Tag Archives: kurdere

MUF-erne fra Irak. Tragisk og skammelig utvisningsvedtak . Hvor er Humanismen og solidariteten?

9 mar

Jeg våknet i dag  tidlig til de forstemmende  og katastrofale nyhetene om at de 130 kurdiske flyktningene fra Irak, de såkalte MUF-erne, har fått endelig avslag på opphold i Norge på humanitært grunnlag.
Dette er mennesker som har vært i Norge i 10 år, som er godt integrert i samfunnet, som snakker norsk, har arbeid, og ikke har noe å komme tilbake til.

Ti år er lang tid, og etter ti år, der de har levd etter norske lover er er integrert i samfunnet er det ingen fornufting grunn til å sende dem ut. Det er umenneskelig å kaste folk ut etter ti år Les videre

ROS til TRYGVE NORDBY og UDI for MOT og HUMANISME!

1 jun

Jeg er blant dem som mener UDI gjorde rett da de lot MUF-erne fra Nord-Irak bli. Disse menneskene hadde det blitt skaltet og valtet med i en årrekke, og det ser ut som sakens innhold, kurdernes situasjon, drukner helt i diskusjonen om hvem som gjorde hva feil eller ikke feil når.

Jeg hadde tenkt å skrive en egen begrunnelse for mitt syn, men fordi været er så vakkert i nord og tiden er begrenset, nøyer jeg meg foreløpig med å vise til denne artikkelen i Dagsavisen:

Jurister mener UDI-forskrift var ulovlig

En rekke toppjurister slakter Graver-utvalgets konklusjoner. De mener utgangspunktet for hele UDI-saken er ulovlige instrukser fra Erna Solberg.

Rapporten fra Graver-utvalget inneholder en knusende dom over UDI-ledelsen. Men utvalget møter nå selv hard kritikk fra flere av landets mest anerkjente jurister.

– Hele saken er snudd på hodet. Jeg mener forskriften fra Erna Solberg er klart lovstridig. UDI har derimot anvendt loven på en forbilledlig måte, sier Alf Petter Høgberg, førsteamanuensis dr. juris, ved institutt for offentlig rett ved Universitetet i Oslo, til Dagsavisen.

Loven øverst

I dag starter høringen om UDI-saken i Stortinget. Utgangspunktet er kritikk, som etter Høgbergs mening altså er basert på helt feil grunnlag.

– Lovfestede rettigheter kan ikke fjernes gjennom politiske signaler. Vurdering av sterke menneskelige hensyn er en slik rettighet, sier han.

Ifølge Utlendingsloven kan ikke UDI instrueres i enkeltsaker, men det var denne forskriften et forsøk på, siden den var rettet mot en gruppe identifiserte individer, mener Høgberg på.

Forskriften var også lovstridig ved at den la opp til en instruering av både UDI og Utlendingsnemnda (UNE). UNE kan nemlig ikke instrueres med hensyn til lovtolkning og skjønnsutøvelse, påpeker Høgberg.

Han får støtte fra Kristian Andenes, professor i rettssosiologi og fagansvarlig for utlendingsrett ved juridisk fakultet. Og i et innlegg i Aftenposten skriver professor Eivind Smith at det er grenser for hvor lydige embetsverket skal være, da alle er bundet av loven.

Brev til regjeringen

Juristene peker også på flere eksempler på hvordan de mener Graver-utvalget bryter med alminnelig lovtolkning.

Kritikken man da står igjen med, er at Nordby ikke informerte den politiske ledelsen. Men hvis han hadde informert, kunne statsråden uansett ikke gjort noe med praksisen.

– Embetsverket har brukt den frihet det er gitt – og det har resultert i politianmeldelse. Det er helt uakseptabelt, sier Høgberg.

Jusprofessor Johan Giertsen har sendt brev til Bjarne Håkon Hanssen (Ap) der han peker på flere forhold som han mener er alvorlige og kritikkverdige i granskingsrapporten.

Han advarer også Stortinget mot å legge avgjørende vekt på kommisjonens premisser og konklusjoner, og er bekymret for rettssikkerheten til dem som blir kritisert.

Professor Andenes og Cecilia Bailliet, fagansvarlig for internasjonal asyl og flyktningrett ved juridisk fakultet, har også skrevet et kritisk brev.

– Praktiseringen av sterke menneskelige hensyn slik UDI gjorde er klart innenfor lovteksten, sier Andenes.