Arkiv | – RSS feed for this section

Starlett spør: Underberetninger – Sannhet eller OVERTRO?

31 aug


Overtro eller underfulle hendelser?

Som et lite apropos til de mange religionsdebatter både på VGB og i samfunnet forøvrig, presenterer jeg her et lite dikt, (eller kanskje hjertesukk) av den danske lyrikeren

Halvdan Rasmussen:

NOGET OM TROENS RINGE BÆREEVNE.

Beklageligvis er jeg ikke politisk begavet

og tilhører ikke den flokk, som kan vandre på havet.

Jeg prøvede på det engang.Men var nær ved å dø,

Det er noget i veien med vandet i Gentofte sø!

Dessverre er det noget i veien med vannet i Saltenfjorden også i så måte. Det går fint an  å gå i vannet (tråkke vannet) hvis man ikke er avhengig av sommerlige badetemperaturer, men ikke , med mindre fjorden er islagt, noe den meget sjelden er.

Jeg undres:

Tror du på underberetningene i Bibelen? Tror du på fortellinger om undre og mirakuløse helbredelser? Har noen opplevd noe uforklarlig? Eller er det bare overtro? Har tilsynelatende overnaturlige hendelser en rasjonell forklaring?

Jeg stiller meg åpen for undringen, og er spent på synspunkter!Foto: Saltenfjorden med Børvasstindene og brua over Saltstraumen i bakgrunnen.