Israels verdensomspennende løgnpropaganda – mens Gaza ødelegges.. 10 punkter om ASTRO TURF!

15 jan

De fleste i verden er opprørte, fortvilte og deprimerte over Israels massakre mot uskyldige palestinere og over Israels krigsforbrytelser og grove brudd på menneskerettighetene. Hvilke redsler, lidelser og hvilke traumer som en ny generasjon overlevende palestinere må leve med, kan vi vanskelig forestille oss.

Det er på tide å rette fokus på Israels krigspropaganda og løgnaktive desinformasjon, og på Israels taktikk for å skjule sine forbrytelser mot menneskeheten.

Israel sensurerer informasjonen om voldshandlingene i Gaza.De lar ingen uavhengige journalister komme inn for å rapportere og gi oss den grufulle sannheten om krigsforbrytelsenes konsekvenser.Likevel kommer fragmenter av sannheten ut, gjennom leger og helsearbeidere, gjennom mobilbilder og gjennom palestinere med annet statsborgerskap som slipper ut.

Israels andre hovedstrategi er å prøve å kontrollere nettinformasjonen.

Israelske byråkrater, politikere og militære skriver artikler som er tilgjengelige for alle som vil bruke dem i nettdebatter og blogger.Disse kan man finne ved å bli bruker på nettstedet

“Give Israel your United support” http://giyus.org/

 

Nettstedet har over 35.000 aktive brukere. Det fungerer slik:Giyus overvåker TV-programmer, avisartikler nyheter og debatter rundt omkring på kloden, og når det kommer nyheter som er negative for Israel, skriver de profesjonelle løgnpropagandister velformulerte motinnlegg for å motsi fakta. Jeg vet det positivt, for jeg har abonnert på tjenestene til Giyus for å finne ut hvordan det fungerer. Hver gang Israel får kritikk, popper det opp en beskjed på PC-en og en oppfordring til å handle, altså til å distribuere artikkelen (e) som ligger klar til bruk..

Giyus.no varsler altså sine sympatisører og gir dem falske artikler til kommentarer, motsvar eller innlegg.

Det israelske forsvarsdepartement har laget mange Youtube-innslag som sympatisørene får tilgang til og kan bruke i sin propaganda. Disse er svært populære og mye brukt

..Taktikken for løgnpropagandaen er i korthet:

1. Antisemitt- kortet! Stemple de som formidler fakta om krigen og kritikerne av masseslaktingen i Gaza som antisemitter og jødehatere, i verste fall stemple oss som nazister som ville ha støttet holocaust. Jamfør de meningsløse beskyldningene mot Kåre Willoch.

2. Avlede oppmerksomheten fra temaet: ”Ja, men det skjer jo så mye fælt i Kongo , Sri Lanka og Zimbabwe. Hvorfor diskuterer dere ikke det?”Hvorpå den som har skrevet innlegget må bruke tid på forklare at, ”Jo, det er fryktelig der, men NÅ handler det om Israels forbrytelser.”

3. Gjentatte løgner: Når skoler, ambulanser eller FN-hus blir bombet, så er standardsvaret uansett at Hamas opererte der og at de døde barna var levende skjold.I ettertid blir det gjennomskuet som løgn, men når desinformasjonen kommer, kan nøytrale, uvitende lesere bli usikre.

4. Fokusdreining: FRA Israels vold til Hamas’ forsvar av egen befolkning.Hamas forsvarshandlinger blir karakterisert som angrep og terror.

5. Skyldoverføring: Når Israel får kritikk for drap og ødeleggelser i Gaza, hører man ofte motsvar som ”Ja, men tenk om Oslo fikk raketter mot seg fra Sverige. Hva ville du gjort?”Ingen ting om ÅRSAKENE til palestinernes harme, og ingenting om forskjellen i voldshandlinger. Per I dag er over 1000 palestinere drept, 300 av dem barn, nesten 5000 palestinere hardt skadet, og rundt 12 israelske soldater drept.Det bør gi rom for ettertanke

. 6. Ordkrig. Israelernes krig omtales som ”kampanje”, ”arbeid”, ”operasjon”, og når de dreper, ”tar de ut”. Når Hamas eller andre forsvarer palestinere, bedriver de ”terror”. Dette er en gjennomgående ordtaktisk manøver..

7. Gi Hamas og Iran direkte skyld for alt de selv foretar seg, tviholde på at de forsvarer seg mot å bli kastet på havet, for at de selv med en tvilsom etisk ryggdekning. (f(or å si det mildt) kan gå inn i tettbygde boligstrøk og ødelegge livet for folk

8. Forvirre ”nøytrale”, slik at de blir usikre og ikke tør å si sin mening i frykt for å bli stemplet som antisemitt, venstre-ekstremist eller få lignende betegnelser klebet til seg.

9. Løgnspredning: Arbeide for at de som ikke kjenner bedraget, skal plukke opp løgnene og spre dem videre i god tro, slik at de oppnår en dominoeffekt.

10. Vinne the hearts and minds og dermed opinionen.

Denne aktiviteten, – det å dele ut profesjonell desinformasjon slik at ”israelvenner” kan misbruke dem på nettet, kalles Astro Turf

og betyr egentlig kunstgress.Det henleder tanken organisasjoner som utgir seg for å representere grarota.

Ved AstroTurf-virksomhet kopierer og limer en gruppe aktivister innlegg og motsvar fra Israels propagandanettsteder inn på andre nettsteder, og vil gi inntrykk av at de er virkelige grasrotbevegelser som støtter Israel. En grasrotbevegelse som har forstått det som verdens politikere, fredsmeglere, religiøse ledere, inklusiv kristne ledere, hjelpearbeidere. folk flest og alle som ellers uttaler seg og som fordømmer Israels voldshandlinger, ikke forstår.

Dette er rent bedrag og har intet med en reell grasrotbevegele å gjøre.

Man finner slik Astro Turf-virksomhet omtrent overalt hvor Israel og Gaza blir debattert. Også her på VGB.

Hva var Israels mål for krigen?

Og hvor lenge skal det gå før israelerne forstår at vi ikke sluker løgnpropagandaen?

Hvordan kan man være ”nøytral” når grusomhetene forverres, når en statsmakt er i ferd med å utslette en undertrykt folkegruppe?

321 kommentar til “Israels verdensomspennende løgnpropaganda – mens Gaza ødelegges.. 10 punkter om ASTRO TURF!”

 1. Starlett januar 15, 2009 kl. 8:55 pm #

  Palestinerne er innestengt i Gaza, og de får praktisk talt ingen informasjon ut.
  Man skulle derfor tro at Israel versus Palestina var rått parti når det gjelder meningsdanning.
  Men folk i sin alminnelighet er verken dumme eller hjerteløse.
  De ser og oppfatter hvem som er aggressor og hvem som er offer, og derfor vil Israel tape sympati over hele verden.
  Sannheten kommer frem, og den vil vise Israels brutale ødeleggelser av Palestina og traumatisering av menneskene som bor der.
  Den historiske dommen over Israels krigføring og løgnpropaganda vil bli hard.
  Men det er palestinerne som må betale den kolossale menneskelige prisen på kroppen.
  For øvrig håper og tror jeg at Israel planla å føre denne krigen før Obama- administrasjonen kom på plass, og at våpenhvilen kommer før eller like etter at Obama tiltrer.

 2. L. Hansen januar 15, 2009 kl. 9:11 pm #

  Bomber mot sprettert.
  Israel er en krigsmaskin som begår folkemord i Gaza.
  Det er jævlig å se og lese om hva som foregår der.
  Like jævlig er det å tenke på resultatet fremover, fordi handlingene gir næring til hat.

 3. Trond-D januar 15, 2009 kl. 9:31 pm #

  Du kan ha rett i at Israel vil at Obama skal få heder for å løse dette problemet.
  Slik at Israel kan takke Obama for å få ham tettere med på sitt lag.
  Et sivilt massemord som verden lenge siden har sett maken til.
  Er det det vi er vitne til?
  Når kommer Israel til å bruke dialog uten at resten av verden presser dem til det.

 4. Harald. K januar 15, 2009 kl. 9:57 pm #

  Europeerne er altfor feige. Vi skulle vært tydelig og satt foten ned.
  Israel er en forbryterstat i øyeblikket.
  Alle skulle vært på beina og anklaget Israel for de verste forbrytelser mot menneskeheten!
  Israles mordmaskiner må straffes!
  Det går ikke an å være nøytral.
  Det handler om overgriper og offer.
  Den norske stat må arbeide samla for offeret.

  Hvem stoler på Israels krigsløgner?

  Jeg sier min mening. Er aktiv for palestinerne.
  Men jeg nekter å bli stempla som jødehater.
  Sannhet finnes ikke i krig.

 5. Edderkoppkvinnen januar 15, 2009 kl. 10:06 pm #

  Krigshandlingene må granskes! Vi må må innsyn. FN må gjøre jobben.
  Israel har angrepet FN, sykehus og nødhjelpstasjoner.
  Det er forbudt og de har brutt Genevekonvensjonen.
  Hele verden må brette opp ermene og gå sammen i en dugnad for palestinerne og bygge opp Gaza.
  FN-soldater må passe på at Israel ikke kan komme inn.
  Israel må avvæpnes og omringes.
  USA må ikke sende våpen til Israel.

  Jeg er ikke jødehater.
  Jødene i Norge er uskyldige.

 6. Starlett januar 15, 2009 kl. 10:29 pm #

  Hei L.Hansen

  Du har helt rett.
  Det er grusomt å være vitne til blodbadet og lidelsene til palestinere.
  Nesten 1100 palestinere drept.
  13 israelere drept.

  De tørre tall sier ALT.

  Arabiske naboer er opprørte, likedan palestinerne i Libanon og på Vestbredden.

  Israels handlinger gir næring til hat, ja, og det er forståelig.

  Jeg frykter en betydelig radikalisering av islamistiske grupper som bare ser på væpnet krig som det eneste mulge nå.

  Fremtiden ser dyster ut.

  Takk for en god kommentar!

 7. Liljerød januar 15, 2009 kl. 10:32 pm #

  Skikkelig viktig avsløring!
  Nå vet vi hvor de som fornekter sannhet og rett får informasjonen fra.
  Ta avstand fra organisasjonen og støtt alle som støtter palestinerne.
  Jeg klarer ikke å logge inn i dag, men du får tommelen min.
  Stå på Starlett!

 8. - januar 15, 2009 kl. 10:36 pm #

  Du finner en kilde som er pro palestina og tror det går inn i historebøkene som fakta. Man kan finne kilder overalt og det som til slutt havner i historiebøkene, blir heller ikke riktig for mange. Så alt som står i historibøkene er langt fra sannheten. Spent på hva historiebøkene vil skrive om denne konflikten.

 9. Starlett januar 15, 2009 kl. 10:41 pm #

  Falske grasrotbevegelser finnes, og det er som regel aktivister av ulike slag.
  F.eks under debatter i TV og radio, og under avstemninger.

  Men denne falske grasrotbevegelsen som israelske militære og propagandister foretar, er likevel uhyrlig og veldig farlige.

  Hvorfor har Israel ikke tillatt fri journalistikk i Gaza?

  Jo, fordi de tror at de selv kan forme opinionen, ved

  1. nekte nøytralt innsyn i hva de foretar seg i Gaza

  2. Spamme internett over hele verden med massiv desinformasjon og la sine sympatisører få bruke alt stoff gratis for å innbille folk en «sannhet» som er den rene løgn.

  Akkurat nå ser vi f.eks at Kåre Willoch blir beskyldt for jødehat.

  Det er klassisk hersketeknikk, og vi kan lese de vanvittige beskyldningene her på VGB også.

  Takk for kommentaren!
  Det skal mot til for å stå fram i dag.

  I alle fall på VGB.

  Vi blir stemplet som naive politisk korrekte venstreaktivister og jødehatere av desinformatørene og de som TROR på krigspropagandaen, men det må vi ikke bry oss om.

  Palestinas videre skjebne er for viktig til at vi ikke skal tåle litt ubehag.

 10. Viljen januar 15, 2009 kl. 10:57 pm #

  Jeg har aldri hørt om ASTRO TURF, men jeg kjenner godt igjen punktene du beskriver.

  Media som skal være en formidler av nyheter, burde for seerene være ensbetydende med sannheten. Det er trist at vi skal måtte innta nyhetene med skrått blikk!

  Nå har bombene haglet over Gaza, ergo er det dit vi alle burde se! Det er en skam at en hel verden kan se på overgrepene som finner sted der nede, og ntet kan gjøre.

  En overmakt får herje fritt virker det som.
  Kontrollen mht grensene. Forsyningskontrollen mht til de livsviktige livslinjene i form av mat, vann, strøm og medisiner.
  Inngjerdingen.

  Jeg synes det er på tide verden setter seg inn i konflikten og bidrar til å løse den enn å tro og håpe at dette er noe partene kan løse selv.

  Vi er jo født med konflikten i midtøsten, og har knapt løftet øyebrynene når det smeller der nede. Det virker annerledes nå! Det ER annerledes nå.
  Mediedekningen ER annerledes!

  Jeg hører folk prater, ikke bare her inne, men overalt. De SER, kanskje for første gang på hva som egentlig foregår der nede.
  Jeg selv opplever dette.
  Jeg har ikke vært for engasjert i politikk eller midtøsten, men der skal bl a du ha takk Starlett!
  Etter jeg begynte å blogge har jeg møtt politikk på en annen måte. Bl a ved å lese deg, og noen andre.

  Faktisk har bloggen gjort meg mere interessert i politikk. Ikke at jeg aldri har brydd meg, men nå føler jeg større behov for å utdype, forstå og finne ut.
  Så; TAKK!! 🙂

  Ikke misforstå; jeg har mine meninger, og jeg vet hva jeg tror på. Jeg snakker utifra det jeg tror er rett. Det JEG tror på!
  Jeg lar meg ikke diktere.

  Jeg synes verden er feig, som ikke setter hardt mot hardt til Israel.
  Jeg fatter ikke at de kan vinne frem på denne måten i alle disse år, med stormaktsverden i ryggen.

 11. Starlett januar 15, 2009 kl. 11:00 pm #

  Hei Trond D

  Jeg frykter også at Israel vi ta Obama til inntekt for sin krigføring, men jeg HÅPER at Obama, tross, sterke israelvenner i sin administrasjon, kan opptre rasjonelt og se hvor skylden ligger.

  ———
  Et sivilt massemord som verden lenge siden har sett maken til.
  Er det det vi er vitne til?
  ———

  JA:

  Vi er virne til det.
  ————-
  Når kommer Israel til å bruke dialog uten at resten av verden presser dem til det.
  ——–

  Jeg tviler på at Israel kommer til å bruke dialog i overskuelig fremtid.
  Nå har de drept de fleste topp-politikerne i Hamas, og når de bestemmer seg for å slutte massakrene og krigsborbrytelsene, så har de ingen å forhandele med, for dem har de drept.

  De ønsker alt på sine vilkår, men hva som er det endelige målet er ikke godt å si:
  Re-okkupere Gaza og sende palestinerne på flukt?
  Utvide bosetning på annet folks område?

  Jeg vet ikke.

  Men jeg vet at raseriet og fortvilelsen er sterk i Midt-Østen nå, og at vi derfor kan vente flere arabere som er villig til væpnet kamp mot israelerne, kan hende også selvmordsaksjoner, slik at utsiktene for regionen er for tiden svært deprimerende.

  Så lenge USA holder sin økonomiske hånd over Israel og så lenge de ikke KLART fordømmer Israel i sikkerhetsrådet, er det ikke mye vi kan gjøre, bortsett fra å delta i gjenoppbygningen når israelske militærmyndigheter har gjort seg ferdig med ødeleggelsene og drapene.

 12. Starlett januar 15, 2009 kl. 11:07 pm #

  Hei Harald K og velkommen på bloggen min!

  Jeg er enig med deg, men HVA skal eoropeerne gjøre så lenge USA tillater krigskriminaliteten og menneskerettsovergrepene?

  Sionistene STEMPLER antisionister som jødehatere, så det må du bare leve med.
  Dessverre.

  Så du denne organisasjonen?

  http://giyus.org/

  Det er den som er meningsleveradøren til slike som f.eks DLF og FrP, men de opererer globalt, og er livsfarlige.
  Livsfarlige for de sivile palestinerne.

 13. Starlett januar 15, 2009 kl. 11:16 pm #

  Det er bare så forferdelig at denne brutale krigen og så mye spilt blod må til før FN og andre internasjonale organisasjoner kommer inn i bildet.

  Det kan se ut som om Israel har et slags teflonbeleeg, – carte blanche – fordi jødene var ofre for nazismen i den andre verdenskrig.

  Men det er over 60 år siden, og det legimiterer ikke Israels krigsforbrytelser i dag.

  ———
  Israel må avvæpnes og omringes.
  ———

  HVEM skal kunne gjøre det?

  Nato?

  Du glemmer at USA er en del av Nato.

  ——–
  USA må ikke sende våpen til Israel.
  ——-

  DET er en nøkkelforutetning, men HVA skal til for at politikerne i USA skal begripe det?

 14. ketil januar 15, 2009 kl. 11:18 pm #

  Hei!

  Jeg linker til posten din om Bjørneboe her:

  http://www.vgb.no/352

  regner med det er greit, selv om vi er uenig i det meste annet 🙂

 15. Edderkoppkvinnen januar 15, 2009 kl. 11:20 pm #

  #6,5

  FN kan avvæpne Israel.
  Kina kan nekte USA lån.
  USA oog Israel må vingeklippes.
  Noen jøder kaller de som kritiserer for jødehatere.
  De er ikke uskyldige, men barna er.

 16. collins januar 15, 2009 kl. 11:23 pm #

  Meget bra innlegg.

 17. lillevanilje januar 16, 2009 kl. 12:16 am #

  Hei Starlett

  Et meget informativt innlegg. Opplysningen du kommer med, kjente jeg ikke til fra før. Men hvorfor blir jeg ikke overrasket?

  Kanskje fordi jeg har les en del blogger og pro-israelske innlegg som alle har felles kjennetegn.

  Det er en kamp om begrepsbruken, Eksempelvis er alle ut til at denne krigen som Israel fører nå er en forsvarskrig. Snakk om å snu virkeligheten på hodet, med mindre vi snakker om en okkupant og besitters forsvar for å beholde sin posisjon.

  en blogger med stor lesekrets skriver følgende om forsvarskrig:
  «Alle utvidelsene av Israels grenser har skjedd i forsvarskriger: i 1948, i 1967 og i 1973. Israel har til og med trukket seg tilbake fra landområder i bytte mot fred (Sinai i 1979 og Gaza i 2005).» Det er vel å rette baker for smed – og mildt sagt et forsøk på å omskrive virkeligheten. I tillegg levers påstanden udokumentert.

  Jeg vil påstå at dette er en «krig» om begrepene. Israel må sies å lykkes godt i en slik strategi. Likevel, de som tar seg tid til å sette seg inn i problematikken, lar seg ikke duppere og lure av den israelske propagandaen. Willoch er et eksempel. I nettdabetten i aftenposten.no i dag svarte han følgende på et spørsmål om hvorfor han ikke gjorde noe for palestinerene da han var statsminister:

  » Jeg er helt enig i at jeg var blant dem som alt for sent fikk et realistisk syn på forholdet mellom Israel og palestinerne. Men jeg snudde heldigvis tidsnok til å rette en forsøksvis steinhard kritikk mot massakrene mot uskyldige, sivile palestinere i Sabra og Shatila i Beirut. De israelske okkupantene hadde ansvaret for dette, selv om de grusomme handlingene ble utført av «kristen» milits. Det var Sharon som slapp dem inn, til tross for at han burde skjønt hva de ville gjøre. Dette er senere stadfestet av Israels Nasjonalforsamling. Dette bidro meget til økt oppmerksomhet mot behandlingen av palestinere i hele Midtøsten, og var en sterk vekker for blant andre undertegnede.»

  http://tuxlegacy.afte

 18. Teodor-Rufus januar 16, 2009 kl. 12:16 am #

  Meget interessant innlegg.

 19. Lastchance januar 16, 2009 kl. 12:50 am #

  Situasjonen er kritisk, tragisk og vond.

  Jeg bare lurer på en ting når jeg leser innlegget ditt:

  Du har satt deg skikkelig inn i konflikten? Altså sånn at du vet hva f.eks årstallet 1929 betyr? 2005? Philadelphistripen?

  Jeg har bare merket meg så utrolig mange uttaler seg uten å vite bakgrunnen – men så lenge man vet denne, er det jo opp til hver og en å velge standpunkt.

  Dette er virkelig ikke negativt ment som innlegg, det mener jeg med hånden på hjertet.

 20. - januar 16, 2009 kl. 1:01 am #

  Jeg tipper at alle lyver.

 21. Lastchance januar 16, 2009 kl. 1:08 am #

  Bare få sagt at jeg finner ingen måte hvor jeg blir varslet om du svarer meg på mitt innspill. Så om du svarer med utfordring om mer debatt – må man følge med påå alle stedene man legger inn kommentarer da eller?

  Om ikke, håper jeg noen kan forklare meg hvordan jeg får f.eks mailrespons?

  Har skrevet innlegg om Hva som skjer selv – med litt annen konklusjon en hva jeg ser du har. Som sagt – opp til hver enkelt å velge standpunkt:)

 22. lillevanilje januar 16, 2009 kl. 1:19 am #

  Du kan legge inn en rss-feeder på denne bloggen, se aller nederst i bloggen, til venstre.
  Eller du bokmerker den og sjekker fra tid til annen om du har fått svar på din kommentar.

 23. Lastchance januar 16, 2009 kl. 1:24 am #

  aha. Takk:)

 24. Gullhjerte januar 16, 2009 kl. 1:37 am #

  Israel kommer aldri til å vinne hjerter og tanker hos noen bortsatt fra de som lukker øynene for ugjerningene og er som blinde høns i verden.

  Jeg visste ikke om at de fusker over hele verden på internett, men jeg er ikke så veldig overrasket.
  For de som fornekter bruddene på alle menneskerettighetene i verden, de sier som regel akkurat det samme, og det stemmer med punktene.
  Det har jeg sett og hørt mange ganger.
  De vil ikke snakke om det som skjer, men begynner å snakke om noe annet.
  De forstår ikke at Hamas ikke er en stor hær som Israel, men fattige menn kledd i filler med dårlige våpen.
  De forstår ikke hvor grusomt alle palestinerne i Gaza lider og at ingen har noen steder å gjemme seg.

  De vet ikke hvordan det er å være dødelig såret eller hvordan det er å behandle sterkt skadde.
  De setter ikke pris på heltemotet til Mads Gilbert.
  De lukker øynene og gjentar løgnene sine gang etter gang.

  Israel har ødelagt hus der de selv har sagt at palestinerne skulle gå i sikkerhet.
  De har bombet Røde Kors, FN, matlagre, Norsk Folkehjelps bil og mange mange andre steder som ikke er militære mål.
  Det er fryktelig.
  Men hver gang har de en unnskyldning, og det er alltid en av punktene.

  Nå må alle våkne fra dvalen og hjelpe de nødlidende!

 25. Gullhjerte januar 16, 2009 kl. 2:17 am #

  Du må lese fra en som kommer fra Libanon.

  http://www.vgb.no/309

 26. Åge januar 16, 2009 kl. 2:21 am #

  Israel går Europa en tjeneste.
  Stopper islamistene.
  Så slipper vi dem hos oss.
  Det handler om mer enn Israel og Hamas.

 27. freedomfighter januar 16, 2009 kl. 2:33 am #

  hm…nå var det vel ikke israelitterne som startet krigen i oslo…men derimot hamas tilhengere.Etter å ha blitt bombet i over 8 år var det kanskje på tide å forsvare seg? selv er det jo trist at krig skal gå utover sivile.

  Måtte det bli fred snarest! og da må begge parter stå til. i slike kriger kan man ikke ta noens parti, for hvis man støtter fred så er hamas absolutt ikke den rette organisasjonen å gi sin støtte til.

 28. Honest januar 16, 2009 kl. 2:38 am #

  Starlett!

  Du har brakt en viktig opplysning inn på VG.

  Den som ikke fordømmer Israels anslag på et hjelpeløst folk, har latt seg blende av nettkilder som har til formål å manipulere.
  Innlegget blir ikke fullkomment før du legger til HonestReporting

  http://www.honestrepo

  Du kjenner dem sikkert, men for sikkerhets skyld.
  De gjør like stor skade som
  GIYUS.
  Sprer like mange vrangforestillinger.
  Men tommelen min får du.

 29. Mitzi januar 16, 2009 kl. 3:47 am #

  På tide med avsløringer!

  #21 freedomfighter

  Israel angriper og ødelegger. De forsvarer seg ikke.
  Det er akkurat det som Starletts innhold handler om.
  Du må lese først, så du vet hva du svarer på.
  Israel har hatt Gaza i et jerngrep i mange år.

 30. colaman26 januar 16, 2009 kl. 3:55 am #

  Det er FN som er den store stygge ulven.

  Israel og Hamas (Iran) har sine svin på skogen de og, MEN det var FN som satte opp grensene i -67, og de burde ha plassert ut en styrke der som kunne passet på at grensene ikke ble flyttet på. Og de kunne ha sikret at Hamas som terrororganisasjon ikke hadde fått bygd seg opp.
  Hadde FN gjort dette, så ville ikke så mange mennesker på begge sider blitt drept.

 31. Gullhjerte januar 16, 2009 kl. 4:11 am #

  #22 Honest

  Det var et fryktelig nettsted!
  Jeg skal ta vare på det, så skal jeg undersøke det nærmere.
  Jeg vet at mange filmer på YouTube kommer derfra.

 32. Gullhjerte januar 16, 2009 kl. 4:26 am #

  #23 colaman26

  FN består av massevis av land som tenker forskjellig.
  USA er også med i FN, og de har makt til å nekte hva de skal være.
  Derfor får ikke FN gjort noen ting for å hjelpe palestinerne som Israel har i en konsentrasjonsleir som de ødelegger på Gaza.

  Det er nesten ingen israelere som er drept.
  Jeg så nettopp at det var tretten.
  Men det er 1100 palestinere som er drept og 4000 hardt skadet.
  Starlett har skrevet 1000 drepte, men det er galt.
  Det er over 1100.
  Derfor er det galt av deg å skrive om mange drepte på _begge_ sider.

  Det er _Palestinerne_ som blir drept.
  Israel tar ikke hensyn til noen.

  Hamas har godtatt våpenhvile, men Israel bare fortsetter.
  Nå skal de ha møte i USA, så nå må Condalezza Rice nekte dem mer uhygge.
  Israel kan ikke skylde på FN for at de ikke overholder grensene.
  Hvis de hadde vært som andre land, hadde de vist naboen respekt og rettferdighet uten tvang.
  Iranerne er ikk arabere.

  Israel må slutte å skylde på andre for ugjerningene mot flyktninger og fanger på Gaza!

  Jeg trodde bibelen handlet om kjærlighet.

 33. Gullhjerte januar 16, 2009 kl. 4:30 am #

  Starlett og alle.

  Dere må også lese det som Thrillseeker har skrevet.
  Det er viktig.

  http://www.vgb.no/146

  Den beste TV-kanalen er Aljazeera!

 34. Gunnar januar 16, 2009 kl. 5:43 am #

  Boikott Israel!

  http://www.boikottisr

 35. Larsen januar 16, 2009 kl. 6:04 am #

  Israel er på jakt etter land og vann og alle ressurser.
  De bruker rakettene fra Hamas som påskudd.
  Primitive ufarlige raketter.
  Det burde et barn skjønne.
  En tredel av de drepte i Gaza er barn, og det er en stor del kvinner.
  Gaza er akkurat nå verre enn en konsentrasjonsleir, for i konsentrasjonsleirene ble de i hvert fall ikke drept både fra lufta, fra land og sjø.

  Israel har begått forbrytelser mot Palestina og Libanon i årevis og lenge før Hamas kom.

  Israel har brukt moderne og farlige våpen som ikke er sett før.
  Fosforbomber.

  Jødene i Norge må ta avstand fra Israels politikk!

  Flott innlegg, Starlett!

 36. MinaPina januar 16, 2009 kl. 6:26 am #

  Viktig innlegg.

  Men bare det enkle faktum at Israel ikke slipper presse inn i Gaza, sørger for at det kun er ignorante og enkle sjeler som biter på denne propagandaen. Og sprer den videre. Dermed reduseres troverdigheten rundt innholdet.

 37. jojja januar 16, 2009 kl. 7:25 am #

  Flott starlett.

  Jeg blir helt overgitt over hva enkelte kan få seg til å si ikke minst tro på..

  Tommel fra meg

 38. Rød Stemme januar 16, 2009 kl. 7:51 am #

  Hei

  Selv om jeg ønsker å begrense min kommentering, vil jeg berømme deg for dette innlegget.

  Mye av det som står her, gjenspeiles i den proisraelske propagandaen som forekommer her på vgblogg.

  Men også ute ellers i samfunnet.Da tenker jeg spesifikt på Mona Levin.Hun klarte å kneble Jostein Gaarder i 2006 da israelske bombefly feide over Libanon. Nå tror jeg desverre at hun har klart å kneble Willoch også.

 39. lillevanilje januar 16, 2009 kl. 7:56 am #

  Som et apropos:

  http://english.aljaze

  Artiklen spør «hvem skal redde Israel fra seg selv?»
  Lesverdig

 40. Nordlandsmann januar 16, 2009 kl. 8:50 am #

  Dette er et viktig innlegg, Starlett.

  Det er på tiden at sannheten om mediamanipulering kommer opp i dagslyset.

  Israels egentlige motiv har aldri vært å stanse de spinkle Hamasrakettene.

  Jeg tipper at Israel vil avslutte krigføringen unilateralt mens Bushregjeringen sitter, og dermed binde opp Obamaregjeringen.

  Det vil gjøre forholdene i Gaza ytterst vanskelig når våpenhvilen er et faktum.

  Glem ikke dette nettstedet som er like viktig som giyus.org

  http://www.honestrepo

  Et tankeeksperiment: Hva hadde folk tenkt og gjort dersom Israel var et muslimsk land og Gaza kristent?

  Jeg ser ingen religiøs begrunnelse for krigen for Israel og deres slaktofre, men muslimhatere legger inn religiøse argumenter.

  Nå hevder flere observatører at et motiv for Israel for krigen er at de vil teste ut det nye og hyperfarlige våpenet DIME.

  http://www.fvn.no/tem

  Det er en kynisme uten sidestykke, og minner om atomvåpnene over Hiroshima og Nagasaki.
  Bruke mennesker som forsøksdyr!

  Ingen tvil om at Israel juridisk har begått krigsforbrytelser på mange plan, og Genevekonvensjonen er brutt daglig.
  De ansvarlige må stilles for en internasjonal domstol for å hindre at slike forbrytelser skal skje igjen.
  Jeg ser innom bloggen din senere.
  Etter at jeg er ferdig med dagens arbeid.

  Tommel fra meg!

 41. Nordlandsmann januar 16, 2009 kl. 9:01 am #

  Tilføyer:

  Nøytralitet gir ikke fred!

  Bare helhjertet engasjement for de beleirede ofre fra en samlet verden kan gi varig og rettferdig fred.

  Det er behagelig å sitte på gjerdet og være nøytral, men en nøytral risikerer å se forskjell på en overlegen kynisk angriper som ødelegger et helt samfunn og et hjelpeløst, innesperret offer der alt er ødelagt.

  Derfor hevder jeg at nøytralitet er ensbetydende med stilltiende støtte til Israel.
  Heldigvis er det sjelden man treffer nøytrale.
  De er antagelig mer representet på diverse nettfora enn i virkeligheten der livet lever.

 42. Frustrert januar 16, 2009 kl. 9:21 am #

  TV og radio i Norge bruker også ordene forskjellig, og sier oppdrag, kampanje, offensiv og positivt ladete ting om Israel, men sier opprørere, terrorister, smuglere og ekstemister om palestinere.
  De ligger også under for Israels styrke.

  Jeg synes at journalister skulle gå på kurs når det gjelder ordbruk, for ordbrukene danner meninger.
  Takk for innlegget!

 43. Norwonk januar 16, 2009 kl. 10:37 am #

  «Hvordan kan man være ”nøytral” når grusomhetene forverres, når en statsmakt er i ferd med å utslette en undertrykt folkegruppe?»

  Å være nøytral innebærer ikke nødvendigvis at man er ufølsom for menneskelige lidelser, ei heller at man er naiv eller rundlurt av propaganda. Hvis alternativene enten er full støtte til Israels nåværende regjering eller til fundamentalistene i Hamas, velger jeg å bli sittende på gjerdet. Jeg synes faktisk gjerdet er det eneste ansvarlige sted å befinne seg, de to alternativene tatt i betraktning.

  Dog finnes det flere alternativer. Det er faktisk ikke alle israelere og palestinere som gidder å delta i den uendelige diskusjonen om hvem som skjøt først og hvem som ligner mest på Hitler (overdrivelser om at Israel er i ferd med å «utslette» Gazas 1,5 millioner innbyggere er ikke særlig bedre enn å hevde at alle palestinere er terrorister).

  Det finnes mennesker på begge sider som ønsker å skille mellom politikk og religion, og som betrakter det som viktigst å komme frem til en varig fredsløsning begge parter kan leve med. Det er den siden jeg støtter. Men siden den ikke er like lett å identifisere, og befinner seg på begge sider av konflikten, appellerer den tydeligvis ikke til flertallet. Dem om det.

  Jeg sitter godt på gjerdet. Derfra kan jeg heve blikket fra de daglige voldshandlingene og forsøke å se ting i et videre perspektiv. Og jeg kan støtte de som går mot strømmen og arbeider for varig fred, uavhengig av hvilken side av piggtråden de befinner seg på. Jeg håper flere snart kryper opp av skyttergravene og slutter seg til meg.

 44. lillevanilje januar 16, 2009 kl. 10:45 am #

  #32 Kommentar fra Nordlandsmann (svar):
  Nettstedt HonestReporting kan da slett ikke være troverdig. Det de presterer er ren skjære propaganda til fordel for Israel. Hvis det er det eneste pro-isralerene leser for å kunnskap om hva som skjer, så skjønner jeg jo hvorfor det noen blir fullstendig skakkjørt i hodet.
  BRT – beskyldningen om løgn som er rettet mot store internasjonale medier og HRW – hva tjener de på å juge om Israel, slik det blir påstått på nettstedet at de gjør?

 45. - januar 16, 2009 kl. 11:20 am #

  Du sier selv at det er minimalt med informasjon som kommer ut..allikevel kan du sitte øverst i kalde nord og nærmest være et sannhetsvitne etter litt googling. Hva som er sannhet om hva som skjer og hva som forgår inne i hodene på politikerne i Israel eller Hamas, vet de bare selv. Er dette så viktig for deg, så reis ned og snakk med Israelske soldater og Hamas, så kan du komme hjem å blogge.

  Ingen soldater i verden får opplæring i å drepe sivile eller barn. En soldat vil ha kamp med andre soldater, men det er umulig der nede. Hamas er feige hunder som gjemmer seg blandt kvinner og barn og på sykehus. De kan takke seg selv for lidelsene på de sivile. Men det er bevisst fra Hamas side, da får de sympati.

  Se bare på TV bildene fra palestinske sykehus. Det står nærmest en «heiagjeng» på flere 100 mennesker ved inngangene når de bærer inn skadde eller drepte. Hvorfor det??? For å få sympati.Skuespill av værste sort. Gjør Israelere sånt???

 46. Nordlandsmann januar 16, 2009 kl. 11:32 am #

  #35 lillevanilje

  De presenterer israelpropaganda, ja.
  Det var det jeg ville ha fram.

  Jeg mente at Starlett kunne ha tatt HonestReporting med sammen med Giyus i sin innledningsartikkel.
  Hun kjenner det sikkert.

  Begge nettstedene er israelpropaganda og begge bedriver manipulasjon av media og gir input til israelprogagandistene.

  #34 Norwonk

  Jeg spekulerer på hvem du støtter i fredsarbeidet.
  Vi ser en okkupant og overgriper, og et folk som ikke kan forsvare seg.

  Starletts innlegg om Israelsk propagandavirksomhet er korrekt, og jeg finner verken skyttergraver eller piggtråd der.

  Starlett

  Hvorfor unnlot du HonestReporting fra artikkelen?
  Var det fordi det kunne bli for mye på en gang?

 47. - januar 16, 2009 kl. 11:41 am #

  Jeg forstår at Israel må forsvare seg.
  Men nå har de gått for langt.

 48. Starlett januar 16, 2009 kl. 12:02 pm #

  Takk for det, Liljerød!

  Desinformasjon er ikke bra.

  Jeg skylder å tilføye at Astro turf er en betegnelse på ALL falsk og tilsynelatende grasrotbevegelse, der noen få aktivister kan gi inntrykk av at de representerer «folk flest».

  Men det er sjelden at vi ser det i den grad og så globalt som vi gjør nå.

 49. Starlett januar 16, 2009 kl. 12:18 pm #

  Jeg er litt i tvil om hva du mener, Anonym.
  Det finner naturligvis også propalestinske kilder.
  Mitt poeng med dette innlegget er at israelske myndigheter legger en mediastrategi med nettsteder der man kan abonnere på politisk styrt desinformasjon og bruke den over hele verden, på flere språk.

  DET har ikke palestinerene gjort, og det har de heller ikke ressurser til om de skulle ha ønsket det.

  Israelske myndigheter har innført en knallhard mediesensur, mot sin egen høyesterett, til og med.

  De vil kontrollere den globale mediastrømmen, men jeg tror ikke at de klarer det.

  Historiebøkene vil fordømme Israels politikk de siste 41 årene.

  DET er jeg helt sikker på.

 50. Starlett januar 16, 2009 kl. 12:24 pm #

  KJære Viljen.

  Tusen takk for en lang og fyldig kommentar, som egentlig ikke trenger noe langt svar fra meg, for vi er jo helt og fullstendig enige. 🙂

 51. Starlett januar 16, 2009 kl. 12:36 pm #

  Jeg er enig med deg i at man skal kunne diskutere uten å drive personsjikane.

  Absolutt.

  Men på en blogg skriver man jo det man har på hjertet, og når man mener at man har noe viktig på hjertet, så må man jo få skrive det?

  Folk er jo ikke NØDT til å lese politiske innlegg dersom de ikke vil…?

  Jeg er direkte deprimert over hva som skjer i Gaza nå, og jeg tror at ALL opinion for et fritt Palestina er av det gode.
  Jeg kjenner folk som er innesperret i gaza nå, og det er utrolig tøft, selv herpå avstand å forholde seg til.

  Palestinerne trenger vår solidaritet, slik jeg opplever det.

  Men enig at det er ufruktbart å kalle hverandre idioter.

  Nei, vinnere er det knapt.
  Israel vinner militært, men taper politisk og får flere militante rekrutter å forholde seg til.

  Palestina vinner hearts and minds, men taper liv og helse, og er i den dypeste humanitære krise noensinne.

  Fikst innlegg, dog. 🙂

 52. Starlett januar 16, 2009 kl. 12:58 pm #

  Ketil, det har skjedd en feil med kommentaren min her, kommentaren ovenfor har ingenting med din kommentar å gjøre, men skulle være på en helt annen blogg, hos Lykkelisa..

  Det er noe MYSTISK med bloggen min etter at den var borte en stund.

  Jeg skjønner ingenting.

  Det jeg skulle si er at jeg er en stor beundrer av Bjørneboe og har lest absolutt ALT av ham, – helt sant, og at jeg er overbevisst at Bjørneboe ville ha vært aktiv i debatten FOR palestinerne om han hadde levd.

  Han slukte ikke propaganda fra sterk militær overmakt, men var på ofrenes side.

 53. Starlett januar 16, 2009 kl. 1:03 pm #

  Hvordan skal FN avvæpne Israel?
  Nei, det går nok ikke.

  Men FN KAN være mer konsistent i sin fordømming og i sine resolusjoner.

  Da må imidlertid USA ikke blokkere i sikkerhetsrådet.
  Det er USA som har nøkkelen som kan løse opp i krisen.

  USA er jo en gigant på leirføtter i dyp økonomisk gjeld, så det kan tenkes at de er så svekket økonomisk at den nye administrasjonen ikke kan eller vil understøtte Israel med våpen og penger, – som de ganske riktig i stor grad har lånt fra Kina.

  Vi må slå fast at antisionisme og antisemittisme er to helt forskjellige ting.

 54. Starlett januar 16, 2009 kl. 1:05 pm #

  Takk for det, collins. 🙂

 55. Montag januar 16, 2009 kl. 1:27 pm #

  Jeg føyer meg til dem som sier dette er et viktig innlegg. Tommel fra meg! I dine ti punkter synes jeg du setter du ord på veldig mye ved å bruke få ord.

  Jeg blir skremt av å lese det du skriver om ”Astro turf”. Ut i fra det du skriver virker dette som en kynisk og farlig måte å utnytte internettet på.

  Begrep som ”nøytral” og ”objektiv” synes jeg egentlig vi kan kase på dynga i denne sammenheng. I hvert fall bør de som bruker dem klargjøre hva de mener med begrepene. Ordene mister sin nytteverdi i debatter når det er så stor uenighet om hva som ligger i dem. For hva betyr nøytral? Betyr det midtpunktet mellom to ytterpunkter? Eller betyr det å ikke ta stilling i det hele tatt? Å være ”nøytral” er ikke nødvendigvis noe å strebe etter.

  Jeg mangler ord for å si hvor meningsløse og _dumme_ rasismebeskyldningene mot Willoch er. Jeg tror de som kommer med disse beskyldningene på sikt skader de jødiske miljøene i Norge. For jeg tror nok det finnes jødehat og antisemittisme i Norge. Men når man roper ulv uten grunn (Willoch), så vil man ikke bli tatt på alvor senere når ulven – eller de virkelige antisemittene – faktisk står i døra.

 56. Starlett januar 16, 2009 kl. 1:30 pm #

  Hei Lillevanilje

  Jeg er jo enig i din kommentar, men refererer

  ———-
  Det er en kamp om begrepsbruken, Eksempelvis er alle ut til at denne krigen som Israel fører nå er en forsvarskrig. Snakk om å snu virkeligheten på hodet, med mindre vi snakker om en okkupant og besitters forsvar for å beholde sin posisjon.
  ——–

  Nettopp.
  Vi ser det særlig blant «israelvennene», men også i mainstreammedia, til og med i NRK, kan man ane noen glipp i begrepsbruken.
  Ord har svært stor påvirkningskraft.

  ————
  en blogger med stor lesekrets skriver følgende om forsvarskrig:
  «Alle utvidelsene av Israels grenser har skjedd i forsvarskriger: i 1948, i 1967 og i 1973. Israel har til og med trukket seg tilbake fra landområder i bytte mot fred (Sinai i 1979 og Gaza i 2005).» Det er vel å rette baker for smed – og mildt sagt et forsøk på å omskrive virkeligheten. I tillegg levers påstanden udokumentert.
  ———

  Jeg vet ikke hvem bloggeren er, men som du sier, vedkommende har satt virkeligheten på hodet.
  VET h’n ikke bedre, er det propaganda, eller er vedkommende en av dem som tar i mot meldinger fra Giyus eller

  http://www.honestrepo

  Jeg burde ha tatt dette nettstedet med i innlegget mitt, for de driver jo også massiv desinformasjon, egnet til Astro Turf, men jeg valgte bevisst å vise bare en lenke for ikke å ta for mye i et innlegg.
  (Jeg har registrert at noen bloggere har har etterlyst HonestReporting)

  Dessuten har jeg merket meg at Youtube-filmer fra dette nettstedet er hyppig brukt fra dem som forakter ALLE muslimer og som ensidig tar Israels parti med henvisning til Iran og Hamas.

  Vær obs på alt som kommer derfra.
  Hvis kildet er HonestReporting, ER det proaganda. (Og ingen ærlig rapportering.)

  ————-
  Jeg vil påstå at dette er en «krig» om begrepene. Israel må sies å lykkes godt i en slik strategi. Likevel, de som tar seg tid til å sette seg inn i problematikken, lar seg ikke duppere og lure av den israelske propagandaen.

  ———–

  Enig.
  Til syvende og sist vil nok det store flertall av folk verden rundt forstå forskjell på aggressor og offer.

  Jeg tror ikke forståelsen er så sorikende som man kan få inntrykk av på VGB.

  Legg merke til at de mest ekstreme er mest aktiv når hvem som helst må forstå at Israels krigsforbrytelser er utålelige og og ulovlige.

  De er iikke mange, men VELDIG synlige, – på de fleste nettfora, men de representerer IKKE grasrota og den alminnelige folkemening.

  Derfor er denne aktivistvirksomheten klassisk Astro Turf.

  Takk for lenken til Aftenpostaen

  ALL ære og honnør til Kåre Willoch, – høyrekjempen som er tydeligere enn mange av våre partifeller.

  (De må vel være litt mer dempet som det største posisjonspartiet. Eller MÅ de det?)

 57. Starlett januar 16, 2009 kl. 1:31 pm #

  Hei Lillevanilje

  Jeg er jo enig i din kommentar, men refererer

  ———-
  Det er en kamp om begrepsbruken, Eksempelvis er alle ut til at denne krigen som Israel fører nå er en forsvarskrig. Snakk om å snu virkeligheten på hodet, med mindre vi snakker om en okkupant og besitters forsvar for å beholde sin posisjon.
  ——–

  Nettopp.
  Vi ser det særlig blant «israelvennene», men også i mainstreammedia, til og med i NRK, kan man ane noen glipp i begrepsbruken.
  Ord har svært stor påvirkningskraft.

  ————
  en blogger med stor lesekrets skriver følgende om forsvarskrig:
  «Alle utvidelsene av Israels grenser har skjedd i forsvarskriger: i 1948, i 1967 og i 1973. Israel har til og med trukket seg tilbake fra landområder i bytte mot fred (Sinai i 1979 og Gaza i 2005).» Det er vel å rette baker for smed – og mildt sagt et forsøk på å omskrive virkeligheten. I tillegg levers påstanden udokumentert.
  ———

  Jeg vet ikke hvem bloggeren er, men som du sier, vedkommende har satt virkeligheten på hodet.
  VET h’n ikke bedre, er det propaganda, eller er vedkommende en av dem som tar i mot meldinger fra Giyus eller

  http://www.honestrepo

  Jeg burde ha tatt dette nettstedet med i innlegget mitt, for de driver jo også massiv desinformasjon, egnet til Astro Turf, men jeg valgte bevisst å vise bare en lenke for ikke å ta for mye i et innlegg.
  (Jeg har registrert at noen bloggere har har etterlyst HonestReporting)

  Dessuten har jeg merket meg at Youtube-filmer fra dette nettstedet er hyppig brukt fra dem som forakter ALLE muslimer og som ensidig tar Israels parti med henvisning til Iran og Hamas.

  Vær obs på alt som kommer derfra.
  Hvis kildet er HonestReporting, ER det proaganda. (Og ingen ærlig rapportering.)

  ————-
  Jeg vil påstå at dette er en «krig» om begrepene. Israel må sies å lykkes godt i en slik strategi. Likevel, de som tar seg tid til å sette seg inn i problematikken, lar seg ikke duppere og lure av den israelske propagandaen.

  ———–

  Enig.
  Til syvende og sist vil nok det store flertall av folk verden rundt forstå forskjell på aggressor og offer.

  Jeg tror ikke forståelsen er så sorikende som man kan få inntrykk av på VGB.

  Legg merke til at de mest ekstreme er mest aktiv når hvem som helst må forstå at Israels krigsforbrytelser er utålelige og og ulovlige.

  De er iikke mange, men VELDIG synlige, – på de fleste nettfora, men de representerer IKKE grasrota og den alminnelige folkemening.

  Derfor er denne aktivistvirksomheten klassisk Astro Turf.

  Takk for lenken til Aftenpostaen

  ALL ære og honnør til Kåre Willoch, – høyrekjempen som er tydeligere enn mange av våre partifeller.

  (De må vel være litt mer dempet som det største posisjonspartiet. Eller MÅ de det?)

 58. Starlett januar 16, 2009 kl. 1:33 pm #

  Hei Teodor-Rufus, og velkommen på bloggen min!

  Glad for at du synes det. 🙂

 59. Randi januar 16, 2009 kl. 1:52 pm #

  Det er kolera og sammenbrudd i Zimbabwe. Det er må dere huske på.
  TV og aviser burde ikke flykte fra et land til et annet, men være alle steder på en gang.

 60. Frk_Meg januar 16, 2009 kl. 1:53 pm #

  Tommel fra meg Starlett!
  Takk for at du har ordene i din makt.
  FN skoler og FN sitt matlager blir bombet.
  FN reagerer med få »sinte» ord.
  Hvem skal betale Israels ødeleggelser i Gaza, Jo FN.
  Send regningen til Israel.
  Boikott Israel til de vil betale for gjenoppbyggingen av det de har ødelagt.

 61. Gringofanten Fra-Stavanger januar 16, 2009 kl. 1:58 pm #

  Krigens første offer er sannheten.

 62. Pistolero januar 16, 2009 kl. 2:01 pm #

  du peker på et viktig aspekt ved alle kriger, blondie. nemlig krigen om «sannheten».

  det er klart at Israel (og Hamas) har mediestrategier på samme måte som de har militære strategier. Israel forsøker blandt annet å stenge internasjonal presse ute av Gaza, samt stemple NORWACs rapporter som løgnaktige.

  astroturfing er en del av samme strategi. dessverre kjenner få til denne virksomheten, og derfor er innlegget ditt vel verdt en tommel!

  forøvrig – seierherrene skriver historien, og siden Israel er dømt til å tape denne krigen, på den ene eller den andre måten, tror jeg ikke den historiske dommen over dem blir nådig denne gangen.

  Viva!

 63. Starlett januar 16, 2009 kl. 2:38 pm #

  Hei Lastchance, og velkommen på bloggen min! 🙂

  Ja, situasjonen er kritisk, tragisk og vond.
  For et innesperret utsultet folk der alle kjenner noen som er drept eller skadet, og der folk lever i konstant frykt for Israels bomberegn og for deres farlige våpen.

  Jeg kan forsikre deg om at jeg har satt meg skikkelig inn i konflikten.
  Faktisk har Midt-Østen-problematikken vært en av mine store interessefelt i flere tiår.

  ———-
  Altså sånn at du vet hva f.eks årstallet 1929 betyr? 2005? Philadelphistripen?
  ———
  Jo, jeg vet meget godt hva disse årstallene betyr.
  Jeg tittet på innlegget ditt, og la merke til alt hva du hadde utelatt av viktige årstall og av kronologien i den eskalerende tragedien.

  1967 er et nøkkelårstall.

  Israel har siden da vært mer eller mindre hardhendte okkupanter, som har tilranet seg stadig mer jord og gjort forholdene for palestinerne verre og verre.

  Husker du krigen i Libanon i 2006?

  Hvis du ser på mitt arkiv fra 2006, vil du finne mange innlegg om det.

  Husk at Hizbollah ble opprettet som en direkte følge av israelernes krigføring der.

  Du kan jo f.eks lese dette innlegget der du kan se at ortodokse jøder IKKE støtter staten Israels sionisme og apartheidpolitikk.

  http://www.vgb.no/897

  —————-
  Jeg har bare merket meg så utrolig mange uttaler seg uten å vite bakgrunnen
  —————-

  Det har jeg også lagt merke til.
  Derfor dette innlegget om Astro turf, altså om enkelte propagandanettsteder som israelerne har satt i system for å narre folk.

  Det er denne desinformasjonen DETTE innlegget handler om.

 64. Starlett januar 16, 2009 kl. 2:39 pm #

  Mer eller mindre, ja, men Israel kontrollerer informasjonen fra Gaza, siden de ikke slipper uavhengige journalister inn, og så er det denne systematiske desinformasjonen på nett.
  Leste du innlegget mitt?

 65. Starlett januar 16, 2009 kl. 2:51 pm #

  Man må følge med i bloggen man har kommentert eller følge Lillevaniljes råd.

  Det er nok ingen varslingstjeneste på VGB.

  Men hvem vet, – muligens kommer det
  med WordPress? 🙂

 66. colaman26 januar 16, 2009 kl. 2:51 pm #

  #28 Gullhjerte

  jo det er maaange drepte på begge sider. Hvordan klarer du å si at det kun er 13 israelere som er drept?
  Hamas og dets tilhengere har igjennom mange år drept mange israelere, og israelere motsatt. Men betyr ikke drapstallene fra før krigen noe?

  Usa var ett av alle landene som var med på å sette grensene i -67, så hvordan kan du si at ikke Usa ville ha vært med på å sette ut en fredsbevarende styrke der?

  At FN nå ikke vil gå inn i Palestina har med flere forhold å gjøre.
  Ett av dem er blant annet at Hamas har sagt at de vil se på en slik styrke som en okkupasjonsmakt, og at de da ville erklære krig mot dem.
  En annen er som du selv nevner, at Usa mest sannsynlig ikke ville ønsket det.

 67. colaman26 januar 16, 2009 kl. 2:55 pm #

  Til deg Starlet

  Når det gjelder løgnaktig propaganda så bedrives det av begge sider. Hvem som er verst er ikke lett å vite.

  Så jeg stoler faktisk ikke på noen av sidene når det gjelder krigen.

 68. Starlett januar 16, 2009 kl. 2:57 pm #

  Ja.

  Jeg vet at det kan gå litt trått med kommentarsvar med meg, og har dårlig samvittighet for flere tråder, men jeg gjør så godt jeg kan, gitt den tiden jeg har muligheter til å blogge og mer kan man ikke forlange av noe menneske.

 69. Starlett januar 16, 2009 kl. 2:57 pm #

  🙂

 70. Starlett januar 16, 2009 kl. 2:59 pm #

  Takk for en fin kommentar! 🙂

 71. Starlett januar 16, 2009 kl. 3:05 pm #

  Flott at du gjorde meg oppmerksom på det.

  Veldig spennende blogg.

  Takk skal du ha! 🙂

 72. Montag januar 16, 2009 kl. 3:07 pm #

  #49 colaman26
  «jo det er maaange drepte på begge sider. Hvordan klarer du å si at det kun er 13 israelere som er drept?»

  Det er selvsagt tragisk med hvert eneste liv som går tapt, men det er jo ingen som helst tvil om at det er et absurd misforhold mellom antall drepte palestinere og antall drepte israelere. Jeg mener jeg hørte for litt siden at siden Israel startet den siste storoffensiven var 3 israelske sivile og 9 israelske soldater drept, mot rundt 1000 palestinere. Gullhjerte skriver i #28 at tallet på israelske drepte har steget til 13.

  Betyr ikke drapstallene fra før krigen noe, spør du, men dette misforholdet i antall drepte er jo ikke noe nytt. I 2006 og 2007 ble i underkant av 200 palestinske BARN drept i israelske kamphandlinger, mot 20-30 israelske sivile (både barn og voksne) som ble drept i palestinske terrorhandlinger. Jeg skrev et innlegg om det her:
  http://www.vgb.no/240

 73. Starlett januar 16, 2009 kl. 3:08 pm #

  Å ja?

  Med massakre, blodbad og innesperring?

  Israels statsterrorisme skaper MER ytterliggående islamisme og ikke mindre.

  Kunne du underbygge ditt syn?

 74. Artemisia januar 16, 2009 kl. 3:10 pm #

  Utrolig bra, Starlett!

  Synes det er trist at feks Kåre Willoch blir beskyldt for å være rasist og at han oppfordrer til jødehat, jfr punkt 1- samt nyheter og debattprogram de siste dagene. Det er for meg som seer, helt ubegripelig at jødene kan tolke hans utsagn slik- og reglerett besylde ham for jødehat.

  Å angripe en person som kommer med fakta, for å være rasist- er en sterk hersketeknikk. Skammelig.

  Tommel, selvsagt!

  Krigen der nede er uansett grusom- og helt forferdelig og må stoppes NÅ!!!

 75. Starlett januar 16, 2009 kl. 3:15 pm #

  Jeg har en begrunnet mistanke om at du IKKE leste hele innlegget mitt, og hvis du gjorde det, kan det nok se ut som mitt budskap ikke har nådd fram til deg.

  Bortsett fra det, så vil jeg si at du fremstår som en under mitt punkt ni – altså dette med dominoeffekten ved astroturf og massiv desinformasjon.

  Hva har Oslo med dette å gjøre?

  Utdyping imøtesees med interesse.

  Om du kjemper for frihet, ja så ser du kanskje at folket i Gaza er blant de minst frie folk i verden nå, og dem er det verdt å kjempe for.

 76. MorHubro januar 16, 2009 kl. 3:19 pm #

  Jeg er stum!

  Stum!

  Dette er en oppsiktsvekkende nyhet!

  Jeg må undersøke hva dette er, så skal jeg gi mitt besyv med i debatten.

  Vis barmhjertighet med et utpint folk!

  Min tommel er en selvfølgelig anerkjennelse av din undersøkende journalistikk!

 77. Starlett januar 16, 2009 kl. 3:25 pm #

  Hei Honest, og velkommen på bloggen min!

  (Er du en ny blogger, forresten?)

  Jeg kjenner HonestReprting, og jeg vurderte om jeg skulle ta dem med, men fant ut at jeg skulle begrense meg til ett nettsted.

  Men HR er ille, og der er det mange filmklipp som flittig benyttes på nett.

  Denne er heller ikke god, men man vet i alle fall hvem som står bak:

  http://www.thejidf.or

 78. Starlett januar 16, 2009 kl. 3:26 pm #

  Hei Honest, og velkommen på bloggen min!

  (Er du en ny blogger, forresten?)

  Jeg kjenner HonestReprting, og jeg vurderte om jeg skulle ta dem med, men fant ut at jeg skulle begrense meg til ett nettsted.

  Men HR er ille, og der er det mange filmklipp som flittig benyttes på nett.

  Denne er heller ikke god, men man vet i alle fall hvem som står bak:

  http://www.thejidf.or

 79. Starlett januar 16, 2009 kl. 3:27 pm #

  Velkommen på bloggen min, Mitzi!

  Enig med din kommentar.
  Takk for den!

 80. Starlett januar 16, 2009 kl. 3:37 pm #

  Her kan du lese en kortversjon fra FN

  http://www.fn.no/tema

  Israelerne var pålagt å trekke seg tilbake, noe de ikke gjorde, tross gjentatte FN-resolusjoner.

  Hovedproblemet er den sterke støtten fra USA, der det finnes en terk lobby av sionister.

  Paleatina er så mye mer enn Hamas, og krigshandlingene har pågått lenge før Hamas var et faktum.

  For vel to år siden kriget Israel mot Lbanon.
  De trengte Litani-elven, men brukte samme vikarierende motiver som de nå bruker mot Gaze.

  Den gang var det Hizbollah som var syndebukken..

  Jeg gjør oppmerksom på at Hizbollah ble opprettet som et direkte resultat av Israels angrepskrig og okkupasjon av Libanon i 1982.

  Noe JEG husker svært godt.

  http://www.vgb.no/897

 81. Starlett januar 16, 2009 kl. 3:39 pm #

  Ja, det er et utrolig usaklig nettsted, og en viktig premissleverandør for fornekterne av lidelsene til ofrene for Israles aggresjonspolitikk.

 82. colaman26 januar 16, 2009 kl. 3:40 pm #

  #51
  Men hvorfor kan ikke da Hamas legge ned sine våpen, og overgi seg?
  Hvis Hamas gjør dette, så vil israel (tror jeg) stoppe sin offensiv umiddelbart.
  Deretter burde FN og det internasjonale samfunn gå inn i Palestina. Bygge opp infrastrukturen, og presse Israel i å trekke seg fullstendig tilbake til de grenser som ble satt i -67 av FN.

  Problemet er bare at Hamas ikke bryr seg om sine egne. Hamas vil ha makten i Palestina, uansett hva det koster for det palestinske folk.
  Fatah er ikke stort bedre dem. Der er det jo bare korrupsjon.

  Jeg for min del tror at denne konflikten mellom Israel og de arabiske landene/Iran aldri vil ta slutt. Araberne/Islamistene godtar ikke Israel, og jødedommen, og derfor vil Israel leve under en konstant usikkerhet.

  Israel har til enhver tid levd under angrep fra en eller annen araberstat/gruppering. Og de har slått tilbake. Slått tilbake med en grusomhet, det er det ikke tvil om.

 83. Peder_P januar 16, 2009 kl. 3:57 pm #

  #54colaman26
  Du må ikke snu alt 180 grader rundt.
  Du må heller spørre hvorfor Israel ikke legger ned våpnene og slutter å drepe for fote. Tenk på mostandsmennene i Norge under krigen!
  De er våre helter. og Hamas gjør det samme for palestinerne.

  Israel har hele tiden angrepet.
  De har så sterk militærmakt at de kan utrydde hele Midtøsten, og de har atomvåpen, men det tør de ikke å bruke for da blir de utstøtt av alle.

  Folket valgte Hamas frivillig og demokratisk.
  Man må respektere andre land sine valg.

  Starlett
  Til deg vil jeg si at det var et godt innlegg som du får tommel for.

 84. zamoyski januar 16, 2009 kl. 4:01 pm #

  Nøytral kan en ikke være når barn og sivile dør og når en tar over seg lidelsen. En kjemper med tårer og i slike stunder er det menigsløs å leve.

 85. Starlett januar 16, 2009 kl. 4:32 pm #

  Det har du rett i.

 86. Starlett januar 16, 2009 kl. 5:41 pm #

  Aljazeera er en viktig kanal, fordi de har palestinske journalister inne i Gaza, og derfor kan vi få genuine øyenvitneskildringer og genuine bilder og reportasjer derfra.

  De har sendinger på engelsk, og jeg regner med at svært mange som har digitalt TV, har Aljazeera.

  Oppforder folk til å se på kanalen av og til som et korrektiv til BBC, CNN og NRK.

  Jeg har lest Thrillseeker.

  Han har skrevet flere gode innlegg, og jeg har kommentert hos ham.

  Kanskje kommenterer jeg mer senere.

  Jeg regner med at du fant bloggen hans i natt.

 87. Nordlandsmann januar 16, 2009 kl. 5:46 pm #

  Det er nå kommet fram indikasjoner på at Israel bevisst har angrepet sivile mål for å nå politiske mål, og jurister ønsker at de ansvarlige skal stilles for internasjonalt tribumal.
  Siste ord er ikke sagt.

  #54 colaman26

  Det er Israel som er de store våpenbrukerne.

 88. Starlett januar 16, 2009 kl. 5:49 pm #

  Jeg har boikottet Israel i mange år etter beste evne, men kan ikke garantere at boikotten har vært 100%.

  Internasjonal boikott som mot apartheid i Sør-Afrika kunne ha gjort en forskjell.

 89. Starlett januar 16, 2009 kl. 5:51 pm #

  Flott kommentar!

  Har du vært på bloggen min før, mon tro?

 90. Starlett januar 16, 2009 kl. 5:58 pm #

  Hei MinaPina

  Jeg er veldig glad for denne kommentaren og din vurdering av innlegget mitt.

  Og vi er jo enige i det saklige innholdet.

  Takk!

 91. colaman26 januar 16, 2009 kl. 6:36 pm #

  #55
  Hva mener du med at jeg snur alt rundt? Hamas er den underlegne part. Israel sier at de skal stoppe når Hamas slutter med å sende raketter inn i Israel.

  Ikke engang prøv å sammenligne våre helter med terroristene Hamas.
  Hamas dreper sine egne medborgere, Hamas sender selvmordsbombere og raketter inn i ett annet land etc etc etc. Hamas skaper frykt i både sine egne medborgere, og i andre land.
  Våre helter kjempet her i vårt hjemland mot okkupasjonsmakten.

  #57
  Ja, israel er de store våpenbrukerne. Og dessverre så dreper de (bevisst/ubevisst) mange uskyldige palestinere. Men det er jo også kommet frem at Hamas under denne krigen har drept flere av sine egne medborgere.

  Og jeg er helt enig med de aller fleste at denne tragiske krigen må ta slutt.
  Krigen burde aldri ha startet, og det er kun FN som kunne ha forhindret dette.
  Som jeg har sagt så mange ganger så burde FN ha hatt sin tilstedeværelse der siden -67 med fredsbevarende styrke. På den måten kunne de ha hindret ulovlige bosetninger, de kunne ha hindret Hamas å bygge seg opp etc etc etc.

 92. colaman26 januar 16, 2009 kl. 6:37 pm #

  Og jeg er jævlig glad i å skrive: etc etc etc

 93. ketil_r januar 16, 2009 kl. 6:44 pm #

  #10,5
  Jeg skjønte det måtte ha skjedd en forveksling..

  Mens araberenes retorikk, ideologi og målsetting er den samme nå som i 67, så har sympatien skiftet side. De venstreorienterte velger å overhøre Jens Bjørneboes desperate rop, og har tatt til seg Moskva/sosialist propegandaen, som AKP-ml og desslike har spredd i 40 år.

  Si meg hvem dine venner er, og jeg skal si deg hvem du er osv. 😉

  Du må være litt forsiktig med å ta Bjørneboe til inntekt for dine synspunkter. Det er umyndiggjøring og et angrep på hans autoritet. Det er lov å være uenig med han, men det er de samme kreftene som truer Israel i dag.

  Over til posten din:
  Du arumenterer mot budbringeren. Jeg antar du også mener idealet er å diskutere sak. Man kan som kjent bare styre hvordan man selv opptrer. Jfr salige Arne Næss normer for sakelig diskusjon 😉

 94. Starlett januar 16, 2009 kl. 7:02 pm #

  Tusen takk, jojja!

  Ja, det er mye rart å lese.

 95. ARGUS37 januar 16, 2009 kl. 7:13 pm #

  Vanligvis kan du jo være ganske balansert og objektiv, men her ser det ut til at du er villig til å glemme at enhver sak har mange sider.

  Når man spør hva Israel burde ha gjort for å stoppe det evige rakettregnet fra HMAMAS og Gazastripen, får man ofte svaret om at de burde åpne blokkaden av Gaza og trekke seg tilbake til de opprinnelige grensene fra 1967 (eller deromkring).

  Men så burde man kanskje erindre at Israel engang var bak slike grenser, men ble likevel angrepet av alle sine naboer – samtidig – (6.dagers-krigen) med det formål å slette Israel fra kartet.

  Nå gikk det ikke ganske slik araberstaten hadde tenkt. Etter 6 dager var de fleste på vill flukt med halen mellom beina. Og så er det slik at når man initierer en krig, så løper man en risiko. Det er som oftest seierherren som bestemmer betingelser i en fredsavtale, som tegner kartet og skriver historien. Derfor må man som angriper faktisk regne med at man ved tap vil måtte avstå landområder. (Krigens pris)

  Likevel trakk Israel seg ut av Gaza (2005), men dette utkøste bare et nytt rakettregn fra HAMAS og nye trusler om Israels endelige utryddelse som nasjon. Slikt inngir ikke mye tillit.

  Så er det vel slik at det er enhver selvstendig nasjons soleklare rett å stenge sine egne grenser? Hvis Sverige insisterte på å sende Norge ukentlige selvmordsbomberee, tror jeg vel det ikke hadde vært så veldig lenge før grensen mot Sverige hadde blitt forsøkt stengt?

  Ulykken for palestinerne på Gaza er jo at de kun grenser til Israel og Egypt. Så når Israel velger å beskytte seg mot selvmordsbombere ved å oppføre en mur (passivt tiltak) så betyr det ag palestinere på Gaza må holde seg på sin side av grensen. Og når også araberstaten Egypt velger å stenge grensen mot Gaza, så kan man jo bare undre seg hvorfor? Hva er det palestinerne på Gaza driver med når ikke engang arabiske nabostater vil ha noe med dem å gjøre?

  I praksis er de dermed innestengt (isolert) som følgte av sine egne handlinger. Kan hende burde de derfor bruke mer tid på å bygge sin egen infrastruktur, havn mot Middelhavet og en flyplass fremfor å bruke tid på å sende raketter mot Israel?

  Ja, det er altså bare et forslag!

 96. Nordlandsmann januar 16, 2009 kl. 7:31 pm #

  #58 colaman26

  Nå er det sterk mistanke om at Israel har angrepet sivile mål med fullt overlegg.
  Det er en ny strategi etter Libanonkrigen.
  De nye DIME-våpnene skader det sivile målet direkte.
  Derfor er skade i flere tilfeller annerledes enn tidligere.
  Jeg har fulgt nøye med i dette, og det synes som om Israels strategi er å avskrekke Hamas ved å bombe sivile mål i form av uskyldige sivilister, Fn-bygninger, mens generalsekretæren i FN var i Gaza, ambulanser, skoler, sykehus, moskeer, bolighus osv.

  Du kan selv finne mer ut om DIME-våpen.

  Man får ikke sannheten før krigen er etterforsket.

  Det er sterke krefter i sving for å stille de ansvarlige for en internasjonal domstol, men det kan bli vanskelig, for sannsynligvis vil USA nedlegge Veto, skjønt man aldri kan si noe sikkert om hva Obama vil gjør.
  Man trodde ikke at det skulle bli mulig å opprette en domstol for krigsforbrytelsene på Balkan, men likevel ble den en realitet.

  I et eventuelt internasjonalt tribunal må man naturligvis undersøke både Hamas-ledere og israelske ledere, og bestrebe seg på å finne sannheten.

  Jeg er enig i at FNs tilstedeværelse i hadde vært ønskelig, men det krever enstemmighet i sikkerhetsrådet, og det var det ikke mulig å oppnå.
  Imidlertid er vi nå inn i krigens siste fase, og Israel vil sannsynligvis foreta en unilateral våpnhvile.
  Dette er uheldig, og vil ikke løse noen ting på sikt.

 97. ketil januar 16, 2009 kl. 7:36 pm #

  #62
  Det er ganske utrolig hvordan man klarer å snu ting på hodet. Om Israel har brukt DIME-våpen eller ikke skal være usagt, men hvis de har det er det en type våpen som er konstruert for å REDUSERE sannsynligheten for at uskyldige skal bli drept eller såret:

  «Dense Inert Metal Explosive (DIME) is uniquely suited for Low Collateral Damage. It produces lower pressure but increased impulse in the near field. Far Field damage is reduced (no frags/ impulse rolloff). The lethal footprint can be tuned to precision footprint. Strike Weapon Scaling Tests were completed in August of 2004), and full-scale Mk-82 tests were in the planning stage as of early 2005. DARPA funded RPG defense system feasibility tests in January 2005, which were successful.

  Jfr. også wikipedia:
  Dense Inert Metal Explosive (DIME) is an experimental type of explosive that has a relatively small but effective blast radius … It is intended to limit the distance at which the explosion causes damage, to avoid collateral damage in warfare.
  http://en.wikipedia.o

  Dette er altså dyrere våpen som likvel velges for å minimalisere skader på sivile. Men det er klart, når det er Israel som gjør dette, da må de ha helt andre motiver.

  Det første som dør i krig er sannheten….

 98. Nordlandsmann januar 16, 2009 kl. 7:44 pm #

  #61 ARGUS37

  Man må ha i erindring at israelerne har okkupert stadig mer land fra palestinerne.
  Mot folkeretten.
  De har adskillige FN-sanksjoner mot seg, men de har dessverre ikke respektert FN eller andre internasjonale aktører.

  De har bygd murer på palestinsk land og har begått stor urett mot palestinerne uansett hvem som satt med makten.

  Man kan vanskelig bygge opp infrastruktur når land er blitt fratatt, når man har gjennomlevd en langvarig blokade og er ruinert, fordi de israelske myndigheter bomber og ødelegger alt arbeid med palestinsk infrastruktur hver gang de går til krig.

  Den kraftige israelske våpenbruk, også med DIME-våpen og bevisste drap av sivile mål kan ikke legitimeres ut fra Hamas sine raketter.

  Forøvrig handler Starletts innlegg i liten grad om krigen og skyldfordeling.
  Den handler om beviselig israelsk metodikk for å føre folk bak lyset, med sensur og astroturfing, og på det punkt har hun saklig helt rett.

  Dette er mulignes lite kjent for bloggere på vgb, men ikke desto mindre en realitet.

  Forøvrig går krigen nå mot sin slutt, og sannheten vil komme for en dag.

  Se forøvrig min kommentar til colaman26.

  Jeg imøteser et internasjonalt tribunal.

 99. lillevanilje januar 16, 2009 kl. 7:48 pm #

  #63 Kommentar fra ketil

  DIME står for Dense Inert Metal Explosives. Bomben har en høy, men begrenset sprengkraft, og er utviklet spesielt for å ta ut fiendlige mål i tett befolkede områder. Det som gjør DIME så ekstremt dødlig er at den har mikro-prosjektiler laget av HMTA, en wolframlegering som ødelegger kroppens biokjemi, ødelegger immunsystemet, raskt forårsaker kreft og angriper DNA (genotoxic).

  Hvis det viser seg at Israel har brukt DIME bomber i Gaza i denne krigen, noe som er sansynlig – så er det en forbrytelse ikke bare mot de som lever i dag, men også mot kommende generasjoner. OM Israel denne gangen har brukt DIME bomber, så er det ikke første gangen. Allerede i 2006 skal Israel ha brukt DIME bomber mot palestinere i Gaza. Kildehenvisning finner du her: http://www.vgb.no/126

  DIME bomben er en videreutvikling av DU bomben, en bombetype som USA i en årrekke har brukt i Irak og Afganistan. DU bomben, som også blir betegnet som ”dirty bomb” består av utarmet URAN for å gi den en ekstrem sprengkraft. Det betyr også at den er farlig på andre måter, se mer her: http://www.vgb.no/126

  Kan man begå en verre krigsforbrytelse enn å bruke slike våpen?

 100. jojja januar 16, 2009 kl. 7:53 pm #

  #61. Argus.
  Jeg blir litt provoseert av det du skriver her, for du slenger nå ut kommentarer både her og der uten å ha kilder og ikke er du balansert heller…husker du denne.
  #3 Kommentar fra ARGUS37 (svar):
  Det har også vært snakket underlig lite fra norske medier om at HAMAS gikk fra sykehusseng til sykehusseng og regelrett henrettet pasienter de ikke likte.

  Sårede pasienter i sykehussenger!!!

  Det blir ikke fred på Gazastripen så lenge HAMAS styrer der (og neppe på Vestbredden heller)

  Upassende? Tips moderator!Skrevet 10. januar 2009, klokken 01.24

 101. Sandri Pathfinder januar 16, 2009 kl. 8:17 pm #

  Starlett, jeg har svart deg hos Siskan. Tror jeg er i ferd med å bli tatt av influensaen og orker ikke gjenta meg selv. Og glemte i sløvheten å ønske dere begge en god helg! 🙂

 102. - januar 16, 2009 kl. 8:19 pm #

  #65
  Survivors close to the lethal zone may have their limbs amputated (as the micro shrapnel can slice through soft tissue and bone) and may subsequently contract cancer (rhabdomyosarcoma) from the HMTA micro-shrapnel embedded in their body tissue.

  Leathal zone er ca 4 meter, dvs en person 8 meter fra treffet risikerer å få kreft, mens ved en konvensjonell bombe ville han blitt drept av eksplosjonen.

  Alt i følge dine kilder.

 103. Starlett januar 16, 2009 kl. 8:30 pm #

  Takk for det, Rød Stemme.

  Det var synd at Jostein Gaarder skulle bli skremt fra debatten, men jeg vil ikke tro at Kåre Willoch lar seg målbinde.
  Han har stått i politisk debattstorm før.

 104. Starlett januar 16, 2009 kl. 8:32 pm #

  Takk for artikkelen!
  Engelsk Aljazeera er i det hele tatt en viktig informasjonskilde nå, både på nett og på TV, for der får vi virkeligheten fra folk som ER i Gaza.

 105. lillevanilje januar 16, 2009 kl. 8:33 pm #

  #68 Kommentar fra (svar):

  Kreft, svekket imunforsvar, eller skader på arveanleggene. Uansett – den som overlever lever ikke lenge. Og den dreper neste generasjon i mors liv. De som blir født kan risikere å bli født med alvorlige misdannelser.

 106. Starlett januar 16, 2009 kl. 8:37 pm #

  Jeg kjenner godt til dette nettstedet, og burde kanskje ha tatt det med til skrekk og advarsel.
  Jeg vet om flere tilsvarende nettsteder, mange utgått fra kristensionistiske miljøer, men det blir for mye på en gang å ta med i ett innlegg.

  Fint, likevel, at det kommer opp i kommentatortråden!

  DIME-våpnene er jo radioaktive så vidt jeg forstår, de fremkaller kreft og gjør store skader på sivile mål.

  Dessuten kan skadevirkningene på lang sikt bli betydelige.

  Minner noe om klasevåpnene Israel brukte mot Libanon i siste fase av krigen.

  Er det en bevisst strategi for å gjøre områder ubeboelig?

  Jeg vet ikke.

  Ja, en internasjonal domstol hadde jeg også ønsket meg, men hvor realistisk er det egentlig?

 107. Starlett januar 16, 2009 kl. 8:40 pm #

  Vel.
  En hver må selv finne ut av sitt ståsted.

  Men jeg skjønner godt argumentet.

  Det trenges en global EKTE grasrotbevegelse som er så sterk at politikerne ikke kan unngå å legge merke til den.

 108. Starlett januar 16, 2009 kl. 8:44 pm #

  Hei Frustrert og velkommen hit!

  Jo, ordkrig forekommer også i norske medier.

  Jeg tror faktisk at det i de dominerende norske medier ofte rett og slett er ubetenksomhet, men enig i mer bevisstgjøring blant journalistene hadde vært på sin plass.

 109. Starlett januar 16, 2009 kl. 8:51 pm #

  Hei Norwonk

  Du skriver blant annet

  ————

  Hvis alternativene enten er full støtte til Israels nåværende regjering eller til fundamentalistene i Hamas, velger jeg å bli sittende på gjerdet
  ———-

  Nei, jeg mente det ikke slik.
  Jeg støtter absolutt ikke Hamas fullt ut, ikke på NOEN som helst måte, og det er jo synd at du har oppfattet meg slik.

  Men jeg mener at Israels krigsforbrytelser er av en langt alvorligere karakter, ikke minst når vi vet at de bevisst velger seg ut sivile mål og med det våpenarsenalet de bruker og den ødeleggelse de forårsaker.

  Min sympati og solidaritet er hos palestinerne i denne Davids kamp mot Goliat, men det er selvfølgelig ikke ensbetydende med at jeg støtter de ytterliggående i Hamas’ militære ving eller støtter rakettutskytningene.

  Men husk at Hamas er en organisasjon med mange fraksjoner.Slett ikke alle er ytterliggående, men NÅ vil vi sannsynligvis se en betydelig islamistisk radikalisering – som naturlig følge av Israels overdrevne og tragiske vold.

 110. Starlett januar 16, 2009 kl. 8:54 pm #

  Jeg forstår det slik at misforståelsen er oppklart. 🙂

  HonestReporting er en fryktelig nettsted, og det har enda mange flere brukere enn Giyus.

  150.000 medlemmer, tror jeg.

  Jeg har sett mye fra dette nettstedet gjennom årene, ikke minst når den muslimske befolkning hvor som helst i verden blir forfulgt.

 111. Starlett januar 16, 2009 kl. 9:02 pm #

  Anonym

  Jeg biter deg ikke om du blogger under ditt nick, men vel, – det er ditt eget valg.

  Det kommer en del informasjon ut hvis man vet hvor man skal hente den.

  Angående å være sannhetsvitne i det kalde nord, så gjelder det vel oss alle?
  Ikke sant?

  La meg gjøre det klart for deg at jeg kjenner Midt-Østen, så jeg trenger ikke å reise ned nå.

  Men jeg utelukker ikke at jeg reiser ned igjen senere.

  ————-
  Ingen soldater i verden får opplæring i å drepe sivile eller barn.
  ———

  Jo, det er en del av Israels taktikk.

  LESTE du egentlig innlegget mitt?

  Din kommentar er et stjerne-eksempel på det nettproblemet jeg prøvde å belyse.

  Hva med å lese en gang til og ta det nøye?

  Nettsteder med desinformasjon, Israelsk sensur og astroturfing er stikkordene du bør merke deg!

 112. NN januar 16, 2009 kl. 9:05 pm #

  #63 ketil

  Det er kjempefarlige våpen og alt blir ødelagt i mange hundre år.

 113. - januar 16, 2009 kl. 9:34 pm #

  Det blir bare verre etter krigen og nød.

 114. Gullhjerte januar 16, 2009 kl. 9:41 pm #

  #49 colaman26

  Israel har drept mange mange flere enn Hamas.

  Nå snakker jeg om denne krigen. Der blir palestinerne slaktet og soldatene fra Israel sitter trygt beskyttet i flyene og stridsvognene sine.
  Jeg tenker på alle de skadete og drepte.
  Det er over 5000 skadete.

  Hamas vil ha hjelp fra FN, men Israel bombet FN-bygningen og FN-ambulansene.
  USA vil ikke, og da hjelper ingenting.
  Barna dør og mister liv og lemmer.

 115. Gaute januar 16, 2009 kl. 9:58 pm #

  Det er feil på begge sider men Israel trenger ikke å skryte av at de er demokratisk for det er de ikke.
  Jeg likte innlegget med mye nytt.

 116. MorHubro januar 16, 2009 kl. 10:17 pm #

  Jeg må bryte inn.
  Så dere Jonas Gahr Støre på TV?
  Han er en sann hedersmann som kjenner sin utenrikspolitikk!

  Han roste Erik Fosse og Mads Gilbert og fremholdt på det sterkeste at legene hadde _rapporteringsplikt!_

  #60 ketil_r

  Jens Bjørnboe var på de undertryktes parti.
  Les hva han har skrevet!

  Du burde ikke kritisere Starlett for usaklighet!
  Hun er en _meget_ forekommende og høflig bloggvertinne, men _du_ har skrevet nidblogg om Starlett!

  Jeg er ikke født i går!

 117. MorHubro januar 16, 2009 kl. 10:22 pm #

  Ari Behn er en meget klok, vennlig og dannet mann, men når det _gjelder_, sier han fra!

  Jeg spør:

  Skal en mann leve år etter år og motta offentlig fornedrelse av en avdanket slottsarbeider uten å ta til motmæle?

  Han er modig og seg _selv_!

  Det er _media_ som springer etter kongefamilien og ikke omvendt!
  Tenk hvis dere skulle være på forsiden av ukeblader og aviser mot deres vilje?

  Man må verne sine barn, og Ari Behn er trebarnsfar og åndsarbeider!

  Gi mannen arbeidsro!

  Jeg er en svoren monarkist.

  Vi har den _meget_ sympatisk kongefamilie!

 118. Trist_1 januar 16, 2009 kl. 10:24 pm #

  Flott skrevet!

 119. - januar 16, 2009 kl. 10:29 pm #

  #73 MorHubro

  Hæ? Ari Behn i Gaza?

  Bra skrevet starlett og støtter deg.

 120. Linea januar 16, 2009 kl. 10:45 pm #

  Palestinerne blir slaktet. Og hvem i verdenssamfunnet støtter dem? Jeg vet ikke.
  Noen stater fordømmer Israels handlinger, og kutter de diplomatiske forbindelsene. Men ikke Norge. Her skal vi kjøre begge hester samtidig.
  Men jeg vet hvor jeg står. Jeg fordømmer Israels handlinger.
  Ifølge Mona Levin er jeg både rasist og antisemitt, i likhet med Willoch og Drillo.
  Og det skal jeg klare å leve med.
  Det kan jeg klare veldig fint, fordi jeg støtter det palestinske folk og deres rett til å leve i et land som er totalt fritt for styring og påvirkning fra Israel. Det krever at Israel forholder seg til folkeretten, og går tilbake til grensene fra 1967.

 121. Starlett januar 16, 2009 kl. 10:54 pm #

  Enig.

 122. Starlett januar 16, 2009 kl. 10:56 pm #

  Naturligvis har Israel rett til å forsvare seg, men det er IKKE forsvar de bedriver nå.

 123. Starlett januar 16, 2009 kl. 11:03 pm #

  Hei Montag med nytt nick.

  Takk for en flott kommentar og takk for positiv tilbakemeldig og tommel!

  Setter pris på det.

  Ja, huff, det er mange beskyldninger som er ute og går.

  Hvilke begreper skal man bruke om de som ER rasister og hvilke ord skal man ta i bruk når det virkelig er grunn til å bruke sterke ord?

  Da er det jo allerede brukt opp, som du sier.

  Antisemittkortet blir misbrukt på en hårreisende måte.

 124. Starlett januar 16, 2009 kl. 11:07 pm #

  Jeg er smertelig klar over situasjonen i Zimbabwe, og du har rett i at media har vanskeligheter med å skrive om mer enn en krise om gangen.

  Akkurat nå er det prekært i Gaza, men jeg håper at Zimbabwe kommer på den internasjonale dagsorden igjen, og at man kan finne en løsning på den håpløse og fastlåste situasjonen i Zimbabwe.

 125. Starlett januar 16, 2009 kl. 11:13 pm #

  Tusen takk, Frk Meg.

  Satte stor pris både på kommentaren og tommelen.

  Det blir nok giverlandene, særlig i Europa, som må betale for gjenoppbygningen av Gaza, betale for Israels ødeleggelser, men det ser ut som mange land betenker seg før de gir mye, fordi de frykter at Israel skal bombe Gaza sønder og sammen nok en gang.
  Jeg tror det blir tredje eller fjerde gangen andre land må hjelpe Gaza på beina etter at Israel har lagt landet i grus, så giverlandene frykter at Israel skal ødelegge landet på NYTT når det endelig er kommet på fote igjen.

  Fortvilet.

  Israel skulle ha tatt regningen.
  Enig med deg i det.

  Kanskje det kunne få dem til å tenke seg om før de begikk hærverk i andre menneskers land?

 126. Starlett januar 16, 2009 kl. 11:16 pm #

  Det er sant, men Israels desinformasjonspropaganda i denne krigen overgår alt annet.
  Israel har full mediekontroll, og palestinerne er sensurert.

  Jeg går ut fra at du ser skjevheten, og at du leste innlegget mitt og hva det EGENTLIG handlet om?

  Eller?

 127. ARGUS37 januar 16, 2009 kl. 11:19 pm #

  3 64 Nordlandsmannen

  Dette har du selvsagt rett i. Israel oppkuperer/oppretter stadig nye bosettinger på Vestbredden og selv innenfor ledelsen i Israel er det røster som hevder at dette må ta slutt om det noen gang skal bli fred i området.
  Det støtter også jeg.

  Når det er sagt så var Israel bak tildelte grenser da den berømmelige 6-dagerskrigen startet og det var de omkringliggende araberstatene som startet angrepet på Israel.

  Derfor satt Israel plutelig med Sinai-halvøya, Gaza og Golanhøydene som de da av strategiske årsaker valgte å beholde.
  Gaza ble forlatt i 2005 men uten at det hjalp til å skape noe fredeligere atmosfære. Tvert imot.

  Som du sikkert vet har man hatt kontinuerlig ufred i dette området i over 50 år. Og dessvverre – jeg har ingen tro på permanent fred i dette området i vår tid. Kanskje ikke senere heller.

 128. Starlett januar 16, 2009 kl. 11:19 pm #

  Hei Pistolero

  Takk for en viktig kommentar og for tommel.

  Historiens dom over Israel blir hard, ja.

  Og fremdeles har du bursdag, så jeg gir deg et lite *bursdagssmask.* 😉

  Viva Pistolero!

 129. ARGUS37 januar 16, 2009 kl. 11:22 pm #

  # 66 Jojja

  Det var hva som ble referert på nyhetssendinger og i media ja, men det fikk bemerkelsesverdig liten plass i forhold til alt annet som ble skrevet om striden.

  Men du hørte kanskje ikke på nyhetene akkurat den dagen? Av og til kan det være nyttig å zappe innom BBC eller CNN også. Fin avveksling fra NRK.

 130. Starlett januar 16, 2009 kl. 11:28 pm #

  I den pågående krig har Israel tilnærmet nulltoleranse for egne drap, men har lagt seg på en strategi der det er viktig og (for dem) legitimt å definere sivile som militære mål.

  Derfor er skjevheten i tap himmelropende.

  I Israel går livet sin vante gang, mens det er full krise i Gaza.

  Glem ikke at det var ISRAELERNE, – ikke Hamas, som bombet FN-senteret, en FN-skole, FN-ambulanser, hjelpesendinger og har hgjort ambulanser med syke og døende som sivile mål.

  Israel har bombet FN ut av Gaza.
  FN (minus USA) fordømmer det og sier det er for farlig å være der.

  Så her retter du altså baker for smed.

  Det var så vidt jeg vet, ikke aktuelt med fredsbevarende styrker i 1967, men poenget er at det var ISRAEL, – ikke Palestina, som okkuperte mer og mer land etter 1967, som fratok palestinerne vann og land, og det var ISRAEL som ikke rettet seg etter FNs sanksjoner.

  Dette har vært gjennomgående i alle år.

  Det kan virke på meg som om du ser konflikten og tragediene i et omvendt speil.

 131. Starlett januar 16, 2009 kl. 11:38 pm #

  I en krig driver alltid begge parter propaganda for sin egen side.
  Det er sant, og det er selvsagt naturlig.
  Derfor må man ta alle opplysninger med flere klyper salt.

  MEN:

  Hvis du leser innlegget mitt, fremhever jeg det som kjennetegner DENNE krigen:

  1. Israel driver bevisst mediesensur ved at de ikke slipper inn journalister i Gaza, tross kjennelsen i israelsk hlyesterett.

  Israels politikere og miltære overkjører til og med sin egen tredje statsmakt for å bedrive sensur.

  HVORFOR tror du at de ikke ønsker at verden skal se det de foretar deg i gaza, colaman?

  HVORFOR?

  Tenk etter!

  2. Israelske militære og politikere og propagandister har opprettet helt spesielle ekstreme nettsider, der de sprer sin desinformasjon, og de tilbyr brukere over hele verden på flere språk å bruke materialet.
  Om man abonnerer, får man tips hvis det er israelkritikk i nærheten som man må motst.
  Det popper opp på PC-en.

  http://www.giyus.org

  Slik oppstår astroturfing.

  Hamas bruker ingen av disse metodene.
  Det er mulig at de gjerne ville ha gjort det om de hadde kunnet, hva vet jeg?

  Men de kan altså ikke.

  Dermed blir det en veldig assymentri i propagandaspredningen.

  Ser du tegninga?

 132. Starlett januar 16, 2009 kl. 11:46 pm #

  Betimelig kommentar.

  Takk skal du ha!

 133. Starlett januar 16, 2009 kl. 11:51 pm #

  Hei Artemisia, og tusen takk for en kommentar jeg satte stor pris på og for tommel.

  Ja, vanviddet MÅ stoppes nå.

  Jeg tipper på våpenhvle før tirsdg, kanskje i morgen kveld, men da er det jødisk sabbat, så det blir kanskje forsinket.

  Uansett vil det jo ikke bli FRED, og palestinerne i det ødelagte Gaza vil gå en fryktelig fremtid i møte.

  Men Palestina vil vinne POLITISK.

  Hvis ikke Israelsk vold avler for mange militante unge palestinere som vil hevne seg.

  Man må regne med en voldspiral etter denne tre uker klange massakeren.

  Men la oss klamre oss til håpet, Artemisia.

  God helg til deg!

 134. Grublert januar 16, 2009 kl. 11:52 pm #

  Flott innlegg. Det er befriende med slike lister. De fungerer som leseverktøy. Men jeg er litt uenig med deg i punktene 4 og 5.

  4: Jeg forstår ikke hva du mener med at Hamas forsvarer befolkningen på Gaza, og hvordan de har bidratt til å forbedre deres liv. Det eneste jeg ser at de har bidratt til er å forsure forholdet til Israel, noe som fører til verre livsbetingelser for befolkningen.

  5: Jeg er enig i at en selv må bære ansvaret når en dreper et barn. Men å støtte en krig er og blir forståelig for meg, når den som støtter krigen opplever å bli angrepet, selv om en bare lever sitt sivile liv på en vanlig og anstendig måte der en ikke skader andre. En rakett som dreper sivile er nødt til å avle desperasjon.

  Punkt 1, 2 og 7 synes jeg er veldig treffende. Særlig nr. 2. Jeg forbeholder meg retten til å kritisere og diskutere alt. Dersom en butikk selger meg råtne bananer, så er det da ikke noe argument at bananene er enda mer råtne et annet sted?

 135. Beate januar 16, 2009 kl. 11:53 pm #

  Her satte du ord på tankene mine.
  Flott.

 136. Starlett januar 16, 2009 kl. 11:57 pm #

  Takk for tommel, MH

  Er DU stum?

  Det kan jeg vanskelig tro.

  Nå må du sette deg inn i dette da.

  Ser du har kommentert lenger ned i tråden, men det hadde ikke så mye med innlegget mitt å gjøre.

 137. Starlett januar 17, 2009 kl. 12:08 am #

  colaman26 (svar):

  ———
  Men hvorfor kan ikke da Hamas legge ned sine våpen, og overgi seg?
  ——-

  Hvorfor kjempt Milorg og mottandsfolk i Norge under andre verdenskrig, colaman?
  Hvorfor ble de ikke stripete, alle sammen?

  Min far var motstandsmann.

  ————-
  Deretter burde FN og det internasjonale samfunn gå inn i Palestina. Bygge opp infrastrukturen, og presse Israel i å trekke seg fullstendig tilbake til de grenser som ble satt i -67 av FN.
  ——-

  DET er vi helt og fullt nig i, colaman. 🙂

  Jeg skulle ønske at det kunne fungere slik, men det gjør dessverre ikke det.
  FN er en kompleks materie.
  Du ser jo hvordan det har vært hektisk møtevirksomhet både i Asia, Europa og Usa, og foreløpig til ingen nytte.

  ———-
  Hamas vil ha makten i Palestina, uansett hva det koster for det palestinske folk.
  ———

  Nå må vi huske på at Hamas faktisk ble demokratisk valgt av det palestinske folk og hadde tillit i sitt eget land, etter at VESTEN hadde trumfet gjennom et valg, som vesten senere ikke respekterte.

  —–
  Fatah er ikke stort bedre dem. Der er det jo bare korrupsjon.
  ——

  Korrupsjonen var vel en sterkt medvirkende årsak til at palestinerne valgte Hamas.

  Israel og Hamas godtar ikke hverandre, er vel det riktige å si.

  Jeg tror at det beste hadde vært at BÅDE den israelske regjeringen OG Hamas hadde fått avløsning, og at vi hadde fått nye makthavere med en forsonligere tone seg i mellom i begge land.

  Derfor håper jeg på en internasjonal straffeprosess, som NM har skrevet om, slik at alle kort kom på bordet og de skyldige kunne bli straffet.

 138. Starlett januar 17, 2009 kl. 12:10 am #

  Ja, du har rett, og det er omtrent det samme jeg har skrevet til colaman.

 139. Starlett januar 17, 2009 kl. 12:11 am #

  Kjære zamoyski

  Du setter ord på mine følelser og tanker.
  Dette er så uendelig trist og tragisk.

 140. Starlett januar 17, 2009 kl. 12:12 am #

  Jeg vet det, dessverre.

 141. Leif januar 17, 2009 kl. 12:15 am #

  #80 ARGUS37

  Hvem har sagt det? Jeg tror ikke det er sant.

 142. Starlett januar 17, 2009 kl. 12:22 am #

  ———-
  Hamas dreper sine egne medborgere,
  ——

  Dokumentasjon?

  For øvrig utførte også nordmenn drap på landsmenn under krigen, fra begge sider.

  ———
  Hamas sender selvmordsbombere og raketter inn i ett annet land
  ———

  Det er sant, og det kan ikke jeg heller akseptere. Hamas MÅ slutte med det, men at de gjør det under den pågående krigen, er vel ikke underlig, for HVA har ISRAEL gjort i ANNET land, colaman?

  DA ser vi dimensjonsforskjellene.

  ———-
  Og jeg er helt enig med de aller fleste at denne tragiske krigen må ta slutt.
  Krigen burde aldri ha startet, og det er kun FN som kunne ha forhindret dette.

  ———

  Det er vi enig i.

  Krigen tar ikke slutt, men vi får våpenhvile en av de nærmeste dagene, med all snsynlighet før tirdag, og forhåpentligvis allerede i morgen eller søndag.

  Men OBS:

  Våpenhvile er ikke det samme som fred!

 143. Starlett januar 17, 2009 kl. 12:36 am #

  ————-
  Mens araberenes retorikk, ideologi og målsetting er den samme nå som i 67,
  ——-
  Implisitt i dette ligger at alle arabere har samme ideologi.
  Det er naturligvis ikke tilfellet.
  Har du abonnert på de nettstedene som er trådens EGENTLIGE tema, for eksempel det avskyelige , løgnaktige og manipulerende HonestReporting?

  Ja, DA skjønner jeg ditt noe særegne og lite objektive syn på alt som har med «arabere» og «muslimer» å gjøre.

  ———–
  De venstreorienterte velger å overhøre Jens Bjørneboes desperate rop, og har tatt til seg Moskva/sosialist propegandaen, som AKP-ml og desslike har spredd i 40 år.
  —–

  Dette er NONSENS, ketil.
  Tilfeldigvis har jeg snakket, diskutert og samtalt med Jens Bjørneboe, og han har til og med gitt seg sitt hovedverk, Frihetens øyeblikk, i gave, med en veldig fin dedikasjon.

  Bjørneboe var absolutt antiautoritær, og han slo til høyre og til venstre, men han ALLTID på ofrenes side.

  Han har skrevet i harme over den franske brutalitten i Akgerie, og var en innbitt motstander av Vitnamkrigen.
  Han forfattet Esseysamlingen «Vi som elsket Amerika», i dyp skuffelse over hva Amerika og Vesten gjorde mot land i sør og øst, men SAMTIDIG kritiserte han Moskvakommunismen.

  Er det så vanskelig å forstå for deg?

  Forøvrig ga han en stor del av overskuddet fra vestrehåndarbeidet «Uten en tråd» til SF (forløperen for SV)

  Bjørneboe oppfattet seg selv som anarkistisk sosialist, men ville ikke puttes i bås.

  Han var en fri og selvstendig tenker, og han betydde umåtelig mye for meg i min ungdom.

  ————-
  Du må være litt forsiktig med å ta Bjørneboe til inntekt for dine synspunkter.
  ——–

  Det må du også være.
  Jeg har en begrunnet mistanke om at jeg kjenner Bjørneboes tanker og hans forfatterskap noe bedre enn deg, – men er du interesseert i Bjørneboe, har du en interessant tid foran deg istudiet av hans tekster.

  ———-
  Du arumenterer mot budbringeren. Jeg antar du også mener idealet er å diskutere sak. Man kan som kjent bare styre hvordan man selv opptrer. Jfr salige Arne Næss normer for sakelig diskusjon 😉
  ——–

  Jeg skjønner ikke hva du mener.
  JO, jeg kjenner meget godt Arne Næss, hans filosofi og logikk, og mange andre filosofer.
  Sant å si har jeg undervist en del i filosofi, jamfør min topptekst på bloggen. 😉

  Men jeg har ikke skrevet rene filosofiske tekster her på VGB.

 144. Starlett januar 17, 2009 kl. 12:40 am #

  Argus, jeg vil bare gratulere
  deg med dagen i dag! 🙂

  KOmmentarsvaret tar jeg senere, for nå MÅ jeg logge av.

  Men min agenda i dette innlegget er å se nærmere på de israeleske politikeres propagandastrategi.
  Jeg går ikke nærmere inn på politikk her, skjønt du vet jo at min sympati ligger hos ofrene i Gaza.

  Jeg forsvarer ikke rakettsending mot Israel, men Israels bomberegn over Gaza er likevel temmelig mye verre og har ikke folkerettslig legitimitet.

  God natt så lenge, og fin bursdag! 🙂

 145. - januar 17, 2009 kl. 12:42 am #

  #41,5

  Jeg har lest hele innlegget ditt. Du helgarderer deg. Let etter til svarende palestinske nettsider, og du vil finne mange fler. Du er den typiske jødehater og Israel fiende. Tro meg, et er fler Israelvenner i verden enn palestina venner. Det er bare her i sosialistiske Norge det er så ekstrem motstand.

  Du tror du kan midt-østen. Israel har vært uten land i 2000 år, og tro meg, ingen som prøver å ta det de har fått vil greie det. Bibelen er deres historiebok. Samme som vi har Olav Den Hellige og vikinghistorie osv. Tar du ikke dette med i dine betrakninger, blir alt feil fra første ord. Da blir alt synsing!!!!!!!!!!

 146. Lastchance januar 17, 2009 kl. 1:00 am #

  Jeg har utelatt fryktelig masse i mitt innlegg, jeg vet det.

  JEg kortet ned til minimum need to know, altså – vet ikke folk dette engang, hvorfor uttale seg?

  Som du ser i mitt innlegg er jeg meget rasende på Pro Israelere som sprer om seg med propaganda – da siktet jeg til hva du sikter til – alle løgner og all faenskap.

  Men den delen har jo ikke fungert – når jeg som rusmisbruker i over 10 år gjennomskuer dette, klarer da de fleste andre det samme?

  Mitt standpunkt er tatt fra det ståsted at hadde noen bombet Norge fra Bergen – i tilnærmet situasjon, ville jeg håpe Norge angrep Bergen for å trygge egen befolkning.

  Noe debatt oss to imellom er jo egentlig ikke noe poeng, da vi har tatt våre standpunkt.

  Men vi er skjønt enige om en viktig ting: Situasjonen er tragisk.

  Til slutt vil jeg si at Palestinere er ofrene i denne krigen der den skjer, jødene kommer til å bli langvarig offer på verdensbasis.

  Jeg tart sjelden feil – neppe her heller.

 147. bambi73 januar 17, 2009 kl. 1:14 am #

  Hm, nå har jeg lastet ned dette programmet og er jo veldig interessert i å få høre hvordan det fungerer. Kan du fortelle meg det steg for steg så jeg kan lære meg å ta del i denne Propagandakrigen mot den islamistiske terrororganisasjonen Hamas som henrettet mennesker på gatene og lot kulene fly rundt ørene på de stakkars barna på Gaza da de knertet Fatah i hele to mnd. De som dreper de Palestinerne som ikke er enige med dem? Hamas? Nei nei nei. Det må være en annen Hamas. Ikke den Hamas som Abbas ikke ville samarbeide med. Ikke den Hamas som kun har støtte i de araberlandene som støtter terroro, som f.eks Iran, som har brutt alle menneskerettighetene siden 60 tallet? Nei, og ihvertfall ikke den Hamas som forgreiner seg til AL-Quaida som stod for terroraksjonen mot mange tusen uskyldige mennesker i USA? Nei nei. For slik oppførsel kan du jo umulig støtte.

  Eller er 9/11 Israel/Usa propaganda? Kanskje dette var Israel versjon av Paøestinas Pollywood? Du vet, de som i alle år har fabrikert mord på barn og sendt ut i verden for å få verden mot Israel?

  Nei nei. Terror må leve. Vi ble jo venner med PLO, sant? Så selvfølgelig må Hamas få herje som de vil, skulle jo bare mangle at vi ikke annerkjenner dem også!!! Herregud du er forblindet av ditt. Please våkne opp. Hvordan kan du forvente at det blir fred i verden så lenge du holder dette USA/Israelhatet ditt ved like? Du er jo ikke det spor bedre enn palestinerne OG muslimene som hater jødene så mye at de er villige til å dø for saken sin så lenge de tar med seg en jøde eller to på kjøpet!
  Men ikke prøv å spille «propagandakortet ditt om antsemetisme» opp. Til stadighet ser vi muslimer på NORSK TV som sier at de skal drepe jødene!!

  Og en annen ting Starlet. Ikke sitt her og påstå at vi ikke får tatt del i det som skjer på Gaza, for det er en løgn verre enn alle andre. Jeg har tilgang til arabiske kanaler, som formidler til hele verde, OG live webcam fra taket på det største tv-selskapet på Gaza.

  De punktene du her ramser opp er ting du overhode ikke har noe troverdige fakta i rævva for. Dette er rene babbelet!

  Men du tar her opp propaganda. Enten bedriver du dette selv bevisst Starlet eller så er du offer for det selv.

  Nei nei nei. Dette var lavmål av deg. Huffameg. Starlet, Propagandaens yppersteprestinne!!!

  Huffameg. Men det verste er jo det at jeg faktisk tror du kjøper bullshittet ditt selv. Jaja. Slik fungerer desverre sosialismen. En leder og de andre pingvinene følger etter i god tro om at førstemann til mål har rett:o)

  Nei dette ble for dumt Starlet. Beklager. Hadde faktisk trodd at det var noe å hente her, men dengang ei!!!

 148. geir g januar 17, 2009 kl. 1:17 am #

  #84 Anonym

  Du er urettferdig mot starlett. Hun har bare skrevet om sorg og nød i palestina og at det er israels skyld. Det går ikke an å blande bibelen inn

 149. Gullhjerte januar 17, 2009 kl. 1:39 am #

  #86 bambi73
  Det blir ikke fred når noen er spydig.
  Du må ikke bli så forblindet av hat mot muslimer at det bare blir tull alt du skriver.

  Hva har fått deg til å bli sånn?
  Jeg kan ikke forstå det.

  Du må ikke legge meneinger på andre som de ikke har.
  Hamas har gjort litt av hvert, men Israel har gjort mye, mye verre ting.

  Det er drept 1100 sivile palestinere og 6000 sårete i krigen, og bare trettet israelere, og israelerne de bruker farlig våpen som ligner på atomvåpen som gjør at palestinerne blir syke i over hundre år.

  Det er sannheten, men hvis man har en bjelke i øyet, kan man nok ikke se den.

  Iranere er ikke arabere, og Hamas har ikke noe med Al Quida å gjøre.
  Du bare sauser og blander, men jeg synes du skulle lære deg mer.

  Starlett er ikke dum.
  Men jeg vet om mange som er ganske dumme.
  Kjærligheten må stråle ut til hele verden.
  Du kan ikke hate de som er trykt under våpengnyets jernhæl og hylle de farlige i verden, og det er Israel og USA.

  Iran har ikke startet kriger.
  Det er USA og Israel som har gjort det.
  Du har satt alt på hodet.

 150. colaman26 januar 17, 2009 kl. 2:02 am #

  Enhver oppriktig person vet at begge sider driver med løgnaktig propagande.
  At Hamas gjør det er bevist ved gjentatte videoopptak.

  Jeg vil nå si at Starlet’s utsagn om de som holder med Israels forsvarkamp er mye verre enn det bambi73 kommer med.

  Denne krigen her er spesiell. Den har mer enn 2 sider, for den har faktisk mange. Og mange skyldige personer.

  Jeg synes dere som er pro-palestina er sleipe når dere kun bruker antall drepte etter at Israel startet sin offensiv. Alle vet at det er mange tusen uskyldige israelere som har mistet livet sitt i diverse terroraksjoner mot det israelske folk opp igjennom årene.

  Ja Israel er en overmakt. og ja Israel bruker de våpen de må for å få bukt med Hamas og dets tilhengere. Ja, dessverre så blir det drept mange uskyldige. Ja, Hamas gjemmer seg blant sivilbefolkningen. Ja, Hamas bruker sivile som skjold. Ja, Israel har antageligvis brutt folkerettens lover.

  Krigen må stoppes. Og den må stoppes med at Hamas legger ned sine våpen. Hvis ikke Hamas gjør dette, så vil Israel fortsette med sin offensiv.

 151. bambi73 januar 17, 2009 kl. 2:12 am #

  #87, Gullhjerte

  Beklager å måtte skuffe deg. Jeg er IKKE forblindet av hat mot muslimer. En muslim, i seg selv, er ikke et vondt menneske. Men den dagen jeg blir vitne til at muslimer steiner sine kvinner som har blitt utsatt for overgrep TIL DØDE, har vært utro eller uheldigvis blir forelsket i noen, ikke nødvendigvis ikkeislamistiske men en annen klan av muslimer, blir steinet til døde eller drept, JA DA ER DET FAN MEG MIN RETT SOM MENNESKE, Å STILLE SPØRSMÅL VED AT DISSE HANDLINGENE BLIR BEGÅTT MED KORANEN SOM «LOVENS LANGE ARM»!!!

  Religionen Islam, som Hamas bruker som «begrunnelse» for sine handlinger rundt om i verden OG mot sine egne er så grusom at du nesten må lese for å skjønne, og det tror jeg IKKE du har gjordt. Koranen, muslimenes eneste sanhet, oppfordrer til drap på de som vender ryggen til religionen Islam. «Hvis han vender ryggen til Allah, dep han», står det skrevet.

  I tillegg så legitimerer den drap. Det står i koranen at forbrytelser skal dømmes med døden. Men hva er en forbrytelse? Vi vet at muslimene straffer butikktyvene med å kutte av dem armene, samtidig som utroskap er forbrytelse å regne. Er dette humant?

  Og dette er mennesker dere støtter. Eller, dere støtter de som er enda verre. Dere støtte Hamas, en Islamistisk terrororganisasjon som ikke tar fem øre for å plaffe ned de av Palestinas befolkning som IKKE støtter dem. Men dette lærte de tidlig under de 2 mnd Hamas brukte på å utslette Fatah, Abbas lojale.

  Åh nei du. Hamas får ikke min støtte. Jeg klarer ikke å gi min støtte til en Islamisrisk terrororganisasjon som har lovbefestet at de skal utslette Israel og alle verdens jøder. Jeg klarer ikke støtte Hamas som bruker sine sivile som skjold i en krig de har invitert til Jeg klarer ikke å støtte en terrororganisasjon som har sendt 80 raketter inn i Israel hver dag og pga dette latt Israelske barn, uakyldige, leve i konstant frykt!!

  Nei beklager Gullhjerte. Du har sikkert et hjerte av gull begge to, både du og Starlet, men i denne saken har dere lua dratt langt ned over øynene.

  Sorry. Jeg skulle ønske dere så helheten, men det er dere ikke interessert i overhode:o(

 152. Abdi Jibril januar 17, 2009 kl. 4:44 am #

  Bambi

  Jammen er du full av hat, hat og hat bambi. Også skriver du i tillegg at du ikke er forblindet av hat mot muslimer.
  Trodde ikke at det fantes et menneske med sånne tanker og meninger idag, nei glem det, ikke noe vits å skrive mer.
  Du er ikke verdt det.

 153. lillevanilje januar 17, 2009 kl. 8:27 am #

  #89 Kommentar fra bambi73 «Sorry. Jeg skulle ønske dere så helheten, men det er dere ikke interessert i overhode:o(»

  Angrep er det beste forsvar, sies det.

  Når Bambi beskylder «oss», som ser denne konflikten i et annet lys enn det Bambi selv gjør, for ikke å ønske å se helheten, så må bety at det bare er Bambi og hennes likesinnede som er de eneste som ser helheten?

  Bravo!

 154. Norwonk januar 17, 2009 kl. 9:22 am #

  #39.5 Jeg påstår ikke at du støtter islamsk terror, Starlett. Jeg forsøker bare å minne om at Hamas er palestinernes folkevalgte regjering. Hvis du ønsker å kritisere israelere for det deres regjering gjør (og det tror jeg du ønsker), må du også godta at palestinerne er ansvarlige for de valgene de treffer. Og de ga altså sin stemme til fortsatt krig. Som de nå, ikke overraskende, har fått.

  Det betyr ikke at jeg støtter det Israel holder på med – tvert imot. Men når man befinner seg i nærheten av en løve, er første bud at man lar være å trekke den i halen. Det er idioti, og man kan ikke vente at det skal føre noe godt med seg – uansett hvor mye man skriker om at løven overreagerer, eller at den ikke har rett til å ligge på plenen din.

  Forøvrig er jeg drittlei av den evige diskusjonen om hvem som har retten på sin side i denne konflikten. Vi er langt forbi det punktet hvor det hadde noen betydning, og det er tull å kollidere fordi man nekter å gi avkall på forkjørsretten. Mitt råd er at man slutter å vise interesse for propagandaen som flommer fra begge sider og heller begynner å se rent praktisk på saken.

  Det beste ville være om resten av verden tegnet en grense og kommanderte: «Arabere over her, jøder over der! Og hvis noen av dere våger å stikke en tå over grenselinjen, kommer FN og tar dere!»

  Men det skjer jo ikke så lenge folk er så ivrige etter å velge side.

 155. EoB januar 17, 2009 kl. 9:35 am #

  Begge sider driver med propaganda, er ikke akkurat noe nytt i krig det.

  Men innlegget ditt har mye preg av propaganda og, og er ikke noe bedre enn de du kritiserer.

  «Hvordan kan man være ”nøytral” når grusomhetene forverres, når en statsmakt er i ferd med å utslette en undertrykt folkegruppe?»

  «Et sivilt massemord som verden lenge siden har sett maken til.
  Er det det vi er vitne til?
  ———

  JA: »

  Dette blir for dumt. Det stemmer jo ikke i det hele tatt at dette er et sivilt massemord som verden lenge siden har sett maken til.

  İngen som er i ferd med aa bli utslettet. Krigen vil vaere over om ikke lenge naa, alt tyder paa det, og la oss haape det skjer.

  Jeg ser heller ikke noe som stötter opp under alt du hevder. Linker hadde vaert fint.

  Er enig i at det er paa tide for Israel aa trekke seg ut naa, og at de sannsynligvis har paafört mer sivil skade enn nödvendig. Men jeg stötter deres rett til aa forsvare sin egen befolkning.

  Og naar det gjelder bruk av ordet terror om Hamas sine handlinger, refererer de fleste til Hamas sine angrep mot sivile maal i israel.

 156. lillevanilje januar 17, 2009 kl. 10:39 am #

  Enkelte fremsetter påstander om at Starlett er jødehater. Vet de hva de snakker om?

  Min kommentar til påstander om at man er jødehater om man stiller seg kritisk til Israls politikk, har jeg postet som et eget innlegg her http://www.vgb.no/126

 157. lillevanilje januar 17, 2009 kl. 10:44 am #

  Hei Starlett

  Med utgangspunkt i ditt innlegg og en del av kommentarene du ahr fått, har jeg skrevet en kommentar, som jeg har postet som eget innlegg. http://www.vgb.no/126

  Jeg poseter det også som en kommentar hos deg, men da uten lenker til ytterligere informasjon, kilder og definisjoner.

  —-

  Bloggeren Starlett har skrevet et innlegget om pro-israelske nettsteder som formidler propaganda mer enn faktisk informasjon om hendelser og situasjoner. Nå skal det være sagt at det er mange nyhetskanaler som er pro-israelske, men det betyr nødvendigvis ikke at de bedriver tåkelegging, og bevist forvrenging av virkeligheten i sine fremstilling slik som nettstedene som er nevnt hos Starlett. .

  Starlett har blitt møtt med argumenter om at det finnes tilsvarende pro-palestinske nettsteder. Til det er å si at palestineren neppe har det samme behovet for å overbevise som Israel har. For palestinerne holder det lenge å bevise situasjonen slik den faktisk er.

  Funksjonen både til et pro-palestinsk eller -israelsk nettsted er derfor i første rekke å formidle sin versjon av virkeligheten.

  Hvis vi ser på kvaliteten og formålet med det som blir formidlet på nettstedene Starlett nevner, så er deres fremste formål å påvirke opinionen i en bestemt retning. De nevnte nettstedene har et innhold som er egnet til å påvirke opinionen til å se på Israel som et offer for overgrep og rettferdiggjøre de overgrepene Israel har begått og begår.

  Vi vet at både offer og overgriper har et behov for å fortelle sin versjon – offeret for å få mest mulig fordømmelse av overgriperen. Overgriperen for å få mest mulig forståelse og tilgivelse for sine overgrep.

  Dette innebærer at offeret kanskje må overdriver med hensyn til overgrepens styrke og konsekvens. Overgriperen derimot, vil alltid forsøke å snu bildet, slik at overgriperen selv skal fremstå som det virkelige offeret og gjennom det få den nødvendige sympatien og tilgivelse eller aller helst fremstå som uskyldig. Denne strategien innebærer alltid et forsøk på å fremstille overgrepet som rettmessig. Man forsøker å rettferdiggjøre handlingen og legge ansvaret over på ofret for at overgrepene i det hele tatt har funnet sted. Dette er den samme strategien som en voldtektsmann bruker. når han legger skylden for voldtekten over på kvinnen. Det er kvinnen som har utsatt mannen for et overgrep ved å kle seg eller oppføre seg eller være på et bestemt sted på en slik måte at mannen MÅTTE voldta henne for å forsvare seg selv, og gjenopprette balansen. Ergo, det var ofret sin skyld at overgrepet fant sted.

  I det som over er nevnt, ligger etter min mening den største forskjellen i nettsteder som er pro-israelske/sionistiske og sider som er pro-palestinske. Pro-israelske nettsteder har et stort behov for å rettferdiggjøre Israel og fremstille Israels handlinger overfor sine naboer som rettmessige. Et eksempel på hvordan pro-israelske aktører forsøker å påvirke oppfatningen er f.eks bruken av begrepet forsvarskrig. Ved å etablere begrepet som en beskrivelse av Israels krigføring, klarer de å gjøre seg selv til et offer, og det reelle offeret, til overgriper. På den måten manipulerer de folks bias, som igjen påvirker hvordan vi forholder oss til og bedømmer Israels krigføring som rettmessig eller ikke.

  Den virkeligheten palestinerne faktisk erfarer, særlig på Gaza, er det ingen andre enn den som er skyld i situasjonen som har et behov for å pynte på og rettferdiggjøre. På den annen side, det er neppe mulig å framstille denne virkeligheten verre enn den faktisk er. Faktiske dokumenterte hendelser, og resultatene av dem er så lett synbare, at hvem som helst kan se med egne øyne hvordan tingenes tilstand i realiteten er. Spørsmålet er hvor man legger ansvaret for situasjonen?

  Det hele koker ned til et spørsmål om årsak og virkning, og bare en historisk timeline kan fortelle deg om din vurdering av dagens situasjon er et resultat av propaganda eller ikke.

  ps

  På det nettstedet jeg har undersøkt, er det lagt ut en håndbok med en oppskrift på hvordan Irel-sympatisørene kan arbeide for å påvirke opinionen og hvordan man kan gå frem om media har brakte informasjon av negativ art. Håndboken kan være nyttig for alle som ønsker å påvirke, men også for å avsløre metodene som blir brukt når noen forsøker å manipulere en bestemt oppfatning. Nettstedet ”HonestReporting is on the frontlines of the fight against anti-Israel bias in the mainstream press and on the Internet”

 158. - januar 17, 2009 kl. 10:48 am #

  #74 MorHubro

  – Selv den mest elementære innsikt i Midtøsten-krigen gir visshet om at det arabiske program ikke er en spøk, men smakløst, åndssvakt alvor. En arabisk seier over Israel ville medføre de samme massakrer som Hitlers massemord for 30 år siden. Etter en arabisk seier ville ikke et spedbarn, ikke et foster i mors liv, ikke ett menneske, bli spart for de velkjente arabiske henrettelsesmetoder.

  Jens Bjørneboe

 159. Gullhjerte januar 17, 2009 kl. 1:42 pm #

  #88 colaman 26
  #89 bambi73

  Jeg skrev en kommentar i natt da jeg var på jobb, men da var det noe galt med bloggen til Starlett, men jeg vet at det er mye rart på Starletts blogg, så jeg kopierte den og ville sette den inn når bloggen var i orden igjen.

  Her er den

  Jeg er jeg.
  Jeg er ikke dere.
  Jeg tenker selvstendig.
  Dere må ikke undervurdere andre.

  Jødene har blodigere religion enn islam.
  Jeg skjønte at det var redsel for islam som var grunnen til at du har så rare synspunkter.

  Islam er ikke som du sier. Islam har mange ansikter. Jeg vedder på at du ikke har vært mye på besøk i land der det bor muslimer eller har muslimske venner.
  Du har akkurat slike meninger som man kan finne i de forferdelige nettplassene.

  Jeg er buddhist og vegetarianer og står opp for fred mot Israel.
  Israel må straffes hardt.
  Frp er veldig flink til å manipulere.

  Krigen har ikke noe med religion å bestille.

  Hamas var folkevalgt.
  Hamas har gjort feil.

  Jeg støtter ikke charteret til Hamas, men du må forstå at Hamas kan ikke skade Israel.
  Nå er det Israel som holder på å utrydde palestinerne.
  Israelerne har en blodtørstig regjering.
  Israel har begått grusomme krigsforbrytelser bestandig og mot alle.
  Er du over tretti år?
  Husker du ikke da Israel kriget mot Libanon og okkuperte dem i 1982, bare fordi de ville ha vann og land.
  Hamas hadde ikke noe med det å gjøre.
  Israel kriget mot Libanon i 2006, og da ødela de mye av Libanon og slapp ned fryktelig mange klasevåpen, som er ulovlig.

  Israel har holdt Gaza-folket i fengsel på Gaza i mange år, og de har stengt tilførsel av mat og vann og alt som er nødvendig.
  Jeg tror at det bare er freppere som ikke forstår det, fordi de har pugget Siv Jensens meninger.

  Willoch er høyremann.
  Han har vært statsminister for høyre.
  Han er ikke sosialist.
  Han er ikke jødehater.
  Han er klok, fordi han har vært i palestina og vet hva som skjer.

  Adolph og Bustefaen er ikke sosialister.
  Adolph er liberalist.
  De er skarpere i kanten enn jeg var og Starlett er.

  Tør dere å si like mye på deres blogger?

  Det er bare tull at det bare er sosialister som foretar en folkereisning mot Israels tettorisme.

  Israel kommer til å inngå en ensidig våpenhvile, så får de alle fordeler.

  Dere burde lese hos Bustefaen og Adolph.

 160. Laila januar 17, 2009 kl. 1:57 pm #

  #89 bambi73

  Det er israelerne som slakter palestinere.
  Skjerp deg!
  Du har bevist at Starletts opplysninger er viktige, sånn at man kan avsløre de som lyver og forvrenger fakta.

 161. Abdi Jibril januar 17, 2009 kl. 2:12 pm #

  Starlett, hvorfor slipper du ikke fram kommentaren min, det var ikke noe person angrep mot bambi, bare at hun vet så innamari lite om Islam, politikk, krig, propaganda dreier seg om.

 162. Gullhjerte januar 17, 2009 kl. 2:15 pm #

  #92 EoB

  Det er israelerne som er forbryterne!
  I dag har de bombet en FN-skole.
  FN fordømmer dem.
  Alle fordømmer dem!

  Derfor må israelerne lyve for å rettferdiggjøre bruddene på folkeretten.
  Du burde lese hos lillevanilje.

 163. Gringofanten Fra-Stavanger januar 17, 2009 kl. 2:54 pm #

  Det handler om en humanitær katastrofe, og jeg provoseres av alle som kaster dritt om Mads Gilbert og resten teamet hans sin innsats i Gaza.

  Jeg skulle gjerne vært der selv, men mangler relevant kompetanse dessverre.

 164. - januar 17, 2009 kl. 3:29 pm #

  Starlett og Willock er to alen av samme stykke. Norge er delt i to.
  Èn hatefull del,
  en våken del.

 165. Rød Stemme januar 17, 2009 kl. 3:35 pm #

  Hei

  Kjære Starlett

  jeg vil gjerne sitere deg i ukens rett høyre. Jeg skriver innlegget i dag lørdag og publiserer det i morgen.

  har du innvendinger så send meg en mail.
  ps: du er den beste politiske bloggeren på vgblogg.
  jeg bøyer meg i støvet

 166. Starlett januar 17, 2009 kl. 3:37 pm #

  Dette er ikke et støtteinnlegg FOR Hamas, men det er et innlegg der jeg beskriver Israels metoder for å forsvare de forbrytelser de begår mot menneskeheten.

  Israels langvarige blokade mot palestinerne er det etter mitt syn ingen unnskyldning for.

  Det er bare å se hvem som har begått den definitivt største volden og hvem som har ødelagt landområdet til sine naboer

  Det er IKKE palestinerne.
  Det er Israel, og en hel verden, inkludert FN og alle hjelpeorganisasjoner, er omtrent samstemmig i sin dom mot dem.

  Blant annet begår de gjentatte brudd på Genevekonvensjonen.

  http://no.wikipedia.o

 167. Starlett januar 17, 2009 kl. 3:39 pm #

  Tiltredes!

 168. btidag januar 17, 2009 kl. 3:41 pm #

  starlett….

  ingen kan påberope seg den fulle sannhet….

  det viser seg….

 169. Starlett januar 17, 2009 kl. 3:42 pm #

  Jeg viser til #65 lillevanilje og hennes kommentar.

  DIME-våpen er særdelse farlige, og om det blir bevist at israelerne har utprøvet virkningene på palestinerne, er det en krigsforbrytelse som er så grov at jeg ikke har ord for den.

 170. Starlett januar 17, 2009 kl. 3:43 pm #

  Tiltredes!

 171. Starlett januar 17, 2009 kl. 3:52 pm #

  Takk for en veldig viktig kommentar!

  Det er kommet frem fra så mange hold, også militære hold, at Israel bruker DIME-våpen, så man må regne med at det er overveiende sannsynlig at de er i bruk.

  Utrolig!

  ———-
  Kan man begå en verre krigsforbrytelse enn å bruke slike våpen?
  ——-

  Holocaust, Nagasaki og Hiroshima

  Ellers kommer jeg ikke på noe verre.

 172. lordmarius januar 17, 2009 kl. 3:57 pm #

  Når du kaller det Hamas driver med for «forsvar av egen befolkning», så spiller du deg selv og din egen kredibilitet så langt ut over sidelinja at alle ord du skriver blir redusert til støy.

 173. Starlett januar 17, 2009 kl. 3:58 pm #

  Hei jojja

  Nei, jeg har aldri hørt, sett eller lest om at Hamas pleier å likvidere sårede pasienter.

  Vi må huske på at Hamas ble demokratisk valgt, enten vi i Norge liker det eller ikke, og man må forholde seg til myndighetene i en sta og ha dialog med dem, også myndigheter vi er uenige med.

  Det var en tabbe fra vesten å ikke gå inn i dialog med Hamas da de vant valget.
  Dette radikaliserte bevegelsen, og den militante fløyen fikk større innflytelse, på bekostning av den politiske fløyen.

  Etter Israels redselsfulle slakting i Gaza, slutter stadig flere palestinere seg til Hamas, og det hadde de vel neppe gjort hvis Hamas likviderte dem?
  De som likviderer sivilie i stor stil, er jo israelerne.

  Dette er et faktum, og det kan man ikke diskutere seg bort fra.

 174. Starlett januar 17, 2009 kl. 4:01 pm #

  God bedring, kjære Sandri, – og god helg! 🙂

 175. Starlett januar 17, 2009 kl. 4:03 pm #

  #69 lillevanilje har gitt et glimrende svar som jeg er helt enig i.

 176. Starlett januar 17, 2009 kl. 4:04 pm #

  Ja.

  Det er nærmest som skader for overlevende etter en atombombe.

 177. Starlett januar 17, 2009 kl. 4:08 pm #

  Svært skadelige, ja.

 178. Starlett januar 17, 2009 kl. 4:14 pm #

  Etterkrigstiden vil bli svært vanskelig for palestinerne, ja.

  Etter å ha mistet så mange og fått så mange skadet, opplever de at landet er bombet i stykker, flere av de ledende politikerne drept, svekkede myndigheter og en infrastrultur i ruiner.

  Samtidig trenger palestinere, som andre mennesker, tid til å sørge over sine kjære.

 179. Starlett januar 17, 2009 kl. 4:21 pm #

  Ja, dessverre.

 180. DGBK januar 17, 2009 kl. 4:21 pm #

  Klart disse snille Hamas som bare vil alle mennesker uansett tilhørighet bare godt. Burde få lov og fortsette å sende sine små bomber inn i landet på andre siden. Det er tros alt bare småtteri i forhold til det som Israel driver og gjør. Selv om de 9 000 bombene Hamas sendte over som en slags innvetasjon kan høres mye ut, så er de samlet ikke mere en en av Israel sine bomber.De aller fleste er jo enig i at det å drepe andre burde unngåes, men slike innelgg som Starlett driver oppfordrer jo ikke akkurat til å la være enten det er Hamas eller Israel. Begge bør jo stanse med drap.

 181. Starlett januar 17, 2009 kl. 4:23 pm #

  Hei Gaute

  Ja, det er alltid feil på flere sider, men det er Israel som er aggressoren her.

  Nei,Israel lever ikke opp til demokratiets grunnregler.

 182. Starlett januar 17, 2009 kl. 4:27 pm #

  Jonas Gahr Støre og UD gjør nok så godt de kan i en vanskelig sutuasjon, men jeg hadde gjerne sett at Jonas hadde vært enda tydeligere.

  Uansett så er det ikke før en våpenhvile trer i kraft at Norge får en viktig rolle å spille som leder av giverlandgruppen.

 183. Starlett januar 17, 2009 kl. 4:31 pm #

  Hehehe….

  Søte Ari. 😉

  Jeg kan forresten godt forstå at han ser seg irritert på denne tidligere soussjefen som har hjort det til levebrød å kommentere og sverte kongefamilien. og at han ville si sin mening etter åtte år med offentlige utfall fra denne Grimstad.

  Ellers kan man vel kalle din kommentar for en digresjon fra DENNE trådens tema?

  Du finner massevis av Ari-innlegg rundt omkring på bloggene hvis du leter.

 184. Starlett januar 17, 2009 kl. 4:32 pm #

  Tusen takk, Trist_1 !

 185. Starlett januar 17, 2009 kl. 4:33 pm #

  🙂

  Takk for støtten!

 186. Starlett januar 17, 2009 kl. 5:24 pm #

  Hei Linea, og velkommen på bloggen min!

  Du skriver bl.a
  ————-
  Ifølge Mona Levin er jeg både rasist og antisemitt, i likhet med Willoch og Drillo.
  Og det skal jeg klare å leve med.
  Det kan jeg klare veldig fint, fordi jeg støtter det palestinske folk og deres rett til å leve i et land som er totalt fritt for styring og påvirkning fra Israel. Det krever at Israel forholder seg til folkeretten, og går tilbake til grensene fra 1967.

  _________

  Er helt enig med deg i det, og føler det likedan.
  Takk for en fin kommentar!

 187. Starlett januar 17, 2009 kl. 5:30 pm #

  Argus

  Du skriver

  ———–
  Israel oppkuperer/oppretter stadig nye bosettinger på Vestbredden og selv innenfor ledelsen i Israel er det røster som hevder at dette må ta slutt om det noen gang skal bli fred i området.
  Det støtter også jeg.
  ———
  Ja, det er HER knuten ligger.
  Så lenge Israel ILLEGALT i følge folkeretten okkuperer paleatinernes land, – noe de ikke har rett ti, ja, så blir det ikke varig fred.

  Urolighetne og krigene i området bunner til syvenede og sist i Israels sionisme og ulovlige ekspansjon.

  Det er Israels krigføring og isralsk okkupasjon som har vært den direkte årsaken til at Hizbollah og Hamas så dagens lys.

 188. Starlett januar 17, 2009 kl. 5:36 pm #

  Jeg har heller ikke hørt, sett eller lest det, og jeg følger med i mange nyhetssendinger.

  Det vi alle vet med SIKKERHET, er at Israel har likvidert hundervis av sivile og skadet tusenvis.

  Den humanitære situasjonen i Gaza er kritisk, infrastrukturren PÅ NYTT IGJEN ødelgat av israelske bomber, hvorav også de svært farlige DIME-bombene, som vil ha skadelige virkninger i lang tid, også på de neste generasjoner.

  Helsepersonalet har arbeidet under særdeles vanskelige forhold og manglet det meste.
  Lidelsene er ufattelige.

  Nå leter palestinere som har mistet sne kjære etter gravplasser nok, for alle gravplassene er brukt opp!

 189. Starlett januar 17, 2009 kl. 5:55 pm #

  Hei Grublert

  Velkommen på bloggen min! 🙂

  Fint å se at vi er enige i det meste, ikke minst punkt 1 og 2.

  Når det gjelder punkt 4, så er det ikke noe forsvar for Hamas sine raketter. Men det er en betoning av at Israel har en annen agenda enn å forsvare seg. De vil ekspandere, og da er Hamas en perfekt syndebukk å ha,
  Så mener jeg at israelforsvarere ikke er villige til å snakke om Israels krigsforbryetleser, me n dreier fokus over på Hamas.
  Når Israel ødelegger FN-bygninger, FN-skoler og sykehus, dreper og skader barn og utløser sorg, redsel og fortvilelse og blir konfrontert med det, så begynner man å snakke om Hamas-raketter for å dreie fokus fra egne forbrytelser mot menneskeheten til disse små rakettene.

  Jeg har «stjålet» en kommentar fra adolph her, siden han sier det mye mer treffende enn meg:

  http://www.vgb.no/106

  (#3,5 til bloggeren bambi)

  «Hvorfor skal araberlandene ta imot flyktninger fra Gaza og Vestbredden? For at israel skal få overta landområdene uten krig?

  De vet at Gaza og Vestbredden ikke er det endelige målet, israel vil ha sørlibanon, store deler av Syria, hele Jordan, og deler av Irak, hvorfor avsluttet vi ikke krigen i Norge ved at alle som ikke ville underkaste seg Hitler flyttet til Sverige?

  Bildet er større enn den lille treffningen i Gaza nå. Se etter helheten, ikke heng deg opp i enkeltepisoder.

  Og ha i mente:

  Gå på Google earth, finn Tokyo, den oppløsningen er så god at du kan telle hvor mange biler som står i køen til høyre for kopien av Eiffeltårnet. Du kan også se hvilken biltype det er, og endog skille bilmerker fra hverandre. Det er lav oppløsning i forhold til hva israel har over Gaza. Og de har den realtime.

  Hvis du fyrer av en nyttårsrakett i Gaza, vil datamaskinene i israel registrere den, og beregne banen den vil følge, altså hvor den vil lande, iløpet av sekunder. Hvis de ikke vil ha den til å lande, skytes den ned. Uten at et menneske i israel har gjort noe som helst. Dette går helt automatisk. Desto lengre rekkevidde en rakett har, desto mindre farlig er den.

  Lang rekkevidde betyr lang tid i luften, og raketter er ikke noen trussel for et moderne forsvar.

  israel vil ha Gaza og Vestbredden, som en del av israel, og det har de aldri lagt skjul på.

  Hvorfor benekte det? israel gjør det ikke, hvorfor skal du? Og hvorfor har de ikke fortalt verden hvor israels grenser bør gå?

  India og Pakkistan krangler om grenser, men begge har gjort klart hvor de mener grensene skal ligge. israel har ikke fortalt verden hvor de mener israels grenser går. Har du tenkt over hvorfor?»
  ————-

  Jeg mener at adolph har rett, og da forstår du sikkert hva jeg mener med fokusdreining.
  Når det gjelder punkt fem – det om skyldoverføring, er svaret mitt det samme.

  Jeg støtter ikke at hamas skyter opp rakettere, men den vanvittige volden og bulldozerkrigen som Israel begriver i Gaza, står ikke på noen måte i forhold til disse rakettene, som israelerne kunne ja stoppet om de hadde ønsket det.

  Derfor mitt spørsmål:

  Hva tror du er Israels MÅL med den tre uker lange massakren i Gaza?

 190. Starlett januar 17, 2009 kl. 5:59 pm #

  Takk for det,Beate!

 191. Starlett januar 17, 2009 kl. 6:00 pm #

  Jeg har heller ikke sett noen dokumentasjon på det.

 192. Starlett januar 17, 2009 kl. 6:09 pm #

  Jeg er IKKE jødehater, jamfør mitt punkt nr. 1.

  Mulig at du har lest innlegget mitt, men jeg tviler på at du har forstått det jeg ønsket å formidle.

  Jeg snakker om den israelske metode for å fordreie sannheten.

  Dette er velkjent rundt om i verden, men tydeligvis ikke i vår lille norske andedam.

  Er BIBELEN jødenes historiebok?

  Du verden, det var oppsiktsvekkende nyheter!

  Jeg som i min ufattelige uvitenhet trodde at NT var et KRISTENT dokument.

  Så feil kan man altså ta.

  Angående dine kristensionistiske synspunkter, anbefaler jeg deg å ta en titt på DENNE lenken:

  http://www.vgb.no/897

  Les den gjerne nøye gjennom.

  Ortodokse jøder er nemlig IKKE sionister, slik kristne sionister tror.

  Dagens politikk kan selvsagt ikke bestemmes av Bibelen, like lite som den kan bestemmes av norrønne myter eller vikingetiden.

  Kanskje du skulle gå en tur i tenkeboksen?

 193. Starlett januar 17, 2009 kl. 6:15 pm #

  Lastchange

  Har du vært rusmisbruker i over 10 år? Hvordan går det med deg nå?
  Hvis du har skrevet om det på bloggen din, skal jeg lese det.
  Ønsker deg alt godt!

  Så skriver du

  ————
  Men vi er skjønt enige om en viktig ting: Situasjonen er tragisk.

  Til slutt vil jeg si at Palestinere er ofrene i denne krigen der den skjer, jødene kommer til å bli langvarig offer på verdensbasis.
  ———-

  Ja, det tror jeg også.

  Men OFFER for de israelske myndighetene er ikke det ordet jeg ville ha brukt.

  Jeg vil heller si at de vil tape politisk på lang sikt.

  Og med god grunn!

 194. Sitting-Bull januar 17, 2009 kl. 6:16 pm #

  Sannheten? Hvem tør påstå at de vet SANNHETEN? Er du Gud?

 195. Starlett januar 17, 2009 kl. 6:27 pm #

  bambi

  Din kommentar kan jeg klassifisere innen minst tre av astroturf- metodene jeg skisserte i innlegget mitt:

  ———
  2. Avlede oppmerksomheten fra temaet: ”Ja, men
  det skjer jo så mye fælt i Kongo , Sri Lanka og Zimbabwe. Hvorfor diskuterer dere ikke det?”Hvorpå den som har skrevet innlegget må bruke tid på forklare at, ”Jo, det er fryktelig der, men NÅ handler det om Israels forbrytelser.”

  3. Gjentatte løgner: Når skoler, ambulanser eller FN-hus blir bombet, så er standardsvaret uansett at Hamas opererte der og at de døde barna var levende skjold.I ettertid blir det gjennomskuet som løgn, men når desinformasjonen kommer, kan nøytrale, uvitende lesere bli usikre.

  4. Fokusdreining: FRA Israels vold til Hamas’ forsvar av egen befolkning.Hamas forsvarshandlinger blir karakterisert som angrep og terror.

  ——-

  Hvilket underbygger hva jeg har skrevet.
  Du er blant de bloggere som bevisst eller ubevisst driver utstrakt astroturfing.

  Hvis du kunne skrive en kommentar uten alt dette sarkastiske tøvet, så kan jeg svare seriøst.

  Jeg forstår nemlig ikke hva du vil si med denne kommentaren, bambi.

  Hvor er poenget?

  At de som tar avstand fra israels forbrytelser mot menneskeheten og brudd på Genevekonvensjonen støttet terroranslaget i USA
  11.september 2001?

  Om det er DET du mener, ja, da er det nyttesløst å diskutere med deg.

 196. Starlett januar 17, 2009 kl. 6:29 pm #

  Nei, å bruke bibelen som rettesnor for politikken, er dødfødt.

 197. MorHubro januar 17, 2009 kl. 6:32 pm #

  Lordmarius og DGBK må lære seg å lese.

 198. jo januar 17, 2009 kl. 6:33 pm #

  Hei!

  Jeg har funnet frem Sovjets nasjonalsang til dere. Det er med bilder av Stalin:

  http://www.youtube.co

 199. MorHubro januar 17, 2009 kl. 6:35 pm #

  #108 Sitting-Bull

  Du må lære deg å lese.
  Starlett har fortalt om hvordan den israelske mafia fordreier sannheten for det lesende publikum.
  Jeg har undersøkt saken ,og det stemmer.

  Du burde gå fordomsfritt inn i undersøkelse.

  Gud finnes ikke!

 200. Starlett januar 17, 2009 kl. 6:38 pm #

  Det er sant, Gullhjerte

 201. Starlett januar 17, 2009 kl. 6:43 pm #

  Jeg henviser til min kommentar til Grublert,
  #81, 5.

  Forøvrig driver ikke Israel en offensiv.
  Det er astroturfing:
  ——-
  6. Ordkrig. Israelernes krig omtales som ”kampanje”, ”arbeid”, ”operasjon”, og når de dreper, ”tar de ut”. Når Hamas eller andre forsvarer palestinere, bedriver de ”terror”. Dette er en gjennomgående ordtaktisk manøver..
  —-

  Israel driver folkerettsstridige massakre og bevisste mord på sivile, deriblant barn, og de bryter Genevekonvensjonen ved ikke å sørge for at de sårete skal få sikker og ansvarlig pleie.

  Tro meg, colaman

  Israle er snart en lame duck politisk, hvis de ikke får et helt annet lederskap.

  Det bør komme en internasjonal rettsak etter krigsforbrytelsene.

 202. Deara januar 17, 2009 kl. 6:55 pm #

  Jeg blir slått av hvor mange spørsmål som dukker opp i denne tråden, jeg blir slått av hvordan det spriker, er det slik at når det gjelder store spørsmål, så mister vi lett tråden?

  Det er uten tvil en side for propaganda Starlett henviser til her, det ble sagt veldig tidlig i denne konflikten (i den grad man kan si det var tidlig), at det også kom til å bli en internett-krig.

  Propaganda i krig er våpen. Vi må derfor lære å forstå hva som er propaganda, vi som er på internettet.

  Propaganda har sterk stemme, det er en stor kraft, vi må lære å kjenne igjen og forholde oss til om vi ønsker å høre ensidig på EN sterk kraft. Og vi må spørre oss om vi hvordan vi ønsker å forstå denne krigen, vil vi møte den med ferdige formuleringer, fra et propaganda-apparat? Er det noen av oss som i det hele tatt ønsker å møte verden med ferdige formuleringer?

  Hvor er de andre stemmene, som Pistolero etterspør i sitt innlegg på sin blogg?

  Jeg vil si, at andre krefter, andre stemmer, må finnes, også i Israel. Men hvor? I kunsten? Musikken? I litteraturen?

  La oss prøve å være våken for også slike stemmer, ikke bare gi etter for hat og propaganda.

 203. Sitting-Bull januar 17, 2009 kl. 7:22 pm #

  #111:
  MorHubro jeg KAN lese, ellers takk.
  Så lenge man viser til kun EN side, den som ligger en varmest rundt hjertet, slik som Starlett gjør her så blir det ikke rettferdig da INGEN andre har mulighet å bli hørt. At noen VET er kun et påstående og ikke mye å bry seg om.
  Og du «MorHubro» kan ikke avgjøre om Gud finnes for oss andre eller ikke..eller KAN du..?

 204. Jonas januar 17, 2009 kl. 7:22 pm #

  Isaels ambassadør i Norge har nettopp stemplet de som har demonstrert mot Israels barnemord som antisemitter, og tror at Norge er full av jødehatere!
  Starlett, du har rett og fortjener en tommel!

 205. DGBK januar 17, 2009 kl. 7:24 pm #

  Det er besnærende når en leser MorHubro #111 sin kommentar. Hun sier en må lære seg å lese og det har jeg gjort og hva leste jeg? Sitat: Starlett har fortalt om hvordan den israelske mafia fordreier sannheten for det lesende publikum.
  Jeg har undersøkt saken ,og det stemmer. Sitat slutt.
  Ja det er kart det stemmer alt sammen når MorHumbro sier det. Det er jo bare paven og henne som er ufeilbarlig her i verden.
  Så sier hun sitat: Gud finnes ikke! sitat slutt.
  Har du vært oppe å skjekket dette i himmelen for kristne og i paradis for muslimene? Ville du ha tørd å si det til en fanatisk muslim?
  Jeg tror neppe i begge tilfeller.

 206. - januar 17, 2009 kl. 7:34 pm #

  # 84,5 Starlett

  NT sier du?? Du glemmer GT, som er jødenes historiebok. NT er om Jesus og det nye budskap. Ikke så mye historie i NT. Hadde fler lest litt i GT, hadde fler forstått hvordan Israel tenker. Men dette er håpløst å snakke om her.

  Ortodokse jøder lever etter GT, så de går fortsatt å venter på Messias…De har dermed en annen forståelse av det som skjer i landet deres.

  Det du beskriver som sannhet her om de pro-Israeliske nettsidene slår tilbake på deg selv…Du mener da at alle Palestinske nettsider er sanne, det er jo svada. Du har sikkert sett her på VGB om pallywood(?). Og hva om det du påstår er sant?? Det har ikke noe betydning for konflikten, eller om hva Israel eller Palestinerne gjør.

  Mye av konflikten der nede handler om misunnelse om hva jødene har fått til i et ørkenland. De greide ikke det selv når de hadde muligheten, fordi de er late og noen snyltere. Jeg sier det igjen..hadde jeg vært yngre, hadde jeg meldt meg frivillig i den Israeliske hær…

  Ikke noe behov for tenkeboks her. Men jeg oppfordrer deg til det. Ta en pause og ikke la deg hisse opp av dine SV venner. Men det er for sent, du har et sosialist- hjerte. Det sitter i ryggmargen.

 207. Starlett januar 17, 2009 kl. 7:49 pm #

  Det er synd at du ikke har forstått hva jeg har skrevet.
  Jeg har IKKE skrevet at jeg støtter Hamas.
  Du har tllagt meg den meningen, men den er allikevel usann.

  Både jødedom og islam legitimerer drap under visse forutsetninger.

  Men dette innlegget er ikke et innlegg om religion. Hvis du vil diskutere religion med meg, finner du massevis av innlegg i mitt arkiv.

  Det er lenge siden jeg har skrevet eksplisitte innlegg om religioner, men her er de to siste

  http://www.vgb.no/897

  http://www.vgb.no/897

  Velkommen til debatt!

 208. Starlett januar 17, 2009 kl. 7:54 pm #

  Hei Abdi Jibril og velkommen på bloggen min! 🙂

  Dessverre finnes det en del mennesker som hater muslimer og islam og som tydeligvis ikke ser forskjell på militant politisk islamsime og vanlig muslimsk praksis.

  Man snakker om jødehat nå, fordi mange mennesker med rette kritiserer Israels kirgføring mot en hjelpeløs motstander.

  Men hvem skriver om mauslimhatet som dessverre finnes?

  (Jeg har skrevet en del innlegg om det tidligere.)

  I mitt tilsvar til bambi har jeg vist til de to siste lenkene mine der jeg diskuterer Abrahamsreligionene.

 209. Starlett januar 17, 2009 kl. 7:58 pm #

  Ja, ikke sant?

 210. Starlett januar 17, 2009 kl. 8:06 pm #

  Norwonk

  Tro det eller ikke, men jeg er veldig enig med Pleym i dette innlegget:

  http://www.vgb.no/120

  og lar hans ord være mitt hovedsvar til deg.

  OM verden hadde akseptert valgresultatet av det demokratiske valget som Vesten forlangte og gått inn i forhandlinger med Hamas som en forhamdlingsmotpart, så hadde nok ikke bevegelsen blitt så radikalisert etterpå.

  Du skriver

  —————
  Det beste ville være om resten av verden tegnet en grense og kommanderte: «Arabere over her, jøder over der! Og hvis noen av dere våger å stikke en tå over grenselinjen, kommer FN og tar dere!»
  ——

  Det ville vært en ønskesituasjon, men som du sikkert vet, respekterer ikke Israel FN, og USA, i alle fall under Bush, driver alenegang og legger ned Veto i sikkerhetsrådet når det handler om Israel, så derfor kan nok ikke dette bli en realitet.

  Hvorfor?

  Fordi Washington D.C så til de grader har valgt side.

 211. Starlett januar 17, 2009 kl. 8:18 pm #

  Hei EoB

  Velkommen på bloggen min!

  Jeg sitter med en følelse av at jeg ikke har nådd frem til degmed det jeg ønsker å formidle.

  Naturligvis driver begge parter propaganda i en krig.
  Propagandakrigen og kampen om sannheten er en del av krigens natur, og det har jeg aldri ment å benekte.

  Det DETTE innlegget handler om, er det som er spesielt i DENNE krigen og som skiller den fra andre:

  1. Israel har hermetisk lukket grensen til Gaza for uavhengige journalister.
  Hvorfor tror du de prøver å få kontroll over nyhetsstrømmen?

  2. Israel har noen spesielle nettsider som de aktivt bruker for at deres sympatisører skal gjengi propagandaen rundt om i sms-debatter etter TV-program, i avisers debattsider, i blogger og hvor det ellers er mulig.

  DET har ikke Hamas.

  Israel prøver derfor å spre sin propaganda worldwide med den strategi jeg har skrevet om i mitt innlegg.

  Dette er et faktum og jeg er overrasket over hvor lite kjent det er i Norge.

  ————-
  Er enig i at det er paa tide for Israel aa trekke seg ut naa, og at de sannsynligvis har paafört mer sivil skade enn nödvendig. Men jeg stötter deres rett til aa forsvare sin egen befolkning.
  ———

  Mer skade enn nødvendig?

  DET kaller jeg et understatement.
  De hadde ingenting inne i Gaza å gjøre.

 212. lillevanilje januar 17, 2009 kl. 8:27 pm #

  #112 Kommentar fra Deara
  Det finnes andre stemmer i Israel, men de er ikke mange. Jeg leste et sted at 90% slutter opp om regjeringens politikk.

  Du kan google ”Azmi Bishara”, tidligere medlem av Knesset, og/eller ta en titt her: http://www.vgb.no/126

 213. Starlett januar 17, 2009 kl. 8:35 pm #

  Jeg vil bare si at jeg anbefaler alle å lese innlegget om jødehat, Lillevanilje.
  Det var veldig godt!

 214. Starlett januar 17, 2009 kl. 8:38 pm #

  Jeg kan bare si at jeg er enig i hvert eneste ord

 215. Starlett januar 17, 2009 kl. 8:47 pm #

  http://www.abcnyheter

  Bjørneboe slo ALLE veier!

 216. Starlett januar 17, 2009 kl. 8:48 pm #

  Ja.

 217. Starlett januar 17, 2009 kl. 8:48 pm #

  JA

 218. Starlett januar 17, 2009 kl. 8:52 pm #

  ———–
  hun vet så innamari lite om Islam, politikk, krig, propaganda dreier seg om.
  ———

  Jeg sitter også med den følelsen.

  Det var ikke min mening å sensurere deg,
  Abdi Jibril, men jeg kan ikke godkjenne kommentarer når jeg ikke er ved bloggen.

  Jeg godkjente selvfølgelig så snart jeg logget meg inn her. 🙂

 219. Starlett januar 17, 2009 kl. 8:54 pm #

  Voldsbruken til Israel kan ikke forsvares.

 220. Deara januar 17, 2009 kl. 8:58 pm #

  #117 Lillevanilje: Takk for din respons.

  Jeg tror likevel det finnes mange stemmer.

  Når det gjelder denne krigen som har vart i 3 uker nå, har jeg også hørt på P2`s Dagsnytt 18 sending fredag 16. januar (den finnes på nrk-nettet), det forteller meg at denne krigens doktrine er så hard for folk flest i Israel, at den neppe gir plass til HØRBARE andre stemmer – foreløpig, det er min tolkning.

  Fordi gapet mellom den skrekkelige doktrinen som sier at Israel vil bruke uforholdsmessig stor kraft i gjengjeldelser og at svaret på provokasjoner mot staten ikke skal stå i samsvar med handlingen, og nettopp være så massiv fordi Israel ikke skal tåle å tape. Et ikke-tap omtalt i slik termilogi, betyr NULL rom for kritikk.

  Doktrinen er kjent i Israel, etter 2006.

  Det var en norsk yrkesmilitær som redegjorde for dette i Dagsnytt18-sendingen.

  Det er lett å forstå at en slik doktrine lammer et folk.

  Det kommer et oppgjør etter dette, tribunalene kommer til å jobbe med spørsmål om krigsforbrytelser. Og krigsdommer gjøres ikke over natten, det tar lang tid å finne ut av forbrytelser mot menneskeheten, dommene som finnes er på flere hundre sider.

  Så må man også gi folket tid, tror du ikke?

 221. Nordlandsmann januar 17, 2009 kl. 8:58 pm #

  #116 Anonym

  Det er useriøst og uholdbart å bruke en religiøs tekst som grunnlag for politikk.

  #115 DGBK

  Bevisbyrden ligger hos de som tror på noe ikke kan sanses.

 222. Starlett januar 17, 2009 kl. 9:00 pm #

  Ja, det er en humanitær katastrofe, og Mads Gilbert og Erik Fosse gjorde en strålende innsats.

 223. Starlett januar 17, 2009 kl. 9:05 pm #

  Du verden!

  Det er første gang jeg har hatt den ære å bli sammenlignet med høyrehøvdingen og tidligere statsminister Kåre Willoch.

  Tusen takk!

  Men jeg har nok dessverre på langt nær hans format.

 224. Starlett januar 17, 2009 kl. 9:07 pm #

  Hei Rød Stemme

  Du skal bare sitere meg så mye du vil.

  Ellers så må jeg bare si tusen takk.
  Glad at du liker bloggen min. 🙂

 225. Starlett januar 17, 2009 kl. 9:11 pm #

  Det er jeg helt enig i, btidag

  Men jeg skjønner ikke helt relevansen?

  Jeg påberoper meg på ingen måte den fulle sannhet.
  Hvordan kan du tro det?

  Men myndighetene i Israel prøver å påberope seg den fulle sannhet gjennom sin propaganda.

  Hvordan tolket du egentlig dette innlegget, btidag?

  Leste du hele innlegget og så poengene jeg ville prøve å få frem, men bare har lykkes halvveis med?

  Jeg er litt i stuss nå…..

 226. Starlett januar 17, 2009 kl. 9:14 pm #

  Lordmarius

  Jeg henviser til min svarkommentar til

  #81 Grublert

  Kan hende du da vil forstå hva jeg mente……?

 227. Starlett januar 17, 2009 kl. 9:20 pm #

  DGBK

  Din kommentar oppfatter jeg som et klassisk eksempel på astroturfing.

  Her benyttes teknikkene

  4. Fokusdreining

  5. Skyldoverføring

  Nettopp to av taktikkene som er vanlig for dem som skal forsvare Israels krigskriminalitet.

  (Innlegget mitt er ikke en støtteerklæring til Hamas, men en kritikk av Israelsk propagandaapparat, av hersketeknikker og av usakligheter i debatter generelt.)

 228. Starlett januar 17, 2009 kl. 9:24 pm #

  Les min kommentar til #107.

  Jeg ser at jeg ikke har lykkes i å formidle meningsinnholdet i innlegget mitt til deg, Sitting Bull.

  Kan du ikke prøve å lese innlegget en gang til?

  (Jeg har aldri hevdet at jeg sitter på en universell sannhet. Hvordan kan du tro det?)

  Men at det drives utstrakt astroturfing, er et FAKTUM.

  DU bruker her taktikk 4 i mine punkter:

  Fokusdreining

 229. Per januar 17, 2009 kl. 9:33 pm #

  Hei Starlett.

  Veldig bra du tar opp en side mange av oss ikke er klar over eller ikke tenker på. Selvsagt er Israels meget oppegående og velorganiserte propagandaapparat en viktig del av krigføringen, samtidig som informasjonen om hva som faktisk skjer inne på Gaza er effektivt lagt lokk på av den samme krigherren. Bare tanken gjør meg uvel.

 230. Starlett januar 17, 2009 kl. 9:49 pm #

  De kan både lese og skrive.
  Men jeg har ikke lykkes i å formidle meningen med innlegget mitt til dem.

 231. Starlett januar 17, 2009 kl. 9:53 pm #

  Hei jo!

  Hyggelig å se deg på bloggen min! 🙂

  Det ser ut som at du har forstått hva innlegget mitt handler om.

  Ja, her var det Sovjet-propaganda.

  Melodien er jo veldig fin, og når den settes i sammenheng med bilder av Stalin, får den en sterkt propagandaeffekt.

 232. Starlett januar 17, 2009 kl. 10:00 pm #

  Det er forskjell på ikke å kunne lese og å misforstå en tekst.
  Det er forøvrig veldig vanlig at tekster mistolkes.
  Derfor har vi den filosofiske grenen hermeneutikk.

  Blant annet for å tolke gamle tekster, (f.eks Bibelen) og for å tolke juss.

  Manglende hermeneutiske ferdigheter fører til spektakulære tolkninger av Bibelen, og blant annet tolker ktistensionister den på en noe særegen måte, kan man vel trygt si.

  Jeg skal komme tilbake til det senere en gang.

 233. - januar 17, 2009 kl. 10:09 pm #

  #119 Men sånn er det i Israel. Det er ikke min påstand.

 234. Starlett januar 17, 2009 kl. 10:12 pm #

  Hei Deara

  Jeg vet at både israelske akademikere og kunstnere faktisk har oppfordret til kunstnerboikott av Israel, fordi de er mot krigen som føres og fordi de mener at en massiv boikott kunsterisk samarbeid med Israel vil kunne påvirke regimet.

  Dessuten er det i alle fall ni israelske menneskerettsorganisasjoner som har reist seg opp mot regimet og krever bombestans, slutt på bombing av sivile mål, behandling av alle palestinske skadete i henhold til Genevekonvensjonen og menneskerettighetene, åpning av grensene så palestinerne fpr inn alt de trenger av mat, medisiner etc.

  Mange flere krav har de også, og de tar avstand fra krigen.

  Så det finnes andre stemmer, heldigvis.

  Men samtidig så støtter en stor majoritet av Israels befolkning krigen, og det samme på palstinsk side.

  Hatet er sterkt på begge sider etter 60 år med konflikt.

  Takk for en veldig god kommentar, Deara!

 235. colaman26 januar 17, 2009 kl. 10:15 pm #

  En liten tanke i tillegg til det jeg allerede har kommentert.
  Palestina er jo verdenskjent for sin hatpropagande mot Israel.

  Du har sikkert hørt om Pallywood? I håp om at verdenssamfunnet skal snu ryggen til Israel.
  http://www.youtube.co
  http://www.youtube.co

  Hvordan kan du bevise at ikke den siden du referer til er produsert av palestinere/pro-palestinere for nettopp det å stille Israel og dets sympatisører i enda dårligere lys?

  Og om informasjonen som kommer utfra Gaza, så vet vi jo at den ikke kommer fra journalister fra andre land, men er produsert av palestinere, eller av andre som er der, og som er pro-Palestina.
  Hvor sann er all den informasjonen? Hvor mye av den informasjonen er fabrikert?

 236. Asterixa januar 17, 2009 kl. 10:17 pm #

  Israel har inngått ensidig våpenhvile.
  Hva betyr det?

  Nix og ingenting.
  De skal bestemme vilkårene og palestinerne har ingenting de skulle ha sagt.

  Hva skjer nå?
  Mer nød og elendigher på Gaza.

 237. Starlett januar 17, 2009 kl. 10:32 pm #

  Her har alle mulighete til å bli hørt, og om du kan dokumentere denne nettpropagandaen på DeT nivået fra palestinerne, ja, så se jeg frem til det i spenning.

  Jeg skriver her for å avsløre israelsk propagandatakikk, særlig gjennom nettstedene
  http://www.giyus.org og http://www.honestlyReporting.com, to KLART sionistiske nettsteder som formidler løgnpropaganda og som har titusenvis av brukere over hele verden.

  Disse brukerne blir oppfordret til å spre propagandaen videre, og alle som vil,kan bruke dette materialet i alle slags nettdebatter.

  Dermed spres løgner og misoppfatninger.

  I tillegg har israelerne stengt pressen ut fra Gaza.

  Dette er uomtvistelige fakta.

  Er det så vanskelig å forstå?

  Eller er det vanskelig at sionistenes metoder blir avslørt?

 238. Nordlandsmann januar 17, 2009 kl. 10:43 pm #

  #122 colaman26

  Sionister beskylder palestinere for fake innlegg og har laget seg en konspirasjonsteori om at Pallywood skal eksistere.

  Sannsynligvis er også Pallywood en del av israelsk fousdreining.

  Sionistene har gjennom en video beskyldt Mads Gilbert for å medvirke i palestinske løgner og bdrag.

  Dette er ikke juridisk holdbart.

 239. Rosenbusken januar 17, 2009 kl. 11:26 pm #

  Hei Starlett

  Jeg gråter for palestinerne og det fryktlige livet de må ha.

  #123 Asterixa
  Våpenhvilen er ikke verdt noenting.
  Sammen må vi stå opp for palestinerne.

 240. LillePersille januar 17, 2009 kl. 11:37 pm #

  Jeg er rystet over de nye opplysningene.
  Vet dere hvorfor israelerne gjør det?
  Det er fordi de vil gjemme forbrytelsene sine, men det klarer de ikke!

  #116 Anonym
  Det gamle testamete og hele bibelen er overtro og ikke historiebok.
  Det går ikke an å drepe barn fordi de tror på en gammel bok.

  Alt om Pallywood er løgn og bedrag.

 241. MorHubro januar 18, 2009 kl. 12:15 am #

  Har dere sett Skavland fra Sverige på NRK?
  Det var et meget opplysende program med diskret sjarme.

  Göran Persson er en meget klok og tiltrekkende mann.
  Man kan se sensualiteten lyse.
  Hvis han villle bli leder i det norske Arbeiderparti, skulle jeg ha fulgt hans vei.
  Hans kone er også meget sjarmerende.
  Hun heter Anitra, men ser ikke ut som en arabisk danserinne.

  Man frydes over alle som beholder ekteskapets gleder i sine seniorår, men _jeg_ vil ikke bli 200 år!

  Ari Behn gjorde en meget sympatisk innsats!

 242. MorHubro januar 18, 2009 kl. 12:21 am #

  #122 colaman26

  Hva _er_ det du har servert på din blogg?

  Du har ikke oppgitt kilde, og du har gjort _akkurat_ den israelske synd å spre løgner etter skumle, skjulte nettsteder!

  _Tror_ du på myten om Pallywood?

  Nei og nei!

  #113 Sitting-Bull

  Israelerne lyver fra _en_ side, og da må man avsløre løgnene.
  Det er herved avslørt.

  Har _du_ sett gud?

  Jeg spør:

  Hva er himmelen?

  Det er det tomme univers, med planeter i mellom.

  Jeg er født i solens varme tegn og stråler min løvinnevarme ut til dere!

 243. - januar 18, 2009 kl. 12:34 am #

  103: du,det var ikke noe kompliment fra min side.så lett det er å misforstå

 244. Palestinavenn januar 18, 2009 kl. 12:39 am #

  Palestinerne får kanske et pusterom når det blir våpenhvile.
  Takk for reportasjen!

 245. Gullhjerte januar 18, 2009 kl. 1:11 am #

  Jeg har skrevet nytt innlegg, for nå skal våpenhvilen etter planen begynne, men jeg ser på Aljazeera at det smeller ennå.

  Her er mitt bidrag:

  Nå skal våpenhvilen ha begynt. Men fremdelse smeller bombene over Gaza.

  Resultatet når våpenstillstanden skulle komme er

  1202 drepte palestinere

  13 drepe israelere

  Det sier alt.

  De israelske soldatene er fremdelses i Gaza. De fortsetter myrderiene hvis Hamas sender en eneste liten rakett.

  Palestinerne får ikke åpne grensene for å få nok av alt de trenger.

  Våpenhvilen er en vits og hykleri.

  Støtt Palestina!

 246. Gullhjerte januar 18, 2009 kl. 1:13 am #

  Starlett

  Det hjelper ikke hva du sier til colamannen og bambi og ketil og Sitting Bull.

  De er innesperret i Frp-mørket, og nå har Per Kristian Foss avvist Frp, så da kan alle legge Frp til siden.
  Det blir ny arbeiderpartiregjering til høsten.
  Jeg vet det.

 247. - januar 18, 2009 kl. 1:15 am #

  #125 LillePersille

  Du er ufattelig uvitende. Knesset åpner med Bibelen i hånd hver dag. Bibelen er relevant for de. Deres historie. Like vår vikinghistorie. Det er sosialistenes kunnskapsløse svøpe. Dere vil aldi forstå. Palestinere er feige kjøtere. Uekte. De dreper sine egne.

 248. colaman26 januar 18, 2009 kl. 1:25 am #

  Er da ingen tvil om at Pallywood finnes. Og at palestinerne fabrikerer videoer til sin fordel.

  Og om informasjonen som kommer utfra Gaza, så vet vi jo at den ikke kommer fra journalister fra andre land, men er produsert av palestinere, eller av andre som er der, og som er pro-Palestina.
  Hvor sann er all den informasjonen? Hvor mye av den informasjonen er fabrikert?

 249. Gullhjerte januar 18, 2009 kl. 1:45 am #

  #130 colaman26

  Modige palestinske journalister som er innesperret i Gaza, rapporter til verden.
  Derfor må man følge med Aljazeera TV eller
  Aljazeera.net/english

  Da får man autentiske opplysninger.

  TV-bilder tatt på direkten lyver ikke.
  Mads Gilbert lyver ikke.
  Det vet jeg, for jeg arbeider også på sykehus, og skadene til mange ofre skyldes radioaktive bomber.
  Det er det aller verste.
  Palestinerne har også lov til å fortelle om israels grusomheter når israel lyver hele tiden.

  Muslimhaterne lager mange falske pallywoodfilmer og beskylder palestinerne for det, så de kan hetse dem på internett, så det er enda en til metode for løgn fra israelerne som starlett glemte.

 250. Gullhjerte januar 18, 2009 kl. 2:12 am #

  Siste nytt!

  FN skal sette i gang undersøkelse over bomingen av FN-skolen for å avdekke hva som skjedde.
  Så skal krigsforbryterne stilles for retten.

  Verden vil våkne og sannheten vil bli kjent.
  Det hjelper ikke å ha skylapper for øynene!

 251. MinaPina januar 18, 2009 kl. 4:22 am #

  Bambi 73:

  Hvilket mørke.

 252. EoB januar 18, 2009 kl. 10:21 am #

  «Mer skade enn nødvendig?

  DET kaller jeg et understatement.
  De hadde ingenting inne i Gaza å gjøre.»

  Det er jeg uenig i.

  Selv naa, etter vaapenhvilen, angriper palestinere Israels territorie.

 253. ketil januar 18, 2009 kl. 11:23 am #

  nordlansmannen:
  «Sannsynligvis er også Pallywood en del av israelsk fousdreining.»

  MH:
  «_Tror_ du på myten om Pallywood?»

  Mener du også dette, Starlett?

 254. jojja januar 18, 2009 kl. 11:39 am #

  #86.b

  Starlett.
  Noen kan man ikke diskutere med, men når vedkommende forandrer et innlegg etter at det er kommet kommentarer, for så slette kommentarer som forteller om de feil som er i innlegget.. for så å la andre kommentarer være sånn at innlegg og kommentarer ikke passer sammen, vel det sier litt om useriøsitet…

 255. btidag januar 18, 2009 kl. 11:57 am #

  #105

  hei starlett…

  ser du har endret overskriften på innlegget…
  spørsmålet her er jo som det har vært i mange år nå – hvordan løser vi denne tilsynelatende gordiske knuten for godt ?

  fikk du forøvrig en mail fra meg om Midt-østen

 256. - januar 18, 2009 kl. 12:27 pm #

  http://www.youtube.co

 257. lillevanilje januar 18, 2009 kl. 12:48 pm #

  Pallywood: According to Palestinian sources… er en 18 minutter lang dokumentar laget av Richyard Lades. Filmen tar utgangspunkt i påstanden om at vestlig media ukritisk aksepterer og reporterer historier fra palestinske videofotograver som jobber freelance.. Påstanden er at disse filmen ofte er oppkonstruerte og viser skader eller overdriver skader med det mål for øye å skape sympati og support.
  http://en.wikipedia.o

  For balansen skyld, se også:
  http://en.wikipedia.o…,_Pr opaganda,_and_the_Promised_L and

 258. Starlett januar 18, 2009 kl. 7:54 pm #

  Jeg ser at du har svart meg i en av de kommentarene jeg nettopp godkjente, så jeg MÅ bare svare deg først her:

  SELVFØLGELIG forsto jeg hva du mente, nemlig at Willoch OG Starlett, *kremt*,
  til hører en hatefull og sovene del av det norske folk.

  Uten noen begrunnelse fra deg, vel og merke.

  Derfor tillot jeg meg et IRONISK svar.

  Hvis jeg begynner en kommentar med

  «Du verden!» – ja, da er det fare for at jeg bruker ironi.

  Bare slik at du vet det til en annen gang.

  Som man roper i skogen, må man regne med å få svar….

 259. Starlett januar 18, 2009 kl. 7:59 pm #

  Jeg ser ikke bort fra at det finnes jødehatere blant radikaliserte islamske ungdommer, også i Norge.

  Akkurat som det er muslimhatere i ekstreme politiske og religiøse miljøer i Norge.

  «Abrahams barn» har dessverre til tider levd i stekt motsetningsforhold, ikke minst i Pelestina.

  Men staten Israel er en tilnærmet sekulær stat, og handel ut fra maktinteresser og fordi de vil ha adgang til vann og land.

  Israel er intet synonym for «jøde».

  Det er SVÆRT viktig å gjøre klart.

 260. Starlett januar 18, 2009 kl. 8:06 pm #

  Kan du ikke la være å dreie fokus (astroturfing- det innlegget mitt handler om) – FRA innlegget og TIL hva en annen blogger har skrevet?

  Det finnes fanatikere både blant muslimer, kristne og jøder, men de fleste er heldigvis ikke fanatikere, og det som trenges nå, er både interreligiøs dialog og dialog mellom stridende land.

  Og husk: Dialog er IKKE » politisk korrekte kosesamtaler», men det er en mulighet til å fremme sitt syn, lytte til motstanderens syn, og sammen heltst arbeide seg fram til en avtale som er bærekraftig.

  I trosspøramål og andre spørsmål må man rett og seltt være enige om å være uenige, ta den annens tro til etterretning, men fra de forskjellige plattformene må det være mulig å bygge en fredsbru.

  Det MÅ være mulig.

  Vi KAN ikke miste håpet!

 261. Starlett januar 18, 2009 kl. 8:25 pm #

  —————
  NT sier du?? Du glemmer GT, som er jødenes historiebok. NT er om Jesus og det nye budskap. Ikke så mye historie i NT. Hadde fler lest litt i GT, hadde fler forstått hvordan Israel tenker. Men dette er håpløst å snakke om her.
  ———

  Jeg glemmer ikke GT. Jeg tillot meg bare å bruke bittelitte grann ironi.
  For å si det som det er, så mener jeg at patriarkhistoriene i GT er myter.

  Jeg anerkjenner altså ikke at vi kan vite at Abraham bokstavelig talt fikk sønnene Ismael og Isak, og at Isak fikk sønnene Jakob og Esau, at Jakob av selveste Gud fikk vite at han var Israel, og at han fikk tolv sønner som alle tolv ble stamfedre for den senere staten Israel.

  Jeg oppfatter dette som en mytisk forfedrefortelling som ble skrevet for å legitimere hebreernes krav på land i Kaanan.

  Dette synet deler jeg for øvrig med majoritetn av kristne teologer.

  Men jeg er klar over at enkelte kristenfundamentalister har et bokstavtro syn, selv om det egentlig ikke er mulig å ha et fundamentalistisk bibelsyn uten å få uoverstigeleige vanskeligheter, siden bibelen vrimler av kontradiksjoner.

  Pallywood tar jeg med en stor klype salt.

  Det er nok for det meste propaganda satt i system av anti-muslimske aktivister, og kunne slk sett vært tatt med i liste mit i innlegget.

  Men selvsagt driver også Hamas propaganda.

  ALLE krigførende parter gjør det.

  Poenget mitt er bare at det i DENNE krigen er Israel som har styrt propagandastrømmen, bl a ved de metoder jeg skildret i innlegget som startet denne tråden.

  LESTE du innlegget, forresten?

 262. Starlett januar 18, 2009 kl. 8:35 pm #

  Ja, det finnes andre stemmer, men ikke mange.

  Likevel vet jeg at de er i alle fall ni israelske menneskerettsorganisasjoner som har vært i aktivitet med krav til og sterk kritikk av lederne, og at en stor gruppe israelske akademiker og kunstere har oppfordret andre land til kunsterboikott av israel, slik at de israelske myndighetene skal forstå at folk i utlandet reagerer.
  Som du sier:
  De politiske lederne bryr seg ikke om ord og verbal fordømming.
  De forstår bare handling eller maktens språk.

  Det er jo likevel en deprimerende stor prosent israelere som støtter krigen og tilsynelatende er likegyldige overfor alle døde barn og andre sivile, og det forteller dessverre om et inngrodd årelangt hat fra begge sider.

  Skal vi få en varig og bærekraftig fre i regionen, trenges virkelig diplomati på et nivå som hittil kanskje aldri har vært utøvet.

  Situasjonen er ytterst vanskeelig, også etter denne våpenhvilen som i alle fall kommer til å vare til Obama er innsatt i presidentembetet.

 263. Starlett januar 18, 2009 kl. 8:42 pm #

  Deara

  ————
  Fordi gapet mellom den skrekkelige doktrinen som sier at Israel vil bruke uforholdsmessig stor kraft i gjengjeldelser og at svaret på provokasjoner mot staten ikke skal stå i samsvar med handlingen, og nettopp være så massiv fordi Israel ikke skal tåle å tape. Et ikke-tap omtalt i slik termilogi, betyr NULL rom for kritikk.
  ———

  Ja, det er sant. Det er ikke lenger «øye for øye», men så mange øyne som mulig for hvert øye.

  Altså en uproporsjonal, ubegrunnet og uberettighet bruk av vold, dessuten overlagt vold mot sivile, med sivile som erklærete militære mål.

  Dette er i strid med «krigens etikk» og rammes av flere internasjonale lover, blant annet Genevkonvensjonen.

  Det er å håpe på at det såkalte internadjonale samfunnet setter i gang en granskning for å finne sannheten og oppretter en krigsdomstol.

  Det var nødvendig etter andre verdenskrig.

  Det er også nødvendig nå.

  SE også svaret mitt til #117 lillevanilje.

  Bildet er heldigvis ikke helmørkt i Israel.

  Takk for gode kommentarer, Deara! 🙂

 264. Starlett januar 18, 2009 kl. 8:44 pm #

  Ja.

 265. Starlett januar 18, 2009 kl. 8:46 pm #

  Hei Per.

  Takk for fin kommentar!

  Ja, vi er helt enige,

 266. Starlett januar 18, 2009 kl. 9:01 pm #

  Det er mye som er

  really rotten in the state of Israel, ja.

  Likevel svever din kommentar i lufta for meg.

  HVEM sine ord er det?

  Forstanderen i den kristenkarismatiske sekten du kanskje er medlem av?

  Røster i Visjon Norge?
  Eller selveste Ulf Ekman?

  Vel, det blir ikke sannere av den grunn

 267. Starlett januar 18, 2009 kl. 9:35 pm #

  Colaman

  Før jeg svarer på din lille tanke, må jeg føye til at jeg har merket meg at verken du eller din kone Bambi ghar svart på de motsvar dere har fått. Hvorfor?

  Så:
  ———–
  Palestina er jo verdenskjent for sin hatpropagande mot Israel.
  ———

  Er de?

  Og hva med Israels propaganda?

  Området er dominert av krig og konflikt, og det er mye hat.
  Selvsagt driver begge parter propaganda mot den andre side.
  Det er INGEN nyhet.

  Men det som teller mest, er hvem som setter ting ut i handling, og Israels vold og overgrep mot Gaza er av en slik størrelse at selv du ikke kan benekte det.

  ———–
  Du har sikkert hørt om Pallywood? I håp om at verdenssamfunnet skal snu ryggen til Israel.
  http://www.youtube.co
  http://www.youtube.co

  ———–

  I håp om at verden skal snu ryggen til palestinere og libanesere, har sionister og antimuslimer dyrket frem myten om Pallywoods fryktelige anti-israelske propaganda.

  Hva ser man på klippene du sendte meg:

  JO, NETTOPP:

  Sionistisk propaganda med beskydning mot palestinerne for å lage falske videoer.

  Colaman: SE deg om:
  Se hvordan folk har det i Gaza!

  Tror du at det trenges falske palestinske videosnutter for å dokumentere den humasnitære krisen?

  Tror du at representaanter for FN, RødeKors og en utall av internasjonale hjelpeorganisasjoner LYVER og er medspillere i Pallywoosfilmer når de formidler sannheten om katastroden i Gaza?

  Ærlig talt, colaman!

  Dette er konspirasjonsteorier på ekstremnivå!

  ———–
  Hvordan kan du bevise at ikke den siden du referer til er produsert av palestinere/pro-palestinere for nettopp det å stille Israel og dets sympatisører i enda dårligere lys?
  ———

  Denne siden er hyppig brukt av sionister, og dersom du ser deg om på nettet, så ser du jo det. Det er et faktum og udiskutabelt.
  Men det finnes flere:

  http://www.honestrepo

  MYE brukt anti-islamsk kilde, – ofte sett her på VGB også av flere av dine meningsfeller.

  Bringer et skjevt og løgnaktig bilde av virkeligheten, har 150.000 aktive brukere som sprer løgnpropaganda i debatter med stoff fra siden, og er som sådan i det store og det hele VERRE enn giyus.

  Og på norsk:
  Samleside for kristensionistiske nettsider:

  http://www.perleporte…&cat =104

  ————
  Og om informasjonen som kommer utfra Gaza, så vet vi jo at den ikke kommer fra journalister fra andre land, men er produsert av palestinere, eller av andre som er der, og som er pro-Palestina.
  ———

  Selvfølgelig.

  Men Israel har seg selv å takke.
  Det er ikke palestinerne som har bestemt at alle journalister skal holdes borte.

  Det er ikke palestinerne som har drevet udemokratisk pressesensur og knebling av ytringsfriheten.

  Det såkalte demokratiet israel har derimot iverksatt disse udemokratiske tiltakene.

  Selvsagt er informasjonen sann.
  Tror du noen har tid å fabrikere skader, nød og død når bombeme hagler over dem?

  Bruk hodet til å tenke med!

  Det er ufruktbart å bruke tiden til å tvile på den grusomme sannheten om Gaza.

  Jeg så en annen blogger skrive noe om holocaustfornektere.

  Vel, det du og dine likesinnede gjør, er en form for slik fornektelse, og i dette fornektelsesforsøket spar dere frem det ene mer lugubre nettsted etter det andre.

  Hvorfor ikke bruke energien på å tenke ut hva som kan gjøres for å hjelpe palestinerne?

  Litt off topic:

  Jeg har sett at du og bambi omtaler «starlett» på flere bloggetråder der jeg ikke har deltatt i diskusjonene.

  Det anser jeg som meget dårlig bloggskikk og er nok et brudd på VGs regelverk.

  Så vær så snill:
  Skriv ikke om andre bloggere uten å gi beskjed til dem, og skriv ikke om andres innlegg uten å trackbacke!

 268. Starlett januar 18, 2009 kl. 9:39 pm #

  Hamas har også inngått våpenhvile.

  Nå får vi se hva den neste uken kan bringe.
  Det er lov å håpe……

 269. Starlett januar 18, 2009 kl. 9:44 pm #

  Jeg har sett en sionistisk video der kristensionister beskylder Mads Gilbert for å være en hovedrolleinnehaver i flere

  «Pallywood-filmer.»

  Patetisk.

  Mannen hadde mer enn nok å gjøre på sykehuset og som beretter ut til media, deriblant CNN o BBC.

  Når kommer konspriasjonsteorien om CNN-reportere og BBC-rapportere som skjulte Pallywood-ansatte?

  Det er trist når man på denne måten bruker skinte grep for å bortforklare fakta.

 270. Starlett januar 18, 2009 kl. 9:45 pm #

  Ja, slik er det Rosenbusken.
  Takk for at du kom innom!

 271. Starlett januar 18, 2009 kl. 9:46 pm #

  Hei, LP.

  Store deler av sannheten kommer nok for en dag.

 272. Starlett januar 18, 2009 kl. 9:47 pm #

  Ja

 273. Starlett januar 18, 2009 kl. 9:49 pm #

  MorHubro 10 points

  Colaman 0 points

  (;-))

 274. Starlett januar 18, 2009 kl. 9:52 pm #

  Hehe………….

  Denne gang var det DU du som gikk på limpinnen, unge mann.
  Litt spøk må man tillate seg også når man er opptatt med tragedier.

  Ellers ville livet bli uutholdelig.

  (Se mitt svar #103 c)

 275. Starlett januar 18, 2009 kl. 9:52 pm #

  Pusterom er ordet!

 276. Starlett januar 18, 2009 kl. 9:53 pm #

  Ja, tallenes tall er klare, og de er verre enn dine tall.

  Jeg skal se på bloggen din senere, Gullhjerte.

 277. Starlett januar 18, 2009 kl. 9:54 pm #

  Du er inne på noe…

 278. Starlett januar 18, 2009 kl. 10:02 pm #

  Dette er jo det rene sprøyt.

  Arbeiderbevegelsen i Norge var meget sterke støttespillere for den unge israelske staten som man trodde skulle bli en sosialistisk land med kollektive arbeidsplasser.

  Er palestinerne UEKTE?

  Hva i alle dager mener du med det?

  Aha..

  Røpet du tankegodset om at det er FORSKJELl på folk, altså at palestinske liv er mindre verd enn istaelse, slik at israelerne kan drepe så mange de vil uten at deres Gud skal se i vrede til dem?

  Jeg vil ikke kall dem som har opplevde et helvete i lang tid, og toppet de siste tre ukene, for feige.

  Tvert i mot er de nødt til å være sekstremt modige.

  De krigere som sitter trygt i bombefly, stridvogner eller krigsskip trenger ikke å vise noe særlig mot.

  Om Knesset åpner med bibelen eller eikke er irrelevant.
  Det gjør ikke de gammeltestamentlige fortellinger sanne, og disse fortellingene er illegitime som politisk argument.

  «Sosialismenes kunnskapsløse svøpe» ?

  Jeg lever godt med at du velger å slenge ut denslags tøys.

 279. Starlett januar 18, 2009 kl. 10:07 pm #

  ————-

  Er da ingen tvil om at Pallywood finnes. Og at palestinerne fabrikerer videoer til sin fordel.

  ——-

  Kan jeg få solid veldokumentert dokumentasjon fra deg?

  Som sagt så driver alle parter i en krig propaganda, men likevel må det være lov å bruke hodet og se på assymentrien vi opplever i denne krigen, både i bruk av vold mot sivile og i mengdene av propaganda.

  Se forøvrig mitt forrige var til deg.

  Israles grusomheter har likevel vært av en slik dimensjon at ingen pro-israelsk løgnpropaganda kan gjøre den nytten de hadde håpet.

 280. ketil januar 18, 2009 kl. 10:20 pm #

  Hei Starlet! Vil du ta en titt på denne:

  http://www.document.n

  og muligens lage en oppfordring på vgb til å delta?

  Som du sikkert vet vil regjeringen fjerne den sovende blasfemi paragrafen. Men de ønsker også utvide straffelovens paragraf om hatefulle ytringer «slik at denne bestemmelsen varetar behovet for et strafferettslig vern mot kvalifiserte angrep på religion eller livssyn.» Dette varsles i Ot.prp. nr. 22 (2008-2009)

  Religionskritikk skal altå bli straffbart! Skriv under på oppropet.

 281. Nordlandsmann januar 19, 2009 kl. 12:15 am #

  To unilaterale våpenhvileavtaler lover ikke godt for en varig fredsløsning.

  Hovedforutsetningen for en fredsløsning er at begge parter kommer sammen og klarer å enes om en bilateral fredsavtale.
  Dette synes lenger unna enn noen gang.

  Det eneste som er oppnådd er at Gaza ligger i grus og at såkalt moderate krefter er blitt kraftig svekket.

  Forøvrig er kravet om objetivitet meningsløs når man står overfor en overlegen angriper og et offer.

  Som eksempel:

  Den som er nøytral i vurderingen av en voldtektsmann og en som er voldtatt, har tatt voldtektsmannens parti.

  Retrievers målemetoder fanger ikke inn kompleksiteten.

  Derfor hevder jeg at nøytralitet i den konflikten som nå er inne i en våpenhvilefase dermed er å ta parti for
  israelerne og å svikte palestinerne.

 282. Nordlandsmann januar 19, 2009 kl. 12:28 am #

  ketil

  Pallywood er en konspirasjonsteori som
  Richard Landes er opphavsmann til.

  http://no.wikipedia.o

  Hvilke motiver hadde han for sine påstander?

  #142 Hamas bedriver også propaganda til innvortes bruk. Det er det ingen som har benektet.

  #144 ketil

  Dette er en kompleks sak. Jeg er ikke religiøs og imøteser at blasfemiparagrafen fjernes.

  Den har ikke vært forsøkt brukt siden 1933 og er en sovende paragraf.

  Samtidig ligger det i det nye lovforslag en balanse mellom flere viktige rettigheter:
  Ytringsfriheten, retten til å vernes mot etnorasisme og retten til å slippe diskriminering på grunn av religion.

  Forslaget er et forsøk på å balansere mellom flere universelle rettigheter som gjensidig kan utelukke hverandre.

 283. colaman26 januar 19, 2009 kl. 12:47 am #

  Pallywood er godt dokumentert av 60Minutes.

  Det er nøytrale journalister som setter spørsmål på det aller meste.

 284. ketil_r januar 19, 2009 kl. 8:36 am #

  @Nordlandsmannen

  Pallywood er dokumentert. Du bør velge dine slag. Her har du Al Durah filmene:

  http://www.vgb.no/237

  Og her er en udokumentert, men som jeg finner merkelig:

  http://www.vgb.no/237

  Det er greit at du syns endringen i straffelovens §185 er kompleks, men vurder det i vertfall. Den tiende landeplage:
  http://virksommeord.u
  Canada jobber med å fjerne en slik lov, fordi den hart gitt noen absurde utslag. Jeg har laget en post her:

  http://www.vgb.no/352

  men oppfordrer Starlet og andre bloggere med større leserkrets om å lage en lignende sak.

 285. Starlett januar 20, 2009 kl. 7:55 am #

  Nå får vi nok etterhvert vite sannheten, og vil se at virkeligheten antagelig overgår all verdesn virkelige eller påståtte Pallywoodfilmer.

  Spent på hva Obama vil klare.

 286. Starlett januar 20, 2009 kl. 7:57 am #

  Ja, og det er vel bevist nå at Israel har brukt hvigtt fosfor, som er ulovlig å bruke i krigføring.

  Dessuten vil selvsagt Israels boming av FN-bygninger og FN-skoler bli underlagt granskning.

 287. Starlett januar 20, 2009 kl. 7:59 am #

  Ja, det er trist.

 288. Starlett januar 20, 2009 kl. 8:00 am #

  Det er din rett å være uenig.

  Kan hende du også ville ha angrepet hvis ditt land hadde blitt knust av en overmektig krigsmakt som definerer sivile som legitime militære mål?

 289. Starlett januar 20, 2009 kl. 8:09 am #

  Som jeg tidligere har skrevet:
  Alle parter i en krig eller konflikt driver propaganda, og det gjør selvsagt Hamas også.

  Det kan hende at de har laget noen videosnautter.
  men for det meste er det palestinamotstandere som har fabrikert Pallywoodmyten i håp om å vende folks sympati bort fra palestinerne.

  man ser jo HVEM som bruker pallywoodmyten for alt hva den er verdt.
  Det er fanatiske islammotstandere som ikke bryr seg om å bli kjent med vanlige hverdagsmuslimer og som demoniserer alle muslimer fordi de er muslimer.

  Muslimhat og jødehat er sprunget ut av samme rot:

  Redselen for det som er annerledes, og det er mørkeblå og brune krefter i Europa som står i front for denne fordummende «Vi og dem»-tenkningen.

  Jeg har merket meg at du er en aktiv bruker av http://www.Honestreporting com – som er det motsatte av en ærlig nettside, men fremmer ren løgnaktig hatproganda og at du dessuten har stor tro på Pallywodmyten.

  Ikke rart, for der får du jo dine fordommer «bekreftet».

 290. Starlett januar 20, 2009 kl. 8:10 am #

  Jeg har lagt merke til det, jojja.

  *sukk*

 291. Starlett januar 20, 2009 kl. 8:24 am #

  Jeg har bare fjernet noen store bokstaver og fjernet ordene «Sannheten om», fordi jeg oppfatter det slik at flere ikke har lest innlegget, men feste seg med en overskrift som kanskje var for tabloid.

  Jeg har fått mailen.
  Takk skal du ha! 🙂

  Men jeg har dessverre ikke hatt tid til å skrive bloggmailer til noen i det siste.
  Men det kommer med tid og stunder.

  Skal den gordiske knuten løses, må USA komme tungt inn, for Israel er jo på sett og vis USAs 51 stat og kan drive sine massakre, sin bevisste bombing av sivile og definere dem som militære mål, kan bombe FN, RødeKors og legge Gaza i grus, gjøre titusenvis av mennesker jemløse og utøve en brutalitet som er helt utrolig utelukkende fordi de får økonomisk og militær støtte fra USA og fordi USA bruker sin Vetorett i sikkerhetsrådet når Israels grusomheter er på dagsorden.

  USA er nøkkelen, og nå kommer Obama.

  Kanskje finnes det et håp?

  Dessuen Må partene til forhandlingsbordet.

  To unilaterale avtaler er ikke verdt papiret de er skrevet på.

  Freden synes lang borte, og hva har egentlig Israel oppnådd?

  Har DU lest innlegget mitt, btidag, og dannet deg noen mening om INNHOLDET slik det står, ikke slik mange tror det står.

 292. Starlett januar 20, 2009 kl. 8:24 am #

  Javel?

 293. Starlett januar 20, 2009 kl. 8:28 am #

  Ja, nettopp.

  Og hvem er denne Richard Landes?

  Hvilke motiver har han, og hvor stor lit skal man sette til hans virkelighet?
  (Har du merket astroturfaspktet i denne tråden siden # 73 bambi kom på banen? Diskusjonen om Israels nettpropaganda er dreit til en diskusjon om Pallywood.

  Fokusdreining, og TYPISK hersketeknikk i debattsituasjoner.)

 294. bambi73 januar 20, 2009 kl. 8:30 am #

  Ser at du har tatt bort «SANNHETEN» fra overskriften din. Sikkert et lurt trekk.

  Eneste jeg tenker litt på er det som blir tatt opp i kommentar fra Jojjoja, kommentar 140, og ditt svar, hvor hun/dere tar opp en særdeles viktig ting, nemlig å forandre innlegget ETTER at folk har kommentert. Og det er jo ikke til å komme unna at mange som har lest dette innlegget tror at dine 10 punkter er «dokumenterte» punkter ettersom du skrev SANNHETEN!

  En annen ting jeg også merker meg er at du har fjernet Willich som ditt «sannhetsvitne» ETTER at folk har kommentert. Jeg regner jo med at dette var en reaksjon på at Willoch ble tatt i løgn av sitt eget «sannhetsvitne» i 2007.
  Men jeg vil jo igjen henvise til kommentar 140 når det gjelder det å forandre innlegg ETTER at folk har kommentert!!!

  Men det er jo godt å se at du ikke holder folk for narr lengre:o)

 295. Starlett januar 20, 2009 kl. 8:30 am #

  Jeg skal tenke på det.
  Må sette meg nærmere inn i proposjonen.
  Det er flere universelle rettigheter som skal ivaretas i en proposisjon, rettigheter som kan være kondraktiderende.

 296. Starlett januar 20, 2009 kl. 8:49 am #

  Jeg har IKKE forandret på innlegget, men det hender rett som det er at jeg redigerer overskriften hvis den kan føre til misforståelser og fremstår som unødvendig tabloid.

  Det har INGENTING med kommentarer å gjøre, men en vurdering jeg gjorde som følge av min egen selvkritikk.

  Jeg står 100 % for det jeg har skrevet, og har også lagt merke til astroturfingen du har bedrevet i denne kommentartråden ved å dreie fokus FRA løgnaktige israelske propagandasteder TIl en diskusjon og terroren mot USA, Pallywood, påstander om at jeg skal være en slags «yppersteprestinne» for «sosialistene» etc. etc.

  Jeg trekker ikke Kåre Willochs vurdering av situasjonen i Midt-Østen i tvil.

  Og jeg er ikke, og har aldri vært, antisemitt.

  Jamfør dette innlegget.

  http://www.vgb.no/897

  Jødehat og muslimhat er to sider av samme sak, nemlig fremmedfrykt, og det er det i hovesak den ekstreme høyreside, nazismen og facismen, som er de sterkeste talsmenn for.

  Du hadde tjent på å lese deg opp på forrige århundres historie, vel og merke i historiebøker, og ikke på lugubre nettsider, hvis misjon er å fyre opp om et patetisk muslimhat basert på uvitenhet.

  Du og din mann bør dessuten slutte med å spre løgpropaganda og hets om meg og andre rundt omkring på diverse bloggtråder.

  Slag under beltestedet som ofrene for slagene ikke kjenner til, er eklantant brudd på VGBs regelverk!

 297. Starlett januar 20, 2009 kl. 8:51 am #

  Helt og fullt enig med deg.

  Av og til glitrer du til med stjernekommentarer.

 298. Starlett januar 20, 2009 kl. 8:52 am #

  Enig med deg.

 299. Starlett januar 20, 2009 kl. 8:53 am #

  Jeg kjenner godt til 60 minutes, selvfølgelig.

 300. Starlett januar 20, 2009 kl. 8:58 am #

  Dette sier meg ikke noe annet enn at du er en flittig bruker av såkalte pallywoodfilmer,ikke undelig, for de er jo laget som våpen for antimuslimsk propagada.

 301. bambi73 januar 20, 2009 kl. 9:17 am #

  #149,5

  Men starlet da. Du har jo forandret innlegget. Du har fjernet ordet «Sannhet» fra overksriften OG du har fjernet den sekvensen med Willoch. Hvis ikke det er å forandre et innlegg så vet ikke jeg:o)

  Men ja, så lenge du produserer er 10 punkts liste med «10 sannheter» så må du takle at det blir bemerket at disse er DINE 10 EGENPRODUSERTE SANNHETER?

  «Du og din mann bør dessuten slutte med å spre løgpropaganda og hets om meg og andre rundt omkring på diverse bloggtråder.

  Slag under beltestedet som ofrene for slagene ikke kjenner til, er eklantant brudd på VGBs regelverk!»

  –> Hmfr, jeg tror kanskje ikke jeg skulle snakket så veldig høyt når det gjelder dette. Det var jo på dine blogger jeg ble oppmerksom på denne gjenntagende uthengingen av forskjellige bloggere. Jeg vet ikke om kommentarene står enda, men jeg kopierte alle kommentarene på disse 2 innleggene som jeg ble oppmerksom på, sånn for sikkerhets skyld. Jeg kan godt maile dem til deg hvis du lyst?

  Og når det gjelder det punktet om vridning på tema. Si meg en ting. Er det bare de som er enige med deg som er i sin rett til å kommentere? Og hvis nei, er det ikke naturlig at du godtar at mennesker tar opp ting som dokumenterer at det ikke bare er Israel som driver Propaganda?

  Men men. Jeg regner med at du så dokumentaren på TV2 i går om Hamas slik at du fiikk se ondskapen med egne øyne. Var virkelig sjarmerende å observere familiekosen på med gevær i handa OG han lille gutten på 4 som fikk øve seg litt. Kos kos.:o)

  Pst, bare å si i fra hvis jeg skal maile deg de «slagene under beltestedet» som er eklantant brudd på VGBs regelverk, fra bloggene dine når det gjelder dine meningsmotstandere. Jeg har som sagt lagret dem. Tror jeg fant rundt 20-30 av dem hos deg!!

 302. Starlett januar 20, 2009 kl. 9:32 am #

  Jeg vil ikke kjekle med deg.

 303. Starlett januar 20, 2009 kl. 9:36 am #

  Men jeg får se om jeg synes det er bryet verdt å tilbakevise dine påstander senere.
  Jeg har IKKE fjernet noen setninger fra innlegget, og metodene med astroturfing er slik jeg har skrevet, men JA:
  Jeg har skrevet det med egne ord, ti eksempler på astroturfing.

  Jeg baserer ikke min blogging på «Kopi-og lim»_ pronsippet fra diverse nettsteder.

  Du har HELT rett:

  Jeg skriver mine innlegg SELV.

  Jeg er nemlig ikke et mikrofonstativ for diverse nettsiders påstander, men bruker mitt eget hode til å tenke med.

 304. bambi73 januar 20, 2009 kl. 9:37 am #

  #149,5

  «Slag under beltestedet som ofrene for slagene ikke kjenner til, er eklantant brudd på VGBs regelverk!»

  –> Idet jeg gjorde deg oppmerksom på at noen i ditt innlegg hadde «puttet løgn» i min munn og du IKKE slettet dette så anser jeg jo at slikt at uthenging er akseptert i «disse kretser», og ikke minst lov.

  Og dette har jeg jo igrunnen fått dokumentert fra mod idet han slettet mitt innlegg som omhandlet en av disse løgnene, men IKKE kommentarene som dette innlegget ble laget på bakgrunn av.

  Ergo, ikke at jeg kan se at jeg eller min mann har løyet på deg noen steder, så er det faktisk LOV å skrive akkurat det man vil om noen i kommentar, samtidig som det er bloggeier som er ansvarlig for at kommentarene av en art som er krenkende osv BLIR SLETTET!!

  Og jeg ba deg instendig om å slette spess denne ene løgnen, hvor ord ble puttet i min munn, UTEN at du tok hensyn til det!!

 305. Gullhjerte januar 21, 2009 kl. 4:26 am #

  Til bambi, colaman, ketil, sittingbull og alle som tenker bakvendt:

  Det er Israel somm har lagt gaza i ruiner.
  Dere må ikke snakke som om det er palestinerne som har lagt Israel i ruiner.

  Hva hadde du sagt hvis palestinerne hadde fått så mange penger og våpen som de ville fra Kina og hadde gått til angrep på Israel med skip, krigsfly, stridsvogner og lagt Tel Aviv, og alle viktige byer i Israel i grus med forsforbomber og hadde nektet isralerne å få mat, vann og medisiner og hadde bombet ambulansene og skolene deres?

  Hadde du sagt at Israel måtte ta deg sammen og ikke forsvare seg?
  Dere som prøver å unnskylde Israel, må begynne å tenke dere om!

 306. Etienne januar 25, 2009 kl. 1:31 pm #

  Israel s War Crimes On The Record !! – Kucinich Documents

  http://www.youtube.co

 307. Ingrid januar 25, 2009 kl. 1:39 pm #

  Israel vil bare vinne mer land og bryr seg ikke om internasjonale lover og regler.
  De har brukt hvitt fosfor og det er forbudt, og hundrevis av småbarn er drept.
  Avskyelig!

 308. Starlett januar 25, 2009 kl. 10:44 pm #

  Jeg vet ikke hva du konkret sikter til, og jeg foreslår at vi legger denne ballen død nå.

  Enig?

 309. Starlett januar 25, 2009 kl. 11:42 pm #

  Meget bra!

  Og helt riktig.

 310. Starlett januar 25, 2009 kl. 11:59 pm #

  Gode poenger!

  Og husk:

  Israels krigsmaskin går på kunstig åndedrett med penger og våpen fra USA!

 311. bambi73 januar 26, 2009 kl. 12:03 am #

  #151,5

  Støttes:o)

 312. Etienne januar 26, 2009 kl. 12:08 am #

  Starlett, det er mulig som du skrev i Obama-tråden at Kucinich har kun teoretisk interesse, men her mener jeg at det uhyre at en mann som han ble innvalgt til 4 nye år i Kongressen i det minste med ref. til den framføringen i Kongressen i innlegget f.eks..

  Det er realpolitikken blir kanskje slike, tja kan du kalle det vaktbikkjer som jobber som påpassere for blant annet at de internasjonale lover og regler skal etterfølges, og Dennis Kucinich var sammen Robert Wexler og Cindy Sheehan, som for øvrig fikk sønnen drept i Irak, de mest engasjerte for å få satt Bush for riksrett, i sin «Impeach Bush!»

  Jeg ser han allerede har kritisert Obama for at Obama var svært seint ut med reaksjoner eller kommentarer til hva som Israel var ansvarlig for i Gaza..

  Og til det har folk som Kucinich i aller høyeste grad en praktisk betydning og ikke kun en teoretisk som skal «feies av banen».
  Her vil jeg hevde at Obama burde ha tatt med seg folk ala Kucinich, Lee, Woolsey blant for å signalisere idèer om at han ønsket reell endring!

 313. Etienne januar 26, 2009 kl. 12:58 am #

  Hvis det er noen her som kunne ha lyst til være med på denne underskriftskampanjen til The Voice/Avaaz:

  Far from taking sides, our effort will show that balanced journalism is both pro-Israeli and pro-Palestinian, because it helps secure lasting security and justice for both peoples.

  For years a balanced perspective has been largely absent from US media. Palestinian kids throwing rocks were seen as dangerous rioters, rather than token resistance to an illegal military occupation. The crushing nature of the that occupation, in which the smallest details of life are tightly controlled, is rarely covered by US media.(see links below) Until the American media can tell both heart-rending sides of the story, no US president will be able to broker a fair peace.

  The opportunity is there. After the trauma of the Bush years there is a fresh wind blowing through American democracy and media. A new emphasis on responsible, tough journalism, and a genuine desire among media professionals to be more balanced. We can make real progress through getting experts to engage with journalists to help point the way. Click below to make it politically possible for Obama to take a strong and fair stand on the Middle East:

  https://secure.avaaz.org/en/ gaza_media/

  With hope,

  Ricken, Graziela, Alice, Luis, Paul, Brett, Milena, Paula, Pascal, Iain and the whole Avaaz team.

  PS: See the links below for more information about bias in the US media and on coverage of the recent war in Gaza:

  The Blame Game in Gaza:
  http://www.fair.org/i

  Video – Peace, Propaganda and the Promised Land:
  http://br.youtube.com

  Jon Stewart’s critique of media bias on Gaza conflict:
  http://www.thedailysh

  International Law Seldom Newsworthy in Gaza War:
  http://www.fair.org/i

 314. Gullhjerte januar 26, 2009 kl. 1:48 am #

  Etienne

  Jeg synes det er rart at noen har kritisert Obama for å være sen, for han har arbeidet i ekspresstfart.
  Det går ikke an å gjøre mer enn han.

  Israel må straffes!
  Det må bli opprettet en domstol der de må svare for alle lovbruddene sine.
  De har brukt hvitt fosfor og bombet FN-bygningen og drept mange journalister, men verst av alt er barnemordene!

 315. Etienne januar 26, 2009 kl. 1:59 am #

  – Under den tiden jeg fulgte med ja, så vil jeg hevde at Obama var relativt seint ute med i det hele tatt å gi en kommentar når det pågikk på det verste, Gullhjerte… Etter de dagene jeg har fulgt med iallefall…. men nå lar jeg snart nyhetene ta ferie og lar heller Hallo i Uken ta oppsummering førstkommende i stedet.

  Ha en fin natt, Gullhjerte! 🙂

 316. Etienne januar 26, 2009 kl. 10:39 am #

  Send gjerne videre til andre interesserte. (Og det regner jeg med gjelder noen her, da det her er også nesten 200 linker vedr. Gaza)

  Som interessert i internasjonal politikk vil jeg anta at du bruker en del tid på å finne fram til gode linker og nettsteder.
  Nå har jeg gjort jobben for deg.

  På Surfebrettet

  http://www.ivarjohans

  har jeg ut fra en kvalitetsvurdering ført opp 3.500 linker, ordnet temamessig.

  Til den aktuelle konflikten i Gaza/Palestina finner du f.eks. 198 linker til bakgrunnstoff og aktuell informasjon om situasjonen.
  Legg gjerne link til Surfebrettet på egne nettsider og kom med forslag til nye linker eller korrigeringer.

  med hilsen

  Ivar Johansen

  Hjemmeside og blogg: http://ivarjohansen.n
  Osloombudet: http://osloombudet.no

  I folkets tjeneste

  Fra tid til annen sender jeg ut informasjon som dette til interesserte innenfor dette saksfeltet.

 317. - januar 26, 2009 kl. 10:45 am #

  Mailens ordlyd fra fredsbevegelsens Ivar Johansen: – Send gjerne videre…. osv

  – Mailens ordlyd var rettet mot meg, men jeg tenkte som så kun at flere muligens dra av alle de nyhetslinkene, 198 linker relatert til temaet..

 318. btidag februar 4, 2009 kl. 4:46 pm #

  hei Starlett…

  FN har i dag trukket tilbake påstanden om bombing av FN-huset.
  Opplysningen viste seg å være feil.
  Ingen av de skadete oppholdt seg heller ikke i FN-huset.

 319. Mormor juni 9, 2010 kl. 9:50 pm #

  Boycott er et lønnlig håp og virker sjelden etter hensikten. Men man får en herlig følelse av «å ha gjort noe». En boikott, som det skrives på norsk, har alt for mange smutthull og er lite treffsikker. Og du kan være sikker på at er det penger eller handel i bildet, blir boikotten et spindelvev med duggdråper i, vakkert å se på, men uten relevans forøvrig. Vi nordmenn er rare, vi løser verdensproblemer i fleng og vet alltid hvem som er de gode og hvem som er de onde. Det hender at den som var ond i går er god i dag, men pytt, pytt. Det jeg ikke forstår er hvordan man kan være så skråsikker på at man besitter den fulle og hele sannhet om en hver hendelse til en hver tid. Alt kan manipuleres av medier. Reuters bildecrop viser det til fulle. Kryssklipping a la Eia kan få frem de underligste resultater.
  Og hvorfor er ikke så farlig om en isrealitt blir truffet av en bombe, mens veren går under om en bombe treffer en palestiner?
  Mennesker er dødlige og sårbare uansett kjønn, alder, rase, politisk tilhørighet, tro og seksuell legning. Alle er like mye verdt.

Trackbacks/Pingbacks

 1. Den Ukentlige - januar 18, 2009

  Som jeg har tidligere har skrevet om Israel-venner og Palestina-venner sÃ¥ syntes jeg gjør mer skade enn de gjør godt. NÃ¥ i dag ser vi det igjen, folk er i fistel pÃ¥ grunn av støttedemonstrasjonen til Israel i dag, og andre demonstrasjoner har hel…

 2. Den Ukentlige - januar 18, 2009

  Som jeg har tidligere har skrevet om Israel-venner og Palestina-venner sÃ¥ syntes jeg gjør mer skade enn de gjør godt. NÃ¥ i dag ser vi det igjen, folk er i fistel pÃ¥ grunn av støttedemonstrasjonen til Israel i dag, og andre demonstrasjoner har hel…

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

%d bloggere liker dette: