Norge anerkjenner KOSOVO. Honnør til regjeringen for klok og MODIG beslutning!

20 feb

Utenriksminister Jonas Gahr Støre og Den norske regjering har nå kunngjort at Norge anerkjenner Kosovo som selvstendig stat, leser vi i VG.

Det er en klok, og riktig avgjørelse,og jeg vil gi UD honnør for at de viste mot og var raskt ute med å anerkjenne den nye staten.

Denne saken er nemlig ikke så enkel som den kan synes som.

Det er flere momenter som kunne ha hindret en mindre rakrygget regjering å anerkjenne Kosovo allerede i dag:

1. To av FNs vetomakter, nemlig Kina og Russland, anerkjenner ikke Kosovo. Dette skaper forviklinger innad i FN.

Dessuten har Norge betydelige felles interesser med Russland, ikke minst i nordområdene, og det er viktig å ha best mulig dialog med det store nabolandet i øst.

2. Også i EU er det splittelse. Flere EU-land, blant annet Spania og Kypros, har klart tilkjennegitt at de ikke vil anerkjenne Kosovo. Redsel for at Kosovos løsrivelse skal skape presedens for seperatistbevegelser i egne land er en tung medvirkende årsak både for Russland og visse EU-land.
3. Norge har tradisjonelt hatt et nært forhold til Serbia.

Likevel er det riktig å anerkjenne Kosovo NÅ.

Man må ikke glemme at kosovoalbanerne på nittennittitallet ble utsatt for en etnisk rensing uten sidestykke i Europa.

Fra Globalis.no kan vi blant annet lese:

Både NATO og Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE) engasjerte seg for å få stoppet serbernes herjinger. OSSE sendte en observatørstyrke for å følge med på situasjonene, og NATO truet flere ganger med å gå inn i konflikten dersom ikke serberne trakk seg ut av Kosovo. NATO gjorde alvor av truslene i mars 1999, og bombet da både militære og sivile mål i Serbia.

Serberne tok ikke opp kampen mot de utenlandske angrepene, men intensiverte krigføringen mot kosovoalbanerne. 10 000 kosovoalbanere mistet livet og over en million ble drevet på flukt i løpet av våren og forsommeren 1999.

I juni undertegnet serberne en tilbaketrekkingsavtale, og NATO stoppet sine bombeangrep. Krigen ble med det offisielt regnet for over. Mange flyktninger valgte å vende hjem, og FN overtok det administrative ansvaret for regionen. Samtidig ble en NATO-ledet fredsstyrke, den såkalte KFOR-styrken, satt inn for å stabilisere situasjonen.

(Les gjerne hele artikkelen.)

Med andre ord er situasjonen for Kosovo unik.

Da Nato-styrkene rykket inn, lovet man at Kosovo skulle få sin frihet. Denne forventningen har levet blant kosovoalbanerne.

Nå har Kosovo i praksis vært under internasjonal administrasjon i ni år. Landets status har vært uklar, og nå var tiden inne til å få en avklaring. Serbia har ikke hatt kontroll over området siden 1999.

Kosovo står overfor mange utfordringer i arbeidet med å bygge landet.
Heldigvis får Kosovo hjelp fra EU, både i utviklingen på lengre sikt, og med omtrent 1800 politimenn og jurister på kortere sikt.
Dette ikke minst for å beskytte menneskerettighetene og minoritenenes , altså serbernes, rettigheter.
Russland mener at dette strider mot folkeretten, siden de og Kina har nedlagt Veto mot staten Kosovo i sikkerhetsrådet.

Likevel mener jeg at det her er viktig å stå imot Russlands definisjon.

Når FN blir bundet på hender og føtter av Vetomakter og når Russland går tungt ut mot den nye staten, er det godt at sterke EU-land og modige nordiske land går i front for at Kosovo skal få sin plass som fullverdig selvstendig og uavhengig stat i Europa!

La oss ønske den nye suverene nasjonalstaten Kosovo velkommen til Europa!

1 271 kommentar til “Norge anerkjenner KOSOVO. Honnør til regjeringen for klok og MODIG beslutning!”

 1. Starlett februar 20, 2008 kl. 4:02 pm #

  Bildet er fra Globalis, FN, og viser etniske albanere i flyktningleir i Glogovac, Kosovo.

 2. Peder_Ås februar 20, 2008 kl. 4:11 pm #

  Jaha?
  Tøft å tørre å gjøre det samme som USA, Storbritannia, Frankrike og Tyskland etter de har gjort det.
  Ingen ære.
  Viser kun hvor små og ubetydelige vi er.

 3. pøbelfrø februar 20, 2008 kl. 4:15 pm #

  Dette tror jeg er en flott dag for kosovo-albanere i Norge.
  🙂

 4. Starlett februar 20, 2008 kl. 4:17 pm #

  Først og fremst er det viktig at så mange som mulig anerkjenner.

  Det er riktig at tre land var tidligere ute med anerkjennelse enn Norge, nemlig Frankrike, Storbrittania og USA. Så kom heldigvis Tyskland og Norge i dag.

  Tøft av Russlands lille naboland å gjøre det samme som tunge EU-land og USA, men for all del:
  Mitt anliggende er ikke først og fremst å hylle Norges utenriksminister.

  Mitt anliggende er å si at dette var en RIKTIG etisk og politisk avgjørelse, nor ikke alle er enige i, at jeg er glad den kom så snart i Norge og at jeg håper at flere land så fort som mulig tør å flagge anerkjennelse.
  Det betyr veldig mye for den nye staten.

  Først og fremst tenker jeg på Kosovoalbanerne og situasjonen på Balkan.

 5. btidag februar 20, 2008 kl. 4:21 pm #

  Starlett…..

  jeg hadde håpet at Norge var først….
  nå er det vel ikke lenger så modig….

 6. nalleballe februar 20, 2008 kl. 4:21 pm #

  Hehe! Det er vel første gang du står på USAs side på lenge.

  Jeg synes det bør være opp til kosovoalbanerne selv.

 7. btidag februar 20, 2008 kl. 4:27 pm #

  #4b

  og du…hva tror du Norge bør si dersom baskerne gjør det samme….

 8. Ronja februar 20, 2008 kl. 4:30 pm #

  Vel, synes vel ikke det er noe å rope hurra for…
  Hva om baskerne ville frigjøre seg?
  Skjønner godt at Spania frykter ringvirkninger.

 9. Starlett februar 20, 2008 kl. 4:34 pm #

  Ja, det tror jeg også.
  En festdag blir det nok. 🙂

 10. Starlett februar 20, 2008 kl. 4:41 pm #

  Ja, vi kan jo HÅPE at lille Norge er verdensmestere i alt. 😉

  Først og fremst var det etter min mening en riktig avgjørelse, og jeg synes det er flott at Norge er med på å være blant landene i front her.

  Når ETT lite land som (dessverre)ikke er medlem i EU tør, og som samtidig har mange felles interesser med Russland som ALDRI vil anerkjenne Kosovo tør, håper jeg at mange snart vil komme etter.

  Hovedsaken er at Kosovos situasjon blir internasjonalt avklart, og ikke hvem som anerkjente først.

 11. Starlett februar 20, 2008 kl. 4:45 pm #

  http://www.vg.no/nyhe

  Nato mot rasende serbere, kan du lese i denne artikkelen.

  Med andre ord er det kontroversielt å anerkjenne Kosovo, og mange aktører kjemper mot den unge europeiske staten.

 12. NilsH februar 20, 2008 kl. 4:47 pm #

  Når de har fått trumfet gjennom viljen sin, må kosovoalbanerne sendes ut av Norge!

 13. Breiflabben februar 20, 2008 kl. 4:51 pm #

  Dette har jeg ikke noen sterke meninger om. Om Norge er først ute eller tiende eller femtiende spiller ingen rolle.
  Men jeg tror det kommer til å være en boost for andre separatistbevegelser rundt om og jeg tror ikke det er så heldig.

  Balkan er langt fra stabilt enda. Det er fremdeles mye grums på begge sider av gjerde der nede.

  Men det er viktig at FN er representert og at vi er der med fru Justitia i slike stater. For korrupsjonen og lavt menneskeverd gjennomsyrer noen av de nasjonene, noe som dessverre noen av deres representanter rundt om i europeiske land også er representanter for.

  Jeg håper borgerrettighetsforkjempere i disse nasjonene retter sine krefter mot sine lokale forhold og er aktive i sin kamp.

 14. Starlett februar 20, 2008 kl. 4:57 pm #

  nalleballe

  Ryktene om min antiamerikanske tilbøyeligheter er sterkt overdrevet.

  Jeg mener det jeg mener, uavhengig av hvilke land som mener det samme.

  Dessverre har USA med Bush i førersetet truffet mange katastrofale beslutninger, både for sitt eget land, for andre land i verden og for verdensøkonimen.

  Det skjønner faktisk mange, antakelig de fleste, amerikanere helt av seg selv.

  Men det betyr selvsagt ikke at ALT USA gjør, per definisjon er galt.

  HER må man virkelig ha flere tanker i hodet samtidig. 😉

  Nato lovet jo Kosovo selvstendighet etter at de gikk gikk til krig mot Serbia, så derfor er det naturlig at USA anerkjenner Kosovo.

  Les lenken fra Globalis, nalle!

  Det som er så synd, er at Russland og Kina blokkerer for Kosovo i FN nå, akkurat som USA så mange ganger har blokkert for en fornuftig politikk i konflikten mellom israelere og palestinere.

  Du synes det må være opp til kosovoalbanerne selv?

  DET er for lettvint, nalleballe, for det er ikke slik at hvem som helst kan erklære seg uavhengig og som egen stat hvis de ikke blir anerkjent av verden for øvrig.
  Tror du at vi nordlendinger kan proklamere Nordland for egen stat om vi skulle ønske det og forvente at vi ble anerkjent som egen suveren stat av resten av verden? 😉

 15. Starlett februar 20, 2008 kl. 5:12 pm #

  btidag

  Her er du jo inne på kjernen i problemet og grunnen til at blant annet Spania ikke anerkjenner Kosovo.

  MEN: Jeg mener, (i likhet med sannsynligvis de fleste EU-land og nå Norge) at Baskerland og Kosovo er usammenlignbare størrelser, og årsaken til det er selvsagt det som har skjedd i Kosovo.
  Kosovoalbanerne ble jo utsatt for regelrett etnisk rensing i en målestokk som ikke har funnet sted i Europa siden holocaust under verdenskrig,og derfor er Kosovos historikk helt spesiell og unik, noe jeg har prøvd å få frem i innlegget, ikke minst gjennom lenken fra Globalis.

  Kosovo har vært under et slags FN-protektorat i ni år nå, støttet av EU og Nato, og serberne har ikke hatt reell kontroll i landet.
  Det har altså vært en slags ikke-land med uavklart status, og sånn kunne det ikke fortsette.

  Derfor mener jeg at Norge og de andre landene som hittil har anekjent Kosovo har handlet riktig, og fordi beslutningen er så kontroversiell som det er, mener jeg at den også var modig.

  Samtidig vil jeg gi utenriksministrene i EU stor honnør for den teksten de utarbeidet og som alle EU-land kunne slutte seg til.
  Der klarte de å få fram Kosovos helt spesielle situasjon samtidig som de fristilte hvert enkelt medlemsland.

  De klarer altså å leve med to syn samtidig.

  Dette er etter mitt syn en av EUs viktigste handlinger.

 16. Starlett februar 20, 2008 kl. 5:23 pm #

  Hei Ronja,

  Ja, jeg skjønner også Spanias frykt, og Spania har da også sagt at de ikke vil anerkjenne Kosovo.

  Men kan du ikke se forskjellen mellom Kosovo og Baskerland?

  Jeg siterer fra Globalis.no

  (skrevet FØR løsrivelsen, og husk at FN ikke kan anerkjenne Kosovo fordi Russland og Kina blokkerer med veto):

  I Kosovo er 93 prosent av innbyggerne albanere, 5 prosent serbere. Problemene begynte da Kosovo prøvde å erklære seg som en suveren stat i 1991.

  Det tidligere Jugoslavia ble opprettet etter første verdenskrig. Man slo da sammen deler av det tidligere Østerrike-Ungarn og deler av det tidligere osmanske riket. Resultatet ble et land som fikk Europas mest sammensatte befolkning, hvor ingen folkegruppe utgjorde flertall. Under andre verdenskrig ble landet delt mellom mange ulike aktører, men ble nok en gang samlet i etterkant av krigen. Den føderale folkerepublikken Jugoslavia ble etablert i november 1945, da den markante kommunisten Tito (Josip Bronz) organiserte landet etter sovjetisk modell. Jugoslavia ble en forbundsstat med seks republikker og to autonome provinser, Kosovo og Vojvodina, som var underlagt Serbia.

  Kosovo fikk altså ikke status som republikk, og det likte provinsens albanske flertall dårlig. Serberne hadde hele tiden også en privilegert stilling i folkerepublikken, mens blant annet albanere, makedonere, ungarere og bosniske muslimer ble diskriminert. Tito døde i 1980, og deretter fulgte en periode med økonomiske nedgangstider i landet. Samtidig ble særlig det serbiske politiske miljøet mer og mer nasjonalistisk, mens separatistiske grupperinger vant terreng i de andre republikkene. Mens serberne prøvde å forhindre en oppløsning av folkerepublikken, arbeidet man for løsrivelse i blant annet Kroatia og Slovenia.

  Slobodan Milosevic ble valgt til president i 1989, og ble den serbiske nasjonalismens talsmann. Han grep inn både i Kroatia og Slovenia, men klarte likevel ikke å forhindre at de ble anerkjent internasjonalt som selvstendige stater i 1992. I Bosnia-Hercegovina mistet om lag 200 000 mennesker livet i løpet av borgerkrigen i årene mellom 1992 og 1995, før landet fikk sin uavhengighet. Bare Makedonia fikk sin selvstendighet uten at liv gikk tapt.

  I Kosovo hadde det albanske flertallet kjempet for sine rettigheter i mange år da Jugoslavia begynte å knake i sammenføyningene på slutten av 1980-tallet. Først kjempet albanerne for at også Kosovo skulle få status som republikk. Da Milosevic strammet grepet og la inn strengere restriksjoner og ga Kosovo mindre selvstyre, reagerte albanerne med å ta opp våpnene. Den albanske geriljaen UCK ble etablert, og kjempet for et selvstendig Kosovo. Konflikten mellom serbiske styresmakter og UCK-geriljaen ble trappet opp etter at geriljaen bombet flere flyktningleire med serbiske flyktninger i 1996. Serbiske styrker ble sendt til Kosovo i 1998, og det var da konflikten virkelig hardnet til. De serbiske soldatene kjempet mot UCK-geriljaen, men terroriserte også den kosovoalbanske lokalbefolkningen. I tillegg ble halvmilitære serbiske bander og serbisk politi sendt til regionen, og også de sto bak omfattende overgrep og massakre på lokalbefolkningen.
  Etniske albanere i flyktningleir

  Etniske albanere i flyktningleir i Glogovac, Kosovo. Foto: UN Photo/UNHCR/U Meissner

  Både NATO og Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE) engasjerte seg for å få stoppet serbernes herjinger. OSSE sendte en observatørstyrke for å følge med på situasjonene, og NATO truet flere ganger med å gå inn i konflikten dersom ikke serberne trakk seg ut av Kosovo. NATO gjorde alvor av truslene i mars 1999, og bombet da både militære og sivile mål i Serbia. Serberne tok ikke opp kampen mot de utenlandske angrepene, men intensiverte krigføringen mot kosovoalbanerne. 10 000 kosovoalbanere mistet livet og over en million ble drevet på flukt i løpet av våren og forsommeren 1999. I juni undertegnet serberne en tilbaketrekkingsavtale, og NATO stoppet sine bombeangrep. Krigen ble med det offisielt regnet for over. Mange flyktninger valgte å vende hjem, og FN overtok det administrative ansvaret for regionen. Samtidig ble en NATO-ledet fredsstyrke, den såkalte KFOR-styrken, satt inn for å stabilisere situasjonen.

 17. Starlett februar 20, 2008 kl. 5:25 pm #

  Ser du den STORE forskjellen mellom Kosovo og Baskerland nå?

 18. Fishface februar 20, 2008 kl. 5:28 pm #

  En av grunnene til at Norge anerkjenner Kosovo er at mange andre land også gjør det. Hvis ingen andre land hadde anerkjent Kosovo så hadde heller ikke Norge gjort det.

 19. Starlett februar 20, 2008 kl. 5:48 pm #

  Det er jeg ikke enig med deg i.
  Folk som har bodd i årevis i Norge, med barn som kanskje er født her, og som er godt integrert, må selv få bestemme hvor de vil bo.

  Vi forlanger da ikke at alle nordmenn som bor i utlandet skal flytte tilbake til Norge, selv om folk har det veldig trygt her…

 20. LillePersille februar 20, 2008 kl. 5:50 pm #

  Jeg synes at Norge er veldig modig. Tror du at russerne vil straffe oss hardt?

 21. Starlett februar 20, 2008 kl. 6:08 pm #

  Hei Breiflabben 🙂

  Jeg er jo enig med deg at det i prinsippet spiller liten rolle hvor tidlig Norge er ute med anerkjennelse, men likevel er jeg glad den kom.
  Jo flere stater som kommer ut av skapet, jo bedre, mener jeg.

  Det gjør det lettere for Kosovoalbanerne, og det er jo hovedpoenget.

  —————-
  Men jeg tror det kommer til å være en boost for andre separatistbevegelser rundt om og jeg tror ikke det er så heldig.
  ——-

  Dette er jo det største ankepunktet, og det er hovedgrunnen til at Kina og Russland går mot staten Kosovo.

  MEN: Som jeg har prøvd å få frem i innlegget og i kommentarene: Situasjonen for kosovoalbanerne er helt spesiell.
  De har vært utsatt for etnisk rensning i stor målestokk og de har vært under et lags FN-protektorat i ni år nå. (Det har jeg utdypet i tidligere kommentarer.)

  Situasjonen kan med andre ord ikke fortsette slik den er nå.

  ———
  Balkan er langt fra stabilt enda. Det er fremdeles mye grums på begge sider av gjerde der nede.
  —–

  Det er jo helt sant.
  Og NETTOPP derfor mener jeg at det er så viktig at Kosovo nå blir anerkjent som en suveren selvstendig stat.
  Det vil avklare en uavklart og ustabil situasjon, og på sikt gjøre Balkan MER stabilt.

  Dette var i grunnen den brikken som manglet for at man kan si at maktforholdene på Balkan blir avklart.

  Det er ikke så veldig lenge siden Slobodan Miloševićs satt i Haag.
  For forbrytelser mot menneskeheten, ikke minst mot kosovoalbanerne.

  EU kommer inn med 1800 jurister og politifolk for å hjelpe til med rettferd, ro, orden og å sørge for menneskerettigheter og rettferd for minoritetene.

  FN og Nato er også representert der.

  Men dessverre har Vetomaktene Kina og Russland fremdeles ikke anerkjent Kosovo.

  Desto viktigere at andre land står fram uavhengig av hva disse stormaktene mener.

  Jeg vil ikke stigmatisere mennesker på Balkan og hevde at deres etiske nivå ligger under vårt.
  ———–
  Jeg håper borgerrettighetsforkjempere i disse nasjonene retter sine krefter mot sine lokale forhold og er aktive i sin kamp.
  ————

  Ja, det håper jeg også, selv om jeg ikke er helt sikker på hva du sikter til.

  Jeg tror EU vil komme til å spille en nøkkelrolle i Kosovo, og jeg må tilføye at jeg synes det er beklagelig at vi ikke er medlemmer av EU.

 22. nalleballe februar 20, 2008 kl. 6:15 pm #

  #5

  Litt for spinkelt å tro at slike formaliteter går i orden av seg selv, men når Kosovo ønsker selvstendighet med flertallet av sine innbyggere i ryggen, er det faktisk dette prinsippet jeg hviler på.

  Jeg synes også anerkjenne Kosovo med hensyn til at verdensopinionen ikke godtar etnisk rensning. Det bør være god nok grunn.

 23. Starlett februar 20, 2008 kl. 6:28 pm #

  Det kan du kanskje, og kanskje ikke, ha rett i.
  Foreløpig er det IKKE manre land som har anerkjent Kosovo, bare tre tunge EU-land i tillegg til USA.
  Ingen av disse landene har Russland som nærmeste nabo, og jeg synes altså at det var en etisk riktig og god beslutning Norge tok i dag, som et av verdens første land.

  Det ER nemlig en kontroversiell beslutning, og vi har allerede hørt reaksjonene fra Serbia og Russland.

  Men dette innlegget er ikke ment som en slags konkurranse i hvem som anerkjente først.
  Det er først og fremst uttykk for glede for at også vårt land allerde har tatt denne beslutningen som jeg mener er riktig, og et håp om at mange SNART kommer etter.

  Det viktigste er jo at Kosovo får trygghet for at de er anerkjent som stat, så derfor får vi håpe at mange kommer etter.
  Honnør til Frankrike som var det første land som flagget anerkjennelse!

  Jeg tolker deg slik at du mener at det var RIKTIG å anerkjenne Kosovo, og det er det viktigste. 🙂

 24. Breiflabben februar 20, 2008 kl. 6:42 pm #

  Jippi, Starlett og Flabben står sammen om et EU med Norge på laget 😉

  Jeg hadde det på følelsen, men har aldri sett det på trykk.

  Når det gjelder min ytring som du ikke ville gå med på om korrupsjon osv, så kaller jeg en spade for en spade og det er mye, jeg sier MYE korrupsjon og annen dritt som selvfølgelig også er et resultat av krig, elendighet og annet som skiller fraksjonene i området.

  Også menneskeverdet som jeg nevnte. Det er viktig at fredsforkjempere og demokratiske politiske ledere for folket med seg i demokratiske prosesser og får forståelse for det.

  Det er store motsetninger og selv mindre familiefeider kan føre til de forferdeligste situasjoner.

 25. Starlett februar 20, 2008 kl. 6:47 pm #

  Det er på mange måter en modig beslutning, og det var ikke en enkel beslutning, og russerne rasler litt med sablene, men hardt tror jeg neppe de vil straffe oss.

  Litt vanskeligere i forhandlinger, kanskje.
  Jeg tror du kan ta det med ro, LillePersille.

 26. LillePersille februar 20, 2008 kl. 6:50 pm #

  Jeg har hørt at de har mange militærøvelser utenfor Norge og de kan nekte å kjøpe norsk fisk.
  De kan krangle om olje og Svalbard også.

 27. LillePersille februar 20, 2008 kl. 6:51 pm #

  #12 nalleballe
  Det er ikke hele verdensopinionen. Ikke Russland og Kina, og de er veldig sterke og mektige.

 28. Starlett februar 20, 2008 kl. 6:56 pm #

  Ja, det er jo sant, MEN de kan ikke bli anerkjent som en selvstendig stat dersom ikke andre land anerkjenner dem.
  Det er et hovedpoeng.
  Det andre hovedpoenget er at de er i en helt annen situasjon enn andre land som ønsker løsrivelse, nettopp på grunn av sin fortid og den etniske rensningen de har vært gjennom.

 29. Serber februar 20, 2008 kl. 6:59 pm #

  http://www.vg.no/nyhe

  Les dette og forstå!

 30. Nordlandsmann februar 20, 2008 kl. 7:41 pm #

  Det er tøft gjort av Stoltenberg.
  Tenk på hvor nært han er knyttet til Serbia, men riktig var det likevel.

  Det kan se ut som om noen undervurderer Norges rake holdning, men jeg er imponert over denne måten som de taklet saken på.

  #12 nalleballe

  Det er sammensatte grunner til det meste.
  Sammensatte grunner til at noen ikke anerkjenner Kosovo og til at andre gjør det.

  Serbia kaller nå hjem sine ambassadører fra land som har anerkjent Kosovo.

 31. Liljerød februar 20, 2008 kl. 8:09 pm #

  Jeg hyller også regjeringen.
  De tør der andre tier.
  Hva mener opposisjonen?

 32. Per februar 20, 2008 kl. 8:22 pm #

  Dette er en god og grei redegjørelse.
  Det var vanskelig beslutning. Derfor er Norge modige. Det er feil hvis man sier noe annet.

 33. nalleballe februar 20, 2008 kl. 8:28 pm #

  Jeg vet at Kina og Russland er med i FNs sikkerhetsråd. Det vil ikke skje noen militæraksjon fra Serbia, så de har ikke noe å frykte. Handel kan de gjøre med EU.

 34. Starlett februar 20, 2008 kl. 9:59 pm #

  Ja, tross enkelte svakheter med EU mener jeg at EU er et viktig instrument for samarbeid og fred, og der, som i mange andre saker, er vi enige. 🙂
  Jeg har nok skrevet det i noen kommentarer før, men aldri skrevet et EU-innlegg.
  Det får komme senere en gang.

  ————————
  Også menneskeverdet som jeg nevnte. Det er viktig at fredsforkjempere og demokratiske politiske ledere for folket med seg i demokratiske prosesser og får forståelse for det.
  ———–
  Det er jeg jo enig med deg i, og jeg tror at det kommer til å gå bra.
  EU vil jo være en viktig hjelpende aktør i den første utviklingen til den unge staten.

 35. Starlett februar 20, 2008 kl. 10:13 pm #

  Russland, mener du?
  Ja, men det gjør de likevel.

  Vi kan ikke ta slike kortsiktige hensyn når det gjelder noe så viktig som dette.
  Mener jeg.

 36. Starlett februar 20, 2008 kl. 10:16 pm #

  Nei, det er et viktig poeng.

 37. Starlett februar 20, 2008 kl. 10:25 pm #

  Hei Serber,

  Jeg forstår at serberne er skuffet nå.
  Jeg legger ut lenken med både serbisk skuffelse og kosovoalbansk jubel.

  Men: Når serberne får tenkt seg om: Kosovo har jo vært et FN-protektorat i ni år og situasjonen har vært uavklart og uryddig.
  Er det ikke da bedre, også for serberne på sikt, at man har to stater som kan leve i et ryddig naboskap?

  Artikkelen:

  Det serbiske miljøet i Norge mener regjeringen gjentar gamle feil når de anerkjenner Kosovo som selvstendig stat.
  JUBEL OG SKUFFELSE: Mens Kosovoalbanerne jublet i gatene i Pristina søndag, er Boris Maksimovic skuffet over Norges reaksjon på løsrivelsen.

  I dag kom meldingen om at Norge vil anerkjenne Kosovo, bare tre dager etter at provinsen erklærte seg som en uavhengig stat fra Serbia.

  – Det er behov for klarhet omkring fremtidig status for at Kosovo kan utvikle seg økonomisk og politisk. I den situasjonen er det viktig at det internasjonale samfunn står så samlet som mulig, uttaler utenriksminister Jonas Gahr Støre i en pressemelding i dag.

  – Angrep på Serbias suverenitet

  Boris Maksimovic, som er leder for Serbisk forening Kosovo og Metohija i Norge, hadde ikke forventet at Norge skulle legge seg på samme linje som USA i denne saken.

  – I hvert fall ikke så raskt, seier Maksimovic til VG Nett.

  – Jeg ble veldig skuffet da jeg hørte nyheten om at Norge er blant de første til å anerkjenne det vi kaller en falsk stat. Dette er å gjøre den samme feilen om igjen. Norge ble med på en ulovlig NATO-operasjon med bombing av Serbia i 1999. Nå er det igjen et brudd på internasjonal rett, mener Maksimovic.

  Han sier Kosovos uavhengighetserklæring er et angrep på Serbias suverenitet og territoriale integritet.

  – Det finnes internasjonale dokumenter som garderer for og bekrefter vår suverenitet. En FN-resolusjon som alle medlemslandene er pliktige til å følge, sier han, og kaller det som nå skjer for en tvangsdeling av Serbia. Noe serbere aldri vil kunne akseptere.

  Frykter langvarig konflikt

  UTENRIKSMINISTER: Jonas Gahr Støre informerte i dag om at Norge kommer til å anerkjenne Kosovo som selvstendig stat.
  Maksimovic frykter nå for en langvarig konflikt, og han sier at Norge og alle andre land som anerkjenner Kosovo gjør forholdet til stabilitet på Balkan en bjørnetjeneste.

  – Jeg håper det ikke blir noen vold og krig, men at Serbia vil beskytte sine interesser det kan vi være sikker på. Det skal de gjøre med alle midler, unntatt å gå i krig. Det vil bli brukt diplomatiske og økonomiske midler mot Kosovo og de landene som anerkjenner Kosovo som selvstendig stat.

  Det samme uttrykte Serbias utenriksminister Vuk Jeremic da han i dag var i Strasbourg for å ha samtaler med utenrikskomiteen i EU-parlamentet.

  – Forbindelsene med disse statene kan ikke bli som før. Dette kommer til å påvirke vårt lands framtidige vei mot EU-medlemskap, sa Jeremic, ifølge NTB.

  Beskylder Norge for dobbeltmoral

  Boris Maksimovic mener dette er det samme som hvilken som helst annen stat i verden ville gjort dersom de havnet i en lignende situasjon.

  – Spør deg selv hva Norge ville gjort dersom for eksempel Oppland og Hedmark ville brutt ut som egen stat, sier han.

  Lederen for Serbisk forening Kosovo og Metohija i Norge mener problemet i forhold til Kosovo kunne vært løst på andre måter. Han viser til at Serbia har tilbudt Kosovo å være det han omtaler som den mest suverene minoritet i verden, med stor grad av selvstyre. Maksimov hadde håpet på at dette var noe Norge ville være med å jobbe for.

  – Norge er for eksempel innblandet i en fredsprosses på Sri Lanka. Der har det de et helt annet standpunkt. I vår sak støtter de separatister. Det gjør de ikke på Kosovo. Dette er dobbeltmoral. Jeg hadde håpet at Norge ville ta på seg en rolle som megler også i vår konflikt, forteller han.

  Nå skal foreningen han leder arrangere en protest i hans hjemby Lillehammer. Den vil starte lørdag klokken 12.44.

  – Det er en symbolikk i det klokkeslettet. Det er nummeret på FN-resolusjonen som endte NATO-bombingen av Jugoslavia. Vi valgte det tidspunktet fordi blant annet Norge skrev under på den resolusjonen, og nå bryter de løftene i den, avslutter Boris Maksimovic.

  Kosovoalbansk jubel

  FORBEREDER FEIRING: Daut Haxhaj, leder av norgesavdelingen til Kosovos demokratiske forbund (LDK). Foto: PRIVAT
  Markering av dagens norske beslutning om å anerkjenne Kosovo vil det også komme fra kosovoalbanere i Norge. De har derimot et positivt utgangspunkt for markeringen. Daut Haxhaj, som er leder av norgesavdelingen til Kosovos demokratiske forbund (LDK), sier til VG Nett at dagen i dag er en stor dag.

  – Det var en glede å motta budskapet. Etter de kontakter vi har hatt, så var vårt inntrykk at dette ikke kom til å skje så raskt fra norsk side, sier Haxhaj.

  Han sier at dagen i dag er nesten like spesiell for kosovoalbanere i Norge som dagen på søndag var, da Kosovo erklærte sin uavhengighet.

  – Vi har fått mange gratulasjoner i dag. I mars kommer vi til å ha en markering der vi håper å få med personer fra regjeringen og Stortinget. Vi vil takke dem for at de har hjulpet oss gjennom en lang og vanskelig prosess, forteller Haxhaj.

 38. MorHubro februar 20, 2008 kl. 10:28 pm #

  Jeg vil ikke åpne mitt siste innlegg for jeg er _lei_ av krangelen.
  Nå vil Palestina erklære seg som egen stat!
  Det er meget gledelig.
  Da må USA og EU være like modige og anerkjenne dem!

  Jeg fryder og gleder meg med alle kosovoalbanere i dag.
  Mitt hjerte danser av glede!

 39. Starlett februar 20, 2008 kl. 10:35 pm #

  Ja, det er jo sant at Thorvald Stoltenberg har arbeidet i Jugoslavia tidligere, både da Jens var liten gitt og senere, men Norges utenrikspolitikk kan vel ikke styres av statsministerens private venner og barndomsminner?
  For Serbia er på sett og vis det andre hjemlandet til Jens.
  Han snakket jo flytende serbokroatisk.
  Men det er irrelevant i den politiske sammenhengen.

  Foreløpig har vel ikke Serbia gjort noen konkrete diplomatiske fremstøt mot Norge, men utenkelig at de gjør det er det naturligvis ikke.

  Uansett ser jeg på det som en markering som ikke vil ha følger på lenger sikt.

  Serbia ønsker jo medlemsskap i EU.

 40. Viljen februar 21, 2008 kl. 9:03 am #

  Dette er fasinerende!
  Lille Kosovo:)

  Når jeg ser på det kartet slår det meg alltid hva som har skjedd i de siste årenen.
  Land og folk under ødeleggende regimer har klart og karre seg til et lite, oppegående og moderene samfunn.
  Noen har klart seg flott med solide regjeringer i trå med loven og med vilje til og bygge opp de vakre landområdene sine til glede for sitt folk og tilreisende og har gjenvunnet struktur og økonomi til og leve godt på, mye med hjep av turisme, eksport og import.

  Ikke alle land har klart seg, og sliter med mafia og lovløshet. Noe som er ødelggende og destruktivet i lengden. Les Bulgaria.
  Det er synd for Bulgaria er vakkert, men folket sliter..

  Så nå har lille Kosovo slitt seg løs, og står vaklende på egne ben.
  Kan de klare seg?
  Jeg håper det.
  Jeg håper de finner sin styrke og kalrer stå oppreist uten for mye motgang fra sine altfor store overmakter og fiender.

  Jeg honnørere alle som klarer dcet Kosovo nå har gjort.

  Hvorfor vil ikke Serbia/Russland gi slipp!? Ligger det uante gullårer i det lille land, eller der det kun prestisje og egosime og uvilje til og applaudere et folk som VIL kalre seg selv. Som vil løsrive seg fra et overformynderi og terrorvelde og krig!?

  Jeg vet ikke hvorfor Serbia tviholder på Kosovo, like lite som ikke vet hvorfor Israel tviholder på Palestina.

  Eller dvs _jeg vet_ men vet ikke fordi selv de innad mister de sin viten etter mange år i krig og frykt..

  Kosovo`s selvstendighet håper jeg forblir!

 41. - februar 21, 2008 kl. 10:45 am #

  Tenk deg at Nidarosdomen og alle kirkene ble okkupert av en fremmed makt. Tenk deg at du bodde i Trondheim men at en gruppe sa st det var deres land og du måtte flykte til en annen kant av landet. Tenk deg at noen spyttet på kristendommen.Tenk deg at andre land syntes det var greit.
  Kosovonavnet betyr at det er hellig kristen grunn for serberne helt fra middelalder. Det er en kristen provins. Det er ikke rett at muslimer skal overta og kirker brennes. Albanerne herjet med serberne så de er flyktninger. De flyktet til Montenegro og Serbia og til rundt om i verden og her i Norge.
  Nordmenn og verden skjønner ikke serbernes sorg. Våre følelser er ikke blitt hørt.

 42. Liljerød februar 21, 2008 kl. 11:12 am #

  Jeg forstår serberne også nå. Bedre enn i går. Vi må huske at serberne ikke er udyr, De kan ikke for alt det gale Slobodan gjorde. Han var maktgal psykopat. Det er ikke serberne. De var i tysk fangenskap under krigen og har nære forbindelser til Norge.

  Det skjedde mye galt på begge sidene på Balkan, så vi må ikke dømme serberne heller nord og ned.

 43. NN februar 21, 2008 kl. 5:11 pm #

  Boris Maksimovic som det står om i VG har invitert fattige serbiske barn i Kosovo som bor omringet av fiendtlige albanere på drømmeferie til Norge i mange år så de kunne gå på ski og ha det fint. Det gjorde han i år også. Billettene var betalt og ungene hadde fått vertsfamilier og pass og alt var klappet og klart.
  Men så sa UDI Nei. Det var en stor skuffelse for barna. De var redd for at ungene skal søke asyl i Norge. Så barna ble straffet fordi albanerne ville rive seg løs. Det var før Kosovo ble selvstendig. UDI sa det var fordi det var urolig i området at de trodde at barna ville søke asyl mens de var på Lillehammer på ferie.
  Hallo?
  Ungene var i åtteårsalderen og skulle på vinterferie som en oppmuntring i livet.
  Det er ikke lett for serberne heller må dere tro. De fleste har flyktet fra Pristina, og albanere har rykket inn i husene.
  Det er mange parter i en sak.
  Ikke døm serberne.
  Du burde undersøke sakene før du hyller noen.

 44. - februar 21, 2008 kl. 5:51 pm #

  Du er naiv.Kosovo er Serbia hjerte og skal alltid tilhøre serberne. Det serbiske folk reiser seg mot dere.

 45. - februar 21, 2008 kl. 5:57 pm #

  Dere har brutt folkeretten. Kosovo blir aldri eget land. De blir ikke med i FN. Kosovo er en provins i Serbia. Serbia har ikke okkupert Kosovo. Kosovo har bestandig vært en del av Serbia.
  Kosovo er vår kirkes sentrum.
  Skam dere!
  Dere slikker USA og Nato på ryggen!

 46. LillePersille februar 21, 2008 kl. 7:53 pm #

  #25 anonym
  Det er ikke sant dett du sier. Jeg har lest i VG og jeg har limt inn det som står der. Nå må du lese.
  Albanerne er urbfolkningen og Kosovo fikk selvstyre etter krigen

  Fakta om Kosovos historie
  * Albanerne anser seg som etterkommere etter illyrerne som bodde i området i oldtiden.

  * Serberne fører sin historie tilbake til den slaviske innvandringen på 600 tallet.

  * Rundt år 1200 blir Serbia samlet til ett rike med Kosovo som en sentral del.

  * 28. juni 1389: Serberne lider nederlag mot tyrkerne i slaget om Kosovo Polje, som ligger sentralt i Kosovo. Kosovo blir tyrkisk.

  * 1913: Serbia annekterte området fra Tyrkia.

  * 1945: Kosovo blir innvilget selvstyre innen Jugoslavia. Men provinsen blir formelt en del av republikken Serbia

  * 1989: Den serbiske lederen Slobodan Milosevic fratar Kosovo mesteparten av sitt selvstyre.

  * 1995: Kosovos frigjøringshær innleder en geriljakrig mot serberne

  * 1998: Milosevic-regimet begynner å fordrive albanere fra Kosovo.

  * 24. mars 1999: NATO går til krig mot Jugoslavia for å stoppe fordrivelsene.

  * 10. juni 1999: Jugoslavia går med på å trekke tilbake sine styrker fra Kosovo. FN overtar styret av provinsen i samarbeid med lokale politikere.

  * 17. februar 2008: Kosovo erklærer seg formelt uavhengig av Serbia. Serbia har avvist uavhengighetserklæringen.

 47. LillePersille februar 21, 2008 kl. 7:56 pm #

  Starlett og alle

  Nå brenner de den amerikanske ambassaden i Beograd.
  Tror dere at de vil brenne den norske også?
  Serberne er kristne. Kristne brenner også ambassader. Jeg tror at vi kunne ha vært litt mer forsiktig.
  Vi kan møte hevnaksjoner.

 48. Starlett februar 21, 2008 kl. 10:58 pm #

  Jeg går ut fra at du med «Opposisjonen» mener de norske partiene som ikke sitter i regjeringen og ikke hva serberne mener?

  Jeg vil tro at meningene er delte innen mange partier, men jeg har ikke hørt noe parti uttrykke seg klart mot anerkjennelsen.

 49. Starlett februar 21, 2008 kl. 11:00 pm #

  Man ser jo at det har kommet reraksjoner, til dels sterke, så det var ingen lett avgjørelse, nei.
  Men den var riktig, mener jeg.

 50. Peder_Ås februar 21, 2008 kl. 11:04 pm #

  #29

  Man bør kanskje også merke seg at BBC i sin beskrivelse av situasjonen, ikke engang har funnet tid til å fortelle at Norge har anerkjent Serbia. Kanskje vi skal redusere vår viktighet. Tross alt er ingen av våre hangarskip i området.

 51. nalleballe februar 21, 2008 kl. 11:09 pm #

  #30

  Norge er like viktig som en hovedstat du ikke har hørt om i en mer eller mindre kjent amerikansk stat.

 52. Viljen februar 21, 2008 kl. 11:10 pm #

  #28
  Det er en anonym som velger være anonym (!!!!) tilstadighet hos enkelte eller spesielle bloggere og faktisk uansett hva innleggets budskap er klarer være uenig.
  For all del, uenig er bra _til tider_, men hadde innlegget dreid seg om hvilken farge trusevalget hadde falt på i dag, hadde vedkommende anonym sikkert hatt noe og si om det og:))

  Er det ikke festlig!;)

  Anyway; jeg leser det du skriver og takk for den!
  Jeg synes det er flott at Kosovo er erklært uavhengig og høster anerkjennelse, bl.a. fra Norge.
  Håper det vedvarer!!

 53. nalleballe februar 21, 2008 kl. 11:11 pm #

  Eller se det på denne måten: Det er ingen som har hørt om Nevadas viktighet her i Norge. Nevada i USA er som Norge i EU. Men vi er ikke engang med i EU.

 54. Starlett februar 21, 2008 kl. 11:15 pm #

  Det er jeg ikke helt sikker på, nalleballe, hvis jeg forstår kommentaren din riktig.

  Jeg regner med at du med «de» mener Kosovo.
  Det har vært angrep på grensen i dag og i går, og det er voldsomme demonstrasjoner i Beograd i dag, så mange serbere er opprørte.
  Dessuten er Kosovo et svært fattig land med rundt 50 % arbeidsledighet etter alt de har vært gjennom.

  Derfor får den unge staten mangen utfordringer, og i praksis er den vel et «slags EU-protekturat» nå, siden FN ikke kan anerkjenne landet på grunn av de to vetomaktene, som selvfølgelig frykter separatister i egne stater.

  Dessuten står det ortodokse Russland og det ortodokse Serbia nær hverandre.

  NIB-reportasjer er ofte mer enn bilder, jeg pleier å legge inn politikk og historie hvis det er mulig, og HER kan du se en del av historikken:

  http://www.vgb.no/897

  Under et bilde står det:

  Ved ved selve blodveien, like utenfor Rognan sentrum, finner vi minnesmerke over de jugoslaviske partisanene som døde i fangeleiren, og her er et nærbilde av det.
  Du kan lese mer om Blodveien her, Nettsiden til Salten Museum og avdelingen for Blodveismuseet på Rognan, finner du her. Jeg anfaler deg absolutt å klikke deg inn på siden til Salten museum, for ved et ekstra klikk, får du se en kort FILM fra Blodveien.
  ——–

  OG på grunn av serbernes lidelser, ikke mist i Nord-Norge, er det nære historiske bånd også mellom Norge og Serbia.
  Derfor er det forståelig at serberne er skuffet nå.

 55. Peder_Ås februar 21, 2008 kl. 11:17 pm #

  #33

  Kanskje vi heller bør sammenligne oss med Belize? Belize har som kjent en stor grense mot Guatemala som nok ville blitt justert kraftig, om ikke helt fjernet, om ikke en sterk alliert stod i nærheten.

  Ikke er de en delstat i USA og ikke er de en del av Det Forente Kongeriket. En ekte bananstat!

 56. Starlett februar 21, 2008 kl. 11:27 pm #

  Jeg vet nesten ikke om jeg skal le eller gråte til denne kommentaren, MorHubro.

  Men all glede unner jeg deg!

  Det minner meg om Mozarts klaverkonsert i A-dur, særlig andre-satsen, smil mellom tårer.
  Ja, tenk om Palestina hadde blitt en selvstendig og fri stat sånn over natten!

 57. Viljen februar 21, 2008 kl. 11:32 pm #

  #33
  Ja, kan du skjønne, og enda ligger vi langflate og underdanige under alle EU-direktivene!

 58. Starlett februar 21, 2008 kl. 11:36 pm #

  Hei Viljen,

  Ja, det er mange utfordringer for Kosovo, og selv om det blir vanskelig, vil de nok greie seg, ikke minst forsi de kommer til å få massiv oppfølging av EU.

  Sant at det går dårlig i mange tildligere Warsavapaktland, f.eks Bulgaria.
  Serberne ser på Kosovo som en serbisk provins og mener de har historisk belegg for det, mens kosovoalbanere mener at de er urinnvånere som er blitt okkupert av Serbia.
  Under normale forhold kunne nok Kosovo ha fortsatt som en serbisk provins, men situasjonen på Balkan har vært alt annet enn normal, og etter den etniske rensninga og det faktum at de har vært et FN-protektorrat i ni år, MÅTTE det komme til en avslutningen av denne situasjon.

  Det tror jeg at Serbia innser etter hvert.

  Takk for en fyldig kommentar!
  Og gratulerer med vel overstått ett-årsdag på blogg! Du har satt masse farge til bloggen, synes jeg 🙂

 59. ARGUS37 februar 21, 2008 kl. 11:38 pm #

  Serberne har jo egentlig bare seg selv å takke, men på den annen side hadde jo den serbiske ambassadøren et poeng når han på TV spurte hva vi hadde gjort omsamene plutselig fremmet forslag om selvstendighet for Finnmark?

  Og at de fikk resten av verdens aksept for slik løsrivelse?
  Jeg er vel redd det hadde blitt en smule oppstandelse i moderlandet?

 60. Starlett februar 21, 2008 kl. 11:43 pm #

  Hopper i kommentarene for å protestere, nalle!
  Norge er tvert i mot VIKTIG for serberne, ikke minst på bakgrunn av det veldig nære forholdet som Serbia og Norge har hatt etter andre verdenskrig.

  (Det hadde du visst om du hadde lest noen NIB-innlegg. ;-))

  Serbia har kalt sin ambassadør tilbake fra Norge, og det er en _sterk_ diplomatisk protest mot vår handling.

  Derfor skrev jeg i mitt innlegg at dette ikke har vært noen lett beslutning, noe som er årsaken til at få små land har fulgt etter Norge.

  OG Norge er faktisk viktig for vår nabo i øst, også, nemlig Russland, akkurat som Russland er viktig for oss.

  Likevil var det viktig og riktig å være rakrygget her, for det viktigste er selvsagt Kosovos situasjon og å få stabilitet på Balkan.

 61. Starlett februar 21, 2008 kl. 11:52 pm #

  Jo, jeg ser dine poenger, og jeg forstår jo at dette er en vanskelig sak for serbere. Jeg vet ikke om du er serber siden du skriver anonymt.

  Jeg er klar over at det har vært vanskelig for kosovoserbere etter 1999, og det er sterkt beklagelig, men samtidig forståelig på bakgrunn av det som var hendt i forveien.

  Så er jo poenget at serbokroatene som har flyktet fra Pristina og Kosovo, IKKE flyktet fordi Kosovo var selvstendig, men flyktet under og etter krigen og da Kosovo var under internasjonalt protektorat.

  Når nå Kosovos status blir avklart, tror jeg at det også vil gagne kosovoserberne på litt lengre sikt.
  Kanskje til og med noen av flyktningene vil vende hjem til Kosovo igjen?

  Norges handling må ikke sees på som en fientlig handling mot serberne, for det er det selvsagt ikke.

  Norge ønsker å fortsette sin dialog og sitt diplomatiske samarbeid med det serbiske folk.

 62. Viljen februar 21, 2008 kl. 11:54 pm #

  #36
  Jeg ER fra Finnmark og hadde aldri godtatt det!
  Det er ikke flest samer i Finnmark…det er nordmenn. Om ikke samer er nordmenn!?

  Huff, jeg som ikke hadde noe og si om samene:)
  Jaja…

 63. Starlett februar 22, 2008 kl. 12:09 am #

  Det er ingen som har sagt at serbere er udyr, Lillepersille.

  Serbernes historie under andre verdenskrig skal vi ikke glemme, men det gir dem ikke rett itl etnisk rensing av kosovoalbanere og massedrap med forbrytelser mot mennskeheten.

  Det ver naturligvis ikke noe den jevne serber sto bak, mEN det politiske regimet med militærmakt, noe som gjorde at NATO rykket inn, uten at det i første omgang gjorde saken bedre, men heller verre, noe du kan lese i innlegget mitt og i lenkene.

 64. Starlett februar 22, 2008 kl. 12:10 am #

  SORRY

  Er litt trøtt nå.

  Liljerød, mente jeg

 65. Starlett februar 22, 2008 kl. 12:26 am #

  Helt ubegripelig at UDI skulle stanse Boris Maksimovic vinterferieprosjekt!

  Jeg må tilføye at han er leder for Kosovo-serberne i Norge for dem som kanskje ikke vet det.

  Jeg dømmer selvsagt ikke alminnelige serbere.
  Det er ikke DET saken dreier seg om.

  På sikt tror jeg at BÅDE serbere og kroater får det bedre nå når de er to suverene stater med klare grenser.
  Når serberne har latt dette synke inn, tror jeg de vil akseptere situasjon og slå seg til ro med det.

  Tross alt: De ønsker medlemsskap i EU.

 66. Peder_Ås februar 22, 2008 kl. 12:31 am #

  Det kunne jo vært artig å sett hva som skjedde om Nord-Irland eller Wales krevde selvstendighet. Eller kanskje California?

 67. - februar 22, 2008 kl. 12:47 am #

  Virker som ikke norge følger med i timen. Først erkjente og støttet de Hamas som eneste nasjon, som har vist seg en terror oranisasjon. Og nå har Jens og Jonas anerkjent Kosovo etter å ha tenkt et par dager. Virker som de sitter her på pengebingen og synser.

 68. lillevanilje februar 22, 2008 kl. 5:52 am #

  I kommentar til nalleballe #5 skriver du: «Tror du at vi nordlendinger kan proklamere Nordland for egen stat om vi skulle ønske det og forvente at vi ble anerkjent som egen suveren stat av resten av verden? ;)»

  … det finnes krefter som ønsker en egen samisk stat sansynligvis etablert på det som defineres som tradisjonelle samisk områder.

  Siterer fra undervisningsmaterialle brukt i en grunnskole (6.klasse) i østfinnmark:
  «-Når ble de SAMISKE grensen mot Sverige trukket opp?
  -Og mot Russland?»

  Påstand i undervisningsmaterialet «Nordmenn begynte kolonialiseringen av av samenes områder først fra kysten for deretter å ta seg opp langs elvene. Samene bodde for spredt til at de kunne organisere noen effektiv motstand»

  *

  Jeg er ikke sikker på om konsekvensene av Kosovos løsrivelse/selvstendighet bare er positive.

 69. jojja februar 22, 2008 kl. 6:02 am #

  Jeg synes det bare skulle mangle at norge annerkjente kosovo. Å vi ser jo igjen hvordan serberne takler dette. Vold er deres måte å løse alt på.Ikke vil de ha dem og ikke skal de få bli selvstendig…Et paradoks spør du meg

 70. LillePersille februar 22, 2008 kl. 1:15 pm #

  #40 lillevanilje
  Jeg har hørt at Russland truer oss med krig. Hvordan kan de det?
  Kosovo var ikke en del av Russland.
  Jeg synes at det er truende.
  Jeg tror alt var bedre under Tito da Jugoslavia var samlet.

  Men samene har ikke gjennomgått det samme som Kosovo. Det er sant at Kosovo er spesielt etter krig, utrensing og grusomheter.

 71. MorHubro februar 22, 2008 kl. 7:08 pm #

  #33 nalleballe

  Du er en snill gutt, men politikk er mer enn biologi!

  Norge og Serbia har _meget_ sterke forbindelser.
  Du kan lære om norsk-serbisk samfunn og serbernes opplevelser som i Norge under krigen!
  Norge er modig!
  Bare se på alle demonstrasjoner, plyndring og bøllete oppførsel i Serbia!

  Jeg spør:
  Vil du at den norske ambassade skal brennes av ville kristne hooligans?

  _Fotball_ er roten til det meste!

 72. MorHubro februar 22, 2008 kl. 7:14 pm #

  #34 Peder_Ås

  Tøv og tull!!
  Hvor er din analyse??

  #40 lillevanilje

  Samene og kosovoalbanerne kan man ikke sammenligne.Samene er den del av Norge og de har ikke vært utsatt for unntakstilstand!

  Tyrkia har angrepet Irak og kurderne!
  Det er en skam og en skjensel!
  Starlett, du kjenner forholdene.
  Nå må du manne deg opp og skrive en pamflett mot vanviddet!

  Jeg melder meg senere.

  _Jeg_ mener at både palestinere og kurdere burde ha egne stater.
  Tyrkia og USA er ute etter oljen i Irak!
  Merk mine ord!

  #42 LillePersille
  Du må stå modig i kampen og ikke være pingle!

 73. Starlett februar 22, 2008 kl. 10:08 pm #

  Historieskrivningen og historieoppfatningen er jo forskjellig her.

  Jeg skjønner veldig godt at mange serbere er frustrerte nå.
  Men situasjonen slik den har vært i ni år i Kosovo, var i lengden ikke til å leve med.

 74. Starlett februar 22, 2008 kl. 10:13 pm #

  Ettersom Russland har Vetorett i FN, kan man ha belegg for å hevde det, ja.
  Men nå tror jeg det er best å innse at Kosovo de facto er en egen stat.

  Dette med Kosovo som kirkesentrum etc er jo en del av retorikken i Serbias nasjonsbygging under Slobodan M, og jeg mener at det ikke er belegg for å hevde det.

  For øvrig er det FØRSTE gang at JEG på VGB er blitt beskyldt for å slikke USA etter ryggen.

  Det merker jeg meg med interesse.

  Jeg tror at dette vil gå seg til.

 75. Starlett februar 22, 2008 kl. 10:19 pm #

  Jeg tror egentlig ikke det er fruktbart å diskutere hvem som er «Urbefolkning» og hvordan historien har vært i hundrevis av år, men se på grunnen til at denne adskillelsen måtte komme.

  Dette er i høy grad en LENGE varslet løsrivelse, og når det ikke var mulig for kosovoalbanere og serbere å leve sammen i et forent Serbia, (som hadde vært den beste løsningen), ser jeg ikke hensikten i at den uavklarte situasjonen skulle fortsette.

 76. Starlett februar 22, 2008 kl. 10:25 pm #

  Ja, det kom litt ut av kontroll i går kveld.
  Jeg føler meg trygg på at Haakon Blankenborg & co tar sine forholdsregler, så jeg tror du kan ta det med ro.
  Demonstrasjoner, flaggbrenning ambassadebrenning etc skjer både blant kristne, hinduer, mualimer og ateister, når man bare synes man har grunn nok.

  Sterke menneskelige følelser og handlinger følger verken religioner, kulturer, etnisitet, språk eller andre slike oppkonstruerte skillelinjer.

  Men de fleste serberene og demonstrantene deltok jo slett ikke på noen ambassadebrenning.

  Media viser alltid unntakene og ikke hva den store majoritet gjør.

 77. Starlett februar 22, 2008 kl. 10:30 pm #

  BCC har den store og sanne definisjonsmakta av hva som er viktig, mener du?
  Ved siden av CNN?

  Hangarskip?

  Jeg mener det er viktige at små land OGSÅ tør å komme tidlig på banen, og gitt Norges nære relasjon til Serbia og vårt naboforhold til Russland, som er svært provosert nå, mener jeg fremdeles at det var både riktig og modig å anerkjenne Kosovo på et så tidlig tidspunkt.

  Men som tidligere sagt: Det viktige her er selvsagt ikke Norge, men at forholdene på Balkan blir normalisert.

 78. Peder_Ås februar 22, 2008 kl. 10:35 pm #

  #44

  Du må ha et forsvar for å bli anerkjent internasjonalt. Hvis ikke er du bare en mus som brøler.

  Norge har lagt ned forsvaret.
  Vi er derfor ikke lengre viktig.

  Tror du Norge blir tatt seriøst lengre?
  Vi BLE tatt seriøst. Den gangen vi bidro til noe. Nå sitter vi bare og tror vi er så fryktelig rike.

  Vi er ikke engang med i «land som vi liker å sammenligne oss med» rundt omkring i den store verden lengre.

  Det eneste vi har, er ryktet vi engang hadde. Det mister vi snart, straks folk begynner å følge med.

  Det er så ille, at jeg tror det eneste som kan redde landet er et EU-medlemskap. Jeg som alltid har vært imot det.

 79. Starlett februar 22, 2008 kl. 10:38 pm #

  Dette opplever jeg som en irrelevant kommentar, og regner med at det var et forsøk på å være morsom???

  ER USA så forferdelig viktig for deg, da?

  Jeg mener det er avgjørende at vi, som lever i et relativt, – RELATIVT siviliserte samfunn, (for det er MYE grums her også), tar del så godt vi kan i politikken her i Europa.

  Jeg er temmelig sikker på at serberne føler betydelig nærmere tilknytning til Norge enn til USA.

  Man kan se det meste fra forskjellige vinkler.

  Jeg mener det er avgjørende at vi ikke forblinder oss ensidig i en angloamerikansk vinkling.

  Det har gitt mange svært negative utslag.

  WASP-enes selverklærte fortrinnsrett på definisjonesmakt på brytes!

 80. Starlett februar 22, 2008 kl. 10:47 pm #

  Ja, det forekommer ofte INNLOGGEDE anonyme, og det må jeg bare ta til etterretning.

  Likevel kan jeg ikke forstå at det skulle være farlig under fullt navn, eller rettere sagt NICK, å hevde at man heller hadde ønsket at Kosovo ikke hadde løsrevet seg.

  For min del trenger ingen å være redd. Jeg er vant til mange meningsbrytninger og har ingenting imot det.

  Og jeg forstår selvfølgelig at mange serbere er lei seg og skuffet nå, men jeg tror at de fleste har vært klar over at det kom til å gå slik.
  Skuffelsen ligger vel heller i at Kosovo ble anerkjent så fort av flere land.

  Men det VAR en uutholdelig situasjon for kosovoalbanerne nå, en gordisk knute, og det var viktig å få en avklaring.

 81. Starlett februar 22, 2008 kl. 10:52 pm #

  Skal jeg legge ut et fotoinnlegg fra Las Vegas? 😉

  Klokka VAR bare elleve om kvelden da du skrev dette, nalleballe.

  Jeg sier ikke mer.. (hehehe)

  (Ikke ta deg nær av denne kommentaren min da, men jeg syntes bare det du skriver i denne kommentaren er noe…. *host»… merkelig)

 82. Starlett februar 22, 2008 kl. 10:55 pm #

  Men jeg synes det er synd at vi ikke er med i EU.

 83. Skeptisk februar 22, 2008 kl. 10:59 pm #

  Serberne i Bosnia kommer til å rive seg løs.Flere nye miniputtland og bråk
  Du tenker ikke på virkningene.

 84. Starlett februar 22, 2008 kl. 11:00 pm #

  Litt sen kveldsmoro?

 85. Starlett februar 22, 2008 kl. 11:03 pm #

  Ja, hehe…

  Både nalleballe og Peder Ås undervurderer Norge til det absurde, men sant nok at nordmenn ofte overvurderer seg selv.

 86. Starlett februar 22, 2008 kl. 11:08 pm #

  Hei Argus

  Det var veldig fint å se deg her, og jeg håper at alt ordner seg så du kommer tilbake for fullt på blogg. Med egne innlegg.
  Virkelig!

  Jo, ambassadøren har et poeng, MEN poenget holder ikke, for Finnmark har ikke blitt utsatt for etnisk rensning og Finnmark har ikke vært et FN-protektorat og ikke en reell del av Serbia i ni år, og NATO og EU har heller ikke lovet at Finnmark skulle bli egen stat.

  Når man er skuffet, finner man jo mange argumenter, slik denne ambassadøren gjorde, men når han får tenkt seg litt om, tror jeg han og andre serbere innser at dette vil bli den beste løsningen for Balkan.

 87. Starlett februar 22, 2008 kl. 11:12 pm #

  Jo, samer er nordmenn, og det er en helt annen situasjon.
  Jeg har ikke hørt noen samer ønske noen løsrivelse fra Norge.

  Der HADDE du jo noe å si om samer likevel. 😉

 88. LillePersille februar 22, 2008 kl. 11:17 pm #

  #45 Peder_Ås
  Du er urettferdig mot Norge. Vi gjør mye godt, men det er for mange FRPere som diskriminerer andre.

  Putin truer oss og sier at det vil slå tilbake på oss.
  Vi har vært modige for Kosovo.

 89. Starlett februar 22, 2008 kl. 11:21 pm #

  Når det gjelder Nord-Irland, så har jeg betydelig forståelse for Sinn Fein.

  Jeg mener det naturlige hadde vært at Nord-Irland hadde vært en del av Irland.

  Men det betyr ikke at jeg støtter IRA.

 90. Starlett februar 22, 2008 kl. 11:25 pm #

  Jens og Jonas har nok ikke tenkt bare et par dager.
  Dette er et ni år gammelt uløst problem som nå har funnet en løsning.
  Så DE følger nok godt med i timen.

  Hamas ble demokratisk valgt, og da var etter mitt syn Norges reaksjonsmåte riktig, selv om den kom sent.

 91. Norwonk februar 22, 2008 kl. 11:26 pm #

  Modig ville det vel bare vært dersom vi var først ute, men jeg er enig med deg i at regjeringen gjør rett i å anerkjenne Kosovo. Ikke fordi en ytterligere oppstykking av Balkan er noe særlig å glede seg over i mine øyne, men fordi det her blir snakk om å anerkjenne realitetene.

  Serbias myndigheter har ikke vist noen vilje eller evne til å beskytte minoriteter i de siste tyve årene, og de har uansett ikke noe krav på Kosovo, selv om de gjerne har fremstilt det slik (et samlet, demokratisk og fredelig Jugoslavia ville hatt bedre argumenter). Og det er lettere å overtale Russland og Kina om å akseptere dette om de møter en samlet front i FN. Vi har ingen betydning alene, men vi får betydning ved å opptre sammen med andre nasjoner.

  Og de serberne som nå raser mot denne utviklingen, bør tenke over at de i dette tilfellet har skapt ris til egen bak. Det var ingen i NATO eller EU som ivret etter å se et uavhengig Kosovo i 1999. Det var serbernes egen nasjonalisme og voldsbruk som presset frem en holdningsendring i denne saken. Jo før serberne innser det, jo bedre er det for dem selv.

  Hm. Vi er rørende enige, med andre ord!;D

 92. Starlett februar 22, 2008 kl. 11:34 pm #

  Hei Lillevanilje

  Jo, jeg var kanskje litt overfladisk der, og jeg ser jo problematikken du viser ved sitatene fra lærebøkene i Øst-Finnmark.

  Er det Øst-samer, fra såkalte skoltesamisk område rundt Neiden?

  De føler vel en sterk tilknytning til Russland.

  Nei, ringvirkningene av denne selvstendigheten er vel foreløpig vanskelig å forutse, og det er ikke vanskelig å skjønne at serbere føler dette vanskelig.

  Jeg tviler på om det blir mange separatistbevegelser som seriøst kommer til å kreve selvstendighet nå, og uansett så VAR jo Kosovos situasjon svært spesiell.

  Jeg synes egentlig ni år under FN-protektorat var nok, MEN jeg gjentar: Det er lett å se motargumenter, og vi ser jo nå Putins reaksjon, derfor mener jeg fremdeles at dette var modig av Norge, og riktig, når det ikke var mulig for serbere og kosovoalbanere å finne en måte å leve sammen på i en stat.

 93. Asterixa februar 22, 2008 kl. 11:40 pm #

  Det var ikke lett men riktig.
  Serberne kan takke seg selv for at det gikk som det gikk.
  Kosovo kommer å trenge mye hjelp i årene som kommer og det må vi gi dem.

 94. Starlett februar 22, 2008 kl. 11:43 pm #

  Hei jojja,:)

  Jeg synes du treffer spikeren på hodet

  ————
  Ikke vil de ha dem og ikke skal de få bli selvstendig…Et paradoks spør du meg
  ——-

  Absolutt. Helt enig med deg.

 95. Starlett februar 22, 2008 kl. 11:49 pm #

  Russland tenker på ulike grupper i Russland som øsnker løsrivelse, og vi trenger ikke være redd, men jeg synes nok at Putin var temmelig skarp i ordbruken i kveld.
  Dessuten har Russland og Serbia et tradisjonelt nært forhold.

  Jugoslavia under Tito hadde sine fordeler, ja.

  Et samlet og fredelig Jugoslavia hadde vært n drøm, men etter Sovjetsamveldets oppløsning ble det umulig.

 96. Starlett februar 22, 2008 kl. 11:50 pm #

  Fotball??…???

  HVA har fotball med dette å gjøre?

  Ellers er jeg stort sett enig med deg.

 97. Starlett februar 22, 2008 kl. 11:53 pm #

  Tyrkias krigstokt inn i Irak er fullstendig uakseptabel og jeg har nesten ikke ord for å uttrykke tankene og følelsene mine i den forbindelse.

 98. Starlett februar 23, 2008 kl. 12:01 am #

  Vi HAR et forsvar.
  Vi deltar til og med DESSVERRE i Afghanistan, og vi deltar i andre operasjoner.

  Men jeg vet ikke om du her tenker på Norge eller Kosovo.

  Kosovo vil stå både under Natos, EUs og FNs beskyttelse.

  Jeg har ikke forstått hva du mener:

  1.Mener du det var GALT å anerkjenne Kosovo?
  2. Mener du at Norge anerkjente for SENT slik at ordet «modig» var misvisnende?

  3. Eller mener du begge deler?

  Det er liksom litt vanskelig å kommentere deg når jeg ikke forstår hva du egentlig mener i denne saken.

 99. Luringen februar 23, 2008 kl. 12:02 am #

  En gang for lenge, lenge siden var jeg så flink til å sette meg inn i samfunn og politikk, drøfte og debattere. Nå er jeg glad det finnes slike blogger som din, som gir meg informasjon om stoff jeg ikke lenger klarer å engansjere meg nok i til å lese meg opp på.
  Jeg leser med stor interesse!

 100. Trond-D februar 23, 2008 kl. 12:43 am #

  Nå er Russerne sure.
  De sier omtrent rett ut at de vil bruke millitær makt for at Kosovo skal være i Serbias eie.
  Serbiske millitære under Slobodan var ikke snille mot Kosovos befolkning. Og heller var ikke den Kosovoalbanske millits nådig mot Serberne i Kosovo heller. De var omtrent like jævlig.

  Men situasjonen er slik at Serberne ødela ikke bare for seg selv i Kosovo under krigen. De ødela for seg selv i Boznia, Kroatia, Slovenia og Makedonia.
  Så det eneste jeg håper på er at Russerne kan beherske seg. Slik at vi kan unngå en ny stor krig.
  Og jeg har en urolig magefølelse om dette.
  Og mine magefølelser er ikke bra. De er ekte.

 101. ARGUS37 februar 23, 2008 kl. 12:58 am #

  #37 Viljen

  Nei «samer» er ikke nordmenn!
  derimot «samer» permanent bosatt i Norge er å anse som «nordmenn» med de samme rettigheter som alle andre norske borgere.

  Men så kan det se ut som det ikke er nok? Man kjemper for særrettigheter, kontroll over fisk, olje, reinbeiter, jakt- og fiskerettigheter osv. og oppretter et eget «sameting»…

  Har man et tilsvarende «sameting» i nord-Sverige, i Finnland og i Russland for hhv svenske, finske og russiske samer?

  Jeg har ikke noe greie på dette, men føler intenst at bor man i Norge og nyter godt av alle rettigheter på linje med norske borgere (og har gjort det i generasjoner) så er man norsk!

 102. Gullhjerte februar 23, 2008 kl. 1:23 am #

  Russerene må ta det rolig. De bør meditere og tenke over de åndelige verdier.
  De har samme kirke som serberne og er redd muslimene i sitt eget land i Tsjetjenia. Tsjetjenia fortjener også løslatelse.
  Jeg støtter de lidende i Kosovo.
  De fortjener frihet og fred.

  Jeg skrev en lang forklaring til takeshi om Fiskene, men den forsvant, så nå har jeg ikke lyst til å skrive den på nytt i natt.

 103. Viljen februar 23, 2008 kl. 8:31 am #

  #52 Argus
  Burde tatt dette på sameinnlegget enn her,men anyway..

  Joda, samer er nordmenn.
  Når de bor i Norge ER de for nordmenn og regne. Same er bare benevnelsen for folkeslaget.

  Ellers er jeg enig i det meste av det du sier.
  Det er flott og bli anerkjent, likt som Kosovo blir anerkjent som en selvstendig stat.
  Samene har blitt anerkjent som en urbefolkning.
  Men som du sier, så har det jo ikke stoppet der.
  Det er veldig lov og ha meninger om kravenen samenenstiller.
  Jeg vet heller ikke svært mye om dette, men reagerer på mange av kravene de stiller.

  Jeg sier som Starlett at samenen (siterer) har ikke blitt utsatt for etnisk rensning og Finnmark har ikke vært et FN-protektorat og ikke en reell del av Serbia i ni år, og NATO og EU har heller ikke lovet at Finnmark skulle bli egen stat.

  Mitt inntrykk er ofte at samene gjør sitt beste for og prøve skille seg fra Nordmenn.
  Særkrav, egoisme, solotripp er noen av uttrykkene jeg sitter igjen med…

  Hvor langt skal anerkjennelse strekkes!?

  Jeg er glad Kosovo har klart og løsrive seg. Håper det vedvarer og at de klarer bygge opp sitt lille land til og bli sterkt og vakkert!

  Vil samenen og egentlig «løsrive» seg!? Hvilken del av landet skulle de i så fall «forlangt»?
  Det bor vel flest samer i sør, men de eier mest land i Finnmark der de driver sine flokker.

  I Norge eier vi så lenge staten godtar det. Når de vil gjøre noe får du spotpris uten ankerett.
  Sååå, egentlig eier vi bare på «lånt tid» alle som en.

  Samene her til lands skal ikke sys puter opp under armene. De og skal følge og bo og leve under norske lover og regler.
  Det gjør de vel stregt tatt og, men så er det disse kravene da…

  Jeg blir faktisk ganske lei av samene..innimellom!

  Jaja Starlett, pokker meg ble det en del samepreik likvel! Bare på «feil» innlegg…hehe

 104. Sandri februar 23, 2008 kl. 10:18 am #

  Hei Starlett! 🙂 Innom for å ønske deg og dine en god helg og håper du er frisk igjen?!

  Det er jo bare å ønske Kosovo lykke til og håpe at løsrivingen bidrar til fred mellom de ulike folk på Balkan fremfor motsatt.

 105. MorHubro februar 23, 2008 kl. 10:27 am #

  #43 Starlett

  Det var fotballpøbel som angrep ambassadene!
  De hadde kledd seg ut i andre drakter, men de var lett gjenkjennelig for det skarpe øye likevel.

  Demonstrasjonen var fredelig med 200.000 deltakere og gratis transport for studenter og andre. Det skulle være et gravøl over Serbia i verdige former.

  Så begynte hooligans å brenne og plyndre butikker.

  De ødelegger ryktet for den fredelige serber og demonstrant!

  #45 Peder Ås

  Vi har forsvarsminister som er _meget_ aktiv.
  Det er en tradisjon at forsvarsministrene er _kvinner_.

  Jeg spør:

  Legger man _ned_ noe når en kvinne passer på ??

  Vi har den beste utenriksminister som finnes på vår jord!

  _Alle_ kjenner ham!!

  Jonas Gahr Støre nyter den største respekt i alle verdendeler!
  Han er rakrygget og meget diplomatisk og arbeider for en god og rettferdig verden.
  Han burde vært medlem i SV!

 106. MorHubro februar 23, 2008 kl. 10:50 am #

  #55 Sandri

  Din siste fortelling er rystende!
  Du kan være glad og stolt!
  Psykopatens klør er meget sterke og vanskelig å unnslipppe!

  Starlett

  Har du lest Sandris fortelling?
  Du må følge bedre med på forumet!
  Argus er kommet tilbake!

  God bedring!

  Jeg har mye på hjertet, men nå har jeg andre gjøremål.

 107. SpecialK februar 23, 2008 kl. 1:15 pm #

  Go Starlett! 🙂
  *klapp på skuldra*

 108. - februar 23, 2008 kl. 8:19 pm #

  Baskerland. Bombe i dag. Kurderne. Kypros. Russland. Tamilene. Samene. Bosnia.
  IRA

  Nei. Det var galt.
  Kosovo er en del av Serbia. Det kan Norge ikke forandre på.

 109. GerhardJakob februar 23, 2008 kl. 8:27 pm #

  #59 Anonym

  Kurderne blir veldig dårlig behandla. Se bare på Tyrkia.
  De kan godt få sjølstyre.
  Det var rett at Kosovo ble sjølstendig,

 110. LillePersille februar 23, 2008 kl. 8:59 pm #

  #59
  Du er feig, for du sier ikke hvem du er og er redd for at vi ikke skal si hva vi mener.

  Jeg er ikke redd mer, for jeg vil kjempe for de gode sakene.
  Jeg synes at kurderne kan få bestemme mye mer over seg selv og Putin er altfor krigersk.
  Han blir nesten like ille som Bush, men han er mye klokere, for Bush er dum.

 111. Tor februar 23, 2008 kl. 9:03 pm #

  Serberne går berserk og plyndrer i butikkene.
  Heldigvis at Kosovo kom seg unna!

 112. lillevanilje februar 23, 2008 kl. 11:49 pm #

  Anbefaler dette programmet:
  http://www.nrk.no/pro
  sending 21.02.2008

  NRK P2, torsdag 21.2.2008 kl. 10.03
  Sånn er livet

  Hvorfor hører vi ikke godt etter når serberne forteller sin versjon om Kosovo? Hvorfor tåler vi så godt at flere hundre tusen serbere måtte rømme hals over hodet fra sitt eget landområde?

 113. jojja februar 24, 2008 kl. 6:32 am #

  Lillevanilje.

  Poenget er vel ikke at vi ikke vil høre om dem, men det blir jo som den store pøbelen i gata, han driver terror mot alle, så når de andre små i gata blir lei og tar igjen, skal vi da bare vise føle medynk med den store pøbelen??
  Nei da synes vi at han fikk som fortjent.

  Så lenge de ikke kan bo sammen i fred og ro,så er det bedre at de blir avskilt.

 114. adolph februar 24, 2008 kl. 6:46 am #

  Akkurat i denne saken mener jeg at Norge burde forholdt seg passivt. Ikke på grunn av Kosovo eller Serbia, men på grunn av de seperatistsultne bastardnasjonene verden over som vil bruke denne løsrivelsen for langt mer enn den er verdt.

  Her betyr Norges stemme nada, altså bør Norge holde kjeft. Vi er små, og bør brøle der det betyr noe.

 115. Starlett februar 24, 2008 kl. 10:36 am #

  Serberne i Bosnia vil aldri bli anerkjent som stat, så det er bare spekulasjoner.

  Jeg skal finne noe stoff derfra senere.
  Synes ikke det er betryggende at de demonstrerer med store plakater av Slobodan og Putin!

 116. Starlett februar 24, 2008 kl. 10:39 am #

  Jeg mener i alle fall at det er riktig å anerkjenne Kosovso, – MEN jeg fortår at mange serbere liker det dårlig, og det er VELDIg viktig å fortsatt ha et godt forhold til staten Serbia OG å være bosia-serbernes rettigheter bevisst.

  Her har de internasjonale aktørene et særskilt ansvar.

 117. Starlett februar 24, 2008 kl. 10:45 am #

  Hei Norwonk,
  Du sier:
  ————
  Ikke fordi en ytterligere oppstykking av Balkan er noe særlig å glede seg over i mine øyne, men fordi det her blir snakk om å anerkjenne realitetene.
  ———-

  Akkurat! Det er et springende punkt her. Dersom forholdene hadde vært annerledes, hadde dette ikke vært nødvendig eller ønskelig.

  ————–
  Og de serberne som nå raser mot denne utviklingen, bør tenke over at de i dette tilfellet har skapt ris til egen bak. Det var ingen i NATO eller EU som ivret etter å se et uavhengig Kosovo i 1999. Det var serbernes egen nasjonalisme og voldsbruk som presset frem en holdningsendring i denne saken. Jo før serberne innser det, jo bedre er det for dem selv.
  ———

  Ja, HER er vi rørende enige, Norwonk. 🙂

  (Jeg har for øvrig merket med de lenkene du henviste til i et av dine innlegg og ser fram til å lese dem. )

  Jeg er at noen har nevnt det før, – og jeg har mange ganger tenkt det samme:
  Jugoslavia var jo et relativt fredelig samlet land under Tito.

 118. Starlett februar 24, 2008 kl. 10:49 am #

  Men husk nå at «serberne» ikke er noen ensartet gruppe, og nå må du ikke gå i generaliserings – og stigmatiseringsfella!

  De moderne, demokratiske kreftene vant valget i Serbia nylig, og i Serbia finner man delte meninger.

  Husk også at det bare er et bitte bitte lite mindretall som har tydd til aggresjon NÅ.

  (Selv om de er godt stoff for mediene.)

 119. Starlett februar 24, 2008 kl. 10:54 am #

  Lillevanilje, jeg ser stadig at du og jeg har lignende preferanser når det gjelder
  lyttevaner på radio. 🙂

  Jeg har hørt dette programmet, ikke bare EN gang, men to ganger, og jeg er enig i at man absolutt skal høre på serbernes versjon.
  Det var et sterkt program.
  Utrolig forresten at UDI nektet barna å komme på skiferie til Lillehammer!

  Likevel mener jeg at deling var riktig, og skal prøve å argumentere for det senere.
  Ville bare skrive denne foreløpige kommentaren til deg før jeg logger av om noen få minutter.

 120. Starlett februar 24, 2008 kl. 10:56 am #

  Hei Luringen, 🙂

  Tusen takk skal du ha!
  Jeg ble glad for å lese det.:)

  Synes du har masse spennende på bloggen din.
  God søndag!

 121. Starlett februar 24, 2008 kl. 12:28 pm #

  Jeg håper virkelig at din magefølelse slår feil denne gangen.

  Ingen tvil om at det er mye nasjonalisme og hverdagsrasime i Russland, og russernes tilknytning til serberne både som slavisk «brødre» og gjennom russisk-ortodoks kristendom er jo velkjent.
  Serbia har ført en til dels rasistisk politikk i storserbisk ånd med de følger du nevner.

  ———–
  Og heller var ikke den Kosovoalbanske millits nådig mot Serberne i Kosovo heller.
  —–

  Det er sant, og det er viktig at vi ikke bare gjør den ene part til syndebukk.
  Svart/hvitt-tenkning er generelt lite fruktbart og gjenspeiler omtrent aldri virkeligheten.

  (selv om det er mye LETTERE å være purist som tenker svart/hvitt.)

  Likevel: Man må forstå at det var en årsak til kosovoalbanernes reaksjon. Det er ikke rart at man blir bitter når ens nærmeste blr summarisk drept og lagt i massegraver og nå man blir utsatt for storstilt etnisk rensning og klassifisert som undermennesker.

  I det nylig avholdte valget stemte nesten halvparten av befolkningen i Serbia på et ekstremt nasjonalistisk parti i Slobadans ånd.

  Serberne som flyktet fra Kosovo etter 1999, gjorde det FØR løsrivelsen og mens Kosovo var et FN-protektorat, og derfor mener jeg at dette er enda et argument som talte FOR løsrivelse.

  Når alt nå får roet seg, tror jeg at det kan bli lettere å være serber i Kosovo, fordi sårene nå forhåpentligvis kan gro.

  Jeg håper at de moderate og demokratiske krefter i Serbia blir hørt, at man erkjenner at Kosovo er egen stat og at man satser på et godt naboforhold med den nye staten.
  Det er etter mitt syn den eneste måten å komme videre på.

 122. Nordlandsmann februar 24, 2008 kl. 2:06 pm #

  #63 lillevanilje

  Man kan både høre på serbernes versjon og samtidig gå for et fritt Kosovo.
  Se på Norge:
  Vårt land er selv et slags koloniland, med bare noe over hundre års selvstendighet.

  Vi ble ikke utsatt for lignende behandling som kosovoalbanerne. Vi har et godt naboforhold til Sverige.
  Var det da galt å gjøre det de aller fleste nordmenn ønsket, nemlig å tre ut av unionen i 1905?

  Det er en parallell i disse sakene, men jeg hevder at kosovoalbanernes grunn til å rive seg løs fra Serbia var adskillig sterkere enn Norges grunn var i 1905.

  #65 adolph

  Kosovos situasjon er spesiell og det kommer ikke til å skape presedens for andre seperatistbevegelser.

 123. Starlett februar 24, 2008 kl. 6:32 pm #

  Ja, norske samer er norske, men på grunn av enkelte spesielle forhold mener jeg det er riktig at vi har et sameting.

  Det står ikke i veien for at alle samer skal innordne seg norsk lov, noe de jo også gjør.

  Jeg er glad for at vi har reindrift her i nord.
  Reinkjøtt er godt, sunt og magert, og reinsdyrene lever fritt og godt så lenge de lever, i motsetning til broilerne til Prior og annet industrielt fremstilt kjøtt, der produsenten, altså bonden, kan synes å glemme at kjøttet han produserer, stammer fra levende dyr med følelser.

  Reindrift er plasskrevende, men så er jo Finnmark et svært stort fylke med få mennesker.
  Vi har forresten reindriftssamer her i Salten også, både i Valnesfjorden og på Saltfjellet.

  Det er bra at samiske barn får lære sitt morsmål skikkelig og bli tospråklige, og at de slipper den nedverdigende behandlingen de fikk på norske internater i tidligere tider.

  Men: Poltikken i Nord-Norge må selvsagt ta hensyn til alle befolkningsgrupper, både norskinger, samer, kvener, finner, russere og andre.

  Husk også at samer er mer enn reindriftssamer.
  De fleste er sjøsamer eller assimilert i den norske befolkningen rundt om i Nord-Norge og er sysselsatt innen alle yrker, akkurat som andre nordmenn.

 124. Starlett februar 24, 2008 kl. 6:35 pm #

  Det er fint at du vil ha frihet og fred for alle, Gullhjerte. 🙂

  Du kan jo skrive forklaringen til takeshi en annen gang. Du skulle fortelle litt om Tvillingene også.
  Lurer på om du alltid er oppe om natten eller om du av og til jobber om dagen også?

 125. Starlett februar 24, 2008 kl. 6:47 pm #

  Ja, sannelig ble det ikke en uttalelse om samene, ja, om ikke på sametråden min. 😉

  Det kan godt hende at det bor flere samer i Oslo enn i hele Finnmark. Jeg vet faktisk ikke dette, selv om jeg har ganske mye samisk blod i meg, vet ikke helt nøyaktig hvor mye.

  Vi er jo veldig blandet her i nord.

  Jeg går ut fra at du tenker på reindriftssamer når du snakker om spesielle krav.

  Ettersom jeg ikke er lommekjent i Finnmarks utfordringer, skal jeg ikke prøve å drøfte det her.
  Men jeg vet om flere sjøsamer fra området rundt Berlevåg, Kjøllefjord, Båtsfjord og andre steder, altså helt nord i Finnmark, som verken behersker norsk eller samisk fullkomment fordi de ble tvunget til å lære norsk på skolen og måtte snakke samisk med foreldre/besteforeldre som ikke kunne norsk når de var hjemme på ferie fra internatet, og derfor opplever de seg som sosiale og språklige tapere.

  Det er færre av dem nå, naturligvis, for denne uskikken er jo opphørt, men det VAR nødvendig å rette dette opp.

  Lillevanilje har flere svært gode kommentarer om samer i tråden min om samefolkets dag.

  Men ellers er vi helt enige.

  De norske samene kommer nok til å forbli norske i overskuelig framtid. 🙂

 126. Starlett februar 24, 2008 kl. 6:56 pm #

  Ja, vi må håpe at løsrivningen på sikt fører til fred, og jeg tror at det kommer til å gjøre det.
  Jeg hangler ennå og er nok ikke oppe av senga, nei, for denne influensaen og lungebetennelsen min ble mye hardere enn jeg er vant til, men vi står han av her i nord, vet du.
  Det er uvær ute, så det har ikke turvær i dag uansett, og da er det ikke så verst å ha det godt, varmt og trygt innendørs.
  Men det går mye honning og sitron.

  Ønsker deg en god og fin kveld, Sandri! 🙂

 127. Starlett februar 24, 2008 kl. 7:02 pm #

  Ja, nå forstår jeg.
  Jo, det var nok en del fotball-hooligans, men ikke BARE.

  Uansett så virker det stille i Beograd nå, og så blir det spennende å se om det roer seg nord i Kosovo også.

  Enig i at påstanden om at forsvaret er nedlagt, er en myte.

  Vet ikke hva som fikk Peder Ås til å hevde noe sånt.

  Og vi er rørende enige i at Jonas Gahr Støre er en prektig mann.
  Kunnskapsrik, handlekraftig, villig til å forstå andre folks tenkesett og diplomatisk UTEN å bli kultur-relativist.

  Sånn sett et forbilde i en tid hvor unyanserte fiendebildene får rå grunnen for altfor mange mennesker.

  Men jeg kan ikke tenke meg at han noen gang kommer til å konvertere til SV. 😉

 128. Starlett februar 24, 2008 kl. 7:24 pm #

  Ja, jeg har lest det.

  Ja, jeg vet at Argus har kommet tilbake på VGB.

  Spent på hvilke andre synspunkter du har og gleder meg til nye innlegg fra deg. 🙂

 129. Starlett februar 24, 2008 kl. 7:25 pm #

  Masse klapp på skuldra og gode tanker tilbake til deg, SpecialK ! 🙂

 130. Starlett februar 24, 2008 kl. 7:51 pm #

  Jeg skjønner hvor du vil.

  Kypros har nettopp hatt valg og får en kommunistisk statsminister som vil gjøre forholdene for menneskene på den nordlige delen av øya bedre.

  Baskerland blir ikke løsrevet som følge av at Kosovo blir ny stat.
  Men Baskerland burde kanskje få mer indre selvstyre.

  Kurderene.
  Tenker du på kurderne i Tyrkia?

  Det er mye som står igjen før man kan si at de tyrkiske kurderne blir behandlet på like fot med andre tyrkere.
  De færreste kurdere støtter PKK, MEN det er den dårlige behandlingen kurderne i Tyrkia får som gir «ammuniasjon» til PKK.

  Det er helt galt medisin å invadere Iraks Kurdistan.

  I Russland er det skremmende mye strukturell hverdagsrasisme, og det fører for langt å ta det opp i en enkel kommentar.

  Sri Lanka er et problemområde, for å si det forsiktig, og det har det vært svært lenge HELT uavhengig av Kosovo.

  Min private mening er at det ville ha vært mest naturlig at Nord-Irland var en integrert del av staten Irland og ikke en engelsk provins, så jeg har sympati for tankene til Sinn Fein.
  Men i Nord-Irland er det relativt rolig nå og har vært det i flere år.

  Demonstrasjonen for serbisk løsrivelse fra Bosnia, ser jeg på som en ren reaksjon på Kosovos løsrivelse, er ikke samenlignbart og blir ikke en realitet, og når det gjelder samene, kan du f.eks lese deg gjennom min forrige tråd, ikke minst Lillevaniljes utmerkede kommentarer.

  Så jeg tror ikke dine bekymringer slår til.

  Kosovo har revet seg løs fra Serbia, og mange stater , bl.a Norge, har anerkjent det, og det bør i grunnen serberne akseptere så fort som mulig for å komme seg videre.

  Norge ønsker å fortsette sine gode relasjoner med Serbia, og Serbia ønsker seg inn i EU, så det beste er nok å akseptere fakta og se videre fremover.

  Jeg vet ikke om du er serber ettersom du skriver uten nick, – men det spiller ingen rolle for svaret mitt.

  Jeg forstår at mange serbere nå har vonde følelser etter det som har hendt, men husk at anerkjennelsen er ikke det samme som et spark til dagens Serbia, men en tenkning om at dette uløselige problemet og denne protektoratsituasjonen til kosovoalbanerne måtte få sin avslutning.

  Og på sikt tror jeg at det OGSå blir til det beste for serberne og for stabiliteten i området.

 131. nalleballe februar 24, 2008 kl. 8:56 pm #

  #34/35

  Spør amerikanere om hva Norway er, så får du sikkert mange underlige svar tilbake. Om de så vet hvor og når Norge er, uten å ha besøkt landet, behøver de slett ikke vite om Norge er med i EU.

  Politisk sett betyr Norge noe, men USA og de store nasjonene tenker mest EU.

  Økonomien til hele EU kan sammenliknes med Kinas økonomi, som igjen kan sammenliknes med USAs økonomi. Deretter kommer Japan.

 132. Starlett februar 24, 2008 kl. 10:06 pm #

  De tyrkisk kurdernes situasjon er ikke bra, nei. Det har jeg erfart ved mange egne opplevelser.

  Det er mye fattigdom, usikkerhet og mye diskriminering av tyrkiske kurdere.

  Jeg tror kurderne flest vil være fornøyd med at de blir anerkjent som en stor og viktig minoritet med eget språk og at de får mer lokalt selvstyre og en annen behandling av storsamfunnet.

 133. Starlett februar 24, 2008 kl. 10:08 pm #

  Putin har snakket med store bokstaver, ja, og ikke minst hans utsending til EU og Nato.
  De som har noe å frykte, er naturligvis separatistbevegelser, muslimer og mørkhudete innenfor det russiske riket.

 134. Starlett februar 24, 2008 kl. 10:09 pm #

  NOEN serbere gikk berserk.

  Når man ser rasende demonstranter på TV, er de ikke representative for de fleste.

  Det MÅ man forstå.

 135. Solems Lee februar 24, 2008 kl. 10:17 pm #

  Nord-Irland må ikke blandes inn i dette, for den konflikten bunner i et spørsmål om kvinnfolk!

  😉

 136. Starlett februar 24, 2008 kl. 10:54 pm #

  Lillevanilje

  Intervjuet og programmet med Boris Maksimovic var veldig sterkt og gripende, og som deg vil jeg også sterkt anbefale interesserte å høre det.
  Han er leder for serbisk forening, Norge.

  Men la oss også huske at hans versjon er et partsinnlegg.
  Vi må prøve å tenke på hvorfor det ble slik det ble, og da kan det være fruktbart å tenke på den andre verdenskrig som var ferdig lenge før de aller fleste av oss var født.

  Tyskernes behandling av _vanlige_ nordmenn her i Norge var relativ mild, for «vi», altså våre forfedre og formødre, var «ariere» og fikk være i fred om vi ikke drev illegal virksomhet.
  Nazistene gikk adskillig hardere til verks i andre land.

  Og etnisk rensning av _etniske_ nordmenn var det ikke snakk om.

  Likevel var raseriet mot tyskerne stort, hatet mot både tyskertøser, stripete, brakkebaroner og norske nazister glødende, og krigoppgjøret er egentlig en skamplett i norsk strafferettspleie.

  Selv i dag kan man høre gamle mennesker som uttrykker at de ikke liker tyskere, på tross av at de aktive nazistene fra krigen er døde eller svært gamle og at det har vokst opp minst to generasjoner siden den gang.

  Da jeg var jente, husket jeg godt at jeg fikk høre rundt omkring fra folk om at X var tyskerunge, Y var gammel tyskertøs og Z hadde dessverre blitt nazist under krigen, og det ver 20 – tjue – år etter at krigen sluttet.

  Og merk: verken tyskertøsene, tyskerungene
  eller nazistene som ble omtalt og sladret om, hadde gjort noe galt, i den forstand at de hadde skadet andre.
  De hadde tysk far, tysk ekskjæreste eller nasjonalsosilistisk tankegods.
  Men de satte det ikke ut i handling.
  Likevel møtte de forakt og delvis hat og mobbing i flere tiår etterpå.

  Tenk så på hva kosovoalbanerne opplevde.

  En etnisk rensing uten sidestykke etter andre verdenskrig, døde slektniger og venner i massegraver, tilfeldig utvalgt, landsbyer totalt ødelagt og målet var å drive alle på flukt fra Kosovo.

  Lidelser, tap og ødeleggelser som man knapt kan forstillelse seg.
  På denne bakgrunnen er det menneskelig forståelig at noen – NOEN kosovoalbanere reagerte slik at mange serbere fant det best å flykte.

  Dessuten skal man ikke se bort fra at mange serbere fant det klokest å flykte i visshet om hva albanerne hadde gjennomgått.

  Selvfølgelig og tragisk nok er det sivilbefolkningen som får lide for håpløse og voldelige kriger, her som overalt ellers, og mennesker som Boris Maksimovic er uskyldig ofre for krigens gru og Slobodans vanvidd.

  MEN: Slobodan HADDE folket med seg, ble hyllet og dyrket som en helt, og nå under valget nylig var det med nød og neppe at den demokratiske fløyen i Serbia seiret.

  Så jeg mener absolutt at vi bør kjenne til serbernes situasjon, akkurat som vi bør forstå hvordan sivilbefolkningen f.eks i Dresden hadde det mot slutten av andre verdenskrig da allierte bombefly ødela på en måte som bare vekker avsky og som var helt unødvendig for utfallet av krigen.

  Historien skrives som kjent av seierherrene.

  I Serbia var det ingen seierherrer, bare tapere, og med en håpløs situasjon for kosovoalbanerne.
  Derfor mener jeg at det beste er at de nå får sin egen stat, at situasjonen blir avklart slik at det kan bli stabilitet i området.

  Men det er avgjørende viktig å opprettholde gode forbindelser med et demokratisk Serbia, og det tror jeg kommer til å gå godt.

  Jeg la merke til at Boris M hadde avfunnet seg med situasjonen på vegne av norske serbere, men han var skuffet fordi den norske anerkjennelsen kom så raskt.

  Jeg tror at rask anerkjennelse vil gjøre overgangsfasen og pinen kortere for alle parter.

  Men jeg begriper ikke hvorfor disse barna ikke fikk innreisetillatelse på vinterferie.
  Det var et dårlig signal fra UDI.

 137. Starlett februar 24, 2008 kl. 11:40 pm #

  Hei jojja 🙂
  Jeg tror også at det beste er at Kosovo blir adskilt fra Serbia, og når bare serberne får tenkt seg om, kommer de forhåpentligvis til å skjønne det, de også.

 138. Starlett februar 25, 2008 kl. 12:13 am #

  Det er jeg ikke enig med deg i, Adolph.
  Hvilke land er det konkret du frykter vil prøve å løsrive seg?
  Dessuten så er faktisk forholdet mellom Norge og Jugoslavia ganske sterkt, ikke minst på grunn av andre verdenskrig, noe vi ser her nord, (og som jeg har vært inne på i flere NIB-innlegg), så Norges stemme blir lagt merke til.

  Vi kan ikke slutte å bry oss selv om vi er en liten nasjon?….

 139. Starlett februar 25, 2008 kl. 12:21 am #

  Ja, der har du sannelig et poeng.
  Vi løsriv oss jo faktisk vi også.

  Egentlig kunne vi godt ha hatt ETT land, Skandinavia, (mener jeg, nesten halvsvenske som jeg er) men slik den svenske kongemakta var da, slik at det ikke harmonerte med den norske parlamentarismen, og med en sterk Venstrebevegelse og bondebevegelse, var det vanskelig den gang.

  Men vi hadde langt mindre grunn til å bli egen stat enn Kosovo.

 140. Liljerød februar 25, 2008 kl. 12:26 am #

  #67 nalleballe
  Du er helt amerikafrelst!
  Selv om amerikanerne er så dumme at de ikke vet hva som er på den andre siden av havene, betyr det ikke noe for Kosovo.
  Det er ikke alt som handler om ditt kjære Amerika.
  Dette handler om Europa.
  Bor du i Amerika?
  Det sa du ikke til meg på min blogg.

 141. Starlett februar 25, 2008 kl. 12:32 am #

  Dette har vel strengt tatt ingenting med innlegget å gjøre.
  Jeg oppfattet at du og Peder Ås nærmest hadde en nattlig fleip som ikke omhandlet denne saken som jo har en svært tragisk bakgrunn.

  Det er ikke hva USA mener som betyr så mye her.
  Det som betyr noe, er hvordan situasjonen blir på Balkan og hvordan EU, Nato og FN kan hjelpe til både i oppbyggingsfasen og ikke minst for å sikre minoritetens rettigheter.

  Norge er som kjent med både i FN og Nato.
  Og tilknyttet EU gjennom EØS.

 142. Starlett februar 25, 2008 kl. 12:36 am #

  Hei Solems Lee,

  Virkelig trivelig å se deg igjen! 🙂
  Handler konflikten der mest om kvinnfolk?
  Jeg trodde det var de nord-irske MENN som var de mest interessante.

  I alle fall fra mitt synspunkt. 😉

  Jeg ser at du har lagt ut sanger på bloggen din, men jeg får ikke hørt dem med denne laptopen, så jeg gleder meg til å ta hovedmaskinen min i bruk igjen.

  Håper det går fint med russiskstudiene!
  Du følger kanskje presidentvalget der med en viss interesse?

 143. Starlett februar 28, 2008 kl. 1:09 pm #

  Nalleballe bor ikke i USA.

 144. starmite mars 2, 2008 kl. 1:24 am #

  Hei Starlett!

  Jeg er egentlig litt usikker på om det var klokt av Norge å stille i første rekke hva gjelder anerkjennelsen Kosovo.

  For det første virker det lite gjennomtenkt at Norge anerkjenner en lovstridig løsrivelse uten å samtidig gi oss en grundig og veldokumentert begrunnelse for avgjørelsen. Som norsk statsborger føler jeg et behov for innblikk i saksgangen forut for denne avgjørelsen. For avgjørelsen er jo, tross alt, tatt på vegne av det norske folk.

  For det andre stiller jeg meg litt tvilende til lovligheten av denne løsrivelsen. ( Vi har jo Baskerne litt i tankene… og kanskje Samene vil ha Finnmark…?)

  La meg bare få presisere: Jeg er ingen motstander av Kosovo som egen stat. Tvert imot.
  Men det undrer meg bare at vi har et slikt hastverk med å gi vår støtte.
  Hadde vi ventet litt. Latt det bli en offentlig prosess og en offentlig debatt før avgjørelsen ble tatt, hadde jeg selv følt det som langt mer betryggende.
  Da kunne Norge ha anerkjent Kosovo , eller latt være, etter en grundig overveielse.

  Slik det er nå føler jeg at vi bare har diltet etter de andre.

  Starmite

 145. - mars 2, 2008 kl. 1:34 am #

  Nei til muslimsk stat i hjertet av Europa!!!Farlig.Se linken for ytterligere informasjon.

 146. Per mars 2, 2008 kl. 1:38 am #

  Kosovoalbanere er kun Tyrkiske okkupanter.Lær og les litt da?

 147. Starlett mars 2, 2008 kl. 9:15 pm #

  Hei starmite

  Jeg forstår innvendingene dine, og det ER kontoversielt. Derfor brukte jeg ordet «Modig» i overskriften.

  Norge var et av de fire første landene som anerkjente, så vi diltet vel ikke etter andre.
  Jeg er overbevist om at det var godt gjennomtenkt på forhånd.

  Kosovo har i realiteten vært et FN-protektorat i ni år.Situasjonen var helt fastlåst, og det måtte komme en avklaring.

  Derfor mener jeg at det beste var å anerkjenne, – men jeg forstår motargumentene, og hadde det vært mulig, hadde nok det beste vært et forent Serbia/Kosovo.

  Men ni år etter den etniske rensninga viser det seg at det ikke var mulig.

  Jeg leste en veldig godt innlegg fra deg før sist jeg var på blogg, men før jeg fikk kommentert, krasjet hele portalen.
  Jeg kommer senere på bloggen din. 🙂

 148. starmite mars 2, 2008 kl. 9:51 pm #

  #70 b

  Joda, det var sikkert gjennomtenkt.
  Men jeg syns jeg det er maktpåliggende å orientere folket om hva de folkevalgte legger til grunn for sine beslutninger.
  Jeg syns at man i et demokrati har rett til å få innsyn i den prosessen som ligger bak de avgjørelser som blir tatt av dem vi har valgt.
  For jeg vil fortsatt tro at det er legitime grunner som har vært utslagsgivende for regjeringens valg.

  Jeg er forøvrig fortsatt av den oppfatning at vi har diltet etter, selv om vi var nummer fire.
  Fjerdeplassen gir som kjent ingen medalje, så som markering har det neppe noen større verdi å være nummer fire enn å være nummer tolv…

  Men, som nevnt i min forrige kommentar; jeg slutter meg til gratulantene og hilser Kosovo velkommen som ny stat.
  Det er bare beslutningsprosessen jeg skulle ønske å få litt innsyn i.
  Og selvfølgelig har jeg, som enhver annen samfunnsbevist borger, et ønske om å få delta i den offentlige debatten før den endelig avgjørlsen blir fattet.
  Og egentlig er vel ikke det for mye forlangt i et demokrati?

  🙂

 149. Starlett mars 2, 2008 kl. 11:24 pm #

  RELIGIONEN er da uten betydning.

  Se heller på hva de ortodokse serberne under Slobodan har bedrevet av kriminell adferd mot kosovoalbanerne.

  Det betyr selvsagt ikke at ALLE ortodokse er kriminelle overgripere.

  Jeg kan ikke se noen link.

 150. Starlett mars 2, 2008 kl. 11:42 pm #

  Tyrkiske okkupanter?
  DEN må du utdype!

  Hvor langt bak i historien går du nå?
  Til 13oo-tallet eller det ottomanske riket?

  Det opplever jeg ikke som adekvat.

  Norge var i union med Sverige fram til 1905.

  Og før det var vi flere hundre år en dansk koloni.

  Men NÅ er vi et eget land.

 151. - mars 3, 2008 kl. 12:13 am #

  Du som forhendeværende UD ansatt, kan mye, du forstår det du har lært og lært fra din side av «skriverbordet». Det som ofte er, er at de må ordne opp selv uten innblandinger.Fordi sånne som oss her oppe ikke forstår kulturen, holdninger, tro, følelser og vilje i et annet land, uanstt hvor mye man prøver.
  Ingen av oss her er gamle nok til å ha opplevd trengsler, sult, forfølgelse, men allivevel er dere eksperter!!! Arogant! Snart kommer det nok et nytt innlegg om midtøsten og drittslenging om israel, som jeg vil påstå at det er så og si ingen her i vgb som har den minste peiling om. Dere bare tror det.

 152. - mars 3, 2008 kl. 9:19 am #

  Først og fremst heter det Kosovo og Metohija…
  og hvorfor en klok og riktig avgjørelse av Norge?? vel..vil ikke diskutere Norges beslutning..forventet heller ikke noe annet av Norge…
  men…alle dere sitter trygt ved skrivebordet hjemme og har kjennskap til Kosovo og Metohijas situasjon bare gjennom media som hele tiden har vært på kosovoalbanernes side…
  det er veldig sjelden jeg har sett at noen holder serbernes side…
  Det Hashim Tachi har gjort, å erklære K&M som selvstendig er en ulovlig handling.
  Jeg er rystet over situasjonen.
  Forestill dere situasjonen til det som nå er minoritet av serbere på Kosovo…
  snakk med serbere som ble jaget fra Kosovo, fratatt alt de eide…og ikke sitt der trygt bak deres 4 vegger i en varm stue og snakk om all ære til kosovoalbanere som har tatt noe som aldri har vært deres eiendom.
  Fy til Norge og nordmenn som støtter dette!!!!!FY!

 153. Starlett mars 3, 2008 kl. 2:19 pm #

  —————-
  Og selvfølgelig har jeg, som enhver annen samfunnsbevist borger, et ønske om å få delta i den offentlige debatten før den endelig avgjørlsen blir fattet.
  Og egentlig er vel ikke det for mye forlangt i et demokrati?
  ———–

  Nei, det er jo egentlig sant, men så er det jo slik at regjeringen som utøvende myndighet beslutter uten nødvensigvis å rådføre seg med folket.

  Selv om de ofte beslutter etter å ha sendt diverse saker ut til høring.

  Slik ER det, uansett hvem som sitter med regjeringsmakta.
  Det er jo i stortinget lover blir vedtatt og diskusjoner blir ført mer åpent.

  Og så har vi den fjerde statsmakt, men dessverre står det mye rart i mange aviser.;)

  Nå får vi jo bare håpe at det går bra med den nye staten Kosovo.

  Jeg tror det.

  Den umiddelbare skuffelsen til serberene synes å ha lagt seg, og Kosovo vil få mye hjelp av EU.

 154. Starlett mars 4, 2008 kl. 11:18 am #

  Det er vanskelig å svare fornuftig på denne kommentaren siden jeg ikke vet hvem den kommer fra.

  Den legger inn som premiss at den som kommenterer tror han/hun vet en masse om meg som vedkommende ikke kan vite.

  Hvor jeg til en hver tid har forholdt meg i forhold til et skrivebord, kan du ikke vite. Det er mange som gjør praktisk arbeid ute i virkeligheten.Oog det er dessuten helt uinteressant i forhold til Kosovos løsrivelse.

  I saken om Kosovo er jeg tidligere i denne tråden blitt beskyldt for å slikke USA opp etter ryggen, siden USA anerkjente Kosovo FØR Norge. Det samme gjorde også Frankrike, England og Tyskland.
  MIN person er HELT uinteressant og spiller ingen – INGEN – rolle i denne historiske situsjonen.

  Hvis du kutter ut tanken på hva «Starlett» mener, vil du da også være like negativ til at Kosovo holder opp med å være et rent FN-protektorat?

  Er etnisk rensning av kosovoalbanere i orden?

  HVIS du har blogg på VGB, er det IKKE farlig å skrive under ditt nick.
  I alle fall trenger du ikke å være redd meg. 🙂

  ——————–
  Snart kommer det nok et nytt innlegg om midtøsten og drittslenging om israel, som jeg vil påstå at det er så og si ingen her i vgb som har den minste peiling om. Dere bare tror det
  ———-

  Hvis fremstilling av faktiske forhold er det du kaller «drittslenging», så er det nok fare for at det kan komme nye innlegg om Israels folkemord og statsterrorisme, ja.

  Jeg har forøvrig skrevet mange innlegg om Israels uakseptable politikk, se for eksempel juli, august september 2006 i arkivet mitt.

  Sitter du på en eksklusiv alternativ «sannhet» om israel, så bare kom med den, helst i noen av trådene mine som omhandler Israel, palestinerne eller Libanon.

 155. btidag mars 4, 2008 kl. 11:25 am #

  Hei Starlett…..

  Siste:
  Nå rasler Quebec også med sablene…
  oppildnet av Kosovo…..

 156. Starlett mars 4, 2008 kl. 11:41 am #

  Jeg regner med at du selv er serber som er bosatt i Norge.

  Det er viktig og interessant å få høre alle syn, og jeg ser gjerne at du utdyper ditt syn, men det hadde vært veldig fint om du kunne skrive et nicknavn slik at jeg visste at det var nettopp DU som skrev.

  Det er mange anonyme på bloggen min, og det er greit for meg, men litt forvirrende og tungvint, så det ville vært lettere å adskille dere som er uinnloggede fra hverandre om dere brukte nick.

  Jeg er klar over at serbernes situasjon i Kosovo har vært vanskelig, og det har vi drøftet lenger opp i tråden.

  Men man kan ikke overse at serberne, (sivile og uskyldige) har fått lide på grunn av de veldige lidelser som Kosovo hadde blitt utsatt for under Slobodan Milosevic

  Les gjerne her:

  http://www.moreorless

  Den fastlåste situasjonen hadde bare tapere og ingen vinnere.
  Jeg tar det som en selvfølge at politi, jurister fra EU og soldater fra NATO sammen med befolkningen i Kosovo skal sørge for full sikkerhet og like vilkår for serberne i Kosovo.

  Og jeg tar for gitt at Norge, – OG andre vestlige land, fortsetter sine gode forbindelser med Serbia.

  Hvis Serbia vil inn i EU, så er de sannsynligvis velkommen.
  Men da må Serbia akseptere tingerns tilstand og sørge for å leve i fredelig naboskap med Kosovo.

 157. Starlett mars 4, 2008 kl. 11:55 am #

  Hei btidag

  Det har jeg ikke fått med meg.
  Har du noen lenke eller referanse til det?

  Uansett så blir det nok bare med raslingen, tenker jeg.

 158. btidag mars 4, 2008 kl. 5:14 pm #

  jeg hørte/leste det nettopp her….leter….. :))

 159. btidag mars 4, 2008 kl. 5:16 pm #

  var også et kart over Quebec….
  altså har jeg sett det….

 160. btidag mars 4, 2008 kl. 5:20 pm #

  finner det ikke i farten – må da være andre som har fått med seg dette her…..

 161. Starlett mars 5, 2008 kl. 4:42 pm #

  Hmmm… 🙂

 162. Starlett mars 5, 2008 kl. 4:43 pm #

  Er du sikker på at det var seriøst ment? Jeg har mine tvil.

 163. Starlett mars 5, 2008 kl. 4:45 pm #

  Jeg skal prøve å google etter det senere, men jeg har ingen tro på at Quebec vil erklære seg som egen stat.
  Nå har forresten også Sverige anerkjent Kosovo, og de erkjente, som Norge, at det ikke var noen enkel beslutning, men tross alt den beste.

 164. MorHubro april 3, 2008 kl. 12:18 am #

  Bush er hyperaktiv.
  Jeg spør:
  Hvorfor skal han bestemme over Ukraina og Georgia?

  Hellas har separatistangst.
  Det er ikke bare Kypros. Det er Makedonia også.
  Sann mine ord!

 165. Sannhet april 6, 2008 kl. 11:19 pm #

  Hei!

  Det er så trist å innse at et demokratisk land som Norge støter albanske terrorister og kriminelle i Kosovo og i Albania. Det er også trist å lese deres patetiske, partiske og urimelige kommentarer angående samme problematikk. Bare for å oppklare, er det ikke kosovonasjon som feirer den så kalte Kosovo uavhengighet men albanere som kom fra Albania. De veiver med albanske flagg og feirer stor Albania. Det er det som er fakta. Å kreve stat er ikke samme som å kreve menneskets frihet og rettferdighet. Det viste serbere. De kom til Serbia for å finne bedre liv og levevilkår for i Albania bare var helvete og elendighet. Men med det samme de kom så flyttet serberne fra disse områdene. Dette førte til at albanere plutselig utgjorde flertal i Kosovo. Samme skjer her i Norge, i områdene der pakistanere flytter til, flytter normen fra.
  Forbryterne skal handle når de har venner, hjelpere eller medskyldige som er av denne sorten som sa Aristoteles, og i denne sammenheng gjelder albanere og amerikanere. På denne måten blir de i stand til å handle, unngå å bli avslørt og å slippe straff. Som ordspråket sier, de enste forbryteren trenger, er et påskudd. I Serbia var massegraver og Milosevic i Irak masse ødeleggelsesvåpen. I Afghanistan terrorister, i Vietnam kommunister etc. Hvem dømmer amerikanske forbrytere i Irak?
  At Kosovo bare er en del av Serbia er altså faktakunnskap ”a priori”. Det er ikke noe mann trenger å bevise fordi det er grunnleggende sannhet. Slik har det vært siden Gud skapte jordkloden. Og det skal også albanske siptarer innse før eller siden samme som rest av verden og dere i Norge. Dette støtter FN sikkerhetsråd og størst flertall i FN land og land verden over. De mindretallige land som godkjente albanske siptarer gjorde dette under sterk amerikansk presse.
  Men en ting til som jeg ikke skjønner hvorfor dere i Norge trakasserer serbere hele tiden som om Serbia erklærte Norge krig?
  Hvorfor er dere så store muslimelskere og så store serbohatere, skjønner jeg overhodet ikke?
  Serberne har vært terrorisert av muslimene i mange hundre år. Serberne kjempet for sin frihet og fedrelandet. Hva dere i Norge kjemper for?
  Det virker ganske idiotisk å støtte noen uten å vite hvem du gir støtte til. Hva skal dere gjør med Muhammed karikaturene? Hva skal dere gjør med muslimske ungdomsgjeng som brenner skuler i Danmark? Hva skal de gjør med muslimske ungdomsgjeng som skaper kaos i Frankrike og Nederland? Hva skal dere gjøre hvis samme muslimske ungdomsgjeng kommer til å brenne norske skuler her i Norge og kreve uavhengig stat i Østfold eller en annen kommune her i Norge? ”Da blir det Norge naboland av republikken Pakistan/Østfold”

  Allerede i dag er muslimene et stort samfunnspolitisk problem her i Norge og dere lukker øynene foran hele tiden. Dette kommer til å koste dere dyrt. Men bare vent og se.

  Mvh!

  Sannhet

 166. Starlett april 30, 2008 kl. 4:10 pm #

  Heldigvis er Bush snart historie i USA, men du verden så mye ugagn han og hans administrasjon klarte å gjøre for USA og verden for øvrig i de åtte årene han har sittet som president.

 167. btidag april 30, 2008 kl. 5:09 pm #

  Hei Starlett….

  har funnet et kart der nesten 20 områder i verden er enten bestridt eller ikke tilhører noen. Quebec var ikke en av dem faktisk – men det påstår jeg forsatt å ha lest noe om…

  Her inngår alt fra områder som Nordpolen og Antarkis til en 180m2 passasje mellom Vatikanet og Italia.

  Og det ser ut til å komme stadig flere til…..

 168. btidag april 30, 2008 kl. 5:18 pm #

  #80

  faktisk enig i det med Hellas…..

 169. btidag april 30, 2008 kl. 5:22 pm #

  #80b

  og de fire siste pga technicalities i et par stater

 170. btidag april 30, 2008 kl. 5:28 pm #

  kan noen her forklare meg hva Bush har gjort i innenerikspolitikken….
  elller er alt dette bare utenrikspolitikk….sett fra Europa…

 171. btidag april 30, 2008 kl. 5:36 pm #

  Starlett….
  du som vet det meste…

  hvem eier månen ??

 172. Starlett april 30, 2008 kl. 5:37 pm #

  Takk for en innholdsrik kommentar!
  Beklager sent svar, men jeg har vært mye borte fra VGB i det siste.
  La meg si helt klart at jeg på ingen måte er noen Serbia-hater og har intet mot serberne som folk.
  Jeg er også klar over at mange serbiske internflyktninger har det vanskelig, og som nordlending som kjenner den nordnorske historien, vet jeg mye om sebernes skjebne i Norge under andre verdenskrig.
  Likevel mener jeg det er helt feil å si at et område har tilhørt et folk «siden Gud skapte jordkloden».
  Migrasjoner – store folkeforflytninger, har skjedd gjennom mesteparten av historien.

  Det var den etniskte rensingen av kosovoalbanere på nittitallet som dannet bakgrunnen for frigjøringen av Kosovo.
  Det var en vanskelig beslutning, men Kosovo hadde i realiteten vært et FN-protektorat i mange år og situasjonen var fastlåst.
  Derfor mener jag at den minst uheldige løsningen var at Kosovo nå ble et eget land.
  På litt lengre sikt tror jeg også at serberne vil innse dette.
  Så må Norge og andre land bestrebe seg på å opprettholde gode diplimatiske forbindelser både med Serbia og Kosovo, og for Kosovo og Serbia påhviler det et ansevar for å få et godt naboforhold.
  Dine tanker om muslimer versus kristne kan jeg ikke dele.

  Mange serbere gikk berserk etter Kosovos frigjørelse og store er forbrytelsene til Milosevic og hans medløpere, men det kan da ikke være noen grunn til å stemple alle ortodokse kristne som pøbler og farlige mennesker som vi må holde oss unna?

 173. Starlett april 30, 2008 kl. 6:04 pm #

  Hvem har sagt at jeg vet det meste? 😉

  Månen, er det ikke felleseie??

 174. Starlett april 30, 2008 kl. 6:14 pm #

  Ja, det har du jo rett i.
  Vi i Norge skulle vel gjerne hatt både Jämtland og Härjedalen. 😉

 175. Starlett april 30, 2008 kl. 6:15 pm #

  Enig med Hellas i at Makedonia ikke bør bli med i EU, mener du?
  Hvorfor?

 176. Starlett april 30, 2008 kl. 6:37 pm #

  Hva tenker du egentlig på her btidag?

 177. btidag april 30, 2008 kl. 6:43 pm #

  #83

  Helleas har en provins som heter Makedonia – og vil derfor ikke annerkjenne Makedonia som egen stat

 178. btidag april 30, 2008 kl. 6:45 pm #

  #83b

  og det er vel det som hindrer Makedonia i å bli medlem….

 179. Starlett april 30, 2008 kl. 6:45 pm #

  Jeg er klar over det, men mener du at det er riktig at et land ikke skal kunne bli en selvstendig stat fordi et annet land har en provins som heter det samme?
  Såvidt jeg vet, finnes det en by i USA som heter Norge, men DET er jo ingen grunn til at Norge ikke skulle kvalifisere for å være egen stat, (for å sette det litt på spissen)

 180. btidag april 30, 2008 kl. 6:47 pm #

  #86b

  la oss nå si at månen en gang kan bli bebodd av mennesker….

  hvem eier Månen ?

 181. btidag april 30, 2008 kl. 6:48 pm #

  #84

  Bush hadde tapt valget dersom Florida og 1-2 andre stater hadde hatt orden i sine systemer…..

 182. btidag april 30, 2008 kl. 6:50 pm #

  #79b

  bare 36 land har annerkjent Kosovo iht mitt kart….

 183. btidag april 30, 2008 kl. 6:53 pm #

  #87b

  Det er Hellas sitt standpunkt…
  og slik er det..

 184. btidag april 30, 2008 kl. 6:55 pm #

  #89

  er det slik som f eks Norge plantet sine flagg en gang som bestemmer ?

 185. Starlett april 30, 2008 kl. 6:57 pm #

  Ja, det er Hellas sitt standpunkt, og så kan man jo håpe på at de skifter standpunkt etterhvert.
  For det er vel ingen logisk grunn til å tro at Hellas skal miste sin provins Makedonia selv om staten Makedonia skal få status som EU-stat?

 186. btidag april 30, 2008 kl. 6:59 pm #

  #82b

  Hvordan ble dagens Kosovo i sin tid «fordelt»… satt på spissen…..

 187. Starlett april 30, 2008 kl. 7:01 pm #

  Forskjellen mellom fattige og rike erblitt mye større under Bush.
  Helsestellet er blitt dårligere og stadig flere har ikke råd til nødvendige helsetjenester.
  Lønnene for vanlige folk er blitt dårligere og stadig flere må selge sine boligere på tvangsauksjon fordi de ikke kan betjene lånene sine.
  For eksempel.

  Krigene har kostet USA vanvittig dyrt, og derfor har det ikke blitt penger til viktige innenrikspolitiske oppgaver.

  USA er omtrent bankerott og lever på lån fra Kina.

 188. Peder Ås april 30, 2008 kl. 7:04 pm #

  #86

  Jeg eier månen. Jeg vil fra nå av kreve avgift for flo og fjære.

 189. Starlett april 30, 2008 kl. 7:05 pm #

  Ja, dessverre.
  Men vi får nå håpe at det må finnes en diplomatisk løsning på denne floken.

 190. btidag april 30, 2008 kl. 7:13 pm #

  #85b

  «Lønnene for vanlige folk er blitt dårligere og stadig flere må selge sine boligere på tvangsauksjon fordi de ikke kan betjene lånene sine.
  For eksempel.#
  ——-
  skyldes for en stor del subprimelån…..

  —————————- —

  USA er omtrent bankerott og lever på lån fra Kina

  ——-
  dette er investereringer fra utlandet…
  samme som at Norge invester i en rekke land….

 191. btidag april 30, 2008 kl. 7:14 pm #

  #95

  hei peder…
  trodde jeg det ikke … har du planta flagget ditt der oppe ?

 192. Starlett april 30, 2008 kl. 7:14 pm #

  Jeg ser at Peder Ås hevder sitt eierskap. 😉

  Men ellers anser jeg spørsmålet som hypotetisk.
  La meg heller stille spørsmålet til deg, btidag: Hvem mener DU burde eie månen?

 193. Peder Ås april 30, 2008 kl. 7:16 pm #

  #97

  Ja. Du får 5 timer på å motbevise det, evt. får du begynne å betale. Penger kan sendes til peder.aas@live.no via paypal 😉

 194. btidag april 30, 2008 kl. 7:17 pm #

  #83b

  enig med MH i 80
  Hellas har separatistangst.

 195. btidag april 30, 2008 kl. 7:19 pm #

  #98

  Herr Peder As er ikke registrert på noen måneferd……

 196. Starlett april 30, 2008 kl. 7:26 pm #

  Å ja, det var DET du mente.
  Ja, det er jo sant.
  Opptellingen i Florida og avgjørelsen i høyesterett var virkelig en skandale som fikk fryktelige konsekvenser.
  Vi kan jo bare spekulere i hva som hadde skjedd i tiden etter 11/9 2001 med Al Gore som Commander in Chief.

 197. Starlett april 30, 2008 kl. 7:28 pm #

  Det kan godt hende. Jeg har ikke sjekket det.
  Men vi får nå håpe at flere følger etter.
  Usikkerhet og uavklarte forhold tjener jo ingen, heller ikke serberne.

 198. btidag april 30, 2008 kl. 7:45 pm #

  #89

  skal vi godta at USA – som den første flagg-planteren – eier Månen – eller er vi villige til å fraskrive oss våre områder oppnådd på samme måte….

 199. btidag april 30, 2008 kl. 7:49 pm #

  kjære Starlett….

  nå er vi laaaaangt fra Kosovo…..

  ref min #91

 200. btidag april 30, 2008 kl. 7:55 pm #

  starlett….

  nå ble jeg visst vel ivrig her….

  ha en flott kveld.. :))

 201. Starlett april 30, 2008 kl. 7:59 pm #

  Flott kveld til deg også, btidag!
  Bare morsomt med ivrige bloggere. 🙂
  Jeg svarer mer senere.

 202. Starlett mai 8, 2008 kl. 9:38 pm #

  På månen, mener du? Eller på Sydpolen? 😉

 203. Starlett mai 8, 2008 kl. 9:40 pm #

  WOW, – DET krever et langt svar. Tror jeg tar det senere, btidag. Hva mener du forresten med «I sin tid»?

 204. Starlett mai 8, 2008 kl. 9:41 pm #

  Hvor stor avgift krever du?
  Her i Salten er fjo forskjellen på flo og fjære stor, jamfør Saltstraumen. 😉

 205. Etienne mai 20, 2008 kl. 1:08 am #

  Hehe, her var det mange som annerkjenner den krigskriminelle og nåværende statsminister i Kosovo, tidligere lederen for K.L.A., Hashim Thaci 🙂

  Modig og tøft Norge annerkjente Kosovo 🙂

  Det er fortsatt kun cirka 40 av de 195 F.N. land som annerkjente Kosovo.

  En annerkjennelse som kom etter Kosovo er praktisk talt etnisk renset for minoritet. Det er kun noen få sigøynere igjen i Kosovo pr. i dag. I 1946 var den Albanske befolkning i Kosovo på rundt 50 %, i dag er den på rundt 90 %

  Artikkel 55 i the Kosovar-konstitusjonen sier nærmest at de kan blanke f. i menneskerettighetene, noe som i seg selv er illegalt, da menneskerettighetene tross alt er universelle. Dette indikerer jo at dette er en ren Kosovo-Albansk konstitusjon, og ikke en Kosovar-konstitusjon, som ville ha inkludert alle!

  Javel, var det Milosevic, Arkan, Mladic, Karadzic gjorde helt forferdelig.

  Men er det ikke en mulighet for å gi en litt mer balansert fremstilling her og se litt på hva K.L.A var. Hva Hashim Thaci sto for? Hva Haradinaj var ansvarlig for, som for øvrig nå likevel må sone, heldigvis, for sine drap og tortur på sivile?

  mvh

 206. Etienne mai 20, 2008 kl. 1:31 am #

  Å vifte med det Albanske flagget under og i dagene etter bruddet på UNSC 1244, var intet annet en ren Etnonasjonalisme, som Albanerne i Kosovo har stått for siden 1940 og utover.
  Hvorfor ble så ikke det spesialdesignede flagg for Kosovo brukt?

  Hvorfor valgte man å signalisere The Greater Albania?

  Er det noensinne blitt gjengitt noe menneskelige trekk ved den Albanske K.L.A. sin ledelse?

  For å ta stikkord som inntekt fra Narkotikasmugling, Human Trafficking, Organ Trafficking, Massefordrivelse av minoriteter, alle drap på sivile som K.L.A. som sto for, Etnonasjonalisme,

  Noen som seriøst kan svare på hvorfor alle minoritetene i Serbia, er blitt fordrevet til Serbia, der de pr. nå lever 37 minoriteter i alt?

  Mens i Kosovo, pga. Albanerne EtnoNasjonalisme er pr. i dag kun få minoriteter igjen. Kun litt i overkant av 14 000 sigøynere er igjen i Kosovo i dag.

  Er det ingen som har betenkeligheter med at man har annerkjent Albanernes Etnonasjonalisme?

  Fakta er videre at Serbia i dag ledes av demokraten Boris Tadic, med utenriksminister Vuk Jeremic og blant andre Dusan Petrovic!

  Kosovo ledes av den tidligere K.L.A.-leder Hashim Thaci!

  Når fakta skal sies, så er vel det at under den 17.02.08 skjedde det et brudd på UNSC nr.1244 og majoriteten av det Serbisk folk, inkludert de Serbiske politikere ALDRI vil godta det. Og for dem vil Kosovo ALLTID være Serbisk!

  mvh

 207. Starlett mai 20, 2008 kl. 10:15 am #

  Det ville i så fall være en verdenhistorisk sensasjon. 😉

 208. Starlett mai 20, 2008 kl. 10:16 am #

  Peder Ås sin store innovative forretningsidé? 😉

 209. Starlett mai 20, 2008 kl. 10:16 am #

  Ja, det kan være noe i den tanken….

 210. Starlett mai 20, 2008 kl. 10:35 am #

  Ikke under sitt nick i alle fall. 😉

 211. Starlett mai 20, 2008 kl. 10:36 am #

  Jeg synes ikke vi kan sammenligne områder på vår planet med vår satelitt, Månen.

 212. Starlett mai 20, 2008 kl. 10:36 am #

  DET er vi, ja, btidag. 🙂

 213. Etienne mai 20, 2008 kl. 10:40 am #

  Det var nå slettes IKKE, hverken en klok eller avgjørelse å annerkjenne den illegale staten, Kosovo 🙂

  Det eneste som var unikt vedrørende Kosovo var at en der gav blaffen F.N, og sa F.N. – hvil i fred!

  Hvilket signal gir så det til alle andre lignende saker, at en ikke lenger behøver å bry seg om F.N.?

  Når det var et klart brudd på F.N.’s resolusjon 1244, da behøver vel heller ikke president Saakashvili i Georgia å ta hensyn til UNSC 1808 vedr. Akbhazia og South-Ossetia?
  UNSC’s 1808, som ble forlenget med halvt år fra 15 aprii i år.

 214. Etienne mai 20, 2008 kl. 11:34 am #

  Det er nå IKKE logisk å forsvare hverken Albanernes etniske rensing eller K.L.A.’s herjinger, på grunnlagg av hva Milosevic, Mladic, Karadzic sine forbrytelser på 90-tallet.

  Skulle en videreføre en slik logikk, så vil det være rettferdig med Zionistiske etniske rensingen av Palestinerne rundt 1948 – 1949, pga Adolf Hitlers Holocaust.

  Det er denne logikk man tar i bruk når en annerkjenner Kosovo og dens etniske rensing av minoritet. Pr. i dag er den Albanske befolkningen i Kosovo på rundt 91 %, i motsetning til i 1946, da den var på rundt 49 – 51 %.

  I tillegg blir det tull og vrøvl å regne Kosovo som uavhengig. En kan ganske sikkert kalkulere med Kosovo i laang tid fremover kommer til å bli kolonistyrt av ICG, NATO og E.U. Det der er ikke uavhengigheten, men sterk avhengighet.

  Og hvorfor er så minoriteter som sigøynerne så sterkt kritisk til The Kosovo-Albanske konstitusjon. Det kan vel ikke ligge i årsaker som at konstitusjonen er formulert som en Albansk konstitusjon, og ikke en Kosovar-konstitusjon.

  mvh

 215. Etienne mai 20, 2008 kl. 12:19 pm #

  Starlett:
  «Med andre ord er situasjonen for Kosovo unik.»

  What, Unik?!

  Om du tar etnisk rensing som utgangspunkt for uavhengighet:

  Abkhazia, tilbake til begynnelsen nittitallet, etnisk rensing.

  Nagorno-Karabakh, likeså.

  Hvordan vil du forklare den etniske rensingen og massefordrivels av minoriteter Albanere i Kosovo har stått for siden 1946?

  Milosevic er til opplysning død, mens Kosovo styres av Hashim Thaci, og jeg vil råde deg iallefall at du tar et blikk på konstitusjonen i Kosovo, så vil du muligens se at fordrivelsen av minoriteter etter all sannsynligheten kommer til å fortsette!

  Å kalle Norge avgjørelse for Modig, må mildt sagt skyldes uvitenhet, sett på bakgrunn at dette lå i kortene i svært lang tid forveien, fra ICG sitt arbeid, der blant andre et par Nato-folk som Wesley Clarke, Brezinski, og far til Jens Stoltenberg, Thorvald var og er styremedlemmer.
  Så hvordan kan dette bli kalt en Modig avgjørelse, når dette er noe vår statsminister, etter alt å dømme har visst om på forhånd, ikke minst vha kontakt med sin far, skulle en tro.
  De første nølende uttalelser etter 17.02.08 var nok et spill fra Jens Stoltenberg og annerkjennelse-avgjørelsen kan ha vært tatt for ganske lenge siden.

  mvh

 216. Starlett mai 20, 2008 kl. 1:40 pm #

  Hei Etiennne, velkommen på bloggen min! 🙂

  Interessante synspunkt fra deg.
  Det setter jeg pris på.
  Jeg er borte nå og klarer ikke å _diskutere_ fra mobilen, men skal svare deg og diskutere med deg så snart jeg kan, kanskje allerede i kveld.:)

 217. Etienne mai 20, 2008 kl. 5:52 pm #

  Hei Starlett!

  Jeg så ikke i min iver etter å uttrykke meg at du hadde svart meg.

  Du skal at selv om jeg er uenig med, så har lagt til bloggen som favoritt. Og setter pris på dine synspunkter 🙂

  – Får ikke håpe at du synes jeg ikke over streken eller, og det kan være muligheter for at jeg var noe moody når jeg skrev i går kveld.
  Men jeg har fulgt med relativt grundig, mener jeg, over lengre tid, og mener jeg stort sett har holdt til fakta, så godt jeg har kunnet i innleggene over.

  Mvh

 218. Etienne mai 20, 2008 kl. 6:04 pm #

  Kosovo Unikt?

  Litt mer om Kosovo er et Unikt tilfellet eller ei:

  Kosovo er definitivt ikke unikt, men det som er unikt her er at man sa «F.N. rest in peace!» ved bruddet på UNSC’s resolution 1244. Det er da et svært uheldig signal at land verden over ikke lenger trenger å bry seg om FN?

  Hvorfor er så den nye organisasjonen BRIC dannet?

  BRIC, en antivest-org. med landene, Brasil, Russland, India og Kina er nå dannet nettopp pga Kosovo. Russland er naturlig i front i denne organisasjonen, da Russland har flest slike saker rundt seg.

  Storpolitikken ligner ikke så rent lite på en barnehage 🙂

  Med Russiske argumenter som «Hvorfor kan ikke vi være i Abkhasia, når NATO er i Kyrgyztan, som ligger svært nære vårt territorium?
  Men samtidig er det da et forståelig argument.

  Og det er slett ikke bare disse fire land som kan få løsrivelses-spørsmål fremover. Det er da også blitt litt ekstra uro også faktisk innad i det Europeiske Belgia.

  Bare i India har en regioner som Nagaland, Sikh og Kashmir, og i Kina har en som alle nå vet Tibet.

  I Russland el. etter det tidligere Sovjet nå er oppløst har en Abkhasia, South-Ossetia, Pridnestrovie, Nagorno-Karabakh, for å nevne noen.

  I de fleste av disse uavhengighetsspørsmål er Vesten sterkt i mot løsrivelse, og er f.eks på Georgias side, mens Russland er på Abkhasia og South-Ossetia side og er for.
  Vesten ønsker nær kun ett, kun en løsrivelse til og det er et uavhengig Tibet.

  Som sagt, etter kartet og den geografiske beliggenhet er det mer naturlig at Sør-Ossetia blir uavhengig og går sammen med Nord-Ossetia. South-Ossetia, som har en befolkning på rundt 69 % med Ossetianske etnisitet.
  Og Abkhasia har en historikk og en kultur som er langt nærmere Russland enn den Georgiske.

  Nagorno-Karabakh, kan den konflikten der sammenlignes med Kosovo?

  Nei, det kan jo i for seg være slik at det ikke bare er Vesten som har rett her. Russland kan faktisk ha rett angående i minst to løsrivelsesspørsmål her.

  Men bryr the mainstream media egentlig seg særlig om land, som nesten ingen har hørt om?

  Og skjedde ikke etnisk rensing også i Abkhazia og Nagorno-Karabakh tidlig på nittitallet?

  Poenget er imidlertid, når man sier F.N., hvil i fred!, kan man saktens si det samme i forhold til F.N.s sikkerhetsresolusjon nr.1808, som var formulert 15 april i forhold til South-Ossetia, Abkhazia og Georgia. Det kan jo også være en av grunnene til hvorfor Russland definerer sine styrker i Abkhazia som fredsstyrker.

  mvh

 219. Etienne mai 20, 2008 kl. 6:48 pm #

  Sigøynernes opplevelse av Kosovo-konstitusjonen, Ariticle 55 i et brev fra 5 mars i år etter løsrivelsen:

  We are much surprised that article 55 introduces the possibility to limit the exercise of human rights and fundamental freedoms. Human Rights and Fundamental Freedoms are indeed universal and stand above national law. Therefore they may not be limited in their applicability.

  Brevet fra The Roma People in Kosovo i sin helhet:

  http://kosovoroma.wor

  Albanere i Kosovo kan da umulig her ha lov til å lage en lov, som vil begrense menneskerettighetene for andre etniske grupper i Kosovo?

  Jo, det kan de nok, Kosovo kan kanskje ha en lov som oppmuntrer til brudd på menneskerettighetene hvis ingen reagerer, men men og lite kan vel gjøres med det, fordi slik er politikkens vesen…….. En tar her side krigernes parti og IKKE de sivile, som er relativt vanlig ting å gjøre.. dessverre.

  mvh

 220. Etienne mai 21, 2008 kl. 8:32 am #

  15. Demands that the KLA and other armed Kosovo Albanian groups end
  immediately all offensive actions and comply with the requirements for
  demilitarization as laid down by the head of the international security presence
  in consultation with the Special Representative of the Secretary-General

  Fra UNSC nr.1244.

  Så hvordan føles det å være en minoritet i Kosovo, når tidligere K.L.A.-leder, Hashim Thaci formelt tar over hele Kosovo fra 15 juni? Altså en kan står foran med relative store etniske uroligheter.

  Er plutselig lederen for K.L.A helt uskyldig i alle drap på sivile under sin tid som kommandant i K.L.A., siden han nå er statsminister?

  I forventningene til Albanernes frihet, ligger det her store begrensinger for andre frihet. Det er bare å se hvor sjelden innbyggerne i Kosovo blir omtalt som Kosovars, i stedet omtales det som et land for Kosovo-Albanere.
  Det er bare det, at Kosovo IKKE er Albania, og folket skal og må derfor bli omtalt som den riktigere definisjonen, som er the Kosovars.

  Det var for øvrig kun et Afrikansk land som stor for annerkjennelseslinjen og det var Senegal. Ingen andre afrikanske land har annerkjent Kosovo.

  Argumentet om Kosovo var så unikt at man kunne se vekk i fra UNSC, forstår jeg ikke, da kan vel ikke UNSC sin 1808 brukes i forhold Georgia – Abkhazia heller, når ikke 1244 kunne brukes i Kosovo?

  mvh

 221. - mai 21, 2008 kl. 6:11 pm #

  Hei Starlett!

  – Beklager på innstendigste at jeg overflommet bloggen din med mine meninger!

  Jeg ser at jeg fikk frem en del, og som du kanskje skjønner fra mine innlegg, så tror jeg det er langt bedre at Kosovo hadde fått mer humanitær hjelp, da det er Europas nest fattigste, bare Moldova er fattigere enn Kosovo pr. i dag!

  Derfor mener at ISTEDEN for at nå som Kosovo blir kolonistyrt av ICG/NATO OG EU el. beskyttet/proctorate, så hadde det, etter min mening vært bedre om de hadde blitt styrt av et E.U. vennlig Serbia med Boris Tadic i spissen.

  Fordi, med et Kosovo under Boris Tadic, så ville det bety at the Kosovars ville fått tilgang til Serbias velferdsgoder som f.eks Universitetet i Novi Sad, og helsetjenester i diverse sykehus som i Beograd, Subotica, og Novi Sad, da helsetjenester i det fattige Kosovo er pr. nå ikke så bra i stand til å dekke behov, i forhold om the Kosovars hadde stått sammen.

  mvh

 222. Starlett mai 21, 2008 kl. 10:08 pm #

  Jeg svarer dine kommentarer enkeltvis, og etter hvert, for jeg er fremdeles ute på tur, men nå har jeg en PC i nærheten.

  Jeg er jo enig med deg i at anerkjennelsen av Kosovo var kontroversiell, og DERFOR var det modig å anerkjenne så fort, særlig på bakgrunn av den nære forbindelsen mellom Norge og Serbia.

  Jeg skulle nesten ha ønsket meg tilbake til det gamle Jugoslavias tid som Tito klarte å holde sammen.

  Men Kosovo har de facto vært under FN-administrasjon i ni år, og en avklaring måtte komme.

  Kan hende rykket NATO i sin tid inn for sent, eller kan hende var det galt av dem å angripe Beograd, men slik det utviklet seg, og med de klare løftene om uavhengighet til Kosovo, var dette nesten den eneste mulige utgangen.

  Jeg håper at Kosovo og Serbia på litt sikt kan få gode naborelasjoner.

 223. Starlett mai 21, 2008 kl. 10:24 pm #

  Når det gjelder etnisk nasjonalisme, så har vel det kjennetegnet både serberne og kosovoalbanerne?

  Du spør:
  ———
  Er det noensinne blitt gjengitt noe menneskelige trekk ved den Albanske K.L.A. sin ledelse?
  —–

  Jeg spør: Hva er det som i dine øyne gjør K.L.A. så mye verre enn andre organisasjoner?

  Jeg mener at det etniske nasjonalismen som BÅDE albanere OG serbere har stått for, er særdeles beklagelig, men jeg ser at du kjenner Kosovo/Serbia- problematikken veldig godt, kanskje bedre enn noen andre her på denne tråden, så da vet du sikkert at mange Kosovoserbere i eksil i Serbia blir dårlig behandlet som flyktninger av serberne som bor fast i Serbia.
  Og at den etniske nasjonalismen er svært sterkt utbredt både blant serbere og albanere.

  Du vet jo at det er en stor gruppering meget reaksjonære nasjonalister i Serbia, og de kan få svært stor innflytelse – IGJEN.

  Hva mener du er så fryktelig galt med Hashim Thaci?

  Skal all politikk på Balkan styres ut fra det serberne godtar?
  Har serberne større definisjonsmakt og bestemmelsesrett enn de andre etniske gruppene på Balkan?

 224. Starlett mai 21, 2008 kl. 10:28 pm #

  Jeg synes ikke disse sammenligningene er helt adekvate, for det står ikke til å nekte at kosovoalbanerne hadde gjennomgått en blodig etnisk rensning, at NATO intervenerte, at landet har vært et FN-protektorat i ni år, at NATO lovet dem full frihet og at de derfor følte seg forpliktet på det.

  Jeg kan ikke se noen parallelle saker når det gjelder andre land, og jeg tror at serberne når noen tid er gått vil erkjenne at Kosovo er blitt egen stat. 🙂

 225. Etienne mai 21, 2008 kl. 11:13 pm #

  Re Starlett

  Det er ganske at du tar og velger side her!

  Du spørr Hva var så galt massemorderen og menneskehandleren, Hashim Thaci?

  Med det bringer du diskusjonen ned på lavmål! Nå er det faktisk lederene konflikten som hovedansvarlig for alle drap sivile her!

  Du skjønner kanskje at det er grunn til å bli sint og opprørt at du forsvarer en massemorder!

  Hvis jeg hadde vært Serbisk Nasjonalist, så kunne jeg vel samtidig svart tilbake:

  Hva var det som egentlig var så galt med Milosevic?

  Jeg kan ikke se her at du tar den tredje parts, du velger krigernes med den slags argumenter!

  Det står for øvrig en del om Hashim Thaci og konflikten under den bloggetråden, som jeg opprettet 17.02.08

  – Har ikke tid til å skrive mer i kveld, men (jeg har veldig lyst når du forsvarer mord på sivile sigøynere og serbere), så jeg bare legger inn denne link:

  http://stockpro.no/Ms…+nyh etene&TopicID=7076&Topic=Kos ovos+i+dag%2C+den17%2E02%2E0 8%2F+I+99%2C+en+forsvarlig+a ngrepskrig%3F&Keyword=HUMANE WAR?

 226. Etienne mai 21, 2008 kl. 11:16 pm #

  I denne linken står det rikelig med argumenter om hvorfor man IKKE skal forsvare krigsforbrytere som det du gjorde i ett innlegg over:

  http://stockpro.no/To…+nyh etene

  Hva er galt med Organ Trafficking og Human Trafficking av jenter fra Moldova, og drap av mange sigøynere?

  Er det det du mener, Starlett?

 227. Starlett mai 21, 2008 kl. 11:23 pm #

  Angående Kosovos frigjøring på bakgrunn av Milosevic, Mladic, Karadzic sine forbrytelser på 90-tallet, skriver du videre:
  ———-
  Skulle en videreføre en slik logikk, så vil det være rettferdig med Zionistiske etniske rensingen av Palestinerne rundt 1948 – 1949, pga Adolf Hitlers Holocaust.
  ——

  Nei!
  Her kan jeg ikke se parallellen.

  Kosovo ble fri på eget territorium, og de som protesterer, er serberne, som sto for undertrykking og etnisk rensning av kosovoalbanere.
  Skulle denne sammenligningen vært relevant, måtte sionistene ha invadert deler av TYSKLAND og laget en stat der.

  Palestinerne var en fullkommen uskyldig tredjepart i det sionistiske prosjekt og dette feilslåtte prosjektet har fått tragiske konsekvenser for palestinerne.

  Jeg er klar over den etniske sammensetningen i Kosovo og hvordan den har forandret seg.. Det er beklagelig at det er sli, men gitt alle disse forholdene, mener jeg at et selvstendig Kosovo er det betse, OGSÅ for serberne.

  ———
  En kan ganske sikkert kalkulere med Kosovo i laang tid fremover kommer til å bli kolonistyrt av ICG, NATO og E.U. Det der er ikke uavhengigheten, men sterk avhengighet.
  ——-

  Ja, det er jeg enig med deg i. Det er dessverre et faktum.
  Men de var jo like avhengige av internasjonale organisasjoner FØR de ble selvsetendig stat, ikke sant?
  ————-
  Og hvorfor er så minoriteter som sigøynerne så sterkt kritisk til The Kosovo-Albanske konstitusjon. Det kan vel ikke ligge i årsaker som at konstitusjonen er formulert som en Albansk konstitusjon, og ikke en Kosovar-konstitusjon.
  ———

  Jeg ser poenget.
  Sigøynerne har forresten vært en forfulgt etnisk minoritet i svært mange land og av mange regimer, så her skiller ikke kosovoalbanerne seg ut i så måte.

  Spennende at du kjenner Kosovoproblematikken så godt.
  Vi er ikke enige, men jeg skjønner godt argumentene dine, og denne beslutingen om Kosovos selvstedighet VAR kontroversiell og vanskelig, noe jeg skrev allerede da jeg startet denne tråden.

  mvh
  Starlett 🙂

  (som logger av nå, men kommer tilbake senere.)

 228. Starlett mai 21, 2008 kl. 11:27 pm #

  Jeg forsvarer ikke mord på sivile sigøynere og serbere, like lite som jeg forsvarer mord av sivile albanere og sivile palestinerne, sivile afghaner eller sivile irakere, Etienne.

  Jeg må også logge av, men jeg MÅTTE bare skrive dette først.

  Krigen er ubarmhjertig og det blir gjort store forbrytelser mot menneskeheten i alle kriger.
  Og jeg gjentar: Jeg synes IKKE at Kosovos løsrivelse var uproblematisk, og jeg ser godt motforestillingene, men i sum mener jeg at slik situasjonen ble, var løsrivelsen det minste ondet.

  På gjentast senere, – både på din og min blogg. 🙂

 229. Etienne mai 21, 2008 kl. 11:37 pm #

  Besøk gjerne V.G. – bloggen min også:-)
  http://www.vgb.no/318

  Selv må jeg nok si at jeg trives langt bedre med den E.U.vennlige og Russland-vennlig og alle de Serbiske regjeringsmedlemmer, som Dusan Petrovic, Vuk Jeremic og Boris Tadic, enn jeg trives med den krigskriminelle menneskehandleren Hashim Thaci.

  Yes! Det er nasjonalister på begge sider, som Hashim Thaci på Kosovos side, og Tomislav Nicolic på Serbisk side og til dels Kostunica for å ta for meg landenes lederskap.

  Men så langt har det heldigvis kommet fram noen ny Milosevic, en ny Hashim Thaci ved makten i Serbia.

  Personlig så synes jeg Norge burde følge Serbias ønske om E.U. medlemskap, for å inngå i en uavhengig militær allianse med E.U., fremfor å være U.S.A’ sikkerhetspolitiske masokist.

  mvh

 230. Etienne mai 21, 2008 kl. 11:53 pm #

  Jeg veit ikke om innlegg går an å rette opp her inne, men det var glemt ord som gav setningen en stikk motsattt betydning over:

  Men så langt har det heldigvis IKKE…

  Så da ferdig med ytringer for i kveld. Skrivefeil bør en vel helst går rundt og tenke, men å glemme ordet «ikke» over, var litt uheldig.

 231. Etienne mai 22, 2008 kl. 2:43 am #

  Starlett, du spørr: – Hva er det som i dine øyne gjør K.L.A. så mye verre enn andre organisasjoner?

  Jeg har ikke skrevet at K.L.A.’s mange drap på sivile var like ille som det Milosevic sin Srebrenica-massakre i 1995. Det er imidlertid riktig at K.L.A.’s terror mot og drap av sivile kan sees på som en hevnakt for hva Milosevic gjorde.

  I den forbindelse har jeg bare navn på 156 K.L.A medlemmer og disses uhyrlige handlinger, som overgår det meste innen tortur, voldtekter og drap, så nøye beskrevet at jeg tviler på om det er oppdiktet.
  Som du vet, så er den hovedansvarlig alltid lederen, iallefall etter mine begreper.
  Men i det at Hashim Thaci drepte, el. rettere sagt ansvarlig for færre sivile drepte enn Milosevic, gjør dette K.L.A.’s tidligere leder til et bedre mennesket, i dine øyne?

  Rett skal være Rett, og når en ser på medlemmene av regjeringen i Kosovo, så virker som at det er mulig kun en krigsforbryter der i Thaci, men Rugova hadde vel også nære kontakter med terror-organsisjonen K.L.A. som finanser fra gjennom menneskehandel, noe som er relativt velkjent.

  Så skriver du videre, Starlett:

  «Nei!
  Her kan jeg ikke se parallellen.

  Kosovo ble fri på eget territorium, og de som protesterer, er serberne, som sto for undertrykking og etnisk rensning av kosovoalbanere.»

  Feil: Fakta er at under den K.L.A.- terroren mot minoriteter etter Milosevic sine overgrep på nittitallet, så skjedde på Serbisk territorium, da Kosovo på den tiden var Serbisk. Kosovo, eller rettere sagt, The Greater Albania, fikk ikke sitt territorium før i år. Ja, Milosevic sto for undertrykkelse av Albanere, og definerte albanere som annenrangs.

  Men Dette er en konflikt/krig som har vart i omtrent 750 år nå, og kommer relativt sikkert til å vare ganske så lenge enda, og du gjør den samme feil her, som mange andre angående Kosovo. Du former synspunktene på Serbere og hevder de generelt har undertrykket Kosovo-Albanerne, som etter mening er å snu ting på hodet:

  Det kan jo være o.k. å se litt på hva som har lokket frem nasjonalismen på Serbisk side, som gjorde at Milosevic tok over, og gjorde sin grufulle hevnakt på nittitallet.

  Det kan jo rett og slett tenkes at med det hadde med Albanernes etniske rensing i perioden 1940 til om lag 1980, da flere hundre tusen av ikke-Albansk etnisitet ble drevet flykt.
  Dette kaller jeg imidlertid ikke Serbisk undertrykking av Albanere, snarere tvert om!
  – Vil foreslå at du leser litt om hvordan Kosovo gjennom årenes løp nesten har blitt etnisk rent, og fri for minoriteter.
  At årsaken til minoritetene har flyktet nordover er pga at minoritetene i Kosovo/Syd-Serbia har undertrykket albanerne i årene før 1980, har jeg mine tvil om!

  Du henviser KUN til Milosevic sin tid og ikke vil se på årsakene til at denne nasjonalisten kom til makten.

  Fakta nr. 2: Milosevic er pr. nu død!
  En påminnelse, siden du bruker 90-tallets undertrykkelse/etniske rensing av albanere, som argument for en løsrivelse her.
  Boris Tadic er president i dag, og det er vel den en bør forholde seg til?

  Og løsrivelsen vil aldri bli en fredsløsning her, da det ikke fremmes dialog mellom partene eller konfliktmegling med en mann som Thaci i statsministerrollen.

  mvh

 232. Etienne mai 22, 2008 kl. 7:49 am #

  Starlett: – «Jeg ser poenget.
  Sigøynerne har forresten vært en forfulgt etnisk minoritet i svært mange land og av mange regimer, så her skiller ikke kosovoalbanerne seg ut i så måte.»
  —————————- ———

  Feil. Terrororganisjonen K.L.A skilte seg i stor grad betydelig ut i forhold til sigøynerne, sammenlignet med andre regimer. Mange sivile sigøynere ble blant annet drept, slaktet pga. mistanke om de tilhørte feil side.

  Det er nå ikke slik at f.eks etniske norske i Norge går ut og dreper folk av annen etnisitet. At The Roma people blir diskrimert, forfulgt av mange regimer rundt om i verden, ja det er riktig, men å hevde som du gjør, Starlett, at det er vanlig å drepe de andre, de som blir rangert nederst på rangstigen. Det er nok ikke helt vanlig, skulle jeg tro.

  mvh

 233. Etienne mai 22, 2008 kl. 8:06 am #

  Jeg vil ikke akkurat påstå at dette vanlig å gjøre i mange regimer rundt i verden. Det at verden har godtatt dette, skyldes at man har tatt side for K.L.A.. En organisajon som en trygt kan si var like ille som de Serbisk paramilitære grupper under nittitallet.

  Dette her, for å ta disse episodene som eksempel, så skjedde dette beskrevet nedenunder etter at de Serbiske styrker hadde forlatt Kosovo. Unnskyld meg, men det er da ikke vanlig å gjøre slikt! Dette er da terror! Du, Starlett, kan da ikke definere ting gjort av K.L.A. som forsvarlig, som var minst like ille som det Milosevic gjorde?

  As Yugoslav troops departed Kosovo following the end of the NATO war, troops of the secessionist Kosovo Liberation Army (KLA) poured across the border, bent on implementing their dream of an independent Kosovo purged of all other nationalities. The KLA had earlier demonstrated its hatred of other ethnic groups before the war by murdering hundreds and intimidating and threatening thousands; numbers constrained only by the Yugoslav army and Republic of Serbia security forces. Once the war was over, the KLA was the first to enter the province as NATO dawdled at the border, and its troops set about creating the racist society of their dreams. Thousands of Serbs, Montenegrins, Turks, Roma (Gypsies), Egyptians, Gorans, Croats and pro-Yugoslav Albanians were driven from their homes, as the KLA murdered, tortured, threatened, burned and plundered its way across the province. When NATO’s Kosovo Force (KFOR) finally entered the province, it did nothing to deter the violence. Within two months, over 80 percent of Kosovo’s 150,000 Roma had been forced from the province, a pogrom that continues to this day. The immense scale of violence can only be suggested by a few incidents.

  http://www.swans.com/

 234. MorHubro mai 22, 2008 kl. 2:02 pm #

  #118 Etienne

  Hva er KLA?
  Serberne er erkekonservative nasjonalister som tror at alle som ikke er serbere, er underlegne.
  De ble selv hundset og herjet med av nazistene, og nå gjør de samme forbrytelsen mot andre folkeslag i det gamle Jugoslavia.
  Det er en skam!!

  Kosovo _måtte_ ut av serbernes klør for å puste fritt!!

 235. Etienne mai 22, 2008 kl. 6:38 pm #

  Etienne

  Hva er KLA?
  Serberne er erkekonservative nasjonalister som tror at alle som ikke er serbere, er underlegne.
  De ble selv hundset og herjet med av nazistene, og nå gjør de samme forbrytelsen mot andre folkeslag i det gamle Jugoslavia.
  Det er en skam!!

  —————————- —————————- ——

  Re Mor Hubro

  Etter å ha fulgt med og lest en god del, om alt i fra ekspertise på området, New York Times journalisten David Binders innsiktsfulle blikk på konflikten helt tilbake til 80-tallet, til Pepe Escobars artikler og Michel Chossudovsky, en geopolitisk ekserter, pluss en god del fakta rundt historikken her.

  Ja, så veit så inderlig hva og hvem K.L.A er!!

  Hva veit så du om K.L.A.?

  Jeg kan godt navngi en liste på 156 medlemmer av K.L.A og deljerte beskrivelser over hvilken etnisk rensning og krigsforbrytelser de er ansvarlig for, om du så ønsker.

  At K.L.A i tillegg har finansiert sin terrorvirksomhet ved hjelp av menneskehandel av jenter som blir kidnappet i fra land i Øst-Europa. Dette er da dog ganske så velkjent, men jeg godt legge en del informasjon om dette, så får du selv avgjøre om det har skjedd human trafficking i regi av K.L.A. eller ei.

  Mor Hubro, sitat: «Serberne er erkekonservative nasjonalister som tror at alle som ikke er serbere, er underlegne.
  De ble selv hundset og herjet med av nazistene, og nå gjør de samme forbrytelsen mot andre folkeslag i det gamle Jugoslavia.
  Det er en skam!!»

  Re Mor Hubro

  hehe 🙂 Ja, ja jeg ser du har satt inn i hva du snakker om ja 🙂

  Og hvem av disse er det som er så nasjonalistiske? Har du satt inn i hver enkelt regjeringsmedlem i Serbia sin politikk. Får jeg lov til å minne at nasjonalisten Tomislav Nicolic kun fikk 28,4 % av stemmene! Derimot så sitter det en krigsforbryter Hashim Thaci som statsminister i Kosovo

  DU KAN UMULIG HA SATT DEG INN I HVERT ENKELT MEDLEM I DEN SERBISKE REGJERINGENS POLITIKK, NÅR DU SKRIVER AT DU SKULLE NASJONALISTER?

  I den Serbiske Regjering så er til opplysning Boris Tadic fra The Democratic Party president, som fikk over 10 prosent mer stemmer ved valget enn Tomislav Nicolic!

  Jeg spørr hvem av disse i den Serbiske Regjering «kjenner» du som nasjonalister?

  Prime Minister
  Vojislav Kostunica

  O.K. så Kostunica på nasjonalfølelsen, når han satte i gang demonstrasjonen «Kosovo is Serbia», der 200 000 demonstranter deltok. Det var nok litt tullete gjort av ham, men han har nok aldri drevet etnisk rensing, som statsministeren i Kosovo har gjort, for å sammenligne.

  O.K. så har visestatsministeren

  Secretary General
  Dejan Mihajlov

  – Leter man og forsker en på det navnet, så kan jeg overhodet ikke finne noe galt ham!

  Utenriksministeren
  Vuk Jeremic

  Han er da slettes ingen nasjonalist! Vuk, er en meget omgjengelig kar, etter som jeg har lært ham å kjenne, som ønsker en Europavennlig politikk, samtidig som å ha et nødvendig vennlig forhold til Russland!

  Hvor har du det i fra at han skulle være nasjonalist, MorHubro. Det du driver med i innlegg er reinspikka generalisering, bygget på ren uvitenhet!

  Du skriver videre, Mor Hubro, jeg siterer: «Og nå gjør de samme forbrytelser mot andre folkeslag!»

  Det viser hvor TOTALT UVITENDE DU er i forhold til de Serbiske Regjeringsmedlemmers politikk. Hvis du har satt inn justisministeren, Dusan Petrovic, sin politikk i forhold til Serbias mange funksjonshemmede og mange minoriteter, 37 i alt, så vet du inderlig vel at det du skriver er forbaska løgn.

  Justisminister Dusan Petrovic:

  Dusan Petrovic satte i gang en kampanje som skulle bedre vilkårene for funksjonshemmede i Serbia tidlig på sommeren i fjor, 2007.

  Videre så fremla og videreførte denne politikken videre, 7 år, og gav samtidig et statement om landets sigøynerne

  Hvordan i heiteste greier du, Mor Hubro, å tolke dette dithen at Serbere i dag vil forbrytelser mot andre folkeslag???

  Samtidig så vet du så inderlig vel at i Serbia, er det i motsetning til landet Norge, regjeringsmedlem med minoritetsbakgrunn!

  Altså de har gjort relativt godt arbeid i forhold til likestilling og å det og inkludere minoriteter på meget kort tid og kvinneandelen i Serbiske Regjeringen er nå på 21,4 %. Det er enda lite, men det er en god bedring. Samtidig så er Serbia det eneste land som har skrytt av Manuela Ramin-Osmundsen sitt arbeid, hvilket de gjorde 16 november i fjor.

  Mirko Cvetkovic, Finansministeren

  Når en ser på finansministeren i Serbia, ser en også det at de inkluderende gråhårede aldrende menn

  Dragan Sutanovac, Minister of Defence

  Når en ser på han så har bakgrunn fra å ha jobbet i Strasbourg og Brussel i E.U.-parlamentet. Og han, som mange av de regjeringsmedlemmer i Serbia ønsker en sterkere tilknytning E.U. gjennom et E.U. – medlemskap. I en vei videre for de gjennom dette en uavhengig militær allianse, istedet for å knytte seg militært til enten Vest eller Øst.

  Dette var bare noen få av de Serbiske regjeringsmedlemmer, men jeg kan ærlig talt ikke finne noe galt med de andre heller her!

  Og så har vi KOSOVO da til sammenligning:

  Konstitusjonen:
  I henhold til Kosovos konstitusjon, så kan det stilles spørmål om selve deres konstitusjonen er illegal sett i forhold til menneskerettighetene, da det virke som om den er skrevet som en ren Albansk konstitusjon, og ikke for alle innbyggere i landet, om en tar et blikk på Article 55.
  Dette er Etnonasjonalisme på sitt verste og indikere at det å jage minoriteter ut fra Kosovo etter all sannsynlighet vil komme til å fortsette.

  Statsminister
  Hashim Thaci, tidligere K.L.A.-terrorist og delaktig i human trafficking.

  Om menneskehandelen med jenter fra Øst-Europa har fortsatt i samme styrke som før, eller minsket etter Thaci nå har blitt statsminister. Det siste at slavehandelen har minsket, tviler jeg en del på, inntil det er noen som kan komme med troverdige motargumenter og faktainfo som skulle motbevise at så er tilfellet.

  Hashim Thaci sin seksjon i K.L.A. skal ha vært ansvarlig for 661 drap på sivile, inkludert.

  Til sammenligning så er faktisk Milosevic dau, perished, og heldigvis for det kan en vel si, mens K.L.A.’s leder ble belønnet med en statsminister

  N.B. kan du vise til at noen i den Serbiske regjering i dag skulle være «forbryterske nasjonalister», som du hevder, Mor Hubro i innlegget ditt??

  Svar meg ærlig hvilket av de to land fører den beste politikken for andre folkeslag?
  Er det Kosovo, som nå nærmest er etnisk renset for minoriteter, eller er det Serbia som har 37 nasjonaliteter, etniske grupper i sitt land?

  mvh

 236. Etienne mai 22, 2008 kl. 6:59 pm #

  Uff, i det forrige var det mangel i en del setninger, men pytt pytt!

  Re MorHubro

  Hvis du eller andre for den saks skyld, tror at et nær homogenisert etnisk renset Kosovo, der bare rettighetene til Albanere blir ivaretatt, vil være en løsning på konflikten, så har jeg personlig mine sterke tvil om det.

  Det er da mange konflikter i land som kun har en etnisk gruppe, der det konfliktnivået er relativt høyt, om målsetningen tiden fremover her skal være å holde Kosovo etnisk rent, sett på bakgrunn av at deres konstitusjon var formet som en Albanske konstitusjon og ikke Kosovar-konstitusjon. Det er da enten du vil innse det eller ikke, nasjonalisme, eller etnonasjonalisme!

  I tillegg, så tegn til adferden hos albanerne i Kosovo, som indikerer også en form for etnonasjonalisme, i det at det brukes det Albanske flagget, og ikke flagget som var designet for the Kosovars!

  mvh

 237. Etienne mai 22, 2008 kl. 7:15 pm #

  En rettelse, han Kostunica, gikk av som statsminister, ved siste valg, men presidenten fra The Democratic Party, Boris Tadic fortsetter som president, som fikk klart flest stemmer 🙂

  Poenget er imidlertid at det er INGEN nasjonalistisk politikk i dagens Serbiske regjering, i motsetning til regjeringen i Kosovo

 238. Etienne mai 22, 2008 kl. 7:25 pm #

  Det er dog EN ting alle Serbiske politikere har til felles og det er «KOSOVO IS SERBIA»

  Men dette ER IKKE nasjonalistisk om de føler de har retten på sin side!

  «KOSOVO IS SERBIA!», det er også et slagord jeg kan jeg stå inne for, og jeg vil neppe karakterisere meg nasjonalist av den grunn.
  Mulig at det har sin årsak at jeg føler meg mer emosjonelt tiltrukket til den som har retten på sin side, og tilleg til at jeg føler tiltrukket til den minoritetsrike delen som er igjen, som f.eks det nordlige Serbia, Vojvodina, som har kun 65 prosent med folk serbisk etnisitet, mens de resterende 35 % er av folk med andre nasjonaliteter.

  mvh

 239. Etienne mai 22, 2008 kl. 7:31 pm #

  Social order at the expense of liberty is hardly a bargain. – Marquis de Sade

 240. Etienne mai 22, 2008 kl. 7:38 pm #

  Re MorHubro

  – Ser fra din blogg, så har du slagordet «Røde og ateistiske kommentarer til verdens galskap»

  Men da stusser jeg litt på hvorfor uttrykker du et brunsvart kommentar i ditt innlegg over?

  Ditt brune, ytterliggående kommentar ser jeg må skyldes uvitenhet, og kan forsåvidt forståes ut fra det.

  mvh

 241. Etienne mai 22, 2008 kl. 8:49 pm #

  Starlett, ditt sitat: Hva mener du er så fryktelig galt med Hashim Thaci?

  Skal all politikk på Balkan styres ut fra det serberne godtar?

  —————————- ————————-

  Re Starlett

  Jeg svart deg flere ganger på dette og i med at du ikke enda svarer. Jojo, det kan jo skyldes at har tross alt langt viktigere gjøremål enn å sitte med en datamaskin da! 🙂
  Selv foretrekker egentlig å sitte med en datamaskin på en internettkafè, som f.eks en somalisk/norsk internettkafè i Drammen, fordi da får jeg samtidig et sosialt utbytte av å være i selskap med en datamaskin 🙂

  Re Starlett

  O.K. Starlett, så igjen til ditt spørsmål om hva som egentlig var så galt med K.L.A.’s Hashim Thaci, så har jeg ettertrykkelig svart flere ganger på det.

  MEN EN TILFØYELSE HER:

  Det er selvsagt IKKE serberne som skal godta K.L.A.’s brudd på menneskerettighetene, som du for øvrig lese om i fra Convention against Torture, Crimes against Humanity i The Nuremberg Tribunal fra august 1945.

  Med andre ord: – Det er IKKE serberne som har funnet opp Genevekonvensjon eller the Nurumberg Tribunal fra 1945

  Jeg blir jævlig provosert over at det virker som om du tar krigsforbryterne sin side, som IKKE var det spor bedre enn det Milosevic stor for under nittitallet!

  Selvsagt er det ikke dagens styre og stell i Serbia som skal definere hva menneskerettighetene sier. Menneskerettighetene SKAL og selvsagt BØR ALLTID følges på begge sider!

  Som sagt før i denne tråden, så kan jeg deg detaljerte opplysninger over hva 156 medlemmer av terrororganisasjonen K.L.A. var ansvarlige for. Du skriver forbrytelser mot menneskeheten skjer på begge sider i en konflikt, MEN hvis de forsvarer her K.L.A.’s Hashim Thaci, ja da forsvarer du samtidig det som Milosevic sto for!
  Bryr du deg ikke det dugg om K.L.A.’s nedslakting, etniske rensing av mennesker, mens du definerer Serberne på nittitallet under Milosevic som jo, ja de drepte sivile enn K.L.A.

  MEN, det du spørr om Starlett er følgende: – Hva var det som var så galt med K.L.A.’s etniske rensing, nedslakting, tortur og drap på sivile innen minoritetsgrupper i Kosovo.

  Det er da selvsagt IKKE den nåværende Serbiske regjering, som skal definere hva som er riktig og galt her. Det er det Geneve-konvensjonene, de internasjonale lover som skal definere.

  Du skriver, hvis jeg husker rett, at vi får håpe på et godt naboskap mellom Serbia og det nye landet Kosovo fremover:

  Men helt SERIØST her:

  Hvordan skal Serbiske politikere og de nåværende demokrater i den Serbiske regjering få et godt naboskap til et Kosovo, som i dag er styrt av en krigsforbryter, og samtidig så er hver eneste Serbiske politikere overbevist om at Kosovo var urettmessig frarøvet dem, også IKKE-nasjonalistiske politikere i Serbia?

  Mvh

 242. Etienne mai 22, 2008 kl. 10:22 pm #

  hehe 🙂 Et håp om et godt naboforhold til Kosovo!

  In your Dreams! 🙂

  Her må jeg be folk om å følge med utviklingen her, og den Serbiske presidenten gikk i går ut fra et møte i South East European Cooperation Process (SEECP) i PROTEST i forhold til at den Kosovo-Albanske utenriksminister fikk anledning til å ta ordet, noe som ikke inngikk i den på forhånd avtalt plan.

  Hvordan kan Serbia noengang tilgi en Kosovo-regjeering, som er under ledelse av en krigsforbryter, en K.L.A.-leder?!

  Hvem var det som gikk fra møte protest? Jo, det var presidenten Boris Tadic fra The Democratic Party, en Anti-nasjonalist, som hittil har hatt en regjering som fører eller ønsker å gjøre en god politikk for minoriteter, ut i fra regjeringens presseskriv.

  mvh

 243. - mai 22, 2008 kl. 11:05 pm #

  Hva var K.L.A, som MorHubro spørr eller hva var det som var galt med Hashim Thaci’s K.L.A

  Dette er bare en del av det K.L.A var:

  Flere av disse, 156 medlemmer, mener jeg nå er
  dømt, og bra er det, men

  http://www.media.srbi

  lederen for dette, disse forbrytelser og drap er fortsatt Kosovos statsmininister!

  Når det spørres i tråden om hva som var galt med den krigskriminelle K.L.A. leder, så bringer en diskusjonen ned på et lavmål!
  – Og Det blir som å spørre om Hva som var galt med Milosevic!?

  mvh

 244. Starlett mai 23, 2008 kl. 12:04 am #

  Etienne

  Du skriver
  ———
  Jeg svart deg flere ganger på dette og i med at du ikke enda svarer. Jojo, det kan jo skyldes at har tross alt langt viktigere gjøremål enn å sitte med en datamaskin da! 🙂
  ——

  Etienne

  Jeg er nettopp kommet hjem, – har vært bortreist noen dager, men fikk da svart litt i går kveld likevel. 🙂

  Og skriver dette før jeg logger av:

  Så snart jeg kan skal, håper kanskje i morgen, skal jeg begynne å besvare substansen i dine kommentarer, men nå er jeg for trøtt.
  Jeg vil bare si at jeg har lest dem, setter pris på dem, ikke er enig i alt, men i noe, og at jeg setter pris på å lese dine synspunkter på saken.

  Det virker som om Kosovo-spørsmålet er et spørsmål som du kjenner veldig godt til og som opptar deg.
  Jeg skal også se på det innlegget du linket til i en annen kommentar, men det blir senere.

  Takk for alle innspill så langt. 🙂

 245. Starlett mai 23, 2008 kl. 12:03 pm #

  Når jeg sier at situasjonen i Kosovo var unik, mente jeg ikke at det var eneste stedet der det har foregått etnisk rensning, (dessverre ikke), men jeg tenker på Natos krig mot serberne og det som skjedde i kjølvannet av krigen med løfter til kosovoalbanerne om at de skulle få en selvstendig stat, og med det faktum at situasjonen for Kosovo har vært flytende og uavklart i ni år.

  Jeg mener at det i lengden var en uholdbar situasjon, og at det var bedre med en løsrivelse og at Serbia og Kosovo kan prøve å «sterte på nytt» som to nabostater.

  Jeg er klar over de alvorlige problemene for minoritetene i Kosovo, men siden landet står delvis under adninistrasjon av EU og FN, har jeg håp om at dette vil opphøre.

  Thorvald Stoltenberg er jo først og fremst kjent med serberne, og vår statsminister bodde som du vet i Jugoslavia i en periode som barn, og da var det serbisk han snakket.
  Norge har tradisjonelt hatt et GODT forhold til Serbia, så det krevdes jo et visst mot for å være så snare med å anerkjenne en ny stat som man visste serberne ville bestride legitimiteten til.

 246. Starlett mai 23, 2008 kl. 12:06 pm #

  Jeg ser at du har holdt deg til fakta, og det er spennende med ulike syn på en veldig vanskelig sak.
  Jeg har klikket inn på bloggen din og ser at du har flere interessante innlegg om Serbia og Kosovo, og jeg skal senere inn og kommentere. 🙂

 247. Starlett mai 23, 2008 kl. 12:32 pm #

  Skal jeg svare alt i denne kommentaren fullt og helt, må jeg lese meg opp på noen av republikkene i Russland.
  Når det gjelder Belgia, regner jeg meg derimot som ekspert.
  Der har jeg bodd i mange år, og jeg kjenner problemene fra innsiden, kan man nok si.

  Det er jo det høyre-ekstreme og populistiske partiet Vlaams Belang, en avlegger av det rasistiske partiet Vlaams Blok som er spydspissen for tanken om å frigjøre Vlaanderen fra Wallonia, og tanken har spredd seg til enkelte andre i de vlaamse regioner.
  Men i realiteten har jeg ingen tro på at det blir noen formell deling av Belgia.

  Belgia har i årtier de facto vært inndelt i tre regioner: Brussel, Vlaanderen og Wallonia, og de fransktalende og vlaamstalende har relativt liten kontakt, men i MOTSETNING til Balkan, har de ulike folkeslagene klart å leve fredelig sammen, tross nokså store kulturelle ulikheter.

  Så har man også en tysk minoritet i Belgia, og tysk er et offisielt språk der, man har også en betydelig italiensk koloni i tillegg til alle de nyere innvandrere.

  På tross av det rikspolitiske kaoset etter valget i fjor, så går livet i Belgia sin omtrent vante gang, og belgiere flest merker ikke så veldig mye til de rikspolitiske problemer.
  Svært mye blir i Belgia avgjort på regionalt nivå. Regionene har med andre ord stort indre selvstyre.
  Kanskje en idé for Kina å gi Tibet like stort selvstyre som de forskjellige regionene i Belgia har?

  Jeg ser at bloggen din er ny her. Hvis du er en ny blogger på VGB, kjenner du kanskje ikke min blogg fra før…?
  Men la meg si det slik: Det er ikke ofte at jeg blir «beskyldt» for å være for vestlig orientert og for NATO-vannlig og USA-vennlig.
  Snarere tvert i mot, vil jeg nok si. 🙂

  Jeg er f.eks en veldig varm venn av irakerne, og har kritisert USA helt siden 2001 for deres politikk og krigføring både i Irak og Afghanistan, og jeg mener også at Golfkrigen i 1991 og sanksjonene mot Irak i etterkant var ødeleggende og dypt umoralsk. Disse sanksjonene kostet over en halv million spebarn livet.
  Jeg har selv helt fra nittitallet hjulpet irakere med medisinsk utstyr som de ellers ikke ville ha fått.

  Likedan er jeg helt klart partisk FOR palestinerne i Midt-Østen, og mener at Israels sionistiske politikk har vært en ulykke og en tragedie for palestinerne.

  Men det betyr ikke at jeg er uenig med USA og med NATO i alt.

  I realiteten skriver jeg bare min mening, uansett hvilke land som mener det samme.

 248. Starlett mai 23, 2008 kl. 12:49 pm #

  Du skriver om
  ———
  Sigøynernes opplevelse av Kosovo-konstitusjonen
  ——————,

  Og så får vi håpe at dette brevet gjenspeiler det som har vært og det de _frykter_, ikke det som kommer til å skje.

  Jeg tror ikke at EU, Nato og FN kan akseptere en lov som vil diskrimere sigøynerne.
  Når DET er sagt, så må man jo ha lov til å minne om at Balkan jo har vært en heksegryte med gjensidig diskriminering og etnisk rensning, og sigøynerne har virkelig blitt forfulgt og opplevd brudd på menneskerettighetene av MANGE andre enn kosovoalbanerne. Ja til og med her i snille Norge har sigøynerne blitt diskrimert.

 249. Starlett mai 23, 2008 kl. 12:57 pm #

  Det har vært demokratisk valg i Kosovo, og jeg mener å huske at Hashim Thacis parti fikk nærmere 40 % av stemmene.
  Da er det naturlig at han blir statsminister.
  Det er FOLKET i KOSOVO som velger sine ledere, ikke vi som sitter i Norge.
  Men han trenger samarbeidspartnere fra andre partier.

  Jeg er enig med deg i at Kovovo blir Kosovo, IKKE Albania, og at tanken på et «større Albania» må skrinlegges.

  Hvem vet, – kanskje Georgia også burde ha hatt sin uavhengihet?

 250. Starlett mai 23, 2008 kl. 3:21 pm #

  ———-
  Altså en kan står foran med relative store etniske uroligheter.
  —–

  Ja, men nå har Hashim Thaci og hans mannskap ansvar for at det ikke skjer.
  jeg tør ikke å spå hvordan det går, men så avhengig som Kosovo er av EU , FN og NATO, tror jeg ikke de KAN drive en politikk med diskrimering av serbere eller sigøynere.
  Det må det såkalte internasjonale samfunnet avverge ved sitt nærvær i regionen.

  Jeg er enig i at innbyggerne i Kosovo i fremtiden ikke bør kalles Kosovo-albanere.
  Grunnen til at det tidligere er blitt gjort. ligger nok i det faktum at nettopp denne gruppen, kosovo-albanerne, ble utsatt for en gruoppvekkende etnisk rensning med en nød og elendighet som er ubegripelig, i motsetning til hva kosovo-serberne ble.

  (Ja, jeg vet at kosovo-sebere har flyktet fra sine hjem i ettertid i frykt for represalier, og beklager selvfølgelig det.)

  Men Kosovars er et godt ord for Fremtiden. 🙂

 251. Starlett mai 23, 2008 kl. 3:23 pm #

  Jeg skjønner absolutt dette synspunktet, for det er jo sant at Kosovo er veldig fattig og helt avhengig av hjelp utenfra foreløpig, men Kosovo ønsket SELV den selvstendighet de var lovet, og det må vi ta til etterretning, og prøve å støtte deres nye, sårbare nasjon så godt det lar seg gjøre.

 252. Starlett mai 23, 2008 kl. 3:26 pm #

  Jeg tar til etterretning av folket i Kosovo ønsker Hashim Thaci som statsminister og regner med at han slutter med geriljavirksomhet når målet om et fritt Kosovo er oppnådd.

  JEG har ikke deltatt i valg i Kosovo, Etienne.

 253. Starlett mai 23, 2008 kl. 3:30 pm #

  Du skriver:
  ———-
  Hva er galt med Organ Trafficking og Human Trafficking av jenter fra Moldova, og drap av mange sigøynere?

  Er det det du mener, Starlett?
  ——

  Selvsagt ikke, Etienne, og det tror jeg heller ikke at du gtror.
  Menneskehandel er dessverre et stort problem i store deler av øst-Europa og på Balkan, OG i andre deler av verden også, så skulle alle land der disse ugjerningene foregår, bli avviklet som selvstendige stater, ville kartet sette nokså annerledes ut.

  Jeg er litt i stuss over hva du mener med denne kommentaren, Etienne?

 254. Etienne mai 23, 2008 kl. 8:10 pm #

  Starlett:

  Først beklager det forrige innlegget, da det var emosjonelt formulert, og kan dessverre ha bli tolket som en usmakelig spydighet, hvilket slett ikke var meningen!

  Jeg ser jeg skylder deg en ting, som jeg ikke har gitt deg herunder i dette temaet, og det er mine kildereferanser:

  Kildereferanser jeg har brukt vedr. Kosovo:

  – Begynner her med synspunktet fra ei som er journalist fra Rwanda og skriver for Kigali Times, Sunny Ntayombya

  Rwanda: So, Kosovo is Independent, Huh?

  http://allafrica.com/

  Her mener jeg at det er viktig å hensynta de afrikanske synspunkter, siden Senegal er det eneste Afrikanske

  Denne videoinformasjon:

  http://www.youtube.co

  En Think Tank-side om Balkan
  http://www.transnatio

  Denne Analysen:
  Justyfing Kosovos Recognition: – Between the eccentric and the Absurd

  http://www.transnatio

  http://www.telegraph….

  Dessuten alle artikler på nettet fra Balkan-ekspert, David Binder fra 80-tallet, om den etnisk rensing Albanere sto i Kosovo under den tid, og før.

  Husker ikke nå i farta hvor jeg fant artiklen, men jeg tror det var en link til de på http://stockpro.no/To…+nyh etene

  Rikelig med analyser et nettsted i Brussel, KosovoCompromise. Der vil jeg særlig anbefale deg å lese The Boomerang Effect Chart, om du ikke har tid til å lese så mange artiklene, de andre analysene der!

  http://www.kosovocomp

  Så litt på uttalelser som etter en konferanse mellom en progressive Antikrigsstemme i kongressen, Dennis Kucinich hadde med Balkan-ekspert, David Binder, og en Canadisk ambassadør med god kjennskap til Kosovo-problematikken.

  Linken til Kongressmann, Dennis Kucinich. Ja, U.S.A. har noen gode politikere, som Barbara Lee, Lynn Woolsey, Maxine Waters, og IKKE kun warmongers:

  http://kucinich.house

  Pluss en hel bråte med Michel Chossudovsky sine artikkel, en antikrigs, men samtidig en dyktig geopolitisk analyser. Her på denne siden kan en lese en mengde ord og artikler fra Michel om Kosovo:

  http://www.globalrese

  The Criminalization of the State: «Independent Kosovo», a Territory under US-NATO Military Rule

  http://www.globalrese

  Jeg er ikke kar om å huske alt jeg lest, men i tillegg har jeg gått over mengde artikler om konflikten langt tilbake i tid, i denne omtrent 750 år lange konflikt.

  Men vesentlige her akkurat slik ståa er Nå i dette øyeblikk, så er det følgende forhold en kanskje bør ta hensyn til, og det er:

  Vil løsrivelsen få slutt på den over 700 år lange konflikt, når 99 % av Rest-Serbia, får en si, siden det som hjertet av Serbia, Syd-Serbia/Kosovo er mistet, med Vestens velsignelse. Når cirka 100 % i det som er igjen av Serbia, inkludert minoritetene føler at det er noen som har frastjålet deres hjertet, so to speak, hvordan kan da løsrivelsen og bruddet på 1244 bli en løsning til fred?

  Særlig også når en ser at presidenten i Serbia, den Vestvennlige Boris Tadic forlot et møte, fordi en Kosovo-Albansk politikere hadde taletid?

  Jeg tror ikke et menneske i Rest-Serbia, verken politikere eller andre, noengang vil få et godt naboskap med Hashim Thaci! Og hvor skulle de det, så lenge Verden er partisk og lar ham gå fri?

  mvh

 255. Etienne mai 23, 2008 kl. 8:14 pm #

  Tar meg den frihet og limer inn noe av artikkelen til Sunny fra Rwanda:

  Rwandans live in an almost homogenous society but did the fact that they were one people stop the events of 1994? Not at all. In fact, the quarrel amongst brethren is often more bitter than those witnessed among perfect strangers.

  Kosovars were brutally treated by the Serbia of Slobodan Milosevic. They were killed, tortured by his security apparatus and ignored economically. They truly had a reason to feel unwanted in the Serbian Federation. However, was that enough reason to cede? I don’t think so. We mustn’t throw out the baby along with the bathwater. There must be a difference between the behavior of certain governments (like Milosevic’s) and states these governments lead.

  Large unitary states have certain advantages that homogenous ones don’t. Not only in an economic sense but also in larger sphere of what makes us human.

  The myriad of different cultures in these nations are wonderful things that foster a greater understanding of the things that make us human. People must not be afraid of each other because they are different.

  Tolerance of the things that make us different while enjoying those that make us similar is what I’m trying to talk about. It’s sad that the Kosovars don’t see that.

  Hele artikkelen:
  http://allafrica.com/

  Ofte er det slik at de afrikanske meninger og de afrikanske blir ekskludert og det ender nesten med at den rike Vesten skal bestemme agendaen. U.S.A. globale hegemony.

  mvh

 256. Etienne mai 23, 2008 kl. 9:13 pm #

  Starlett:

  Jeg har lyst til å gi deg massevis av gode ord, på grunnlag av at du har ressurser til være en Roman Polanski, ut i fra dine flotte reisefotos. Ergo, du har ressurser til å være en Wladislaw Spielman, ved dine reiser å lage skildringer av møter med folk i forskjellige land. På en måte en Michael Palin.
  Grunnen til at jeg nevnte jøden og den ypperlige filmskaper, Roman Polanski, var fordi han nektet å lage film om andre verdenskrig inntil han fikk et objektivt manus, av en som hadde objektivt virkelighetsskildring av historien, og valget falt på Wladislaw Spielman historie, som var fortalt på en som om det var gitt en gjennom et kamera.

  O.K., du har flotte naturskildring i dine bilder på din blogg, MEN ved hjelp av flotte bilder fra reiser. Så indikerer at du har ressurser til være iallefall en Michael Palin og lage flotte folkelige bilder av miljøet han besøkte i hvert land han var i.

  Det er imidlertid ikke alle som har ressurser til det, men enhver kan iallefall leke Wladislaw Spielman på nettet 🙂

  Det er dette jeg savner sterkt med Kosovo, fordi det som blir gjengitt i media er KUN negative ting. Det må da være noe positivt å si om Kosovo-Albanerne? Og jeg får tro og håpe at bildet ikke er så mørkt at alle Albanere i Kosovo er Etnonasjonalister, selv om de styres av en, etter min forståelse da.

  Med andre ord, jeg tror innerst inne at det finnes noe å positivt og fortelle om Albanere også. Selvsagt så driver ikke alle albanere med organ trafficking, human traffick og etnisk rensing, selv om det er det bildet som sitter igjen, men er av ledelsen.

  Innerst så tror jeg altså Albanerne har like mange menneskelige trekk med gode og dårlige sider, som alle andre.

  Men det underslår ikke det faktum at det går an kritisere dets ledere!

  Pianistens objektive fortelling, som jøden Roman Polanski laget en fabelaktig film om beskrev Tyskerne som både gode og onde, og Jødene som gode og onde, som jo er den virkelige verden vi for en stor del lever mer eller mindre.

  Som sagt jeg tror det finnes mange gode Albanere også, men det bildet er enda ikke blitt gjenfortalt i noe media.
  Javisst, det bildet som står igjen at mange albanere ble offer for etnisk rening av Slobodan Milosevic på nittitallet, og det er klart pga av det imperialistiske Vesten med Bill Clinton i spissen med blant annet bruk av utarmet uran(depleted uranium), som folk dør av den dag i dag tok side pga Milosevic.

  Så er det klart det samme imperialistiske Vesten demoniserte Milosevic, mens de lot lederne krigsforbryterne, de etniske rensere på den siden gå fri.
  Men dette er ikke Justice, det er Selektiv Justice, og hvordan i himmelens navn kan vi forsvare en selektiv justice?!

  U.S.A. et tilnærmet Oligarki, først George Bush senior og hans krigsforbrytelser, så Bill Clinton og hans tillatelse til å slippe 11 tonn, 11 tonn! med Depledet uranium på Balkan, noe som folk der i Kosovo dør den dag i dag!
  Så nå så har vi Hillary Clinton! Hvis noen folk tror at likestilling handler også om å sette i gang en tredje verdenskrig ved å utslette, «totally obileate», som hun sa alle Iranere. Hvordan i himmelens navn kan folk i Norge ute venstresiden snakke om likestilling i forhold Hillary Clinton. Den tredje verdenskrig, skjønner jeg ikke har så med likestilling å gjøre.

  O.K., når beveget jeg meg bort i fra Kosovo i en skrivedilla, så jeg avslutter her.

  mvh

 257. Starlett mai 24, 2008 kl. 12:40 am #

  Etienne, du kan ta det helt med ro.
  Det er greit for meg med emosjoner.
  Jeg skal svare mer og lese nøye alle dine kommentarer i morgen eller søndag.

  Setter pris på engasjementet ditt.
  Men nå tar jeg kveld.

  På gjentast! 🙂

 258. Etienne mai 24, 2008 kl. 2:07 am #

  Starlett:

  Jeg må bare si at jeg er en stor, stor beundrer av deg som konfliktanalytiker, når du hevder at Kosovo er Unikt, som du skriver i første innlegget.

  Jeg må bare skrive dette før jeg sovner inn for denne natten:

  Det vil si at du har dermed en helt utrolig innsikt vedrørende all uavhengighetsproblematikk i denne verden vi lever i 🙂

  Innerst, derimot, så tror jeg ikke at du har oversikt over all løsrivningsspørsmål i denne verden.

  Som Somaliland, naboland til Somalia i Afrika,

  Nagorna-Karabakh

  Nagaland i India

  Tibet i Kina

  Utbryterregionene i Georgia, Abkhazia og South-Ossetia

  Pridnestrovie/Moldova-konfli kten

  Sikh-regionen i India

  Kashmir

  Områder i Brasil

  Kurdistan

  Akkurat angående Kosovo, så mistenker jeg deg for å et meget forståelig inntrykk av konflikten på grunn av den er forståelig selektert ut i fra i nittitallet og det du har fått lest og hørt fra the mainstream media, men det er sjelden et balansert bilde. Det er som regel et selektert manipulativt bildet en får servert der igjennom og et typisk Vestlig syn på sak.

  Når det gjelder de løsrivningsspørsmål som er ramset opp over her, så er det vel INGEN, ingen uavhengighetsspørsmål som er Unike!?

  Når det gjelder Fakta så er ethvert løsrivningsspørsmål over relativt like i henhold at de alle ønsker å bli uavhengige.

  Men du har rett i en ting: Ethvert menneske er Unikt og ethvert løsrivningsspørsmål har i så måte forskjellige historier og utgangspunker.

  Men likheter i forhold at en KUN tar en hensyn kortidshukommelsen og nittitallet, så har det vært og pågått også Etnisk rensing på nittitallet i f.eks. Nagorno-Karabakh og Abkhazia.

  Hvis en her kun har omtanke for nittitallet og kortidshukommelsen her, så ligner jo Abkhazia og f.eks Nagorno-Karabakh, en del på Kosovo-problematikken?

  Går en her nærmere inn på fakta rundt f.eks Abkhazia og South-Ossetia i Georgia, så er det ingen tvil, etter mitt virkelighetsbildet at de skulle har mye større rett på uavhengighet enn Kosovo, siden Abkhazia og South-Ossetia egentlig ALDRI har vært en del av Georgia.

  Mens Kosovo ALLTID har vært en del av Serbia.
  Ja, man kan vel si at det er dette som gjør det litt unikt 🙂

  mvh

 259. Etienne mai 24, 2008 kl. 3:04 am #

  Re Starlett

  – Får visst ikke sove når jeg først blir engasjert.

  Se for øvrig mitt siste svar til deg i Kosovo-tråden/topicen på min blogg!

  Det er for øvrig IKKE slik at jeg at har et mørklagt svart/hvitt bilde, og når jeg gått gjennom the International Crisis Group, for å ta med tidligere Nato-General Wesley Clarke, så virker han som om han har totalt endret karakter fra den gangen ha håndhilste på drapsmannen og menneskehandleren, Hashim Thaci, tilbake for noen år siden.

  Som skrevet folk har vel både dårlig og gode sider.
  Og pr. i dag har General Wesley Clarke endret seg fra den han var under Kosovo-krigen og fra å ha vært i Hillary Clinton sin stab og hoppet over til Barack Obama sin stab til å ha blitt arbeidende Irak-veteraner/krigsveterane r.

  Jeg har selv skrevet under på hans aktivist-kampamjer for å bedre levevilkårene Irak-soldater som er hjemvendt og har fått månedlige informasjoner om hans kampanjer.

  Nok en gang så er noe av det viktigste til å få til fred i Kosovo, så er det å få til å gi et mer menneskelig bildet av Albanerne i Kosovo. Slik at de IKKE BARE fremstår som folk som livnærer seg av menneskehandling av jenter fra land som Moldova, og at de har drevet etnisk rensing av minoriteter i Kosovo.

  Personlig, så tror jeg Albanerne ville dra store fordeler av å ville fått Hashim Thaci straffet for sine krigskrimelle handlinger.
  Og at denne statsministeren i Kosovo ville bli skiftet med en sivilert mann eller kvinne på lik linje med det som er igjen av Serbia, i den nåværende minoritetsrike delen av Serbia.

  Med Vennlig Hilsen

  Får håpe på litt søvn nå 🙂

 260. Ingrid mai 24, 2008 kl. 5:40 am #

  Etienne!
  Er du serbier?
  Du har glemt hvordan de i Kosovo har lidd og mistet sine nære.

 261. Etienne mai 24, 2008 kl. 10:29 am #

  Re Starlett

  Det var kanskje litt uklart og kunne oppleves noe flåsete, når jeg begynte å snakke om objektive bilder av det hele, som sett i gjennom et kamera.
  Et Wladislaw Spielman-kamera og fortelling(Pianisten). Som Roman Polanski filmet, og ut i fra en historie som Pianisten, Spielman var til stedet under krigen.

  Derfor legger jeg stor vekt på Sunny Ntayombya fra Rwanda sine synspunkter rundt temaet, Kosovo, fordi hun som Spielman hadde opplevd en tragedie på nært hold.

  En annen form for gode bildefortellinger er noe som Michael Palin har stått for gjennom sine skildringer av folk i Øst-Europa.

  Poenget er at ingen av oss som lever i det trygge Norge langt fra verdens konfliktnivåer vil være i stand til å fullstendig objektive etter mitt skjønn, men vi kan som så godt det lar å være en objektiv skildebeskriver på grunnlag av den informasjonen, faktamaterialet som ligger ute på nettet fra eksperter som har Kosovo som felt, historikere og andre.

  Dette var litt av det jeg mente med bilder, for hvordan kan vi i Norge, som bor så langt unna ellers greie å gi et godt nok objektivt bilde?

  Etter mitt skjønn, så bør en også ta hensyn til noe som identifiseringsfaktoren her. For ofte former vi våre synspunkter ut i fra de vi mest identifiseres oss med. Siden det omtrent er bare Vesten som annerkjenner og siden vi selv er en del av Vesten, så er det en fare for jumping on a bandwagon på grunnlag av at vi som regel alltid forsvare av de vestlige verdier.

  Her må jeg innrømme at jeg identifiser meg i langt større grad med minoritetene i det som er igjen av Serbia, ganske enkelt fordi jeg tolker det slik at de har en laangt, langt bedre politikk for minoriteter og sårbare grupper i samfunnet, enn de som styrer i Kosovo slik ståa er i dag.

  I tillegg så prøver så godt jeg makter det å være en bygge synspunktene på tilgjengelig faktamaterialet, og når fakta skal sies så er realitetene den at med Kosovos konstitusjon, så indikerer fortsatt forfølgelse og diskrimering av minoriteter i Kosovo

  Etter mitt skjønn etter å ha lest en del om de Serbiske regjeringsmedlemmers politikk, så kan jeg ikke si det samme om dem, tvert om, så virker som Serbiaa nåværende politikere som om at de gjør så godt de kan ut fra de ressurser de har til rådighet.

  mvh

 262. Etienne mai 24, 2008 kl. 10:51 am #

  Re Ingrid

  Hvis du leser mitt siste innlegg over, så ser du at jeg tar parti for minoritetene i området. Det være seg The Roma(sigøynere) Serbere, Serbiske Ruthenianere, Serbiske Bunjavece blant annet.

  Som du ser fra forrige innlegg, så kan det virke som om jeg tar parti for president Boris Tadic, som aldri har vært en krigsforbryter, i motsetning.

  Og hvis du ser litt nærmere etter hvor mye minoritetene i Kosovo, led på 60, 70 og 80-tallet, så var det en oppskrift til å lokke frem nasjonalismen hos minorieter og andre i Serbia, og hvis en nærmere på dette så var det naturlig at kom frem en despot som Milosevic på nittitallet. Tanken var forståelig nok hevn ut i fra den serbiske minoritet og andre minoriteter i Kosovo hadde opplevd i de tre tiårene før Milosevic kom til makten.

  Nei, forsvarer slett ikke Milosevic! Her bare skriver jeg at forstår inderlig godt hvorfor han kom til makten.

  Det som mange IKKE husker på her og glemmer at det har vært stor lidelse på begge sider. Men det folk husker nå i sin selektive hukommelse er kun Milosevic og de lidelsene han påført albanerne.
  Det er kanskje naturlig at det er kanskje ikke riktig å skrive «selektiv hukommelse», da det som har vært gjengitt i media kun har vært fra nittitallet. Altså en ensidig fokusering på den enes lidelse i konflikten.

  mvh

 263. Etienne mai 24, 2008 kl. 10:58 am #

  Ingrid sitat: Etienne!

  Er du serbier?
  Du har glemt hvordan de i Kosovo har lidd og mistet sine nære.

  —————————- —————————- ————-

  Nei, hvis du har lest alle innleggene jeg har skrevet har jeg også nevnt og skrevet om gærninger som Milosevic. Foruten det så har jeg også nevnt Arkan, Mladic og Karadzic. De to sistnevnte krigsforbrytelse lever nå i trygg eksiltilværelse i Russland, hvis jeg ikke tar feil.

  MEN når jeg i dag taler i favør av de som styrer i Serbia i dagens situasjon så har jeg ikke funnet noe galt med de nåværende Serbiske regjeringsmedlemmer!

  Så, sånn er det med den saken!

  mvh

 264. Etienne mai 24, 2008 kl. 9:07 pm #

  Hei Ingrid!

  Hjertelig velkommen til min blogg, hvis du vil ta deg tid til å stikke en tur innom!

  Da jeg i dag har svart deg med om lag 10 innlegg i min blogg!

  mvh

 265. Etienne mai 24, 2008 kl. 10:09 pm #

  Re Starlett:

  Du skriver i første innlegget «Med andre ord situasjonen er Unik!»

  Jeg tror hvis du får ny informasjon, som tilsier noe langt annet, så kan du endre det.

  Jeg satt for øvrig i en periode og forska litt på Pridnestrovie/Moldova-konfli kten, men når jeg telefonkontakt med folk som ofte er i Moldova, så fikk jeg innsyn ut i fra at det svært lite Cyberspace info om dette, og det lille som talte i favør av Pridnestrovie, når det gjaldt et løsrivelsesspørmål!

  Med andre ord, så tror jeg også du kan endre ditt standpunkt, ut i fra ut i fra mer informasjon som skulle tilsi det!
  ,
  På grunnlag av din skriftlig uttalelse, «med andre ord, situasjonen er unik», så tror jeg nok at du var altfor kjapt ute med det standpunktet, da du innerst inne nok vet at du IKKE har samme standpunkt her som torturisten Condolezza Rice – ja hun er torturist, i og med at hun har tillat waterboarding, simulert drukning:

  Se for øvrig denne video:

  http://condimustgo.co

  Condolezza Rice uttalte også her om dagen at Kosovo er et unikt fenomen, rett og slett på grunnlag av at U.S.A. tar parti for Saakashvilis Georgia mot utbryterregionene Abkhazia og South-Ossetia. U.S.A.’s NATO er her i nært samarbeid med Georgia og ønsker selvsagt ikke løsrivelse her!

  Hvorfor er du så overbevist om at Kosovo er et unikt fenomen, i likhet med det Condolezza Rice mener?

  Hvorfor skulle Kosovo være mer Unikt enn Abkhazia og South-Ossetia?

  O.K. så har Abkhazia og South-Ossetia færre innbyggere enn Kosovo, men hvorfor kan ikke f.eks. Sør-Ossetia få slå seg sammen med Nord-Ossetia, og Abkhazia blir fri fra Georgia i denne konflikten?

  Hva er det som gjør Kosovo så unikt som du og Condolezza Rice mener i dette tilfellet, i forhold all annen løsrivelsesproblematikk?

  mvh

 266. Starlett mai 24, 2008 kl. 10:36 pm #

  Hei Etienne 🙂

  Du skriver

  Personlig så synes jeg Norge burde følge Serbias ønske om E.U. medlemskap, for å inngå i en uavhengig militær allianse med E.U., fremfor å være U.S.A’ sikkerhetspolitiske masokist.
  —–

  HELT enig!

  (Nettet mitt er veldig tregt i kveld, i alle fall på VGB, så det tar tid å få opp sidene og kommentere. Merkelig.)

 267. Starlett mai 24, 2008 kl. 10:38 pm #

  Jeg har ofte trykkfeil og mister ord, så DET er du ikke alene om. 🙂

 268. Starlett mai 24, 2008 kl. 10:59 pm #

  Takk for en innholdsrik kommentar!

  Jeg forsvarer ikke K.lAs handlinger.
  Vold er vold, uansett hvem som utfører den.
  Selvsagt har Serbia en lang historie, men det var det som skjedde på nittitallet som er den direkte foranledningen til den løsrivelsen som nå er kommet.

  Det er mye som har skjedd i mange land i løpet av 750 år, men jeg mener at man ikke kan bruke hendelser på 1300-tallet som begrunnelse for opprettholdelse av en nasjonalstat.

  Så er det jo slik at det er folket i Kosovo som velger politiske ledere i sitt land, og det man man vel respektere?
  Vi kan jo ikke sitte i Norge og overprøve Kosovarenes valg, like lite som vi kunne nekte amerikanerne å velge Bush jr. som president i USA.

  ———
  Og løsrivelsen vil aldri bli en fredsløsning her, da det ikke fremmes dialog mellom partene eller konfliktmegling med en mann som Thaci i statsministerrollen.
  ——-
  Kanskje ikke i første omgang, men jeg er mer optimistisk, og Thaci blir nok avløst en gang.

  Uansett så må EU og FN være sterke støttespillere både for serberne og kosovoerne, og medvirke til fred og utvikling i regionen.

  Tenk på hvordan forholdene i andre Balkanland!
  Det har jo forandret seg til det bedre, ikke sant?
  Hvorfor skulle ikke det samme kunne skje i Kosovo?

  (Men av og til kan man savne den tiden da hele Jugoslavia var et samlet land.)

 269. Etienne mai 25, 2008 kl. 11:51 am #

  Re Starlett

  – Sendte deg en mail i natt forresten!

  Jeg må her ærlig innrømme at jeg ikke har gått så nøye inn i Slovenia, Macedonia, Kroatia, Bosnia-Herzegovina og de andre land tidligere Jugoslavia.

  Der er jeg kanskje enig med deg i så måte om at Kosovo var et unikt tilfellet på Balkan, i det tidligere Jugoslavia.

  Men i for eksempel Slovenia, der har jeg forestillinger om at det demokrater, sivilister som styrer, i motsetning til i dagens Kosovo.

  Fakta her er imidlertid at det er bare Kosovos løsrivelse, som har gitt en følelse av stor urettferdighet i svært mange land, hvor problematikken rundt dette har vært kontroversielt i de 195 medlemsland i F.N. Der for øvrig det kun har wealthy rike land, som har gitt annerkjennelse.

  Ingen av de andre land i det tidligere Jugoslavia har skapt slike uroligheter i de fleste uavhengighetsspørsmål i denn verden.

  Hvis vi her skal kun ta med nittitallet og det som skjedde da, imidlertid er Kosovo langt fra unikt i denne verden. Det er bare å gå til Abkhazia, utbryterregionen i Georgia og Nagorno-Karabakh. Her har egentlig Abkhazia aldri vært en del Georgia.

  Under Kosovos løsrivelse så er det noe meget spesielt som har skjed, hvis en ikke kun tar med nittitallet da, så kan en ta relativ ny historie som fra 1946 til Milosevic tid. Ser en på den tiden, så er det ingen tvil om at det er den siden som har dyktigst på etning rensing som blir belønnet.

  Selv når Jugoslavia var samlet, på Titos tid, så pågikk altså albanernes etniske rensing i årene fra 1940 til Milosevic slo kontra og tok en blodig hevn.

  Hvis nasjonalistene igjen tar over makten ved neste valg?
  Nå fikk nasjonalisten Tomislav Nicolic 28,4 % prosent av stemmene, og det kan glatt øke til over 40 % av stemmene ved neste valg, hvis folket føler de har blitt behandlet urettferdig! Tross alt, så mener i dag cirka 100 % av den Serbiske befolkning at «Kosovo is Serbia. Det er bare å ta en titt på regjeringens web-side. Slik at nasjonalisten Tomislav Nicolic kan utmerket godt få like mange stemmer som nasjonalisten Hashim Thaci, som fikk 40 % ved neste valg, og dette er mitt vedr. at det er konfliktmegling, tilgivelse og forsoning som må til for å få til fred her, og ikke fortsatt konflikt.
  Hvilket kan sees på presidenten Boris Tadic sin reaksjon, når det var en fra den regjeringen i Kosovo til stedet i forrige uke på en SørØst-Europeisk konferanse.

  Som Boris Tadic og resten det Serbiske folk, så deler deres synspunkt på konflikten og spørr:

  Hvorfor skal det folk som har flinkest på etnisk rensing og som har vært den største de siste 70 år bli belønnet av de rike land i denne verden?

  Mens de fattige lands synspunkter nok en gang blir ignorert?

  mvh

 270. Etienne mai 25, 2008 kl. 12:16 pm #

  Starlett, jeg henter ned ditt sitat fra første innlegg: – Med andre ord er situasjonen for Kosovo unik.

  —————————- —————————-

  Re

  Jeg kan først love at jeg tror aldri du har ment å ta U.S.A.’s overgriper-standpunkt i denne sak, fordi ved å si det samme som U.S.A her, «Kosovo er unikt fenomen» så sier U.S.A. det pga. at de allerede har tatt side i flere andre lignende spørsmål ved sitt Nato. Nato som er i nært samarbeid med Georgias Saakashvili, har et samarbeid med Moldova, i henhold til Abkhazia, South-Ossetia og Pridnestrovie

  Hvorfor skal ikke disse land få sin uavhengighet, når Kosovo fikk det?
  Hva er det som skulle tale i mot det, er nå virkelig Kosovo så unikt at ingen andre enn Kosovo skal ha rett til løsrivelse?

  Nei, innerst inne veit jeg at du ikke mener, da vi stort sett har synspunkter som er i overenstemmelse med hverandre, når det gjelder andre spørsmål som Midt-Østen.

  Kosovo, hvorfor ikke Palestina?

  mvh

 271. Etienne mai 25, 2008 kl. 1:14 pm #

  Re Starlett:

  Fra hva du har skrevet så vet jeg at du innerst er enig med Pepe Escobar og Michel Chossudovsky, ihvertfall når du er opptatt av Irak og Palestina og ønsker rettferdighet for disse, og selv har jeg hundrevis av Midt-Østen innlegg i min tid på internett.

  Derfor ønsker jeg svært gjerne at du iallefall leser i gjennom en av artiklene til Pepe Escobar, for å se om du fortsatt lander ned på at Kosovo er unikt.
  (Verken Pepe Escobar eller Michel Chossudovsky er Serbere, ettersom du hadde en forestilling om at det var serbere som hevdet K.L.A geskjeft var hovedsaklig finansiert av organisert kriminalitet som human trafficking):

  Protection racket
  Kosovo’s «independence» has been brewing since 1999. A single 1999 photo tells the whole story – establishing beyond doubt those elusive «international community» ties. The photo unites Hashim Thaci, then head of terrorist outfit UCK and current prime minister of Kosovo; Bernard Kouchner, then UN administrator of Kosovo and current French foreign minister in the Nicolas Sarkozy administration; Sir Mike Jackson, then commander of NATO’s occupying force and current consultant for a Blackwater-style mercenary outfit; and general Wesley Clark, then NATO supreme commander and now military adviser to Hillary Clinton.

  Kosovo’s «internationally supervised independence», which was due to be outlined in a meeting in Vienna this Thursday, has nothing to do with autonomy. Exit the UN, enter the European Union. Amputated from Serbia, Kosovo will be no more than an EU (and NATO) protectorate. EU officials in Brussels confirm that thousands of bureaucrats, along with police officers, will be deployed to Kosovo, to live alongside more than 17,000 NATO military personnel already in place.

  Neo-colonialism is alive and well in «liberated» Kosovo – which will have to put up with a viceroy and will have no say whatsoever in foreign policy. Think of «liberated» Iraq under the infamous Coalition Provisional Authority run by viceroy L Paul Bremer.

  http://www.atimes.com

  Det siste navnet, den neoconservative Paul Bremer kan du få mer informasjon om igjennom Heather Wokusch sin video, «U.S. Foreign Policy»
  Som du kan lytte til her:

  Heather Wokusch on US Foreign Policy,1
  http://www.youtube.co

  Heather Wokusch on US Foreign Policy,2
  http://www.youtube.co

  Akkurat de to siste videoene er ikke om Kosovo, men jeg må prøve å gi noe tilbake, når jeg har brukt bloggen såpass mye i dag!

  Poenget er nå iallefall at 80 – 90 % av de jeg har selektert ut som gode analytikere på feltet, ikke er serbere. De er hentet stort sett fra Peace and social justice sider.

  mvh

 272. Etienne mai 25, 2008 kl. 2:22 pm #

  Starlett:

  Særlig vil jeg også anbefale at du tar noen blikk på Diana Johnstones artikler og denne fra
  A Saga of Injustice and Hypocrisy
  The Absurdity of «Independent» Kosovo
  By GEORGE SZAMUELY

  http://www.counterpun

  Independence in the Brave New World Order
  NATO’s Kosovo Colony
  By DIANA JOHNSTONE

  For instance, as early as July 12, 1982, Marvine Howe reported to the New York Times that Serbs were leaving Kosovo by the tens of thousands because of discrimination and intimidation on the part of the ethnic Albanian majority:

  «The [Albanian] nationalists have a two-point platform,» according to Beci Hoti, an executive secretary of the Communist Party of Kosovo, «first to establish what they call an ethnically clean Albanian republic and then the merger with Albania to form a greater Albania.

  Mr Hoti, an Albanian, expressed concern voer political pressures that were forcing Serbs to leave Kosovo. «What is important now,» he said, «is to establish a climate of security and create confidence.»

  http://www.counterpun

  De fleste sider på nettet fra fredsaktivister taler i favør av Serbia og kaller f.eks uavhengigheten absurd som over. Poenget er at omtrent alle disse er IKKE serbere, her for å de ovengitte eksempler, så er disse to amerikanske.

  Nå henter jeg ikke så mye informasjon fra den andre siden da, krigsaktivistene 🙂

  mvh

 273. Etienne mai 25, 2008 kl. 2:35 pm #

  Ikke for å mase, Starlett!

  Jeg ønsker at du mer skal forstå mitt resonnement med å poste ting som Albanske nasjonalister sto i tiåret for Milosevic fikk makten i Serbia, med det utklippet fra Diana Johnstone sin artikkel over.

  At du skal forstå årsakene at nasjonalfølelsen vokste såpass mye det Serbisk folket, minoritetene i Serbia inkludert, at de slutt seg til en nasjonalist som Milosevic, for at de skulle en hevn mot datidens albanere i Syd-Serbia, Kosovo.

  Kosovo var Syd-Serbia, men tar en også ser på Nord-Serbia, Vojvodina, så bør en se at der har det omtrent aldri vært uroligheter i forhold mellom de forskjellige folkeslag. Det er den mest minoritetsrike delen av Serbia, der de etniske serber kun er på omtrent litt over 60 %, og Vovjodina vil aldri heller få et løsrivningsspørsmål, da folk der har levd i relativ fred med hverandre.

  Så det er ikke alltid slik heldigvis, at enhver må leve for seg selv, for å få til fred!

  mvh

 274. - mai 25, 2008 kl. 3:38 pm #

  Dette her er fra et nettsted, som handler om radical newsletter about peace and social justice. Og det er absolutt ingen serber, som har skrevet dette. – Vil anbefale at man leser hele artikkelen. – Har noen rare forestillinger om du kan være iallefall litt enig i en del av det som står der, Starlett?

  Those dreaming of a “Greater Albania” (optimally to include Albania, Kosovo and other parts of Serbia, and parts of Macedonia, Montenegro and Greece), taking heart at Kosovar independence, may redouble their efforts throughout the region. There are potential religious dimensions to Albanian nationalism; while the Albanians (like Bosnians) are overwhelmingly secular Muslims, the product of generations of atheistic education in Albania and Yugoslavia, they are indeed Muslims. So there are now, aside from Turkey, two Muslim European countries: Albania and Kosovo. (Bosnia-Hezegovina’s Muslim population is under 50%). The Saudis, Kuwaitis and others have been pouring money into mosque construction in Albania and Kosovo, encouraging fundamentalist forms of Islam. The Saudi Joint Committee for the Relief of Kosovo has repaired 190 damaged mosques in Kosovo and the Saudis have built mosques there. (One, for a time, was actually named the Bin Laden Mosque.)

  http://www.dissidentv

 275. Etienne mai 25, 2008 kl. 3:46 pm #

  Ooops, det forrige innlegget kom fra som anonymt og det var ikke meningen, det var fra meg, Etienne.

  mvh

 276. Etienne mai 25, 2008 kl. 6:27 pm #

  Hei og God Kveld Starlett!

  Jeg veit det kan være veldig godt å ta pauser fra nettet i blant, men jeg håper likevel du logger inn på igjen i kveld, da jeg har veldig lyst til at du kan få lese det Palestinsk synspunktet vedrørende Kosovo!

  Et Palestinsk Synspunkt fra electronic intifada:

  Kosovo and the question of Palestine
  Ali Abunimah, The Electronic Intifada, 25 February 2008

  By identifying Israel with the supposed underdog, ethnic Albanians in Kosovo, Haaretz implicitly recognizes that there are indeed some striking similarities though not ones it would acknowledge. Kosovo, like Israel, was illegally severed by force of arms from another country against the wishes of the majority population of the whole territory. Both entities came into being and can only survive with the sponsorship and support of the Great Powers of the day who sustain them in violation of international law because it suits their imperial interests. Furthermore, both entities are animated by a virulent ethno-nationalism that is fundamentally incompatible with the values of freedom, tolerance and democracy that they claim to have come into being to uphold. In this sense, Kosovo is the latest in a collection of Western-backed pseudo-states that also includes the Kurdish entity in northern Iraq.

  http://electronicinti

 277. Etienne mai 25, 2008 kl. 7:55 pm #

  Når det gjelder minoriteter, så er det ingen tvil om hvor de har valgt å bosette seg:

  Fakta: – I dag finnes de fleste minoritetsgrupper i Midt-Serbia, Nord-Serbia, Vojvodina, mens det er få som vil fortsette å leve i Syd-Serbia, Kosovo.

  Etter, de logiske følger av dette, burde det tilsi at den Albanske Nasjonalismen har vært en god del verre enn den nasjonalismen til Etniske Serbiske. I den Serbiske delen, så er totalt sett en naturlig følge av at de har måttet flykte gjennom flere tiår, at også en del av minoritetene i Serbiake også har sluttet seg opp om Etniske Serbiske nasjonalister og stemt Tomislav Nicolic ved siste valg.

  Fakta er at krigsforbrytere velges stort sett hele tiden i denne verden vi lever, George Bush senior ble demokratisk valgt, Bill Clinton ble demokratisk valgt og dessuten George Bush junior, i tillegg til krigsforbryteren og terroristen Hashim Thaci, så ble også Milosevic demokratisk valgt.

  Så selv om en del skulle vært sendt til Hague-domstolen eller blitt stilt for riksrett, så gir ikke det en blir demokratisk valgt noe grunn til at vedkommende er verken demokratisk eller sivilisert.

  Det er bare å se til U.S.A. nå som 66 % er i mot Irak-krigen, så makter ikke folket i U.S.A. å stanse George sine krigsforbrytelser.

  mvh

 278. Etienne mai 25, 2008 kl. 8:17 pm #

  Den tidligere ambassadør James Bisset, som tidligere var med på en fredskonferanse angående Kosovo, sammen med Kongressmann og fredstalsmannen Dennis Kucinich, som jeg kjenner meget godt, og New York Times Journalist David Binder

  James Bisset, en Balkan-ekspert:

  Etter mitt syn så bare hermet Jens Stoltenberg etter U.S.A. uten særlig kunnskap og å sette seg inn i ting først. Jeg tror etter min mening at det hadde vært mer modig av Jens Stoltenberg å stå sammen med de fattige land i denne sak.

  Statement to the Montreal Rally against the recognition of Kosovo, March 30, 2008

  There are many reasons why Canada should not have recognized the independence of Kosovo and it was a serious mistake to do so.

  Of course, it is always difficult for Canada to refuse to follow the foreign policy dictates of its powerful neighbour to the south. As a founding member of the North Atlantic Treaty Organization [NATO], Canada was even in a more difficult decision to refuse recognition but a number of NATO countries have stood by their principles and said, «no» to Kosovo. Canada would have gained self respect and admiration from a large part of the international community if it had refused recognition and not followed the American direction..

  There are 192 members of the United Nations and only a handful of Western European states have followed the American lead to recognize Kosovo.. Russia, China, India, Indonesia, most of the countries of Africa, Asia,

  South America have refused to do so. It is dobtful if Kosovo will ever gain admittance to the United Nations and even should that happen it will be a failed state.

  http://www.globalrese

 279. ketil_r mai 25, 2008 kl. 8:40 pm #

  Hei Starlett!

  Jeg tilater meg å minne deg på din kommentar til meg i tråden til etienne:

  «Og ketil har naturligvis en full begrunnelse for at han er MOT USA i denne saken?
  Han har virkelig studert slik Etienne har?
  Jeg tillater meg å stille spørsmål ved det, i alle fall før jeg ser et _begrunnet_ svar både på min og Etiennes blogg.»

  Jeg har ikke studert like mye som Etienne har, hans arbeid er imponerende. En viss oversikt mener jeg likevel å ha, mitt svar leser du her:
  http://www.vgb.no/237

  Johannes 8:32:

  sannheten skal gjøre dere fri.

 280. Etienne mai 25, 2008 kl. 8:53 pm #

  For å ta de negative faktorer ved K.L.A.

  1 Human Trafficking
  2 Narkotikasmugling

  Her burde det vært brukt litt undersøkende journalistikk, for å undersøke om den nåværende statsminister og staten Kosovo fremdeles blir finansiert med menneskehandel og narkotikasmugling. Om dette går til public funds, for å sjekke ut om de fremdeles driver med det, altså den politiske ledelse.

  3 Organ Trafficking

  Her burde selvsagt IKKE the prosecutor Carla Del Ponte lagt det massive bevismateriale, hvilket signaliser at det taes part her.

  4 Etnisk rensing.

  Med ref. til kun den ene linken jeg har lagt frem om bare om 156 K.L.A.-medlemmers drap av sivile, tortur og voldtekter.
  Jeg er ingen Hague-dommer:-), men jeg kan iallefall legge frem litt!
  Bare under dette punktet, så burde selvsagt lederen for K.L.A. blitt belønnet med en statsministerjobb, selv om han ble demokratisk valgt, så burde faktisk i stedet blitt sendt til Hague, i likhet med Serberne Mladic og Karadzic, som i dag lever i eksil i Russland, hvis jeg ikke husker feil

  5 Albanernes Etnonasjonalisme, som også det Palestinske synspunket over fra Electronic Intifida definerer det som, er kanskje det relativt sett styggeste punktet.

  Det er Dette jeg mener, når det IKKE finnes noe Positivt å si om den Albanske ledelse: – Det er rundt dette jeg mener det burde være laget journalistiske folkelige reportasjer om Kosovo-Albanere, slik at bildet blir litt mer nyansert, fordi på Cyberspace så finnes det IKKE ET eneste positivt ord om Kosovo-Albanere.

  Det eneste mange husker er nittitallet, men det er ikke positivt, da mener jeg at det som skjedde da, unnskylder rett og slett ikke eller rettferdiggjør slett IKKE de punktene nevnt ovenfor.

  Etnonasjonalisme ligner da svært mye på Zionisme, når sant skal sies?

  mvh

 281. Starlett mai 25, 2008 kl. 9:38 pm #

  Både mnneskehandel og narkotikasmugling er jo aktiviteter som jeg tar avstand fra, noe jeg tror de aller fleste gjør.
  Organhandel er også forferdelig.

  MEN: Det å klistre disse forbrytelsene, som må bekjempes, på et lite og fattig land med dens statsminister, når disse forbrytelsene begås av så forferdelig mange land, både i Europa, Asia, Afrika og Sør-Amerika, blir litt ubalansert.

  Tenk på hva Afghanistan, de krigsherrer som er Vestens medløpere, begår av opiumshandel, mesteparten av verdens heroin, og det er VI med og krige for!
  Tenk på Colombia og på hvordan også CIA har vært innblandet i narkotikahandel for å finansiere lugubre operasjoner i sin latinamerikanske bakgård, der de vil ha makt.
  Tenk på forholdene i mange land i tidligere Sovjet, inklusiv våre nesten-naboer, de baltiske land!

  Det kan ikke bli stående et inntrykk av at de som er politisk ansvarlig i lille Kosovo er MER kriminelle enn SVÆRT mange andre statsledere som har ende mye mer på sin samvittighet.

  Verst av alle er kanskje israel.
  Deres forbrytelses-liste er så lang gjennom 60 år at det KLA har gjort, blir mikroskopisk i forhold.
  Med det mener jeg ikke å bagatellisere KLAs virksomhet, men å påpeke hvor vanlig disse forbrytelsene er.
  Og GLEM ikke at albanerne i Kosovo ble utsatt for etnisk rensning!

  Geriljagrupper bruker ofte like harde metoder som dem de slåss mot, noe K.L.A er et bevis på.

  Sannsynligvis ser albanere som har fått sine familiemedlemmer drept, lemlestet, kastet i massegraver, fått sine hus ødelagt og sine landsbyer slettet til jorden, med andre øyne på K.L.A enn vi som sitter i trygge Norge og skriver.Derfor har KOSOVOERNE VALGT Hashim Thaci og hans parti, og det er et faktum som vi må ta til etterretning.

  Du vet vel at i Serbia går nå både det reaksjonære nasjonalistpartiet OG de reformvennlige og EU-vennlige på frierføtter til Slobodan Milošević sitt gamle parti?
  Det forteller en del om de indre vansker i Serbia og årsakene til at Kosovo vil ha selvstendighet.

  Du skriver:
  —–
  Albanernes Etnonasjonalisme, som også det Palestinske synspunket over fra Electronic Intifida definerer det som, er kanskje det relativt sett styggeste punktet.
  ——

  Ja, palestinerne har jo opplevd etnonasjonalisme og etnisk fordrivelse på kroppen på grunn av de sionistiske israelerne, så de vet hva de snakker om.
  Vi er enig i palestinaspørsmålet, slik jeg forstår deg.

  Men glem ikke at serberne OGSÅ drev et etnonasjonalistisk politikk, begikk store krigsforbryelser i både Bosnia og mot kosovoalbanerne, og at dette er hovedgrunnen BÅDE til at Milosevic ble stilt for domstolen i Haag OG til at Kosovo nå er egen stat.

  Etnonasjonalisme er utbredt i mange land, og serberne er blant de mest etnosentriske.
  Dvs: De serberne som er nasjonalister og Milosevic-tilhengere, og dem er det mange av.

  Det finnes ingen svart/hvitt – fasit i denne veldig vanskelige situasjonen.
  Siden Kosovo HAR revet seg løs, mener jeg at det mest fornuftige vi kan gjøre, er å akseptere det og å være med å arbeide for at livet skal bli bedre å leve både for serbere og kosovoere, både i Kosovo og Serbia.

  (Jeg skal svare på de tidligere kommenterene dine etter hvert. Jeg har lest dem med interesse, men får ikke tid til å kommentere så mye i kveld.
  Takk for alle innspillene dine. 🙂

 282. Starlett mai 25, 2008 kl. 9:59 pm #

  Hei ketil,

  Jeg er enig med deg i at Etiennes arbeid er imponerende, og Etienne og jeg er kanskje ikke så veldig uenige når det kommer til stykket.

  Jeg tar selvsagt avstand fra krigsforbrytlser, menneskehandel og illegal organstjeling uansett hvem som begår det.

  Men KLA er ikke de eneste med blod på hendene verken på Balkan eller i verden forøvrig, jamfør mitt avar til Etienne, # 153,5.

  Jeg skal se på innlegget ditt senere.

  Hvorfor du bringer evangelisten Johannes inn her som et «sannhetsvitne» er meg imidlertid ubegripelig.
  Kan du forklare det?

 283. Liljerød mai 25, 2008 kl. 10:03 pm #

  #152 ketil

  Kosovo har revet seg løs fra overgripere som ødela livet deres!

 284. Etienne mai 25, 2008 kl. 10:23 pm #

  Sitat jeg hentet fra deg, Starlett:

  «Selvsagt ikke, Etienne, og det tror jeg heller ikke at du tror.
  Menneskehandel er dessverre et stort problem i store deler av øst-Europa og på Balkan, OG i andre deler av verden også, så skulle alle land der disse ugjerningene foregår, bli avviklet som selvstendige stater, ville kartet sette nokså annerledes ut.

  Jeg er litt i stuss over hva du mener med denne kommentaren, Etienne?

  —————————- —————————- ————

  Jeg ser at jeg dessverre har glemt å svare opp i alt sammen, der oppe i alle ordene:

  Re Starlett:

  Nei, menneskehandel/human trafficking og organ trafficking, har ikke noe med løsrivelse eller ikke å gjøre, MEN

  Hashim Thaci er blitt belønnet for dette, han burde selvsagt vært straffet for det etter min rettferdighetssans, i stedet har det albanske folket jublende sluttet seg om og gitt ham statsministerstillingen!

  Det er helt i orden at du definerer K.L.A. som gerilja, og jeg med mange andre definerer K.L.A.’s etniske rensing, drap på sivile som terror.

  Det kan jeg leve med. Men det at jeg glemte svare deg, fikk jeg nå dårlig samvittighet for 🙂

  Jeg sitter på kilder som sier at de fremdeles for finanser gjennom korrupsjon, menneskehandel og narkotikasmugling inn i public funds i Kosovo. Og det derfor ingen tegn på at de har sluttet med slikt. – I tillegg så vil jeg aldri komme til å definere Albanernes Etnonasjonalisme, etniske rensing for en rettferdighet og geriljakrig.

  I min verden, så avler vold vold, og albanernes Etnonasjonalisme avler nasjonalisme hos etniske serbere.

  En kommentar til om at det har gått bra i ettekant etter Jugoslavias oppløsninger i andre steder i tidligere Jugoslavia. Men der har jeg ikke gått så grundig inn hvert tilfellet og tidligere landsdel, men jeg er relativ sikker på, eller 90 % at det i andre deler ikke har funnet lignende Etnonasjonalisme, som det som har vært tilstede i og hos Albanerne.

  Har de som nå bor i f.eks Slovenia, drevet med lignende Etnonasjonalisme og fordrivelse av minoriteter som Albanerne har gjort over lang tid, og fremdeles står, hvis en tar bare et lite blikk på deres nåværende konstitusjon?

  Hvis lignende grove overgrep og etnonasjonalisme hadde dominert som på lignende måte som i Kosovo, hadde garanteeert nasjonalisten i Serbia fått over 50 % av stemmene og ikke de 28 % som han fikk, skulle jeg tro.

  Det var bare det jeg ville si at terror, eller som andre definerer det som «geriljavirksomhet» og faktorer som human trafficking strengt tatt kanskje ikke strengt har så mye med selvstendighet eller ikke å gjøre.

  Men hvordan skal man bekjempe sexslaveri, human trafficking når det finnes så mye informasjon om at den hovedansvarlige, den tidligere lederen nå besitter stillingen som statsminister i Kosovo!

  Fattigdom er også Punkt her:

  Og det er klart at det internasjonale samfunn selvsagt burde gitt mer humanitær hjelp til Kosovo, fordi ting som korrupsjon og organisert kriminalitet ikke er noe spesielt for Kosovo. Det er bare gå til Robert Mugabes Zimbabwe, uten sammenligning for øvrig eller til Pridnestrovie eller Moldova.

  Jeg vet Oxfam, NGO jobber i forhold til Moldova.

  Mitt hovedpoenget her er at det internasjonale samfunn burde gitt mer humanitær bistand til Kosovo, som Russland har gitt mye av i det siste til Kosovo-Serberne.
  Fordi, for å få slutt de negative ting, som jo nevnt er relativt vanlige fattige land, som lyssky organisert virksomhet, som nevnt.
  Jo da bør man få opp levevilkårene, for at ikke ledelsen i Kosovo også i framtiden skal bli helt avhengige av organisert kriminalitet.

  Og spørsmålet blir så: – Gir kolonistyret ICG, NATO og E.U tilstrekkelig med humanitær hjelp til Kosovo, for å få slutt på organisert kriminalitet og korrupsjon?

  Det er slik undersøkende journalistikk burde handlet om: – Om ting nå blir endret til det bedre eller ei!

  mvh

 285. Etienne mai 25, 2008 kl. 10:27 pm #

  Re Starlett

  Hei, jeg ser du har kommet på nettet igjen.
  Og jeg håper du finner noe nyttig lesestoff i blant all infoen jeg har postet i dag 🙂

  Det forrige innlegget var bare idêer til løsning, for å forholdene bedre i den fattigere verden som Kosovo er en del.

  mvh

 286. ketil_r mai 25, 2008 kl. 10:40 pm #

  Hei Starlett!

  Fint å se at du kan endre oppfatning og nærme deg Etiennes standpunkt, når du får ny kunnskap, hvis jeg forstår deg riktig når du skriver at dere ikke er så uenige likevel.

  Jeg syns det er uten noen form for verdi i debatten at du drar inn kriminelle handlinger begått andre steder i verden. Du skriver at det ikke er for å bagatellisere KLAs overgrep, men det kan ikke forstås på noen annen måte siden opplysningene er fullstendig uvedkommne for denne debatten. Denne saken er infløkt nok til at vi kan ta denne saken for seg selv.

  Johannes er ikke noe sannhetsvitne i denne saken, det er bare et allmentgyldig visdomsord på veien som vi alle kan ta til oss. Søke sannheten er dog det beste, selv om det måtte føre til at vi må revurdere gamle ideer vi har holdt høyt.

  @Liljerød
  Kanskje du kan lære noe av å lese det Etienne har skrevet, og for å blåse i min egen trompet så har jeg skrevet dette for dem som vil vite litt mer:
  http://www.vgb.no/237

 287. Starlett mai 25, 2008 kl. 11:09 pm #

  Heldigvis er det ikke vanlig å drepe de som er nederst på rangstigen.
  Men dessverre blir mange folkegrupper, deriblant sigøynerne forfulgt av andre enn av KLA.
  DE betyr jo ikke at jeg mener at KLAs handlinger er riktige.

  Men igjen: Man må alltid se en geriljagruppes aktivitet i sammenheng med omstendighetene.

  Tenk på geriljaen som gjorde at USA tapte Vietnamkrigen.
  Vietnameserne kunne slåss, og de brukte nok mange metoder som var voldelige, (men ikke verre enn de amerikanske), men likevel vil vel de fleste si at de førte en rettferdig motstandskamp?

  KLA første en motstandskamp i en vanskelig tid.

  Nå er dette historie, så nå må vi prøve å bistå den nye staten til å bli et stabilt og fredelig demokrati.

  Der også serbere og sigøynere kan leve trygt og i fred.

 288. Starlett mai 25, 2008 kl. 11:28 pm #

  Det kommer fram i mange kommentarer under hva KLA er.
  Det var en geriljagruppe, frigjøringshær sett fra albanernes ståsted, og terrorgruppe sett fra serbernes ståsted, som har blod på hendene, akkurat slik serberne har.

 289. Etienne mai 25, 2008 kl. 11:38 pm #

  Re Starlett: – Etnonasjonalisme er utbredt i mange land, og serberne er blant de mest etnosentriske.
  Dvs: De serberne som er nasjonalister og Milosevic-tilhengere, og dem er det mange av.

  —————————- —————————- ————-

  Aiaiai, jeg har lyst til å svare på alt her, men det hadde tatt hele natta og det har jeg ikke helse til 🙂

  Re Starlett

  Jeg mener jeg vært relativt balansert og ser kanskje jeg også på en måte har svart på dette også før under dette temaet/tråden/topicen.

  O.K., for atter en gang å gå tilbake nittitallet og Srebrenca-massakren, så skjedde der en etnisk rensing av om 7079 til kilder som forteller at antallet av på rundt 8000. Det er greit, det er nittitallet.

  Ja, jeg er nok noe Contrarian, jeg vil ha fram mye informasjon fra fredsaktivister og andre kilder fra nettet også, i kontrast med hva som har kommet frem i the mainstream media.

  Jeg har under dette lagt frem kildematerialet som viser detaljerte beskriver over hva 156 medlemmer var ansvarlige for.

  Og jeg har også lagt fram på nettet at den seksjonen av K.L.A. som Hashim Thaci hadde, alene var ansvarlig for 661 drap på sivile.

  Mitt spørsmål i forhold til det: – Hvorfor skal Hashim Thaci går fri her?

  Han renset vekk færre enn Milosevic, men hvorfor skal han gå fri?
  Hvorfor ble han ikke sendt til Hague?

  Det er da selektiv justis?

  Jeg veit at du ikke mener at den enes liv skal rangeres høyere enn de andre?

  Om å være balansert her, så skriver du at de etniske serbere er blant de aller mest etnosentriske, når du veit at 37 minoritetsgrupper lever i Midt-Serbia og Nord-Serbia, Vovjodina, mens det er bare noen få minoriter igjen i det som var Syd-Serbia, det nåværende Kosovo.

  I Nord-Serbia er andelen av etniske Serbere, på kun 65 %, og hvordan i himmelens navn, kan du hevde at Serberne har vært etnosentriske? Det har til opplysning ikke vært en tilspisset konflikt i Vojvodina siden før år 1900!
  Det har vært tilnærmet fred i den minoritetsrike delen omtrent i ALLE år!!

  Så hvordan kan da de etniske serbere være så etnosentriske, som du skriver. Det stemmer jo ikke med FAKTA!

  Ja, det som levde i det nåværende midt-Serbia tok en blodig hevn, som jeg har skrevet i tidligere innlegg gjennom nittitallet, på grunnlag av den fremveksten og Etnonasjonalismen og etniske rensingen albanerne hadde stått for siden 1940 og utover.

  The mainastream media hensyntar KUN nittitallet, og er blinde for tiden, og det er klart de flestes syn blir pga. det.

  Som tidligere skrevet har jeg gått den nåværende situasjon og sett på hver enkelts regjeringsmedlem i det som er igjen av Serbia.

  Det er IKKE et ord der som indikerer at de er etnosentriske, som det du hevder, tvert om, huff nå begynner jeg å bli sliten 🙂 Tvert om så ønsker de å gjøre så godt de kan for minoriteter i Midt-Serbia og Vovjidina.

  Og for å ta en minorietet som Serbiske Ruthenianere, så har tross alt to-språklig utdanning i Novi Sad.

  Men jeg sier at de prøver så godt de kan, da det er sikkert, da det må være en uhorvelig stor oppgave, økonomisk ikke minst, og vår tidligere Likestillingsminister var for øvrig en deltaker i en konferanse i Beograd, for å hjelpe 16 november. I Norge fikk Manuela Ramin-Osmundsen sparken fordi hun hadde en venn som het Ida Hjort Kraby, men hos den Serbiske Regjering fikk hun ros og skryt for sitt arbeid, 16 november i fjor!

  Hvis Serberne hadde vært så etnosentriske som hevder, hadde ikke da mange av minoritetene dratt tilbake da til der de måtte flykte i fra, Syd-Serbia, Kosovo?

  Men hvorfor har så alle minoriteter i Midt-Serbia der Beograd har sin beliggenhet og i Vovjodina der Novi Sad, inkludert de etniske serbere. Hvorfor holder de fortsatt på sin mening om at Kosovo Is Serbia! ?

  Det er bare å ta Boris Tadic sin reaksjon, som for øvrig ikke er nasjonalist, så det er klart, det er bare å se på hans reaksjon fra forrige uke i den SørØst-Europeiske konferansen. Han gikk derfra Rasende i Protest fordi det var en utsending fra Kosovo til stede, som uanmeldt hadde fått taletid.

  Handlet det om Etnosentri, eller lå det annet bak?

  Og hvorfor flytter mange av dem har måttet flykte fra Kosovo tilbake igjen?

  Det kan ha sin årsak i at de ikke har lyst til å bli diskriminert, hatet og jaget på nytt igjen i Etnonasjonalismen i The Greater Albania, der antallet albanere har økt i folketall fra cirka 50 % til ca. 90 % i årene fra 1946 til 2008.

  Ja, jeg mener jeg har sett på begge sider og gått i gjennom alle, hver eneste politiker på de begge sider og sett på begge siders konstitusjoner, men det var bare Kosovos konstitusjon som gav signaler om at deres Etnonasjonalisme vil komme til å fortsette, i det article 55 indikerer at de gjerne kan gi blaffen i menneskerettighetene, hvilket jeg IKKE har funnet i den Serbia.

  mvh

  Hvis Serberne hadde det vært så fæle som du tror

 290. Etienne mai 25, 2008 kl. 11:40 pm #

  Glemte ordet IKKE 🙂

  Og hvorfor flytter mange av dem har måttet flykte fra Kosovo IKKE tilbake igjen til Kosovo?

  mvh

 291. Etienne mai 25, 2008 kl. 11:58 pm #

  Re Starlett:

  Siste ord for i kveld, Starlett, da jeg ikke har fått observert om du har svart på dette spørsmålet, om det unike:

  Hvis du svart på dette, så beklager min gjentakelse?

  Hva er det som gjør Kosovo så unikt som du og Condolezza Rice mener i dette tilfellet, i forhold all annen løsrivelsesproblematikk?

  (Har i tillegg ramset opp en del løsrivelsesspørsmål på min blogg)

  mvh

 292. Etienne mai 26, 2008 kl. 1:46 am #

  For å ta Abkhazia og problematikk runt løsrive, og hensyntar KUN nittitallet som rundt Kosovo, og hvis man ikke vet noe annet, så Abkhazia forhold til 90-tallet nøyaktig likt som Kosovo sitt.

  Da det også i Abkhazia skjedde etnisk rensing på 90-tallet.

  Så hvorfor sier så Condolezza Rice at Kosovo er et unikt fenomen?

  Jo, det er fordi de ikke ønsker at breakaway regioner, som South-Ossetia og Abkhazia fra det tidligere Sovjet, skal bli uavhengig fra Georgia, da NATO og U.S.A er på Georgisk side i den konflikten.

  Men ingen reagerer eller har meninger om land, breakaway regions som få har hørt om, det blir isteden ignorert!

  Går en dette nærmere i sømmene, så møter en på følgende problem:
  Har Abkhazia og South-Ossetia egentlig noensinne tilhørt, innunder Georgia?
  Mulig jeg bommer her, men hører ikke South-Ossetia egentlig sammen med North-Ossetia f.eks. i dette tilfellet?

  Jeg kan ikke se det anderledes her at Abkhazia og South-Ossetia burde langt større rett på uavhengighet enn Kosovo.

  Og det å hevde at Kosovo er unikt er kun pga at Vesten og U.S.A her i dette tilfellet tar Georgias side

  Å kalle Kosovo unikt her, vil virke som om at land som har langt større rett på uavhengighet ikke skal få det og at det er U.S.A og NATO som fortsatt skal bestemme agendaen for videre utvikling i denne verden!

  Det var vel ikke på en slik måte du mente at Kosovo var unikt, Starlett, for å ta parti med Nato i andre uavengighetsspørsmål, for at ingen andre som virker som om de har mer rett på sin side, ikke skal få sin rett igjennom?

  mvh

 293. Etienne mai 26, 2008 kl. 4:14 am #

  Re Starlett

  Plukker frem dette sitatet ditt, selv om det være feil å ta noe ut av konteksten:

  «Siden Kosovo HAR revet seg løs»

  —————————- —————————- ————-

  Re Starlett

  Men i det at Kosovo HAR revet seg løs, så kommer en her nok en gang inn på det absurde i dette med bruddet på F.N.’s resolusjon 1244 og i det at man her sier på den vet måten sier F.N. – Rest in Peace!

  Da behøver ikke andre land ta hensyn til F.N. lenger heller, selv om det kanskje var feil av meg å bringe inn Abkhazia her og ikke i en annen tråd/topic. Og hvorfor kan så ikke andre land som Abkhazia, som også har en lignende nittitallsproblemer rundt historikk som å bli etnisk renset?

  Hva er det som gjør at Kosovo skal være så unikt at alle andre må forholde seg til F.N., bare ikke Kosovo?

  Hvorfor skal bare U.S.A og NATO bestemme agendaen her?

  Hva er det som gjør at Kosovo skal være viktigere enn all annen løsrivelsesproblematikk?

  Det behøver nødvengvis være slik at det kun er vi i vesten som har rett hver gang? Og kalle en ting unikt, for å begrense mulighetene for uavhengighet for andre som kanskje har lang mer retten på sin side, det er da ikke pent, heller relativ stygg behandling av andre, tror jeg du mener selv også, Starlett!

  mvh

 294. Etienne mai 26, 2008 kl. 4:38 am #

  Re Etienne

  Det er sikkert ikke lett å få oversikt på alle innleggene her i denne tråden/topicen nå som det er blitt så mange.

  Men jeg har følgende råd: Søk opp informasjon på nettet fra det Nordlige Serbia, den minoritetsrike delen, hvor det er et lavt tall på 65 % etniske serbere.

  Ta så i etterkant og les det innlegget fra Sunny fra Rwanda, så skjønner du litt mer av hva jeg mener. Så ser du at det er det er en journalist fra avisa Kigali Times som har mest rett her.

  It’ a pity that the Kosovar don’t see that!

  I den mest minoritetsrike delen, Vojvodina med en meget mixed culture, så har folk levd i fred i omtrent alle år!

  Så du bør ta i mot og ta hensyn til andres synspunkter på sak her, enn kun de rikeste land i verden som har stått for annerkjennelseslinjen! Og den versjonen av historien som er blitt fortalt i mainstream media. Hvorfor jeg sier det? Jo, har det noengang vært fokusert på Vojvodina med sin rikholdige kultur i tabloidpressen eller T.V-nyhetene?

  mvh

 295. Apokalupsis mai 26, 2008 kl. 4:54 am #

  Ja, Kosovo vil sikkert få en høy og fremtredende plass i den nye verdensordenen, akkurat som Norge. Og Bosnia og Hercegovina, Kroatia, Makedonia,
  Montenegro, Serbia, Slovenia og Kosovo vil alle bli lykkelige delstater i det nye Europeiske Imperiet. Jippi!

 296. Apokalupsis mai 26, 2008 kl. 5:17 am #

  Det er forøvrig uhyre lenge siden norske myndigheter har foretatt seg noe som helst som kan betegnes som klokt eller modig. Feige som de er har de imidlertid tatt en rekke ukloke avgjørelser over hodet på det norske folk, f.eks. EØS-avtalen.

 297. Starlett mai 26, 2008 kl. 3:51 pm #

  Hei Apokalupsis

  Velkommen på bloggen min! 🙂

  Jeg vet ikke om du kjenner til mine politiske innlegg fra før, for jeg har ikke sett ditt nick tidligere, men jeg pleier normalt ikke å bli «beskyldt» for å være altfor vestlig orientert, snarere tvert i mot, jamfør alle mine innlegg om palestinerne, afghanerne og irakerne som jeg har skrevet og som til dels står listet opp til venstre på bloggen min.
  Sant å si er jeg litt i tvil om hva du mener med denne kommentaren.

  Mener du at Balkan ikke skulle vært splittet og at det var bedre da det fantes et sterkt Jugoslavia?

  Det KAn hende at du har rett i det, men det er vedlig lite vi i Norge kan gjøre for å hindre folk på Balkan til å ta sine egne valg.

 298. Etienne mai 26, 2008 kl. 4:17 pm #

  Re Starlett

  I ordet Serber, så inkluderer det hele 37 folkeslag/etnisk grupper/nasjonalister.

  Det er da ikke Etnosentrisk, som jeg tror du skrev over et sted?

  I ordet Kosovar, så inkluderer det nesten bare Albanere, og er det noe som er etnosentrisk, så må det være det.

  O.K., så støtte mange av innenfor de forskjellige folkeslag i Serbia Milosevic under 90-tallet, med bakgrunn for en forhistorie som sa at mange av dem måtte ta til flukt på 60, 70 og 80-tallet fra Syd-Serbia, det som er Kosovo.

  MEN, det kan forsvares at K.L.A.-leder Hashim Thaci og nåværende statsminister sto for drap, tortur av mange sivile ofte kun bare på mistanke om at de støttet Milosevic.

  Fakta er pr. i dag at Milosevic er død, mens Hashim Thaci i høyeste grad er i live og er blitt belønnet for blant annet sin krigskriminelle virksomhet albanerne i Kosovo

  Pr. i dag slik blir Serberne styrt av Boris Tadic fra The Demcratic Party, som leder et land med 37 nasjonaliteter.

  Dette er fakta pr. dette øyeblikk, og det er vel dette en må se på framover, om hvorfor albanerne har i dag en konstitusjon, article 55, som tilsier at menneskerettighetene ikke er så nøye med!

  – Å bruke Jugoslavias oppløsning, som grunnlag for at Serbia skulle bli oppløst er feil her, det var Milosevic som mange så på som en blodig hevn mot Albanerne, som hadde på forhånd drevet svært mange på flukt på fra Kosovo mot det fredligere Midt-Serbia og Nord-Serbia, Vojvodina, som var årsaken til det.

  Og når du ser så mange brudd på de internasjonale dokumenter som er begått her, så er Kosovo helt enestående i så tilfellet, for å ramse opp disse:

  DOCUMENTS BREACHED (Brudd)
  – UN Charter
  – UNSC Resolution 1244
  – EU Charter, CFSP, SAA
  – Helsinki Final Act
  – Serbian Constitution

  Derfor sier hver eneste og alle folkeslag i det sentrale Serbia, der hovedstaden Beograd, til det nordlige Serbia, Vojvodina, Kosovo is Serbia!

  At Serbere, som inkluderer så mange folkeslag skulle være så Etnosentriske rimer ikke med fakta, når en ser på Vojvodina, den mest minoritetsrike, der det har vært en relativ fred i ALLE år.

  Jeg skriver relativ fred, fordi det var vel noe tilspisning der mellom Ungarske Serbere og etniske Serbere på 1800-tallet, hvis jeg ikke husker feil på det punktet.

  Så Long Live Vojvodina, Nord-Serbia!

  mvh

 299. - mai 26, 2008 kl. 4:39 pm #

  En rettelse av forrige meget ufullstendige innlegget. Derfor må det en tilføyelse til:

  I ordet Serber, så inkluderer det hele 37 folkeslag/etnisk grupper/nasjonaliteter. Det skulle i forrige innlegg, stå nasjonaliteter 🙂

  Det er da ikke Etnosentrisk, som jeg tror mange hevder?

  Men her må jeg ile med en faktaopplysning at det ha vært noen etniske Serbere, som stemte Tomislav Nicolic ved siste valg, som står for en styggere nasjonalisme

 300. Etienne mai 26, 2008 kl. 4:53 pm #

  He1 Starlett!

  Jeg veit du interessert i balanserte blikk på Kosovo/Serbia, derfor vil veldig gjerne anbefale nettstedet fra Brussel, så vil du gjerne at de som sto for annerkjennelseslinjen valgte den enkle løsning, og valgte U.S.A.’s syn på sak, i steden for å sette seg inn i de faktisk problemstillinger.

  Fra KosovoCompromise vil jeg sterkt anbefale
  – The Boomerang Effect Chart
  – Alle punktene som står under Pros and Cons
  – Ahtisaari’s Doomed Proposal
  – Albanian vs Serbian Point of View
  The us & them chart

  – Særlig det som står under
  The Unique Case Chart
  Why Kosovo is NOT a unique case

  Så vil du kanskje se at Kosovo SLETT IKKE er så unikt, som du kanskje trodde ved første blikk, fra din synsvinkel

  Så Open Up! og Les! 🙂

  http://www.kosovocomp

  mvh

 301. Starlett mai 26, 2008 kl. 5:00 pm #

  Jeg kan ikke svare for MH, men jeg tror ærlig talt ikke at det er så veldig mange som kjenner bakgrunnen til hver enkelt regjeringsmedlem i Kosovo.
  Jeg gjør det i alle fall ikke.
  Jeg kjenner heller ikke bakgrunnen til de enkelte regjeringsmedlemmer i Danmark og Sverige, men man må vel ha lov til å diskutere selv om man ikke er eksperter? 🙂

 302. Starlett mai 26, 2008 kl. 5:02 pm #

  Du skriver til MH:
  ———
  Hvis du eller andre for den saks skyld, tror at et nær homogenisert etnisk renset Kosovo, der bare rettighetene til Albanere blir ivaretatt, vil være en løsning på konflikten, så har jeg personlig mine sterke tvil om det.
  ——–

  DET er vi HELT enige om!

  Det må være en forutsetning at serberne og andre etniske grupper får ivaretatt sine kår og sin trygghet.
  Kosovo må være for alle som ønsker å bo der.

 303. Etienne mai 26, 2008 kl. 5:05 pm #

  O.K. Starlett, jeg tror det første punkt, som er det standpunkt du allerede hadde intatt for relativt lenge siden, i forhold om Kosovo er et unikt tilfellet!

  The Unique Case Chart
  Why Kosovo is NOT a unique case

  1. Kosovo is unique because of… Disclaimer
  Moral reasons, i.e. Slobodan Milosevic

  Ankepunkt eller motargument for det er så følgende:

  Disclaimer

  Moral reasons, i.e. Slobodan Milosevic Milosevic era is over. Given their postwar treatment of Kosovo Serbs and other minorities (235.000 IDPs, 2000+ killed or kidnapped, 4600 armed attacks, 176 churches demolished, 20.000 homes usurpated…), Kosovo Albanians have also lost all moral credit

  Og så videre:

  2 Kosovo is unique because of

  – Majority wants

  Disclaimer

  – Right to self-determination does not precede territorial integrity

  3 Kosovo is unique because of…

  Ten years of institutional discrimination

  Disclaimer

  Kosovo Albanians have demanded independence even during Tito’s golden age period

  Re Starlett

  Dette var bare noen få av punktene, hvilket kanskje kan bli et diskusjonsobjekt for flere som er interessert i temaet.

  Jeg vil som sagt anbefale deg at du leser videre, hvis du da er interessert, fordi det kan jo tenkes at fordi du har landet ned på synspunktet, kan det kanskje være vanskelig å endre på noe, selv om en får ny informasjon og nye motargumenter.

  Her er linken til de i alt 9 punkter:

  http://www.kosovocomp

  Med vennlig hilsen

 304. Etienne mai 26, 2008 kl. 5:18 pm #

  Punkt 4 Kosovo is unique because of

  NATO intervention

  Disclaimer eller motargument for dette er følgende

  NATO intervention was illegal from the point of view of international law

  Re Starlett

  På hvilket punkt under 9 nevnte, er det du ganske standhaftig er hevder at Kosovo er unikt.

  Er det på grunnlag av punkt 1 Moral Reasons i.e. Milosevic og punkt 4 intervensjonism, du hevder det er Unikt?

  Hvis det er på grunnlag av disse to punkt, så er det du mener rundt Kosovo stikk i strid med hva du mener ellers?

  mvh

 305. Etienne mai 26, 2008 kl. 5:33 pm #

  Re Starlett:

  Jeg er selv politisk tilhørende på venstresiden, men fordi jeg det, så behøver det ikke å tilsi at jeg tror venstresiden har rett i alt 🙂

  I dette Kosovo-tilfellet ser jeg, venstresiden kommer med samme double standards, dobbeltmoral som lederne i Israel og U.S.A.

  Fordi, hvorfor skulle intervensjonisme være mye greiere og til og med forsvarlig, mens de i andre tilfeller ikke skulle være det?

  Med unntak av en del fredsaktivister i U.S.A og en del i Europa, har mesteparten av den norske venstresiden støttet intervensjonismen i Serbia/Kosovo

 306. Starlett mai 26, 2008 kl. 5:40 pm #

  Ja, de har revet seg løs. Bildet er nok ikke så svart/hvitt som du fremlegger det, men når de nå de facto er egen stat, tror jeg det mest konstruktive vi kan gjøre, er å være med å bistå både denne nye staen OG å opprettholde vårt tradisjonelt gode forhold til Serbia.

 307. Starlett mai 26, 2008 kl. 6:01 pm #

  Du sier:
  ——
  Hashim Thaci er blitt belønnet for dette, han burde selvsagt vært straffet for det etter min rettferdighetssans, i stedet har det albanske folket jublende sluttet seg om og gitt ham statsministerstillingen!
  ———
  Jeg ser jo dette paradokset, og jeg vet ikke eksakt grunnen til at han ble valgt, men jeg regner med at det er fordi kosovoalbanerne ser på ham som en frigjøringshelt, for vi kan jo ikke diskutere oss bort fra serbernes overgrep mot kosovoalbanerne.
  Og når alt kommer til alt må jo kosovoerne få velge sitt eget styre, selv om VI ikke er enig i det.
  Vi kan jo ikke opptre som imperialister og bestemme over Kosovos indre anliggender.

  ———-
  Det er helt i orden at du definerer K.L.A. som gerilja, og jeg med mange andre definerer K.L.A.’s etniske rensing, drap på sivile som terror.
  ——
  «Gerilja» er for meg i utgangspunktet et nøytralt ord, som forteller at en gruppe med voldelige midler bekjemper makthavere eller inntrengere. Derfor vil de fremtre som «frihetsforkjempere2 eller «terrorister» alt etter øynene som ser, jamfør f.eks Hamas.
  Er Hamas terrorister?

  ————–
  Jeg sitter på kilder som sier at de fremdeles for finanser gjennom korrupsjon, menneskehandel og narkotikasmugling inn i public funds i Kosovo. Og det derfor ingen tegn på at de har sluttet med slikt.
  ———
  VET du dette POSITIVT?
  I så fall må vi jo forvente at FN kan ta affære.

  —————–
  – I tillegg så vil jeg aldri komme til å definere Albanernes Etnonasjonalisme, etniske rensing for en rettferdighet og geriljakrig.
  ———–
  Jeg har bare et motspørsmål: Hva med serbernes opptreden mot kosovoalbanerne, og hva med serbernes opptreden mot folket i Bosnia?
  Var DET rettferdig?
  En slik sak har flere sider, og balkan er et veldig vanskelig og uoversiktelig område, en skikkelig heksegryte.
  Den politiske situasjonen i Serbia er langt fra avklaret, den heller.

  Enig i at vold avler vold.
  Dessverre er det slik.
  Derfor mener jeg at det beste det internasjonale samfunnet kan gjøre, er å være med på å opprette og bevare et fredelig forhold mellom serbere og kosovoere.

  Lete etter muligheter i stedet for å beskylde hverandre gjensidig for det som har vært.

  ——–
  men jeg er relativ sikker på, eller 90 % at det i andre deler ikke har funnet lignende Etnonasjonalisme, som det som har vært tilstede i og hos Albanerne.
  ——-
  Hva med Kroatia?

  Du nevner Slovenia. Slovenia var nok det landet som hadde den letteste løsrivelsesprosessen.

  ——–
  Hvis lignende grove overgrep og etnonasjonalisme hadde dominert som på lignende måte som i Kosovo, hadde garanteeert nasjonalisten i Serbia fått over 50 % av stemmene og ikke de 28 % som han fikk, skulle jeg tro.
  ——-
  Det viser forhåpentligvis at Serbia har lært av sin nære historie.
  La oss håpe at det samme skjer i Kosovo.

  ————-
  Men hvordan skal man bekjempe sexslaveri, human trafficking når det finnes så mye informasjon om at den hovedansvarlige, den tidligere lederen nå besitter stillingen som statsminister i Kosovo!
  ——–
  Det finnes ufattelig mye trafficking, organstjeling og andre forbrytelser som blir begått av svært mange grupperinger både i tidligere Sovjetland, på Baltikum, i Latin-Amerika og på andre steder på kloden at jeg mener det blir helt galt å klistre hovedansvaret for disse GLOBALE problemene på ETT lite og fattig land, selv om det OGSÅ dessverre har vært brukt som virkemiddel av KLA.

  ————-
  Og det er klart at det internasjonale samfunn selvsagt burde gitt mer humanitær hjelp til Kosovo, fordi ting som korrupsjon og organisert kriminalitet ikke er noe spesielt for Kosovo. Det er bare gå til Robert Mugabes Zimbabwe, uten sammenligning for øvrig eller til Pridnestrovie eller Moldova.
  ———
  DET er jeg enig i. Jeg har forøvrig skrevet om Zimbabwe tidliger. Skal prøve å finne linken til deg.

  —————-
  Mitt hovedpoenget her er at det internasjonale samfunn burde gitt mer humanitær bistand til Kosovo, som Russland har gitt mye av i det siste til Kosovo-Serberne.
  Fordi, for å få slutt de negative ting, som jo nevnt er relativt vanlige fattige land, som lyssky organisert virksomhet, som nevnt.
  Jo da bør man få opp levevilkårene, for at ikke ledelsen i Kosovo også i framtiden skal bli helt avhengige av organisert kriminalitet.
  ———-
  HELT enig!

  ———-
  Og spørsmålet blir så: – Gir kolonistyret ICG, NATO og E.U tilstrekkelig med humanitær hjelp til Kosovo, for å få slutt på organisert kriminalitet og korrupsjon?
  ——–
  Det er et viktig spørsmål, og jeg vet ikke svaret, men man må kunne forlange at de gjør det!

 308. Etienne mai 26, 2008 kl. 6:02 pm #

  Everyday problems in Kosovo in case of autonomy/independence

  Punkt 1 Electricity

  Autonomy

  Restoration of the old common electricity network, no more shortages, much cheaper electricity

  Independence

  Kosovo’s electricity imports must bypass Serbia, prices soar

  Punkt 2 Telephony

  Autonomy

  Free competition: at least 3 Serbian and 2 Kosovo-based mobile operators

  Independence

  Higher roaming costs

  Punkt 3: Reiser

  Autonomy

  Access to Trans-European corridors through Serbian network, especially Corridor 10

  Independence

  No go for KS license plates in Serbia
  No northbound train travel
  No passing through Serbian airspace

  Og så videre….:

  http://www.kosovocomp

  Etter mitt ståsted, så var annerkjennelsen den enkle løsning, uten å tenke på konsekvensene.

  Jeg tok også for meg i ett tidligere at når Kosovo valgte på egen hånd å rive seg løs, med de brudd som er nevnt over, at de fremover heller ikke lenger vil få tilgang til velferdstjenester i Serbia, som bare for å ta eksempel, å få høyere utdanning ved universitetet i Novi Sad.

  Ergo, konklusjon min blir fortsatt at the Kosovars valgte ytterligere fattigdom og isolasjon, da jeg neppe tror at kolonistyret bestående av USA’NATO/ICG OG EU, gir det samme tilbud.
  Eller på en måte, å gi den samme form for humanitær bistand som Russland har stått for til minoriteter som Kosovo-Serbere i Kosovo de siste to måneder.

  mvh

 309. Etienne mai 26, 2008 kl. 6:58 pm #

  Re Starlett

  Bare et spørsmål til deg?

  Ja, Milosevic var ille, men var han virkelig langt verre enn Sadam Hussein eller George Bush, som er ansvarlig for svært mange drap på Irakere, og albanske ledere som har drept svært mange med minoritetsbakgrunn bare siden 40 – 50-tallet og utover, siden mange på venstresiden her forsvart angrepskrigen mot Serbia, mens de tok og tar avstand fra krigen mot Irak?

  Hva er det som skal tilsi at Milosevic var langt verre enn alle disse, siden intervensjonismen var o.k. i dette tilfellet i motsetning til andre?

  mvh

 310. Etienne mai 26, 2008 kl. 7:52 pm #

  Re Starlett:

  Du skriver følgende: «Jeg ser jo dette paradokset, og jeg vet ikke eksakt grunnen til at han ble valgt, men jeg regner med at det er fordi kosovoalbanerne ser på ham som en frigjøringshelt, for vi kan jo ikke diskutere oss bort fra serbernes overgrep mot kosovoalbanerne.
  Og når alt kommer til alt må jo kosovoerne få velge sitt eget styre, selv om VI ikke er enig i det.
  Vi kan jo ikke opptre som imperialister og bestemme over Kosovos indre anliggender.»

  —————————- —————————- —————–

  Re Starlett

  Jeg går ut i fra at du nå snakker i henhold til krigsårene, og ikke slik ståa er nå!

  Her ser hvis du skal innta en objektiv vinkling, så blir mitt hovedargument, her at det også var svært mange innenfor den Serbiske befolkning som så på Milosevic som frigjøringshelt..
  MEN som du husker, han ble vitterlig sendt til Hague, og selv under den tiden, som han for øvrig forsvarte seg selv, så var det mange i den Serbiske befolkning, som frydet seg da Milosevic hadde makten og tok hevn for mange årtier med Albansk undertrykkelse!

  Fakta er at Milosevic undetrykte albanere på nittitallet, mens Albanerne sto for en undertrykkelse som var like ille i mange tiår før Milosevic tok over.

  Imperialister, imperialister er pr. i dag NATO, ICG, EU’s kolonistyret i Kosovo.

  Imperialister under krigen var da fakta Bill Clintons U.S.A. som til og med tillot å bruke bomber med radioaktivt ammunisjon, Depleted Uranium

  Kilden for at Bill Clinton brukte utarmet kan du finne i en av linkene her, da jeg hadde skrivedilla på Cerebral Parese-siden, der jeg fokuserte på temaet Peace:

  http://www.cp.no/inde

  Ja, jeg tar side i denne konflikten, der jeg skriver Long live Serbias Vojvodina, som omtrent alltid har hatt fred.

  At du hevder at Albanerne, så er det etter mitt kildebruk tull, da albanerne ikke har vært en minoritet i Kosovo siden tredve, og Albanernes grove undertrykkelse av minoriteter i Kosovo under nyere tid startet under den andre verdenskrig, og følgende av albanernes grove overgrep minoriteter i Kosovo under krigen og frem mot Milosevic, er riktignok ikke blitt fortalt i så stor grad, men jeg tror at f.eks N.R.K.’s Hans Wilhelm Steinfeld, hvis vi kunne få han til å skrive på inne på her, så kan fortelle om dette relativt utførlig.

  Selv så identifiserer jeg meg med Hans Wilhelm Steinfeld, hva han sa i forhold til K.L.A under et innslag på Søndagsavisen, hvorpå jeg sjekket uttalelsen på nettet i forhold til at det er en viss mulighet at til og med Hague-domstolen, altså Hague-domstolen er F.N.-domstolen for krigsforbrytelser tar side, og har lagt en ganske god bunke med bevismateriell om bl.a. organ trafficking blant annet.

  For dette er rimelig sensitiv materiale, hvorpå at det kan være gode muligheter for at Vi,Vesten tar side, i stedet for å undersøke fakta rundt K.L.A.’s virksomhet og få de ansvarlige straffet.

  En ting til: – Jeg vil aldri, aldri komme til å forstår hvorfor du definerer albanerne som undertrykt, i forhold til at alle minoriter nå er drevet ut fra Kosovo de siste 60 år. Og når de igjennom fordrivelse, i det å jage minoriteter på flukt, hvordan kan du da kalle Albanerne undertrykte?

  Apropos den kilden du etterspørr om at midler, finanser, fra organisert kriminalitet fremdeles kommer inn i public funds i Kosovo, skal jeg se om jeg finner igjen i løpet kvelden, da jeg ikke har oversikt og husker ikke alle sider jeg har vært innom det siste året, sånn på sparket.

  Men sånn i første omgang, kan du lese en del om K.L.A. på denne antikrigsside, en side der analytikerne boltrer seg:

  Sender deg denne artikkelen foreløpig, så får jeg se om jeg velger nattesøvn, eller om jeg skal prøve å lete til jeg finner den om at de fremdeler finanser fra organisert kriminalitet, men det er ikke i en fei, da jeg er innom utrolig mange nettsteder i løpet av et døgn :-

  The U.S. calls it “Operation Status.” The United Nations calls it “The Ahtisaari Plan.” It is the U.S./NATO “independence” project for Kosovo, which has been a province of Serbia since the 14th century. With NATO’s 17,000 troops backing it, Kosovo’s government is set to secede on Feb. 6, declaring itself a separate country.

  Kosovo’s president is Hashim Thaci, who was the leader of the so-called Kosovo Liberation Army (UCK for its Albanian initials), which U.S. diplomat Robert Gelbard called “terrorist” in 1998, just before the U.S. started funding the UCK to use it against Yugoslavia. Thaci, whose UCK code name was “Snake,” and his UCK cronies are well funded by drug running and the European sex trade.

  http://www.globalrese

  Tll sammenligning, så tror jeg neppe den nåværende president fra The Democratic Party, Boris Tadic noensinne har drevet med slikt!

  Det står en, en eneste artikkel på nettet om at K.L.A.-lederen har fått sine finanser fra lovlig virksomhet, for å ta den delen.

  Jeg tror jeg skal jeg finne den artikkelen du etterspørr i tråden min på den siden jeg har blogget opp og ned i mente :

  Alle disse innleggene er postet etter den 17.02.08, med cirka 180 innlegg fra masse kildemateriale, så får hver enkelt om de vil tro på de eller ei:

  http://stockpro.no/Ms…+nyh etene&TopicID=7076&Topic=Kos ovos+i+dag%2C+den17%2E02%2E0 8%2F+I+99%2C+en+forsvarlig+a ngrepskrig%3F&Keyword=HUMANE WAR?

  På hvilken mener du Albanerne har vært undertrykt, når det er de som praktisk talt har overtatt Kosovo, og ikke omvendt at det skulle være minoritetene som har drevet Albanerne ut fra Kosovo?

  mvh

 311. Starlett mai 26, 2008 kl. 7:55 pm #

  Jeg synes det var mange gode idéer til løsning der. 🙂

 312. Etienne mai 26, 2008 kl. 8:02 pm #

  Etter å ha lest i gjennom det siste innlegget, så var det minst glemt et viktig ord. ordet IKKE 🙂

  Det står IKKE en, en eneste artikkel på nettet om at K.L.A.-lederen har fått sine finanser fra lovlig virksomhet, for å ta den delen.

  huff, da var det rettet 🙂

 313. Starlett mai 26, 2008 kl. 8:05 pm #

  Etienne og jeg befinner oss begge på venstresiden i politikken, og har nokså likt syn på voldtekten av Irak og på palestinernes situasjon, så han og jeg er jo grunnleggende enig i mye, vet du.

  Jeg bagatelliserer ikke KLAs overgrep. Jeg bagatelliserer heller ikke Israels langt verre kriminelle handlnger gjennom 60 år, eller USAs støtte til dem.

  Men jeg sier at det blir for meg feil å fremheve alt som KLA har gjort, men «glemme» forbrytelser som langt mektigere grupperinger og land har gjort seg skyld i og fremdeles gjør seg skyld i.

  Jeg har lest innlegget ditt, og ser du refererer til de osmanske riket og historie på 1300-tallet, og det blir for meg like irrelevant som om vi skal bskylde dagens norske politikere for det som skjedde i Norge i middelalderen.
  Dessuten har du sauset innlegget ditt sammen med religionskriger, og da blir det mindre sereiøst for meg.

  Du HAR hørt om den etniske rensningen som Miloseviv og serberne gjorde seg skyldige i?

  Mener du at Johannes skrev SANNHETEN med stor S i sitt evangelium?

  Hvis han IKKE gjorde det, undrer jeg meg over at han kan ha status som sannhetsapostel for deg.

  Pussig nok er jeg i denne saken enig med USA og Vesten, noe som jeg ofte er blitt beskyldt for sjelden å være.

  Men at jeg er uenig med USA i mye, betyr ikke at jeg er uenig med dem i alt.

 314. Etienne mai 26, 2008 kl. 8:16 pm #

  Sitat: – Det finnes ufattelig mye trafficking, organstjeling og andre forbrytelser som blir begått av svært mange grupperinger både i tidligere Sovjetland, på Baltikum,

  —————————- —————————- ————–

  Re Starlett

  Rundt det temaet der: – Var det ditt hovedargument til hvorfor den albanske lederen Hashim Thaci, skulle ustraffet, fordi det samme skjer andre stedet i verden?!

  O.K. da kommer jeg ikke lenger, og stopper.

  Altså, en liten utfordring til slutt, prøv og finn noen positive sider ved Albanerne i Kosovo, slik at ikke bildet blir ensidig negativt.

  mvh

 315. Etienne mai 26, 2008 kl. 8:27 pm #

  En ting til, du skriver lenger opp noe sånt som. – Vi får håpe at Serberne har lært.

  Hvorfor skal du ikke stille de samme krav til albanerne i Kosovo.

  100 % av den Serbiske befolkning roper i dag Kosovo is Serbia! Først og fremst fordi de vet at Kosovo er en del av Serbia! – Det er bare å på hvor mange internasjonale regler som er brutt, som for øvrig står oppramset her:

  http://www.kosovocomp

  Og dette VET det Serbiske folket, inkludert de 37 minoriteter i det som er igjen av Serbia.

  En viss reaksjon på dette kunne man se i forrige uke, da Serbias statsminister forlot en konferanse i Bulgaria, da det var en representant for Kosovos regjering til stede.

  Det hadde imidlertid vært en laangt bedre løsning om Serbias ledelse og det Serbiske folket hadde gitt fra seg Kosovo frivillig, etter samtaler med den siviliserte part i Kosovo. Det vil si andre enn krigsforbrytere som sitter i Kosovos ledelse for øyeblikket.

  mvh

 316. Starlett mai 26, 2008 kl. 8:30 pm #

  Etienne
  Du skriver

  ——
  for atter en gang å gå tilbake nittitallet og Srebrenca-massakren, så skjedde der en etnisk rensing av om 7079 til kilder som forteller at antallet av på rundt 8000. Det er greit, det er nittitallet.
  —-
  Her er vi ikke på linje. Det er IKKE greit med en massakre på 8000 mennesker selv om det skjedde på nittitallet. Og det tror jeg ikke du heller mener.
  Uansett, så var det serbernes herjeinger som førte til aksjon fra Nato.

  ————–
  Og jeg har også lagt fram på nettet at den seksjonen av K.L.A. som Hashim Thaci hadde, alene var ansvarlig for 661 drap på sivile.
  ———
  661 menneskeliv er 661 for mye.
  8000 menneskeliv er 8000 for mye.

  —————
  Mitt spørsmål i forhold til det: – Hvorfor skal Hashim Thaci går fri her?
  Han renset vekk færre enn Milosevic, men hvorfor skal han gå fri?
  Hvorfor ble han ikke sendt til Hague?
  ———-
  JEG sitter i posisjon til å bestemme hvem som skal til Haag, Etienne, men jeg regner med at det er fordi han utførte disse handlinger som leder av en geriljagruppe i kamp mot en sterkere makt, mens Milozevic VAR makten, VAR statslederen og begikk sine forbrytelser SOM STATSLEDER.

  Der er det en meget stor prinsipiell forskjell.

  Jeg er klar over at det er få serbere igjen i Kosovo, men jeg er også klar over at mange serbere flyttet nordover fordi de fryktet hevnaksjoner fra albsnere som hadde fått sine nærmeste drept eller fordrevet, fordi de fryktet at vold kan avle vold.
  Jeg vet også at mange av disse serbiske flyktningene slett ikke har det godt i Serbia, og er fortvilet over hvordan de serbiske landsmenn behandler dem og hvor dårlig de har det i flyktningeleirene.
  Derfor håper jeg at de får det som de ønsker, nemlig at de kan vende tilbake til Kosovo.

  ———-
  I Nord-Serbia er andelen av etniske Serbere, på kun 65 %, og hvordan i himmelens navn, kan du hevde at Serberne har vært etnosentriske?
  ——-
  Nå synes jeg du blander kortene. Det var jo i Kosovo, tidligere syd-Serbia, at Milosevic og hans medløpere ville fjerne albanerne, og husker du Bosnia?

  ———-
  Så hvordan kan da de etniske serbere være så etnosentriske, som du skriver. Det stemmer jo ikke med FAKTA!
  ——-
  Fakta er en etnisk rensning i Kosovo og krigsforbrytelser i Bosnia. kan hende vi kan bruke en annen betegnelse på det enn etnosentrisme, men krigsforbrytelser er det uansett, – og etnisk motivert krigsforbrytelse.
  Da hjelper det lite at det OGSÅ finnes fredelige områder i Serbia med mange minoriteter.

  Ja, det som levde i det nåværende midt-Serbia tok en blodig hevn, som jeg har skrevet i tidligere innlegg gjennom nittitallet, på grunnlag av den fremveksten og Etnonasjonalismen og etniske rensingen albanerne hadde stått for siden 1940 og utover.

  ————–
  Det er bare å ta Boris Tadic sin reaksjon, som for øvrig ikke er nasjonalist, så det er klart, det er bare å se på hans reaksjon fra forrige uke i den SørØst-Europeiske konferansen. Han gikk derfra Rasende i Protest fordi det var en utsending fra Kosovo til stede, som uanmeldt hadde fått taletid.
  ————
  Og hva forteller DET oss?
  Når den demokratiske Tadic ikke tåler en utsending fra Kosovo, vitner det om at toleransen er lav i Serbia.
  Dessverre.

  MITT poeng er at vi må forholde oss til situasjonen slik den foreligger, prøve å se fremover, og ikke bli så opptatt av å fordele skyld fra tidligere at vi ser oss blinde på fortiden i stedet for å tenke på konstruktive fremtidsløsninger.

 317. Starlett mai 26, 2008 kl. 8:32 pm #

  Vel, de HAR jo sine kanskje ikke helt rene hender da, og hatet mellom folkegruppene har vært sterk.
  La oss håpe på en forandring her!

 318. Etienne mai 26, 2008 kl. 9:01 pm #

  Re Starlett

  Ellers så vil jeg sterkt anbefale denne artikkelen fra dette progressive nettstedet, et meget annerkjent nettsted blant de mer progressive krefter:

  The Real Story Behind Kosovo’s Independence

  By Jeremy Scahill, AlterNet. Posted February 23, 2008.

  All of a sudden, DC establishment figures care about «international law» when it suits their interests in Kosovo.

  http://www.alternet.o

  Jeremy Shahill, som har skrevet dette, er også undersøkende journalist og har skrevet en bok om Blackwaters operasjoner i Irak.

  Så jeg er slett ikke alene om å ikke annerkjenne Kosovo, det er en hel drøss med aktivister og krigsmotstandere som er fullstendig enig med i dette, ihvertall å dømme etter de mer progressive websider/nettsteder!!

  mvh

 319. Etienne mai 27, 2008 kl. 12:34 am #

  Ditt sitat over:

  Du vet vel at i Serbia går nå både det reaksjonære nasjonalistpartiet OG de reformvennlige og EU-vennlige på frierføtter til Slobodan Milošević sitt gamle parti?
  Det forteller en del om de indre vansker i Serbia og årsakene til at Kosovo vil ha selvstendighet.

  —————————- —————————- —–

  Re Starlett

  Yeah, I know!

  Men fortsatt Milosevic er død, og det hans gamle partiet har forandret karakter og blitt en del sivilisert de siste år. Og innehar helt andre personer enn den gang

  Kanskje Hahim Thacis karakterter som K.L.A-leder skyldtes en personlighetsforstyrrelse, og at nå har endret seg totalt fra den gang som Milosevic parti har gjort gjenstår jo å se. tvi tvi…

  O.K., i din debatteknikk tar du for deg svært mange land i denne verden, men her er temaet Kosovo.

  Du definerer det fremdeles som geriljavirksomhet, selv om jeg har flere lagt inn svært detaljert beskrivelse over at det er svært langt i fra sannheten. Mye av det du definerer som geriljavirksomhet, dreide seg altså kidnapping av Kosovo-Serbere, ta disse med til Albania, deretter i et hus likvidere, i denne episoden ca. 300 sivile fra en minoritet i Kosovo og så likvidere dem. For så å slakte dem, for å ta ut de indre organer: Dette var bare en av episodene som handlet Organ-trafficking, hvilket Hague-domstolens Carla Del Ponte sitter på massiv bevismateriale om.

  Er det gerilja, Starlett?

  Videre er det også rapportert medlemmer av K.L.A. har gått inn i hus og kaldblodig likvidert folk fra en minoritetsgruppe som sigøynere, bare på mistanke om at noen i familien skulle ha støttet Milosevic?

  Er det geriljavirksomhet eller det likvidering, Starlett?

  I et innlegg, skriver du at det slikt er forferdelig og i neste

  Ja, det er et par K.L.A.-medlemmer, som har fått sin straff og bra er det som i det forrige kom rapport om at Haradinaj fikk sin straff på 13 års fengsel.

  Men det er svært mange K.L.A.-medlemmer som går fri.

  – Får ile til og si at to og kanskje 3 serbiske krigsforbrytere går fri her også og lever i eksil i Øst-Europas Russland, som tilsier at Russland er mulig a safe haven og krigsforbrytere, som U.S.A. er det.

  Det over kan du aldri definere som geriljavirksomhet, det er terror og k

  —————————- ————-

  Om Boris Tadic som mulig må samarbeide med Milosevic sitt sosialistparti.

  Og Boris Tadic som nå må samarbeide med andre, da han tross alt ikke fikk over 50 %, men det behøver nødvendigvis ikke bli så ille da daværende Milosevic-parti har endret seg over tid, i forhold til den gang.

  Og apropos Boris Tadic, som forlot møte i Bulgaria, fordi han ikke på forhånd hadde fått beskjed om utenriksminister for Kosovo hadde fått taletid, så er da det en helt forståelig reaksjon, sett ut i fra at Kosovo ledes av den krigskrimelle Hashim Thaci.

  Jeg tror også det i framtiden blir svært vanskelig å få tillit til en regjering som ledes av en som burde vært sendt.

  Jeg ser imidlertid ditt virkelighetsbildet og ditt forsvar for et halvt århundret med den etniske rensingen som albanerne har stått for.

  Stikkordet her er at jeg tror at du har mest sympati for Syd-Serbia, Kosovo, da det er den fattigste delen av Serbia. Da mange har en tendens til å tolere ovegrep mer om det er den fattige som står for de. Men derimot så tviler om den serbiske befolkningen

  —————————- ————-
  Ditt sitat: – Jeg er klar over at det er få serbere igjen i Kosovo, men jeg er også klar over at mange serbere flyttet nordover fordi de fryktet hevnaksjoner fra albsnere som hadde fått sine nærmeste drept eller fordrevet, fordi de fryktet at vold kan avle vold.

  —————————- ————–

  Re Starlett:

  Igjen så ser du bare 90-tallet og glemmer årsakene og forhistorien til hvorfor det på nittitallet skjedde.

  Ja, det har kommet mange, mange historier om at blant annet K.L.A-medlemmer har gått til hevnaksjoner mot uskyldige i årene etter krigen på nittitallet var slutt. Så Milosevic og serbere som stemte på Milosevic tok hevn pga hva som har skjedd tidligere, så har vi hatt det gående.

  —————————- —————————- —

  Ditt sitat om at minoritetene i det sentrale Serbia heller ikke har det så, og du idealiserer nesten Kosovo, og sier så hadde de kunnet så hadde mange flyttet tilbake igjen.

  Et svar til det er at jeg regner med at ingen av oss har noensinne vært der nede, hvis du har, så skal jeg love at jeg skal være lyttende..og lære.

  Så de fleste oss har vel bare nyhetene å forholde oss til og Cyberspace/internett, og det er i gjennom jeg har sett at den serbiske regjeringen er vinneren når det gjelder politikk for minoriteter, hvilket jeg også flere ganger har skrevet om tidligere i tråden/topicen. Helt fra sommeren har jeg gått igjennom en god del artikler fra juli i fjor og begynte med justisministerens kampanje for funksjonshemmede og senere om sigøynere.

  Men så skrev da i det innlegget jeg gikk inn på det at det er en uhorvelig stor jobb, ikke minst økonomisk for å få til en inkluderende nok politikk for hele 37 minoriteter. Det hele er selvsagt ikke såre vel, og for eksempel en minoritet som Ruthenianere har ikke den Serbiske Regjering tidligere hatt råd til å gi to-språklig utdanning på barne og ungdomsskole, og de får ikke tilbud om tospråklig utdanning før de kommer på universitetsnivået i Novi Sad.

  Det blir himla innlegg, hvis jeg skrive om forholdene til alle de 37 minoriteter og selvsagt har ikke alle det like bra, men ut i fra hvor lenge jeg har fulgt med på regjeringens politikk, så virker som om politikken er i radikal bedring på dette området.

  I sammensetning av den serbiske er det også en representant med minoritetsbakgrunn, hvilket iallefall er bedre enn det vi har i landet Norge, for å ta Norge som eksempel.

  Og 16 november i fjor ble det også satt i gang tiltak for å bedre likestillingen i Serbia, der Manuela Ramin-Osmundsen under en konferanse i Beograd rundt dette.

  Som sagt eller skrevet så er alt relativt, men jeg setter dette opp mot f.eks. Kosovo-konstitusjonens, article 55, så tviler på om det er så mange som vil flytte tilbake til Sør-Serbia, særlig ikke etter løsrivelsen, hvilket jeg også kunne skrevet kapitell, men du se litt på chartene fra KosovoCompromise, i der det står en iallefall liten oppsummering på enkelte andre grunner også på hvorfor!

  MVH

 320. Etienne mai 27, 2008 kl. 12:49 am #

  Her er en liten rapport fra Vojvodina, som sier at politikken fortsatt på bedringens vei, i henhold for eksempel tema som tospråklig utdanning:

  Vojvodina Center for Human Rights.

  The project’s aim is strengthening of interethnic confidence and tolerance among pupils of 7th and 8th classes of elementary schools, through their mutual representation (pupils of Serbian nationality are representing Hungarian culture, Hungarians are presenting Slovak culture, Slovaks Ruthenian …).

  The project is realizing in 23 bilingual schools in Voivodina, in which classes are conducted in Serbian and one of national minority languages (Novi Sad, Bajmok, Budisava, Cantavir, Subotica, Kula, Becej, Uzdin, Alibunar, Vrsac, Ecka, Djurdjevo, Vrbas, Backi Petrovac, Kisac, Kovacica, Pivnice, Erdevik, Celarevo).

  http://www.vojvodina-

  At ting er på bedringens vei er da positivt, kan det henvises til en like positiv utvikling for the Kosovar. Neppe! Iallefall, ikke etter Kosovos konstitusjon å dømme.

  mvh

 321. Etienne mai 27, 2008 kl. 12:53 am #

  Jeg har kanskje fordommer i forhold til Albanerne, da all informasjonen jeg finner albanere er negativ, derfor kunne jeg godt tenkt å tatt en reise til Kosovo, for å se på forholdene ved selvsyn, da all Cyperspace info om albanere er negativ!

  Blir du med, Starlett! 🙂

  mvh

 322. LillePersille mai 27, 2008 kl. 12:58 am #

  Etienne

  Jeg synes dere gjør det så innviklet.
  Kan dere ikke la alle de krigsherjete i Kosovo være i fred og la dem få et nytt liv?

 323. Etienne mai 27, 2008 kl. 1:50 am #

  Hei LillePersille 🙂

  Politikk, geopolitikk, konfliktanalyser på amatørbasis er relativ innviklet, og det er utrolig informasjon å gå inn igjennom.

  🙂

  – Det er nok bedre til tider å si det enkelt, enn å se problemstillinger over alt og vinkle det inn for mye og tror en har alle fakta, og likevel er det mye mer som skal til 🙂

  mvh

 324. Etienne mai 27, 2008 kl. 10:16 am #

  Videre fra The Daily Chart:

  EMPLOYMENT

  Autonomy:
  Job market, renewal of pre-war cooperation

  Indenpendence: No perspective, grey market

  PENSIONS

  Autonomy: Gradually refunded to all Kosovo Albanian workers

  Independence: No refund

  CULTURE LIFE

  Autonomy: Access to Serbian funds + international projects
  Guest visits through offshoots of Serbian festivals

  Independence: Restricted funding
  Dependence on international donations

  DIPLOMATIC HELP ABROAD

  Autonomy: Through Serbian consular and diplomatic offices.
  Personal documents recognized internationally

  Independence

  Travel documents not recognized in many countries

  Det kan se ut som de valgt, Kosovo-Albanarne har valgt et liv med dårlige livskvalitet enn før, slik ståa er nå, pr. dags dato.

  “Kosovo is a unique case”, kan her oversettes som løsningen som sier:
  We don’t know how to get out of this mess, and we pray it never happens again.

  Det er dette det har landet ned på, i stedet for å velge konflikmegling, som kan gi en kime til fred på en cirka 700 år lang konflikt

  mvh
  and we pray it never happens again

 325. Etienne mai 27, 2008 kl. 10:49 am #

  Når Condolezza bruker ord som Kosovo er Unikt, så er det i hensikt om å undertrykke andre regioner, som har langt større rett på uavhengighet.

  Da det å si at Kosovo er unikt, er og blir et standpunkt i forhold til å undertrykke andre regioner i verden , så tror jeg ikke det er på en slik måte du har ment det, Starlett, bare så det er sagt 🙂

  I et av innleggene du skriver henviser du til andre land og organsisasjoner og du spørr om blant annet Hamas er en terrororganisjon. Ja, mange av handlingene utført av medlemmene av Hamas er terror. Men det begynte med Statlig terror utført av staten Israel. Men skal jeg først begynne å skrive om det så blir det nærmest en bok. 🙂

  Og når du henviser til andre vedr. at det finnes selvsagt menneskehandel, sexslaveri i andre delen av verden også, så er ikke det et så veldig godt argument her. For her har man jo den skyldige, alle vet hvem han er, i dette tilfellet Kosovos statsminister, så hvis ikke de skyldige skal taes, så hvordan skal man da få bukt med problemet?

  Det kan være dog at han har blitt mer sivilisert nå som han er blitt politiker, men selvsagt burde han likefullt tatt sin straff og sonet for sine forbrytelse som blant annet menneskehandel.

  Jeg synes det er usaklig å sammenligne K.L.A og Hamas, da palestinerne har vært under okkupasjon i så mange år som de har, mens i Kosovo har situasjonen vært omvendt de siste 70 år.

  Dette kan ikke sammenligne med albanernes terror og massfordrivelse av 10 tusenvis av minoritetene fra f.eks 50 – 60-tallet og fram i mot midten av 80-tallet, som i sum gjorde Albanerne sto fram som okkupanten på Serbisk jord, i Syd-Serbia, Kosovo.

  Og de som flyktet fordi de redde for å bli forfulgt og drept i Kosovo under 50-60-tallet og etterkommere av disse som nå lever relativt trygt i Rest-Serbia, vil neppe noen gang få lyst til å flytte sydover igjen.

  mvh

 326. Etienne mai 27, 2008 kl. 2:23 pm #

  De punktene rundt et selvstyrt autonomt Kosovo versus uavhengighet, så hadde faktisk Kosovo Autonomy helt tilbake fra Tito’s tid!

  Tito var for orden skyld aldri av Serbisk etnisitet, han var vel en Croat/Slovener og det å koble Jugoslavia oppløsning med den nåværende Serbiske oppløsning i forhold etnisitet blir således galt!

  Var Titos politikk spesielt Serbisk-vennlig, sett på bakgrunn av historikken her?
  Det var dog et annet spørmål og jeg hopper over til den nåværende situasjon og Autonomy versus Independence.

  Hvis en her legger vekk krigen/konflikten for et øyeblikk og ser på hverdagsproblemene for den vanlige innbygger i Kosovo, etter uavhengigheten:

  Med independence, så virker lista som KosovoCompromise ganske så logisk, da man spørre seg om hvorfor Serbia skulle velge å tilby de samme tjenester til et uavhengig Kosovo, som Kosovo hadde da hadde en autonom styreform?

  Når f.eks teletjenester blir dyrere for the Kosovo-albanere, fordi de ikke lenger får tilgang til det Serbiske telenett, og faktorer som dyrere strømpris og faktorer vedr. problemer som rundt reiser, så kan det være mye som tyder på Kosovo-albanerne har valgt forverrede levevilkår, sett i relasjon til vedr. disse ovennevnte tjenester.

  Jeg tror neppe at Serbia vil gi slike tjenester, etter at de er blitt to forskjellige land, i tillegg så forholder seg fremdeles til at Kosovo er Serbisk. Det er bare å se til det siste valg, da Kosovo-Serbere deltok i det Rest-Serbiske valget

  http://www.kosovocomp

 327. Etienne mai 27, 2008 kl. 2:42 pm #

  Noen synspunkter som også jeg i mitt amatør-hode av en hjerne har prøvd å fram tidligere. Her fra KosovoCompromise:

  HEALTH CARE / HIGHER EDUCATION

  Autonomy

  Unhindered access to Serbian hospitals and universities

  Independence

  Limited options and lack of quality of health service and education opportunities

  Her er mitt spørsmål: – Hvordan skal Kosovo-Albanerne få det under uavhengigheten? Bedre?

  mvh

 328. Etienne mai 27, 2008 kl. 3:52 pm #

  O.K. – Det får være nok for en stund!

  – Tror imidlertid ikke Jens Stoltenberg hadde tenkt over de om lag 200 problemstillinger det Beligisk nettstedet KosovoCompromise skisserer opp på sin side 🙂

  Forresten de som skrive under på aktivistkampanjen BAN CLUSTER BOMBS NOW, er hjertelig velkommen til min blogg!

  http://www.vgb.no/318

  Med vennlig hilsen

  N.B.: – Hvis Abkhazia problemet i forhold til uavhengighet er like innfløkt og vanskelig, så tror jeg at lar det ligge foreløpig 🙂

 329. Starlett mai 27, 2008 kl. 4:40 pm #

  Sammenligner du meg og Condolezza Rice ? 😉

  Jeg skal svare etter hvert på alle kommentarene dine, Etienne, men Ting Tar tid.
  Jeg kommenterer litt innimellom andre oppgaver jeg MÅ gjøre.

  Det unike er jo først og fremst at Kosovo de facto har vært et FN-protektorat i ni år og hadde en helt uavklart situasjon som man ikke kunne leve med i lengden.

 330. Starlett mai 27, 2008 kl. 4:44 pm #

  Det kan godt hende at Abkhazia og South-Ossetia også burde kunne bli egne nasjoner, men jeg må ærlig erkjenne at dette vet jeg for lite om til å uttale meg klart om.
  DETTE innlegget handler om Kosovo. 🙂

  For øvrig mener jeg at Nord-Irland burde vært en del av resten av Irland eller en selvstendig stat, uavhengig av England.
  Jeg sympatiserer med andre ord med Sinn Fein, men ikke med den militære avdelingen, IRAs handlinger.

 331. Etienne mai 27, 2008 kl. 5:06 pm #

  Hei Starlett!

  Påstanden om at Socialistpartiet i Serbia hadde endret karakter, etter Milosevic sin tid, den hadde jeg fra en analytiker, som uttalte seg på radio for en stund.

  Skal jeg være ærlig her, så slang jeg ut bare det jeg hadde, men er i ferd med å se de enkelte i partiet nå, for å se om de har endret.

  – Sjekket litt rundt partileder Ivica Dacic, som helt klart den dag i dag fortsatt forsvarer Milosevic og hva han gjorde.

  Som kjent er for øvrig dette sosialistpartiet like patriotiske som det norske S.V., men jeg tror neppe de får nok makt til å stanse Tadic, Kostunica sin vei mot E.U.

  – Tror nok også Dacic har noen krigskriminelle i sin leir, som Hashim Thaci har det.

  mvh

 332. Etienne mai 27, 2008 kl. 5:19 pm #

  DSS: Belgrade agreement tomorrow
  27 May 2008 | 10:56 -> 15:21 | Source: FoNet, Beta
  BELGRADE — The Democratic Party of Serbia (DSS) says that an official Belgrade coalition agreement will be signed tomorrow with the Radicals and Socialist Party of Serbia (SPS).

  http://www.b92.net/en

  Ikke noe særlig med andre ord, og det viser altså jeg fikk tragisk nok rett i min analyset av de negative konsekvensene ved å annerkjenne Kosovo, hvilket jeg skrev 10.05.08. 10 mai i år, det var rundt tiden valget skulle være.

  mvh

  Mvh

 333. ketil_r mai 27, 2008 kl. 5:25 pm #

  @Starlett #157,5

  Du mener fremdeles det var en klok avgjørelse, fremdeles grunnlegende uenig.

  Det blir for vanskelig for deg, når spørsmålene blir enkle. Bør krigsforbryterene, morderene, menneskehandlerene, torturistene i KLA belønnes med plass i regjeringen?
  Ditt eneste svar er å trekke inn all verdens urett.
  Det kunne vært fristende å sitere Matteus 5:37, men siden du reagerer så voldsomt på Johannes sitt allmenngyldige visdomsord skal jeg la være. At sitatet ikke er noe sannhetsvitne i denne konkrete saken skriver jeg i min kommentar, men å misforstå for så å argumentere mot dette er jo en effektiv taktikk, selv om en våken leser avkler dette.

  Du vet at jeg har HØRT om Milosevic. Jeg skriver om dette mitt stykke.
  http://www.vgb.no/237

  Starlett:
  «Jeg har lest innlegget ditt, og ser du refererer til de osmanske riket og historie på 1300-tallet, og det blir for meg like irrelevant som om vi skal bskylde dagens norske politikere for det som skjedde i Norge i middelalderen.
  Dessuten har du sauset innlegget ditt sammen med religionskriger, og da blir det mindre sereiøst for meg.»

  Når du avfeier balkans historie for forstålsen av dagens situasjon. Og religionenes betydning for historien, fremstår du som en intellektuell lettvekter. Det er altså disse intellektuelle bestrebelser som gjør deg i stand til å ta et så klart standpunkt som du gjør. Det forklarer også hvorfor du ramler ned på feil side.

  «Men occasionally stumble over the truth, but most of them pick themselves up and hurry off as if nothing ever happened.»
  Sir Winston Churchill

 334. Asterixa mai 27, 2008 kl. 7:49 pm #

  #191 ketil_r
  Etienne

  Hvorfor er dere så opptatt av denne saken?
  Kosovo har fått sin fortjente frihet etter at de var under serbernes åk.
  Kjetil, jeg tror du er en kjent kristenfundamentalist og muslimhater, så det forstår jeg, men er Etienne det også?
  Vil Etienne assosieres med kjetils muslimhat?

  Norge kan ikke gjøre noen forskjell.
  Kosovo er fritt.
  Hvis det er for tungt for dere å svelge, kan dere slutte dere til krigerske serberstammer og dra i krig mot kosovoalbanerne!
  Da blir dere stoppet av FN og EU, tenker jeg.

  Det er tullete at dere maler på kosovoalbanernes motstandskamp men glemmer de serbiske utrenskningene. Jeg er enig med Starlett.
  Man må tenke realpolitikk og ikke grave seg ned i det forgagne.

 335. Etienne mai 27, 2008 kl. 8:02 pm #

  Hei Asterixa!

  Hvis du ser på alle, alle innleggene jeg har postet på denne siden, så ser du jeg har brukt ganske god tid på å sette meg inn i dette.

  Og hvis du en del av de siste innleggene jeg har skrevet, så ser du at jeg har vært ganske mye opptatt av veien videre, og hva som blir konsekvensen av annerkjennelsen, hvis du tar et blikk på dette:

  http://stockpro.no/To…+nyh etene

  Jeg har faktisk vært relativt opptatt utviklingen, og tenkt konsekvensene og følgene av hva som er gjort her.
  Men det har vært meget tidkrevende, det har det vært, hvis du ser alle innleggene som har vært postet vedr. temaet 🙂

  Ha en God Kveld videre!

  mvh

 336. Asterixa mai 27, 2008 kl. 8:07 pm #

  #193 Etienne
  Jeg sammenligner ikke deg og ketil. Du vet veldig mye og jeg er imponert. Jeg kan lese mer en annen gang.
  Jeg mener bare at uansett hva vi sier, så er det begynt en ny tid i Kosovo, og den kan ikke snus tilbake.

 337. ketil_r mai 27, 2008 kl. 8:41 pm #

  Hei Asterixa!

  Hvis du har lest det Etienne og jeg har skrevet så forstår du hvorfor vi er opptatt av denne saken.

  Etienne har sagt tydelig i fra om at han ikke har lagt vekt på det religiøse aspektet ved saken. Alt på min blogg om emnet står for min regning og har intet med Etiennes argumentasjon å gjøre.

  Det vil være den samme logikken å si at Starlett er enig i frigjøringen av Irak, siden hun er enig med USA i Kosovo saken.

  Jeg tror ikke vi har så mye mer til felles enn at vi syns Kosovos historie er viktig for dagens situasjon, og at historien ikke startet og sluttet på 90-tallet.

  Hvis du bare har hørt historien om Milosovic og hans overgrep på 90-tallet, skjønner jeg godt din og andres skepsis til vårt syn. Men det er en lang historie med albanske overgrep og fordrivelse av andre folkeslag som skapte en stemmning som førte Milosevic til makten. Og mye vondt har skjedd etter Milosevics død også. Det er ikke alt du får vite hvis du leser main stream media.

  Jeg er ingen kjent kristenfundamentalist(hvem?)  , jeg er ikke engang en ukjent 🙂

  Og til sist, å kalle religionskritikk for muslimhat må vi snart bli ferdig med, Astrixa. Det er faktisk noen problematiske ting i islam vi må snakke om for å endre. Men det skal ikke skje i denne tråden, OK?

  med vennlig hilsen
  ketil

 338. Asterixa mai 27, 2008 kl. 9:28 pm #

  #195 ketil_r
  Du har brukt sitater fra Bibelen, men hvis du ikke er kristen, tar jeg det tilbake.
  Har du skrevet religionskritikk av kristendommen og jødedommen, eller er det bare en eneste religion du kritiserer?

  Alle de andre delene av Jugoslavia klarte å komme seg løs fra Jugoslavias jerngrep. Jeg har sett kartet på Starletts innlegg.
  Jeg syns at Kroatia skal få sin frihet når de andre slapp fri, og nå er de fri fra reaksjonære nasjonalister i Serbia som drepte dem for fote.
  Nato måtte bombe serberne for å få ro der.

 339. Brita mai 27, 2008 kl. 9:34 pm #

  Serberne hadde det ikke godt under krigen. De ble forfulgt av nazistene, men de burde ikke la det gå ut over sine landsmenn.

 340. Etienne mai 27, 2008 kl. 9:55 pm #

  Re Asterix

  Vi kan være uenig om sak, så mye vi bare vil, men jeg tror du vil finne det ganske interessant at med Kosovo, så har det skapt en fryktelig precedent, og som har laget ekstra uro over hele kloden.

  En fryktelig precedent rundt konsekvenser som forteller andre at det ikke er nøyen med F.N. lenger og deres resolusjoner:

  For å ta noen få eksempler, så har det pga Kosovo skapt uro og ekstra iver etter uavhengighet i følgende steder i det siste:

  Bolivia:
  Autonome breakaway regioner i Bolivia, der U.S.A er på utbryterregionene sin side.

  Pridnestrovie.
  Pridnestrovies opposisjonsleder Shevchuk var E.U.-parlamentet for ca. 3 uker i en konferanse rundt løsrivelsesproblemer der delegater for Taiwan, Somalia, med flere.

  Abkhazia og South-Ossetia vil vekk fra Georgia og i den konflikten er F.N.’s resolusjon 1808, hvilket Russland hevder ble brutt med de Georgiske overflyvninger med droner i slutten av april. Her U.S.A’s NATO på Georgias side, mens Russland er Abkhazia og South-Ossetia sin side. Den tredje part skal være F.N., men når en sa F.N. rest in peace! i Kosovo, hvorfor skal F.N. gjelde for Georgia, er det en mulighet for at de tenker?
  I en uttalelse i forhold til denne konflikten hevdet blant annet at Kosovo er unikt.

  Javel, tenker en da, så F.N.-sporet skal følges andre steder, men ikke i Kosovo?!

  Etc. osv… så Kosovo har satt i gang ganske så mye over hele kloden.

  Dette var bare noen få av konsekvensene og det er langt mer å ta hensyn til.

  Det er lett å si, «jeg synes», «jeg mener», om hver konflikt, men i bunn og grunn bør en vel ha fakta framover før en sier «jeg mener» i hver enkelt sak.

  – Vet vi egentlig så mye om Breakaway regions i Bolivia, Dagestan og Pridnestrovie for å ta det som et eksempel?

  med vennlig hilsen

 341. Etienne mai 27, 2008 kl. 10:00 pm #

  Mitt poeng rundt dette er:

  Kan den rike delen av verden forlange at F.N. ikke skal gjelde i Kosovo, mens F.N. skal gjelde for alle andre steder i denne verden? Kan vi ha en politikk for eget forgodtbefinnende?

  mvh

 342. Etienne mai 27, 2008 kl. 10:04 pm #

  Alle breakaway regions i Caucasus, skulle og ikke Dagestan og Pridnestrovie, som enda er en del av Moldova, selv om det er selvstyrt. Pridnestrovie, som jeg tviler får uavhengighet, men har jobbet mot det som formål i det siste.

  mvh

 343. Etienne mai 27, 2008 kl. 10:12 pm #

  #198 Kommentar fra Etienne:

  Rettelse:

  I det innlegget skulle det stå Somaliland, og ikke Somalia 🙂 Ganske viktig forskjell!

  mvh

 344. Etienne mai 27, 2008 kl. 10:39 pm #

  #198 Kommentar fra Etienne

  Oops, Beklager, den kommentaren, 198, var nok litt vel arrogant ser jeg nå! 🙂

  Sorry!

 345. Starlett mai 27, 2008 kl. 11:16 pm #

  Partiet til Boris Tadic og nasjonalistpartiet prøver begge å få til koalisjon med Milozevics parti for å danne flertall, så nasjonalistene står sterkt i Serbia.

 346. Starlett mai 27, 2008 kl. 11:18 pm #

  Hvis Kosovoalbanerne kan tilgi det DE var utsatt for, må vel serberne kunne tilgi den motstand de fikk?
  Det skal TO sider til for å få en slik konflikt, og den serbiske presidentens handlinger taler ikke til hans fordel.

 347. Starlett mai 27, 2008 kl. 11:19 pm #

  Vel, MH har så vidt jeg vet ikke stemmerett i Kosovo.
  Vi må innse at kosovoerne tenker annerledes enn du ønsker de skal gjøre.

 348. Starlett mai 27, 2008 kl. 11:52 pm #

  Jeg kan ikke se at MH uttrykker «brune» sympatier.
  Du vet jo at de fleste ser på kosovoalbanerne som the underdogs her, og for en sosialist er det jo naturlig å støtte dem, ikke sant?

  Men jeg ser godt at det er to sider her, og at det ikke er noen enkel konflikt. Det er DERFOR jeg mener at det tross alt som har hendt er det beste med et selvstendig Kosovo, støttet og overvåket av internasjonale aktører.

 349. Starlett mai 28, 2008 kl. 12:03 am #

  Jeg er SVÆRT ofte uenig med «Vi i Vesten», jamfør mine innlegg om Palestina, Afghanistan og Irak, – og flere, men akkurat i denne saken mener jeg at det som har skjedd, TROSS ALT er det beste.
  Jeg er ikke a priori motstander av alt USA gjør.

  Som regel får jeg kritikk for at jeg er fientlig innstilt overfor Vesten, så derfor treffer ikke denne kritikken helt, – mener jeg.

 350. Starlett mai 28, 2008 kl. 12:24 am #

  Etienne

  Jeg vi l bare si at jeg må svare kommentarene enkeltvis og i omtrentlig kronologisk rekkefølge, ellers blir det vanskelig å konsentrere seg for meg, for jeg kommenterer på andre tråder også, både mine og andres.
  Jeg skal skrive et par kommentarer til før jeg tar kveld, men alt du skriver blir lest, og jeg synes det er fint å få tilført kunnskap jeg ikke hadde fra før. 🙂

 351. Etienne mai 28, 2008 kl. 4:03 pm #

  Re Starlett:

  – Jeg fant ikke igjen det innlegget jeg tenkte, men jeg synes å lese når jeg svitsja innom før at du spurte meg om jeg sammenlignet deg og Condolezza Rice?

  Neida, det var bare i forhold til om Kosovo var et et Unikt tilfellet 🙂

  Og jeg veit nok at du ikke mente det i samme betydning som henne 🙂

  Du skjønner jeg må noe reagere på, som letter gjør at jeg finner ord på ting.

  Huff, denne dagen var ellers ganske så trøttende, slitsom, etter å ha sittet og gamblet hele dagen på aksjer ved dataskjermen. Det blei da en tusenlapp, ikke verst bare det 🙂

  Men når er det på tide på å gjøre andre ting. Håper du fant en del av infoen jeg postet interessant!

  Med vennlig hilsen

 352. Etienne mai 28, 2008 kl. 5:24 pm #

  Hei Starlett in this of the day:

  Ellers så hvis en titt inn på min blogg, så har jeg komponert en tråd som heter «What is Peace?», som inkluderer definisjonen på Fred, en masse musikk, og historien om damen/kvinnen som nesten maktet å stanse Irak-krigen aleine.

  I tillegg, så postet et lengre E.U.-dokument om Peace.

  Ellers så flyr dagene som ville hester over alle hauger, når man sitter mye dataen og vurderer når en skal selge og når en skal kjøpe aksjer. Og hvilke som er etisk riktige å kjøpe og hvilke som umoralsk å handle i.

  mvh

 353. Etienne mai 28, 2008 kl. 8:49 pm #

  Re Asterixa:

  Du skriver : Vil Etienne assosieres med kjetils muslimhat?

  ………………………. ………………….

  Re Asterixa

  Sannheten er at jeg kjenner bare Ketil, ut i fra hva han mener, og veit ikke nok til å vite om han er muslimhater, som du skriver.

  Her er imidlertid eksempler på muslimhat, som i fikk i min siste aktivist-mail i kveld. Ved noen få eksempler:

  Pastor Hagee’s greatest hits include gems like these:

  On Muslims: «All Muslims have a mandate to kill Christians and Jews.»¹

  On Hurricane Katrina: «I believe that New Orleans had a level of sin that was offensive to God and they were recipients of the judgment of God for that.»²

  On women: «Do you know the difference between a terrorist and a woman with PMS? You can negotiate with a terrorist.»³

  – Har ikke lest at Ketil har skrevet noe lignende!

  Jeg poster hele mailen på min blogg, så de som velger å skrive i kampanjen «Democracy for America», kan velge om de skrive under på kampanjen eller ikke.

  mvh

 354. Etienne mai 28, 2008 kl. 11:30 pm #

  Aktivist-aksjonen dreide seg om dette, hvis det er noen som være som i denne:

  Det er om den neoconservative demokrat Joe Lieberman, som har gått til Joe McCain i det siste.

  Sen. Lieberman,

  How can you still stand with a man that preaches Hitler was only doing God’s bidding? Now is the time to make clear that John Hagee’s preaching is outside the mainstream of American politics.

  Please withdraw your commitment to deliver the keynote address at «Christians United for Israel» Israel Summit this coming July. Also, please use this opportunity to cut all your ties with Hagee and his organization.

  Sincerely,»

  Underskriftskampanjen er postet i tråden «Ensomhet»/Livet med en PC» på min blogg, om det er noen som skulle interesse. Aktivisme pr. internett har jeg flere ganger lagt merke har nyttet, så siden tolker på nettet som venner, så hvorfor ikke invitere venner til å være med.

  Med vennlig hilsen

 355. Starlett mai 29, 2008 kl. 12:16 am #

  Jwg skal se på din blogg så snart jeg kan. 🙂
  Hadde ikke muligheter gå på blogg før nå sent i kvels, og i kvels prioriterte jeg tråden om Abrahamsreligionene.
  Så skal jeg se nærmere på denne tråden neste gang jeg er på blogg.

  Vennlig hilsen
  Starlett 🙂

 356. Etienne mai 29, 2008 kl. 2:57 am #

  Ditt sitat, Starlett: -Det kan godt hende at Abkhazia og South-Ossetia også burde kunne bli egne nasjoner, men jeg må ærlig erkjenne at dette vet jeg for lite om til å uttale meg klart om.
  DETTE innlegget handler om Kosovo. 🙂
  —————————- ———————–

  Hei Starlett!

  Det var det jeg svarte deg på over, i et par innleg over, at du og Condolezza Rice, nok ikke sammenlignes, fordi du og henne har to forskjellige definisjoner av ordet «Unikt» her. 🙂

  Det er svært flott, fint at ikke du og henne har den samme definisjonen av ordet Unikt 🙂

  Hun mente at Kosovo var et unikt fenomen, i forhold til Abkhazia og South Ossetia, det var derfor jeg brakte disse to utbryterregionene inn i diskusjonen. som du veit er U.S.A på Georgia sin side i den konflikten, mens Russland er de andre sin side. Mange andre steder så brukes argumentasjonen, når Kosovo fikk, så hvorfor kan ikke vi også få uavhengigheten i forskjellige slike spørsmål blir Kosovo tatt i forhold andre spm. og derfor var riktig å bringe andre regioner i verden på bane i diskusjonen her!

  Så det å dra inn i andre land her, var i forhold til om Kosovo var et unikt tilfellet eller ei.

  Selv har du derimot dratt inn og henvist til andre land før i diskusjonen i fær tråden her 🙂

  Uttrykket «Vi i Vesten» har jeg selv reagert på, i en annen diskusjonsside, og har faktisk reagert så kraftig vedr.Kosovo at jeg skrev en mail til E.U.-parlamentet og forklarte at selv om vår statsminister har sagt «Ja», så er det en del i den norske befolkningen som ville sagt «Nei». Men når det offisielle Vesten står f.eks for mye av det du og jeg er i mot, så blir ofte det offisielles synspunktet oppfattet som «Vi».

  mvh

 357. Etienne mai 29, 2008 kl. 11:35 am #

  – Får dra inn musikk her, for å understreke hva jeg mener:

  «Enemies become friends
  when bitterness ends»

  http://www.youtube.co

  – Og jeg kan ikke fatte og begripe at noen ser Kosovos uavhengighet som en fredsløsning på 700 år lang konflikt.

  Se ellers min konsekvensanalyse av situasjon på denne siden:

  http://stockpro.no/To…+nyh etene

  Ha en fin dag til alle! 🙂

  Hilsen Frode/Etienne

 358. Etienne mai 29, 2008 kl. 1:02 pm #

  Ellers vil jeg tråden «Countries that don’t exist», da jeg nå forsøker å poste faktamaterialet om disse, for å lære litt om det.

  Først vinklingen som er kommet inn på tråden om den konflikten er en pressemelding fra det Russisk Utenriksministeriet.

  Ref. denne: http://www.vgb.no/318

  Da det er viktig at hver og en av oss lærer om de forskjellige land, for vi begir oss ut på bastante meninger, i det tilfellet det skulle bryte ut krig også der.

  mvh

 359. Etienne mai 29, 2008 kl. 1:17 pm #

  I mine kildereferanser, så er main stream tatt lite: – Jeg har brukt mest kilder fra Antikrigssider og andre kritiske kilder på Cyberspace. I tillegg, så har jeg tatt i bruk brevveksling med folk som ofte er i Øst-Europa, hvor vi har pratet sammen om blant F.N.’s pasivitetet under Srebrenica-masskren blant annet, og en del annet.
  Og påstanden som er blitt fremstilt tidligere i tråden her om at Serberne er en krigerstamme er så feilaktig som det kan få blitt.
  Ut i fra det så skulle jeg ha informasjon nok til å komme til en konklusjon akkurat vedrørende avgjørelsen om uavhengighet.

  mvh

 360. Etienne mai 29, 2008 kl. 4:52 pm #

  Hei Starlett!

  Dette er et innlegg fra den Kanadiske amabassøder, James Bisset, som deltok i en fredskonferanse sammen med en av de få røde sosialister i Kongressen, Dennis Kucinich, sammen med David Binder. James Bissett snakker her nevner blant annet om den etniske rensingen K.L.A. var ansvarlige for, etter troppene hadde trukket seg ut og etter at krigen var over i 99. James har en av de som har fulgt situsjonen over laang, lang tid, lenger enn de fleste av oss:

  Ambassador James Bissett: Kosovo’s Independence «Immoral»

  http://www.youtube.co

 361. Etienne mai 29, 2008 kl. 4:59 pm #

  Her du F.N.-General Lewis Mackenzie, slik at det var selvsagt IKKE alle i F.N., som var for å bryte F.N.-resolusjoner og nr.1244 her heller:

  UN General Lewis Mackenzie: Kosovo’s Independence «Immoral»

  http://www.youtube.co

 362. Ingrid mai 29, 2008 kl. 5:23 pm #

  Hva diskuterer dere egentlig?
  Kosovo har fått selvstendighet, så det er ikke mer å mase om.
  Jobb heller mot klasebomber og soldater i Afghanistan!

 363. Etienne mai 29, 2008 kl. 6:16 pm #

  Re Ingrid

  hmm…. – Jeg ser jeg har diskutert med meg selv en stund. Hva har trigget engasjement rundt Kosovo?
  Det har kun med at jeg ser på konsekvensene og om det er gjort rett eller galt?
  Og som du kan lese av innleggene, så mener det har vært tatt en gal avgjørelse her.
  I tillegg, så mener at når Jens Stoltenberg sa Ja, så var det verken modig, gjennomtenkt eller en selvstendig avgjørelse, da han har tross alt har en far som sitter som styremedlem i ICG! 🙂

  Neida, Ingrid jeg har også gjort en innsats i forhold til de temaene, du skisserer opp, klasebomber og Afghanistan, og i den forbindelse skrev jeg under på Ban cluster bombs now! og så har jeg tidligere en kommunikasjon via Cyberspace/internett med en ypperlig politisk blogger som Heather Wokusch i fra California om Afghanistan. Så det går an å jobbe i forhold til flere felt.

  En kampanje som krever at «Condi» Rice må gå, da hun har tillat simulert drukning, fikk for øvrig ganske mange underskrifter.

  Pr. i dag arbeider jeg litt for å forsøke og stanse krigen mot Iran, før den igangsettes.

  Så det er plenty med saker å aktivisere seg i mot!

  mvh

  Her er for øvrig linken Heather Wokush, som snakker alt i fra Clintons, Bush krigsforbrytelse, utarmet uran som ble brukt på Balkan, likestilling om mangt mer. Og ikke minst masse idèer over hva en gjøre! 🙂

  Anbefales!

  http://www.heatherwok

 364. Etienne mai 29, 2008 kl. 6:31 pm #

  Re Ingrid

  Jeg vil ordens skyld at det IKKE er mas å reflektere over konsvekvenser!

  Men derimot, så ser jeg at det kan ha vært litt uhøflig å skrive så mye i en annens blogg.
  Det er nok fordi det er flere her, enn det er på min blogg. 🙂

  Om majoriteten her inne, synes det har vært litt tjåkig og masete, det å prøve og snakke om konsvekenser, ja så da er det på tide å bevege seg ut, og over i min egen blogg 🙂

  Velkommen til min blogg, hvis det er noen som har lyst til å kommumisere videre om f.eks Kosovo eller Serbia, Demokratiet i U.S.A og Russland om noen har lyst!

  mvh

 365. Etienne mai 29, 2008 kl. 7:15 pm #

  Starlett, hvis du vet hvem Carla Del Ponte, så var hun prosecutor i The Hague-domstolen. Hun har nå kommet med boken sin, og sitter med ganske bevismaterialet rundt K.L.A organ-slakt, organstjeling fra serbiske lik!

  Carla Del Ponte: Kosovo Serbs Murdered For Their Organs

  http://www.youtube.co

  Disse historiene og bevis som Carla Del Ponte sitter kommer ut i butikkene, og når dette er en Hague-dommer og det likevel ikke taes affære mot de skyldige.

  Så kan jeg definere det anderledes enn at F.N.-domstolen har tatt part i konflikten!

  Det kan aldri, aldri defineres som gerilja, det å skjære ut organene til folk, eller hva mener du?

  mvh

 366. Starlett mai 29, 2008 kl. 10:38 pm #

  ———–
  Kosovars were brutally treated by the Serbia of Slobodan Milosevic. They were killed, tortured by his security apparatus and ignored economically. They truly had a reason to feel unwanted in the Serbian Federation. However, was that enough reason to cede
  ——–

  Ser poenget, men altså, i Rwanda kriget man på tross av mindre etnisk forskjell.

  Selvsagt kunne man i en ideell verden ønske at alle vendte det annet kinn til, men jeg kan ikke se at man skal forlange mer av kosovoalbanerne enn av andre folkeslag.

 367. Starlett mai 29, 2008 kl. 10:46 pm #

  ———–
  Vil løsrivelsen få slutt på den over 700 år lange konflikt, når 99 % av Rest-Serbia, får en si, siden det som hjertet av Serbia, Syd-Serbia/Kosovo er mistet, med Vestens velsignelse. Når cirka 100 % i det som er igjen av Serbia, inkludert minoritetene føler at det er noen som har frastjålet deres hjertet, so to speak, hvordan kan da løsrivelsen og bruddet på 1244 bli en løsning til fred?
  ——-
  Jeg mener seriøst at man ikke kan dra konflikten så mange hundre år tilbake med referanse til dette slaget og hjertet i Serbia.
  Se deg om og se hvor mange grenser som har blitt forandret de siste 700 år!

  Se på kartet av Afrika, for eksempel, og på kolonialismen i Asia.

  Referansene til middelalderen er bare med å opprettholde bitterhet og hat.
  Hva med Irak?
  Hva med palestinerne?
  Afghanerne?

  Hva med Norge?
  Vi var jo en del av danmark i mange hundre år.
  Burde Danmark kreve å få oss tilbake?
  Burde vi kreve å få Jämtland, Härjedalen, Grønland og andre oversjøiske besittelser tilbake?
  Jeg tror vi må forholde oss til VÅR tid, ellers kan de fleste av verdens grenser og nasjoner bestrides.

  Tenk på hvor relativt kort tid det er siden Tyskland ble en nasjonalstat, f.eks.
  Burde tjekkerne forlange av slovakerne kommer tilbake som en del av Tjekkoslovakia?

  Nei, her kan ikke serberne få noen særbehandling på grunn av eldgamle nasjonsbyggende fortellinger.

 368. Etienne mai 29, 2008 kl. 10:49 pm #

  Re folk som interessert i temaet her:

  This is the facts, so far!

  Jens Stoltenberg valgte rollen til en abuser, en overgriper i forhold til Kosovo-Albanerne, de etniske Serbere, sigøynere og alle andre 34 minoritetsgrupper i området og jeg kommer aldri, aldri til å tilgi ham for det! Never! Hans Ja, en avgjørelse som vil støtte nasjonalistiske understrømninger på begge sider!

  Hvorfor lukker folk øynene for dette?

  Og hvordan i himmelens eller i helvetes navn, for de kriste som tror på himmel/helvete her KAN noen KALLE en slik avgjørelse for MODIG og KLOK??!!

  Det var IKKE en gang en selvstendig, for de som kjenner til at George Soros grunnlagte ICG ALDRI har vært objektive her og hadde jobbet for Kosovos uavhengighet i lengre før den 17.02.08!

  Og hvem finner man i the ICG’s styret? Jo, Jens Stoltenberg sin far Thorvald, og blant andre den neoliberale Brezinzki og den som var med på angrepskrigen i 98 – 99, General Wesley Clark!

  Jens Stoltenberg har ikke engang med et minutt orket å bruke tid på overveie de cirka 140 problemstillinger, som han burde ta med i sin tenkning rundt dette.

  Det mest sannsynlige her er at han ikke brukt hodet i det hele tatt, men inntatt et Ja-synspunkt, fordi han ikke ville skille ut fra andre, som landet Norge helst skal identifisere seg med internasjonalt!

  Hvor ord som modighet og klokhet kommer inn i bildet her, nei det er jammen ikke lett å skjønne!

  Det må være Noen jækla rare tolkninger ordene modighet og klokhett i så fall!

  mvh

 369. Starlett mai 29, 2008 kl. 10:50 pm #

  ———–
  Vil løsrivelsen få slutt på den over 700 år lange konflikt, når 99 % av Rest-Serbia, får en si, siden det som hjertet av Serbia, Syd-Serbia/Kosovo er mistet, med Vestens velsignelse. Når cirka 100 % i det som er igjen av Serbia, inkludert minoritetene føler at det er noen som har frastjålet deres hjertet, so to speak, hvordan kan da løsrivelsen og bruddet på 1244 bli en løsning til fred?
  ——-
  Jeg mener seriøst at man ikke kan dra konflikten så mange hundre år tilbake med referanse til dette slaget og hjertet i Serbia.
  Se deg om og se hvor mange grenser som har blitt forandret de siste 700 år!

  Se på kartet av Afrika, for eksempel, og på kolonialismen i Asia.

  Referansene til middelalderen er bare med å opprettholde bitterhet og hat.
  Hva med Irak?
  Hva med palestinerne?
  Afghanerne?

  Hva med Norge?
  Vi var jo en del av danmark i mange hundre år.
  Burde Danmark kreve å få oss tilbake?
  Burde vi kreve å få Jämtland, Härjedalen, Grønland og andre oversjøiske besittelser tilbake?
  Jeg tror vi må forholde oss til VÅR tid, ellers kan de fleste av verdens grenser og nasjoner bestrides.

  Tenk på hvor relativt kort tid det er siden Tyskland ble en nasjonalstat, f.eks.
  Burde tjekkerne forlange av slovakerne kommer tilbake som en del av Tjekkoslovakia?

  Nei, her kan ikke serberne få noen særbehandling på grunn av eldgamle nasjonsbyggende fortellinger.

 370. Starlett mai 29, 2008 kl. 10:52 pm #

  Oi, her havnet en kommentar på feil setd.
  Sorry!
  Jeg vil bare si at jeg tror at både kosovere og serbere flest er stort sett som andre mennesker, på godt og ondt. 🙂

  Jeg er forøvrig ingen beundrer av Bush-regimet.

 371. Starlett mai 29, 2008 kl. 10:58 pm #

  Jeg har ikke påberopt meg å være ekspert på all uavhengighetsproblematikk i verden, men jeg HAR skrevet om Tibet:

  http://www.vgb.no/897

  Og jeg følger nøye med kurdernes situasjon.
  Somalia er jo også et problemområde med stor fattigdom og veldige lidelser, et land jeg prøver å følge, og jeg har også skrevet et kritisk innlegg mot Russland – som jeg kan finne fram til for deg.

 372. Starlett mai 29, 2008 kl. 11:05 pm #

  Du skriver:

  ———-
  Nok en gang så er noe av det viktigste til å få til fred i Kosovo, så er det å få til å gi et mer menneskelig bildet av Albanerne i Kosovo. Slik at de IKKE BARE fremstår som folk som livnærer seg av menneskehandling av jenter fra land som Moldova, og at de har drevet etnisk rensing av minoriteter i Kosovo.
  ——-
  Det er jeg jo enig i. Jeg har ikke et bilde av kosovoalbanere som folk som bare driver menneskehandel, like lite som jeg har et bilde av nordmenn som egoster som år på fylla på danskebåtene og kiel-ferja.
  Jeg er kompromissløs motstander av ALL generalisering, uansett hvem det gjelder.
  Jeg mener det er grunnleggende GALT å generalisere hele folkegrupper.
  Gjør man det, kan man gi opp all diplomatisk virksomhet og alt arbeid for å arbeide for en fredeligere verden der folk med ulike kulturer og religioner kan leve side om side i gjensidig respekt.

  ———-
  Personlig, så tror jeg Albanerne ville dra store fordeler av å ville fått Hashim Thaci straffet for sine krigskrimelle handlinger.
  Og at denne statsministeren i Kosovo ville bli skiftet med en sivilert mann eller kvinne på lik linje med det som er igjen av Serbia, i den nåværende minoritetsrike delen av Serbia.
  ——
  Vel, det kan hende du har rett, men jeg har ingen innflytelse på kosovoernes valg av statsminister, og jeg kan bare ta til etterretning det valg de nå har gjort.

  For øvrig er det serbiske folket delt mellom reaksjonære nasjonalister og demokrater, og med din kunnskap, vet du nok dette.

 373. Starlett mai 29, 2008 kl. 11:11 pm #

  ————-
  Etter mitt skjønn, så bør en også ta hensyn til noe som identifiseringsfaktoren her. For ofte former vi våre synspunkter ut i fra de vi mest identifiseres oss med. Siden det omtrent er bare Vesten som annerkjenner og siden vi selv er en del av Vesten, så er det en fare for jumping on a bandwagon på grunnlag av at vi som regel alltid forsvare av de vestlige verdier.
  ——-
  Jeg ser poenget, men jeg for min del føler meg ikke personlig truffet, siden jeg som regel får den mOTSATTE kritikken: nemlig at jeg tar altfor mye avstand fra Vestens politikk.
  Jeg mener at vi må ta hensyn til det som de fakto HAR skjedd.
  Kosovo er løsrevet fra Serbia, og vi må gjøre det beste ut av den foreliggende situasjon.

  ————
  Her må jeg innrømme at jeg identifiser meg i langt større grad med minoritetene i det som er igjen av Serbia, ganske enkelt fordi jeg tolker det slik at de har en laangt, langt bedre politikk for minoriteter og sårbare grupper i samfunnet, enn de som styrer i Kosovo slik ståa er i dag.
  __________
  Det har jeg forstått at du gjør.
  Hvilke minoriteter i Serbia tenker du på?
  og hvordan HAR serberne behandlet sine minoriteter?

  For øvrig ligger det ikke i kortene at Kosovo for all fremtid skal ha samme statsminister, og Kosovo er jo i realiteten et slags EU-protektorat, overvåket av soldater og politifolk fra andre land, jamfør mitt innledningsinnlegg her.

 374. Starlett mai 29, 2008 kl. 11:14 pm #

  ———–
  Det som mange IKKE husker på her og glemmer at det har vært stor lidelse på begge sider. Men det folk husker nå i sin selektive hukommelse er kun Milosevic og de lidelsene han påført albanerne.
  ——–

  Jeg er fullstendig klar over det.
  Det opplever jeg som et godt argument for at det var best at denne koalisjonen ble delt i to separate stater.
  Så får vi prøve å støtte begge så godt vi kan.

 375. Starlett mai 29, 2008 kl. 11:21 pm #

  Jeg er STERK motstander av waterboarding, og jeg deler ikke Condolezza Rice sine synspunkter, selv om jeg i DETTE tilfellet mener at vi må anerkjenne Kosovo.

  Så kan det hende at andre stater også skulle vært anerkjent, men det er egentlig en annen sak, og jeg har ikke overskudd til å diskutere løsriviningsproblematikken til alle land og regioner i denne tråden som omhandler Kosovo.

  Kanskje jeg ikke skulle ha brukt ordet»unik» i innlegget mitt, for det kan se ut som om du har reagert på akkurat dette ordet.
  Men de var lovet selvstendighet, og man kunne ikke gå tilbake på dette løftet.

  Om det var rett å bombe Balkan på nittitallet, kan naturligvis diskuteres, men det ER gjort, og i realpolitikken må man orientere seg ut fra den foreliggende virkelighet og den historien som HAR skjedd..

 376. Starlett mai 29, 2008 kl. 11:26 pm #

  ———–
  Jeg må her ærlig innrømme at jeg ikke har gått så nøye inn i Slovenia, Macedonia, Kroatia, Bosnia-Herzegovina og de andre land tidligere Jugoslavia.
  ——-
  Kansje du burde gjøre det, altså sammenligne Kosovo med de andre landene på balkan i stedet for med republikker i Afrika og det gamle Sovjet. 🙂

  Se på Kroatia og Bosnia, f.eks.

  Jeg mener at du underkommuniserer den etniske rensingen som Milosevic og hans parti utførte, med de redsler det medførte for den kosovoalbnske befolkningen, mens du overkommuniserer kosovoalbanernes handlinger.
  Men det er MIN mening.
  Begge land har blod på hendene.
  Nå gjelder det å prøve å medvirke til fred og stabile forhold på Balkan i stedet for å begrave seg i skyldspørsmål i fortiden.
  Det er nåtiden og fremtiden som teller.

 377. Starlett mai 29, 2008 kl. 11:30 pm #

  Jeg arbeider jo for en palestinsk fri og selvstendig stat og er STERK motstander av den voldelige israelske apartheidpolitkken mot palestinerne!

  kanskje du skulle lese noen av innleggene jeg har skrevet om Israel versus Palestina?

  Se på listene mine, så finner du mitt synspunkt der.
  Mye er skrevet for en tid siden, men min sympati for palestinerne er ikke blitt svakere det siste året, snarere tvert i mot.

  Et fritt Palestina er NØDVENDIg og burde ha vært en realitet for lenge siden.

 378. Starlett mai 29, 2008 kl. 11:33 pm #

  Kan vi ikke bare glemme ordet «Unikt»?
  Det var kanskje litt sterkt sagt, men tror du det gagner serberne og kosovoerne at man holder liv i denne konflikten?
  Er det ikke bedre på arbeide for en fredelig fremtid i regionen?

 379. Etienne mai 29, 2008 kl. 11:35 pm #

  Hei Starlett!

  Sorry, for det følelsesladete innlegget, men det var ærlig og det var hva jeg mente, så hvorfor ikke la det stå! 🙂

  Jeg vil be deg en gang til, forsøke å ta hensyn til det Afrikanske syn på sak her!

  Sunny Ntayombya fra Kigali i Rwanda og jeg vil be deg lese hele artikkelen, please:

  http://allafrica.com/

  Du skrev vitterlig i et innlegg at du ikke ville blande Rwandas tragedie oppe i dette, men det er jo ikke det Sunny Ntayombya, hun skriver derimot «Look to Rwanda!». Hennes artikkel er hovedsaklig om Kosovo, og hvorfor skal en kun ta hensyn til den rike verdens synspunkter?
  Det har reportasjer om at noen som sto for folkemord i Rwanda på hver sin side i den aktuelle tragedie, konflikt. Så hvorfor skal det være så veldig vanskelig å velge en fredsløsning i Serbia og Kosovo?

  Vesten velger jo IKKE fredsløsninger her men isteden adskillelse og understøttinger av stygg nasjonalisme på begge sider! Det kan enkelt og greit gå å se på de mange dokumenater og internasjonale avtaler som er brutt, som Rest-Serbia, og alle land som ikke annerkjenner vil holde fast ved, dvs. masjoriteten av verdens land!

  Løsningen rundt Kosovo er da det rene Galematias, idioti, fremfor noen som tanker på hvordan en skal skape fred i regionen?

  Hvorfor skal det være så bra å understøtte nasjonalismen på de begge sider, og hvorfor skal ikke Afrika ha noe å si rundt sak, med all inngående kjennskap til konflikter som mange Afrikanske journalister har?

  mvh

 380. Starlett mai 29, 2008 kl. 11:44 pm #

  Hva ville du at de skulle ha gjort?

  Jeg ønsker at de skal trekke seg ut av Afghanistan og ta tydeligere parti for palestinerne, men stort sett fører da Norge en politikk som gjør at vi kan leve i et såvidt harmonisk land som vi gjør.
  Ville du helst være fullt EU-medlem, eller ville du ikke ha noen avtale med EU i det hele tatt?

 381. Starlett mai 29, 2008 kl. 11:48 pm #

  Serbia var sentrum i det gamle Jugoslavia, og derfor er det selvsagt mange minoriteter der.
  Grunnen til atalle land har brutt ut av Stor-Serbia, (tidligere Jugoslavia), er mange, men blant annet den behandling minoritetene fikk,’Hvorfor skal ikke Kosovo få samme status som Bosnia, og Kroatia?

  Kan du ikke svare meg på dette?
  Og svare meg på hvorfor alle de andre regionene ville bryte ut, og brøt ut av Serbia.
  Husker du Sarajevo?

 382. Starlett mai 29, 2008 kl. 11:52 pm #

  Man må se på de krigsforbrytelser som har skjedd, de kriger, drap og lemlestelser som har skjedd, og på det faktum at ALLE regioner i tidligere Swrbia ville løs fra Beograds overformynderi.

  Så i stedet for å skrive om hva enkelte personer i Afrika skriver, kan du heller svare meg på:
  Hvorfor ville de andre land på Balkan bryte ut av Serbia?

  Husker du hva som skjedde med Bosnia og med Kroatia?

  Det er IKKE bare kosovoere som har vært i konflikt med sentralmaktene i Beograd.

 383. Starlett mai 29, 2008 kl. 11:53 pm #

  Vi GLEMMER ordet UNIKT.

  Så kan du heller fortelle meg hvorfor de andre Balkanlandene ville ut av Serbia, og hvorfor de fikk sin selvstendighet.

 384. Starlett mai 30, 2008 kl. 12:05 am #

  Jeg har hele tiden vært tvisynt her, noe det går frem i mitt innlegg, men jeg mener at det beste kompromisset er det vi har fått nå.

  Du vet, på nettet kan man alltid finne lenker fra folk som har samme syn som en selv:)

  Jeg er mer interessert i ditt eget resonnement, for jeg har en relativt bra oversikt over historikken.

 385. Starlett mai 30, 2008 kl. 12:34 am #

  Hva vil du egentlig si med denne kommentaren?

 386. Starlett mai 30, 2008 kl. 12:37 am #

  HUSKER du PERSONLIG hvrdan situasjonen var på Balkan på nittitallet?

  Jeg begynner å lure, siden du ikke kjenner til hva som skjedde der kroatia, Bosnia og de andre utbryterlandene var innblandet.

  Vel , JEG husker Serbias jernstyre.

  HVA gjør at Kosovo skulle måtte forsette under serberne når de andre landene fikk sin selvstendighet?

 387. Starlett mai 30, 2008 kl. 12:40 am #

  Jeg tror jeg forholder meg til det du selv skriver og ikke til alt du refererer fra de nattsider som støtter ditt syn
  ———-
  Jeg tok også for meg i ett tidligere at når Kosovo valgte på egen hånd å rive seg løs, med de brudd som er nevnt over, at de fremover heller ikke lenger vil få tilgang til velferdstjenester i Serbia, som bare for å ta eksempel, å få høyere utdanning ved universitetet i Novi Sad.
  ———
  Kosovoerne valgte det fordi alternativet var VERRE.

  Ergo, konklusjon min blir fortsatt at the Kosovars valgte ytterligere fattigdom og isolasjon, da jeg neppe tror at kolonistyret bestående av USA’NATO/ICG OG EU, gir det samme tilbud.
  Eller på en måte, å gi den samme form for humanitær bistand som Russland har stått for til minoriteter som Kosovo-Serbere i Kosovo de siste to måneder.

  mvh

 388. Starlett mai 30, 2008 kl. 12:43 am #

  Dette innlegget handler IKKE om intervensjonene.
  Men om dagens situasjon, nesten ti år ETTER intervensjonene.

  Jeg var ikke glad for Natos aksjon på Balkan, men når det skjedde, så må de som var aktører der, stå ved sine løfter.

 389. Starlett mai 30, 2008 kl. 12:47 am #

  Jeg synes de samme argumenter går igjen nå.

  Skal vi heller ikke tenke FREMOVER?

  At reaksjonære islamofobe er sterkt mot Kosovos løsrivelse, kan jeg forstå, men at en mann med såvidt mye kunnskap som du har, ikke kan se hele problematikken og ikke minst det realpolitiske aspektet, og se på hvordan og hvorfor de andre Balkanlandene fikk sin selvstendighet, forbauser meg.

  Er det spesielle følelsesmessige bånd som knytter deg så sterkt til serberne at du ikke kan se objektivt på dette?

 390. Etienne mai 30, 2008 kl. 1:16 am #

  12 Kommentar fra Starlett (svar):

  #10 Kommentar fra Dag Eigil

  Så de serbiske terrorister hadde altså rett i sin utrensking av kosovoalbanere, drap og mushandling av sivile?

  Skal ALLE land vurdere sin utenrikspolitikk ut fra det som skjedde for 700 år siden?

  ………………………. ………………………. …………….

  Re Starlett:

  Hvis du leser i gjennom alle disse cirka 200 innleggene på den siden jeg relativt uhøflig har overflommet med av bloggeinnlegg, der jeg har hovedsaklig har tatt for meg den nye tids hendelser i konflikten og ikke 700 år tilbake i tid, så vil du kanskje se at det har vært STOR lidelse på de BEGGE SIDER side i nyere tid!

  I et par innlegg der, gikk jeg imidlertid langt tilbake i tid, da var for å påpeke at Kosovo har vært Serbisk siden år, cirka 1389

  http://stockpro.no/To…+nyh etene

  Og Starlett, dine innlegg er og blir partiske, uansett hvor mange ganger du sier du er på de siviles side. Ikke med et eneste innlegg fra deg, Starlett, har jeg sett at du har tatt parti for den tredje parts side, de siviles side! Du vil aldri ta den tredje parti side her, før du kaller blant disse K.L.A-medlemmeer også for terrorister, i likhet med Milosevic, Mladic, Karadzic og paramilitære serbiske grupper som the Scorpions bl.annet:

  http://www.media.srbi

  Du har for lengst, tidlig i tråden valgt NATO’s side, dvs. Nato er altså IKKE en fredsorganisajon, det er i høyeste en krigs-organisasjonen og har vært på den enes side i konflikten her!

  mvh

  http://stockpro.no/To…+nyh etene

 391. MorHubro mai 30, 2008 kl. 12:48 pm #

  Etienne

  Jeg har lest gjennom noen av dine bidrag til debatten.
  Du gjør en stor feil: Du er sikkert meget ung og surfer mye på internett. Så får du øye på noen internettsider som du blir begeistret for og sluker med hud og hår det de skriver.
  Derfor består din egen blogg og dine kommentarer mer av linker til _andres_tanker enn en presentasjon av dine _egne_ tanker.
  Du har bestemt deg for at serberne er gode og kosovoalbanerne onde.

  Da hjelper det ikke hva Starlett og andre med erfaring i diplomatiet i utlandet skriver.
  I _denne_ saken er det _tverrpolitisk_ enighet i Norge.

  De som er mot, er rabiate islamhysterikere og kristne fanatikere, som ketil,Ontologen , de verste i FRP og deres likesinnende.
  Jeg spør:
  Er det_slike_ du vil assosieres med?

  Jeg er rød, ja, og jeg er ateist.
  Men jeg er dessuten _realist!_

  Jeg lever i virkelighetens verden, og jeg har levd og fulgt med i politikken lenge.
  Derfor kjenner jeg redslene på Balkan.

  Her trenges en ny start.
  Nå har Kosovo og Serbia fått en ny start, og nå må du prøve å være objektiv.

  Du kan finne millioner av linker som støtter at Kosovo er egen stat.
  Jeg går ikke på besøk på blogger som bare viser linker eller You Tube, men ikke skriver hva de tenker selv ut fra sitt _eget_ hode!

  Det _eneste_ rette i denne situasjonen var å anerkjenne Kosovo!

  Husk at omtrent halvparten av de serbiske politikerne er brune i kantene!

 392. MorHubro mai 30, 2008 kl. 12:54 pm #

  #219 Etienne

  Du kan ikke lese Starletts eller andres tanker:
  Du bør ikke være uforskammet.

  Vi er medlem i Nato.
  Er du norsk?
  Hvis du er norsk, er du også medlem der.
  _Du_ har for lenge siden bestemt deg for hva du mener, og du har gjentatt og gjentatt de samme argumentene rundt i ring.

  Starlett har kritisert Natos politikk helt siden jeg oppdaget hennes blogg.
  Det er en av grunnene til at jeg setter pris på henne.
  Hun driver heller ikke blogghor.

  Jeg spør:
  Har du _bare_ lest dette innlegget?
  Du bør arbeide deg ut av din ensporete måte å se verden på!!

 393. MorHubro mai 30, 2008 kl. 1:07 pm #

  Etienne!!

  _Er_ du ketil i forkledning??!

  Jeg så på ketils blogg, og min mistanke er styrket.
  Jeg kommenterer _aldri_ hos hysteriske anti-muslimer, som ser en voldsmann i alle muslimer.

  Hvis din benektlese av den sunne fornuft, er fordi du er ketil eller Ondontologen eller Mr. Zews under forkledning, som later som du ikke er det, da _jukser_ og bedrar du!!

  Man kan ikke være antisionist og palestinaforkjemper hvis man har hysterisk muslim-angst.

  Dine kommentarer på ketils blogg avslører at det kan dreie seg om _dobbeltmoral_ og konspirasjon!!

  Jeg er rystet!

 394. Liljerød mai 30, 2008 kl. 2:54 pm #

  #222 MorHubro

  Nå må du skjerpe deg!
  Ser du ikke at Etienne er sosialist og mot USAs imperialisme og en som er enig med deg og meg i det meste?
  Det går ikke an å fantasere så mye bare fordi han er uenig med deg i denne saken.
  Jeg forstår at serberne er lei seg, men det var rett likevel å skille landene når de ikke kunne holde fred.
  Jeg synes du skal be Etienne om unnskyldning for at du tror han er ketil.
  Ketil står langt ute på sidelinjen på motsatt fløy!

  Du må lese før du kommenterer!

 395. Etienne mai 30, 2008 kl. 5:17 pm #

  Hei MorHubro!

  Hyggelig med tilbakemelding!

  Siden du går person, så får jeg her fortelle om meg selv. Dette er denne karen jeg identifiserer meg med. Mr. Dennis Kucinch. En kongressmann fra Cleveland, Ohio:

  http://kucinich.house

  Om meg selv, så kan du se her fra dette nettstedet at jeg har ganske så ofte kommet med egne meninger:

  http://stockpro.no/To…+nyh etene

  Om meg selv ellers, så kan jeg fortelle at jeg har en mild grad cerebral parese, og har uføretrygdet i lengre tid, fra 2003, da arbeidsmarkedet på en måte fløy i fra meg, fordi jeg ikke var effektiv nok!

  O.K. jeg for vifte med det hvite flagget her, da det var et emosjonelt utbrudd med i går! MEN jeg var slettes sint på noen personer. Jeg kom med et følesesutbrudd mot de som hadde annerkjent uavhengigheten til Kosovo, da jeg mener den vil få negative konsekvenser på sikt!

  Jeg er slettes ung, som det du antyder, men er litt i overkant av 50, og det at jeg har f.eks gått inn enhver Senator og kongresskvinne og kongressmann i U.S.A, var fordi at jeg var nysgjerrig på de, og ville finne av hvert enkelts politikk. Under dette arbeidet fant jeg så ut at det var langt bedre politikere i U.S.A., enn de tre som nå stiller til valg.

  At jeg har postet så mye fakta om forskjellige temaer, er at jeg ønsket å samle infoen, for å få bedre oversikt og dessuten for å følge med!

  Av sosialistiske politikere, så mener jeg det er ingen i Norge, som kan måle seg opp mot den snart 62-årige Dennis Kucinich! Selv om jeg identifiserer meg med mange av hans synspunkter og har postet en del av de, på f.eks

  http://stockpro.no/To…+nyh etene

  – betyr derimot at jeg ikke kan være kritisk og uenig i noe av det han mener!

  Det er for øvrig bare pga. av det at jeg poster at faktainformasjon og andres meninger for å holde bedre oversikt, men ofte er det slik for meg at jeg synes det er noe flaut å blottlegge mine meninger til offentlige skue.

  Hvis jeg må si unnskyld for mine meninger, så får jeg her vifte med det hvite flagg! 🙂

  Jeg har derimot IKKE med et eneste ord, nevnt noen meninger om muslimer, så der tar du kraftig feil. – Får nevne med en setning da. at muslimer like forskjellig som alle andre. Og for øvrig har jeg god kontakt med muslimer, når jeg er i byen, Drammen!

  Så, Nabad Galyo!, som betyr HA DET BRA på Somalisk, så veit du det 🙂

  Og du må gjerne bli så sint som du bare vil mot mine meninger, men jeg synes du skal holde deg for god til å gå på person her!

  Friends?

  Dido – White Flag

  http://www.youtube.co

  mvh
  You see!

  mvh

 396. Etienne mai 30, 2008 kl. 5:23 pm #

  Re MorHubro

  Det at jeg er uføretrygdet, er ikke bare negativt, da jeg får rikelig med tid til å finne ut av ting.

  Men på den annen side, som også mange andre kan ha problemer med til tider, så er det lett for å overdrive og sitte for mye ved nettet.
  Årsåken til det at jeg har rikelig med tid til det, er altså at jeg ikke har arbeid.
  Derfor har jeg vært mye på nettet!

  mvh

 397. Etienne mai 30, 2008 kl. 5:38 pm #

  Og MorHubro:

  Jeg har servert til folk og gitt folk synspunktene til afroamerikanske journalister fra The Black Agenda Report.

  Så selv om jeg verken er afroamerkaner eller svart, så betyr det derimot IKKE, at jeg ikke identifisere meg med mange av meningene til Glen Ford, den selvlært journalist Bruce Dixon og Margaret Kimberley. Hva er det som er grådig ille med å poste meninger fra personer, som har meninger som en har sans for, Mor Hubro?
  Da får jo samtidig flere vite om at det faktisk finnes litt andre syn på f.eks i dette tilfellet, amerikansk politikk!

  Her har du The Black Agenda Report, så får du selv dømme om du synes det har vært så ille at jeg har postet en del meninger gjennom min tid på internett!:

  Siste utgave:

  http://www.blackagend

  Værsågod, MorHubro! Da jeg poster og har postet en del meninger og artikler fra slike nettstedet som det.
  O.K. så samler jeg inn masse data og poster og deler på den måten med andre og er med på en del aktivistkampanjer i tiden på nettet. Selv kan jeg ikke finne noe særlig galt med det! Den eneste er hvis man bruker for mye tid med nettet og PC’en, framfor sunne aktiviter som f.eks. svømming og annen form for trening!

  mvh

 398. Etienne mai 30, 2008 kl. 6:15 pm #

  Re MorHubro

  Jeg har sjekket dine påstander nå, i forhold til de innlegg jeg postet på Ketil sin blogg i går!

  Og kommet til følgende konklusjon: Du må være relativ paranoid i ditt tankemønster, da jeg IKKE med et eneste ord nevnte ord som muslim i mine innlegg der!

  Det eneste stedet du har tatt noe i slikt i fra, må være din egen fantasi, fordi hvis du går i gjennom de innlegg jeg postet, så nevnes ikke et eneste ord, ikke eneste ord om muslimer!

  Det jeg har nevnt i denne diskusjon er ord som Etnonasjonalisme på albanske side, SPS-nasjonalisme på Serbiske, the radicals på serbisk side, og har blant annet nevnt at jeg ikke liker utviklingen jeg ser!

  Skal ikke det være lov, MorHubro?

  For ordens skyld, så har jeg totalt forskjellige meninger, sammenlignet med Ketil, og for å være ærlig slettes gått så grundig inn på han mener om forskjellig saker. Men har observert at jeg og Ketil har totalt forskjellige politiske syn på utenrikspolitikk, som i Palestina/Israel, U.S.A./Irak, men han går på sak, det skal han ha!

  Jeg har ikke sett at Ketil har gått på person under diverse temaer, men for å være ærlig her, så synes det er f.eks mer interessant på temaer som Pridnestrovie 10 politiske partier, enn å gå rundt å sjekke de forskjellige som skriver på de mange blogger over Vg-bloggen.

  Folk må få love til å inneha forskjellige meninger, MorHubro!

  Så vær vennlig å gå på sak her, og hvis det er slik at jeg skal ha nevnt ordet muslim og snakket om muslimer i negative ordelag, noe jeg ALDRI har gjort, så får du i det minste henvise og hente ut de sitater, du mener jeg skal ha gjort noe slikt.

  Men nå har jeg atter en gang sjekket, og det finnes et eneste ord om muslimer i det innlegget jeg postet i går på Ketil sin blogg. Du må være rimelig paranoid, for å påstå noe sånt!

  mvh

  mvh

 399. Etienne mai 30, 2008 kl. 6:17 pm #

  Huff, Rettelse 🙂 – Glemte ordet IKKE
  Det skal stå:

  det finnes et IKKE eneste ord om muslimer i det innlegget jeg postet i går på Ketil sin blogg. Du må være rimelig paranoid, for å påstå noe sånt!

  MVH

 400. Etienne mai 30, 2008 kl. 6:43 pm #

  Re MorHubro!

  Det eneste jeg er lei meg for, fra i går var at jeg ordkriget litt med Starlett, som jeg ser på som en kamerat, en venn.

  Men på den annen side, så er det tryggere å ordkrige med venner, enn de totalt ukjente på nettet. Det bør en passe seg for, da man aldri kan helt vite hva man kan borti av ubehageligheter fra å krige mer ord med totalt ukjente en bare møter ordene til via nettet.

  So, that’s it!
  – Jeg sitter med litt dårlig samvittigheten, på grunnlag av at jeg påsto i ett innlegg at Starlett ikke hadde den tredje parts side, de sivile.

  Det at jeg påsto noe sånt i går, sliter jeg med i dag, og vet liksom ikke hvordan jeg skal få rette opp det i dag! Sånn, det får være nok forklaringer 🙂

  mvh

 401. Etienne mai 30, 2008 kl. 7:06 pm #

  Re MorHubro!

  Har du _bare_ lest dette innlegget?
  Du bør arbeide deg ut av din ensporete måte å se verden på!!

  —————————- —————————- ———–

  Hei igjen 🙂

  Det har seg slik som jeg har skrevet i forrige innlegg!

  Du har slengt en masse påstander om meg i dine innlegg her, kun bygget på spekulasjoner og jeg har lyst svare grundig på hver enkelt påstand kommer med, men i forhold så kan vi jo mailes for å ta en nærmere prat om du så har lyst!

  Tvert om, så mener jeg ikke at jeg er ensporet, og har omtrent vært innom hver eneste politiker i den serbiske regjering, og IKKE funnet hold i dine påstander om at de skulle være, verken Jeremic, Petrovic, Tadic eller Kostunica skulle være brune.
  Men de er forskjellige de som alle andre og du kan selvsagt generalisere som du gjorde i et innlegg over, ved å serbere brune. Jeg har også vektlagt det kan finnes stygge tendenser i partiet SPS. Det virker som om det er du som ensporet, ikke meg 🙂

  For eksempel mange som ikke liker U.S.A. utenrikspolitikk, tror ofte i sin antiamerikanerisme at alle amerikanere er fæle. Det er vel det ensporethet!

  Derimot, så har mener jeg, så har jeg gått relativt grundig til verks og ser at det en del gode amerikanske politikere også, som Barbara Lee, Lynn Woolsey, Maxine Waters, Robert Wexler, Conyer og Dennis Kucinich med en del flere.

  Etter mitt syn, blir det således at det er du som er ensporet, MorHubro, for du ser alt svart/hvitt og tolker f.eks serbere som brune.

  Etter mitt syn, derimot, så er de like forskjellige som alle vi andre i denne verden!

  Og sist, men ikke minst, så bør lære deg å leve at det er en del som ikke annerkjenner Kosovo.

  – Selv har jeg derimot ingen problemer med at det er mange på VG’s blogg som er enige i Norges offisielle syn her.

  Og på den andre siden, så bør du, MorHubro, forstå at det også er en del som har andre synspunkter enn det du selv har om sak!

  mvh

 402. Etienne mai 30, 2008 kl. 8:57 pm #

  MorHubro: – Du har bestemt deg for at serberne er gode og kosovoalbanerne onde.
  —————————- —————————- ————–

  Re MorHubro

  Det var svært mange påstander bygget på rene spekulasjoner fra, og jeg kan bare ta for meg ett av gangen, ellers så blir relativt uoversiktig, og når det blir uoversiktlig så blir det et eneste rot, så jeg må ta bare en av dine spekulasjoner om gangen.

  Det du skriver der har jeg aldri skrevet, hvis du har fått et inntrykk av det, så må det være på grunnlag av den nåværende situasjon! I tillegg, så innehar ethvert menneske både gode og dårlige sider, men under en krigs-/konfliktssituasjonen så har det en tendens til å komme fram noen ondre sider ved en del.

  Men hvis en tar med, inkluderer helhetsbildet, så er det etter mitt syn, vært utført like grufulle handlinger på de begge sider.

  Ja, jeg gikk over streken, ser jeg nå, ved at jeg begynte å spekulere rundt Nato og Starlett, hvilket jeg ikke skulle, men det var for øvrig det eneste, ellers så skulle det meste relativt o.k.
  Så i går begynte jeg altså å spekulere, akkurat som du gjør i innleggene dine over.

  Men det er vel til Starlett jeg bør beklage det til, og ikke til deg, MorHubro. Du som selv driver med påstander og spekulasjoner rundt person, som jeg dessverre gjorde ved ett, ett eneste tilfellet i går, hvilket ordene rundt Nato!

  Ja, jeg er lei meg i forhold til at plantet noe på Starlett som ikke var tilfellet i går, mens jeg gikk over streken på ett punkt.
  Så ser jeg at du derimot driver å spekulerer og setter ut påstander på langt flere punkter i dine innlegg over.

  mvh

 403. Etienne mai 30, 2008 kl. 9:22 pm #

  Re MorHubro

  Du retter kritikk mot min innhenting!

  Javel, så la meg så få svare på årsakene til all innhenting av faktainformasjon!

  Deriblant, som følge av dette har jeg blant hvilke lovbrudd Bush-administrasjonen gjør seg skyldige i, i sine krigstrusler mot Iran f.eks.

  At detter lovstridig i henhold til den amerikanske konstitusjon, kapitell 7 i F.N.-charteret og et par ting til, som jeg ikke husker i farta.

  Mer informasjon om dette kan du lese om i en link jeg postet, der jeg postet informasjon om the House Resolution 333!

  I henhold til dette, er jeg så opptatt av løsninger og ser at det beste politikken som kan drives mot Iran, for å ta Iran som et eksempel, vil bli å ta i bruk kongresskvinnen, Barbara Lee sin house-resolusjon, nr 5056, Iran Diplomacy Accountibility Act fra januar i år.

  Altså jeg mener det er ikke er noe galt i å hente inn fakta vedrørende sak, Mor Hubro, og som følge av infoen har jeg i blant annet hatt en god kommunikasjon med politikere i Utenrikskomiteen i forhold til at det var intensjon å komme med «Konstruktive politiske reaksjonsmønstre en kan ta i bruk for å stanse krigen mot Iran! Deriblant Agot Valle, hvorpå hun så Takket for flotte innspill!

  Hvis du anser dette som en unges internettadferd, så får det være deg om det. Det får være din mening, som jeg bør tolerere.

  Også i mitt innlegg over om the International Crisis Group, ICG, om at de aldri har vært objektive i forhold til Kosovo, så er det faktisk basert på de rene fakta, hvis du så går tilbake til f.eks. til 14 mai, hvor de flagget sitt synspunkt på sak her og ut i fra ytterligere info, så er det grunn til å tro at de hadde jobbet for Kosovos uavhengighet på forhånd, før den 17.02.08. Ergo, ikke særlig objektivitet der i gården!
  Og det er i forhold til det, jeg skulle tro at Jens Stoltenberg hadde innsideinfo. fra ICG på forhånd, før sitt offisielle Ja.

  Hvis du ser slik faktainnhenting som en unges internettadferd, javel, så får jeg være litt barnslig da! 🙂

  mvh

 404. Etienne mai 30, 2008 kl. 9:25 pm #

  Om ICG: 14 mai i fjor skulle det stå.:-)

  I tillegg når en skal forsøke å ha med seg alt i ett innlegg, så blir det visst noen grammatikalske feil her og der og glemte ord i et par setninger 🙂

 405. Etienne mai 30, 2008 kl. 9:33 pm #

  Re MorHubro

  Du spurte om jeg var norsk?

  Og selvsagt så jeg vet at jeg bor i det sosialdemokratiske Norge, og er dermed selvsagt norsk!

  Men det betyr ikke at det ikke er lov å argumentere mot Norges offisille standpunkt her!

  Til opplysning, MorHubro, så lever vi da tross alt IKKE i et diktatur!

  mvh

 406. Etienne mai 30, 2008 kl. 9:45 pm #

  hehe, MorHubro, når du ser på min blogg, Motion, Ja, så er det lite av egne meninger der ja!

  Vet du hva det er, for det meste, jo jeg poster mails jeg får i min innboks rundt flere aktivistaksjoner, som det sikkert kommer flere av utover, og du hjertelig velkommen til å være med på de måtte ønske!
  Ja, jeg har postet få av egne mening i min respektive blogg, Motion, og har litt lat der, men hvis du bruker littegrann fantasi og ser hvilken informasjonen om de forskjellige kampanjer jeg vært med i, så skinner det vel i gjennom noen politiske meninger også 🙂

  mvh

 407. Etienne mai 30, 2008 kl. 10:00 pm #

  – Fikk for øvrig i kveld mail fra tre forskjellige kampanjer i kveld. – Hensikten med å poste disse på min blogg er kanskje å få til et fellesskap, noe som flere kan kjempe om sammen, i stedet for alle de personer, som sitter alene, hver for seg, kanskje noen relativt isolert med et objekt, som en PC.

  O.K., MorHubro, så er det kanskje litt for barnslig da 🙂 Men blås, vi er forskjellige og takk for det 🙂

  mvh

 408. MorHubro mai 30, 2008 kl. 10:12 pm #

  Etienne
  Jeg tar selvkritikk på min adferd!
  Du har hjertet på den rette side, der det banker rødt og sterkt!
  Jeg har skrevet på Starletts blogg om religioner:

  Vi må ta avstand fra alle som gjør livet til en prøvelse for muslimene.
  De trenger vår solidaritet og omsorg.

  Jeg spør:
  _Hvem_ invaderte Afghanistan og har bombet landet i fillebiter?
  _Hvem_ ødela Irak uten grunn på sin grådige jakt etter olje?
  _Hvem_ førte en blodige og skammelige Vietnamkrigen mot uskyldige ofre?
  _Hvem_ slapp atombomber i hodene på japanerne?

  Jeg svarer det var de kristne amerikanerne og deres allierte.

  _Hvem_ utbyttet Afrika og ranet dem for rikdommer?
  Det var det kristne Europa.

  De spanske erobreres krig i Latin-Amerika er en skam for Spania og Portugal.

  Jeg støtter deg i din kamp mot de amerikanske imperialister.
  Deres politikk mot Iran er en skam!!

  Men Kosovo må få lov å leve i fred!
  Det er ikke menneskene i Kosovos feil at amerikanerne er pøbler i verdensrommet!

 409. Etienne mai 30, 2008 kl. 10:46 pm #

  Re MorHubro

  O.K., når jeg hadde følelsen av at mainstream-meningene var slik at de offisielle, akseptale meningene Serberne var at de var onde, så var det noe i meg som protesterte, som jeg til tider har flydd i flint over, da jeg vet at det IKKE er sant.

  Så har vi Kosovo, og et balansert bildet av det, det vil si, nåværende situasjon, så definerer jeg selvsagt ikke folk i Kosovo som onde, om det er det du påstår.

  Den nåværende situasjon, pr. dette øyeblikk, 30 mai, så er det selvsagt ikke folket sin skyld og folket i Kosovo er selvsagt IKKE onde, selv om minoriteter i Kosovo er såret og føler seg tråkket på ut i fra ledelsens formulerte konstitusjon.

  Her mener jeg faktisk at det må gå an å kritisere ledelsen i Kosovo, på samme måte som det gikk an å kritisere Kostunica for den store ikke-voldelige demonstrasjon, dagene etter 17.02.08 i år.

  Samtalen mellom Boris Tadic og Kostunica forløp seg cirka slik i forkant av demonstrasjonen. Boris til Kostunica: – Erru gæern, du kan ikke sette i gang en slik demonstrasjon nå!
  Kostunica gjorde det likevel, men jeg vil ikke akkurat påstå at det var en ond handling. Den var rettere sagt noe ubetenksomhet gjort.

  Om de høyreradikale Tomislav Nicolic eller Ivica Dacic vil utføre og stå for onde handlinger, det har jeg ikke pr. i dag grunnlag for å gi noen meninger, det vil bare bli litt vel spekulativt.

  Poenget mitt, som jeg likevel står fast ved, det er at uavhengigheten, den 17.02.08, vil ha den konsekvens at det vil understøtte nasjonalismen igjen på begge sidene, på Rest-Serbias og Kosovos side, om du ser hva jeg mener. Jeg kan ikke se at et slikt blikk på situasjonen kan defineres som ensporet, som du hevder, MorHubro!?

  – Forsøker imidlertid å innta et sideblikk, om det er lov, MorHubro?

  Om du tror at jeg har definert og generalisert muslimer som menneskehandlere, så er og blir det kun i din spekulative fantasi, MorHubro!

  Når det i dette tilfellet er slik at det er enkeltindivider for en muslimsk gruppe som er ansvarlige for slike ting, så hvorfor skal de da gå fri?
  Det får da være måte på til snilisme!

  Det blir jo nesten som at vi må godta korrupsjon i Moldova, fordi at vi må huske på at det er fattig land!

  Men som du kanskje, MorHubro, så er det fattige sivile innbyggere i landene, som får svi for blant annet korrupsjon og menneskehandel.
  Det har da ingenting, absolutt ingenting om vedkommende er muslim eller ikke, det har tvert om med lov og rett å gjøre.

  Å straffe de skyldige, vil selvsagt, hvis du skjønner da, tvert om være med på å bedre levevilkårene, ikke forverre de!
  Dette har da ingenting med etnisitet å gjøre, kjære MorHubro.

  Og f.eks. når Sigøynerne i Kosovo føler seg tråkket på og aldri så lite såret av Kosovos konstitusjon, artikkel 55.
  Og når jeg nevner disse fakta, hvordan kan du tolke dette som muslimhat?

  Jeg har da ikke nevnt tidligere i noen innlegg vedr. Kosovo ordet muslim, med et eneste ord, eller i en setning i mine mange innlegg om temaet!

  mvh

 410. gamle gauder mai 30, 2008 kl. 11:16 pm #

  Jeg er nok litt på viddene her, de seneste innleggene tatt i betraktning…, men ønsker allikevel å gi mitt lite konkluderende besyv i sakens anledning:

  Jeg har vanskelig for å akklamere anerkjennelse av løsrivelse/opprettelse av egen stat.
  Dette fordi jeg er utrolig kunnskapsløs i forhold til Kosova/Kosovo.

  Jeg mener allikevel, på generelt grunnlag, at en statsdannelse er en ekstremhandling, som bør være solid fundamentert i befolkningen lokalt, – og i den opprinnelige (mor-)statens befolkning.

  Dette er en oppfatning jeg har dannet meg ut fra det erfaringsgrunnlaget jeg har og de tanker jeg har gjort meg i forhold til konflikter knyttet til (potensielle) utbryterregioner-/statsdanne lser og «imperialist-stater»/morstat er over tid.

  Dette er tanker jeg setter inn i et perspektiv der jeg også fortviler over internasjonale krigs-/freds-domsstoler og ditto konvensjoner, – som i etterkant av konflikter dømmer og fordømmer grusomheter begått av «taperne», mens de overhodet ikke rører seierherrene og deres bestiale framferd, – enn si fordømmer krigen som rettferdighetens hovedredskap…

 411. Etienne mai 30, 2008 kl. 11:40 pm #

  Den demonstrasjonen som herr Kostunica arrangerte, så var den ikke helt ikke-voldelig som kjent da.

  Det ble som kjent cirka 2000 «hooligans», som gjorde hærverk på ambassader og annet, men ut i fra at cirka 200 000 deltok, så var det fortsatt et feilaktig bildet gav, et mainstrema mediabildet som sa at de gikk berserk.
  Når det var, om en skal hensyn til fakta, var KUN cirka to tusen, som brøt ut av demonstrasjonen for å gjøre hærverk!

  mvh

 412. Starlett mai 30, 2008 kl. 11:58 pm #

  Hei Etienne! 🙂

  Jeg velger å hoppe i kommentarene, og svare på denne kommentaren først, for jeg må ta alle de andre kommentarene på forskjellige tråder etter hvert som jeg har tid.
  Du trenger IKKE å ga dårlig samvittig for litt «ordkrig».
  Tro meg, det gjør ingenting.
  Om du leser bakover i arkivet mitt, vil du nok få se at jeg har vært i ordkriger der jeg har blitt beskyldt for både det ene og det andre, men det har nesten alltid kommet fra ytre høyre-siden.
  Dine kommentarer går på MENINGER og ikke på personkarakteristikker, og vær aldri redd for å si din mening hos meg, uansett hvor uenig du er med meg!
  I et fungerende demokrati er det å kunne gi uttrykk for uenighet et umistelig gode.
  Venner kan ofte være uenige.

  Jeg opplever deg som en ny bloggvenn som jeg deler mange viktige prinsipielle syn med.

  OG jeg skjønner godt din vinkling og din frustrasjon over amerikanernes utenrikspolitikk.’Jeg deler denne frustrasjonen.

  Grunnen til at jeg likevel mener at det beste i den foreliggende situasjon var å anerkjenne Kosovo, var IKKE av lojalitet til Nato, og enda mindre til USA, men fordi jeg mener at MENNESKENE, de sivile, i Kosovo, har levd så lenge i usvisshet (ni år etter den etniske rensinga og Balkankrigen) at de fortjente å få en sikker status, PÅ TROSS AV statsministeren, ikke på grunn av ham.
  Jeg har i over 20 år konsekvent støttet det irakiske folk, også da Saddam var statssjef, på TROSS av Saddam, fordi jeg er glad i irakerne.

  Jeg tror at dette på sikt vil gå seg til ,både for serbere og kosovoere, men jeg erkjenner at dette ikke var noen enkel affære, og ser absolutt begge sider
  Så det er fint at du minner oss på at det alltid er flere sider i en konflikt.

  Grunnen til at jeg brukte order «modig», er at jeg VET at Jens S har sterke personlige og følelsesmessige bånd til serberne.
  Han er en av de få etniske nordmenn som faktisk snakker serbisk.
  Han bodde sine barneår i Serbia, blant serbere, og fikk sine første venner blant serbere, så familien Stoltenberg har svært nære bånd til den serbiske befolkning.
  Derfor var det nok ikke enkelt for vår statsminister å anerkjenne Kosovo, men han handlet som han mente var det beste for begge folk slik nå situasjonen var blitt.

  Vi kan ikke gjøre Kosovo til en del av Serbbia igjen.
  Det toget er gått.
  I stedet for å stå igjen på perrongen å diskutee om det var riktig at toget gikk, bør vi kanskje heller så godt vi kan, hjelpe både det serbiske toget OG Kosovo-toget så begge tog får en best mulig reise?

  «Gjort er gjort, og spist er spist», sa Bamsefar i hakkebakkeskogen.

  NÅ må vi tenke fremover.:)

 413. Etienne mai 31, 2008 kl. 12:33 am #

  Hei Gamle Gauder!

  Velkommen til min blogg, om du ønsker, da du, ser jeg, kunne utgjøre et interessant bidrag til tråden vedr. «Countries that don’t exist», da du skriver du stiller med blanke ark, so to speak.

  – Spent på hva du vil svare rundt de spørsmål jeg stilte i tråden, som nevnt over i «Countries that dont exist»

  Her: http://www.vgb.no/318

 414. Etienne mai 31, 2008 kl. 8:33 am #

  God Morgen, til internettfolket!

  Etter flere søvnløse sommerdøgn i denne lyse tiden av året, så burde en kanskje holde fingrene vekke i fra tastaturet, men har det likevel trivelig etter toner fra Faithless, så hvorfor ikke skrive litt 🙂

  Faithless – Insomnia
  http://www.youtube.co

  Ja, MorHubro, du har nok litt rett i det med ensporethet. Jeg kan nok dvele svært rundt et konfliktområdet om gangen og tema om gangen, ja, som du ser fra denne, så er det kommet inn postinger av innlegg om U.S.A-Iran-konflikten hele 299 ganger, og cirka 200 om Kosovo og 37 om Pridnestrovie/Transdniestria .
  Men som du vil se fra Transdniestria-tråden, så er jeg også i stand til å ytre kildekritikk, og kom der til en konklusjon vedr. de fakta som finnes på internett om det landet som få har hørt om. 🙂

  http://stockpro.no/To…+nyh etene

  Slik som ståa er i denne tråden, er det kanskje lettere å få oversikt over utbryterregionene til Georgia, enn å få en strukturert samlet over alt av hva det står i denne tråd. 🙂

  Religion: – Angående en faktor som religion i denne konflikten, at jeg ikke har benevnet religion med et eneste ord her, i forhold til de som knytter seg til den Serbisk Ortokse kirke, som hevder de har mistet hjertet av Serbia, og på den andre Kosovo og islam, så har jeg ytret noe om dette. Men jeg ser at det kan ha vært en religionskrig her også inn i bildet i tillegg til politiske spørsmål.

  Så kan en så stille seg spørsmålet i hvor stor grad religionen har spilt en rolle, og er politikken er religionen som har drapsvåpenet i en rekke tilfeller de siste 70 år?

  Her tror jeg svar blir at det er hovedsaklig politikken som har vært overgriperen, og ikke de enkeltes tolkninger av religionen, om en skulle bruke tid til å grunne på det. Og så har en det da, og det mange folks mistolkninger av det religiøse budskap.

  Her blir jeg en særdeles dårlig analytiker rundt de religiøse spørsmål i denne konflikten, da jeg rett og slett ærlig sagt ikke har satt nok inne religionen til det Serbiske folket, og de forskjellige minoriter og det Kosovo-Albanske folket, til å vite om religionens rolle versus politikkens rolle i denne lange konflikten.

  Re Starlett:

  Jeg er helt i at man må tenke FREMOVER som du skriver i ett av innlegg, og jeg har kanskje lagt frem litt dystre fremtidsperspektiver i min konsekvnensanalyse, så jeg får håpe at jeg tar feil i forhold tid den.

  Men Fakta i sak her, som jeg tror jeg skrevet tidligere, så er Kosovo Europas nest fattigste land, bare Moldova er fattigere.

  Følgende fakta tror jeg er relativt her, og det er at du og jeg, Starlett, har ganske forskjellige opplevelser og virkelighetsforståelse av alt det som historisk har skjedd. Mens jeg ser det slik at de begge sider har lidd like mye, tror jeg, ut i fra hva jeg har lest du har skrevet, og nå forsøker jeg ikke å spekulere her: Jo så tror jeg ut i fra ditt ståsted, så har du den opplevelsen at det omtrent er kun den ene siden, Kosovo-Albanerne som har lidd.
  Og her tror jeg at vi bare kan bli enige om å være uenige, som er helt i orden 🙂

  Men for å komme inne på ordet Fremover igjen, hva som vil skje fremover, og her har jeg vært mest opptatt av løsninger på konflikten, i stedet for at konflikten vil være evigvarende, da den tross alt startet for evigheter siden.

  Og det er rundt jeg stiller meg spørsmålet, var uavhengigheten en god løsning til å få til fred, tilgivelse og forsoning mellom fra en konflikt som har i over 700 år?

  Her mener jeg å ha sett en rimelig god utvikling fra den Serbiske side siden forsommeren, hva angår politikk rundt integrering, inkludering og samhold. Pr. i dag, så er faktisk den serbiske regjering minoritetsinkluderende enn den norske regjering, for å sammenligne med Norge. Så en god innsats er blitt gjort på dette felt, men jeg ser at her må jeg skrive mye, mye mer for å frempoengtere mine meninger om hvorfor Kosovo under et Serbisk demokratisk, sivilisert styre, som det hittil har det siste året, ville blitt mer uavhengig ved å være under Serbia. Enn situasjonen vil bli i dag for de som er så uheldige å leve i fattigdom i Kosovo. Nå finnes det jo unntak da, tross alt, så er da ethvert individ i Kosovo fattig heller.

  Slik situasjonen for det fattige nye landet Kosovo, så blir de da slettes ikke så uavhengige som mange har fått inntrykk av.

  Fremover ja, så vil nok diskusjonen dreie seg om hvorvidt Kosovo blir sterke nok til å stå på egne bein, slik at de slipper å bli kolonistyrt av blant annet E.U.

  Fordi det blir vel ikke før de får tilført ressurser nok til å stå på egne ben, at de reellt sett blir uavhengige her.

  Med et Serbia med nærmere tilknytning til E.U. og en fortsettelse av politikken som har vært ført i Serbia det siste år, så må det her være bedre for internasjonale samfunn at de oppmuntrer partene til å komme sammen for en prat om tilgivelse og forsoning, for hva som har skjedd før, for med det å komme seg videre?

  Fra nyhetsbildet i det siste, så ser en det at konflikten fremdeles er tilspisset, det kan jeg skrive en masse årsaksforklaring om, men det får bli senere, nå er tid for en pause med internettskriving for denne formiddag.

  Med vennlig hilsen

 415. Etienne mai 31, 2008 kl. 8:40 am #

  – Glemte minst to ord, som ordene «i fjor» i siste og forrige innlegg:

  Her mener jeg å ha sett en rimelig god utvikling fra den Serbiske side siden forsommeren I FJOR.

 416. Etienne mai 31, 2008 kl. 8:58 am #

  O.K. så driver jeg kanskje å «oversetter» det som blir sagt de som var for «fritt uavhengig» Kosovo med slikt som:

  Kosovo er et fattig land, og la det være fattig, dermed basta!

  Og det her mine argumenter mot dette kommer inn: – Hvorfor skal det behøver å være slik?

  mvh

 417. Etienne mai 31, 2008 kl. 8:59 am #

  Hvorfor skal det behøve å være slik? skulle det stå.

 418. Etienne mai 31, 2008 kl. 10:00 am #

  Re Starlett:

  Rett skal være rett her, så selv om herr Thorvald Stoltenberg satt ICG sitt styre, så behøvde det selvsagt ikke å bety at han var enig i ICG sine offisielle meninger. ICG sin meninger som kom på trykk, 14 mai,2007.

  Med Stoltenberg-familien sterke tilknytning til Serbia, så gav da også Thorvald Stoltenberg uttrykk for sin uenighet i Dagsrevyen et par dager etter 17.02.08, og henviste der blant annet til at Kosovos uavhengighet var illegal, sett i forhold til f.eks. den Serbiske konstitusjon og UNSC 1244.

  Så på den måten var det kanskje både «tøft» og «modig» av Jens Stoltenberg å si Ja? – Selv om han inne i seg, må ha vært svært, svært uenig med seg selv!

  Dette gir jo et visst inntrykk av hvor svært vanskelig en politikerjobb er, en jobb som ofte fører til at man må ha en offentlig, som strider med ens egen mening!

  mvh

 419. Etienne mai 31, 2008 kl. 1:57 pm #

  Re Starlett:

  Jeg er svært enig i deg at «toget er gått», og at vi nå må se fremover.

  Det riktige i så måte blir så å diskutere Kosovo – Veien videre.
  I den forbindelse vil jeg åpne en tråd på min blogg, hvor vi kan prate om dette temaet.
  Fordi så har vi tross alt lagt 17.02.08 bak oss.

  Så vi kan se litt nærmere på de nye konfliktene som har oppstått etter februar måned i år!

  mvh

 420. Etienne mai 31, 2008 kl. 2:18 pm #

  Linken til tråden «Kosovo og veien videre..»

  http://www.vgb.no/318

 421. Starlett juni 1, 2008 kl. 12:56 am #

  Jeg legger merke til åt du tviler på min evne til å tenke og at du ikke tor jeg kan analysere en situasjon.
  Vel, det er ditt syn, og det tar jeg til etterretning.
  Pussig at du som befinner deg så langt på ytre høre fløy og som ellers støtter USA, Nato og Israel i alt, er MOT noe som dine helter er for, men jeg i denne saken er FOR noe som dem jeg vanligvis kritiserer utenrikspolitisk også er for.

  Jeg har levert en kort og ikke særelig godt begrunnet kommentar på din blogg, ettersom jeg har begrunnet mitt synspunkt til gagns her, men når jeg bare får nedlatende personkarakterisikker om hvor lavmåls jeg er, uten noen seriøs begrunnelse, frister det ikke å fortsette «dialogen» med deg.

  Jo, jeg TÅLER det godt, men det er så mye annet jeg skulle ha hatt tid til å kommentere, så debattanter som deg blir ikke prioritert fra min side i nær fremtid med mindre du kan vise en litt annen debattform.

  Hold deg til saken, så har du kommet et skritt i riktig retning når det gjelder debatter i det offentlige rom!

 422. Starlett juni 1, 2008 kl. 12:58 am #

  Jeg har lest den.
  Det var et bra innlegg, men helt enig er vi ikke, selv om jeg føler at vi nærmer oss i forståelsen.
  Jeg forstår grunnen for ditt syn.

  (De andre kommentarene svarer jeg på senere.)

 423. Starlett juni 1, 2008 kl. 8:06 pm #

  Enig i at samme krav bør stilles til begge folkene.
  Selvfølgelig.

 424. Starlett juni 1, 2008 kl. 8:09 pm #

  Jeg har like mye sympati for begge parter, men nettopp på grunn av fortiden, tror jeg at det bestefor begge parter er at de har hvert sitt land.
  Så må det vel gå seg til slik at det blir fredelige forhold.
  Det ER vel ganske fredelig der allerede?