OPPROP mot TVANGSUTSENDELSE og brudd på BARNEKONVENSJONEN!

31 jan

Søskenparet Abbas og Fozia Butt står i fare for å bli utvist fra Norge selv om de har bodd mesteparten av sitt liv På Holmlia i Oslo og er norske tvers gjennom.

Saken er i korthet slik:

Da de var henholdsvis to og tre år gamle, i 1989, kom de til Norge fra Pakistan sammen med sin mor som flyktet fra en voldelig ektemann.Da de hadde bodd her et par år, tok moren sjansen på å flytte tilbake til Pakistan og ble der i to år før hun måtte vende tilbake med barna til Norge.Da var barna så gamle at de kunne begynne på barneskolen.

Men i 1999 ble oppholdet i Pakistan oppdaget, og dermed mistet familien oppholdstillatelsen.

Dommen fra UNE var nådeløs: Etter at de kom tilbake, hadde de oppholdt seg ulovlig i Norge, konkluderte de. Moren, som hadde dårlig hjerte, ble kastet ut i 2005. I fjor høst døde hun.

Abbas, 21 år, og Fozia, 22 år, ble etter jul uskyldig kastet på glattcelle i Oslo. Myndighetene har bestemt at de skal kastes ut etter 15 års sammenhengende opphold i Norge.

Vennene på Holmlia er opprørte og sier at de er akkurat like norske som innfødte nordmenn, men at denne saken knuser dem. De har ikke en gang pakistansk pass.

Det som skal belyses i Tingretten, er hvor sterk søsknenes tilknytning til Norge er.

UNE har i sin brutale mangel på skjønn og empati funnet ut at årene etter 1999 ikke skal regnes med, for da var de i følge samme instans illegale.

Advokat Arild Humlen mener at hele oppholdet må telle med og viser til flere dommer i den europeiske menneskerettsdomstolen.

Teller ikke barnekonvensjonen for norske myndigheter?

Ungdommene har vokst opp på kjent adresse, og hvis de hadde villet, kunne UNE ha sendt dem ut med en gang de oppdaget forholdet for ni år siden.

Disse unge menneskene har altså bodd omtrent hele livet sitt i Norge, og nå viser UNE sitt kyniske ansikt.

Denne saken har en parallell i saken om Ashok som ble hentet av politiet hos fosterfamilien sin og tvangsutsendt. Nå har han stevnet retten etter at han ble tvangsutsendt til Sri Lanka der han ikke har foreldre som han ta seg av ham.

Grunnen til UNEs uforståelige og umenneskelige handling er Ashok betraktes som et såkalt Ankerbarn, altså et barn som sendes til Norge for at foreldrene senere skal oppnå familiegjenforening.

Dette skal ikke Norge ha noe av.Nå er han redd, fremmed og utrygg i et land som er preget av borgerkrig og unntakstilstand.

Men poenget er at verken Ashok, Abbas eller Forzi har noen foreldre lenger. Derfor virker Ankerbarn – argumentet meningsløst.

Skal barna straffes for foreldrenes valg?

. De har heller ikke bedt om å bli sendt til et annet land.Men da de kom hit, ble de raskt integrert og fikk mange venner.

Skal UNE statuere et eksempel mot såkalte Ankerbarn ved å straffe mennesker som kom hit som barn på foreldrenes initiativ og som ikke har foreldre i livet lenger?

Det er en total misforståelse av UNES mandat.

Lørenskog kommune har engasjert seg sterkt for å få Ashok tilbake.Det samme engasjementet viser nå venner og kjente til søskenparet.Men på tross av aktive støttespillere, har UNE vist en uforsonlig holdning.

Hvor er Bjarne Håkon Hanssen?Saken er opprørende.

Jeg mener at dette er klare brudd på barnekonvensjonen og på menneskerettkonvensjonen.

Her må BARNETS situasjon og hensynet til barnet veie tyngst.Hvilken skjebne venter søsknene i et fremmed land uten kjente?

Hvilket liv venter Ashok? Dom er ikke falt i sakene ennå.

Redd barna skriver blant annet:

Hvert år kommer det 2-300 barn under 18 år til Norge uten foreldre eller andre voksne omsorgspersoner. De aller fleste kommer fra områder i verden der det er alvorlige konflikter og krig. Barna søker om asyl og beskyttelse. Barnerettet forfølgelse; fare for å bli rekruttert som barnesoldater, krigsopplevelser, vold, seksuell utnytting og trakassering i barnets hjemland er bare noen av grunnene til at barn søker om asyl.

Liten fare for ankerbarn

Dersom barna skal returneres til sitt hjemland er det viktig at vi i Norge har gode standarder for hva som skal være på plass for å sikre en forsvarlig retur av barnet

. FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) har sammen med Den internasjonale Redd Barna-alliansen laget et sett av retningslinjer for hva som skal være på plass før det er aktuelt å sende barn ut av landet. Sentrale krav er at barnets familie/foreldre skal være forberedt på, ha mulighet til og være villige til å gi omsorg til barnet.

Abbas og Forzi og Ashok har ikke foreldre som kan ta seg av dem i opprinnelseslandet.

Bli med på opprop mot UNE og Bjarne Håkon Hanssen og for den eneste akseptable utgang for disse unge menneskene!

HER kan du skrive under.

Hvis mange nok engasjerer seg, kan det kanskje medvirke til kjennelser som lar søskenparet bli i det landet de er oppvokst og som kan hjelpe Ashok tilbake!

Vi kan ikke godta UNES ubarmhjertige og firkantete beslutning!

157 kommentar til “OPPROP mot TVANGSUTSENDELSE og brudd på BARNEKONVENSJONEN!”

 1. Liljerød januar 31, 2008 kl. 3:30 pm #

  Jeg er sjokkert over at de kan gjøre noe sånt! Alle må stå på for å hindre at de blir utsendt!
  De er norske. De kommer til å være hjelpeløse i et fremmed land.
  Du kunne gjøre overskrifta kortere.

 2. ARGUS37 januar 31, 2008 kl. 3:31 pm #

  Det er ikke ofte jeg ivrer for at illegale opphold skal belønnes, men imdenne saken gjør jeg det!
  (Jeg tar forbehold om at saken er korrekt fremstilt)

  Her har myndigheten ved sin egen sendrektighet og likegyldighet mistet sin mulighet til å håndheve loven. Man kan si at det har gått hevd i det å bo i Norgee. Det må være en grense for treg saksbehandling!!!

  Og muligheten til at disse barna vil greie seg på egen hånd i Pakistan er vel heller begrenset? Skjær igjennom og gi dem tilbake den oppholdstillatelsen de engang hadde! Det var jo ikke barna som brøt betingelser for asyl. Det var moren!

 3. siskan januar 31, 2008 kl. 3:50 pm #

  Jeg forlanger som norsk statsborger at Muhlla Krekar sendes ut først! Disse to er norske, de eier ikke en gang pakistansk pass. Har det klikket helt for UNE og Bjarne Håkon Hansen, jeg kjenner jeg blir rasende, dette er overgrep mot norske statsborgere og intet annet,SATAN, tror det er pms i gang her,hehe.

  Klemmer godt på gojenta,siskan:)

 4. Starlett januar 31, 2008 kl. 3:51 pm #

  Hei Argus,

  Ja, saken er riktig fremstilt, og den er egentlig verre enn jeg kunne fremstille den hvis ikke innlegget skulle bli for langt.
  (Det er forøvrig mye om saken på nettet.)

  Barna har alstå bodd i Norge så lenge de kan huske minus to år i Pakistan da de var i fire-fem-årsalderen, og moren FIKK jo innvilget asyl, så i denne saken er det ikke snakk om gjenforening en gang.

  Moren gjorde naturligvis en tabbe ved å reise tilbake og komme igjen uten at myndighetene var informert, men da var barna i førskolealder og visste lite eller ingenting om politikk.De er fullstendig norske og har ingenting å vende tilbake til.Moren er død. De sparket et hjertesykt menneske ut. Far har de ikke. I alle fall ikke noen far som kan oppspores.

  Om de hade blitt utsendt i 1999 sammen med moren, kunne man til nød forstå det, men å sende dem ut NÅ, etter så mange år, er meningsløst og brudd på menneskerettighetene.
  Kan du tenke deg hvilket sjokk det var å bli hentet av politiet og kastet på glattcelle, uten å ha gjort noe galt?

  Jeg vet at bl.a ordføreren og lokalpolikerne i Lørenskog engasjerer seg og at mange andre gjør det. Det samme skjer i Ashoksaken.

  Dt er mulig at moren hans brukte Ashok som et «Anker-barn». Det vet vi ikke.
  Men poenget er at han ikke HAR noen foreldre lenger, og at han altså ble tvangshentet fra fosterforeldene og utsendt, bare 13 år gammel, til et land i full borgerkrig, et land han ikke kjenner.

  Barna kan ikke straffes.

  Jeg begriper meg ikke på Bjarne Håkon Hanssen. Her må han bare skjære gjennom og ikke sitte som en struts i departementet ditt.

  Fint å se deg støtte denne viktige saken, Argus!
  Dommene er ikke falt ennå og sakene går i tingretten i oslo.
  Denne saken MÅ UNE tape.

  Her har de vist fullstendig mangel på skjønn og kompetanse, og fullstendig ufølsomhet.

  Å straffe barn for noe de er helt uskyldig i, kan vi ikke akseptere!

 5. Starlett januar 31, 2008 kl. 4:46 pm #

  Hei Liljerød.
  Ja, de vil bli hjelpeløse i Pakistan, i alle fall hjemløse.

  Det vil være like ille for dem som for en hvilken som helst norsk ungdom å bli kastet utt av landet, for det er Norge som eer deres hjemland.

  Pakistan kjenner de ikke.

  Det er til og med galt å si at de er «velintegrerte», for det indikerer at de har kommet fra en annen kultur og måtte integreres, men faktum er jo at de er oppvokst her og at det er den norske kulturen som ER deres kultur.

 6. Starlett januar 31, 2008 kl. 5:33 pm #

  Jeg er helt enig med deg, siskan. Det er galskap å sende dem ut, og jeg mener at nå må Bjarne Håkon Hanssen våkne.

  Jeg er jo medlem i Arbeiderpartiet, men det betyr IKKE at jeg er enig med alt statsrådene i regjeringen foretar seg, og her er jeg kraftig provosert.

  Godt å se at vi deler syn her. 🙂

 7. Leif januar 31, 2008 kl. 5:41 pm #

  Jeg har skrevet under.
  Det går ikke an å sende dem ut.

 8. Sandri januar 31, 2008 kl. 5:48 pm #

  Sier bare ditto siskan! :0 Og jeg skriver under. OVERGREP rett og slett!

 9. Starlett januar 31, 2008 kl. 5:59 pm #

  Hei leif og velkommen på bloggen min! Det er flott at du har skrevet under. Dette er rett og slett helt forkastelig.

 10. Liljerød januar 31, 2008 kl. 6:13 pm #

  #1,5

  Det er sant. De har bodd her bestandig. Nå stemmer jeg snart SV

 11. ElGringo_7 januar 31, 2008 kl. 6:26 pm #

  Disse, og den flinke kvinnelige russiske forskeren, de skal på hauet og rævva ut.
  En viss skjeggete mulla blir her visst til dommedag…jaja…

  har skrevet under, og det synes jeg også at andre bør gjøre, frivillig selvsagt.

 12. Starlett januar 31, 2008 kl. 6:38 pm #

  Kjempebra, Sandri!

  Ja, det er rett og slett overgrep.

  Vi har en annen sak her i Bodø nå, det handler om en voksen dyktig mann i helsevesenet, og jeg skulle gjerne ha skrevet om han også, men nå har jeg nevnt ham.
  Dessuten forskeren som ElGringo henviser til.

  Jeg fatter ikke hva UNE og BHH tenker på.

  Dessuten bør også ofre for menneskehandel som tør å vitne i retten mot profitørene og de kriminelle, også få livsvarig beskyttelse i Norge, etter alle lidelser og krenkelser de har gjennomgått.

  Det krever STORT mot å vitne mot slike kriminelle nettverk der man risikerer å bli drept for å vitne.

  En annen sak enn saken om barna, men likevel også en sak om ufrivillige ofre som er blitt tvunget til Norge av bakmennene.

 13. LillePersille januar 31, 2008 kl. 9:00 pm #

  Det er fryktelig. Noe må vi gjøre for de stakkars barna. Kan vi danne fakkeltog?

 14. LillePersille januar 31, 2008 kl. 9:05 pm #

  Du må svare meg på et spørsmål om økologi og klima som jeg har på bloggen min. Jeg synes det er rart at det er så mye tull på bloggen og ikke viktige ting for menneskeheten.

 15. Wolfgang januar 31, 2008 kl. 9:11 pm #

  Jeg synes at dere er fryktelig strenge hjemme i Norge. I Tyskland slipper vi slike skandaler. Tyskland er et varmere samfunn enn det norske. Det merker jeg når jeg er på ferie i Norge. Dere er blitt kaldere og mer egoistiske enn tidligere. Det er overfloden som gjør det.

 16. Pomperiposa januar 31, 2008 kl. 9:16 pm #

  Har skrevet under. Saken er grotesk.

 17. Starlett januar 31, 2008 kl. 10:20 pm #

  Ja, nå er det jo UNE som virkelig viser sitt kyniske ansikt her, men BHH bør manne seg opp og sørge for at søskenparet og ashok får bli.
  Det er vanvidd å sende dem ut.

 18. Starlett januar 31, 2008 kl. 10:49 pm #

  Ja, du kan så si.
  Men kampen er ikke over, og dom er ikke falt, så det er ikke umulig at de kan få bli.

  Jeg kan ikke tenke meg at dette utkastelsesvedtaket får stå.

  Det går bare ikke an.

 19. Asterixa januar 31, 2008 kl. 10:53 pm #

  Jeg hadde planlagt at jeg skulle skrive om saken, men nå har du gjort det, så da skriver jeg ikke i kveld likevel.

  Det er skammelig. Jeg trodde at UDI og UNE var blitt bedre i det siste, for de sender ikke like mange ut som før, men dette kan ikke det norske folk godta!

 20. grethe56 januar 31, 2008 kl. 10:57 pm #

  Denne gangen er tilogmed jeg enig ;))
  Skriver under oppropet ;))

 21. Starlett januar 31, 2008 kl. 11:04 pm #

  Vi kan skrive blogger, skrive leserbrev, skrive under opprop, og kanskje blir det andre arrangementer også. Jeg er i Bodø og vet ikke hva som kan gjøres i Oslo.

  Heldigvis engasjerer lokalbefolkningen seg både for Ashok og søskenparet, også lokalpolitikerne gjør det, og det er mange advokater på banen som prosederer på at dette er et brudd på menneskerettskonvensjonen, så vi må bare tro at dette vil gå bra.

 22. Starlett januar 31, 2008 kl. 11:11 pm #

  Jag har vært innom bloggen din, og jeg ser at nalleballe har svart mye bedre enn jeg kan.

 23. Starlett januar 31, 2008 kl. 11:18 pm #

  Jeg deler dessverre lagt på vei ditt syn. Vi er blitt bortskjemte her i landet. og jeg opplever også mange land på kontinentet som mer inkluderende enn Norge.
  Håper alt står bra til i Stuttgart!
  Trivelig å få livstegn fra deg.

 24. Starlett januar 31, 2008 kl. 11:28 pm #

  FLOTT!

  Grotesk er ordet, ja!

 25. Nordlandsmann januar 31, 2008 kl. 11:32 pm #

  Dette er brennhete saker, Starlett, og viktig. Jeg mener det er for lite offentlighet om disse sakene, så det er godt at du tar det opp.
  Jeg har dårlig tid nå, men kommer med mer senere.
  Gode advokater skal kunne klare å vinne denne saken for klientene.

 26. Starlett januar 31, 2008 kl. 11:41 pm #

  UDI lar nå omtrent 60 % av asylsøkerne få opphold i motsetning til 40 % tidligere, så det er et fremskritt, men det kommer også av at det er flere reelle asylsøkere med beskyttelsesbehov.

  Denne ENE saken , om søskenparet, har jo ligget son en verkebyll siden 1999, og moren ble sendt ut i 2005, så her er det fortiden som kaster lange skygger.

  Og det er UNEs feil.
  De som er kastet på glattcelle og som har bodd omtrent hele livet i Norge, er helt uskyldige, men de blir sterkt skadelidende hvis UNEs vilje gåt gjennom.

  Jeg forstår rett og slett ikke hva de tenker på.

 27. Provosert februar 1, 2008 kl. 1:22 am #

  Jeg har skrevet under nå.

 28. Gullhjerte februar 1, 2008 kl. 1:55 am #

  Alle må vise sin omsorg og kjærlighet og vi må støtte Abbas, Fozia og Ashok.
  Vi trenger mange med bankende løvehjerter og snille mennesker for at de skal slippe å reise ut i det ukjente.

  Jeg skal lage tommel for jeg synes det er veldig viktig at vi er gode med hverandre.
  Jeg har fortalt takeshi at hun jeg tenkte på het Linda Goodman.

 29. Blåmann februar 1, 2008 kl. 5:09 am #

  Hei Starlett og takk for sist! Det er lenge siden jeg har skrevet på bloggen, men jeg leser fremdeles her nå og da og er innom din blogg ganske ofte.
  Nå er det nødvendig at jeg skriver i tillegg.
  Det er fint at du vil gjøre bloggere oppmerksom på saken til Abbas og Fozio Butt. Dessverre skrev du den ikke en uke tidligere, for SOS Rasisme hadde demonstrasjon sist lørdag.

  Jeg skal bidra med mer infomasjon.

  Slik er situasjonen nå Dette er skrevet før rettsaken begynte:

  Ingen rettssikkerhet for Abbas og Fozia Butt

  Torsdag 24. januar begynner rettssaken som skal avgjøre fremtiden til Abbas og Fozia Butt. Politiet nekter dem å møte opp for å vitne i retten.

  Søskenparet Abbas- og Fozia Butt kom til Norge i 1989 sammen med moren. Da mor ble erklært for syk til å ta vare på barna, ble de tatt fra henne og plassert i fosterhjem. Selv om hun ikke hadde omsorgsrett, tok hun med seg barna til Pakistan hvor de oppholdt seg i 3 ½ år. Barna var da henholdsvis 6 og 7 år.

  På grunn av dette oppholdet, som barna ikke hadde noen som helst innflytelse over, trakk norske myndigheter bosettingstillatelsen tilbake i 1999. Siden da har de kjempet en kamp i det norske rettssystemet for å få bli i landet de er oppvokst i. I 2004 ble moren deres pågrepet rett etter at hun hadde hatt en livsviktig hjerteoperasjon på et norsk sykehus. Selv om hun trengte medisinsk oppfølging ble hun tvangsreturnert til Pakistan. Der døde hun få år senere.

  Søskenparet har allerede kjempet for opphold i det norske rettsystemet. De vant mot Utlendingsnemnda (UNE) i tingretten. Saken ble anket videre til lagmannsretten, som ikke turte å overprøve UNEs vurdering. Derfor risikerer Abbas- og Fozia fortsatt å bli tvangsreturnert til Pakistan. Der har de verken noe nettverk eller slektninger som kan ta vare på dem. De snakker dårlig urdu og kan verken skrive eller lese språket.

  Får ikke møte i sin egen rettssak Torsdag 24 januar skal de prøve saken sin på nytt i Oslo tingrett. Da skal de avgjøre spørsmålet om 16 års tilknytning til Norge gir dem grunnlag for opphold, noe tingretten fastslo allerede i 2005. Tidlig i januar slo politiet inn døren der Abbas- og Fozia oppholdt seg og arresterte dem. Fozia ble sendt rett til utsendelsesmottaket på Trandum, mens Abbas ble satt i Oslo fengsel. De har allerede sittet to uker i varetekt, og begge er veldig medtatt. Tirsdag 22 januar ble Abbas framstilt for to nye uker med varetekt og er nå også sendt til Trandum. På tross av at de fortsatt er i Norge når rettsaken deres kommer opp på torsdag, har politiet bestemt at de ikke får lov til å møte og vitne i sin egen rettsak. Så snart deres reisedokumenter er i orden, vil de bli uttransportert så fort som mulig.

  Søskenparet har blitt frarøvet alle sine rettigheter som Nordmenn i 16 år, og nå blir de frarøvet muligheten til å forsvare seg i sin egen rettsak. Derfor arrangerer SOS Rasisme en demonstrasjon i Oslo til støtte for deres kamp for opphold på Lørdag 26. Januar. Det blir et fakkeltog som går fra jernbanetorget kl. 16 og ender opp foran stortinget, hvor det vil bli holdt appeller.

  Maral Houshmand. Solidaritetsgruppen for Abbas- og Fozia Butt SOS-rasisme

  Dt er ikke for sent å protesere, så stå på alle på vgb og la deres stemme bli hørt!

 30. Erling februar 1, 2008 kl. 6:09 am #

  Underskift er sendt. Jeg oppfordrer alle til å gjøre det samme.

 31. Blåmann februar 1, 2008 kl. 6:36 am #

  Starlett.
  Her er mer og det er fra Aftenposten som ikke kan beskyldes for at de er sosialistiske.

  «Søsknene kom sammen med sin mor til Norge i 1989 da de var tre og fire år gamle. I Ravnkroken barnehage på Holmlia lærte de etterhvert å snakke flytende norsk. På barneskolen fikk de gode, norske venner. Abbas ble etterhvert fotballspiller i Holmlia sportsklubb.
  Fozia gikk på Ulsrud videregående skole, mens broren tok eksamen på Oslo Handelsgymnasium.

  I 15 år har de bodd i Norge, kun avbrutt av 3 ½ år i Pakistan på 90-tallet. Oppveksten og ungdomstiden knytter dem sterkt til Oslo, Pakistan er nærmest et fremmed land for dem. Søsknene kan hverken skrive eller lese urdu. Abbas har planer om å bli ingeniør. Fozia har i over ett år vært deltidsansatt ved Furuset sykehjem, og vil studere videre.

  Til tross for at de har bodd mesteparten av livet sitt i Norge og har norsk utdannelse, har de fått klar beskjed om å forlate landet.

  – Etter 15 år her i landet føler jeg at Norge er mitt hjemland. Nå lever vi i frykt for å bli kastet ut når som helst, sier en oppgitt Abbas Butt.

  – I august døde moren vår. Vi har ingen slektninger i Pakistan. Vi kan ikke lese eller skrive urdu. Vi kan nesten ikke tro at myndighetene vil kaste oss ut fra vårt hjemland, sier Fozia Butt.

  Etter at familien fikk oppholdstillatelse i 1992, tok moren med seg barna tilbake til Pakistan av familiære grunner. Ungene bodde der i nesten 3 ½ år før de kom til Norge. I 1999 ble bosettingstillatelsen tilbakekalt, etter at myndighetene fant ut at familien hadde oppholdt seg i Pakistan. Derfor vil Utlendingsnemnda kaste dem ut.

  – Vi var jo små barn da dette skjedde. Vi kunne ikke bestemme det selv. Nå blir vi straffet for noe vår avdøde mor gjorde for 15 år siden, sier Abbas.

  Søskenparet har ikke vært i Pakistan siden de kom tilbake til Norge i begynnelsen av 1996.

  Vant i retten
  Onsdag i forrige uke ble Fozia hentet av politiet og satt i glattcelle i ett døgn. Hun ble løslatt med meldeplikt. Søskenparet har aldri hatt egne pass, fordi de var innskrevet i passet til sin avdøde mor. De mistet kontakten med sin far etter at foreldrene skilte seg på 90-tallet. Nå frykter de at politiet samler sammen nødvendige dokumenter for å sende dem ut.

  Oslo tingrett fastslo for to år siden at det vil være sterkt urimelig å sende ut søskenparet. I dommen fra tingretten heter det blant annet at «det dreier seg om to barn som på ingen måte har medvirket til den situasjonen de er havnet i».

  Utlendingsnemnda anket dommen, og fikk medhold i lagmannsretten. Mens tingretten behandlet saken i forhold til søskenparets botid i Norge, behandlet de øverste rettsinstansene om det var riktig å tilbakekalle bosettingstillatelsen i 1999.

  Ny runde
  Advokat Arild Humlen har representert søskenparet de siste årene. Han er overrasket over at myndighetene ikke tar hensyn til at de to har bodd her i 15 år.

  – Jeg kan ikke huske å oppleve den type strenghet som utlendingsmyndighetene viser her, i noen annen sak, sier Humlen.

  Han viser nå til en Høyesterettsdom fra mai i år, som åpner for at domstolene kan prøve Utlendingsnemndas beslutning om utvisning fullt ut, og ikke bare enkelte punkter i en sak. Dermed kommer saken opp på nytt i Oslo tingrett. Nå jobber advokaten for at søskenparet får bli i Norge til saken kommer opp.

  – Paradoksalt
  Utlendingsnemnda vil ikke gi søskenparet opphold i Norge. Nemnda mener at det er paradoksalt å gi lovlig opphold på bakgrunn av et ulovlig opphold.

  – Saken er prøvd i utlendingsforvaltningen og rettsapparatet. Det endte med at Utlendingsnemnda (UNE) vant frem i lagmannsretten. Også kjæremålsutvalget i Høyesterett mente at en anke til Høyesterett ikke ville føre frem, sier nemndleder Per Flatabø i UNE.

  Nemnda er klageorgan for vedtak fattet av UDI. Flatabø sier at søskenparet har oppholdt seg ulovlig i Norge etter at de mistet oppholdstillatelsen i 1999.

  – Er det rimelig å «straffe» søskenparet for noe moren gjorde da de var 6-7 år gamle?

  Uriktige opplysninger
  – Barna må identifiseres med vergen sin. Moren har gitt uriktige opplysninger om oppholdet i Pakistan. Det som er sentralt i saken, er at det har gått svært lang tid siden vedtaket i 1999 ble fattet. Men de har oppholdt seg ulovlig i Norge. Det blir nokså paradoksalt om ulovlig opphold skal danne grunnlag for permanent lovlig opphold, sier Flatabø.

  – Hvorfor er de ikke blitt kastet ut?

  – Det er et relevant spørsmål, men dette må Politiets utlendingsenhet svare på.

  – Hvor lenge må man ha bodd i Norge før man er godt nok «tilknyttet» landet?

  – Det kommer an på hva slags opphold det er. Er det et ulovlig opphold, så skal ikke det ha stor betydning. Vi har hatt flere eksempler på at lang botid i Norge har hatt betydning. Dette gjelder særlig for barn.- De to har tilbrakt over halvparten av barndommen sin i Norge. Bør ikke det hjelpe?

  – De er ikke barn lenger. Og saken hviler på at moren ga uriktige opplysninger»

  Sunn fornuft er at de får bli i Norge. Vær så snill, skriv under og delta i debatter overalt!

  Hvis UNE vinner denne skane, kan det også få fatale følger for andre i den samme situasjon.

 32. Liljerød februar 1, 2008 kl. 7:27 am #

  Nå har jeg skrevet under. Jeg brukte bare nicknavnet mitt, men det er mange som ikke skriver det fulle navnet.

  #17 Blåmann
  Jeg er rystet over at de sier at barna må identifiseres med vergen sin og at moren har gitt uriktige opplysninger. Det kan ikke barna noe for.

  De arbeider på sykehjem og skal bli ingeniør, og det er ikke problemer med dem, så jeg synes at myndighetene er tett i pappen.

 33. Pettersen februar 1, 2008 kl. 7:45 am #

  Foreldrene deres kunne ha fulgt lov og rett. Da hadde spetakkelet vært unngått og liksomsnille sosialister hadde ikke fått vann på mølla. Men ligger som man reder, så da må udi ta følgene å vise dem ut. Vi må stoppe illegal innvandring. Pakistaneren greier seg fint i Pakistan.

 34. MorHubro februar 1, 2008 kl. 10:02 am #

  Det visste jeg ikke! Jeg har skrevet under med mitt fornavn!
  Det er en skam!
  Jeg står skulder til skulder med Abbas og Fozia Butt og Ashok!
  Jeg melder meg senere til debatt.
  Nå har jeg ikke tid.
  Du får en_ meget_ velfortjent tommel!

 35. MarocJenta februar 1, 2008 kl. 10:06 am #

  Takk for et opplysende innlegg. Dette fortjente en tommel.. Well done.

 36. Elisabeth februar 1, 2008 kl. 10:27 am #

  Takk for innlegget. Jeg tror at mange ikke vet hvordan det er og jeg er glad for at du legger fram urettferdigheten. Jeg skal skrive under. Hils de andre!

 37. Rut februar 1, 2008 kl. 11:03 am #

  Viktig påminnelse for alle, ja. Til og med Frp på Lørenskog har krevd at Ashok må få komme tilbake.

 38. ARGUS37 februar 1, 2008 kl. 11:15 am #

  Det hjalp ikke, skjønner jeg? Dagens nyheter forteller om tvangsutsendelse.

 39. Asterixa februar 1, 2008 kl. 1:13 pm #

  #21 ARGUS37
  Jeg hørte også at Ashok ikke fikk medhold. Det er han som er utsendt til Sri Lanka. Alle på Lørenskog støtter ham, fra SV til FrP, for de kjenner gutten og forholdene, men retten er døv.
  Det er synd.

  Men saken om de to søskene på Holmlia er annerledes, og der er sjansene mye større. Jeg tror ikke at Tingretten kan utvise Abbas og Forzia.

 40. Nordlandsmann februar 1, 2008 kl. 2:48 pm #

  #21 Argus
  Jeg kan slutte meg til Asterixs kommentar.

  Tingrettens dom i dag gjaldt bare Ashok, så kampen for søskenparet på Lørenskog er ikke over.
  Jeg spår at det også blir flere runder angående Ashok, selv om hans sak sett fra et advokatblikk er noe svakere, for han har visstnok en bestemor på Sri Lanka.
  Likevel er det etisk forkastelig å opprettholde utvisningsvedtaket, og som det er nevnt, er det tverrpolitisk enighet i nærmiljøet om at gutten må få komme tilbake.

 41. Nordlandsmann februar 1, 2008 kl. 2:52 pm #

  Starlett
  Underskriften min er levert.

  Jeg tror som tidligere sagt at Abbas og Forzi Butt har en meget god sak, og hvis de taper i tingretten, blir det oppvask.
  Nå må folk komme seg ut av likegyldigheten og stille opp.
  Alle kan gjøre noe, og en underskrift er det minste man kan bidra med.

 42. Skuffet februar 1, 2008 kl. 2:59 pm #

  http://www.vg.no/nyhe
  php?artid=510340

  Les dette. Det er mange atrtikler om Ashok

 43. MorHubro februar 1, 2008 kl. 4:07 pm #

  Starlett!
  Moderator er på tyvfiske i Argus-bloggen!

  Jeg spør: Hva tenker Moderator på?
  Har han gått fra forstanden?
  Arus er en sann gentleman og hjelper!

  Her må vi stå last og brast!

  Jeg kommer tilbake til den _forstemmende_ rettsak i dag!

 44. Liselotte februar 1, 2008 kl. 5:20 pm #

  Det var synd med Ashok, men Kampen fortsetter for alle tre.

 45. Starlett februar 1, 2008 kl. 5:27 pm #

  Kjempemessig, Grethe! 🙂

 46. Starlett februar 1, 2008 kl. 5:30 pm #

  Ja, jeg synes også at dette er viktig.
  Nå har jo den dustete tingretten gitt UNE medhold i Ashok-saken, men det må da finnes ankemuligheter?

  Skulle egentlig ha oppdatert bloggen etter denne kjennelsen, men jeg går ut fra at de som kjenner til saken, har fått det med seg.
  Det står jo mye om det i avisene i dag, inkludert VG.

 47. Starlett februar 1, 2008 kl. 5:30 pm #

  Det er bra!

 48. Starlett februar 1, 2008 kl. 5:31 pm #

  Ja, her trenges støtte, og nå håper jeg at du skriver under oppropet.

  Om astrologien skriver jeg på Bhuttotråden.

 49. Starlett februar 1, 2008 kl. 5:34 pm #

  Hei Blåmann, fint å se deg igjen.

  De opplysningen du presenterer her, viser jo bare enda sterkere hvor grotesk saken er.
  Jeg vet at jeg skulle ha postet dette innlegget tidligere, men jeg har rett og slett ikke hatt tid.

  Det er beklagelig, men bedre sent enn aldri.

 50. Starlett februar 1, 2008 kl. 5:35 pm #

  Kjempefint.
  Jeg gjentar oppfordringen din.

 51. Starlett februar 1, 2008 kl. 5:44 pm #

  Og på denne bakgrunnen og opplysningene i den forrige kommentaren din, i tilegg til alt som er å finne på nettet av opplysninger, kan jeg ikke tenke meg at de kan bli utvist.

 52. Starlett februar 1, 2008 kl. 5:46 pm #

  Jeg så det, og det var fint gjort av deg.

  Ja, saken ER rystende.

 53. Starlett februar 1, 2008 kl. 5:58 pm #

  Jeg er helt uenig med deg i dette.
  Poenget er at disse barna IKKE har foreldre som lever, og mener du virkelig at barna skal straffes for det foreldrene har gjort?

  Nei, det er helt urimelig.

  LESTE du innlegget?

  Les det på nytt og les gjerne kommentarene fra Blåmann!

  Søskenparet fra Holmlia kjenner ikke noe annet liv enn det norske. Hvorfor i all verden skal de da tvangstransporteres til Pakistan?

  Det strider etter mitt syn mot all fornuft.

 54. Starlett februar 1, 2008 kl. 6:00 pm #

  Takk, MH!

  Du fremstår som en klippe for rettferdighet.
  Jeg har sett at du har skrevet under.:-)
  Fin ettermiddag til deg, og jeg hører gjerne på flere synspunkter fra din side.

 55. Starlett februar 1, 2008 kl. 6:02 pm #

  Hei MarocJenta 🙂

  Takk for fin tilbakemelding og tommel.
  Veldig trivelig å se deg her.
  Takk for besøket og god helg!

 56. Starlett februar 1, 2008 kl. 6:08 pm #

  Hei Elisabeth. 😀

  Så fint at du stakk innom hit.
  Kryss i taket!
  Jeg har sett at du har skrevet under. Jeg skal hilse, og hils tilbake til dine.
  God helg til dere!

 57. Starlett februar 1, 2008 kl. 6:09 pm #

  Ja, i denne saken er det tverrpolitisk enighet på lokalpolitisk nivå.
  TENK om de som bestemmer kunne lytte til de som virkelig kjenner saken?

  Hvor blir det av lokaldemokratiet?

 58. Starlett februar 1, 2008 kl. 6:16 pm #

  Ja, dessverre, når det gjelder Ashok, men for søskenen fra Holmlia, dem som oppropet gjelder, er det ikke falt noen dom.

  Og jeg kan ikke få meg til å tro at Tingretten kan gi UNE rett i denne saken.
  Dessuten regner jeg med at det blir omkamp når det gjelder Ashok.

  Det er vel verdt å merke seg den tverrpolitiske enigheten i på Lørenskog. FrP kjemper også for Ashok, og enigheten skyldes selvsagt at folk på Lørenskog kjenner denne saken på en helt annen jordnær måte enn firkantete byråkrater og uforståelige dommere.

  Hvorfor kan man ikke ta mer hensyn til lokaldemokratiet og hva kommunene mener om beboerne i sine kommuner?

 59. btidag februar 1, 2008 kl. 6:36 pm #

  Starlett….

  er det opprop fra enkelte grupper i hver enkelt sak – eller er det lovverket som skal bestemme….

  hvorfor er det ingen som begynner i rett ende – endrer lovene ?

 60. Kari februar 1, 2008 kl. 7:59 pm #

  Jeg er enig med btidag. Lovene må forandres.

 61. Viljen februar 1, 2008 kl. 8:42 pm #

  Jeg er utenfor, men har i det underbevisste plukket opp dette likevel. Jeg husket det når jeg leste innlegget!

  Det er nedslående og høre nyheter med disse enkelt historiene de bringer til oss.
  Det slår meg alltid hvor heldig de er disse som blir fermmet via nyheter. Mange blir ikke det, og når aldri «dagens lys» om du skjønner. Får en smækk-bækk-pæng, «du er ute». Og vi hører aldri om det eller de engang…

  Det er fantastisk dette initiativ, og jeg applaudere alle som prøver gjøre noe.

  Det er skremmende og tenke på hvor mange forsvarløse barn som blir hundset med og behandlet som et navn på et papir enn et faktisk levende vesen i dette landet vårt.

  Kom,kom til oss, sier vi….men vi mener det ikke.

  En ting er lovene, de er soleklare. Jeg er usikker på hvordan dette kan tillates via lov, men plukker oppå her at dette er i grenseland`!?
  En annen ting er at lovens håndhever kan være så kategorisk at h*n «glemmer» hvem h*n saksbehandler.

  Slikt som detter er en stor skam, og må gås etter sømmene.
  Hvor mange gang skal disse barna dras opp med roten!?

  ‘Pføy’… til de som har satt sitt navn på denne tvanghsutsendelsen!

 62. Nordlandsmann februar 1, 2008 kl. 10:29 pm #

  #33 btidag

  Det er Stortinget som er den lovgivende forsamling , og det kan gå mange år fra man oppdager at en lov er urimelig til en lovendring inntrer. I mellomtiden er det folkelige engasjement viktig for å åpne de lovgivende myndigheters øyne. I mange tilfeller har folkelig motsand og engasjement vært avgjørende for lovforandringer.

  Lovene er ofte vanskelig å fortolke. Derfor er det vanlig at ulike dommer felles for samme forbrytelse. Ofte må spesielle saker prøves for Høyesterett før dommere får retningslinjer for hvordan en lov bør praktiseres.

  Lovinterpretasjon eller hermeutikk, som jeg vet at Starlett har nevnt i annen sammenheng ,er derfor svært viktig for alle som arbeider med jus.

  Stadig opplever man at det er stor uenighet blant fagfolk. Derfor blir dommer stadig anket, slik som her, og derfor kan en høyere instans komme til et annet resultat enn en lavere instans.
  Man opplever også at saker blir gjenopptatt.

  Tidligere var det regjeringen som hadde det avgjørende ord når det gjaldt hvem som skulle få opphold i Norge, men da det for noen år ble en for stor politisk belastning, overførte man dette_skjønnsmessig_e arbeid til UDI. Det lot de aktuelle statsråder sitte med rene hender.

  I de tilfeller som her er aktuelle, er det lovinterpretasjonen som avgjør disse menneskenes videre skjebne.
  Hva skal vektlegges og hva skal telle?
  Det er på dette punktet uenigheten finnes.

  Norge er også internasjonalt forpliktelser.
  Vi er forpliktet av menneskerettighetskonvensjon en, av barnekonvensjonen og vi bør lytte til FN.

  Tar vi disse forhold i betraktning, er det innelysende at alle de tre som det er snakk om, må få bli i Norge.
  Men her står det prestisje på spill for UNE, og de har valgt svært problematiske saker for å prøve ankerbarn opp mot landtilhørighet.

  Med andre ord: Det er intet i lovene som tilsier at Ashok og søsknene Butt skulle bli utvist.
  Det hviler på hva man vektlegger i domspremissene, og etter mitt syn er det åpenbart at barnas lange tilhørighet til landet bør veie tyngst i vektskålen, noe som er en utbredt oppfatning blant advokater.

  Derfor hviler ditt spørsmål på gale eller manglende premisser fordi det ikke tar høyde for alle variabler.
  I vanlige straffesaker skal tvilen alltid komme tiltalte til gode.
  Hvor mye mer bør ikke tvilen komme tiltalte til gode når det gjelder disse tre som kom til Norge som barn uten egen innflytelse og som nå har sin tilknytning til Norge?

  Innen jus og politikk må vi også bruke det jeg vil kalle sunt folkevett.
  Blandet med empati er sunt folkevett god medisin mot et byråkrati som setter sin egen prestisje høyere enn hensynet til rettferdighet for levende mennesker.
  Velger du å være på parti med det firkantete og kalde byråkrati eller med medmenneskeligheten?

 63. Rødhette februar 1, 2008 kl. 10:44 pm #

  #35 Nordlandsmann

  Takk for god forklaring!
  Alle vet at retten tar feil ofte.
  Da plikter vi at gjøre motstand og protestere.
  Vi kan også begå sivil ulydighet.
  Myndighetene må snu nå.
  Tenk hvor mange som må slåss mot myndighetene i mange land.
  Av og til man vi gjøre det i Norge også.

 64. sulliken_8 februar 1, 2008 kl. 11:20 pm #

  WAY of topic.. Sa opp jobben på tirsdag. Skal begynne i Aker Kværner 2 mai. Mye bedre betalt jobb. Ja mener jeg MYE bedre betalt.

 65. - februar 1, 2008 kl. 11:21 pm #

  Tommel opp! 😛

 66. LillePersille februar 1, 2008 kl. 11:36 pm #

  #33 btidag
  Jeg er enig med Nordlandsmannen.

  #36 sulliken
  Er det en miljøvennlig bedrift?

 67. sulliken_8 februar 2, 2008 kl. 12:28 am #

  Har forresten selvfølgelig signert oppropet og spredt budskapet blant annet hit: http://glimtforum.net

 68. adolph februar 2, 2008 kl. 5:20 am #

  21 og 22 er ikke barn, den som passerer 17 og fortsatt trenger støtte. økonomisk eller annen, hjemmefra, bør skamme seg. Fra 16 og ut, greier du deg selv, ferdig.

  Mottatt arv? mistet respekt. Vi tar ikke ut arv før gamlingene dør, skattemessige fordeler? Fuck You. Skap din egen formue eller hold kjeft. Skikkelige folk lever ikke på pappas penger. Vi har selvrespekt.

  Disse to? har ikke sett sakspapirene, men kall ikke folk i 20årene barn!! De trenger ikke foreldre. De skal greie seg selv.

 69. ola februar 2, 2008 kl. 9:57 am #

  Jeg beundrer din kamp for «rettferdighet» ihht. medmenneskelighet, og jeg er langt på vei enig med deg i at vi i en hver sak ikke må miste omtanken for vår neste.

  Men her må man dog holde tann for tunge, saken er ikke så enkel som innlegget gir inntrykk av:

  Iflg. Flatabø i UDi ble mor og barna utvist ved vedtak i 1999. At ikke vedtaket ble effektuert før 2005, skyldes vel mest sannsynlig at en juridisk kamp ble utkjempet fra morens side. Saken ble tapt, og vedtaket fra 1999 står ved makt, – noe som da klart bekrefter påstanden om at barn og mor var å regne som uregistrerte/ulovlige utlendinger her i landet.
  Da vedtaket ble effektuert, var begge barna allerede myndige, og burde vite hvordan å følge opp sin sak. Garantert var de også vitne til moras kamp mot systemet, og burde være klar over hva de hadde å vente. De valgte å fortsette å bo her, uten å fosøke å endre sin status. I mer enn to år visste de hva de burde ha gjort, men valgte å sette sin lit til det norske folks medfølelse ….

  Vedtaket i 1999 var reell nok, noe som da også det endelige vedtak i 2005 viste, ergo kan de ikke gjemme seg bak: Ja men, vi ER jo norske …..

  Det er ikke utlendingsdirektoratet som var trege i sin behandling av saken, det var mor og barn som utnyttet de smutthull i NORSK LOV, som ga dem muligheter til forlenget «legal» opphold i Norge. Derfor kan ikke dette argument brukes til deres fordel …..

  Jeg er aldeles på barnas side, men fakta er dessverre ikke å komme bort fra. Her er det begått mange feil, de fleste av mor OG barn …. (Å henvise til moras feil alene, er urettferdig!)

 70. Prinsesse Hella februar 2, 2008 kl. 11:02 am #

  Kan de ikke heller bare kaste ut ungene etter at foreldrene har prøvd seg med familiegjenforeningskortet?

 71. Nicky_6 februar 2, 2008 kl. 12:16 pm #

  Barn som i all hovedsak har sin tilknytning til Norge bør få fortsette sitt liv her. Det er klart.

  Disse vil neppe utgjøre noen trussel mot det norske samfunn noen gang.

  Hvorfor sende ut disse, når folk som f.eks. Mullah Krekar får bli?

  Det kommer jeg aldri til å forstå. Det virker som man enkelte ganger velger minste motstands vei for å holde statistikken god.

  La nå disse få bli.

  Bra initiativ, Starlett.

 72. sulliken_8 februar 2, 2008 kl. 1:45 pm #

  http://www.nettavisen

  For å nyansere litt. Men jeg har en paralell:

  En venn av meg. «Etnisk nordmann» fra Bergen har ei datter som nå er blitt 5 eller 6 (ikke helt sikker). Da han og dama brøt opp, begynte det å hagle med voldsanklager fra dama og hennes nærmetse familie (veldig likt Abbas-saken), og grunnet dette mistet han foreldreretten og ble politietterforsket. Og fikk sågar besøksforbud. Han kunne ikke komme nærmere enn så og så mange meter til dama og datteren, så når han skulle levere utstyr, var det jeg og ei veninne som måtte gjøre det for han for at han ikke skulle bryte besøksforbudet.

  Voldsanklagene ble henlagt pga «bevisets stilling», men han hadde fremdeles anklagene hengende over seg, og besøksforbudet ble opprettholdt.

  Etter mange runder i retten vant han til slutt frem. Det viktigste punktet han vant på var det med «bevisets stilling» det ble omgjort til «Intet straffbart». Dama ble erklært psykisk ustabil og ikke skikket til å oppdra et barn (Det kom flere bekymrinsmeldinger fra Ullevaal sykehus om ungen til barnevernet). Hun ble og anmeldt for å levere falske anmeldelser, det samme ble hennes far. (Hvordan det gikk med disse sakene vet ikke jeg).

  Kompisen min har nå full foreldrerett over barnet, som nå er blitt en sunn og frisk unge.

  Det jeg vil frem til er dette: Store avisoppslag om «stakkars jenter med voldsalarm», De kjøper jeg ikke med en gang. Det finnes nok av folk som bruker dette som et middel for å fremme sine egne interesser.

  Abbas er uskyldig til det motsatte er bevist.

 73. Per februar 2, 2008 kl. 9:06 pm #

  Hei Starlett,

  Veldig bra at du tar opp denne saken. Dette er stygg sak. Barna gjøres til offer for foreldrenes valg mens de ennå var små. De har ingenting å returnere til, og det ville være grovt og umenneskelig å sende dem tilbake.

  Jeg har tegnet meg på oppropet, og håper flere vil gjøre det samme.

 74. Asterixa februar 2, 2008 kl. 10:34 pm #

  #40 ola

  Du tenter akkurat som prinsipprytterne i Utlendingsdirektoratet!

  Du tenker som den strenge påtalemyndighet og dommere uten sans for rettferdighet.

  Det er galt at man blir straffet for det foreldrene har gjort.
  Mor Butt fikk oppholdstillatelse, men pga et stivbent byråkrati og hang til utvisning, ble det ikke godtatt at hun prøvde å vende tilbake til Pakistan.

  Tenk på alle nordmenn som er født i Norge og er flyttet til Spania, Thailand, Filippinene, USA, Australia og rundt om i verden.
  Jeg har ikke lest at _de_ blir tvangsutsendt fra det nye landet, selv om de er uførepensjonister eller alderspensjonister og ikke arbeider og er produktive i det nye landet.
  Hvorfor tar vi for gitt at vi skal ha lov til å flytte og slå oss ned hvor vi vil og få lov til å reise på besøk så mye vi vil til Norge, når det samme ikke gjelder folk fra andre land?
  Nordmenn har ikke grunn til å søke asyl fra Norge, men andre som kommer fra vanskelige forhold, skal veies, måles og undersøkes før de kan få bo i Norge. Det viser hvor smålig den norske politikken er i forhold til alle land som tar i mot nordmenn som flytter ut.

  Abbas og Fozia Butt er nordmenn og kan arbeide og studere i Norge. De kan ikke lastes for at lovene er umenneskelige og UNE er sendrektig.

  La dem bli i Norge!

 75. mons februar 2, 2008 kl. 11:05 pm #

  La dem bli, ja!

 76. soleklart februar 3, 2008 kl. 1:24 am #

  LA DEM REISE HJEM, jo fortere jo bedre!

  Det du ikke forteller oss Starlett, er

  «En ung kvinne har fått ødelagt livet sitt fullstendig av Abbas Butt. Kvinnes og hennes familie har anmeldt Abbas Butt 12 ganger for trusler, frihetsberøvelse, skremmende adferd og gjentatte brudd på besøksforbud ovenfor familien. Butt har ved flere anledninger brukt vold og tvang ovenfor kvinnen. Politiet har utstyrt kvinnen med voldsalarm på grunn av Butt.

  Situasjonen er så ille at kvinnen og hennes familie ikke tør å gå ut av huset på fritiden og blir kjørt til og fra skole og jobb. Butt har brukt psykisk terror som et våpen mot familien og kvinnen sier rett ut at det bare er snakk om tid før Butt dreper henne. Det har Butt selv fortalt henne flere ganger.

  Butt er også tidligere straffet. I 2003 ble han idømt 75 dagers fengsel for blant annet uprovosert legemsbeskadigelse. På bakgrunn av denne hendelsen fattet Utlendingsdirektoratet et vedtak om å utvise Butt. »

  http://www.nettavisen

  Norge har nok kriminelle, vi trneger ikke verne om mannfolk som terroriserer norske jenter og deres familier.

  Jeg har full tillit til at norske myndigheter utviser disse og gjør landet litt tryggere for oss andre.

 77. Gullhjerte februar 3, 2008 kl. 2:41 am #

  #46 soleklart

  Du må lese alt. Det er mange kvinner som lyver. Det er mange norske kriminelle i utlandet, både har de gjort ugjerninger i Norge og der de bor nå, men de blir ikke sendt hjem.

  Du må lese hva Abbas selv sier.
  Jeg vet mange kvinner som lyver for at de skal få foreldrerett og medlidenhet.
  Du må ikke ha tillit til de autoritære, men tro på frihet og kjærlighet.

  Abbas har sitt hjem i Norge. Han har ikke hjem i et annet lamd.
  Vi kan sende alle som gjør noe galt i Norge til BJørnøya.
  Abbas kan ikke bli strengere behandlet ann alle konemishandlere, ranere, voldteksmenn fyllebøtter og mordere i Norge.
  Jeg har sett på sykehuset mange som er blitt skadet og såret av andre.Ingen sier at de skal reise ut av landet.
  Det er urettferdig.

  Du tenker uten kjærlighet.

 78. Ja februar 3, 2008 kl. 2:46 am #

  #46 soleklart

  Jeg kommer til nettavisen når jeg skal finne din blogg.
  Det er rart. Hvorfor vil du ikke vise hvem du er.
  Tør du ikke?
  Jeg er enig med starlett og gullhjerte.

  Starlett

  Du fortjener tommel

 79. soleklart februar 3, 2008 kl. 4:04 am #

  Beklager, har ingen sympati eller kjærlighet med slike.

  La dem reise hjem til Pakistan.

  Det finnes 33 millioner reelle flyktninger i verden som trenger vår hjelp og vår kjærlighet, det finnes millioner som venter på annen hjelp også. La oss heller gi dem de flyktningene og andre hjelp der de er, da kan vi hejlpe mange flere.

 80. Viljen februar 3, 2008 kl. 9:02 am #

  «47 Gullhjerte
  Man må ikke være naiv og tro bare godt om alle. Om vedkommende har sittet inne og sonet for legemsbeskadigelse. DA ligger det noe i det!
  Og INGEN får voldsalarm for paranoia!!Da ligger det reell frykt og beviste trusler bak.

  #46
  #48 Soleklart

  Jeg var ikke klar over dette i det hele tatt!

  MEN, skal dette endre disses rett til og være i det land de har bodd i så og si hele sitt korte liv!?
  Skal de lide av deres mors uvitenhet!?
  Skal en som har sett på seg selv som norsk bli utvist når de bryter loven? Send de ut og la de ta straffen i et land de ikke har begått straffen i!?

  Jeg synes innvandrere som IKKE har statsborgerskap skal sendes rett ut ved lovbrudd.
  Og få statsborgerskap i Norge tar vel noen år, så om noe skjer innen eet er på plass synes jeg ikke de en gang skal vurderes!
  Men en av utenlandsk opprinnelse, som har bodd her lenge, er integrert, og har norsk pass må da vitterlig sees på norsk!

  Hvor mener du grensen skal gå?

  Hvor lenge skal et menneske få bo og føle seg hjemme i dette landet synes du, før de får slik kontrabeskjed og må akseptere den når den kommer?

  Slik denne saken fremstår for meg virker det som staten kan ombestemme seg NÅR det passer dem!
  De kunne ettergått denne spesifikke saken for sværtmange år siden. Skal de gi unge enda større fotfeste for et vider liv og utdanning, for så og rive alt vekk under de.

  Hva har de og komme til sitt opprinnelseland til?
  Er dette slik vi skal ivareta våre medmennesker?
  Kom og være her som barn på lånt tid. Når dine foreldre går bort tar vi deg.

  Nå hadde sikkert dette skjedd om deres mor ennå hadde levd, men noen ganger må selv overmakten se at de begår feil.
  De kan ikke komme så altfor sent på banen som de her har gjort og «glemme» de mange år som har gått i et annet menneskes liv!

  Skal man kategortisk følge et regelverk må de selv være de som viser oss at det skal følges, OG følges med rett og lov på sin side. eOg heller ikke glemme at dette ER mennesker det handler om!

  Unge mennesker de har «glemt» for nå plutselig og «huske»!!

 81. sulliken_8 februar 3, 2008 kl. 3:12 pm #

  #46 Soleklart

  Hadde du tatt deg bryet å lese mitt innlegg #43, der jeg linker til samme artikkel som deg og trekker en paralell, så kankje du ikke hadde trengt å poste den linken på nytt. Jeg gjentar meg selv, jeg:

  En venn av meg. «Etnisk nordmann» fra Bergen har ei datter som nå er blitt 5 eller 6 (ikke helt sikker). Da han og dama brøt opp, begynte det å hagle med voldsanklager fra dama og hennes nærmetse familie (veldig likt Abbas-saken), og grunnet dette mistet han foreldreretten og ble politietterforsket. Og fikk sågar besøksforbud. Han kunne ikke komme nærmere enn så og så mange meter til dama og datteren, så når han skulle levere utstyr, var det jeg og ei veninne som måtte gjøre det for han for at han ikke skulle bryte besøksforbudet.

  Voldsanklagene ble henlagt pga «bevisets stilling», men han hadde fremdeles anklagene hengende over seg, og besøksforbudet ble opprettholdt.

  Etter mange runder i retten vant han til slutt frem. Det viktigste punktet han vant på var det med «bevisets stilling» det ble omgjort til «Intet straffbart». Dama ble erklært psykisk ustabil og ikke skikket til å oppdra et barn (Det kom flere bekymrinsmeldinger fra Ullevaal sykehus om ungen til barnevernet). Hun ble og anmeldt for å levere falske anmeldelser, det samme ble hennes far. (Hvordan det gikk med disse sakene vet ikke jeg).

  Kompisen min har nå full foreldrerett over barnet, som nå er blitt en sunn og frisk unge.

  Det jeg vil frem til er dette: Store avisoppslag om «stakkars jenter med voldsalarm», De kjøper jeg ikke med en gang. Det finnes nok av folk som bruker dette som et middel for å fremme sine egne interesser.

  Abbas er uskyldig til det motsatte er bevist.

 82. Ann Helen februar 3, 2008 kl. 3:28 pm #

  Dette innlegget tomler jeg opp vennen, og det sier nok.
  varm klem på deg

 83. Starlett februar 3, 2008 kl. 4:49 pm #

  Nei, jeg håper ikke det,

 84. Starlett februar 3, 2008 kl. 4:53 pm #

  Kommentaren din tiltredes!

 85. Starlett februar 3, 2008 kl. 4:54 pm #

  Det er fint, Nordlandsmann. 🙂
  Ellers enig med deg.

 86. Starlett februar 3, 2008 kl. 4:56 pm #

  Jeg fant ingen lenke. Men ser at den sto på vg.no, og jeg går ut fra at mange leste artiklene på VG.

  Ja, det er mange som er skuffet i Lørenskog, og med god grunn, men dere kjemper videre, ikke sant?

 87. Starlett februar 3, 2008 kl. 5:01 pm #

  Ja, jeg er klar over det, MH.
  Jeg synes absolutt at Mod skulle komme med en forklaring som Argus kan godta, særlig fordi det har skjedd en åpenbar forskjellsbehandling.

  Mange innlegg og kommentarer står, men Argus sin korte forsikring om at det nå gikk bedre ble slettet. Dt virker helt urimelig på meg.
  Jeg var ikke på blogg forrige helg og fikk ikke med meg så mye, men jeg fikk med meg nok til å stille meg uforstående til denne moderatorbeslutningen.

  Vi får håpe at denne saken løser seg når VG nett får tenkt seg om.

 88. Starlett februar 3, 2008 kl. 5:02 pm #

  Ja, kampen fortsetter.

 89. Starlett februar 3, 2008 kl. 5:21 pm #

  Hei btidag,

  Jeg ser at
  #36 Nordlandsmann (som er jurist), har gitt deg et fyldig svar, og jeg lar hans svar være mitt svar til deg.Med andre ord: Han har rett, og jeg er enig med ham.

  Dessuten: Lovene er ikke «skapt av Gud» eller uforanderlige, men de varierer fra land til land, fra regime til regime.
  Hvis en lov virker urimelig, må man stå opp mot dem.

  Det er det opposisjonelle i diktaturer gjør, opposisjonelle som vi gjerne støtter i Norge, f.eks opposisjonelle i Kina og Iran.
  Da må vi jo også kunne ha mot til å være opposisjonelle og protestere her i trygge og demokratiske Norge når noe er galt og urimelig.

  Vi kan ikke vente til en lov eventuelt blir vedtatt om 15 år, for da er det for sent for disse som utvisningstrusselen henger over.

  Dessuten kan loven tolkes både i favør av Butt og Ashok og i disfavør av dem.
  Loven er ikke statisk, og hvordan den intepreteres er avhengig av de menneskene som sitter som dommere i saken og hva de vektlegger.

  Jeg mener at deres tilknytning til Norge, og det faktum at Pakistan er et ukjent land for dem og at moren døde etter å ha blitt uforsvarlig tvangssendt tilbake til Pakistan etter en hjerteoperajon må vektlegges sterkest.

  Med andre ord: Loven, slik den er, kan medføre en dom som falle ut både FOR og mot Abbas og Forzi og Ashok.

  Skal man begrave empatien og rettferdighetssansen i påvente av en ny lov?

  En slik tenkning kan jeg ikke være enig i.
  La oss heller engasjere oss for mer humane lover.

  Jeg har for øvrig skrevet flere innlegg tidligere om Norges altfor strenge asylpolitikk.
  Jeg kunnej o finne fram lenker, men du finner dem nok om du har lyst til det. Jeg har listet noen av dem opp på bloggforsiden siden.

  Det siste innlegget jeg har skrevet om denne problmatikken finner du her:

  http://www.vgb.no/897

  Mange var uenige med meg den gang, men utviklingen i Kabul har vist at min bekymring i høy grad var berettiget.

 90. Starlett februar 3, 2008 kl. 5:24 pm #

  Jeg ønsker også en forandring som gjør loven mer liberal, men i mellomtiden må vi prøve å gjøre det beste ut av det lovverket vi har i dag.

 91. Starlett februar 3, 2008 kl. 5:34 pm #

  Hei Viljen

  Du sier:
  ———-
  Det er skremmende og tenke på hvor mange forsvarløse barn som blir hundset med og behandlet som et navn på et papir enn et faktisk levende vesen i dette landet vårt.
  ——
  Ja, der fikk du sagt det!

  TENK om alle lovens aktører og byråkrater kunne huske at de avgjør skjebnen for levende mennesker og ikke bare en «sak» på et papir, og ikke bare i utlendingssaker, men innen offentlig forvaltning generelt.

  ———–

  Jeg er usikker på hvordan dette kan tillates via lov, men plukker oppå her at dette er i grenseland`!?
  En annen ting er at lovens håndhever kan være så kategorisk at h*n «glemmer» hvem h*n saksbehandler.
  —–
  Det er i høy grad i juridisk grenseland. Derfor er dette en _ankesak_. Søsknene fikk lovens medhold i forrige rettsinstans, men UNE anket saken, og nå behandles den på nytt.

  Med andre ord: I denne saken var altså dommerne i Lagretten mer fornuftig enn UNE var.
  Det er UNE som ikke kunne godta Lagrettens dom, men som nå av det jeg oppfatter som rene pretisjemotiver har anket inn saken.
  Skam over UNE!

  ————-
  Slikt som detter er en stor skam, og må gås etter sømmene.
  Hvor mange gang skal disse barna dras opp med roten!?
  ——–

  Helt enig!
  Nå trenger de ro og å få saken avsluttet, slik at de kommer videre i livene sine der de hører til, nemlig i Norge.

  Takk for innsiktsfull kommentar!

 92. Starlett februar 3, 2008 kl. 5:35 pm #

  Takk for fin oppklaring!
  Tiltredes!

 93. Starlett februar 3, 2008 kl. 5:36 pm #

  Helt enig med deg, Rødhette.

 94. Starlett februar 3, 2008 kl. 5:38 pm #

  Gratulerer! 🙂

  Jeg tittet på bloggen din og så et filminnslag. Er det noe du tror kan interessere meg? 😉

 95. Starlett februar 3, 2008 kl. 5:38 pm #

  Takk! 🙂

 96. Starlett februar 3, 2008 kl. 5:40 pm #

  Jeg er også enig med Nm, eller rettere sagt, jeg er glad for at han er enig med meg, og at han skriver en elementær forklaring på bloggen min.

 97. Starlett februar 3, 2008 kl. 5:46 pm #

  Æ ser at du har spredd det på Glimtforumet, og æ se at diskusjon går der.
  Det e flott, sulliken!
  Godt jobba!

  Glimtsupporteran har både engasjement og et varmt godt Nordlansdhjerte.

  Heia Glimt! 😀

  Her gang vi møtes
  Har vi det bra,
  vi e vænna førr livet.
  sånne e gode å ha, ja
  sånne e gode å ha,
  ja, sånne e gode å ha!

 98. Starlett februar 3, 2008 kl. 6:03 pm #

  Nei, de er ikke barn, og de greier seg jo selv. Som du vet, har de ikke foreldre.
  Moren døde for tre år siden.

  The point is, my dear Watson, at de var barn da de kom til Norge i 1989, (2 og 3 år), at de var barn da moren dro tilbake til Pakistan og at de var barn, (6 og 7 år) sa de kom tilbake.

  De har altså tilbrakt hele livet som de kan huske i Norge, og som barn både kom de til Norge, ble tatt tilbake til Pakistan og kom tilbake til Norge.

  Barn var de da man i 1999 «fant ut» at de var «illegale».

  Tenk for en skjebne for et barn å bli stemplet som «illegal»!

  De kjente nok ikke krumspringene i norsk utlendingslov. Hen gjør forresten egentlig det?

  Ashok er 13 år. Han er et barn.

  Søskene Butt er ikke barn, og foreldre har de ikke. De er i utdanning og arbeid, og de forlanger verken arv eller foreldre, men de vil fortsette å bo og arbeide i det landet som for dem er hjemlandet.
  Er det så vanskelig å fatte?
  I motstening til mange bortskjemte nordmenn venter de ikke på arv, har de ingen foreldre, og har de hatt mange motganger i verden.

  Det eneste de ønsker, er å fortsette å leve i det landet som for dem er deres hjemland, altså Norge.

  Her ønsker de å skaffe seg utdannelse og arbeide, forsørge seg selv og leve som nordmenn flest.

  Pakistan er et ukjent land for dem. De kan ingen pakistanske språk, kjenner ikke den pakistanske kultur og har ikke pakistansk pass.

  De er NORSKE.

  Er det så vanskelig å forstå?

 99. Starlett februar 3, 2008 kl. 7:00 pm #

  Jeg mener at rettferdigheten tilsier at både Ashok, Forzi og Abbas må bli i Norge Men du kan prøve å erstatte «rettferdighet» med empati, eller kanskje det gammeldagse ordet «barmhjertighet».
  Prøv å sette deg i disse menneskenes situasjon og si til deg selv: «Tenk om det var meg».

  Tenk om det var du som ble utvist fra Filippinene med den begrunnelse at du har større tilknytning til Norge.
  I motsetning til søsknene Butt, kan du skrive norsk utmerket, er kjent med norsk kultur og har, regner jeg med, bodd flere år i Norge enn på Filippinene, også som voksen.
  Du ville altså klare deg fint i Norge.

  Likevel henger det intet utvisningsspøkelse over hodet ditt.

  Og det synes jeg selvsagt er riktig.

  Men hvorfor skal nordmenn kunne bosette seg omtrent hvor de vil i verden, mens vi samtidig skal være så vanvittig restriktive overfor mennesker som kommer til Norge?

  Det henger ikke på greip.

  Jeg tviler på at moren var klar over at hun ble «illegal” i Norge ved å prøve å vende tilbake til Pakistan.
  Husk at hun i utgangspunktet flyttet fra en voldelig ektemann og at hun var redd for at hun og barna kunne bli drept av ham.
  Dette forsto utlendingsmyndighetene da hun og barna kom i 1989. Derfor gikk hun innvilget asyl.

  Så ville hun prøve og se om det likevel var mulig å bo i Pakistan, men da det var umulig og farlig, reiste hun tilbake til Norge, der hun var trygg for ektemannen. Hun ble også skilt.

  Flere år etter at hun var kommet tilbake, fikk hun vite at hennes status var forandret, og at hun nå var å oppfatte som «illegal».
  Når man vet hvor vanskelig det er for innfødte nordmenn å orientere seg i lovjungelen og byråkratiet vi har i Norge, er det ikke å undres over at denne forfulgte moren og barna hennes ikke kjente til alle irrganger i det norske byråkrati.
  Jeg tror at både du og jeg og mange flere også ville ha kjempet mot et så umenneskelig vedtak.

  Og selvsagt vil Abbas og Forzia leve i det landet er de er hjemme, i det lokalmiljøet de er kjent, der de forstår språket og kulturen og der de nå står ved starten av sitt voksenliv med utdanning og arbeid.

  UNE viser seg kynisk og uten evne til innlevelse her, som i mange andre saker.
  De fatter et vedtak i 1999, og så venter de i ni år før de prøver å sende ungdommene ut,
  Kanskje tar det seg litt mindre stygt ut når de ventet til barna var blitt voksne, men i realiteten har de gjort livet mye verre for ofrene.
  For hadde Abbas og Forzia blitt tilbakesendt som unge tenåringer sammen med moren, hadde de hatt en fair sjanse til å bli integrert i Pakistan igjen. (Jeg mener selvfølgelig at det ville vært galt, men ikke fullt så hårreisende som beslutningen NÅ.)
  Nå er dette toget gått.

  Loven er IKKE klar.

  Derfor vant Butt i lagmannsretten.
  Det burde UNE tatt til etterretning, men nei:
  Her veier prestisjen tyngre enn innlevelse i medmenneskers skjebne og forståelsen av at de selv har medvirket til en fastlåst situasjon.

  Denne saken er åpen, og det er opp til dommerne å avsi en dom.

  Jeg kan ikke fatte hvorfor man bare skal se på medmennesker som et nummer i sakspapirene og ikke som levende mennesker.

  Det som skal prøves, er hvor søskenparet har sin sterkeste tilknytning, til Pakistan eller Norge.

  UNE hevde at de De juris har størst tilknutning til Pakistan, fordi de ni årene fra 1999 ikke «teller med» og at de derfor «ikke har hatt tilknytning til Norge siden de kom tilbake i 1996.»

  Det er jo nonsens.
  De facto har de omtrent BARE tilknytning til Norge.
  Du, som har mye erfaring og utdannelse og god kjenneskap til mange ting i livet, forstår vel det?

  Hvis UNE skal velge seg en sak for å statuere et eksempel mot Ankerbarn, kunne de ikke ha funnet noe dårligere sak, for moren fikk oppholdstillatelse på grunn av sin farlige mann og det var ikke snakk om familiegjenforening.

  Dessuten har disse søsknene ingen slektninger i Pakistan som de vet om. og kommer til å søke gjenforening på grunn av Abbas og Forzia, og det vet UNE meget godt.

  Det faktum at det er bred og tverrpolitisk støtte og kamp for Forzia, Abbas og Ashok i lokalmiljøene der de er kjent, taler også sitt tydelige språk.
  Lytt til dem som kjenner disse menneskene og til lokaldemokratiet!
  Jeg synes #36 Nordlandsmanns kommentar er verdt å lese.

  La oss håpe på forstandige dommere i Tingretten slik at Abbas og Forzi får bli der de hører hjemme!

 100. Starlett februar 3, 2008 kl. 7:07 pm #

  Hei prinsesse Hella,

  I dette tilfellet er det ikke snakk og familiegjenforenig. Morne fikk opphold fordi hun var forfulgt i Pakistan, og hun ble tvangsutsendt til Pakistan, svært syk etter eb hjerteoperasjon, og døde i høst.

  Ergo er det ikke snakk om familiegjenforenig i denne saken.

  Det er snakk og to mennesker som har bodd omtrent hele livet i Norge og som ikke har noen tilknutning til Pakistan i det hele tatt.
  Du kan jo lese mitt svar til #43 Ola.

  Ashoks sine foreldre er også døde, og han ble tatt med makt fra fosterforeldrene i Lørenskog og tvangsutsendt til krigsherjete Sri Lanka, alene og 13 år gammel.

  Hvilke egoistiske monstre er vi i ferd med å bli her i vårt rike overflodsland?

 101. Starlett februar 3, 2008 kl. 7:16 pm #

  Det er vi enige om, Nicky. 🙂

  Når det gjelder Mullah Krekar, så er saken simpelten at man ifølge internasjonale konvensjoner ikke har lov til å sende ut mennesker som risikerer dødsstraff om de blir tilbakesendt, og derfor kunne Krekar ikke bli utsendt under Erna Solberg og heller ikke under BHH.

  Nå tror jeg ikke at han er noen fare for rikest sikkerhet, men det er en annen sak, Per i dag KAN man ikke sende ham ut på grunn av situasjonen i Irak.

  Men selvsagt: Situasjonen til ungdommene som jeg har skrevet om her, er jo helt annerledes, og det burde være opplagt at man lar dem få bli.

 102. Starlett februar 3, 2008 kl. 7:20 pm #

  Veldig viktig innspill, sulliken!

  I barnefordelingssaker kan man dessverre ofte oppleve mange usanne bekyldninger, og i den saken du henviser til, er det ord mot ord.

  Uansett: Om en nordmann har gjort noe klanderverdig mot en kvinne, blir han ikke utvist fra landet, men får sin straff i Norge. OM Abbas skulle ha gjort noe galt, burde det ikke ha noen virkning på DENNE saken.

  Og: Som du sier. Alle er uskyldige inntil det motsatte er bevist.

 103. Starlett februar 3, 2008 kl. 8:29 pm #

  Hei Per

  Ja, det er sen stygg sak, og jeg er helt enig med din beskrivelse av den.

  Fint at du har skrevet under. Det er jeg veldig glad for.:)

  Jeg håper også at flere vil gjøre det samme!

 104. Starlett februar 3, 2008 kl. 8:36 pm #

  Enig med deg.

 105. Starlett februar 3, 2008 kl. 8:36 pm #

  Ja.

 106. Starlett februar 3, 2008 kl. 8:48 pm #

  Jeg tillater meg i første omgang å henvise til hva Moderator på Glimtforum. net har skrevet om saken:

  http://glimtforum.net
  ——————–
  Ikke bare bør han antas å være uskyldig inntil det motsatte bevises, men (kjære jurister, korriger meg når jeg tar feil) en utsendelsessak og en voldssak lever i forskjellige juridiske sfærer. Man kan argumentere for at 16 års opphold, lovlig eller ikke, representerer en assimilering og således rettferdiggjør et amnesti. Det er ikke sikkert at en voldssak i den sammenhengen bør være relevant for et oppholdsvedtak. Dersom vedommende straffes for voldsbruk, for så å nektes opphold sjøl om betingelsene for opphold i andre sammenhenger ville vært oppfylt, må man jo diskutere om det er en dobbeltstraff som rammer uforholdsmessig tungt. I dette tilfellet er det jo ikke snakk om noen oppholdstillatelse som kan trekkes tilbake under gitte omstendigheter, for eksempel. Det kan aldri bli et spørsmål om hva de aktuelle personene «fortjener,» moralsk og emosjonelt sett fra vår side, men et spørsmål om hvordan man best beholder rettsstatens integritet og anvendbarhet, og sørger for en akseptabel presedens innenfor rammene av de verdiene vi ønsker at rettsstaten skal operere innenfor.

  ———–

  En svært god kommentar fra Kesseboy!

  Om Abbas og en kvinne er i konflikt, betyr det ikke at han er en fare for norske kvinner generelt, og han er, som alle andre, uskyldig til det motsatte er bevisst.

  Men denne saken handler på ingen måte om dette forholdet.

  Her blander du helt forskjellige forhold.

  Og husk: HJEM for Abbas og Forzia er Norge!

 107. Starlett februar 3, 2008 kl. 8:50 pm #

  Enig i hovedsynsynspunktene dine her, Gullhjerte.

 108. Starlett februar 3, 2008 kl. 8:51 pm #

  Takk for det, Ja.

  Vel, om bloggere vil vise sin VGB-side eller ikke får bli opptil dem. Soleklart er i så måte ikke alene.

 109. Starlett februar 3, 2008 kl. 8:55 pm #

  Poenget er at de har sitt HJEM i Norge.
  De snakker ikke urdu, har ikke pakistank pass, kom hit da de var to og tre år gamle, og er altså like norske som du og jeg.

  Om du vil at de skal reise til Pakistan, så får du i alle fall være ærlig nok til å si: Send dem BORT til Pakistan.

  Husk: De og moren fikk innvilget opphold i Norge fordi de var reelle flykninger.

 110. Starlett februar 3, 2008 kl. 9:01 pm #

  Hei Viljen 🙂

  Jeg kopierer bare svaret jeg ga til Soleklart:

  (Mesteparten er fra en kommentar fra en av moddene på Glimtforum.net)

  Ikke bare bør han antas å være uskyldig inntil det motsatte bevises, men (kjære jurister, korriger meg når jeg tar feil) en utsendelsessak og en voldssak lever i forskjellige juridiske sfærer. Man kan argumentere for at 16 års opphold, lovlig eller ikke, representerer en assimilering og således rettferdiggjør et amnesti. Det er ikke sikkert at en voldssak i den sammenhengen bør være relevant for et oppholdsvedtak. Dersom vedommende straffes for voldsbruk, for så å nektes opphold sjøl om betingelsene for opphold i andre sammenhenger ville vært oppfylt, må man jo diskutere om det er en dobbeltstraff som rammer uforholdsmessig tungt. I dette tilfellet er det jo ikke snakk om noen oppholdstillatelse som kan trekkes tilbake under gitte omstendigheter, for eksempel. Det kan aldri bli et spørsmål om hva de aktuelle personene «fortjener,» moralsk og emosjonelt sett fra vår side, men et spørsmål om hvordan man best beholder rettsstatens integritet og anvendbarhet, og sørger for en akseptabel presedens innenfor rammene av de verdiene vi ønsker at rettsstaten skal operere innenfor.

  ———–

  En svært god kommentar fra Kesseboy!

  Om Abbas og en kvinne er i konflikt, betyr det ikke at han er en fare for norske kvinner generelt, og han er, som alle andre, uskyldig til det motsatte er bevisst.

  Men denne saken handler på ingen måte om dette forholdet.

  Her blander du helt forskjellige forhold.

  Og husk: HJEM for Abbas og Forzia er Norge!

  ——

  For øvrig: Det begås 16.000 voldtekter årlig i Norge, mange drap, det er utrolig mange konflikter mellom ekser og uttolig mange menn som har gjort det som Abbas beskyldes for, men som ikke er bevist.

  Derfor : OM en kvinne skulle ha følt seg truet av ham, forandrer det ingenting på hans tilknytning til Norge, og OM han skulle være skyldig, (det vet vi ikke, ord mot ord), så å han sone i Norge som alle andre tusen nordmenn som bryter loven.

  Det har ingenting med hans tilknytning til Norge å gjøre og ingenting med Forzia og Ashok å gjøre.

 111. Starlett februar 3, 2008 kl. 9:04 pm #

  En veldig viktig kommentar, som Soleklart forhåpentligvis har forstått nå, siden han/hun ikke protsterer.

  —————
  Det jeg vil frem til er dette: Store avisoppslag om «stakkars jenter med voldsalarm», De kjøper jeg ikke med en gang. Det finnes nok av folk som bruker dette som et middel for å fremme sine egne interesser.

  Abbas er uskyldig til det motsatte er bevist.

  ———

  HELT enig.
  Forhåndsdømming i media er altfor velkjent i Norge, og dessverre finnes det både kvinner og menn som løper til pressen og utbasunerer motpartens skyld og egen uskyld.
  Det har vi opplevd bare så altfor ofte.

 112. Lalla februar 3, 2008 kl. 11:12 pm #

  Jeg synes at alle skal bli i Norge. De er norske, og det kan ingen nekte for.

 113. Trond-D februar 3, 2008 kl. 11:37 pm #

  AUF er Arbeiderpartiets ungdomsparti.
  Kan dem hjelpe?
  Kan noen ungdomsparti hjelpe?

  Har noen hytte i fjellet som hjelper.
  Om de sendes ut.
  Må noen sette igang en sivil ulydighet og redde dem.

 114. Starlett februar 3, 2008 kl. 11:38 pm #

  Tusen takk, Ann-Helen!
  Stor klem tilbake til deg. 🙂

 115. Starlett februar 3, 2008 kl. 11:55 pm #

  Jeg er enig med deg. De er de Facto norske, og derfor er denne saken og UNEs opptreden helt uforståelig.

 116. Starlett februar 4, 2008 kl. 12:10 am #

  Kanskje et ungdomsparti kan hjelpe, Auf, Venstre eller SVs ungdom?

  Ja, dette er verdt sivil ulydighet, Trond.

  Bare det at det er tverrpolitisk enighet om at det er galematias å sende disse tre ut, både på Holmlia og i Lørenskog, vitner om et folkelig engasjement og en forstand som byråkratiet ikke kan oppvise her.

  Jeg håper at Tingretten lytter til hva de som kjenner søsknene og Ashok sier, og bruker fornuftig skjønn.

  Og så skulle jeg ønske at inkluderingsdepartementet ville komme på banen.
  Men kan jo lure på om det er blitt et ekskluderingsdepartement.

  Jeg skjønner rett og slett ikke BHH i denne saken og jeg begriper ikke hvorfor han er så passiv.

 117. Thrillseeker123 februar 4, 2008 kl. 9:34 am #

  Godt å bli kvitt dem.

 118. Asterixa februar 4, 2008 kl. 12:25 pm #

  #59 Thrillseeker123

  Overfladisk egoisme.
  Har de gjort deg noe?
  De som kjenner dem, kjemper for at de skal få bli.

 119. Thrillseeker123 februar 4, 2008 kl. 12:56 pm #

  #60
  Det er ikke hva de har gjort, det er hva de gjør. Vi trenger ikke mere pakk fra utlandet hvis de ikke har en ferdig utdannelse og kan gjøre nytte for seg.

 120. Starlett februar 4, 2008 kl. 3:51 pm #

  Hvorfor det?
  Leste du innlegget og kjenner du saken?

 121. Starlett februar 4, 2008 kl. 3:55 pm #

  Ja, de kjemper for at de skal få bli. De er jo De facto norske.

 122. Starlett februar 4, 2008 kl. 8:26 pm #

  De er ikke «pakk» fra utlandet. Dette er mennesker som er oppvokst i Norge og som i realiteten er like norske som du og jeg.
  De er i utdanning og jobb.
  Jeg mistenker deg for at du ikke leste innlegget mitt.

 123. Jimmy februar 6, 2008 kl. 5:49 pm #

  Jeg synes at utlendingsmyndighetene må få demokratiets søkelys på seg og er enig med deg.
  La oss ta imot mange innvandrere og la dem som er her bli.

 124. Starlett februar 15, 2008 kl. 6:40 pm #

  La oss i alle fall bli litt mindre oss selv nok.

 125. Maral Houshmand mars 1, 2008 kl. 11:46 pm #

  Hei «Starlett».
  Vil bare si; tusen takk for at du skriver om saken. Det er viktig at samfunnets borgere ser at lover og regler i Norge ikke alltid sikrer rettferdighet og «riktig» behandling.
  De vant heldigvis i tingretten (igjen). Dommen var klinkende klar! Det ble lagt vekt på at myndighetene har vært passive(vedtak fra 1999) samtidig som at krav om at de skal forlate landet frivillig er urimelig da de ikke hadde pass. De var skrevet inn i moren sitt pass, og da hun ble sendt ut satt de kun med en kopi. Videre så eier de ingen pakistanske identitetspapirer. For å få pass hos ambassaden så må man framlegge pakistansk id. Ergo deres opphold fra 1999 til idag kan ikke regnes som ulovlig.
  Jamfør § 8 i utlendingsloven så skal opphold innvilges dersom det «foreligger sterke menneskelige hensyn eller sterk grad av tilknytning til riket». 16 1/2 års tilknytning til Norge var heldigvis nok for dommeren! (men ikke nok for UNE, vel og merke). Vi venter på at ankefristen skal gå ut ( 4 mars ). For Abbas sin del er alt dette dramaet med hun jenta såklart henlagt da hun ble tatt i løgn under flere av avhørene… Vi krysser fingrene for at UNE ikke anker, og kjemper såklart videre for at UDI og UNE må drive en mer human praksis!
  Vennlig hilsen Maral,
  Solidaritetsgruppa for Abbas- og Fozia Butt
  SOS rasisme

 126. Starlett mars 2, 2008 kl. 9:25 pm #

  Hei Maral Houshmand

  Det er svært sjelden at en kommentar har varmet så mye som denne fra deg, Maral.
  Jeg setter ufattelig stor pris på tilbakemeldingen.

  Og det er virkelig godt at Abbas og Fozia Butt vant fram!

  Det skulle jo bare mangle.
  Denne saken er en skamplett for UNE, en av MANGE.

  Den inhume praksisen til UDI og UNE er virkelig fryktelig.

  Nå blir MUF-flyktninger fra Irak tilbakesendt, (jeg kan finne lenker til tidligere innlegg om saken)

  Jeg trodde virkelig at de skulle få bli.

  Og i dag har vi hørt om en afghanistansk flyktning med tuberkolose i begge lungene som blir tvangsutsendt.

  Hvor er empatien, innlevelseseevnen og den politiske forståelsen?

  Nå MÅ vel UNE forstå at Abbas og Fozia må bli i Norge som er deres land!

  Har du hørt noe mer med hensyn til fare for en anke?

  Gratulerer med seieren! 🙂

  Vennlig hilsen

  «Starlett»

 127. Starlett mars 5, 2008 kl. 5:03 pm #

  Men:
  UNE gir seg ikke.
  Nå anker de til høyesterett.

  Jeg mener at det er på høy tid at regjeringen skjærer gjennom og stadfester at de skal få bli!

 128. Maral Houshmand mars 5, 2008 kl. 7:27 pm #

  Hei igjen!

  Takk for snille ord. Dessverre sendte UNE inn anken sin igår. Rett før fristen gikk ut. Dette ser vi på som ren trakassering. De venter til siste sekund for så å slenge på bordet at de må leve i usikkerhet enda flere måneder. Etter 17 år i tilknytning sitter dette stakkars søskenparet fortsatt rettighetsløse og usikre om sin framtid. Nå har de to tingrettdommer bak seg som de har vunnet, men tross dette velger UNE og anke saken. Dette viser bare hva slags inhumane praksis de driver med. De har sikkert mange andre saker å ta seg av enn å henge seg opp i en sak som er så soleklar som denne. Og det holder ikke at Nemndleder Per Flatabø skal gjemme seg bak argumenter om at Abbas Butt har kriminiell bakgrunn. For det første så er tidligere dom sonet ferdig, for det andre var han under 18- ingen ungdom som lever i god tro om at deres opphold er iorden går på tå hev og passer på å ikke havne i slagsmål i tilfelle de kan bli utvist. Det er helt absurd. Hva har det å¨si for 17 års tilknytning til Norge? Hva med søsteren? skal hun lide for det? Til og med dommeren fastlo at det er «uvesentlig»! Nå ¨må folk få fokus her! Kjernen i saken er at dette er to norske integrerte ungdommer som dessverre er identitetsløse- verken norsk eller pakistansk pass- og de har på ingen måte medvirket i den situasjonen de har havnet i!

  Håper du kan engasjere de som besøker bloggen din til å sette seg inn i saken og kanskje være med på å sende brev, engasjere politiker ol.

  Med vennlig hilsen Maral

 129. Starlett mars 5, 2008 kl. 9:26 pm #

  Hei Maral,

  Jeg er helt enig med deg i at dette er trakkasering.
  Det ser ut tul at det er gått prestisje i saken for UNE.
  Jeg begriper ikke hvordan de tenker.
  Det er fullstendig urimelig.

  Jeg skal sende flere mailer og brev og kontakte departrementet, og jeg håper at mange gjlr det samme, og jeg skal skrive mer om denne saken senere i i vår.

  OG oppfordre andre til å gjøre det.

  Jeg kan forresten tilføye at dette innlegget medførte at en lignede appell kom på Glimtforum.net. (diskusjonsforumet til fotballklubben Bodø/Glimt) og også på facebook.

  Så den ble spredd utenfor VGB.

  Dette er noe av det verste jeg har sett av UNE.
  Det ser ut som de har mistet all dømmekraft.

  Likevel: med to tingrettdommer og en voksende opinion bak seg kan jeg ikke tro at søskenparet blir sendt ut.

  Det er et overgrep og brudd på alle menneskeretter.

  Og det er også ren trakkasering å utsette dem for ny usikkerhet i månedsvis.
  Her må bare alle stille opp og tale UNE midt i mot!

  Stå på!

  Vennlig hilsen Starlett

 130. Starlett mars 5, 2008 kl. 9:32 pm #

  Når tror du at en anke vil bli behandlet i Høyesterett?

  Kan Høyesterett avvise anken?

  Søskene ER norske, og det er ubegripelig at UNE ikke forstår det.

  UDI og UNE gjør også mye annet veldig klanderverdig også.

  Nå vil de tvangsutsende MUF-ere som har vært her siden midt på 90-tallet til Nord-Irak.

  Det er totalt uakseptabelt, det også.

  Men forsøket på å utvise Abbas og Fozia Butt er likevel det aller verste overgrepet.

 131. Trond-D mars 5, 2008 kl. 11:06 pm #

  Har nå på nytt lest hele saken. Og skrevet under oppropet.
  Jeg mener at man ikke kan sende ut noen som er Norske tvers gjennom.
  Man bør kjempe med nebb og klør i denne saken.
  Her må man ta kontakt med Kongen, Statsministeren, Bjarne Håkon Hansen og alle medier. Kun et hardt arbeid kan forandre loven slik at vi kan redde søskenparet og andre i slik situasjon.
  Stå på. Ikke gi opp.

 132. Starlett mars 5, 2008 kl. 11:16 pm #

  Hei Trond_D

  Ja, jeg er helt enig med deg.
  Bra at du har skrevet under oppropet!
  Det er viktigere nå enn noensinne før.

  ALT må prøves her.
  Det er helt vanvittig om søsknene blir tvangssendt til et land de ikke kjenner og som de ikke har noen tilhørighet til.

  Skriver du også et innlegg på blogg om saken?

 133. LillePersille mars 6, 2008 kl. 1:25 am #

  Vi må ikke glemme og stå på videre!

  Svar:

  Det trenges nå, mer enn noen gang.

 134. MorHubro mars 6, 2008 kl. 12:42 pm #

  Jeg kan ta stafettpinnen og skrive videre om saken når jeg kommer tilbake på forumet.
  Mine dager er meget travle nå, men jeg kjemper for denne viktige sak.
  Jeg skal besøke dette innlegget ofte, slik at det ikke blir glemt.

  Du burde skrive «oppdatert» på det og fortelle den nyeste og meget _skammelige_ utviklingen!

  Svar: Utviklingen har ikke gått godt.

 135. Maral mars 6, 2008 kl. 1:53 pm #

  Høyesterett kan avvise saken, men jeg vet ikke hva som er kriteriene for det.

  Jeg har sendt brev til Bjarne Hakon Hansen tidligere og fikk svar der han mente han ikke kunne gripe inn i enkeltsaker. Han la ved et vedlegg. dette var en kronikk som Per Flatabø skrev i Aftenposten noen ¨måneder tilbake. Så enkelt fraskrev BHH. sitt ansvar.

  Et svært viktig element i denne saken som mange overser er at saken har blitt behandlet av nemndleder Per Flatabø alene. Slik er UNEs praskis. I saker hvor det ikke foreligger «vesentlige tvilsspørsmål» avgjør nemndledere alene utfallet. Dette er helt absurd, og det er svært tydelig at dette har blitt personlig for han.

  Selv om Bjarne Håkon Hansen og andre politikere unnskylder seg med at de ikke kan gripe inn i enkeltsaker betyr det ikke at de kan legge press på UNE.

  Jeg oppordrer derfor alle til å skrive brev og engasjere venner familie, kollegaer til å gjøre det samme.. Vi kan ikke la UNE slippe unna med dette!!!

 136. Starlett mars 6, 2008 kl. 4:44 pm #

  Det er jeg enig med deg i.
  Skriv mailer og brev og undertegne opprop!
  BHH må våkne snart.

  Han irriterer meg kraftig nå.

 137. Gullhjerte mars 7, 2008 kl. 3:35 am #

  Vi må aldri gi oss, men kjempe mot de onde krefter og la de uskyldige ofrene bli i Norge.

 138. Starlett mars 8, 2008 kl. 4:10 pm #

  Ja, gjør det, MorHubro!
  Jeg kunne skrive Oppdatert, men det er jo kommet ganske klart fram i mediene, og jeg kommer sikkert til å skriver mer om norsk asylpolitikk senere i vår.

 139. Starlett mars 8, 2008 kl. 4:24 pm #

  Jeg må bare si at jeg er helt og fullt enig med deg i dette.
  Jeg har skrevet til BHH og oppfordrer alle til å gjøre det samme.
  jeg oppfordrer flere til å skrive under på Opprop.no og til å skrive innlegg om saken.

  Hvis det norske folk klart og tydelig viser sin mening, KAN de ikke sende ut søskenparet.
  Det er merkelig at per Flatabø skal ha en så stor makt.

  Jeg synes ærlig talt at BHH er pinglete og unnfallen.
  Jeg hadde ventert meg noe annet av en rødgrønn regjering.

 140. LillePersille april 2, 2008 kl. 11:34 pm #

  Vet du at flyktningene som kommer til Norge er mer ensomme enn andre?
  Vi må ta oss sammen og ta vare på våre nye landsmenn.
  Så må vi sørge for nok mat i verden og være kritisk til biodrivtoff, men kjøre mindre.

 141. Starlett april 3, 2008 kl. 3:50 pm #

  Vi må ikke gi oss i denne saken, nei, og dessuten stå på for alle flyktninger som urettmessig får utvisningsvedtak mot seg.

  Vi HAR plass og råd her i landet til å ta imot adskillig flere flyktninger en vi gjør.

 142. Starlett april 30, 2008 kl. 4:11 pm #

  Ja, det å være flyktning kan være veldig ensomt, og det påhviler oss et ansvar for å lette integreringen for de som søker ly hos oss.

 143. takeshi saitoh juni 6, 2008 kl. 2:28 am #

  Starlett,

  jeg gaar ut i fra at disse fikk utstedt visum da de kom til Norge. Det er klart at de maatte tilbake til Pakistan da visumet gikk ut.

  Hva er problemet her? Hvordan kan de vaere norske naar ingen av foreldrene er norske. Og at de aldri har faatt tilvilget norsk statsborgerskap? Hva
  snakker dere om?

  Takeshi

 144. Gullhjerte juni 11, 2008 kl. 3:10 am #

  #72 takeshi saitoh
  Du er hjerteløs.
  De har bodd i Norge nesten hele livet og kjenner ingen i Pakistan.
  De er en del av Norge, så de må bli hos oss.

 145. Starlett juni 27, 2008 kl. 5:29 pm #

  De har bodd i Norge siden de var småbarn, har ikke pakistansk statsborgerskap, er oppvokst og sosialisert inn i Norge, og må derfor bli i Norge, der de hører til.

 146. Brita juni 28, 2008 kl. 3:10 am #

  Det er veldig viktig at vi støtter dette søskenparet som må få bli i Norge.

 147. Asterixa juli 13, 2008 kl. 11:59 pm #

  De må få bli. Vet du noe mer nå?

 148. Regine Rayani november 21, 2008 kl. 9:48 pm #

  Rekyl er en frivillig organisasjon som er medlemsbasert og jobber med temaet utvisning.
  Vår oppgave er å registrere og samle så mange utvisningshistorier for å synliggjøre konsekvenser av utvisning for samfunnet.
  Vi har spesielt fokus på barnas rettigheter.

  Jeg håper dere som leser dette bidrar til dette viktige arbeidet. Det finnes så liten informasjon og forskning rundt dette. Dette håper vi å endre på.

  Med vennlig hilsen
  Regine Rayani
  leder i Rekyl

 149. Nordlandsmannen november 23, 2008 kl. 8:11 pm #

  #76 Regine Rayani

  Rekyl gjør en viktig jobb.
  Jeg brenner også for å hindre utvisning.
  Det er viktig at enkelthistoriene blir kjent, for det endrer folks innstilling og gjør det lettere å hindre utvisning.
  Vi har råd og plass til å la flyktninger bli.
  Det som mangler, er kunnskap og etisk bevissthet.

 150. Asterixa november 23, 2008 kl. 8:19 pm #

  Rekyl fortjener respekt!
  Stå på!

 151. Starlett november 24, 2008 kl. 3:32 pm #

  Hei, Regine Rayani, og velkommen på bloggen min! 🙂

  Tusen takk for lenken!
  Den satte jeg virkelig stor pris på.

  Jeg skal gjøre mitt for å bidra.
  Det lover jeg deg.

  Dette viktige arbeidet er en av mine hjertesaker.
  Jeg mener at den norske flyktning-og asylpolitikken er altfor restriktiv, og at de som beslutter ikke har forståelse for hva deres beslutninger betyr for dem som rammes.

  Det er utrolig viktig å synliggjøre konsekvensene.
  Særlig viktig er jo barnas rettigheter og de unges situasjon.
  Jeg skal følge med arbeidet deres.

  Lykke til! 🙂

 152. Maral april 11, 2009 kl. 1:58 pm #

  Hei!
  Det er lenge siden saken til Abbas og Fozia har blitt diskutert og fått mediedekning. Nå er det slik at søsknene har sett seg nødt til å gå inn i kirkeasyl
  http://www.noblad.no/apps/pbcs.dll/article?AID=/20090408/NYHETER/204116471/1210

  Advokaten har sendt saken til den europeiske menneskerettighetsdomstolen. Inntil de svarer på henvendelsen går Abbas og Fozia utrygge, og bestemte seg derfor å søke beskyttelse i kirken.

  Etter min mening har dette gått alt for langt og jeg er mildt sagt sjokkert over at denne saken ikke er til politisk debatt på høyt nivå.

  Ville bare oppdatere deg og de som andre som vet om saken om dette.

  Beste hilsen fra Maral Houshmand-
  leder av solidaritetsgruppa for Abbas og Fozia Butt
  SOS Rasisme

  Svar

  Hei Maral

  Det er en utrolig slett behandling Abbas og Fozia Butt er blitt utsatt for, og jeg regner med at de vinner i den europeiske menneskerettighetsdomstolen.

  Du skriver
  ————
  Etter min mening har dette gått alt for langt og jeg er mildt sagt sjokkert over at denne saken ikke er til politisk debatt på høyt nivå.
  ————

  Helt enig!
  Det må være en fryktelig påkjenning å for søskenparet å sitte i usikkerhet i kirkeasyl.

 153. MorHubro april 12, 2009 kl. 6:30 pm #

  Maral

  Det er fryktelig!
  Jeg vil følge det opp på Twitter og Facebook!

  Starlett, du må reagere!

  Jeg er enig, og jeg HAR reagert på flere måter, bl.a her på VGB.

 154. MorHubro april 12, 2009 kl. 6:45 pm #

  Jeg har skrevet om saken på Twitter og Facebook!

  Det er bra.

 155. Gullhjerte april 12, 2009 kl. 11:41 pm #

  Jeg støtter oppropet!
  Det er forferdelig.
  umenneskelig.

 156. Starlett mai 21, 2009 kl. 9:23 am #

  Bra du støtter, Gullhjerte!

 157. Maral september 4, 2009 kl. 1:42 pm #

  Takk for engasjementet folkens! 🙂

  De har nå sittet hele 5 måneder innesperret i kirken. Ingenting skjer, men for hver dag som går mister de verdifull tid av sitt ungdomsliv. Det er nå de skal etablere seg og planlegge sitt liv, men det blir de frarøvet. De lever i usikkerhet og er statsløse. Og INGEN vil rydde opp i denne byråkratiske klemma.

  Men vi som er venner og støttespillere gir ikke opp før de får bli her de hører hjemme!

  Signer den nye oppropskampanjen

  http://www.opprop.no/opprop.php?id=abbasogfozia

  og hold deg oppdatert på

  http://www.sos-rasisme.no/abbasfozia

  Beste hilsen fra

  Maral 🙂

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

%d bloggere liker dette: