Tag Archives: tvil

MOTSTRIDENDE myter om JESU fødsel. HVEM lyver: Matteus eller Lukas, eller begge to?

6 jan

 Vi lever i en tid der politikk, religion og kultur ofte er vevd sammen. På trettende dag jul og festen for de hellige tre konger, kan det derfor passe å se litt på  deler av den norske majoritetsreligionen, kristendommen, og  mytene om Jesu fødsel. Hvis vi leser Det Nye testamentet (NT), og konsentrerer oss om de to evangelistene som har skrevet eksplisitt om Jesu fødsel, vil vi raskt oppdage at evangeliene spriker og forteller forskjellige historier som ikke KAN være sanne samtidig. Jeg tar som utgangspunkt at det ble født et bemerkelsesverdig menneske som fikk navnet Jesus, og som mange ønsket å skrive om. (Selv om vi heller ikke kan vite dette sikkert.) De metafysiske aspektene som jomfrufødsel, engler, og guddommelighet lar jeg ligge her. Jeg er agnostiker, men jeg mener at både ateister, kristne og agnostikere bør vite hva de tror eller ikke tror på, og man har lett å blande evangelistene og glemme at man har atskilte forfatterskap å forholde seg til. 

Matteus skrev hovedsakelig for såkalte jødekristne, altså jøder som hadde konvertert til kristendommen, og for ham var det viktig å overbevise de nyomvendte jødene om at kristendommen hvilte på deres gamle tro. Derfor ser vi gjennom hele evangeliet at han stadig henviser til gamle jødiske profetier 

Han forteller om vismenn fra Østen som kom til kong Herodes i Jerusalem og sa at de var kommet for å hylle den nye jødenes konge som en stjerne hadde ledet dem til. Herodes ble ifølge myten skremt fordi han opplevde sin kongemakt truet, (Messias-profetiene var jo kjent for alle jødene), og derfor ville han vite av vismennene hvor han kunne finne barnet. Legenden forteller at vismennene fikk vite om Herodes skumle planer i en drøm, så de røpet ikke hvor de fant barnet, og i følge samme myte ga en engel Josef beskjed  at han måtte flykte til Egypt med Maria og barnet fordi Herodes strebet barnet etter livet. De flyktet, og like etterpå ga Herodes ordre om å drepe alle små guttebarn i Betlehem-området i håp om at også Jesus skulle bli drept forteller legenden, og den lille familien dro tilbake til Israel. En blodig historie. Da Herodes døde en tid senere flyttet Josef med familie tilbake til Israel, og de slo seg ned i Nasaret.. Og hele denne historien skjedde ifølge Matteus fordi jødiske profetier skulle gå i oppfyllese. Legenden om vismennene kan du lese her.  

MEN: All historieforskning viser at Herodes døde 3-4 år FØR vår tidsregning, altså før det året da Jesus skulle ha blitt født.

 Mange tror at det som mytene omtaler som Betlehemsstjernen, var en sjelden konjunksjon av Jupiter og Saturn i Fiskenes tegn, som skjedde i år 7 før vår tidsregning, og som man kan beregne astronomisk. I følge dem skulle altså Jesus være født da disse lysfenomenene oppsto, men dette er en ren legende og kan ikke belegges historisk.  

Nå trenger ikke dette å bety noe mer enn at noen munker i oldtiden regnet feil, hadde det ikke vært for følgende:

LUKAS forteller en ganske annen historie i det kjente juleevangeliet som leses i de fleste kirker verden over julaften eller første juledag. Det er BARE Lukas som har juleevangeliet. Lukas var Peters lege på misjonsreisene, og han skrev ned historien slik Peter mente den var.

Dessuten skrev han for de såkalte hedninge-kristne, altså for mennesker som hadde en annen tro eller filosofi enn den jødiske før de konverterte, så for ham var det viktig å få det universelle og allmenne inn allerede i juleevangeliet.

Og i Lukas 2. kapittel begynner juleevangeliet slik:

 Det skjedde i de dager at det  gikk ut en befaling fra keiser Augustus om at hele verden skulle innskrives i manntall denne første innskrivning ble holdt mens Kvirinius var landhøvding i Syria. 

Så får vi fortellingen om fødselen i en stall, om hyrder på marken og engler som sang til Guds ære, men ingen antydning til vismenn, trusler fra Herodes eller flukt til Egypt. 

Og HER er det viktig å vite at denne folketellingen under guvernør Kvirinius i Syria foregikk 6 år ETTER vår tidsregnings begynnelse og altså 10 år etter den blodtørstige Herodes’død og enda lenger tid etter de lysfenomenene som legendene tror kan være det som ble kalt Betlehemsstjernen..  

Det sier seg selv at begge fortellingene ikke kan være sanne samtidig. Les videre

Starlett spør: Underberetninger – Sannhet eller OVERTRO?

31 aug


Overtro eller underfulle hendelser?

Som et lite apropos til de mange religionsdebatter både på VGB og i samfunnet forøvrig, presenterer jeg her et lite dikt, (eller kanskje hjertesukk) av den danske lyrikeren

Halvdan Rasmussen:

NOGET OM TROENS RINGE BÆREEVNE.

Beklageligvis er jeg ikke politisk begavet

og tilhører ikke den flokk, som kan vandre på havet.

Jeg prøvede på det engang.Men var nær ved å dø,

Det er noget i veien med vandet i Gentofte sø!

Dessverre er det noget i veien med vannet i Saltenfjorden også i så måte. Det går fint an  å gå i vannet (tråkke vannet) hvis man ikke er avhengig av sommerlige badetemperaturer, men ikke , med mindre fjorden er islagt, noe den meget sjelden er.

Jeg undres:

Tror du på underberetningene i Bibelen? Tror du på fortellinger om undre og mirakuløse helbredelser? Har noen opplevd noe uforklarlig? Eller er det bare overtro? Har tilsynelatende overnaturlige hendelser en rasjonell forklaring?

Jeg stiller meg åpen for undringen, og er spent på synspunkter!Foto: Saltenfjorden med Børvasstindene og brua over Saltstraumen i bakgrunnen.

ÄNGLAR – FINNS DOM?

22 jul

Et lite bidrag til de religiøse debattene på bloggen:

ÅH, my DARLING, du er en virkelig mann etter mitt hjerte, en som jeg begjærer og som jeg elsker. Så vakker og så sexy at jeg blir helt øm av attrå i hele kroppen.

Jeg vil HA deg, NÅ!

Du er en ENGEL! My very SPECIAL ANGEL.

JA, DET er jeg det, sa han, smigret på mannens vis, og     – – –

FLØY BORT fra henne. Som en Gud eller en demon.

Och hon satt ensam kvar och längtade etter honom.

ÄNGLAR – FINNS DOM?