Tag Archives: Kosovo

Norge anerkjenner KOSOVO. Honnør til regjeringen for klok og MODIG beslutning!

20 feb

Utenriksminister Jonas Gahr Støre og Den norske regjering har nå kunngjort at Norge anerkjenner Kosovo som selvstendig stat, leser vi i VG.

Det er en klok, og riktig avgjørelse,og jeg vil gi UD honnør for at de viste mot og var raskt ute med å anerkjenne den nye staten.

Denne saken er nemlig ikke så enkel som den kan synes som.

Det er flere momenter som kunne ha hindret en mindre rakrygget regjering å anerkjenne Kosovo allerede i dag:

1. To av FNs vetomakter, nemlig Kina og Russland, anerkjenner ikke Kosovo. Dette skaper forviklinger innad i FN.

Dessuten har Norge betydelige felles interesser med Russland, ikke minst i nordområdene, og det er viktig å ha best mulig dialog med det store nabolandet i øst. Les videre