Tag Archives: skole

KORSET og SKOLEN. – Greit med Religiøse symboler i det offentlige rom?

9 nov

Den europeiske menneskerettdomstolen har dømt Italia for å ha krusifikser hengende i skolerommene.

Sett fra et såkalt moderne sekulært synspunkt, det vi mener å ha i Norge og som de fleste tydeligvis er enige i, må vel denne dommen både være riktig og rimelig?

Ja, selvfølgelig vil de konservative og reaksjonære kretser reagere, men folk flest er vel enige i denne dommen?  Særlig når vi vet at krusifikser i skolen ble påbudt under facismen.

NEI, pussig nok, de er ikke det.

 Folk raser mot krusifiksdommen. 

Merkelig nok  blir også folk på venstresiden og folk som selv ikke er bekjennende kristne, rasende over denne inngripen i landets selvbestemmelsesrett.

Korset er nemlig ikke et kristent symbol, hevdes det fra den kanten, men en del av Italias tradisjon og kultur.

Er det problematisk om det henger et krusifiks på veggen i italienske klasserom?

Hvis italienerne selv ønsker det, skulle det vel være i orden?

Jeg SPØR. For hva har jeg med italiensk innenrikspolitikk å gjøre?

Men det som slår  meg, er at mens italienerne synes det er i sin orden at alle skolebarn får sin daglige opplæring under krusifikset, så kommer en stor del av norsk offentlighet i harnisk fordi noen få hijab-bærende kvinner ønsker å arbeide i politiet.

Kanskje det til syvende og sist er italienerne som har den mest fornuftige tilnærmingen til disse sakene?

Kanskje er vi  iNorge i ferd med å bli en parodi på ateistisk korrekthet i vår heksejakt på religiøse symboler i det offentlige rom?

Norsk offentlig helsevesen versus tilstanden i andre europeiske land.

27 apr


Jeg bodde noen år i Belgia, og min yngste sønn ble født der. Her er bilde av sønnene mine som DA var noen søte småtroll, (nå er de store, men ikke troll,) før 17.mai-feiring i Antwerpen.

Jeg trivdes veldig godt i Belgia og fikk mange gode venner der. Folk var vennlige og imøtekommende mot oss innflyttere.Ingen fremmedfientlighet der i gården.

Likevel vil jeg nevne et par ting som setter vårt norske helsestell i perspektiv.

Der er A og B-sykehus. A-sykehusene er private og rådyre, og man må ha god råd for å ha forsikring som dekker det.

B-sykehusene er de offentlige, og selv om personalet som arbeider der, gjør en storartet innsats, er det dårlige forhold for pasientene der og manglende kompetanse fordi de beste legene vil jobbe privat der de både tjener bedre og har et bedre faglig miljø.

Jeg og min familie var heldige og utrolig priviligerte fordi vi fikk bruke de beste sykehusene aldeles gratis. Hvorfor? Jo, fordi Den Norske Stat  betalte private sykehus for nordmenn som representerte Norge i utlandet.

Det private, rådyre sykehuset  var nesten, men bare nesten like godt som de offentlige sykehusene jeg har vært på i Norge. (Min eldste sønn er født i Norge, så jeg har sammenligningsgrunnlag). Bl.a var det ingen ammehjelp å få.

Mine opplevelser i denne forbindelse er ikke viktige i dette innlegget. Det viktige er at svært

mange av mine flamske venner måtte nøye seg med et betydelig dårligere helsetilbud enn jeg kunne benytte meg av, og det i et land som er blant de mer velstående i Europa! Det kommer naturligvis av denne privatiseringssyken som rir mange land som en mare.

Et nært belgisk vennepar giftet seg unge, da de var 20 år, og fikk en datter året etter. Jenta var svært syk den første tida og hun måtte ligge flere måneder på sykehus. Det var dramatisk, og tilstanden var så alvorlig at hun ikke kunne få tilstrekkelig hjelp ved det offentlige sykehuset. Hun kom på det private, rådyre, som er nesten like godt som norske offentlige, og etter flere måneder var hun utenfor fare og hun ble helt frisk. Så langt en solskinnshistorie.

Men vennene mine var i den tidlige etableringsfasen da jenta ble født, og de hadde den gangen ikke råd til å betale den dyre forsikringen. Resultatet ble nesten økonomisk ruin. De fikk en

gigantisk regning som de selvfølgelig ikke kunne betale.

Selv her i Norge må man være særdeles velstående for å betale en slik regning. Derfor måtte de ta opp et kjempemessig lån som de regner med å måtte betjene så lenge de lever. Jeg kan forsikre  at renter og avdrag på et slikt lån utgjør en betydelig del av av den månedlige inntekten og at det blir fryktelig vanskelig å få endene til å møtes. Dette venneparet mitt tjente såpass godt at de med et nødrop greide å få det til å gå rundt, selv om det gjorde tilværelsen økonomisk kjempetøff for dem,  – men for veldig mange er det helt umulig.

Det finnes svært mange som har det som mitt vennepar, og det finnes også mange som ikke har råd til livreddende medisinsk behandling.

Men da betaler de vel lite skatt i Belgia? NEI, de gjør ikke det. Skattenivået er betydelig høyere enn i Norge. En enslig mor betaler f.eks i dag over 50% skatt.

Men de har et mye dyrere byråkrati i Belgia enn i Norge og de bruker masse penger på motorveier.

Så er vel forholdene i Belgia spesielt dårlige? Nei og atter nei, ifølge FN er Belgia et av verdens beste land, men det er et langt stykke opp til velferdstilbudene i Norge.

Myten om dårlige sykehus, høyt skattenivå og mye byråkrati er utbredt blant mange nordmenn, men den er ikke sann. Det er kjempebløffen som noen på høyresiden prøver å innbille folk og som nører opp under misnøye, sutring og klaging.

I altfor mange land , også i den rike delen av verden, blir dessverre det

private sykehus stadig mer utbredt på bekostning av offentlige, med det resultat at mange mennesker ikke har råd til å få nødvendig behandling.

USA er som på så mange andre felt, en versting også her.

Vi i Norge har HELDIGVIS fremdeles en godt fungerende velferdsstat, selv om den har sine mangler. Men den står i fare, fordi den er sterkt truet av høyrekreftene i landet vårt.

Jeg lurer på om Frp-tilhengere er klar over at den velferdsstaten som de sikkert også har nytte av, faktisk ikke er noen selvfølge og at den vil bryte sammen om Frp skulle fått presse gjennom sin «kongstanke» om privatisering,

Jeg ønsker ikke et samfunn med A og B-ordninger i helsevesenet, skolevesenet og eldreomsorgen. Forskjellen mellom folk er allerede stor nok, om vi ikke skal gjøre den enda større ved å la lommeboka bestemme hvilket sykehus vi skal bruke eller hvilken skole barna våre skal gå på.

La oss hegne og verne om vår samfunnsmodell!

Ingen amerikanske tilstander i norske sykehus!

LIKE GOD OFFENTLIG BEHANDLING; SKOLEGANG OG ELDREOMSORG TIL ALLE !