. Bla å møte sine medmennesker med varme og et åpent sinn. Det er ikke så vanskelig og det gir så mye.

 422. Ontologen desember 31, 2007 kl. 4:13 pm #

  Vi bør kanskje møte velintegrerte muslimer i Norge slik. Muslimer som deltar i sammfunnslivet, i politiske partier i muslimske råd som er forhandlingskontakter med norske myndigheter. Råd som Islamsk råd Norge, der velintegrerte muslimer som Senaid Kobilica og Asghar Ali sitter, hhv leder og nestleder. Vi bør møte disse mennene med varme og et åpent sinn. Et åpent sinn der nordmenn sammen med muslimene kan finne ut om homofile skal drepes eller ikke. Er det slik åpenhet du tenker på?

  Ontologen

 423. Ontologen desember 31, 2007 kl. 4:14 pm #

  50% av barn i 1. klasse i Oslo er etterkommere av innvandrere. You do the math.

  O

 424. Pistolero desember 31, 2007 kl. 4:25 pm #

  Hva har det med islam å gjøre? Hvis du er en ontolog så vet du at det er to forskjellige ting.

  Elsk din neste som deg selv, ontologen. Slik blir verden bedre.

 425. lordmarius desember 31, 2007 kl. 4:54 pm #

  adolph: Jeg forstår ikke hva kristendommen har med dette å gjøre, her diskuterer vi da vitterlig islam gjør vi ikke?

  På denne bloggen er det tydeligvis fritt fram for hvilken oppførsel som helst, bortsett fra hvis den kommer fra meg da, selvfølgelig. At folk kaller meg rasist og hjernevasket er helt greit. Bloggens eier presterte til og med å skrive at jeg har et «ensidig negativt og usaklig forhold til muslimer». Det er derfor jeg også sier nøyaktig hva jeg vil, i prinsippet kan man altså injuriere folk på det groveste her.

 426. lordmarius desember 31, 2007 kl. 4:58 pm #

  Jeg lurer på hva folk her hadde tenkt om meg om jeg nektet min datter å gifte seg med en jøde. Man hadde kanskje skult litt på meg og lurt på hva slags tvilsomme holdninger jeg var i besittelse av? Se for dere at jeg i nevnte hypotetiske tilfelle er en muslim, da er jeg plutselig ikke nazi lenger; da er jeg en representant for fredens religion, jeg er et vakkert, tolerant menneske som aldri noensinne ville funnet på å blande religion borti politikk.

 427. lordmarius desember 31, 2007 kl. 5:02 pm #

  #214 adolph: Angrep på regulære militære styrker er ikke terror, det er krigføring. Når derimot muslimer sprenger seg i lufta med det formål å ta med seg så mange uskyldige sivile som mulig, da er det terror. Vanskelig distinksjon, eller?

  Problemet her er at en del folk anser EN HVER voldshandling begått av muslimer som motstandskamp mot den Onde Vestlige Stygge Satan. Selv når muslimer dreper andre muslimer, hvilket er det de som oftest gjør.

  Er det motstandskamp mot den Slemme Stygge Sataniske Vestlige Satan når muslimske kvinner blir henrettet for utroskap når hun forsøker å anmelde en voldtekt uten å ha ordnet et mannlig vitne på forhånd? Eller er det islam som er på ferde…?

 428. lordmarius desember 31, 2007 kl. 5:03 pm #

  Jeg lurer på hva folk her hadde tenkt om meg om jeg ikke tok avstand fra dreping av homser om jeg ble spurt om det. Hadde kanskje folk trodd at det var noe veldig galt med meg? Når Islamsk råd gjør det er det derimot tolerant, fredelig og vakkert. Skikkelig multikultis lissom.

 429. Vigi desember 31, 2007 kl. 5:20 pm #

  Jeg sliter ofte med å forstå Islam. Plutselig kan jeg sitte med fordommer i tankene, og det er et dårlig utgangspunkt for en debatt.

  Slik jeg ser det er det kulturen i enkelte land som er problemet. Islam som religon er noe helt annet. Riktignok står det drep de vanntro og andre setninger i koranen som jeg ikke helt liker, men det står da ting i bibelen også som ikke henger på greip. Bøkene ble skrevet for svært lenge siden, og bærer preg av det.

  Selv er jeg ikke religiøs overhodet. Jeg innser at mange tror fordi det gir dem trygghet og en forklaring på hvordan livet ble skapt. For meg blir det for enkelt, men jeg respekterer fullt ut de som er kristne.

  Ønsker deg et godt nyttår, Starlett!

 430. lordmarius desember 31, 2007 kl. 5:21 pm #

  #215: Så da kan en vel trekke den slutning at norske muslimske homser spretter ut av skapet som paddehatter, siden det ikke er noen problemer med homofili i islam?

 431. Ontologen desember 31, 2007 kl. 5:32 pm #

  LM : Jeg glemte noen ting. Årsaken til at vi smilende og lett hoderystende bør møte de politisk korrektes negative personbeskrivelser av oss er i møte med det enkle faktum at de stort sett ikke kan møte oss med annet. Vær stolt hver gang en politisk korrekt apologet sjikanerer deg og fortell ham at du er det. Det betyr bare en ting : Vi har argumentene og spørsmålene som det er umulig å besvare på en sakelig måte av apologetene. Det eneste de kan svare er :

  Du er en rasist.
  Hatet er tatt ut av sammenheng og er egentlig kjærlighet.
  Sann islam tar vare på alle, det andre er ikke sann islam.

  Spørsmål til apologeter : Hvis muslimer misbruker islam, kan man da også si at nazister misbrukte nazismen? Evt hvorfor ikke? Hvis islam er god, kan man også si at nazismen er god og at dette med jødeutryddelse er tatt ut av kontekst og at noen få individer var skyldige? At nazismen og nazister egentlig er en like velkommen ideologi som islam. Evt HVORFOR IKKE?

  Nå må jeg på fest. Ha det fint alle sammen. Godt nyttår.

  Ontologen

 432. Starlett desember 31, 2007 kl. 6:17 pm #

  Nå står imidlertid nyttårsfeiringa for døra også her hos oss, så foreløpig ønsker jeg alle som har lest og kommer til å lese på denne tråden

  et riktig Godt Nytt År! 🙂

 433. Stjernesol desember 31, 2007 kl. 7:12 pm #

  riktig godt nytt år til deg og dine !

 434. Artemisia desember 31, 2007 kl. 8:04 pm #

  Godt nytt år, Starlett!

  Og alle andre her i denne friske debatten, som jeg har fulgt interesssert med i.

  Men pga feber og influensa , samt for lite kunnskap om islam og religionshistorie og statsvitenskap i disse muslimske land, har det blitt vanskelig å komme med kommentarer i forhold til det nivået debatten etterhvert har kommet opp på.

  Skål!

 435. Per januar 1, 2008 kl. 3:09 am #

  Godt nyttår til alle sammen her inne.

  Og så vil jeg takke Starlett for et svært godt og innsiktsfullt innlegg.

 436. Starlett januar 1, 2008 kl. 3:15 pm #

  Jeg leste innlegget, og jeg er helt enig i kommentaren din, olepetter.

  Jordens befolkning har myrdet hverandre i århundrer og i de fleste sivilisasjoner, og mord av fiender er noen vi har sett over hele verden.

  Sammenligningen med IRA er interessant, for de var jo katolikker, og Sinn Fein var deres politiske del, mens ISA bedrev voldshandlinger.
  Det lignet på en religionskrig mellom protestanter og katolikker, men egentlig bunnet det i en politisk uenighet om Nord-Irland skulle bli uavhenging av England og heller bli tilknyttet av resten av Irland og som Sinn Fein og arbeider for. De ønsker et forent Irland, det vil si at Nord-Irland skal bli en del av den irske republikken. noe som jo hadde vært naturlig, – eller om de skulle fortsette å være en del av Englnad, noe protestantene ønsket.

  Jeg liker den katolske utgaven av kritendommen bedre enn den protestantiske, og jeg mener som Sinn Fein at det beste hadde vært et forent Iralad, men jeg tar avstand fra terroren som IRA har stått bak.

  Og parallellen til islam – islamisme- miltant islamisme er jo klar, bortstett fra at muslimske land har lidd mye mer overlast enn katolikkene i Nord-Irland, selv om de også hadde det tungt de verste årene.

 437. Starlett januar 1, 2008 kl. 4:04 pm #

  Hei Capricorny

  Det var veldig hyggelig å se deg på blogg igjen! 🙂

  Fint at vi er enige i hovedtankene.

  Jeg må likevel peke på en del problematiske ting.

  Så skal jeg prøve å se på punktene.

  1. Nei, jeg mener ikke at det er veldefinerte størrelse, og det er jo mange utgaver både av islam og kristendom, men i hovedinnlegget mitt, det som startet denne tråden, gjenga jeg bare de trosfundamenter islam hviler på.
  Helt deskriptivt, uten noen normative føringer.

  —————
  de fundamentalistiske kreftene i de to religionene har mye bedre støtte i Koranen enn i evangeliene.
  ————-

  Jeg er ikke helt sikker på hva du mener , men hvis jeg tolker deg riktig, så kan jeg være enig når det gjelder evangeliene, i alle fall synoptikerne.

  Men Bibelens 66 bøker består av mye mer enn evangeliene, og GT er jo stappfull av beretninger om hvordan Gud selv griper inn og dreper de Vantro, for der er det bare ETT utvalgt folk, nemlig jødene, og de som er jødenes fiender, er også Guds fiender.

  Dette viser en ekstrem krigerGud, som kan skape grobunn for en sterkere fundamentalisme, ikke minst blant både jødiske og kristne sionister, og som er et bakteppe for all uroen i Midt-Østen som er sprunget ut av Israels systematiske tyveri av palestinsk land og grusomme undertrykking av Palestinere.

  2. Helt enig i at forskjellen mellom GT og NT er stor, og man kan med en viss rett si at Nt er mer human enn GT.
  Likevel finner du i vers etter vers i alle evangeliene, men særlig i Johannes -evangeliet, at bare troen på Jesus som frelser kan redde et menneske fra fortapelse.
  «Ingen kommer til Faderen uten gjennom meg.»

  Og her er et utdrag fra Peters andre brev:

  Kapittel 2

  Falske lærere
  Men det fantes også falske profeter i folket, og på samme måte skal det stå fram falske lærere blant dere. De skal lure inn vranglære som fører i fortapelsen, og til og med fornekte den Herre som har kjøpt dem fri. Dermed fører de raskt seg selv i fortapelsen. 2 Mange kommer til å følge dem i utskeielsene deres, og på grunn av dem vil sannhetens vei bli spottet. 3 De er grådige og farer med dikt og bedrag for å slå mynt på dere. Men de har alt lenge hatt dommen hengende over seg, og fortapelsen ligger og lurer på dem.
  4 For Gud skånte ikke engler som hadde syndet, men styrtet dem ned i avgrunnen, hvor de holdes i varetekt med mørkets lenker til dommen. 5 Heller ikke skånte han den gamle verden. Bare Noah, rettferdighetens talsmann, og sju andre ble beskyttet da Gud førte storflommen over de ugudeliges verden. 6 Byene Sodoma og Gomorra la han i aske og dømte dem til ødeleggelse; han gjorde dem til et avskrekkende eksempel for dem som senere ville leve et ugudelig liv. 7 Men han reddet den rettferdige Lot, som led under de holdningsløse menneskenes utsvevende liv. 8 Ja, denne rettferdige mannen som bodde midt iblant dem, ble dag etter dag pint langt inn i sin rettferdige sjel når han så og hørte alt det onde de gjorde.
  9 Herren vet altså å fri de gudfryktige ut av prøvelser, men holder de urettferdige i forvaring til straffen på dommens dag, 10 først og fremst de som følger de urene lystene i sitt kjøtt og blod og forakter Herrens myndighet. De er frekke og selvsikre og spotter de himmelske maktene uten å skjelve. 11 Selv ikke englene, som står høyere i makt og styrke, kommer med spottende ord når de fører fram anklager fra Herren mot slike makter.
  12 Men disse menneskene spotter det de ikke kjenner, og er som dyr uten fornuft, som av naturen er bestemt til å bli fanget og gå til grunne. Så skal de da også gå under i sitt forfall 13 og lide vondt som lønn for sin urett. De nyter å svire ved høylys dag. De er skamflekker til skjensel for dere når de spiser sammen med dere og mesker seg, nytelsessyke som de er. 14 Øynene deres fråtser i kvinner som byr seg fram, de er umettelige på synd. De forfører svake sjeler, og i sitt hjerte kan de kunsten å kare til seg. Under forbannelse er de! 15 For de har forlatt den rette vei og gått seg vill. De følger i samme spor som Bileam, Bosors sønn, han som elsket urettmessig vinning. 16 Men han ble vist til rette for sin misgjerning; et stumt esel talte med menneskestemme og stanset profeten i hans galskap.

 438. Starlett januar 1, 2008 kl. 4:05 pm #

  Kommentaren ble for lang for VGB, så her kommer resten:

  20 For når noen er kommet fri fra det urene i verden og har lært vår Herre og frelser Jesus Kristus å kjenne, og de så igjen blir fanget av det urene og ligger under for det, da står det verre til med dem enn før. 21 Det ville vært bedre for dem om de aldri hadde lært å kjenne rettferdighetens vei, enn at de først kjenner den og så vender seg bort fra det hellige bud som ble overgitt dem. 22 Da er det gått med dem som det så treffende heter i ordtaket: «Hunden vender tilbake til sitt eget spy», og: «Ikke før er grisen vasket, så velter den seg i søla.»
  ——-
  Ikke særlig humanistisk forkynnelse ETTER Jesus.
  Thomasevangeliet har mange mystiske og vakre deler, men det er ikke en del av Bibelens kanon, og er derfor ikke en del av det kristne stort sett støtter seg på.

  Utvelgelsen av Bibelens tekster og stridighetene rundt denne prosessen, er jo en flere hundre år lang historie.

  3. Enig i at det har vært mange interne kamper innen begge religionene. Tenk på oldtidens diskusjoner om hva som var en ”riktig” forståelse av Jesus. (sann gud og sant menneske, eller bare Gud, eller bare menneske, eller Gudmenneske, som kopterne tror,) hvilke skrifter som skulle inn i Bibelen, om skismaet mellom Vestkirken og Østkirken, og for ikke å snakke om alle religionskrigene og alle ufreden vi fikk etter reformasjonen.
  Tenk på hekse-og kjetterbrenningene, og tenk på alle sekterister som måtte utvandre fra Norge fordi de ble nektet trosfrihet.
  Tenk på grunnloven vår som i utgangspunktet nektet både jøder og jesuitter adgang til rikte.

  Ingen tvil om at det har vært adskillig mer krig og internt bråk innen kristendommen enn innen islam.
  I fredelige tider har sjiaer og sunnier alltid klart å leve relativt problemfritt sammen.

  4. Helt riktig at Jesus sa at hans rike ikke var av denne verden, mens Muhammed var både politiker og religionsstifter.

  Imidlertid har utøverne av kristendommen gjort kristendommen til en verslig maktfaktor.

  Tenk f.eks på Paulus sine ord om at øvrigheten er innsatt av Gud, og hvilken enorm innflytelse dette har hatt politisk, også her i Norge.

  5 .Terrorister, religiøse og politiske fundamentalister finnes overalt, og lenger opp i tråden har jeg nevnt en rekke terrorhandlinger begått uten at det muslimer har vært involvert.
  Men det kan se ut som om menneskene, og særlig media, har dårlig hukommelse.. Nå er det omtrent bare selvmordbombere etter 2001 som blir omtalt..
  Hva med den forferdelige etniske rensingen på Balkan på nittitallet der muslimer ble brutalt drept av kristne? Har vi virkelig glemt det allerede?

  Og så må jeg gjenta: Vestlige krigsmaskiner forårsaker mange flere døde, skadete, hjemløse, flyktninger og knekte mennesker enn de militante islamistene klarer.
  Jeg oppfatter ikke terroren som mindre eller fraværene selv om terroristen bærer amerikansk eller engelsk uniform og har moderne drapsvåpen hvor atombomber er inkludert.

  Dessuten mener jeg at islamist og religiøs fundamentalist er to helt forskjellige ting.

  Det er nemlig forbudt både å begå selvmord og å drepe kvinner i Islam,
  og den som gjøre det, er IKKE ortodoks muslim.

  Forresten er det jo stadig mer om tyder på at Bhutto ble drept av politiske motstandere og ikke av religiøse grunner.

 439. Starlett januar 1, 2008 kl. 4:08 pm #

  Kommentaren ble for lang for VGB.
  Her kommer resten:

  17 Disse menneskene er kilder uten vann og tåkedotter som virvler i vinden. Det dypeste mørke har de i vente. 18 For de bruker store ord om tomme ting, og med utskeielser og lyster som kommer fra vårt kjøtt og blod, lokker de dem som nettopp har sluppet bort fra slike som går på ville veier. 19 Frihet lover de, men de er selv slaver av forfallet. Det en ligger under for, er en også slave av.
  20 For når noen er kommet fri fra det urene i verden og har lært vår Herre og frelser Jesus Kristus å kjenne, og de så igjen blir fanget av det urene og ligger under for det, da står det verre til med dem enn før. 21 Det ville vært bedre for dem om de aldri hadde lært å kjenne rettferdighetens vei, enn at de først kjenner den og så vender seg bort fra det hellige bud som ble overgitt dem. 22 Da er det gått med dem som det så treffende heter i ordtaket: «Hunden vender tilbake til sitt eget spy», og: «Ikke før er grisen vasket, så velter den seg i søla.»
  ——-
  Ikke særlig humanistisk forkynnelse ETTER Jesus.
  Thomasevangeliet har mange mystiske og vakre deler, men det er ikke en del av Bibelens kanon, og er derfor ikke en del av det kristne stort sett støtter seg på.

  Utvelgelsen av Bibelens tekster og stridighetene rundt denne prosessen, er jo en flere hundre år lang historie.

  3. Enig i at det har vært mange interne kamper innen begge religionene. Tenk på oldtidens diskusjoner om hva som var en ”riktig” forståelse av Jesus. (sann gud og sant menneske, eller bare Gud, eller bare menneske, eller Gudmenneske, som kopterne tror,) hvilke skrifter som skulle inn i Bibelen, om skismaet mellom Vestkirken og Østkirken, og for ikke å snakke om alle religionskrigene og alle ufreden vi fikk etter reformasjonen.
  Tenk på hekse-og kjetterbrenningene, og tenk på alle sekterister som måtte utvandre fra Norge fordi de ble nektet trosfrihet.
  Tenk på grunnloven vår som i utgangspunktet nektet både jøder og jesuitter adgang til rikte.

  Ingen tvil om at det har vært adskillig mer krig og internt bråk innen kristendommen enn innen islam.
  I fredelige tider har sjiaer og sunnier alltid klart å leve relativt problemfritt sammen.

  4. Helt riktig at Jesus sa at hans rike ikke var av denne verden, mens Muhammed var både politiker og religionsstifter.

  Imidlertid har utøverne av kristendommen gjort kristendommen til en verslig maktfaktor.

  Tenk f.eks på Paulus sine ord om at øvrigheten er innsatt av Gud, og hvilken enorm innflytelse dette har hatt politisk, også her i Norge.

  5 .Terrorister, religiøse og politiske fundamentalister finnes overalt, og lenger opp i tråden har jeg nevnt en rekke terrorhandlinger begått uten at det muslimer har vært involvert.
  Men det kan se ut som om menneskene, og særlig media, har dårlig hukommelse.. Nå er det omtrent bare selvmordbombere etter 2001 som blir omtalt..
  Hva med den forferdelige etniske rensingen på Balkan på nittitallet der muslimer ble brutalt drept av kristne? Har vi virkelig glemt det allerede?

  Og så må jeg gjenta: Vestlige krigsmaskiner forårsaker mange flere døde, skadete, hjemløse, flyktninger og knekte mennesker enn de militante islamistene klarer.
  Jeg oppfatter ikke terroren som mindre eller fraværene selv om terroristen bærer amerikansk eller engelsk uniform og har moderne drapsvåpen hvor atombomber er inkludert.

  Dessuten mener jeg at islamist og religiøs fundamentalist er to helt forskjellige ting.

  Det er nemlig forbudt både å begå selvmord og å drepe kvinner i Islam,
  og den som gjøre det, er IKKE ortodoks muslim.

  Forresten er det jo stadig mer om tyder på at Bhutto ble drept av politiske motstandere og ikke av religiøse grunner.

 440. Starlett januar 1, 2008 kl. 4:22 pm #

  ———————
  Nå er islam det største problemet.
  ————-
  Dette er en setning tatt ut av løse luften og ikke begrunnet.

  Se deg om i verden:
  Se på Hiv/Aids -epidimien i Afika. Det er ved siden av klimautfordringen, nok de verste probleme i verden, og ingen av dem har med islam å gjøre.

  SE på land som f.eks Zimbabwe og se hva de der har å stri med.

  Se på den etniske rensinga av muslimer, foretatt av kristne Serbia, på nittitallet.

  Og se på ALLE krigshandlingene de to militære supermaktene israel og USA har vært og ER innblandet i.
  Se på brudd på menneskerettighetene rundt om i verden, ikke misnt i Kina.
  Kjenner du ikke til Amnesty, finner du lenke til organisasjonen på min bloggforside.

  Svar meg ærlig: Kjenner du politisk historie la oss si siden første verdenskrig brøt it og fram til i dag, for hvis du gjør det, er det utrolig at du kan hevde ay islam er den største trusselen.

  Hadde du enda sagt militant islamisme, kunne jeg ha forstått deg, men likevel vært helt uenig.

  Peoblemer er at det finnes så mange fremmedfientlige ungdommer i Norge, som kanskje ikke dirkelte er rasister i ordets egentlige betydning, men som lider av den overtro at de selv besitter den eneste sanne og rette kultur, og at derfor andre kulturer, og for iden særlig islam, er mindreverdige og «farlige».

  Alle problemer knyttet til den hektiske, sekulære, egofikserte og heseblesende moderniteten se man ikke.

  La norske muslimer være i fred, og slutt med mobbingen av dem , demoniseringen og latterliggjørelsen av det de tror på!

  Det er respektløst og sårende.

 441. Starlett januar 1, 2008 kl. 4:29 pm #

  Takk! 🙂

 442. Starlett januar 1, 2008 kl. 4:39 pm #

  Det er ingen som benekter at _Militante ialamister_ har begått terrorhandlinger.

  Men husk nå at at islam har bestått i omtrent 1400 år, og at selvmordsangrepene særlig har funnet sted de siste 4 av disse årene, men regn gjerne fra 2001. Det har jo sin årsak. det kommer av kampen om mangelvarene rent vann og olje, invasjonene og ødeleggelsene av Afghanistan, Irak og Israels brutalitet i denne perioden.

  Ta deg bryet med å finne ut hvor mange som er drept, såret, invalidisert for livet, hjemløse, har mistet sin familie, er uten mat, vann og medisiner som følge av denne overmakta, og da kan MÅ du jo kunne se sammenheng mellom årsak og virkning.

  Selvmordsbombere bruker dette våpenet fordi de ikke råder over det våpenarsenalet som USA, Israel og europeiske land har, men i sin desperasjon bruker de seg selv som våpen.

  Det er «krigen mot terror» som er det virkelige farlige, og det er den som har spilt falitt.

  Kan du virkelig ikke forstå det?

  Det er jo innelysende.

  Se for øvrig mitt svar til kjetil_r like ovenfor og gjerne det til Capricorn også.

 443. Starlett januar 1, 2008 kl. 5:01 pm #

  Det blir begått drap mot kvinner i alle religioner og kulturer.

  Selvsagt er det forferdelig når muslimske kvinner blir drept, men det er like forferdelig når kristne, jødiske, ateisiske kvinner blir det samme.

  Hvor mange norske kristne kvinner blir drept i Norge årlig, og hvor mange muslimske?
  Hva slår media opp som grunn hvis en muslimsk kvinne blir drept, og hva begrunner de det med når norske kvinner blir drept, voldtatt, undertrykket og misbrukt?

  Ikke misbruk muslimske kvinner som brekkstang for ditt voldsomme og enøyde hat mot islam!

  Jeg vil anbefale deg en ganske tynn og lestlett bok, men god likevel, og skrevet av en religions-og kjønnsforsker. Den er helt nøytral, og den heter

  «Religion og kjønn» og er skrevet av

  Jeanette Sky

  I alle de store religioner er mannen definert som hovedpersonen og kvinnen som «den andre», som hans eiendom.
  Her skiller IKKE Islam seg ut fra kristendom og jødedom, eller fra hinduisme og buddhisme, for den saks skyld.

  Når en norsk kvinne blir drept, finner mediene omtrent aldri religilse grunner for drapene, men blir en muslimsk kvinne drept, tror man man med en gang at det er religionen som has skylda.

  Dette viser en kulturselvgodhet og et trangsyn som er skremmende og som stigmatiserer en stor gruppe mennesker i dette landet.

  Forresten anbefaler jeg deg STERKT å lese
  «Det annet kjønn» av eksistensialisten og filosofen Simone de Beauvoir.

  Det skader ikke å utvide horisonten sin litt.

 444. Starlett januar 1, 2008 kl. 5:36 pm #

  Selvmordsbomber er forsvarskrig og den deperates våpen.
  De som besitter et stort våpenarsenal og en sterk krigsmakt, trnegr ikke å bruke kroppen sin som bombe.

 445. Starlett januar 1, 2008 kl. 5:37 pm #

  Hmmm…

  Jeg ser ikke helt relevansen til det som er tema her…..?

 446. Starlett januar 1, 2008 kl. 6:04 pm #

  Jeg har lenge forstått at du støtter deg på ensidige lenker som har som eneste formål å sverte EN religion.

  Har du ikke nettsider som belyser andre religoner, eller som belyser all den urett og alt det blod som spilles i alle andre guders og ismers navn?

  Jes Bjørneboe er en forfatter og tenker jeg setter svært høyt, og her er et utdrag fra et av innleggene jeg har skrevet om ham:

  Menneskene er i dag virkelig blitt «»homo consumens», slik Bjørneboe omtaler dem i ”Frihetens øyeblikk”

  I trilogien om «Bestialitetens historie» tar han for seg den delen av verdenshistorien, som ikke har vært skjult, men som vanligvis blir behandlet under generelle vendinger som «konflikter», «kriger», «massakrer» og «pogromer.»

  Bjørneboe skildrer her bestialitetens historie som en endeløs rekke av overgrep mot mennesker, tortur, mishandling, henrettelser og utryddelser. Bjørneboe presser følgende erkjennelse om verdenshistorien inn i leserne:

  Livet på jordkloden kunne vært et paradis, men menneskene har gjort det til et slaktehus. Det er enkeltindividets rådløse og rettsløse stilling overfor makten som er Bjørneboes tema

  .»Hans samlede forfatterskap kan leses som et eneste langt forsvar for enkeltindividet med tilhørende angrep på alle former for formynderisk virksomhet», skriver professor Øystein Rottem i Norges litteraturhistorie. Selv uttrykte Bjørneboe det slik i det siste intervjuet med Haagen Ringnes våren 1976

  «-viktigere enn angrepet på den autoritære lydige vanetenkningen er vel egentlig forsvaret for den enkelte – men dette går hånd i hånd».

  I mye av sin diktning gir Bjørneboe oss en følelse av at mennesket trenger et «vern» mot seg selv og mot andre mennesker. Sterkest kommer dette til uttrykk i diktet «Mea maxima culpa» fra 1966:

  Spør meg om «skyld»!
  Det er et grusomt ord.
  Enhver er skyld i alt som skjer
  på denne jord!
  I blygsel skal du snu ditt ansikt
  bort:
  Hva én har syndet, har vi
  alle gjort!
  Men mennesket vet at det
  handler galt:

  I våre hjerter der er loven lagt,
  Og hver en tøddel av den står
  ved makt.
  Alt står som onde bilder
  av en rus:
  Av jorden har vi gjort et
  slaktehus.

  De viktigste drivkreftene bak «Verdens-erklæringen om menneskerettighetene», som ble vedtatt av FN i 1948, var følelsen av en felles skyld samt ønsket om å unngå en gjentagelse av annen verdenskrig. Erklæringen hadde en trang fødsel; først på 1990 tallet har bevisstheten om menneskerettighetene blitt en realitet. Konkret har det bl.a. resultert i krigsforbryterdomstoler i forbindelse med overgrep og utryddelser av mennesker i Rwanda og Jugoslavaia.
  Vi pleier å si at betydelige diktere er forut for sin tid. Det er derfor interessant å registrere at det i Jens Bjørneboes forfatterskap knapt finnes ett ord om menneskerettighetene, samtidig som vi i kortform kan sammenfatte kjernen i forfatterskapet hans i den første artikkelen av i alt 30 i erklæringen om menneskerettighetene

  «Alle mennesker er født frie og med samme menneskeverd og menneskerettigheter. De er utstyrt med fornuft og samvittighet og bør handle mot hverandre i brorskapets ånd.»

  ——-

  OG lordmarius, det er en slik tenkning som kan gi håp om fred.
  ALLE mennesker har samme rettigheter og samme verd.

  Jeg anbefaler deg å lese de tre bøkene, Frihetens øyeblikk, Kruttårnet og Stillheten som tilsamen danner trilogien om Bestialitetens historie.

  Da får du bl.a et visst innblikk av kristne bestialitet mot muslimer.

 447. Starlett januar 1, 2008 kl. 6:07 pm #

  Nei, lordmarius synes ikke å være kritisk til kilder som kan støtte opp om hans hoveidé her i livet, men selvfølgelig må denslags «kilder» sees på med dyp mistro.

  Det finnes mange fremmedfientlige, muslimfientlige og rasistiske nettsteder i Norge, og den som velger å sette sin lit til disse, blir jo som regel påvirket av det.

  Se for øvrig mitt svar til lordmarius like ovenfor din kommentar.

 448. Starlett januar 1, 2008 kl. 6:11 pm #

  Skjønte ikke den….

 449. Starlett januar 1, 2008 kl. 6:12 pm #

  Er vi ikke sluttet å sutre ennå?

  Godt nytt år, forresten!

 450. Starlett januar 2, 2008 kl. 9:25 am #

  Jeg har for lenge siden forstått at du har lest mye om islam, men jeg har også forstått at du har fått et skjevt og fiendtlig bilde av denne religionen, som er så lik kristendommen, bortsett fra at Muhammed ikke aksepterte en treenig Gud. En muslimsk hovedtese er jo at Gud bare er EN, ikke tre, og at Gud ikke kan få barn, omtent det som Bruno ble brent for, og som jeg skrev i hovedinnlegget.

  Hovedproblemet er at det synes som om du ikke ser relevansen i mitt svar til deg.

  Jeg gjentar, og nå nesten til det kjedsommelige:
  Muhammed, og dermed Koranen, spriker i forhold til sitt syn på kristendom og jødedom. I Utgangspunktet oppfattet Muhammed seg nærmest som en som videreførte kristendom og jødedom, og han så på kristne med stor respekt.
  Koranen har, i likhet med Bibelen, vers som er kritiske til ”de vantro”, men Bibelen er betydelig mer krigersk overfor ”vantro” enn koranen, og GT er jo en samling der det hele tida går klart fram at jødene er Guds utvalgte folk, og Jahve er en slags guddommelig hærfører for dem MOT alle andre folkeslag.

  Hva denne teksten har medført av kriger og ulykke, trenger jeg vel ikke minne deg på.

  Slik jeg har opplevd kvinners kår i de land jeg kjenner godt, har kvinnen blitt godt behandlet, definitivt verdsatt som den ubestridte sjef i familien ,elsket og har opplevd trygghet.
  Det har skjedd store forandringer på kvinnesynet også i den muslimske verden, men det er riktig at kvinnen og mannen har mer delte oppgaver i mange muslimske miljøer, slik det var i Norge for et par generasjoner siden:
  Mannen forsørger kvinnen og familien og er den mest aktive i samfunnet, mens kvinnen er hjemmets og familiens overhode. Mannen plikter også å gi kvinnen den seksuelle tilfredsstillelser hun ønsker.

  Unnskyld at jeg spør, men er det vanlig at homofile får dødsstraff og blir steinet i muslimske land? Det er en oppsiktsvekkende nyhet.
  For øvrig er det riktig at både islam og kristendom dessverre har et problematisk forhold til homofili, og det begrunnes ut fra familien som en konstituerende kraft i samfunnet, og da familien forstått som mann og kvinne med barn.

  Den ”jevne muslim” er ingen tølper fra bygda. Jeg har sett mange tølperaktige og inhumane kommentarer fra norske muslimhatere her på bloggen og stadig hørt det i RL, men jeg har ikke opplevd muslimer som er så til de grader fordømmende og intolerante som jeg har opplevd mange islamofobe nordmenn.

  Hvis det å mangle empati, å mangle evne og vilje til å respektere at andre velger å leve annerledes enn en selv, å hetse muslimer og annerledes tenkende og å furte på blogg på grunn av at mange har så god magefølelse at de reagerer på diskrimineringen , er humanisme, da har jeg misforstått begrepet totalt.

  Jeg synes verken du, kjetil_r eller Odontologen forfekter humanisme, men det motsatte, det som stigmatiserer andre, og som kan få alvorlige konsekvenser hvis mange nok hadde hatt samme menneskefientlige tanker.

  Har du lest hele Koranen?
  Nei, det kan jeg ikke tenke meg.

  Det er noe som kalles at man leser noen som Fanden leser Bibelen, og jeg tror at det er på denne måten du leser Koranen.
  Koranen inneholder veldig mye om kjærlighet og respekt, og er en vakker og poetisk bok, men den inneholder OGSÅ sinne mot dem Muhammed kom i konflikt med.

  Jeg forsvarer selvsagt ikke Fatwaen mot Salman Rusdie og hans forleggere, men denne fatwaen er ikke representativt for islam som sådan.
  Går det ikke an å ha flere tanker i hodet på en gang?

  Altså, at islam, akkurat som kristendom og andre religioner, har sine problematiske sider, men at det ikke er noen grunn til å dømme en hel gruppe mennesker.

  Det at du kaller oss for hjernedøde, svin, ber oss dra til helvete, kaller oss uvitende politisk korrekte papegøyer etc etc, gir meg et inntrykk av at du ikke respekter mennesker med annet syn enn deg, heller ikke såkalt etniske nordmenn som har det, og det viser meg en intoleranse som jeg håper er på sterk tilbakegang i verden.
  Det stikk motsatte av den humanisme du prøver å gi inntrykk av å forfekte.

  Ikke rart at du legger muslimer for hat når du kan bruke sinte Caps mot alle som mener noe annet enn deg selv.

  Du burde gå i deg selv og lese deg litt opp på annet enn islamofobe lenker.

  Og skaffe deg muslimske venner.

  Muslimer er som folk flest: Forskjellige. Like lite som du kan generalisere og sette felles merkelapp på ”kristne”, kan du gjøre det på ”muslimer”.
  Vi er først og fremst mennesker som skal bo sammen her på denne kloden.

 451. Starlett januar 2, 2008 kl. 9:27 am #

  Ja, stort sett.
  Men det som skjer i Iran i dag, er dypt tragisk.

 452. Starlett januar 2, 2008 kl. 9:29 am #

  Av og til kan religion og politikk være sammenvevd, men å forklare all verdens elendighet ut fra en religion, blir for snevert, og da mister man virkeligheten av syne.

 453. Starlett januar 2, 2008 kl. 9:30 am #

  Veldig hyggelig å få kommentar fra deg! 🙂
  Jeg tror ikke at du er undertrykket, og jeg tviler ikke på at dere har trivelige skikker i familien.

  Godt nytt år!

 454. Viljen januar 2, 2008 kl. 9:32 am #

  Oi, her har det vært HETT i romjula…håper alle holder hodet kladt!

  Drapet på Bhutto er en tragisk affære.
  Og nå skal de finne ut HVA som drap henne, eller hvordan hun døde. Det er for meg ulogisk.
  Hun er da drept i et attentat!
  Så lenge hun ikke fallt for en utro tjeners hånd skal de finne de som står bak denne grufulle handling og søke en stopper for ugangen og utrydde ekstremister!
  Styggeligheter verden ikke trenger!!

  Men jeg håper på et Godt Nytt År for deg og meg og alle andre likevel!!

 455. Starlett januar 2, 2008 kl. 9:33 am #

  Dette er grov generalisering.
  Jeg vet forresten ikke hvem denne kommentaren var rettet til.

  Er du alltid så sint på dem som er uenige med deg?

 456. Starlett januar 2, 2008 kl. 9:37 am #

  Ja, kan du forstå det: Når amerikanske styrker og israelske styrker dreper, skader, voldtar, brenner og plyndrer, DA er det edel krig, men når de som blir angrepet, setter seg til motverge, da er det terror.

  Verden vil bedras.

  Ja, Bibelen og Koranen har «Starlett» lest. 😉

 457. Starlett januar 2, 2008 kl. 9:41 am #

  Visst gjør det vel det.

  Du har så rett. 🙂

 458. Starlett januar 2, 2008 kl. 9:53 am #

  Det er riktig at det finnes en del vakre kapitler i Bibelen, og Bergprekenen er selvfølgelig et av høydepunktene.

  Men så finnes det mye som er hatefullt, men først og fremst mye som _ekskluderer_ alle som ikke er kristne fra «frelse» og felleskap.

  «The good news» er bare for dem som tror på Jesus som sann Gud og sant menneske og verdens frelser.

  I NT finner du de ekskluderende elementene i alle evangeligene, men mest utbredt i Johannesevangeliet, du finner det veldig sterkt hos Paulus, han som sier at Øvrigheten er innsatt av Gud og at kvinnen skal være mannen underdanig, vet du, hos Peter, (i Peterbrevene) og i Johannes Åpenbaring.

  Og i GT fremstilles Jahve som jødenes krigsgud, den som dreper alle som er i krig med jøder.

  ————————
  supertollerante, humanetiske multikulti kulturrelatevister som stritter i mot envær ærkjennelse av at det er forskjell på rett og galt. Uansett hvor innlysende det er.
  ———–

  Du verden, her var det mange honnørord, (eller kanskje det motsatte for deg) på en gang.

  Hva er det egentlig du vil fram til?

  Forresten så er nok teorien om at det tragiske drapet av Bhutto skulle være begått av en islamist, svært svekket nå.

  Og hovedinnlegget mitt er faktisk bare en helt deskriptiv gjennomgang av hva islam ER, helt uten normative føringer, så jeg begriper ikke at det skulle bli så kontroversielt.

  Av og til får man seg noen overraskelser.

  Godt nytt år til deg!

 459. Starlett januar 2, 2008 kl. 10:00 am #

  Tusen takk, revolvermannen. 🙂

  Kan du oversette Sognemaol (sognedialekt`?

  (Akkurat dette kopierer jeg inn fra en annen tråd som jeg skrev om Oslodialekt, og så kom vi inn på sognamaul)

  F.eks :

  «De e so hire om mednadn atte diu læyte ha ain kvidedl i saingi.»

  Eller:

  «Tig stilt, din tyl, elle so faor diu ai hita i jisen»

  Og denne:

  «Eg snåva ront nåvi å bodla såddl pao dai nye bikaradn mine»

  Petter Scherven mener at det omtrent bare er sogndølene som forstår sin egen dialekt, og jeg er tilbøyelig til å være enig med ham i det.

  (Jeg har fasiten fra Petter Schervens bok. Ellers ville jeg aldri ha klart det.)

  Godt nytt år! 🙂

 460. Starlett januar 2, 2008 kl. 10:10 am #

  Det er utrolig at du kan generalisere slik og stigmatisere rundt en femtedel av jordas befolkning.
  Har du forressten lest GT?

  Har du lest alle de vakre delene i Koranen, der nestekjærligheten står i sentrum?

  Du VET jo at muslimer, jøder og kristne tror på den samme Gud, og at forskjellene på disse tre religionene er marginale. Det var utgangspunktet mitt i denne tråden.

  Har du sett at både Bibelene og Koranen er fulle av kontradiksjoner?
  Etter som du ikke er en naiv kulturrelativisitisk politisk korrekt apologet, så har du neppe det.

  Jeg opplever at ditt hovedanliggende på VGB er å spre hat og fordommer mot islam og dermed mot muslimer.

  Det er synd at du ikke klarer å se noe videre, å se at ja, vi mennesker har mye ansvar for det som skjer i verden, men det gjelder alle mennesker, og ingen menneskegruppe kan rose seg av å stå over andre i visdom og kultur.

  Godt nytt år!

 461. Starlett januar 2, 2008 kl. 10:11 am #

  Takk for den. Pistolero!

 462. Starlett januar 2, 2008 kl. 10:56 am #

  Ja, det er jeg sikker på.
  Det er når man blir kjent med mennesker, enten de er nordmenn, tsjekkere, irakere, palestinere ller brasilianere, at man lærer kulturen å kjenne.

  Man kommer langt med et åpent sinn, OG i mange land, også muslimske, er jo gjestfriheten på et helt annet plan enn det er her i Norge.

 463. Starlett januar 2, 2008 kl. 11:03 am #

  Har muslimske homofile blitt drept i Norge?
  Og er det vanlig i muslimske land?

  Her er et innlegg jeg skrev i fjor vår om dødsstraff:

  http://www.vgb.no/897

  Og ja: Det figurerer to islamistiske verstingland på listen, nemlig Iran og Saudi-Arabia, men de er heldigvis ikke representative for rettspraksis i andre land med muslimsk majoritetsbefolkning.

  De andre to verstinglandene er det ateistiske Kina og det kristne USA, – USA som jo burde leve etter det kristne imperativ «Du skal ikke drepe», men som langt i fra gjør det.

  Brudd på menneskeretter og dødsstraff er dessverre altfor utbredt i dag, og det følger ingen spesiell religion eller noe spesielt politisk system.

 464. Starlett januar 2, 2008 kl. 11:13 am #

  Og så?
  Vi er alle innvandrere, – i alle fall de fleste av oss.
  Folkevandringer er en del av menneskehetens historie.

  I Norge er det vel strengt tatt samene som er urbefolkningen, og jeg har ca 1/8 sameavstamming i meg, så jeg er en riktig urinnvåner. 😉

  (Men dessverre er det oppspedd med mye svensk blod, og da hjelper jo mitt sameblod meg fint lite, vemmelig halvsvenske som jeg er….)

  Innvandrere er alt, fra svensker, dansker og amerikanere og til somalierer, irakere og japanere.

  Vi trenger ikke færre innvandrere til Norge, men vi trenger _flere_, ellers klapper velferdsstaten vår sammen.

  Det vi etter hvert kommer til å mangle, og allerede mangler, er human kapital, altså mennesker som kan fylle alle arbeidsoppgaver .
  som er nødvendig.

  Det hjelper ikke med alle verdens penger og oljekapital, hvis vi ikke har mennesker som kan utføre arbeidet.

  Med andre ord:

  Det er FLOTT at det er så mange innvabdrerbarn, og vi trenger flere, men gjerne mer fordelt ut over landet, for vi trenger gode lærere, dyktige sykepleiere og flinke busssjåfører i nord også.

 465. Starlett januar 2, 2008 kl. 11:16 am #

  Ja, det er virkelig to forskjellige ting, så her svikter nok ontologien litt.

  Tenk om vi alle kunne ha elsket vår neste, i betydningen alle våre medmennesker, også de fra andre kulturer.

  Tenk hvor mye bedre verden hadde blitt da!

 466. Blue Moon januar 2, 2008 kl. 12:18 pm #

  En hendelse som dette bør egentlig forsterke lengselen etter fred… Men istedenfor ser man i etterkant en økt voldelighet.

  Det er forferdelig trist. Også fordi det er med på å øke missytring mot «de andre». «Alle de som ikke tror og lever som oss».

  Vel, ønsker deg fortsatt godt nytt år. Og så vi håpe at verden blir et bedre sted i løpet av 2008.

 467. Starlett januar 2, 2008 kl. 1:20 pm #

  Dette innlegget handlet i utgangspunktet om _likhetene_ mellom islam og kristendom. Hvis du leser hele innlegget, vil du se det.

  Jeg skrev blant annet:
  ——–
  Kristendom og Islam er nesten til forveksling identiske.

  Praktiserende kristne tror på EN Gud, (som riktignok opptrer i tre variasjoner, Far, Sønn og Hellig Ånd), de ber, og i ortodokse og katolske kirker er tidebønner vanlige.Kristne er pålagt å gi ”tiende”. Altså en tidel av det de eier til kirken. De faster mellom Karneval og Påske (carna vale” betyr ”Farvel til kjøttet”, de feirer påskefest etter fastetiden, og mange reiser på pilegrimsferd. Nå vil mange innvende at det ikke er mange i Norge som faster, gir tiende eller drar på pilegrimsreise, og det er riktig, men det kommer av at Norge er et relativt sekulært land selv om vi holder oss med statskirke.I praksis er det også svært mange muslimer som heller ikke etterlever alle de fem ”bud”. Det ser man dersom man ferierer i et muslimsk land i fastetiden.

  Den klassiske kristendom har alle disse fem elementer.

  Og alle de syv elementene som er hovedteser i islam, gjenfinnes i kristendommen, men i tillegg tror kristne på at Jesus ikke er et menneske, men både sant Gud og sant menneske.

  Den største forskjellen mellom disse to søskenbarnreligionene er altså at Islam ikke anerkjenner Jesus fra Nasaret som Guds sønn, men ser på ham som fullt menneske og en stor profet, og de avviser det kristne dogmet om tre-enigheten som ulogisk. Det gjorde også den kristne italienske tenker Giordano Bruno , og for denne anskuelse ble han brent på bålet som kjetter i år 1600.

  Jeg tror at forståelse mellom øst og vest er viktig om fredelige forhold skal bli mulig, og da kan det være fruktbart å fokusere på likhetene mellom våre religioner i stedet for å overdrive de marginale forskjeller.

  Vi trenger ikke å kategorisere menneskeheten inn i VI og Dem!
  ————

  Ja, jeg synes at du generaliserer når det gjelder troende muslimer. Det er min mening, og det må jeg få lov til å si.

  Jeg fatter ikke at du hele tiden fortsetter med å klage på meningsmotstand. Hvis du leser dine egne kommentarer, vil du oppdage at du kaller flere debattanter både det ene og det andre.

  Og hva tror du muslimske barn må få høre i hverdagen sin?
  Oh hvordan tror du de opplever det?

 468. Starlett januar 2, 2008 kl. 1:30 pm #

  For øvrig er jeg like deprimert over henrettelsen i Iran i dag som noen andre.

  Det går nemlig an å være motstander av dødsstraff og henging, men SAMTIDIG forstå at det ikke er noe som muslimske land generelt driver med, og at det finnes fire verstinger i verden når det gjelder dødsstraff.
  Det kan du lese her:

  http://www.vgb.no/897

  Verstingene er Kina, som rager i særklasse på skammens topp.

  Så er det Iran, USA og Saudi-Arabia.

  Dødsstraff er barbarisk og kan ALDRI forsvares, uansett hvem som begår den.

  For øvrig kan du melde deg inn her:

  http://www.amnesty.no

  I Amnesty kan du være med oss å protestere mot brudd på menneskerettighetene i svært mange land, og land med helt forskjellige religioner.

  Det er mer konstruktivt enn å gi religionen Islam skylda for alt som hender i verden av krig, nød og terror.

 469. Starlett januar 2, 2008 kl. 2:00 pm #

  Det er mange som har nektet døtrene sine å gifte seg med jøder, og i den norske grunnloven hadde ikke jøder og jesuitter adgang til landet vårt.

  Så grunnlovsmennene på Eidsvold var ikke udelt demokratiske og inkluderende, og jesuittparagrafen ble nok ikke opphevet før på 1950-tallet, for katolikker, i alle fall jesuitter, var MEGET farlige for den norske folkesjelen.

  «Gode kristne» har i det hele tatt mye på samvittigheten når det gjelder jøder, noe vår relativt nære historie forteller oss.

  I dag kan det synes som om muslimene er i ferd med å overta jødenes pariakasterolle, og så må alle gode krefter samle seg og arbeide for at muslimer ikke skal lide samme sjebne som jødene gjorde under andre verdenskrig.

  Mange muslimer lider jo allerede den sjebnen, i de landene der Israel og USA herjer.

  Praksis når det gjelder giftemål mellom foskjellige religioner, varierer veldig.

  Det er ikke ALLE kristne som vil at døtrene deres skal gifte seg med en muslim, så det går begge veier.

  Du prøver å få det til å virke slik at det er norske muslimer som hele tiden klandrer oss norskinger, men i reaaliteten er det stikk motsatt.

  Jeg kjenner forresten flere som har brutt ut av religiøse sekter som Levende Ord, Jehovas vitner og Guds menighet av de siste dagers hellige, og som forledrene har støtt ut i kulden.
  Disse utbryterne er «døde» for foreldre, slekninger og gamle venner.

  God nestekjærlighetspraksis kan det vel neppe kalles.

  Jeg kjenner også flere muslimske menn OG kvinner som har giftet seg med kristne.

  Men som oftest er det vel slik, i alle fall foreløpig, at de fleste søker etter partnere som har et tenkesett som harmonerer med deres eget.

 470. Starlett januar 2, 2008 kl. 2:21 pm #

  Folket i Irak er i dyp depresjon, mange har sterke krigstraumer, veldig mange har mistet nære familiemedlemmer, og mange er sårete.
  Husene er ødelegte, infrastrukturen prekær og folk lever i kår som du nok ikke kan forestille deg.
  Over en million er flykninger i nabolandet Syria, og det finnes svært mange internflyktninger.
  I tillegg er det kommet militante islamister, særlig fra Saudi-Arabia, over grensen til Irak, og de er IKKE ønsket av irakerne selv.

  USA har dessuten drevet Splitt og hersk med stor «suksess», slik at i et land der sunnier og shiaer kunne leve relativt fredelig sammen, er det nå også borgerkrig.

  Før USAs invasjon av Irak, var selvmordbombing et ukjent fenomen.
  Få det meg deg!

  Irakerne hadde i utgangspunktet gode skoler, bra helsevesen, en stat som var på vei inn i moderniteten, en fullkommen sekulær stat og få kvinner bar religiøse symboler.

  Nå er bildet snudd.

  Men vær klar over at når irakiske kvinner i dag kler på seg hijab eller chador, så er det for de fleste en _politisk_ markering, ikke en religiøs.

  Jeg snakker her om Irak ,siden det er det landet jeg kjenner best av de muslimske land som er blitt voldtatt av vesten.

  Selvmordsbombing er krigshandling for mennesker som ikke har sofistikerte våpen, for tesen om masseutryddelsesvåpen var en av mange løgner fra Washington.
  Et slags kamikazeangrep der utøverne ofrer livet for en _politisk_ sak de tror på.

  Jeg støtter selvsagt ikke selvmordsbombing, like lite som jeg støtter den bombingen som ført til selvmordene.

  Men du må prøve å forstå hvorfor det skjer.

  Og tenkt på alle sivile som blir drept av israelere, engelskmenn og amerikanere.

  Jeg gjentar meg selv og presiserer at i moderne krigføring er nesten alle ofrene uskyldige _sivile_, kvinner, gamle og barn, OGSÅ når det er «Kirurgiske» angrep fra USAs militærmaskineri.

 471. Ontologen januar 2, 2008 kl. 3:19 pm #

  Starlett : På ditt svar på min # 223 mistet du poenget. Jeg blir bedt av en velmenende fyr om å møte muslimer med respekt og vennlighet. Jeg spør om jeg skal møte muslimer som mener at homofile skal drepes med vennlighet og respekt. Velintegrerte muslimer som har sittet i Arbeiderpartiet i mange år og som man må regne med er av de mer velintegrerte i Norge. I dette tilfellet Asghar Ali. Et menneske som ikke kan ta avstand fra drap på homofile. Jeg tar avstand fra dødsstraff, men du presterer å sammenlikne USAs dødsstraff for drap på mordere med norske muslimers ide om dødsstraff for homofile. De er kanskje begge like skyldige i dine øyne? Jeg vil ikke ha mennesker til landet mitt som har slike holdninger. Innvandring er uproblematisk for meg, så lenge vi ikke tar inn mennesker som tilhører totalitære ideologier, enten det er islam, nazismen, fascismen eller andre. Jeg skal aldri møte forvirrede mennesker som mener at homofile skal drepes med verken vennlighet eller respekt. Jeg skal fortelle dem på alle måter at de ikke er nordmenn, aldri kan bli nordmenn med slike holdninger og at de ikke er velkommen i landet mitt. Bare FrP er villig til å si til slike mennesker at de ikke hører hjemme i et moderne samfunn. De kan sitte og diskutere om de skal drepe homofile i de forvirrede landene de kommer fra. Bare de ikke kommer hit.

  Hvor er det forresten jeg sprer hat? Sprer jeg hat ved å påpeke at Asghar Ali ikke vet om homofile skal drepes? Du slenger om deg med sterke beskyldninger, noe som kjennetegner profilen din og dine venners, men du underbygger aldri løgnene dine. Vil du prøve? Hvor sprer jeg hat?

  Ontologen

  Ontologen