Arkiv | – RSS feed for this section

Norge -verdens mest ISRAELSFIENTLIGE land?

25 sep

Til min forferdelse  hørte jeg nettopp på radio Israels ambassadør si til NRK at Kåre Willoch og Jostein Gaarder kan ha medvirket til terrorplaner mot isralske mål i Norge.

Ambassadør Miryam Shomrat sier til NRK at artikler som er skrevet av de to, kan ha inspirert terrorplanene som politiet mener å ha avslørt i Oslo Hun kritiserer også blant annet Kongehuset for ikke å ha kommet med støtte til jødene etter angrepet på synagogen i Oslo.

Jostein Gaarder skrev en artikkel i sommer som han fikk mye kritikk for og som enkelte oppfattet som antisemittitistisk.Kåre Willoch har ved flere anledninger prøvd å skape forståelse for palestinernes situasjon og har vært en uredd kritiker av israelernes blodige krigføring som han selv har sett resultatene av og av USA og Bush-administrasjonens aksept av denne krigføringen.

«Det «er så fryktelig at jeg mangler ord for å beskrive det», sier Kåre Willoch i et intervju med Vårt Land. Sammen med en delegasjon fra Flyktningerådet har den tidligere statsministeren besøkt Israel og de palestinske selvstyreområdene. Og klarere enn han nok hadde ønsket har Kåre Willoch de siste dagene blitt øyenvitne til den brutalitet en okkupasjon fremelsker.  Vi får nesten daglig illustrert at hovedproblemet er et israelsk okkupasjonsregime som ikke bare knuser ethvert håp om at palestinerne kan få sin egen stat, men som også fører en politikk som er nødt til å gi næring til mer vold og økende terrorisme. Dette siste var et av Kåre Willochs klare budskap etter besøket i Midtøsten «

Etter mitt syn har Jostein Gaarder og Kåre Willoch bidratt til å sette søkelyset på hva israelsk undertrykking og krigføring medfører av tragedier og lidelser for dem som er ofrene i konflikten, og jeg kan ikke med min beste vilje skjønne at Israels ambassadør kan mene at dette er antisemittiske uttalelser eller at det inspirerer til vold og terror. Hennes kritikk av Kongehuset har jeg heller ingen forståelse for.

Man må kunne være i stand til å skjønne at berettiget kritikk av et politisk regime ikke er det samme som  jødehat, for ikke å si oppfordring til terror mot israelske mål i Norge!

Jeg har i mitt forrige blogginnlegg advart mot antisemittisme, altså hat mot jøder som gruppe, men man må kunne ha flere tanker i hodet samtidig. Det må være  lov til å være motstander av Israels politikk uten å bli stemplet som antisemitt. En slik sammenblanding av begreper kan bidra til å kneble en viktig demokratisk debatt. Staten Israel må tåle kritikk for sine handlinger uten at israelerne skal prøve å målbinde kritikerne med å trekke fram antisemittisme-beskyldninger.

Jeg  mener at Israels ambassadør begikk skivebom ved å tillegge Kåre Willoch og Jostein Gaarder meninger de ikke har og til og med beskylde dem for å bidra til terror, og jeg håper hun trekker uttalelsene tilbake. Å beskylde Kåre Willoch for oppfordring til terrorisme, og å kritisere kongehuset for manglende sympati, er mildt sagt udiplomatisk!

Jeg er glad for at Jonas Gahr Støre tok til motmæle mot dette utspillet.

Etterord onsdag 27. seprember:

I dag kan man lese i Israels største avis at Norge er det  landet i verden som er mest fientlig innstilt til Israel. Det er nesten så man ikke tror det man hører og leser.  Er virkelig Norge fullpakket med jødehatende forfattere, exstatsministre, kongelige, regjeringsmedlemmer og mediehus?

Er det norske folk mer fientlig innstilt til Israel enn alle araberstatene, dessuten  erkefiendene Hizbollah, Hamas og Iran tilsammen?

Med en slik virkelighetsforståelse og  sånne utspill  mister staten Israel enda mer troverdighet. Hvordan kan man stole på noen som kommer med slike åpenbare løgner?