Tag Archives: udi

MUF-erne fra Irak. Tragisk og skammelig utvisningsvedtak . Hvor er Humanismen og solidariteten?

9 mar

Jeg våknet i dag  tidlig til de forstemmende  og katastrofale nyhetene om at de 130 kurdiske flyktningene fra Irak, de såkalte MUF-erne, har fått endelig avslag på opphold i Norge på humanitært grunnlag.
Dette er mennesker som har vært i Norge i 10 år, som er godt integrert i samfunnet, som snakker norsk, har arbeid, og ikke har noe å komme tilbake til.

Ti år er lang tid, og etter ti år, der de har levd etter norske lover er er integrert i samfunnet er det ingen fornufting grunn til å sende dem ut. Det er umenneskelig å kaste folk ut etter ti år Les videre

Velger du POPULISME og ANTISNILLISME eller HUMANISME?

5 junDEN HUMANISTISKE BYRÅKRAT

I Norge ble den største krisen mellom våre politikere og deres byråkrater utløst av påstander om at UDI-ansatte har vært for snille mot to hundre mennesker i mulig nød. Antisnillisten Bjarne Håkon Hanssen har vært livredd for å ikke fremstå resolutt og streng nok. Det gikk så fort i svingene at han fikk en Graver-rapport med alvorlige mangler. Mange kastet seg på Gravers kritikk de første dagene. Nå er en rekke eksperter kritiske til rapporten og bruken av den.
Eivind Smith har minnet om at lovens utgangspunkt er at UDI og UNE ikke er underordnet departementet ved avgjørelser av utlendingssaker. Mens en annen jurist, Alf Petter Høgeberg, mener forskriften fra Erna Solberg, som i 2005 ga departementet instruksjonsrett over direktoratet, er lovstridig. Og en tredje, Terje Einarson, har tatt til orde for at det heller er Erna Solberg som burde granskes – for maktmisbruk. En interessant sak for Sivilombudsmannen.
Men smålige innvendinger har ikke hindret at Erna Solberg, som et gufs fra fortiden, fra å advare mot å «åpne dette landet for fri innvandring» ved å gi opphold til folk «fordi de klarer å klamre seg fast her i landet». Solbergs måte å snakke om «disse menneskene» på, minner om det klimaet hun skapte som kommunalminister.
«Hvis politikerne lokalt vil gjøre Trondheim til Somalias største by, så vær så god,» sa ministeren i 2004 – og fjernet midlertidig arbeidstillatelse, botilbud og støtte til livsopphold for ureturnerbare asylsøkere som hadde fått avslag på søknadene.
Solberg og Bondevik II-regjeringen brøt FNs anbefalinger for både irakere og somaliere, det er en lite ærerik historie.
Morgenbladet ga i fjor støtte til Trygve Nordby på lederplass, etter at han som UDI-leder hadde trosset Erna Solberg, og anbefalte midlertidig oppholds- og arbeidstillatelse for den gruppen av ureturnerbare asylsøkere som av ulike grunner ikke kunne sendes tilbake med tvang. Behandlingen av denne gruppen opprørte mange av oss under Solbergs regime.
En god byråkrat skal gjøre det politikerne vil. Men ikke alltid. Det finnes også noe som er for viktig til å overlates til politikerne. Dette «noe» er en lovfestet rettighet, og den heter – også i UDI – «sterke menneskelige hensyn».
Dersom våre politikere får det for seg at sterke populistiske – eller fremmedfiendtlige – hensyn skal veie tyngre enn menneskelige hensyn, trenger vi den humanistiske byråkrat som arbeider langsommere enn populistiske stemningsskifter og tar samvittighetsfullt ansvar for de menneskeskjebnene han har ansvar for. Den humanistiske byråkrat strekker seg langt for å unngå noe ulovlig, men unntakene finnes, eller burde finnes, som da mennesker før ble deportert til utryddelsesleirer – eller i dag sendes ut til fare for liv og sikkerhet. Den humanistiske byråkrat er en samvittighetsfull buffer mot uansvarlige politikere. Som Kafka bruker han sitt mye omtalte handlingsrom, i tråd med ett overordnet perspektiv: sterke menneskelige hensyn.
(Fra lederen som Alf van der Hagen skrev i Morgenbladet sist uke.)

Så til slutt et hjertesukk:

Hvem kan føre en humanistisk asyl-og flyktningepolitikk her i Norge?

Bondevik 2-regjeringen gjorde det ikke.

De rødgrønne har med Bjarne Håkon Hanssen i spissen har skuffet stort.

(Jens og Jonas, hvor er dere? Er det ikke på tide dere tar ansvar når Bjarne Håkon Hanssen ikke er oppgaven voksen?)

Frp er verre enn begge disse alternativene tilsammen. De vil straffeforfølge humanisten Nordby!

Må humaniske sosialdemokrater virkelig  konvertere til RØD VALGALLIANSE for å få en anstendig asylpolitikk i dette landet?


Blomster til UDI og Trygve Nordby!

ROS til TRYGVE NORDBY og UDI for MOT og HUMANISME!

1 jun

Jeg er blant dem som mener UDI gjorde rett da de lot MUF-erne fra Nord-Irak bli. Disse menneskene hadde det blitt skaltet og valtet med i en årrekke, og det ser ut som sakens innhold, kurdernes situasjon, drukner helt i diskusjonen om hvem som gjorde hva feil eller ikke feil når.

Jeg hadde tenkt å skrive en egen begrunnelse for mitt syn, men fordi været er så vakkert i nord og tiden er begrenset, nøyer jeg meg foreløpig med å vise til denne artikkelen i Dagsavisen:

Jurister mener UDI-forskrift var ulovlig

En rekke toppjurister slakter Graver-utvalgets konklusjoner. De mener utgangspunktet for hele UDI-saken er ulovlige instrukser fra Erna Solberg.

Rapporten fra Graver-utvalget inneholder en knusende dom over UDI-ledelsen. Men utvalget møter nå selv hard kritikk fra flere av landets mest anerkjente jurister.

– Hele saken er snudd på hodet. Jeg mener forskriften fra Erna Solberg er klart lovstridig. UDI har derimot anvendt loven på en forbilledlig måte, sier Alf Petter Høgberg, førsteamanuensis dr. juris, ved institutt for offentlig rett ved Universitetet i Oslo, til Dagsavisen.

Loven øverst

I dag starter høringen om UDI-saken i Stortinget. Utgangspunktet er kritikk, som etter Høgbergs mening altså er basert på helt feil grunnlag.

– Lovfestede rettigheter kan ikke fjernes gjennom politiske signaler. Vurdering av sterke menneskelige hensyn er en slik rettighet, sier han.

Ifølge Utlendingsloven kan ikke UDI instrueres i enkeltsaker, men det var denne forskriften et forsøk på, siden den var rettet mot en gruppe identifiserte individer, mener Høgberg på.

Forskriften var også lovstridig ved at den la opp til en instruering av både UDI og Utlendingsnemnda (UNE). UNE kan nemlig ikke instrueres med hensyn til lovtolkning og skjønnsutøvelse, påpeker Høgberg.

Han får støtte fra Kristian Andenes, professor i rettssosiologi og fagansvarlig for utlendingsrett ved juridisk fakultet. Og i et innlegg i Aftenposten skriver professor Eivind Smith at det er grenser for hvor lydige embetsverket skal være, da alle er bundet av loven.

Brev til regjeringen

Juristene peker også på flere eksempler på hvordan de mener Graver-utvalget bryter med alminnelig lovtolkning.

Kritikken man da står igjen med, er at Nordby ikke informerte den politiske ledelsen. Men hvis han hadde informert, kunne statsråden uansett ikke gjort noe med praksisen.

– Embetsverket har brukt den frihet det er gitt – og det har resultert i politianmeldelse. Det er helt uakseptabelt, sier Høgberg.

Jusprofessor Johan Giertsen har sendt brev til Bjarne Håkon Hanssen (Ap) der han peker på flere forhold som han mener er alvorlige og kritikkverdige i granskingsrapporten.

Han advarer også Stortinget mot å legge avgjørende vekt på kommisjonens premisser og konklusjoner, og er bekymret for rettssikkerheten til dem som blir kritisert.

Professor Andenes og Cecilia Bailliet, fagansvarlig for internasjonal asyl og flyktningrett ved juridisk fakultet, har også skrevet et kritisk brev.

– Praktiseringen av sterke menneskelige hensyn slik UDI gjorde er klart innenfor lovteksten, sier Andenes.