Tag Archives: herlighetsteologi

FARLIG HJERNEVASK!

29 mai

Fanget i Paradiset

 

Undersøkelse av 43 tidligere bibelskoleelever i Livets Ord

Religiøse sekter krever store offer. Strenge leveregler, tankekontroll og frykt fører ofte til store psykiske problemer – også etter at man er ute av sektens grep.

 

De som forlater en sekt føler seg ofte ensomme og deprimerte. De strever med følelsen av eksistensiell tomhet, og har beslutningsvegring, tvangsmessige grublerier, vrangforestillinger og hallusinasjoner. Noen forsøker også å ta sitt eget liv. Det er konklusjonen i Gudrun og Per Swartlings studie av forhenværende medlemmer av Livets Ord i Uppsala i Sverige. Det er ikke gjort noen tilsvarende undersøkelser i Norge.

Den svenske studien omfatter intervju med 43 forhenværende bibelskoleelever, nesten alle under 25 år. Resultatene av undersøkelsen er oppsiktsvekkende. Av de spurte svarte nesten alle at de hadde fått symptomer på angst, hatt søvnvansker, mareritt og skyldfølelse etter at de sluttet på bibelskolen. I tillegg slet over halvparten med selvmordstanker, og ti av dem hadde gjort ett eller flere selvmordsforsøk. Vanlige problemer var også redsel for å miste forstanden, identitetstap og problemer i forhold til det annet kjønn. Ingen av dem hadde hatt slike symptomer før de fikk kontakt sekten. Elleve av de spurte måtte ha psykiatrisk behandling etter bibelskolen.

Trenger å bli trodd Les videre