Tag Archives: Støre

Norge anerkjenner KOSOVO. Honnør til regjeringen for klok og MODIG beslutning!

20 feb

Utenriksminister Jonas Gahr Støre og Den norske regjering har nå kunngjort at Norge anerkjenner Kosovo som selvstendig stat, leser vi i VG.

Det er en klok, og riktig avgjørelse,og jeg vil gi UD honnør for at de viste mot og var raskt ute med å anerkjenne den nye staten.

Denne saken er nemlig ikke så enkel som den kan synes som.

Det er flere momenter som kunne ha hindret en mindre rakrygget regjering å anerkjenne Kosovo allerede i dag:

1. To av FNs vetomakter, nemlig Kina og Russland, anerkjenner ikke Kosovo. Dette skaper forviklinger innad i FN.

Dessuten har Norge betydelige felles interesser med Russland, ikke minst i nordområdene, og det er viktig å ha best mulig dialog med det store nabolandet i øst. Les videre

HVEM STOLER DU MEST PÅ?

2 mai

Hvem stoler du mest på?  Hvem tror du har størst utenrikspolitisk innsikt?  Denne mannen:


Eller denne mannen?

Bra, Jens og Jonas at dere ikke dilter i hælene på Bush, men bruker hodet til å tenke med. 🙂

Heldigvis begynner jo også mange amerikanere å våkne opp. Stadig flere erkjenner at invasjonen av Irak aldri skulle ha funnet sted,

Erkjenner vi nordmenn det også?

BUSH BRUMMER og Jonas må ordne opp.

2 mai

The White House kan ikke ta imot Jens nå.

Bush er visst ikke helt fornøyd at lillebror i Skandinavia ikke

legger seg like flat for USA som Petersen og Krohn Devold, og

norsk høyreside «advarer».

Tenk det, Hedda!


Bush misliker at Norge trakk styrker ut av Irak .

Bush misliker at Norge ikke vil være med på den USA-ledete operasjonen

Enduring Freedom i Afghanistan,

men at de heller operer der under Nato-flagg.

Bush er Israels beste støttespiller i den

folkerettsstridige okkupasjonen av palestinerne og tåler tydeligvis ikke at man tillater seg å se saken fra to sider og at Norge vil møte Hamas på embetsnivå.

Bush-administrasjonen har i det hele tatt gjort mye ugagn

og er etter mitt syn ingenting å ha som forbilde. Tvert imot.

Heldigvis er Bushs popularitet blant befolkningen i USA sterkt

synkende, og nå er demonstrasjonene mot Irak-.krigen kommet i

gang i USA. Nå nylig så vi til vår glede en betydelig

demonstrasjon i New York.

Skal det norske folk virkelig være mer servile overfor


Rumsfeldt og hans menn og kvinner enn amerikanerne selv?

Jonas Gahr Støre balanserer på stram line.

Han er for høyredreid.

Han er for venstredreid.

Han er for avisende overfor Hamas.

Han er for ettergivede overfor Hamas.

OSV. OSV

Det tyder på at han sannsynligvis har lagt seg på en klok linje.

Jeg håper at han viser mot og integritet og tør å føre en

selvstendig utenrikspoliikk.

Jeg anbefaler folk å lese bloggen til UngeLien.

Han uttrykker på en fortreffelig måte det jeg gjerne vil ha fram.

Så kan vi glede oss over vår vakre norske natur, her fra Lofoten, og over våren som kommer trofast i gode som i onde dager.