Tag Archives: Mohammed

Er Mohammeds "tilståelse" ekte?

15 mar

Khalid Sheikh Mohammed har tilstått å stå bak angrepene på World Trade Center. I tillegg har han kommet med en rekke andre tilståelser, for planleggingen av hele 39 angrep, ikke minst spektakulære terrorangrep som IKKE har skjedd. Tilståelsen er ikke verdt papiret den er skrevet på, sier konstituert generalsekretær i Amnesty Norge, John Peder Egenæs, til VG. Hvis denne tilståelsen har funnet sted, har den foregått bak lukkete dører på Guantanamo, der vi vet at fanger blir systematisk torturert og der det ikke tas noen hensyn til menneskerettighetene. Mohammed ble tatt til fange i 2003, og vi vet ikke hvor han har vært før han kom til Guantanamo  i september i fjor, eller hva han har vært utsatt for av terror før han kom med sin tilståelse. Jeg kan ikke avvise at kan være hovedmannen bak World Trade Center 11/9 2001, men denne tilståelsen overbeviser meg heller ikke. Så spørsmålet står fremdeles åpent for meg.Amnesty poengterer at dette er en fange som amerikanerne har demonisert i flere år, og en fange som har blitt utsatt for kraftig tortur. Sannsynligvis er han utsatt for waterboarding, altså at han gjentatte ganger har blir holdt under vann til han tror han drukner, dessuten for svært høye og svært lave temperaturer og for nekting av søvn, altså ikke ulikt  torturmetoder vi kjenner fra ulike totalitære regimer. Enkel fangepsykologi tilsier at man til slutt kan få hvem som helst til å tilstå hva som helst etter årelang systematisk tortur . Les videre