NIB – Vikingmuseet på Borg i LOFOTEN. Livet i Jernalderen.De HELLIGE Høyder.

21 aug

150

En av mine yndlingsmuseer er Lofotr på Borg i Lofoten. Fagfolk og ildsjeler har lagt ned et imponerende arbeid for å gjenskape det betydelige høvdingsetet som ble bygd her i jernalderen. I dag er det et spennende og livskraftig museum der mye skjer. Etter at de gamle tuftene ble oppdaget, ble det i årene I årene 1986 – 1989  gjennomført et felles-skandinavisk forskningsprosjekt på Borg.
Utgravningen avdekket restene etter den største bygningen som er funnet fra vikingenes verden, både i Norge og i Europa.

151

De Hellige Høyder er ikke et uttrykk som jeg har funnet på, men en betegnelse på høyden der tuftene etter vikingbosetningen var. Her ble de norrønne guder dyrket. Her var det blot og religiøse fester, og i dag ligger Borge kirke på de samme hellige høydene. På dette bildet fra det kristne gravsted ser vi mot vikingenboligen. 

148

Her ser vi hvordan bygningen ligger i terrenget. Utgravingene viste at det allerede på 500-tallet ble reist en 67 meter lang bygning. Denne ble ombygget og påbygd og i begynnelsen av vikingtiden var lengden blitt hele 83 meter.

B159

Borg er et rikt område, både når det gjelder jordbruk og fiske, og velegnet for datidens skipsfart lå det også. Et perfekt sted å reise et blomstrende høvdingsete. Strukturene i bakken og funnmaterialet vitner både i type og dimensjon, om at her bodde det en stormann. Gården har helt klart skilt seg ut i forhold til gårdene i omegnen.

127(1)

Slik ligger huset, 87 meter langt, i terrenget. Ideen ble født allerede under de arkeologiske utgravningene 1986 – 1989.  Dette var et fellesnordisk prosjekt hvor formålet var
 «Studiet av et nordisk høvdingdømme i yngre jernalder med særlig henblikk på politisk, økonomisk, sosial og religiøs funksjon». På bakgrunn av resultatene fra de arkeologiske utgravningene fødtes ideen om et museum på Borg.

187

Vi ser at utgravingen fortsatte etter at huset var ferdigstillet. Fra vikinghelligdommen ser vi over til den kristne helligdommen.

B204

Høyt over resten av den brede Borg-bygda troner gården.

182 (2)

Flott plassert i terrenget. 
Stat, fylke, Vestvågøy kommune og SND har bidratt for å få muséet på beina. Trond Næspe ble ansatt som prosjektleder og fikk ansvaret med å fullføre finansieringen og ferdigstille prosjektet. Det ble avholdt 2 seminarer hvor man samlet fagfolk, både arkeologer, arkitekter og bygningseksperter, og disse dannet grunnlaget for Jakhellns videre arbeider med det rekonstruerte høvdinghuset.

B184

 Et stykke vei å vandre fra parkeringsplssen og opp til vikinghuset på høyden.

128

Muséet stod ferdig bygget og klart til åpning første gang i juni 1995. Her er folk  på vandring fra Borge kirke til vikingmuseet.

151

De Hellige høyder.

136

Ved Borgpollen ligger det tre nausttufter fra vikingtid og middelalder. Den største er 26 meter lang – stor nok til å romme «Lofotr». Dette er en kopi av det 23 meter lange Gokstad-skipet, som er fra 800-tallet, og er funnet nær Oslofjorden.

I dag kan du se naustet og flere båter nede ved Borgepollen.

172 

Høvdingen bodde i et treskipet langhus med parvis plasserte stolper som bar takets vekt. Ytterveggene fikk dermed kun en isolerende funksjon. 

227

Gildehallen. Høysetet. Gildehallen var innredet med benker eller forhøyninger langs veggene. Langs midten av gulvet lå det åpne ildstedet, hvor maten ble tilberedt.

 262

Høysetet var det symbolske sentrum for alt sosialt liv, politisk og religiøst. På bondegården som i kongshallen, utgikk makt og orden herfra. Her satt det herskende par når det var fest, og når viktige begivenheter fant sted. Over denne ilden lages det mat til gjester også i dag. Jeg har deltatt på flotte og spennende tilstelninger her, og drukket det gammelnorske brygget Mjød. Det smaker godt. Veldig godt. Øl, vin og mjød var mer enn nytelsesmidler. Høytider og viktige begivenheter ble drukket inn, og var med å skape samhold og tilhørighet blant deltakerne.

232

I hallen ble det også holdt blot og gilder. Da kunne gjestene glede seg over hestekjøtt, som både er kraftig og godt. Her lød latter og beger-klang, musikk fra harpe, lyr eller fløyte. Folk moret seg med brettspill. Der ble også budt på øl og mjød, ofte for mye. I hvert fall står det i gudediktet Håvamål:

Best er å kunne drikke uten å miste vettet.

257

 Seksualiteten og fruktbarheten var viktig, den gang som nå, noe disse religiøse figurene vitner om.

260

Høydingen og hans aller nærmeste satt i høysetet, og gjestene benket seg på siden.

B288

Mellom Gildesalen og oppholdsrommet er det en barneavdeling med tegnesaker og aktiviteter for de minste.

290

Her henger tørrfisk. Lotot-torsken var like viktig for velferden som nå, og tørking var en god konserveringsmetode. Tørrfisken var en viktig handelsvare for lofotværingene, den gang som i dag. Jordbruk og fiske spilte nok den viktigste rollen. Fisket var hovedsakelig til husholdningen. Tørket skrei var en vesentlig ressurs for at folk ikke skulle sulte i perioder hvor det ellers kunne ha vært knapp tilgang på mat.
Det ble særlig fisket torsk, sild og laks, med snøre fra båt og med garn. På Borg har man funnet både fiskekroker og fiskesøkker.

237

Selskapets formål er å skape interesse for og kjennskap til nordnorsk jernalder og middelalder, spesielt vikingtid.
Kulturhistoriske verdier fra eldre tid skal samles inn, registreres og bevares. Forskning og formidling skal søke å gi et bilde av grunnlaget for Vestvågøyas befolkning gjennom tidene.

238

Husets boligdel er 20 meter lang og har et sentralt ildsted. Den kan ha vært oppdelt i flere mindre rom.

241.

Guider formidleer historien til turister og interesserte.

240

Bergeruner skal du kunne
hvis du vil berge
og forløse fødende kvinne
rist dem i håndflaten
og grip fast om leddene
og be så at disse duger.

B239

Seng for husets mer priviligerte. Dun var forøvrig en viktig handelsvare i vikingtiden. Hos rike folk sov man i senger med lin og edderdunsdyne. Som underlag benyttet man halm, og i mangel på halm ble det brukt mose, tang eller lav.
Nord-Norge var rikt på dunvær, og leverte dun til hele Europa.

243

 Legekunsten hørte særlig kvinnene til. Legekyndige kvinner bistod ved fødsler, og var også med i krig. De hadde kjennskap til legeurter. Bulmeurt ble brukt som smertestillende middel, og syre som sovemiddel. Forbindelsen mellom praktisk og magisk legedom kommer til syne i verset om fødselshjelp. Man sanket urter i naturen  og tørket dem.

252

 I småbarnsalderen fikk jenter og gutter stort sett samme oppdragelse. De lekte sammen inne og ute. Barna ble oppfostret og opplært på gården. De fleste har tidlig deltatt i det vanlige arbeidet. Barna lærte de mange ferdigheter som var nødvendige for å holde gårdsbruk og samfunn i gang

253

Farving av garn. spinning og veving var viktig i et hushold med mange mennesker.

254

I det daglige arbeidet var kvinnen uunnværlig; hun alene hadde ansvaret for husholdet, herunder melking av kyr og sauer. Hun sørget for brødbaking, ølbrygging, matlaging, vask, spinning og veving i tillegg til barnas oppdragelse.

B277

Den unge kvinnen gikk direkte fra livet i barndomshjemmet og inn i ekteskapet. Med seg fikk hun medgift som var hennes eiendom. Dette var hennes første bidrag til velstanden på gården hun var flyttet til.

 265

På Borg ble det utført mye forskjellig arbeid. Høvdingens rikdom var jorda, dyrene, utmarka og sist, men ikke minst havet. Han byttet også til seg varer fra områder med andre ressurser

B222

 Som på et hvert  museum finnes det også på Borg en museumsbutikk.

310

 Mange lokale håndverkere selger sine kvalitetsprodukter her.

317

Butikk og kafe ligger i en klynge blåfiolette hus.

297

Inngang til høvdinghuset.

B294

I området ligger det også tufter etter naust til langskip, ringformet tunanlegg, gravhauger og andre tufter etter langhus. Disse faktorene til sammen forteller oss om et maktsentrum i jernalderen.

293

Høvdingens rikdom var jorden og dyrene. I fjøset, som var 32 meter langt, kan det ha vært opptil 50 kyr.En del av dette rommet har imidlertid sikkert vært i bruk som stall til hestene. Om vinteren stod dyrene på stall, mens de om sommeren gikk ute på beite.Under utgravningene kunne man se et sterkt nedtrampet område foran den ene inngangen, hvor husdyrene har tråkket inn og ut.Det var vanlig å holde treller, og de måtte ofte dele rom med dyrene. Det ble også drevet åkerbruk på Borg. Den vanligste kornsorten var bygg, som er dyrket her i området helt tilbake til yngre steinalder. 

Borge kirke

Her er Borge kirke like ved museet.

Jeg lenker til mitt forrige NIB-innlegg, Sea Rafting i Saltstraumen.

Etter hvert oppdaterer jeg kanskje med noen flere bilder og en video. Så håper jeg at du gjennom dette innlegget har fått et inntrykk av den rike kulturen som fantes i Lofoten allerede for 1500 år siden, og jeg anbefaler deg å avsette god tid ved Lofotr! Det er en opplevelse jeg tror du vil huske, både spennende, morsom og lærerik!

31 kommentar til “NIB – Vikingmuseet på Borg i LOFOTEN. Livet i Jernalderen.De HELLIGE Høyder.”

 1. Anders august 21, 2010 kl. 12:20 am #

  Ja, dette var noe av det jeg gikk glipp av fordi jeg valgte en annen rute sørover. Og dagen etter var jeg i stykkerrevet av bl.a. Steinstinden i Stamsund. Jeg kunne svingt nordover hvis jeg hadde vært i form den dagen, når jeg tenker over det.

  Så fint du tok bilder av det.

  Synd du gikk glipp av Borg, Anders, men likevel_ Du så jo mye av Lofoten, og alt kan man jo ikke få med seg. Du får ha Borg til gode til en annen gang.
  Syklet du ruten mellom Stamsund og Gimsøybrua i stedet gor riksvei 10?
  Jeg har mange bilder av Borg, men her er bare et lite utvalg.

 2. carpe50 august 21, 2010 kl. 12:26 am #

  Slikt et fantastisk sted, og så flotte beskrivende bilder du har tatt! Dette innlegget var et NIB verdig, Starlett! Vi andre har gitt det opp og lager heller mindre innlegg.. men jeg håper på at vi en vakker dag får igang NIB-tanken igjen her inne.. tusen takk for et flott bidrag! 🙂

  Ja, det ER et fantastisk sted, carpe. Angående NIB, så er det jo mange av de mest aktive nibberne som har flagget ut, tenker særlig på Arte, som jo har massevis av flotte Trøndelagesnibber, Eva, (Foto og reiser), Lavinia, Inger Johanne og Larien. Og Argus har pause fra sitt NIB-prosjekt på ubestemt tid.

  Men siden jeg er her fremdeles, så fortsetter jeg.
  Borg er jo et helhetlig konsept, og for meg er det unaturlig å dele det i flere deler. Samme med rafting i saltstraumen og andre nibber.
  Om det er en organisk sammenheng, setter jeg innleggene sammen til NIB.

  Så da blir det en NIB. 🙂
  Men jeg har jo mange små fotoinnlegg med bare fire-fem bilder også.

  Jeg synes det er morsomt å lage konseptinnlegg.

  NÅ har jeg imidlertid et stort problem:

  Jeg har brukt opp 100 % av plassen min!

  Så hva jeg NÅ skal gjøre, vet jeg sannelig ikke.

 3. Zohre august 21, 2010 kl. 12:37 am #

  Hei Starlett

  Fint innlegg som alltid
  Vikingene er de Hellige høyder og dyrket guder .
  Akkurat som idag å dyrke avguder

  takk
  zohre

  Hei Zohre

  Takk for hyggelig tilbakemelding! 🙂
  Ja, vikingens guder var jo hva man i dag kaller avguder.
  Men for DEM var de hellige. De trodde på sine guddommer.

  Og høyden på Borg er i dag en høyde for både høvdingesetet OG de kristne kirke i Borge.
  Først og fremst er det et historisk sted som forteller om tidligere tiders levesett.

 4. Soletraveller august 21, 2010 kl. 12:49 am #

  For et nydelig sted 🙂

  Ja, ikke sant, Soletraveller? 🙂
  Har du ikke besøkt Lofoten på dine reiser rundt om i verden, anbefaler jeg deg å gjøre det.

 5. Vana august 21, 2010 kl. 12:50 am #

  Morsomt at du skulle legge ut nå! Kjempefine bilder og informasjon 🙂

  Jeg reiser dit på mandag, heldig som jeg er. For å prate om min kommende masteroppgave om Borg, få omvisning og turer i omegn. Generelt tips til hva som kan være interessant å skrive om. Gleder meg!

  Hei Vana

  Så morsomt at du skal skrive masteroppgave om Borg! 😀
  Kjempeflott!
  Det blir helt sikkert både et spennende prosjekt og et spennende resultat når oppgaven foreligger.
  Hvis den blir offentlig tilgjngelig, må du tipse meg om det, for den oppgaven skulle jeg gjerne ha lest.

  Nå kom jeg på at jeg ennå ikke har lagt ut bilder fra Arnøy på VGB.

  Men kanskje de kommer.

  Lykke til med prosjektet ditt, Vana! Håper du en flott tid i Vestvågøy og på Borg!

 6. Birgit_ august 21, 2010 kl. 1:11 am #

  Jeg har besøkt Vikingemuseet èn gang for en del år siden, og selv om vi brukte mange timer der, har jeg tydeligvis ikke fått med meg alt, nei 🙂
  Takk for omvisningen, et besøk anbefales virkelig til dem som ikke har vært der 🙂

  Hei Birgit

  Artig at du har vært der og anbefaler turen! 🙂
  Du får ta med deg stamgjesten og gå på restaurant i Stamsund eller Ballstad og spise grillet tørrfisk og boknafisk, og han vil bli pasjonert fiskeelsker for resten av livet.
  Så kan dere svippe innom Bodø på returen og få nysaltede uerhoder.
  Stamgjesten kan få «indrefileen», nemlig hjernen.
  Etterpå spiser vi Salten-spesialiteten Gammelsaltet sei.

  Nam, nam 😉

 7. adolph august 21, 2010 kl. 1:13 am #

  😀 😀 😀 😀 😀 😀 😀 😀 😀 😀 😀 😀 😀 😀 😀 😀 😀 😀

  Der lurte jeg deg godt!

  Ingen gulinger her, nei!

  😀 😀 😀 😀 😀 😀 😀 😀 😀 😀

 8. villbåstingen august 21, 2010 kl. 1:23 am #

  Takk for en flott rundreise blandt vikinger 😉

  Hyggelig at du likte den, Villbåstingen! 🙂

 9. Erta-Berta august 21, 2010 kl. 8:40 am #

  En fin Reportasje og NIB. Så flott det er å gå mellom de gamle husene, en får en følelse av å være tilbake i tid. Det er noe eget med slike plasser og gamle bygninger.
  Ett lærerikt og flott innlegg.
  Takk for at du deler..
  Ha en riktig fin Helg.
  🙂

  Tusen takk for godord og en hyggelig tilbakemelding, Erta-Berta! 🙂
  Ja, vikingmuseet på Borg er både vakkert, spennende og lærerikt.
  Ønsker deg en god augustuke!
  Klem til deg. 🙂

 10. ARGUS37 august 21, 2010 kl. 9:31 am #

  Der var jeg faktisk innom på min tur i Lofoten for et par år siden, men været var til de grader «elendig» at det ble få bilder på utsiden (og altså utilstrekkelig for en NIB), men jeg har mange bilder fra interiøret og kjenner igjen mye.

  Det er ganske utrolig, men man anser at det kunne bo ca 80-100 mennesker inklusive husdyr i en slik bygning.
  Det må etter hvert ha luktet noe jævlig… 😀

  Hei Argus

  Ja, det var virkelig ergelig at du skulle være så til de grader uheldig med været da dere var i Lofoten.
  Synd at dere ikke fikk se paradiset fra dets beste side.
  (Men du har jo vært der før, husker jeg.)

  Sånn sett er vi heldigere, vi som er i Lofoten rett som det er.

  Ja, det er sant, det var stinn brakke, massevis av folk og dyr i denne svære bygningen, og de hygiensiske forholdene var nok ikke de beste.
  Dessuten ble jo luften ganske tung av røyk fra den åpne ilden, så bomiljøet var nok noe annerledes enn det vi forventer i våre dager.

 11. Lavina august 21, 2010 kl. 11:23 am #

  For et fantastisk NIB Starlett, og utrolige bilder og tekst. Levde meg jo helt inn i historien. Har aldri vært på Borg. Men tror at til neste år at min kjære og jeg får loffe litt rundt i Lofoten før vi blir for gamle og skrøpelige! Mange steder man vil se og oppleve! Været tar man som det kommer! Akkurat nå er det nydelig..

  Vakkert, vakkert… Klem

  Tusen takk, Lavina! 🙂 Jeg er sikker på at du kommer til å like et besøk på Borg. Været betyr jo ikke mye for alt som er innendørs.
  God ide å loffe rundt i Lofoten.

  Dere har fint vær? Ja, vi også, helt utrolig vakkert, varmt og klar blå himmel. August har vært fantastisk i år.
  Klem til deg og familien, Lavina! 🙂

 12. ToreHund august 21, 2010 kl. 1:45 pm #

  Historien om hestekjøttet er interessant. Det var ikke bare fordi det var kraftig og godt som du hevder at det ble spist. Grunnene var helst magiske og religiøse.

  Man spiste hestekjøttet under bloting til gudene. Når gudene hadde mottatt blodofferet, ble kjøttet fortært. Vinterblot, midtvinterblot, sommerblot, midtsommerblot. Hestekjøttet hadde en sterk kraft som appelerte til Odin, Frøya og Tor.
  Hestens penis var særlig virksom. Hestefallosen ble brukt i fruktbarhetskulten.
  Man blotet til fallosgudebilder som dem du viser.
  Derfor er det ikke vanlig å spise hestekjøtt i Norge i dag.
  Når kong Olavs menn oppdaget folk som åt hestekjøtt, gikk det ille med dem, for det var jevngodt med avgudsdyrking og motstand mot kongen.

  Hei Tore Hund

  Ja, det er jo riktig at hestekjøtt ble brukt til bloting, og det kan nok hende at det er en medvirkende årsak til at hestekjøtt er lite brukt til mat i Norge. På den annen side: I flere katolske land er hestekjøtt vanlig hverdagskost, så forklaringen holder vel ikke helt inn?

 13. btidag august 22, 2010 kl. 2:21 pm #

  hei Starlett

  intet er som en vandring i god historisk ånd

  og fine bilder som vanlig 🙂

  Hei btidag

  Sant.
  Historie ER interessant, for det forteller bakgrunnen for nåtiden og gir oss en forståelse av oss selv.
  Glad du liker bildene.
  Og apropos historie:

  Viljen har akkurat nå en serie her på VGB som omhandler D-dagen og invasjonen i Normandie under andre verdenskrig.
  Det er sikkert noe for deg. 🙂

 14. annmariel august 22, 2010 kl. 7:32 pm #

  Hei. Spennende å se bilder fra dette museet. Hit skal jeg når jeg engang kommer meg avgårde til Lofoten. Har sittet og studert bildene dine lenge og vel. Stjerner fra meg 🙂

  Hei annmariel

  Glad for at du syntes bildene var spennende. Det ER et spennende museum, ikke minst fordi dette er et «ekte» vikinghus, i den forstand at huset er rekonstruert etter de arkeologiske utgravningene og forskningsarbeidet og derfor forteller oss mye om livet i Lofoten for mer enn 1000 år siden.
  Ja, hit må du definitivt dra, og Lofoten har veldig mye å by på.
  Takk for stjernene! 🙂

 15. Viljen august 23, 2010 kl. 9:09 am #

  Hellige høyder ja.. Hellig norsk jord, sier nå jeg! 🙂
  Norge er litt sånn forblåst eksotisk 🙂
  Ingen land i verden synes jeg er vakrere, for i vårt lille, men akkh så langstrakte land har vi så store variasjoner at man aldri blir lei 😉

  Jeg har hørt om dette museèt, men aldri besøkt det selv. Takk for titten!

  Ja, høydene var hellige for menneskene,her, for her holdt de sine store blot. «Hellige høyder» er et navn som brukes om denne vakre høyden. Får du muligheten, må du besøke det, Viljen, mye spennende hiistorie. 🙂

 16. Gullhjerte august 23, 2010 kl. 12:31 pm #

  Vikingene var barbarer og nordmenn er barbarer!
  Det er barbarisk å henge døde lik til tørk i huset!
  Tørrfisk er tørkete lik!
  Husk at du kan selv bli fisk i neste liv!

  Jeg respekterer ditt livssyn, Gulli, det vet du. Men burde du ikke også respektere andres livssyn?
  Og med respekt å melde: Vi snakker om gammel historie her. Fisk var en forutsetnong for å overleve for folk på Nordlandskysten den gangen. Det var ingen tilgang på frukt fra sydlige strøk.
  Vikingenes hærtokter var til dels nokså barbariske, ja, men det er en annen sak.

  Jeg mener også at man bør redusere på animalsk føde, særlig kjøtt, men derfra til å kalle alle som ikke er vegetarianere, for barbarer, er det langt steg.
  Hvorfor ikke heller prøve å fremme fornuftige grunner for redusksjon av kjøttinntak, (økologi, bærekraft) i stedet for dette kvasibuddhistiske tankegodset?

  Blir jeg fisk, så blir jeg fisk. Jeg er god til å svømme og glad i vann, og døden venter på oss alle.

 17. Starlett august 24, 2010 kl. 10:02 pm #

  Tusen takk for mange fine kommentarer som jeg setter stor pris på! 🙂

  Jeg må logge av nå. Har en senebetennelse i skulderen og kan ikke bruke pc nå.

  Men kommer snart tilbake.

  Og så vil jeg takke Magne som har gitt meg 100 nye MB til disposisjon her på Stjernestøv!

  Da jeg hadde skrevet dette innlegget, hadde jeg nemlig brukt opp 100 % av plassen min, 300 MB.

  Hjertelig takk til Magne for at jeg nå har mulighet til å lage flere innlegg her på VGB! 🙂

  Og takk til dere som har kommentert på sidebloggen min!

  Barnet som er avbildet der, er for lengst en voksen mann. 🙂

  Jeg kommer tilbake når armen min er bedre.

  Fin kveld til dere alle!:)

 18. Zohre august 24, 2010 kl. 10:06 pm #

  God bedring Starlett

  takk
  zohre

  Tusen takk, Zohre. Jeg har vondt, og jeg kan ikke skrive så mye daglig, men får medisin,
  så det går nok over. 🙂

 19. Lavina august 25, 2010 kl. 6:55 am #

  God bedring vennen! Er glad for at du fortsatt kan blogge her!

  Tusen takk, Lavina! Ja, jeg er også glad for det. 🙂
  Jeg har fremdeles mye smerter, så jeg kan ikke være mye ved pcen daglig.
  Men det gåt fremover.
  Ønsker deg en herlig senaugusthelg!
  Klem nordover til deg! 🙂

 20. Nunzio august 25, 2010 kl. 7:53 am #

  Kjempeflott innlegg dette, Starlett!
  Når man ser på disse formidable byggverkene, samt tenker seg tilbake 1100 år, får man en viss følelse av at vi nå for tiden er fullstendig kulturløse her i landet…

  Flotte områder oppi nord, og måtte en ny tur opp der denne sommeren også. Det ble ingen Lofottur, men en fantastisk ekspedisjon langs finskegrensa. 🙂

  Du får ha god bedring!
  Klem fra bustehauet.*

  NUNZIO! 🙂

  DET var en veldig hyggelig overraskelse og virkelig trivelig å få deg på besøk!

  Veldig glad for at du likte dette innlegget, og enig i dine betraktninger. Vi tror gjerne at vår kultur er så mye bedre enn gsmmel kultur, men mye er gått tapt på veien til det moderne samfunn og moderniteten, og det er mye kulturløs arkitektur å se.

  Så artig at dere var på ekspedisjon langs Finskegrensa.
  I Troms og Finmark, kanskje?
  (Jeg er nokså bra kjent der.)

  Savner deg på VGB, Nunzio. Virkelig! Er det mulighet for at du kommer tilbake?

  Har du et nettsted eller en blogg på en annen adresse? Et sted der vi kan oppleve din kreatvitet?

  Takk for God bedring-ønsket!

  Når jeg bare tar hensyn til mine begrensinger, går det sakte men sikkert fremover.

  Klem tilbake og tusen takk for besøket! 🙂

 21. Lilleyam august 25, 2010 kl. 9:40 pm #

  For en flott natur, og vikinglanghuset imponerte meg. Kunne tenke meg en tur dit Starlett 🙂

  Hei Lilleyam

  Ja, naturen er storslagen, og vikinghuset imponerer meg også. Et formidabelt forskningsarbeid ligger bak, og tenk at slik bygde de for 1500 år siden i Lofoten! Tror du vil like deg der. 🙂

 22. Lilleyam august 25, 2010 kl. 11:41 pm #

  Og så kom jeg på at jeg har tørrfisk 😀 Ikke selvtørket altså, men godt likevel… gomle gomle… 🙂

  Ja, det er deilig, Lilleyam. 🙂

 23. Cecilia august 26, 2010 kl. 3:28 am #

  Jeg vet ikke hva som ville skjedd med meg hvis jeg våknet opp til en slik utsikt som du viser meg på noen av disse bildene, Starlett…

  Jeg har vært på filmfestival i Tromsø (TIFF) flere ganger, og har opplevd de skarpe og klare kontrastene som finnes i mørketiden. Jeg har stått på kaia utenfor Driv på vei tilbake til hotellet en sen natt, og hutret småfull i tynn selskapskjole for å se nordlyset henge som en grønnskimret blafrende gardin over Ishavskatedralen. jeg har blitt påspandert en fiskemiddag på en fiskerestaurant jeg ikke for mitt bare liv husker navnet på (kan det være Konstitusjonen?) og nesten besvimt av opplevelsen.
  Jeg har pustet luften inn gjennom nesen på flyplassen i Tromsø og tenkt at det er sant at frisk luft ikke har noen lukt… og det knirket kaldt under de tynne skoene mine da jeg forstod at taxien ikke ville komme til meg, og at jeg måtte bære bagasjen min bort til taxien hvis jeg ville ha skyss til byen…

  Jeg har har reist med fly over et landskap som var så vakkert at det tok pusten fra meg.
  – Hvor er vi nå? spurte jeg han som satt ved siden av meg. Han så på klokka, – Litt nord for Bodø, sa han, og fortsatte å lese Nordlys…

  En gang tok jeg med en dansk pike som haiket. Jeg var på vei til Kragerø for å besøke noen bekjente. Hun skulle til Larvik for å ta båten hjem.
  – Det er vakkert i Norge, sa hun da vi passerte en natureng med et lite søkk i terrenget ned mot en bekk litt nord for Sande.
  Det er jo bare en bakke ned mot en bekk og noen trær! Herregud!, tenkte jeg…
  Kanskje jeg ikke så skjønnheten fordi den var så dagligdags formeg?

  En gang skal jeg reise til Timbuktu. Det bestemte jeg meg for da jeg var liten.
  En gang skal jeg reise til nord-norge om sommeren. Det har jeg bestemt meg for nå.

  Hei Cecilia

  «Ich bin blind» sa en drojesjåfør i Wien en gang til meg da jeg begeistret snakket om det jeg hadde sett av skjønnhet i byen den dagen. Først forsto jeg ikke hva han mente, men så utdypet han: Han kjørte rindt i Wien hver dag, hele tiden han var på jobb, og det hadde han gjort i årevis.
  Han så ikke skjønnheten. Tenkte ikke på kulturen. Alt rundt ham var dagligdags hverdag.

  Jeg så ikke til fulle skjønnheten her i Bodø før jeg kom tilbake hit etter mange års fravær. Da jeg vokste opp her, var alt jeg så en hverdagslig selvfølge. Men da jeg kom tilbake hit etter at barna mine for lengst var voksne, DA så jeg hvor ubegripelig vakkert det er er.
  Jeg tenkte på dette da jeg leste kommentaren din.
  Og jeg synes absolutt du skal reise til eksotiske Nord-Norge på en lang sommerferie! 🙂

 24. Englepus august 26, 2010 kl. 9:50 pm #

  En tvers gjennom nydelig og interessant reportasje, Starlett. Er imponert over bildene, og det du forteller her pirrer nysgjerrigheten ytterligere.
  Her kunne jeg virkelig tenkt meg en tur, – mye å se på.
  Klemmer i kvelden 🙂

  Tusen takk, Englepus. Fint om det pirrer nysgjerrigheten. Tror sikkert at du ville like en tur til Lofoten og til vikingmuseet på Borg. Håper du får anledning til å ta turen. Tror ikke du vil angre.
  Klem til deg. 🙂

 25. Zohre august 26, 2010 kl. 9:54 pm #

  Klemmer i kvelden 🙂

  takk
  zohre

  God klem tilbake til deg, Zohre. 🙂

 26. Zohre august 27, 2010 kl. 12:38 am #

  …så jeg kan ikke være mye ved pcen daglig…
  ________

  Heller ikke bra med å være med Pcen mye , enig Starlett

  takk
  zohre

  Det er sant, Zohre. Og nå er jeg plaget med senebetennelse i arm og skulder, og da må jeg begrense tid ved pcen og ikke holde på hvis det gjør for vondt. Mange mennesker får jo belastnigsskader av å bruke pc for mye. Det gjelder å ikke overbelaste armer og skulder.

 27. Eva august 27, 2010 kl. 11:14 pm #

  For et flott fotoinnlegg. Dette var både vakkert og interessant. Akkurat nå går øynene mine i kryss, så jeg får heller stikke innom og studere dette bedre i morgen. Ser at du også har flere fotoinnlegg. Synd vi ikke lenger har den «offisielle» NIBen, det var moso så lenge det varte!

  Her får man drysse noen stjerner i alle fall 🙂

  Glad du likte det, Eva, og FLOTT å se deg tilbake på VGB igjen. 🙂

  Det er ingenting i veien for å lage flere NIB-innlegg om vi vil. Argus sier at vi bare må passe på å linke så kjeden ikke brytes. Derfor linker jeg for tiden til mine egne innlegg.

  Takk for stjernedryss! 🙂

 28. Nunzio august 29, 2010 kl. 5:32 pm #

  Det var en tur gjennom de fleste fylkene nordover, untatt Finnmark. Der skal vi opp til neste år på enda en svær ekspedisjon, sammen med inviterte araknologer fra hele Europa..)

  Bloggingen er nok over for min del, blir lite tid til slikt. Holder på med en stor, foreløpig norsk, bok om edderkopper sammen med en biolog fra Midt-Troms Museum. Denne boka begynte vi på for et år siden, og regner forhåpentligvis å kunne fullføre den til våren. Den blir nok på 6-700 sider, -en murstein mao. 😀

  Dette, sammen med driften av edderkoppsidene mine med henholdsvis «Edderkoppkroken», http://www.edderkopper.net/
  samt Edderkoppkrokens forum, http://www.edderkopper.net/Forumfront.html
  tar såpass mye tid, at bloggingen ar nok et tilbakelagt stadium. 🙂

  Har vært mye oppi nord de siste åra og saumfart nesten hver knatte og myr oppover, samt blitt godt kjent med habitatene.
  Ble veldig imponert over naturen innover Signaldalen, og fortsatt virker naturen ganske urørt med et stort mangfold, -men for hvor lenge?

  Har på disse turene også blitt forundret (les: sjokkert) over uvettig utbygginger og raseringer av naturperler oppå høyfjellene. Lurer på hvor miljøkunnskapen er hos våre styrende organer. Det blir en form for dobbeltmoralisme når en ikke får sette inn et vindu i eget hus pga fredningsbestemmelser, mens det gis tillatelse til ødelegging av ei hel fjellvidde med sårbar og sjelden fauna! Når man studerer dette mikrolivet, så ser man det med egne øyne hvor mye skade som allerede er gjort.

  «Bærekraftig utvikling» var det ei som sa en gang.., – Dette ser dessverre ut til å bli en utopi!

  Jajja, det ble mye om naturvern dette, og kunne ha holdt på i dagesvis, hehe…

  Ta en tur innom forumet, og kikk på bilder og stoff fra våre turer vel?
  Her er en liten smakebit: http://www.edderkopper.net/Forum/smf_1-1-11_install/index.php?topic=689.0

  Mvh Nunzio*

  Veldig spennende, Nunzio!

  Jeg har vært inne på nettsidene og lest, og det var lærerikt og morsomt, flotte nettsteder, så jeg har bokmerket dem, slik at jeg lettere kan følge med.:-)

  Men spor etter meg i form av kommentarer kan jeg jo ikke legge, for da må man vel være bruker der….?

  I alle fall: Når boka kommer ut, kommer jeg til å kjøpe den så sant jeg får vite om utgivelsen.

  Den blir vel markedsført, her på VGB også?
  Gleder meg til å lese den. 🙂

  Ja, jeg er ellers helt enig med deg.
  Vi har mye vakker, vill og foreløpig nokså uberørt natur, men det er fryktelig mye dårlig byggekultur, overalt i Norge, egentlig, ikke minst i disse «bygdebyene» med noen bensinstasjoner, to-tre butikker og et eller to spisesteder.
  Ufattelig mye som rett og slett er uestetisk!

  Bygging på sårbart høyfjell og i strandsoner av svære hyttebyer er forferdelig. Ødelegger fauna og flora og er arkitektonisk smakløst.

  Jeg fatter ikke at kommunepolitikerne gir tillatelse til alleslags ødeleggende prosjekter.

  Det verste er at jeg ikke er sikker på om det er dobbeltmoral.
  For visjonen om bærekrafig utvikling er nasjonal og internasjonal, men det kan synes som om kommunepolitikerne er uvitende om dette politiske målet, eller kanskje bare tenker på CO-2utslipp og ikke har interesse av eller kunnskap om hvor viktig artsmangfold er.
  Jeg mistenker mange av dem for å være mer interessert i å få bygging, «vekst» og penger til kommunen i form av hyttebyer på fjellet enn å tenke langsiktig miljøvern.
  Dessverre.
  Det burde så fort som mulig komme en nasjonal standard på hva man kan tillate å bygge ut.

  Noe som skremmer meg, er at forekomsten av bier har blitt så drastisk redusert.
  Hva om denne reduksjonen fortsetter?
  Biene er jo helt nødvendig for bestøvning og for plantelivet, altså for hele livet på kloden.

  Alt henger sammen med alt, som selsamme dame sa.
  Det burde vi alle kanskje ta inn over oss?

  Tusen takk for en flott kommentar som fikk meg til å tenke over hvor avhengig de forskjellige artene på jorda er av hverandre, og at den menneskelige hybris kan føre aldeles galt av sted.
  Vi må tenke oss om før det er for sent!

  Takk for linkene!
  Veldig hyggelig at du kommer innom på VGB av og til selv om du ikke har tid til å blogge.:)

  Lykke til med boka og hils Leyla så mye!

  Og hjertelig velkommen tilbake når og hvis du har tid og lyst. 🙂

 29. deathdealer august 29, 2010 kl. 9:52 pm #

  Fine bilder, men jeg får igje den følelsen jeg alltid får når det gjelder norsk (pedagogisk) tilnærming til fortiden – det virker stivt, uengasjert og lite overbevisende.

  Jeg har mye mer sans for britenes løsning med mye mer vekt på det interaktive; å trekke deltagerne med inn i historien. Eller danskenes eksperimentelle tilnærming; mang en fastslått «sannhet» er blitt knust fordi man faktisk ikke kan dokumentere at det virkelig foregikk slik man alltid har trodd.

 30. Starlett september 1, 2010 kl. 5:26 pm #

  Hei DD

  Ja, jeg har også sans for interaktive museer, og vi har et veldig interessant museum av denne typen i Bodø, nemlig Norsk Luftfartsmuseum.

  Men vikingmuseumet på Borg er egentlig ikke noe «vanlig» museum, for det er resultat av et omfattende arkeologisk forsknings- arbeid og arkeologiske utgravninger, og arbeidet pågår fortsatt.

  Her er Norges største jernalderhus rekonstruert slik det må ha sett ut den gang det sto her, og man oppholder seg inne i huset og blir kjent både med dagligliv og festliv.
  Forøvrig skjer det mye her, og mange opplevelser kan nok kalles interaktive.

  Her er mange tilstelninger, og jeg har deltatt på noen, her er utendørs teateroppsetninger, her er vikingfestivaler

  http://www.lofotr.no/Vikingfestival_41.html

  her er forskjellige opplevelser både for voksne og barn, ikke minst turer med vikingeskipet

  http://www.lofotr.no/Opplev_4.html

  Her er fantastiske måltider

  http://www.lofotr.no/Meny_og_priser_432.html

  Kort sagt, her er mye mer enn «bare» å gå rundt å beskue vikingmuseet.

  Så jeg vil ikke karakterisere det som stivt.

  Men derimot som en perle som formidler den gamle norrønne kultur på en levende og fremragende måte, noe disse bildene mine selvfølgelig ikke kan gi et rettferdig bilde av.

  Dessuten ligger det i praktfulle omgivelser i vakre og ville Vestvågøy. 🙂

 31. deathdealer september 1, 2010 kl. 7:45 pm #

  Kjempebra om man bruker ressurser, økonomiske og andre, i arbeidet med å levendeliggjøre historie og kultur. Jeg ser bare her i Oslo hvor lite man gjør ut av ting, bare fordiingen har «råd til det».

  Først nå la jeg merke til (det nye) profilbildet ditt – har du vært i Roma og latt deg avbilde med en vestalinne?

  Takk for linkene.


  Helt enig. Det er synd at man «ikke har råd» til det. I det hele tatt er det alltid trist når kulturen blir salderingspost.
  Jeg synes for øvrig at den omdiskuterte Trond Giske gjorde en god jobb som kulturminister, og hadde gjerne sett han som statsråd for kultur i inneværende periode også. Vi hadde hatt bruk for en handlekraftig politiker i kulturdepartementet i nye fire år.
  Har ikke den helt store tilliten til Anniken Huitfelt.
  Jo, hun gjør sikkert sitt beste, men jeg synes ikke det er godt nok.
  Digresjon: Giske var en av pådriverne for at vi i fjor, den tredje august, kunne innvie Norges nyeste symfoniorkester i Bodø,
  Nord-Norsk Opera & Symfoniorkester, i en tid da etablerte orkestre verden rundt sliter. Overraskende god kvalitet allerede!

  Ja, jeg var omtrent kontinuerlig bortreist mesteparten av 2009 og frem til mars i år, og en del av tiden var jeg i Roma, bl. a på midnattsmesse i Peterskirken julaften. 😉

  Vi måtte bestille billetter lenge i forveien. Dvs – det var en katolikk i familien som gjorde det. 50.000 mennesker inne i katedralen og stuvende fullt på Petersplassen. En interessant opplevelse.
  Og ja: Profilbildet mitt er fra Roma i vinter. 🙂

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

%d bloggere liker dette: