ISLAM, Jødedom, og Kristendom – ABRAHAMS "etterkommere"..

17 mar
Nå, i begynnelsen av stille uke som leder fram mot den kristne påskefest, har jeg lyst til lå se litt på noen likher og forskjeller mellom de tre store monoteistiske religionene Kristendom, Jødedom og Islam. Jeg begrenser meg til 10 områder. Her er hver religions hovedsyn, men innen hver religion er det mange variabler, og praksisen avhenger også av hvilket land man lever i.
1. Abraham. Den mytiske stamfar.

Alle tre religioner regner Abraham som sin stamfar.Jøder og kristne gjennom Isak, og muslimer gjennom Ismael som Abraham skal ha fått med trellkvinnen Hagar.
OBS:Abraham er en mytisk figur, så stamfaren er med andre ord en mann som med all sannsynlighet ikke har levd.

2. Rituell bønn.
Bønnen spiller en stor rolle i alle tre religioner.
Islam har sine fem rituelle bønner i døgnet.
Jødedom har tre daglige bønner.
Katolske kristne har tidebønner døgnet rundt, men i praksis er det nok bare i klostre og enkelte kirker at de nattlige bønnetider overholdes systematisk.

3.Påske

Kristne og jøder feirer påske.

Jødene til minne om utgangen fra Egypt som er beskrevet i Andre Mosebok. Kan leses i www.bibelen.no.

Kristne feirer påske til minne om Jesu lidelseshistorie, død og oppstandelse. I begge disse religioner spiller påskelammet en stor rolle: I Egypt fortelles det at hver jødisk husstand slaktet et lam, spiste kjøttet og smurte blodet på dørstolpene. Da Jahves blodtørstige dødsengel gikk gjennom landet og drepte alle førstefødte egyptere, gikk engelen forbi de hus som var stenket med blod fra et lam, så påskelammet døde i stedet for de førstefødte jødiske guttene. Den ukelange vårfesten pesach feires i måneden nisan (mars/april), til minne om befrielsen fra Egypt. Pesach betyr å «gå forbi«, med henblikk på engelen som gikk forbi og sparte de jødiske guttebarn.

 

 

Første gang vi ser den stedfortredende offerlam-metaforen, er imidlertid da Abraham ble pålagt av Jahve å ofre sin sønn Isak/Ismael. Der sto en vær beleilig plassert ved offerbålet da Jahve grep inn og avverget barnebrenningen. (En sentral myte i GT)
I kristendommen blir påskelamsmetaforen overført til Jesus som i følge Bibelen døde og sto opp for å sone våre synder.
Agnus Dei – Guds lam – er en sentral del i den kristne messe og i nadverden.

OBS: Fortellingen om Israelsfolkets befrielse fra Egypt er nok fasinerende lesning, men det er ingen historiske data som underbygger sannhesgehalten. Vi kan trygt gå ut fra at disse jødiske nøkkelfortellingene er mytiske fortellinger. Det skulle være unødvendig å tilføye at det ikke finnes historiske bevis for Jesu oppstandelse.

 
4. Mat-lover
Både jøder og muslimer har restriksjoner når det gjelder hvilke dyr som de kan spise.

Halal, (islam) og kosher (jødedom)

Svinekjøtt er forbudt i begge religioner.

Slakting skal foregå etter bestemte ritualer.

Forskjellen mellom jøder og muslimer er at muslimer aksepterer å bedøve dyret før slaktingen. Dette gjør ikke jødene.

For jødene er det mange dyrearter som er forbudt, jamfør for eksempel Tredje Mosebok, kapittel 11.

For at kjøttet skal kunne konsumeres må dyr og fjærkre slaktes etter jødisk lov, undersøkes for sykdom og deformasjoner, og tømmes for alt blod. Det er forbudt å blande kjøtt og melk, og det er en regel at et kosher hushold skal holde to sett med servise, bestikk og kjøkkenutstyr – ett for kjøtt og ett for melkeprodukter.

Siden GT også er en hellig bok for kristne, er det noen kristne som følger jødiske matskikker. Adventistene er blant dem. De fleste kristne mener imidlertid at Jahves påbud ikke gjelder dem, siden de ikke er «under loven» etter Jesu oppstandelse.

5. Seksualitet og ekteskap.

 

Alle tre religioner mener at seksualiteten bare hører hjemme i ekteskap mellom mann og kvinne. Dermed avviser de andre heterofile samlivsformer samt homofilt samliv. i jødedommen er det dessuten en plikt for mannen å forplante seg.Mannens sæd skal bare brukes til forplantning, noe som generelt utelukker både onani og prevensjon for menn. Jødene har altså det strengeste seksualsynet.

 
6. Organdonasjon

Jøder er prinsipielt mot organdonasjon. Det begrunnes i at menneskenes legeme er skapt av Gud, og skal begraves som Gud har skapt det. Dessuten definerer jødene ikke et hjernedødt menneske for dødt, og de kan således ikke ta organer fra et menneske som etter deres definisjoner lever.

Normalt er opphørt ånding og hjertevirksomhet de klassiske jødiske kriteriene for død. Nå for tiden tillegger man «umulig gjenopplivning». For at hjertetransplantasjon skal kunne utføres, må hjertet fremdeles slå (hjernedød uten hjertedød) hos donoren, ellers er ikke transplantasjonen mulig. Derfor er hjertetransplantasjon umulig for jøder.

Muslimer og kristne definerer døden som inntrådt når man er hjernedød, så i islam og kristendom er det ingen teologiske hindre i veien for organdonasjon.

7. Stamcelleforskning på embroyer

Islam er her klart mest postiv. Det forskes mye på feltet i flere muslimske land. Det henger sammen med at fosteret i følge islam ikke blir besjelet før etter tre måneder. Derfor er det heller ingen diskusjon om embroyers menneskeverd innen islam.

For kristne er dette langt mer problematisk, særlig for konservative kristne, siden de hevder at fosteret har fullt menneskeverd fra unnfangelsen. OGSÅ når det er overflødig materiale etter prøverørsbefruktning!

8.Abort.
Dette er akseptabelt i Islam, fordi islam ikke regner fosteret som ferdig formet før 120 dager etter befruktningen. Her støtter islam seg blant annet på tenkningen til Aristoteles: at sjelen knytter seg til fosteret fra det ukjente rundt denne tiden, og at bare med sjelen «festet» er fosteret blitt en menneskelig skapning. Aborter som utføres før terminen på 120 dager er derfor akseptable.I kristendom og jødedom er abort ikke akseptert ettersom fosteret i kristen og jødisk tenkning har ubegrenset menneskeverd fra unnfangelsen.  

 

 
9.Frelse og fortapelse.
De monotesitiske søskenbarnreligioner regner med et liv etter døden, et liv i frelse eller fortapelse.

Hoveddogmet i kristendommen er at den som tror på Jesus som frelser, blir frelst, mens alle andre går fortapt.

Jødedommen mener at jødene er Guds utvalgte folk, men har en uklar teologi om livet etter døden. Noen mener at bare jøder blir utvalgt, mens andre åpner for at mennesker som tror på Jahve kan komme gjennom nåløyet.

Islam mener at alle som tror på Gud, blir frelst, og det inkluderer også jøder og kristne, skriftfolket. Islam forkynner altså frelse for alle troende, men kristendommen forbeholder denne frelsen til de kristne.. Således er islam den minst intolerante av de tre monoteistiske skriftreligionenene.

10. Menneskesyn.

Det jødiske syn er at mennesket er grunnleggende ondt, men arvesynd avvises.
Kristendom hevder at mennesket er grunnleggende ondt fordi det er ødelagt av arvesynd, og bare Kristi soning kan redde mennesket fra evig fortapelse.
Islams syn er at mennesket er grunnleggende godt og kan velge selv å leve etter Guds bud og realisere det gode liv.
Troen på en skaper og på samme Gud har Kristendom, Islam og Jødedom felles, og på enkelte områder er forskjellene mellom dem marginale. Jeg har her bare beskrevet faktiske likheter og forskjeller uten å felle noen dom. Den enkelte leser kan selv finne ut hvilken religion som i sitt grunnlag harmonerer best med toleranse og et positivt menneskesyn.

 

Reklame

1 521 kommentar til “ISLAM, Jødedom, og Kristendom – ABRAHAMS "etterkommere"..”

 1. Starlett mars 17, 2008 kl. 9:03 pm #

  Jeg ha limt inn en tekst i blå skrift verdana 11, men likevel fremkommer den slik den er her.
  Jeg vet ikke grunnen, og hvis noen kan fortelle meg det og foreslå hva jeg kan gjøre for at skrifta skal bli blå verdana 11 hele veien, vil jeg bli takknemlig.
  Det gikk jo greit før.
  Men innholdet i dette innlegget er forskjeller ig likheter mellom islam, kristendom og jødedom.

  Illustrasjonsbildet er et maleri av Rembrant som skildrer Abraham i det han skal drepe sin sønn som bevis på sin gudstro.

 2. LillePersille mars 17, 2008 kl. 9:34 pm #

  Jeg ser godt at islam er mest menneskevennlig og jødedom den verste religionen.
  Det er bare å se på Israel.
  Men den beste religonen er buddhismen. Den er ikke teistisk, men appelerer til fornuften.

 3. MarocJenta mars 17, 2008 kl. 9:34 pm #

  Takk for et informativt innlegg. Bra som vanlig..

 4. LillePersille mars 17, 2008 kl. 9:35 pm #

  Skrifta er blå starlett

 5. Starlett mars 17, 2008 kl. 9:40 pm #

  Ja, islam har flere kvaliteter som de andre religionene mangler, ikke sant?
  Et positivt menneskesyn, positiv holdning til organdonasjon og stamcelleforskning, større toleranse overfor andre troende og et mer pragmatisk og filosofisk forhold til abort.
  De brakte jo også Aristotelies til vesten

  Rart at ikke flere har fått øynene opp for disse forskjellene mellom islam og kristendom/jødedom,

 6. Starlett mars 17, 2008 kl. 9:48 pm #

  Hei MarocJenta,

  Glad for at DU likte innlegget. 🙂

  Jeg prøver bare å vise noen grunnteser i hver religion, og kristne som leser nøye, vil kanskje se noe de ikke visste fra før?

 7. MarocJenta mars 17, 2008 kl. 10:02 pm #

  Islam er egentlig en mer enklere religion enn den framstår som. Jødedommen mer «avansert».

  Islams kvaliteter kan ikke ses av den «vanlige» mann på gata den dag i dag. Media har i stor grad tatt over informasjonskanalen. Man suger til seg ALT man får servert, istedenfor selv å gjøre noen studier. Sammenligne. Gå inn i roten på det.

  Ha en fin kveld/natt :O)

 8. Starlett mars 17, 2008 kl. 10:06 pm #

  Ja, den er blitt blå, men bokstavene har forskjellig størrelse. Ingenting å gjøre med det nå. Jeg har gjort alt som jeg pleier å gjøre, og likevel blir det slik.

 9. Johannes mars 17, 2008 kl. 10:11 pm #

  Jeg gir deg ære for samvittighetsfull gjennomgang, men du vet at vi i Kirken har et annet menneskesyn enn se adskilte brødre i troen. Vi er også sikker på at de hellige hedninger blir frelst. Alle tings fullendelse og Guds hellige plan fører hver menneskesjel inn i Faderhuset. Det er en meget stor avstand mellom Kirken, sekterister og jøder.
  Saladin er en beundret mann i Kirken.

 10. Dr-Rekyl mars 17, 2008 kl. 10:14 pm #

  Hei Starlet..

  Abraham har jo vært sprell levende. Ikke en mytisk skikkelse. Spørs hvilke åndelige øyne du ser på dette – for det finnes jo et todelt bilde av han. Åndelig og timelig. Men han har eksistert. Slik som Noah, har eksistert for eksempel. Og Noah er var en av Jesus forfedre om du følger stamtreet.

  Islam er en avart av jødedommen, som kristendommen er av jødedommen. Islam er av samme Lov som jødedommen, der de begge lever etter Moseloven. Kristne har ikke Moseloven i det ytre, men i det indre. Derav Jesus kom inn i bildet. Jesus kom ikke på jorden for å bringe fred, men splid. Derfor ble det kamp i det indre i menneskene. DER får en se Moseloven, når Guds ordet blir forkynnt riktig og rent – når et menneske har vært under synd. Loven er ennå hellig i så måte at mennesket trenger til Gud for å få tilgivelse og nåde. MEN loven alene er ikke salighetsgrunn. Sett med mine kristendomsøyne.

 11. Starlett mars 17, 2008 kl. 10:21 pm #

  Jeg er enig med deg.
  Du sier:

  —————-
  Media har i stor grad tatt over informasjonskanalen
  ——–

  Så sant.
  Nå er det islam som er syndebukken for det meste, og slik har det vært etter 11 september 2001.
  På nittitallet fikk de europeiske muslimer adskillig med sympati, for da så europerere hva de var utsatt for på Balkan.

  Politiske kontroverser har det alltid vært, og media setter dagsorden og bestenmmer hvem «vi» skal se på som «fiender».

  Før 1989 var det kommunistene.

  Dermed har mange nordmenn et fullstendig forfeilet bilde av islam.

  Journalister, som selv ikke kjenner de forskjellige religioner, kan gi mye feilopplysning.

 12. Starlett mars 17, 2008 kl. 10:22 pm #

  Fin kveld og natt til deg også. 🙂

 13. Starlett mars 17, 2008 kl. 10:38 pm #

  Johannes, du var ikke logget inn nå. Er du den samme Johannes som av og til pleier å delta på religiøse diskusjoner hos meg?
  Kirken er den katolske, ikke sant?
  jeg vil bare ha det på plass, for det er ikke ALLE som tenker slik, vet du.

  Jo, jeg vet at den katolske kirke gjennomgående har et mer positivt menneskesyn enn protestantene, sammenligner menneskene med en knust vase, og ar dere ber for «de hellige hedninger», men grunnsynet er vel likevel riktig?

 14. Johannes mars 17, 2008 kl. 10:46 pm #

  Jeg logget meg ikke inn på mitt område da jeg imøtegikk din uttalelse. Nå har jeg gjort det, så all tvil skal falle fra deg.
  Kirken har delt syn på arvesynden.
  Vi trenger ikke å bekymre oss over hva hver menneskesjel tenker om Gud, for Vår Herre tar imot alle sine skapninger.
  Kirken har mange synder å bøte for overgrep mot muslimer i det Hellige land.

  Dr. Rekyl

  Fortellingene om Abraham er eksempelfortellinger, og det finnes ikke et menneske på Guds grønne jord som vet om han har levd.
  Han har levd i israelernes fortellinger, og derfor er han viktig for vår forståelse av den Hellige skrift.
  Dog har han neppe levd i kjøtt og blod.
  Det er ikke Kirkens lære.

 15. Liljerød mars 17, 2008 kl. 10:51 pm #

  Jødenes religion er intolerant, framskrittsfiendtlig og seksualfientlig, men jeg vil ikke hetse dem, for vi skal ikke ha nye jødeforfølgelser.
  Vil de ikke donere og redde liv pga flisespikkeri?

  Islam er best av de tre, men det beste er å leve uten religiøse klamper rundt foten.

 16. Starlett mars 17, 2008 kl. 11:03 pm #

  Hei Dr-Rekyl , og velkommen på bloggen min. 🙂

  Når det gjelder Abraham, så er faktisk omtrent alle kristne forskere og prester som bruker den historisk/kritiske bibelmetode enige om at han er en mytisk figur.
  Altså er dette en mening som også kristne har.
  men MYTE trenger ikke nødvendigvis å bety eventyr eller løgn.
  mange myter kan være «løgn» i den forstand at det ikke har skjedd akkurat slik, men «sant» i den forstand at de er eksempelfortellinger som utsier noe viktig.
  I myten om Abraham og Isak vises jo den hengivne og uforståelige lydighet, så den forteller noe, – selv om det ikke har skjedd.

  Hvem har skrevet ned fortellingene om Abraham?
  Stort sett en ukjent skribent som kalles jahvisten, og som skrev da israelfolket var et ørkenfolk og uten makt.
  Fortellingene om Abraham og alle patriarkene er muntlig tradert i slektsledd etter slektsledd, og ingen kan si hva som er sant av disse vandrehistoriene.

  Når det gjelder Egypt og ufgangen fra Egypt: Er det ikke underlig at alle disse bemerkelsesverdige hendelsene har gått upåaktet hen i alle skriftkulturer og kilder bortsett fra Andre Mosebok?
  Det er ikke sannsynlig at det har skjedd slik Gt fremstiller det, og sånn sett bygger den jødiske selvforståelse på hendelser som ikke har skjedd.
  Dette trenger man ikke å være agnostiker 8som jeg) eller ateist for å si.

  Det er noe de fleste bibelforskere er enige om.

  Men fint å kunne diskutere med deg.:)

 17. Starlett mars 17, 2008 kl. 11:11 pm #

  ———-
  Spørs hvilke åndelige øyne du ser på dette – for det finnes jo et todelt bilde av han. Åndelig og timelig
  ——-
  Jeg skjønner ikke helt hva du mener med det.

  Og ja: Innen kristendommen er jo tilgivelse og nåde på grunn av Jesu død og eventuelle oppstandelse et grunndogme.

  Det er flere viktige forskjeller på islam og jødedom, bl a:

  Islam har et grunnleggende POSITIVT menneskesyn. Mennesket trenger derfor ingen til å ta på seg ubotelig syndeskyld som i kristendommen. Mennesker som lever et godt liv etter muslimsk lov og handler vel mot sin familie, sine omgivelser og sitt samfunn, er gode nok.

  Jødene har et negativt menneskesyn, men kristendommen er den eneste religionen som sliter med dogmet om arvesynden.

  Det er jo dette dogmet som ligger til grunn for dogmet om rettferdiggjørelse ved tro.

  Jeg er ikke sikker på om Jesus selv tolket sin person og sine handlinger inn i den teologiske rammer han nå står.

  Det var jo Paulus som skapte den kristne teologi.

 18. Starlett mars 17, 2008 kl. 11:26 pm #

  Kirken er vel ikke egntlig delt rent teologisk når det gjelder arvesynd, Johannes?

  Jeg vet at mange katolikker mener det er en gal teologi, men den er ikke avskaffet.
  Ja, jeg har også skrevet at patriarkfortellingene er eksempelfortellinger eller myter, altså ingen historiske fortellinger, og det er det vel allmenn enighet om både i DNK og Den katolske kirke.

  Men det gjør jo jødedommen og tanken om israel som det utvalgte folks land svært problematisk, for ikke å si umulig.

 19. Starlett mars 17, 2008 kl. 11:34 pm #

  Jeg snakker ikke om å hetse, men om å frembringe faktiske opplysninger.
  For jødisk tro er det ikke flisespikkeri om hjertet slår eller ikke.
  Hvis hjertet slår, lever mennesket, og da kan ikke organdonasjon skje i følge jødisk tro og etikk.

  Når Hjernedød er kriterium på død, er det naturligvis lettere å akseptere og arbeide for organdonasjon, slik det gjøres i kristne og muslimske kulturer.

 20. Liljerød mars 17, 2008 kl. 11:49 pm #

  Det er flisespikkeri for meg.
  Hvis en mann er død og hjertet hans kan redde en som er forulykket, så kan man ikke godta at gamle religioner skal hindre det.

 21. Dr-Rekyl mars 17, 2008 kl. 11:59 pm #

  Nei så koselig! Blogg-roy her.. DER har vi jo Johannes og Starlett 😀

 22. Petter mars 18, 2008 kl. 12:25 am #

  Det er jødene som er problemreligionen.

 23. Nordlandsmann mars 18, 2008 kl. 12:31 am #

  Det er overtro, alt sammen, men islam er litt mer realistisk enn de to andre religionene.

  #11 Dr.Rekyl

  Er det en genoppståtte blogg-roy jeg leser når jeg leser ditt bidrag?

  Det finnes ingen grunn til å tro på Abraham og Noa som historiske personer.
  Jeg tror ikke på noen religioner, men selv for kristne er det ikke mulig å tro det hvis man ikke leser Bibelen bokstavelig.

 24. - mars 18, 2008 kl. 12:38 am #

  Se på hva som skjer i virkeligheten!
  Gamle teorier er bare prat.
  Islamistiske land er udemokratiske. Islamistisk terror og æresdrap. Har du hørt om det?

 25. Rut mars 18, 2008 kl. 12:52 am #

  #13
  Det er det de tror på og det du må bedømme. Artikkelen er god og informativ. Les den, og lær av det!

 26. olepetter_9 mars 18, 2008 kl. 1:30 am #

  Om mennesket er grunnleggende ondt/syndig (arvesynden) er forskjellig innenfor ulike kristne retninger. Det skilles også mellom arvesynden (som dåpen renser) og personlig synd. Det er et ganske innviklet begrep.

  Jeg vet ikke om jødedommen anser mennesket som grunnleggende ondt heller. Det går vel ut på at mennesket tiltrekkes synd.

  Wikipedia skrev dette om Islam og synd:

  «Islam definerer synd (dhanb ذنب) som alt som går mot Allahs vilje. Som i jødedommen anser man synd for å være en handling, og ikke en tilstand. Mennesket anses som syndig, og godt kommer fra Allahs nåde.

  Gode gjerninger er viktig i islam, men anses ikke å ha en frelsende effekt; bare guddommelig nåde kan frelse. Tilgivelse kan oppnås først og fremst gjennom anger.

  I noen radikale former for islam anser man at det å begå en synd, selv et enkelt tilfelle, fører til at personen ikke lenger er en muslim og vil gå fortapt.»

 27. olepetter_9 mars 18, 2008 kl. 1:45 am #

  Etter mitt syn er de monoteistiske religionene krigsreligioner. Det er min personlige mening. Det handler om å definere et svart-hvitt bilde av verden: «oss mot dem», «godt mot ondt», «rett mot galt», «de som ikke er med oss, er mot oss», osv.

  Det kalles et dualistisk syn. I eldre religioner med mange guder, tror jeg forskjellige folk la vekt på forskjellige guder og verdier. Det var ikke noe problem å integrere guder fra andre områder, hvis man ville det. Det var større variasjon, men sikkert vanskelig å kontrollere for «overmakta». Da er det mer praktisk med én gud.

  Etter mitt syn ble Islam til for å lage en motversjon av kristendommen (bygd over samme lest). De så sikkert at kristendommen var en effektiv samlende kraft. De lå jo i krig med den kristne verdenen, men før Mohammed hadde de mange guder og en helt annen religion.

 28. adolph mars 18, 2008 kl. 2:23 am #

  Jødedommen er en blodsreligion, konstruert for å holde sammen en folkegruppe/rase/stamme, velg selv. Og det bærer moselovene preg av. Det er regler ment for samfunnet som helhet, frelsen ligger innebygget i tilhørighet til gruppen.

  Kristendommen er en trosreligion, den er personlig. Mye galt har vært gjort i Guds navn, men kristendommen er ikke rasistisk. Himmelen har vært delt opp og analysert opptil flere ganger, det har også menneskene, men selv om man fant at australnegrene var de dummeste, pygmeene nesten like teite og indianerene dumme som brød (dog langt over de to førnevnte), kan jeg ikke erindre å ha sett forsøk på å dele opp himmelriket etter rase.

  Kristendommens problem, er at den forsøker å få jødenes stammelover til å fungere sammen med en personlig Gud og individets forhold til denne, altså gjøre lover og forordninger Gud har gitt til sine som generelle lover for menneskeheten. Noe Jesus forøvrig advarte sterkt mot. Man skulle jo gi keiseren det som hans var og Gud det som dennes var, som vi husker. Dersom denne Gud finnes, hvilket intet tyder på, kommer jeg til helvete. Men ikke fordi jeg har begått samtlige synder som skrevet står utenom drap og homofili.

  Jeg skal til Helvete fordi jeg ikke TROR! Eller har Jesus inne i hjertet mitt som min gamle kristendomslærerinde sa det. Og takk for det, det jobber faen meg tungt nok som det gjør.

  Altså skal kristendommen, og islam, gi faen i hvordan vi hedningene lever, det har de ikke noe med, og ingen kan frelses ved lov. Konsentrer dere om misjon, jeg finner det helt naturlig (og rimelig) at kirker og moskeer ikke vil ha homser i sin midte, det har ikke vi hedningene noe med å legge oss bort i. For min del, kan misjonssambandet steine folk som driver hor eller stjeler fra klubbkassa, go for it.

 29. adolph mars 18, 2008 kl. 2:25 am #

  #13

  Terror er et meningsløst begrep etter de nye definisjonene, og de fleste drap er æresdrap. Jeg ligger med kjerringa til naboen, og naboen dreper meg. Eller henne. Det er et æresdrap.

 30. takeshi saitoh mars 18, 2008 kl. 3:28 am #

  til Broder Johannes,

  herre gud. Eksempelfortellinger, sier du?
  Naar Abraham kun var eventyr, hva faar deg aa tro at nissefaren din er REAL?

  Jeg vet. Du har nissefaren inne i hjertet ditt, ikke sant? Du har aldri sett ham. Men du vet at han er der. Det du opplever, kalles for sinnsbedrag. Med andre ord, du er ikke helt frisk og boer absolutt oppsoeke en lege fort.

  Til Starlett,

  jeg ser ingen forskjell paa kr.dummen, joededom og islam. Bare juks og lureri all i hop.

  Takeshi

 31. Gullhjerte mars 18, 2008 kl. 5:42 am #

  Gud er brutal. Hvorfor vil han at Abraham skal drepe gutten sin? Det er ondt å kreve av den som tror.
  Det er mange vegetarianere. Jeg er ikke kristen, og jeg er vegetarianer, for jeg vil ikke spise det som lever.
  Dessuten er det usunt.

  I virkeligheten blir menneskene gjenfødt om igjen og igjen, så alle religionene har feil.
  Det er synd på de jødiske kvinner.
  Kan de bare ha samleie med sin mann hver gang de skal ha barn?
  Det visste jeg ikke.
  Jeg tror ikke jødene lever etter det. Sigmund Freud var visst jøde, og han lærte oss at vi må gi etter for våre lyster ellers får vi nevroser.
  Jeg tror ikke at guden gjør forskjell på homofile og heterofile. Hvis han har skapt oss, så har han skapt oss forskjellig.
  Det er viktig at man kan donere fra sin kropp. Man blir til jord og gjenfødt som noe annet.

 32. somebodysdarling mars 18, 2008 kl. 8:38 am #

  Flott innlegg!

  Grunnen til at mange har et negativt syn på Islam er vel i hovedsak hvordan den blir praktisert i såkalte muslimske land – jeg tenker da spesielt på sharialovgivningen og hvordan kvinner behandles som annenrengs borgere.

  Jødedommen er jo en ekstremt ekskluderende religion, bare jøder kommer til himmelen?

  Jeg synes du hopper for lett over kjærlighetsbudskapet satt fram av Jesus; hvor tilgivelse står i sentrum. Mennesket dømmes ikke i første rekke ut fra sine handlinger men sitt indre forhold til Gud.
  Jesus var slik jeg har forstått det i opposisjon til det jødiske presteskapet og og bankvesenet samt at det at Jødene gjorde forskjell på folkegrupper (rasisme) jmfr den barmhjertige samaritan (samaritaner var sett på som dårlige mennesker av jødene)…

  Nå kaller jeg ikke meg selv for Kristen, heller en tviler…… Den Kristne tro bygger jo på et eneste spørsmål ; om du tror på Jesus oppstandelse – det gjør jeg ikke, men Jesus budskap om innkludering, leve enkle liv, kjærlighet osv er vel ikke så vanskelig å slutte seg til for det?

  Selv mener jeg at GT ble forkastet med Jesus – men mange såkalte Kristne velger å rettferdiggjøre onde handlinger med GT som f.eks dødsstraff osv.

  Jeg synes ikke at det at Islam ser positivt på abort er en god ting ved religionen. Selv lever jeg med en grunnleggende respekt for livets mirakel – det gjelder både mennesker, dyr og planter. Jeg synes det er forderdelig at folk kan finne glede i å pine dyr eller rasere natur!!

  Organisert troing er uansett noe dritt og fører lite godt med seg – sånn sett er jeg vel en agnostiker eller ateist? Hver og en får prøve å leve gode liv, i tråd med sin egen samvittighet mener nå jeg!

  Forøvrig kan de religiøse kan slutte å pålegge meg en masse påbud og regler og heller la meg fare til h…. uten at de stresser sånn…….
  :0) God Påske!

 33. Starlett mars 18, 2008 kl. 1:04 pm #

  Jeg mener også at det er trist at jødene har et syn som forhindrer viktige organdonasjoner, men for ortodokse jøder er det IKKE flisespikkeri, men utslag av deres syn på når døden inntreffer.

 34. Sitting-Bull mars 18, 2008 kl. 1:12 pm #

  Flott innlegg. Jeg tror at all religion i utgangspunktet er tilpasset områder der den er ment å være og både folk og kima passer til religionen. At muslimer ikke spiser griskjøtt kommer i utgangspunktet av at akkurat i disse områdene er griskjøtt fullt av trikiner. Som muslim får man ha flere koner på grunn av at kvinner ikke har mulighet å klare seg alene. Hvis man ser etter så er det mye «ikkereligiøst» med logiske løsninger som passer inn i religionen. Min oppfattning, kanskje feil – kanskje rett….

 35. Starlett mars 18, 2008 kl. 1:12 pm #

  Hmmm…
  Litt kryptisk kommentar.
  Mener du at Dr.-Rekyl er Blogg-roy med nytt nick?
  I så fall er det morsomt at du er på banen igjen.:)
  Kan hende får vi oss noen interessante diskusjoner. Entrn du er Blogg-roy eller ikke.

  La oss håpe at Johannes vil medvirke. En av de andre flittige debattantene er dessverre forsvunnet fra VGB.

  Men kan du forklare hvorfor du mener at Abraham og Noa har levd, – bokstavelig talt?

 36. Starlett mars 18, 2008 kl. 1:17 pm #

  Jeg ser mange ting i den jødiske religonen som jeg ikke synes noe særlig om, men jeg synes ikke at du har begrunnet kommentaren din.

  Så skal vi også vite at jødedommen blir praktiseret ulikt. Noen er «kulturelle» jøder, noen er versdlige jøder og noen er ortodokse.
  Noen er zionister, men ikke alle.

  Det er store variasjoner innen hver religion.

 37. olepetter_9 mars 18, 2008 kl. 1:26 pm #

  #23: Enig. Men, må bare dra fram et lite kjent faktum om det med svinekjøtt. Det gjelder jo både jødedommen og Islam, men egentlig også kristendommen.

  Saken er den:
  De semittiske stammene var nomadefolk (ikke fastboende folk) og griser kan ikke gjetes og fraktes rundt.

  Kanaaneerne var et fastboende folkeslag, som bodde i samme område og som de semittiske folkeslagene på samme tid. De var i stadig konflikt med hverandre. Kanaaneerne hadde griser og spiste svinekjøtt. Det finnes ingen belegg for å hevde at disse hadde dårligere helse eller problemer på grunn av svinekjøttet.

  Det med trikiner og svinekjøtt er det som vanligvis hevdes er årsaken til at de ikke spiste svinekjøtt, men etter min mening er den andre forklaringen mer logisk. Spesielt siden Kanaaneerne spiste det og det ikke er kjent at de fikk noen problemer som følge av det.

  Jeg skulle kanskje funnet kilden for dette og at det faktisk var Kanaaneerne og ikke et annet folkeslag, men det er i så fall for en detalj å regne. Poenget var at de ikke spiste svinekjøtt fordi de ikke kunne gjetes, og at de fastboende fiendene deres i samme område hadde griser.

 38. Starlett mars 18, 2008 kl. 1:27 pm #

  Har Nordlandsmann begitt seg ut på bibelstudier?

  Det finnes kristne som bokstavelig talt tror på fortellingene i Genesis.
  Særlig i forskjellige sekter og karismatiske bevegelser, og når det gjelder Exodus, så er det jo et GRUNNLAG for jødedommen.
  Derfor er det virkelighet for mange, selv om det ikke foreligger noen faktaopplysninger som skulle tilsi at det er riktig.

  Jeg føler meg sikker på at dette er mytiske fortellinger.

  Men det er ikke umulig at mennesker som senere ble jødefolket utvandret fra Egypt og bostatte seg i palestina. Det er tvert i mot sannsynlig.
  Likevel ikke på den spetakulære måten som GT forteller.

  Disse fortellingene er en del av den jødiske nasjonsbyggingen og et teologisk grunnlag for zionismen.

 39. Starlett mars 18, 2008 kl. 1:56 pm #

  Mange land er udemokratiske. Det følger ikke religionsskillelinjer. I noen land er for øvrig demokrati verken mulig eller ønskelig slik samfunnsforholdene er der nå.
  Det liberale individorienterte demokrati passer for noen land, land som har vært industrialisert, som har en lesekyndig befolkning, som ikke er klan- og stemmebasert etc..
  Det er flere nødvendige forutsetninger som må ligge i bunn for at et demokrati skal fungere.

  Terror begås av mange grupper. Vi finner terror med alle slags fortegn, både kristen, jødisk og islamistisk.

  Konedrap er konedrap uansett. Om en hvit kristen mann dreper sin kone, blir det ikke forklart ut fra religion, men ut fra andre årsaker.
  Sykelig sjalusi kjenner ingen religionsgrenser.
  Jeg har ingen tall som indikerer at muslimske kvinner blir oftere utsatt for drap enn amerikanske kvinner, eller europeiske kvinner .

 40. Lurifax mars 18, 2008 kl. 1:59 pm #

  Flott innlegg! Det viser godt hvordan det står til med religionene.
  Arvesynden er noe fordømt tøv til å skremme småbarn med om natta.
  Hvis jeg skulle ha valgt, ville jeg valgt islam!

 41. Starlett mars 18, 2008 kl. 2:01 pm #

  Er det Nordlandsmann du svarer her??

 42. Starlett mars 18, 2008 kl. 2:02 pm #

  Takk forresten. Glad du likte innlegget. 🙂

 43. Starlett mars 18, 2008 kl. 2:21 pm #

  Hei olepetter

  Du sier:
  ————
  Det skilles også mellom arvesynden (som dåpen renser) og personlig synd. Det er et ganske innviklet begrep.
  ———-

  Uten dette dogmet – ingen kristendom.

  Katolikkene skiller mellom dødssynder og tilgivelige synder.
  Dødssyndene må skriftes og presten må gi absolusjon, altså syndsforlatelse på vegne av Gud, mens de tilgivelige «svakhetssynder» ser man gjennom fingrene med.
  For protestantene er alle synder like ille, i TANKER, ord og gjerninger. Har man TENKT erotisk på en annen kvinne enn parteren eller på en gift kvinne, har man drevet hor med henne.
  Harde bud!

  Jo, jødedommen mener at mennesket er grunnleggende ondt, men at det kan bli bedre i samfunn med Gud. Jeg kan prøve å finne en jødisk lenke senere.

  Om islam:

  ———————
  Som i jødedommen anser man synd for å være en handling, og ikke en tilstand. Mennesket anses som syndig, og godt kommer fra Allahs nåde.
  ————
  Ja, og det er viktig: HANDLINGER kan defineres som syndige, men ikke tilstanden, som i kristendommen.
  Mennesket kan altså begå syndige handlinger, men de er likevel grunnleggende gode i islam, selv om de gjennom sine handlinger blir syndige.
  ———–
  bare guddommelig nåde kan frelse. Tilgivelse kan oppnås først og fremst gjennom anger.
  ———
  Det er riktig. «Gud er barmhjertig, nådefull», sier muslimene. Men poenget er at det er nok at en muslim SELV angrer det han har gjort galt. Han er ikke så grunnleggende ond og ødelagt at han trenger hjelp av en inkarnert gud som soner syndene hans.

  Det finnes radikale former av alle religioner, også innen islam, men jeg vet ikke hvilken retning som har den forståelse du skisserer..

  Takk for en interessant kommentar! 🙂

 44. Starlett mars 18, 2008 kl. 2:33 pm #

  Islam oppsto faktisk som en følge av at Mohammed ble kjent med mange kristne og jøder som bodde i den arabiske ørkenen, og Mohammed ble veldig fasinert av disse kristne og av flere jøder, og mente at deres religion var bedre enn de religioner som hersket på den arabiske halvøy den gang.
  Det var et hardt stammesamfunn med blodfeider og med de sterkestes rett, så islam ble heller til som et korrektiv til forholdene i Arabia enn i protest mot kristendommen.

  Men det var ETT kristent dogme Muhammed tok klar avstand fra, og det var tre-enigheten.
  Han avviste tanken på at jesus kunne være både Gud og Guds sønn, og han avviste i det hele tatt tanken på at Jesus var Guds sønn. Likedan avviste han tanken om Den hellige Ånd.
  Derfor er islam en mergjennomført monoteistisk religion enn kristendommen, og er på dette punktet mer lik jødedommen.
  I islam anerkjennes Jesus som en stor profet, men ikke som en guddommelig person.

  For øvrig: Tre-enighetslæren var ikke noe selvsagt blant de første kristne og det tok lang tid før det ble nedfelt som et kristent hoveddogme.
  Bruno, som var kristen, ble brent i år 1600 fordi han fornektet treenigheten.

  Mohammed var både en verdslig og åndelig leder, både statsmann og religionsstifter. Derfor fikk islam raskt stor utbredelse.
  Men det er ikke riktig å si at araberne lå i krig med Europa på sekshundretallet.

  Den mest eksplisitte krigsreligionene er nok jødedommen, med sin grunntanke om at de er det utvalgte folk.
  Men ellers har alle de tre religionene mye blod på hendene. og ja: «De mot oss» -syndromet er dessverre så altfor utbredt, både i øst og vest.

 45. Starlett mars 18, 2008 kl. 2:52 pm #

  «Jeg skal til Helvete fordi jeg ikke TROR»

  Ja, dessverre kan det se sånn ut fra en kristen synsvinkel, – men det finnes trøst: helvete er avskaffet.
  I grunnen har helvetetroen ikke sitt utspring i Bibelen, men i middelaldersk folketro, og satt i system av Dante i hans Guddommelige komedie.

  Etter Dante ble Dantes forestillinger om helvete tatt opp ikke bare i folketroen, men i stor grad i kirkene også, og i kirkekunsten.

  Jødedommen er en religion som gjennom sine tekster konstituerer sitt eget folkeslag og sin egen nasjon, en nasjonsbyggende religion.
  Som ligger til grunn for sionismen.

  Siden Jesus var jøde og kristendommen oppsto blant jøder, er det ikke å undres over at det jødeiske tankegodset ble med på ferden videre.
  Og husk nå at kristendommen står og faller på om Jesus virkelig sto opp fra de døde og om han var sønn til en guddom, eller rettere sagt GUD med stor G.
  Det er med andre ord mange tvilsomme variabler som skal på plass.

  Jeg tror at den historiske Jesus har levd og at han var en bemerkelsesverdig mann.
  Svært mange kilder tyder på det.
  Også på at han ble dødsdømt og korsfestet, noe som jo skjedde med mange på den tiden.

  Men derfra til å tro på en oppstanden Gud er et svært stort sprang.

  Angående homser: Skal ikke kristne homser få lov til å gå i kirke?

  I jødedom er for øvrig sædutløsning forbudt utenom til forplantning.
  Lurer på hvor mangre jøder som overholder dette budet? 😉

 46. LillePersille mars 18, 2008 kl. 2:56 pm #

  I politikken er buddhismen best. mesteren sier

  Så lenge du ikke har funnet
  harmoni i deg selv
  bør du holde deg unna
  politikken.

  Mangler du indre fred

  blir du en dårlig talsmann
  for rettferdighetens sak.

  Men hvis du kan
  gjøre deg fri
  fra grådighet, hat og dumhet,
  finner du indre fred.

  Da kan du tale fritt
  for rettferdighetens sak.

 47. LillePersille mars 18, 2008 kl. 2:58 pm #

  #23 Sitting-Bull
  Jeg er norsk og spiser ikke svinekjøtt og jeg er ikke muslim og ikke jøde. Jeg tror buddhismen er best.

  Buddhismen er

  Å unngå å gjøre det onde,
  gå inn for å gjøre det gode,
  foredle sitt eget sinn –
  slik er de våknes budskap.

 48. TT mars 18, 2008 kl. 3:06 pm #

  Forskjellige land, forskjellige skikker.
  Enhver blir salig i sin tro!

 49. nalleballe mars 18, 2008 kl. 3:12 pm #

  Du kopierer Verdana 11 fra Word og limer rett inn i bloggen. Det er problemet.

  Eller som det står her:
  «If you write in Microsoft Word, you may not want to paste the text directly into the window of «Body». Microsoft Word puts in a large amount of formatting which is incompatible with every blog engine. The result is a bad looking post.»

  Takket været et plugin, kan WordPress-bloggere nå lime inn tekst fra Word.
  http://corymiller.com

  For at det skal gå med VGB, må VGB gjøre noe med editoren først.

  Kanskje det går bedre med Open Office??
  http://www.openoffice

 50. MorHubro mars 18, 2008 kl. 3:56 pm #

  Jødene har ikke lov å onanere og de må holde seg fra sex når de ikke skal ha barn!!

  Jeg sier: Det er en skam!

  Mitt hjerte fylles av medynk med dem!
  Onani er meget sunt og man blir kjent med sine egne seksuelle behov!

  Jeg sier: heller mange gode onanistunder og frisk analsex enn bomber og grananer over palestinerne.

  Hør min appell!

  #28 nalleballe

  Vil du være jøde, kristen eller muslim?
  _Jeg_ vil være ateist, men muslimene er ikke fanatikere. De viser en sunn fornuft.

  Sann mine ord!

 51. MorHubro mars 18, 2008 kl. 4:00 pm #

  Johannes

  Er du her igjen?
  Du dukker opp med abrakadabra.

  Lillepersille

  Mitt hjerte fylles med medynk over alle i Tibet, men du må ikke fortape deg i buddhisme.
  Hva tenker du om de _andre_ religionene?
  Du er enda strengere i matveien enn jødene!
  Nå skal jeg spise.
  Jeg melder meg senere til debatt.
  Du får min fortjente tommel for et meget godt arbeid.
  Melk og blod?
  Jeg spør:

  Hva er galt med å blande melk og blod?
  Kan jødene spise is til dessert når man har spist kjøtt til hovedrett?

 52. nalleballe mars 18, 2008 kl. 4:03 pm #

  #29

  Jeg vil gjøre som jeg vil.

 53. nalleballe mars 18, 2008 kl. 4:30 pm #

  Du kan se nå hvordan jeg har det:

  http://www.vgb.no/473

  Kanskje du bør prøve Open Office… iallfall verdt å prøve hvis du absolutt skal ha Verdana 11.

 54. Artemisia mars 18, 2008 kl. 4:51 pm #

  Hei Starlett!
  Takk for opplysende innlegg,som helt klart viser islam i et mer sympatisk lys, enn sine «naboer» jødedom og kristendom.

  Jeg tror ikke på noen av dem, og synes religioner for det meste bare handler om makt og undertrykking. Religion og religiøs tro, har likevel mange fasetter, både den åndelige og personlige veien, men mest av alt handler det om makt/undertrykking.

  Vi kan godt huske hva påskebudskapet handler om, Jesu lidelseshistorie og historisk om drap på guttebarn. Det er en blodig historie vi tufter vår feiring på.

  Selv velger jeg heller å skue til førkristne ritualer og feringer- Ostara. Som handler om vekst og fruktbarhet, da man feiret vårjevndøgn.
  De kristne stjal av de førkristne tradisjoner, for lettere å tilpasse dette til folket uten for mye konflikt. Så også med julefeiringen.

  Vel, dette ble kanskje en liten avsporing, men dog..i disse påsketider..

  Religionshistorie er interessant siden det handler så mye om det samfunnet og den verden vi lever i, men egentlig så er det meg stadig ubegripelig at mennesker klarer å tro, å TRO, på gamle eventyrskrifter, slik at disse relgionene fortsatt har sin berettigelse.

  Men jeg er nok, sett i disses øyne, en vantro, en med fare for djevelbesettelse- slik katolikkene på kontinentet nå advarer mot..Det er sterk økning i utdannelse av eksorsister med velsignelse fra Pavehuset i de siste par årene. Folk som sitter mye på internett, folk som driver med yoga, folk som lefler med newage, med mer…er svært utsatt, ifølge disse katolske teologer.

  Vel, nok en avsporing. Tilgi meg. Jeg skulle ha skrevet et innlegg om dette, men er jo så lite på blogg for tiden.

  For å dra det hele tilbake til utgangspunktet, så er det liten tvil om at islam fortjener en mer nyansert fremstilling i media enn det den gjør.

  Ha en fin dag, Stalett!

 55. - mars 18, 2008 kl. 6:35 pm #

  Jeg tror ikke på noenting!

 56. Starlett mars 18, 2008 kl. 7:48 pm #

  Det er jeg enig med deg i.

 57. adolph mars 18, 2008 kl. 7:49 pm #

  Adolph har 0 respekt for statskirken, Adolph foretrekker folk som tror. så homofile prester? Bibelen sier nei, staten ja, statskirken tja, Adolph gir faen i staten og forakter dypt såkalt kristne som lar seg diktere av hedninger.

  Skal kirken være en representant for kristendommen, kan den ikke dikteres av regjering, storting eller rettsvesenet.

  Det er taffelreligion, verdiløst pjatt.

 58. Starlett mars 18, 2008 kl. 8:00 pm #

  Hei takeshi, hyggelig å se deg her. 🙂

  De tre religionene er alle religioner og er et utslag av TRO, ikke vitenskap, og det forusetter at den som tror, virkelig tror på en skaper utenfor oss.

  Så på den måten er disse religionene like.
  men likevel finnes det forskjeller mellom dem.

  Jeg prøver her å vise både likheter og forskjeller mellom disse religionene som alle hevder å ha Abraham som stamfar.

  (Abraham har nok ikke levd, og er således en myte, men han , myten, har likevel betydd mye for tre store kulturer.)

  Og det er et viktig poeng: Selv om alt er juks og fanteri, så har disse tre religionene hatt utrolig mye å si for menneskene i verden, både kulturelt og politisk.

  Og det er det en del forskjeller mellom religionene, f.eks når det gjelder syn på abort og organdonasjon.

 59. Starlett mars 18, 2008 kl. 8:11 pm #

  Hei Gullhjerte

  Du sier:
  ——–
  Gud er brutal. Hvorfor vil han at Abraham skal drepe gutten sin? Det er ondt å kreve av den som tror.
  ——–

  Jeg tror ikke du skal lese den teksten bokstavelig. Det er en myte, forutsetter at du tror på Gud og på patriarkfortellingene.
  ——
  Det er mange vegetarianere. Jeg er ikke kristen, og jeg er vegetarianer, for jeg vil ikke spise det som lever.
  Dessuten er det usunt.
  ———–
  Jo, nå handler ikke dette innlegget om vegetarianere, men selvfølgelig, mange er vegetarianere utenvnoen religiøs begrunnelse.

  ————–
  I virkeligheten blir menneskene gjenfødt om igjen og igjen, så alle religionene har feil.

  ——

  I virkeligheten er vel litt bastant uttrykt? det er vanskelig å bevise, er det ikke?

  —————-
  Det er synd på de jødiske kvinner.
  Kan de bare ha samleie med sin mann hver gang de skal ha barn?
  ————
  Ja, det kan du ha rett i. Hvis de virkelig lever etter sine bud, vel å merke.

  ————–
  Jeg tror ikke jødene lever etter det. Sigmund Freud var visst jøde, og han lærte oss at vi må gi etter for våre lyster ellers får vi nevroser.
  ————–

  Ja, det er jo sant. Hvilket skulle vise at jøder ikke er programforpliktet til å leve etter den ortodokse lære.

  Homofobien er nok i ferd med å slippe taket – også i de religiøse kretsene.

 60. olepetter_9 mars 18, 2008 kl. 8:38 pm #

  (ang. det jeg skrev i #24. Jeg har lest bittelitt mer om det, men det er komplisert. Det var nomadiske semittiske folkeslag i samme område som kanaaneerne (Kanaan), men så invaderte Hebreerne, var i allianse med de nomadiske semittiske folkeslagene (som også trodde på Jahve og var regnet som Abrahams etterkommere). De ødela kananeernes byer, overtok skriftspåket deres, osv. De ble vel gjort til slaver også. Tidligere hadde vel disse kanaaneerne vært under beskyttelse av Egypt eller noe… Komplisert dette, men poenget består. Lovene fra Det Gamle Testamentet er lovene til et gammelt nomadisk folkeslag og de hadde i hvert fall ikke griser, for de kan ikke gjetes. Jeg skjønner at jeg må lese mer om dette, men føler meg relativt sikker på at hovedpoenget mitt om svinekjøtt stemmer. Jeg fant bare ikke linken til der jeg leste det)

 61. - mars 18, 2008 kl. 9:04 pm #

  Islam er den største trusselen mot Europa! Du rosemaler det og villleder folk. Du er ikke dum, så bruk vettet ditt!
  Abort og organdonasjon snakker du om.
  Ingen bryr deg om det! Alle i Norge får abort hvis de vil.
  Du har hoppet over tvangsekteskap, omskjæring av jenter, æresdrap og Al Quiada og all islamistisk faenskap.
  Selvmordssangrep av fanatikere som higer mot jomfruene og skaper død og fordervelse.
  I Norge er snart Muhammed det vanligste navnet. Vi må verge oss mot islamistene og stenge grensene for familegjenforening.

  Jeg driter i de ti tesene dine. Se på virkeligheten, menneske, og begynn å tenke!
  Islam er en pest som kveler oss og vi må forsvare oss mot æresdrap og terrorisme!

 62. - mars 18, 2008 kl. 9:09 pm #

  #34 adolph
  Du burde vite bedre enn å hetse jødene og omfavne islamisiske terrorister!
  Du er jaggu verre enn sosialistene!
  Israel er et demokratisk land som er omringet av fientlige araberstater som vil kaste dem på havet, og Iran støtter dem. De må forsvare seg og trenger vår støtte!
  Politikerene er pingler som ikke går inn for Israls sikkerhet.

 63. Liljerød mars 18, 2008 kl. 9:15 pm #

  #36
  USA og Israel er den største trusselen.
  Du må tåle å få vite sannheten om islam og de andre religionene.
  Det går ikke an å støtte det som USA har gjort i Irak og Afghanistan.

 64. Wolfgang mars 18, 2008 kl. 10:11 pm #

  Hei Starlett!
  Her i Tyskland må vi være forsiktige med kritikk av jødene. Det har med Tysklands historie å gjøre.
  Jeg er ikke antisemitt, men jeg er motstander av Israels politikk.

 65. Wolfgang mars 18, 2008 kl. 10:22 pm #

  Til 36 og 37 som er anonym

  Berlin er en fantastisk by på alle måter. Ich bin ein Berliner, sa Kennedy.
  I Berlin lever det en million muslimer. Det er flere muslimer enn i hele Norge.
  Det har ikke skadet Berlin.
  Norges problem er at dere vil at alle skal være like.
  Det er janteloven.

  Religioner skaper ikke problemer i seg selv, men det spørs hvordan den utøves.
  Jeg har ikke noe imot mine muslimske naboer i Stuttgart.
  Mennesker er mennesker, og i Norge er dere altfor opptatt av den ariske rase.
  Det er en tankegang som tyskere har forkastet for lang tid siden.

 66. Starlett mars 18, 2008 kl. 10:48 pm #

  Hei somebodysdarling
  (tøft nick( og velkommen på bloggen min ! 🙂

  Du sier bl.a
  ————-
  Jeg synes du hopper for lett over kjærlighetsbudskapet satt fram av Jesus; hvor tilgivelse står i sentrum. Mennesket dømmes ikke i første rekke ut fra sine handlinger men sitt indre forhold til Gud.
  ————
  Det kan godt hende at jeg gjorde det, men jeg tror jeg nevnte at for kristne er frelse fra en oppstanden Jesus et hoved-dogme. Og da ligger kjærlighetsbudskapet implisitt.

  Jesus var absolutt i opposisjon til det jødiske presteskapet, og han ble jo dømt til døden for blasfemi.
  I dette innlegget viser jeg bare hvordan religonene er på enkelte felter.

  Så kan enhver finne ut svakheter og styrker ved disse religionene.

  Men selvsagt: Det er bare kristendommen som opererer med dogmet om en Gud/gudesønn som soner synder for menneskene.

  Takk for en interessant kommentar!

 67. Starlett mars 18, 2008 kl. 10:55 pm #

  Hei Sitting Bull,

  Takk for anerkjennelse av innlegget. 🙂

  Du skriver:
  ——————-
  Jeg tror at all religion i utgangspunktet er tilpasset områder der den er ment å være og både folk og kima passer til religionen. At muslimer ikke spiser griskjøtt kommer i utgangspunktet av at akkurat i disse områdene er griskjøtt fullt av trikiner. Som muslim får man ha flere koner på grunn av at kvinner ikke har mulighet å klare seg alene.
  ————
  En god observasjon fra deg, mener jeg. Det var farlig å spise svinekjøtt den gang, og det var et veldig overskudd av kvinner som ikke klarte seg alene fordi ektemennene var drept eller døde av sykdom.
  Dette kommer til uttrykk i religionen, som selvfølgelig er kommet til i en sosial kontekst.

 68. Starlett mars 18, 2008 kl. 10:59 pm #

  Det er nokså klart at faren for trikiner er en viktig årsak til svinekjøttforbudet i islam og jødedom, altså at det er logisk begrunnet.

  Hvorfor jødene hsr mangr andre merkelige diettregler, er derimot vanskelig å forstå.

  Jeg setter stor pris på dine kommentarer med innsikt i og interesse for det du skriver. 🙂

 69. Starlett mars 18, 2008 kl. 11:01 pm #

  Hei, Lurifax og velkommen på bloggen min! 🙂
  Ja, arvesyndslæren gjør mennesket mindre enn det er.

 70. Starlett mars 18, 2008 kl. 11:17 pm #

  Mange bra ting i buddhisme. 🙂
  Kanskje du vil skrive om buddhisme i eget innlegg?
  Er du selv buddhist?
  Jeg får ikke tak i det..

 71. Elise mars 18, 2008 kl. 11:26 pm #

  Fantastisk, ja. Jeg tror ikke nordmenn vet hva religionene står for.
  Nå lærer de som blogger hos Vg det.

 72. Dr-Rekyl mars 18, 2008 kl. 11:27 pm #

  Hei igjen.

  Om det står i den Hellige Skrift, så skal det troes at Abraham faktisk har eksistert. Ingen fornuft og vitenskap kan granske dette. Derfor blir tvilerne og falsktroende svar skyldige. Ånden bevitner at Skriften er sannferdig. Du er jo selverklært ateist – hvorfor så interessert i å granske de forskjellige trosretningene? Du leter jo etter noe..

  Roy

 73. - mars 18, 2008 kl. 11:31 pm #

  Interessant var det å lese. Jeg visste ikke at muslimer er så moderne som du har skrevet. Det er ikke mange jøder i verden, så derfor betyr ikke deres gammeldagse syn noe. De kristne blir holdt i sjakk av Staten.

 74. Kari mars 18, 2008 kl. 11:41 pm #

  Jeg lærte av å lese dette, så det kan åpne øynene på islamhatere som ikke vet hva de hater.
  Kristendommen er mest overtroisk.

 75. MorHubro mars 18, 2008 kl. 11:49 pm #

  #33 nalleballe

  jeg vil at du skal si hva som er _din_mening om religionene.
  Jødedommen gjør at israelerne er banditter i Palestina.
  Islam er mer menneskevennlig. Jeg har lest Starletts innlegg, så _jeg_ ser forskjellene.

  Jeg spør meg:
  Gjør du?

 76. nalleballe mars 19, 2008 kl. 12:02 am #

  #44

  Jeg er sterkt uenig at man skal rangere religioner. De står helt likt åndelig sett. Det er knapt noen forskjell. Forskjeller er blant annet ritualer og leveregler.

  Jøder er ikke banditter. Men jeg har selv tendens til å tenke «jøde» om ting jeg ikke liker, slike ting som kom med oppveksten. Men det er bare uskyldig. Intet noe harme ved det.

  Den religionen jeg vet aller minst om er buddhismen.

 77. takeshi saitoh mars 19, 2008 kl. 12:34 am #

  til Lillepers,

  ikke svinekjoett? Du vet ikke hva du gaar glipp av. Hva er forskjellen mellom svinekjoett og okse eller kylling?

  Det hoeres helt vilt ut. Kanskje du er redd bakteriene? Da boer du faste aaret rundt. Du kan ikke drikke vann heller. For det er mye urent der og.

  Takeshi

 78. takeshi saitoh mars 19, 2008 kl. 12:41 am #

  til Morhubro,

  jeg er helt enig. Onani og analsex istedenfor slaassing og krig. Jeg syns at amerikanerne godt kan gaa foran med dette her.

  De drev jo og lekte med saant paa fengslet i Irak, ikke sant? Hvorfor ikke sende gjoeken BUSH en mail om dette her?

  Takeshi

 79. takeshi saitoh mars 19, 2008 kl. 6:36 am #

  til Starlett,

  det ville vaere direkte tragisk om du, jeg og alle andre skulle nedstamme fra gubben Abraham og fra gubben Noa.

  Jeg har bedre ting aa foreta meg enn aa staa og mumle mot en veg dagen lang eller aa knele ned med stumpen stikkende til vaers 5 ganger om dagen. For noen syke folk, sier jeg bare.

  Takeshi

 80. Starlett mars 19, 2008 kl. 12:35 pm #

  Ja, det er en god forklaring. Griser passet ikke for nomader.

 81. Starlett mars 19, 2008 kl. 12:38 pm #

  Unngå å gjøre det onde og gå inn for gjøre det gode – jo, det høres bra ut.

  Men hvem definerer hva som er «godt» og hva som er «ondt»?

 82. Starlett mars 19, 2008 kl. 12:42 pm #

  Vi blir jo sosialisert inn i omgivelsene som vi vokser opp i, ja.

 83. Starlett mars 19, 2008 kl. 1:05 pm #

  Hei nalleballe,

  Takk for bistanden!
  Mener du at jeg skal laste ned programvaren fra Open office?
  Jeg mener at det gikk greit å kopiere fra Word til editoren FØR omleggingen. I alle fall har jeg flere innlegg der jeg har fått det til før. Og det samme ser man jo rundt omkring på bloggene.
  Jeg tror også nettleseren man bruker har betydning.
  Og så ser jeg at de to editorene responderer forskjellig.
  I den nye editoren går det jo ikke an å lime noe inn.

  Huff, hvorfor skal det være så komplisert?
  På Blogspot kan man velge størrelse og skrifttype i editoren.
  Jeg skjønner ikke hvorfor man ikke kan få til det samme på VGB.

 84. Starlett mars 19, 2008 kl. 1:07 pm #

  Og hva betyr «Kilde» i editoren?
  Når man klikker der, så forsvinner jo all formatering og alle avsnitt.
  I alle fall i den editoren som skal være den mest avanserte.

 85. Starlett mars 19, 2008 kl. 1:14 pm #

  ————–
  heller mange gode onanistunder og frisk analsex enn bomber og grananer over palestinerne.
  —————–

  Du kan få sagt det du, MorHubro. 🙂

 86. Erling mars 19, 2008 kl. 1:14 pm #

  Det er rett at desse tre religionane har mykje felles. Dei er alle midtaustreligionar som særleg er opphengt i å kue seksualitet og kontrollere kva andre trur og gjer. I stor kontrast til mellom anna den norrøne religionen. Vi moderne menneske bør sjå alle desse religionane som historiske fenomen, og berre byggje tenking og handling på menneskerettane.

 87. Starlett mars 19, 2008 kl. 1:24 pm #

  La en hver bestemme hva hun vil spise.

  Jeg vet ikke om man kan ha et melkeprodukt til dessert hvis man har hatt en kjøttrett som hovedrett i kosher.
  Kan prøve å finne det ut.

 88. Starlett mars 19, 2008 kl. 1:28 pm #

  Er det meg du svarer, eller er det
  #30 MorHubro?

  Det er mulig det kan ha forskjøvet seg på grunn av ikke innloggede kommentarer.

  Kristendommen er jo det de fleste nordmenn kjenner best, selvfølgelig.
  Men det er mange misforståelser om andre religioner.

 89. Starlett mars 19, 2008 kl. 1:34 pm #

  Ja, jeg har sett det, men du har Mac.
  men jeg kan jo prøve å laste ned Open office.
  Egentlig kunne VGbloggEN godt ha fortalt oss brukere hva som er mulig og hva som ikke er mulig og hvordan vi skal gjøre det.

 90. nalleballe mars 19, 2008 kl. 1:41 pm #

  #29

  Eller hva med å prøve Google docs?
  Open Office må du laste ned.

  Jeg får ikke overført noen formateringer med min Mac uansett.

 91. Starlett mars 19, 2008 kl. 2:00 pm #

  Hei Artemisia,

  Ja, det er jo rart at så mange tror helt sikkert. Jeg hørte nettopp i dag at 44 % av nordmennene oppgir at de er troende, og det var et overraskende høyt tall i et såkalt sekulært samfunn.

  Og ja: Vi feirer et blodig justismord. Det er det som påsken er til minne om.
  Jesus ble dømt til døden på grunn av blasfemi.

  Jeg liker avporinger veldig godt:-)

  Det skaper nye innfallsvinkler i alle debatter.

  Religionshistorie er interessant, for det forteller også veldig mye om de kulturene forskjellige mennesker er oppdratt i.

  I dette innlegget har jeg bare tatt ti sider ved de tre religionene og vist hva de står for rent faktisk.
  Det er en ren beskrivelse. Men som du sier: det viser islam i et mer sympatisk lys enn vi ofte ser, rett og slett fordi det er så forferdelig mye feilinformasjon og direkte løgn om islam i mediene, og ikke minst i diverse nettdebatter.

  Det er vanskelig å få fram fakta når det kommer til islam.
  Dessverre har mange et fullstendig feil bilde av denne spennende religionen.
  Så er det jo selvfølgelig slik i alle de tre religionene at folk er mer eller mindre troende.
  Det finnes ikketroende muslimer og ikketroene «kristne».
  Siden over 90 % av nordmannene er innmeldt i et eller annet kirkesamfunn, tyder det på at mange er kristne i navnet, men ikke i praksis. Det samme gjelder selvsagt også jøder og muslimer.

  Jeg har lyst til å vite mer om Ostara. 🙂

  Takk for en veldig innholdsrik kommentar og fin kveld til deg og dine! 🙂

 92. btidag mars 19, 2008 kl. 2:02 pm #

  pokker, Starlett…..

  det tar tid å sette seg inn i dine innlegg….
  jeg er fortsatt i Kina/Tibet…..

 93. nalleballe mars 19, 2008 kl. 2:02 pm #

  I utgangspunktet er det best om alle formateringene forsvinner, slik at du selv bestemmer hva slags skrifttype, skriftstørrelse og farge du skal bruke. Jeg har ikke noe valg lenger.

  Men det er VG-blogg-editoren som suger når du ikke får velge skrifttype, skriftstørrelse etc. Du får ta kontakt med Magne Antonsen/Petrograd og pushe på for at det skal skje.

  Ellers prøv med Open Office og Google Docs på din PC. Det vil ikke gå med Mac, så jeg kan ikke hjelpe noe mer.

 94. Starlett mars 19, 2008 kl. 2:09 pm #

  Ingenting? Du verden!

 95. nalleballe mars 19, 2008 kl. 2:09 pm #

  Dette er kun VGBs feil.

 96. J001 mars 19, 2008 kl. 2:12 pm #

  «OBS:Abraham er en mytisk figur, så stamfaren er med andre ord en mann som med all sannsynlighet ikke har levd.»

  Jeg er imot denne påstanden, Abraham er ikke en mystisk figure, for han er blitt nevnt i jødenes bøker, krsitene så vell som hos Muslimske bøker, i sistnevnte er Abraham en profet, altså en budbringer, så hva får deg til å si at han er bare en «figur»?

 97. Leif Leifsen mars 19, 2008 kl. 2:14 pm #

  Dette er verdiløst og kunnskapsløst. Du sier at ‘kristendom har synet at bare kristne kommer til himmelen, Islam har synet at alle skriftens folk kommer til himmelen, ergo er Islam minst intolerant’.

  Naturligvis er dette bare tull. For det første, når det gjelder distribusjonen av syn, er det langt større spredning av alternative syn innen kristendommen, både blant folk og gjennom etablerte velrepresenterte institusjoner. Faktisk tror jeg det er et mindretall av både personlige kristne og kristen-relaterte grupperinger som mener at alle som ikke er kristne havner i helvete uansett hvordan de oppfører seg. Det du oppsummerer som «kristendoms syn» er derfor både faktisk og metodisk feil.

  For det andre, det dominerende synet blant flertallet av kristne (uvhengig av hva du hevder er «kristendommens syn») er som sagt at alle som oppfører seg godt kommer til himmelen. Du nevner derimot ikke at Islam fordømmer alle som ikke tilhører «skriftens folk» til helvete uansett hva de gjør, og at spredningen og avvik fra av dette synet i formelle institusjoner er så og si ikkeeksisterende. Med andre ord; buddhister og ikketroende, alle som ikke er «av Abrahams barn», sendes til helvete innen Islam. Ut i fra disse kriteriene er Islam altså den _minst_ tolerante religionen.

  Innen kristendommen kan en person som aldri har hørt om kristendom være en god person som kommer til himmelen. Innen Islam sier Koranen ufravikelig i klartekst hvilken søppelverdi ateister har.

  Derfor synes jeg det du skrev var misvisende og direkte feil.

  VG som en verdiløs avis bidrar til at synet spres fordi det tjener deres sak, og de er villige til å gjøre alt for sin sak.

 98. Birger mars 19, 2008 kl. 2:15 pm #

  Jødedommen er den eldste av disse religionene. Kristendommen er bygd på jødedommen (Jesus var en jøde). Islam ble til ca. 700 år etter Jesu fødsel og er influert av både Jødedom og Kristendom.
  Når det gjelder menneskeverd så setter kristemdommen en meget høy verdi på alle mennesker, og det er ingen forskjell på hvem du er. Verdien er faktisk så høy at en almektig Gud valgte å dø for mennesket, uavhenging hvem du er og hva du har gjort.

 99. nalleballe mars 19, 2008 kl. 2:25 pm #

  Jeg fant ut hvordan jeg skulle få til å få med formateringene:

  Man lagrer Word-innlegget som html. Åpner html-filen i nettleseren. Klikker fram vis kildekode. Deretter kopierer man alle kildekodene i sin helhet og limer inn i HTML-funksjonen i editoren og trykker publiser.

  Og da ble det slik. En klassisk Word-fordreining.

  http://www.vgb.no/473

 100. Starlett mars 19, 2008 kl. 2:27 pm #

  Adolph

  Det ER bibelsk belegg for at homofilt samliv er greit.
  Grunnen til den konservative kristne antipati mot homofil praksis, er at kolerikeren Paulus trengte noen demarkasjonslinjer mot den greske filosofi, som dominerte de intellektuelles tenkemåte den gang.

  Grekeren opphøyer homofili, særlig mellom voksne menn og unge gutter, som eksempel på den perfekte kjærlighet, i alle fall klassikerene som Sokrates og Platon, og VOILA: Her har Paulus noe han kan distansere seg fra.

  Har du tenkt på de homoerotiske konnotasjoner i evangeliene, med jesus og hans apostler, og ikke minst med Jesus og den disippelen som «Jesus hadde kjær», nemlig Johannes.
  Jesus har ikke uttalt seg negativt om homofili i evangeliene.

  Med andre ord: Det er feil å si at liberale kristne tekstfortolkere lar seg styre av «hedningene» 🙂

 101. Starlett mars 19, 2008 kl. 2:32 pm #

  Jeg er også sikker på at dette hovedpoenget stemmer, olepetter.
  Og når det gjelder jødenes kosher-mat og halalmat til muslimene, så bunner de ofte i praktiske ting.
  Altså for eksempel hva som er lett bedervelig mat i varmen uten kjølemuligheter, så det er mye sunn fornuft bak mange matlover, gitt den tiden de ble nedtegnet..

 102. tohare mars 19, 2008 kl. 2:35 pm #

  Abraham og Sara fødte Isak,Jakob ætt=
  Jødedommen fødte kristendommen.
  Der hang jesus messias som var Jøde på korset for
  oss alle,
  Jesus = Broderkjærlighet. Jøde og Hednig

  Islam = Ismael fødte av trellkvinne
  sammen med Abram.

  Islam hater Jøder og Kristne
  det ser du rundt omkring verden.

  1Mos 16:12 Og han skal bli et vill-asen av et menneske; hans hånd skal være mot alle, og alles hånd mot ham; og han skal bo østenfor alle sine brødre.

 103. Harald Haugan mars 19, 2008 kl. 2:50 pm #

  Godt innlegg, med (uvanlig) saklige svar, rakk dessverre ikke lese alt nå da, så kan hende var ikke alt like saklig hehe

  men till Gullhjerte – takk for at du fortalte du er vegetarianer fordi du ikke vil spise noe som lever… hva spiser du da? lever ikke planter?

  sorry, den var usaklig, men hjelp, jeg måtte bare!

 104. Starlett mars 19, 2008 kl. 2:51 pm #

  Jeg vil ikke absolutt ha Verdana, men det er det jeg har brukt før. i alle fall så er det slik at jeg synes at skriften som kommer når man skriver rett inn, er litt i minste laget.
  Er det lettere med andre skrift-typer?

 105. nalleballe mars 19, 2008 kl. 2:51 pm #

  Jeg har nå laget innlegg i Open Office først og det ble ikke så verst. Jeg hentet HTML-kodene fra Open Office og limte dem inn.

  Så nærme kom jeg:

  http://www.vgb.no/473

  Bare bittelitt kluss.

 106. Starlett mars 19, 2008 kl. 3:03 pm #

  Ettersom du er innlegget, har jeg følgende bemerkning: Jeg spiser ikke folk som er uenig med meg til frokost, så det er ikke faelig å blogge under ditt vanlige nick, – men OK, du gjør som du vil.
  —————
  Du har hoppet over tvangsekteskap, omskjæring av jenter, æresdrap og Al Quiada og all islamistisk faenskap.
  ————
  Tvangsekteskap er ikke islam. I land der familebånd og familiesolidsritet er viktig, forekommer arrangerte eksteskap, og det forekommer absolurr også i krisne miljøer, f.esk i ortodokse.
  Det var vanlig i Norge, til og med under norrøn tid.

  Jeg liker ikke tvangsekteskap, men det er et samfunns fenomen i _enkelte_ kretser og er ikke representativt for islam.
  Omskjæring av jenter har ALDRI vært akseptert i islam.
  Du finner ingen belegg i Koranen om omskjæring av jenter.
  Det er en øst-afrikansk stammeskikk, og det finnes massevis av omskårne KRISTNE kvinner i f.eks Egypt.
  ———-
  Selvmordssangrep av fanatikere som higer mot jomfruene og skaper død og fordervelse.
  ———

  Selvmordangrep er avskyelig, men også dette må settes inn i en kontekst.
  Det forekommer stort sett i land der folk blir angrepet av vestlige makter og der det er borgerkrig.

  Om man dreper fra bombefly, tanks eller ved selvmordbomber, så er resultatet det samme, ikke sant?

  I Irak forekom ikke selvmordsangrep under saddam, og heller ikke iAfghanistan var selvmordangrep vanlig.

  Alt henger sammen, og man må prøve å se sammenhenger.

  De fleste terroranslag i verden har for øvrig ikke islamsk fortegn, men DET er vanskelig å formidle i dagens norske nettdebatter.

 107. Starlett mars 19, 2008 kl. 3:04 pm #

  Sorry for trykkfeil.
  Jeg skriver litt for fort, og skrifta er liten i kommentarfeltene.

 108. Starlett mars 19, 2008 kl. 3:07 pm #

  Jeg svarer kanskje mer utførlig på dette senere.
  Ellers kan jeg henvise til mange innlegg keg har skrevet om palestinernes fortvilte situasjon.

  Israels aggresive sionistiske politikk og krigføring har gjort livet på Gazastripen uutholdelig, og israelerne fortsetter å bygge på okkupert område på Vestbredden, stikk i strid med fullmaktene fra FN.

 109. sannhet mars 19, 2008 kl. 3:10 pm #

  http://www.youtube.co

 110. Starlett mars 19, 2008 kl. 3:11 pm #

  USAs krig i Irak er en katastrofe og i Afghanistan er den feilslått.

 111. Plotinus mars 19, 2008 kl. 3:11 pm #

  Du har satt opp noen punkter fra tre beslektede religioner, og oppfordrer oss til å vurdere hvilken som er «best» på det grunnlaget. Jeg oppfatter at du ikke er religiøs selv, og det er ikke jeg heller. Hvorfor skal man da som ikke-religiøs utrope en av de tre religionene som «best»?

  Det er heldigvis ikke slik at man må velge en av disse tre religionene (det hadde virkelig vært en tragedie om man måtte det). Disse tre du har valgt (blant de mange flere som finnes!) er tre svært intolerante religioner, så å kåre en av de tre til «mest tolerant» blir for meg litt som å si hvem som var best av Hitler, Stalin og Mao. Du mener islam er mer tolerant pga. dens syn på «bokens» folk, men overser at det ikke finnes toleranse i islam for ateister og dem som følger ikke-abrahamske religioner. I henhold til islam er kristne og jøder dessuten annenrangs borgere, med begrenset frihet, så denne toleransen er svært begrenset.

  Islam har på enkelte områder en mer positiv teologi enn kristendommen, men du tar dypt feil hvis du bare tror det er terror og mediepropaganda som har gitt folk et negativt syn på islam. Islam tillater ikke frafall, dvs. at har du først konvertert har du ikke lov til å ombestemme deg (det kan faktisk koste deg livet). Vi diskuterer om kirken skal la homofile være prester og gifte seg, mens etter islam har ikke homofile engang livets rett, noe selv påstått «moderate» muslimer har problemer med å ta avstand fra her i Norge i vår tid. Det finnes ikke religionsfrihet etter islam og slett ingen likestilling. Vårt moderne vestlige samfunn står i skarp motsetning til et islamsk samfunn. Da blir det absurd for meg å høre vestlige mennesker utrope islam som den «beste» religionen. Man må se på alle sider, og ikke bare velge ut noen få. Den største forskjellen mellom islam og kristendommen er at det i islam ikke finnes noe skille mellom religion og politikk, mens Jesus sies å ha sagt at man skal gi keiseren det som keiserens er. Nå har ikke dette skillet vært like sterkt gjennom hele historien, men tar vi utgangspunkt i vår tid er det et tydelig skille her mellom moderne kristendom og islam. I Israel har jødene skapt et velfungerende demokrati, med religions- og ytringsfrihet, så også her har man skilt mellom religion og politikk, og det til tross for at demokrati nok ikke er den mest effektive styreformen under krig (som landet har vært i nesten fra starten). Ingen muslimske land kommer i nærheten av de vestlige landene og Israel når det gjelder respekten for individets frihet.

  Det er mulig at jødedommen fremstår som krigersk når man leser Bibelen, men i løpet av de siste 1700 år har ingen kriget mer enn de kristne og muslimene.

  Jeg tror ikke på noen av de tre religionene, og er enig med deg i at Abraham er mytisk, noe som også kan være tilfelle for Moses og Jesus. Kristendommen skiller seg teologisk tildels ganske mye ut fra jødedommen og islam, ettersom kristendommen er oppstått i et hellenistisk samfunn, med stor påvirkning fra andre religioner. Flere elementer i kristendommen er såkalt «hedensk» påvirkning, slik som jomfrufødselen, treenigheten, sjelens udødelighet og helveteslæren. På den positive siden inneholder kristendommen også veldig mye god moral og etikk som vi finner igjen hos greske tenkere. Kristendommen har etter min mening den klart beste etikken blant de tre religionene.

  Puh, det ble jammen et langt svar… 🙂

 112. Arishu mars 19, 2008 kl. 3:13 pm #

  Hei
  Det er i grunn mange likheter mellom alle disse semitiske relegionene, og helt klart har dette med det at inspirasjonskilden for alle disse relegionene er et og samme sted.Egentlig har islam og jødedommen mye mer til felles enn kristendommen, og Islam eller jødedomen og kristendeommen.Grunnen kan være at både Islam og jødedommen har hatt sin tilholdssted i samme geografiske område og er blitt videreført og imøtetatt av folk med tradisjoner og tankegang som hører hjemme til midtøsten.Men derimot den videre utviklingen av kristendommen kan etter min oppfattning ha noe med mottagelsen og videreutviklingen av relegionen i vesten slik at relegionen måtte tilpasse seg skikker og tradisjoner som var vanlig i det hedenske Romeriket. Mye av de hedenske skikker ble erstattet kristne skikker og tradisjoner. Som eksempel kan det nevnes at både påske og det kristne jul(juledagen) ble og blir fortsatt feiret i den islamske Iran (med noen dager forskjell). Påsken samsvarer med det persiske nytt år(nowrooz) (med noen dager forskjell, p.g.a. oppfinelser av nye kalendertyper gjennom årene)og julenatten blir også feiret der denne natten blir kalt Yalda natten, og har forbindelser med den iranske mithraistiske troen. Disse dagene har også blitt feiret i den gamle Roma men etterhvert har de blitt glemt. Grunnen til at jøder og muslemer har så mye problemer med hverandre nå fortiden er etter min mening ikke noe annet enn maktspill. Mange av stater i midtøsten er forholdsvis nyoppretede stater inkludert Israel, og disse landene er nødt til å skaffe seg yttre fiender for å holde makten og forhindre splittelse i sine egne land.

 113. Maja mars 19, 2008 kl. 3:14 pm #

  #16 tohare

  Du er kristenfundamentalist. Det går ikke an å bruke vers fra eventyrboka for å si at det er noe galt med islam.
  Jeg tror ikke på de personene.

 114. Starlett mars 19, 2008 kl. 3:19 pm #

  Hei Wolfgang.

  Ja, jeg vet hvordan situasjonen i Tyskland er.
  Fin påskeferie til dere! 🙂

 115. J001 mars 19, 2008 kl. 3:20 pm #

  svar til tohare!

  «Islam hater Jøder og Kristne
  det ser du rundt omkring verden.»

  Er du en Muslim ? vet du hva en Muslim tenker?, eller er du en av de propaganda fikserte, programert, individ?

  Skjerpning kompiss! Alle mennesker mener godt i bunn og grunn, men slike som deg som tolker sin «relegion» utifra hat, missforstår budskapet fra Skaperen, altså GUD, ikke jesus søn av maria som begge nettopp tilba GUD, fanatsik hvordan noen ekstreme «kristne» har dobbel moral.

 116. Starlett mars 19, 2008 kl. 3:21 pm #

  Takk for en kommentar som jeg opplever setter mye i perspektiv her.
  Berlin er jo blitt en strålende by.
  Tenk bare på operascenene der
  og konserthusene. 🙂

 117. Starlett mars 19, 2008 kl. 3:26 pm #

  Takk for det!

 118. Håkon mars 19, 2008 kl. 3:29 pm #

  Jeg er ateist, men jeg kan se at islam er mindre trangsynt enn de andre religionene. Det overrasket at de har et fornuftig syn på abort, organdonasjon og stamcelleforskning.
  Bra!
  Nå må de andre religionene komme etter.
  Verden er styrt av religioner.

 119. Starlett mars 19, 2008 kl. 3:33 pm #

  Fint at du fant noe av interesse her. 🙂

 120. Starlett mars 19, 2008 kl. 3:41 pm #

  Jeg vil på nytt stresse det faktum at heller ikke kristne bibelforskere tror at Abraham har eksistert slik han fremtrer i Bibelen eller tar patriarkfortellingene bokstavelig.

  Du skriver:
  ————
  Derfor blir tvilerne og falsktroende svar skyldige. Ånden bevitner at Skriften er sannferdig.
  ——————–

  HVEM kan definere hvem som er «falsktroende», Roy?
  Innen kristenheten vrimler det med forskjellige menigheter og sekter, og det er jo nettopp fordi KRISTNE SELV ikke er enige seg imellom om hva som er «rett tro».

  —————-
  Du er jo selverklært ateist – hvorfor så interessert i å granske de forskjellige trosretningene?
  ———–

  jeg er ikke selverklært ateist. Jeg er agnostiker, og det er noe annet.
  Dessuten innser jeg at religionenenes makt er stor, og at religonene virker inn på samfunnet på mange måter enten vi liker det eller ikke.

  Derfor er det interessant å se hva de ulike religioner egentlig står for ved å gå til kildene, altså hver religions såkalt hellige bøker.

  Men som du vet: Disse bøkene kan tolkes veldig forskjellig.
  Det er f.eks ganske stor forskjell på læstadiansime og katolsk tenkning.

  Men hoveddogmet: At menneskeheten blir frelst gjennom påskehendelsene iknludert en oppstandelse, ja DET har de kristne menigheter felles.

 121. ELGEN mars 19, 2008 kl. 3:41 pm #

  «Islams syn er at mennesket er grunnleggende godt og kan velge selv å leve etter Guds bud og realisere det gode liv.» Islam forespråker hellig krig. Hvis en selvmordbomber sprenger seg selv sammen med de vantro blir han lovt jomfruer i Paradis. Hvis dette er Islams mening om hva som gjør mennesket grunnleggende godt så har jeg vanskelig å se at Islam er den mest tolerante religionen.

 122. Linda Aarseth mars 19, 2008 kl. 4:06 pm #

  Trenger vi tro på dogmer, påbud og forbud skrevet av mennesker i en annen tid?? Bloggen her ber nettopp lesere velge en av tre slike forhistoriske bøker.

  Likheter og ulikheter framstilles uten den store sammenhengen. Jeg kunne plukket ut både gode og bra ting fra disse bøkene og sette de opp mot hverandre.
  Resultatet ville bli noe helt annet….

  Tro er nettopp en tro… Ikke viten!

  Jeg holder meg viten og ser
  heller hvordan mennesker rundt i verden utøvde/utøver sin tro i praksis.

  Jeg var 12 år når disignerspørsmålet om hvem som hadde skapt gud gjorde meg til agnostiker og i dag, 52 år gammel, må jeg kalle meg ateist.

  Kanskje en eneste setning kan romme alle disse unødvendige påbud,forbud, dogmer som alle tolker som de selv ønsker?Confucius(fvt.) sa mye bra.Bl.a dette:

  DET DU IKKE VIL AT ANDRE SKAL GJØRE MOT DEG, SKAL HELLER IKKE DU GJØRE MOT DEM

  Jeg selv trenger bare denne gjensidighetsregelen og menneskerettighene for å leve et godt liv i samhørighet med andre.

  Jeg godtar ikke andres påståtte «sannheter» og trenger dem ikke….

  Jeg skremmes ikke av belønning eller straff etter døden som er kjernen i alle religioner.

  Det eneste vi vet noe om er livet her og nå….og kun viten kan forandre verden til det bedre etter mitt syn.

  Linda

 123. Starlett mars 19, 2008 kl. 4:07 pm #

  Fint om du lærte noe. 🙂

 124. Starlett mars 19, 2008 kl. 4:08 pm #

  Ja, nå venter jeg på nalleballes mening.

  Religionene har jo mange likheter, men noen interessante forskjeller.

 125. Petra mars 19, 2008 kl. 4:15 pm #

  #70 ELGEN
  Det er bare tull. Hva tenker sånne som dere om bomberegnet som amerikanerne sender over uskyldige land og terrorren til jødene?
  Tror du koranen har noe om selvmordsbombere?
  Noen er stokk full av fordommer.

 126. Starlett mars 19, 2008 kl. 4:20 pm #

  En religion er en religion uansett, mener du.
  Jo, jeg skjønner poenget.
  men kristendommen skiller seg ut ved troen på jesus som frelser, jødedommen skiller seg blant annet ut ved sin tror på at de er det utvalgte folk, og islam har en mer liberal praksis på viktige saker som stamcelleforskning og organdonasjon.

  De er altså mer moderne vitenskapelig.

  Buddhismen er ikke en teistisk religion, og skiller seg sterk ut fra de monoteistiske skriftreligioner.
  Jeg kan eventuelt komme tilbake til det senere.

 127. Starlett mars 19, 2008 kl. 4:23 pm #

  hehe

  Det er faktisk mange som ikke liker svinekjøtt.
  Jeg spiser f.eks omtrent ikke svinekjøtt, men det er ikke av religiøse grunner.
  Jeg liker det ikke og blir syk av det. En allergi, eller matintoleranse om du vil.
  Jeg har også problemer med kylling.
  Men det har med hva jeg tåler og er derfor helt pragmatisk.
  Jeg drikker heller ikke melk, Synes det smaker avskyelig.
  Men jeg er veldig glad i Youghurt og mange oster. 🙂

 128. Starlett mars 19, 2008 kl. 4:35 pm #

  hehehe

  Men seriøst:

  Ja, her har amerikanerne noe å tenke på.
  Jeg tror verden hadde vært et bedre sted dersom Bush, Cheney og Rumsfeldt hade gått litt oftere til prostituerte eller hatt elskerinner eller elskere som de hadde drevet så mye sex med at de ikke hadde hatt tid til å ødelegge andre land og overlatt politikken til mer kompetente folk.
  I morgen er det fem år siden denne gjengen gikk til krig mot Irak på bakgrunn av oppkonstruerte løgnhistorier, med et katasstrofalt resultat.

  Burde de stilles for en internasjonal domstol for forbrytelsene?

 129. Starlett mars 19, 2008 kl. 4:39 pm #

  Litt gymnastikk er vel bra? 😉

  Men jeg er temmelig sikker på at Abraham er en mytisk figur, som imidlertid har hatt stor innflytelse til tross for at han ikke har ekststeert.

  For muslimene er han Ibrahim, den første muslim, og for jødene er han den første jøde.
  Fordi han trodde nok på Jahve til å ville drepe sin førstefødte sønn.

  Det er virkelig en barbarisk begynnelse av en religion!

 130. Starlett mars 19, 2008 kl. 4:49 pm #

  Hei Erling

  (fint navn, forresten :))

  Du skriver:
  ————–
  Vi moderne menneske bør sjå alle desse religionane som historiske fenomen, og berre byggje tenking og handling på menneskerettane.
  ————–
  Det kan jeg være enig med deg i, og dette innlegget er ikke ment å være et innlegg som ber leserne om å «velge» mellom religioner.
  Det er kun en så objektiv beskrivelse som mulig av disse store religionene.

  Utfordringen er imidlertid at disse religionene lever i beste velgående. 44 % av nordmenn anser seg selv som troende i følge en ny undersøkelse, og det er en markant økning siden sist jeg så en tilsvarende måling.

  Humanetikerne får ikke særlig stor tilstrømning av nye medlemmer.
  Mange mennesker er tydeligvis på leting etter noe utenomsanselig, kanskje en mening i en tilværelsen? Jeg vet ikke.

  Det kan man like eller ikke like, men man kan ikke overse det.

  Jeg er ikke enig med deg i at religionene er oppstått for å kue seksualitet, men at seksuelitene blir kuet innenfor mange religiøse sammenhenger, har du jo rett i.

  Den norrønne religionen er jo mye mer historisk enn de religionene jeg omtaler, for de praktiseres av milliarder av mennesker, mens den norrønne religionen er gått over i historien for de aller fleste.

 131. Starlett mars 19, 2008 kl. 4:53 pm #

  nalleballe

  Dette forstår jeg ikke noenting av.
  Hva mener du?
  Google docs?
  Hva er det`?

  Jeg er veldig tilbakestående når det gjelder datakunnskap, og jeg vet ikke om jeg får til å montere det nye routermodemet.
  Hva skjer hvis jeg ikke får det til?

  Kan jeg sette det gamle modemte tilbake og bruke det til jeg får hjelp av noen som kan mer enn meg?
  Og er stasjonære maskiner trådløse?

 132. Hvilken Passer? mars 19, 2008 kl. 5:09 pm #

  Ingen av dem passer meg. Jeg tror på Gud.
  Faktisk, mener jeg det jeg sier.

 133. - mars 19, 2008 kl. 5:14 pm #

  En merkelig blogg. Du skriver om tre relgioner. Samtidig skriver du at Abraham er en person som høyst sannsylig ikke har levd. (historikere er uenig med deg her). Dersom vi kan se bort ifra Abraham fordi han er en myte, har ikke relgionen noe ben å stå på. Abraham var en troens mann og er et forbilde for alle oss troende.

  Når det gjelder forskjellen mellom jødedom, kristendom og islam, så er det enklest å si det slik. Jøder og kristne har Bibelen, mens muslimer har Koranen.

 134. Starlett mars 19, 2008 kl. 5:16 pm #

  hehe

  Ta den tiden du trenger, btidag. 🙂
  Jeg skal svare alle kommentarer på Kina-innlegget også, men jeg klarer ikke alt på en gang.

 135. Starlett mars 19, 2008 kl. 5:17 pm #

  Jeg skal skrive til Petrograd over påske.
  Du har hjulpet meg mye, nelleballe, men det er jo noe i editorene som ikke er bra.

 136. Starlett mars 19, 2008 kl. 5:18 pm #

  Ja, det mener jeg også.

 137. Muslimen mars 19, 2008 kl. 5:18 pm #

  Hva med all den terror som blir utført av palestinere mot uskyldige jøder da ELGEN???alle bomber som muslimske utløser mot uskyldige i hele verden?skal vi bare sitte å vente på at dem skal slutte liksom?????

 138. Starlett mars 19, 2008 kl. 5:23 pm #

  Med det mener jeg at det ikke finnes noe historisk belegg for at han har levd.
  Det som skildres, er fra førhistorisk tid, før jødene hadde noen skriftkultur, og det er skrevet ned mange århundre senere av en uklar person som bibelforskere kaller «Jahvisten», basert på muntlig tradering gjennom flere århundre.

  At kristne og muslimer også omtaler Abraham, kommer av at de har adoptert ham fra Jahvistens skriverier.

  DETTE er det faktisk ganske stor enighet om, OGSÅ blant kristne, blant dem som forsker i Bibelen, så det er egentlig ikke særlig kontroversielt.

  Men barnetroen lever likevel i mange kretser, og historiene er jo spennende og handlingsmettet.

  Likevel finner vi dem ikke i andre kilder.
  Mytene i Genesis har likevel kulturell betydning og kan utsi en del universelle problemstillinger.

 139. Starlett mars 19, 2008 kl. 5:54 pm #

  Hei Leif Leifsen og velkommen på bloggen min!

  Jeg poengterer at det er store forskjeller innad i hver av religionene. Det er et uttall sekter i kristendommen, fra de mest intolerante til de mer tolerante.
  Men hoveddogmet er at man blir frelst gjennom dåpen, nadverden og troen på Jesus som Kristus og frelser.
  Det kan man ikke diskutere seg bort fra.

  Islam sier at alle som underkaster seg Gud blir frelst, men de sier også at Gud er nåderik og barmhjertig, så de utelukker ikke frelse for andre.

  En bokstavelig tro på «helvete» er det forhåpentligvis bare enkelte kristne og muslimer som tror på. Det har ikke belegg i Bibelen, men springer ut fra middelalderens folketro, og først og fremst er det farget av Dantes store verk «den guddommelige komedie».
  Men Dante var dikter, ikke bibelforsker.
  —————-
  For det andre, det dominerende synet blant flertallet av kristne (uvhengig av hva du hevder er «kristendommens syn») er som sagt at alle som oppfører seg godt kommer til himmelen.
  ———–
  NEI!
  Det stemmer dessverre ikke.
  Paulus hovedtese som kristendommen bygger på er at mennesket blir frelt av troen alene.
  Jeg henviser til det viktige teologiske hovedskrift, Romerbrevet, og ber deg lese kapittel 3, særlig versene 21-31.

  Det er kristentroen i konsentrert form, og det var versene 22-24 som var avgjørende for Martin Luther da han fikk sin aha-opplevelse og formet sin reformasjon og grunnlaget for alle protestantiske religiøse varianter.

  —————–

  Innen kristendommen kan en person som aldri har hørt om kristendom være en god person som kommer til himmelen.
  ———–
  Mange kristne tenker slik, men dessverre er det ikke det som den kristne tro forkynner.
  Koranen sier hele tiden at gud er barnhjertig og nåderik og at han vil menneskenes beste.

  Jeg har ikke som agenda å favorisere verken den ene eller andre religionen.
  Jeg er agnostiker, men jeg har studert religioner, er interessert i livssyn, og jeg vet faktisk hva jeg snakker om.
  Her har jeg bare legt fram faktaopplysninger, intet mer og intet mindre.

  Hva VG har med saken å gjøre, vet jeg ikke.
  Jeg skriver bare ut fra meg selv, og ikke på oppdrag av VG.
  Jeg kan forresten finne den viktige teologiske grunnlaget for kristendommen, og særlig den protestantiske etterpå.

  Katolikkene er mer universelle og har et mer positivt menneskesyn enn protestantene, selv om de i bunn og grunn ikke har tatt avstand med arvesyndbegrepet.

  Det er bare kristendom som opererer med arvesynd.
  DERFOR har kristendommen et grunnleggende negativt mennskesyn, fordi de hevder at vi er ødelagt fra begynnelsen – SELV om vi også har uendelig verdi som en del av guds skaperverk.

  Et teologisk paradoks, med andre ord.

 140. Frank mars 19, 2008 kl. 5:57 pm #

  Likheten mellom disse religionene, alle religioner, er at de er bygd på løgn og hat. Sinne og hat er de to sterkeste følelsene som finnes, og det kommer fram i religionenes løgner. Åpne øynene deres, verden.

 141. Jonas mars 19, 2008 kl. 6:04 pm #

  Min religion er Sex, drugs & Rock’n Roll. Guden er selvfølgelig Jimmy Page.

 142. Starlett mars 19, 2008 kl. 6:26 pm #

  Her er Romerbrevet, kapittel tre, som er en SENTRAL kristenteologisk tekst og grunnlaget for den protestantiske reformsjon:

  Alle er skyldige
  9 Hva så? Har vi jøder noe fortrinn? Nei, på ingen måte! Vi har jo allerede anklaget både jøder og grekere for at de alle er under synden. 10 For det står skrevet:
  Det finnes ikke én som er rettferdig,
  ikke én.
  11 Det finnes ikke én som forstår,
  ikke én som søker Gud.
  12 Alle er kommet på avveier,
  alle er fordervet,
  det finnes ikke én som gjør det gode,
  ikke en eneste.
  13 Deres strupe er en åpen grav,
  på tungen har de svik,
  bak leppene ormegift,
  14 deres munn er full av forbannelse og bitterhet.
  15 De er raske på foten når de vil utøse blod,
  16 ødeleggelse og elendighet følger i deres spor.
  17 Fredens vei kjenner de ikke.
  18 Gudsfrykt finnes ikke for deres øyne.
  19 Vi vet at alt det loven sier, er sagt til dem som har loven, for at hver munn skal tie og hele verden stå skyldig for Gud. 20 For ikke noe menneske blir rettferdig for Gud på grunn av gjerninger som loven krever. Ved loven lærer vi synden å kjenne.

  Rettferdighet ved troen
  21 Men nå er Guds rettferdighet, som loven og profetene vitner om, blitt åpenbart uavhengig av loven. 22 Dette er Guds rettferdighet som gis ved troen på Jesus Kristus til alle som tror. Her er det ingen forskjell, 23 for alle har syndet og mangler Guds herlighet. 24 Men ufortjent og av hans nåde blir de erklært rettferdige, frikjøpt i Kristus Jesus. 25 Ham har Gud stilt synlig fram for at han ved sitt blod skulle være soningsstedet for dem som tror. Slik viste Gud sin rettferdighet. For han hadde tidligere i tålmodighet holdt tilbake straffen for de synder som var begått. 26 Men i vår tid ville han vise sin rettferdighet, både at han selv er rettferdig, og at han erklærer den rettferdig som tror på Jesus. 27 Hva har vi da å være stolte av? Ingenting! Hvilken lov sier det? Gjerningenes lov? Nei, troens lov. 28 For vi hevder at mennesket blir rettferdig for Gud ved tro, uten lovgjerninger. 29 Er vel Gud bare jødenes Gud? Er han ikke også Gud for andre folkeslag? Jo, også for dem. 30 For Gud er én, han som rettferdiggjør omskårne av tro og uomskårne ved samme tro. 31 Opphever vi da loven ved troen? Slett ikke! Vi stadfester loven.

  Les særlig vers 21-27

  Der finner du kristendommens teologiske grunnlag.

 143. Gunnar Schjenken mars 19, 2008 kl. 6:26 pm #

  Kommetar til 3: Påske:
  Det er riktig at Påske feires etter at Jødene i Egypt ble reddet av Jehova- Gud da dødsengelen gikk gjenom landet Egypt og tok livet av de første fødte i landet, menesker og dyr, men det var Abraham som skulle ofre Isak Ikke Moses, Moses var lederen da Jødene utvandret fra Egypt.Vi Kristne feirer påske etter det som skjedde i Jerusalem, på Golgata. Jesu lidelse og død, For oss er Han Offerlamet, Kan leses i Evangeliene samt Jesaia Kapittel 53.

 144. - mars 19, 2008 kl. 6:32 pm #

  Artikkelen inneholder grove feil om jødedommen: jødedommen mener IKKE at sex er forbeholdt forplantning, har ikke totalforbud av abort (når morens liv er truet er abort en plikt) eller at bare jøder kan komme inn i det evige liv.

  Også flere andre feil om jødedommen.

 145. Starlett mars 19, 2008 kl. 6:34 pm #

  Hei Birger, og velkommen på bloggen min! 🙂

  Du sier:
  ————-
  Når det gjelder menneskeverd så setter kristemdommen en meget høy verdi på alle mennesker, og det er ingen forskjell på hvem du er. Verdien er faktisk så høy at en almektig Gud valgte å dø for mennesket, uavhenging hvem du er og hva du har gjort.
  —————

  Det er en oppfatning av kristendommen som jeg kan være enig i, forusatt at man tror på dogmet om Jesus som Gud og Guds sønn.

  Det teologiske paradoks er som jeg skrev i kommentaren til Leif leifsen at mennesket BÅDE anses som uendelig verdifullt som Guds skapning, (som i islam), men OGSÅ som underlagt arvesynden og derfor ødelagt.

  Sagt på en annen måte: Hvis mennesket var grunnleggende godt, hvorfor måtte da Gud dø for mennesket for å frelse det?
  Hvorfor kunne ikke en allmektig Gud se gjennom fingrene med diverse menneskelige svakheter, og hvorfor i all verden er mennesket underlagt en arvesynd som er oppfunnet av en elle annen ørkenskribent da han skrev en mytisk og ikke historisk holdbar fortelling om skapelsen og syndefallet?

  Det henger ikke på greip.

  Husk at Syndefallet er skrevet av Jahvisten, mens den første skapelseberetningen, der Gud skaper på sitt ord, er skrevet av det jødiske presteskapet i Babylon og influert av babylonske verdensbilde, med andre ord et mer sofistikert arabisk verdensbilde.

 146. Starlett mars 19, 2008 kl. 6:37 pm #

  Jeg så det. 🙂

  Men jeg tror ikke jeg forstår det ennå.
  Hva ER gentlig html?

  Vis kildekode? Hvor er det?

  Jeg må prøve å eksperimentere, men om jeg får det til, vet jeg jo ikke.
  Det er BETYDELIG forskjell på din og min datakompetanse, nalle, og det er dagens understatement.

 147. Starlett mars 19, 2008 kl. 6:53 pm #

  Anonym

  jeg velger å svare deg med en gang, for å vise til jødisk teologisk belegg .

  Her er fra Det Mosaiske Trossamfunnet i Norge, og man må vel anta at de vet hva som er deres teologi og hva de formidler på nett?

  (Men selvdagt er det variabler innen alle disse religionene, også innen jødedom, noe jeg jo har skrevet i innlegget, og ja: Hvis kvinnens liv er truet, er abort akseptert, både i kristendom og jødedom.

  http://www.dmt.oslo.n

  Det er menn som er forpliktet til å føre slekten videre, det vil si forpliktelsen om å få barn. Selvsagt er det kvinnen som er gravid, men hun kan ikke pålegges en religiøst forpliktelse som utgjøre en potensiell fare for hennes liv. Mannens sæd skal bare brukes til forplantning, noe som generelt utelukker både onani og prevensjon for menn. Allikevel finnes det omstendigheter der seksuelt samkvem anbefales selv om det ikke vil resultere i graviditet. En forklaring på dette er at det ikke er å anse som bortkastet sæd dersom formålet er å bringe et gift par nærmere hverandre, dette formålet anses altså som viktigere.

  ——–

  Som du ser, KAN man i noen tilfeller akseptere samleie innenfor ekteskapet uten at barn er formålet, men mannen skal ikke bruke prevensjon og onani er ikke tillatt.

 148. Starlett mars 19, 2008 kl. 6:58 pm #

  Jo, jeg kjenner patriarkhistorien, men den er høyst tvilsom for å si det forsiktig.

  ALLE disse tre religionene bygger altså på en stamfar som med all sannsynlighet ikke har levd. Her er det ingen forskjell mellom religionene.

  ———————
  1Mos 16:12 Og han skal bli et vill-asen av et menneske; hans hånd skal være mot alle, og alles hånd mot ham; og han skal bo østenfor alle sine brødre.
  ———–

  Skal dette verset fra førte Mosebok anses som en slags profeti om islam som oppsto flere tusen år senere?
  Det kan jeg vanskelig ta seriøst.
  Beklager.

 149. Liljerød mars 19, 2008 kl. 7:02 pm #

  #58 Leif Leifsen og Starlett

  Innlegget ditt er på lesernes VG og derfor tror Leif Leifsen at VG mener det samme som du gjør.
  VG er ikke islamvennlig. De er konservative og skremmer folk med terrorister enda de verste terroristene er jøder og amerikanere.

  Det beste er å skille politikk og religion. Folk kan tro hva de vil bare de oppfører seg ordentlig.

 150. Skogmus mars 19, 2008 kl. 7:08 pm #

  Jeg tror at Jesus døde for meg, men jeg fordømmer ingen andre.
  Gud har plass til alle i sitt rike.
  Guds rike er ikke av denne verden.
  Jeg tror at Gud frelser alle mennesker.

 151. Salma mars 19, 2008 kl. 7:19 pm #

  Det jeg liker og har lest selv i KOranen, er at hvis en person tenker å utføre en vond gjerning, så straffes han ikke for det før han faktisk utfører det, mens bare å ved ha gode hensikter, eller tenke posistivt vil du ha en forsparn. Kort: dine gode gjerninger blir notert til dommedagen, selv om du ikke utfører dem, men din onde tanker skader ikke din vei til paradiset før du faktisk realiserer dem. Veldig informerende og objektiv artikkel. Finnes nok håp for oss mennesker, når vi har slike som deg imellom oss. God påske.

 152. Starlett mars 19, 2008 kl. 7:20 pm #

  Takk skal du ha, Harald Haugan! 🙂

  Jo, det er sant, planter lever også. Vi får avvente og se om Gullhjerte vil svare.

 153. Scorpio_0 mars 19, 2008 kl. 7:25 pm #

  For min del passer ingen religioner med den virkeligheten vi lever i, religioner generelt er for intolerante -med mindre de ikke følges som skriftene tilsier!
  Buddhismen er nok den, av de store religionene, som kommer best ut.

  For meg er virkeligheten god nok, trenger ingen overtro, å være så heldig å være vitne til hva naturlige prosesser får til er fantastisk:-)

 154. bibeltru mars 19, 2008 kl. 7:34 pm #

  Abraham er historisk. Om du til dømes tek ein DNAtest av jødar (frå Isak) og arabarar (frå Ismael) vil du sjå at dei er i slekt. (Dei historisk kritiske kan ikkje innrømme slikt då det vil øydeleggje trua deira, for ikkje å snakke om inntektskjelda og respekten deira)
  Det var det Abraham, ikkje Moses, som fekk beskjed om å ofre Isak.
  Islam har generelt sett ingen garanti om frelse, verken for jøde, kristen eller muslim. Ein muslim som døyr i Jihad har derimot garanti om frelse, og ein som tek livet av seg har garanti om fortaping. Kva sjølvmordsterroristar hamnar er framleis diskutert.
  Kva meiner du med toleranse og positivt menneskesyn? Er toleranse å ikkje forby alt som er ondt eller er toleranse å starte å elske alt som er politisk korrekt å like? Er eit positivt menneskesyn å tru det som er sant (gulage, holocost, kulturrevolusjonen, dødsmarkene) eller det som er politisk korrekt om mennesket?

 155. turbo mars 19, 2008 kl. 7:36 pm #

  til helvete med amerika….irak har vunnet og skal vinne krigen feige jævler opptil 30 land mot en,,,skam dere…drittsekker,håper at hele usa drukner under vann,skal brenne flagget dems jævla terrorister,,,,saddam var konge og døde som en martyr…fuck bush…islam seirer gust wait and see.

 156. - mars 19, 2008 kl. 7:54 pm #

  det er ikke noen poeng å si :hvilken religion er best.jeg tenker på krig i irland mellom katolikker og protestanter;krig mellom jøder og muslimer og krigen mellom den muslimske verden og den kristne verden.det er nøk å ha en karikatur av profeten for å risikere livet.er dette så bra med muslimer?er kvinner i det muslimske verden fri mennesker?er jødedommen og kristendommen akseptert i den muslimske verden?

 157. HD mars 19, 2008 kl. 8:05 pm #

  Abort er faktisk ulovlig i Islam så lenge det ikke er no’ livsfare for mammaen. Dette bør rettes opp!
  I tillegg til dette er det en nødvendighet for skriftfolket å erkjenne siste Profet Muhammed (fvmh) for å komme til paradiset.I Koranen står det at Islam er religionen ovenfor Gud og vi får ordre om å adlyde Gud og profeten (fvmh). Ganske enkelt når du tenker slik: Alle profeter er brødre. Moses og Messias (fred være over dem) bevitnet om Profet Muhammed som skulle komme. Så Islam er ingen ny religion, men en korreksjon av tidligere åpenbaringer hvor Gud’s ord ble endret. 4 bibelbøker pr. idag er et godt eksempel på dette (i historien har det vært over 100). Islam har fullendegjort Skaperen’s veiledning. For å si det med andre ord er Islam siste ledd i åpenbaringen og den er fullkommen.
  «Alhamdulillahi alâ ni’metil Islam!»

 158. nalleballe mars 19, 2008 kl. 8:13 pm #

  Prøver en maratonrekkefølge:

  #33 Starlett

  Sikkert likedan med andre skrifttyper bortsett fra standarden her.
  Best å laste ned Open Office, for da slipper du Word-formateringene. Open Office kan du bruke hvis du skal lime inn html-kodene/kildekodene inn i bloggens HTML-editor. Slik får du det til du også.

  Oppskriften er noe innviklet:
  1. Du åpner et nytt HTML dokument i Open Office. Det er kritisk at du ikke åpner et nytt tekstdokument i stedet (det.
  2. Du skriver innlegget fra begynnelsen av slik du vil ha det. Sørg for å lagre filen når du er ferdig.
  3. Trykk knappen HTML-source, eller finn kommandoen view (html source) i menyen.
  4. Kopier alle kildekodene.
  5. Åpne blogg-editoren (f.eks den nye) og trykk HTML-knappen.
  6. Lim inn kildekodene i HTML-vinduet som dukker opp. Trykk deretter update.
  7. Skriv inn tittel, stikkord og trykk publiser til sist.

  #53

  Google Docs er faktisk bare å søke opp. Det er tekstprogram, excelark osv som tilbys sammen med en gmail-konto, som gir minst spam. Dette er hele tiden tilgjengelig over nett. Ikke trenger du å tenke på lagringsplass eller at filene går tapt.

  Router er noe man kobler til et modem. For å koble til en router gjøres noen enkle koblinger. Og oppkobling til routereb gjøres via CD-rom. Stasjonære PC’er kobles helst til internett via kabel (ellers trengs et trådløst nettverkskort). Trådløs er for bærebare. De har trådløse nettverkskort allerede installert.

  #55

  Editoren til VGB er dårlig mao.
  Og kan forbedres.

  #60

  HTML er kodene for hvordan samtlige internettsider er bygget opp. Se oppskrift.

 159. Espen S mars 19, 2008 kl. 8:39 pm #

  Slaver: Islam godtar slaveri. kristendommen har ikke noe klart synspunkt, men det er nok meningsløst å si at en god kristen kan ha slaver. Jødedommens syn på slaver kjenner jeg ikke.. Det er flere slaver i verden enn noengang, og det er Islam som er den store synderen. Er det ikke trist? Eller vedgår det deg ikke, fordi Vesten er for sterkt militært, og ikke noe sted muslimene kan hente slaver? For tiden… dermed blir det urett som ikke rammer deg selv. Og det kan jo godt tåles, er det ikke så?

 160. Starlett mars 19, 2008 kl. 9:09 pm #

  Innlegget ble veldig bra, og jeg har sett bruksanvisningen din lenger ned i kommentarfeltet.
  Takk skal du ha!

  Jeg prøvde nå å installere det nye routermodemet, men det mislyktes, så jeg tror jeg venter til etter påske når jeg kan få brukertøtte.
  Heldigvis klarte jeg å koble tilbake til det gamle modemet.

  Hva tenker du om innlegget og diverse kommentarer her?

  Veldig glad for hjelpen din, nalleballe. 🙂

 161. Starlett mars 19, 2008 kl. 9:11 pm #

  Hei sannhet

  Jeg har et litt dårlig modem for tiden, så innholdet hakket på videoen, men jeg skal se den senere. Håper å få det nye modemet installert over påske.
  Det hadde vært OK om du hadde fortalt veldig kort hva det handler om?

 162. Noen mars 19, 2008 kl. 9:21 pm #

  Religion har blitt redusert til å handle om makt og ikke kjærlighet.
  Hvorfor det?

 163. Starlett mars 19, 2008 kl. 9:40 pm #

  Hei Plotinus og takk for et langt og fyldig svar.

  Først: JEG ber ingen velge mellom disse tre religionen, jeg bare sammenfatter noen vitale punkter.

  Du sier:
  ———–
  Islam tillater ikke frafall, dvs. at har du først konvertert har du ikke lov til å ombestemme deg (det kan faktisk koste deg livet).
  ———–

  Dette er en av Vestens myter om islam, men det blir ikke sannere av den grunn. Vi vet at det finnes NOEN despotiske regimer som er tuftet på en skakkkjørt islamsime, men det er ikke Islam.
  (Jeg kan finne lenker senere som underbygger det jeg sier.)

  For en muslim er Gud barmhjertig og nåderik, og bare Gud kan dømme mennesket.

  ————–
  Vi diskuterer om kirken skal la homofile være prester og gifte seg, mens etter islam har ikke homofile engang livets rett, noe selv påstått «moderate» muslimer har problemer med å ta avstand fra her i Norge i vår tid.

  ———-
  Dette er heller ikke tilfelle.
  Islam er mot homofili, i likhet med jødedom og kristendom, og man kan nok si at europeiske kristne land er kommet lenger i sin aksept av homofile, men det er på TROSS av kristendommen og ikke på grunn av den.

  Det mange gjør, er at de ser på praksis i de ekstreme regimene i Afghanistan, Iran og Saudi-Arabia, og tror at disse regimene er _representative_ for islam, noe de ikke er.

  i Iran faller flere og flere unge fra sin opprinnelige islamske tro fordi de opplever hvordan presteskapet har forkvaklet den.

  Afghanistan har vært en tragedie etter Sovjetkrigen, der de CIA-støttete Muhajedin til Vestens applaus vant over Sovjet og som banet veien for det ekstreme Taliban, som ble enda mer ekstremt etter at Osama bin Laden fra det USA-vennlige S-A begynte å påvirke regimet.

  Og nå: Nå er regjeringen USAs Quislingregjering, men omtrent like ekstrem som før.

  Men de gjenspeiler selvsagt ikke Islam.

  Får jeg minne om at homofili først ble tillatt av at sekulært norsk Storting på syttitallet?

  —————–
  Vårt moderne vestlige samfunn står i skarp motsetning til et islamsk samfunn.
  —————-

  Her gjør du to klassiske feil: Du later som om «vestlige samfunn» bare er EN størrelse, men ser bort fra alle variabler, og du skjærer alle «islamske samfunn» over en kam.

  Hva i alle dager er et «islamsk samfunn»?

  Er det ekstreme stater som Afghanistan, som ikke har legitimitet i befolkningen og som er i krig, eller hva i alle dager mener du?

  —————
  . Ingen muslimske land kommer i nærheten av de vestlige landene og Israel når det gjelder respekten for individets frihet.
  ———–

  Israel er et lite land, og det har verdens tredje eller fjerde sterkeste militærmakt. Det har et ekstremt voldelig og sionistisk styre, og jeg vet intet land som begår då mye terror sett i forhold til folketallet.
  SE hvordan de har ødelagt Gazastripen og hvor katastrofalt det er for folket som lever der!

  «Kristne» USA er jo de store terroristene.
  I morgen er det fem år siden Bush % co innledet sin uhyrlige illegetime krig mot Irak, som var tuftet på løgn, løgn og løgn, og som har ødelagt livene til de fleste irakerne.
  Jeg har irakiske venner som er på flukt og jeg er full av sorg over deres skjebne.
  Tragedien i Irak er så fullkommen at du neppe kan fatte det.

  Og på denne bakgrunn sier du at muslimer er de som er mest terroristiske.

  Det er nesten ikke til å tro.

  Hvor er gangsynet til mange mennesker i vesten?

  Har dere slukt USAs propaganda rått med søkke og snøre?
  SE deg om i verden og du vil se hvem som er ansvarlig for de store overgrep mot menneskeheten!

  Det er noen «demokratiske liberale demokratier.»

  Hva hjelper det å være nominelt demokrati når man mener seg berettiget til å ødelegge andre land på motsatt side av kloden – OG gjør det?

  Lenge leve norske fordommer og ren uvitenhet!

 164. Starlett mars 19, 2008 kl. 9:51 pm #

  Hei Arishu

  jeg er enig med deg i at kristedommen skiller segcut fra de andre to religionene, både av de grunner du nevner, men også fordi den inkluderer en frelser. Kristus-troen tilhører jo bare kristendommen.

  Du skriver videre:

  ——————–
  Grunnen til at jøder og muslemer har så mye problemer med hverandre nå fortiden er etter min mening ikke noe annet enn maktspill. Mange av stater i midtøsten er forholdsvis nyoppretede stater inkludert Israel, og disse landene er nødt til å skaffe seg yttre fiender for å holde makten og forhindre splittelse i sine egne land.
  ————

  Ja, det tror jeg du har veldig mye rett i.
  OG: Disse problemene var jo ikke særlig tydelige før staten israel ble opprettet i 1948.

  Før den tid var det knapt noen som så på islam som et problem.
  Etter seksdagerskrigen i 1967, da Israel okkuperte land de ikke hatt rett på i føle FN, har spenningen mellom religionene blitt sterkere, men det ER politisk motivert.

  Etter hvert har det sekalert, og nå er det altså 41 år siden israels okkupasjon, den som gjorde forholdet mellom israel og nabostatene så vanskelig.
  Før israel retter seg etter FN og gir Palestina det som tilkommer dem og før vi får en bærekraftig tostatsløsning mellom Palestina og israel, tror jeg ikke vi kan få fred i Vest-Asia.

  Hovedansvaret må Israel bære, OG USA. som blokkerer for sanksjoner i sikkerhetsrådet.

 165. adolph mars 19, 2008 kl. 10:04 pm #

  skrev en lang kommentar, men med det nye plutselig utloggetpisset vgb har begynt med… nå er det faen meg nok. Sto som uinnlogget og fikk ikke sendt, gidder ikke skrive det en gang til.

  Ikke bare holder jeg 10M som regel på innlegg, jeg innfører herved 2M som lov ved kommentargiving.

  Altså aldri mer enn 10 minutter fra jeg får en ide til innlegget skal være postet, og aldri mer enn 2 minutter fra jeg finner et innlegg til kommentar skal være postet.

  Lei av tull.

 166. STB mars 19, 2008 kl. 10:10 pm #

  Hei Starlett,
  fint initiativ, men jeg registrerer dessverre at mye av det du har skrevet om jødedommen en blanding av faktafeil og tradisjonelle svartmalingsmyter. Og som den masete religionsvitern jeg er, har jeg tatt meg friheten til å gi deg noen tips – og håpe at du kanskje vurderer å endre på noen av dem.

  Om seksualitet og ekteskap
  «I jødedommen er det dessuten en plikt for mannen å forplante seg. Mannens sæd skal bare brukes til forplantning, noe som generelt utelukker både onani og prevensjon for menn. Jødene har altså det strengeste seksualsynet.»
  Man må i så måte være klar over at jødisk lov faktisk tillater alle former for seksuelle handlinger mellom mann og kone så lenge det ikke resulterer i at mannen spiller sin sæd. Her foreligger f.eks. restriksjoner i den absolutte majoritet av islamsk lovgivning.
  Jeg kan også nevne at til og med ortodoks jødedom tillater bruken av prevensjonsmidler under enkelte omstendigheter, i motsetning til f.eks. romersk katolisisme.
  Mannen er dessuten ifølge jødisk tradisjon også forpliktet til å tilfredsstille kona si seksuelt, og sex skal foregå på kvinnens premisser. Hun har også rett til å nekte ham sex.
  At jødisk lov i tillegg har, sammenlignet med de to andre religionene (og kanskje særlig islam), svært liberale ordninger vedrørende skilsmisse og ny-ekteskap, er det ganske pussig at det konkluderes med at dette er «det strengeste seksualsynet».

  Om organdonasjon
  «Jøder er prinsipielt mot organdonasjon. (…) Dessuten definerer jødene ikke et hjernedødt menneske for dødt, og de kan således ikke ta organer fra et menneske som etter deres definisjoner lever. (…) Derfor er hjertetransplantasjon umulig for jøder.»
  Her var det mange feil. Det anses (også blant de ortodokse) som en stor mitzvah å donere organer for å hjelpe andre. Å gjøre en innsats for å bevare liv i fare, såkalt pikuach nefesh, overgår så godt som alle andre mitzvot og åpner for organdonasjon. Kun en liten minoritet av jødiske lærde forbyr organdonasjon, og mange rabbinere (ortodokse såvel som ikke-ortodokse) regner pikuach nefesh gjennom organdonasjon som en religiøs plikt om en skulle være i en situasjon som tilsier det.

  Om abort
  «I kristendom og jødedom er abort ikke akseptert ettersom fosteret i kristen og jødisk tenkning har ubegrenset menneskeverd fra unnfangelsen.»
  Ifølge jødisk lov er abort ikke bare lovlig, men til og med påbudt dersom morens liv står i fare. Det skiller seg fra f.eks. romersk katolisisme, som har et totalforbud under enhver omstendighet.

  Om frelse og fortapelse
  «Jødedommen mener at jødene er Guds utvalgte folk, men har en uklar teologi om livet etter døden. Noen mener at bare jøder blir utvalgt, mens andre åpner for at mennesker som tror på Jahve kan komme gjennom nåløyet.»
  Dette er rett og slett forferdelig feil. ‘Utvalgt’-begrepet har ingenting med frelse eller fortapelse å gjøre, men dreier seg om plikter en som religiøs jøde skal påta seg.
  Videre setter ikke jødedommen noen krav til tro for å oppnå frelse i etterlivet. Den kommende verden, Olam ha’Ba, er betegnelsen for dette spirituelle etterlivet. Den rådende oppfatning blant jødiske religiøse lærde, er at ens plass i Olam ha’Ba avgjøres utelukkende av ens handlinger i livet, fullstendig uavhengig av hvem man var eller hvilken religion man har tilhørt. I motsetning til kristendommen som ekskluderer alle ikke-kristne, og islam som ekskluderer alle som ikke tilhører Abrahamsreligionene.
  Altså: Ifølge jødisk tenkning blir man dømt for det man har gjort, og ikke det man har trodd. Således er absolutt ingen utelukket frelse.

  Om menneskesyn
  «Det jødiske syn er at mennesket er grunnleggende ondt, men arvesynd avvises.»
  Ifølge jødisk tradisjon fødes mennesket som rent/syndfritt, og det kan hele tiden selv velge om det vil gjøre godt (yetzer ha’tov) eller ondt/synde (yetzer ha’ra). Den såkalte onde tilbøyelighet er en sterk menneskelig drift, men kan/skal altså motkjempes av en god tilbøyelighet – en dualisme som også knyttes opp mot den åndelig-fysiske kontrasttenkningen. Svært kort sagt kan man hevde at menneskets drift har elementer av den såkalte ondskapen, men at ondskapsbegrepet i jødisk teologi blir altfor komplekst til at det oppsummeres på denne måten. ’Grunnleggende ondt’ blir uansett ikke riktig uten en lengre redegjørelse.

  Jeg vil til slutt gjøre klar over at jeg nå kun har tatt stilling til de ortodokse jødiske lovgivningene. Det finnes, i likhet med kristendommen, varierende retninger også innen jødisk religiøs tenkning, hovedsakelig i liberal retning. En (grusomt overfladisk) sammenligning til kristen tenkning kan være å se den ortodokse retningen som katolisismen, mens de andre reform-jødiske grupperingene er mer i retningen av den protestantiske kristendommen. Som et apropos, kan det jo sies at kristendommen i seg selv ble startet nettopp som en jødisk reformgruppe, og at dagens jødiske reformister er svært like dagens protestanter – kjennetegnet av en sterk grad av sekularisering og sunn fornuft…

  Jeg håper dette ble sånn noenlunde oversiktlig, det er bare å spørre om noe er uklart. Jeg fordyper meg i studier av jødedom og islam, og synes det er kjempegøy å kunne bidra med litt input her og der 🙂

  Mvh.
  STB

 167. Starlett mars 19, 2008 kl. 10:18 pm #

  Try it again, Adolph! Please…

  Jeg setter stor pris på din kunnskap og sakkyndighet.

  SELV om noen tror at du er sosialist når du vitterlig er liberalist. 😉

  Jeg har samme problem som du – at kommentarer forsvinner, men jeg er begynt å høyreklikke og klikke på «Kopier», slik at jeg ikke mister kommentaren dersom den forsvinner i løse luften.

 168. adolph mars 19, 2008 kl. 10:21 pm #

  STB glemmer å nevne at når jødedommen snakker om mennesker, snakker den om medlemmer av stammen, altså jøder. De utvalgte.

 169. Starlett mars 19, 2008 kl. 10:21 pm #

  Vel, jeg vet ikke hva «tohare» er, men jeg registrerer din kommentar.

  Det er mange innenfor de tre religionene jeg har nevnt som tor på Abrahams eksistens, og det gjelder like mye jøder og muslimer som kristne, ja, kanskje gjelder det MER for jøder og muslimer enn for kristne, siden Jesus er den viktigste personen i kristendommen.

 170. Starlett mars 19, 2008 kl. 10:24 pm #

  Hei J001

  Ja, jeg reagerte også på setningen
  ————
  Islam hater Jøder og Kristne
  det ser du rundt omkring verden.»
  ————-

  Jeg har ikke inntrykk av at misforståelse og eventuelt hat er noe mindre fra de andre religionene.
  Dessverre.

  Paradokset er jo at disse religionene har så mye felles, og likevel har så mye vondt å si mot hverandre.

  I rettferdighetens navn må det sies at det foregår mange interrreligiøse dialoger og mye samarbeid, så bildet er heldigvis ikke helsvart.

 171. Starlett mars 19, 2008 kl. 10:32 pm #

  Jeg regner med at de forskjellige journalister har ulikt syn på disse religionene, også i VG, og jeg forsto etter hvert at dette innlegget måtter være på Lesernes siden det kommer så mange interessant kommentarer fra skribenter som ikke er innlogget.

  Nei, det beste hadde vært om man ikke blandet politikk og religion, men foreløpig kan det synres som en utopi.

 172. Per mars 19, 2008 kl. 10:38 pm #

  Islam tillater stamcelleforskning og abort. Det er positivt. Det må kristne lære noe av.

 173. Starlett mars 19, 2008 kl. 10:40 pm #

  Takk for kommentaren. Fint med inkluderende og tolerante mennesker innenfor alle religioner.
  De «drukner» ofte i mye støy.

 174. Starlett mars 19, 2008 kl. 10:43 pm #

  Ja, på noen områder er Islam mer vitenskapvennlig, og særlig vil jeg fremheve organdonasjon og stamcelleforskning.

  Det burde etter mitt syn være en selvfølge i vår tid, når man kan redde så mange liv ved denne vitenskapen, men dessverre er det ikke det.

 175. Jens mars 19, 2008 kl. 10:52 pm #

  #65 plotinus

  Du har alle fordommene som går an å ha.
  Det hjelper ikke at du er flink å skrive.
  Jeg er enig med Starlett.
  Israel er et terroristland!
  De skulle ha fått en flik av Tyskland heller.
  Det var tyskerne som gasset jødene. Ikke palestinerne. Verden er urettferdig.

 176. Starlett mars 19, 2008 kl. 10:58 pm #

  Hei ELGEN

  Du skriver:
  ————-
  Islam forespråker hellig krig. Hvis en selvmordbomber sprenger seg selv sammen med de vantro blir han lovt jomfruer i Paradis. Hvis dette er Islams mening om hva som gjør mennesket grunnleggende godt så har jeg vanskelig å se at Islam er den mest tolerante religionen.
  ——–
  Ja, HVIS det HADDE vært islams mening, hadde jeg vært enig, men det er det alstså ikke.
  Jihad er noe helt annet, først og fremst «krig» mor egne «syndige» handlinger, og i ytterste konsekvens: FORSVARSKRIG.

  Hva mener du om den israelske krigføringen og terror mot palestinerne og om terroren og krigen mot irakerne?

  Krig er dessverre ikke bundet opp i noen religion, men er motivert av andre årsaker.

 177. Starlett mars 19, 2008 kl. 11:07 pm #

  Hei Linda Aarseth
  og velkommen på bloggen min. 🙂

  Først må jeg igjen rette opp en misforståelse: jeg ber ingen velge mellom disse religionene.
  jeg viser bare likheter og forskjeller mellom tre religioner som er runnet av samme rot.

  Selv definerer jeg meg som agnostiker, men det er den kristne tro jeg kjenner best, på godt og vondt.

  Jeg er for øvrig helt enig med deg i at om vi handlet mot andre slik vi ville at andre handlet mot oss, og om vi kunne oppleve andre mennesker som et mål i seg selv og ikke et middet. så ville verden kunne bli et bedre sted.

  Og den gylne regel fra Nt og bergpreken sier det jo også godt:

  Den gylne regel

  Alt dere vil at andre skal gjøre mot dere, det skal også dere gjøre mot dem.

  —–

  Jesus var i grunnen en interessant moralfilosof, anarkist og opprører.

  Jeg opplever at vi er nokså enige.

  Takk for en interessant kommentar! 🙂

 178. Starlett mars 19, 2008 kl. 11:12 pm #

  Hei Petra

  (Jeg tenker på Jordan når jeg ser nicket ditt)

  Jeg synes du tar hardt i, men i substans er jeg enig med deg.

  Israels terror og USAs krigføring, ikke minst mot Irak, er jo virkelig noe som vi plikter å huske og å kritisere.
  Jeg håper at det blir en demokratisk president i USA som får slutt på Irak-krigen, og tror at Obama er rette mann.

  Når det nå bare finnes tre kandidater å velge mellom.

 179. Starlett mars 19, 2008 kl. 11:15 pm #

  Du tror på Gud, men er ikke bundet av dogmer?
  Det tror jeg du deler med mange, og det synes jeg er den beste måte å tro på Gud på.

  Forutsatt at man kan ha et relativt avslappet forhold til hva andre tror på.

 180. Rabagast mars 19, 2008 kl. 11:26 pm #

  Hmm, men hvrofor snakker man bare om Abrahamske sekter når man snakker om påske? Påskefeiring er jo noe helt annet enn hva disse merkelige fetish mytene snakker om? Jødedommen idag ville jo ikke bli gjenkjent for 2000 år siden. Dagens kristendom fantes ikke før 1200 år etter Jesus sin død (han ble foresten født i mars). Muhammed ble ikke født som muslim, noe som gjør at Islam faller som et dårlig bygget korthus.

  «Påske» feires fordi dagene blir lenger og avlingene begynner å vokse, det er som jula rett og slett soltilbedelse. Sånn var det i 1000 vis av år før Israelerne satt sammen myter de hadde blitt fortalt oralt og skriblet dem ned for å hevde sitt eget folks rett til land.

 181. FGE mars 19, 2008 kl. 11:28 pm #

  Det er lov å tro hva man vil, men når man ikke vet forskjell på Moses og Abraham angående ofringen av «Isak/Ismael,» da har man avslørt sin uvitenhet på mer enn ett plan.

 182. Starlett mars 19, 2008 kl. 11:30 pm #

  Hei Anonym

  ——————–
  Du skriver om tre relgioner. Samtidig skriver du at Abraham er en person som høyst sannsylig ikke har levd. (historikere er uenig med deg her).
  ————–

  Ja, det er riktig, det gjør jeg. For alle disse tre religionene regner Abraham som sin stanfar, selv om han ikke har levd.
  DET er poenget.

  Historikerne er ENIGE med meg her.

  Når du kommer med slike utsagn, hadde det vært fint om du kunne begrunne det, for ellers blir det bare en løs påstand uten substans.

  ——————-
  Dersom vi kan se bort ifra Abraham fordi han er en myte, har ikke relgionen noe ben å stå på. Abraham var en troens mann og er et forbilde for alle oss troende.
  ———-

  Kristendommen har dogmet om Kristus å stå på.
  Jødedommen har nasjonsbyggingen, Jahvetroen og troen om det utvalgte folk.

  Islam har Koranen, troen på Gud som skaper og hjelper, så det er mye mer enn Abraham i religionene.

  Er Abraham et forbilde for alle troende?
  nei, det er han da slett ikke.
  jeg kjennert massevis av troende mennesker, men knapt noen som bokstavelig talt tror at Abraham har levd.

  Men som MYTISK person kan han kan hende tjene som forbilde for troene. Det er imidlertid noe annet.

  Jeg vet ikke hvilken menighet du tilhører, men de aller fleste prester har jo for lenge siden innsett at fortellingene i Første Mosebok OG Andre Mosebok med flukten fra Egypt, ikke er historisk korrekte.
  ———
  Jøder og kristne har Bibelen, mens muslimer har Koranen.
  ——-

  Jøder har IKKE NT som inneholder de viktigste skriftene i kristendommen, og jødene har skrifter som de kristne ikke har, men ja, GT har de felles.

 183. Starlett mars 19, 2008 kl. 11:32 pm #

  Hva mener du egentlig?
  Jeg skjønner ikke denne kommentaren, enkelt og greit.
  Vil du utdype, er det fint.

 184. Starlett mars 19, 2008 kl. 11:34 pm #

  Jeg opplever ikke at religionene i utgagnspunktet er bygd på hat, Frank.
  Men at det har generert mye hat, ja, det skal jeg være enig med deg i.

  Dessverre.

 185. Starlett mars 19, 2008 kl. 11:34 pm #

  ?????

 186. Starlett mars 19, 2008 kl. 11:35 pm #

  Så vet vi det. 🙂

 187. D. mars 19, 2008 kl. 11:39 pm #

  Lurer på hvor du har fått informasjonen din om jødedommen fra? Det er jo utrolig mye du skriver som ikke stemmer! Jeg er selv jødisk og underviser i jødedom, og vil gjerne ta meg en prat med deg for det meste du skriver er rett og slett tull! Hvordan har du kommet på at du skal skrive en blogg om religioner du ikke engang har kjennskap til?
  Hadde håpet og lest noe givende, men ble bare irritert av dette.
  Takk STB for at du har rettet opp i de feil som ble skrevet her.

 188. Astrid mars 19, 2008 kl. 11:45 pm #

  Er d mulig.. du fremhever islam og rakker ned på kristendommen. Det du skreiv der er ikke dekkende for menneskesynet som den kristne Gud gir til kjenne for.
  Dessuten er det en stor religionsforskjell at Gud, i motsetning til Allah, er tilgivende og kjærlighet og som vi kan kommunisere og snakke med. I kristendommmen kommer dessuten alle som tror til himmlen! du kan ha en frelsesvisshet og VITE at du er frelst! I Islam kan du bare håpe at du har vært «snill» nok til å komme til paradis. Bortsett fra om du dør i Jihad, hellig krig da..
  Alle religioner har kjempet for å komme til nirvana eller for å bli bra nok. til slutt måtte vi gi opp å skjønne at vi ikke er perfekte – det er da Jesus måtte trå til. For OSS.

 189. Starlett mars 19, 2008 kl. 11:54 pm #

  Jeg må bare hoppe i kommentarene her for å rette på en ÅPENBAR misforståelse.
  Selvsagt vet jeg at Genesis forteller om at ABRAHAM var i ferd med å ofre Isak/Ismael da han skulle ha fått stoppsignal av Gud og væren sto der så beleilig.

  Men jeg trekker fram parallellene:

  1. offerlam-metaforen i Abrahamfortellingen

  2.Offerlam-metaforen i fortellingen om utgangen fra Egypt, (som heller ikke kan belegges historisk)

  og endelig

  3 offerlammetaforen ved justismordet av Jesus, som sannsynligvis har funnet sted.

  Forstår du nå?

  Oppfordrer deg til å LESE gjennom innlegget en gang til, så ser du det nok.

  Men takk for kommentaren.
  Det medførte at jeg fikk klargjort noe som kunne synes uklart for noen.

 190. adolph mars 20, 2008 kl. 12:05 am #

  #100 Kommentar fra Astrid

  Nirvana? Hva legger du i det? Forklar. Interessant at en såkalt kristen drar fem Nirvana.

  Alle som tror kommer til himmelen? Javel, tror på hva da? Forklar, altså bibelen sier jo at det er Gud som skal dømme, jeg vet at mange kristne drister seg til å si at de er frelste, men hvor i Bibelen finner de dekning for en slik påstand?

  Hvor rakker Starlet ned på kristendommen?

 191. tohare mars 20, 2008 kl. 12:06 am #

  Maja og joo1.

  Nei eg er ingen muslim.
  Du kan gjerne kalle meg en kristenfundamentalist det gjør meg ingen ting.
  Eg trur på hele Bibelen.
  Har aldrid kritisert muslimene som dere sier. Eg snakka om Relgionen islam.
  Dei lære til og med sine barn på skole og på barnetv og hate jøder.

 192. youdontneedit mars 20, 2008 kl. 12:11 am #

  Hva slags religion tror man på hvis man tror på Gud, men ikke på Jesus (worst case dissippel/ profet), men tror heller ikke på Messias, og fremdeles ikke på Muhammed? Og i tillegg er så liberal som en kan bli?

  Ew, hvis Abraham er fiktiv, hvorfor lærer vi om han som stamfar til de tre store religionene i skole og konfirmasjonen da?

 193. adolph mars 20, 2008 kl. 12:29 am #

  103 har en typisk norsk religion, som ikke er kristelig, det er en lettfordøyelig taffelreligion som kan tilpasses det livet du vil leve. En Gud som applauderer alt du gjør, fordi han er 100% ditt eget verk.

  Det er typisk norsk å innbille seg at dersom man tror på noe som ikke er Allah eller Odin, da er man kristen.

 194. Starlett mars 20, 2008 kl. 12:31 am #

  *Sukk*

  Jeg hadde ikke til hensikt verken å fremheve eller å rakke ned på noen av disse religionene.

  Jeg er agnostiker.

  Jeg er ikke muslim, ikke jøde, og jeg er mest kjent med kristendommen.
  Jeg har prsktiserende, troende ksatolikker i NÆR familie, så nær som det er mulig, og jeg har mange kristne venner, både katolikker og protestanter.

  Blant annet har jeg NÆR relasjon til et land som ble dannet som et katolsk land – i hjertet av Europa, og som får ny regjering i dag, skjærstorsdag, nesten ni måneder etter valget.

  I dette innlegget har jeg prøvd å gi en OBJEKTIV beskrivelse av noen punkter i de tre religionene som hevder å ha Abraham som stamfar, og hvis du mener at det faller uheldig ut for kristendommen, KAN det jo tenkes at du har lest noe som du ikke visste fra før.
  Hva vet jeg?

  HVOR har jeg begått faktiske feil?

  Det Er slik at islam tillater abort de tre første måneder og at de tillater stamcelleforskning og organdonasjon.

  Noen vil synes at dette er bra, andre ikke.

  Men dette er faktaopplysninger, ikke noen som helst propaganda.

  Man må tåle å lese sannheten om sin religion, uansett hvilken religiom man har.

 195. Starlett mars 20, 2008 kl. 12:36 am #

  D

  Hvis du er jødisk og underviser i jødedom, oppfordrer jeg deg til å fortelle meg nøyaktig HVA som er galt.
  Kommentaren du skriver her, er jo bare løse påstander uten begrunnelse, uten substans.
  Jeg prøver å gi en OBJEKTIV fremstilling av alle de tre monoteistiske skriftreligioner, og når det gjelder jødedom, støtter jeg meg først og fremst på det jødiske lærde SELV sier og skriver.

  Jeg har ingen interesse av fri diktning, og jeg er ikke ute etter å skrive usant om noen av de tre religionene.

 196. Starlett mars 20, 2008 kl. 12:38 am #

  Det synes som du har forstått noe vesentlig i Koranen, Salma.

  God påske til deg også. 🙂

 197. Lotte mars 20, 2008 kl. 12:40 am #

  Jeg gir deg en tommel, for jeg synes innlegget er kjempegodt og forstår ikke alle kommentaren du får.

 198. LillePersille mars 20, 2008 kl. 12:42 am #

  Takshi fra Japan

  Jeg spiser ikke svinekjøtt fordi svin er urene dyr. Griser er veldig intelligente og lider hos bonden. De passer som kosedyr. Ikke som mat.

 199. nalleballe mars 20, 2008 kl. 12:42 am #

  Hva jeg synes om dette?

  Jeg glemmer det fortere enn jeg leser. I dette innlegget har jeg fokusert på å løse dette med skrifttypen og skriftstørrelsen din. Det er ikke pent å lese dette.

 200. Starlett mars 20, 2008 kl. 12:55 am #

  Hei Gunnar Schjenken

  NÅ ser jeg at jeg rett og slett har skrevet feil i innlegget mitt, og det var en ren glipp. Da forstår jeg hvorfor en annen reagerte som hun/han gjorde. Selvsagt var det Abraham som i følge GT skulle ofre Isak/Ismael.
  Som du ser, har jeg til og med illustrert innlegget med et Rembrantdmaleri av Abraham, Isak, en vær og en engel.

  MEN: Både Abrahamfortellingene og Exodus er jo MYTER som ikke kan belegges historisk.

  Ja, de kristne feirer påske på grunn av Jesus, og at Jesus ble utsatt for justismord, er det mye som tyder på. her er vi inne i historisk tid.
  Derimot er hans oppstandelse og hans status som Gud mer tvilsom og overlatt til troens domene.

  Takk for innspillet! 🙂

 201. Starlett mars 20, 2008 kl. 1:00 am #

  Npr morens liv er truet, er abort tillat både i kristendom og jødedom. Det regnet jeg med var en selvfølge.
  Jeg skriver om hovedlinjene.

  Jeg har vist til dette med sex og mannens sæd i en lenke, og jeg har skrevet at det KAN godtas sex uten forplantning som formål dersom særlige grunner tilsier det, men hovedregelen er at sex er til for forplantning, og at mannens sæd ikke skal spilles. Derfor onaniforbudet.

  Jeg ser ikke helt hvor de grove feilene er?

  Og jeg feller ingen dommer over noen av religionene, men prøver å fremstille dem alle objektivt fra en livssynsinteressert agnostikers synsvinkel.

 202. Starlett mars 20, 2008 kl. 1:03 am #

  Hei Scorpio, velkommen på bloggen min. 🙂
  Ny på VGB?

  Ja, buddhismen er jo ikke en teistisk religion, men en slags filosofi, og antakelig den mest fredelige religionen.
  Ellers er jeg stort sett enig med deg. 🙂

 203. los retardo mars 20, 2008 kl. 1:46 am #

  Hei.

  Vil bare si at det er imponerende at du svarer på så godt som hvert eneste kommentar.

  Flott innlegg. Dette er jo tydeligvis temaer som opptar veldig mange, så jeg tenkte jeg kunne komme med et par innspill fra en som har kristen kulturell bakgrunn.

  Jeg ønsker bare å påpeke at flere av punktene i artikkelen din (f.eks abort og stamcelle) bare er enkelte religiøse lederes tolkning av bibelen, og ikke nødvendigvis noe som kristne flest tror på eller noe som bibelen påpeker veldig tydelig. Jeg antar det samme gjelder Islam og Jødedom.

  Kristne ledere gjennom tidene har vært flinke til å dikte ting som ikke har direkte opphav i bibelen, som desverre henger igjen. F.eks konfirmasjon. Eller et begrep som treenigheten.

  Jeg vil bare oppfordre alle som leser dette til å bruke noen minutter til å lese den lille delen av bibelen som omhandler Jesu liv (evangeliene). Der vil man finne mye som kan være vanskelig å finne i skole-teologien. F.eks det som har blitt velkjente klisjeer (fritt etter hukommelsen) «Gjør mot andre som du vil at de skal gjøre mot deg», «Elsk din neste som deg selv», «Elsk dine fiender»… Den siste vil jeg tro avviker noe fra hva Islam sier man bør gjøre med fiender.

  Jeg oppfatter kristen tro til å kun omhandle å behandle mennesker bra (som er smittsomt) istedet for dårlig (som også er smittsomt). Desverre er den synlige delen av kristenbefolkningen ikke særlig flink til å kommunisere dette, men man finner mange hverdagshelter hvis man leter (skjult av den sanne Jesu-etterfølgelsens ydmyke natur). Mor Teresa er kanskje et eksempel dette. (Uten at jeg har satt meg inn i det).

  Finnes det slike helter med muslimsk bakgrunn? Jeg har ikke hørt om så mange muslimske hjelpeorganisasjoner osv. men så har jeg ikke prøvd å finne det ut heller.


  Ellers så vil jeg også bare kommentere det at det tilsynelatende er flere her som tar sterkt parti med palestinerne i konflikten der i midtøsten. Dersom man har bodd litt i utlandet og fått litt mer nyanserte nyhetssendinger enn i Norge så vil man skjønne at det er to sider av konflikten (som alltid). Jeg blir overrasket over hvor mange her som tar parti til en side uten å ha noe særlig kjennskap til saken.

  Konflikten der har vart mye lenger enn siden da landegrensene i området ble opptegnet. Men skal konflikt løses må man selvsagt endre på det som kan endres: fremtiden og ikke fortiden.

 204. Artemisia mars 20, 2008 kl. 1:59 am #

  #34,5: Bare en kort visitt sent på natt. Angående ostara, så kan du lese Dr.Jervels lille epistel her..(scroll forbi starten, så kommer det–)

  Istedet for at jeg skal skrive om det så sent på natt, så er det han skriver en liten innføring i Ostara.

  Jeg kan også tilføye at i feiringen av ostara, er også gudinnen Artemis dedikert. (KIlde: Dahlua)
  Med Artemis er det tid for fornyelse, for jakt, – det er så-tid i sydlige strøk. Sæden signes. Lyset ved vårjevndøgn er i balanse, og lyset er stigende. Det er tid for forelskelse og kjærlighet. Og feiringen av ostara innebærer også en Sol-fest. Våren hylles.

  Her er Dr.Jervels bidrag:
  http://www.vgb.no/292

  Ha en riktig god ostara i morgen!

 205. Simon mars 20, 2008 kl. 2:04 am #

  Jeg ville gått for Buddhismen om jeg var religiøs i det hele tatt, selv om religionen ikke har en Gud.

 206. Leif Leifsen mars 20, 2008 kl. 2:13 am #

  Du har skrevet et svar til innlegget mitt, at du erkjenner at «mange kristne tenker sånn [at et menneske som tror på en annen religion kan være godt], men dette er ikke hva den kristne teologi sier».

  Med andre ord sier du, at det finnes en oppfatning som kanskje er litt utbredt eller svært utbredt blant noen eller mange kristne på forskjellige nivåer (i motsetning til meg vil du ikke forplikte deg til noen fremstilling av utbredelse), men så sier du at fordi kristendommens _teologi_ har en annen mening, så må du konkludere noe annet om kristendommens komparative _natur_ ut i fra det.

  Det viser hvor misvisende og kunnskapsløs bloggposten din er. Du anvender faktisk en dobbeltsidig metodikk, der du konkluderer rundt kristendommen ut i fra en fundamentalistisk lesing av enkelte vers, men om Islam ut i fra generelle betraktninger.

  Hvorfor misvisende og kunnskapsløst? Fordi det å snakke om «kristendommens natur» _uavhengig_ av hva som faktisk menes av kristne og hva kristne prester og institusjoner faktisk mener og tror, naturligvis er meningsløst og misvisende. Dersom en person vokser opp, går til kirken, treffer en prest som forteller at kristendommen har kjærlighet for alle, og så føler seg frelst i dette, så er dette for alle praktiske realiteter hva kristendommen i akkurat dette tilfelle _er_. Skal du snakke om hva religionen praktisk sett _inneholder_ og hva som er religionens karakteristikker, er det faktisk hva som forkynnes og hva teologien er i forskjellige land som _er_ hva kristendommen virkelig er. Og det samme gjelder naturligvis også Islam.

  At du fremstiller kristendommen som noe annet enn hva den praktisk sett er, ut i fra dine synspunkter om enkelte bibelvers, er misvisende og kunnskapsløst all den tid disse bibelversene er åpne for tolkning og senere revisjon av teologien. Etter din metodikk for fremstilling, som er noe du faktisk burde ha lært deg om du har studert noe som helst, kunne man ha en situasjon hvor totaliteten av kristne, både troende, prester og de høyeste religiøse overhoder, alle tror på oppfatning A, mens du konkluderer at «i virkeligheten» er kristendommens natur komplett motstridende B.

  Jeg vil faktisk derfor utfordre deg til å vise at innlegget ditt _ikke_ er løgnaktig, ved å vise til ledende landsoverhoder blant kristne som enten uttaler eller implisitt og ut i fra sammenhengen stilltiende godtar at mennesker som er gode men av andre religioner hates og straffes av Gud. Jeg er med andre ord så sikker på at du har fremstilt ting galt, at jeg vil utfordre deg til å finne bare et fåtall som reelt sett faller sammen med din fremstilling.

  Du hevder helvete bare er en tradisjon som ikke har noe grunnlag i teologi. Du skriver og, «En bokstavelig tro på «helvete» er det forhåpentligvis bare enkelte kristne og muslimer som tror på.» Det er en løgn. Fra Koranen:

  As for him who disbelieveth, I shall leave him in contentment for a while, then I shall compel him to the doom of Fire – a hapless journey’s end! (Sure 2:126)

  Lo! those who disbelieve and deal in wrong, Allah will never forgive them, neither will He guide them unto a road, Except the road of hell, wherein they will abide for ever. And that is ever easy for Allah.(Sure 4:168-169)

  Dette er fra anerkjente koranoversettere, og disse har ikke senere blitt revidert. Du finner ikke en anerkjent koranoversettelse som ikke inkluderer konseptet om helvete for ikketroende, om det så er ateister. Dette er komplett motsatt av hva du hevder.

  Med andre ord står poenget fortsatt – Du sier, ut i fra bruk av sitater fra bibelvers, at kristendommen er mer intolerant enn Islam, fordi kristendommen ikke kan se på ikketroende som gode, mens Islam kan det.

  Dette er løgnaktig og misvisende – for som er tydelig, kristen teologi i dens praktiske eksistens inneholder speilvendt av det du sier i stor grad at mennesker som ikke er kristne kan være gode personer og komme til himmelen. Innen Islam er det ingen relle utfordrere til teologien som bygger på Koranens ord om at alle som ikke er «av bokens folk» skal oppleve smerte og havne i helvete.

  At du konkluderer at Islam er mer tolerant en kristendommen ut i fra dette er derfor løgnaktig. At VG reproduserte løgnen din, fordi deres egne ideologi er å sette Islam i et positivt lys, er noe Torry Pedersen personlig har ansvar for.

 207. Teodor mars 20, 2008 kl. 2:35 am #

  Et flott innlegg og du er god på kommentarer.
  Jeg synes at du er veldig saklig.
  Jeg tolererer religioner, men liker dem ikke.

 208. Ateist mars 20, 2008 kl. 2:48 am #

  #100 Astrid
  Snakk om å være hatefull og sneversynt!
  Du vrøvler deg bort i tåpelig klissprat om jesusen din.
  Starlett er nøktern og grei og taler sant sånn jeg kan se.

 209. STB mars 20, 2008 kl. 2:48 am #

  Hei igjen, Starlett!

  I ditt svar til D. #99 oppfordrer du til å fortelle «nøyaktig HVA som er galt» i det du skrev om jødedommen. Jeg håper du tar deg tid til å lese det jeg skrev i #93, hvor jeg føler jeg trakk frem det jeg oppfattet som viktigst.

  Det må også sies at adolph #94 tar feil når han påstår at jeg skal ha utelatt at jødedommen kun omtaler jøder i frelses- og menneskesynsspørsmål. Grunnen til at jeg ikke skrev det, er at dette er løgn, eller i beste fall en klassisk misforståelse. Ikke-jødiske mennesker er ifølge jødisk teologi gjennom sine gode handlinger sikret frelse i det åndelige etterlivet.
  Noen ytterst få av de eldste talmudiske skriftene, farget av sin tid, hevdet det motsatte, men jødisk tolkningstradisjon fornyer seg kontinuerlig, til stadig nye paradigmer. Over tid debatteres og endres forskjellige synspunkter. I den sammenheng kan det sies at siden rabbi Moshe ben Maimons (Maimonides’) kommentarer om rettferdige ikke-jøders plass i etterlivet har dette vært det rådende paradigme i den relevante jødiske teologien de siste 800 år. Rettferdige mennesker av alle nasjoner – på tvers av religiøs og etnisk tilhørighet – skal ta del i Olam ha’Ba. Dessverre har enkelte ikke-jøder med forskjellige motiver gjennom historien aldri gått med på dette, og påberopt seg bedre kjennskap til jødisk teologi og praksis enn de jødiske lærde.
  Ifølge jødisk tenkning blir alle mennesker, jødiske og ikke-jødiske, dømt for det de har gjort, og ikke det de har trodd. Kriteriene for frelse er gode og rettferdige handlinger, ikke religiøs tilhørighet.
  Utvalgt-begrepet dreier seg i all hovedsak om hvilke ekstra religiøse plikter man som observerende jøde er pålagt, og er i så måte ingen fordel (det kan faktisk hevdes å være motsatt) ettersom ens handlinger således må ha forholdt seg til fler kriterier for å oppnå frelse i etterlivet.

 210. - mars 20, 2008 kl. 2:49 am #

  Å skrive om «kristendommen» eller «Islam» som enhetilge størrelser vitner om nokså lav forståelse for religionsutøvelse. DU må ta hensyn til mer enn land! Forskjellen på ortodokse, katolikker, protestanter etc. er enorm.

  Honnør skal du allikevel ha for at du skriver om et interessant tema:)

  Til lillepersille kan det dessuten nevnes: budhismen er den av verdensreligionene som passer dårligst overens med menneskerettighetene…

 211. Jorg Aadahl mars 20, 2008 kl. 3:39 am #

  Det de 3 først og fremst har til felles, er at alle er rent oppspinn. På engelsk har man et meget godt uttrykk: «hoax».
  Det få er klar over, er at Allah opprinnelig var én av et 20-talls ørkenånder, før Muhammad fikk den geniale idé å forfremme ham til superånd. Den forfremmelsen var så suksessfull at han senere ble opphøyet til samme «guddommelighet» som den jødiske og kristne «gud». En markedsføringsmessig genistrek! Hvorfor ikke henge seg på det eventyret som så mange allerede hadde falt pladask for? Det gikk som en drøm, og nå er det få som kjenner historien.

 212. Gullhjerte mars 20, 2008 kl. 4:09 am #

  Til Harald

  Jeg spiser grønnsaker, men jeg vil helst bare spise ting som ikke må dø før jeg spiser det, så frukt er det beste.
  Det klarer jeg ikke nå, men hvis vi får nok riktig mat i butikkene, så skal jeg gjøre det.
  Jeg kan godt drikke melk og spise ost, for det dør ingen av.

 213. adolph mars 20, 2008 kl. 6:16 am #

  #110 Kommentar fra Gullhjerte

  Melk er ikke for voksne folk, særlig ikke kumelk. Mindre melk og mer kjøtt, det er resepten for et godt liv. Særlig svinekjøtt.

 214. Viljen mars 20, 2008 kl. 8:26 am #

  Jeg ateist, men finner likevel religion interessant og spennende i alle sin overdådighet, troshet eller usmaklighet alt ettersom hvem en spør.
  Dette ‘fenomen’ som bergtar, antar eller overtar for den saks skyld livene til folk rundt om kan man ikke skyve til side og kalle for usant når så mange tror.
  Min sannhet er bare så veldig annerledes enn en troende!
  Selv tror jeg absolutt ikke, men aksepterer og respekterer at andre tror, men da vil jeg og ha den samme aksept og respekt tilbake.

  Fra innlegg:
  10. Menneskesyn.

  Det jødiske syn er at mennesket er grunnleggende ondt, men arvesynd avvises.
  Kristendom hevder at mennesket er grunnleggende ondt fordi det er ødelagt av arvesynd, og bare Kristi soning kan redde mennesket fra evig fortapelse.
  Islams syn er at mennesket er grunnleggende godt og kan velge selv å leve etter Guds bud og realisere det gode liv.
  —–
  Dette er med på at jeg føler null aksept og respekt for mitt ikke troende syn av de mest ‘hardbarka’ troende!

  Derfor blir ofte religion en fordømmende oppfattelse fra ikke-kristne.

  Interessant lesing!

  Jeg vil ikke ha noen tro, men finner Buddhisme någet mere interessaent for der er mennesket fokus og ikke en gudefigur.

 215. alfaboy mars 20, 2008 kl. 9:31 am #

  Fortellingen om Israelsfolkets befrielse fra Egypt er nok fasinerende lesning, men det er ingen historiske data som underbygger sannhesgehalten.
  ____________________________ ________________

  Feil,

  Det er funnet mange koralliserte vognhjul i det farvannet hvor israelittene gikk over, som er egyptiske

 216. sara mars 20, 2008 kl. 10:06 am #

  hei,
  jeg trodde (i likhet med D. ovenfor) at jeg kunne staa overfor litt interessant lesing her, men ble mektig skuffet over den hoeyst feilaktige fremstillingen av joededommen gitt i ditt innlegg. tusen takk til STB. ovenfor som med sin kunnskap kunne rette opp i feilene og gi et riktig bilde av joededommen slik den er.
  uvitenhet har en uheldig tendens til aa skape uheldige fordommer og man boer alltid vaere forsiktig med aa spre sin egen forstaaelse som ‘fakta’, naar denne tydeligvis ikke er basert paa mer enn litt overfladisk lesning og saa tydelig sitter godt festet i en ensidig utdannings/kulturell kontekst.
  jeg vil ogsa legge spesiell vekt paa at det joediske menneskesyn er svaert fredelig og ikke forbeholder seg til det joediske folk. uheldigvis (mye pga den europeiske medias ensidige fremstillingen av midtoestenkonflikten) lar folk flest seg rive med av en tendens til aa se Israel som en stat som bruker disproposjonell militaer makt, og dermed forvirrer denne oppfatningen med at ‘joededommen kanskje ikke har en fredelig menatlitet’. dette er saa langt fra sannheten som det overhodet gaar an.
  dere som sitter saa trygt i fredelige norge doemmer saa altfor raskt.
  Les, reis, moet mennesker som ikke er akkurat som dere selv, toer aa vaere politisk ukorrekte, og dann dere en mening basert paa balansert informasjon og kunnskap.
  (ikke meningen og fornaerme, men det saarer aa lese ord som kan skape feilaktige oppfatninger.)

 217. Elisabet mars 20, 2008 kl. 10:12 am #

  Virker som om du ser på islam som den beste religionen og jødedom som den verste, Starlett… Men se på de muslimske kvinnene som må dekke seg til fra topp til tå. Er det rettferdig? Kvinnene blir undertrykt og mennene tror de kommer til himmelen hvis de dreper seg selv og mange andre uskyldige. Selvsagt gjelder det ikke alle, men mange. Hvordan kan dere tro på det som blir sagt om islam? Dessuten, det som står om jødedommen gjelder for det meste de ortodokse. Mange jøder lever et relativt normalt liv, men feirer helligdager, ber i synagogen og holder seg til matreglene. Kan ikke du skrive opp kildene til informasjonen din? (Vær så snill og ikke si at du har brukt Wikipedia..!) Forresten, til dere som sier at jødene ikke var slaver i Egypt, begynner vel snart å fornekte Holocaust også, og alle andre jødeforfølglelser som skjedde i Europa før det. Tror dere på at Jesus ble hengt og så sto opp igjen fra de døde, så er det vel sannsynlig at Abraham levde og at jøder var fanget i Egypt? Beklager hvis jeg virker litt sint, men denne bloggen og kommentarene irriterte meg veldig..!

 218. baheira mars 20, 2008 kl. 10:24 am #

  Veldg bra skrevet, endelig en blogg som ikke bevitner total uvitenhet:-)
  BUKKER OG NEIER FOR DIN INSATS! 🙂

 219. Sam mars 20, 2008 kl. 10:25 am #

  Det er feil at Islam tror at jøder og kristne blir frelst. I andre del av Koranen fordømmes de som tror at Gud har en sønn, og på den ytterste dag, sier koranen at både jøder og kristne kal bli kastet ti Helvete.

 220. Sokrates mars 20, 2008 kl. 10:46 am #

  Kristendommen er den enste av de tre religioner som ikke har matforbud. Men man spiser likevel ikke alt. Svin er O.K.,men hunder, hester ( som ble spist inntil 1950-årene), rotter ,katter osv spises ikke i Vesten selv om de ikke er «forbudt» i kristendommen.
  Men kineserne spiser alt på 4 ben bort fra bord!

 221. Morten mars 20, 2008 kl. 11:53 am #

  Fin artikkel.
  :-).. også kred pga objektivitet.

  Hva med å forlenge den med en del 2, og ta med felles opphav når det gjelder ilden og salomos tempel? Denne burde blitt trykket for å nå flere lesere.

  Personlig synes jeg FN kunne kostet på seg å bygge opp igjen det felles kulturelle opphavssted, til forsoning og ære av kulturenes historie.

  God Påske

 222. Eks-kristen mars 20, 2008 kl. 11:55 am #

  Alltid interessant med religionstimer. Det skal dog ikke så mye til for å se at hele innlegget er i overkant tendensiøst for å kalles troverdig. Som for eksempel i menneskesynet; bruk av adjektivene «positiv» og «negativ» er i høyeste grad subjektiv – hører kanskje ikke med i en saklig redegjørelse av religionene.
  Jødenes utvandring har blitt mye forsket på, og de forskjellige hendelsene har til og med blitt forsøkt forklart med naturfenomen osv. Så indisier finnes, ikke akkurat beviser.
  Halal-slakting innebærer den samme blodtappingen som med kosher. Det vil si at sveving / bedøvelse i utgangspunktet ikke bør finne sted. Det har vært samtaler med rette vedkommende for å bevise at hjertet slår selv om dyret er bedøvd, og at derfor blodet blir likefullt tappet som om den ikke var bedøvd. Jeg tror at dette har ført delvis fram. Men så kommer det et betimelig spørsmål: Er det egentlig en større lidelse for dyret å bli slaktet på korrekt Halal- og Koshermåte? Tror ikke det finnes noe bevis for det.
  At rett til abort er et bevis for et menneskevennlig syn, er ikke dermed sagt. Det er mange ikkereligiøse som anser det som å ta et liv, også blandt legestanden. Så dette handler like mye om meninger som tro. Subjektivt altså, ikke det grann objektivt.
  La meg også legge til andre meget viktige punkter i listen over forskjeller:
  – Ritualer: Flust i jødedom og islam, ikke viktig i kristendom, hvor de har de 3 sakramenter som ikke heller vektlegges meget tungt.
  – Lover: Mange å forholde seg til i jødedom og islam. Ikke fundament for kristen tro. Her er personlig frelse mål for rettferdighet, og personligforhold til Gud eneste virkelige fundament. Jeg kan ikke si i hvor stor grad dette er en forskjell, siden jeg bare harvært kristen i mitt liv. Det er nok også fokus på personlig frelse og forhold til Gud i alle de andre også.
  Nå er jeg forhenværende kristen. Det har noe med manglende respons fra den guden jeg tilba. Som lære er det nok kristendommen som er det eneste aktuelle. Her kan man være seg selv, og ha sin gudstjeneste ene og alene på hjertets alter. Så slipper man også en mengde, etter mitt syn, tullete narrestreker med kalotter, bønnetepper, mantraer og masse andre utenforsegselv ritualer.
  En viktig forskjell er hva religionen lærer, og hva nettopp folk gjør. Her ser vi store sprik i alle religioner, nå senest eksemplifisert med islamister. Det er intet vi kan gjøre noe med dessverre.
  Uansett hva folk velger, så holder det lenge til fred om man bare har respekt for hverandre. Da er det jo det samme hva man tror på.

 223. lille meg mars 20, 2008 kl. 12:02 pm #

  Jeg bare lurer på hvilket grunnlag man kan si at det man skriver i ett innlegg, artikkel…at det er rett. Alt tolkes jo på forskjellige måter…

 224. - mars 20, 2008 kl. 12:07 pm #

  Noen som har tanker om Konversjon ?

 225. Dimholt mars 20, 2008 kl. 12:10 pm #

  Svært interessant lesning dette her gitt.

  Litt merkelig å tenke på at Islam er den mest tolerante, men det forteller jo hvor lite folk i vesten vet om denne religionen. Som også blir «fordømt» i visse sammenhenger. For ikke å snakke om jødene som skal liksom være «Guds utvalgte», virker mer som de er den «verste» i flokken her :OP

  Det er synd at de fanatiske i disse forskjellige religionene her skal være så «svart-hvit», tror egentlig de fleste normale oppegående menneskene, samme hvilken religion, aksepterer hverandre mer i en stor grad, enn det diverse medier vil ha det til.

  Selv om jeg ser på meg selv som ikke særlig religiøs, tror jeg det er mer mellom himmel og jord enn hva folk skal ha det til. Og finner de diverse religionene, gammel som ny, svært interessante.

  Vil igjen si, dette var interessant lesning!

 226. john skogrand mars 20, 2008 kl. 1:13 pm #

  Hvordan kan du mene at dine tanker skal oppfattes som «objektive fakta», når du bl.a. kaller beretningen om jødenes utvandring fra Egypt som «myter» og trekker Jesu oppstandelse i tvil? Du trekker jo hele vårt trosgrunnlag i tvil.Og for den del: hvordan kan du med noen grad av troverdighet kalle Islam for mest human, når de i praksis oppfatter ALLE som ikke er muslim for «vantro» som bør drepes og utryddes – eller må konvertere til Islam? Ser du ikke hvor terrortruslene kommer fra i vår tid?Hvor blind går det an å bli?

 227. Eivind Hagen mars 20, 2008 kl. 1:53 pm #

  Hvorfor ikke inkludere en religion som faktisk er relevant for Norge, og ikke disse dumme ørkenreligionene uten noen som helst basis eller tilknytning til naturen? Forn sed hadde vært tingen

 228. Starlett mars 20, 2008 kl. 2:23 pm #

  Hei bibeltru

  Både muslimer og jøder er semitter og det vises muligens på DNA-prøvene.

  For å gjøre dette med Abraham klart: Verken jeg eller noen andre kan bombastisk si at han ikke har levd, og det er ikke umulig at det utvandret en stamme fra Ur med en hovedperson.
  Poenget mitt er at det ikke kan belegges historisk, og at fortellingene om Abraham, (som skulle ofre isak), Isak, Jakaob og Esau, Rakel og Lea, Josef og brødrene hans er muntlig overleverte fortellinger fra generasjon til generasjon, før det ble nedskrevet mange mange hundre år senere.
  Derfor kan man ikke vite hva som er sant, hva som er myter, hva som skrevet som er egnet til nasjonsbygging og oppstiving for selvforståelsen til et marginalisert folk.

  Historisk/kritiske bilbelforskere avviser at patriarkfortellingene er sanne, – men selvfølgelig: Vi er ikke i historisk tid her, så hva kan man egentlig vite?

  Du skriver:
  —————-
  Kva meiner du med toleranse og positivt menneskesyn? Er toleranse å ikkje forby alt som er ondt eller er toleranse å starte å elske alt som er politisk korrekt å like? Er eit positivt menneskesyn å tru det som er sant (gulage, holocost, kulturrevolusjonen, dødsmarkene) eller det som er politisk korrekt om mennesket?
  —————

  Jeg skjønner egentlig ikke spørsmålet.
  jeg har da aldri skrevet eller tenkt at Holocaust eller Gulag er positivt.
  Har du tolket meg slik?

  Jeg snakket om det grunnleggende menneskesynet som hver av disse religionene har:

  Jødedommen og islam avviser arvesynden.

  Kristendommen regner med et syndefall med Adam (som er en oppdiktet figur)
  og dermed arvesynden, og har dermed i utgangspunktet det mest negative menneskesynet, fordi vi ifølge kristendommen er grunnleggende onde og derfor trenger frelse i form av Jesu død på korset.
  Siden islam har et grunnleggende positivt menneskesyn, trenger ikke muslimene en som gjennomgår en stedfortredende lidelse for å påta seg menneskenes synder, noe som jo er hoveddogme i kristendommen.

 229. Starlett mars 20, 2008 kl. 2:25 pm #

  Krigen i Irak har vært en katastrofe for irakerne, og Bush-administrasjones løgner og voldtekt av Irak er utilgivelig.
  Det var galt å henrette Saddam.
  Det har jeg forøvrig skrevet i alle fall to blogginnlegg om tidligere.

 230. Starlett mars 20, 2008 kl. 2:40 pm #

  Jeg ser heller ikke noe poeng i å si hvilken religione er «best», så vi er jo enige her.
  Det ser ut at mange har misforstått meg litt på dette punktet.
  Når det gjelder karikaturtegningene, så var det jo mange bakenforliggende faktiske forhold som gjorde at mange muslimer reagerte, sånne som at kristne hadde ødelgat Irak, kristne hadde massevis av soldater i Afghamistan og drepte afghanere, kristbe støttet jødenes brutalitet mot palestinerene og danskenes meget dårlige behandling generelt av muslimene.
  Muslimer har ytringsfrihet, de som alle andre, og må få lov til å protestere på tegninger som sårer dem og nedlatende holdninger som de opplever.
  Og profeten er hellig for muslimene. De ville ikke ha reagert på noen andre grove fornærmelser.

  Risikere livet?
  Nei, man risikerer mye mer hvis man sier Kina eller USA imot!

  Under karikaturstriden i 2006 etter kristenfundamentalisten og FrP-eren Vebjørn Selbekks stunt, var det EN i Norge som ble drept, og det var en fullstendig uskyldig muslim som ble drept av kristne pøbler fordi han var muslim – og dermed «farlig».

  Altså: Følgen av karikaturstriden i Norge var en drept muslim.

  Muslimene i Norge opptrådte rolig og verdig i denne tiden, mens blodtåka tok mange norsk-norske debattanter.

  Utrolig hvor lett folk sluker løgnpropaganda.

 231. Starlett mars 20, 2008 kl. 2:54 pm #

  Hei HD
  Velkommen på bloggen min! 🙂
  Som jeg skrev innledningsvis, er det variasjoner innen hver religion, men jeg tror nok at islam aksepterer abort de tre føste måneder

  Her har jeg funnet en lenke fra islam.no

  http://www.islam.no/n…&nTo pPage=5&nPage=&nFAQID=2296

  Assalaamu aleikum

  Hovedsaken er at alle mennesker har livets rett, også det ufødte barnet. Spørsmålene rundt islams syn på abort dreier seg om når en kan regne at livet faktisk begynner – ved unnfangelse eller ved at mennesket får sjel i kroppen.

  Abort anses _vanligvis_ for å være haram på alle stadier av graviditeten, men jo eldre fosteret er, jo større synd er det å ta abort. _Noen_ lærde mener at abort er tillatt innen de første 40 dagene.

  Alle muslimske jurister er enige om at når fosteret er fullstendig formet og har fått en sjel, er abort haram. Etter at graviditeten har nådd dette stadiet ved ca.120 dager anses abort å være på linje med mord, fordi det er en drap på et komplett, levende menneske. Hvis noen tar abort etter den tiden, må man betale blodpenger (diya) for det, som ved mord, og angre oppriktig på det man har gjort, og håpe på Allahs nåde.

  Det finnes imidlertid ett unntak. Hvis det kan bevises medisinsk at å gå hele svangerskapet og føde barnet innebærer en stor risiko for at morens liv vil gå tapt, skal man ifølge shari’a-lovens prinsipp om å velge det minste av to onder, og ta abort. Grunnen til dette er at moren er fosterets opprinnelse, og hennes liv er allerede veletablert med forhold, plikter og ansvar, og familien ville lidd under tapet av henne. Morens liv skal ikke ofres for et ufødt barn.

  Noen tillater også abort etter voldtekt, men vil da at hver sak skal vurderes individuelt. For hverken barnet eller moren er skyld i noe galt i en slik situasjon, så hvis moren er i stand til å takle det bør barnet også få leve.

  AKkurat hvilke rettsskoler som mener hva har jeg ikke hatt tid til å kartlegge. Håper allikevel at dette svaret kan hjelpe.

  Wa salaam,
  Vibeke

  ———–

  Dette er en STRENG fortolkning av abortsynet, mens andre muslimske lærde sier at abort er tillatt inntil fosteret blir besjelet etter 120 dager, for DA er fosteret et menneske.
  Jeg kommer tilbake til det etterpå. 🙂

 232. Starlett mars 20, 2008 kl. 2:56 pm #

  Tusen takk, nalleballe. 🙂

  Jeg skal prøve å sette meg inn i dette.

 233. Starlett mars 20, 2008 kl. 3:03 pm #

  Både innen islam, innen kristendom, jødedom, i romerriket, i gamle grekenland og i omtrent alle kulturer har slaveri vært brukt, i større eller mindre grad.
  Det sterkeste resultat av slavehandel er jo afroamerikanerne.
  De svarte i USA og Mellom-Amerika nedstammer fra slaver som ble ført over Atlanterhavet.
  I muslimske land var det slaver i det ottomanske riket, evnukker og konkubiner til haremet i Istanbul, f.eks.

 234. Starlett mars 20, 2008 kl. 3:09 pm #

  DET er et spørsmål som det krever mange timer å filosofere over.

  For mange er jo religion noe langt mer enn spørsmål om makt, men ja – jeg ser poenget ditt.
  Hva tror du selv er årsaken til det?

 235. Starlett mars 20, 2008 kl. 3:11 pm #

  ————

  Altså aldri mer enn 10 minutter fra jeg får en ide til innlegget skal være postet, og aldri mer enn 2 minutter fra jeg finner et innlegg til kommentar skal være postet.
  ———–

  SÅ streng må du da ikke være med deg selv, da, adolph?

 236. bibeltru mars 20, 2008 kl. 3:26 pm #

  Du forstod ikkje spørsmålet, ja. Men når sant skal seiast trur eg at eg misforstod eg og. Eg trudde du nytta positivt menneskesyn som i moralsk positivt. Det er politisk korrekt å tru at mennesket er godt. Sanninga derimot kan du sjå ved å opne ei historiebok (slå gjerne opp på stikkorda eg gav), ta ei titt på nyheitene eller lese Rom 3.

  For øvrig viser genforsking at alle menneske stammer frå same mann og same kvinne. (Ja, dei har kalla Noah for Adam og nyttar for stor tidsskala, men utanom det er det interessant)

 237. Mamma mars 20, 2008 kl. 3:47 pm #

  Til mer jeg leser av dette til mer bekymret blir jeg,at noen kan forsvare islam så til de grader,er vel ikke noe som forsvarer mer vold enn islam,kanskje dere er redde etter at Bin laden i gjenn truer hele europa?ja vi får vel «trues til å bli muslimer hele bunten,jo før jo heller,vi har tapt kampen,vi er dumsnille og tåpelige overbærende mot hele den muslimske verden,ikke minst vår egen regering,tar jo f… meg mer vare på,og hensyn til muslimene enn dem som bor i dette landet………blir såååå fustrert,til og med bankene må slutte å ha SPAREGRISER(BØSSER)ååååå herre Gud….er det mulig????Orke ikke mer jeg,hehehehe

 238. Ali mars 20, 2008 kl. 3:49 pm #

  #132 john skogrand

  Du kjenner ikke vår tro og sprer usannheter. Vi tror at Jesus var en stor profet, men Muhammed(fmvh) var den største, som åpenbarte Gud for oss.

  Islam ser med kjærlighet på alle mennesker. Gud råder og bare Gud kjenner det enkelte menneske.
  En muslim vil ikke drepe eller omvende kristne. Drap er en stor synd.En muslimsk mann kan gifte seg med en kristen kvinne.

 239. Jon mars 20, 2008 kl. 3:56 pm #

  Hei Starlett…lett å mistenke deg for å være muslim…

  hvorfor utelater du at Islam hevder kvinnen ikke kan tenke med hjernen…?

  Hvorfor utelater du at Islam godtar slaveri…?

  Hvorfor utelater du at Islam har egne regler for hvordan muslimske og ikke-muslimske slavinner kan brukes sexuelt…?

  Hvorfor utelater du at mannen i følge Islam kan slå kvinnen med utsiden av hånden dersom hun ikke er lydig…og at hun avkreves lydighet?

  Hvorfor utelater du at Islam har dødsstraff for en som forlater religionen…?

  Jeg har lest koranen jeg…det virker det ikke som om du har gjort…

  De eksemplene jeg nevner kan da ikke være uttrykk for et positivt menneskesyn…?

 240. Johannes mars 20, 2008 kl. 3:59 pm #

  #7 Dr-Rekyl

  Læstadianerne er meget lutherske og trangsynte. Dere burde nærme dere Moderkirken.
  Påskehøytiden skal feires med fyldig rød vin i store glass. Feiringen begynner med lysmesse den Hellige natt da Kristus sto opp.

  I kveld er det fotvask og et hellig måltid med lammekjøtt og vin.
  Jesus sa ikke «det er symbolet på mitt legeme og blod.»
  Han sa: «Det _er_ mitt legeme og mitt blod.»

  Vinen, sprunget ut av den gjærete drue, resultat av Guds skaperverk og menneskers velsignede arbeid, _er_ Guds blod som vi drikker i velbehag og ydmyk kjærlighet.

 241. Johannes mars 20, 2008 kl. 4:10 pm #

  #132 john skogrand

  Du må ikke være svak i troen. Jeg har skrevet meget på Starletts blogg tidligere. Hun har tatt meg meget vel imot.
  Mosebøkene leses ikke bokstavelig i Kirken. De er eksempelfortellinger som viser de menneskelige kår.
  Det er korrekt at det ikke finnes vitenskapelige bevis for Herrens oppstandelse. Hvis det hadde gjort det, hadde alle opplyste mennesker vært kristne.

  Derfor river Starlett ikke ned grunnen for din tro. Hun har skrevet at Herresn oppstandelse ikke kan bevises historisk, men hun har ikke skrevet at det _ikke_ har skjedd.

  Tør jeg spørre om du er sekterist?

  Troens øyne ser Kristi oppstandelse.

  Husk loven om alle tings gjenopprettelse.

  Det er Moderkirkens tenkning.

  Herren skal forene seg med alt i alle, og alle hans skapinger skal finne den evige frelse.
  Slik lyder Herrens ord.

 242. test mars 20, 2008 kl. 4:25 pm #

  Forundrer meg at så mange synes at Islam er en tolerant religion. All vold og undertykkelse terror og krigføring er jo inspirert av innholdet i Koranen , og dessuten av Muhammeds egen livsførsel. F.eks så drepte han hele familien til en jente slik at han kunne ta henne til hustru . Hun tok siden sin hevn ved å forgifte Muhammed og det var faktisk dette som er Muhammeds dødsårsak. Det står også i Koranen at muslimene skal legge seg i bakhold slik at de kan drepe kristne og jøder. Mao kristne og jøder er fritt vilt for muslimene . Synes dere at dette er en tolerant religion.

  test

 243. - mars 20, 2008 kl. 4:25 pm #

  Det er noe feil her…..DET ER IKE LOV TIL Å TA ABORT I ISLAM, det er kun i visse tilfeller da dette er lov, som for eks. ved voldtekt eller alvorlig sykdom/funksjonhemming hos fostret.
  Barn er i Islam syn den største gave Allah gir oss.

 244. MorHubro mars 20, 2008 kl. 5:20 pm #

  Jeg er blitt med i det _utvidete_
  kristendomsbegrepet!
  Nå blir du sikkert glad.

  Jeg har funnet ut at Jesus var en meget stolt _sosialist_ av reneste og rødeste merke!

  Alt gudesnakk er bare humbug, men han var den _første_ sosialist og et _sant_ forbilde for Marx, Internasjonalen og Mao!

  Han sang ut mot pengevekslere og imperialister og kjempet for rettferdighet og likhet!

  Da drepte jødene og romerne han.
  De ville ha sine _lugubre_ forretninger og sitt imperium i fred.

  Muhammed forsto hans budskap og videreformidlet det til de unge slekter.

  Derfor er et mye god sosialisme i islam hvis man skreller bort den gudelige overtro!

  Sann mine ord!

 245. Arishu mars 20, 2008 kl. 5:21 pm #

  Nå har jeg bodd en stund i Norge. I den tiden jeg har bodd i Norge har jeg ikke praktisert noen relgioner selv om til tider har jeg vært i kirker og muskeer, tror jeg at grunnen har vært det at jeg har vært interessert i å forstå meg på mennesker og få en kjennskap i forskjellige livssyner. Jeg har en naturvitenskapelig bagrunn av utdannelse. Men jeg har hatt mange tanker om relgioner og livssyner og har lest litt om forskjellige trossretninger.
  Noe som ofte opptar mine tanker når jeg leser artikler eller hører diskusjoner der kristne debatanter kritiserer Islam er at de bruker ofte ordet Allah for muslemenes Gud, og kaller ham for en barsk ubarmhjertelig gud. I og med Abraham er stamfaren til muslemer, kristne, og jøder og alle disse relegionene har akseptert ham som en profet så har man også akseptert hans Gud som den rette Gud, d.v.s. den samme gud som han kom i kontakt med i form av en transe. Så egentlig er Allah den arabiske titlen for gud noe som betyr Det ene (hvis jeg ikke tar feil)En muslemsk perser ville brukt ordet khuda som betyr gud. Allah er et veldig sjelden ord i Iran bortsett fra når de ber til gud der de må bruke arabiske tekster.Så egentlig er allah det samme som den kristne gud, den hellige far, og jødenes Yahve.Dette er da bare en språk sak. Det er snakk om bare noen århundrer tilbake der i Europa hellig tekster ble utøvd på latin. hellige tekster blir fortsatt sunget på latin i kirkekorer.Det er ikke lenge siden mennesker ble drept i Europa beskylt for å være hekser og kjettere.Vitenskapsmenn ble henrettet for å ikke ha en terrasentrisk tankegang.Om man skulle tro at jorden går rundt sola så måtte man likeså godt tro at jesus ble født og lever i Solen(???) dette kunne da ikke være akseptabelt. Om slike hendelser ikke lenger finner sted i den kristne verden har ingen annen grunn enn at kirke ble adskilt fra staten, det skjedde moderniseringer i kirken( protestanismen og Luther). Ikke glem at kristendommen har eksistert i 2000 år mens Islam har eksistert bare i 1400 år, må også ta hensyn at mange av nåtidens islamske stater p.g.a. mongolernes og europeernes invasjoner og herredommer ikke har hatt anledning til å oppleve et system der islam har vært del av den regjernde makteliten i deres land. Ikke glem at den islamske identiteten har alltid blitt nedtrykt i disse landene og måtte alltid og fremdeles ennå eksistere som em skjult maktpotensiale. Ting tar tid, jeg vil tro at en modernisering i Islam vil finne sted, men først må dets(Islam) skjulte potensiale komme frem og vise sin styrke.

 246. MorHubro mars 20, 2008 kl. 5:32 pm #

  #132 john skogrand

  Starlett er bibelsprengt. Hun er forumets teolog, så det hun skriver om alle religioner, er _riktig_.
  Sann mine ord!
  Jeg forstår ikke _hvorfor_ hun fordyper seg i de støvete bøker, men hun _gjør_ det!

  Jeg husker noen gresshopper og elver som ble fylt av blod i mørke midt på dagen i Egypt.

  Jeg har hatt bibelhistorie på skolen, med glansbilde på papiret.

  _Tror_ du på sprøytet om gresshoppesvermer som svømte i blod?

  Det er fantasi fra febrile hjerner!

  Jesus var sosialist og er av _stor_betydning for historiens utvikling.
  Judas var hans arbeidskamerat, men de ble uenige om farten på revolusjonen.

  Så kom de jødiske pengetellere og haier, og de romerske imperialister.

  Jeg har funnet sosialismens røtter i påsken!

  Jesus var sønn av en snekker!!
  Han må ikke skyve ansvaret over på noe som ikke eksisterer!

  #133 Eivind Hagen

  Hvem er Forn sed?

  Jesus var en sann revolusjonær og det er riktig å minnes hans politiske bidrag til verden! Var Forn sed revolusjonær?
  Jeg har ikke hørt om han.

 247. LarienCarnesir mars 20, 2008 kl. 5:54 pm #

  Det er noen som sier, aldri diskuter kristendom og politikk :O))

  Jeg forstår at det er mange delte meninger om dette innlegget, men jeg syntes det var svært interessant.

  Nå heller jeg imot filosofien bak Buddhismen, og den smilende visdom :O))

  Ville bare innom for å ønske deg en fantastisk flott påske Starlett…

  Klem fra meg.

 248. Robert mars 20, 2008 kl. 5:56 pm #

  I Islam er det forskjellig praksis når det gjelder abort.
  Noen muslimer tillater ikke abort. Noen muslimer tillater abort de tre første måneder.
  Muslimer tillater ikke slaveri.
  Alle mennesker har samme likeverd.

 249. ElGringo_7 mars 20, 2008 kl. 6:50 pm #

  Er vi i det religiøse hakket i dag?

  http://reservatet.blo

  Enjoy 😀

 250. Starlett mars 20, 2008 kl. 7:05 pm #

  Hei STB og velkommen på bloggen min! 🙂

  Jeg ser av din kommentar det jeg jo visste fra før: At det er ulike syn innen jødedommen, og som du sier i en senere kommentar, ulike paradigmer.

  Jeg har støttet meg på noen jødiske informanter, foredrag og diskusjoner jeg har overvært og Det Mosaiske Trossamfund og andre jødiske nettsider og organisasjoner.

  Jeg vet at sex av mange _kan_ tillates uten at formålet er å få barn, men at jødiske menn har plikt til å føre slekten videre. Derfor opplever jeg at vi egentlig sier det samme om sex i jødedommen.
  Likevel: «Ingen sæd til spille» er særjødisk.

  Når det gjelder islam, så sakser jeg fra koranen.no
  ————-
  Sex og samliv er for mann og kvinne i ekteskap. Masturbering er tilatt som middel mot seksuell spenning.

  Islam oppfordrer til at man gifter seg. Ekteskapelige gleder verd–settes. Kvinner velger selv hvem de vil gifte seg med.
  Prevensjon er tillatt. Abort er forbudt (men mange tillater det i de første 120 dager). Skilsmisse er tillatt etter ønske fra mannen eller kvinnen, men anses i alminnelighet som svært negativt.
  Alle barn skal behandles likt og med samme kjærlighet og omsorg, uten fortrinn for noen.
  Både foreldre og barn skal vises respekt.
  ——–

  Som du ser: I islam er både masturbasjon og prevensjon tillatt, og i motsetning av hva mange nordmenn tror, velger kvinnen selv sin ektefelle.

  Om organdonasjon

  Her tror jeg vi snakker forbi hverandre.
  Ja, organdonasjon som kan gjøres fra et levende menneske, f.eks en nyre eller andre organer som ikke tar livet av et menneske, er jo tillatt i jødedom.

  Fra Mosaisk Trossamfunn:
  ——————–
  Dødsbegrepet i jødisk lov

  I de fleste tilfellene av transplantasjon, kreves det at giveren (donor) er død. Normalt er opphørt ånding og hjertevirksomhet de klassiske halachiske (jødisk lov) kriteriene for død. Nå for tiden tillegger man «umulig gjenopplivning». For at hjertetransplantasjon skal kunne utføres, må hjertet fremdeles slå (hjernedød uten hjertedød) hos donoren, ellers er ikke transplantasjonen mulig.
  —————————- —

  Med andre ord er det et hovedsyn at det er etisk veldig problematisk i forhold til jødisk tro å transplantere fra et hjernedødt menneske hvis hjertet ennå slår. Dessuten er det jo regelen og at legemet ikke skal skjendes, men begraves helt.
  Jeg er klar over at det ikke er en entydig praksis, og jeg vet at noen jøder godtar organtransplantajon fra hjernedøde.

  Det synes som om det er mange ulike fortolkninger innen jødedommen, som det jo er i de andre religionene også, men jeg opplever likevel at de er lettere å få tak på.

  Når det gjelder abort, så er det slik i alle religioner, også i katolisismen, at det er lovlig når morens liv står på spill. Jeg regnet med at det var så åpenbart at jeg faktisk ikke nevnte det i innlegget.
  jeg snakker selvsagt om abort på andre indikasjoner, at man ikke vil ha barnet eller at barnet har «feil» kjønn eller en sykdom , (jamfør mitt forrige innlegg om kjønnselektering i Kina og senabortpraksisen der) og der er det jo forbud i både kristendom og jødedom, mens Islam åpner for abort de tre første måneder, selv om det også innad i islam er ulike fortolkninger.

  I et kort innlegg kan jeg bare få med det jeg oppfatter som hovedstrømmninger.

  Interessant å lese om etter-livet, som du kaller det, for egentlig er det vel usikkert om jødendommen tror på et liv etter døden?
  I så fall kom denne troen sent i jødenes historie.
  —————-
  ’Grunnleggende ondt’ blir uansett ikke riktig uten en lengre redegjørelse.
  ———-
  Det kan jeg godt ta selvkritikk på, altså at jeg skulle has redegjort mer nøye for det, men igjen: jeg støtter meg på diverse jødiske informanter og jødiske tekster.
  Med «grunnleggende ondt» menes jo det du sier: At mennesket har trang til «onde» gjetninger, men kan leve et godt liv ved å følge Guds bud.
  Og altså: mennesynet er jo som jeg skrev mer positivt enn det kristne, etterom det kristne menneskesynet regner med arvesynden.

  ——————-
  Som et apropos, kan det jo sies at kristendommen i seg selv ble startet nettopp som en jødisk reformgruppe, og at dagens jødiske reformister er svært like dagens protestanter – kjennetegnet av en sterk grad av sekularisering og sunn fornuft…
  ———-

  Ja, det forstår jeg. Og jeg har i innlegget mitt prøvd å vise hva som kjennetegner de tre religioners ortodokse posisjoner.
  Sekularisering og modernisering ser vi jo i alle disse religioner, jamfør f.eks liberale kristnes syn på homofili.

  Takk for veldig interessant kommentar! 🙂

 251. Starlett mars 20, 2008 kl. 7:12 pm #

  Jeg kan se i kommentar-rekken at noen kristne mener jeg angriper kristendommen, noen jøder mener kanskje at jeg angriper jødedommen og noen muslimer mener at jeg har mistolket dem.
  Noen ateister har også sitt å si her.

  Men min agenda var ikke å «angripe» eller å såre noen, men kun å legge fram det jeg oppfatter som hovedtendenser i de tre søskenbarnreligioner uten å felle noen dommer.

  Og jeg har heller ikke oppfordret noen til å ta «valg» mellom religionene, selv om jeg ser at VG kan ha forledet noen lesere til å tro det gjennom sin overskrift.

  Jeg er f.eks ikke glad for praksisen med senaborter som vi finner i Kina, som er en ren kjønnsselektering, og som jeg har skrevet om her:

  http://www.vgb.no/897

  Ønsker deg en fin kveld!

 252. Starlett mars 20, 2008 kl. 7:15 pm #

  Ja, dette anser jeg som problematisk med deler av jødedommen, nemlig den sionistiske jødedommen, slik den fortoner seg i Palestina.
  Jeg kan ikke forstå at noen kan finne religiøst belegg for å ødelegge livet til palestinerne og ta fra dem landet og mulighetene til å leve et verdig liv.

 253. bedreviter mars 20, 2008 kl. 7:18 pm #

  må bare si at en del av det du skriver er totalt feil om ikke misstolkninger til de grader og at din blogg her er så partisk at det lukter direkte dårlig.

  når det gjelder feil er det følgende:
  Jødedom mener ikke at Jøder kun er utvalgt av g-d, de mener derimot at alle mennesker har tilgang til g-d gjennom hver sin vei, Jødedommen er kun en av utallige «arbeids kontrakter» for g-d, med andre ord; Jøder mener de fleste mennesker som bla Muslimer osv ligger på god siden med g-d.

  Jødedom mener også at mennesket er grunnlegende godt ikke ondt…

  det med hjerte transplantasjon er også ikke helt riktig, det står bla i Jødisk lov at det er anbefalt å donere organ om det vil redde et liv og at en slik handling er god siden den redder liv.

  Så nettopp at STB hadde kjeftet på deg for samme feil så eg legger inn årene her, men eg vil si at du burde ikke spre slik feil når du tydligvis ikke har peiling på hva du snakker om…slike som deg gjør verden vanskelig…

 254. Starlett mars 20, 2008 kl. 7:20 pm #

  Jeg håper at alle kommer etter når det gjelder stamcelleforskning på embroyer ja.
  Begriper ikke hva Mr. Bush tenker på med sine Veto mot sunn fornuft og viktige framskritt innen medisin.

 255. Starlett mars 20, 2008 kl. 7:24 pm #

  Palestinerne har fått lide mye for nazistenes krig, Holocaust og seleksjoner, ja.
  FN rettet baker for smed etter Andre verdenskrig.

 256. Starlett mars 20, 2008 kl. 7:34 pm #

  Hei Rabagast

  dette innlegget var ikke ment som et rent påskeinnlegg, men som et forsøk på å sammenligne disse tre Abrahamreligionene som alle har oppstått i Vest-Asia.

  ————–
  Jødedommen idag ville jo ikke bli gjenkjent for 2000 år siden.
  ——————
  Hvorfor ikke`?

  ———————-
  Dagens kristendom fantes ikke før 1200 år etter Jesus sin død
  ———-

  Hva i all verden mener du med det?
  Hvorfot 1200 år etter?
  Og hva er dagens kristendom?
  Det finnes menge titalls tusen kristne sekter rundt om i verden, og mange er veldig innbyrdes forskjellige.

  ——————-
  . Muhammed ble ikke født som muslim, noe som gjør at Islam faller som et dårlig bygget korthus.
  ———
  Dette skulle jeg ønske du kunne utdype. Selvsagt ble ikke Muhammed født som muslim, ettersom det var han som stiftet religionen Islam, 8eller fikk den åpenbart, som en troende muslim vil si)

  ————-
  «Påske» feires fordi dagene blir lenger og avlingene begynner å vokse, det er som jula rett og slett soltilbedelse. Sånn var det i 1000 vis av år før Israelerne satt sammen myter de hadde blitt fortalt oralt og skriblet dem ned for å hevde sitt eget folks rett til land.
  —————

  Ja, det er jo sant. Man kalte det ikke påske, men det var en vårfest. Og jeg deler langt på vei det synet at påskefortellingene i GT er skrevet som en slags jødisk nasjonsbygging, og at det ikke samsvarer med virkeligheten.

  Jo, noen jøder har nok vært i fangenskap i Egypt og vandret til Palestina, men ikke slik det er beskrevet i GT.

 257. 9bras mars 20, 2008 kl. 7:41 pm #

  Først må jeg si at du har et flott innlegg!

  Endelig en som sier sannheten om Islam. Islam mer enklere religion enn den framstår som.
  Jeg sier ikke dette bare fordi jeg er muslim, men dette er sannheten!

  Uvitne folk forbinder Islam bare med æresdrap,terrorisme, al-qaida,taliban og alt som er det groveste. Men det er jo ikke sant.
  For det første: Hvor i koranen kan man lese om konedrap/æresdrap?
  En mann skal aldri slå sin kone! Det er ikke lov i Islam. (Profeten gjorde det aldri).
  Mange sider ved tradisjoner og kulturer innebærer at kvinner ikke har de samme rettigheter som menn til selvutfoldelse, samfunnsdeltakelse og læring. Men Islam er ikke slik! Tvert om, Islam likestiller kvinner og menn!Kvinner og menn er likeverdige hos Gud,slik skal det være hos muslimer og.

  For det andre så er det ikke lov å drepe, slå og skade andre. Slik handling vil være i strid med respekt for det Gud har skapt!
  Osama bin laden og taliban har ikke en dritt med Islam å gjøre. Alt terrorisme er langt fra Islam. Jeg kaller dem for gale og syke mennesker!

  Media har tatt over informasjonskanalen som MarocJenta sier. Man tror på alt man hører fra media. Ønsker de å vise oss islam fra en negativt side, så vinner de alltid på det. Istedenfor å la media påvirke oss på denne måten, kan vi heller begynne å studere om islam.

  Alt en muslim gjør er ikke islam!

  Gud er barmhjertig og nådefull

  Hilsen fra en muslimsk jente;)
  God påske til deg!

 258. Starlett mars 20, 2008 kl. 7:44 pm #

  Du sier:
  ——-
  Gud, i motsetning til Allah, er tilgivende og kjærlighet og som vi kan kommunisere og snakke med.
  —–
  Gud er den samme i islam som i Kristendom. For muslimene er Gud, nåderik, barmhjertig og tilgivende. Ditt utsagn er altså usant.

  ———-
  I kristendommmen kommer dessuten alle som tror til himmlen! du kan ha en frelsesvisshet og VITE at du er frelst!
  ———-
  Dersom det finnes noen gud og noen himmel da.
  Men forutsatt at det kristne dogmet stemmer: hvordan kan et menneske vite at det er «frelst» og at andre ikke er det

  Jeg oppfatter det som hovmodig og ekskluderende, rett og slett.
  ————
  I Islam kan du bare håpe at du har vært «snill» nok til å komme til paradis. Bortsett fra om du dør i Jihad, hellig krig da..
  ——-

  Jeg beklager å måtte si det, men jeg ser av din tekst at du ikke er kjent med Islam.
  Ja, i islam har menneskene ikke belemret med arvesynd, og derfor er «gode» handlinger viktige, og det er BRA at gode handlinger er viktige, men også troen å Gud er viktig for Islam.
  Islam betyr jo «underkastelse», altså at man underkaster seg Guds vilje, og islam lærer at alle mennesker kan bli «frelst».

 259. Ola mars 20, 2008 kl. 7:48 pm #

  Takk for en god artikkel med opplysning som trenges!

 260. Starlett mars 20, 2008 kl. 7:53 pm #

  Ja, Nirvane er vitterlig et buddhistisk begrep og veldig viktig i buddhismen. har ingenting med kristendom å gjøre.

  ————
  jeg vet at mange kristne drister seg til å si at de er frelste, men hvor i Bibelen finner de dekning for en slik påstand?
  ————-

  Huff, ja. dette er noe av det mest uspiselige i enkelte kristne kretser, denne vissheten om egen frelse og andres fortapelse.

  I ENKELTE kristne kretser, særlig de sekteriske lavkirkelige som Levende ord, Læsdadiansismen, diverse pinsebevegelser og indremisjonsbevegelser.

  Hjernevask, kaller jeg det.

 261. Ragnhildkld mars 20, 2008 kl. 7:57 pm #

  Tipp topp, tommel opp kjære venn:D

  Og en for Jeløya;-)

 262. Starlett mars 20, 2008 kl. 7:59 pm #

  Religionen islam hevder at alle mennesker i verden har samme menneskeverd og at Gud er nåderik og barmhjertig mot ALLE, uansett hvilken religion de tilhører.

  Men misforståelsene og feiloppfatningene om islam er dypt rotfestet i store deler av den europeiske befolkning.

  Ren uvitenhet og offer for anti-islamsk propaganda.

  Det er logisk umulig å tro på hele Bibelen.
  Hvordan forklarer du f.eks forskjellene mellom de to skapelsesberetningene i Første Mosebok?

  Jeg er veldig spent på å få et tilfredstillende svar på dette spørsmålet fra en selverklært kristenfundamentalist.

 263. Mokkaen mars 20, 2008 kl. 8:13 pm #

  Du skriver meget interessante innlegg! Har ikke noe å tilføye, da mine kunnskaper kommer til kort. Men veldig lærerikt å lese. Synes dette med religioner er spennende. Er stort imponert over de utfyllende svarene du gir. God påske:)

 264. Starlett mars 20, 2008 kl. 8:18 pm #

  Tja, si det, – en form for nyreligiøsitet, New Age, kanskje?
  Det må du nesten definere selv.

 265. Starlett mars 20, 2008 kl. 8:21 pm #

  ——
  lettfordøyelig taffelreligion
  —-

  Interessant uttrykk. 🙂
  Det skal jeg huske.
  Nei, det er klart, hvis man ikke tror at Jesus døde og sto opp for å sone menneskenes synder, da er men ikke kristen, ettersom dette kristne hoveddogmet finnes i alle kristne avskygninger.
  Men religiøs kan man likevel være.

 266. Starlett mars 20, 2008 kl. 8:21 pm #

  Takk for det, Lotte! 🙂

 267. Linda Aarseth mars 20, 2008 kl. 8:23 pm #

  Kommentar tilbake til Starletts svar på innlegg nr.71:

  Gjensidighetsregelen til Confusius som levde over 500 år før vår tidsregning kan IKKE sammenlignes med den gylne regelen du henter fra bl.a bergprekenen:

  «Alt dere vil at andre skal gjøre mot dere, det skal også dere gjøre mot dem»

  Kan du tenke deg hva denne setningen kan komme til å innebære? 😉

  Jo at egne behov er det målbare for hva jeg gjør mot andre. Satt på spissen kan komiske situasjoner oppstå om jeg f.eks. ønsket mennesker skulle klemme og kysse meg i tide og utide dermed så gjør jeg også dette mot de, for jeg ønsker jo folk gjøre dette mor meg 🙂

  Derimot vil etikkens gylne regel fra Confusius romme all etikk bl.a alle 9 bud fra Bibelen med unntak av det første budet.
  Man bør ikke skal stjele, lyve osv da man selv ikke ønsker noen gjøre dette mot seg selv. Dette kommer av menneskelig erfaringer.

  Ingen har like behov og ønsker da ikke andres behov tredd over seg?

  Derimot får «det du IKKE vil at andre skal gjøre mot deg, skal heller ikke du gjøre mot andre» en helt annen betydning for etikken i mellommenneskelig forhold…..

  Ser du den store forskjellen?

  Når det gjelder den historiske Jesus så har han jo ikke nedskrevet et eneste ord.

  Hans filosofi og budskap til sin omgangskrets var vel heller at jordens tid straks var omme?

  Jesus var nok en dommedagsprofet for en liten sekt?
  Til sine læresveiner sa han: «Sannelig sier jeg dere: Menneskesonen skal komme før dere har klart å besøke hele Jerusalem» Han snakket ikke til fremtiden, men til datiden og det nært forestående?

  Han trengte vel derfor ikke nedtegne noen skrifter for framtiden….

  Du skriver han var en moralfilosof, anarkis og opprører…

  Var han det?
  Det er jo andre personer som har skrevet om Jesus lenge etter han tilsynelatende levde.

  Det blir gjerne plukket fram gode sitater fra det Jesus skulle ha sagt og velger bort det som ikke er bra….(det samme innen Islam og Mohammed)

  Jeg foreslår at du leser noen bøker av religionsforsker/historiker, Andreas Edwiwn. Anbefaler » Dogmet om Jesus» samt «Jesus i konflikt med menneskerettighetene»

  Les gjerne sitater fra Biblen som er «glemt og gjemt bort» Boken fra Ronnie Johanson, «Guds lille brune» anbefales. Boken av samme forfatter, «Opprør» er også god…Det er en samling religionskritikk av kjente tenkere. De to siste kan sikkert skaffes gjennom Human-Etisk forbund eller Det Norske Hedningesamfunnet.

  Sataniske vers er vel et must siden du lefler med Islam.

  Som tidligere skrevet ble jeg tidlig agnostiker og regnet meg som ateist fra jeg var 21 år. Da meldte jeg meg inn i Human-Etisk forbund etter ha fått en aha-opplevelse på tv om noen som satte ord på hva jeg følte ang. tro og livssyn.

  Det er ofttest lettere å kalle seg agnostiker mange ganger siden jeg slipper bevisbyrden og kveruleringer om å bevise at en gud ikke finnes.

  Men uansett så er det en menneskerett å forestille seg noe der ute i det store ukjente….

  Men å ta sine forestillinger og gjøre de til evige sannheter og forlange at andre skal bøye seg for disse strider mot menneskelig frihet til å tenke selv!

  Det er jo dette ALLE religioner gjør!

  For meg finnes det så mange gode bøker som har i seg alle erfaringene som også religionsbøker kan ha at jeg ikke trenger lete etter svar fra svunnen tid….

  Eventyrbøker er like nyttige for å formidle historier som har gått fra munn til munn og senere nedtegnet. Mye lærdom der…
  Kristendommen har gjort mye vondt opp gjennom tidene, men heldigvis har kunnskap blant folk gjort at vi ikke sluker rått det som står der. Vi i vesten er stort sett godt skolerte.

  Vi tør derfor tenke selvstendig og kritsk selv om det tidlig blir sneket inn religion som setter nok spor til vi ikke helt klarer slippe taket…og tenke selv. (tidlig krøkes osv i barehage og skole)

  Mange beholder gjerne jo litt av barnetroen for sikkerhets skyld men søker litt her og der innen religionene.

  Kristendommen er ikke den store faren i dag selv om den likevel er irriterende med sine formålsparagrafer her og der…

  Tid og vitenskap har nok bleknet skremmebildene som forfedre brukte fra Bibelen for å oppnå makt.

  Islam i dag er vel der forfedrene våre var, maktmessig?

  Islam er nok en religion som ikke kan sammenlignes med dagens eller tidlig kristendom.
  Islam blir også politisk i det deres hellige skrifter står over alle andre lover

  Det er ikke bare en tro, men en levemåte med påbud, forbud som griper inn i individets daglige liv. Koranens skrifter er fremdeles uendret!

  Tanken bør vel skremme litt, med tanken på moderniseringstiden av Bibelen…

  Jeg er ikke vettskremt av Islam, men det er nok å se på verden hvordan folk praktiserer religionen man ikke bør kritisere …

  Da holder det ikke å sette opp noen få punkter med forskjellen mellom jødedom, kristendom og Islam.

  Husk at det er en plikt for muslimer å innføre Islam i verden iflg. Koranen.

  Buddismen i forhold til de andre religioner gir meg som humanist/ateist en mye bedre følelse av håp for verden om ikke vitenskap og fornuft når alle

  Linda

 268. Starlett mars 20, 2008 kl. 8:23 pm #

  Uren og intelligent, sier du.

  Men ja, det er ganske mye dyreplageri i såkalt «kjøttproduksjon» når den foregår industrielt og man glemmer at dyrene har følelser.

 269. Starlett mars 20, 2008 kl. 8:27 pm #

  Nei, dette med skriftstørrelsen er et problem, og jeg skal prøve å få til på det neste innlegget jeg poster.
  Veldig glad for hjelpen!

  Kan to maskiner ha samme IP-adresse? Det kom en merkelig beskjed opp her som jeg ikke forsto.

  Glemmer fortere enn du leser?
  Det tror jeg ikke.

  Det er mange meninger ute og går her.
  Jeg hadde ikke trodd at dette innlegget skulle være kontroversielt, så det overrasket meg faktisk.

 270. - mars 20, 2008 kl. 8:32 pm #

  Jeg er enig med Linda. Buddhismen er den eneste beste religion. Støtt Tibet!

 271. dunkman mars 20, 2008 kl. 8:35 pm #

  Ang abort og islam:

  Heller enn å bare ta ditt ord for islams holdning til abort som Sannheten om islam, kikket jeg på Wiki sin oversikt over abortlovgivning, bl a i Midtøsten. Jeg mener nemlig at handling teller langt mer enn ord, og abort er gjennomgående forbudt i islamske land – med enkelte snevre unntak.

  Vi har i og for seg vært gjennom dette før i diskusjoner om hva f eks islam _er_. Jeg synes du gjør deg skyldig i forenkling og ensidighet når du så til de grader ser bort fra hvordan de fleste som kaller seg muslimer faktisk praktiserer troen sin.

  http://en.wikipedia.o

  http://en.wikipedia.o

 272. Margunn mars 20, 2008 kl. 8:36 pm #

  Hei!
  Interessant å lesa, men eg syns du skuffe når du i avsluttninga skriv at du berre har beskrive faktiske likhetar og forskjellar utan å fella dom. Kva då med dei tolkingane som kjem om at Abraham er ein mytisk person? Og at utfrielsen frå Egypt aldri har skjedd osv… Korleis veit du det? du gjer nettopp det du seier du ikkje skal gjera, nemlig dømmer om kva som er sant.
  Når det er sagt kan eg jo og påpeika at muslimar og kristne ikkje har samme gud. Allah og Bibelens Gud er vesensforskjellig.
  Allah gjev nåde til den som har gjort seg fortent til det, men korleis veit ein om ein har fått nåde? Jo, ein må gjera så godt ein kan og håpa på det beste.
  Gud gjev nåde til den som trur på Jesus og at det Han gjorde på korset då han sona syndene våre er nok(johannes 3,16). Det er eit befriande budskap; eg kan få visshet om at eg er frelst.

  Du skriv og at islam lærer frelse for alle, men det gjeld berre dersom dei vil tilbe allah. Kvifor behandlar dei elles Jødar og Kristne som annanrangs borgarar(dhimmiar), som kven som helst kan kreva ekstra skattar av eller ta livet av om dei ikkje betalar? eksempla er mange td svært vanleg i delar av Egypt.
  Kvifor er det straffbart å konvertera frå islam til kistendommen i dei landa som er islamskstyrt/har fleirtal av muslimar(dersom ikkje staten handhevar straffa gjer familien det som oftast)?
  Kvifor er 6 av 10 land på lista over verstingar på kristendomsforfølging muslimske statar, resten er kommunistiske?
  Poenget mitt er at du får islam til å framstå som reinaste fredsdua, noko eg meiner er feil!
  Til slutt:
  -kvifor tek du det mest konservative ved kristendommen, men det mest moderate om islam med i framstillinga di?

 273. dunkman mars 20, 2008 kl. 8:40 pm #

  #154 megselv

  Kontrasten til f eks Israel og de aller fleste «kristne», for ikke å si sekulære, land er… vel… synlig.

 274. Starlett mars 20, 2008 kl. 8:46 pm #

  Hei los retardo

  Du skriver blant annet:
  ———
  Jeg ønsker bare å påpeke at flere av punktene i artikkelen din (f.eks abort og stamcelle) bare er enkelte religiøse lederes tolkning av bibelen, og ikke nødvendigvis noe som kristne flest tror på eller noe som bibelen påpeker veldig tydelig. Jeg antar det samme gjelder Islam og Jødedom.
  ——-
  Det er jo helt riktig. Bibelen sier ikke mye, om noe, – om abort, og seltt ingenting om stamceller, siden det ikke var mulig å forske på stamceller for to tusen år siden.
  Innen alle religioner må man ta standpunkt til aktuelle etisks sprørsmål som dukker opp i samfunnsdebatten og som følge av vitenskapelige framskritt som det ikke står noe om i primærskriftene.
  Viktig poeng.

  ————-
  Kristne ledere gjennom tidene har vært flinke til å dikte ting som ikke har direkte opphav i bibelen, som desverre henger igjen. F.eks konfirmasjon. Eller et begrep som treenigheten.
  ———–

  Ja, det er riktig. Det er jo på bakgrunn av skrift OG tradisjon og ulike tenkeres utlegning av skriften. Tre-enighetslæren var jo et slags kompromiss og er vanskelig.
  Hvem forstår den egentlig?

  ———–
  Jeg vil bare oppfordre alle som leser dette til å bruke noen minutter til å lese den lille delen av bibelen som omhandler Jesu liv (evangeliene). Der vil man finne mye som kan være vanskelig å finne i skole-teologien.
  ———–

  Helt enig med deg. Evangeliene er det jeg setter størst pris på i Bibelen, og her er det ingen fastlagt teologi, (kanskje bortsett fra antydninger i Johannesevangeliet), men fortellinger om hvordan øyenvitner oppfattet mennesket Jesus og hans filosofi og gjerning.

  Islam har hjelpeorganisasjoner, og i praksis er islams etikk på ingen måte verre mot sine fiender enn kristne.

  Under korstogtiden var f.eks den store Saladin adskillig mer human enn de kristne hærførerne, og du ser jo hvordan Bushregimet med de kristenkonservative i ryggen driver på, nå i irak, men de er nå stort sett alltid opptatt av å krige på andre kontinenter.

  Hva ville du sagt om iranerne hadde gått til andrep på og voldtatt USA?

  En sak har nesten alltid to sider, men det MÅ gå an å se at israelernes kollektive avstraffelse av palestinerne og deres vanvittige opptreden mot folket i Gaza er grove brudd på menneskerettighetene.

  Takk for fyldig kommentar! 🙂

 275. Starlett mars 20, 2008 kl. 8:53 pm #

  Hei Artemisia,

  Takk for oppklaringen!
  Jeg har tittet inn på Dr. Jerwels blogg, og kommenterer der kanskje senere.

  God Ostarafest til deg! 🙂

 276. rob mars 20, 2008 kl. 8:57 pm #

  ja, islam er virkelig fredens religion.. som det står i Sura 9.5

  «Men når de fredlyste måneder er til ende, så drep avgudsdyrkerne hvor dere finner dem, pågrip dem, beleir dem, legg bakhold for dem overalt!»

  Det er ikke rett at islam lærer at både kristne og jøder også blir frelst. Disse blir betraktet som avgudsdyrkere.

  «De sier: «Bli jøder eller kristne, så dere kan finne rett vei!» Si: «Nei, heller Abrahams, Gud-søkerens religion. Han var ingen avgudsdyrker!»»

 277. Starlett mars 20, 2008 kl. 9:02 pm #

  Hopper litt for å svare deg foreløpig, Dunkman.

  Det er ikke MITT ord. Det er islamsk lære.
  (Skal finne lenke senere)

  Dette innlegget handler i liten grad om de tre religoners forskjellige praksis, for alle tre religioner praktiseres jo veldig forskjellig fra land til land, men om grunnleggende trekk, og JEG har verken felt noen dommer eksplisitt over noen av religionene eller ment å be andre om å gjøre det, selv om kanskje VGnetts vinkling kan tyde på det.

  Som du vet er jeg agnostiker.

  (Og jeg er faktisk overrasket at dette innlegget som JEG selv synes er objektivt og forsiktig, skal være kontroversielt)

  Det er et annet problem som jeg synes er større enn det du nevner, og det er at uvitenheten om hva _religionen_ islam er, synes forbløffende stor, og den er jo påvirket av alle propagandaen som har skyllet over Europa særlig de siste sju år, men generelt etter kommunismens fall, da behovet for en ny ytre fiende meldte seg.

  Skal man se på praksis, kan man jo ta en titt på hva Cheney, Rummsfeldt og Bush har stelt i stand.
  DA snakker vi TUNGVEKT!

 278. Starlett mars 20, 2008 kl. 9:05 pm #

  Takk for opplysningen! 🙂

 279. 9bras mars 20, 2008 kl. 9:08 pm #

  Til Kommentar #135 fra Mamma (svar):

  Nå får du bare slappe av litt. Det viser seg at du vet veldig lite om islam. Og det er ikke rart!Det du vet om Islam, er 100%av det har hørt fra media.
  Vi muslimer ønsker alle fred, men noen mennesker har vanskeligheter med å godta fred på jorda, de har lite makt, og det eneste de kan gjøre er å misbruke religionen!

  Selv om Bin laden kaller seg for muslim, gjør han mye uislamsk.Han misbruker Islam og Guds religion. Han gjør det motsatte av det Allah ønsker. Og han vil få den straffen han fortjener hos Gud.

  Koranen sier følgende:
  Dreper du et menneske, dreper du hele menneskeheten.
  Videre sier koranen:
  ”Det skal ikke være tvang i troen.” (2,256) Vi kan også føye til dette: ”Om Herren ville, var alle på jorden troende. Så hvordan skulle du kunne tvinge noen til å tro? Ingen sjel kan tro uten at Gud vil!” (10,99-100). Og dette: ”La den tro som vil, og la den være vantro som vil!” (18,29)

  Så det å si at Bin laden er muslim, er bare dumt!
  Jeg håper ikke han finner noe dumt denne gangen og. Jeg ønsker han og alle andre terroristene døden, slik at vi kan få litt fred på jorda!
  Hilsen meg

 280. 9bras mars 20, 2008 kl. 9:08 pm #

  Til Kommentar #135 fra Mamma (svar):

  Nå får du bare slappe av litt. Det viser seg at du vet veldig lite om islam. Og det er ikke rart!Det du vet om Islam, er 100%av det har hørt fra media.
  Vi muslimer ønsker alle fred, men noen mennesker har vanskeligheter med å godta fred på jorda, de har lite makt, og det eneste de kan gjøre er å misbruke religionen!

  Selv om Bin laden kaller seg for muslim, gjør han mye uislamsk.Han misbruker Islam og Guds religion. Han gjør det motsatte av det Allah ønsker. Og han vil få den straffen han fortjener hos Gud.

  Koranen sier følgende:
  Dreper du et menneske, dreper du hele menneskeheten.
  Videre sier koranen:
  ”Det skal ikke være tvang i troen.” (2,256) Vi kan også føye til dette: ”Om Herren ville, var alle på jorden troende. Så hvordan skulle du kunne tvinge noen til å tro? Ingen sjel kan tro uten at Gud vil!” (10,99-100). Og dette: ”La den tro som vil, og la den være vantro som vil!” (18,29)

  Så det å si at Bin laden er muslim, er bare dumt!
  Jeg håper ikke han finner noe dumt denne gangen og. Jeg ønsker han og alle andre terroristene døden, slik at vi kan få litt fred på jorda!
  Hilsen meg

 281. Starlett mars 20, 2008 kl. 9:16 pm #

  Hei Leif Leifsen

  Nå har jeg lest denne kommentaren tre ganger gjennom, og helt ærlig, jeg forstår ikke med med min beste vilje hva du mener.
  Jeg begriper det ikke.

  Jeg ser bort dra at du mener at jeg er kunnskapsløs etc. etc..
  Det er din mening. Greit.

  La meg klargjøre det jeg TROR du er inne på:

  Kristendommen regner med arvesynden, som mennesket pådro seg på grunn av det mytiske syndefall som de mytiske figurer Adam og Eva gjorde seg skyldige i.
  DERFOR er mennesket grunnleggende ondt, og ødelagt, og DERFOR må Gud sende sin sønn, som også er Gud selv i en annen forkledning, altså jesus, til jorda, slik at Jesus, altså Gud selv, skal sone menneskenes synder gjennom korsfestelse, død og oppstandelse, slik at Gud, som i tillegg til å være jesus og den hellige Ånd, også er hellig, og derfor ikke tåler synd.

  Derfor må Gud i Jesu skikkelse dø.
  DA kan mennesket bli frelst.

  Mennesket har samtidig uendelig verdi og er grunnleggende ondt, men blir frelst gjennom Jesu offerhandling.

  Hvis mennesket tror.
  Og troen skal avle gode gjerninger og gjøre mennesket godt.

  Dette ER den kristne teologi.

  Har jeg svart på kommentaren din nå?

 282. Starlett mars 20, 2008 kl. 9:48 pm #

  Jeg sitter forresten akkurat nå og hører på P2-akademiet med bl.a Elisabeth Eide

  http://www.nrk.no/p2_

  Anbefales!

  I dag er det som du sikkert vet fem år siden den svarte dagen da USA gikk til krig mot Irak, en katastrofal krig for irakerne som var basert på løgn, løgn og løgn.

  Jeg hadde tenkt å skrive innlegg om det i dag, men må vente litt til jeg får tid til det.

 283. Starlett mars 20, 2008 kl. 9:49 pm #

  Jeg sitter forresten akkurat nå og hører på P2-akademiet med bl.a Elisabeth Eide

  http://www.nrk.no/p2_

  Anbefales!

  I dag er det som du sikkert vet fem år siden den svarte dagen da USA gikk til krig mot Irak, en katastrofal krig for irakerne som var basert på løgn, løgn og løgn.

  Jeg hadde tenkt å skrive innlegg om det i dag, men må vente litt til jeg får tid til det.

 284. Starlett mars 20, 2008 kl. 9:53 pm #

  Jeg sitter forresten akkurat nå og hører på P2-akademiet med bl.a Elisabeth Eide

  http://www.nrk.no/p2_

  Anbefales!

  I dag er det som du sikkert vet fem år siden den svarte dagen da USA gikk til krig mot Irak, en katastrofal krig for irakerne som var basert på løgn, løgn og løgn.

  Jeg hadde tenkt å skrive innlegg om det i dag, men må vente litt til jeg får tid til det

 285. Starlett mars 20, 2008 kl. 9:55 pm #

  Takk skal du ha, Teodor! 🙂

 286. Starlett mars 20, 2008 kl. 9:56 pm #

  Folk har ulike livssyn.

 287. Starlett mars 20, 2008 kl. 10:05 pm #

  Hei igjen STB 🙂

  Jeg skjønner jo at det er ulike syn innenfor jødedom, men når det gjelder dette etterlivet:
  tror jøder flest på et liv etter døden eller gjør de det ikke?
  jeg snakker da selvsagt om TROENDE jøder.

  Og hva er en rettferdig handling?

  Hvor finner man etikken som definerer hva det er?
  ———–
  Utvalgt-begrepet dreier seg i all hovedsak om hvilke ekstra religiøse plikter man som observerende jøde er pålagt, og er i så måte ingen fordel (det kan faktisk hevdes å være motsatt) ettersom ens handlinger således må ha forholdt seg til fler kriterier for å oppnå frelse i etterlivet.
  ———–

  Jeg får ikke dette helt til å stemme, men tar til etterretning at du sier det.
  For slik jeg oppfatter det, så er det Utvalgt-begrepet som kan refferdiggjøre sionismen.
  Og jeg skulle gjerne sett ditt synspunkt på dette, for jeg ser jo at du er en veldig kompetent kjenner av jødedom.

  Hvilket belegg har jøder for å hevde at de er utvalgt av Gud, at de er Guds utvalgte folk?
  Er det alminnelige at jøder flest mener dette, eller er det et dogme som er i ferd med å forsvinne?

  Er det «god latin» innen jødedommen å lese tekstene om Exodus bokstavelig, og hvis svaret er JA – hvordan begrunner man det?
  Hvem tror man har skrevet andre Mosebok?

  (Dette er jo tekster kristne og jøder har felles, og som også er kjent innen islam, så det er veldig relevante tekster, ikke minst nå i påsketiden.)

 288. Starlett mars 20, 2008 kl. 10:10 pm #

  Hei Anonym

  Jeg er klar over at kristendom, islam og jødedom praktiseres forskjellig, og jeg nevnte det så vidt i innlegget mitt.
  men jeg kunne ikke ta for meg hver konfesjon innenfor kristendommen i ETt innlegg. da ville det ha blitt vanvittig langt.

  Jeg er vel kjent med katolisismen, og også med religionen som ligger til grunn for DNK, samt diverse sekter, og jeg har skrevet om dette i enkelte andre innlegg.

  Fint at du likevel synes at temaet er interessant. 🙂

  ————
  budhismen er den av verdensreligionene som passer dårligst overens med menneskerettighetene.
  ———-

  Hvordan begrunner du det? Jeg ville si at hinduismen er mer problematisk.

 289. Starlett mars 20, 2008 kl. 10:15 pm #

  —————
  Det få er klar over, er at Allah opprinnelig var én av et 20-talls ørkenånder, før Muhammad fikk den geniale idé å forfremme ham til superånd.
  ———–
  Hvis det er riktig, så lærte jeg noe nytt nå.
  men har du belegg for det?
  Jeg finner det ikke veldig sannsynlig siden Koranen er inspirert av jødedom og kristendom og «Allah» rett og slett er det arabiske navnet for Gud, altså den samme guden som jøder og kristne tror på.

 290. Starlett mars 20, 2008 kl. 10:17 pm #

  Det er nå bra at du får i deg animalske proteiner fra melk og ost, da, Gullhjerte.

 291. Starlett mars 20, 2008 kl. 10:19 pm #

  Hvis man ikke spiser kjøtt, må det vel være bra at man får i seg proteiner på en annen måte?
  jeg lurer på om Norge har verdensrekord i melkekonsumering.
  Har ingen data på det.
  Jeg drikker ikke melk, for jeg liker det ikke, men ost og youghurt er godt etter min smak. 🙂

 292. - mars 20, 2008 kl. 10:22 pm #

  Jeg er takknemlig for at du tar et oppgjør med alle løgnene som verserer om muslimer. Det diktes opp masse som ikke er sant.
  Det er ikke lett bestandig.

 293. Petra mars 20, 2008 kl. 10:25 pm #

  Starlett
  Hvorfor tenker du på Jordan?

 294. 9bras mars 20, 2008 kl. 10:28 pm #

  Til komentar #155 Kommentar dunkman,:
  Det er noen misforståelser i wikipedia om islam. Det er heller mye bedre å lese koranen på norsk, for å få et inntrykk av hva islam egentlig er,ved å lese koranen selv, enn å bare lese om islam på ei side der mye er oppdiktet.
  Det står om abort i Koranen.

 295. Starlett mars 20, 2008 kl. 10:28 pm #

  Hei Viljen 🙂

  Takk for en interessant kommentar og synsvinkelen til en ateist!
  Buddhismen er jo ikke teistisk, dvs den tror ikke på en Gud, så den er annerledes enn de tre religionene jeg har beskrevet her.

  Håper det går bra med deg og dine og ønsker deg en god torsagskveld!

 296. Lars-Toralf Storstrand mars 20, 2008 kl. 10:38 pm #

  Tôlte du ikkì kommentaren min, Starlett? Eg meiner sidan han hev kvorve frå bloggen din?
  Eg sagde: Her er det svo mykì feil og til dels grove overtramp at det vil falla langt å svara på alt – men eg skal prøva: Sjå bloggen min.

 297. Starlett mars 20, 2008 kl. 10:43 pm #

  Hei alfaboy

  Du skriver:
  ——-
  Det er funnet mange koralliserte vognhjul i det farvannet hvor israelittene gikk over, som er egyptiske
  ——

  Har du belegg for dette?
  Lenker eller nærmere opplysninger?

  Uansett så kan jeg ikke se at noen vognhjul kan være belegg for DENNE teksten (Andre mosebok, kap 12.)
  Nan du det?

  Herren innstifter påskehøytiden
  Herren sa til Moses og Aron mens de var i Egypt: 2 Denne måneden skal være nyttårsmåneden for dere. Dere skal regne den for den første måneden i året. 3 Si til hele Israels menighet: På den tiende dagen i denne måneden skal hver husfar ta seg ut et lam, ett for hver husstand! 4 Men er en husstand for liten til å spise opp et lam, skal husfaren og nærmeste grannen ta ett sammen, etter som de har folk til. Dere skal ikke regne flere på hvert lam enn at alle blir mette. 5 Det må være et årsgammelt, lyteløst værlam. Istedenfor et lam kan dere også ta et kje. 6 Dere skal ta vare på det til den fjortende dagen i denne måneden. Da skal hele Israels menighet slakte det straks etter at solen er gått ned. 7 Så skal de ta noe av blodet og stryke det på de to dørstolpene og dørbjelken i de husene hvor de spiser det. 8 Og kjøttet skal de spise samme natten; de skal steke det på ilden og spise det med usyret brød og bitre urter. 9 Dere må ikke spise det rått og ikke koke det i vann, men steke det over ilden, med hode, føtter og innvoller. 10 Heller ikke skal dere la noe bli tilbake til morgenen. Det som er igjen da, skal dere brenne opp. 11 Når dere spiser det, må dere ha belte om livet, sko på føttene og stav i hånden, og dere skal spise det i hast! Det er påskehelg for Herren. 12 For samme natt vil jeg gå gjennom Egypt og slå i hjel alle førstefødte i landet, både av folk og fe; og over alle gudene i Egypt vil jeg holde dom. Jeg er Herren. 13 Men blodet skal være det merke som viser hvilke hus dere er i. Når jeg ser blodet, vil jeg gå forbi. Ikke noe ødeleggende slag skal ramme dere når jeg slår Egypt. 14 Siden skal denne dagen være en minnedag for dere. Da skal dere holde helg og høytid for Herren. En evig ordning skal det være for dere å feire den i slekt etter slekt.
  15 I sju dager skal dere spise usyret brød. Allerede den første dagen skal dere sørge for å få surdeigen ut av husene deres. Hver den som spiser syret brød fra den første til den sjuende dagen, skal utryddes av Israel. 16 Den første dagen skal dere holde en hellig samling og den sjuende dagen en hellig samling. Disse dagene skal dere ikke gjøre noe arbeid. Bare den mat som hver av dere trenger, skal dere lage til. 17 Dere skal holde de usyrede brøds høytid; for nettopp da førte jeg hærene deres ut av Egypt. Derfor skal dere feire denne dagen i slekt etter slekt. Det skal være en evig ordning.
  18 Fra kvelden den fjortende dagen i den første måneden til kvelden den tjueførste dagen i samme måneden skal dere spise usyret brød. 19 I sju dager må det ikke finnes surdeig i husene deres. Hver den som spiser syret brød, skal utryddes av Israels menighet, enten han er innflytter eller født og fostret i landet. 20 Dere må ikke smake noe som er syret. I alle hjem skal dere spise usyret brød.

 298. Starlett mars 20, 2008 kl. 10:44 pm #

  Kommentaren var for lang, så her kommer resten av teksten:

  21 Da kalte Moses sammen alle de eldste i Israel og sa til dem: «Gå og hent småfe til familiene deres og slakt påskelammet! 22 Så skal dere ta en isopkvast, dyppe den i blodet i skålen og stryke noe av blodet på dørbjelken og på dørstolpene. Og ingen av dere må gå ut gjennom husdøren sin før om morgenen. 23 For Herren vil gå gjennom landet og slå egypterne med ulykke. Og når han ser blodet på dørbjelken og dørstolpene, skal han gå forbi døren og ikke la ødeleggeren slippe inn i huset og drepe noen der. 24 Dette skal dere holde og ha som lov for dere og deres etterkommere til evig tid. 25 Når dere så kommer inn i det landet Herren etter sitt løfte vil gi dere, skal dere holde denne høytidsskikken ved lag. 26 Og når barna deres spør hva dette er for en skikk, 27 skal dere svare: Det er påskeoffer til Herren, fordi han gikk forbi israelittenes hus i Egypt da han slo egypterne med ulykke, men sparte hjemmene våre.» Da bøyde folket seg til jorden og tilbad. 28 Så gikk israelittene bort og gjorde dette. Det Herren hadde sagt til Moses og Aron, det gjorde de.

  Israelittene bryter opp fra Egypt
  29 Midt på natten slo Herren i hjel alle førstefødte i Egypt, fra den eldste sønn av farao som satt på sin trone, til den eldste sønn av fangen i fengslet, og alle de førstefødte dyr i buskapen.
  30 Da fór farao opp om natten, han og alle mennene hans og alle egypterne. Det lød et fælt skrik i Egypt; for det fantes ikke et hus hvor det ikke var noen død. 31 Mens det ennå var natt, sendte farao bud etter Moses og Aron og sa: «Gjør dere i stand og dra bort fra mitt land, både dere og israelittene! Gå av sted og hold den gudstjenesten som dere har talt om! 32 Ta med dere småfeet og storfeet deres, som dere har sagt, og dra bort! Be så om velsignelse for meg også!» 33 Egypterne skyndte på folket for å få dem ut av landet i en fart. «Ellers dør vi alle sammen,» sa de.
  34 Da tok folket deigen sin, som ennå ikke var syret, hadde kappene sine om bakstetrauene og bar dem på skuldrene. 35 Israelittene gjorde som Moses hadde sagt. De bad egypterne om sølv- og gullsaker og klær. 36 Herren laget det slik at egypterne fikk godvilje for folket og gjerne gav dem det de bad om. På den måten tok de bytte fra egypterne.
  37 Så brøt israelittene opp fra Ramses og drog til Sukkot. De var omkring 600 000 mann til fots, foruten kvinner og barn. 38 En stor flokk av alle slags folk fulgte med, og en veldig drift av småfe og storfe. 39 Av deigen de hadde med seg fra Egypt, bakte de kaker. Den var ikke syret, ettersom de ble jaget ut av Egypt og ikke torde dryge der lenger. Derfor hadde de heller ikke laget seg niste.
  40 Israelittene hadde da bodd i Egypt i 430 år. 41 På dagen da de 430 årene var til ende, drog alle Herrens hærer ut av Egypt. 42 Det var en våkenatt for Herren da han førte dem ut av Egypt. Derfor skal alle israelitter i slekt etter slekt våke for Herren den natten.
  43 Herren sa til Moses og Aron: «Dette er forskriften om påskelammet: Ingen utlending skal spise av det. 44 Hver trell som er kjøpt for penger, skal du først omskjære; da kan han spise av det. 45 Ingen fremmed eller leiekar får spise av det. 46 Lammet skal spises i ett hus. Du må ikke ta noe av kjøttet ut av huset, og dere skal ikke bryte noe ben i det. 47 Slik skal hele Israels menighet gjøre. 48 Men når en innflytter som bor hos deg, vil holde påske for Herren, skal alle menn hos ham omskjæres. Da kan han være med og holde høytid. Han skal være som en som er født og fostret i landet. Ingen uomskåret kan spise av det. 49 En og samme lov skal gjelde for dem som er født i landet og for innflytterne som bor hos dere.» 50 Således gjorde alle israelittene. Det Herren hadde sagt til Moses og Aron, det gjorde de. 51 Den samme dagen førte Herren israelittene ut av Egypt, flokk for flokk.

 299. Starlett mars 20, 2008 kl. 10:48 pm #

  Dette er mennekerettighetene i islam, direkte sakset fra koranen.no

  Menneskerettigheter i Islam

  Menneskerettighetene i Islam er ikke vedtatt av noe parlament eller annen politisk forsamling. For de er gitt av Gud.
  Til disse rettighetene hører:

  Rett til liv. Koranen sier: “Om noen redder et menneskes liv, er det som å redde hele menneskeheten!” (5, 32)
  Ja, så mye verd er et menneskes liv. Og tilsvarende oppnår du, om du redder et.

  Rett til frihet. Ingen skal holde andre nede. Profeten Muhammad (fred med ham) har sagt at han selv, på Dommens dag, skal være anklager mot dem som gjør frie mennesker til treller.

  Rett til rettferdighet. “La ikke fiendskap mot andre føre dere vekk fra rettferdighet!” sier Koranen (5, 8). Ingen skal frykte urett fra en muslim.

  Rett til likeverd. Islam lærer at alle har samme verd, uansett hudfarge, kjønn og tro. “Fremst blant dere står den mest rettskafne!” (49, 13)

  Rett til økonomisk trygghet. Koranen sier om de troende at også tiggere har del i deres eiendom. (51,12)
  Muslimer skal dele det de har.

  Rett til sikkerhet for liv og eiendom. Profeten har sagt: “Rør ikke ved hverandres liv og eiendom!”
  Det gjelder også for ikke-muslimske borgere i en islamsk stat, som f.eks. kristne og jøder (dhimmi).
  Profeten har videre sagt: “Den som krenker en dhimmi, krenker meg, og den som krenker meg, krenker Gud!”

  Rett til vern om ære og integritet. Koranen forbyr at noen krenker og baktaler andre eller gjør dem til latter. (49, 11)

  Rett til vern om privatliv. Islam beskytter privatlivet til innbyggerne i den islamske staten.

  Rett til vern om personlig frihet. Ingen kan fengsles uten å være kjent skyldig i en åpen rett. Og folk skal fritt kunne kritisere og fordømme dem som styrer.
  En av de fire første kalifer (imam Ali) sa om en gruppe personer som fordømte og truet med å drepe ham, at å kritisere og fordømme ikke er nok til å kaste noen i fengsel, så lenge de ikke begår en forbrytelse mot staten.

  Rett til å protestere mot undertrykkelse. Retten er stadfestet i Koranen.

  Rett til ytringsfrihet. Islam gir alle frihet til å ytre seg. Og det å si imot umoral og forfall, er dessuten en plikt.

  Rett til organisasjonsfrihet. Islam gir folk rett til å danne partier og organisasjoner for å strebe mot rettferdige mål.
  Koranen oppfordrer til å forme fellesskap “som arbeider for det gode, slår fast det som er riktig, og motvirker all urett”. (3, 104)

  Rett til trosfrihet. Islam gir alle trosfrihet. “Det skal ikke være tvang når det gjelder tro!” (2, 256)

  Rett til respekt for religiøse meninger. Ingen skal gjøres til latter for sin tro. Koranen sier: “Vis ikke ringeakt for slikt de vender seg til og tror på, i stedet for Gud!” (6, 108)

  Rett til beskyttelse mot vilkårlig fengsling. Ingen kan arresteres og fengsles for en forbrytelse som andre har begått. Koranen sier: “Ingen skal bære en annens byrde!” (6, 164)
  Islam vektlegger personlig ansvar. Enhver står til rette for sitt.

  Rett til livsopphold. Staten hjelper dem som ikke har nok til underhold. (Profeten Muhammad.)
  En islamsk stat er en velferdsstat, som hjelper og beskytter dem som trenger det.

  Rett til likhet for loven. I Islam er alle like for loven. Liv og eiendom til f.eks. en dhimmi og en muslim teller like mye.

  Lik rett for de som styrer. Ledere og de som ledes er like for loven.

  Rett til ikke å handle galt. Innbyggere i en islamsk stat har ikke bare rett, men plikt, til å avvise alt galt. Profeten sa: “Lyd Gud mer enn mennesker!”

  Rett til å delta i offentlig arbeid. Koranen sier: “Gud har lovet de troende at de skal styre i landet!” (24, 55)
  Og metoden er denne: “De rådfører seg med hverandre.” (42, 38)
  Islam tillater ikke at personer eller grupper tar fra andre rettigheter og utroper seg til ledere. De som styrer må ha støtte i folket.
  Folket og deres representanter skal fritt kunne kritisere og gi uttrykk for det de mener. Og har ledelsen ikke tillit, skal den kunne fjernes av folket.
  ————-

  ————
  Desverre viser selvmordsbombing, æresdrap, tvangsekteskap,bestialske avstraffelsesmetoder, middelaldersk kvinnesyn, idiotisk syn på hva som er rent/urent,tilatt/ikke tilatt en helt annen virkelighet!
  ——–

  Drap er drap, og æresdrap er ikke tillat i islam. Det er heller ikke tvangsekteskap eller bestialske avstraffelsesmetoder.

 300. Starlett mars 20, 2008 kl. 11:03 pm #

  Hei sara og velkommen på bloggen min!

  Jeg er lei meg hvis innlegget såret deg. Min hensikt var å skrive så riktig JEG kunne om utvalgte deler av de tre religionene som hevder å ha Abraham som stamfar.
  Jeg vet ikke riktig hvor du mener at jødedom har kommet uheldig ut.
  Jeg har basert meg på lesning av jødisk etikk, på foredrag av jøder og diskusjoner jeg har overvært med jødiske lærde involvert. dessuten på jødiske nettsider, bl.a fra Det mosaiske trosforbund.

  ————-
  ar folk flest seg rive med av en tendens til aa se Israel som en stat som bruker disproposjonell militaer makt, og dermed forvirrer denne oppfatningen med at ‘joededommen kanskje ikke har en fredelig menatlitet’. dette er saa langt fra sannheten som det overhodet gaar an.
  ————

  Sata, det lille landet Israel har verdens tredje eller fjerde sterkeste militærmakt, noe som jo er absurd, og det er i seg selv en klar indikator på at Israel bruker en altfor stor og etter min oppfatning illegitim militær makt som bryter menneskerettighetene.

  —-
  dere som sitter saa trygt i fredelige norge doemmer saa altfor raskt.
  —–
  Jeg er i Norge NÅ, men har ikke vært her alltid, og alle må få lov til å ha en mening, uansett hvor de bor.
  jeg har reist og møtt mange mennesker som ikke er som meg, og det har forsterket mitt syn på israel som en aggressiv makt.

  Jeg har tidligere skrevet en rekke blogginnlegg om dette, ikke minst under krigen mot Libanon.
  Hvis du ser på listene mine på venstre side av bloggforsiden, vil du se mange innlegg som omhandler Israel, Palestina og Libanon.

  Men jeg skiller mellom staten israel og jødiske mennesker, akkurat som jeg skiller mellom Bush-administrasjonen og amerikanere generelt.

 301. dunkman mars 20, 2008 kl. 11:06 pm #

  #154.1/2 Starlett

  Du svarer – men ikke på det jeg skrev, vel?

 302. Starlett mars 20, 2008 kl. 11:13 pm #

  Unnskyld trykkfeil, Sara.

  For ordens skyld kan jeg jo vise deg dette innlegget:

  http://www.vgb.no/897

 303. Jan mars 20, 2008 kl. 11:25 pm #

  Det er tydelig at mange er interessert i dette emnet. Det skaper en interessant debatt. En ting som er viktig å se på at det finnes en sannhet, som står over alle sannheter. «Jesus sa at han var sannheten, veien og livet og at ingen kommer til Faderen utenom gjennom ham.»Joh 14,6
  «Enten var han den største bedrageren denne verden har sett, gal eller, så var han Guds Sønn.» Disse ordene kommer fra C.S. Lewis en professor som tidligere var en ateist. Han gav bare disse tre alternativene. Det kan være noe å tenke på for den som vurderer om kristendommen kan fortsatt gi svar på livets gåte. Det er flere feil som blir begått når det gjelder å vurdere hva som er det viktigste blant disse tre religionene. Kristendommen er den eneste som tilbyr reel frelse, ellers så er det veldig mye hva vi selv kan gjøre i de andre religionene. Frelse ved egne gjerninger er noe som passer for alle som ønsker å være sin egen frelser.
  Når det gjelder den katolske kirke så tilbyr de en universell løsning for alle mennesker ved at den tilbyr frelse ved egne gjerninger eller frelse i synd, av den grunn blir den lett omfavnet av alle mennesker som hverken er befestet hverken i bibelen eller i kirkehistorie. Når det gjelder denne moderne korstoget til Bush og hans administrasjon, så minner den svært så mye på den måten den katolske kirke opererte under den mørke middelalderen. Jesus er imot denne formen for krigføring og det er bare en påfunn for å skape mere kaos i denne verden. De har en agenda felles og det er den nye verdens orden. Bare slå opp på google og skriv in NWO og se hva som dukker opp, eller skriv inn infowars.com eller kan man se innom en annen nettside.
  endtime.net. Dette er beskrevet i symboler i boken som blir av mange betraktet som en eventyr bok. Slå opp i Åpenbaringen 13 og tenk over at den ble skrevet 1900 år siden. Ikke så dårlig. Ingen annen bok har så mange oppfylte profetier som bibelen. Jeg tror at bibelen må revurderes på nytt av de som laterliggjør den. Jeg skal være enig at det finnes noe godt innefor alle religioner, likevel det finnes en sannhet. Jesus sa det slik. «sannheten skal sette dere fri.» Prøv for deg selv med ett åpent sinn.

 304. hahaha mars 20, 2008 kl. 11:37 pm #

  hei
  fint med sammenikning her, hadde vært mye bedre om du hadde skrevet riktig opplyninger også. jeg snakker nå om abort i islam, der du mener det er riktig før 120 dager, jeg veit ikke hvor du ahr hørt dette, men det er helt forbudt, innen sunni islam. det eneste muligheten til å ta abort er om fosteret kan skade moren, siden livet til moren er verdt mer enn fosteret. det samme gjelder at alle som tror på gud blir frelst, det er også feil, du må både tro på gud og profeten mohammed for å bli frelst, dette er også hva trosbekjennelsen går utpå. ellers var dette en flott tekst

 305. Kåre mars 20, 2008 kl. 11:50 pm #

  Hvorfor skrev du innlegget?

 306. dunkman mars 20, 2008 kl. 11:52 pm #

  #163 9bras

  Det er godt mulig at det kryr av misforståelser om islam på Wiki. Det er imidlertid totalt uinteressant all den stund jeg refererte til sider om abortlovgivning og statistikk over denne.

  Her er tallene enkle å forstå, og du er mer enn velkommen til å vise hva som evt er galt med de. Det er nemlig poenget her: Det er uinteressant å lese utlegninger om hvor tolerant Islam f eks er til abort, så lenge man i praksis ser at abort er forbudt i islamske land. Litt som at det er uinteressant å høre kommunister, eller andre, si at kommunisme sørger for likhet og frihet – når all kommunisme i praksis har ført til det motsatte.

  Jeg tror at dette er mye av kjernen til skepsis til islam og sharia: Man ser at resultatet i praksis er samfunn og reguleringer man overhodet ikke ønsker å høre inn under. Så kan Starlett og andre si silkemykt at man da har misforstått hva islam _egentlig_ er, men siden handlinger veier så enormt mye tyngre enn ord blir jeg lett oppgitt over slike idealiserte fremstillinger som mangler enhver forankring til virkeligheten i samfunn som er styrt av tankesett rotfestet nettopp i islam.

 307. SaTB mars 21, 2008 kl. 12:10 am #

  Hei igjen, og takk for svar!

  Prøver å pakke inn svarene her, jeg:

  Jeg ser du sakser fra Det Mosaiske Trossamfunns nettsider om dødsbegrepet. Men allerede neste paragraf utdypes dette med at «De jødiske skriftene angir flere eksempler på at hjernen og hjernestammen kontrollerer alle kroppslige funksjoner, inklusive pust og opprettholdelse av hjertevirksomheten. Om det derfor foreligger ugjenkallelig totalt tap av all hjerneaktivitet (inklusive den i hjernestammen), så er personen død, selv om man ved hjelp av respirator kunstig klarer å holde i gang hjertevirksomheten.» Dette vil jeg påstå at strider ganske med det du har skrevet i hovedinnlegget: «Dessuten definerer jødene ikke et hjernedødt menneske for dødt».
  I sammendraget nederst på DMTs side om organdonasjon heter det også at «(v)ed hjertedonasjon (og når andre organ tas fra en avdød) må donor virkelig være død i følge jødisk lov, før hjertet eller de andre organene tas ut. De internasjonale kriteriene for hjernedød (som også gjelder i Norge) er så sikre at de oppfyller de jødiske kravene.» Det kan lønne seg å lese ned hele siden 😉

  Ellers er det rett og slett feil at katolisismen tillater abort når morens liv står på spill. Totalforbud under enhver omstendighet er Vatikanets offisielle stilling, noe du kan lese på http://www.vatican.va
  Det er heller ingen form for selvbestemt abort i islamsk lov, som du virker å tro. Islam tillater abort de første 120 dagene kun ved påviste helserelaterte problemer – deretter er det KUN beskyttelse av morens liv. Islam forbyr altså abort som følge av bekymring for å ikke kunne forsørge barnet, islam forbyr aborter for å stanse uplanlagte graviditeter, og dersom en skal stanse graviditet som følge av voldtekt eller incest må en gjøre dette innen 120 dager – etter da er det forbudt.

  Jødedommen omtaler definitivt en eksistens etter døden. Selv om det er lite fokus på dette i de bibelske skriftene – da jødedommen fokuserer på Olam ha’zeh, denne verden, ikke Olam ha’ba, den kommende verden – har etterlivet vært en del av både den jødiske muntlige tradisjon i noen tusen år, og del av den skriftlige tradisjonen helt fra de tidligste Mishna-tekstene i det 2. århundre. Mest kjent er likevel Maimonides beskrivelser av endetiden etter den messianske perioden, en utelukkende åndelig eksistens for sjelene. Da denne eksistensen uansett har vært regnet for å være utenfor menneskers fatteevne, har det heller ikke vært lagt for mye vekt på det. Det foreligger likevel som nevnt enkelte tekster som i forskjellig grad beskriver Gan Eden, den jødiske ekvivalent til himmel, og Gehinnom, et semi-helvete hvor ytterst få blir straffet lenger enn 12 måneder før de stiger opp til Gan Eden. Med få unntak er heller ikke straffene beskrevet i tekstene like drastiske som den evige fortapelsen de to andre religionene prediker, fremfor fysisk straff er det en sterk følelse av skam – en tolkning går ut på at man må se alle sitt livs ugjerninger og feil fra utsiden, og all den skade og sorg en har påført andre.

  Angående det jødiske utvalgt-begrepet, er det få religiøse fenomener på verdensbasis som er tillagt fler feilaktige myter. De negative konnotasjonene begrepet har fått gjennom historisk (og fortrinnsvis kristen) antisemittisme gjør at mange jøder misliker det, ettersom det lett kan misforståes – spesielt om man går inn for å misforstå.
  Jødisk teologi knytter begrepet til at siden israelittene, under ledelse av patriarkene Abraham, Isak og Jakob, var de første som tok avstand fra flergudsdyrkelsene og anerkjente den ene Gud, og i tur ble valgt til å motta åpenbaringen på Sinai. Jeg har sakset dette fra DMTs omtale av begrepet: «Vår utvelgelse består for øvrig i at vi ikke skal holde overleveringen for oss selv, men skal gi den videre til enhver som vil ha del i den. Vi misjonerer ikke for konvertering til den jødiske tro, da jødedommens seremonielle rituelle ramme kun er forpliktende for jøder. Men vi er utvalgt til å spre læren om den ene Gud og om en menneskehet med prinsipper om toleranse og rettferdighet som er konsekvensen av det. Torahen bruker uttrykket «Min sønn, min førstefødte, er Israel». Dermed uttrykkes på den ene side Israels stilling som førstefødte med alle de spesielle forpliktelser som hører den eldste i søskenflokken til. På den annen side antydes at alle folkeslag er Guds barn og har samme adgang til lykke og frelse.»

  Og som et svar på hvorvidt man skal lese jødiske tekster bokstavelig eller ei, må jeg opplyse om at ingen jøder leser den hebraiske bibelen bokstavelig. De tekstene utgjør den såkalt skriftlige tradisjonen. Jødisk tolkningstradisjon kalles den muntlige tradisjonen (selv om elementer som Mishnah og Talmud er nedskrevet), og skal ha pågått kontinuerlig siden overleveringen på Sinai. I et par tusen år har religiøse lærdes debatter under påvirkning av samtidige sosiale forhold hele tiden ledet til nytolkninger av forskjellige temaer. Jeg anbefaler å lese f.eks. Bente Groths innføringsbok om jødedom for å et lite innblikk i dette (eller Neusners og Avery-Pecks Blackwell Companion to Judaism, om du er virkelig interessert 😉

  Til sist tok jeg meg friheten til å skrive min egen lille bloggpost med punktene slik jeg oppfatter dem. Jeg håper det er i orden for deg?
  Om du er interessert, kan du finne den på http://www.vgb.no/308

  Mvh.
  STB

 308. 9bras mars 21, 2008 kl. 12:18 am #

  Til Kommentar 167

  kan du si hvor du har funnet det fra? altså når du sier at abort er ulovlig i Islam.
  kanskje du kan lese om abort her:
  http://www.koranen.no ,også abort. Sida er skrevet av en muslim, så ingenting er oppdiktet her, derimot tolket fra koranen og hadith. Her er alt tolket riktig.

  Det er kanskje sant det du sier om å bli frelst. At du må både tro på gud og profeten mohammed for å bli frelst, siden trosbekjennelsen går utpå dette.
  Men man vet ikke om alle blir frelst, det kan hende sier mange. Dette er noe jeg har tenkt veldig lenge på.
  Så derfor tok jeg kontakt med en Imam igår. Jeg spurte han om hvem som kunne bli frelst.
  Kunne alle som tror på en gud bli frelst?
  Han viste det ikke selv. Han var selv i tvil. Han kunne ikke si nei, siden koranen helle tida gjentar at Gud er barmhjertig og nådefull. Gud frelser de Han vil.
  Alle som tror på Gud vil altså bli frelst. Siden man vitner at det bare er en Gud.

  Koranen sier heller ikke at kristne og jødene ikke blir frelst av Gud.

 309. Starlett mars 21, 2008 kl. 12:20 am #

  Hei Elisabeth

  Nei, jeg feller altså ingen dommer over noen religioner, men har prøvd etter beste evne å være objektiv.

  Muslimske kvinner må ikke dekke seg fra topp til tå. Det er en utbredt misforståelse, men blir ikke sannere av den grunn.

  Ja, i enkelte land med ektreme regimer, som i Afghanistan og S-A ser man det, men det er IKKE i henhold til islam.
  Man skal kle seg «sømmelig», og menn skal helst ikke bære for mye gull.

  Det er forbudt å drepe uskyldige i henhold til islam.

  Du bør se forskjell på religion og politikk, og ekstremister, som finnes med de fleste fortegn.

  Kristne har jo forbud mot drap, men se nå hva de gjør og har gjort!

  Jeg vil stille deg et motspørsmål: hvordan kan du tro på all negativ løgnpropaganda som blir servert om islam?

  ———
  Dessuten, det som står om jødedommen gjelder for det meste de ortodokse. Mange jøder lever et relativt normalt liv, men feirer helligdager, ber i synagogen og holder seg til matreglene.
  ———-

  Det er helt korrekt, men i dette innlegget skrev jeg ikke om de sekulære innen de tre religionene, men om de ortodokse.

  Nei, jeg bruker SVÆRT sjelden Wikipedia, for min tiltro til dem er begrenset og aldri i INNLEGG, men av og til i kommentarer.

  Jeg har mange kilder, bl.a koranen.no , snl.no og det mosaiske trosforbund i Norge og diverse debatter jeg har overvært og kronikker jeg har lest.
  Forøvrig kan jeg nevne at jeg har studert både kristendom og filosofi, så dette berører såvidt fagkretsen min.

  Det kunne ikke falle meg inn å benekte Holocaust, og jeg er ikke antisemitt, men jeg mener at ALLE religioner og ALLE politiske retninger må tåle et kritisk blikk.

  Exodus HAR ikke historisk belegg.
  Det har heller ikke Jesu oppstandelse.
  Men det trenger ikke _nødvendigvis_ å bety at det ikke har funnet sted.

  Jeg har imidlertid til gode å finne en verdslig parallelltekst som kan sannsynliggjøre at det vi kan lese i Andre Mosebok, (og for så vidt i de andre mosebøkene også) har skjedd.

  Hvis du vil vite flere kilder eller lurer på noe, må du bare spørre.

 310. Mamma mars 21, 2008 kl. 12:22 am #

  Jeg kan ikke så mye om islam nei,jeg jobber sammen med flere muslimer,jeg hører hver dag om hvor grusomme vi er,alle amerikanere som burde komme til helvete,jødene,umoralen vi i Europa har osv,er ikke noe spesielt kristen heller jeg men lever mer etter dem 10 bud som jeg synes er en god leveregel.Det eneste jeg ønsker for hele verden er FRED.
  Hver bidige dag er det i media om kiddnappinger,drap,trussel om angrep og gud vet hva…..er bare så fortvila av hva TRO kan skape av helvete på denne planeten.Tenk hvor herlig verden hadde vert uten kristendom,muslim,katolikker osv,er jo bare en Gud……..hvis det i det hele tatt er noen.Ha det godt alle sammen

 311. Starlett mars 21, 2008 kl. 12:23 am #

  Tusen takk skal du ha, baheira, 😉

 312. Starlett mars 21, 2008 kl. 12:25 am #

  Fra koranen.no:

  selv, på Dommens dag, skal være anklager mot dem som gjør frie mennesker til treller.

  Rett til rettferdighet. “La ikke fiendskap mot andre føre dere vekk fra rettferdighet!” sier Koranen (5, 8). Ingen skal frykte urett fra en muslim.

  Rett til likeverd. Islam lærer at alle har samme verd, uansett hudfarge, kjønn og tro. “Fremst blant dere står den mest rettskafne!” (49, 13)

  Rett til økonomisk trygghet. Koranen sier om de troende at også tiggere har del i deres eiendom. (51,12)
  Muslimer skal dele det de har.

  Rett til sikkerhet for liv og eiendom. Profeten har sagt: “Rør ikke ved hverandres liv og eiendom!”
  Det gjelder også for ikke-muslimske borgere i en islamsk stat, som f.eks. kristne og jøder (dhimmi).
  Profeten har videre sagt: “Den som krenker en dhimmi, krenker meg, og den som krenker meg, krenker Gud!”

  Rett til vern om ære og integritet. Koranen forbyr at noen krenker og baktaler andre eller gjør dem til latter. (49, 11)

  Rett til vern om privatliv. Islam beskytter privatlivet til innbyggerne i den islamske staten.

  Rett til vern om personlig frihet. Ingen kan fengsles uten å være kjent skyldig i en åpen rett. Og folk skal fritt kunne kritisere og fordømme dem som styrer.
  En av de fire første kalifer (imam Ali) sa om en gruppe personer som fordømte og truet med å drepe ham, at å kritisere og fordømme ikke er nok til å kaste noen i fengsel, så lenge de ikke begår en forbrytelse mot staten.

  Rett til å protestere mot undertrykkelse. Retten er stadfestet i Koranen.

  Rett til ytringsfrihet. Islam gir alle frihet til å ytre seg. Og det å si imot umoral og forfall, er dessuten en plikt.

  Rett til organisasjonsfrihet. Islam gir folk rett til å danne partier og organisasjoner for å strebe mot rettferdige mål.
  Koranen oppfordrer til å forme fellesskap “som arbeider for det gode, slår fast det som er riktig, og motvirker all urett”. (3, 104)

  Rett til trosfrihet. Islam gir alle trosfrihet. “Det skal ikke være tvang når det gjelder tro!” (2, 256)

  Rett til respekt for religiøse meninger. Ingen skal gjøres til latter for sin tro. Koranen sier: “Vis ikke ringeakt for slikt de vender seg til og tror på, i stedet for Gud!” (6, 108)

  Rett til beskyttelse mot vilkårlig fengsling. Ingen kan arresteres og fengsles for en forbrytelse som andre har begått. Koranen sier: “Ingen skal bære en annens byrde!” (6, 164)
  Islam vektlegger personlig ansvar. Enhver står til rette for sitt.

  Rett til livsopphold. Staten hjelper dem som ikke har nok til underhold. (Profeten Muhammad.)
  En islamsk stat er en velferdsstat, som hjelper og beskytter dem som trenger det.

  Rett til likhet for loven. I Islam er alle like for loven. Liv og eiendom til f.eks. en dhimmi og en muslim teller like mye.

  Lik rett for de som styrer. Ledere og de som ledes er like for loven.

  Rett til ikke å handle galt. Innbyggere i en islamsk stat har ikke bare rett, men plikt, til å avvise alt galt. Profeten sa: “Lyd Gud mer enn mennesker!”

  Rett til å delta i offentlig arbeid. Koranen sier: “Gud har lovet de troende at de skal styre i landet!” (24, 55)
  Og metoden er denne: “De rådfører seg med hverandre.” (42, 38)
  Islam tillater ikke at personer eller grupper tar fra andre rettigheter og utroper seg til ledere. De som styrer må ha støtte i folket.
  Folket og deres representanter skal fritt kunne kritisere og gi uttrykk for det de mener. Og har ledelsen ikke tillit, skal den kunne fjernes av folket.

 313. Starlett mars 21, 2008 kl. 12:27 am #

  Jeg gjentar:

  Rett til ytringsfrihet. Islam gir alle frihet til å ytre seg. Og det å si imot umoral og forfall, er dessuten en plikt.

  Rett til trosfrihet. Islam gir alle trosfrihet. “Det skal ikke være tvang når det gjelder tro!” (2, 256)

  Rett til respekt for religiøse meninger. Ingen skal gjøres til latter for sin tro. Koranen sier: “Vis ikke ringeakt for slikt de vender seg til og tror på, i stedet for Gud!” (6, 108)

 314. Starlett mars 21, 2008 kl. 12:30 am #

  Interessant observasjon, men :

  I Belgia, som fikk ny regjering i dag, ni måneder etter valget, spiser man faktisk hestebiff.

  Ikke særlig godt etter min smak, men mange liker det.
  Dessuten brukes vel hestekjøtt i pølsepålegg her til lands?

 315. Starlett mars 21, 2008 kl. 12:39 am #

  Jeg vil bare si at jeg synes det er spennende at dette lille innlegget mitt har forårsaket en debatt som jeg synes er interessant.
  Jeg leser alle kommentarene med interesse, og skal etter beste evne prøve å svare alle kommentarer så godt jeg formår, men jeg må be om forståelse for at det tar litt tid.

  La meg bare klargjøre: Dette innlegget er jo et kortfattet og skjematisk innlegg som berører ti punkter i de tre Abrahamreligioner slik jeg har forstått dem, men jeg synes det er lærerikt å se andre virkelighetsoppfatninger.

  De berører ikke de forskjellige religioners praksis som jo varierer sterkt fra land til land, og jeg har heller ikke skrevet om alle forskjellige syn innenfor kristendom som har svært mange forskjellige menigheter, selv om grunndogmene ligger fast, ei heller om alle ulike måtene islam eller jødedom praktiseres på.

  Dette kommer jo forhåpentligvis fram i kommentarene.

 316. Therese mars 21, 2008 kl. 12:39 am #

  Det er så trist å lese dette innlegget!

  Fordi du har forstått greia med kristendommen, men du tek det likevel ikkje.
  Jesus døde for oss, og stod opp igjen! Det er ingen myte, men ei heilt reell og sann historie!
  Ja det er overnaturlig, men det er Gud Faderen også! Det er ikkje alt vi skal forstå.

  Eg håpar du blir frelst, og at vi møtes i himmelen.

  Døden har to utgangar – himmel eller helvete. Det er forferdelig å tenke på, men vi har ein muligheit til å komme til himmelen med evig liv – Jesus!
  Jesus kom for å frelse syndarar – menneska.
  «Syndens lønn er døden, men Guds nådegave er evig liv i Kristus Jesus, vår Herre.»

  Gud velsigne deg!

 317. Arishu mars 21, 2008 kl. 12:46 am #

  Hei starlet
  Du skriver : kristedommen skiller seg ut fra de andre to religionene, både av de grunner du nevner, men også fordi den inkluderer en frelser. Kristus-troen tilhører jo bare kristendommen.

  Det der er jeg ikke helt enig med deg om. Fordi denne frelses troen finnes egentlig i alle disse tre relegionene. Kong Kyrus den store blir kalt mesias(frelser) i jødenes tro i og med at han frigjorde dem fra babylonernes fangeskap. Og jesus ble også hånet og kalt jødenes konge altså den frelseren som jødene ventet på.Dette vil si at jødene venter også fortsatt på konge som kommer og frelser dem. Frelses troen finnes i tillegg i den islamske troen . Etter deres mening vil Jesus komme tilbake til menneskene for å redde menneskeligheten fra deres bekymringer og misrabelitet men den endelige frelseren vil være Imam Mehdi(AS)som vil gjøre den siste kampen for å frelse hele verden.
  Feiltolkninger av denne dommedagsprofetien har av og til ført til mange splittede meninger blan muslemske lærder. Iblant har det blitt opprettet dommedagssekter i Islam der deres mål har vært å forskynde Imam Mahdis tilbakekomst til jorden. Det finnes sekter som mener at for å forskynde hans tilbakekomst til denne eternale verden må mennesker gjøre så mye urett og synd som mulig. Slike tankegang har selvfølgelig ikke alltid blitt akseptert i den muslemske verden og er heller ikke akseptabelt i den moderne verden.

  Når det gjelder abort og stamcelle forskning går jeg ut på at abort ikke er akseptabelt blant alle muslemer og det er bare shia rettningen i islam som aksepterer abort før tre mnds stadiet i og med at fostret ikke blir besjelet før etter tre mnd etter befruktning.Denne tankegang gjør det for shia muslemer lettere å kunne forske på stamceller og drive med kloning og gen manipulering. Forskere i Iran har allerede klonet flere dyr deriblant sauen Royana. Det er ikke så mange shia stater i den Islmaske verden. Blant shia muslemske land kan man nevne Iran og Azerbaidjan men også finnes det land som har store shiabefolkninger slik som Lebanon, Irak, og delvis Afghanistan.I de hele tatt har shia retningen mange elementer av den neoplatoniske skolen. Siden neoplatonismen var veldig utbredt i Persia både før og etter arabernes invasjon av det persiske riket, har shia Islam adoptert og lånt mange ideer fra denne filosofiske ide rettningen.

 318. Starlett mars 21, 2008 kl. 12:53 am #

  Takk skal du ha, Morten! 🙂

  Hyggelig å få så fin tilbakemeldig.

  Jeg kommer nok til å skrive mer om ulike religioner, og det kan godt hende at jeg følger oppfordringen din.

  Riktig god påske til deg!

 319. Starlett mars 21, 2008 kl. 1:01 am #

  Det er jo sant. Jeg har blant annet brukt Koranen, muslimske nettsider og jødiske nettsider som kilder, og jeg har prøvd å skrive så sannferig jeg kan.
  Men det betyr selvsagt ikke at jeg sitter med noen fasit.

 320. Starlett mars 21, 2008 kl. 1:03 am #

  Muslimer står fritt til å konvertere, – (hvis det er islam du tenker på) – selv om mange vestlige islamskeptikere prøver å innbille folk det motsatte.

 321. nalleballe mars 21, 2008 kl. 1:30 am #

  Det er sikkert kontroversielt siden mange har meninger om mangt, spesielt religion. Det er bare å innse at folk ikke er forskjellig på det indre selv om de har en annen religion med andre ritualer og andre leveregler. Og det spiller ingen rolle om buddhisme er teistisk. Det er en religion fullt ut.

  En IP-adresse er noe man blir tildelt fast eller løpende. Men ingen internettbruker får tildelt samme adresse. Poenget er at man kan spore opp brukeren ved at man legger igjen denne IP-adressen. Eller IP-adressene.

 322. Martin mars 21, 2008 kl. 1:30 am #

  Hei Starlett!

  Når man er så opptatt av å gi inntrykk av at det er nordmenn som har et feil inntrykk av islam, så er det ikke først og fremst nordmenns skyld. Det ansvaret må legges på muslimer selv, og deres stilltiende aksept av at islamister har kuppet religionen.

  Det er på tide at muslimer trer ut av offerrollen og tar et oppgjør med seg selv, og der kan du dra med palestinerne som du ivrig forsvarer. Du sier Israel bryter menneskerettighetene, men hva gjør da palestinerne? Er det helt greit at de stadig sender raketter uten spesifikke militære mål mot Israel? Har palestinerne noen gang på eget initiativ tatt til orde for fredsforhandlinger med Israel? Nei!

  Palestinernes eneste redning er å kvitte seg med de terrorvennlige lederne som er i ferd med å ødelegge dem toalt. Hamas er en kreftsvulst, og heldigvis ser det ut som at flere nå reagerer. Synd bare at vestlig media er lite opptatt av dette faktum. Er nok mer penger i å surfe på de sterke antiisraelske holdningene som blant annet når lengst inn i norske regjeringslokaler.

  Angående Irak, skyld på USA så mye du vil, det er den nye verdensomspennende folkesykdommen, men det som skjer der nå ville skjedd uansett. Husseins skrekkregime holdt de interne konfliktene noenlunde i ro, men borgerkrigen som hersker nå lå der latent hele tiden. Det er absurd å legge ansvaret for muslimske fraksjoners årelange konflikter på USAs skuldre!

  Og hva angår religion og skriftene, teori og prakis er to vidt forskjellige ting!

 323. Lisa mars 21, 2008 kl. 1:37 am #

  Jeg er hundre prosent på din side. Jeg er lei av at muslimene blir diskriminert.
  Hva vet jeg om jødene?
  Lite, men jeg vet at de oppfører seg kriminelt mot sine naboer.
  De har selv opplevd diskriminerig, så hvorfor diskriminerer de andre forstår jeg ikke.
  Fortsett den gode jobben!

 324. jhinn mars 21, 2008 kl. 2:32 am #

  Førts og fremst vil jeg si at jeg føler med deg.det er ikke lett å forsvare seg mot ignoranse. «før du selv har vært gjennom skitten, før du har fått sannheten rett fra siden og bak,før har du ikke anelse om hva du snakker om» Louis celine..

  meget bra artikkel.jeg har lest alle bøkene.kan flytende hebraisk og arabisk.litt har jeg også lest om budhisme.og til Leif som oversetter Koranen,du må nesten kunne flytende arabisk for å skjønne meningen av det verset.videre nevner du at dette er fra anerskjente koranoversettere,men du glemmer å nevne at alle disse forfatterne begynnel alltid med «å oversette koranen er vanskelig…videre formidler (hentydning) av budskapet».

  du høres meget smart ut,men det som kommer frem står i stor kontrast til det.

  «det er bedre å bli sett på som en idiot en å åpne kjeften å fjerne alt tvil»

  starlett prøver å informere objektivt men du framstår som en,, som en sint man rett og slett.hvem er det du er sint på?er du sint på verden?du sjonglerer med dogmer og fordommer som ikke har mål og mening.

  «pitless,indeed it is,the ignorance of man»

  finnes det muslimer som tolerer jøder og kristne var det en som lurte? ved siden av israel finnes de store jødiske helligdommene i iran.stor jødisk befolkning i persi.gamle kristne kirker i den arabiske verdenen.libanon har en stor kristen befolkning som er ARABERE.

  la meg simplisere islams toleranse overfor andre religioner.

  «jeg lar deg med din religion og du lar meg med min»

  muslimer tror på alle profetene,og regner Jesus som en av de STORE. en muslim kan faktisk ikke si navnet jesus uten ÆRESTITTEL, som fred været med ham.

  omskjæring som islam alltid for æren for er faktisk en urgammel og umenneskelig skikk som puntitene ,nåværende somalere utøver.denne skikken var også vanlig i det gamle nubiske riket sudan.begge landene hadde forbindelser med det gamle egypt,der skikken har sin opprinnelse.

  spørsmålet om palestina og israel er politisk og har ingenting med religion å gjøre.hvis du vil innblikk om forholdet mellom jøder og muslimer er det bare å lese om korstogene,og spesielt om SALADIN.

  høres jeg islam vennlig ut.går dere ut i fra at jeg er muslim.jeg er faktisk kristen ortodoks og er fra det eldeste kristne land på jord.. think again.

  DAGENS BESTE: «Muhamed ble ikke født muslim».fantes det noen muslimer før ham?:)

  nok engang. takk for innleget.

 325. Ellen Katrine mars 21, 2008 kl. 2:34 am #

  Jeg vil bare tilføye en liten del når det gjelder frelse innen Islam. Det er ikke bare tro på Allah og at Muhammad er hans sendebud. Man kan aldri vite om man vil bli frelst eller ikke. Allah har allerede bestemt dette (presestinasjon) men dette er ikke kunnskap som mennesket selv kan tilegne seg. Man kan aldri vite om man er en god nok muslim. Allah er riktig nok beskrevet som en barmhjertig og rettferdig Gud i Koranen, men han har altså allerede bestemt hvilke mennesker som skal få oppleve frelsen og hvem som ikke skal det.

  I tillegg er det diskusjoner om det finnes forskjellige stadier av himler. Dette er en diskusjon som har pågått lenge, men som det fortsatt råder uenigheter om.

 326. kryptian mars 21, 2008 kl. 2:53 am #

  Jeg har lest meg igjennom noe av denne diskusjonen, å ser ikke helt greia i alt som blir sagt. F.eks har kristendommen ett eneste tydelig budskap som er kjærlighet. Gud elsker mennesket samma hva og det tydelige budskapet er menneskeverd og nestekjærighet. Slik det blir lagt opp i en del av kommentarene her oppfatter jeg det som en nesten kjip og fientlig religion, stemer lite med mitt bilde.

  I kristendommen er det ikke opp til egne prestasjoner, slik som det i all hovedsak er i de to andre, hvordan kan en da omtale det som en religion som legge heftige bånd på mennesker?

  Jeg ser klare positive trekk i de andre 2 også, selv om jeg ikke kan si at jeg heller mot noen av dem.

  Men det er en tydelig forskjell mellom kristendommen og Islam f.eks. I Islam ahr i utgangspunktet ikke en «ikke troende» ingen verdi. I Kristendommen har alle den samme verdi…

  Hvilke av de tre heller du selv mot?

 327. Gullhjerte mars 21, 2008 kl. 3:13 am #

  #169 Dunkman

  Du vet ikke hva islam er. Du tror at de som gjør noe stygt og sier de er muslimer, hsndler som deres religion sier, men det gjør de ikke.
  Det er over en miilard muslimer i verden, og nesten alle lever i fred og harmoni, men i avisen leser du bare om unntakene.
  Det er veldig synd og derfor innbiller mange seg løgn som ikke er sant.

  Det er ikke muslimer som setter jorden i brann. Det er det amerikanerne og jødene som gjør.
  De bruker altfor mye av verdens rikdom fordi de spiser altfor mye kjøtt og hamburgere.

  Buddhisme er menneskerettighetens religion med kjærlighet for alle. Dere som sier noe annet tenker ikke klart.

 328. dunkman mars 21, 2008 kl. 3:39 am #

  #177 Gullhjerte

  – – – – – – – – – –
  Du vet ikke hva islam er.
  – – – – – – – – – –

  Har jeg påstått det? Har jeg i det hele tatt noensinne her inne argumentert for hva islam _er_? Har jeg?

  – – – – – – – – – –
  Du tror at de som gjør noe stygt og sier de er muslimer, hsndler som deres religion sier, men det gjør de ikke.
  – – – – – – – – – –

  Tror jeg det? Jøss, du må skrive mer om meg, jeg lærer nye ting om meg hele tiden her. Gir du meg neste ukes lottotall også, mens du er i farta?

  – – – – – – – – – –
  Buddhisme er menneskerettighetens religion med kjærlighet for alle. Dere som sier noe annet tenker ikke klart.
  – – – – – – – – – –

  Og siden du bruker «dere» i en kommentar rettet til meg, er jeg tydeligvis en av de som sier noe annet. Det må i tilfelle være når jeg snakker i søvne. Har du installert mikrofoner på soverommet mitt, eller er du bare så synsk at du vet ting om meg som jeg ikke ante jeg mente selv engang? Er det buddhismen som har gjort deg SÅ KLOK?

 329. Helge mars 21, 2008 kl. 4:57 am #

  Dette var en smule idiotisk må jeg si. Å påstå at Islam er en bedre og mer moderne religion pga at de ikke anser et foster for et menneske før det har gått fire mnd, er en merkelig påstand. Og å kalle dette en objektiv fremstilling.

  Det skinner tydelig igjennom at du er ute etter å glorifisere Islam. Men mitt råd til deg er:

  Se på fruktene av de ulike religionene den dag i dag. Islam blir brukt til å hisse opp og rekrutere fattige arabere til å krige mot den syndige vesten! Araberene hater Jødene fordi det faktum at Israel eksisterer den dag i dag motsier koranens profetier og er et direkte bevis på at den ikke er sann.

  Jødenes religion er muligens usympatisk, og Jødene har ikke blitt særlig likt opp gjennom tidene på grunn av sin særegenhet og samhold i fremmede land. Men hvordan kan denne være en slags konkurrent? Den er mer en kulturarv for et pitte lite folk, og har lite å si for resten av verden.

  Kristendommen er i dag for det meste en filosofi, Statskirken og den katolske kirken er jo noe merkelige greier, som stammer fra gammelt av, mens de personlig kristne bruker jesu lære om nestekjærlighet og tålmodighet til å prøve å leve bedre liv.

  Nå skal det sies at all religion blir missbrukt av maktpersoner, og all tenkelig ondskap blir utført i religioners navn. Religioner er effektive til å bli missbrukt av psykopater siden de «åndelige lederne» kan si hva som helst og de «troende» må nikke og smile og godta alt.

  Men jeg mener bestemt at det i dag blir utført og oppfordret til mest ondskap og grusomheter i Islams navn.

 330. Andreas Strømmen mars 21, 2008 kl. 5:34 am #

  For å si det enkelt og greit:
  RELIGIONENENE ER OPPSKRYTT!
  No such thing as «God», «satan» and so on…. -_-

 331. Morten mars 21, 2008 kl. 8:25 am #

  Hei,
  jeg har et par spørsmål.
  1: er det samme guden i Islam og kristendommen?
  2: Etter kirkemøtet i Nikosa(?) 400år etter jesus ble de kristene lederene enige om kirstendommen. 200år etter kommer Mohammed med sin oppfattning av det hele og det er begynnelsen av Islam. Stemmer dette?

  Ellers mye bra innslag og bra info. Hett tema:)

 332. - mars 21, 2008 kl. 9:53 am #

  islamister gjør også onde handlinger, som kristne og jøder, det er en del av å være menneske.. men jesus døde på korset for å redde vår sjel og og tigi våre synder siden vi ikke lever uten synd. kristendommens største bud er kjærligheten, så guds ønske er at vi skal ha et godt liv, være god mot hverandre, men siden vi i mange tilfeller synder har vi fått en som døde for våre misgjerninger.. det er FULLBRAKT..

 333. KalleBalle mars 21, 2008 kl. 10:42 am #

  Interessant blogg. Kanskje du også er villig til å ta med de ulike religionenes forskjeller innenfor STRAFFERETT. Islam har for eksempel meget detaljerte forskrifter på hvordan kriminalitet skal straffes.
  Utukt – straffes med steining av gift person
  Frafall fra Islam – Dødsstraff
  Beruselse – Åtti piskeslag
  Tyveri – Amputasjon av hånden

 334. Roachclip mars 21, 2008 kl. 11:05 am #

  «When you understand why you dismiss all other gods, you will understand why I dismiss yours!»

 335. Gullhjerte mars 21, 2008 kl. 12:08 pm #

  #178 Dunkman

  Du misforsto meg. Jeg har mye å gjøre om natta. Jeg synes du er for hard med religionene, og jeg liker ikke abort, for et foster er et barn.
  Jeg spiller ikke på Lotto, for vi skal ikke bli opptatt av pengens makt.
  Penger ødelegger menneskene.

  Om buddhismen var det ikke til deg, men noen som sa at buddhismen ikke var menneskekjærlig og var den verste av alle religionene. Jeg har lest det her, og det var noen som fra frekk mot meg, men nå står det så mange kommentarer her at jeg finner det ikke igjen.
  Liker du buddhismen?

  Jeg blir ertet fordi jeg ikke vil spise noe som lever. Det er mot Guds bud.
  Du kan bli et lam i neste liv, og derfor spiser jeg ikke dyr.
  Jeg vet ikke hvor du bor så jeg har ikke installert mikrofoner.
  Jeg er klok fordi jeg lever etter buddhismens ord og vet at livet går i sirkel.

 336. Gullhjerte mars 21, 2008 kl. 12:14 pm #

  #118 Adolph

  Jeg tror du bare erter. Det var en annen som var frekk og ikke du, men jeg finner ham ikke nå. Det er kalvene som trenger mest kumelk, men når kalvene har fått nok, kan jeg drikke. Svinekjøtt er motbydelig.
  Jeg grøsser over flesk og buster på skinnet.
  Jødene og muslimene er mer fornuftige enn norske hedninger i matveien, men det eneste rette er å være vegetarianer, og jeg tror at det var det Gud ville før syndefallet, for da lå løven og lammet sammen.

 337. dunkman mars 21, 2008 kl. 12:18 pm #

  #179 Gullhjerte

  Jeg har skrevet, til deg av alle ting, om min holdning til buddhisme i kommentar #35.1 her:

  http://www.vgb.no/436

  Siterer:

  For ordens skyld: Jeg ser ingen grunn til å kalle buddhisme en religion, iallefall ikke de retningene jeg har lest litt om. Av det jeg har lest om denne filosofien, er det sentrale mangler som gjør at det å kalle det «religion» må sees i lys av hva det har konkurrert mot i en tid da «religion» ikke var et skjellsord, men et hedersmerke. For det første opereres det ikke med fjollete ånder, guder, djevler, eller noen andre overnaturlige, mystiske «gode og onde krefter» som påståes å eksistere uavhengig av mennesker og som «plager» mennesksene med sin «allmakt» og irrasjonelle luner og absurde krav. For det andre er ikke mystisismens hovedtese sann for buddhismen: En bruker ikke følelsene som kilde til erkjennelse. Mangelen på en masse «hellig» fjolleri er også et rimelig godt tegn på at man _ikke_ har formulert en diger klyse av overtro rundt det å føle seg vel på samme måte som narkomane og alkoholikere bygger livet sitt rundt slike følelser og deres avhengighet av å fortsette å føle dem. Ritualene har heller ikke den typen hjernesvinn-effekt som karismatiske kristne og muslimer oppfordres til å føle.

  Buddhismen er sannsynligvis den første gjennomført fenomenologiske filosofien, der det en sanser og opplever er det eneste en kan forholde seg til, men der følelsene _ikke_ sier noe om verden utenfor seg selv, bare om ens relasjon til det som skjer en, og med en sterk fokus på at man kan _velge_ denne relasjonen.

  Uten overnaturlige fantasimonstre under sengen eller i himmelen eller andre steder som må «ofres» til og som må adlydes som stemmene psykotiske mennesker hallusinerer, og uten den andre viktigste bestanddelen i psykosen, der det en _føler_ oppfattes som fysisk virkelig, er det ingenting som tyder på at buddhismen har sitt opphav i den samme typen funksjonfeil i hjernen som verdens religioner deler, med unike personlige erfaringer de gale kaller «åpenbaringer». Spesifikt, nevrovidenskapen har avslørt at man kan trigge følelseserfaringer som religiøse oppfatter som å «oppleve guds kjærlighet», bare ved å stimulere det som kalles «the god spot» i hjernebarken. En slik stimulering kan komme naturlig ved ymse typer hjerneskade og utviklings- og funksjonsfeil, som f eks noen former for epilepsi, noe som gjør at folk med normale, friske hjerner ikke kan «tro» slik de sprøyte gale kristne og de like sprøyte gale muslimene gjør det når de «føler» en direkte kontakt med gud hver gang hjernen deres fyrer av en masse signaler i hytt og vær. For de fleste driver hjernen med dette mens man _sover_ og hjernen tømmer søppel og gjør en masse annet viktig vedlikeholdsarbeide, men noen fungerer jo ikke som de skal her, heller, og våkner mens kroppen er paralysert og gir seg til å fortelle kulturavhengige eventyr om succubi eller alien abduction. De som ikke sover godt nok til å få ryddet opp i huet sitt, kan «drømme» mens de skulle ha vært våkne, også, og da er religiøse elementer i deres kultur det _første_ de griper tak i for å forklare hvordan de opplever søppeltømmingen.

  Imidlertid er det ikke det minste vanskelig å lære seg en masse godt og viktig stoff om hvordan hjernen fungerer slik at man slutter å innbille seg at _bare fordi_ man har erfart noe veldig merkelig med hjernen sin, _må_ det ha ytre årsaker à la «guder» og annet slikt åndssvakt pisspreik. Jeg ser altså ingen grunn til å kalle buddhismen en religion så lenge den ikke består av fabrikerte eventyr fra når hjernen opplever slike merkelige ting.

  Nå som både kristendommen og islam gjør sitt aller beste for å vise verden at religion er en sinnslidelse basert på manglende forståelse av skillet mellom fiksjon og fakta, og at folk som virkelig _tror_ på denne galskapen faktisk er onde og dårlige mennesker som søker makt for å ødelegge alt som utfordrer deres forkvaklede hjerneskadeinduserte vrangforestillinger, bør de som velger buddhismen, som også feiler som «religion» i den forstand at den ikke arves fra foreldrene som en jævla arvesynd, slutte å tro at de trenger å konkurrere med onde, dårlige, sprø mennesker, men kan formulere sin visdom som en livsfilosofi eller et livssyn.

  Å fortsette å betrakte buddhismen som religion, er å be om å bli invitert til den masseslakten av de religiøse psykosene som særlig kristendommen og islam for tiden plager hele verden med. Dette er med andre ord også en relasjon man kan _velge_. Min innstendige oppfordring til buddhister er å la være å ta seg nær av kritikk av religioner. De som kritiserer religionene sønder og sammen, har ikke buddhismen i tankene. Eller for å ta et VGB-nært eksempel: Om noen sier «Faen ta dere, forbannede idioter!», så ikke reis deg og skrik «Jeg er ikke idiot!», men innse at ingen snakket til deg hvis du ikke er idiot.

 338. Gloria mars 21, 2008 kl. 12:26 pm #

  #169 dunkman

  Jeg synes ikke at demokratiene i vest har noe å skryte av.
  Her råder egoismen og solidaritet mangler. Spisse albuer er viktigere enn solidaritet.
  Vi lever i normoppløsningens tid.
  Vi har ødelagt klimabalansen og konsumerer altfor mye.
  Europa har kolonialisert andre verdensdeler og vært årsak til to verdenskriger og Amerika har latt napalm regne over Vietnam og bomber over Baghdad og Kabul.
  Frankrike har torturert ofre i Algerie og trukket ut negler og gitt elektrisk tortur i penis og vagina.
  Vestlige ignoranter er hva dere er. Uttaler dere om ting dere ikke vet.
  Islam er ikke Osama bin Laden.
  Jeg mener det er galt å skalte og valte med livet og synes at abortloven skulle ha vært strengere.
  Jeg liker ikke at man dreper liv som vokser, og det går an å bruke prevensjon.

 339. stein mars 21, 2008 kl. 12:37 pm #

  Hei.

  Hvordan kan du være så sikker på at abraham er en myte? bare fordi noen prester tror det? det finnes ingen bevis eller motbevis for at abraham er en myte, så å påstå det er en ikke vitenskapelig tilnærming men rett og slett en påstand som du må bevise.

  jeg sier ikke at han ikke var en myte, jeg sier bare at det ikke er mulig å si sikkert.

  Husk at David også ble sett på som en myte de samme folka du henviser til frem til 21 juli 1993 da arkeolog Prof. Avraham Biran fant en triumf støtte med inskripsjonene Beit David («House» or «Dynasty» of David») fra den relevante perioden som sterkt underbygger hans eksistens. Idag så ser vi at David mest trolig var en historisk person, og ikke en myte.

  Problemet er at det er lett å kaste rundt seg påstander om myter når historiene begynner å bli så gamle da det er vanskeligere og vanskeligere å finne arkeologiske bevis.

 340. stein mars 21, 2008 kl. 12:38 pm #

  Hei.

  Hvordan kan du være så sikker på at abraham er en myte? bare fordi noen prester tror det? det finnes ingen bevis eller motbevis for at abraham er en myte, så å påstå det er en ikke vitenskapelig tilnærming men rett og slett en påstand som du må bevise.

  jeg sier ikke at han ikke var en myte, jeg sier bare at det ikke er mulig å si sikkert.

  Husk at David også ble sett på som en myte de samme folka du henviser til frem til 21 juli 1993 da arkeolog Prof. Avraham Biran fant en triumf støtte med inskripsjonene Beit David («House» or «Dynasty» of David») fra den relevante perioden som sterkt underbygger hans eksistens. Idag så ser vi at David mest trolig var en historisk person, og ikke en myte.

  Problemet er at det er lett å kaste rundt seg påstander om myter når historiene begynner å bli så gamle da det er vanskeligere og vanskeligere å finne arkeologiske bevis.

 341. Shahzad mars 21, 2008 kl. 12:49 pm #

  Veldig bra skrevet jenta mi. Det er veldig modig gjort. Har brukt mange timer på lese alle kommentarene. Er veldig imponert over hvor detaljert, saklig og objektivt stil du kjører- og svarer på alle kommentarene. Det har vært veldig lærerikt og lært mye jeg ikke visste fra før. Takk for det!
  Ha en fin helg!

 342. Kristian mars 21, 2008 kl. 12:54 pm #

  Det er bare en tro man kan komme og fred i hjertet sitt og det er alene ved troen på en levende Jesus…
  Helt gratis uten masse gjerninger og ave mariaer og ofringer…
  Jesus døde for all verdens synd og hans blods rensende kraft fungerer den dag i dag..
  For meg ihvertfall fins det ingen tvil….

 343. John Skogrand mars 21, 2008 kl. 12:57 pm #

  Om Jesu oppstandelse: få historiske begivenheter er så BEVIST som Jesu oppstandelse. Les 1.kor.15: etter oppstandelsen han ble sett av Kefas, av de tolv (disipplene),av mer enn 500 brødre på èn gang, av Jakob, av Paulus. Pluss av flere kvinner og av Emmausvandrerne.Hvilken rettsal ville avvise en så sterk bevisførsel? I tillegg kommer beretningene om hva Jesus gjorde de 10 dagene mellom oppstandelsen og hans Himmelfart.Hvis alt dette bare er «myter», hva er da egentlig SANNHET?Å betvile Jesu fysiske oppstandelse er å ta bort selve fundamentet for vår tro: «da er vår tro INTET/ da er vi FORTAPT/ da er vi de YNKVERDIGESTE av alle skapninger», ifølge samme kapitel. Det er en befriende konklusjon Paulus har: «Men nå ER Kristus oppstanden fra de døde og er blitt FØRSTEGRØDEN» av dem som er sovnet inn».Her er da spørsmål både om TRO og om å godta historiske fakta.De første troende ble også kalt en «sekt».For min del er det heller en SLEK; Guds familie!

 344. muslim som har tatt abort mars 21, 2008 kl. 1:19 pm #

  kommentar til innlegg nr 170.

  Det er heller ingen form for selvbestemt abort i islamsk lov, som du virker å tro. Islam tillater abort de første 120 dagene kun ved påviste helserelaterte problemer – deretter er det KUN beskyttelse av morens liv

  Dette her er ikke sant jeg tror du må sjekke dine kilder godt, jeg er muslim og tok abort i syria fordi jeg ville ikke ha barn ennå for jeg følte at jeg ikke er klar for å få noen barn og ikke kommer til å klare å gi barnet ett trygt liv, med masse kjærlighet, jeg dro til uttaligie imamer der og spurte om dette ikke er lov (haram) i vår religion, men siden jeg var så tidelig i svangerskapet jeg var 5 uker på vei, og jeg forklarte situasjonen så fikk jeg klar beskjed at det er «lov» til å ta abort og at når man vet at man ikke klarer å ta hånd om et barn og gi den all kjærligheten den trenger, både økonomisk og psykisk er det bedre å ta aort for å «skåne» livet….

  Og jeg er sunni selv og jeg leste oxo at en skrev at dette er forbudt hos sunni muslimer dette er oxo feil..

  dette temaet er ganske intresangt og jeg forståt mange at folk tror at den som har skrevet dette innleget er ganske pro islam, men det er det faktisk ikke ting er ganske summert på en ganske ok måte, som sagt religioner er til å diskutere og vi tror at dette er guds vilje vel merke til ordet tro, når man tror har man ikke hard fakta jeg har aldri sett gud følt hans nærvær eller noe slikt men jeg tror på hans nærvær jeg tror på hans eksistens. og religioner islam kristendom eller jødedommen skal altid tolkes og diskuteres det er jo det som er det viktigste, jeg kan kommenter masse i islam jeg ikke er helt enig i, men etter min mening ingen religion er den «riktige» det er som politikk du velger ett parti som passer best dine behov and belivs.

 345. Dinings mars 21, 2008 kl. 1:19 pm #

  Ja, jeg må innrømme at Islam kommer godt ut, men det er vanskelig å si det samme om utviklingen av Islam.

  Det er ingen som undertrykker ytringsfrihet og skaper mer konflikter og vold som muslimene den dag i dag. og det er det vi burde ta hensyn til. ikke hva det står i koranen..

  Det er synd at det har blitt sånn, men vær realistisk. Hva er verst, jøder og kristne som holder litt til for seg selv og tror det de tror, eller muslimer som gjør det de gjør og skylder på undertrykkelse for Norges sekulære samfunn.. JESUS CHRIST

 346. - mars 21, 2008 kl. 1:23 pm #

  Synd artikkelen innholder så mange feil.Men mange gode punkter også.

 347. hansina mars 21, 2008 kl. 1:29 pm #

  Jeg bare må fortelle at jeg har møtt Jesus. Da Han frelste meg ble jeg født på ny og fikk et helt nytt liv. Jeg vet at veien til Gud går igjennom Jesus. Dette er ikke noe jeg har lest meg frem til eller blitt fortalt, men en overnaturlig, persjonlig opplevelse. ååå hvilket fantastisk, vidunderlig frelsesverk Gud har tilveiebrakt gjennom Jesus – Han har gitt alle mennesker en mulighet til å begynne helt på ny…!!

 348. Gry mars 21, 2008 kl. 1:30 pm #

  Hei. Her står det mye interessant! Mye å lære. Til Starlett: HTML betyr: Hypertext Marker Language, et markeringsspråk = dokumentet inneholder markeringer som forteller hvor informasjonen er. Nei, i utgangspunktet kan ikke 2 maskiner ha samme IP-adresse. du tildeles en adresse i eget nettverk fra internettleverandøren din, så tildeles du en IP-adr «ute» i Internett, dvs en ofisiell adresse, denne skal «heftes» mot din maskin i den tiden du er aktiv (+ gitt ventetid), så slippes den for at andre skal kunne overta den. Det er ganske mange forskjellige IP-adr ute og flyr, men det er faktisk et max-antall. Så over til emnet; religion. Var det ikke et møte i Konstantinopel en gang hvor historien ble lett omskrevet for at den skulle tilpasses den tidens hersker? Er ikke dette noe som har skjedd opp gjennom alle tider? Tradisjoner, også religiøse, er vel også ment å samle folket under en fane? Vel, interessant lesestoff i påsken! Fortsatt GOD PÅSKE! Mvh Gry

 349. - mars 21, 2008 kl. 1:37 pm #

  Les her hva muslimene har å tilby oss. http://www.sharia.no/

 350. Stabat mars 21, 2008 kl. 1:47 pm #

  I dag synes jeg at alle skal bøye seg i ærbødighet og medfølelse med Jesus vandring til Golgata. Hva dere enn tror på, så vet dere at Jesus gjennomgikk en lidelse i dag og døde klokka 3.
  Det er en dag til sorg over ondskap og mord.
  De jødiske skriftlærde fryktet Jesus og de myrdet ham.

 351. Kristen mars 21, 2008 kl. 2:05 pm #

  HVA PASSER BEST FOR DEG???!!!
  Er du helt syk?!
  Det er ikke spørsmål om hva som PASSER best for deg, men hva DU TROR PÅ!!!
  HALLOOO?!?!?!?!

 352. Asterixa mars 21, 2008 kl. 2:07 pm #

  Hei Starlett!
  Jeg likte dette innlegget godt, og jeg er imponert over hvor saklig du er.

  #169 dunkman

  Jeg synes du skulle skrive konkret hva det er du tenker på.
  Du kan se det helt annerledes: Hva er så bra i Russland og Kina?
  Masse drepte russiske journalister og kneblete opposisjonelle finner du.

  USA er kriserammet på alle måter, økonomisk og moralsk, og deres tid er snart ute.

  Det er store problemer i Latin-Amerika.
  Israel er en kriminell røverstat.

  Antydningene dine virker ikke til å stå til troende.
  I Norge blir vi kaldere og kaldere, mer og mer fremmedgjort, og folk klager og syter, mens selvmordene går opp.
  Jeg synes ikke at det er noe å skryte av.
  Det er noe galt i et land der hver fjerde nordmann kan tenke seg å stemme FRP. Det er et alvorlig sykdomstegn.

 353. Asterixa mars 21, 2008 kl. 2:22 pm #

  #174 Therese

  Hvordan vet du at du er frelst? Jeg vet ikke hva det betyr en gang, men det er sikkert å komme til himmelen. Det er ingen slik himmel. Ingen har sett den.
  Mennesker må slutte å dømme hverandre til frelse eller fortapelse.
  Gjør din plikt og krev dni rett, og vær skikkelig og ordentlig i all din ferd, så kan man tro på hva man vil, men holde det til privatlivet.

 354. dunkman mars 21, 2008 kl. 2:24 pm #

  #182 Kommentar fra Asterixa (svar):

  – – – – – – – – – –
  Du kan se det helt annerledes: Hva er så bra i Russland og Kina?
  Masse drepte russiske journalister og kneblete opposisjonelle finner du.
  – – – – – – – – – –

  Ja, hvis man ønsker seg en helt annen diskusjon, kan man trekke inn hvert eneste jævla regime i hele verden og peke på noe man synes er galt der.

  Det jeg har gjort er å ta tak i Starletts utsagn om abort og islam, og vist at det ikke rimer med _praksis_ i de fleste land hvor majoriteten av befolkningen er muslimer. Det er altså en saklig innvending som er tuftet på at jeg synes teologi er uinteressant ift å si noe om virkeligheten, mens religiøs _praksis_ er svært relevant.

  – – – – – – – – – –
  Antydningene dine virker ikke til å stå til troende.
  – – – – – – – – – –

  Hvilke antydninger da? At f eks abort er forbudt de fleste steder hvor muslimer og islam utgjør en overveldende majoritet? Eller min påpekning av at samfunn styrt av islamske lover og regler er samfunn jeg ikke ville ønske å høre inn under, enn si unne mine døtre å vokse opp i?

  – – – – – – – – – –
  I Norge blir vi kaldere og kaldere, mer og mer fremmedgjort, og folk klager og syter, mens selvmordene går opp.
  Jeg synes ikke at det er noe å skryte av.
  Det er noe galt i et land der hver fjerde nordmann kan tenke seg å stemme FRP. Det er et alvorlig sykdomstegn.
  – – – – – – – – – –

  Så skriv en egen blogg om det da, for folk som måtte bry seg om de temaene der og den vinklingen der. Her diskuterer vi noe annet.

 355. Maria mars 21, 2008 kl. 2:44 pm #

  Hei,

  Veldig bra artikkel. Det er likevel en ting jeg er uenig i, og det er når du skriver at kristne mener at mennesket er grunnleggende ondt. Den katolske Kirke, som er Kirken som går tilbake til Jesu tid, mener at mennesket er grunnleggende godt. Det er forskjell på protestanter og katolikker, så du kunne jo kanskje få frem det.

  Ellers tusen takk for flott og oppklarende artikkel.

 356. Tine mars 21, 2008 kl. 3:16 pm #

  «Abort er akseptabelt i Islam, ifølge de fleste teologer, så lenge fosteret ikke er ferdig formet, noe som anses inntreffe 120 dager etter befruktningen. Aborter som utføres før terminen på 120 dager er derfor akseptable. Noen forlenger også denne terminen. I hvert fall er det slik at ingen innsigelser blir reist til abort etter dette tidspunktet hvis hensikten er å verne morens helse og sikkernet.»

 357. hevede øyebryn mars 21, 2008 kl. 3:33 pm #

  Det er spesielt å lese en tekst som omhandler tre verdensreligioner, skrevet av et menneske som ikke har dybdekunnskaper nok til å trenge inn i kjernen av de ulike religionene.

  Dette ble mye svada. Dersom dette er noe du lever av (at du er utdannet til religionsforsker eller noe) så burde du hatt mer innsikt og dybdekunnskaper.

  Blir som å lese en erkekommunist fortelle om hovedlinjene i det kapitalistiske system. Blir «veldig» objektivt….

 358. Tor mars 21, 2008 kl. 3:59 pm #

  #172 Mamma

  Ingen kan forlange at alle skal være som de. Jeg syntes starlet skrev en fin artikkel.

 359. Asterixa mars 21, 2008 kl. 4:13 pm #

  #184 Dunkman

  Hvis du har hoppet på høyrebølgen med å kritsere en eneste religion da har du glemt at det ikke er noe bedre i de andre relgionene. Jeg trodde du var mer liberal og åpen.
  Du kan lese hva Bookmark this Page skriver

  http://www.vgb.no/287

  Jeg synes at han fortjener mye oppmerksomhet.
  Hva er verst av å bombe andre land og holde seg unna svinekjøtt?

  Jeg kan skrive nye innlegg om det kalde Norge, men jeg gidder ikke nå i påska.
  Jeg har skrevet om at eldre blir dopet på sykehjem og om homohets og MGP.

  Jeg tror ikke at noen religioner egentlig vil ha abort. Ikke kristendom og jødedom heller. I Irland må man reise ut av landet hvis man vil ta abort. Paven er imot abort og kondomer. Jeg tror at sølibatet gjør folk tussete i hodet sitt. Islamske ledere lever i hvert fall ikke i sølibat, så de kjenner sexlivets gleder og er ikke så stokk fordømmende som katolikkene.

 360. Mia mars 21, 2008 kl. 4:19 pm #

  Det kryr av rasister i Norge. De er ute etter å ta muslimene. Det vises godt på internett.

 361. Nils mars 21, 2008 kl. 4:23 pm #

  Dere som i det hele tatt gidder å diskutere religion seriøst er seriøse idioter!

  Dere gjemmer dere bak ord fra den ene profeten etter den andre.. og hekter dere opp i det, jævla low-life folk!

  Verden har nok problemer som det er med slike som dere! patetiske apekatter!

  Men la det vere fred over budhismen, for vil ikke si den religionen er noe problem for verden.

 362. ikke aktivt men muslim mars 21, 2008 kl. 5:12 pm #

  ….

 363. Starlett mars 21, 2008 kl. 5:31 pm #

  Hei Eks-kristen

  Menneskesynet «negativt» og «positivt» er ikke ment tendensiøst.

  Det er bare slik religionene ser på mennesket:
  I kristendommen er jo mennesket Guds skapning og som sådan uendelig verdifull, men det er også underlagt arvesynd, og som sådan ødelagt og avhengig av Guds nåde ved kristi offergjerning.
  Mennesket er ødelagt og derfor er menneskesynet at mennesket er grunnleggende ondt.
  Det er nettopp derfor kristendommen sier at mennesket er avhengig av soningsdøden.

  ———-
  Jødenes utvandring har blitt mye forsket på, og de forskjellige hendelsene har til og med blitt forsøkt forklart med naturfenomen osv. Så indisier finnes, ikke akkurat beviser.
  ——–
  Jeg har til gode å lese en eneste seriøs historisk/kritisk bibelforsker som tror bokstavelig på Esodus, og det ER jo merkelig at en så spektakulær historie ikke er å finne i egyptiske eller babylonske skrifter, eller andre skrifter fra høykulturene på den tiden.

  Jeg skriver ingenting om hva jeg mener og tror om dyrets lidelse ved halal/kosher-slaktning, men beskriver bare hvordan den finner sted.

  For min del vil jeg si at jeg mener det viktiste er hvordan dyret har hatt det da det levde, og at vi derfor bør se på vårt eget industrielle dyrehold.
  Dyrets levekår gjennom hele livet anser jeg som viktigere enn akkurat sekundene slaktingen foregår.
  Men positivt likevel at islam godtar bedøvelse.

  ———–

  At rett til abort er et bevis for et menneskevennlig syn, er ikke dermed sagt. Det er mange ikkereligiøse som anser det som å ta et liv, også blandt legestanden. Så dette handler like mye om meninger som tro.
  ——

  Det har jeg heller ikke skrevet. Innlegget mitt er forsøkt å være deskriptivt, ikke normativt, og abortsynet varierer jo også blant sekulære. Jeg ser det ikke som noe mål å få abort-tallene i været, noe du kan lese om du leser mitt forrige innlegg, om Kina.
  Men alt i alt synes jeg at norsk abortlov er grei.

  ————–

  – Ritualer: Flust i jødedom og islam, ikke viktig i kristendom, hvor de har de 3 sakramenter som ikke heller vektlegges meget tungt.
  ———–

  Dette hadde vært fint om du utdypet. Hvilket kirkesamdunn har tre sakramenter som ikke vektlegges?

  DNK har TO sakramenter, dåp og nadvers, og i følge teologien mottar barnet frelse gjennom dåpen, så derfor vektlegges den sterkt teologisk.Den katolske kirke har syv sakramenter.

  I den katolske kirke vektlegges sakramentene svært sterkt, og særlig eukaristien som er messens høydepunkt og mening.

  —————–

  Nå er jeg forhenværende kristen. Det har noe med manglende respons fra den guden jeg tilba. Som lære er det nok kristendommen som er det eneste aktuelle. Her kan man være seg selv, og ha sin gudstjeneste ene og alene på hjertets alter. Så slipper man også en mengde, etter mitt syn, tullete narrestreker med kalotter, bønnetepper, mantraer og masse andre utenforsegselv ritualer.

  ——

  Dette opplever jeg som en noe nedlatende holdning overfor andre religioners ritualer.
  Den kristne kirke har jo ritualer, men jeg vet ikke hvolken menighet du har vært i. Det er f.eks enorm forskjell mellom den katolske kirke og levende ord.

  —————–
  Uansett hva folk velger, så holder det lenge til fred om man bare har respekt for hverandre. Da er det jo det samme hva man tror
  på.
  ———-

  DET er jeg enig i. Første skritt er kanskje å respektere andres ritualer, kalotter, bønnematter etc?

 364. Starlett mars 21, 2008 kl. 5:38 pm #

  Hei Dimholt 🙂

  Du skriver blant annet:
  ———
  Det er synd at de fanatiske i disse forskjellige religionene her skal være så «svart-hvit», tror egentlig de fleste normale oppegående menneskene, samme hvilken religion, aksepterer hverandre mer i en stor grad, enn det diverse medier vil ha det til.
  ——-

  Det er etter mitt syn noe av det beste som er blitt skrevet så langt i denne tråden.

  Jeg er helt enig med deg.

  Folk kan greit leve sammen over religonsskillene, men dessverre hører vi altfor ofte om yttergående både på sekulær, kristen, jødisk og islamistisk side som tegner fiendebilder av hverandre i stedet for å komme hverandre i møte.

  Islamister er IKKE representative for muslimer, og kristenfundamentalistet er ikke representative for de alminnelge kristne.

  Ønsker deg en god påske! 🙂

 365. Starlett mars 21, 2008 kl. 5:46 pm #

  Hei john skogrand

  Jeg har aldri sett noe vitenskapelig eller historisk bevis for jødenes utvandring av Egypt slik den er beskrevet i andre Mosebok, og jeg vet ikke om noen prester som mener at det har foregått slik.
  Godt mulig at en folkestamme har flyttet seg fra Egypt til palestina, men på en langt mindre oppsiktsvekkende måte.

  ————–
  og trekker Jesu oppstandelse i tvil? Du trekker jo hele vårt trosgrunnlag i tvil.

  ———–

  Jeg skriver, som sant er, at det ikke finnes historisk belegg for Jesu oppstandelse, at det ikke kan bevises vitenskaplig. men jeg påstår ikke kategorisk at det ikke har skjedd. Det kan jeg ikke vite noe om, verken bevise eller motbevise.
  Derfor er jeg agnostiker.

  ————–
  hvordan kan du med noen grad av troverdighet kalle Islam for mest human, når de i praksis oppfatter ALLE som ikke er muslim for «vantro» som bør drepes og utryddes – eller må konvertere til Islam?
  ————

  Dette er IKKE SANT, det er EN MYTE OG LØGN som har forgiftet debatten.
  Jeg anbefaler deg å lese Koranen og lese hva muslimske lærde selv sier istedet for å tro på den slags lavpannet løgnpropaganda!

 366. Starlett mars 21, 2008 kl. 5:50 pm #

  Hei Eivind Hagen

  Ettersom Forn sed ikke er en Abraham-religion passet den ikke inn i DETE innlegget, men kanskje jeg kan skrive om det en annen gang?

  Du inviteres herved til å fortelle om denne religionen i kommentarrekken. 🙂

 367. Norskpakistaner mars 21, 2008 kl. 5:51 pm #

  Jeg er troende muslim. Slik jeg ser det så virker det som om vi alle vil frem til en ting, og det er å finne oss selv som menneske.

  Hvor mange av dere har ljugt for foreldrene deres? Mange gjør det mens de er barn? eller fortsetter de med det til de er voksen?

  Fred være med Mohammed og mine naboer. (Og da mener jeg alle mennesker uansett religon)

 368. Starlett mars 21, 2008 kl. 5:57 pm #

  Ja, Rom 3 ff er jo kjernetekster i den kristne teologi, og understreker poenget mitt med det kristne menneskesynet.

  Et lite utdrag:
  ——
  Alle er skyldige
  9 Hva så? Har vi jøder noe fortrinn? Nei, på ingen måte! Vi har jo allerede anklaget både jøder og grekere for at de alle er under synden. 10 For det står skrevet:
  Det finnes ikke én som er rettferdig,
  ikke én.
  11 Det finnes ikke én som forstår,
  ikke én som søker Gud.
  12 Alle er kommet på avveier,
  alle er fordervet,
  det finnes ikke én som gjør det gode,
  ikke en eneste.
  13 Deres strupe er en åpen grav,
  på tungen har de svik,
  bak leppene ormegift,
  14 deres munn er full av forbannelse og bitterhet.
  15 De er raske på foten når de vil utøse blod,
  16 ødeleggelse og elendighet følger i deres spor.
  ——

  ARVESYNDEN

  ——–
  For øvrig viser genforsking at alle menneske stammer frå same mann og same kvinne
  ———-

  Har du vitenskapelig belegg for å si det?
  Betyr det at du mener at de to første menneskene var Adam og Eva og levde for 6000 år siden?

  Jeg er litt i stuss over hva du mener……. ?

 369. Starlett mars 21, 2008 kl. 6:02 pm #

  Osama bin Laden er ikke – gjentar – ER IKKE på NOEN måte representativ for religionen Islam, og jeg håper at Bush og Dick Cheney som er ansvarlig for mange flere menneskeliv enn bin laden, IKKE er representative for religionen kristendom.

  Forøvrig: Bin laden ble OPPLÆRT AV CIA og fikk våpen av CIA for å bekjempe sovjeterne i Afghanistan inntil sovjeterne kapitulerte.

  Osama bin Laden og hans krigere var alstå VESTENS HELTER OG SAMMENSVORNE under den kalde krigen.

 370. Starlett mars 21, 2008 kl. 6:11 pm #

  Hei Ali,

  Takk for fint innspill som viser
  Islams holdning 🙂

 371. Starlett mars 21, 2008 kl. 6:16 pm #

  *sukk’

  Jeg må visst enda en gang publisere menneskerettene i Islam:

  Menneskerettigheter i Islam (Index)

  Menneskerettighetene i Islam er ikke vedtatt av noe parlament eller annen politisk forsamling. For de er gitt av Gud.

  Til disse rettighetene hører:

  Rett til liv. Koranen sier: “Om noen redder et menneskes liv, er det som å redde hele menneskeheten!” (5, 32)

  Ja, så mye verd er et menneskes liv. Og tilsvarende oppnår du, om du redder et.

  Rett til frihet. Ingen skal holde andre nede. Profeten Muhammad (fred med ham) har sagt at han selv, på Dommens dag, skal være anklager mot dem som gjør frie mennesker til treller.

  Rett til rettferdighet. “La ikke fiendskap mot andre føre dere vekk fra rettferdighet!” sier Koranen (5, 8). Ingen skal frykte urett fra en muslim.

  Rett til likeverd. Islam lærer at alle har samme verd, uansett hudfarge, kjønn og tro. “Fremst blant dere står den mest rettskafne!” (49, 13)

  Rett til økonomisk trygghet. Koranen sier om de troende at også tiggere har del i deres eiendom. (51,12)
  Muslimer skal dele det de har.

  Rett til sikkerhet for liv og eiendom. Profeten har sagt: “Rør ikke ved hverandres liv og eiendom!”

  Det gjelder også for ikke-muslimske borgere i en islamsk stat, som f.eks. kristne og jøder (dhimmi).

  Profeten har videre sagt: “Den som krenker en dhimmi, krenker meg, og den som krenker meg, krenker Gud!”

  Rett til vern om ære og integritet. Koranen forbyr at noen krenker og baktaler andre eller gjør dem til latter. (49, 11)

  Rett til vern om privatliv. Islam beskytter privatlivet til innbyggerne i den islamske staten.

  Rett til vern om personlig frihet. Ingen kan fengsles uten å være kjent skyldig i en åpen rett. Og folk skal fritt kunne kritisere og fordømme dem som styrer.

  En av de fire første kalifer (imam Ali) sa om en gruppe personer som fordømte og truet med å drepe ham, at å kritisere og fordømme ikke er nok til å kaste noen i fengsel, så lenge de ikke begår en forbrytelse mot staten.

  Rett til å protestere mot undertrykkelse. Retten er stadfestet i Koranen.

  Rett til ytringsfrihet. Islam gir alle frihet til å ytre seg. Og det å si imot umoral og forfall, er dessuten en plikt.

  Rett til organisasjonsfrihet. Islam gir folk rett til å danne partier og organisasjoner for å strebe mot rettferdige mål.
  Koranen oppfordrer til å forme fellesskap “som arbeider for det gode, slår fast det som er riktig, og motvirker all urett”. (3, 104)

  Rett til trosfrihet. Islam gir alle trosfrihet. “Det skal ikke være tvang når det gjelder tro!” (2, 256)

  Rett til respekt for religiøse meninger. Ingen skal gjøres til latter for sin tro. Koranen sier: “Vis ikke ringeakt for slikt de vender seg til og tror på, i stedet for Gud!” (6, 108)

  Rett til beskyttelse mot vilkårlig fengsling. Ingen kan arresteres og fengsles for en forbrytelse som andre har begått. Koranen sier: “Ingen skal bære en annens byrde!” (6, 164)
  Islam vektlegger personlig ansvar. Enhver står til rette for sitt.

  Rett til livsopphold. Staten hjelper dem som ikke har nok til underhold. (Profeten Muhammad.)
  En islamsk stat er en velferdsstat, som hjelper og beskytter dem som trenger det.

  Rett til likhet for loven. I Islam er alle like for loven. Liv og eiendom til f.eks. en dhimmi og en muslim teller like mye.

  Lik rett for de som styrer. Ledere og de som ledes er like for loven.

  Rett til ikke å handle galt. Innbyggere i en islamsk stat har ikke bare rett, men plikt, til å avvise alt galt. Profeten sa: “Lyd Gud mer enn mennesker!”

  Rett til å delta i offentlig arbeid. Koranen sier: “Gud har lovet de troende at de skal styre i landet!” (24, 55)
  Og metoden er denne: “De rådfører seg med hverandre.” (42, 38)
  Islam tillater ikke at personer eller grupper tar fra andre rettigheter og utroper seg til ledere. De som styrer må ha støtte i folket.
  Folket og deres representanter skal fritt kunne kritisere og gi uttrykk for det de mener. Og har ledelsen ikke tillit, skal den kunne fjernes av folket.

  ————

  Slik ER de islamske menneskerettighetene, og de syn du tror islam har, er IKKE korrekt.
  Men når en løgn blir gjentatt ofte nok av kulturimperialister som ikke skyr noen midler til å svartmale andres religioner, ja, da kan man få så vanvittige påstander som du presenterer.

  Men de blir IKKE sanne av den grunn.

  Joda, jeg har lest Koranen, har Koranen hjemme, og har alltod både Bibelen og Koranen i nærheten.

 372. Starlett mars 21, 2008 kl. 6:22 pm #

  ———
  Troens øyne ser Kristi oppstandelse.
  ———–

  Det var fint sagt, og det minner meg på en flott og jublende påskesalme til toner av Handel:

  Deg være ære,
  Herre over dødens makt!
  Evig skal døden være
  Kristus underlagt.
  Lyset fyller haven,
  se, en engel kom,
  åpnet den stengte graven,
  Jesu grav er tom!

  Refr.:

  Deg være ære,
  Herre over dødens makt!
  Evig skal døden være
  Kristus underlagt.

  Se, Herren lever!
  Salig morgenstund!
  Mørkets makter bever.
  Trygg er troens grunn.
  Jubelropet runger:
  Frelseren er her!
  Pris ham, alle tunger,
  Kristus Herre er!

  Frykt ikke mere!
  Evig er han med.
  Troens øye ser det:
  Han gir liv og fred.
  Kristi navn er ære,
  seier er hans vei,
  evig skal han regjere,
  aldri frykter jeg.
  ———-

  Tenkte du på denne salmen da du skrev det?

  Påsken med Jesu lidelsehistorie, (som jeg ikke betviler og som er veldig sterk), og troen på Jesu oppstandelse som de kristne har, har gitt oss ufattelig mye vakker musikk.

 373. Starlett mars 21, 2008 kl. 6:25 pm #

  Dette er jo det rene pølsevev.
  Unnskyld at jeg sier det rett ut.
  Intet belegg.
  Kun synsing.
  Og dessuten usant.

  Vennligst les svaret mitt i #137!

 374. Starlett mars 21, 2008 kl. 6:29 pm #

  ———–
  Barn er i Islam syn den største gave Allah gir oss.
  ——

  Ja, det er nok sant, og det er ulikt syn på abort i Islam.
  Mange muslimer kan ikke tenke seg å ta abort, mens andre kan gjøre det.

  Islam sier klart at det BESTE er at man ikke tar abort, men at det ikke er direkte haram de tre første måneder fordi fosteret ikke er beskjelet før.
  Abortspøsmålet ER vanskelig, i alle religionene og for mange mennesker.

  Jeg skal finne lenke til Koranen og sette inn her etterpå.

 375. Starlett mars 21, 2008 kl. 6:32 pm #

  Hei MH

  ———–
  Han sang ut mot pengevekslere og imperialister og kjempet for rettferdighet og likhet!
  ——-

  Jeg kjøper den setningen. 🙂

  Jesus må ha vært en svært bemerkelsesverdig mann.
  Han ble jo dømt for blasfemi.

 376. Bjarte Hetlebakke mars 21, 2008 kl. 6:39 pm #

  Sitat starlett:»Jeg har her bare beskrevet faktiske likheter og forskjeller uten å felle noen dom.»sitat slutt.

  Hvordan kan De skrive noe slikt? Greit nok, la gå har De beskrevet en del grunnleggende likheter og ulikheter. Men De har i sannhet felt dom også! Ved å påstå at vi kan trygt gå ut i frå at jødiske nøkkelfortellinger er mytiske, og at det ikke finnes bevis for Jesu oppstandelse. Det er feil. Bibelen er Guds ord til mennesket. Men den er også en vel dokumentert historiebok. Viste De at det finnes flere orginalskrifter fra Bibelen enn fra historiene om Julius Cæsar? Hvilken av disse tror De mest på?
  Poenget mitt her er at det De begir Dem ut på meget tynn is unge dame, ved slike sleivsparkede utsagn. Jeg anntar at De nok hadde til hensikt og baktanke og provosere også.
  Det er mitt inderligste ønske at De en dag ser din dårskap i øynene, kommer i syndenød og omvender deg. Guds fred!

 377. Starlett mars 21, 2008 kl. 6:44 pm #

  Hei Arishu,
  velkommen på bloggen min! 🙂

  Ja, Allah er jo rett og slett Gud på arabisk, så derfor bruker jeg å skrive Gud også nåt jeg snakker om Islam, siden det selvfølgelig er den samme gud som det er snakk om.

  Ellers vil jeg bare takke deg for det jeg opplever som en særdeles god og innsiktsfull kommentar, og men synspunkter som jeg fullt ut deler. 🙂

 378. Starlett mars 21, 2008 kl. 6:45 pm #

  Forn sed er en norrøn naturreligion.

 379. Starlett mars 21, 2008 kl. 6:50 pm #

  ja, om religion er meningene mange, og det er kanskje ikke så rart, fordi det berører mange mennesker veldig nært.

  Veldig fint det siste innlegg ditt, Larien. 🙂

  Vi har STRÅLENDE påskevær her i Nordland.

  God påske til deg! 🙂

 380. Starlett mars 21, 2008 kl. 6:54 pm #

  Det er helt riktig, Robert. 🙂

 381. solfrid mars 21, 2008 kl. 7:03 pm #

  Jeg synes at man skal ha respekt mot alle uansett hva de tror på.Men vi må huske på at det ikke bare kjøtt eller mat som er første diskuskjonen vis det gjeller riktig menneske.Vi har ganske mange ting som skal rettes.Vi må oppdrage barna våre til det rette først.relgion kommer helt til slut synes jeg.

 382. Sean mars 21, 2008 kl. 7:04 pm #

  Jeg tror du har rett og slett valgt aa referere deg til kriterier som enten stiller Islam i en veldig positiv lys ellers lite relevante i moderne tider. Hva med en saklig sammeligning mellom synnene til de tre religonene naar det gjelder livet til de som ikke er kristne, joeder, muslimer? Ja, litt om Jihad hadde gjort paasken min litt mer akseptabell. Litt av historie kunnskapen din tviler jeg ogsaa paa, saerlig likte jeg daarlig ditt paafunn om at de store problemene begynte naar staten israel ble erklart. Tilbake paa skole benken? Men kanskje ikke en norsk skolebenk hvis du vil laere deg sanheten? Kom joedene til Israel bare etter andre verdens krig? Naar det gjelder mine private problemer med hvordan nordmenn tolker joededommen saa er det mest: Hvis mann er norsk man har forskjellige synnspunkt paa organdonasjon, og andre viktige spoersmaal. DEt samme som mann har veldig mange forskjellige menninger i Norge, har mann det i Israel. En del av menningene blir ikke hoert siden ortodoksene faar mer makt enn deres prosent i Israel pga politikken og at angst hos israelerne foerer til at de stemmer mer og mer for hoeyre orienterte partier. Dessverre. Hva med joediske foreldre som har mistet deres barn i en selvmordsaksjon og allikevel valgt (et valg som maa taas med en gang, uten tid aa hate og gjoere forksjell mellom menneske som er vanlig i Norge) og donere deres doedes barn organer til et palestinsk barn? Jo, og da snakker jeg ikke om ett tillfelle, egentlig mange. Jeg er joede, ikke praktiserende,og selv om jeg har palestinske venner kan jeg doe pga av palestinsk terror. Dere ser ikke, dere vil ikke se hvor graat situasjonen her, deres verden har foert til en sort hvit synnspunkt i Norge som bare faa kan se utenfor. Alle dere i Norge har veldig likt synn paa situasjonen, mens verstingene er kristne som «gir tillatelse» til israels eksistans av alle «feil» grunn (takk men nei takk). Jeg er ikke troende, allikevel var min familie her (den delen som ikke roemte andre verdenskrig ifra Wolfgangs sin flott by) fra hundreviss av aar, ja da, foer dagens araber har kommet til landet (palestinere var ikke bare de som i dag er kalt for det palestinske folket. Alle som bodde i Palestina, et navn som ikke har en betydning for dagens palestinske folk.
  Jeg har hett noen daarlige opplevelser i Norge, saa synd at dere enter tillater oss aa leve fordi dere er praktiserende kristne, ellers fordi vi allerede er der,. Jeg og mange av mine venner, ikke til aa si familie, foeler riktig skamm naar det gjelder ting som ikke burde ha skjedd med dagens palestinske folket. Allikevel, jeg har bodd i baade Norge opg Israel. DEre vet ikke sannheten. DEre forstaar ikke at mange i militaeren er virkeliog trent opp for aa ungaa sivile maal, men at for aa drive propaganda er mange av Hamas operative plates i hus med barn, at barn ble funnet fysisk fanget av deres familie for at Israel skal ses ut til aa maalrette palestinske barn. Jeg hater at barn doer, fra begge to sider, Jeg graater ikke bare for joedisk blod, Norge er et synonym for en slags blindhet, slags sort og hvitt.

 383. Starlett mars 21, 2008 kl. 7:04 pm #

  Jeg skal lese på resrvatet, ElGringo. 🙂

 384. Starlett mars 21, 2008 kl. 7:06 pm #

  Jeg vet at noen jøder mener at man kan godta hjertetransplantasjon, men jeg har hørt og lest flere toneangivede jødiske lærde uttale at det IKKE kan utføres, fordi en jøde lever så lenge hjertet slåt. Det er ikke vondt ment fra min side å skrive dette.
  Men jeg registrerer at jødedommen har flere praksiser her.

 385. Araber-Mattis mars 21, 2008 kl. 7:17 pm #

  Svar til Ellen Katherine angående «syv himlene»:

  Jeg vil bare komme med en rettelse det er ikke en «diskusjon» om at det finnes syv himler (eller helveter) blant muslimske lærde dette er nedskrevet i Koranen i følgende vers:

  «See you not how Allah has created the seven heavens one above another, and made the moon a light in their midst, and made the sun a Lamp?» (71:15–16)

  «Blessed is He in Whose Hand is the dominion; and He is able to do all things. Who has created death and life that He may test you which of you is best in deed. And He is the Almighty, the Oft-Forgiving; Who has created the seven heavens one above another; you can see no fault in the creation of the Most Gracious. (Surat 67:1–3).

  Så fra et islamsk standspunkt eller nærmere sagt koransk synspunkt så finnes det. Når det gjelder «helvete» så står det omtalt i følgende vers 39:71 og 15:43 at det har syv porter, ergo syv forskjellige stadier/nivåer.

 386. Starlett mars 21, 2008 kl. 7:27 pm #

  #149 Hei 9bras og velkommen på bloggen min! 🙂

  Tusen takk for den fine tilbakemeldingen!
  Den satte jeg stor pris på.

  For øvrig er jeg helt ut enig i din kommentar, og det du skriver, er jo sant.

  Det er synd at det finnes så mange som sluker løgnaktig anti islamsk propaganda og som sprer løgnene og misforståelsene ut slik at løgnene til slutt fremstår som «sannheter» for noen.

  Tenk om de heller hadde tatt seg bryet med å finne ut hva Islam er?

  Riktig god påske til deg! 🙂

 387. Starlett mars 21, 2008 kl. 7:28 pm #

  Takk for hyggelig tilbakemelding, ola! 🙂

 388. Starlett mars 21, 2008 kl. 7:33 pm #

  Tusen takk, Ragnhild!
  Så du hadde et veldig fint innlegg nå, – som jeg har lest og kommentert.

  Flott på Jeløya ja. 🙂

 389. Starlett mars 21, 2008 kl. 7:34 pm #

  Tusen takk for gode ord, Mokkaen!
  Det varmer vet du, her i Nordland, med kuldegrader og full fyr på peisen med knitrende bjørkeved.

  GOD PÅSKE til deg! 🙂

 390. Starlett mars 21, 2008 kl. 7:42 pm #

  Takk for en usedvanlig god og klargjørden kommentar, Linda!
  Confusius gyldne regel er vel mer i tråd med Immanuel kants kategoriske imperativ:

  «Man bør handle slik at begrunnelsen for handlingen skal kunne bli gjort til en allmenngyldig lov.»

  Siterer : Dette betyr at dersom man gjør noe, skal man kunne akseptere at alle andre mennesker gjør akkurat det samme. Det kategoriske imperativ vil derfor f.eks forby tyveri, løgn, osv., fordi samfunnet vil bryte sammen dersom alle stjeler eller lyver. Kant selv ga som eksempel at det kategoriske imperativ setter forbud mot å låne penger, fordi hvis alle låner penger vil det til slutt ikke være penger igjen å låne og samfunnet vil ikke kunne fungere.
  Den som vil leve et moralsk liv må altså ikke bare følge denne moralloven uten unntak, han må gjøre det av pliktfølelse, og ikke fordi han selv på en eller annen måte oppnår fordeler av det.
  Dette betyr at en kantianer aldri kan lyve, han må alltid fortelle sannheten, også f.eks. når han står overfor en ransmann som vil vite hvor han har gjemt sine verdisaker. Selv i en slik situasjon er det en plikt å fortelle sannheten, uansett hvilke ulemperdet måtte medføre; moralsk dyd er ifølge Kant ikke til for at man skal oppnå fordeler for seg selv.

  Jo, jeg har lest både dogmet om Jesus og Sataniske vers.
  Har dem hjemme.
  Salman Rusdie er en av mine yndlingsforfattere.:)

 391. Starlett mars 21, 2008 kl. 7:49 pm #

  Når det gjelder plikt å innføre sin religion, så har jo Islam og kristendom til felles at de begge er misjonerende religioner.

  Jamfør Misjonsbefaling som avslutter Matteusevangeliet:

  Misjonsbefalingen
  16 Men de elleve disiplene dro til Galilea, til fjellet der Jesus hadde sagt han ville møte dem. 17 Og da de fikk se ham, falt de ned og tilba ham; men noen tvilte. 18 Da trådte Jesus fram og talte til dem: «Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. 19 Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler! Døp dem til Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn 20 og lær dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende.»
  ——–

  Jesus og Sokrates hadde til felles at de ikke skrev noe selv, men Platon har udødelig gjort Sokrates for ettertifrn, og evangelistene har udødeliggjort Jesus.
  Når det gjelder Sokrates, kan vi ikke vitr hva som er Platons filosofi og hva som er Sokrates’tanker, og det samme kan sies om Jesus versus evangelistene.

  Men begge ble utsatt for justismord

  For blasfemi og oppvigleri.

  Vestens kultur blir så og si konstituert gjennom justismordene på disse to svært innflytelsesrike mennene.

  Men avlivningen av Sokrates var jo langt mer human. Han fikk til og med holde sin egen forsvarstale, nedskrevet av Platon, og fikk tilbud om å forlate landet, men valgte selv å tømme giftbegeret.

  Korsfestelse er jo en langt mer barbarisk henrettelsesmetode.

 392. Starlett mars 21, 2008 kl. 7:57 pm #

  Det ser ut som om abort er forbudt i de fleste land, Dunkman, uavhengig av religion.

  Men jeg er ikke sikker på hvor mye man kan stole på Wikipedia.
  Det står blant annet at abort er forbudt i Syria, men som det fremgår av en kommentar lenger nede i kommentartråden, så synes det tillat der.

  I Islam er abort haram etter 120 dager, og for noen etter 40 dager, men man blir oppfordret til å bære fram barnet.

  Mitt poeng her var bare å vise hvordan forskjellige saker er definert av _religionene,_ og så vet vi jo at de praktiseres forskjellig fra land til land.
  Abort var bare ett av de ti punktene jeg nevnte.

  Iran er et ekstemt prestestyre som er i utkat med idlam som en opplyst muslimsk befolkning i stor grad er i opposisjon mot, så det var vel ikke det mest saksvarende land å trekke fram her?

 393. Starlett mars 21, 2008 kl. 7:59 pm #

  Iran er et ekstremt prestestyre som er i utakt med islam som en opplyst muslimsk befolkning i stor grad er i opposisjon mot – skulle det stå.

  (Huff, de trykkfeilene. Hvorfor er ikke bokstavene større?)

 394. Starlett mars 21, 2008 kl. 8:06 pm #

  Hei Margunn

  Fint at du synes det var interessant!

  Det finnes ikke noe historisk belegg for at utvandringen fra Egypt har skjdee slik den omtales i andre Mosebok. Det finnes ingen parallell-litteratur fra Egypt, Assyria, Persia eller babylon om disse hendelsene, ingen arkeologiske funn som kan bekrefte dem, og de flese kristne, og omtrent alle kristne prester avviser at Exodus har skjedd slik den er beskrevet.

  Allah er rett og slett det arabiske navnet på Gud, og det er selvdagt samme Gud som i de to andre religionene.
  Når det gjelder en del misforståelser om Islam, limer jeg inn de islamske menneskerettighetene:

  Du vil se at de er annerledes enn du har trodd.

  Menneskerettigheter i Islam

  Menneskerettighetene i Islam er ikke vedtatt av noe parlament eller annen politisk forsamling. For de er gitt av Gud.

  Til disse rettighetene hører:

  Rett til liv. Koranen sier: “Om noen redder et menneskes liv, er det som å redde hele menneskeheten!” (5, 32)

  Ja, så mye verd er et menneskes liv. Og tilsvarende oppnår du, om du redder et.

  Rett til frihet. Ingen skal holde andre nede. Profeten Muhammad (fred med ham) har sagt at han selv, på Dommens dag, skal være anklager mot dem som gjør frie mennesker til treller.

  Rett til rettferdighet. “La ikke fiendskap mot andre føre dere vekk fra rettferdighet!” sier Koranen (5, 8). Ingen skal frykte urett fra en muslim.

  Rett til likeverd. Islam lærer at alle har samme verd, uansett hudfarge, kjønn og tro. “Fremst blant dere står den mest rettskafne!” (49, 13)

  Rett til økonomisk trygghet. Koranen sier om de troende at også tiggere har del i deres eiendom. (51,12)
  Muslimer skal dele det de har.

  Rett til sikkerhet for liv og eiendom. Profeten har sagt: “Rør ikke ved hverandres liv og eiendom!”

  Det gjelder også for ikke-muslimske borgere i en islamsk stat, som f.eks. kristne og jøder (dhimmi).

  Profeten har videre sagt: “Den som krenker en dhimmi, krenker meg, og den som krenker meg, krenker Gud!”

  Rett til vern om ære og integritet. Koranen forbyr at noen krenker og baktaler andre eller gjør dem til latter. (49, 11)

  Rett til vern om privatliv. Islam beskytter privatlivet til innbyggerne i den islamske staten.

  Rett til vern om personlig frihet. Ingen kan fengsles uten å være kjent skyldig i en åpen rett. Og folk skal fritt kunne kritisere og fordømme dem som styrer.

  En av de fire første kalifer (imam Ali) sa om en gruppe personer som fordømte og truet med å drepe ham, at å kritisere og fordømme ikke er nok til å kaste noen i fengsel, så lenge de ikke begår en forbrytelse mot staten.

  Rett til å protestere mot undertrykkelse. Retten er stadfestet i Koranen.

  Rett til ytringsfrihet. Islam gir alle frihet til å ytre seg. Og det å si imot umoral og forfall, er dessuten en plikt.

  Rett til organisasjonsfrihet. Islam gir folk rett til å danne partier og organisasjoner for å strebe mot rettferdige mål.
  Koranen oppfordrer til å forme fellesskap “som arbeider for det gode, slår fast det som er riktig, og motvirker all urett”. (3, 104)

  Rett til trosfrihet. Islam gir alle trosfrihet. “Det skal ikke være tvang når det gjelder tro!” (2, 256)

  Rett til respekt for religiøse meninger. Ingen skal gjøres til latter for sin tro. Koranen sier: “Vis ikke ringeakt for slikt de vender seg til og tror på, i stedet for Gud!” (6, 108)

  Rett til beskyttelse mot vilkårlig fengsling. Ingen kan arresteres og fengsles for en forbrytelse som andre har begått. Koranen sier: “Ingen skal bære en annens byrde!” (6, 164)
  Islam vektlegger personlig ansvar. Enhver står til rette for sitt.

  Rett til livsopphold. Staten hjelper dem som ikke har nok til underhold. (Profeten Muhammad.)
  En islamsk stat er en velferdsstat, som hjelper og beskytter dem som trenger det.

  Rett til likhet for loven. I Islam er alle like for loven. Liv og eiendom til f.eks. en dhimmi og en muslim teller like mye.

  Lik rett for de som styrer. Ledere og de som ledes er like for loven.

  Rett til ikke å handle galt. Innbyggere i en islamsk stat har ikke bare rett, men plikt, til å avvise alt galt. Profeten sa: “Lyd Gud mer enn mennesker!”

  Rett til å delta i offentlig arbeid. Koranen sier: “Gud har lovet de troende at de skal styre i landet!” (24, 55)
  Og metoden er denne: “De rådfører seg med hverandre.” (42, 38)

  Islam tillater ikke at personer eller grupper tar fra andre rettigheter og utroper seg til ledere. De som styrer må ha støtte i folket.
  Folket og deres representanter skal fritt kunne kritisere og gi uttrykk for det de mener. Og har ledelsen ikke tillit, skal den kunne fjernes av folket.

 395. Starlett mars 21, 2008 kl. 8:07 pm #

  jeg støtter Tibet.

 396. Starlett mars 21, 2008 kl. 8:09 pm #

  Og DET alene gjør at du anser Israel som et bedre land enn f.eks Jordan?
  Gitt deres virksomhet i verdens største fengsel, Gaza?

  Alle verdier i verden kan ikke måles etter hvilken abortlov landene har.

 397. - mars 21, 2008 kl. 8:14 pm #

  jeg er ikke muslim enda. men 90% av verdens muslimer er helt vanlige, islam er bevist den mest fredfylle relgionen.
  et tips les om islam

 398. Bahr mars 21, 2008 kl. 8:17 pm #

  http://www.globalrese

  Salaam
  I disse dager får Islam mye pes for å skape ufred, samtidig blir Buddisme
  fremholdt som veldig fredelig. Her er en artikkel som viser Buddismens sanne
  ansikt og ikke minst hva slags samfunn Tibet var før invasjon av kinesere.

  Artikkel er ikke et forsvar for invasjon, den viser bare hvilket samfunn der var
  og hva som skjer ellers i Buddistiske samfunn ellers.

  Nyttig å lese.
  —————————- ———–
  Gratis norske bøker om Islam til å laste ned:
  http://www.box.net/sh

  Gratis engelske bøker om Islam til å laste ned:
  http://www.box.net/sh

 399. SaTB mars 21, 2008 kl. 8:45 pm #

  Hei, #199 (muslim som har tatt abort)

  Kildene mine som taler mot selvbestemt abort er en rekke uttalelser fra, og åpne konsultasjoner med forskjellige islamske lærde og akademikere, samt en svært konkret fatwa utstedt av European Council for Fatwa and Research som bl.a. fastslår at «(i)ndeed, abortion is forbidden in Islam whether it be in the earlier stages of pregnancy or otherwise. The extent of sin incurred varies according to the stage of pregnancy, so that less sin would be incurred if the abortion took place during the early stages, while it becomes increasingly haram (unlawful) as the pregnancy advances. When the pregnancy reaches 120 days old, abortion becomes totally forbidden and is deemed a form of murder that results in compensation becoming liable.»

  Jeg har fortsatt ikke observert noen representativ majoritet av religiøse lærde tillate den form for selvbestemt abort du nevner, hovedsaklig føres argumentasjonen med grunnlag i sure 17:32 – hvor tolkningen av forbudet mot å myrde sitt avkom i frykt for fattigdom, også vil inkludere abort. Jeg er klar over at den shi’amuslimske Zaidiyyah-skolen tillater selvbestemt abort, men dette kan ikke sies å være noen majoritet.
  Jeg er heller ikke kjent med noen religionsvitenskapelig litteratur, skrevet av verken ikke-muslimske eller muslimske akademikere, som peker i retning av at en representativ andel av islamske lærde tillater selvbestemt abort.

  Det jeg derimot kjenner til, er hvordan abort tillates ved situasjoner hvor det er påvist enkelte alvorlige sykdommer i barnet, graviditeten setter morens liv i fare, eller at graviditeten kan sette henne i noe som omtales som utålelige vanskeligheter. Det kan naturligvis være en liberal tolkning av dette siste kriteriet, som vil være opptil imamen man spør å veie opp mot den tidligere nevnte sure.

  Om du kan finne meg en kilde som hevder at en representativ majoritet av islamske lærde tillater selvbestemt abort, vil jeg ta i mot den med takk og innrømme mine feil. Og jeg ser at min formulering «ingen form for selvbestemt abort i islamsk lov» i så måte ikke var fullstendig riktig; men det jeg ville frem til var at bloggforfatteren hele tiden burde forholde seg den representative majoritet i de forskjellige religionene om dette skal kunne taes på alvor. Er du ikke enig?

 400. bibeltru mars 21, 2008 kl. 8:49 pm #

  Det vitskaplege belegget for at vi alle stammar frå same mann og same kvinne har eg ja. Alle menn har far sin sitt Y kromosom. Kvinner har ikkje Y kromosom så difor kjem det garantert frå far. Alle kvinner (og menn) har mor si sitt mitrokondiedna. Dette DNAet ligg i sjølve eggcella, ikkje på ein kromosom, og er difor garantert frå mor. Ved å samanlikne Y kromosom og mitrokondieDNA hjå ulike menneske kan ein sjå at vi stammar frå same foreldrepar. (Og basert på kva mutasjonar folk deler kor lenge det er sia ætta deira skilde seg)

  Sjølvsagt er ikkje forskarane perfekte. Til dømes trur dei mutasjonar tidlegare var så sjeldan at dei ender opp med ein tidsskala over 6000 år. Samstundes kallar dei den felles mannlege stamfaren vår for Adam, mens det nok er Noah dei har funne. Alle utanom Noah, sønene hans og konene deira døydde i syndefloden. Sia sønene hadde Noah sitt Y kromosom må det ha gått gjennom Noah. (Gjennom Adam først sjølvsagt, men Noah er ein seinare felles stammfar) Konene kan hende var frå ulike ætter og kan ha hatt ulikt mitrokondieDNA, så der kan det hende Eva er siste felles stammmor. At dei som tel mutasjonar plasserer «Eva» generasjonar før «Adam» underbyggjer at dei nok burde ha kalla «Adam» for Noah i staden.

 401. Starlett mars 21, 2008 kl. 9:31 pm #

  Nå har jeg vel ikke skrevet at noen religioner er eksplisitt Fredens religion.

  Og hva med den krigføring kristne land bedriver?

  Jeg ber deg lese menneskerettighetene i islam i mitt tilsvar i #156, og du vil se at du tar feil.
  Akkurat som i Bibelen finner vi i Koranen mange kontradiksjoner, så utfordringen blir fortolkningen.

  Det nytter ikke å dra fram enkelte surer eller enkelte bibelvers.
  man må lese helheten og vite noe om bakgrunnen for de ulike suraer eller bibelvers: Når de er skrevet og i hvilken kontekst.
  Gjennom livet var Muhammed av og til på god fot med kristne og jøder, og av og til i konflikt. Dette gjenspeiler tekstene.

  GT er jo f.eks klar på at jødene er Guds utvalgte folk, intet mindre.

 402. Starlett mars 21, 2008 kl. 9:39 pm #

  Jeg kan bare si meg enig med deg, 9bras.

  Det er veldig synd at media skal gi så galt bilde av Islam. Og det i en tid da det trenges forståelse og samtale mellom religionene mer enn noen gang. jeg skjønner ikke de som ser det som sin oppgave å skrive gale og negative ting om islam. Hva vil de oppnå? At norske muslimer skal få det vanskeligere enn de allerede har det?

  Vi trenger IKKE danske tilstander i Norge.
  Danmark med sin nåværende regjering er et europeisk verstingland i sin behandling og diskriminering av muslimer.

  Din versjon er jo helt korrekt.

 403. Starlett mars 21, 2008 kl. 9:42 pm #

  Det paradoksale er jo at bin laden ble opplært av amerikanske CIA og var USAs leiesoldat, sammen med sine Muhajedin i kampen mot Sovjet i Afghanistan.
  Den gang bejublet i The White House som en som kjempet mot kommunismen.

 404. Starlett mars 21, 2008 kl. 9:43 pm #

  Takk for det! 🙂

 405. Starlett mars 21, 2008 kl. 9:45 pm #

  http://www.dinside.no

  Over her finne du bilder fra Petra i Jordan. 🙂

 406. Jon mars 21, 2008 kl. 9:46 pm #

  Mia —> er man rasist om man motsetter seg dette? http://www.sharia.no og i tillegg verner om sin familie?

  Idiotiske kjerring!

 407. Starlett mars 21, 2008 kl. 9:48 pm #

  Det er sant.
  Forøvrig er den vanligste engelske oversettelsen begått av represenanter fra en av de strengeste lovskolene og derfor misvisende i forhold til arabisk på flere punkter.
  Den norske oversettelsen, eller den svenske, er mye bedre.

  Det hadde vært en fordel om islam-debattanter generelt kunne lese primærkilder istedetfor alskens fortolkninger i media.

 408. Starlett mars 21, 2008 kl. 9:52 pm #

  Er det en kommentar fra deg som er forsvunnet fra bloggen min?

  Jeg garanterer at jeg ikke har fjernet den.
  (Jeg tåler det meste.)

  Men VGB er av og til i ulage og det hender kommentarer forsvinner.
  Er kommentaren borte nå? I så fall kan du jo skrive den på nytt.

  Hvilke feil og overtramp?

  Hvor har du blogg?

 409. Starlett mars 21, 2008 kl. 9:56 pm #

  Jeg håper at jeg nå har svart, men er ikke sikker. Er det slik at du bare har festet deg vet ett av de ti punktene jeg tok med i det lille innlegget?

  Ettersom jeg er litt i tvil om du kjenner til Islam fra primærkilder, limer jeg også til deg inn menneskerettighetene i islam:

  Menneskerettigheter i Islam (Index)

  Menneskerettighetene i Islam er ikke vedtatt av noe parlament eller annen politisk forsamling. For de er gitt av Gud.
  Til disse rettighetene hører:

  Rett til liv. Koranen sier: “Om noen redder et menneskes liv, er det som å redde hele menneskeheten!” (5, 32)
  Ja, så mye verd er et menneskes liv. Og tilsvarende oppnår du, om du redder et.

  Rett til frihet. Ingen skal holde andre nede. Profeten Muhammad (fred med ham) har sagt at han selv, på Dommens dag, skal være anklager mot dem som gjør frie mennesker til treller.

  Rett til rettferdighet. “La ikke fiendskap mot andre føre dere vekk fra rettferdighet!” sier Koranen (5, 8). Ingen skal frykte urett fra en muslim.

  Rett til likeverd. Islam lærer at alle har samme verd, uansett hudfarge, kjønn og tro. “Fremst blant dere står den mest rettskafne!” (49, 13)

  Rett til økonomisk trygghet. Koranen sier om de troende at også tiggere har del i deres eiendom. (51,12)
  Muslimer skal dele det de har.

  Rett til sikkerhet for liv og eiendom. Profeten har sagt: “Rør ikke ved hverandres liv og eiendom!”
  Det gjelder også for ikke-muslimske borgere i en islamsk stat, som f.eks. kristne og jøder (dhimmi).
  Profeten har videre sagt: “Den som krenker en dhimmi, krenker meg, og den som krenker meg, krenker Gud!”

  Rett til vern om ære og integritet. Koranen forbyr at noen krenker og baktaler andre eller gjør dem til latter. (49, 11)

  Rett til vern om privatliv. Islam beskytter privatlivet til innbyggerne i den islamske staten.

  Rett til vern om personlig frihet. Ingen kan fengsles uten å være kjent skyldig i en åpen rett. Og folk skal fritt kunne kritisere og fordømme dem som styrer.
  En av de fire første kalifer (imam Ali) sa om en gruppe personer som fordømte og truet med å drepe ham, at å kritisere og fordømme ikke er nok til å kaste noen i fengsel, så lenge de ikke begår en forbrytelse mot staten.

  Rett til å protestere mot undertrykkelse. Retten er stadfestet i Koranen.

  Rett til ytringsfrihet. Islam gir alle frihet til å ytre seg. Og det å si imot umoral og forfall, er dessuten en plikt.

  Rett til organisasjonsfrihet. Islam gir folk rett til å danne partier og organisasjoner for å strebe mot rettferdige mål.
  Koranen oppfordrer til å forme fellesskap “som arbeider for det gode, slår fast det som er riktig, og motvirker all urett”. (3, 104)

  Rett til trosfrihet. Islam gir alle trosfrihet. “Det skal ikke være tvang når det gjelder tro!” (2, 256)

  Rett til respekt for religiøse meninger. Ingen skal gjøres til latter for sin tro. Koranen sier: “Vis ikke ringeakt for slikt de vender seg til og tror på, i stedet for Gud!” (6, 108)

  Rett til beskyttelse mot vilkårlig fengsling. Ingen kan arresteres og fengsles for en forbrytelse som andre har begått. Koranen sier: “Ingen skal bære en annens byrde!” (6, 164)
  Islam vektlegger personlig ansvar. Enhver står til rette for sitt.

  Rett til livsopphold. Staten hjelper dem som ikke har nok til underhold. (Profeten Muhammad.)
  En islamsk stat er en velferdsstat, som hjelper og beskytter dem som trenger det.

  Rett til likhet for loven. I Islam er alle like for loven. Liv og eiendom til f.eks. en dhimmi og en muslim teller like mye.

  Lik rett for de som styrer. Ledere og de som ledes er like for loven.

  Rett til ikke å handle galt. Innbyggere i en islamsk stat har ikke bare rett, men plikt, til å avvise alt galt. Profeten sa: “Lyd Gud mer enn mennesker!”

  Rett til å delta i offentlig arbeid. Koranen sier: “Gud har lovet de troende at de skal styre i landet!” (24, 55)
  Og metoden er denne: “De rådfører seg med hverandre.” (42, 38)
  Islam tillater ikke at personer eller grupper tar fra andre rettigheter og utroper seg til ledere. De som styrer må ha støtte i folket.
  Folket og deres representanter skal fritt kunne kritisere og gi uttrykk for det de mener. Og har ledelsen ikke tillit, skal den kunne fjernes av folket.

  Jeg anbefaler deg

  http://www.koranen.no

  Det gir en enkel og grei innføring der du finner svar på det meste innen islam.
  Du kan stille spørsmål selv også.

 410. Starlett mars 21, 2008 kl. 10:14 pm #

  Jeg mener, også om jeg skal se dette fra et kristent synspunkt, at det er altfor snevert å definere kristendom ut fra den lille bibel.

  Dessuten er Johannes i all sin maleriske skjønnhet det mest ekskluderede evangeliet og det evangeliet som er senest skrevet og altså antakelig av en person som ikke har levd i jesu krets, men som er påvirket av Paulus.

  Ingen vet hvem som har skrevet dette evangeliet, bortsett fra at det ikke var apostelen Johannes og heller ikke apokalyptikeren Johannes.

  ———–
  «Enten var han den største bedrageren denne verden har sett, gal eller, så var han Guds Sønn.»
  ——–

  jeg kjenner til denne påstanden, men jeg er ikke umiddelbart enig.
  Ja, hvis Jesus var slik som Johannesevangeliet fremstiller ham, men Johannes har lagt mye post-Jesusteologi inn i Jesu munn, ord han med all sannsynlighet aldri har sagt.

  ————-
  Kristendommen er den eneste som tilbyr reel frelse, ellers så er det veldig mye hva vi selv kan gjøre i de andre religionene. Frelse ved egne gjerninger er noe som passer for alle som ønsker å være sin egen frelser.
  ————

  De andre religionene regner ikke med arvesynd og derfor intet behov for en stedfortredende lidelse.

  ———–
  Når det gjelder den katolske kirke så tilbyr de en universell løsning for alle mennesker ved at den tilbyr frelse ved egne gjerninger eller frelse i synd, av den grunn blir den lett omfavnet av alle mennesker som hverken er befestet hverken i bibelen eller i kirkehistorie
  ———–

  Dette er NONSENS

  jeg skal eventuelt komme tilbake til det snere. vet ikke hvor mye tid jeg skal bruke i en kommentartråd på å tilbakevise disse protestantiske fordommene mot katolisismen.

  Den katolske kirke betyr den almenne, universelle kirke for alle, og Kirken ER jo den katolske kirke.
  De første menighetene og alle kirkefedrene er katolikker.

  Den protestantiske kirke er i bunn og grunn en sektkirke, fordi en nevrotisk munk, (Luther) fryktet for helvete og fant «løsningen» på sine sjelekvaler i Romerbrevet, og Eureka; ved troen ALENE og skriften ALENE blir du frelst.
  ———
  Når det gjelder denne moderne korstoget til Bush og hans administrasjon, så minner den svært så mye på den måten den katolske kirke opererte under den mørke middelalderen.
  ———

  TØV!
  Bush sin kristendomsforståelse er så langt fra den katolske som det er mulig å komme.
  Hans fundamentalistiske lavkirkelige rightwing-kristendom har ingenting med katolisisme å gjøre.

  Jeg er forøvrig helt enig med deg i at krigføringen til Bush er forkastelig.

  Ingen bok er blitt så vanvittig fortolket som Åpenbaringen, og endetidsspekulasjoner har jeg ingenting til overs for!

 411. Starlett mars 21, 2008 kl. 10:18 pm #

  HER kan du lese hva jeg mener om fortolkninger av Johannes Åpenbaring:

  http://www.vgb.no/897

 412. Starlett mars 21, 2008 kl. 10:21 pm #

  Bra at du stort sett likte det du leste.
  Men når det gjelder abort og islam, så er altså ikke dette noe jeg har suget fra mitt eget bryst, men noe muslimske lærde SELV sier, og det er det jeg forholder meg til.

  Men helst vil man at moren bærer fram barnet hvis hun er frisk.

 413. Starlett mars 21, 2008 kl. 10:23 pm #

  Jeg ville vel bare skrive en sammenligning, og se hvor det var likheter og hvor det var forskjeller mellom disse religionene, som jo er ganske nært beslektet.

 414. Kenneth Lien mars 21, 2008 kl. 10:31 pm #

  Jeg ser på alle tre religioner som katastrofale illusjoner som kun har skapt lidelse og hat. Det er forsåvidt også sant, noe som hjelper. Ingen av disse religionene bidrar med noe som mennesker ikke har i seg som ikke-troende.

 415. Aman Ullah mars 21, 2008 kl. 10:35 pm #

  Hei!

  Du har fremlagt religionene greit frem, men der du nevner om at Abraham som er de religionenes stamfar som sannsynlig ikke har levd, mener jeg er helt feil.
  Dersom tre store religioner stadfester at han har levd, kan jeg betvile dette.

  Det er riktig at både kristne, jøder og muslimer er søsken. Likevel slåss de som aldri før. Søsken gjør som regel det.

  Muslimer tror på alle 4 hellige bøker:
  Taurat, Zabur, Ingjeel og Quran. Hvorav Quran som den siste Testament. I Islam stadfester Gud at det siste Testamentet er Quranen. Alt annen er opphevet. Til og med Jesus (fred være med ham) fortalte at det vil komme en siste profet hvis navnet er Ahmed. Muhammed (fred være med ham) heter også Ahmed.

  Hvorfor muslimer ikke anser verken Bibelen eller Toraen som autentisk, er at mennesker har flere ganger endret den. Selv idag debatteres det om at ordet Helvetet bør kanskje fjernes fordi den virker for gammeldags. Dette leste jeg i en norsk avis for en stund siden.

  Quranen er og vil være den samme. Se, 1429 år har gått og den er uforandret.
  Hvorfor muslimer er overbevist om at Quranen er fra Gud og ingen andre.

  Forklaringen er enkel: Muhammed (fvmh)som alle kanskje vet verken kunne lese og skrive, hadde kommet med så mange fakta og bevis. Han forklarte om solsystemet som den gang var ukjent for alle. Man så sikkert stjerner o.l. , men visste ikke hvordan dette hang sammen.

  Han forklarer hendelser om andre profeter gjennom åpenbaringer. Husk at Bibelen på tid ikke var oversatt verken til arabisk eller engelsk. Så hvordan vite så mye på en gang.

  Forskjellen mellom disse tre religionene er at muslimer tilber ikke Muhammed (fvmh), mens Jødene og Kristne tilber sine profeter som Gud.

  Det andre er at Jødene tror de er de utvalgte folk, er dels riktig. De var og er ikke det nå. På grunn av deres arrogante levemåte ble de forbannet.

  Kristne derimot har gravd sin egen grav ved å tro på Jesus som Gud. Hvordan kan et menneske bli som Gud.

  Muslimer tror ikke på kortfestelse, men sier at han ble ikke korsfestet i det hele tatt.
  Riktignok ble folk korfestet, men Jesus (fvmh) unnslapp dette med hjelp fra Gud.

  Kristne og Muslimer mener begge at Jesus Christus vil komme.
  .
  .

  -fortsetter-

 416. Jakup mars 21, 2008 kl. 10:35 pm #

  Selam jeg vil si att Gud Har ingen religion og det er mennesker som har skapt religon for å skile fra andre til andre Menesker de har gjort det.men siste rilgion er Islam som gud har sendt til ås for at vi skal tru bare til gud og ikke til figurer!. og Islam det betyr Fred.

 417. Starlett mars 21, 2008 kl. 10:36 pm #

  ————–
  Jeg tror at dette er mye av kjernen til skepsis til islam og sharia: Man ser at resultatet i praksis er samfunn og reguleringer man overhodet ikke ønsker å høre inn under. Så kan Starlett og andre si silkemykt at man da har misforstått hva islam _egentlig_ er, men siden handlinger veier så enormt mye tyngre enn ord blir jeg lett oppgitt over slike idealiserte fremstillinger som mangler enhver forankring til virkeligheten i samfunn som er styrt av tankesett rotfestet nettopp i islam.
  ————-

  Dette hadde jeg gjerne sett du hadde utdypet konkret.
  Hvilke land er det du tenker på?

  Jeg skrev forøvrig ikke noe om hvor «tolerant » verken den ene eller andre religionen var.
  Innlegget mitt var MENT å være rent deskriptivt, men jeg ser jo at mange ikke har oppfattet meg slik.

  Når det gjelder hvem som kjenner Islam best, så holder jeg en knapp på at 9bras, som SELV er muslim, har innsidekunnskapen her. 🙂

  Og jeg MÅ få lov til å tilføye til deg som jo kjenner bloggen min fra før: Jeg forandret veldig syn på islam da jeg flyttet til et Muslimsk land og virkelig ble kjent med muslimer og kulturen innenfra.

  Utrolig hvordan man kan få endret sin forståelseshorisont ved egen erfaring.
  Jeg ser at vesten kanskje har misten mange medmenneskelige verdier som finnes i større utstrekning i mange muslimske land.

  De som begår drap og lemlestelser i stor skala og invaderer og ødelegger andre land, ER ikke muslimer.
  Der er kristne, sekulære og jøder.

  Det er de faktiske forhold.
  Likevel vil jeg ikke gjøre samme tankefeil som jeg oppfatter at du er i ferd med å gjøre her, nemlig at jeg legger skylden på kristendommen for USAs ødeleggende krig, eller på jldedom for israels sionisme og ødeleggelse av Palestina, eller legge skylda på ateismen for Kinas mange menneskerettighetsbrudd.
  Ei heller kan man beskylde den ortodokse kirke for Slobodans og Serbias gjerninger i Kosovo og Bosnia.

  Også DER var det muslimene som var ofrene, og de kristne som var de som drev etnisk rensning.

  Men det er likevel ikke kristendommens skyld.

  Hvis vi skiller religion og politikk når det gjelder jødedom og kristendom, da er det urimelig om vi ikke skulle gjøre det samme når det gjelder islam.

 418. Jakup mars 21, 2008 kl. 11:06 pm #

  Selaam Gud har ingen religion og alle religione som fins i dag det er mennesker som har skapt det ikke Gud.
  og de rligione mennesker som er skapt de trur på figurer bøjer for figurer der er
  ikke riktig.
  Gud har skapt Islam relgionen til ås til Alle og det er siste religion,Islam betyr Fred!.

 419. Stian mars 21, 2008 kl. 11:06 pm #

  Jeg mener at religion generelt sett lett blir litt «tullete» om jeg kan si det sånn og litt vanskelig å forstå for en som ikke har noen spesiell tro. Jeg ser at de aller fleste religioner bygger på eldre skrifter, gjerne skrevet på gamle språk og blir dermed tolket på veldig mange vidt forskjellige måter. Et og samme ord kan bety to totalt forskjellige ting avhengig av hvem som leser det og hvordan man leser det. Dette tror jeg også muligens er det som har ført til de forskjellige typene religioner hvor flere griper inn i hverandre.. Det virker også som det er disse uenighetene som ofte fører til uenighet og splid.
  Jeg skjønner at religion er en støttepilar i hverdagen for veldig mange mennesker, men for meg blir det vanskelig å tro på noe som har ført til så mye lidelse som jo religion har. Utrolig mange konflikter har nettopp forskjeller i religion som startpunkt!
  Om man da ser litt stort på det, så kan man altså si at mange av verdens konflikter kommer av små tolkningsforskjeller i religion og er ikke det idiotisk vet ikke jeg!

 420. dunkman mars 21, 2008 kl. 11:40 pm #

  #214 Asterixa

  – – – – – – – – – –
  Hvis du har hoppet på høyrebølgen med å kritsere en eneste religion da har du glemt at det ikke er noe bedre i de andre relgionene. Jeg trodde du var mer liberal og åpen.
  – – – – – – – – – –

  Hva er det du rører om nå da? Er det en ting jeg har gjort temmelig konsekvent gjennom hele min tid her på vgb så er det å bedrive kritikk av religioner, religiøse og religiøs tilnærming til virkeligheten. Særlig har det gått ut over kristendommen, de som bekjenner seg til den og de som ønsker at den skal påvirke statsformen vår. Nå var det sider ved islamske samfunn som var temaet jeg tok for meg, og jammen kommer du ikke da krypende frem og begynner å bable om høyrebølger og hvor liberal og åpen du trodde jeg var men tydeligvis ikke er likevel. Kan du ikke i det minste _forsøke_ å ta deg sammen og diskutere sak, heller enn å legge ut dine fantasier om meg i full offentlighet?

  – – – – – – – – – –
  Hva er verst av å bombe andre land og holde seg unna svinekjøtt?
  – – – – – – – – – –

  Is this a trick question?

  – – – – – – – – – –
  Jeg tror ikke at noen religioner egentlig vil ha abort.
  – – – – – – – – – –

  Ah! Ikke jeg heller. Men Starlett påstår noe i den dur om islam. Ta det opp med henne, du.

 421. Starlett mars 21, 2008 kl. 11:44 pm #

  Hei SaTB 🙂

  Først må jeg si at jeg synes det er veldig fint å få så innholdsrike komentarer fra en så kompetent viter på jødedom som du, og jeg synes det er flott at du har opprettet egen blogg. 🙂

  Så til siden jeg henviste til : Det var fordi jeg i farten ikke fant andre linker på nett.
  Jeg har som jeg tror jeg sa, lest på papir hva flere jødiske lærde har uttalt om temaet og jeg har også hørt debatter der jøiske lærde har uttalt at organdonasjon er veldig problematisk, særlig hvis personen ikke er hjernedød.
  For ordens skyld: Jeg prøvde å skrive et deskriptivt innlegg, uten å ta stilling til hva som er mest «rett».
  Men selvfølgelig: du er selv jøde så vidt jeg forstår, og vet da naturligvis mye mer enn meg om hva som er den alminnelige jødiske tenkning. Jødedommen er ikke så enkel for en utenforstående å trenge inn i, så takknemlig for input.

  Imidlertid kjenner jeg den katolske kirke svært godt, og jeg har blant annet bodd i årevis i katolske land og har praktiserende katolikker i familien.
  Det er vel kjent at Vatikanet ikke er på bølgelengde med majoriteten i den katolske befolkning, og i praksis blir det godtatt at kvinner tar abort når morens liv står på spill.
  Jeg har aldri hørt noen katolikk stille seg spørsmål om hvorvidt det skulle være etisk galt.

  Jeg kan sjekke ut hvilke katolske land som de facto godtar selvbestemt abort.

  ————
  Det er heller ingen form for selvbestemt abort i islamsk lov, som du virker å tro. Islam tillater abort de første 120 dagene kun ved påviste helserelaterte problemer – deretter er det KUN beskyttelse av morens liv.
  ———–
  DETTE er det delte meninger om, og husk at det er mange ulike lovskoler innen Islam.
  I noen lovskoler er abort lovlig uansett kriterier de tre første måneder ettersom fosteret ikke er besjelet, mens andre lovskoler er mer restriktive.

  Derfor blir det egentlig feil å skrive «Islam», siden islam har flere lovskoler. Jeg kan ta selvkritikk for at jeg ikke presiserte dette nøye nok, men jeg prøver å ha som tommelfingerregel å ikke skrive innlegg stort lengre enn to A-4-sider, så derfor vil en slik liten sammenligning bli skjematisk.

  Ja, abort må gjøres innen 120 dager, og det er bare i særlige tilfeller at man kan ta abort etter denne tiden, så senaborter på andre indikasjoner er normalt forbudt innen islam.

  Interessant å lese om etterlivet. Det er altså et sjelelig liv uten kropp? Omtrent som i antoposofien?

  Helvetestroen finnes det lite eller intet belegg for i NT. Det er en mye senere oppfinnelse, og i stor grad må man si at Dante er ansvarlig for at disse forestillingne ble systematisert i Den Guddommelige Komedie.

  Jeg har ingen problemer med å forstå de negative konnotasjonene utvalgbegrepet kan ha for moderate jøder.
  ———–
  Jødisk teologi knytter begrepet til at siden israelittene, under ledelse av patriarkene Abraham, Isak og Jakob, var de første som tok avstand fra flergudsdyrkelsene og anerkjente den ene Gud, og i tur ble valgt til å motta åpenbaringen på Sinai.
  ——–
  Jeg er klar over det, MEN her er vi ved kjernen: Jødedommen har intet belegg for patriarkhistorien eller Exodus, (og det samme gjelder jo de kristne), for det finnes ikke, i alle fall ikke som jeg kan se, noe som helst vitenskapelige bevis for at disse patriarkene har levd slik Mosebøkene fremstiller det og heller ingen parallelltekster fra andre kilder i samtidige høykulturer.

  Kristne bibelforskere er nokså klare på at dette er myter, og det er blitt tilnærmet konsensus om det innen kristenheten .
  ———–
  . Torahen bruker uttrykket «Min sønn, min førstefødte, er Israel». Dermed uttrykkes på den ene side Israels stilling som førstefødte med alle de spesielle forpliktelser som hører den eldste i søskenflokken til.
  ———–

  Ja, men i denne setningen ligger også en trosvisshet på at Jakob, som jo var israel og stamfar for de tolv stammer, har levd, og hvis han ikke har gjort det, så bygger jødedommen på en myte. Opplever jeg.
  Det påhviler jøder og konservative kristne en bevisbyrde når det gjelder Israels, altså jakobs eksistens.
  Det er lett å oppfatte disse tekstene som mytiske trøsteskriv til en fattig nomadebefolkning i ørkenen.
  Tror jøder generelt på disse mytiske fortellingene?
  (Jeg vet jo at enkelte kristne sekter og menigheter gjør det.)

  ——–
  På den annen side antydes at alle folkeslag er Guds barn og har samme adgang til lykke og frelse.»
  ———
  Antydes det bare? Det sies ikke eksplisitt?

  ———–
  ingen jøder leser den hebraiske bibelen bokstavelig. De tekstene utgjør den såkalt skriftlige tradisjonen. Jødisk tolkningstradisjon kalles den muntlige tradisjonen
  ——–
  Hva bygger da jødedommen på? Det er kanskje et dumt spørsmål, men dette er ikke enkelt å forstå.

  ————
  (selv om elementer som Mishnah og Talmud er nedskrevet), og skal ha pågått kontinuerlig siden overleveringen på Sinai.
  ————
  Med dette menes vel at man tror at Moses fikk de ti bud på Sinai?
  At Exodus foregikk som beskrevet i Andre Mosebok?
  Eller?

  Jeg har merket meg Bente Groths innføringsbok om jødedom , og vil prøve å få tak i den.:)

  Tross ditt meget grundige svar sitter jeg igjenn med mange spørsmål om hva som er det «sikre» teologiske grunnlag jødedommen hviler på.

 422. Starlett mars 21, 2008 kl. 11:55 pm #

  Jeg svare deg her og nå:

  JEG har ikke villet spørre noen om hvilken religion som passer for deg.

  DET må faktisk VGnett ta ansvar for.

  Men jeg er jo enig med deg. 😀

 423. Historieinteressert mars 21, 2008 kl. 11:59 pm #

  Så på Discovery eller National Geograpich at det er funnet hieroglyfer som forteller om Ramses II sitt hærtokt i Kanaan (Israel/Juda) i tiden da jødene ifølge bibelen vandret rundt i Sinai. Dette kan forklare hvorfor de fant Kanaan tom (erobret og tømt for levende slaver av egypterne)

 424. dunkman mars 21, 2008 kl. 11:59 pm #

  #169.1 Starlett

  – – – – – – – – – –
  Likevel vil jeg ikke gjøre samme tankefeil som jeg oppfatter at du er i ferd med å gjøre her, nemlig at jeg legger skylden på kristendommen for USAs ødeleggende krig, eller på jldedom for israels sionisme og ødeleggelse av Palestina, eller legge skylda på ateismen for Kinas mange menneskerettighetsbrudd.
  Ei heller kan man beskylde den ortodokse kirke for Slobodans og Serbias gjerninger i Kosovo og Bosnia.
  – – – – – – – – – –

  Dette har vi vært gjennom før, har vi ikke? Jeg mener at forhold som er _begrunnet_ i religion – slik som omskjæring, undertrykking av kvinner og homofile, undertrykking av ytringsfrihet, for å nevne noen – åpner for kritikk av den religiøse begrunnelsen. Så dersom f eks en stor andel kristne mener at homofile skal behandles dårligere enn andre mennesker, så er kristendommen til disse kristne fair game for kritikk.

  Tankefeilen _du_ imidlertid gjør er å blande inn forhold som _ikke_ er begrunnet i religion, for å prøve å påvise en selvmotsigelse som ikke er der. Og jeg _vet_ vi har vært gjennom dette før.

 425. Starlett mars 22, 2008 kl. 12:01 am #

  Hei 9bras,

  Veldig glad for at du, som muslim og en kyndig og kompetent kjenner av Islam, kan bringe inn faktaopplysninger.

  Jeg oppfatter Islam slik du gjør, og jeg vil gjenta din anbefaling om å bruke

  http://www.koranen.no

  Der kan nordmenn som er usikre på ulike sider ved Islam, lese primærkildene, altså hva islam SELV sier, og ikke hva kristne eller sekulære TROR om islam.

  Det er så mye enklere å diskutere noe når faktagrunnlaget er på plass, så tusen takk skal du ha! 🙂

 426. Starlett mars 22, 2008 kl. 12:07 am #

  The same old story

  as time goes by. 😉

  Jeg ser at du har levert en veldig god, kompetent og utfordrende kommentar til meg under her, og jeg vet vi har gjennomgått det før.
  jeg skal prøve å svare så godt jeg kan senere, men EN ting MÅ jeg si i kveld:

  Omskjæring av kvinner ER ikke og HAR ALDRI vært lov i Islam.

  Det MÅ du være snill å tro meg på!

  Det er en øst-Afrikansk stammeskikk som islam ikke helt har klart å utrydde, og ikke kristendommen heller, for det er veldig mange omskårne kristne kvinner i Nord-øst-Afrika, ikke minst i Egypt.

  http://www.koranen.no 🙂

 427. dunkman mars 22, 2008 kl. 12:13 am #

  #233.1 Starlett

  Nå sa jeg ikke noe om omskjæring av _kvinner_ da, ei heller noe om islam, jeg kom med eksempler på forhold som er religiøst begrunnet. Let’s not sidetrack any further?

 428. Starlett mars 22, 2008 kl. 12:21 am #

  Det er synd at media gir slik en gal framstilling av mye.
  Det er ikke til å undres over at mange muslimer er fortvilte over amerikanernes krigføring i Irak og Afghanistan, som jo er muslimske land, eller over israelernes ødeleggelse av gaza.

  Så skal det bli fred, må faktisk de to store aggressive militærmaktene Israel og USA legge om politikken radikalt.

 429. - mars 22, 2008 kl. 12:28 am #

  Religion er roten til all ondskap her i verden!mvh .ateist.

 430. Starlett mars 22, 2008 kl. 12:29 am #

  ———–
  Jesus døde for oss, og stod opp igjen! Det er ingen myte, men ei heilt reell og sann historie!
  ————

  Det er dette som ikke kan bevises, Therese.

  Men det kan heller ikke motbevises.

  Det er en av grunnene til at jeg er agnostiker, – ikke ateist.

  Takk for de gode tankene dine for meg og riktig god påske!

 431. Ingeniøren mars 22, 2008 kl. 12:39 am #

  For å unngå formateringstrøbbel, kan du skrive inn hele innlegget i Notepad, og deretter kopiere over hele innholdet i bloggen din.

  Alternativ kan du bare kopiere tekst fra en annen kilde og lime inn i Notepad før du kopierer den videre til bloggen din. På den måten fjerner du den opprinnelige formateringen av teksten. Verre er det ikke.

  Forresten, et godt innlegg. 🙂

 432. ATEIST mars 22, 2008 kl. 12:39 am #

  Religion er roten til mye djevelskap her i verden!bibelen er en eventyrbok!HVORFOR skal vi leve etter en 2tusen aar gammel bok?GALSKAP MENER JEG!mange mener ogsaa att religion er en sykdom! FINT FOR REGJERINGER DA HAR DE NOE AA SKYLDE PAA NAAR DE GAAR TIL KRIG O.S.V OG SELFOELGELIG ALLE EXTREMISTENE mvh Provokatoeren.

 433. Ingeniøren mars 22, 2008 kl. 12:40 am #

  For å unngå formateringstrøbbel, kan du skrive inn hele innlegget i Notepad, og deretter kopiere over hele innholdet i bloggen din.

  Alternativ kan du bare kopiere tekst fra en annen kilde og lime inn i Notepad før du kopierer den videre til bloggen din. På den måten fjerner du den opprinnelige formateringen av teksten. Verre er det ikke.

  Forresten, et godt innlegg. 🙂

 434. påskefan mars 22, 2008 kl. 1:12 am #

  Sitat Starlett:
  «Den protestantiske kirke er i bunn og grunn en sektkirke, fordi en nevrotisk munk, (Luther) fryktet for helvete og fant «løsningen» på sine sjelekvaler i Romerbrevet, og Eureka; ved troen ALENE og skriften ALENE blir du frelst.»

  …..objektiv ja.. respekt for andre religioner ja……. i MASSEVIS!
  det er ikke bare Paulus som skapte kristen teologi. Hva med evangeliene og de andre brevene? Det var Johannes som skrev «For så høyt har Gud elsket verden at han gav sin sønn, den eneste, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv». Forresten så er det dette verset som kalles den lille bibel, ikke verset fra Joh. 14, som du tror (du skrev det i et tidligere svar!) og når det gjelder spørsmålet om den suren i Koranen som befaler muslimene å gjøre bakholdsangrep hoppet du galant over å forklare ved å klippe og lime inn islams menneskerettigheter..
  du tar opp et spennende og aktuelt tema, og det skal du ha ros for! men min kritikk er: dette kan du på INGEN måte kalle objektivt, og du viser heller ikke stor respekt for noe annet enn islam.
  God påske til alle der ute, håper fler og fler vil forstå at påsken har et viktig budskap til alle mennesker. Jesus døde på en urettferdig og bestialsk måte, det er nok alle historikere enige om. Og hvorfor skulle han trenge å dø hvis mennesket var i stand til å frelse seg selv og være godt? Ser vi på verdens historie med alle kriger og elendighet, så må vi nok alle innrømme at vi trenger hjelp fra en som er større enn oss selv. Jeg personlig synes ikke arvesynden er så vanskelig å forstå. Ser man på barn, så er de alle søte, men fy så grusomme de kan være mot hverandre! Mobbing er et kjempeproblem i skolene, og barn må faktisk læres opp til å være gode, uegoistiske og ta hensyn til andre. De må ikke læres opp til å være slemme, det klarer alle naturlig. Jeg tror det var nettopp derfor Jesus tok på seg våre synder og døde – fordi vi ikke klarer å ta oss av dem på egenhånd. Jeg tror også at han vant over synd og død og stod opp igjen – men jeg innser jo at dette er et spørsmål om tro, og akter ikke å prøve å bevise det. Det står også i Bibelen at det absolutt ikke er alle som tror uansett om de får se eller høre.
  Til dere som ikke tror vil jeg si at Jesus elsker deg akkurat slik du er, tro eller ikke. Jeg håper allikevel du kan få oppleve å bli kjent med ham, for det er det beste som har hendt meg!
  God påske!
  ps: all respekt for dere som ikke deler min religion! Helt greit at du ikke tror det jeg tror, så lenge det er greit at jeg forsvarer det jeg tror på.

 435. påskefan mars 22, 2008 kl. 1:17 am #

  Sitat Starlett:
  «Den protestantiske kirke er i bunn og grunn en sektkirke, fordi en nevrotisk munk, (Luther) fryktet for helvete og fant «løsningen» på sine sjelekvaler i Romerbrevet, og Eureka; ved troen ALENE og skriften ALENE blir du frelst.»

  …..objektiv ja.. respekt for andre religioner ja……. i MASSEVIS!
  det er ikke bare Paulus som skapte kristen teologi. Hva med evangeliene og de andre brevene? Det var Johannes som skrev «For så høyt har Gud elsket verden at han gav sin sønn, den eneste, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv». Forresten så er det dette verset som kalles den lille bibel, ikke verset fra Joh. 14, som du tror (du skrev det i et tidligere svar!) og når det gjelder spørsmålet om den suren i Koranen som befaler muslimene å gjøre bakholdsangrep hoppet du galant over å forklare ved å klippe og lime inn islams menneskerettigheter..
  du tar opp et spennende og aktuelt tema, og det skal du ha ros for! men min kritikk er: dette kan du på INGEN måte kalle objektivt, og du viser heller ikke stor respekt for noe annet enn islam.
  God påske til alle der ute, håper fler og fler vil forstå at påsken har et viktig budskap til alle mennesker. Jesus døde på en urettferdig og bestialsk måte, det er nok alle historikere enige om. Og hvorfor skulle han trenge å dø hvis mennesket var i stand til å frelse seg selv og være godt? Ser vi på verdens historie med alle kriger og elendighet, så må vi nok alle innrømme at vi trenger hjelp fra en som er større enn oss selv. Jeg personlig synes ikke arvesynden er så vanskelig å forstå. Ser man på barn, så er de alle søte, men fy så grusomme de kan være mot hverandre! Mobbing er et kjempeproblem i skolene, og barn må faktisk læres opp til å være gode, uegoistiske og ta hensyn til andre. De må ikke læres opp til å være slemme, det klarer alle naturlig. Jeg tror det var nettopp derfor Jesus tok på seg våre synder og døde – fordi vi ikke klarer å ta oss av dem på egenhånd. Jeg tror også at han vant over synd og død og stod opp igjen – men jeg innser jo at dette er et spørsmål om tro, og akter ikke å prøve å bevise det. Det står også i Bibelen at det absolutt ikke er alle som tror uansett om de får se eller høre.
  Til dere som ikke tror vil jeg si at Jesus elsker deg akkurat slik du er, tro eller ikke. Jeg håper allikevel du kan få oppleve å bli kjent med ham, for det er det beste som har hendt meg!
  God påske!
  ps: all respekt for dere som ikke deler min religion! Helt greit at du ikke tror det jeg tror, så lenge det er greit at jeg forsvarer det jeg tror på.

 436. hæ?? mars 22, 2008 kl. 1:25 am #

  du sier tidligere at muslimer også har rett på sin ytringsfrihet, helt enig i den. Men når de protesterer mot karikaturene (tilogmed med drapstrusler!) er det jo nettopp ytringsfriheten de angriper…. blir litt selvmotsigende det da! å sloss mot den friheten som gjør at alle, inkludert muslimer, kan uttrykke seg fritt! Helt sprøtt og mot all fornuft.

 437. Orm_42 mars 22, 2008 kl. 1:29 am #

  Hei!

  Vil først takke for et bra innlegg.
  Ble nesten litt sjokkert over hvor mye seriøs og god debatt det var her:)

  Det er fryktelig mange folk som ser verden slik de får den fremstilt av media i dag. Det som Jan Guilliou kaller «det nye korstoget mot islam» er i gang, med den samme demoniseringen av «fienden» som forrige gang. Til alle tider har det vært nødvendig for borgerskapet/føydalmakta å ha folket bak seg når de skal ut på plyndringstokt, og media stiller alltid villig opp for sine eiere.
  Jeg har kikka litt raskt over såkalte religionskriger gjennom historien, og jeg trur faktisk ikke jeg kan finne en eneste «religionskonflikt» som ikke kan begrunnes med rent materielle interesser.
  Når det gjelder Islam og terror, prøver alltid vestlig media og fremstille terrorens fremvekst med at fundamentalismen og Islam skaper materiell/økonomisk tilbakeliggenhet og terror. Jeg mener det snarere er tvert imot. Etter første verdenskrig gjorde de seirende stormaktene Storbritannia, Russland og Frankrike en avtale om fordeling av landa i Midtøsten. Strategisk plassering, nye markeder og ikke minst olje, gjorde det attraktivt for imperialistlanda å gå for fult inn i Midtøsten. Den vestlige verdens økonomiske utarming og krigføring i de arabiske landa i snart hundre år er den reelle årsaken til oppblomstringa av islamsk fundamentalisme, så vel som både legitim motstandskamp og illegitim terrorisme.
  Det at terroraksjoner er noe som er spesielt knytta til Islam er også rein løgn. Terrorister spretter frem overalt der folk blir undertrykt og blir holdt nede. Den kan tilogmed sprette frem uten undertrykking, for å fremme en sak eller et politisk mål. Eksempler på dette er den Jødiske ”Stern-gjengen”, en terrorgruppe som kjempet mot Storbritania og deres restriksjoner på Jødisk innvandring til Palestina, og den sekulære terrororganisasjonen RAF i Tyskland.
  Jeg limer inn en tekst av vår tids største protestvisesanger David Rovics under. Den er aktuell i forhold til Den voksende kristenfundamentalismen i verden, og alt som skjer i Jesu navn i dag.

  kh
  Asbjørn

  I’ve seen you in the markets
  I’ve seen you in the streets
  And at your political convention
  Talking of your crusade
  Talking of your nation
  And other things too terrible to mention
  And you proclaim your Christianity
  You proclaim your love of God
  You talk of apple pie and mom
  Well I’ve just got one question
  And I want an answer
  Tell me, who would Jesus bomb?

  Maybe Jesus would bomb the Syrians
  ‘Cause they’re not Jews like him
  Maybe Jesus would bomb the Afghans
  On some kind of vengeful whim
  Maybe Jesus would drive an M1 tank
  And he would shoot Saddam
  Tell me, who would Jesus bomb?

  I’ve seen you on the TV
  And on the battleships
  I’ve seen you in the house upon the hill
  And I’ve heard you talking
  About making the world safer
  And about all the men you have to kill
  And you speak so glibly
  About your civilization
  And how you have the moral higher ground
  While halfway around the world
  Your explosives smash the buildings
  Ah, if you could only hear the sound

  But maybe Jesus would sell land mines
  And turn on his electric chair
  Maybe Jesus would show no compassion
  For his enemies in the lands way over there
  Maybe Jesus would have flown the planes
  That killed the kids in Viet Nam
  Tell me, who would Jesus bomb

  Yes I hear you shout with confidence
  As you praise the lord
  And you talk about this God you know so well
  And you talk of Armageddon
  And your final victory
  When all the evil forces go to hell
  Well you’d best hope you’ve chosen wisely
  On the right side of the lord
  And when you die your conscience it is clear
  You’d best hope that your atom bombs
  Are better than the sword
  At the time when your reckoning is here

  ‘Cause I don’t think Jesus would send gunships into Bethlehem
  Or jets to raze the towns of Timorese
  I don’t think Jesus would lend money to dictators
  Or drive those SUV’s
  And I don’t think Jesus would ever have dropped
  A single ounce of napalm
  So tell me, who would Jesus bomb?
  -David Rovics

 438. Nanna mars 22, 2008 kl. 1:40 am #

  Du er veldig flink og saklig, og jeg syns du har forklart godt. Jeg syns at du er veldig god å svare på kommentarene.
  #239 hæ??
  Det er forskjell på vanlige muslimer og en kriminell mann.

 439. Plotinus mars 22, 2008 kl. 1:51 am #

  Dette er et tilsvar på Starletts svar på min kommentar (#65)

  Plotinus:
  ———–
  Islam tillater ikke frafall, dvs. at har du først konvertert har du ikke lov til å ombestemme deg (det kan faktisk koste deg livet).
  ———–
  Starlett:
  Dette er en av Vestens myter om islam, men det blir ikke sannere av den grunn. Vi vet at det finnes NOEN despotiske regimer som er tuftet på en skakkkjørt islamsime, men det er ikke Islam.

  Mitt svar:
  Dette er ikke bare en myte. Islam forbyr å tvangskonvertere andre til islam, men når man først har blitt en muslim er det ikke tillatt å forkaste islam. Frafall (Irtidad) ble tradisjonelt straffet med døden for menn, og fengsling på livstid for kvinner, men eksemplene på at dette praktiseres er få. Argumentasjonen for dødsstraff hentes fra hadith, og i dag er det ikke alle som er enige, men dette er det tradisjonelle synet innen islam.

  Plotinus:
  ————–
  Vi diskuterer om kirken skal la homofile være prester og gifte seg, mens etter islam har ikke homofile engang livets rett, noe selv påstått «moderate» muslimer har problemer med å ta avstand fra her i Norge i vår tid.
  ———-
  Starlett:
  Dette er heller ikke tilfelle. Islam er mot homofili, i likhet med jødedom og kristendom, og man kan nok si at europeiske kristne land er kommet lenger i sin aksept av homofile, men det er på TROSS av kristendommen og ikke på grunn av den.

  Mitt svar:
  Ser man på de tre religionenes hellige skrifter er ikke forskjellen i synet på homofile stor, men ser man på hva dagens representanter for religionene står for så kommer islam klart dårligst ut. Flere representanter for islam både her i Norge og i andre vestlige land har på direkte spørsmål unnlatt å ta avstand fra Irans praksis med å henrette homofile kun fordi de er homofile. Storayatollah Ali al-Sistani er øverste religiøse autoritetsperson for sjiamuslimene i Irak, og han oppfordret i fjor til å drepe homofile på verste mulige vis. Innen sjia-islam verdsettes tydeligvis ikke homofiles liv særlig høyt.

  Starlett:
  i Iran faller flere og flere unge fra sin opprinnelige islamske tro fordi de opplever hvordan presteskapet har forkvaklet den.

  Mitt svar:
  Iran er det muslimske landet jeg kjenner best. Det stemmer at flere og flere unge iranere har mistet troen på islam. Iran er et land med en statistisk sett ung befolkning. Iranerne har fått se hvor galt det kan gå når en religion får for mye makt i samfunnet. Husk at i et land som Iran er det ikke akkurat av fri vilje disse unge har blitt muslimer. De har aldri hatt noe valg, og når de ser hvordan islam blir praktisert av presteregimet synes jeg ikke det er det minste rart at de mister troen på religionen. Den dagen regimet faller (uten innblanding utenfra får vi håpe!) er jeg sikker på at islam vil gå kraftig tilbake i landet.

  Iranere flest er svært moderate, i motsetning til inntrykket man får gjennom media. Merk for eksempel den svært lave andelen av iranere som ønsker sharia i undersøkelsen som referes her: http://www.dagbladet….

  Starlett:
  Israel er et lite land, og det har verdens tredje eller fjerde sterkeste militærmakt. Det har et ekstremt voldelig og sionistisk styre, og jeg vet intet land som begår då mye terror sett i forhold til folketallet.
  SE hvordan de har ødelagt Gazastripen og hvor katastrofalt det er for folket som lever der!

  Det er tydelig ut i fra flere av svarene dine her at du har stor forståelse for palestinernes sak, men det virker ikke som du har særlig forståelse for israelernes side av konflikten. Som du vet har en sak alltid minst to sider. Din fremstilling over her vitner bare om svært dårlig innsikt i en komplisert konflikt. Ingen land i verden lever under en så konstant trussel mot sin eksistens som Israel, som ble angrepet av alle naboland fra det øyeblikk staten var en realitet. Israel MÅ ha en sterk hær – faktisk er landet avhengig av å ha en sterkere hær enn nabolandenes samlede styrke for å kunne garantere sin egen overlevelse. Dette har blitt bevist flere ganger, da landet har blitt angrepet av en koalisjon av fiender, som har hatt som mål å utslette staten Israel. Dersom Israel hadde tapt i 1948, 1967 eller 1973 ville det ikke vært noe Israel i dag, og man kan bare spekulere i hva som ville hendt med de jødiske innbyggerne.

  Når det gjelder ”terror” er dette ikke annet enn propaganda fra din side – du vet godt at det er Israels fiender som benytter seg av terrorisme for å fremme sine mål. Problemene på Gazastripen er også i stor grad palestinernes, og da spesielt Hamas’ ansvar. Israel trakk seg ut av Gazastripen i samsvar med ”land for fred”, men resultatet var at palestinerne begynte å bruke Gazastripen som utskytingsrampe for raketter sendt inn i selve Israel. Disse rakettene rettes ikke mot militære mål, men skytes tilfeldig inn mot bebygde områder – altså er det mer terrorisme enn noe av det Israel gjør.

  Fred blir det kun den dagen palestinerne legger ned våpnene, slutter med terror og anerkjenner staten Israel. Om Israel sluttet å slå tilbake etter terrorangrep ville det likevel ikke blitt fred. Om Israel gav fra seg alt det landet som ble erobret i 1967 ville det likevel ikke bli fred. Det er derfor palestinernes terror som er det største hinderet for fred. Jeg hadde sterke pro-palestinske synspunkter før, og var opprørt over bildene jeg så på norsk TV om forholdene i Palestina. Men etter at jeg satte meg bedre inn i saken så forstod jeg hvor urimelig det er å legge hele skylden for konflikten på israelerne. Med unntak av noen ekstreme settlere på Vestbredden så er de fleste israelere akkurat som deg og meg. De ønsker bare å leve i fred, noe jeg er sikker på at også gjelder et flertall av palestinerne. Hvis man ønsker det beste for palestinerne bør man ta klar avstand fra grupper som Hamas, da disse bare gjør vondt verre for det palestinske folket.

  Jeg var for øvrig sterkt imot USAs invasjon av Irak, og advarte mot det vi ser nå den gangen. Invasjonen har imidlertid ingenting med kristendommen å gjøre, like lite som Midtøsten konflikten har noe med religionene jødedom og islam å gjøre.

  Jeg håper at ikke ditt positive syn på islam skyldes ”min fiendes fiende er min venn”-syndromet. Når du i diskusjon om islam, jødedommen og kristendommen blander inn dine sterkt negative syn på Israel og USA, og ikke nevner et eneste kritikkverdig forhold i den muslimske verden så kan man lett få det inntrykket, selv om jeg regner med at det ikke er tilfelle.