Tag Archives: UNE

OPPROP mot TVANGSUTSENDELSE og brudd på BARNEKONVENSJONEN!

31 jan

Søskenparet Abbas og Fozia Butt står i fare for å bli utvist fra Norge selv om de har bodd mesteparten av sitt liv På Holmlia i Oslo og er norske tvers gjennom.

Saken er i korthet slik:

Da de var henholdsvis to og tre år gamle, i 1989, kom de til Norge fra Pakistan sammen med sin mor som flyktet fra en voldelig ektemann.Da de hadde bodd her et par år, tok moren sjansen på å flytte tilbake til Pakistan og ble der i to år før hun måtte vende tilbake med barna til Norge.Da var barna så gamle at de kunne begynne på barneskolen.

Men i 1999 ble oppholdet i Pakistan oppdaget, og dermed mistet familien oppholdstillatelsen.

Dommen fra UNE var nådeløs: Etter at de kom tilbake, hadde de oppholdt seg ulovlig i Norge, konkluderte de. Moren, som hadde dårlig hjerte, ble kastet ut i 2005. I fjor høst døde hun.

Abbas, 21 år, og Fozia, 22 år, ble etter jul uskyldig kastet på glattcelle i Oslo. Myndighetene har bestemt at de skal kastes ut etter 15 års sammenhengende opphold i Norge.

Vennene på Holmlia er opprørte og sier at de er akkurat like norske som innfødte nordmenn, men at denne saken knuser dem. De har ikke en gang pakistansk pass.

Det som skal belyses i Tingretten, er hvor sterk søsknenes tilknytning til Norge er.

UNE har i sin brutale mangel på skjønn og empati funnet ut at årene etter 1999 ikke skal regnes med, for da var de i følge samme instans illegale.

Advokat Arild Humlen mener at hele oppholdet må telle med og viser til flere dommer i den europeiske menneskerettsdomstolen.

Teller ikke barnekonvensjonen for norske myndigheter?

Ungdommene har vokst opp på kjent adresse, og hvis de hadde villet, kunne UNE ha sendt dem ut med en gang de oppdaget forholdet for ni år siden.

Disse unge menneskene har altså bodd omtrent hele livet sitt i Norge, og nå viser UNE sitt kyniske ansikt.

Denne saken har en parallell i saken om Ashok som ble hentet av politiet hos fosterfamilien sin og tvangsutsendt. Nå har han stevnet retten etter at han ble tvangsutsendt til Sri Lanka der han ikke har foreldre som han ta seg av ham.

Grunnen til UNEs uforståelige og umenneskelige handling er Ashok betraktes som et såkalt Ankerbarn, altså et barn som sendes til Norge for at foreldrene senere skal oppnå familiegjenforening.

Dette skal ikke Norge ha noe av.Nå er han redd, fremmed og utrygg i et land som er preget av borgerkrig og unntakstilstand.

Men poenget er at verken Ashok, Abbas eller Forzi har noen foreldre lenger. Derfor virker Ankerbarn – argumentet meningsløst.

Skal barna straffes for foreldrenes valg?

. De har heller ikke bedt om å bli sendt til et annet land.Men da de kom hit, ble de raskt integrert og fikk mange venner.

Skal UNE statuere et eksempel mot såkalte Ankerbarn ved å straffe mennesker som kom hit som barn på foreldrenes initiativ og som ikke har foreldre i livet lenger?

Det er en total misforståelse av UNES mandat.

Lørenskog kommune har engasjert seg sterkt for å få Ashok tilbake.Det samme engasjementet viser nå venner og kjente til søskenparet.Men på tross av aktive støttespillere, har UNE vist en uforsonlig holdning.

Hvor er Bjarne Håkon Hanssen?Saken er opprørende.

Jeg mener at dette er klare brudd på barnekonvensjonen og på menneskerettkonvensjonen.

Her må BARNETS situasjon og hensynet til barnet veie tyngst.Hvilken skjebne venter søsknene i et fremmed land uten kjente?

Hvilket liv venter Ashok? Dom er ikke falt i sakene ennå.

Redd barna skriver blant annet:

Hvert år kommer det 2-300 barn under 18 år til Norge uten foreldre eller andre voksne omsorgspersoner. De aller fleste kommer fra områder i verden der det er alvorlige konflikter og krig. Barna søker om asyl og beskyttelse. Barnerettet forfølgelse; fare for å bli rekruttert som barnesoldater, krigsopplevelser, vold, seksuell utnytting og trakassering i barnets hjemland er bare noen av grunnene til at barn søker om asyl.

Liten fare for ankerbarn

Dersom barna skal returneres til sitt hjemland er det viktig at vi i Norge har gode standarder for hva som skal være på plass for å sikre en forsvarlig retur av barnet

. FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) har sammen med Den internasjonale Redd Barna-alliansen laget et sett av retningslinjer for hva som skal være på plass før det er aktuelt å sende barn ut av landet. Sentrale krav er at barnets familie/foreldre skal være forberedt på, ha mulighet til og være villige til å gi omsorg til barnet.

Abbas og Forzi og Ashok har ikke foreldre som kan ta seg av dem i opprinnelseslandet.

Bli med på opprop mot UNE og Bjarne Håkon Hanssen og for den eneste akseptable utgang for disse unge menneskene!

HER kan du skrive under.

Hvis mange nok engasjerer seg, kan det kanskje medvirke til kjennelser som lar søskenparet bli i det landet de er oppvokst og som kan hjelpe Ashok tilbake!

Vi kan ikke godta UNES ubarmhjertige og firkantete beslutning!