Kristen TRO, gammel vane eller kristent HÅP? Statistikk-paradokset.

29 mar

Hva innebærer det egentlig å være kristen? Et interessant spørsmål, synes jeg.

I følge en meningsmåling i Vårt Land tror 1 av 3 i Norge på Oppstandelsen.
Troen på Jesus som den oppstandne Kristus er jo kjernen i kristendommen.

Så da kan man vel trekke den konklusjon at 7 av 10 ikke er kristne?

Nei, så enkelt er det ikke. For den siste statistikken fra Den Norske Kirke viser at 70,3 % av årskullet ble døpt. (2008)

Samtidig vokser Den Katolske kirken og aktiviteten i diverse mindre kristne sekter er også stor.

Det er gjennom dåpen at man blir kristen.

Hvert år velger foreldre til nesten 50.000 barn kristen dåp
og foreldre til 2000 barn velger navnefest i regi av Humanetisk forbund.

I tillegg finnes det en rekke andre trossamfunn, både kristne, muslimske, jødiske og andre.

Statistikken forteller altså sitt tydelige språk:

Et overveiende flertall av den norske befolkning er troende, skal man tro alle tilgjengelige tall.

Hvordan kan det da ha seg at over 70 % av foreldrene velger en kristen dåp samtidig som bare 30 % erklærer at de er kristne i den betydning at de tror på en oppstanden Kristus?

Jeg antar at rasjonelle voksne mennesker treffer bevisste og gjennomtenkte valg,
og at de derfor vet hva de gjør når de bærer sine barn til den kristne dåp.

Vi står altså overfor et paradoks.

Hva kan åraken være, mon tro?

Jeg har en hypotese: De færreste klarer helt å tro på noe så naturstridig som en fysisk oppstandelse. Men de fleste har kanskje et håp om at det likevel er slik.

Kanskje statistikken som viser at de fleste lar barna sine døpe, reflekterer det kristne håp?

Kanskje det er lettere  å håpe enn å tro?

Eller kan det være andre forklaringer? 

101 m

Bilde fra den flotte Stephansdomen i Wien.

88 kommentar til “Kristen TRO, gammel vane eller kristent HÅP? Statistikk-paradokset.”

 1. Zohre mars 29, 2010 kl. 9:11 pm #

  Tro det er å finne på noe uansett og denne oppstandelsen det er for å finne seg i

  takk
  zohre

 2. Starlett mars 29, 2010 kl. 9:20 pm #

  Hei zohre 🙂

  Jeg er ikke helt sikker på hva du tenker på nå. Men tro, uansett, hva man tror på, er vanskelig å forklare.

 3. Zohre mars 29, 2010 kl. 9:26 pm #

  Jeg tenker ikke nå enn å forstå at oppstandelsen kan godt ventes på , Starlett

  takk
  zohre

  ————————————————
  Ja, zohre, det tror jeg også mange gjør. Eller håper på.

 4. jojja mars 29, 2010 kl. 9:29 pm #

  Heia Starlett 😀

  Vi har valgt å døpe barna våre, slik at når de tar deres standpunkt, så slipper de å døpes, hvis de velger å være kristne. Sånn at hvis de vil konfirmeres i kirken slipper de da å gå igjennom en dåp.

  Nå skal det sies at når man døper barna sine så skal man følge opp å lære dem om dem kristne tro, men jeg er ikke kristen og jeg tror ikke på gud.
  Men samtidig er det kanskje en fordel, nå kan de lære om flere religioner, uten påvirkning av at jeg tror på gud..

  ————————

  Hei jojja 🙂

  Du skriver:
  —————-
  Vi har valgt å døpe barna våre, slik at når de tar deres standpunkt, så slipper de å døpes, hvis de velger å være kristne. Sånn at hvis de vil konfirmeres i kirken slipper de da å gå igjennom en dåp.
  ————–
  Ja, det tror jeg kan være en grunn som flere foreldre har. Jeg vet faktisk om flere udøpte tenåringer, barn av humanetikere eller av kristne som praktiserer voksendåp, som har valgt kristen konfirmasjon. Og de har da gått gjennom dåpsopplæring og dåp før konfirmasjonen. De har altså tatt et eget selvstendig valg. Men hadde selvsagt fått det enklere om de allerede var døpt.

  Enig at det er en stor fordel at barna kan lære om flere religioner! Hjernevask av barn fører lite godt med seg.
  Du skriver at du ikke tror på gud, men jeg lurer på om du hadde døpt barna hvis du direkte var MOTSTANDER av alt kirken står for?
  (Jeg tror forøvrig at mange synes det er bra at de pårørende kan begraves fra kirken. For å kunne det, må man jo være medlem. Så tradisjonen spiller sannsynligvis stor rolle når man velger å døpe barna. Tror jeg. )

 5. Zohre mars 29, 2010 kl. 9:58 pm #

  …Jesus som den oppstandne Kristus…
  _____

  Hvorfor Jesus skal ha oppstandelsen i at Gud hjalp han med korset ?

  takk
  zohre

  ———
  Tenker du da at Jesus ikke døde på korset, men at han ble reddet før han døde?
  (Huff, nå er VGB veldig tregt igjen, så jeg håper at denne kommentaren går gjennom NÅ.

 6. dunkman mars 29, 2010 kl. 10:09 pm #

  Statistikken forteller altså sitt tydelige språk:

  Tja. Du har undersøkelsene fra MMI (Norsk Monitor, gjennomført annethvert år fra åttitallet og fremover) som viser at ca 20% av befolkningen regner seg som personlig kristne. Du har den europeiske samfunnsundersøkelsen (SSB) som viser at religion er svært lite viktig for nordmenn flest. Så hvilket tydelige språk statistikken forteller er ikke jeg kar om å skjønne.

  Et overveiende flertall av den norske befolkning er troende, skal man tro alle tilgjengelige tall.

  Ville derfor satt pris på dokumentasjon av dette, siden det ikke nødvendigvis følger av de store undersøkelsene jeg refererer til over.

  Jeg antar at rasjonelle voksne mennesker treffer bevisste og gjennomtenkte valg, og at de derfor vet hva de gjør når de bærer sine barn til den kristne dåp.
  Vi står altså overfor et paradoks.

  Religion betyr lite, tradisjon betyr mye. Hvor er paradokset i det?

  Eller kan det være andre forklaringer?

  Jepp. Se over.

 7. adolph mars 29, 2010 kl. 10:21 pm #

  Det handler nok mest om kunnskapsløshet dette. Du har det vi kan kalle taffelkristendom, etter Arnolds landeplage. En typisk taffelkristen vil – hvis spurt – hevde at han eller hun er kristen. Riktignok tror de ikke på alt det prestene sier, eller det som står i Bibelen, MEN: De tror at det er noe der oppe som passer på oss…

  Disse tror at de er kristne, hvilket de jo ikke er. Kristendommen handler om en konkret, personlig Gud og en konkret Jesus. Disse kan du like eller ikke like, men du må ta dem med på kjøpet når du løser ut kristendommen i antikkvitetsforetningen.

  Jeg er også sterkt i tvil om disse som hevder å være kristelige, men som ikke vil prakke sin tro på andre, faktisk er kristne. Er det mulig å være en kristen, uten å misjonere? Mulig, men jeg kan ikke riktig se hvordan den floken skal kunne løses. Og da jeg ikke er filosof akter jeg ikke å forsøke på det heller.

  —————————-
  Hei Adolph

  Jeg er jo enig i alt du skriver her. Taffelkristendom – et begrep
  jeg skal huske. 🙂

  Men det jeg spør om her, er jo egentlig det motsatte:
  Hvorfor døper rundt 75% av norske foreldre sine barn, mens bare rundt 25 % hevder at de er kristne?

  Det er denne statistikken jeg er opptatt av her.
  Hva er det i den norske folkepsykoloigen, eller «folkesjela» om du vil, som gjør at tallene er OMVENDT proporsjonale?

  På bakgrunn av «egenrapporteringen» skulle jo ha trodd at omtrent 25% døpte sine barn og 75% lot det være.
  Hva kommer dette statistiske misforholdet av?

 8. Zohre mars 29, 2010 kl. 10:51 pm #

  Jesus ble ikke korset og da oppstandnen bare er for alle.

  Dåp er kun i kristendommen og renheten som innebærer, VANN ?

  takk
  zohre
  ———————-
  Ja, den er vel bare i kristendommen. Men det jeg lurer på er hvorfor mennesker som sier at de ikke tror, likevel døper barna sine.

 9. Starlett mars 29, 2010 kl. 11:20 pm #

  @ dunkman

  Det er helt umulig å svare ved å redigere i kommentaren din nå, så jeg må gjøre det her.

  Og håpe at kommentaren går gjennom et håpløst tregt VGB-system.

  SSB- undersøkelsen du henviser til understreker heller paradokset.

  Så er det også dette aspektet:

  Det at religion betyr lite for svært mange, er ikke ensbetydende med at de ikke _har_ en tro. Hvor ofte folk er i kirke eller ber er ingen udiskutabel indikasjon på hva de tror.

  Når jeg tenker meg om, så har de fleste i mitt nærmiljø et eller annet forhold til kirken selv om de ikke flagger noen intens tro.

  Vi snakker så ofte om vårt sekulære samfunn. Men samtidig virker det som om religion får stadig større betydning i politikken. I Midt-Østen- konflikten kommer jo de sterkeste Israel-«vennene», de som tydeligvis er blinde for hva Israel gjør, fra ekstreme miljøer av kristenkarismatikere. Og de er i ferd med å bli en politisk kraft, der de flokker seg om Frp.

  Jeg mener at når nesten 80% av befolkningen fører barna sine inn i et trossamfunn, og over 70 % velger å døpe barna i DNK,, så er det en manifestasjon av at Norge er mindre sekulært enn hva SSB indikerer og hva mange tror.

  Foreldre VET jo at dåpen i følge kristne dogmer er å gjøre barnet kristent, et barn av gud og omfattet av den nåde som Oppstandelsen skal være for menneske i følge kristen dogmatikk..
  Altså kjenner de det trosmessige bakgrunnen for barnedåp.

  Likevel velger de kirkelig dåp fremfor navnefest i humanetisk regi.
  Jeg tviler på at det bare er tradisjon som er grunnen til dette.
  Særlig ikke i et samfunn som forandrer seg så fort som vårt.

  Altså holder jeg fast på at det er et paradoks.

  Noen lar muligens sine barn døpes på grunn av tradisjon, men det kan på ingen måte være hele forklaringen.

  Jeg tror det kristne HÅP snarere enn en uttalt TRO forklarer mye.
  Men ikke alt.

  I mange byer er det lagt til rette for stemningsfulle navnefester i HEFs regi. Nå har det pågått så lenge at det KUNNE ha blitt en mer allmenn tradisjon.
  Når det ikke er blitt det i et såkalt sekulært samfunn, kan man jo undres på hvorfor.

  Siden jeg altså har tro på at voksne mennesker stort sett treffer bevisste valg for de viktige overgangsritene/markeringene i livet, ville jeg trodd at flere hadde valgt navnefest i HEF om de virkelig var aktivt ikkekristne.

  Halvparten av de som inngår ekteskap, gjør det i DNK.
  Hvorfor gjør de det om de har et ikke-forhold til kirken eller avviser kirkens lære. Hvorfor står de og lover for gud at de skal elske og ære hverandre etc og mottar forbønn hvis de avviser tanken på at det eksisterer en Gud?
  For meg virker det veldig merkelig.

  Jeg har en mistanke om at mange underkommuniserer sin religiøsitet, og at vi i denne underkommunikasjonen finner en av forklaringene på spriket mellom statistikk og gallupsvar og SSB-svar.

  Jeg tror altså at de nakne tall forteller minst like mye som egenrapporteringen til de som blir spurt om sin livssynstilhørighet.

  I tillegg spiller alternative trosbevegelser stadig større rolle, og alternativmarkedet har hatt en veldig vekst nå i vår postmoderne tid, der troen på naturvitenskap i mange år har vært nedadgående.

  Hvordan får du forresten til å bruke kursiv i kommentarfeltet?

 10. Starlett mars 29, 2010 kl. 11:31 pm #

  @ Dunkman

  Jeg glemte noe viktig:

  Hva i alle dager er en «personlig kristen»?
  For meg er det et meningsløst begrep.

  Kan du forklare forskjellen på en personlig og en «upersonlig kristen»?

  En upersonlig versus en personlig humanetiker?

  Kan du definere hva om kjennertegner en

  «personlig kristen»?

  Og en «personlig humanetiker»?

  «personlig jøde»

  «personlig muslim»

  Ingen katolikker er «personlig kristne», heldigvis,
  og det er et adelsmerke ved katolisismen som gjør den overlegen alle andre varianter innen kristenheten. 🙂

 11. Gullhjerte mars 30, 2010 kl. 12:59 pm #

  Det er sløvhet og flokkvane. Eller overtro.
  Verden er ond og en lidelse. Derfor er det ikke noen gud som har skapt den. Det er logisk.
  Hvorfor er verden full av ondskap hvis guden hadde passet på oss?

  Vi må finne roten til ondskapen. Roten er tørsten etter flere ting og opplevelser. Derfor må vi fjerne oss fra verdens krav og larm og leve asketisk. Det gjør oss lykkelige og glade og gir oss god karma.

  Husk at vi blir gjenskapt hele tida!
  Vi dør, men finner ikke Nirvana. Derfor kommer vi igjen og igjen tilbake som nye vesener.

  Vi høster som vi sår.

  Derfor tror jeg at en som holder en umoralsk svinefarm eller pelsdyroppdrett, kommer tilbake i neste liv som en lidende gris eller en innestengt rev. Da vil han forstå at det var galt og komme tilbake i en bedre skikkelse neste gang.

  Vi lærer mye for hver reinkarnasjon, så det går bra til slutt.

  Du skal leve asketisk.
  Du skal være barmhjertig.
  Du skal ikke lyve og bedra.
  Du skal ikke spise andre levende vesener.
  Du skal forene deg med altet.
  Du skal meditere.
  Du skal avsky oppdrettsnæringa!
  Stakkars fisker i bur med lus og mange sykdommer.
  De er ofre for de kristnes begjær.
  Regjeringa må stanse den.
  Du skal ikke være overtroisk.

  Kapitalismen, motelagerne og begjæret etter ting som den edle sjel ikke trenger det er grunnen til at menneskene lever ulykkelig og ikke finner seg selv.

  Jeg liker Jesus. Han var et godt menneske, men ikke fullkommen, for han spiste kjøtt og fisk. Ingen mennesker er helt fullkommen, men Jesus var en av de beste. Jeg tror at han er en reinkarnasjon av Buddha og Zarathustra.

  Jeg tror at Augustin, Muhammed, Mor Theresa og Ghandi er nye inkarnsjoner av Jesus. Derfor er Buddha, Jesus, Mohammed, Mor Theresa og Ghandi det samme åndsvesenet.

  Derfor må vi ikke stenge ånden og verden inn i små bur av religioner, men følge Buddhas lære!

  ————————-

  Gullhjerte

  Hyggelig at du er kommet tilbake. 🙂
  Du har jo skrevet en lang kommentar, og det kunne være fristende å gi et langt svar, men det eneste jeg kan se har direkte revelans for innlegget mitt, er følgende:
  —————————–
  Det er sløvhet og flokkvane. Eller overtro.
  ————————-
  Men hvorfor skal noen i et liberalt samfunn følge en flokk?
  Sløvhet. Vel, man må jo gjøre noe aktivt for å la sine barn døpe.
  Jeg tviler på at det kan være en hovedforklaring.

  Når det gjelder resten av kommentaren, så har jeg registrert at du har begått et eget innlegg, og jeg kommenterer det hos deg på DIN blogg når jeg får tid, siden buddhistiske tanker egentlig ikke er tema på dette innlegget.
  Men det er flere momenter jeg kan følge deg på.
  F.eks trenges det en opprydning i oppdrettsnæringen,
  Og jeg er motstander av pelsdyrnæring og mener at jordbruket ikke er etisk kvalitetssikret.

  Men: Vi høster ikke automatisk som vi sår. Det er mye urettferdighet rundt omkring.

 12. Gullhjerte mars 30, 2010 kl. 1:22 pm #

  til Adolph

  Hva er Adolphs landeplage?
  Jesus er et konkret åndsvesen men ikke noen gud.

  til zohre

  Jesus har levd mange ganger. Men ikke som de kristne sier. De har ikke forstått den kosmiske helheten. Mohammed, Buddha og Jesus er sikkert den samme. Først kom Buddha. Så kom Jesus. Så kom Mohammed. Så kom Ghandi.

  til Starlett

  Alle er personlige deler av altet. Jeg har fått ny kunnskap når jeg var syk for jeg kunne lese mye og meditere. Tenk på karma til prestene som gjør onde handlinger!
  Den katolske kirka er full av gull og stas som tar menneskene bort fra askese og den indre vei som er åttedelt.

  til Dunkman

  Du kan ikke forklare det du ikke liker med tradisjon. Vi må stille høyere krav til menneskeånden. De må tenke selv.
  Du vil ikke forklare voldtekt, mord og krig med tradisjon.
  Det er mange dramaer i kosmos.

  Jeg vil vie meg til arbeidet for økologisk vegetarmat mot all kjøttspising og dyremishandling. Det er min gode gjerning i dette livet.

  ——————Personlige deler av altet?
  Hva legger du i det? Jeg skjønner ikke…..

 13. Zohre mars 30, 2010 kl. 1:27 pm #

  Gullhjerte

  Hviken religion har kun rett

  takk
  zohre
  ——-

  Godt spørsmål, zohre. 🙂

 14. Gullhjerte mars 30, 2010 kl. 1:40 pm #

  Til Zohre

  Ingen!

  Men Mohammed laget en bedre religion enn kristendommen, for han trodde ikke at Jesus var gud og muslimene spiser ikke svinekjøtt eller ødelegger hjernecellene med alkoholens svøpe.

  Buddhisme er ikke religion. Det er filosofi som forteller om visdommens vei.

  ——-

  Buddhisme regnes som en av de store verdensreligionene.

 15. Zohre mars 30, 2010 kl. 1:49 pm #

  Gullhjerte

  Om Jesus er Gud det er bare metaforen : F.eks speil i stedet for vannflate

  Islam skal bøye seg for Gud men, den er bare metaforen : F.eks
  vannflate i stedet for speil

  Tro , religion er en personlig sak.

  ————-
  Veldig fine metaforer, zohre. 🙂

  takk
  zohre

 16. Gullhjerte mars 30, 2010 kl. 2:07 pm #

  Zohre

  Jeg synes ordene om metaforen og vannflate og speil er vise ord og har ikke tenkt sånn før.

  Tro er personlig.

  Men når de øser vann over små uskyldige barn i kirka så er det offentlig. For da kommer det i kirkebøkene og statistikkene og da er nesten alle kristne.
  Derfor skulle de ikke døpe hvis de tror på noe annet.

  Buddhistene døper ikke i kirka og ikke muslimer eller zikher heller.

  Hvorfor kan ikke alle være ærlige?
  Hvis de er ærlige, så er statistikken sann, og da er det 80 % som er kristne i Norge.

  Det som er viktigst er at vi lever rett og asketisk. Ikke vold og ikke spise dyr og fisk.
  Buddha leder meg i livet.

  ———————

  Du skriver:Derfor skulle de ikke døpe hvis de tror på noe annet.

  Buddhistene døper ikke i kirka og ikke muslimer eller zikher heller.

  Hvorfor kan ikke alle være ærlige?
  —————————

  Men Gullhjerte, selvsagt har ikke mennesker i andre trossamfunn enn de kristne, kristen dåp for barna.

 17. Zohre mars 30, 2010 kl. 2:33 pm #

  Gullhjerte

  Dåp og vaksine , alle skal ha vaksine men, om dåp det er ærligheten så alle også må ha en form av ærligheten.

  F. eks Buddhisme ved Japan det er som andre religioner ,
  å krige for freden.

  takk
  zohre

  —————
  Dåp trenger verken å være ærlig eller uærlig. Det er rett og slett en kristen overgansrite.

 18. Gullhjerte mars 30, 2010 kl. 2:55 pm #

  Jeg synes ikke vi trenger så mye vaksine som mange tror.

  Det er noen som ødelegger for buddhismen.
  Ingen er fullkommen.
  Vi trenger ikke vaksine mot meslinger og røde hunder. Det er gift i vaksinene også.

  Starlett jeg har skrevet nytt innlegg.

  ——————-
  Jeg har lest gjennom innlegget, Gullhjerte. 🙂
  Lover deg å kommentere der etter hvert.
  Men avstår fra vaksinedebatt. Det krever et eget innlegg.

  Enig i at ingen er fullkommen.

 19. Zohre mars 30, 2010 kl. 3:42 pm #

  Starlett hei

  takk
  zohre

 20. PC mars 30, 2010 kl. 4:29 pm #

  Sjekk, The Hour: Interview with Christopher Hitchens, God Is Not Great, How Religion Poisens Everything.(Part 1-2)  —————-

  Hei PC
  Jeg synes Christopher Hitchens sier mye fornuftig her.
  Kanskje har du misforstått innlegget mitt?
  Det er ikke et innlegg for eller mot kristendom, men et innlegg der jeg stiller spørsmål om hvorfor det er så stort sprik mellom dem som rapporterer at de er kristne og dem som lar barna sine døpe. Er det ikke merkverdig at over 70% lar barna sine døpe og foreldre til bare 2000 barn foretrekker navnefest gjennom HEF når bare 20-30 % sier at de er kristne?
  Hva kommer dette misforholdet av?
  DET er temaet for dette innlegget.:)

 21. btidag mars 30, 2010 kl. 4:30 pm #

  Hei Starlett 🙂

  God påske til deg

  Nå har du trigget meg – begynte vel hos Dunk dette..

  dette kan bli langt 🙂

  begynner selvfølgelig på ditt innlegg…..

  Gammel vane – her sitter mange skal jeg si deg
  Det er den absolutt største vaglen i det norske samfunn
  årsak ?
  tja…lettere å sitte enn å flytte seg.

  Så til meningsmålinger og statistikkker

  disse må ikke blandes – og spesielt når du ikke får vite spørsmålsformen i meningsmålingen

  Antalllet døpte i kirken kan ikke tas til inntekt for noe annet enn et tall –
  vi døpte vår sønn i kirken fordi han selv skulle kunne velge siden –
  ikke noe annet.

  Og han ble borgerlig konfirmert – elller hva vi skal kalle det – etter eget valg.

  Så statistikk forteller slik sett ganske lite.

  Så til hovedpoenget : oppstandelsen

  Alle må sette seg inn i et tidsaspekt her
  gravrøving var ikkke uvanlig på disse tider
  hva vet man egentlig
  og hans egen ‘gjeng’ kunne godt ha fjernet det ev liket
  så enkelt kan det være….

  I ditt svar til Dunk er du inne på det samme som jeg har forfektet – forskjellen mellom religion og tro.

  Personlig kristen – eller hva som helst – her mener jeg at forskjellen ligger som nevnt over – tilhører du en religion – elller er du selv troende….

  ——————

  Hei btidag

  God påskeferie til deg også. 🙂

  Du skriver:
  —————–
  Det er den absolutt største vaglen i det norske samfunn
  årsak ?
  tja…lettere å sitte enn å flytte seg.
  —————

  Hmmm…

  Det norske folk vaglet sammen om statskirken selv om de ikke tror på det kirken forkynner?
  Påfallende. Er vi ikke et merkelig folkeferd? 😉

  Er det lettere å ta kontakt med kirken, lære om hva dåpen innebærer, finne faddere som i kirkerommet høytidelig lover å gi barnet en kristen oppdragelse enn å la det være?
  Det forekommer meg underlig.

  —————————–
  Så til meningsmålinger og statistikkker
  disse må ikke blandes – og spesielt når du ikke får vite spørsmålsformen i meningsmålingen
  —————–

  Vanskelig å forstå hva du mener. Du må gjerne utdype. Men hva er mest pålitelig: Meningsmålinger eller statistikker?
  Hva er mest pålitelig: Meningsmålinger eller valgresultat?

  —————–
  Antalllet døpte i kirken kan ikke tas til inntekt for noe annet enn et tall –
  vi døpte vår sønn i kirken fordi han selv skulle kunne velge siden –
  ikke noe annet.
  ————
  Så det å døpe sitt barn betyr altså ingenting? Hva er DA vitsen med dåp? Hvorfor deltar man på noe som ikke betyr noe? Og et udøpt barn kan ikke velge, mener du? ALLE kan velge når de blir gamle nok til å vite hva de velger.
  Jeg har store problemer med å følge denne tankegangen
  —————-
  forskjellen mellom religion og tro.
  Personlig kristen – eller hva som helst – her mener jeg at forskjellen ligger som nevnt over – tilhører du en religion – elller er du selv troende….
  ———————-
  Dette virker veldig uklart for meg, btidag.
  Du har latt ditt barn døpe, og da forutsetter jeg at du er medlem av DNK.
  Ergo tilhøre du en religion.
  Skal jeg lese deg slik at fordi du tilhører en religion, er du ikke troende?
  At den troende IKKE tilhører en religion?
  På meg virker det absurd.
  Men når man ser at det er omtrent like mange ikketroende som det er mennesker som bærer sitt barn til dåpen, (Omtrent 75%) kan man jo fristes til å tenke at det er de troende som IKKE døper barna. 😉
  Selv om det, mildt sagt, er en svært original forklaring. Og fullstendig usannsynlig.

 22. Jan Hansen mars 30, 2010 kl. 4:33 pm #

  Jeg tror du har rett. Menneskene har bestandig vært opptatt av hvor de kommer fra og hvor de går. Derfor har de alltid hatt religioner, Primitive religioner og avanserte religioner. Før kristendommen trodde nordboerne på Valhall. Menneskene vil være udødelig.
  Derfor døper de ungene sine for sikkerhets skyld.
  Jeg tror at alle håper på noe mer enn dette livet.
  Det gjelder også for buddhistene.

  PS: Romabildene dine på Facebook er kjempefine.
  Ønsker deg en god påske!
  Hilsen Jan.

  ——————

  Hei Jan

  Jeg er i hovedsak enig med deg. Tror du er inne på noe av forklaringen her.
  Glad du likte bildene mine. 🙂
  Jeg har ikke plass til å lage blogginnlegg her på VGB med 70 bilder i hvert innlegg.
  FB egner seg bedre til det. 🙂
  Fine dager og god påske til deg og familien!

 23. Gullhjerte mars 30, 2010 kl. 4:47 pm #

  Til btidag

  Gammel vane er åndelig latskap! Barna kan velge friere hvis de ikke er blitt døpt.

  Jesus sto ikke opp før han ble gjenskapt i en ny kropp. Jeg mener at det var Mohammed, Ghandi og Mor Theresa.

  Jan Hansen

  Du skal ikke blande buddhismen inn i religionene, for vi tror ikke på overnaturlige guder, men på menneskeånden!

  ————-
  Vel, meningene er så mange. MIN mening er at Buddhismen, slik du fremstiller den, åpenbart er en religion.

 24. Jan Hansen mars 30, 2010 kl. 7:02 pm #

  Gullhjerte

  Reinkarnsjon er nå ganske spesielt. Det minner om religion. Kan du bevise det?
  ——

  Bevise hva? At reinkarnasjon finnes eller at Buddhismen er en religion?

 25. Gullhjerte mars 30, 2010 kl. 7:18 pm #

  Til Jan Hansen

  Det er ingen energi som forsvinner. Den går over i nye former og skikkelser. Det er mange som husker fra tidligere liv.
  Men det viktigste er å leve rett. Det står det om på min blogg.

  —————–
  Du har nok rett i at all energi går over i noe annet. Mener at jeg lærte noe om det i fysikken, som dessverre var (og er) et svakt fag for meg.
  Hva «å leve rett» innebærer, er det mange synspunkter på.
  Vanskelig å finne noe fasitsvar der.

 26. Gullhjerte mars 30, 2010 kl. 7:19 pm #

  Starlett Hvorfor vises bildet av meg på din bloggg og ikke på min blogg?

  —————-

  Kjære Gullhjerte
  Du vet jo hvor lite jeg forstår av datateknologi. Så dessverre kan jeg ikke svare deg. Jeg vet rett og slett ikke.

 27. Zohre mars 30, 2010 kl. 9:39 pm #

  …Men det jeg lurer på er hvorfor mennesker som sier at de ikke tror, likevel døper barna sine.
  _________

  Det kan ikke være noe mellom smerte og behag og denne er trøsten

  Kjære Starlett

  takk
  zohre

  —————
  Jo, kjære zohre, det kan godt hende at du er inne på noe vesentlig der hvis jeg forstår deg rett. 🙂

 28. LYSVING mars 30, 2010 kl. 10:07 pm #

  Jeg tror ikke dåpen i kirken har noe med jesus og Gud å gjøre jeg.

  ——-
  Hei LYSVING

  Trivelig å se deg her.:)
  Kjempefin avatar!

  Nei, det er jo flere som ikke tror det. Men kirken lærer at det er gjennom dåpen mennesket mottar guds nåde.
  Det som er rart, er jo at de aller fleste døper barna selv om de sier at de IKKE tror på det de døper barna inn i.

  Så jeg spekulerer litt på hvorfor de gjør det….

 29. LYSVING mars 30, 2010 kl. 10:09 pm #

  mer en uvane. At vi tror at det skal være sånn og derfor gjør det.

  ———

  Ja, vanens makt er nok stor, men jeg tror ikke det er hele forklaringen.

 30. LYSVING mars 30, 2010 kl. 10:15 pm #

  et barn trenger vel ikke å bli frelst?

  ——–

  Det er jo et av de store «stridsspørsmål» blant forskjellige kristne menigheter. Den Norske Kirke praktiserer barnedåp, (hovedsaklig), men pinsevenner, adventister, baptister og andre praktiserer voksendåp.

 31. Zohre mars 30, 2010 kl. 10:17 pm #

  Dåp det er ved kristendommen men, i Islam det er å si Gud er stor på arabisk i barnets ører ,

  Vann på hode eller å vekke hørselen

  takk
  zohre

  —————

  Vakkert sagt, zohre. Jeg liker tanken på faren som hvisker inn i det nyfødte barns ører.
  Er det Alláhu-Akbar han hvisker? Hvisker han ikke barnets navn også?
  Ja, se, hvordan forskjellige måter begge kan være like fine. 🙂

 32. -Lok mars 30, 2010 kl. 10:54 pm #

  Hei,

  tenkte bare å trekke inn en liten forskjell mellom religion og tradisjon. Har ingen konkrete bevis på at tradisjon kanskje stiller forskjellen mellom de 66% som ikke er kristne og de 70% som døper barna sine i Kristi navn, men tenker kanskje at dette kan rettferdigjøre hvertfall deler av tallene. Som nevn ovenfor med at «barna slipper å døpe seg etter å ha tatt standpunkt» er jo litt rart. Man skulle jo heller tro at det er omvendt; ergo mennesker som er del av statskirken men ikke gidder bryet for å melde seg ut, er tross alt bare «på papiret.»

  Vet ikke om dette kan bidra, men er i hvert fall ett synspunkt om ikke annet. Som sagt kan det ikke backes opp av annet enn individuell tankegang og personlige erfaringer.

  -Lok

  ————

  Hei -Lok

  Hyggelig å se deg her. 🙂

  Jeg tror at din forklaring gjelder mange av dem som lar sine barn døpe uten å tro.

  ————-
  Som nevn ovenfor med at «barna slipper å døpe seg etter å ha tatt standpunkt» er jo litt rart. Man skulle jo heller tro at det er omvendt;
  ————-

  Ja, ikke sant? Det er det jeg også tenker.
  ——————
  ergo mennesker som er del av statskirken men ikke gidder bryet for å melde seg ut, er tross alt bare «på papiret.»
  ———–

  Ja, det er mange av dem. Så den erfaringen tror jeg du deler med de fleste. Likevel er det nok også mange som er med fordi de har en tro eller et håp eller føler tilknytning til kirken på en eller annen måte.
  Takk for spennende innspill! 🙂

 33. Kurt mars 30, 2010 kl. 10:55 pm #

  Jeg tror at de fleste er hverdagslige kristne som ikke tenker mye på det til daglig i dagens mas og kav, men at de tror på Gud når det kommer til stykket.
  Derfor døper vi ungene våre.

  ———-
  Hei Kurt

  Det kan godt hende at det er en plausibel forklaring. 🙂

 34. Zohre mars 30, 2010 kl. 11:08 pm #

  Gullhjerte

  Bildet ditt er ikke synlig på din blogg kanskje det er P.G.A :
  Your comment is awaiting moderation.

  takk
  zohre

 35. LYSVING mars 30, 2010 kl. 11:18 pm #

  Kanskje de er redde for noe?
  —————-

  Det er ikke umulig. 🙂

 36. LYSVING mars 30, 2010 kl. 11:18 pm #

  Tusen takk 🙂

 37. LYSVING mars 30, 2010 kl. 11:19 pm #

  Koselig å se deg her også 🙂

  ——
  Takk, LYSVING. Fint å lese. 🙂

 38. Zohre mars 30, 2010 kl. 11:37 pm #

  …Er det Alláhu-Akbar han hvisker? Hvisker han ikke barnets navn også?..
  _________

  Alláhu-Akbar hviskes av en som er der for å hjelpe til og barnets navn har ikke betydning fordi troen kommer først så navnet etter på

  takk
  zohre

  ————–

  En vakker skikk, synes jeg, zohre. 🙂

 39. Lotte mars 31, 2010 kl. 12:28 pm #

  Hei!

  Jeg synes det er rart at ingen nevner forklaringen som jeg er sikker på er rett. Vi er med i kirka fordi vi vil det selv.
  Det er godt å høre til der.
  Det gir oss mot og glede.
  Tenk på begravelsene. Tenk på trøsten og samholdet med alle. Vil dere ikke ha begravelse i kirka? Det tror jeg at alle vil.
  Prestene er de beste sjelesørgerne.
  Hvor samles de sørgende hvis det har skjedd en katastrofe eller plutselig død som angår mange?
  De samles i kirka. Der får de trøst og hjelp.

  Har noen hørt at humanetikerne har sørgesamlinger? Nei.
  Norge er et kristent land og vi er kristne.
  Det vises best når noe sørgelig hender.
  Det er fint å være kristen og ikke noe å skamme seg over.

  Det er ikke gammel vane eller tradisjon.

  I påska er det gudstjeneste på fjellet for at vi kan høre om Kristus hvor vi er. Kirka følger behovene våre og er til for oss.

  ——————

  Hei Lotte

  Jeg oppfatter at du er blant dem som bruker kirken fordi du er en praktiserende kristen. 🙂
  Men man er ikke avhengig av kirken verken for gravferd eller for andre overgangsriter.
  Eller for å bearbeide sorg.
  Takk for fyldig kommentar!

 40. Lotte mars 31, 2010 kl. 12:44 pm #

  Dessuten er gode vaner viktig.
  Det gir oss en trygg ramme rundt livet.
  Barn blir trygg når de har gode vaner i familien. Familiegudstjenestene passer for barn.
  Kristus led martyrdøden for oss.. Det går det ikke an å tvile på. Det forteller mange om. Romerne har det også i arkivene. Det står mange andre plasser enn i Bibelen.
  Ateistene vil rive ned, men de kan ikke sette noe annet inn i stedet.
  Jesus sa la de små barn komme til meg og hindre dem ikke for Guds rike hører slike til.

  Derfor legger vi barna i Jesu armer i dåpen. Da blir de Guds barn og kommer inn i Guds rike.

  ———–
  Jeg tror også at faste rammer gir barn trygghet. Men de er jo ikke avhengige av at kirken er rammeverket.

 41. Kramka mars 31, 2010 kl. 12:54 pm #

  Lotte

  Jeg er medlem i statskirka pga tradisjonene.
  Jeg synes at dåp, konfirmasjon, kirkebryllup begravelse, julegudstjeneste og påskegudstjeneste er stemningsfullt. Men jeg tenker ikke mye på det ellers.
  Sånn tenker jeg det er med det norske folk.
  Jeg synes borgerlig vielse er triste greier.

  —————————–
  Kramka

  Jeg regner med at du er representativ for mange kirkebrukere. Men at borgerlig vielse er så trist, det skjønner jeg ikke. Det kommer vel an på hvordan man legger opp bryllupet?

 42. btidag mars 31, 2010 kl. 12:55 pm #

  Hei på deg 🙂

  takk for svar

  En gang ble Norge såkallt kristnet.

  Vi tenkte som så – er ikke vår sønn døpt i DNK… så kunne det bli verre for ham å gifte seg der og ev senere døpe sine barn der.

  Derfor gjorde vi som vi gjorde.

  Den norske vaglen – vi sitter som regel best der vi sitter – det være seg i politikk eller religion – den er enklerere enn å orintere seg i hønsehuset.
  Jeg mener vi har orientert oss på begge områder.

  Meningsmålinger bør aldri offentliggjøres uten at spørsmålene ble kunngjort samtidig.

  Dåp… se over.
  Visste egentlig ikke at vi hadde voksendåp.

  Religion og tro

  Her snur du tingene på hodet.
  Jeg tror ikke – men jeg står i statskirken.
  Derfor regnes jeg nok som kristen – men er ikke troende.
  Jeg tror ikke på noe av det religiøse innholdet.
  Men det å melde seg ut av DNK gjør ingen forskjell for meg og min oppfatning. Derfor bør det kanskje innføres en skatt her – da vil nok mange forsvinne ut av medlemsrullene.

  Slik sitter temmelig mange på sine vagler i Norge.

  Selv om de like gjerne kunne sitttet på en annen.
  ——————-

  Hei btidag 🙂
  Ja, og kristningen foregikk i selveste Trøndelag med sverd i hånd.

  Du skriver:

  ———————-
  Meningsmålinger bør aldri offentliggjøres uten at spørsmålene ble kunngjort samtid
  ————–

  Hva mener du? Når et visst antall mennesker blir spurt om de tror på oppstandelsen svaerer, er det da ikke en meningsmåling med spørsmålet oppgitt?

  Videre:

  —————-
  Religion og tro
  Her snur du tingene på hodet.
  Jeg tror ikke – men jeg står i statskirken.
  Derfor regnes jeg nok som kristen – men er ikke troende.
  Jeg tror ikke på noe av det religiøse innholdet.
  ————-

  Her er jeg KVALIFISERT uenig i din definisjon.
  Og det er også rent saklig en gal definisjon.

  Definisjonen på en kristen er en som tror på følgende fundamentale trossetninger:
  Gud er himmelens og jordens skaper og alle tings opprettholder
  Jesus Kristus er Guds sønn og verdens frelser og den Messias (Kristus) som det er profetier om i Det gamle testamente
  Jesus døde på et kors og oppstod på den tredje dag

  http://no.wikipedia.org/wiki/Kristendom

  Hvis du ikke tror det, da er du ikke kristen. En ikketroende er ikke kristen. Det ligger i sakens natur.

  Men man kan kanskje si at du er en «kulturell kristen», som foretrekker kirken foran moskeen eller synagogen… 🙂

  Og så må jeg nok en gang legge til: Dette innlegget mitt er ikke et innlegg for eller mot kristendom, men bare et innlegg der jeg undrer meg over forskjellen mellom meningsmålinger og statistikken som viser hvor mange som bruker DNK til de viktige overgangsritene i livet.

 43. btidag mars 31, 2010 kl. 12:56 pm #

  og du… jeg glemte… husk å kose deg og dere….. 🙂

  Du og der også, btidag. Jeg koser meg med brennkopper, en dame i min alder….
  Trodde jeg var ferdig med barnesykdommene, men det er jeg altså ikke.
  Holder meg ung….. hehe
  Men kos dere masse! 🙂

 44. Tor mars 31, 2010 kl. 1:15 pm #

  Det var dette med statistikk?

  30% har ingen oppfatning i saken. Her virker det som at artikkel forfatteren her på bloggen tar denne prosent andelen til inntekt for den prosentandel som ikke tror. Totalt svarte 30% av ti i undersøkelsen at de tror på oppstandelsen. 40% tror ikke på oppstandelsen.

  Vi som ofte er i dialog med folk om kristen trohar erfaring med at mange av de som ikke har noen oppfattning absolutt ikke har tatt et standpunkt om ikke å tro. Folk som ikke tror er like ivrige til å hevde at de ikke tror på Gud, som kristne er ivrige tilø å bekjenne sin tro.

  Derfor er det like sannsynlig at de 40 prosent som ikke har noen bestemt oppfatning ramler ned på at de tror, som at de ikke tror. Mange ser slike spørsmål som tabu og vil holde det for seg selv, også innfor en telefon-utspører i en oponionundersøkelse.

  Derfor tror jeg, ut ifra undersøkelsen at tallet på de som tror på Jesu oppstandelse heller er oppmot 50%, enn at det skulle ligge på 70% for folk som ikke tror.
  ————————-

  Hei Tor

  Jeg må bare ta selvkritikk her. Du har selvsagt helt rett. Jeg skrev egentlig dette innlegget som en respons på dette:

  http://antiteisme.vgb.no/2010/03/27/hvorfor-har-vi-fortsatt-statskirke/

  Når jeg nå klikker på lenken i innlegget, får jeg bare forsiden på Vårt Land opp. Hvis du har lenken til undersøkelsen, tar jeg gjerne imot den.
  Så vil jeg igjen si at dette er ikke et innlegg for eller mot kristendom, men et innlegg der jeg lurer på forskjellen mellom statistikk og meningsmåling.
  Jeg kan også tenke at mange kan være tilbøyelig til å underkommunisere sin religiøsitet, men jeg har ingen tall som underbygger det. Men bekjennende kristne er kanskje noe annet enn privatkristne?
  Forresten: STATISTIKKEN er jo rett.

  Men det er på tolkningen av meningsmålingen at jeg har bommet.

 45. MorHubro mars 31, 2010 kl. 1:49 pm #

  Vi er resultat av Big Bang og Evolusjonen!
  Så kom Olav Digre, den tykke, maktsyke kriger, og kristnet oss.
  Han ville ha all makt i riket!
  Vi kjempet tappert i mot som et stolt og høyreist folk, men det hjalp ikke! Selv om han ble drept til slutt!

  Norge ble kristent_ mot_ vår vilje!
  Hvem _tror_ at verden ble til på syv dager??
  Vi er et _opplyst_ folk!

  Jeg har medlidenhet med Jesus og alle andre som ble korsfestet. Det er _barbarisk_! Jødene trodde han skulle velte Herode fra pidestallen
  . Jeg _kan_ min bibelhistorie. Vi fikk den _hamret_ inn i våre uskyldlige barnesinn da jeg var liten pike.
  Men fortellingen om at han sto opp som en ånd er _eventyr_!
  Han var gift med Maria Magdalena.

  Jeg så en film som het Engler og Demoner.
  Det er den_dummeste_ filmen jeg har sett det siste året!
  Prestene blir fremstilt enda dummere og mer fanatisk enn de er med vill biljakt i Romas gater og brennede lik i kirker!
  Jeg spør: _Hvorfor_ ser man på Dan Browns sludder og vrøvl??

  Man får en verdig begravelse i Humanetisk forbund. Du trenger ikke være med i en kirke fordi man er redd for at ingen skal begrave deg!

  Jeg går i brylluper, konfirmasjoner og begravelser og lignende der jeg er invitert, og hvis noen gifter seg i kirken, er jeg ingen _fanatiker_! Jeg går på forestillinger i kirken hvis mine venner har dem der! Jeg liker å høre bryllupsmarsjer!
  Men _selv_ har jeg mine seremonier blant de som søker sannhet!

  http://www.human.no/templates/Page____280.aspx

  God middag til nær og fjern!

  —————————–

  MH

  Ja, han Olav den Hellige, han var litt av en krigsmann.
  Men vi nordendinger kjempet mot. Jeg sier bare; Tore Hund. 😉
  Forresten: Hvordan vet du at Jesus var gift med Maria Magdalena?
  Du skulle ikke ha forlest deg på den nevnte Dan Brown? 😉

  Takk for synspunkter og lenke!

 46. Zohre mars 31, 2010 kl. 2:00 pm #

  Dåp det er vann men, håp det er ord så kristendommen går etter Big Bang og dra Gud i dette.

  God dag Starlett besta

  takk
  zohre

  ————–

  Riktig god kveld, zohre. Jeg skjønner ikke helt hva du mener…… ?

 47. Lotte mars 31, 2010 kl. 2:10 pm #

  Tor

  Det er sant. Statistikken lyver og blir brukt galt. Jeg vet om mange som ikke vil si høyt at de tror, men som tror likevel.
  Jeg tror det er fordi de ikke vil innrømme høyt at de trenger hjelp fra Gud fordi det er moderne å være kynisk.
  Troen er privat og personlig for mange. Det må vi respektere.
  Derfor er jeg sikker på at mer enn halvparten er kristne.

  —————
  Jeg har ikke noen tilgjengelige tall, så jeg bare registrerer synspunktet, Lotte.

 48. Lotte mars 31, 2010 kl. 2:19 pm #

  Zohre
  MorHubro

  Det var Gud som skapte Big Bang og lot utviklingen hende.
  Verden har ikke skapt seg selv.

 49. Zohre mars 31, 2010 kl. 2:22 pm #

  Lotte

  Sier du sant sannelig

  Om Gud hjernen ikke har den kapasiteten og hvis du har Gud med Big Bang så begrunn .

  Om du mener at jeg tenker ergo det finnes Gud vel, da Jesus er guden.

  takk
  zohre

 50. Lotte mars 31, 2010 kl. 3:11 pm #

  zohre

  Du kan lese denne artikkelen fra Forskning.Søker etter Big Bang og Gud

  http://www.forskning.no/Artikler/2005/oktober/1130322876.2

  Mange fysikere og vitenskapsmenn tror at Gud skapte verden, men Bibelen er ikke en naturfagsbok.

 51. Zohre mars 31, 2010 kl. 3:15 pm #

  Lotte

  Zohre leser : http://vgbno31652.vgb.no/

  takk
  zohre

 52. Andreas mars 31, 2010 kl. 3:58 pm #

  Til btidag , Mor Hubro, Dunkman og dere som ikke tror på Kristi oppstandelse!

  Bloggeier og dere må lese statistikk bedre.

  Hvordan kan dere tro at disiplene røvet Jesus? Han ble voktet av spesialtrente romerske soldater, men Gud overvinner alle soldater.
  Les hva som skjedde etterpå!
  Les Apostlenes gjerninger.

  Ullærde fattige menn reiste seg fra fortvilelse til glede da de møtte den oppstandne Kristus.
  De talte med frimodighet og helbredet syke. De talte med mer autoritet enn de lærde, de som hadde levd som enkle menn. De hadde mottatt den Hellige Ånd, fått Guds hjelp og visshet og fått sitt oppdrag.

  Tenk på alle farlige og vanskelige reiser de tok! De er dokumentert i historien.

  De reiste i hele Lilleasia, Hellas og Italia og forkynte evangeliet til høy og lav. De fryktet ingen, og fryktet intet. De satt i fengsel, og døde i fengsel, og Stefanus ble steinet av jødene. Han var den første som led martyrdøden, men døde uten frykt.
  «Se, jeg ser himmelen åpnet, og Menneskesønnen stå ved Guds høyre hånd!» Det var ordene hans før han utåndet under steinregnet fra den vantro masse.

  De fryktet intet, selv ikke døden kunne overvinne dem. For de visste at Frelseren var stått opp. De hadde talt med ham og hatt samvær med ham, og de hadde fått i oppdrag å forkynne det glade budskap!

  Dere må forstå at apostlene ville ikke ha hatt det mot og den styrke hvis de selv hadde røvet et lik!

  De hadde opplevd den oppstandne Frelser. Derfor kjente de sannheten, Derfor overbeviste de flere og flere. Derfor bredte troen seg ut i verden.
  Derfor må vi holde budskapet levende.

  ———————-

  Hei Andreas

  Takk for bidrag!

  Jo, disiplenes misjonsreiser og begeistringen i den unge kristendommen er forbløffende, og indikerer absolutt at de trodde på det de forkynte. Så hva som enn hendte med Jesus etter korsfestelsen, så vil jeg gjerne frikjenne disiplene for gravskjending.

  (Forresten: Kan jeg spørre om du er den Andreas som diskuterte en del her for et par år siden?)

 53. * mars 31, 2010 kl. 4:08 pm #

  Andreas

  Hva sier Profeten Mohammad om oppstandelse!
  Sier at oppstandelsen er for alle og Jesus kun er en Profet akkurat som Mohammad.

  takk
  zohre
  —–
  Ja, synet på Jesus er nok den største forskjellen på islam og kristendom, ellers er jo religionene veldig like.

 54. btidag mars 31, 2010 kl. 4:18 pm #

  hei 🙂

  jeg kan ikke huske og ha sagt at disiplene tok noen som helst.
  jeg sa at jeg har lest og oppfattet at gravrøving var vanlig på den tiden

  og jeg tror at andre hadde større interesse av å nedgradere dette stedet ved å fjerne det som ev var der enn disiplene hadde.

  Det som er skrevet om dette i ettertid er bare noen svært få enkeltes meninger …og tro…

  men det er fortsatt bare min oppfatning …
  ——————————

  Svar: Jeg forstår ikke hvorfor det ikke kommer opp fet skrift her. Prøver en gang til, og kursiverer:

  Har du hørt om mye gravrøving på den tiden, btidag?
  Har du noen dokumentasjon på det?
  —————–
  og jeg tror at andre hadde større interesse av å nedgradere dette stedet ved å fjerne det som ev var der enn disiplene hadde.
  ————
  Hvem kunne det være?
  Mange antydninger, men lite håndfast.
  Antyder du at Jesu lik ble stjålet av noen, og hvem skulle det være?
  Eller er det bare strøtanker?
  Det er skrevet rundt 100 evangelier om påskehendelsene, flere av øyenvitner. Bare fire av evangeliene fikk plass i Bibelen, men de andre eksisterer like fullt.
  Dessuten finnes Dødehavsrullene.
  Vi kommer ikke bort fra at det er et nokså omfattende materiale, og MYE, mye mer omfattende enn fortellingen om Sokrates død, 500 år tidligere. Fortellingene om Sokrates har vi stort sett bare fra Platon, den berømte Forsvarstalen og dialogene, men vi tror at det er historisk riktig. Jesu lidelseshistorie er betydelig bedre dokumentert, men likevel vanskeligere å godta. Et pussig paradoks..

 55. Andreas mars 31, 2010 kl. 4:18 pm #

  MorHubro

  Kristus sto ikke opp som en ånd. Han sto opp i kjøtt og blod, delte brød med vennene i sin legemlige skikkelse, men han var ikke lenger underlagt tid og rom. I 40 dager gikk han omkring og omgikk sine venner før han tok dem med til fjellet, formante dem og ble tatt opp til Himmelen.

  16 Men de elleve disiplene dro til Galilea, til fjellet der Jesus hadde sagt han ville møte dem. 17 Og da de fikk se ham, falt de ned og tilba ham; men noen tvilte. 18 Da trådte Jesus fram og talte til dem: «Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden.
  19 Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler!
  Døp dem til Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn 20 og lær dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende.»

  ————
  Svar: Det er hva Matteusevangeliet sier, ja.

 56. Zohre mars 31, 2010 kl. 4:21 pm #

  * Sier

  Det er jeg .

  takk
  zohre

 57. Andreas mars 31, 2010 kl. 4:31 pm #

  btidag

  btidag

  Graven ble ikke røvet. Disiplene var frimodig og sterk fordi de hadde hatt omgang med den oppstandne Frelser og fått oppdraget om misjon til dåp og omvendelse.

  Zohre

  Frelsen er for alle mennesker. Gud skiller ikke mellom jøde, muslim og kristen.

  Paulus sier:

  5 Han som gir dere Ånden og gjør under blant dere, gjør han det ved lovgjerninger eller ved at dere hører og tror? 6 Om Abraham heter det: Han trodde Gud, og derfor regnet Gud ham som rettferdig. 7 Så forstår dere at det er de som tror, som er Abrahams barn. 8 Skriften forutså at Gud ville rettferdiggjøre hedningene ved tro, og den forkynte på forhånd dette gode budskapet til Abraham: I deg skal alle folkeslag velsignes. 9 Derfor blir de som tror, velsignet sammen med den troende Abraham.

  —————
  Disiplenes handlinger ER oppsiktsvekkende, ja, og for en agnostiker er det en indikasjon på at det er for lettvint å avvise alle teorier.

 58. Zohre mars 31, 2010 kl. 4:36 pm #

  Andreas
  …Gud skiller ikke mellom jøde, muslim og kristen…
  ________

  Gud er for alle selv om Kina og Japan så etc.

  Islam sier ånd derfor Gud er for alle men, FORSTAND

  ——————
  Forstanden er god å bruke, zohre. 🙂

  takk
  zohre

 59. Andreas mars 31, 2010 kl. 4:47 pm #

  zohre

  De som ikke kjenner Gud, får lære om Ham etter døden. De får tilbud om å ta i mot Ham og komme inn i evigheten. Men Gud tvinger ingen. Hvis de avslår og ikke ønsker evig liv, går de til tilintetgjørelse. Da er de ikke mer. Hvis de tar imot, kommer de inn i Himmelen.

 60. Viljen mars 31, 2010 kl. 4:49 pm #

  Skal man finne ut hvor mange personlig kristne det virkelig er i dette landet kan man begynne med å se hvor mange som deltar i selve gudstjenestene i det ringe land, og det er ikke mange. Mange jeg kjenner påberoper seg kristen tro, men de aller færreste praksiserer den ved f eks å delta aktivt.

  Når jeg var liten gikkk vi både på Filadelfia og søndagsskole. Ble Bibelsk opplært og Bibelsk sitert, fikk lekser og tegneoppgaver. Men ingen av de jeg gikk dit med la annet i det enn at vi alle gikk dit fordi vi var sendt dit av våre foreldre.

  Man blir formet av sine omgivelser og oppvekst, sies det. Vel, jeg husker godt jeg, også bibelhistoriene om denne mannen som kunne gå på vann og helbrede syke, men vel hjemme igjen var det ingen som nevnte ham noe ytterligere. Våre foreldre som vi er tradisjonelle mennesker, men i dag er vi nok mere opplyst om de valg vi faktisk har enn våre foreldre som gikk i sine foreldres fotspor, som igjen gikk i sine foreldres fotspor osv.

  Jeg tror kristendommen satt sterkere i folk før enn den gjør nå, på samme tid som det var flere Gydfryktige i dette land da enn det er nå. Vi skal ikke mange tiår tilbake. Nå er det bare rammen som sitter igjen. Og på mange måter tror jeg det er den mange vil ha, selve rammen. Ønsket og/eller følelsen av å ha gjort det rette. For hvem? Barnet eller de selv!? Så kirken og dermed og den kristne tro mener jeg ofte er det siste folk flest tenker på ved f eks valg av dåp. De gjør det tradisjon tro.

  Noen sier faktisk at de ville ha kirkelig dåp fordi kirken var så fin, og det passet best til, hør nå… DÅPSKJOLEN. Jepp!

  Jeg selv ser på mange kirker i dette landet og ser på de som sterke historiske byggverk og symboler. Det er forferdelig når noen ikke anerkjenner den eldgamle veriden i kirken de satte fyr på.

  Jeg valgte bort kirkelig dåp fordi kirken er det kristelige symbol for meg, selv om jeg og synes mange kirker er veldig vakre.

  De færreste klarer helt å tro på noe så naturstridig som en fysisk oppstandelse. Men de fleste har kanskje et håp om at det likevel er slik.
  —–
  Jeg tror ikke det er det osm får mange til å tro.

  Bibelen; er det en faktabasert bok eller verdens eldste saga? Er alle navngitte i Bibelen historisk redegjort for?

  Jeg kan kjenne igjen mange situasjoner nevnt i Bibelen opp mot dagens samfunn, men når busker brenner samtidig som man hører stemmer, menn går opp i fjellene med brunt hår og kommer ned igjen med dobbelt så tykt hvitt hår låst fast med Elnett og et par graverte stentavler, menn kan gå på vann og lager vin av vann og gjenoppstår fra de døde dog han aldri ble sett siden, heller jeg mest mot SAGA.

  Tro kan flytte fjell, men jeg har ikke sett et fjell flyttet på andre måter enn ved jordskjelv enn så lenge.

  Folk flest må gjøre som de vil, men de bør danne egne meniger enn å argumentere ens annet skriv.

  —————————–

  Hei Viljen

  Det er nok mange som gjør det av tradisjon. Og jeg tror de fleste er glade i den arkitektur og skjønnhet som kirkene representerer. Dessuten blir jo mange kirker hyppig brukt til konsertlokaler.
  Her i Bodø er både Bodø Domkirke og Bodin kirke, som er fra høymiddelalderen, veldig mye brukt til konserter, og det er god akustikk der.

  Du valgte bort – ergo fulgte du din overbevisning. 🙂

  Du skriver:
  ———————-

  Bibelen; er det en faktabasert bok eller verdens eldste saga? Er alle navngitte i Bibelen historisk redegjort for?
  —————————-

  Bibelen består av 66 bøker, er skrevet av mange forskjellige forfattere, til forskjellige tider og på forskjellige steder. Enkelte bøker er mytiske eller legender, f.eks fortellingene om Abraham, Josef, Moses, etc, noen omhandler profetene, noen er poetiske, noen er klagesanger, neon erotiske høysanger, mange salmer, andre forteller historier som har skjedd, men ofte tolket gjennom en bestemt tro, og så er det jo massevis av metaforer i Bibelen som mange tolker bokstavelig , men som må tolkes allegorisk.

  Dessuten er det skrevet massevis om hendelsene rundt og med Jesus i veldig mange andre evangelier, gnostiske eller apokryfe, men de fikk ikke plass da det ble bestemt hva som skulle være med i Bibelen, ofte fordi de ikke harmonerte med hva den offisielle kirken hadde bestemt seg for å tro på. Det tok nokså lang tid å bestemme hva som skulle være offisielle bibelske skrifter (kanon), og den katolske kirke har med flere bøker som ikke finnes i den norske bibel.

  Så det finnes nok både dikt og sannhet i Bibelen. 🙂

  Jeg vet ikke hva «personlig kristen» er – noe jeg tror jeg også skrev til Dunkman. For hva er en «upersonlig kristen?»

  Kanskje det er jeg som er for katolsk i hodet. Katolikker snakker om «praktiserende katolikker» når man mener katolikker som går regelmessig til messe.
  Og om vanlige katolikker og
  agnostiske katolikker.

  Takk for en fyldig og spennende kommentar! 🙂

 61. Zohre mars 31, 2010 kl. 4:53 pm #

  Andreas

  Nei Andreas

  Det er menneskets oppgave for å bli enig om Gud og den er den åndelige prosessen som er Guds motiv for skapelsen . Så Jesus er ikke Gud eller veien fordi ånd er kraften i alle.

  takk
  zohre

  —————-
  Det kan godt hende at du har rett, Zohre. Jesus sa vel noe om at «Guds rike er inne i dere», og da tror jeg han mente det samme som du sier her. 🙂

 62. Andreas mars 31, 2010 kl. 6:36 pm #

  Zohre

  Gud har skapt hjernen og Ånden i mennesket og verden.
  Vår forstand er gitt oss for å bruke.
  Gud ser, elsker og forstår sine skapninger.

 63. Zohre mars 31, 2010 kl. 6:38 pm #

  Andreas

  Hjernen 300 % + ånd

  Så den bare skal brukes og den går begge veier

  takk
  zohre

 64. btidag mars 31, 2010 kl. 6:48 pm #

  Hei Viljen…

  kaster meg på din linje om besøk på gudstjenster

  For ikke mange år siden var gj snittet 114 besøkende
  (mener jeg å huske)

  ——

  Hei btidag.

  Ja, jeg vet ikke hvor mange som gjennomsnittlig går i kirken hver søndag. Det varierer vel fra sted til sted og fra kirkesamfunn til kirkesamfunn?

  Så det skulle vært spennende å vite hvor du har tallene fra.

 65. btidag mars 31, 2010 kl. 6:50 pm #

  da skulle alt være medregnet…. fra fødsel via høytider til grav…

  ———–
  Tja, mulig det. Det hadde nå vært spennende å vite hvor du har tallene fra. 🙂
  Den katolske kirken i Bodø pleier å være nokså full.
  En luthersk kirke som jeg var nabo med på et annet sted jeg har bodd, var også godt besøkt. Det kunne jeg se hjemmefra. Der var det en svært aktiv læstadiansk gruppe. I tillegg hadde de eget møte på ettermiddagen.

  Jeg vil tro at det er mange variabler her…..

 66. Zohre mars 31, 2010 kl. 8:19 pm #

  Dåp det er vann men, håp det er ord så kristendommen går etter Big Bang og dra Gud i dette.

  Jeg mener at hvis det er tro, håp og kjærlighet så det å dåpe med vann det er en motsigelse , formalitet.

  takk
  zohre
  —————-

  Ja, zohre, og det minner meg om et av de vakreste stedene i Bibelen, Paulus 1. brev til korinterne, kapittel 13. Det slutter slik:

  Nå ser vi i et speil, i en gåte,
  da skal vi se ansikt til ansikt.
  Nå forstår jeg stykkevis,
  da skal jeg erkjenne fullt ut, slik Gud kjenner meg fullt ut.

  Så blir de stående, disse tre: tro, håp og kjærlighet.
  Men størst blant dem er kjærligheten.

 67. Zohre mars 31, 2010 kl. 9:11 pm #

  Riktig god kveld, Starlett ,Er det snøen over ved påsken som er sol og brennende varmt

  takk
  zohre
  ———

  God kveld til deg også. zohre. Vi har fått varmegrader, jippi! 🙂 to-tre små varmegrader.
  Men vi har fortsatt over en meter snø i hagen.
  Ingen brennende sol. men fint vær.
  Håper du har det fint hos deg også. 🙂

 68. Viljen mars 31, 2010 kl. 10:09 pm #

  MorHubro har nok fordypet seg litt mere i Dan Browns teori en hun gir til kjenne her oppe. Hvis jeg ikke husker helt feil, for det er mulig jeg surrer sammen med en annen bok jeg leste rundt samme tid, så ble det insiuert (eller sagt) at Jesus og ble far. Han blir koblet til Davids-ætt i samme bok, og nettopp ja, sagt gift med Maria Magdalena.

  Selv om vi ikke kan vite dette så likte jeg den teorien, for det gjør Jesus til det mennesket han faktisk var enn den overjordiske han i ettertid har blitt. Men Jesus døde ung (sett hans alder i dag), men så startet de sine voksne liv tidliger da enn nå og ble ikke så gamle da selv om han ble drept.

  ———————————–

  Viljen

  Det er antakelig mer sannsynlig at Jesus var gift enn at han var ugift. Han var jøde, og jøder hadde plikt til å gifte seg. Det er så selvsagt å gifte seg at det ikke trenger bli nevnt i bøker om jødiske menn.. Men hvis noen IKKE gifter seg, vil det bli gjenstand for oppmerksomhet. Derfor er det oppsiktsvekkende er at ingen evangelieforfattere skriver at Jesus var ugift.
  Ergo var han sannsynligvis gift.

  Men det gjør han jo ikke til et dårligere menneske, slik de trodde på 200/300-tallet, da de rensket ut skrifter med kvinner i sentrale roller. Tvert imot.
  Han blir mer menneskelig og ikke så fjern.
  Kanskje var han gift med Maria Magdalena. Kanskje med noen andre.
  Hvis han ikke levde nærmest som en buddhistmunk slik det fremstilles i et par gnostiske evangelier.

  Jeg vet ikke. Det foregår jo mye forskning rundt Maria Magdalena i dag, men mange terorier.
  Om hun var gravid med Jesu barn og flyktet til Frankrike som er den teorien
  Dan Brown bygger på i Da Vinci-koden?
  Tja……

  Kunne vært spennende å få vite. 🙂
  Sikkert er det at hun var en sentral apostel og i den innerste krets rundt Jesus.

 69. Starlett mars 31, 2010 kl. 11:19 pm #

  Nå nytter det ikke å kommentere inne i kommentarene lenger.
  Skulle kommentere på den første kommentaren til Viljen, (festlig og fyldig som alltid, Viljen :-)), men måtte gi opp.
  Håper at VGB virker bedre i morgen.

  I dag er første dagen av mitt femte år på VGB, og det er ikke aprilspøk.
  Jeg begynte å blogge her 31. mars 2006,
  så Stjernestøv har hatt bursdag. 🙂

 70. MT april 1, 2010 kl. 10:52 am #

  Starlett,-dette var eit interessant og godt innlegg.Kommentarrekka var fin å lese,mange gode innspel og ulike meiningar ,som får ein til å tenkje.Fint å lese på ein skjærtorsdags-formiddag.
  Eg,som kristen,feirar påska med ettertanke.Det er rom for tru og tvil.

  Ynskjer deg ei retteleg god påske.
  Mvh Marie
  ——————-

  Hei MT

  Så koselig å se deg på bloggen min. 🙂
  Takk for hyggelige ord!

  Ja, jeg feirer også påsken med ettertanke.
  Jeg tror mange lever i spenningsfeltet mellom tro og tvil.

  Jesu lidelseshistorie er et stort drama som vekker mange tanker og følelser.

  Akkurat nå hører jeg på Johannespasjonen av Bach, og det er gripendet å lytte på.

  Jeg ønsker deg en god og fredelig påske. Marie! 🙂

 71. btidag april 1, 2010 kl. 11:44 am #

  Hei i nord 🙂

  gratulerer med dagen på vgb.

  ingen skal si at du ikke har levert

  Klem 🙂

  ——
  Takk, takk til deg der sør, og klem tilbake:)

 72. Zohre april 1, 2010 kl. 11:49 am #

  btidag

  Nå Starlett er ikke i form P.G.A. brennkopper,

  Og nå VGB virker så veldig trist.

  takk
  zohre
  ——————–
  Hei zohre

  Jeg har fått medisin i dag og er på bedringens vei. Så jeg tror formen min blir bra snart. Klem. 🙂

 73. Viljen april 2, 2010 kl. 8:37 am #

  Ja denne bibelen, denne bibelen. Roten til så mye… på både godt og vondt.

  Når jeg sier bibel er det selvsagt Det gamle og Det nye testamentet (kanonene) jeg mener, og det er lett å se at du har satt deg godt inn i dette som så mye annet. Jeg har aldri lest bibelen, bare utdrag av den. Og blitt belært, selvsagt.

  Av og til må vi gå inn i oss for å huske hvorfor vi «feirer» påsken, så lite bryr vi oss. Det er ikke kjipt, det er bare ikke så viktig… for meg 🙂

  Men det ER spennende!

  Enkelte bøker er mytiske eller legender, f.eks fortellingene om Abraham, Josef, Moses, etc, noen omhandler profetene, noen er poetiske, noen er klagesanger, neon erotiske høysanger, mange salmer, andre forteller historier som har skjedd, men ofte tolket gjennom en bestemt tro, og så er det jo massevis av metaforer i Bibelen som mange tolker bokstavelig , men som må tolkes allegorisk.
  —–
  Mytiske eller legender… noen er poetiske… men ofte tolket gjennom en bestemt tro… metaforer…

  Jeg googlet bibelen og sitter med samme følelse etterpå som jeg sitter ved å lese dine ord. Samme følelse som jeg alltid har sittet med. Bibeln er god gammel SAGA! Et eldgammelt eventyr bygd på _fortellinger_ fra en tid gudfryktigheten satt tungt i mennesket.
  Det som faktisk er skremmende er at disse ord kan veie så tungt for de som leser den _i dag_! Disse eldgamle linjer skrevet av menn med _bestemte trosretninger_. Tro basert og skapt i en tid overhode ikke sammenlignbart med den tid vi lever i i dag.

  Personlig kristen legger jeg like mye i som at jeg kan si jeg er ateist. Det handler vel om å vite hva du står for, hvor du er og hvilket valg du har tatt, om det hele skal bikke ned til at en må ta et valg da.
  Valget må være fritt.
  Men må vi velge noe i det hele tatt? Litt kristen, kristen, kjempe kristen, overhode ikke kristen, kanskje kristen, kanskje kanskje ikke kristen, i dag men ikke i morgen kristen, fullblodskristen eller er ikke, vil ikke, kommer aldri til å være kristen.
  Er det ikke oe som egentlig bare skjer? Enten tror man eller så gjør man det ikke.
  Jeg _vet_ at jeg ikke tror. Jeg _vet at jeg er ateist. Det bør vel en kristen kunne si like tydelig?

  Men det er mange som _tror_… på noe, men de vil ikke kalles kristen…

  —————-
  Tusen takk, Viljen, for en fin kommentar. Jeg skjønner nå hva noe mener.
  Og du har jo tatt konsekvensen av ditt ståsted, gjort et bevisst valg. 🙂

  Det skulle bare mangle at jeg ikke kjente litt til bilbelfortolkning. Faktum er at jeg studerte det i min pure ungdom og har kristendom i fagkretsen min. Jeg har jo brukt tre år på å studere og prøve å forstå Bibelens mange tekster og på kirkehistorie, og har undervist i faget. Så det ville vært betenkelig om jeg ikke visste noe om dette. 😉

  Men det er lenge siden jeg forsto at jeg ikke kunne undrevise i kristendom mer.
  Mye har hendt med tenkningen min siden den gang, men litt av det jeg lærte og det jeg holdt på med, sitter jo igjen.

  Og ja, det var spennende, NETTOPP fordi det var skrevet på en annen tid og i ulike sammenhenger av forskjellige mennesker med ulik agenda.
  Og nettopp derfor blir det så sørgelig misforstått, ikke minst av kristenfundamentalister og karismatikere.
  Jeg døpte forøvrig mine barn. Som er voksne nå. Da jeg gjorde det den gangen, visste jeg at det var riktig for meg.
  Ville jeg gjort det samme igjen NÅ, med det livssyn jeg nå har?
  DET vet jeg rett og slett ikke. Jeg tror jeg er en slags katolsk agnostiker, som verken kan bevise eller motbevise ting som vi ikke kan vite noe om.
  Men jeg er glad i kirkemusikk, i kirkekunst, og jeg synes fremdeles at Bibelens bøker er spennende.
  Dette var min «selvangivelse» om denne saken. 🙂

 74. Anonym april 2, 2010 kl. 2:12 pm #

  Takk for det 🙂

  ja,det er nydelig musikk.Eg har nett høyrt Messias av Hàndel på nrk2.Flott det med 🙂

  God påske vidare

  ————
  Hei Marie, ja Messias er også flott musikk. 🙂
  God påske til deg også!

 75. ole jens ungdomspresten april 2, 2010 kl. 7:26 pm #

  hei
  Når jeg skal forrette dåp, innleder jeg med å si detta her:
  «Menigheten skal i dag ta imot dette barnet i Guds hus.
  Ved dåpen vil Gud gi ham del i sin frelse og ta ham inn i sin kristne kirke»
  dette står i liturgien, så er det rom for en liten personlig tale, og der sier jeg:
  «Jeg diskuterer ofte kristendom med folk. Nå for tida lengter mange etter noe å tru på. Men mange vegrer seg for å slutte seg til noen bestemt trosretning. «tro på sin egen måte» er ei mye brukt vending i vår tid.
  I kirka vår blir en medlem ved dåpen. Når jeg spør foreldrene til dåpsbarna hva slags forhold de har til det vi tror på i kirka vår, får jeg mange forskjellige svar. Her finner vi både dem som slutter seg til trua vår fullt og helt. Og dem som svarer litt usikert at «nei vi veit ikke helt» Noen av dem jeg diskuterer med, setter spørsmålstegn ved dem som ikke trur fullt og fast sjøl. de spør meg «Hvorfor døper de ungene da? Er ikke det litt bevisstløst?
  Da kjenner jeg at jeg blir litt provosert…..
  For meg ser dette helt annerledes ut:
  Evangelisten Lukas har en fortelling som starter som en typisk underfortelling om Jesus. Men han lar ei dame dukke opp, kaste seg inn i, og avbryte den: hun har hatt blødninger i tolv år. Hun kjemper seg fram gjennom folkekaoset, kaster seg etter Jesus, og triver tak i kappa hans. Og hun blir frisk. Da først merker Jesus sjøl at noe skjer. Og når Jesus finner ut hvem denne dama er, sier han til henne:»Din tro har frelst deg»
  Tro er ikke veloverveide, liksom korrekte ord og vendinger som vi andre skal godkjenne eller vrake med menneskefornufta vår.
  Tro er en reaksjon på Jesus. Det er å la Jesus komme til oss. Å la trosfellesskapet få lov til å bære oss. Å ta imot.
  Dere dåpsforeldrene kommer med det flotteste, og samtidig mest skjøre og sårbare dere har: de nyfødte barna deres. Jeg trur dere kjenner det slik som det står i en av dåpssalmene våre: «fylt av beven foran ukjent fremtid, legger vi vårt barn i dine hender, det som skjer i dåpen gir oss trygghet» Og dere skal vite at vi er takknemlige for at dere kommer.
  Og la oss som menighet ta imot disse barna og foreldra deres, og inkludere dem i felleskapet»
  Slik tenker jeg at tru fungerer hos mange. Vi som kirke skal være tydelige, men vi skal ta imot mennesker som famler og søker med åpne armer!!

  ————–
  Hei ole jens ungdomspresten

  Har jeg rett i at du kommenterte en del på VGB for noen år siden?
  Jeg mener å huske det.
  Hyggelig å se deg igen. 🙂
  Ja, jeg tror du har gitt en god beskrivelse av vanlige tanker rundt dåpen, og det er spennende å få høre erfaringer fra deg som har dette som ditt daglige virke.

  Det er jo «dåp til tro» og ikke «troendes dåp» DNK gir. (Heldigvis.)
  Og det føler nok mange når de, selv om de tviler, velger å bære sine barn til dåpen.

  Likevel er den statistiske forskjellen som jeg henviser til i innlegget, påfallende.
  Kan det ligge noe i det jeg har antydet, – håp versus tro?

  Det hadde vært interessant å få vite hva du tenker om statskirkeordningen.

  Jeg ønsker deg en riktig god påskehøytid!

 76. MT april 2, 2010 kl. 9:22 pm #

  Hàndel`n og meg vart visst litt anonyme her oppe :)Marie

  .—————

  Ja, men jeg skjønte at det var deg. 🙂

 77. MT april 2, 2010 kl. 9:25 pm #

  ..og Ole jens,-det var kloke,fine ord.Godt å lese.

 78. sjalle april 3, 2010 kl. 2:56 pm #

  Akkurat som adolph her så ser jeg uvitenhet, ikke noe paradoks. Det at folk safer på dette viset og «taffelbekjenner» seg til jesus & co. tyder på at trosbekjennelsen har havnet på samme plan som forsikring. Uvitenheten er at det kalles religion. Vi kan vel liksågodt kalle det velfødd likegyldighet.

  Å vite hva religion er det som er paradokset: Når denne vitenen defineres av en troende så er det bekjennelse. Hvis man plukker det opp, snur og snuser på det og spør om det er «noe annet» så kan man velge ett av to eller bare bli sittende og undre seg, hvis man har tid 🙂

  ————–
  Hei sjalle 🙂

  Jeg tror nok likegyldighet og uvitenhet kan være forklaring for noen, men tror neppe det er hele forklaringen.
  Og man kan jo vite hva en religion går ut på, enten man tror eller ikke.
  Kanskje omtrent halvparten av folk i Norge er troende?
  Jeg skrev en laang kommentar til deg i sted, men den «kunne ikke vises i Internet Explorer» da jeg klikket Update Comment, så nå skriver jeg kortere og håper at kommentaren går gjennom,

 79. sjalle april 3, 2010 kl. 2:59 pm #

  Å vite hva religion er, er det som er paradokset…

  ——

  Kan man ikke vite det?
  Hvordan får du forresten til åbruke kursiv i kommentarer på andre blogger enn din egen?
  DET skulle jeg gjerne lære. 🙂

 80. Zohre april 3, 2010 kl. 3:03 pm #

  sjalle

  Religion er en personlig sak og bare en skal vite selv . jeg tenker derfor det finnes Gud da det må være dette absoluttet

  takk
  zohre
  ————-
  Ja, zohre, tro er personlig, men samtidig er det offentlig fordi troende, uansett religion, er medlem i ulike trossamfunn.

 81. ole jens ungdomspresten april 3, 2010 kl. 10:39 pm #

  Ja, det er meg!! Vi har diskutert før!! Vel, jeg trur håpet er undervurdert! Husk at Paulus sier: «Så bli de da stående disse tre: tro håp og kjærlighet» Ok, håpet er en del av gudsrelasjonen vår. Jeg tenker at vi skal møte folk med håp, sjølom de ikke altid greier å formulere det så klart og tydelig. Tydelighet er ansvaret vårt, ikke de søkende menneskenes.

  Om statskirkeordninga: Historien viser oss at statskirkeordninga har gitt oss en folkekirke som holder mål. Som er raus og inkluderende.
  Statskirkeordninga har gitt oss biskoper som har senket tersklene inn i kirka og gjort Evangeliet mer interessant for folk som aldri ville vist noen interesse for kirka ellers:

  Christian Schjelderup som ordinerte den første kvinnelige presten, Alex Johnson som virkelig kunne snakke så folk skjønte det, For ikke å snakke om Rosemarie Køhn, sjølom hun også gjorde ett og anna som jeg undrer meg over. Jeg trur det er kjempebra at en littegranne sekulær stat holder oss i øra og ikke tillater at «mørkemenn» får ta grepet. Det er straks 50 år sida vi fikk den første kvinnelige presten. Til sammenlikning er det mindre enn fem år sida frikirka fikk sin første kvinnelige prest. Og i det tilfellet dreide det seg om en institusjonsprest og ikke en vanlig menighetsprest….. Kort sagt: Jeg ser ingen problemer med statskirkeordninga. Nå har vi attpåtil fått bevilga raust med penger til trosopplæring fra 0 til 18 år. Det er et stykke arbeid så hederlig og flott at jeg bøyer meg i støvet!

 82. Zohre april 5, 2010 kl. 6:01 pm #

  Starlett hei

  Nasjonalitet er obligatorisk men, tro kan ikke være obligatorisk ergo å konvertere så å være medlem i ulike trossamfunn er personlig sak .

  takk
  zohre

  ————-
  DET er jeg 100 % enig med deg i, Zohre! Godt sagt. 🙂

 83. Starlett april 5, 2010 kl. 6:14 pm #

  Ole jens ungdomspresten

  Ja, her har du påpekt fordeler ved statskirken som jeg kan slutte meg til.
  Jeg legger ved lenke til et innlegg jeg skrev om saken i 2006.

  http://8978.vgb.no/2006/11/20/bor-en-folkeavstemning-avgjore-forholdet-mellom-stat-og-kirke/

  Ulempene er jo først og fremst at det kan virke diskriminerende på andre trossamfunn, enten det er kristne, islamske eller andre.
  Er det PRINSIPIELT riktig at ett kirkesamfunn skal stå i en særstilling i et pluralistisk samfunn?

  Og, ja, 13. kaptittel i Paulus 1.brev til Korienterne er en perle i NTs litteratur.
  Det fortjener å bli gjengitt i sin helhet:

  Om jeg taler med menneskers og englers tunger,
  men ikke har kjærlighet,
  da er jeg bare drønnende malm eller en klingende bjelle.

  Om jeg har profetisk gave,
  kjenner alle hemmeligheter og eier all kunnskap,
  om jeg har all tro så jeg kan flytte fjell,
  men ikke har kjærlighet,
  da er jeg intet.

  Om jeg gir alt jeg eier til brød for de fattige,
  ja, om jeg gir meg selv til å brennes,
  men ikke har kjærlighet,
  da har jeg ingen ting vunnet.

  Kjærligheten er tålmodig, kjærligheten er velvillig,
  den misunner ikke, skryter ikke, er ikke hovmodig.

  Kjærligheten krenker ikke, søker ikke sitt eget,
  er ikke oppfarende og gjemmer ikke på det onde.

  Den gleder seg ikke over urett,
  men har sin glede i sannheten.

  Kjærligheten utholder alt, tror alt, håper alt, tåler alt.

  Kjærligheten tar aldri slutt.
  Profetgavene skal bli borte,
  tungene skal tie
  og kunnskapen forgå.

  For vi forstår stykkevis og taler profetisk stykkevis.

  Men når det fullkomne kommer,
  skal det som er stykkevis, ta slutt.

  Da jeg var barn, talte jeg som et barn, tenkte jeg som et barn, forsto jeg som et barn.
  Men da jeg ble voksen, la jeg av det barnslige.

  Nå ser vi i et speil, i en gåte,
  da skal vi se ansikt til ansikt.
  Nå forstår jeg stykkevis,
  da skal jeg erkjenne fullt ut, slik Gud kjenner meg fullt ut.

  Så blir de stående, disse tre: tro, håp og kjærlighet.
  Men størst blant dem er kjærligheten.

  —–
  KJÆRLIGHETEN – (i betydning Agape, regner jeg med) er størst,
  og tro blir intet hvis man ikke har kjærlighet.

  Noe å ha i mente – om man blir for opptatt av «Troen alene»,( Luthers kopernikanske vending) og av den blinde tro som forkynnes i Johannesevangeliet.

 84. Zohre april 5, 2010 kl. 6:21 pm #

  Starlett det er håpet som viser veien til kjærlighet selv om størst blant dem er kjærligheten så derfor er glad i deg : bevisst

  takk
  zohre

 85. Zohre april 5, 2010 kl. 6:23 pm #

  så derfor er JEG glad i deg : bevisst

  Håpet

  takk
  zohre

  ———–

  Ja, det er sant, zohre, håp og kjærlighet henger sammen. Takk for gleden du gir med kommentarene, kjære zohre. 🙂

 86. adolph april 9, 2010 kl. 10:49 pm #

  Mange ting å ta tak i her, at ingen kverulerer over min påstand om at en kristen MÅ misjonere for å være en kristen, selv om man velger å ta lett på misjonsbudet, sier alt jeg vil ha sagt. Du kan ikke være en kristen og samtidig la andre mennesker tro det de vil. En kristen kan ikke sitte stille og se på at naboen er muslim, hinduist, eller jøde. Eller av jødisk tro, da disse jødene liker å forholde seg til blodet mer enn til troen.

  Kan en som er kristen, og skal elske sin neste (om enn ikke i bibelsk forstand) sitte stille og se sin neste gå rake veen til Helvete? Jeg er veien osv, det går ingen veg etc. Tror du på Jesus MÅ du misjonere.

  Ikke dermed sagt at KrF og lignende psykiatriske foreningers kamp for å gjøre Guds lov til landets lov er kristelig, skal vi ta denne Jesusen på ordet er det troen, tanken, viljen, som er synden. Ikke handlingen. Hvis jeg er gravid kvinne, og tar abort, stiller jeg like sterkt i racet foran perleporten som hun som vil ta abort men ikke kan gjøre det. Og ættlingen? Samma det, Gud er allvitende og allmektig. Skal en skarve kjerring kunne kaste om på hele den gudommelige plan er det faen ikke mye allmakt igjen der oppe.

  TROEN, VILJEN, det er det vi skal dømmes etter. Ikke handlingen. Å ville er å synde. Når frykten for Gud holder deg fra å knulle løs på byen, men lysten til å gjøre det er der (hei Runar Søgaard) er du fucked. Loven kan ikke berge en sjel fra Helvete!! Følgelig har ikke Guds lover noe som helst i nasjonen Norges loer å gjøre, såfremt de ikke hindrer de kristne i å leve kristelig. Hilket de ikke gjør. Men vi andre, vi som har vett og forstand, skal ikke behøve å forholde oss til en helvetes jødisk ørkengud!

  Hvor var jeg… nuvel. Vi får komme tilbake til sakene. send meg en melding hvis det er noe.

  ————–
  Hei Adolph

  Du har jo dessverre rett, i prinsippet. Selv om de færreste «Vanekristne» misjonerer.
  Og karakteristikken av «frelse ved troen alene» er dessverre også et dogme i luthersk og evangelisk kristendom.
  Det kommer av vektleggingen av Johannesevangeliet. (Jeg har skrevet et par kommentarer om det på tråden om Mariamødrene.)

  Johannesevangeliets trosevangelium skiller seg klart ut fra de andre tre evangelistene (synoptikerne), og fremtrer mer som dogmatisk teologi.

  Synoptikerne er langt mer nyanserte, og Jesus blir ikke fremstillet som en gud i menneskeskikkelse.
  HER ser vi etikken klart. Se bare på Bergprekenen! http://www.bibelen.no kapittel 5 og 6!
  Og dommedagsvisjonen: Matt 25. Her er et utsnitt:
  ——————————
  Så skal kongen si til dem på sin høyre side: ‘Kom hit, dere som er velsignet av min Far, og ta i arv det rike som er gjort i stand for dere fra verdens grunnvoll ble lagt.
  For jeg var sulten, og dere ga meg mat; jeg var tørst, og dere ga meg drikke; jeg var fremmed, og dere tok imot meg; jeg var naken, og dere kledde meg; jeg var syk, og dere så til meg; jeg var i fengsel, og dere besøkte meg.’ Da skal de rettferdige svare: ‘Herre, når så vi deg sulten og ga deg mat, eller tørst og ga deg drikke? Når så vi deg fremmed og tok imot deg, eller naken og kledde deg? 39 Når så vi deg syk eller i fengsel og kom til deg?’ Og kongen skal svare dem:

  ‘Sannelig, jeg sier dere: Det dere gjorde mot én av disse mine minste søsken, har dere gjort mot meg.’

  Her ser vi fokusering på nestekjærlighet og barmhjertighet, den delen av kristendommen som tiltrekker meg.

  Og hvordan er det med å se splinten i sin brors øye, men ikke bjelken i sitt eget.?

  Hvis kristne nok etikken mer på alvor og glemte dogmatisk «rettroenhet», ville vi få et bedre og mer inkluderende samfunn, og «vi» ville slutte å anta at alle som ikke tror som «oss» går «fortapt».

  I Norge har man jo til og med tatt ut et enkelt bibelvers, Joh. 3.16, og kalt det for Den lille Bibel:

  «For så høyt har Gud elsket verden, at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. »

  Det skal altså Jesus ha sagt allerede i kapittel tre, i følge Johannes!
  Det høres jo vakkert ut, men hva med alle de som IKKE trodde/tror på ham?

  Konfrontasjon og ekskludering!

  Jeg mener at Johannesevangeliet må leses på en annen måte enn den vanlige.
  Så vil jeg tilføye:
  Den KATOLSKE kirke prediker ikke «troen alene», og heller ikke fortapelse.
  Den katolske kirke ser på Jesus som en rollemodell som alle katolikker kan ta lærdom fra i deres daglige liv.
  Den katolske kirke er mye mer liberal og inkluderende enn den lutherske, for ikke å si den calvinske.

  Derfor trives jeg godt blant katolikker.

  Enig i at Norges lover og Guds lover ikke må blandes.

  Joda, i følge bibelen synder vi både i tanker, ord og gjerninger, MEN liikevel er menneskesynet veldig forskjellig fra den katolske til den lutherske teologi.
  Lutheranerne oppfatter mennesket som gjennomsyret, ødelagt av synd, og det gjelder alle mennesker, også spebarn. (Arvesynd)
  Katolisismen legger vekt på mennesket som Guds bilde på jorden og grunnleggende godt, men med en del flekker på som de trenger hjelp av høyere makter for å vaske bort.

  Det mest positive menneskesynet av abrahamsreligionene er det jo islam som har. Selv om de opererer med samme Gud og omtrent samme etikk, så skiller de seg ut ved å oppfatte mennesket både som grunnleggende godt og grunnleggende forstandig, og dermed i stand til å bli «frelst» ved hjelp av sin egen livsførsel.
  Derfor er ingen frelser nødvendig for muslimene. Koranen appellerer til menneskets forstand.

  «Ørkenguden» har hatt enorm innflytelse på verdens tenkemåte og kultur, like it or not.

 87. Zohre april 9, 2010 kl. 11:00 pm #

  adolph

  For å ta en må be pent her hos Starlett

  takk
  zohre

 88. Freddy Stangnes april 14, 2010 kl. 6:12 am #

  Heia Starlett

  Jeg skal fortelle en liten historie :

  Da jeg i mitt tidligere liv skulle døpe en datter, hennes mor og jeg var samboere, men ikke gift. Da var presten i tvil om han ville døpe barnet til noen som levde i «synd»?

  Etter å ha forklart ham at det ikke var meg som skulle døpes, jeg er døpt men ikke konfirmert, men min datter som nettopp var kommet til verden. Hvordan kunne da han dømme når Jesus sa «La de små barn komme til meg….?!

  Jeg vil døpe min datter for at hun skal være inne i Guds kirke. Da kan hun senere, eventuelt ved konfirmasjonen, enten følger meg, som ikke nødvendig trodde så mye da, eller følge opp sin eventuelle tro.

  Min datter ble døpt og prestens kommentar var; Takk, den trengte jeg! Dette har du tenkt nøye gjennom.

  Derfor synes jeg humanetikere eller andre som holder barn unna dåp eller innvielse i et trossamfunn mens de er små. De fratar barn den muligheten det er å få lagt grunnlaget for en tro. Det grunnlaget som legges ved dåpen av et uskyldig barn.

  Neida, ingen barn vet om dette ved dåpen, men senere i livet så er det en kjensgjerning at man oftest døpes før konfirmasjon selv om voksendåp er vanlig i noen samfunn.

  Tenk deg at ved å døpe barnet ditt ville du være med i trekningen av 25 premier a kr. 5 mill hvert år? Hvordan ville statistikken sett ut da tro? Det ville bare være 25 som vinner, men hvem ville frata barnet en mulighet til å delta i det?

  Det er derfor ikke mitt syn som forelder som skal styre barnet i noen grunnleggende forhold. Dette er verdier, eller har vært verdier for millioner av mennesker, selv om det og har vært til til både sorg og gru. For meg var det viktig å legge et grunnlag mens hun virkelig var uskyldig som et nyfødt barn. Deretter måtte hun velge selv senere i livet.

  Ingen kan på noen måte kalle meg religiøs, men jeg tror det skal bli greit den dagen min tid er over. Ikke at jeg har hastverk med å komme dit, men jeg jeg er ikke redd lenger. Vet ikke hvorfor, men det er en ro som har inntatt hodet på det feltet. Jeg tror det er noe etterpå, som vi aldri får vite noe om før, …. , etterpå!?

  Min kone er katolikk og det har hun vært i hele sitt liv. Både hun, hennes familie, venner, barn og omgivelser har en klokke tro på Gud. De er flott! Det gir en vanvittig trøst og slik det ser ut også en styrke til å gå gjennom livet uten å krige, sloss eller bruke andre midler for å hevde seg. Hardt arbeide, ærlighet, og ikke minst godhet er slik de ER! For dem er det naturlig…

  Derfor, uansett hva foreldre måtte mene om Religion, Jesus, Gud, Den Hellige ånd og skriftens ord! Så er min oppfatning at barna bør døpes. Ikke fordi det er nødvendig eller at de må, men for at de siden, når de blir klar over hva religion er, da kan de velge selv. Det skal være dem selv som avgjør! Ikke hva jeg måtte mene om kirken og troen…
  ————-
  Hei Freddy!
  Takk for en spennende og interessant kommentar! 🙂
  Jeg kjenner også til foreldre som fikk trøbbel med å døpe barnet fordi de var samboere.
  I ett tilfelle kom konfrontasjonen i kirken med menigheten til stede.. Foreldrene var faddere, men den konservative presten nektet først å døpe fordi de levde i «synd».
  Da ble barnets foreldre sinte og forlangte å snakke med presten i sakristiet.De brukte samme hovedargumenter som du gjorde. 🙂
  Presten måtte gi seg, og barnet ble døpt.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

%d bloggere liker dette: